You are on page 1of 2

Servisna informacija

Številka: Avtor: Datum:
017/2017 Boris Kostanjevec 18.05.2017

Naslov: Posebno navodilo za nadgradnjo geo CS sistemov
Velja za produkt: CS6114AX CS6115AX CS6116AX

Kratek opis:

V servisni informaciji je opisano pod katerimi pogoji pride do napake v postopku nadgradnje geo CS
sistema. SYS Manager zavrne instalacijo programske opreme na drugi Unit, oziroma ne izvede se
ukaz »Install NE SW«.

Prav tako je opisano kako se tej napaki lahko izognemo in nadaljujemo nadgradnjo.

Vsebina tega dokumenta je last Iskratel Kranj in je ni dovoljeno prepisovati, razmnoževati ali razkriti tretji osebi brez pisnega soglasja lastnika.

Obr.: 77-098b 1/2

izvajamo menjavo SW z Major nadgradnjo podatkovne baze (to pomeni.sh. ali . Tako imamo naslednje možnosti: . Drugi pogoji pa so bili izpolnjeni z izbranim postopkom nadgradnje.« 3 Postopki s katerimi se lahko izognemo napaki Če spremenimo nekatere od prej opisanih pogojev pred klicem instalacije programske opreme.log na samem NE se zapiše: »… installne. ki jo dobimo v primeru. Nadgradnja georedundančnega CS sistema dejansko predstavlja nadgradnjo dveh podvojenih UNIT- ov.najprej nadgrajujemo (instaliramo) plošče drugega vpisanega UNIT-a. Drugi vpisani UNIT (običajno je to Non Preferred Unit) pa v LDAP-u pridobi NODEID povečan za 1 (georedundančni CS sistem tako »zaseda« dva NODEID za razliko od običajnega podvojenega sistema). ampak v stari podatkovni bazi za to vozlišče izklopimo sinhronizacijo za oba UNIT-a in vozlišče postavimo v stanje OUT OF USE. ki ga nadgrajujemo.začnemo nadgradnjo od drugega vpisanega UNIT-a.: 77-098b 2/2 .vozlišče. . V konkretnem primeru se zaradi major sprememb v podatkovni bazi.0 na CS6115AX 6.vozlišče.začnemo nadgradnjo od prvega vpisanega UNIT-a. Version table is empty for that Node.1. da so pogoji izpolnjeni GUI SYS Manager-ja na ukaz Install NE SW (v razdelku Detail) vrne napako: »Error: Database does not contain record of DB Release for current Node. da nov paket uporablja nov katalog v DB).« V installne. kot ga določimo za celoten georedundančni sistem. . Cannot create publication string. ki ga nadgrajujemo je v novi podatkovni bazi v začetnem stanju IN PREPARATION. Napako smo opazili pri nadgradnji iz CS6115AX 4. UserMsg: Upgrading Node '20639' failed. 2 Napaka. Prvi vpisani UNIT (običajno označen kot Preferred Unit) se v LDAP-u vpiše s takšnim NODEID.1 Pogoji pod katerimi se pojavi napaka Georedundančni CS sistem se sestoji iz dveh podvojenih UNIT-ov. V SYS Manager vgrajena upgrade procedura se pokliče z napačnimi vhodnimi parametri (z napačnim NODEID) ko poženemo instalacijo programske opreme (ukaz Install NE SW) v kolikor so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: . Obr. DB katalog zamenja iz IT_YHSD0O_YHSF0A na IT_YHSD0U_YHSF0B. kar je prvi od naštetih pogojev. razmnoževati ali razkriti tretji osebi brez pisnega soglasja lastnika. Vsebina tega dokumenta je last Iskratel Kranj in je ni dovoljeno prepisovati. se napaka ne pojavi in lahko normalno izvedemo instalacijo PO. je v stari podatkovni bazi še vedno v stanju IN USE. .sh: Database does not contain record of DB Release for Node '20639'.