You are on page 1of 4

DBO-GÖREV-1 (Hazır Kazanımlar

)
- Size verilen Fen Bilimleri, Türkçe, İngilizce kazanımlarından birer veya ikişer tane seçiniz.
- Seçilen kazanımları alt alta yazınız.
- Seçtiğiniz kazanımların bir arada ortaya çıkmasını sağlayacak bir senaryo oluşturunuz.
(Not: İngilizce kazanımlarından seçtiğinizi senaryonuzun bir kısmına entegre ediniz)
- Hazırladığınız senaryonun bir kısmında gösterilmesini planladığınız youtube’dan hazır bir video
bulunuz.
- Bulduğunuz videoya ait QR kod oluşturunuz.
- Ortaya çıkmasını hedeflediğiniz ürün ve süreçleri aşağıdaki tabloya belirtiniz.

Beceri Bütünleştirme

FEN BECERİLERİ
Bilimsel süreç becerileri bağlamında ortaya çıkması beklenen / hedeflenen alt beceriler
Alt beceri türü Ortaya çıkması için beklenen / hedeflenen özellik veya davranış
Gözlem yapma Sigara içen ve içmeyen insanları gözlemler.
Ölçme
Sınıflama Vücuda zararlı ve faydalı maddeleri ayırır.
Verileri kaydetme
Sayı ve uzay ilişkileri kurma
Önceden kestirme Sigara ve alkol kullanımının zararlarını ve sonuçlarını önceden
kestirme
Değişkenleri belirleme Sağlıklı yaşam için değişkenleri belirleme
Verileri yorumlama
Sonuç çıkarma Zararlı madde kullanımının günlük hayata etkileri
Hipotez kurma Sigara içen ve içmeyen insanların akciğerleri nasıl olur? Sorusuna
cevap arama
Verileri kullanma ve Model Sigarayı bırakma metotlarını araştırarak açıklar.
oluşturma
Deney yapma
Değişkenleri değiştirme ve kontrol
etme
Karar verme Zararlı maddelerin sağlıklı yaşama ve vücudumuza etkileri hakkında
karar verir.
Yaşam becerileri bağlamında ortaya çıkması beklenen/hedeflenen alt beceriler
Alt beceri türü Ortaya çıkması için beklenen / hedeflenen özellik veya davranış
Analitik düşünme
Karar verme Zararlı maddelerin sağlıklı yaşama ve vücudumuza etkileri hakkında
karar verme
Yaratıcılık
Girişimcilik
İletişim Zararlı maddelerin insan sağlığı hakkında arkadaşlarına bilgi verme
Takım çalışması
Mühendislik ve tasarım becerileri bağlamında ortaya çıkması beklenen/hedeflenen alt beceriler
Alt beceri türü Ortaya çıkması için beklenen / hedeflenen özellik veya davranış
İnovativ (Yenilikçi) Düşünme Farklı spor dalları ile ilgilenmeyi düşünür.
TÜRKÇE DİL BECERİLERİ
Alt beceri türü Ortaya çıkması için beklenen / hedeflenen özellik veya davranış
Okuma becerisi Yönerge okuma becerisi gelişir
Yazma becerisi Poster oluşturma
Konuşma becerisi Öğrendiklerini sınıf ortamında paylaşır
Dinleme becerisi
TEKNOLOJİ BECERİLERİ
Alt beceri türü Ortaya çıkması için beklenen / hedeflenen özellik veya davranış
Bilgi-İşlemsel düşünme İhtiyaç duyduğu bilgilere nasıl ulaşacağını belirleyebilir.
Eleştirel düşünme
Algoritmik düşünme Araştırdığı bilgiyi uygun sırada sunma
Matematiksel düşünme
Algoritma tasarlama
İş birliği
Çıkarımda bulunma
Yazılım geliştirme

DBO-GÖREV-1 (Hazır Kazanımlar)

Şerife Özge Yıldız
Ali Eren
Öğretmen (ler) adı
Ali Murat Çivi
Ömer Bağcı
Fen: Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına
olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
Türkçe: Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
Seçilen Kazanımlar
Bilmediği kelimelerin anlamlarını öğrenir.
İngilizce: Giving and responding to simple instructions,

Telling someone what to do

Sınıf Düzeyi 4
Sigara ve alkolün insan sağlığına olan olumsuz
Senaryo Konusu
etkisinin fark ettirilmesi

Sigaranın zararlı etkilerini somutlaştırarak
Kullanmayı planladığınız videonun kısaca içeriği
anlatacak bir video
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında
ilkokullar arasında Oryantiring etkinliği yapılacaktı.
Etkinliğe babası ile katılacak olan Mert hem çok
heyecanlı hem de kaygılıydı. Çünkü okulunu Mert
ve babası temsil edecekti. Mert’in öğretmeni
Oryantiring hakkında bilgi vermek için, etkinlik
öncesinde onları okula davet etti. Görüşmede bu
spor için en önemli koşulun sağlıklı ve enerjik
olmak, yön bulma becerisi, harita okuma becerisi ve
dikkat olduğunu belirtti. Bunun üzerine, Mert’in
aklına babasının çok sigara içtiği gelse de hiçbir şey
söyleyemedi. Yine de Mert bu konularda babasına
güveniyordu ve birinci olabileceklerine inanıyordu.
Etkinlik gününde, Mert ve babası erkenden
başlangıç noktasına gelmişlerdi. Mert harita
üzerinde incelemeler yaparken babası bir sigara
daha içti. Yarışma parkuru 1,7 km idi. Düdük sesiyle
hızla harekete geçen baba-oğul, ilk üç hedefi
Senaryo metni kolayca tamamladı. Fakat birincilik için önlerinde
dört hedefleri daha vardı.
Babası Mert’in yönergeleri takip etme ve harita
okuma becerilerine hayran kalmıştı. Yarışı
kazanacakları inancı artsa da kendini aşırı yorgun
hissetmeye da başlamıştı. Bu durumu Mert’e belli
etmemeye çalışıyordu. Beşinci hedefe vardıklarında
ani bir öksürük krizine tutuldu ve biraz dinlenmek
istedi. Mert ise buna karşı çıktı. Babası kendini biraz
daha zorladı ama artık nefes alamaz halde yere
yıkıldı.
Mert çok korkmuştu, ne yapacağını bilemedi. Birkaç
dakika sonra babası kendine geldi ve biraz dinlenirse
iyi olacağını söyledi. O gün Mert ve babası etkinliği
37 dakikada tamamlayarak 7. oldular. O günden
sonra, Mert sigarının insan sağlığı için ne kadar
zararlı olabileceği konusunda internette bir araştırma
yaptı. Çünkü babasına neler olduğunu anlamak
istiyordu. Sigara ve alkol gibi zararlı maddelerin
insanların akciğer ve karaciğerlerine doğrudan zarar
verdiğini, kan dolaşımını olumsuz etkilediğini, nefes
darlığına yol açtığını öğrendi. Artık İngilizce
öğretmeninin “DON’T SMOKE CIGARETTE OR
THEY’LL KILL YOU” derken ne demek istediğini
çok iyi anlamıştı. Öğretmeninden izin alarak bu
öğrendiklerini sınıfta arkadaşlarıyla paylaştı. Mert
bu bilgilerden çok etkilenmişti ve öğrendiklerini
babası ile de paylaştı. Seneye yapılacak yarışmada
birinci olabilmek için ne yapılması gerektiğini
bildiğini babasına söyledi.
1. Mert sizce babasına neler anlatmış olabilir?
2. Sigaranın sağlığımıza etkileri neler olabilir?
3. Sigarayı bırakma yöntemlerini araştırarak bir
poster ile sınıfınıza sununuz.

https://youtu.be/C0GYKSrmPwQ
Video linki
https://youtu.be/7TZo4LnuV0g

Videoya ait QR kod: