You are on page 1of 24

Ανάλυση ∆ΕΘ: Κάμπινγκ

Η νέα ακροδεξιά Κάλεσμα Αναιρέσεις:
«σκεπάζει» συσπείρωσης Άνοιξαν
την Ευρώπη στην Καμάρα οι «πύλες»!
> σελ. 3 > σελ. 19
> σελ. 8-9

‣ Εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής Αριστεράς
‣ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΕΤΟΣ 28ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1.389

€2
‣ www.prin.gr

Ηλεία, Μάνδρα, Μάτι… Η πρόκληση
της επόμενης
μέρας

Είναι το κέρδος, Η κυβέρνηση απέδωσε την
τραγωδία σε ασύμμετρες
απειλές και τον στρατηγό
άνεμο, ενώ υποσχέθηκε
απόδοση ευθυνών, στήριξη

ηλίθιε! πληγέντων και αναδασώσεις.
Τίποτα δεν θα κάνει —
όπως δεν έκανε καμία
προηγούμενη. Μόνο να κλείσει
στόματα θα προσπαθήσει, να
ξεγελάσει και να καλοπιάσει
με επιδόματα, να εκβιάσει,
να επιταχύνει τη λήθη. Η
επιβίωση και η ζωή του λαού
εξαρτώνται μόνο από τον
ίδιο. Όπως και η τιμωρία
των ενόχων. Η απόφαση
για σύγκρουση ως το τέλος,
για ρήξη και ανατροπή του
σάπιου συστήματος αστικής
εξουσίας και εκμετάλλευσης,
είναι δική του.

Συνέντευξη
Νίκος Αδαμόπουλος

Βαριές ευθύνες
σε κυβέρνηση
και κράτος
Καταστροφική η πολιτική
που εξυπηρετεί την ασύδοτη
δράση του κεφαλαίου σε όλα
τα επίπεδα. >>> σελ. 15
2 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 Η δεύτερη ματιά

editorial Αιμιλία Καραλή

Ποιος θυμάται Για άλλη μια φορά, ο homo consumens εκδικήθηκε τη φύση,
παραβιάζοντας κάθε μέτρο και καταπατώντας κάθε όριο αξιοπρεπούς ζωής.
το «ταμείο Αυτήν υπερασπίστηκαν τα συλλογικά αντανακλαστικά
Μολυβιάτη»; των πολιτών που προσπάθησαν, με όποιον τρόπο μπορούσε ο καθένας,
να βοηθήσουν όσους δοκιμάστηκαν και υποφέρουν.

Το φάντασμα της αμαρτωλής
διαχείρισης του περίφημου «ταμείου
Μολυβιάτη» για τους πυροπαθείς του
νομού Ηλείας του 2007, πλανιέται
πάνω από τον Μαραθώνα, τη Νέα
∆εν ήταν
Μάκρη και την Κινέτα. Έντεκα χρόνια
μετά, ακόμα αναζητούνται πάνω από
120 εκατ. ευρώ του συγκεκριμένου
τραγωδία...
ταμείου, που δημιουργήθηκε με
μοναδικό στόχο την ανασυγκρότηση
των περιοχών που επλήγησαν.
Τα χρήματα (σχεδόν 250 εκατ.

Λ
ύπη, θρήνος, πόνος, οδύνη, σπα- έγκλημα, ένας απλός κρίκος στην αλυ-
ευρώ) είχαν συγκεντρωθεί από τη
ραγμός, πένθος… Πόσες ακόμη σίδα παρόμοιων εγκλημάτων με δρά-
συγκινητική και ελπιδοφόρα λαϊκή
λέξεις μπορούμε να παραθέσου- Πόσο να αντέξουν στες την κερδοσκοπία, τον εφησυχασμό,
αλληλεγγύη απλών πολιτών αλλά και με για να αγγίξουμε στο ελάχιστο αυτό τον συμβιβασμό και την αδιαφορία. Εί-
από τις διάφορες εισφορές εντός και που συνέβη την προηγούμενη ∆ευτέρα
οι λέξεις ναι σημείο μιας καταστροφικής πορείας
εκτός συνόρων. στο Μάτι της Αττικής, στην Κινέττα, το ίδιο τους που την οδηγούν «δείλαιοι και αμαθείς
Το Πριν είχε παρουσιάσει αναλυτικά, στη Νέα Μάκρη, στη Ραφήνα; Οι ίδιες το νόημα, όταν και βάρβαροι», όπως έγραφε το 1964 ο
τότε και στη συνέχεια, τα σοβαρά αυτές λέξεις αρθρώνονταν και όταν αυτό ξεθωριάζει ∆ημήτρης Πικιώνης για εκείνους που
τον Νοέμβριο του 2017 είχαμε νεκρούς λατομούσαν, κατασπάρασσαν, αφάνιζαν
και τεκμηριωμένα στοιχεία, ανάμεσά από τη συνεχή
και καταστροφές από πλημμύρες στη και ατίμωναν το Αττικό τοπίο για να
τους και της παράταξης «Αριστερή
Μάνδρα της Αττικής. Κάθε χρόνο θα επανάληψή τους; οικοδομήσουν ανεξέλεγκτα, να κάνουν
Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική
τις βρίσκουμε να κυριαρχούν στα δελ- την «μπάζα» τους μπαζώνοντας ποτά-
Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα»,
τία ειδήσεων, στα σχετικά άρθρα, στα μια, ρέματα και φράζοντας τις διόδους
αναφορικά με την υπεξαίρεση των στόματα των ανθρώπων που έχασαν προς τη θάλασσα. Για άλλη μια φορά ο
ενισχύσεων και την αδιαφορία σε τα σπίτια, τους χώρους εργασίας τους, homo consumens εκδικήθηκε τη φύση,
βάρος των πυροπαθών, παρά τις τους συγγενείς και τους φίλους τους σης, δεν θα βαδίζουν πια όπως παλιά οι παραβιάζοντας κάθε μέτρο και καταπα-
υποσχέσεις. Ποτέ δεν δόθηκαν από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς. άνθρωποι ούτε θα παίζουν με τον ίδιο τώντας κάθε όριο αξιοπρεπούς ζωής.
απαντήσεις στις καταγγελίες για Πόσο να αντέξουν οι λέξεις το ίδιο τους τρόπο τα παιδιά. Έχουν πια χωνευτεί Αυτήν υπερασπίστηκαν τα συλλογι-
χρηματοδότηση άλλων έργων, το νόημα, όταν αυτό ξεθωριάζει από τη μέσα τους οι κραυγές του θανάτου και κά αντανακλαστικά των πολιτών που
που δεν είχαν καμία σχέση με το συνεχή επανάληψή τους; της απελπισίας. προσπάθησαν με όποιο τρόπο μπορούσε
συγκεκριμένο ταμείο. Δεν υπήρξαν ∆εκάδες άνθρωποι πέθαναν με μαρ- ∆εν ήταν «Κόλαση» του ∆άντη οι ο καθένας να βοηθήσουν όσους δοκιμά-
απαντήσεις για τη ρουσφετολογική τυρικό τρόπο, εκατοντάδες νοσηλεύ- φωτιές της ∆ευτέρας, όπως τις χαρακτή- στηκαν και υποφέρουν από τη συντριβή.
και άδικη κατανομή των πόρων. ονται, πολλοί αγνοούνται, κόποι μιας ριζαν κάποιοι λογοτεχνικά αναλφάβητοι Και δεν προσέφεραν μόνο υλικά εφόδια
ζωής έγιναν, κυριολεκτικά, στάχτες. Οι τηλεπαρουσιαστές. Γιατί η ∆αντική «Κό- ικανά να ανακουφίσουν πρόσκαιρα βα-
Για να μην ξαναζήσουμε τα ίδια,
μνήμες εκείνων που βίωσαν τον όλεθρο λαση» είναι ηθική και πολιτική αλληγο- σικές βιοτικές ανάγκες. Η μαζική προ-
είναι απαραίτητη η αγωνιστική
σφραγίστηκαν για πάντα από εφιάλτες. ρία, ένα επίπονο ταξίδι στη γνώση και σέλευσή τους σε εκείνες τις περιοχές,
ενωτική κινητοποίηση όλων των
Τίποτα πια δεν είναι το ίδιο για όσους στην υποταγή των παθών που τελικό οι ουρές στα δημόσια νοσοκομεία για
πυρόπληκτων, με επιτροπές αγώνα βγήκαν ζωντανοί μέσα από τις φλόγες. δρόμο έχει τον «Παράδεισο», δηλαδή την αιμοδοσία, οι δωρεές καταλυμάτων, η
και συντονισμό μαζικών φορέων. Για ∆εν χάθηκαν μόνο τα σπίτια, τα δέ- επίγεια ευτυχία και δικαιοσύνη. Τέτοια συμπαράσταση στους πυροσβέστες και
να πάνε τα χρήματα εκεί που πρέπει ντρα, τα ζώα, οι άνθρωποι. Έσβησαν και ταξίδια και στόχοι έχουν πάψει προ πολ- σε όσους από τη θέση τους κλήθηκαν
για να επουλωθούν πληγές και όχι σε οι λέξεις που τα δήλωναν, οι ιστορίες λού να υπάρχουν στην ελληνική –και όχι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα είναι
τσέπες τρίτων. που πλέκονταν μεταξύ των ανθρώπων μόνο– κοινωνία και τα αποτελέσματα το δείκτες μιας συνείδησης που δεν έχει
του τόπου, οι αγάπες, τα τραγούδια, τα αποδεικνύουν. ∆εν ήταν ούτε τραγωδία – ναρκωθεί ούτε καταργηθεί. Αν γίνει η
πανηγύρια αλλά και οι κρίσιμες στιγ- ούτε καν με τον προσδιορισμό «εθνική»– πυξίδα ενός αντίστοιχου καθημερινού
μές της καθημερινής ζωής — μικρές όπως δήλωναν κάποιοι πολιτικοί άρχο- τρόπου ζωής, που δεν θα χρειάζεται
και μεγάλες. Στους δρόμους που ήταν ντες. Γιατί η τραγωδία μιμείται πράξεις κρίσιμες στιγμές για να φανερωθεί, τότε
φραγμένοι από οικοδομές, είτε προς «σπουδαίες και τέλειες», ενώ στο τέλος θα αλλάξουν πολλά. Και κυρίως δεν θα
Το Πριν θα κυκλοφορήσει επίδειξη πλούτου και άμεσης «ρομα- υπάρχει πάντα η κάθαρση. θυσιάζεται καμιά ζωή, κανένας τόπος,
πάλι στα περίπτερα ντικής» ενατένισης της θάλασσας είτε Αυτό που συνέβη ήταν απλώς μια καμιά ανθρώπινη ιστορία στον Μολώχ
την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου προς εμπόριο φαγητού και διασκέδα- μικρή και χυδαία πράξη, ένα ειδεχθές του κέρδους.

‣ Ιδιοκτησία: «Eκδόσεις-Μελέτες- Έρευνες» Aστική Mη Kερδοσκοπική Eταιρεία
Εφημερίδα της
Kωδικός 2806, Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, Tηλ.: 210-82.27.949, prin@otenet.gr | http://www.prin.gr
αντικαπιταλιστικής
κομμουνιστικής ‣ Tραπεζικός Λογαριασμός Συνδρομών και Eνισχύσεων: ALPHA BANK 260002002006023 • IBAN: GR1801402600260002002006023
Αριστεράς
‣ Εκδότης: Δημήτρης Δεσύλλας ‣ Eκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ ‣ Layout: Χριστίνα Λουλούδα
Το θέμα ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 3

Σ
την επιθετική στήριξη της μνη-
μονιακής στρατηγικής προ-
χωρά η κυβέρνηση μετά τις 20
Αυγούστου, προσπαθώντας
να ανακτήσει την πρωτοβου-
λία των κινήσεων — αν και ο αρχικός
σχεδιασμός για φιέστες σε Πνύκα, Κα-
στελόριζο και ΔΕΘ επανεξετάζεται, κα-
θώς μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές
το κλίμα βαραίνει επικίνδυνα γι’ αυτήν.
Το σίγουρο είναι ότι ο Τσίπρας θα κάνει
προεκλογικού τύπου εμφανίσεις, για να
διαφημίσει τη λεγόμενη «καθαρή έξοδο»
και το δήθεν τέλος των μνημονίων. Στο
προπαγανδιστικό σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ, άλ-
λωστε, ήταν αναγκαίο κακό τα μνημόνια
για να πετύχει η χώρα τη δημοσιονομική
προσαρμογή. Σε αυτό δεν καταγγέλονται
ούτε τα μνημόνια ούτε η καπιταλιστική
κρίση, αλλά οι «παθογένειες» και η δια-
φθορά των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Για την επόμενη ημέρα, η κυβέρνηση
τάζει μέτρα υπέρ της κοινωνίας πάντα
στον βαθμό που επιτρέπουν τα μνημο-

Με αγώνες «τελειώνουμε»
νιακά πλαίσια και προοδευτική συνταγ-
ματική αναθεώρηση. Παράλληλα, θα
υπογραμμίζει ότι λύνει το Μακεδονικό
με έναν ειρηνικό συμβιβασμό, μέσα από
την πρόσδεση στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και εξασφαλί-
ζει, αν όχι την εξαίρεση από έναν κόσμο
αστάθειας, τουλάχιστον τη συμμαχία με
μνημόνια και κυβερνήσεις τους
τους ισχυρούς. Ουσιαστικά, επιδιώκεται
η λαϊκή συναίνεση στην αστική στρατη-
γική και η παραίτηση από τον αγώνα για
Στοπ στις φιέστες
μια καλύτερη ζωή, που υποτίθεται θα έρ-
θει όχι από ένα κίνημα που συγκρούεται,
Γιώργος Κρεασίδης
αλλά από τα παζάρια της κυβέρνησης.
Τα δήθεν φιλολαϊκά μέτρα εντο-
πίζονται καταρχήν στο θέατρο για τις ▸ Σύγκρουση με έξοδο στις 21 Αυγούστου, ούτε και προ-
βλέπουν κάτι οι διαβουλεύσεις της Αχτσι-
κών. Εφεδρεία αυτής της γραμμής εί-
ναι το «κόμμα του πολέμου» που στή-
συντάξεις που θα καταλήξει, όπως άλ- όγλου — ενώ «κεκτημένο» έχουν πια η νει η εθνικιστική υστερία, το οποίο θα
λωστε όλες οι διαπραγματεύσεις των ΣΥ- το μαύρο μέτωπο πλήρης ασυδοσία των εργοδοτών με τη εμφανιστεί ξανά στη ΔΕΘ με συναυ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των προκατόχων τους,
στην αποδοχή των απαιτήσεων ΕΕ και εκμετάλλευσης, στήριξη της δικαστικής εξουσίας, τη δι-
άλυση της εργατικής νομοθεσίας και την
λία της Ορχήστρας Μ. Θεοδωράκης τη
μέρα των εγκαινίων και της λαϊκής δι-
ΔΝΤ. Ήδη, ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκης, ξεκίνη-
εθνικισμού απουσία ελεγκτικών μηχανισμών. αμαρτυρίας σε μια προσπάθεια δημα-
Όσο για την περίφημη συνταγματική γωγικής καπηλείας. Επιδιώκεται έτσι
σε τη διαδικασία του προϋπολογισμού
του 2019 με δεδομένη την περικοπή των
και πολέμου, που αναθεώρηση, εκτός από μέτρα θωράκι- μαζικοποίηση των «μακεδονομάχων»,
σης του πολιτικού συστήματος, θα αξιο- που αποσυσπειρώθηκαν λόγω του απο-
συντάξεων... Αυτό που σχεδιάζει η κυ- φέτος φέρει και ποιηθεί για το στήσιμο του νέου δικομμα- κρουστικού προσώπου των φασιστικών
βέρνηση να εμφανίσει σαν κατόρθωμα τισμού ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ, καθώς εξετάζεται η ομάδων, αλλά και του απαγορευτικού
δεν είναι παρά η επανάληψη του εφά- τη σφραγίδα των συναινετική προσθήκη στα προς αναθε- σε «φίλους» του ΝΑΤΟ κ.ά., μετά τις
παξ επιδόματος, τα Χριστούγεννα, από
το υπερπλεόνασμα που και φέτος η εί- ΗΠΑ και του «νέου ώρηση άρθρα των σχέσεων κράτους-Εκ-
κλησίας και τα ιδιωτικά ΑΕΙ. Η αυτοδυ-
απελάσεις των Ρώσων διπλωματών.
Απέναντι σε όλα αυτά, η συγκέντρω-
σπραξή του έχει σχεδιαστεί να αποδώσει
περισσότερο από το 3,5%. Όλα κρίνονται
Πιουριφόι» Πάιατ ναμία και η δυνατότητα να περάσει
ή να μπλοκαριστεί, ανάλογα
ση στην Καμάρα, την οποία καλούν
στα εγκαίνια της ΔΕΘ πρωτο-
στις φορολογικές εισπράξεις αυτών των με τον νικητή, μια καρι- βάθμια σωματεία, καθώς
ημερών που οι μισθωτοί καλούνται να κατούρα χωρισμού Κρά- Κάλεσμα και εκατοντάδες συνδι-
ξηλωθούν για την πρώτη δόση. τους-Εκκλησίας επιδι- καλιστές και αγωνιστές
Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας αυξήσεις με το σταγονόμετρο τύπου Πορ- ώκεται να αξιοποιηθεί
συσπείρωσης του λαϊκού κινήματος
βομβαρδίζει με διαρροές ότι στις 21 Αυ- τογαλίας και στην αναζήτηση ρόλων των για να κάνει πιο πει- στην Καμάρα, με κείμενο υπογρα-
γούστου θα καλέσει τους «κοινωνικούς περίφημων «εταίρων», με τις ΓΣΕΕ-ΑΔΕ- στική τη λογική της με συγκέντρωση φών, είναι ένα ση-
εταίρους» να συζητήσουν «επαναφορά ΔΥ να είναι δεμένες στην «αντι-κοινωνι- χαμένης ψήφου. μαντικό βήμα στην
των συμβάσεων». Πρόκειται για θεμέλιο κή συμμαχία» με τις εργοδοτικές οργανώ-
και πορεία στα
Όσον αφορά τις προσπάθεια να βγουν
μύθο της κυβερνητικής προπαγάνδας, σεις. Η πραγματικότητα όμως στις εργα- ΗΠΑ, ως τιμώμενη χώ- εγκαίνια της ΔΕΘ στο προσκήνιο οι εργα-
αλλά το αφήγημα της Αχτσιόγλου είναι σιακές σχέσεις είναι ότι κάθε θέση εργα- ρα στη ΔΕΘ, θα κάνουν ζόμενοι, οι αγώνες και οι
σκόπιμα ασαφές. Στην πράξη, είναι υπο- σίας με πλήρη απασχόληση και αποδοχές επίδειξη δύναμης με πρω- αγωνίες τους. Για ένα εργα-
θηκεύμενο εξαρχής από την προϋπόθεση που χάνεται αναπληρώνεται από μια κα- ταγωνιστή τον «δραστήριο πρέ- τικό κίνημα που θα βάλει τέλος
συνυπογραφής της σύμβασης από εργο- κοπληρωμένη θέση ελαστικής απασχόλη- σβη» Πάιατ και πιθανά τον αντιπρόεδρο στα μνημόνια με το ξήλωμά τους, που
δοτική οργάνωση με το 51% του κλάδου, σης. Γι’ αυτό το 2017 οι ασφαλισμένοι με Πενς. Οι εκπρόσωποί τους τονίζουν ότι απέναντι στη συμφωνία Τσίπρα-Ζά-
κάτι που εύκολα αποφεύγεται. Αλλά και αποδοχές κάτω από 600 ευρώ ήταν 34% έχουν δεμένα στο άρμα τους Ελλάδα και εφ-ΝΑΤΟ θα πει το «όχι» που ενώνει,
παραπέρα, μπορεί η κυριακάτικη αργία (31,6% το 2014) τριπλάσιοι δηλαδή από το Βαλκάνια, στέλνοντας μήνυμα ότι ειδι- του εργατικού διεθνισμού και της κοινής
να ξανακερδηθεί με μια νέα σύμβαση; Ο 13,9%. Την ίδια στιγμή 220.000 παίρνουν κά στα θέματα ενέργειας και δρόμων πάλης των λαών για την ειρήνη, κόντρα
υποκατώτος μισθός των 410 ευρώ κάτω «μισθό» κάτω από 250 ευρώ και το όριο του εμπορίου δεν σηκώνουν μοιρασιές. στο εθνικισμό που καλεί σε πόλεμο και
των 25 ετών μπορεί να καταργηθεί; της φτώχειας, τέσσερις φορές περισσότε- Η μηχανή του πολέμου θα υπερασπιστεί εμφύλιο διχασμό των φτωχών μέσα σε
Η ιστορία μοιάζει να μένει σε κάποιες ροι από ό,τι το 2009. Γι’ αυτούς δεν έχει τα κέρδη των αμερικανικών πολυεθνι- κάθε χώρα.
4 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 Πολιτική

Από Φλώρινα Παναγιώτης Ξοπλίδης

σπόντα
*** Εντάξει * Ο Αμβρόσιος
είναι φασίστας * Είναι ακραίος,
Μήνυμα εργατικού διεθνισμού
χρυσαυγίτης, χουντικός * Γι’
αυτό και λέει ότι τη φωτιά την
έβαλε η οργή του θεού * Τον
από ΑΝΤΑΡΣΥΑ και Λέβιτσα
κατακρίνουν οι πάντες και πολύ
καλά κάνουν * Η κυβέρνηση
όμως τι λέει; * Ποιος τις έβαλε
▸ «Οι λαοί δεν είναι εχθροί, εχθρός είναι οι καπιταλιστές»
τις φωτιές; * Διότι μας δείχνει

M
φωτογραφίες από το διάστημα ε μεγάλη επιτυχία σπονδία και τον αντιφασιστικό
και από δορυφόρους * Αλλά πραγματοποιήθη- αγώνα στην Κατοχή.
προφανώς δεν έκαψαν την ανα- κε στην Φλώρινα Οι δύο οργανώσεις τόλ-
τολική Αττική εξωγήινοι * Ούτε η κοινή πολιτική μησαν να αμφισβητήσουν το
ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και παγιωμένο για δεκαετίες κα-
υποστηρίξει κάτι τέτοιο της Λέβιτσα (Αριστερά) με θεστώς φόβου στην ακριτική
* Να υποθέσουμε ότι θα μείνου- θέμα «Ένα διαφορετικό ΟΧΙ περιοχή. Οι διώξεις και απα-
με με τις θεωρίες συνωμοσίας; στη συμφωνία των Πρεσπών, γορεύσεις του ελληνικού κρά-
* Ανάλογες με εκείνες του 2007; κόντρα σε ΝΑΤΟ, πόλεμο, τους και τοπικών παραγόντων
* Στη θέση του Καραμανλή και εθνικισμούς». Η εκδήλωση εί- για τα δικαιώματα της σλαβο-
του Παυλόπουλου απλά είναι ο χε μεγάλη συμμετοχή και προ- μακεδονικής μειονότητας, η
Τσίπρας και ο Τόσκας; * Αυτό σέλκυσε το ενδιαφέρον των μη αναγνώριση γλώσσας και
εννοούν οι κυβερνώντας, όταν τοπικών ΜΜΕ. Ομιλητές ή- παράδοσης, η άρνηση στο δι-
λένε πως κανένα ερώτημα δεν ταν ο Αντώνης Δραγανίγος, καίωμα της επιστροφής των
θα μείνει αναπάντητο; * Είναι μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πολιτικών προσφύγων που
είτε καταπατητές είτε εμπρη- και ο Μπράνκο Ρίστοφ, μέλος θεωρήθηκαν «μη Ελλήνων το
σμοί «από άλλους που έχουν της ΚΕ της Λέβιτσα, ενώ τη γένος» δεν είναι ζητήματα
άλλους στόχους» * Έτσι είπε ο συζήτηση συντόνισε ο Βασί- του παρελθόντος. Αφορούν τη
Ν. Τόσκας * Τέτοια σαφήνεια... λης Τζώτζης. σύγχρονη καθημερινότητα και
αναδεικνύει τον «αλυτρωτισμό συμφέρον των εργαζόμενων.
*** Προφανώς τίποτα δεν θα Ο Α. Δραγανίγος τόνισε των Σκοπίων», μετατρέποντας Οι ομιλητές τόνισαν τη με- ήταν σημαντικό ότι για πρώτη
απαντηθεί * Μόνο υπονοού- τον ετεροβαρή χαρακτήρα της φορά διοργανώθηκε στην πόλη
ακόμα και αριστερές οργανώ- γάλη σημασία του κοινού αντι-
μενα * Για... «ξένες δυνάμεις» συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ που κοινή εκδήλωση χωρίς φόβο
σεις σε νεροκουβαλητές της πολεμικού, αντιιμπεριαλστι-
* Όχι όμως από ανικανότητα, εξευτελίζει το γειτονικό λαό, αστικής πολιτικής ή της εθνι- κού, αντιεθνικιστικού «Όχι», και αυτολογοκρισία, μακριά
όπως λέει η ΝΔ * Ο κρατικός παραθέτοντας λεπτομέρειες από λογικές εθνικισμών. Τις
κιστικής ρητορείας. κόντρα στα σχέδια των κυβερ-
μηχανισμός είναι ικανότατος όχι μόνο για το εθνικό ζήτημα, ομιλίες ακολούθησε πλούσι-
Ο Μπ. Ριστόφ αποσαφή- νήσεων. Είναι το «όχι» που
* Ιδίως μάλιστα οι δυνάμεις οι αλλά κυρίως την στρατιωτι- νισε το αντιΝΑΤΟϊκό περιεχό- ενώνει τους λαούς, ενώ εκείνο ος διάλογος με τη συμμετοχή
ένστολες * Όταν θέλουν όμως κή και οικονομική διάσταση. πολλών αγωνιστών και από
μενο του “ΟΧΙ” της Λέβιτσα των εθνικιστών τους χωρίζει
* Και γι’ αυτά που θέλουν * Δεν Πολλές από τις διατάξεις είναι στη συμφωνία των Πρεσπών, με το μίσος και διαιρεί τους τις άλλες περιοχές της δυτικής
θα υπάρξουν λοιπόν απαντήσεις σχεδόν «φωτογραφικές», κα- Μακεδονίας και της Πέλλας.
καθώς είναι η μόνη πολιτική εργαζόμενους μέσα στα σύ-
* Γιατί οι απαντήσεις είναι πο- θώς εξυπηρετούν συγκεκριμέ- δύναμη με αυτή τη θέση στη νορα με λογικές εμφυλίου και Τις προηγούμενες μέρες
λιτικές * Κι ακριβώς αυτές δεν να συμφέροντα του αμερικά- μέλη της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Δημοκρατία της Μακεδονίας. υποταγής στο κεφάλαιο. Το
θέλει να δώσει η κυβέρνηση * Τι νικου ιμπεριαλισμού, αλλά και επισκέφτηκαν την Μπίτολα
Υπογράμμισε ότι τους δύο λα- αντιιμπεριαλιστικό «όχι» οδη-
να πει; * Πώς δεν άλλαξε τίποτε; του ελληνικού κεφαλαίου που (Μοναστήρι) και συναντήθη-
ούς τούς ενώνει η ιστορία — γεί σήμερα σε αγώνες ως συνέ-
* Πώς δεν είχε ποτέ στόχο να προσπαθεί, όπως ξεδιάντροπα όχι φυσικά ο Μεγαλέξανδρος, χεια της κοινής παράδοσης του καν με την τοπική Λέβιτσα.
αλλάξει τίποτε; * Γιατί θέλουν είπε ο Κοτζιάς, να δημιουργή- Συζήτησαν την οργάνωση αντί-
αλλά οι κοινοί αντιφασιστικοί εργατικού και κομμουνιστικού
άλλου είδους μέτρα τέτοιες κα- σει μια «ενδοχώρα» στα Βαλ- στοιχης εκδήλωσης εκεί το φθι-
αγώνες, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ. κινήματος στα Βαλκάνια, από
ταστάσεις * Από αυτά που είναι κάνια. Παράλληλα, απαντή- νόπωρο και η ανάληψη κοινών
Αλλά και στη σύγχρονη εποχή, τη Φεντερασιόν και τη Βαλ-
υπέρ του λαού και κατά των θηκε η επικίνδυνη λογική που διεθνιστικών πρωτοβουλιών.
τους ενώνει το κοινό ταξικό κανική Κομμουνιστική Ομο-
κερδών των εταιριών * Αυτά που
μια κυβέρνηση σαν κι αυτή δεν
πρόκειται ποτέ να πάρει.
*** Κάπου εδώ κολλάει και η ΜΟΧΛΟΣ ΠΙΕΣΗΣ
άθλια τροπολογία τους * Θέλανε
να δώσουν αυξήσεις 3.000 ευρώ
στους προέδρους των εταιριών Το ∆ΝΤ παρών και την επόμενη μέρα
που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ * Σε αυ-

Λ
τούς που ετοιμάζουν το ξεπούλη- ένε ότι μετά την απομάκρυνση εκ αλλά και τα πρόσθετα μέτρα δημοσιονο- αποφυγή της χρεοκοπίας για την περίοδο
μα της δημόσιας περιουσίας του ταμείου, ουδέν λάθος ανα- μικής πειθαρχίας και λιτότητας που θεω- μετά το 2032. Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε
* Μπορεί να την απέσυραν γνωρίζεται. Το Διεθνές Νομισμα- ρεί το ταμείο ότι πρέπει να ακολουθήσει η σαφές ότι η στενή συνεργασία ΔΝΤ και
* Επειδή τους πήραν χαμπάρι τικό Ταμείο όμως δεν το κουνάει… ρού- χώρα για να διασφαλίσει μια μεσοπρόθε- ευρωπαίων δανειστών θα συνεχιστεί και
* Αλλά θα την επαναφέρουν πι, ακόμα και μετά την τυπική λήξη του σμη προοπτική «βιωσιμότητας». στην περίοδο της μεταπρογραμματικής
* «Καλύτερα διατυπωμένη» όπως προγράμματος στήριξης. Η κυβέρνηση, Για μια ώρα, το Εκτελεστικό Συμβού- εποπτείας της Ελλάδας!
λέει το υπουργείο Οικονομικών. τελικά, όχι μόνο υιοθέτησε τα αντιλαϊκά λιο του Ταμείου συζήτησε την έκθεση του Είναι χαρακτηριστικό ότι βασικό ζή-
*** Κατά τα άλλα, όλοι μας μέτρα που ήθελε το ΔΝΤ αλλά, όπως όλα Άρθρου 4 για την πορεία της ελληνικής τημα στη συνεδρίαση ήταν αυτό της επί-
προκύψαν ευεργέτες * Ίδρυμα δείχνουν, οι τεχνοκράτες του ταμείου θα οικονομίας, στην οποία συμπεριλαμβά- σπευσης των ηλεκτρονικών πλειστηρια-
Ωνάση * Και πολλοί άλλοι * συνεχίσουν να έχουν λόγο στην ασκούμε- νεται και η ανάλυση της βιωσιμότητας σμών και κατασχέσεων για τα «κόκκινα
Ανταποκρίθηκαν στην... ανάγκη νη πολιτική της κυβέρνησης της Αθήνας. του χρέους (DSA). Το ΔΝΤ παραμένει δάνεια». Η Γερμανία επιθυμούσε την πα-
του λαού * Λες και τα προβλή- Την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η συ- εξαιρετικά επιφυλακτικό όσον αφορά τις ραμονή του ΔΝΤ, ώστε αυτό να λειτουρ-
ματα του λαού δεν προέρχονται νεδρίαση του ΔΝΤ για την Ελλάδα, κατά μακροχρόνιες προοπτικές του χρέους, με γήσει «καθησυχαστικά» για τις αγορές,
από αυτούς * Πάει πολύ να εμ- τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν οι την ευρωπαϊκή πλευρά να δεσμεύεται ότι ότι η Ελλάδα παραμένει με οικονομικό
φανίζονται ως γενναιόδωροι. προοπτικές βιωσιμότητας του χρέους θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για «λουρί».
Πολιτική ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 5

Μ Νέα ∆ημοκρατία
ε προμετωπίδα
την... ιδιωτι- Γεράσιμος Λιβιτσάνος
κοποίηση των
κοινωνικών υ-
πηρεσιών της
πολιτικής προστασίας θα επι-
χειρήσει η Νέα Δημοκρατία να
Στο «Ίδρυμα Νιάρχος»
συνδυάσει το ιδεολογικό της
πρόταγμα με την ταυτόχρονη
«επίθεση ευθυνών» εναντίον
της κυβέρνησης, μετά την πολύ-
η πολιτική προστασία
νεκρη τραγωδία στην ανατολική
Αττική. Μάλιστα, ο πρόεδρος ▸ Φταίει η «οργανωτική ανικανότητα», εξωραϊζονται μνημόνια και ΕΕ
της Κυριάκος Μητσοτάκης υπο-
στήριξε πως ο πρωθυπουργός
βλέπει θετικά τις προτάσεις του δύο επικοινωνιακά πρόσωπα.
για ενεργό εμπλοκή στην πολι- Το πρώτο «συναινετικό», αφού
τική προστασία του Ιδρύματος τήρησε το πολιτικό μορατόριουμ
Σταύρος Νιάρχος. με την κυβέρνηση κατά τη δι-
Όπως επισήμανε άλλωστε ο άρκεια του τριημέρου πένθους
Κ. Μητσοτάκης την περασμέ- για τα θύματα των πυρκαγιών.
νη Πέμπτη, «τηλεφώνησα στον Ενώ, την ίδια στιγμή, φρόντισε
κ. Τσίπρα και του πρότεινα κυ- να «λιβανίσει» τον ρόλο της Ευ-
βέρνηση και αξιωματική αντι- ρωπαϊκής Ένωσης με επιστολές
πολίτευση να ζητήσουμε από στον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν
κοινού από το Ίδρυμα Νιάρχος Κλόντ Γιούνκερ για ενεργοποί-
να αναλάβει για την επόμενη ηση των κοινοτικών ταμείων.
5ετία το κόστος της συντήρησης Χωρίς λέξη, φυσικά, για τη δι-
των εναέριων πυροσβεστικών άλυση των κοινωνικών δομών
μέσων της χώρα μας ή να συμ- στην οποία οδήγησαν οι πολιτι-
βάλει στην απόκτηση όποιου κές των μνημονίων και των ευ-
άλλου μέσου κριθεί από τους ρωπαϊκών κανόνων της δημο-
ειδικούς απαραίτητο για την σιονομικής πειθαρχίας. Το δεύ-
ενίσχυση της εναέριας πυρό- τερο «επιθετικό» πρόσωπο της
σβεσης στην πατρίδα μας. Ο Α. αξιωματικής αντιπολίτευσης θα
Τσίπρας είδε θετικά την πρό- είναι η άσκηση σκληρής κριτικής
τασή μου και ελπίζω να βρεθεί στην κυβέρνηση για οργανωτική
σύντομα ο τρόπος το Ίδρυμα ανικανότητα, η οποία οδήγησε Με δύο πρόσωπα κρατία αποδέχεται με αξιο- δημιουργήσουν ένα αποπρο-
Νιάρχος να προχωρήσει σε μία στο να μετατραπούν οι περιοχές σημείωτη προθυμία να παίξει σανατολιστικό δίπολο, ώστε
ακόμα σπουδαία πράξη κοινω- που κάηκαν σε «παγίδες θανά- η αντιπολιτευτική τον ρόλο της σε ένα δικομ- η συζήτηση να απομακρυνθεί
νικής προσφοράς». Φυσικά, το του». Το αίτημα για παραιτή- ματικού χαρακτήρα θέατρο, εντελώς από τον ασφυκτικό
ίδρυμα Νιάρχος έχει αποδείξει σεις των συναρμόδιων υπουρ- πολιτική της ΝΔ. μαζί με την κυβερνητική πλει- περιορισμό των κονδυλίων
με τις εγκαταστάσεις του στο γών και, ταυτόχρονα, το αίτημα οψηφία. Αυτό θα πυροδοτή- για την πολιτική προστασία
Δέλτα Φαλήρου πώς ακριβώς για τη διενέργεια εκλογών αμέ-
Θέατρο σει μία πολιτική αντιπαρά- που επιβάλλει η λογική των
αντιλαμβάνεται τις... συνέρ- σως μετά τον Αύγουστο θα είναι δικομματικού θεση σχετικά με το ποιος είχε ευρωμονόδρομων. Ακόμα
γειές του με τον κρατικό μηχα- κυρίαρχο. Ενδεικτικές ήταν οι τη νομική αρμοδιότητα για περισσότερο, να αποπροσα-
νισμό: Ως επενδύσεις που θα αναφορές του τομεάρχη εσω- χαρακτήρα την εκκένωση των καμένων νατολίσει από τη φύση της
αποδώσουν πολιτικο-οικονομι- τερικών Μ. Βορίδη, που προ- περιοχών, αν ήταν οι τοπικοί χωροταξικής ανάπτυξης των
κό έλεγχο, φοροαπαλλαγές και ανήγγειλε προσωποποίηση ευ- δήμοι ή η περιφερειακή αρχή περιοχών της Αττικής και την
αξιοποίηση νομοθετικών προ- θυνών από τη ΝΔ, λέγοντας ή με το πόσο γρήγορα κινη- υποταγή κάθε πολεοδομικού
νομίων και δημόσιου χρήματος. χαρακτηριστικά: «θα πάνε στη τοποιήθηκαν οι δυνάμεις της σχεδίου στις λογικές της κερ-
Παράλληλα η Νέα Δημο- θέση τους τα θρασίμια». πυροσβεστικής. δοφορίας των μεγάλων επι-
κρατία θα παρουσιάζεται με... Ουσιαστικά, η Νέα Δημο- Μαζί με την κυβέρνηση θα χειρηματικών ομίλων.

ΚΑΨΙΜΟ ΧΑΡΤΙΩΝ
Ανασχηματισμός «κολυμβήθρα του Σιλωάμ»
Σ
ύμφωνα με διασταυρωμένες Ο πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις θυπουργό να δώσει μια «γεύση» από
πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας να απομακρύνει όλα τα πρόσωπα που την επόμενη κυβέρνηση.
σκοπεύει να «ξεσκαρτάρει τα ενεπλάκησαν με τον έναν ή τον άλλον Το νέο κυβερνητικό σχήμα α-
καμένα χαρτιά» της κυβέρνησης μετά τρόπο στα γεγονότα της προηγούμε- ναμένεται να σηματοδοτήσει το
την τραγωδία, αλλά σε δεύτερο χρό- νης εβδομάδας, προκειμένου η δικιά βάθεμα της «διεύρυνσης» στον
νο. Ο ευρύτατος ανασχηματισμός θα του φθορά να είναι όσο το δυνατόν πρώην χώρο του ΠΑΣΟΚ, με τα
γίνει, όπως όλα δείχνουν, στα μέσα μικρότερη. Μόνος αναντικατάστατος στελέχη της κυβέρνησης Παπαν-
Αυγούστου, πιθανόν και πριν την έξο- φαίνεται να είναι ο νονός της «βίαι- δρέου, Ξενογιαννακοπούλου και
δο από το μνημόνιο. Το νέο υπουργικό ης ωρίμανσης» και αντιπρόεδρος της Κατσέλη. Ταυτόχρονα, η πιθανή
Συμβούλιο θα αποτελέσει την κυβέρ- κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης και επαναφορά του Νίκου Φίλη απο-
νηση που θα οδηγήσει τη χώρα στις η «χασάπισσα των συντάξεων» Έφη τελεί «τυράκι» για τον εξευμενι-
κάλπες, οι οποίες μπορεί να έρθουν Αχτσιόγλου. σμό της εσωκομματικής αντιπολί-
νωρίτερα. Ο Τσίπρας στη συνέντευξη Όπως λένε στελέχη του κυβερνη- τευσης των «53» και σινιάλο για ενό-
τύπου μίλησε για «ψύχραιμη αποτί- τικού επιτελείου, ο ανασχηματισμός τητα του κομματικού μηχανισμού πριν
μηση και πιθανή απόδοση ευθυνών». θα είναι μια ευκαιρία για τον πρω- την εκλογική μάχη.
6 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 Πρινηδόν

Σχόλια στο ημίφως Βασίλης
Παπαγεωργίου
Κήρυγμα Ίσκρα κατά Πριν
μίσους από Επικαλούμενη έναν υπότιτλο στο
τον Αμβρόσιο άρθρο της σελίδας 3 του προη-
γούμενου Πριν, η σύνταξη της
Ίσκρα μας εγκαλεί αυστηρά.
Την ώρα που η Ελλάδα
Γιατί; Επειδή επιχειρήσαμε να δι-
θρηνούσε τον θάνατο ατυπώσουμε με μία λέξη –όπως
δεκάδων συνανθρώπων συμβαίνει σε τίτλους και υπότιτ-
μας, ο Μητροπολίτης λους…– το γεγονός ότι η όξυνση
Καλαβρύτων και Αι- των ανταγωνισμών ανάμεσα στα
γιαλείας, Αμβρόσιος, μεγάλα καπιταλιστικά και ιμπε-
έσπευσε να γράψει ότι ριαλιστικά κέντρα στην περιοχή,
ο θεός έριξε την κατάρα στην προκειμένη περίπτωση ΗΠΑ
του για να τιμωρήσει τον και Ρωσία, στερεί την ελληνική
αστική τάξη από κάθε δυνατότητα
ασεβή Ελληνικό λαό! Ο
να κάνει ελιγμούς, επιδιώκοντας
φασιστικών αντιλήψεων
οφέλη από όλους. Χωρίς, βεβαίως,
Αμβρόσιος ισχυρίζεται να αναιρεί τη στρατηγική επιλογή
ότι τα παιδάκια, οι παπ- του «Ανήκομεν εις την Δύσιν»,
πούδες και όλοι οι άλλοι κάτι που διατυπώνεται σαφώς ότι
που έχασαν τη ζωή τους, αφορά τόσο την κυβέρνηση όσο
πληρώνουν το γεγονός και τη ΝΔ. Το πρόβλημα, δυστυ-
τικών στελεχών συγκεκριμένων κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. ραθώνα-Νέας Μάκρης ως μια
ότι ζούνε σε μια χώρα με χώς, βρίσκεται στην τοποθέτηση
ΔΕΚΟ που εποπτεύονται από το Τελικά, ευτυχώς, είχαμε μόνο τε- «ακομμάτιστη» προσωπικότητα
άθεο πρωθυπουργό, που της Ίσκρα και όσων εκφράζει: εκτός πολιτικής, αποσπώντας το
Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσε- ράστιες υλικές ζημιές, χωρίς να
γίνονται γκέι πάρτι και Ότι ο αγώνας πρέπει σήμερα να 60% των συνολικών ψήφων. Μια
ων! Την ώρα, δηλαδή, που ο αριθ- θρηνήσουμε θύματα. Σε ένα πα-
είναι «μονομερής» κατά ΗΠΑ, μέρα πριν την ανείπωτη τραγωδία
στα νησιά το καλοκαίρι μός των θυμάτων μεγάλωνε, μόνο ράνομο αμαξοστάσιο του Δήμου,
ΕΕ και Γερμανίας, κάτι που ση- στην ανατολική Αττική βρισκόταν
κάποιοι κάνουν… γυμνι- μέλημα της κυβέρνησης ήταν να πάνω από 100 αυτοκίνητα έφτα-
μαίνει ότι προτείνει στον λαό να στο κλαμπ Nammos στη Μύκονο,
σμό! Και όμως, αυτόν τον δώσει χαριστικές υπέρογκες αυ- σαν να επιπλέουν αρκετή ώρα
ψάξει προστάτη στη Ρωσία. Λες κάνοντας πάρτι με δεκάδες καλε-
άνθρωποτους πληρώνει και ο στρατός του Πούτιν δεν έχει ξήσεις σε ημέτερους. Μετά τη γε- σε 3 μέτρα νερό. Ο αντιπεριφε-
νική κατακραυγή, η υφυπουργός ρειάρχης Γιώργος Καραμέρος και σμένους. Τις ώρες της τραγωδίας
από την τσέπη του ο επέμβει ιμπεριαλιστικά στη Συρία ήταν πραγματικά άφαντος. Εμ-
ελληνικός λαός, την ίδια και αλλού, λες και δεν στηρίζει τον Οικονομικών Κατερίνα Παπανά- ο δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος
φανίστηκε την επόμενη μέρα, στον
ώρα που έχουμε μεγάλη Ερντογάν… τσιου αναγκάστηκε να αποσύρει Πατούλης επιδόθηκαν από την
δήμο που θρήνησε δεκάδες θύμα-
την τροπολογία-σκάνδαλο, την πρώτη στιγμή σε ένα πινγκ-πονγκ
έλλειψη από γιατρούς, νο- τα, με λυμένη γραβάτα και μαύρα
οποία έλπιζε ότι θα περάσει «στη ευθυνών και στην επικοινωνιακή
σοκόμους, δασκάλους και Αυξήσεις-πρόκληση ζούλα». διαχείριση της κρίσης, στις πλάτες
γυαλιά, λέγοντας «ευτυχώς που
πυροσβέστες. Ο Ιερώνυ- κάηκε και εμένα το σπίτι μου».
μος δεν τόλμησε καν να
στα στελέχη ΔΕΚΟ των κατοίκων. Τελικά, όπως φάνηκε από τις φω-
καταδικάσει το φασιστικό Χαρτοπόλεμος τογραφίες που ήθραν τελικά στην
παραλήρημα Αμβρόσιου
Στα μουλωχτά επιχείρησε η κυβέρ-
για τις πλημμύρες Η «αποκαθήλωση» δημοσιότητα, ακόμα και σε αυτό
νηση να περάσει στη Βουλή, μέσα ο Ψινάκης είπε ψέματα. Η «απο-
και απλώς σημείωσε ότι στο τριήμερο «εθνικού πένθους», του Ηλία Ψινάκη καθήλωση» του Ηλία Ψινάκη, ο
ο μητροπολίτης «εκφρά- εκπρόθεσμη τροπολογία σε άσχετο Χρειάστηκαν μόλις 40 λεπτά ισχυ- οποίος ακόμα δεν έχει παραιτηθεί,
ζει προσωπικές απόψεις»! νομοσχέδιο, η οποία δίνει αυξήσεις ρής καταιγίδας στα Βόρεια Προ- Ο Ηλίας Ψινάκης εκλέχτηκε πριν δεν φέρνει το τέλος της λάιφ-στάιλ
έως και 60% στους μισθούς διοικη- άστια της Αθήνας για να υπάρξει από τέσσερα χρόνια δήμαρχος Μα- πολιτικής.

Θοδωρής Παπαχρόνης | εργαζόμενος/μέλος ΣΕΦΚ ∆ιεργασίες για νέα ΣΣΕ στα φροντιστήρια
Κοινή συνάντηση πραγματοποίησαν
τα ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στα
ζητώ για την επαναφορά των συλλογικών τικό συνδικαλισμό είναι πλέον δεδο-
μένη.
συμβάσεων είναι προσχηματικές και
Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ) και τον λόγο συνειδητά αυτο-υπονομευμένες. Δεν Τα δύο σωματεία υπογραμμίζουν
του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευ- είναι μόνο η τελευταία εγκύκλιος του ότι «ο μόνος τρόπος για να υπάρξει
τικών Λειτουργών (ΣΙΕΛ) Αχαΐας με υπουργείου Εργασίας που κάνει ξεκά- πραγματική προοπτική για νίκες του
θέμα την επεξεργασία του σχεδίου θαρο ότι η ισχύς της επεκτασιμότητας εργατικού στρατοπέδου ενάντια στον
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) θα εξαρτάται από την βούληση των ταξικό αντίπαλο, είναι η μεθοδική ορ-
που έχει ήδη καταθέσει ο ΣΕΦΚ σε νο σχέδιο από αυτό που είχε εξ αρ- εργοδοτικών ενώσεων να καταθέσουν γάνωση των εργατικών αντιστάσεων
όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία της χής προτείνει ο ΣΕΦΚ και αφετέρου το μητρώο μελών τους προς έλεγχο. και αγώνων, είναι οι ΓΣ στους χώρους
φροντιστηριακής ιδιωτικής εκπαίδευ- μπήκαν οι βάσεις για μια συνολική Είναι και συνολικά το ισχύον νομοθε- δουλειάς, είναι η συσπείρωση των ερ-
σης και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών συζήτηση που πρέπει να γίνει στους τικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργα- γαζομένων και η μαζικοποίηση των
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας κόλπους των εργαζομένων για το πώς νισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας ταξικών σωματείων τους, είναι οι μα-
(ΟΙΕΛΕ), αλλά και τη συζήτηση επί των θα αντιμετωπίσουμε την νέα κατάστα- (ΟΜΕΔ) και οι διατάξεις για την διαι- χητικές, εργατικές κινητοποιήσεις και
άλλων σχεδίων ΣΣΕ που έχουν επίσης ση και το ποιες είναι οι προϋποθέ- τησία. Με αυτές τις διατάξεις στην κα- οι απεργίες, που θα μπλοκάρουν την
κατατεθεί από άλλα σωματεία όπως τα σεις για μια αποτελεσματική εργατική λύτερη των περιπτώσεων μιλάμε για λειτουργία των φροντιστηρίων και θα
«Βύρωνας» και «Γ. Καζαντζάκη». αντεπίθεση. ένα ΟΜΕΔ «σφαγείο των εργατικών εξαναγκάσουν τις εργοδοσίες να υπο-
Με το πέρας της συζήτησης συμ- Για τα δύο σωματεία είναι ξεκάθα- διεκδικήσεων». ταχθούν στα εργατικά αιτήματα και
φωνήθηκε αφενός ένα πιο βελτιωμέ- ρο ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης Η αναγκαιότητα για ένα διαφορε- διεκδικήσεις».
Απόψεις ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 7

Μακεδονικό Γιώργος Μιχαηλίδης

«Η
συμφωνία με τη γειτο-

Οι Γενναίοι του Βορρά:
ευρώ) κι ο Βερόπουλος στην 14η (8,9 εκ.)
νική χώρα θα δώσει δυ- με προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης με
νατότητα για την πρώτη νέα καταστήματα και συνεργασία με τις
«επαναβαλκανοποίηση» εταιρείες Goody’s και Jumbo. Πρέπει να
της ελληνικής οικονο-
μίας, με ξεκίνημα από την ΠΓΔΜ», Γιώργος
Τσίπρας (διευθυντής οικονομικού γρα-
Τα κέρδη τους σημειωθεί ότι η Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας αποτελεί σύμφωνα με τα στοιχεία της
Παγκόσμιας Τράπεζας τη 10η καλύτερη
φείου πρωθυπουργού, 14/6/2018). χώρα παγκοσμίως για την πραγματοποί-

Η ελληνική οικονομική επέκταση στον
βαλκανικό χώρο και την Τουρκία έφτα-
είναι η ψυχή τους ηση επενδύσεων. Ο λόγος δεν είναι άλλος
από την πολύ χαμηλή (έως μηδενική) φο-
ρολογία των επιχειρήσεων, τις κάθε λογής
σε στο απόγειό της το 2010-2011. Aπό το διευκολύνσεις για την προσέλκυση ΑΞΕ
2011 εμφανίστηκε μια γενική τάση υπο-
χώρησης των ελληνικών Άμεσων Ξένων
▸ Η επέκταση του ελληνικού κεφαλαίου και φυσικά την κακοπληρωμένη εργασία
χωρίς δικαιώματα. Υπογραμμίζουμε ότι
Επενδύσεων που συνεχίστηκε ακατάπαυ-
στα μέχρι το 2016 (από 37 δισ. στα 18 δισ.
στα Βαλκάνια είναι η οικονομική βάση στη γειτονική χώρα λειτουργούν δεκαπέ-
ντε ειδικές τεχνολογικές-βιομηχανικές
αντίστοιχα), κάτι που περιγράφεται και της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ ζώνες όπου η φορολογία των επιχειρή-
ως «αποβαλκανοποίηση» της ελληνικής σεων που εγκαθίστανται εκεί μπορεί να
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μια φτάσει και το 0% για μια δεκαετία.
αντίστοιχη υποχώρηση έχει σημειωθεί και Όσον αφορά τον εμπορικό τομέα, η
στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς Ελλάδα το 2017 και έως το α’ τετράμηνο
η παρουσία πλειάδας ελληνικών τραπε- του 2018 ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος εξα-
ζών σε όλες σχεδόν τις βαλκανικές χώρες γωγέας στη γειτονική χώρα (15% αύξηση)
δρούσε τονωτικά για τις επιχειρήσεις ελ- πίσω από τη Γερμανία και τη Βρετανία,
ληνικών συμφερόντων. Έτσι, με εξαίρε- ενώ ο ιδιωτικοποιημένος πλέον ΟΛΘ προ-
ση τις ΑΞΕ στην Αλβανία που εμφάνισαν βλέπει περαιτέρω ενίσχυση των εμπορι-
την αντίστροφη τάση μέσα στην κρίση (η κών δεσμών. Γι’ αυτό στελέχη του ΟΛΘ,
Ελλάδα είναι ο πρώτος επενδυτής στην του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αλβανία) η επενδυτική δραστηριότητα Βορείου Ελλάδος έχουν τοποθετηθεί δια-
του ελληνικού κεφαλαίου σε Βαλκάνια, κριτικά από το 2017 υπέρ της σταθερότη-
Τουρκία και Κύπρο το 2016 ήταν φανερά τας και της διευθέτησης των διαφορών
υποβαθμισμένη σε σχέση με το 2011. μεταξύ των δύο κρατών.
Ωστόσο, το 2017 και κατά το α’ εξάμη- Μεγάλος ανταγωνιστής του ελληνικού
νο του 2018 αυτή η τάση φαίνεται να αντι- κεφαλαίου στα Βαλκάνια είναι το τουρκι-
στρέφεται. Μία σειρά επιχειρηματικές κό, το οποίο κατά την τελευταία δεκαετία
κινήσεις, δηλώσεις και άρθρα πολιτικών βελτιώνει σταθερά την παρουσία του σε
ή think-tanks φανερώνουν την πρόθεση μια σειρά χώρες (στη Δημ. Μακεδονίας
του ελληνικού κράτους και της κυβέρνη- πλέον λειτουργούν πάνω από 100 τουρ-
σης να εκμεταλλευτεί την πολιτική συγκυ- κικές επιχειρήσεις). Επιπλέον, το τουρ-
ρία κaι ιδιαίτερα την κρίση των σχέσεων κικό κράτος κι η κυβέρνηση Ερντογάν
της Τουρκίας με τις ΗΠΑ για να δημιουρ- παίζοντας το χαρτί της θρησκείας και των
γήσει το πολιτικό πλαίσιο που θα επιτρέ- μειονοτικών πληθυσμών έχει αναπτύξει
και την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ τα ΕΛΠΕ
ψει τη δεύτερη εξόρμηση του ελληνικού την πολιτική του επιρροή στην Αλβανία,
προωθούν την επαναλειτουργία του αγω-
κεφαλαίου στα Βαλκάνια. Αυτή τη φορά, το Κόσοβο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη
γού πετρελαίου Σκοπίων-Θεσσαλονίκης.
όμως, με ένα «εθνικό σχέδιο» που θα ξε- Δημ. Μακεδονίας (5% τουρκική μειονό-
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η Συμφωνία
κινά από τη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τητα) διατηρώντας την ήδη ισχυρή του
Τσίπρα-Ζάεφ περιλαμβάνει ειδικό οικο-
επιρροή στη Βουλγαρία (8% αντίστοιχα).
την εκμετάλλευση των εκεί υποθαλάσσι-
ων κοιτασμάτων.
νομικό τμήμα με προβλέψεις συνεργασί- Στην εικοσαετία Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστη-
ας στον ενεργειακό τομέα.
Στο σύνολο της εικοσαετίας 1997-2016,
Η ελληνική επιχειρηματική παρουσία
1997-2016 μα πολιτικοί παράγοντες όπως ο Εμα-
η Ελλάδα αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο νουέλ Μακρόν αλλά κι ισχυροί διεθνείς
επενδυτή στη Δημοκρατία της Μακεδο-
στη Δημοκρατία της Μακεδονίας περι- η Ελλάδα αποτελεί οικονομικοί παράγοντες έχουν τοποθε-
λαμβάνει μια πλειάδα επιχειρήσεων (πε-
νίας (10% των συνολικών ΑΞΕ), πίσω από
την Αυστρία και τη Βρετανία, αν και μετά ρίπου 400), οι περισσότερες εκ των οποί- τον τρίτο τηθεί υπέρ της ανάγκης ανάσχεσης της
ρωσικής και τουρκικής επιρροής στα δυ-
το 2009 περίπου 77 εκ. ευρώ ελληνικά κε- ων είναι μικρού ή μεσαίου βεληνεκούς.
Όμως έξι ελληνικές εταιρείες βρίσκονται
μεγαλύτερο τικά Βαλκάνια, μέσω της πρόσδεσης της
φάλαια έχουν τραβηχτεί απ’ τη γειτονική περιοχής σε ΝΑΤΟ και της ΕΕ, αλλά και
χώρα (αντιστοιχούν στο 1/3 των ελληνικών ανάμεσα στις 60 μεγαλύτερες της χώ- επενδυτή της οικονομικής και πολιτικής «σταθερο-
ρας, με την OKTA των ΕΛΠΕ (μεγαλύτε-
επενδύσεων εκεί από το 2003 κι έπειτα).
Όμως από το 2017 παρουσιάζεται ξανά ρος προμηθευτής καυσίμων της χώρας) στη Δημοκρατία ποίησής» της.
Το ελληνικό κράτος μπαίνει με αυ-
σημαντική αύξηση των ελληνικών ΑΞΕ. να βρίσκεται στην 3η θέση της λίστας
(311 εκ. ευρώ κύκλος εργασιών το 2017)
της Μακεδονίας ξημένες φιλοδοξίες στο παιχνίδι για τον
Φέτος, εξάλλου, η ΔΕΗ εξαγοράζοντας έλεγχο των Βαλκανίων συντασσόμενο με
την εταιρεία EDS στη Δημοκρατία της ακολουθούμενη από την УСЈЕ-Титан (10% των τα ευρω-ΝΑΤΟϊκά σχέδια κι ελπίζοντας
(TITAN Group) (72,4 εκ. ευρώ κύκλος ερ-
Μακεδονίας (για 4,8 εκ. ευρώ) φιλοδοξεί
να ελέγξει ενεργειακά σημαντικό τμήμα γασιών), ενώ στην 24η θέση βρίσκεται ο
συνολικών ΑΞΕ) να κατακτήσει το χρίσμα του τοπάρχη
της περιοχής. Η γραμμή που εκφράζε-
της χώρας, αλλά και να επεκταθεί προς όμιλος Vero (Βερόπουλος) (70,7 εκ. ευρώ ται από το ΥΠΕΞ, πολιτικούς παράγο-
τα δυτικά Βαλκάνια, με τον ΑΔΜΗΕ να κύκλος εργασιών) με τις Пивара Скопје ντες, αρχισυντάκτες μεγάλων αστικών
προωθεί τη βελτίωση κι επέκταση της δι- (Coca Cola HBC - Heineken, 35η θέση), εφημερίδων μέχρι και επιφανείς «μακε-
ασυνοριακής ενεργειακής σύνδεσης των Дојран челик (Sidenor group, 46η θέση) δονομάχους» (π.χ. Μέρτζος) είναι μία:
δύο κρατών. Πλάι σε αυτή τη δραστηρι- και Αktor (57η θέση) ν’ ακολουθούν. Όσον κλείσιμο των εκκρεμοτήτων στον βορρά
ότητα έρχονται να προστεθούν τα πλάνα αφορά την κερδοφορία των ελληνικών και οικονομικός-πολιτικός «εξελληνισμός
της ΔΕΣΦΑ για κατασκευή αγωγού αερίου επιχειρήσεων για το 2017, η УСЈЕ-ТИТАН των Σκοπίων» για τη στροφή με όλες μας
που θα συνδέει τις δύο χώρες με προοπτι- (όμιλος ΤΙΤΑΝ) βρέθηκε στην 6η θέση, η τις δυνάμεις στη μάχη με την Τουρκία στη
κή επέκτασής του στα δυτικά Βαλκάνια Пивара Скопје στην 10η (κέρδη 12,4 εκ. Μεσόγειο.
8 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 Εικονοκλάστες

Από τον Τραμπ
μέχρι
την Λεπέν
και την AfD

Αναμφίβολα, η τελευταία
διετία σφραγίστηκε από
την ορμητική άνοδο μιας
ποικιλόμορφης ή και
φασιστικής ακροδεξιάς. Από
την εκλογή του Τραμπ ως
Προέδρου των ΗΠΑ, δηλαδή
στην ηγέτιδα δύναμη του
σύγχρονου καπιταλιστικού
κόσμου ως την είσοδο της
Λεπέν στο δεύτερο γύρο των
προεδρικών εκλογών στη
Γαλλία και από την –για πρώτη
φορά– είσοδο ακροδεξιού
κόμματος στη Γερμανική
Βουλή ως τη συγκυβέρνηση Η διαστροφική εκδοχή του περιοριστικού εκφυλισμού της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ αστικού
Δεξιάς και ακροδεξιάς στην φιλελευθερισμού και νεοφασισμού οπωσδήποτε καταδεικνύει κοινωνικές μετατοπίσεις και διεργασίες στα εργατικά
Αυστρία, το μήνυμα είναι
κοινό: Η ακροδεξιά με τον ένα και λαϊκά στρώματα και φυσικά αποτελεί τρανταχτή απόδειξη της κρίσης ή/και της απουσίας εργατικής πολιτικής
ή τον άλλο τρόπο καθορίζει και «εκπροσώπησης» των ανταγωνιστικών προς την αστική πολιτική εργατικών και λαϊκών συμφερόντων.
σε σημαντικό βαθμό όχι απλά
την ατζέντα της πολιτικής
συζήτησης αλλά συχνά και τον
ίδιο τον τύπο της ασκούμενης Σε Ευρώπη και Αμερική
αστικής πολιτικής.
Η μετατόπιση που έχει
συντελεστεί είναι ολοφάνερη:
Το σημερινό πολιτικό
πρόγραμμα της Ένωσης των
Άνοδος της Ακροδεξιάς,
Χριστιανοδημοκρατών και
Χριστιανοκοινωνιστών στη
Γερμανία, μοιάζει λιγότερο
με αυτό της Μέρκελ του
2015 και περισσότερο με
ελλείμματα της Αριστεράς
αυτό της ακροδεξιάς Afd
Ολλανδία, για να ξεθωριάσει Αντίθετα, θα μπορούσαμε ντροφιλελεύθερου αλλά και
πριν ξεκινήσει την κούρσα
εκλογικής ανόδου της. Ανάλυση αυτή η πρόχειρη εκτίμηση.
Όπως συχνά επισημαίνει
να πούμε ότι ο ακροδεξιός και
γενικά ο ακραίος συντηρητικός
συχνά «εναλλακτικού» Μα-
κρόν με την ξενοφοβική και
Στις εκλογικές αναμετρήσεις Παναγιώτης Μαυροειδής ο Κας Μούντε, πανεπιστημι- λόγος, κυριαρχεί ακριβώς χάρη μισαλλόδοξη Λεπέν – για να
που έγιναν σε 13 χώρες ακός και συστηματικός με- στη μετατόπιση του κεντρικού μη θυμίσουμε την μάχη μετα-
της Ευρώπης στο διάστημα λετητής του φαινομένου της άξονα της πολιτικής αντιπα- ξύ Τραμπ και Κλίντον. Αυτή η
από το 2009 ως το 2011, τα ανόδου της ακροδεξιάς, δεν ράθεσης από τη διχοτομία διαστροφική εκδοχή του περι-
ακροδεξιά κόμματα είχαν είναι αυτονόητα αποδείξιμος της ταξικής διαπάλης μεταξύ οριστικού εκφυλισμού της πο-

Σ
συγκεντρώσει συνολικά 5% ο ισχυρισμός πως η ενίσχυσή αστικής και εργατικής τάξης λιτικής αντιπαράθεσης μετα-
των ψήφων και αυτό είχε τότε υχνά υπερτονίζε- της άσχετίζεται με την πρό- και μιας αντίστοιχης πολιτικής ξύ αστικού φιλελευθερισμού
θορυβήσει πολλούς, καθώς ται η επιρροή της σφατη οικονομική κρίση. Οι διχοτομίας δεξιάς και αριστε- και νεοφασισμού οπωσδήποτε
αυτή η επίδοση αποτελούσε ακροδεξιάς ή/και αυξητικές τάσεις της ακροδε- ράς (έστω ψευδεπίγραφης), καταδεικνύει κοινωνικές με-
ένα πραγματικό άλμα. των φασιστών στην ξιάς προηγούνται της κρίσης στη διχοτομία ανάμεσα από τη τατοπίσεις και διεργασίες στα
Ωστόσο, μια σχετική ανάλυση Ανατολική Ευρώ- και η σχετική συζήτηση-ατζέ- μια στον φιλελευθερισμό, τα εργατικά και λαϊκά στρώματα
του Bloomberg το 2017, πη, με εμβληματικά τα παρα- ντα έχει μεγαλύτερο ιστορικό δικαιώματα των μειονοτήτων και φυσικά αποτελεί τραντα-
ανέφερε ότι τα συγκεντρωτικά δείγματα των κυβερνήσεων σε και κοινωνικό βάθος, το οποίο και των ατόμων και, από την χτή απόδειξη της κρίσης ή/και
αποτελέσματα σε 22 Ουγγαρία και Πολωνία, που βέβαια εντάθηκε στο περι- άλλη, στην εθνική και πολιτι- της απουσίας εργατικής πο-
στηρίζονται από ξενοφοβικά βάλλον της κρίσης. στική ομοιογένεια ενός «ισχυ- λιτικής και «εκπροσώπησης»
ευρωπαϊκές χώρες, έδιναν
κόμματα «του Νόμου και της Έχει σημασία στο σημείο ρού έθνους-κράτους» που δεν των ανταγωνιστικών προς την
στην ακροδεξιά περίπου το
Τάξης», διαφόρων εκδοχών. αυτό να τονιστεί ότι το ζήτημα χωράει ούτε «ξένους», ούτε αστική πολιτική εργατικών
16% των ψήφων.
Ας σημειωθεί ότι σε αυτές τις της οικονομίας, στο οποίο ξε- «ιδιαιτερότητες», ούτε «έκ- και λαϊκών συμφερόντων. Η
χώρες η μετανάστευση είναι χωρίζουν οι γενικολογίες και πτωση αξιών» ούτε και «ελευ- άνοδος επομένως της ακρο-
ελάχιστη… Και όμως, αρκεί ονειροφαντασίες περί «εθνι- θερίες που ισοδυναμούν με δεξιάς συνδέεται με πλήθος
να παραθέσει κανείς μια ακό- κού καπιταλισμού» με ισχυρό αναρχία». πολιτικών, οικονομικών και
μη μεγαλύτερη επιρροή της κράτος, δεν είναι το μοναδι- Συχνά, αυτή η «αντιπαρά- ιδεολογικών παραμέτρων που
τάξης του 20% της ακροδεξι- κό ούτε ίσως και το κυρίαρχο θεση» απεικονίζεται άμεσα αφορούν το σύγχρονο καπι-
άς σε πρώην προπύργια της στην πολιτική φιλολογία και στα πολιτικά προγράμματα, ταλισμό και την πολιτική ζωή
σοσιαλδημοκρατίας, όπως οι την εναλλακτική απάντηση με πιο χαρακτηριστική ίσως εντός του. Για άλλη μια φορά
Σκανδιναβικές χώρες και η της ακροδεξιάς. τη μάχη μεταξύ ακραίου κε- πρέπει να θυμηθούμε τα λό-
Εικονοκλάστες ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 9
για του Χορκχάιμερ πως «αν κνύεται ανίκανη να προβάλλει Αυτή ακριβώς η μετατό- ρίσταναν τους «αντισυστημι-
κάποιος δεν είναι έτοιμος να μια εναλλακτική κοινωνική πιση της αριστεράς από την κούς» εκπροσώπους μιας νέας Μια όχι
μιλήσει για τον καπιταλισμό,
τότε ας μην ανοίξει τη συζήτη-
προοπτική με πυρήνα την κα-
θολική κομμουνιστική χειρα-
εργατική πολιτική και την
ταξική διαπάλη, είναι που
εποχής «ενάντια στην παρακ-
μή του κράτους» και υπέρ του
και τόσο
ση και για το φασισμό».
Η ακροδεξιά ρητορική για
φέτηση της εργασίας, αλλά,
αντίθετα, εμφανίζεται συχνά
παρέχει το έδαφος στην ακρο-
δεξιά όταν βρίσκεται (μαζί με
μαγικού ρόλου της «αγοράς».
Σήμερα, στην εποχή της χρε-
παράδοξη
την «ασφάλεια», τη «συνοχή ως απολογητής του σημερινού τα κλασικά αστικά κόμματα) ωκοπίας της νεοφιλελεύθερης συμμαχία
του έθνους», το «ισχυρό κρά- συστήματος, υπερασπίζοντας στην κυβέρνηση, όπως στην αστικής διαχείρισης, ισχυρά
τος», τον «κίνδυνο από τη με- ένα όλο και μικρότερης αξίας Αυστρία, να παίρνει ακραία τμήματα του αστικού κόσμου,
τανάστευση και ειδικά από το «αριστερό άκρο» του. Ακόμη αντεργατικά μέτρα (πχ 12ωρη ειδικά στις πλέον ανεπτυγ-
Ισλάμ», το «αντιπαραγωγικό μένες καπιταλιστικές χώρες, Ο πρώην εξ απορρήτων του
τραπεζικό κεφάλαιο» και την μέσω της ακροδεξιάς και των Τραμπ και «εγκέφαλος» της
«αδηφάγο παγκοσμιοποίηση», νεοφασιστών, ενδύονται τα γραμμής που τον οδήγησε στον
έχει όλο το περιθώριο να απο- ίδια ρούχα από την ανάποδη, Λευκό Οίκο, Στίβεν Μπάνον,
τελεί επαρκές υλικό για συ-
Η απάντηση στη σύγχρονη Ακροδεξιά μιλώντας για το «ισχυρό κρά- έστειλε ένα μήνυμα στην
γκρότηση ενός διακριτού πο- πρέπει να αναζητηθεί στην ανασυγκρότηση τος», τον συμπαγή και ανό- Ευρώπη: Μετά τις ενδιάμεσες
λιτικού/πολιτισμικού πόλου, θευτο εθνικά «λαό» ως δήθεν εκλογές στις ΗΠΑ, τον ερχόμενο
ακριβώς επειδή στο «σκληρό»
και ανεξαρτησία της αντικαπιταλιστικής ενιαίο υποκείμενο (και φυσικά Νοέμβριο, θα μετακομίσει στις
πεδίο της οικονομίας έχει κομμουνιστικής στρατηγικής υποκείμενο σε κάποιο «ηγέτη» Βρυξέλλες, όπου θα ιδρύσει μια
εμπεδωθεί η αστική ηγεμονία του) και την «παγκοσμιοποίη- «ομπρέλα», η οποία θα θέσει
και το δόγμα ότι «δεν υπάρχει ση» που αποτυγχάνει, για να
υπό την προστασία της όλους
εναλλακτική» (ΤΙΝΑ). διεκδικήσουν και πάλι ένα δή-
τους αστέρες της ευρωπαϊκής
Οι εικόνες είναι οπωσδήπο- θεν «αντισυστημικό» ρόλο.
ακροδεξιάς — τον Ούγγρο
τε παραστατικές: Πολλές έρευ- Στην ουσία, πρόκειται για
Όρμπαν, τη Γαλλίδα Λεπέν, τον
νες δείχνουν ότι ένας στους «εσωτερικές επαναστάσεις»,
Αυστριακό Στράχε, τον Βρετανό
πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τη διαφορετικής σημασίας σε
μετανάστευση ως πρώτο πρό- κάθε ιστορική περίοδο, αλλά
Φάρατζ και, φυσικά, τον Ιταλό
βλημα στη χώρα του. Το ίδιο κοινού στόχου που δεν είναι Σαλβίνι. Όπως ο ίδιος δήλωσε,
ποσοστό θεωρεί πως η «παγκο- άλλος από την ανασυγκρότηση μάλιστα, βασικός του αντίπαλος
σμιοποίηση» αποδείχτηκε επι- του καπιταλισμού που απει- θα είναι ο Τζορτζ Σόρος, ο
βλαβής και όχι ευκαιρία, ενώ λεί πλέον την ανθρωπότητα χρηματοδότης του στρατοπέδου
δύο στους πέντε είναι σαφώς όχι απλά με τη βαρβαρότητα, των «φιλελευθέρων» και των
απαισιόδοξοι για το μέλλον της αλλά με την καταστροφή. Η εξεγέρσεων τύπου Μαϊντάν που
Ευρωπαϊκής Ένωσης. σημερινή τομή της ακροδεξι- είχαν σημειωθεί σε διάφορες
Ωστόσο, δεν αποδεικνύε- άς αλά Τραμπ –και όχι μόνο– χώρες την προηγούμενη
ται εξίσου εύκολο να κοιτάξει είναι εξαιρετικά μεγάλου περίοδο. Υπενθυμίζεται δε,
κανείς και να δει το «υπόβα- βάθους για να υποτιμηθεί. ότι την ανάγκη συσπείρωσης
θρο» κάτω από αυτές τις ει- Η απάντηση στην σύγχρονη του συγκεκριμένου χώρου έχει
κόνες. Στην πραγματικότητα, ακροδεξιά μπορεί και πρέπει επισημάνει και ο νέος πρέσβης
η άνοδος του ακροδεξιού και να αναζητηθεί όχι σε διαταξι- των ΗΠΑ στο Βερολίνο.
νεοφασιστικού ρεύματος έρ- και ο σοσιαλδημοκράτης Πικε- εργασία), χωρίς αυτό να οδη- κά και νεφελώδη «αντιφασι-
χεται να πιστοποιήσει αφε- τί, σε πρόσφατη μελέτη του, γεί αυτόματα στην πολιτική στικά μέτωπα» παλαιάς κο-
Το ενδιαφέρον είναι ότι όλοι
νός την κρίση του σύγχρονου έχει καταδείξει τη σταδιακή απαξίωσή της. πής, αλλά στην ανασυγκρότη- οι παραπάνω Ευρωπαίοι
ολοκληρωτικού καπιταλισμού μετατόπιση του κοινωνικού πε- Όταν στη δεκαετία του ση και ανεξαρτησία της αντι- πολιτικοί έχουν ένα ακόμη
και της αστικής φιλελεύθερης δίου αναφοράς αυτής της αρι- 1970 η κρίση της Κευνσιανής καπιταλιστικής κομμουνιστι- κοινό σημείο, πέρα από τις
δημοκρατίας και αφετέρου το στεράς από τα εργατικά και ρύθμισης, φανέρωνε την κρί- κής στρατηγικής. Αυτός είναι προνομιακές σχέσεις τους με
έλλειμμα εργατικής πολιτικής λαϊκά στρώματα χαμηλού εισο- ση του καπιταλισμού και την ο αναγκαίος όρος, ακόμη και τον Τραμπ: Τάσσονται υπέρ της
και εναλλακτικής απάντησης. δήματος, σε ανώτερα μεσαία είσοδό του σε μια νέα επιθε- για την υπεράσπιση στοιχειω- ανάπτυξης στενών οικονομικών
Η «υπαρκτή αριστερά», με στρώματα στη βάση κυρίως τική μορφή του, ισχυρές με- δών δημοκρατικών καταχτή- και γεωπολιτικών σχέσεων με
πλέον εξωνημένη μορφή αυ- ενός «πολιτισμικού προτύπου» ρίδες του αστικού κόσμου, σεων του εργατικού κινήματος τη Ρωσία του Πούτιν, καθώς και
τής της λεγόμενης Ευρωπαϊκής και αφηρημένου αλτρουισμού, ενδεδυμένες με τις φορεσιές που αυτό έχει αποσπάσει από του τερματισμού των κυρώσεων
Αριστεράς, όχι μόνο αποδει- παρά ταξικών συμφερόντων. του νεοφιλελευθερισμού, πα- την αστική δημοκρατία. που έχουν επιβληθεί σε βάρος
της την περίοδο που στα πολιτικά
δρώμενα κυριαρχούσαν ο

«Φιλελεύθεροι» εναντίον «λαϊκιστών ακροδεξιών» Ομπάμα και η Μέρκελ.
Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται
για μια ιδιότυπη συμμαχία των
▸ Οι ευρωεκλογές του 2019 έχουν αναδειχθεί σε ορόσημο για την ΕΕ εκπροσώπων του λεγόμενου
«αντισυστημισμού», που
«ΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ έχουν στις 19 Ιουνίου, καλώντας παράλληλα Με εντολή εκείνων που τον ανέδειξαν έρχονται να απαντήσουν στην
χαραχθεί ενόψει της τελικής δοκιμασίας «τους δημοκράτες της Ευρώπης να ενω- πρόεδρο, μάλιστα, ο Μακρόν έχει αρχί- κρίση του παραδοσιακού
για την Ευρώπη: Τις ευρωεκλογές που θούν για να αποτρέψουν την άλωσή της σει ήδη την προσπάθεια συγκέντρωσης «νεοφιλελεύθερου μοντέλου»,
θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2019. Τότε, από την Ακροδεξιά». Η έκκληση μοιάζει δυνάμεων, «ψαρεύοντας» από όλο το με στροφή στην αντίδραση, τον
τα ακροδεξιά και λαϊκιστικά κόμματα να έχει γίνει ήδη αποδεκτή, οδηγώντας φάσμα των πολιτικών δυνάμεων. Εδώ
αυταρχισμό και τη βαθύτερη
της Ευρώπης θα επιχειρήσουν να ολο- σε μία κάλπικη για τον κόσμο της εργα- και καιρό βρίσκεται σε διαπραγματεύ-
εκμετάλλευση της κοινωνικής
κληρώσουν την κατάληψη εξουσίας στην σίας αντιπαράθεση. Ήδη, ολοένα περισ- σεις, αφενός, με τον ηγέτη των Ισπανών
πλειοψηφίας, ενδεδυμένοι με το
ΕΕ. Στις εκλογές του 2014 σημείωσαν σότεροι πολιτικοί και αναλυτές κάνουν Πολιτών, του ακραία νεοφιλελεύθερου
προσωπείο του πατριωτισμού. Η
κέρδη. Το επόμενο έτος, θα θέλουν να λόγο για την επερχόμενη σύγκρουση κόμματος που συναγωνίστηκε σε σκλη-
κυριαρχήσουν. Τα δραματικά γεγονότα ανάμεσα σε δύο κόσμους, που επικεφα- ρή και εθνικιστική γραμμή την κυβέρνη-
απειλή είναι μεγάλη και άμεση.
των οποίων γίναμε μάρτυρες πρόσφα- λής τους έχουν, οι μεν «φιλελεύθεροι», ση του Ραχόι στην πρόσφατη κρίση της Γ.Π.
τα, στη Γερμανία και την Ιταλία, απο- τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν –ο οποίος Καταλονίας και, αφετέρου, με τον απο-
τελούν μια πρόγευση για την σύγκρουση έχει πάρει τα σκήπτρα από τη Μέρκελ– τυχημένο πρώην πρωθυπουργό της Ιτα-
που έρχεται». και οι δε «ακροδεξιοί λαϊκιστές» τον ντε λίας και επικεφαλής του Δημοκρατικού
Αυτά σημείωνε άρθρο που δημοσιεύ- φάκτο πρωθυπουργό της Ιταλίας και Κόμματος, Ρέντσι.
τηκε στη βρετανική εφημερίδα Γκάρντιαν ηγέτη της Λίγκας του Βορρά, Σαλβίνι. Γιώργος Παυλόπουλος
10 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 Κοινωνία

Η Σωτηρία
Βασιλακοπούλου
ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ χρόνια συμπληρώ-
θηκαν χθες, Σάββατο 28/7, από τη
δολοφονία της φοιτήτριας Παντεί-
Ακροβασίες | Βασίλης Παπαγεωργίου
παντοτινό ου και μέλους της ΚΝΕ Σωτηρίας
παράδειγμα Βασιλακοπούλου, από τον εργο-
και έμπνευση δοτικό τραμπούκο Μάριο Χαρίτο,
ενώ μοίραζε προκηρύξεις υπέρ του
αγώνα αγώνα των εργατών της ΕΤΜΑ έξω
από το εργοστάσιο. «Ηθικά υπεύ-
θυνη η εργοδοσία της ΕΤΜΑ που
ήθελε πάση θυσία, ακόμα και αν
αυτό σήμαινε ανθρώπινη ζωή, να
μη μοιραστούν προκηρύξεις στους
εργάτες. [...] Καμιά θυσία για το
δίκιο των εργαζόμενων και μια
καλύτερη ζωή δεν πάει χαμένη,
όσο δεν ξεχνάμε, όσο ο αγώνας
συνεχίζεται. Σήμερα, στη σκληρή
εποχή για τον κόσμο της δουλειάς
και ειδικά για τη νέα γενιά των ερ-
γαζομένων, η Σ. Βασιλακοπούλου
είναι παράδειγμα και έμπνευση
στην πάλη για δικαιώματα και
ελευθερίες, για μια κοινωνία χω-
ρίς εκμετάλλευση και πόλεμο»,
σημειώνει στην ανακοίνωσή της η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Εθνική Τράπεζα ΜΑΖΙΚΗ ήταν η κινητοποίηση που
και ΜΑΤ πραγματοποίησε το πρωί της Πέ-
μπτης η Ανοικτή Επιτροπή Αγώνα
κατά
συνταξιούχων
εργαζόμενων και συνταξιούχων
Εθνικής Τράπεζας, έξω από το ξε-
Με ένα ...κλικ Γίνε συνδρομητής
νοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, όπου
ΕΞΟΡΜΗΣΗ Συγκέντρωση ενημέρωσης ενάντια στους του Πριν!
βρισκόταν σε εξέλιξη η γενική συνέ-
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ πλειστηριασμούς και αλληλεγγύης στους Η καμπάνια εγγραφής νέων
λευση των μετόχων της τράπεζας. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ πληγέντες της καταστροφικής φωτιάς στην
Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν συνδρομητών για το β’ εξάμηνο
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ανατολική Αττική πραγματοποίησε το με-
για το κόψιμο του επικουρικού (ΛΕ- του 2018 συνεχίζεται με αμείωτη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σημέρι της περασμένης Τετάρτης 25/7, στη
ΠΕΤΕ) από τους συνταξιούχους. Πά- ένταση, παρά τα «καθιερωμέ-
διασταύρωση των οδών Ερμού και Αριστο-
νοπλες αστυνομικές δυνάμεις, αφού τέλους, ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Θεσ- να» και απαραίτητα μπάνια του
παρατάχθηκαν μπροστά στην είσο- σαλονίκης. «Λύπη, οργή και αγανάκτηση για λαού. Ως γνωστόν, η εξάμηνη
δο του κτιρίου, απαγόρευσαν στους τους δεκάδες νεκρούς και τις καταστροφές συνδρομή είναι 50 ευρώ και η
διαδηλωτές να εισέλθουν, ενώ δεν από τις φωτιές στην Αττική. Οργή μα και ετήσια 100 ευρώ και μπορεί να
δίστασαν να κάνουν χρήση χημικών. προβληματισμός για την αξία που φαίνεται γίνει είτε α) «χέρι με χέρι» μέ-
Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν όλα
να δίνουν στη ζωή μας όλοι αυτοί που τις σω συντρόφων της Συντακτικής
τύχες μας διαφεντεύουν [...]. Είναι ανάγκη Επιτροπής είτε β) με απευθείας
τα συστημικά ΜΜΕ τήρησαν σιγή ζωής πια να ξεσηκωθούμε όλοι ενάντια σ’
ιχθύος για το περιστατικό, ενδε- κατάθεση του ποσού στον εται-
αυτή την πολιτική που με κάθε τρόπο μας ρικό λογαριασμό του Πριν Alpha
χομένως λόγω και της οικονομικής κλέβει ό,τι με κόπους μιας ζωής έχουμε
εξάρτησης ορισμένων εξ αυτών από Bank 260002002006023 (IBAN
φτιάξει. Την ίδια μας τη ζωή», αναφέρει
την Εθνική Τράπεζα και το τραπεζι- στην ανακοίνωσή του. Τέλος, ο συντονισμός GR1801402600260002002006023)
κό σύστημα συνολικότερα. καλεί τα σωματεία, τις συλλογικότητες, τους και την αποστολή ενημερωτικού
εργαζόμενους, τους νέους και τους συντα- μέιλ στο prin@otenet.gr.
ξιούχους της Θεσσαλονίκης να δείξουν την
αλληλεγγύη τους και να συνδράμουν με κά-
Εργασιακή ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ, στα πλαί- θε τρόπο τους πληγέντες της φωτιάς.
«ζούγκλα» σια της καμπάνιας #SeasonFight,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Για πολλοστή φορά αναδεικνύεται το με-
Σπεύστε, βγαίνουν
με θέμα την τουριστική βιομηχανία
ο τουρισμός και την κατάσταση στους χώρους
ΠΕΝΕΝ ΓΙΑ γάλο πρόβλημα της ανεπάρκειας εναέριων οι νέοι τόμοι!
ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ και επίγειων μέσων ενάντια στην πύρινη
στην Ήπειρο δουλειάς στην παραλιακή ζώνη της λαίλαπα και, κυρίως, η έλλειψη συνολικής Μετά τη θερμή «υποδοχή» που
Πρέβεζας, της Πάργας και στον στρατηγικής για την πυροπροστασία της επιφύλαξαν αρκετοί αναγνώστες
επισιτισμό παρέθεσαν το πρωί της χώρας μας. Από αυτή τη σκοπιά, οι ευ- στους τόμους του Πριν της τετρα-
Τρίτης, μέλη της Αγωνιστικής Ερ- θύνες τόσο των προηγούμενων όσο και ετίας 2010-13, στο φεστιβάλ των
γατικής Συσπείρωσης στον Επισι- της σημερινής κυβέρνησης ήταν και είναι
«Αναιρέσεων», ήρθε η ώρα, έστω
τισμό-Τουρισμό «Λάντζα» και της πελώριες και βαρύτατες», τονίζει μεταξύ
και με καθυστέρηση, να δώσουμε
Αγωνιστικής Παρέμβασης ιδιωτι- άλλων στην ανακοίνωσή της για τις φονικές
πυρκαγιές η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Ε- συνέχεια. Προχωράμε στο «δέσι-
κών υπαλλήλων. Μεταξύ άλλων, οι
μπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ). «Το εργατικό μο» των τόμων για την τετραετία
ομιλητές αναφέρθηκαν στις άθλιες
κίνημα της χώρας μας πρέπει όχι μόνο να 2014-17, με τιμή πώλησης 30 ευρώ
συνθήκες εργασίας που επικρατούν
προστρέξει και να φανεί αλληλέγγυο με έκαστος. Τηλέφωνο παραγγελιών:
και φέτος στις περισσότερες επι-
κάθε δυνατό τρόπο στα θύματα της κατα- 6934801886 και με μέιλ στο prin@
χειρήσεις της περιοχής, καλώντας στροφικής πυρκαγιάς αλλά να θέσει στους otenet.gr. Παράλληλα, συνεχίζεται
παράλληλα τους εργαζόμενους να στόχους πάλης του την ανάγκη τόσο για και η διάθεση των τόμων 2010-13,
συσπειρωθούν, να οργανωθούν στα αποτελεσματική αντιπυρική θωράκιση της στην τιμή κόστους των 20 ευρώ ο
σωματεία τους και να καταγγείλουν χώρας μας, όσο και για την αντιπλημμυρική
καθένας.
τα φαινόμενα εκμετάλλευσης. προστασία της», καταλήγει.
Η συγκινητική ανταπόκριση
Αφιέρωμα ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 11
του ανώνυμου λαού στη νέα
τραγωδία, η μαζική προσφορά
βοήθειας και οι ουρές
στα τμήματα αιμοδοσίας
των νοσοκομείων, αποτελούν
ειλικρινή έκφραση
αλληλεγγύης. Αυτή είναι
ΜΑΤΙ
η διαφορά σε σχέση
με τις «δωρεές»
των επώνυμων
εκπροσώπων
Το νέο έγκλημα
του κεφαλαίου που,
μέσω της δήθεν
φιλανθρωπίας
τους, επιχειρούν
να ρίξουν
στάχτη στα
μάτια και να
κρύψουν
την ενοχή
τους.

Οι ένοχοι έχουν ιστορία Γιώργος
Παυλόπουλος

και ονοματεπώνυμο

Π
οιοι καταδίκασαν σε θάνα- ψάχνουν, όμως, απαντήσεις. Διότι απα- νία, που είναι ανίκανο να εφαρμόσει Ένοχη είναι η εμπλοκή της Ελλάδας
το 88 ανθρώπους –ο επίση- ντήσεις υπάρχουν. Όπως και ένοχοι. Με ένα στοιχειώδες σχέδιο έκτακτης ανά- στους πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς και
μος απολογισμός του Σαβ- ταυτότητα, ονοματεπώνυμο και συγκε- γκης για φυσικές καταστροφές. Είναι τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, οι
βάτου, που πιθανότατα θα κριμένη ιστορία. η αστυνομία, που ενώ είναι ικανότατη φιλοδοξίες της και ο ανταγωνισμός της
αυξηθεί– οι οποίοι είχαν Ένοχη είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Α- να διαλύει διαδηλώσεις και να παρακο- με τις αστικές τάξεις της Τουρκίας και
την ατυχία να βρίσκονται στο Μάτι της ΝΕΛ, που συνεχίζει τον ίδιο ακριβώς λουθεί αγωνιστές, την ώρα της φωτιάς των άλλων γειτονικών χωρών. Αυτή που
φωτιάς την περασμένη Δευτέρα; Ποιοι δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες των έκανε εκτροπή των αυτοκινήτων από τη επιβάλλει τη διάθεση άνω των 3 δισ.
αφαίρεσαν 63 ανθρώπινες ζωές στις με- ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Που συρρικνώνει και στραγ- Μαραθώνος προς το Μάτι! για F-16, φρεγάτες και άλλες μηχανές
γάλες πυρκαγιές της Ηλείας το 2007 (και γαλίζει οικονομικά οτιδήποτε έχει ανάγκη Ένοχος είναι ο καπιταλιστικός τρό- θανάτου, που φέρνει την Ελλάδα στις
πάνω από 75 συνολικά εκείνη τη χρονιά); ο λαός — την πυρόσβεση, το σύστημα πος ανάπτυξης σε πόλεις και ύπαιθρο. πρώτες θέσεις των χωρών του ΝΑΤΟ
Ποιοι έπνιξαν 24 συνανθρώπους μας στις υγείας, τη δημόσια παιδεία, τη μέριμνα Το «θαύμα Καραμανλή» και η χούντα, με βάση τις πολεμικές δαπάνες, που
πλημμύρες της Μάνδρας τον Νοέμβριο για τα δάση, τις θάλασσες, το περιβάλ- που μετέτρεψαν σε οικιστικό τέρας την δεν αφήνει χρήματα στα ταμεία για την
του 2017; Ποιοι έχουν κάψει τους πνεύ- λον. Αυτή που αντί να παραιτηθεί σύσσω- Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες πό- αγορά Καναντέρ, ελικοπτέρων και άλ-
μονες πρασίνου Πάρνηθας, Πεντέλης μη, προκαλεί: Ο Τσίπρας αναλαμβάνει λεις. Μόνο στην Αττική τις τελευταίες λων πυροσβεστικών μέσων.
και Υμηττού, μετατρέποντας το Λεκα- ανέξοδα την πολιτική ευθύνη και ρίχνει το δεκαετίες έχουν αποψιλωθεί πάνω από Ένοχος είναι ο αιμοβόρος θεός του
νοπέδιο σε μια άμορφη μάζα τσιμέντου; μπαλάκι σε άλλους, ο Καμμένος δηλώνει 100.000 στρέμματα δάσους, στον βωμό κέρδους — χριστιανός, μουσουλμάνος,
Ποιοι αποψιλώνουν τα δάση και κάνουν ανερυθρίαστα ότι «πνίγηκαν μόνο 5 στη του κατασκευαστικού Μολώχ, των πελα- βουδιστής, εβραίος ή οτιδήποτε άλλο.
πόλεις, ποιοι χτίζουν ξενοδοχεία στις πα- θάλασσα» και άλλοι υπουργοί περηφα- τειακών σχέσεων κι της τουριστικής βι- Ο ολοκληρωτικός καπιταλισμός που εκ-
ραλίες; Ποιοι στερούν την Πυροσβεστική νεύονται επειδή όλα δούλεψαν… ρολόι. ομηχανίας. Και μάλιστα, χωρίς κανένα μεταλλεύεται βάναυσα ανθρώπους και
από τα αναγκαία μέσα και προσωπικό; Ένοχο είναι το αστικό κράτος σε όλες σχεδιασμό, καθώς η λαιμαργία του κέρ- φύση, που μέσα στην κρίση του τρώει
Ποιοι προκαλούν την κλιματική αλλαγή του τις μορφές, ως ένα ενιαίο σύνο- δους επέβαλε καθεστώς πλήρους αναρχί- τις σάρκες του και κυρίως τις σάρκες
και τα ακραία καιρικά φαινόμενα; λο –από το Μαξίμου και τα υπουργεία ας, καθιστώντας ουσιαστικά τις παραλί- μας, που προσπαθεί να μετατρέψει σε
Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα. Προ- μέχρι τις περιφέρειες και τους δήμους– ες περιφραγμένες ζώνες, όπως τραγικά πηγή υπεραξίας κάθε κύτταρο ζωής
καλούν θλίψη, πόνο μα και οργή. Δεν που έχει αφήσει ανοχύρωτη την κοινω- αποδείχθηκε στο Μάτι. πάνω στον πλανήτη.
12 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 Αφιέρωμα

Πυρκαγιά Ιωάννα Καρδάρα | Κυριάκος Νασόπουλος

Δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες τραυ-
ματίες, χιλιάδες στρέμματα δασικών
εκτάσεων καμένα και τεράστιες υλικές
Κράτος
και κυβέρνηση,
ζημιές σε κατοικίες και υποδομές αφή-
νουν πίσω τους οι φονικές πυρκαγιές
που ξέσπασαν στην Αττική την περα-
σμένη Δευτέρα 23/7. Έντεκα μόλις χρό-
νια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές
στην Πελοπόννησο, το 2007, δυστυχώς
είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Οι κάτοι-
κοι της ανατολικής και δυτικής Αττικής
αλλά και όλης της χώρας παρακολού-
θησαν την πύρινη «λαίλαπα» να καίει
η πραγματική
«ασύμμετρη» απειλή
τα πάντα στο πέρασμά της.
Φυσικό και αναμενόμενο από τη στιγ-
μή που οι πολίτες αφέθηκαν και πάλι
σχεδόν αβοήθητοι από τον κρατικό
μηχανισμό. Χωρίς να υπάρχει ουσι-

Δ
αστικά κανένα προληπτικό μέτρο
εν είχαν περάσει παρά ρίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του οικισμό μοιάζουν αργοί. Αυτό που
προστασίας και με τις δυνάμεις της
μόνο λίγες ώρες από την 2004, οι εργολάβοι φύτευσαν δεξιά μπορεί κανείς να διακρίνει μονά-
πυροσβεστικής και της τοπικής αυτο- σαρωτικό πέρασμα της και αριστερά της λεωφόρου δεκάδες χα είναι στάχτες και αποκαΐδια. Τα
διοίκησης αποδιαρθρωμένες και απο- φονικής φωτιάς που έπλη- κουκουναριές και πεύκα. Δυο άκρως καμένα αυτοκίνητα, κολλημένα το
στελεχωμένες λόγω των διαχρονικών ξε την ανατολική Αττική. εύφλεκτα είδη δέντρων, τα λειτούρ- ένα πίσω από το άλλο, με αντίθετες
εγκληματικών πολιτικών. Οι ηρωικές Οι εικόνες που αντίκρισε το κλιμάκιο γησαν μόνο βοηθητικά για την εξά- κατευθύνσεις, μαρτυρούν ακόμα
προσπάθειες από το υπάρχον προ- της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής πλωση του πύρινου μετώπου και κα- τον εφιάλτη που βίωσαν οι κάτοι-
σωπικό και με τα μέσα που διαθέτουν στην Αττική, στην πρώτη περιοδεία θόλου αποτρεπτικά. κοι, εγκλωβισμένοι και ανήμποροί
που πραγματοποίησε την περασμέ- Περπατώντας στον κεντρικό δρό- να αντιδράσουν. Άλλοι έπεσαν στη
δεν ήταν δυνατό να αποτρέψουν την
νη Τετάρτη, αποκαλύπτουν το μέγε- μο της περιοχής, την οδό Ποσειδώ- θάλασσα και σώθηκαν, άλλοι κρύ-
τραγωδία. Οι τραγικές ελλείψεις σε
θος της καταστροφής. Νέο Βουτζάς, νος αλλά και τους γύρω δρόμους, ο φτηκαν και την γλίτωσαν. Όμως 87
προσωπικό και οχήματα πυρόσβεσης, Μάτι, Ραφήνα και Κόκκινο Λιμανάκι χρόνος φαντάζει να έχει σταματή- συνάνθρωποί μας (μέχρι το πρωί του
η έλλειψη υποδομών, η αυθαίρετη και δεν θυμίζουν σε τίποτα τις περιοχές σει. Οι ρυθμοί αποκατάστασης στον Σαββάτου) δεν τα κατάφεραν.
άναρχη πολεοδόμηση, αλλά και η πο- που ήταν μέχρι την 23η Ιουλίου. Γύρω
λιτική παντελούς έλλειψης πρόληψης σου τα πάντα είναι καμένα. Οι φωνές
και πυροπροστασίας αποδείχτηκαν για των μόνιμων κατοίκων αλλά και των
ακόμη μια φορά δολοφονικές. παραθεριστών έχουν σιγήσει κι έχουν
αντικατασταθεί από τους ήχους των
Η κυβέρνηση, δια στόματος ακόμα περιπολικών και των πυροσβεστικών.
και του πρωθυπουργού Αλέξη Τσί- Το Μάτι, ένας οικισμός σε πευκό-
πρα, έσπευσε από την πρώτη στιγμή φυτη δασική περιοχή, αποτέλεσε και
να μιλήσει περί «ασύμμετρων φαι- το επίκεντρο της καταστροφής. Όπως
νομένων», κλιματικής αλλαγής και καταγγέλλουν οι κάτοικοι, παρά τις
ακραίων καιρικών φαινομένων, στην συνεχείς διαμαρτυρίες τους, η περιο-
χή δεν καθαριζόταν σχεδόν ποτέ από
προσπάθεια να αποποιηθεί των τερα-
τα ξερά χόρτα και τα εύφλεκτα σκου-
στίων ευθυνών της. Από κοντά και η
πίδια. Η εντελώς άναρχη δόμηση, οι
περιφερειάρχης και οι δήμαρχοι των πολύ στενοί δρόμοι και το γεγονός ότι
περιοχών. σε πολύ μεγάλη έκταση, η πρόσβαση
στην θάλασσα για πεζούς και αυτοκί-
Τα έκτακτα μέτρα «ανακούφισης»
νητα είναι φραγμένη από ιδιωτικές
των πληγέντων τα οποία ανακοίνωσε
ιδιοκτησίες με περίφραξη λειτούργη-
η κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων οι- σαν ως φονική παγίδα για τους κατοί-
κονομικές και φορολογικές ελαφρύν- κους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό
σεις, η καταβολή εφάπαξ έκτακτου με το τρομακτικό έλλειμμα στοιχει-
επιδόματος μέχρι 8.000 ευρώ και η ώδους πρόληψης και προστασίας,
αναστολή των πλειστηριασμών στις το ανύπαρκτο σχέδιο εκκένωσης της
Σκίτσο του Βασίλη Παπαγεωργίου

πληγείσες περιοχές μέχρι τις 30/9, περιοχής καθώς και οι ολιγωρίες που
μόνο ως «ύβρις» απέναντι στα θύματα σημειώθηκαν οδήγησαν στην κατα-
στροφή.
φαντάζουν. Η κυβέρνηση είναι «ένο-
Συν τοις άλλοις, κατέπεσε σαν
χη» διότι ακολούθησε πιστά τα χνάρια
«χάρτινος πύργος» και ο μύθος της
των προηγούμενων, ακολουθώντας τις υποτιθέμενης αντιπυρικής ζώνης της
ίδιες πολιτικές διαρκούς υποτίμησης Λ. Μαραθώνος, η οποία όπως ήταν
της προστασίας του περιβάλλοντος φυσικό δεν κατάφερε να σταματή-
και της αυθαίρετης και άναρχης πολε- σει την κάθοδο της πυρκαγιάς προς
οδόμησης. τη θάλασσα. Και πώς θα μπορούσε
να γίνει αυτό άλλωστε, όταν την πε-
Αφιέρωμα ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 13
«Κλειδωθήκαμε μέσα στο σπίτι, κλεί-
Φλώρα Νικολιδάκη
σαμε πόρτες, παράθυρα, και είχα-
με βρέξει τα πάντα. Κάηκε μόνο
το υπόγειο, δεν ξέρω πώς σω-
θήκαμε. Η γειτόνισσα μας
στο διπλανό σπίτι αγνο-
Όταν ο Τσίπρας
είται, δεν ξέρουμε αν
ζει. Κόσμος έπεφτε στη
θάλασσα για να σωθεί,
κάποιοι τα κατάφεραν
ρίχνει την ευθύνη
κάποιοι όχι».
«Το ερώτημα λοι-
πόν είναι τι έκαναν
στα θύματα...
και τι κάνουν οι αρμό-
διοι φορείς και η πο-
λιτεία με βάση τα νέα
δεδομένα έντασης των
κλιματικών φαινομέ-
νων; Γιατί δεν μπορεί να
βαφτίζονται ως “ασύμμε-
τρα φαινόμενα” οι τραγι-
κές ελλείψεις σε προσωπικό
και οχήματα πυρόσβεσης, η
υποστελέχωση σε μονάδες δασο-
πυρόσβεσης και δασοπροστασίας,
καθώς και η υποχρηματοδότηση των
υπηρεσιών πολιτικής προστασίας! Ειδικά
όταν συνεχίζεται η πολιτική διάθεσης υπέ-
ρογκων κονδυλίων για στρατιωτικές δαπά-
Εξόρμηση της νες και όχι για την προστασία του περιβάλ-
λοντος και της ζωής με μέτρα αντιπυρικής
προστασίας και για όλους τους τομείς κοι-
Αντικαπιταλιστικής νωνικής πολιτικής, όπως η υγεία, οι δημό-
σιες μεταφορές ή η παιδεία […]. Δεν είναι Αλέξη, άνθρωπος (όπως εσύ είπες), το δι-
Ανατροπής, σήμερα “θέλημα κανενός θεού” η τυπική και άτυπη καστήριο των καναπέδων του ΣΥ-

Ο
μετατροπή όλης της Αττικής συμπεριλαμ- ι μέρες που έρχονται θα εί- ΡΙΖΑ κατέληξε στο συμπέρασμα,
το πρωΐ στις βανομένων δασών, ρεμάτων και ακτών, ναι πολύ δύσκολες. Κάθε
μέρα θα αυξάνεται ο αριθ-
ότι αυτοί οι 87 (μέχρι τώρα άν-
θρωποι), ασφαλώς και θα πέθαι-
σε μια τεράστια οικοδομική ζώνη! Είναι
πληγείσες περιοχές αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών που
και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα χνάρια
μός των νεκρών. Κάθε μέρα θα
ζούμε αυτό το βασανιστήριο, να
ναν αφού ζούσαν σε αυθαίρετα;
Και αναρωτιέμαι. Οι πολίτες
>>>>> των προηγούμενων και οι περιφερειακές προσθέτουμε πτώματα στα ήδη που ζουν σε αυθαίρετα, ημιαυ-
και τοπικές διοικήσεις στην Αττική δια- υπάρχοντα. Οι αγνοούμενοι είναι θαίρετα, γκρίζες ζώνες κλπ, δη-
Οι μαρτυρίες κατοίκων, που έζησαν χρονικά, υπηρετούν [...]. Αλήθεια πόσες πολλοί. λαδή κάτι χιλιάδες ανθρώπων,
την πύρινη λαίλαπα είναι συγκλονιστικές. επενδύσεις θα έρθουν πάνω στα καμένα Επίσης θα είναι δύσκολες οι είναι ξεγραμμένοι από το κόμμα
«Παρότι γνωρίζαμε την ακτή δεν μπορού- φιλέτα της αιματηρής ανάπτυξής τους», μέρες αυτές, γιατί τα πτώματα θα του ΣΥΡΙΖΑ; Μήπως θα έπρεπε
σαμε να προσαρμοστούμε, λόγω του κα- σημειώνει η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή ταυτοποιηθούν και έτσι θα απο- να ενημερωθούν επισήμως γι’
πνού και της αποπνικτικής ατμόσφαιρας. στην Αττική. κτήσουν το όνομά τους, δεν θα αυτό; Μου φαίνεται πιο έντιμο.
Όσο πλησίαζε η φωτιά, από την πολλή ζέ- Σήμερα το πρωί, η Αντικαπιταλιστική είναι ένας ανώνυμος αριθμός. Ξέρεις ποια είναι η αγωνία
στη και τον καπνό νιώθαμε σαν να είμαστε Ανατροπή μαζί με αντικαπιταλιστικές κινή- Πολλές ιστορίες ανθρώπων μου; Διαισθάνομαι ότι διαλύο-
μέσα σε ηφαίστειο», σημειώνει, μιλώντας σεις πόλεις της Αττικής οργανώνει νέα μα- θα έρθουν στο φως της δημοσι- νται πολύτιμοι δεσμοί στην κοι-
στο Πριν, η κυρία Μαρία, μόνιμη κάτοικος ζική εξόρμηση στην πληγείσες περιοχές για ότητας και θα είναι δραματικές νωνία. Δεσμοί που την κράτησαν
ενός διαμερίσματος δίπλα στη θάλασσα. Η να εκφράσει για ακόμη μια φορά έμπρακτα ιστορίες, τραγωδίες θα έλεγα. μέχρι σήμερα. Δεσμοί πολύ ανώ-
ίδια, μαζί με τον σύζυγό της πρόλαβαν την την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστα- Αναρωτήθηκες στο υπουρ- τεροι σε αξία ακόμα και από τα
τελευταία στιγμή και σώθηκαν, πέφτοντας ση στους κατοίκους, να εκτιμήσει εκ νέου γικό συμβούλιο, αν δεν έγιναν προβλήματα επιβίωσης. Και αυτή
στην θάλασσα. Καταλογίζει μεγάλες ευθύ- τις άμεσες ανάγκες που υπάρχουν. Το ρα- όσα έπρεπε και αν θα μπορούσε η διάβρωση, όπως την παρακο-
νες στην πολιτεία κάνοντας λόγο για «δο- ντεβού έχει δοθεί στις 11 π.μ., έξω από το να σωθεί ένας έστω άνθρωπος λουθώ μέσα από το περιφερεια-
λοφονική» ολιγωρία. Πέρα από τη γενικευ- δημαρχείο Ραφήνας. από αυτούς που χάθηκαν. Να εί- κό συμβούλιο Αττικής, έχει μια
μένη οργή για την αδυναμία του κρατικού «Η στήριξη με κάθε μέσο και με ουσια- σαι βέβαιος ότι δεν έγιναν. Αλλά βάση, που αποτελεί μέχρι κι αυτή
μηχανισμού και της περιφέρειας να βοηθή- στικά μέτρα των ανθρώπων που επλήγησαν αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη. την τόσο τραγική ώρα τη δικαι-
σουν, έντονη είναι και η δυσαρέσκεια των είναι επιτακτική ανάγκη και όχι ευκαιρία Υπάρχει όμως ένα μέγα θέμα. ολογία κάθε στελέχους της Δι-
κατοίκων για τη δημοτική αρχή της Νέας για επικοινωνιακή μικροπολιτική πασαρέ- Υπάρχει το κόμμα σου. Ο ΣΥΡΙ- οίκησης. Πρόκειται για την ιδέα
Μάκρης (είναι ενιαία με Μαραθώνα) και λα. Εκφράζουμε την εκτίμησή μας σε όλους ΖΑ. Έχεις ιδέα πως αντιλαμβάνο- ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε
προσωπικά για τον δήμαρχο Ηλία Ψινάκη, τους εργαζόμενους που με υπεράνθρωπες νται τα μέλη του την τωρινή πε- κάτι άλλο». Όμως αυτή η ιδέα
καθώς του καταλογίζουν από ολιγωρία έως προσπάθειες δίνουν τη μάχη να αντιμετω- ρίσταση; Ακόμη και τώρα με 87 παραλύει τα πάντα. Οδηγεί τους
και εκκωφαντική απουσία. πίσουν την κατάσταση και αναζητούν τους νεκρούς; ανθρώπους στην απελπισία και
Ο κύριος Δημήτρης διατηρούσε ενοικι- δεκάδες ακόμα αγνοούμενους μέσα στα Ξέρεις ότι κατά τα λεγόμενα την αδράνεια. Εν τέλει, πιστεύω
αζόμενα δωμάτια στα οποία διέμεναν του- αποκαΐδια και τη θάλασσα, αλλά και στις και τα γραφόμενα τους, τα θύ- ότι το χειρότερο που έχει κάνει
ρίστες. «Η μέρα εκείνη ήταν μια κόλαση. δεκάδες λαϊκές πρωτοβουλίες και τους εκα- ματα της φωτιάς είναι υπεύθυνα η κυβέρνηση και το κόμμα του
Βλέπαμε τις φλόγες να έρχονται καταπάνω τοντάδες αλληλέγγυους που βοηθούν τους για το θάνατό τους; Δεν μπορεί ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η ιδέα. Αυτή
μας. Όποιος έζησε αυτή την “κόλαση” και ανθρώπους στις περιοχές αυτές. Για να μη να μην το ξέρεις. Είναι η επίσημη η ιδέα που κάνει ανθρώπους να
κατάφερε να γυρίσει μπορεί να καταλάβει ζήσουμε κι άλλες τραγωδίες, ο ανυποχώρη- τοποθέτηση της Περιφέρειας Αττι- ξεπερνούν το γεγονός 87 θανά-
τι συνέβη», υπογραμμίζει. Λίγο πιο πάνω τος και ανατρεπτικός αγώνας ενάντια σε κής για τον πνιγμό 24 ανθρώπων των και να πηγαίνουν παρακά-
ένα ζευγάρι καθαρίζει το σπίτι του μαζί με αυτές τις συνεχιζόμενες εγκληματικές πο- πριν 8 μήνες στη Μάνδρα Αττικής. τω λέγοντας: «ήταν αυθαίρετη η
οικογενειακούς τους φίλους που έχουν έρ- λιτικές που καίνε και πνίγουν ανθρώπους Επίσης δεν μπορεί να μην ξέρεις δόμηση». Πράγμα που αποτελεί
θει από τη Ν. Μάκρη να βοηθήσουν. Περι- δεν μπορεί παρά να είναι μονόδρομος από ότι, ενώ το θέμα μας είναι αν θα πραγματική ύβρη, από τον καιρό
γράφοντάς την ημέρα εκείνη σημειώνουν: εδώ και εμπρός!», καταλήγει. μπορούσε να σωθεί έστω και ένας της αρχαίας τραγωδίας.
14 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 Αφιέρωμα

ΕΜΕΡ ΛΕΒΙΤΣΑ
Τιμωρία Αλληλεγγύη
των κόντρα
υπευθύνων στον εθνο-
σοβινισμό

ΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ προς τον ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΛΕΒΙΤΣΑ
ελληνικό λαό, ο Νουράι Σαντζάρ, (Levica) εκφράζει τα συλλυπητή-
αντιπρόεδρος του Κόμματος ριά του για τα πολυάριθμα θύμα-
Εργασίας Τουρκίας (EMEP) τα των πυρκαγιών που σάρωσαν
εκφράζει την αλληλεγγύη του περιοχές της Ελλάδας. Ταυτόχρο-
και τα συλλυπητήριά του στους να, καλεί «την κυβέρνηση της
συγγενείς των θυμάτων και τον Δημοκρατίας της Μακεδονίας να
Ο καπιταλισμός καταστρέφει ελληνικό λαό.
«Ο πρωθυπουργός της Ελλά-
παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια
στον νότιο γείτονά μας, και τους
δας, Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε πολίτες να σταθούν αλληλέγγυοι

φύση και ανθρώπους την αμφιβολία του και τόνισε
ότι είναι ύποπτο το γεγονός ότι
στηρίζοντας τους νότιους γείτο-
νές τους».
ξέσπασε φωτιά σε Ανατολική «Αυτή είναι μια στιγμή που δεν
Ανακοινώσεις ΝΑΡ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ και συλλογικοτήτων και Δυτική Αττική ταυτόχρονα. μπορούμε να επιτρέψουμε στον
Ξέρουμε τι σημαίνει αυτή η εθνο-σοβινισμό να θέσει σε κίν-
αμφιβολία, εφόσον και στη χώρα δυνο το πνεύμα της αλληλεγγύης
ξανόμενες καταστροφικές επι- μνημονικών υποχρεώσεων και μας αρκετές φορές γίναμε μάρ- μας. Οι εργαζόμενοι και από τις
Δημήτρης Σταμούλης
πτώσεις στη φύση, το περιβάλ- των αιματηρών πλεονασμάτων, τυρες σε εμπρηστικές πράξεις δύο πλευρές των συνόρων έχουν
λον και τις ίδιες τις ζωές μας». για εξοπλισμούς και το ΝΑΤΟ». με σκοπό την αλλαγή χρήσης τα ίδια προβλήματα. Οι πυρ-
Ενώ «με τις αντιλαϊκές και αντι- H Λέσχη «Αναιρέσεις» από

«Ν
της δασικής έκτασης. Το κάψιμο καγιές, όπως αυτή, είναι κοινές
α μη ζήσουμε άλ- περιβαλλοντικές πολιτικές που την πρώτη στιγμή εξέφρασε την
των δασών είναι ένας τρόπος να στην Ελλάδα και συχνά δεν είναι
λες τέτοιες τρα- ασκούνται στη χώρα  από όλες αμέριστη συμπαράσταση και αλ-
χρησιμοποιηθεί η δημόσια γη τυχαίες αλλά αρχίζουν σκόπιμα,
γωδίες, να αντι- τις κυβερνήσεις, με διαχρονικές ληλεγγύη της στους πληγέντες,
ευθύνες και από τη σημερινή κυ- ενώ συγκέντρωσε είδη πρώτης απ’ τους ιδιώτες και να τροφο- προκειμένου να καταστραφούν
μετωπίσουμε το
κακό στη ρίζα του», τονίζει σε βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τις περι- ανάγκης, καλώντας τους εργα- δοτηθεί ο κλάδος της κατασκευ- και να ξεπουληθούν οι δασικές
ανακοίνωσή του το ΝΑΡ για την φέρειες και τους δήμους, πολλα- ζόμενους και τη νεολαία, συλ- ής. Φαίνεται ότι αυτή η πραγμα- περιοχές. Τα συμφέροντα του
Κομμουνιστική Απελευθέρωση, πλασιάζονται οι καταστροφικές λογικότητες και σωματεία, τον τικότητα ισχύει και στη γειτονική κεφαλαίου είναι αυτά που μας
με αφορμή την τραγωδία από τις συνέπειες». κόσμο της αλληλεγγύης και της χώρα, την Ελλάδα, και οι τάξεις παίρνουν τη ζωή, ανάβοντας
πυρκαγιές στην Αττική και υπο- H ANTΑΡΣΥΑ ζητά τη λήψη ανθρωπιάς, να δείξει για ακόμη που ωφελούνται από αυτή την φωτιές, ανοίγοντας ορυχεία του
γραμμίζει πως «δεν μπορεί κα- άμεσων μέτρων, όπως να αποζη- μια φορά έμπρακτα τη στήριξη κατάσταση δεν διστάζουν να θανάτου, εξαναγκάζοντάς μας
νένας να ισχυρίζεται ότι αυτές οι μιωθούν όλα τα θύματα της κατα- και τη συμπαράστασή του. προχωρούν σε τέτοιες πράξεις, σε απλήρωτες υπερωρίες κ.ο.κ.
τραγωδίες είναι αναπόφευκτες στροφής, άμεσα και στο ακέραιο, Εργατικές λέσχες και συλ- χωρίς καμία ενοχή, ακόμα και Ως εκ τούτου, η αλληλεγγύη μας
φυσικές καταστροφές και να να παρθούν μέτρα για να μην λογικότητες από διάφορες πε- αν κοστίζει ανθρώπινες ζωές. πρέπει να μετατραπεί σε εργα-
συμβιβάζεται με την επανάληψή αλλάξει η χρήση γης στις καμέ- ριοχές της Αττικής, όπως το
Πιστεύουμε πως ο ελληνικός τική αλληλεγγύη και να αντιτε-
τους. Στις φωτιές της Πάρνηθας νες περιοχές, να προστατευθούν Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο
λαός θα τα καταφέρει κι αυτή τη θεί σε αυτά τα συμφέροντα»,
έφταιγε “ο στρατηγός άνεμος”, από τα επιχειρηματικά και ερ- Βύρωνα, οι εργατικές λέσχες
γολαβικά συμφέροντα, μαζικές Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ν.
φορά και θα υπενθυμίσει στον σημειώνει.
τώρα φταίει ότι πρόκειται για
“ασύμμετρο φαινόμενο”». προσλήψεις στην πυροσβεστική Ιωνίας, Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης, πρωθυπουργό την ευθύνη που
Το ΝΑΡ εκτιμά ότι «μια μαύ- υπηρεσία, μέτρα αντιπλημμυρι- Σεπολίων, Τρικάλων κ.α. προ- έχει και όχι μόνο να κάνει δηλώ-
ρη κλωστή συνδέει την άνοδο της κής προστασίας για να μην θρη- χώρησαν σε διάφορες πρωτοβου- σεις. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι
παγκόσμιας θερμοκρασίας εξαι- νήσουμε θύματα από τις πλημ- λίες αλληλεγγύης και εξέδωσαν θα διεκδικήσει την τιμωρία των
τίας του φαινόμενου του θερ- μύρες τον χειμώνα και δαπάνες ανακοινώσεις. Υπογράμμισαν υπευθύνων και την αποκατάστα-
μοκηπίου και την ξηρασία, που για την πυροπροστασία και τις πως η συνολική εγκατάλειψη ση της δικαιοσύνης».
κάνει τα δάση έτοιμα να φουντώ- κοινωνικές ανάγκες, όχι για τα των δομών προστασίας των αδύ-
σουν με την πρώτη φιτιλιά ακό- αιματηρά πλεονάσματα και τους ναμων αυτής της κοινωνίας  έρ-
μα και στις βόρειες χώρες, με το εξοπλισμούς. Όπως επισημαίνει χεται να συμπληρωθεί από την
κοινωνικό σύστημα και τη λογική η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, «χρειάζεται απο- καταστροφή που εκτυλίσσεται
της ασύδοτης εκμετάλλευσης της φασιστικότητα και αγώνας για να τώρα στην Αττική, στο έδαφος
φύσης και του ανθρώπου» και σπάσει η πολιτική που στερεί πό- της ουσιαστικής εγκατάλειψης
επισημαίνει ότι «οι αλλαγές στο ρους από τις κοινωνικές ανάγκες, της Πυροσβεστικής και όλου του
κλίμα, αποτέλεσμα της καπιτα- όπως η προστασία από τις πυρκα- πλαισίου προστασίας των δασών
λιστικής ”ανάπτυξης”, έχουν αυ- γιές, για χάρη του χρέους και των και του περιβάλλοντος. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 15
Συνέντευξη
▶ Ο πύρινος όλεθρος που στον έλλειμμα πολεοδομικού σχεδι-
έπληξε την Ανατολική
Νίκος Αδαμόπουλος ΔΗΜΗΤΡΗ ασμού που πάντα γίνεται αφού
Αττική χαρακτηρίστηκε περιφερειακός σύμβουλος με την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική ΣΤΑΜΟΥΛΗ έχουν κτιστεί περιοχές ολόκλη-
από την κυβέρνηση «εθνική ρες, αλλά και η μη εφαρμογή
τραγωδία». Υπάρχει ταξικό του στη συνέχεια οδηγεί τα σχέ-
πρόσημο σε αυτή την
καταστροφή;

Μιλάμε για μια δεύτερη πολύνε-
Εγκληματικές ευθύνες δια πόλης να μένουν στα χαρτιά
ή/και να ακυρώνονται στην πρά-
ξη, μετατρέποντας σε «παγίδες
θανάτου» μια σειρά οικισμούς.
κρη τραγωδία στην Αττική μέσα
στον ίδιο χρόνο, μην ξεχνάμε
τη Μάνδρα και τους 24 νεκρούς
κυβέρνησης, δημάρχων Εκατοντάδες πολίτες εγκλωβί-
στηκαν στο Μάτι, στους στενούς
δρόμους ενός οικισμού, που δη-
της. Η περίπτωση της Ανατολι-
κής Αττικής συγκλονίζει, καθώς
προσεγγίζει τριψήφιο αριθμό
και Περιφέρειας μιουργήθηκε χωρίς κανένα σχε-
διασμό, δίχως καμία πρόβλεψη
για σχέδιο εκκένωσης, με την
θυμάτων σαν αποτέλεσμα ενός πρόσβαση προς στη θάλασσα
συμβάντος μικρότερης διάρκει- «φραγμένη» από μαντρότοιχους
«Δεν μπορεί
ρεί να βαφτίζονται ως “ασύμμετρα αντί να φροντίζ
φροντίζει για την θω-
ας και έκτασης από τις φονικές και συρματοπλέγματα ξενοδο-
ράκιση της προσ
προστασίας από τις
πυρκαγιές στην Ηλεία πριν 11 φαινόμενα”α” οι τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και φωτιές τις πλημ
πλημύρες και όλες
χείων και ιδιωτικών αυθαίρετων
χρόνια. Μπορεί η Ανατολική Ατ- οχήματα πυρόσβεσης, κατοικιών.
τις φυσικές καταστροφές.
κα Ο
τική να έχει διαφορετική ταξική
λέχωση σε
η υποστελέχωση δήμαρχος Μαρα
Μαραθώνα, ο γνω-
σύνθεση σε σχέση με τη φτωχή ▶ Πώς κρίνετε τα «μέτρα
στός Ψινάκης, υπόδειγμα δή-
Μάνδρα, αλλά αυτό δε σημαί- μονάδες δασοπυρόσβεσης ανακούφισης» τα οποία
μαρχου μάνατζε
μάνατζερ, τα έσπαγε
νει ότι δεν υπάρχουν πληγείσες εξήγγειλε η κυβέρνηση;
προστασίας
και δασοπροστασίας στο Nammoss στη Μύκονο, ήταν
πρώτες κατοικίες. Επίσης, πολ-
χρηματοδότηση
και η υποχρηματοδότηση εξαφανισμένος και τώρα ψά-
λές κατοικίες αξιοποιούνταν για Θεωρώ αυτονόητο να υπάρξουν
χνει για επενδυ
επενδυτές στα καμέ-
διαμονή εργατών γης, εργαζο- εσιών
των υπηρεσιών μια σειρά μέτρα για το κόσμο
να. Η Δούρου, σ σχεδιάζει τη νέα
μένων στη σεζόν ή και τουρι- που πλήγηκε, τις οικογένειες
πολιτικής προστασίας. ανάπτυξη και λειτουργία
λ του
στών. Όπως και στη Μάνδρα, των αδικοχαμένων και όχι μόνο
λον, όταν
Πόσο μάλλον, περιβαλλοντολογ
περιβαλλοντολογικού εγκλήμα-
αναδεικνύεται πόσο καταστρο- αυτά που εξαγγέλθηκαν στα
τος του ΧΥΤΑ στστο Γραμματικό,
φικές είναι για το περιβάλλον, θούν
εξακολουθούν χαρτιά, αλλά μια σειρά αλλά
τη φύση και τον άνθρωπο οι πο- τις δεκάδες περ
περιβαλλοντολογι-
αναγκαία άμεσα και κυρίως
λιτικές αυτές που εξυπηρετούν
ενται υπέρογκα
να διατίθενται κές μελέτες που δίνουν έγκριση
μακροπρόθεσμα. Όλα βέβαια
την ασύδοτη δράση του κεφα- ποσά σε στρατιωτικές ή νομιμοποιούν την ασύδοτη είναι ενταγμένα σε έναν αγώνα
λαίου σε όλα τα επίπεδα για την δράση των βιομ
βιομηχάνων επιχει- δρόμου επικοινωνιακής πολιτι-
δαπάνες»,», δηλώνει ρηματιών, μεγμεγαλοξενοδόχων,
κερδοφορία του. κής που κάνει η κυβέρνηση για
λλων στο
μεταξύ άλλων εφοπλιστών κ.λπ
κ.λπ. με ανυπολό- να αποκρύψει τις τεράστιες πο-
▶ Η κυβέρνηση μιλά για Πριν ο περιφερειακός
ριφερειακός γιστες συνέπ
συνέπειες για το πε- λιτικές ευθύνες που έχει και σε
«ακραία φυσικά φαινόμενα». ριβάλλον και το λαό. Τα καμία περίπτωση δεν απαλύνει
σύμβουλοςος με αποτελέ
αποτελέσματα όλων
Ήταν αναπόφευκτη η τον πόνο των ανθρώπων.
τραγική εξέλιξη;
απιταλιστική
την Αντικαπιταλιστική αυτών που συνέχι-
Ανατροπή ή σαν, όπως οι προη- ▶ Ποια μέτρα απαιτούνται
Δεν μπορεί να βαφτίζονται ως γού
γούμενοι, να υλο- για να μην επαναληφθούν
κή, Νίκος
στην Αττική, ποι
ποιούν, να σχεδι-
«ασύμμετρα φαινόμενα» οι τέτοιες καταστροφές;
τραγικές ελλείψεις σε προσω- υλος.
Αδαμόπουλος. άζο
άζουν και έκαναν
πικό και οχήματα πυρόσβεσης, υποτίθεται για Είναι απλό και προφανές, τόσο
η υποστελέχωση σε μονάδες την Αττική, τα είδα- για την Ανατολική Αττική όπου
όπως τα αεροδρόμια κλπ. Η κα-α- με με τον πιο τραγικό τρόπο στο
δασοπυρόσβεσης και δασοπρο- Είναι καταστροφική έχει μεγάλες βλέψεις το μεγάλο
τάσταση μπορεί να είχε ιδιαι-- Μ
Μάτι, όπως και στη Μάνδρα,
στασίας, η υποχρηματοδότηση για περιβάλλον, φύση τουριστικό κεφάλαιο, όσο και
τερότητες και υψηλή δυσκο- ακόμη και στην πλημμύρα
των υπηρεσιών πολιτικής προ- για τα Γεράνεια, όπου παραμο-
λία στην αντιμετώπιση, από και άνθρωπο η πολιτική στο Μαρούσι.
στασίας. Πόσο μάλλον όταν νεύουν οι «κόρακες» για το βω-
την ακραία επικινδυνότητα
εξακολουθούν να διατίθενται που εξυπηρετεί την ασύδοτη ξίτη: καμιά αλλαγή χρήσης της
στο Μάτι μέχρι τις υψηλές ▶ Ο άναρχος και αδηφάγος
υπέρογκα ποσά σε στρατιωτικές δράση του κεφαλαίου γης στα καμένα, αναδάσωση
δαπάνες, σε βάρος προστασί- εντάσεις των ανέμων στην τρόπο ανάπτυξης σε όλων των καμένων εκτάσεων,
ας περιβάλλοντος και ανθρώ- περιοχή. Παρόλα αυτά, σε όλα τα επίπεδα για βάρος του περιβάλλοντος, προσλήψεις τώρα του απαραί-
πινων ζωών, όπως και άλλων όπως γίνεται αντιληπτό από την κερδοφορία του πόσο
π ευθύνεται για τις τητου προσωπικού δασοπρο-
τομέων κοινωνικής πολιτικής. τα παραπάνω, με τόσα κενά νά αλλεπάλληλες
αλ τραγωδίες; στασίας και δασοπυρόσβεσης,
Δεν μπορεί να αποδίδεται μόνο και ελλείψεις είναι άτοπο να αγορά σύγχρονου αναγκαίου
στην «ένταση των ανέμων», η μιλάμε για ικανή ανταπόκριση ση Η περίπτωση στο Μάτι αναδει- εξοπλισμού και μια σειρά άλλα
αδυναμία της Πυροσβεστικής του κρατικού μηχανισμού. κν
κνύει με τον πιο οδυνηρό τρόπο μέτρα, ρυθμίσεις και νομοί
να αντιμετωπίσει μια πυρκα- το πού οδηγεί η άναρχη πολε- στην κατεύθυνση ενός αλλού
γιά μέσα στην Αττική, όταν στο ▶ Υπάρχουν ευθύνες στην οδομική ανάπτυξη. Η τυπική μοντέλου ζωής φιλικό προς τον
όνομα της εξυπηρέτησης του «τοπική αυτοδιοίκηση», και άτυπη μετατροπή όλης της άνθρωπο τη φύση και το περι-
χρέους κονδύλια περικόπτονται στο πώς αντέδρασαν τις Αττικής συμπεριλαμβανομένων βάλλον. Το βασικότερο όμως
ή δεν διατίθενται καθόλου, χι- κρίσιμες ώρες; δασών, ρεμάτων και ακτών, σε που λέμε εμείς είναι πως ο ανυ-
λιάδες θέσεις «εξαφανίστηκαν» μια τεράστια οικοδομική ζώνη! ποχώρητος και ανατρεπτικός
τα τελευταία χρόνια από το πυ- Τεράστιες ευθύνες έχουν όλοι, Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμέ- αγώνας ενάντια σε αυτές τις συ-
ροσβεστικό σώμα, τους δήμους, κυβέρνηση, δήμαρχοι και Πε- νων πολιτικών που και η κυβέρ- νεχιζόμενες εγκληματικές πολι-
αποσαθρώθηκαν τα ελάχιστα ριφέρεια. Είναι μια ενιαία αλυ- νηση και οι περιφερειακές και τικές, που υπηρετούν ένα αδη-
εναέρια και επίγεια μέσα κα- σίδα σε αυτό που λέμε κράτος, τοπικές διοικήσεις στην Αττική φάγο σύστημα που και χθες και
θώς και ο αναγκαίος εξοπλισμός εφαρμόζουν και υλοποιούν λίγο διαχρονικά, υπηρετούν μέχρι σήμερα περισσότερο, καίει και
που διαθέτουν, ενώ  αποδυνα- πολύ την ίδια πολιτική. Ο Τσί- κεραίας, στηρίζοντας τη μετα- πνίγει ανθρώπους, πρέπει να
μώνεται ακόμη περισσότερο με πρας μεμφόταν τους άλλους τροπή του παραλιακού μετώπου ανατραπεί. Η αντικαπιταλιστι-
την κάλυψη των αναγκών πυ- στο ΝΑΤΟ γιατί δεν αυξάνουν σε μια ατελείωτη επιχειρηματι- κή ανατροπή του είναι μονόδρο-
ρασφάλειας των ιδιωτικοποιη- τον προϋπολογισμό τους όσο η κή ζώνη, με ξενοδοχειακά και μος από εδώ και εμπρός για να
μένων υποδομών μεταφοράς, Ελλάδα για τους εξοπλισμούς, τουριστικά συγκροτήματα. Το μη ζήσουμε κι άλλες τραγωδίες.
16 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΕΠΙ • κοινωνία

Ματίνα Παπαχριστούδη
πίσω
από τις Η μη ελεγχόμενη ενημέρωση
κάμερες
προκαλεί πανικό
Τα ΜΜΕ και ειδικά η τη- γραμμάτων στο τέλος της τηλεοπτικής βάλει τη δική του προπαγανδιστική
λεόραση, τα ιδιωτικά κα- σεζόν, τα κανάλια βρήκαν την εύκολη εκδοχή. Ο στόχος της χειραγώγησης,
νάλια, έκαναν αυτό που λύση. Και, όπως πάντα, υπερέβαλλαν, όπως κάνει και η κρατική τηλεόραση
κάνουν πάντα σε μεγάλες κα- προέβαλαν ατομικές ιστορίες θυμάτων υπέρ της κυβέρνησης, είναι παρα-
ταστροφές. Οι φονικές πυρκα- με στόχο να προκαλέσουν συγκίνηση πάνω από εμφανής.
γιές στην Αττική καλύφθηκαν από και θλίψη, έκαναν τα ρεπορτάζ τους Απέναντι σε αυτά, η κυβέρνηση
όλους τους σταθμούς με συνεχή ροή, ως ένα ακόμη μικρές δραματουργικές θεατρικές ιστο- συμπεριφέρθηκε ως αδαής. Επειδή
λαμπρό σόου. Ελλείψει άλλων γεγονότων και προ- ρίες πάνω στα αποκαϊδια ανθρώπινων όμως δεν είναι αδαής σε θέματα
ζωών, πανικόβαλλαν παρά χειραγώγησης και προπαγάνδας,
ενημέρωναν. Αναλόγως δυο τινά μπορεί να συμβαίνουν.
της πολιτικής στάσης της Είτε πανικοβλήθηκε μπροστά στο
ιδιοκτησίας και των στελε- μέγεθος της καταστροφής η οποία
Ειδήσεις και γεγονότα που δεν Νέα επίθεση των ιδιοκτητών δια- Ένα νέο Μέγκα επιχερεί να στήσει χών τους, η προπαγάνδα της χάλασε αιφνιδιαστικά το αφή-
θα βρουν ποτέ χώρο στην τη- δικτυακών σελίδων ενάντια στην ο Σαββίδης μέσα από το Εψιλον τους υπήρξε κραυγαλέα. γημα της πετυχημένης εξόδου από
Συνηθισμένες καταστά- τα μνημόνια — και γι’ αυτό χρειά-
λεόραση της υπερβολής και της εισφορά 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ. TV. Τόσο τα πρόσωπα που συγκε-
σεις δηλαδή. Το καινούργιο στηκε και επέλεξε να κατασκευάσει
χειραγώγησης. Η βίαιη επίθεση Αυτή τη φορά, συμμετέχει και η ντρώνει για τις ειδήσεις, όπως η
είναι η στάση της κυβέρνη- με τη σειρά της έναν εχθρό στο προ-
φασιστών στη Θεσσαλονίκη πριν ένωση ιδιοκτητών ραδιοφωνίας Ελλη Στάη και η Λίνα Δρούγκα, σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία σφιλές πεδίο αντιπαράθεσης των
λίγες ημέρες, την ώρα που η που προτίθεται να καταθέσει νέα όσο και οι κινήσεις που κάνει για διέταξε τα στελέχη της και ΜΜΕ. Είτε εξοργίστηκε που δεν κα-
Αττική έκλαιγε για τους νεκρούς προσφυγή στο ΣτΕ κατά του κατα- ελληνικές σειρές, σόου, παιχνίδια το κόμμα να κάνουν εμπάρ- τάφερε, μετά από τρία χρόνια δια-
της. Ο συνεχιζόμενος αγώνας των στατικού του ταμείου. Πληροφο- και αθλητικά, παραπέμπουν στην γκο στον ΣΚΑΙ. Κάνοντας με κυβέρνησης, να ελέγξει πλήρως όσα
κατοίκων στην Λευκίμη Κέρκυ- ρίες από το ρεπορτάζ αναφέρουν πολιτική του Μέγκα στο παρελθόν. αυτόν τον τρόπο το καλύτε- μεταδίδονται και προβάλλονται στα
ρας όπου τα ΜΑΤ συνεχίσουν να πως η διάταξη του νόμου Πετρό- Δεν αποκλείεται το Ε-TV να είναι ρο δώρο στην προπαγανδι- ΜΜΕ. Και τα δυο ενδεχόμενα είναι
φυλάσσουν το χώρο της χωμα- πουλου θα εκπέσει. Για αυτό και ο διεκδικητής του αρχείου τηλεοπτι- στική και χυδαία τηλεόραση απόλυτα πιθανά και καταδεικνύ-
τερής. Η τηλεοπτική ενημέρωση πανικός στη συμμαχία ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ κών σήριαλ του Μέγκα, αν τελικά του Αλαφούζου. Δεν είναι ουν πως αυτή την κυβέρνηση δεν
η πρώτη φορά, φυσικά, την ενδιαφέρει αν η πληροφόρηση
παραμένει –παρά τα μεγάλα στις συνδικαλιστικές ενώσεις, μιας το βγάλουν σε πλειστηριασμό οι
που ένα κανάλι πολεμά με είναι καλή ή κακή, αλλά εάν την
γεγονότα– τραγικά μονομερής. και το αφήγημα τους καταρρέει. τράπεζες.
λύσσα μια κυβέρνηση, ούτε ελέγχει πλήρως.
που ο ΣΚΑΙ επιλέγει την Στηνπερίπτωσητηςφονικήςπυρ-
έντονη πολεμική μέσα από καγιάς, πάντως, κατάφερε ακρι-
την υποτιθέμενη ενημέρωσή του, χρη- βώς το αντίθετο. Να δώσει προβά-
σιμοποιώντας τα γεγονότα, μεγεθυμένα δισμα στην πολιτική χειραγώγηση
και ανακατασκευασμένα, για να προ- που ασκεί ο ΣΚΑΙ.

Παρέμβαση • Αντιπολεμική Διεθνιστική Κίνηση
Για όλα φταίει ο λαός!
Με οργή και αγανάκτηση παρα- νόρων, στο πλαίσιο της προνομι-
κολουθούμε την εντεινόμενη κυ- ▸ Από τον Πάγκαλο και το «Μαζί τα φάγαμε» στον Καμμένο ακής σχέσης ελληνικής και αμερι-
βερνητική επίθεση ενάντια στον κανικής κυβέρνησης. Με παρα-
λαό μας, όπου εκτός των άλλων, και στο «Εσείς φταίτε που καήκατε» νομαστή τους γεωστρατηγικούς
η επικαιροποίηση «του πολέμου σχεδιασμούς και το ενεργειακό
κατά της τρομοκρατίας» αλληλο- ζήτημα η ελληνική άρχουσα τάξη
συνδέεται με την επίρριψη των ευθυνών λασσα.  Τα σύγχρονα κοινωνικά προβλή- ασύμμετρες απειλές, τον αναβαθμισμένο διεκδικεί να κατοχυρώσει τα στρατηγικά
για τα δραματικά γεγονότα στον ίδιο. Βα- ματα που δημιουργούν, η καταστροφή ρόλο της ΕΥΠ στο εσωτερικό της χώρας, της συμφέροντα. Με την ανάδειξη της σε
δίζοντας στα χνάρια του Θ. Πάγκαλου, η του περιβάλλοντος από την αστική ανά- την συνδρομή των αμερικανικών στρατι- χωροφύλακα των Βαλκανίων-ανατολικής
κυβέρνηση, διαμέσου του υπουργού Εθνι- πτυξη στυλ Σκουριών και Ηπείρου που ωτικών δυνάμεων. Μεσογείου ως στόχο  και βατήρα για την
κής Άμυνας Π. Καμμένου, επιχειρεί να προϋποθέτει η κερδοφορία τους καθώς Αποκαλύπτουν ότι «οι αμερικανικές εξασφάλιση των συμφερόντων της.
ενοχοποιήσει τον λαό μας, να κάμψει τις και η «εκδίκηση της φύσης» δεν επιλύ- δυνάμεις τους τελευταίους μήνες έχουν Αυτή είναι η απειλή εναντίον του κό-
όποιες κοινωνικές αντιδράσεις, να σπεί- ονται με το να αναγάγεις την ασφάλεια θέσει υπό στενή επιτήρηση-παρακολού- σμου της εργασίας. Όχι μόνο οξύνουν
ρει τη μοιρολατρία. σε θέσφατο. Γιατί αυτοί που αναγάγουν θηση την Ελλάδα, ενώ τις τελευταίες πρωτόγνωρα τον κοινωνικό πόλεμο και
Ξέρει η κυβέρνηση ότι μαζί με τους την ασφάλεια σε θέσφατο το κάνουν μέρες τέθηκαν σε επιφυλακή, κινητοποι- καταστρέφουν το περιβάλλον, αλλά είναι
δεκάδες συνανθρώπους μας κάηκε και γιατί μας θεωρούν εσωτερικό εχθρό που ώντας μάλιστα δυνάμεις και υπερσύγ- αποφασισμένοι να μας οδηγήσουν στον
το επιχειρηματικό κράτος πολέμου-κατα- πρέπει να μας ξεφτιλίσουν, υποτάξουν, χρονα τεχνικά μέσα εν αναμονή "απρό- πολεμικό όλεθρο για τις ΑΟΖ και τα ενερ-
στολής του ολοκληρωτικού καπιταλισμού πατάξουν... Τώρα, έρχονται όλοι αυτοί βλεπτων" γεγονότων και "ασύμμετρων γειακά κοιτάσματα. Γι’ αυτό η κυβέρνηση
που οικοδομούν. Έχει δίκιο ο φιλοκυβερ- που διέλυσαν το δημόσιο –δήμους, περι- φαινομένων"…». ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει την ουσιαστική στή-
νητικός δημοσιογράφος Πάρης Καρβου- φέρεια χωρίς μέσα, τεράστιες περικοπές Δικαιώνονται οι εκτιμήσεις της Αντι- ριξη αντιπολίτευσης, ΜΜΕ, εκκλησίας,
νόπουλος που συγκρίνει αυτό που έγινε κλπ– που αποκαλύφθηκαν χωρίς σχέδιο, πολεμικής Διεθνιστικής Κίνησης ότι τα επιχειρηματικού κόσμου, ΝΑΤΟ και ΕΕ. 
στο Μάτι και στη Ραφήνα με την Δουκέρ- χωρίς πυροσβέστες και πυροσβεστικά αμερικανικά UAV στη Λάρισα, σε συνερ- Απάντηση σε όλα αυτά μπορεί να εί-
νη! Το αστικό κράτος των Τσίπρα-Καμμέ- αεροπλάνα, να μας διαφημίσουν τον γασία με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ναι μόνο ένα εργατικό διεθνιστικό αντι-
νου, μαζί με τους απελπισμένους πολίτες ρόλο του στρατού στη διαχείριση της κα- εντάσσονται στην επιβολή των δογμάτων καπιταλιστικό εργατικό και αντιπολεμικό
επιχείρησε να σωθεί πέφτοντας στη θά- ταστροφής. Έρχονται να μιλήσουν για πολέμου-καταστολής εντός και εκτός συ- κίνημα.
Κοινωνία ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 17

Ε
κατοντάδες κόσμου βγήκαν Ντίνα Χαριτάτου
στους δρόμους το απόγευμα
ΛΕΥΚΙΜΜΗ
της περασμένης Πέμπτης,
τόσο στην πόλη της Κέρκυ-
ρας όσο και στην Αθήνα,
για να διαδηλώσουν ενάντια στο περι-
Μαζικές διαδηλώσεις αλληλεγγύης
βαλλοντικό και κοινωνικό έγκλημα το
οποίο συντελείται στη Λευκίμμη αλλά
και για να εκφράσουν την αμέριστη
στους αγωνιζόμενους κατοίκους
αλληλεγγύη τους στους αγωνιζόμενους
κατοίκους.
Στην πόλη της Κέρκυρας, η κινη-
▸ Μήνυμα αγώνα και συμπαράστασης σε Κέρκυρα και Αθήνα
τοποίηση ήταν ιδιαίτερα δυναμική
και μαζική. Περίπου 700 άτομα συ- τήστε την παράνομη, ανεξέλεγκτη και
γκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία δολοφονική δόμηση μέσα σε δάση,
Γεωργάκη, όπου διαβάστηκε μεταξύ πάνω σε ποτάμια και παραλίες. Στα-
άλλων το ψήφισμα διαμαρτυρίας της ματήστε να απαξιώνετε τις δομές
Πρωτοβουλίας Αγώνα και Αλληλεγ- προστασίας του λαού. Σταματήστε
γύης για τη Λευκίμμη. Στη συνέχεια, τώρα τις αλόγιστες εξοπλιστικές και
οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πο- κατασταλτικές δαπάνες. Άμεσες προ-
ρεία έως την Πλατεία Σαρόκου και σλήψεις και αξιοπρεπείς συνθήκες
από εκεί στο Δημαρχείο, απαιτώντας εργασίας για πυροσβέστες, γιατρούς,
να φύγουν αμέσως τα ΜΑΤ από το διασώστες. Πεντακόσιοι αστυνομικοί
νησί και να βρεθεί άμεσα λύση για φυλάνε τα σκουπίδια στη Λευκίμ-
τα σκουπίδια, χωρίς να υπάρξει άλλη μη, την ώρα που άνθρωποι στο Μάτι
επιβάρυνση τόσο για τη Λευκίμμη όσο εγκλωβίζονταν από έλλειψη ενημέ-
και για το Τεμπλόνι. Μάλιστα στην ρωσης και καθοδήγησης διαφυγής»,
πλατεία Δημαρχείου πραγματοποι- ανέφερε μεταξύ άλλων το επικαιρο-
ήθηκε και μαζική συνέλευση. Στην ποιημένο κάλεσμα.
κινητοποίηση συμμετείχαν εργατικά Μόλις τελείωσαν οι σύντομοι χαι-
σωματεία, συλλογικότητες και ορ- ρετισμοί, ακολούθησε δυναμική πο-
γανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αλλά και στην Αθήνα, ιδιαίτερα συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις, όχι ρεία στους κεντρικούς δρόμους της
αριστεράς, μεταξύ των οποίων και η μαζική ήταν η συγκέντρωση αλλη- μόνο για τη Λευκίμμη και την Κέρ- Αθήνας με συνθήματα όπως «έξω τα
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, καθώς και του αναρχι- λεγγύης που διοργανώθηκε από την κυρα, αλλά και για την Κινέττα, το ΜΑΤ απ’ τη Λευκίμμη», «ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ,
κού χώρου και κοινωνικοί και πολιτι- Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Συμπαρά- Μάτι, τη Μάνδρα, τις Σκουριές, το φέρνουν εργολάβους και τους Λευ-
κοί φορείς του νησιού. στασης και Αγώνα για τη Λευκίμμη, Γραμματικό, να συμβάλλει έμπρακτα κιμμιώτες θέλουνε για σκλάβους» και
Το «παρών» έδωσαν και αγωνι- στο Μοναστηράκι. Μάλιστα, μετά τις στην προσπάθεια συλλογικής χειρα- «από τη Λευκίμμη ως τη Χαλκιδική,
στές από την Πρωτοβουλία «Σώστε τραγικές εξελίξεις με τις πυρκαγιές φέτησης, στην άνοδο της συλλογικής αντίσταση, αγώνας και πάλη λαϊκή».
την Ήπειρο-Όχι στην εξόρυξη υδρο- και τους θανάτους στην Αττική, η όλη μας συνείδησης, που είναι και η μόνη Η πορεία κατέληξε στην πλατεία Συ-
γονανθράκων» και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ κινητοποίηση εκ των πραγμάτων πήρε που μπορεί να σταματήσει τη θυσία ντάγματος. Εκεί συναντήθηκε στο πε-
Ηπείρου, μεταφέροντας ηχηρό αγω- γενικότερο χαρακτήρα. Κάτι που το- της ανθρώπινης ζωής στον βωμό του ρίπτερο της Επιτροπής Αλληλεγγύης
νιστικό μήνυμα συμπαράστασης και νίστηκε τόσο από τους αγωνιστές που καπιταλιστικού κέρδους και των δο- στον Τουργκούτ Καγιά με αγωνιστές
αλληλεγγύης. Αξίζει, τέλος, να ση- πήραν τον λόγο, όσο και από την ανα- λοφονικών προγραμμάτων λιτότητας. από την Τουρκία — πολλοί από αυ-
μειωθεί ότι κατά την διάρκεια της κι- κοίνωση της Πρωτοβουλίας. Φτάνει πια με την αλαζονεία σας! Οι τούς συμμετείχαν στην πορεία από
νητοποίησης δεν τόλμησαν ούτε κατά «Οι διαδηλώσεις για τη Λευκίμ- διεκδικήσεις μας δεν είναι ούτε υπο- την αρχή της. Από κοινού όλοι οι συ-
διάνοια να κάνουν την εμφάνισή τους μη έτυχε να είναι οι πρώτες μετά την κινούμενες, ούτε συντεχνιακές, ούτε γκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα
ομάδες φασιστών οι οποίες από την τραγωδία των πυρκαγιών, ας είναι συμφεροντολογικές, παλεύουμε για όπως: «Αλληλεγγύη στον Τουργκούτ
πρώτη στιγμή είχαν επιχειρήσει να το πρώτο βήμα να ανακαταλάβου- να εργαζόμαστε και να ζούμε με αξι- Καγιά» και «Αλληλεγγύη στην πάλη
εκμεταλλευτούν τα όσα συμβαίνουν με τις κοινωνίες μας. Καλούμε κάθε οπρέπεια! Σταματήστε τώρα όλα τα των λαών - Πόλεμο στον πόλεμο των
στην Λευκίμμη. σκεπτόμενο δημοκρατικό πολίτη να περιβαλλοντικά εγκλήματα. Σταμα- ιμπεριαλιστών».

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΒΕ Άννα Μπαχτή

Δημόσια εκπαίδευση στον βωμό της «ανταγωνιστικότητας»

Δ
όθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση σε τμήματα από τα ΑΕΙ, συγχωνεύσεις τυπα Επαγγελματικά σχολεία πλήρως Το υπουργείο Παιδείας κατακε-
του Ιδρύματος Οικονομικών και ΑΕΙ, σχολών και τμημάτων. Πλήρη αυτόνομα, αξιολογούμενα και με στρο- ραυνώνει τον ΙΟΒΕ ως φορέα «αγο-
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) εφαρμογή της Μπολόνια με τρία χρόνια φή στις νέες τεχνολογίες αυτοματισμού. ραίας ιδεοληψίας του νεοφιλελευθε-
με τίτλο «Εκπαίδευση και αγορά ερ- προπτυχιακών σπουδών, με ατομικά Για να πετύχει η στροφή προτείνει εθνι- ρισμού» την ίδια στιγμή που προωθεί
γασίας στην Ελλάδα: Επιπτώσεις της ευέλικτα προγράμματα σπουδών και κές εξετάσεις από το Γυμνάσιο στο Λύ- όλη την αντιδραστική ατζέντα τόσο
κρίσης και προκλήσεις», με σκοπό τη αποσύνδεση των επαγγελματικών δι- κειο, αλλά και οικονομικά κίνητρα στις στα ΑΕΙ, όσο και στη Δευτεροβάθμια
διατύπωση προτάσεων για την επανα- καιωμάτων από το πτυχίο για όλες τις οικογένειες, προκειμένου να στρέψουν Εκπαίδευση. Ο υπουργός δήλωσε πως
σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά σχολές και με ιδιαίτερη έμφαση στην τα παιδιά τους στην κατάρτιση. Με μέσα στο καλοκαίρι θα ανακοινώσει
εργασίας, τη βελτίωση της αποτελεσμα- παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτι- άλλα λόγια με τον πιο κυνικό τρόπο εκ- το νέο Λύκειο. Παρά την ασάφεια
τικότητας του εκπαιδευτικού συστήμα- κών. Τα πανεπιστήμια θα πιστοποιού- φράζουν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου των δηλώσεών του για το νέο Λύκειο
τος και της απόδοσης της δημόσιας δα- νται και θα χρηματοδοτούνται με κρι- και των υπερεθνικών οργανισμών για φαίνεται πως εμμένει στη γραμμή του
πάνης στην εκπαίδευση, για την έξοδο τήριο την απορρόφηση των αποφοίτων την άμεση υπαγωγή της εκπαίδευσης διετούς μικρού, αριστοκρατικού Λυ-
της ελληνικής οικονομίας από την κρίση στην αγορά εργασίας. κυρίως για την Τριτοβάθμια και Δευτε- κείου προπαρασκευαστικό για την ει-
και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγω- Συγκεκριμένες είναι και οι προτά- ροβάθμια στις ανάγκες του κεφαλαίου σαγωγή στο Πανεπιστήμιο με σκληρές
νιστικότητάς της. σεις για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ- και της «αγοράς εργασίας» για φθηνό εξετάσεις για να αποκτήσουν οι μαθη-
Το «πακέτο» περιλαμβάνει μείω- ση με αναπροσανατολισμό της και με- ευέλικτο εργατικό δυναμικό χωρίς εργα- τές «Εθνικό Απολυτήριο» και για την
ση των εισακτέων και κατανομή τους γαλύτερη συμμετοχή στην ΤΕΕ με πρό- σιακά και μορφωτικά δικαιώματα. εισαγωγή στα ΑΕΙ.
18 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 Κοινωνία

Νεκρός από Απεργία για Πανελλαδική Νέος σοβαρός
ηλεκτροπληξία υπάλληλος τις… 3 Σεπτέμβρη απεργιακή κινητοποίηση τραυματισμός
του ∆Ε∆∆ΗΕ προκήρυξε η ΠΝΟ! εργαζομένων στις ΜΚΟ εργαζόμενου στον ΟΤΕ
ΈΝΑΣ 35ΧΡΟΝΟΣ, μόνιμος υπάλλη- ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 24ώρης απεργίας ΣΕ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, ΣΕ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ φαινόμε-
λος του Διαχειριστή Ενέργειας Δικτύ- τον… ερχόμενο Σεπτέμβρη «έσπευσε» προχώρησαν την Πέμπτη 26/7 οι ερ- νο τείνουν να εξελιχθούν τα εργατικά
ου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας να ανακοινώσει η Πανελλήνια Ναυ- γαζόμενοι στις Μη Κυβερνητικές Ορ- ατυχήματα στον ΟΤΕ. Όπως καταγ-
(ΔΕΔΔΗΕ), σκοτώθηκε εν ώρα εργα- τική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), μετά την γανώσεις (ΜΚΟ), μετά από απόφαση γέλλει η ΑΣΕ-ΟΤΕ, το προηγούμενο
σίας το μεσημέρι της Παρασκευής τρίτη «άκαρπη» συνάντηση με τους του Σωματείου Βάσης Εργαζομένων Σάββατο 21/7, ο τεχνικός Α.Δ., κα-
27/7 στη Σύρο. Συγκεκριμένα, ο άτυ- εφοπλιστές για την υπογραφή Συλ- σε ΜΚΟ. Μετά την απεργιακή φρου- θώς δούλευε μόνος του στο Περιστέρι,
χος άνδρας, ενώ βρισκόταν πάνω σε λογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία ρά στην Άρσις, από νωρίς το πρωί, έπεσε και τραυματίστηκε σοβαρά στο
στύλο ηλεκτροδότησης στην περιοχή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25/7. ακολούθησε πορεία στο κέντρο της κεφάλι, όταν έσπασε η καινούργια
του Μέγα Γιαλού, από άγνωστη μέ- Η ΠΕΝΕΝ, η οποία κατέθεσε πρότα- Αθήνας και παρεμβάσεις στα γραφεία σκάλα με την οποία ο Οργανισμός
χρι στιγμής αιτία, έχασε ακαριαία τη ση για 48ωρη απεργία με προοπτική μιας σειράς άλλων ΜΚΟ. Η πορεία προμήθευσε πρόσφατα τους τεχνι-
ζωή του από ηλεκτροπληξία. Μαζί με κλιμάκωσης σε όλες τις κατηγορίες κατέληξε στα κεντρικά γραφεία της κούς. Με τη βοήθεια περαστικών,
τον άτυχο υπάλληλο βρισκόταν ένας πλοίων για 1-2 Αυγούστου, σημειώνει PRAKSIS. Οι εργαζόμενοι ζητούν, με- διακομίστηκε αιμόφυρτος με ασθε-
ακόμα εργαζόμενος της επιχείρησης, ότι συνειδητά «οι δυνάμεις του εργο- ταξύ άλλων, την άμεση ανάκληση των νοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας,
ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος, εκτε- δοτικού συνδικαλισμού επέλεξαν να εκδικητικών απολύσεων στις ΜΚΟ όπου και νοσηλεύτηκε με πολλαπλά
λώντας εργασίες επιδιόρθωσης βλά- απόσχουν από οποιαδήποτε απεργια- Άρσις και PRAKSIS. τραύματα στο κεφάλι. 
βης που είχε προκληθεί. κή κινητοποίηση όλη την κρίσιμη κα-
λοκαιρινή περίοδο».

ΓΕΝΟΣΗΜΑ Αγωνιστική Πρωτοβουλία Φαρμακοποιών

Ολα για το υπερκέρδος της φαρμακοβιομηχανίας
▸ Η κυβέρνηση τα διαφημίζει ως ισοδύναμα των πρωτότυπων φαρμάκων
● Επιβάλλει πρόστιμο στον φαρμα- Τα μνημόνια και οι συμφωνίες της και φαρμακαποθήκες και φαρμακοβι-
κοποιό αν διακινεί πρωτότυπα φάρ- αστικής τάξης με ΕΕ και ΔΝΤ, μέσω ομηχανία. Ο κεντρικός στόχος, όμως,
μακα (που τα συνταγογραφεί ο για- των κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙ- ήταν και παραμένει το υπερκέρδος της
τρός και τα επιλέγει με την υπο- ΖΑ-ΑΝΕΛ, παρά τα όσα θεατρικά ισχυ- φαρμακοβιομηχανίας.
γραφή του ο ασφαλισμένος). ρίζονται, δεν στοχεύουν να «τακτοποι- Η μεταφορά της βιομηχανικής πα-
● Υποχρεώνει τον φαρμα- ήσουν» τις ατασθαλίες και τα «πάρτι» ραγωγής φαρμάκων, και όχι μόνο, σε
κοποιό να διατηρεί στοκ γενο- στον χώρο της Υγείας. χώρες του τρίτου κόσμου, έγινε για
σήμων, όταν 2 φορές τον χρό- Ήρθαν για: να αυξηθεί η καθαρή κερδοφορία των
νο βγαίνουν δελτία μείωσης 1.Να οδηγήσουν σε δραστικές περι- επιχειρήσεων σε χώρες όπου, αφενός,
των τιμών των φαρμάκων. κοπές τις δαπάνες υγείας και τις δα- το λεγόμενο μισθολογικό κόστος είναι
Πρόσφατα ανακλήθηκαν πάνες δημόσιας φαρμακευτικής περί- αμελητέο (ας θυμηθούμε τι συμβαίνει
φαρμακευτικά προϊόντα που θαλψης. και με την παιδική εργασία), αφετέ-
περιέχουν τη δραστική ουσία 2. Να φουντώσουν τον κοινωνικό ρου, οι προδιαγραφές και οι έλεγχοι
βαλσαρτάνη (ευρέως διαδεδο- αυτοματισμό (π.χ. γιατροί εναντίον στις διάφορες φάσεις παραγωγής δι-
μένο αντιυπερτασικό φάρμα- φαρμακοποιών και αντίστροφα), για εξάγονται υπό χαλαρό ως ανύπαρκτο
κο). Οι συγκεκριμένες εταιρείες να περάσει πιο εύκολα και με λιγότε- καθεστώς. Το κόστος το πλήρωσαν και
είχαν προμηθευτεί την πρώτη ύλη ρες αντιστάσεις το τανκ των μνημονι- το πληρώνουν και οι εργαζόμενοι στις
από εργοστάσιο στην Κίνα (Zhejiang ακών πολιτικών. λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες, είτε
Huahai Pharmaceutical Co., Ltd), 3.Να φορτώσουν ένα τεράστιο κό- μέσω της πίεσης να παραιτηθούν από
όπου και ανιχνεύτηκαν πιθανά καρ- στος της φαρμακευτικής δαπάνης στην μια σειρά κατακτήσεις και δικαιώμα-
κινογόνες ουσίες. Ο Εθνικός Οργανι- πλάτη των ασθενών. Οι λίστες στα φάρ- τα που έχουν κερδηθεί με αίμα, προ-

Τ
ο τελευταίο διάστημα υπάρχει σμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακάλεσε τα μακα που έβγαλαν και διαρκώς βγά- κειμένου να διατηρήσουν τη δουλειά
μεγάλη συζήτηση γύρω από το φάρμακα αυτά, αλλά δεν έχει κανένα ζουν από τη συνταγογράφηση φάρμα- τους, είτε καταναλώνοντας ακατάλλη-
θέμα των γενοσήμων. Η κυ- ενδιαφέρον για τους ασθενείς που τα κα ευρείας χρήσης (σιρόπια, κολλύρια, λα φάρμακα για την υγεία τους.
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: έχουν ήδη προμηθευτεί. Επίσης, δεν κρέμες), η «εφεύρεση» των ασφαλιστι- Είναι η ώρα για κοινή δράση και
● Διαφημίζει επιθετικά τα γενό- υπάρχει απάντηση στο ερώτημα τι κών τιμών, το 1 ευρώ ανά συνταγή, η απάντηση ενάντια σε αυτούς που μας
σημα, προσπαθώντας να πείσει τους γίνεται με τους ασθενείς που τα χρη- προώθηση των ασθενών στα ιδιωτικά στερούν τη ζωή και τα δικαιώματά μας
πολίτες ότι όλα είναι ισοδύναμα με τα σιμοποιούν χρόνια. Να σημειώσουμε ιατρεία, αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούν. καθημερινά και με πολλούς τρόπους.
πρωτότυπα. ότι, λόγω εποχής, πολλοί ασθενείς 4.Να μοιραστεί σε λίγα χέρια το κον- Τις πολιτικές της ΕΕ και του ΔΝΤ, την
● Προωθεί με τη βία την είσοδο έχουν προμηθευτεί διπλάσιες ποσότη- δύλι της φαρμακευτικής δαπάνης. άθλια συγκυβέρνηση Τσιπρα-ΑΝΕΛ που
των γενοσήμων φαρμάκων στην αγορά τες με δίμηνες συνταγές. Φυσικά το 5.Να επιτρέψουν τη μέγιστη ασυδο- έχει γίνει το πιο πιστό πιόνι τους, αλλά
(έχοντας δεσμευτεί από τα μνημόνια, θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά σία στη φαρμακοβιομηχανία ως προς και τη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ που ουσιαστικά
να φτάσουν τα γενόσημα στο 40% των όλη την ΕΕ. τα κέρδη της. Το δώρο που της έκαναν συμφωνούν.
διακινούμενων φαρμάκων). Αυτό γίνε- Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αν θέ- πρόσφατα είναι η έξοδος των μη συντα- Λαός, φαρμακοποιοί, γιατροί, νο-
ται στο όνομα της φθηνότερης τιμής, τη λει να χρησιμοποιεί με το ζόρι ο ελληνι- γογραφούμενων φαρμάκων από την σηλευτές, εργαζόμενοι στη φαρμακευ-
στιγμή που η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ δεν κός λαός μόνο τα συγκεκριμένα γενόση- κρατική διατίμηση, που εκτίναξε τις τι- τική βιομηχανία, πρέπει να καταλά-
επηρεάζεται από τη χρήση πρωτοτύπων μα, να πάρει και την πολιτική ευθύνη μές στα ύψη. βουν ότι όσο δεν τους πολεμάμε συντο-
ή γενοσήμων, αφού με το αίσχος της για την προστασία της δημόσιας υγείας Χωρίς αμφιβολία, εμπλεκόμενοι νισμένα τόσο θα αυξάνονται τα θύμα-
ασφαλιστικής τιμής, ο μόνος που επι- και να εγγυηθεί ότι λαμβάνει όλα τα ήταν και είναι (ο καθένας στην αναλο- τα-ασθενείς στον βωμό του κέρδους,
βαρύνεται είναι ο ασφαλισμένος. απαραίτητα μέτρα ελέγχου. γία του) και γιατροί και φαρμακοποιοί χωρίς ντροπή, χωρίς δισταγμό.
Νεολαία ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 19
Γιώργος Τζίμας
Το Σάββατο 4/8
Εβδομάδα εις
η κεντρική
σ υ ζ η τ ήσ εκδήλωση
γεμάτη στην Πάτρα
α ι μ ο υ σ ι κ ές
κ
Οι εργολάβοι, το κεφάλαιο, τα αφεντικά
δείχνουν με την όξυνση της κρίσης όλο
και περισσότερο τα δόντια τους, με στό-


υναμικά ξεκίνησε την ρείου) και του ∆ημήτρη Γκιού- χο το πώς θα πλήξουν τους εργαζομένους
Παρασκευή 27/7 το λου (Αντάρτικο2). στο σύνολο της καθημερινότητας και των
κάμπινγκ «Αναιρέσεις Με ακόμη οχτώ workshops, δραστηριοτήτων τους για να βγάλουν το
2018», υποδεχόμενο τρεις πολιτικές εκδηλώσεις, δύο εκ- μέγιστο δυνατό κέρδος. Στην Ελλάδα του
στον χώρο που μας φιλοξενεί, δρομές, αλλά και το υπόλοιπο πολιτιστι-
2018, η ανεργία το χειμώνα, έρχεται να
το Golden Sunset Camping στον κό πρόγραμμα θα συνεχιστεί και η ερχόμενη
αντικατασταθεί από αιματηρή εργασία
Κάτω Αλισσό Αχαΐας, τους πρώ- εβδομάδα του κάμπινγκ. Αύριο, ∆ευτέρα,
την καλοκαιρινή σεζόν για δεκάδες χι-
τους κατασκηνωτές. Φοιτητές και θα συζητήσουμε, με αφορμή τα 50
χρόνια από τον Μάη του ’68, για
λιάδες νέους. Ενόσω, λοιπόν, τα μέλη της
φοιτήτριες, εργαζόμενοι κι εργα-
πολεμική- νΚΑ θα πραγματοποιούν παρεμβάσεις σε
Σήμερα η αντι
ζόμενες, νέοι και νέες από όλη την τις επιρροές στα μετέπειτα κινήμα-
μαγαζιά της πόλης της Πάτρας ως κομ-
Ελλάδα γεμίζουν κάθε μέρα όλο και τα και τα ιδεολογικά και πολιτικά ιστική
περισσότερο το χώρο, τον οποίο επι- ρεύματα της εποχής. Μετά και την αντιιμπεριαλ μάτι της καμπάνιας SeasonFight, το Σάβ-
άση
μελήθηκαν μέλη της νεολαίας Κομ- προβολή της ταινίας Ημερολόγια πορεία στη β βατο 4 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί
ν Άραχθο workshop για την ανεργία στη Γερμανία
του ΝΑΤΟ στο
μουνιστική Απελευθέρωση (νΚΑ) Μοτοσικλέτας, το κάμπινγκ θα γεμί-
ειδικά για τη διοργάνωση, έτοιμοι να σει κουβανέζικο χρώμα και ήχους, την περίοδο του Μεσοπολέμου, αλλά και
κάνουν ένα δεκαήμερο ποιοτικών και με το συγκρότημα Cubaneros να η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΝΑΡ
φτηνών διακοπών αλλά και να συμ- ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή, δί- για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση
μετάσχουν στο πλούσιο πολιτικό και νοντας τη σκυτάλη στους DJs των και της νΚΑ στην πόλη της Πάτρας το
πολιτιστικό πρόγραμμα που θα «γε- Αναιρέσεων που διοργανώνουν Cuban την Κομμουνιστική Απελευθέρωση ίδιο απόγευμα, όπου θα παρουσιαστεί
μίσει τις επόμενες ημέρες», μέχρι τη Beach Party. και τη νΚΑ, που προχωρούν το ερχό- η πολιτική πρόταση της αντικαπιταλι-
∆ευτέρα 6 Αυγούστου. Την Τρίτη το πρωί, θα μετακινηθούμε μενο διάστημα σε τοπικές συσκέψεις, στικής και κομμουνιστικής αριστεράς
Η πρώτη ημέρα άνοιξε με τους προς την Αμαλιάδα, όπου θα πραγμα- εκδηλώσεις αλλά και πανελλαδική ενάντια στα νέα μνημόνια, τον εργασι-
SKG´s Dub Alliance και τους Zoro & τοποιηθεί ξενάγηση στο μουσείο για τη συνδιάσκεψη για το Κομμουνιστικόό ακό μεσαίωνα, την πολεμική απειλή. Η
Buzz να ανεβαίνουν στην κεντρική ζωή και τη δράση του Νίκου Μπελογιάν- Πρόγραμμα και Κόμμα του 21ου αι-- ημέρα θα κλείσει με ένα μεγάλο ρεμπέ-
σκηνή, σηκώνοντας τον παλμό του νη. Θα ακολουθήσει workshop για την ώνα. Το πολιτιστικό πρόγραμμα τηςς τικο και λαϊκό γλέντι.
κοινού, που τους υποδέχτηκε με τον ανάλυση των κοινωνικών τάξεων, την ημέρας περιλαμβάνει προβολή ταινίαςς Την Κυριακή, 5 Αυγούστου ο πόλε-
καλύτερο τρόπο και γεμίζοντας το κά- εξέλιξή τους, τα χαρακτηριστικά τους και Beach Party με τους Supersan, DJs Js μος μπαίνει στο προσκήνιο των συζη-
μπινγκ με ρυθμούς Hip-Hop, Dub και στο σήμερα σε σχέση με την εκμετάλ- που ξεσήκωσαν το κοινό του φεστιβάλλ τήσεων μέσω δύο εξειδικεύσεων από
Reggae, για να ακολουθήσει το πάρτι λευση, την καταπίεση και την εξουσία, Αναιρέσεις τον Ιούνη και επανέρχονται αι
ενώ το βράδυ ξεκινά το διήμερο αφι-
δύο διαφορετικά workshops: Το ένα
καλωσορίσματος στην παραλία. δυναμικά στο camping.
έρωμα ταινιών για τον Μάη του ’68. για το ρόλο του στρατού, τους αγώνες
Η πρώτη κεντρική εκδήλωση Με δύο κομβικά ζητήματα θα καταπια-α-
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το από- Γεμάτο από το πρωί μέχρι το βράδυ το των φαντάρων και τη σχέση τους με
στούν οι συμμετέχοντες στα workshops ps τον κοινωνικό πόλεμο και το άλλο για
γευμα με μεγάλη επιτυχία, με θέμα τις πρόγραμμα της Τετάρτης, που ξεκινά της Πέμπτης, με το πρωινό να ανοίγει τηνην
πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην με μαθητικό workshop για το σχολείο, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και
κουβέντα για το επιχειρηματικό πανεπι- πι-
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, τον το εκπαιδευτικό σύστημα και την ανα- ανταγωνισμούς στη Μέση Ανατολή. Το
στήμιο και τη γνώση και το απογευματινό ινό
πόλεμο και τον ρόλο του ΝΑΤΟ, καθώς γκαία απελευθερωτική απάντηση, και πρόγραμμα κλείνει με μεγάλη συναυ-
με την επιστήμη και τον διαλεκτικό υλισμό.
σμό.
και τα σχέδια της κυβέρνησης και του συνεχίζεται το απόγευμα με πολιτική λία με πάντρεμα παραδοσιακών και
Για ένα καλοκαιρινό, χιουμοριστικό, καυστι-
στι-
ελληνικού κεφαλαίου. Το μεγάλο ραντε- εκδήλωση με τίτλο «Κομμουνισμός: νέων ήχων από τους Θραξ Πανκc, και
κό stand up comedy show θα είναι καλε- αλε-
βού της σημερινής ημέρας, Κυριακής Ουτοπία ή πραγματική δυνατότητα;», το πάντα αναμενόμενο αποχαιρετι-
σμένος το ίδιο βράδυ ο Αριστοτέλης Ρήγας,
γας,
29/7, δεν είναι άλλο από την αντιπο- ζήτημα πάντα επίκαιρο, αλλά και κε- στήριο beach party που θα κρατήσει
χαρίζοντας απλόχερα γέλιο, όπως ξέρει πολύ
λεμική αντιιμπεριαλιστική πορεία στη ντρικό για τις δυνάμεις του ΝΑΡ για μέχρι το πρωί της Δευτέρας, όποτε
καλά να κάνει.
βάση του ΝΑΤΟ στον Άραχθο, με τα θα γίνει και η αναχώρηση από το κά-
μέλη και τους φίλους του ΝΑΡ για Τέλος, οι περιβαλλοντικές καταστρο-
στρο-
φές είναι ένα ευρύτερο ζήτημα που
μπινγκ.
την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Οι εκδηλώσεις και τα workshops
της νΚΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να οφείλει να αναδεικνύεται ολοένα α και
περισσότερο ως βασικό μέλημα του ξεκινούν είτε στις 12 το μεσημέρι
διαδηλώνουν για άμεσο κλείσιμο είτε στις 7 το απόγευμα, οι προβολές
των βάσεων των δολοφόνων. λαϊκού κινήματος, κάτι με το οποίο
καταπιάνεται η πολιτική εκδήλωσηλωση ταινιών στις 8.30 το απόγευμα και οι
Στη γραφή και τη λογοτε-
της Παρασκευής 3/8, με αφορμήμή την συναυλίες κάθε βράδυ στις 10 μ.μ..
χνία στην περίοδο της κρίσης,
κατάσταση που επικρατεί στη η Λευ- Στο χώρο λειτουργεί από τα μέλη
τη δημιουργία και την ερμη-
κίμμη, με τα ΜΑΤ να έχουν εγκα- του κάμπινγκ κυλικείο και βιβλιο-
νεία έξω από τα κυρίαρχα
πλαίσια, θα επικεντρωθεί τασταθεί, ώστε να περιφρουρούν
ουρούν πωλείο. Η ημερήσια διαμονή κοστί-
το workshop του ίδιου έναν παράνομο ΧΥΤΑ που φύτε- ζει 5 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα.
απογεύματος με τη συμ- ψαν κυβέρνηση, τοπικό κράτος Για περισσότερες πληροφορίες
μετοχή των συγγραφέων και εργολάβοι. Στην εκδήλωση
ήλωση επισκεφτείτε τη σελίδα Κάμπινγκ
Γ. Τσαντίκου (Άλλη μια τές από
θα συμμετέχουν αγωνιστές Αναιρέσεις 2018 στο Facebook.
σοβιετική στάση λεωφο- τοπικά κινήματα.
20 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 Ρωγμές στον χρόνο

Δημήτρης Γρηγορόπουλος
Ιούλιος 1954 ● Μετά τη νίκη
του Ντιεν Μπιεν Φου υπογράφεται Μετά τη συντριβή των γαλλικών αποικιοκρατικών στρατευμάτων στο Νότιο Βιετνάμ ανερ-
συμφωνία τερματισμού του πολέμου. χόταν σε 549.000. Απ’ το 1964, η αμερι-
δυνάμεων στην ιστορικής σημασίας μάχη του Ντιεν Μπιεν
κάνικη αεροπορία βομβαρδίζει πολλές
Σεπτέμβριος 1960 ● Φου, την οποία ακολούθησε η διάσκεψη της Γενεύης, κατοικημένες περιοχές στον Κόλπο του
Η ΛΔΒ προσανατολίζει την οικονομία η σκυτάλη περνά στους Αμερικανούς ιμπεριαλιστές, Τονκίνο, ενώ ο βομβαρδισμός με ταχείς
σε σοσιαλιστική κατεύθυνση. που μετατρέπουν το Νότιο Βιετνάμ και το αντιδραστικό καθεστώς ρυθμούς επεκτείνεται σε ολόκληρη τη
χώρα. Στους βομβαρδισμούς χρησιμο-
του σε ορμητήριο κατά του Βορείου και όλων των επαναστατημένων ποιούνται εμπρηστικές βόμβες ναπάλμ,
1964 ● αρχίζει συστηματικός
δυνάμεων. Παρά τη μαζική εμπλοκή στον πόλεμο, όμως, οδηγούνται που οι Αμερικάνοι πρωτοχρησιμοποίη-
βομβαρδισμός του Βορείου Βιετνάμ από
στην ταπεινωτική ήττα, από την οποία δεν έχουν συνέλθει ποτέ. σαν στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Σε
την αεροπορία των ΗΠΑ.
ορισμένες δε περιπτώσεις, ο πόλεμος
Πρωτοχρονιά (Τετ) 1968 ● παίρνει τη μορφή γενοκτονίας, όπως συ-
νέβη στο Μάι Λάι.
Οι Βιετκόνγκ εξαπολύουν μεγάλη επίθεση
Η αμερικάνικη επίθεση έχει, όμως,
με σοβαρές επιτυχίες.

1969 ● Αρχίζει η διεθνής διάσκεψη
Από το Ντιεν Μπιεν Φου τα αντίθετα αποτελέσματα. Το Βόρειο
Βιετνάμ διατηρεί τη στρατιωτική και
οικονομική δύναμή του, εκκενώνοντας
στο Παρίσι. Καταλήγει το 1973
στον τερματισμό του πολέμου
στη Σαϊγκόν: Η επαναστατική τις εγκαταστάσεις στις πόλεις και μετα-
φέροντάς τες στις ορεινές περιοχές της
χώρας. Αλλά και στον Νότο, η βάρβαρη
και την ενοποίηση του Βιετνάμ.
εποποιία του Βιετνάμ αμερικάνικη επίθεση προκάλεσε θυελ-
λώδη ανάπτυξη της πάλης του λαού του
Νοτίου Βιετνάμ για την ελευθερία και
την πρόοδο της πατρίδας. Έτσι, κατά

Σ
τα τέλη του 1966, οι επαναστατικές δυ-
τις 21 Ιουλίου του 1954 οι λα-
νάμεις είχαν απελευθερώσει έκταση με
ϊκές δυνάμεις του Βιετνάμ,
πληθυσμό 10 εκατομμυρίων ατόμων. Η
της Καμπότζης και του Λάος,
μαζική επιθετική κίνηση των Βιετκόνγκ
που αποτελούσαν τη γαλλική
τη Πρωτοχρονιά (Τετ) του 1968 κατά
αποικία της Ινδοκίνας, μετά
στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ, η κα-
από τη συντριβή των γαλλικών στρατιω-
τάληψη πόλεων και η εισβολή τμημάτων
τικών δυνάμεων στο Ντιεν Μπιεν Φου,
ακόμη και στη Σαϊγκόν κατέφερε απο-
με την ενεργό συμπαράσταση της ΕΣΣΔ
φασιστικό πλήγμα στις δυνάμεις των
και των Λαϊκών Δημοκρατιών και, παρά
Αμερικανών και του καθεστώτος του
την αντίδραση των ΗΠΑ, εξανάγκασαν
Νοτίου Βιετνάμ, καταρρακώνοντας ττο
τη Γαλλία να αποδεχθεί διεθνή διάσκεψη
ηθικό τους.
στη Γενεύη. Εκεί υπογράφηκαν συνθή-
Ύστερα απ’τις αλεπάλληλες ήττες
κες για την αποκατάσταση της ειρήνης
τους αλλά και τη δυναμκή ανάπτυξη
στην Ινδοκίνα, το δικαίωμα ανεξάρτη-
αντιπολεμικού κινήματος στις ΗΠΑ,
της κρατικής οργάνωσης στο Βιετνάμ με
οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές τον Μάιο
επανένωση της χώρας, που θα πραγμα-
του 1968 αναγκάστηκαν ν’αρχίσουν δια-
τοποιόταν με γενικές ελεύθερες εκλογές
υπό διεθνή έλεγχο, οι οποίες έπρεπε να πραγματεύσεις με τη ΛΔΒ. Το 1969, συ-
διεξαχθούν τον Ιούλιο του 1956. Ωστό- γκλήθηκε στο Παρίσι διεθνής διάσκεψη
σο, αυτές οι συνθήκες παραβιάστηκαν για τη διευθέτηση του προβλήματος. Οι
ωμά απ’τις αντιδραστικές δυνάμεις του τη νίκη της επανάστασης του Αυγούστου νομική, πολιτική και πολιτιστική ανά- ΗΠΑ, ενώ συμμετέχουν στη διάσκεψη,
Νοτίου Βιετνάμ. Εγκαθιδρύθηκε στρα- του 1945 δημιουργείται το πρώτο κρά- πτυξη στην κατεύθυνση του σοσιαλι- δεν εγκαταλείπουν τη προσπάθεια επί-
τιωτικό καθεστώς, που στηριζόταν στη τος εργατών και αγροτών στη ΝΑ Ασία σμού, στο υπόλοιπο τμήμα αναπτύσσε- λυσης του προβλήματος με στρατιωτικά
μεταπρατική (κομπραδόρικη) αστική (Λαϊκή Δημοκρατία Βιετνάμ-ΛΔΒ). Οι ται όλο και περισσότερο το εθνικοαπε- μέσα. Επαναλαμβάνουν τους άγριους
τάξη του Βιετνάμ.Το καθεστώς αυτό και Γάλλοι αποικιοκράτες ωστόσο προσπά- λευθερωτικό, αντιιμπεριαλιστικό κίνη- βομβαρδισμούς των απελευθερωμένων
η αντιδραστική πολιτική του βασίστη- θησαν να αποκαταστήσουν την κυριαρ- μα κατά του φιλοαμερικάνικου καθε- περιοχών του Νοτίου Βιετνάμ και των
καν στην υποστήριξη και στρατιωτική χία τους στο Βιετνάμ. Στις 23 Σεπτέμβρη στώτος. Ο αγώνας των λαϊκών δυνά- κύριων βιομηχανικών κέντρων του Βο-
επέμβαση των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα μα- του 1945 τα στρατεύματά τους κατέλα- μεων αποκτά ακόμα πιο οργανωμένη ρείου. Οι επιτυχίες, όμως, του απελευ-
κρόχρονο εμφύλιο, αντιιμπεριαλιστικό, λικά το
βαν τη Σαϊγκόν και συνολικά δρα
και δραστήρια μορφή μετά τη θερωτικού στρατού των Βιετκόνγκ, η πα-
επαναστατικό πόλεμο, που κατέληξε σε στη-
Νότιο Βιετνάμ. Συνεργάστη- δημ
δημιουργία, τον Δεκέμβριο γκόσμια κατακραυγή και δυναμική κινη-
πρωτοφανή, ατιμωτική ήττα των ΗΠΑ. καν με τις αντιδραστικές ές Η ήττα της το 1960, του Πατριωτικού
του τοποίηση κατά των ΗΠΑ ασκούν πίεση
Από τα μέσα του 19ου αιώνα (1858-62) αστικές δυνάμεις του Βι- Αυτοκρατορίας Μ
Μετώπου Απελευθέρω- τους αμερικάνους ιμπεριαλιστές, για να
η Γαλλία προχώρησε στη βαθμιαία αποι- ετνάμ, δημιουργώντας σης του Νοτίου Βιετνάμ διακόψουν τους βομβαρδισμούς και τις
των ΗΠΑ απέδειξε
κιοποίηση του Βιετνάμ, του Λάος και ενα δικτατορικό καθε- (ΠΜΑΝΒ) και τη συ- επιθέσεις. Επανέρχονται στη διάσκεψη
της Καμπότζης. Από το τέλος του 19ου στώς, που στη συνέχεια ότι η επαναστατική γκρότηση τον Φεβρου- και προσυπογράφουν τη κατάπαυση του
αιώνα αρχίζει το εθνικοαπελευθερωτικό αποτέλεσε όργανο των ορμή δεν γνωρίζει άριο του 1961 του Απε- πυρός και την ανεξαρτησία του ενιαίου
κίνημα του Βιετνάμ. Μετά την ήττα της ααμερικανών ιμπερια- λευθερωτικού Στρατού. πλέον Βιετνάμ.
λιστών τον εξοντωτικό
ανυπέρβλητους Η ανάμειξη το Αμερι- Αυτή η εξέλιξη αποτέλεσε ιστορι-
Γερμανίας και της Ιαπωνίας στη Μα-
ντζουρία από το επαναστατικό στρατό πόλεμο κατά της ΛΔΒ. φραγμούς κα
κανών κατά του απελευ- κή νίκη του βιετναμέζικου λαού και
της Κίνας, οι εθνικοαπελευθερωτικές άλ-
Μετά την ήττα των Γάλ- θερ
θερωτικού κινήματος γίνε- όλων των προοδευτικών δυνάμεων του
επαναστατικές δυνάμεις, με ηγεμονία λων ιμπεριαλιστών στο Ντιεν ται όλο και πιο δυναμική. Στη κόσμου. Οι ΗΠΑ παραιτούνται από
του ΚΚ Ινδοκίνας, κήρυξαν γενική ένο- Μπιεν Φου και τη συμφωνία της Γε- προσπάθειά τους να περισώσουν το οποιεσδήποτε απαιτήσεις στα εσωτερικά
πλη εξέγερση τον Αύγουστο του 1945 νεύης, όπως αναφέραμε, οι Αμερικα- καθεστώς των ανδρεικέλων εξαπολύουν του Βιετνάμ. Υποχρεώνονται μάλιστα να
κατά των Γάλλων και Ιαπώνων ιμπερα- νοί ιμπεριαλιστές αντικαθιστούν τους επιθετικό πόλεμο κατά της ΛΔΒ στη δε- χορηγήσουν οικονομική βοήθεια στο Βι-
λιστών, που συνδιοικούσαν το Βιετνάμ Γάλλους με ορμητήριο το αντιδραστικό καετία του 1960, ακόμη και επί εποχής ετνάμ για την επούλωση των πληγών του
και συνολικά την Ινδοκίνα. Η αντιιμπε- καθεστώς στο Νότιο Βιετνάμ, που είχαν Τζον Κέννεντυ, με την μορφή «στρατιω- πολέμου. Η ήττα της Αυτοκρατορίας των
ριαλιστική λαϊκή επανάσταση επιβλήθη- εγκαταστήσει οι προκάτοχοί τους. Ενώ τικών» συμβούλων. Μάλιστα, την άνοι- ΗΠΑ απέδειξε ότι η επαναστατική ορμή
κε σε όλη την έκταση του Βιετνάμ. Μετά στο Βόρειο Βιετνάμ προωθείται η οικο- ξη του 1968 ο αριθμός των αμερικανικών δεν γνωρίζει φραγμούς ανυπέρβλητους.
Ρωγμές στον χρόνο ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 21
Βαγγελίτσα Δινοπούλου

Ο
ι εκλογές του 1985 διεξή-
Το 1988 η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την εφαρμογή νέου μισθολογίου στη ΔΕΗ, στη βάση
χθησαν σε ιδιαίτερα πολω-
μένο κλίμα. Η προεκλογική ενός συστήματος σύνδεσης της αμοιβής με την παραγωγικότητα. Σκοπός ήταν να δημιουργήσουν
δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για πολλαπλές ταχύτητες μισθολογικής εξέλιξης των εργαζομένων. Κάτι που οδήγησε
αναδιανομή του εισοδήμα- σε σκληρή αντιπαράθεση με τους εργαζομένους, η οποία εκδηλώθηκε μέσα από την 20ήμερη
τος και εξυπηρέτηση των λαϊκών και ερ-
γατικών συμφερόντων, κόντρα στη νεο- απεργία της ΓΕΝΟΠ, που ανάγκασε την κυβέρνηση και την επιχείρηση σε συμβιβασμό με τους απεργούς
φιλελεύθερη πολιτική και ρητορεία της
ΝΔ, βρήκε την κοινωνία σε αναβρασμό
να διεκδικεί στις νέες δυνατότητες τη
βελτίωση κάθε πτυχής της καθημερινό-
τητας της εργατικής τάξης. Ωστόσο, η
πολιτική μεταστροφή του προγράμμα-
Τριάντα χρόνια από το κορυφαίο
τος του ΠΑΣΟΚ μόλις ανέλαβε την εξου-
σία, αποτέλεσε σημείο τομής για την
εκδήλωση μιας σειράς κινητοποιήσεων
απεργιακό «μπλακ άουτ» στη ∆ΕΗ
και απεργιών διαρκείας κόντρα στην
επιχειρούμενη επιβολή μέτρων.
Η χώρα βρισκόταν στη δίνη μιας πα- εκπροσώπηση του συνδικάτου από το 1983
ρατεταμένης οικονομικής κρίσης με διε- και μετά. Από την άλλη, η ΕΣΑΚ-Σ αποτε-
θνή χαρακτηριστικά. Η αστική τάξη και το λεί την πρώτη ουσιαστική αντιπολιτευτική
κεφάλαιο πίεζαν για αλλαγή της οικονο- δύναμη εντός της ομοσπονδίας, με απο-
μικής πολιτικής μπροστά στην απειλή της κορύφωμα το 1983, που σημειώνει υπερ-
προβλεπόμενης οικονομικής ύφεσης και διπλασιασμό των εδρών της. Οι πολιτικές
της συνεχούς μείωσης του ποσοστού κέρ- διεργασίες, το κεντρικό πολιτικό σκηνικό
δους των επιχειρήσεων. Έτσι παραμερίζε- και η μεταστροφή της κυβέρνησης οδήγη-
ται το κοινωνικό συμβόλαιο του ΠΑΣΟΚ σαν στην εμφάνιση και της παράταξης της
με την εκλογική του βάση και κυριαρχεί η ΣΣΕΚ το 1986, αποτέλεσμα της διάσπασης
αντίληψη ότι η οικονομία της χώρας, στα της ΠΑΣΚΕ μετά το συνέδριο της ΓΣΕΕ το
πλαίσια της ΕΟΚ και του ανταγωνισμού 1985, στο οποίο μέρος των στελεχών της
με τις άλλες καπιταλιστικές οικονομίες, ΠΑΣΚΕ ψήφισε υπέρ της πρότασης για
όφειλε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομέ- κήρυξη Γενικής Απεργίας.
να. Να περάσει σε μια διαδικασία «εξυγί- Οι δυναμική αυτή εκφράστηκε στη
ανσης» με δραστική μείωση των κρατικών διάρκεια τη απεργίας όπου, παρά το
δαπανών (ιδιαίτερα των κοινωνικών πα- γενικό κλίμα ενότητας στις απεργιακές
ροχών), μείωση του κόστους παραγωγής επιτροπές και στα πρωτοβάθμια σωμα-
και αμοιβής της εργασίας, σύνδεση του τεία, η ΠΑΣΚΕ ουσιαστικά υπονόμευε
μισθού με την παραγωγικότητα προκει- 5 Μάη ● Έναρξη απεργίας των 30.000 19 Μάη ● Στις 3 π.μ. απεργοί την απεργία με τις ανακοινώσεις της, στις
μένου να επιτευχθεί αύξηση των ρυθμών εργαζομένων στη ΔΕΗ. εισήλθαν στην τεχνητή λίμνη οποίες τόνιζε την ανάγκη υποχώρησης και
της, διασφάλιση και μεγιστοποίηση του με πλαστική βάρκα, σκαρφάλωσαν διαπραγματευτικών λύσεων σαν πράξη
13 Μάη ● Οι απεργοί σπάνε την
κέρδους του κεφαλαίου. στο φράγμα και με τα σώματά τους καλής θέλησης προς την αδιαλλαξία κυ-
«αλυσίδα» ΜΑΤ και καταλαμβάνουν τα
Παράλληλα επιδιώκεται ο περιορι- έκλεισαν τις εξόδους του νερού βέρνησης και επιχείρησης. Η στάση αυτή
σμός των αντιδράσεων του συνδικαλι- κεντρικά της Χαλκοκονδύλη. στις τουρμπίνες σταματώντας συχνά λειτουργούσε διασπαστικά και
στικού κινήματος, καθώς αποτελούσε 18 Μάη ● Η κυβέρνηση κόβει το ρεύμα τη λειτουργία του σταθμού. απεργοσπαστικά, ενώ εμφανιζόταν να
αντίβαρο στις επιδιώξεις κυβέρνησης στα νοσοκομεία Κοζάνης και Πτολεμαΐδας Ήταν η περίφημη «ναυμαχία συνομιλεί με τη διοίκηση, παρά τις αντί-
και κεφαλαίου. Η Κοινή Ωφέλεια και οι για να συκοφαντήσει τους απεργούς. της Σφηκιάς». θετες αποφάσεις των απεργιακών επιτρο-
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί πών και της ομοσπονδίας.
(ΔΕΚΟ) αποτέλεσαν φορείς που βρέ- Η απεργία έληξε με την υπογραφή
θηκαν στο στόχαστρο της πολιτικής της θα βρίσκονταν πάντα σε ε Με μαζικές κ η ένταση της συγκε-
και συμφωνίας μεταξύ ΓΕΝΟΠ και διοίκη-
κυβέρνησης, από τον περιορισμό των ερ- σύνδεση με την ατομι- κριμένης απεργίας, η μη σης, γεγονός που περιόρισε τη σημαντική
συνελεύσεις,
γατικών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα του κή απόδοση. Έτσι, θα υποχώρηση στην απαί- νίκη, το πείσμα και την αποφασιστικότη-
δικαιώματος στην απεργία, στην περί- έχαναν το νόημά τους οι εργαζόμενοι τηση για υιοθέτηση και τα της συγκεκριμένης μάχης. Οι ίδιοι οι
φημη προσπάθεια «κοινωνικοποίησης» τα συνδικάτα, αφού κάνουν κατάληψη ικανοποίηση των αι- εργαζόμενοι κάνουν λόγο για μια «μεγά-
των ΔΕΚΟ. δεν θα υπήρχε πλέον τημάτων των απεργών λη νίκη με πικρή γεύση». Η συνέχεια της
Η περίπτωση της επιχείρησης της ΔΕΗ ανάγκη για συλλογική
στους σταθμούς από την κυβέρνηση και υπογραφής Επιχειρησιακής Συλλογικής
με τις συνέπειες των επιχειρούμενων μέ- διεκδίκηση. παραγωγής τ
την επιχείρηση, αναδει- Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) έγινε χωρίς
τρων στους εργαζομένους της, αποτελεί Η ανακοίνωση αυτή τή κν
κνύουν τη σημασία αυτής ιδιαίτερες αντιστάσεις.
ενδεικτικό παράδειγμα αυτών των πολιτι- οδήγησε σε μια σκληρή ληρή κ
της κινητοποίησης, που ουσι- Η ιστορική μελέτη μεγάλων εργατι-
κών επιλογών. Το 1988 η κυβέρνηση ΠΑ- αντιπαράθεση με τους εργαζό- ό ά επιχείρησε να ανατρέψει
αστικά κών διεκδικήσεων στοιχειοθετεί τι ση-
ΣΟΚ ανακοινώνει πως στην προσπάθεια μενους, η οποία εκδηλώθηκε μέσα από έναν συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης μαίνει ταξική πάλη και τι αποτελέσματα
«εξυγίανσης» των ΔΕΚΟ, προτίθεται να την 20ήμερη απεργία της ΓΕΝΟΠ, που στο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων. μπορεί να έχει η αταλάντευτη επιμονή
προχωρήσει σε μια σειρά αλλαγών για τον ανάγκασε την κυβέρνηση και την επιχεί- Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα σο- της εργατικής τάξης στη διεκδίκηση των
εκσυγχρονισμό της επιχείρησης ηλεκτρι- ρηση σε συμβιβασμό με τους απεργούς. βαρών ανακατατάξεων, αλλαγή συσχετι- σκοπών της. Να αξιοποιήσουμε την πολι-
σμού, με αιχμή την εφαρμογή νέου μισθο- Οι εργαζόμενοι, με μαζικές συνελεύσεις, σμών και ιδεολογικού και πολιτικού πεδί- τική εμπειρία για την αναζήτηση δρόμου
λογίου, στη βάση ενός συστήματος σύνδε- αποφασίζουν καταλήψεις των σταθμών ου αντιπαράθεσης των συνδικαλιστικών για αλλαγή των συσχετισμών, για ταξική
σης της αμοιβής με την παραγωγικότητα. παραγωγής, συμμετέχουν με συντριπτι- δυνάμεων που δρούσαν στο εσωτερικό των ανασυγκρότηση του εργατικού κινήμα-
Η σύνδεση του μισθού με την παραγωγι- κά ποσοστά στην απεργία και τις κινητο- σωματείων και της ομοσπονδίας. Η ΠΑ- τος. Οι μάχες του επόμενου διαστήματος
κότητα αναδείχθηκε σε πολιτικό ζήτημα. ποιήσεις, συγκρούονται με τις δυνάμεις ΣΚΕ, παρά την μεγάλη επιρροή της, στα- καλούν τις ταξικές δυνάμεις να αναλά-
Θα είχε ως αποτέλεσμα την εξάρτηση από καταστολής και τους απεργοσπαστικούς διακά φθίνει, με αποκορύφωμα το 1986 βουν πρωτοβουλίες για την επιθετική δι-
τον εκάστοτε εργοδότη- διευθυντή της μηχανισμούς που επιστράτευσε η επιχεί- που σημειώνει μείωση των δυνάμεών της εκδίκηση μισθών, συντάξεων, ΣΣΕ, κατά
επιχείρησης. Σκοπός ήταν να δημιουρ- ρηση. Συσπείρωσαν, έτσι, πολλές αλλη- στο μισό. Χαρακτηριστική είναι η μικρή των ιδιωτικοποιήσεων, για το πλήρες ξή-
γηθούν πολλαπλές ταχύτητες μισθολο- λέγγυες δυνάμεις γύρω τους, σπάζοντας αλλά σημαντική και διαρκώς αυξανόμε- λωμα των μνημονίων και την ανάκτηση
γικής εξέλιξης των εργαζομένων που τον κοινωνικό αυτοματισμό. Η έκταση νη άνοδος των δυνάμεων της ΔΑΚΕ στην όλων των απωλειών.
22 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 Πολιτισμός

Βίκυ Παπαδοπούλου

Ο Μάνος Ελευθερίου
και η «λαϊκότητα της τέχνης»
Έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή, σε ηλικία 80 ετών, κτατορίας. Τα συγκεκριμένα τραγούδια
πρωτοκυκλοφόρησαν το 1970 στο Παρίσι
ο σπουδαίος στιχουργός, ποιητής και πεζογράφος Μάνος Ελευθερίου, και έγιναν σύνθημα για χιλιάδες φοιτητές
αφήνοντας πίσω του περισσότερα από 400 τραγούδια. και ανήσυχους πολίτες που αγωνίζονταν
ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία στην
NETFLIX Μέσα σε αυτά τα τραγούδια όμως βρίσκονται
Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήταν απαγορευμέ-
και οι μεγαλύτερες στιγμές των τελευταίων 55 ετών. να. Οι στίχοι του Ελευθερίου όπως και του
–νεότερου του– Άλκη Αλκαίου σφράγισαν
Streaming: τα «χρόνια της φωτιάς», το πέρασμα από
τη δικτατορία στη μεταπολίτευση, πιάνο-
η ψυχαγωγία ντας τον σφυγμό μιας αντιφατικής επο-
χής σε μια κοινωνία που άλλαζε με γρήγο-
του μέλλοντος ρους ρυθμούς. Ταυτόχρονα με τα σοβαρά
πολιτικά τραγούδια ο Μάνος Ελευθερίου
έχει γράψει και σατιρικούς στίχους για
Όλο και πιο μοναχικοί, όλο και πιο καλλιτέχνες του εμπορικού τραγουδιού.
εξατομικευμένοι γίνονται οι τρόποι με Όπως όλοι οι άνθρωποι ήταν αντιφατικός
τους οποίους διασκεδάζουν οι άνθρω- στις απόψεις του. Οι επιδόσεις του στη
λογοτεχνία δεν ήταν ανάλογες με αυτές
ποι και η απόδειξη γι’ αυτό βρίσκεται
στον στίχο.
στην αλματώδη ανάπτυξη που παρου-
Στο ερώτημα: αν «κρίνουν οι κομμα-
σιάζει τα τελευταία χρόνια, το Netflix, τικές επιλογές ενός καλλιτέχνη την αξία
μια υπηρεσία, που με αντίτιμο περίπου του έργου του», ο ίδιος συμπλήρωνε ότι
10 ευρώ το μήνα, δίνει τη δυνατότητα ούτε οι προσωπικές επιλογές και συμπε-
στους πελάτες της να επιλέγουν ανάμε- ριφορές πρέπει να κρίνουν την αξία ενός
σα σε εκατοντάδες ταινίες, τηλεοπτικές καλλιτέχνη και του έργου του. Διαφορε-
σειρές και ντοκιμαντέρ το τι θα δουν. τικά, όχι μόνο σπουδ
σπουδαίο λαϊκό τραγου-
Επιπλέον, ο θεατής έχει την αίσθηση δοποιό δεν θα τον λ λέγαμε, αλλά ούτε
(ή την ψευδαίσθηση) ότι είναι κύριος στο στόμα μας δεν θα έπρεπε να
του χρόνου του: δεν περιμένει πότε θα πιάναμ
πιάναμε τον “δολοφό-
«Κρυφά και φανερά σ’ ακολουθούνε ποιον από τους εμβλη- νο Άκη Πάνου”!
δείξει ένα κανάλι την αγαπημένη του Ακόμα
οι συμμορίες κι οι βασανιστές ματικούς στίχους του: και αν Όσοι συμφωνού-
σειρά ούτε χρειάζεται να βγαίνει από το
και ψάχνουν μέρα-νύχτα να σε βρούνε, δεν έχ κάποιο
σπίτι και να πηγαίνει στο βιντεοκλάμπ
«Το τρένο φεύγει στις
ει ακου ς με σε αυτό, θα
μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε οχτώ», «άλλος για Χίο τον Μά στά πρέπει να συμ-
της γειτονιάς του για να νοικιάσει μια γιατί ποτέ δεν ήταν ποιητές, τράβηξε», «ναύτης βγή- νο Ελε
υθερίο φ
φωνήσουμε, όμως,
ταινία. Μπορεί να ψυχαγωγηθεί, φο- το χώμα που πατούν να προσκυνούνε...» κε στη στεριά», «οι ελεύ-- α ποκλεί υ, ότ
ότι αυτή η θέση θα
ρώντας τις παντόφλες του, χωρίς να εται
Μ. Ελευθερίου: Δίκοπη Ζωή θεροι κι ωραίοι», «παρα-- να μην πρέ
πρέπει να ισχύει για
βάλει «τα καλά του», όπως συνέβαινε πονεμένα λόγια», «θα σε ε έχει όλου
όλους κι όχι για όσους ο
σιγοτρ
αγουδ

Η
παλαιότερα με όσους πήγαιναν στο θέ- ύστατη πολιτική δήλωση του ξαναβρώ στους μπαξέ- έ- ήσει καθέν
καθένας μας συμπαθεί,
ατρο ή το σινεμά. Μάλιστα, η ψυχαγω- Μάνου Ελευθερίου έγινε με- δες», «ποιος τη ζωή μου»,», κάποιο τό θα έχουμε δυο
γιατί τότε
ν από
γία προσφέρεται σε ένα πακέτο χωρίς τά το βιολογικό του τέλος. «ο χάρος βγήκε παγανιά». ». τους σ κα δυο σταθμά».
μέτρα και
«Όταν πεθάνω θέλω να με Τα τραγούδια του ήταν πά-
τίχους π χαρακτηριστικά
Είχε πει
διαφημίσεις και χωρίς ειδήσεις. Μόλις
κάψουν, όχι να με θάψουν. Το έχω γρά- ντα «πιο διάσημα» από τον του τρ
για τον τραγουδιστή της πί-
πρόσφατα κατατέθηκε πρόταση να δι-
ψει και στη διαθήκη μου», δήλωνε εμφα- ταν
ίδιο. Ο ίδιος άλλωστε ήταν στας Βασίλη Τερλέγκα: «Εάν ο
ακόπτεται το πρόγραμμα του Netflix
τικά ο σπουδαίος Έλληνας στιχουργός, ένας άνθρωπος εξαιρετικάτικά στ οποίον αναφερ-
Τερλέγκας, στον
σε περίπτωση κάποιου μεγάλου γεγο-
ποιητής και πεζογράφος, ο οποίος έφυγε σεμνός και ευγενικός που θήκαμε, έλεγε “είμαι αριστερός,
νότος εθνικής εμβέλειας και σημασίας. από τη ζωή την περασμένη Κυριακή 22 ποτέ δεν επιδίωξε να προ- κ.λπ
ψηφίζω ΚΚΕ κ.λπ.”, ο 902 FM θα τον
Ενώ πριν δυο-τρεις δεκαετίες τα Ιουλίου σε ηλικία 80 χρονών. Η σορός του βάλλει τον εαυτό του. έπαιζε συνέχεια, απ’α το πρωί ως το
ενοικιαζόμενα βίντεο μας «απελευθέ- Μάνου Ελευθερίου μεταφέρθηκε, σύμ- Ο Μάνος Ελευθερίου υ γεν- έβαζ δίπλα σε τραγου-
βράδυ. Θα τον έβαζε
ρωναν» από τον καταναγκασμό του φωνα με τις επιθυμίες του, στη Βουλγα- λικία
νήθηκε στη Σύρο και σε ηλικία διστές που το παίζουν αριστεροί κι είναι
χρόνου, τo iPad και το τάμπλετ μάς ρία για αποτέφρωση. «Σε μια χώρα που 14 ετών ήρθε στην Αθήνα.να. Το εκμε
οι μεγαλύτεροι εκμεταλλευτές του ελ-
απελευθερώνουν από τον καταναγκα- εν ριπή οφθαλμού μπορεί να καείς ζω- 1962 σε ηλικία μόλις 24 4 ετών ληνικού τραγουδιού. Μην τρελαθούμε!
σμό του οικιακού χώρου, προσφέρο- ντανός, απαγορεύεται να καείς νεκρός», δημοσιεύει, με δικά του υ χρή- είνα απολιτικός, έχει
Ο Τερλέγκας δεν είναι
ντας τη δυνατότητα να δει κανείς την σχολίασε σε ανάρτησή της η οικογένειά οιητική
ματα, την πρώτη του ποιητική θή
τις πεποιθήσεις του, απλώς, δεν βγαίνει
του. Το σώμα του Ελευθερίου μπορεί να συλλογή με τίτλο Συνοικισμός. να τις φωνάξει! Αυτή είναι όλη η διαφο-
ταινία ή τη σειρά της προτίμησής του
έγινε στάχτη, όχι όμως και τα «παραπο- Το 1964 πρωτοπαρουσιάστηκε στην ρά». Απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύ-
σε οποιονδήποτε χώρο — αρκεί να
νεμένα λόγια» που άφησε πίσω του, τα ελληνική δισκογραφία. Συνεργάστηκε με ματα είχε δηλώσει: «Δικαίωμά τους να
υπάρχει σύνδεση με το Ίντερνετ. Ο «κα- οποία θα συνεχίσουν να μας συντροφεύ- τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες και υπερασπίζονται την αριστοκρατικότητα
ναπεδάνθρωπος», ο βιδωμένος μπρο- ουν για πολλές δεκαετίες ακόμα. Είχε ερμηνευτές: Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, της τέχνης! Δικαίωμά μου όμως κι εμέ-
στά στην τηλεοπτική συσκευή, ανήκει γράψει ποιητικές συλλογές, διηγήματα, Μικρούτσικος, Λεοντής, Μαρκόπουλος, να να υπερασπίζομαι τη λαϊκότητα της
πλέον στο παρελθόν. μία νουβέλα, δύο μυθιστορήματα και πε- Κουγιουμτζής, Σπανός, Ζαμπέτας, Κρα- τέχνης». Ο Μάνος Ελευθερίου δεν διεκ-
ρισσότερα από 400 τραγούδια! ουνάκης, Κηλαηδόνης, Χατζηνάσιος, δίκησε ποτέ δάφνες επαναστάτη, αλλά
Ακόμα και αν δεν ξέρει κάποιος τον μεταξύ όσων μελοποίησαν στίχους και από το δικό του μετερίζι ήταν πάντα κο-
Μάνο Ελευθερίου, αποκλείεται να μην ποιήματά του. Η συνεργασία του με τον ντά στους αγώνες του ελληνικού λαού και
έχει ακούσει και σιγοτραγουδήσει κά- Μίκη Θεοδωράκη διακόπηκε λόγω της δι- των φτωχών ανθρώπων.
∆ιεθνή ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 23

Amazon-Ryanair Απεργιακή «διεθνής» κατά Ισπανία
Βαγγέλης Μόσχος Νοσταλγός
πολυεθνικών μονοπωλίων του Φράνκο
ο αντι-Ραχόι
Όταν ο Δαυίδ επίθεση στα εργασιακά δι- ρίχνουν τα εργατικά κόστη της τμήματος σε περίπτω- Μετά την πτώση της κυβέρνησης
καιώματά τους. H απεργία αλλά και για να σαμποτά- ση συνέχισης της απεργίας. του Λαϊκού Κόμματος, μέσω της
του διεθνισμού στην μεγαλύτερη αποθήκη ρουν τις ίδιες τις απεργί- Παρά τις απειλές, όμως, οι διαδικασίας μομφής που άσκησε
της εργατικής τάξης της Ισπανίας οργανώθηκε ες. Σε αυτό το πνεύμα, τον εργαζόμενοι πείσμωσαν, κα- ο σοσιαλιστής νυν πρωθυπουρ-
πάνω στην «Prime Day», μια τελευταίο Νοέμβριο στην θώς είχαν μπροστά τους μια
τολμά να αντιμετωπίσει γός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεζ,
από τις πιο κερδοφόρες ημέ- «Black Friday» διεξήχθησαν εταιρία που πραγματικά πρω-
ρες του χρόνου για την εται- ταυτόχρονες απεργίες στη τοπορεί στον εργασιακό με-
ο Μαριάνο Ραχόι παραιτήθηκε
τον Γολιάθ και από την ηγεσία του κόμμα-
ρία ηλεκτρονικού εμπορίου Γερμανία, την Γαλλία και την σαίωνα: Προσλήψεις με βάση
των πολυεθνικών μαζί με την «Black Friday» Ιταλία. το Ιρλανδικό εργατικό δί- τός του, στον απόηχο τόσο των
του Νοεμβρίου. Οι εργάτες Το ίδιο διεθνιστικό πνεύ- καιο, καθώς τα κεντρικά της σκανδάλων όσο και της στάσης
μονοπωλίων, όπως είναι της Amazon είχαν ήδη ορ- μα επιστράτευσαν και ανα- Ryanαir βρίσκονται εκεί, το που ακολούθησε στο καταλανικό
η Amazon και γανώσει μια πολύ δυναμική βίωσαν οι εργαζόμενοι της οποίο οδηγεί σε μεγάλες πα- ζήτημα. Όσο για τον νέο πρόεδρο
απεργία στις 21 και 22 Μαρτί- αεροπορικής Ryanair, στης ρακρατήσεις από τον μισθό της ισπανικής Δεξιάς, Πάμπλο Κα-
η Ryanair, ανοίγεται ου, πετυχαίνοντας μια πρω- οποίας το ισπανικό, βέλγικο και προβλήματα σε μια σει- σάδο, ο οποίος επικράτησε στις
ένας δρόμος επικίνδυνος τοφανή συμμετοχή της τά- και πορτογαλικό τμήμα ορ- ρά από υπηρεσίες, απουσία
εσωκομματικές εκλογές απέναντι
ξης του 95% σε αυτήν. Στην γανώθηκε διήμερη απεργία οποιασδήποτε κάλυψης για
για το κεφάλαιο στην αντίπαλο του Σοράγια Σάενθ
τελευταία, η συμμετοχή κυ- στις 25 και 26 Ιουλίου. Μόνο εργατικά ατυχήματα, μη πλη-
μάνθηκε στο 80% στο μόνιμο στην Ισπανία, που αποτέλε- ρωμή σε περίπτωση ασθένει- ντε Σανταμαρία, το πέτυχε με βα-
και ελπιδοφόρος για σικό του όπλο τα βαριά ακροδεξιά
προσωπικό, με χαμηλότερα σε το «κέντρο», ακυρώθηκαν ας, μη αναγνώριση των συν-
τους εργαζόμενους. ποσοστά στους εργολαβικούς πάνω από 400 πτήσεις εκεί- δικαλιστικών αντιπροσώπων, παράσημα που διαθέτει. Τα επι-
εργαζόμενους, ενώ η διακί- νες τις ημέρες. Η πολυεθνική απολύσεις σε περίπτωση μη δεικνύει, άλλωστε, περήφανα και
πώλησης προϊόντων στο αε- με κάθε ευκαιρία, επιτιθέμενος
ροπλάνο και πολλά ακόμη… σε κάθε προοδευτικό κίνημα που
Αυτός όμως που αποδεί- εμφανίζεται στην Ισπανία – όπως
χθηκε ο καλύτερος προστάτης έχει κάνει ήδη με τους μύδρους
των συμφερόντων των πο-
που εξαπέλυσε για τα δικαιώματα
λυεθνικών ήταν το ισπανικό
κράτος: Στην περίπτωση της
των γυναικών αλλά και κατά των
Amazon κινητοποίησε μια αμβλώσεων, ιδιαίτερα μετά την
τεράστια μονάδα ΜΑΤ στις τεράστια απεργία που είχε πραγ-
πύλες της αποθήκης όπου ματοποιηθεί στην Ισπανία στις 8
ξυλοκόπησε βάναυσα τους Μαρτίου.
απεργούς, συλλαμβάνοντας Αξίζει να σημειωθεί ότι στις
και στέλνοντας πολλούς στο 9 Οκτωβρίου 2017, ο τότε υπεύ-
νοσοκομείο, ενώ σε αυτή της θυνος επικοινωνίας του Λαϊκού
Ryanair κήρυξε «υποχρεωτική Κόμματος είχε ξεπεράσει ακόμη
υπηρεσία» στο 100% των εγχώ-
και τον εαυτό του, απειλώντας
ριων πτήσεων και το 59% των
διεθνών, καταργώντας στην
τον τότε πρόεδρο της Καταλονίας
πράξη το δικαίωμα στην απερ- Πουτζδεμόντ να μην κηρύξει την
γία! Τα μεγάλα πολυεθνικά ανεξαρτησία της χώρας, καθώς
μονοπώλια, λοιπόν, που «δεν «κινδυνεύει να καταλήξει σαν τον

Ο
ι απεργίες στις πο- νηση της αποθήκης σχεδόν Οι δύο όμιλοι έχουν πατρίδα» κανένα κρά- Κομπάντς». Υπενθυμίζεται πως ο
λυεθνικές Ama- μηδενίστηκε. τος, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να μεγάλος Καταλανός ηγέτης Λουίς
zon και Ryanair Αυτό όμως που έκανε τη βρήκαν πληρώνουν και φόρους. Έδρα Κομπάντς, είχε φυλακιστεί από
που εξελίχθηκαν συγκεκριμένη κινητοποίηση τον καλύτερο τους έχουν τη γη του κέρδους την Δεύτερη Ισπανική Δημοκρατία
σχεδόν ταυτόχρο- να αποκτήσει μια άλλη δυνα- και δεν έχουν κανένα πρόβλη-
υπερασπιστή τους λόγω της ριζοσπαστικής του στά-
να τον Ιούλιο, είχαν δύο εξαι- μική είναι η διεθνής προετοι- μα να βρίσκουν τον καλύτερο
σης στο ζήτημα της ανεξαρτησί-
ρετικά ενδιαφέροντα κοινά: μασία της: Κατά τη διάρκεια στο πρόσωπο προστάτη όταν απειλούνται.
ας, ενώ στη συνέχεια εκτελέστηκε
Οργανώθηκαν από το εργατι- της απεργίας στη Μαδρίτη, Η πρωτοπόρα διάσταση
κό κίνημα πολλών χωρών, με οργανώθηκαν απεργίες σε του ισπανικού των δύο αυτών απεργιών αφο- από το φρανκικό καθεστώς.
σημαντικό «κέντρο» αυτό της επτά κέντρα της Γερμανίας κράτους και της ρά στην απόδειξη της δυνατό- Είναι δε γεγονος ότι η απειλή
Ισπανίας, ενώ ταυτόχρονα κα- και αγωνιστικές δράσεις στην τητας εργατικής τάξης να ορ- του Κασάδο είναι κάτι παραπάνω
τάφεραν να τα βάλουν με δυο Πολωνία. Σύμφωνα με το σοσιαλιστικής του γανώνεται και να απαντά και από ρητορική. Ο ίδιος προσωπο-
γιγάντια μονοπώλια, πλήττο- γερμανικό συνδικάτο VerDi, κυβέρνησης... εθνικά και διεθνικά. Θυμίζει ποιεί την τρομακτική αναλογία
ντας την εικόνα του πανίσχυ- την Τρίτη συμμετείχαν 2,500 τις μεγάλες μέρες των διεθνών του αντι-δημοκρατικού καθεστώ-
ρου Γολιάθ. με 3,000 εργάτες. Πρόκει- ενώσεων των εργαζομένων σε τος της ισπανικής μεταπολίτευ-
Στη Μαδρίτη οι εργαζό- ται έτσι για μια σημαντική εταιρία, γνωστή για τη σκλη- έναν, ακόμη όχι τόσο παγκο-
σης με το Φρανκικό κουφάρι που
μενοι της Amazon επέλεξαν και συντονισμένη απάντηση ρή αντεργατική της πολιτικής σμιοποιημένο καπιταλισμό.
να συγκρουστούν με τον πιο της εργατικής τάξης όχι μόνο –έφτασε να ζητά από τους Δίνει ξανά νόημα στα μαρξι-
κουβαλάει – επιβεβαιώνοντάς το
πλούσιο άνθρωπο στον κό- στην διεθνοποίηση των μονο- πελάτες της να υπογράψουν στικά-λενινιστικά συνθήματα με την άρνησή του να φύγουν τα
σμο, τον ιδιοκτήτη της Τζεφ πωλίων, αλλά και στη δυνα- ψήφισμα για την απαγόρευ- του προηγούμενου αιώνα: «Οι οστά του αιμοσταγή δικτάτορα
Μπέζος, οργανώνοντας τριή- τότητα εταιριών-γιγάντων α ση απεργιών στις αερομετα- προλετάριοι δεν έχουνε πατρί- από το μνημείο που βρίσκονται,
μερη απεργία στις 16-18 του χρησιμοποιούν το τεράστιο φορές– απείλησε μέχρι και δα», «Προλετάριοι όλων των ιερό τόπο για τον εσμό της ισπα-
μήνα, ως απάντηση στην διεθνές δίκτυό τους για να με το κλείσιμο του ισπανικού χωρών, ενωθείτε!». νικής ακροδεξιάς.
24 ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ∆ιεθνή

περισκ πιο
Το Μουντιάλ συνεχίζε-
ται, εκτός γηπέδων. Στη
Γερμανία, ο τουρκικής
καταγωγής Μεσούτ Οζίλ
εξέθεσε το ποδοσφαιρικό
(και όχι μόνο) κατεστημέ-
νο. Αποχώρησε από την
εθνική και κατήγγειλε
ρατσιστικές επιθέσεις
Όταν η αλληλεγγύη –από παράγοντες, πολιτι-
επιμένει και νικά κούς και επιχειρήσεις– με
αφορμή μια φωτογραφία
Εκατομμύρια θεάσεις έχει το βί- του με τον Ερντογάν.
ντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο Η Μέρκελ τον στήριξε,
μια Σουηδή φοιτήτρια, η οποία αλλά η χώρα παραμένει
κατάφερε να αποτρέψει την απέ- βαθιά διχασμένη.
λαση ενός πρόσφυγα. Η ίδια, μέ-
λος ομάδας ακτιβιστών, αγόρα-
σε εισιτήριο για την πτήση από
Γκέτεμποργκ προς Τουρκία, μετά
Φιλί του… Ιούδα για μεσα στους ισχυρούς δεν τελείω- Οι ΗΠΑ απειλούν του: την οικονομία. Έτσι, πρώτα
από πληροφορίες ότι σε αυτήν Γιουνκέρ-Τραμπ σε, τώρα ξεκινά. Ο ίδιος ο Τραμπ, τον Ερντογάν ο Τραμπ και μετά ο αντιπρόεδρός
θα βρίσκονταν ένας υπό απέλαση άλλωστε, όταν την Παρασκευή του Πενς απείλησαν ευθέως την
Αφγανός. Αφού επιβιβάστηκε, αν Με ένα φιλί σφράγισαν τη συνάντη- δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία για Η κίνηση καλής θέλησης που επι- Τουρκία με σοβαρές οικονομικές
και διαπίστωσε ότι στη θέση του σή τους στον Λευκό Οίκο οι πρόε- την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας του χείρησε να κάνει ο Ερντογάν, με- κυρώσεις εάν δεν απελευθερώσει
ήταν ένας άλλος ομοεθνής του, δροι των ΗΠΑ και της Κομισιόν, –στο 4,1% ετησίως για το δεύτερο τατρέποντας (δια του δικαστηρί- άμεσα και χωρίς όρους τον Μπράν-
αρνήθηκε να καθίσει αφού δόθη- συμφωνώντας σε εκεχειρία για να τρίμηνο, που είναι το υψηλότερο ου) τη φυλάκιση του Αμερικανού σον. Με την κατάσταση δε στην
κε η σχετική εντολή, εμποδίζοντας χαρούν λίγες μέρες ξέγνοιαστων ποσοστό από το 2014– το απέδω- πάστορα Μπράνσον σε κατ’ οίκον οποία βρίσκεται η λίρα, εάν γίνει
έτσι την απογείωση. Όταν κάποιοι καλοκαιρινών διακοπών. Έτσι, η σε στην πολιτική των δασμών, τους κράτηση, δεν έπιασε τόπο. Το αντί- κάτι τέτοιο είναι πολύ πιθανό να
επιβάτες διαμαρτυρήθηκαν, τους επιβολή δασμών στα εισαγόμενα οποίους είχε χαρακτηρίσει ως «το θετο, μάλιστα. Οι ΗΠΑ, εκτίμησαν μιλάμε για ένα κραχ και μάλιστα με
απάντησε αποφασιστικά: «Τι είναι στην Αμερική ευρωπαϊκά αυτοκί- καλύτερο πράγμα», πριν τη συνά- ότι με τον τρόπο αυτό ο Ερντογάν απρόβλεπτες συνέπειες — όχι μόνο
πιο σημαντικό, μια ζωή ή ο χρό- νητα αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας ντησή του με τον Γιούνκερ. εμφανίστηκε αδύναμος και… μπό- για την Τουρκία.
νος σας»; Τελικά, η απέλαση ανε- και η ΕΕ θα αγοράζει περισσότερη σικος και αποφάσισαν να κλιμα-
στάλη και οι επιβάτες ξέσπασαν αμερικανική σόγια. Μην ξεγελιέστε, κώσουν την πίεση εναντίον του,
σε χειροκροτήματα. όμως. Ο εμπορικός πόλεμος ανά- στοχεύοντας στην αχίλλειο φτέρνα

γράμμα Γαλλία • του Λουί Μισέλ
από
Υπόθεση Μπεναλά:
Γυμνός ο βασιλιάς Μακρόν

Δ
εν πρόλαβε να πα- δεύτερο στέλεχος του κόμματος του γύμνωμά του από την αντιπολίτευση.
ρελάσει στο Παρίσι, Μακρόν να βρίσκεται πίσω από την Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η
ως νέος Ναπολέων, αστυνομία στην ίδια διαδήλωση και ίδια αλαζονεία θα τον έκανε να χαμο-
με το κύπελλο του να υποδεικνύει στις δυνάμεις της σε γελάει, γυρνώντας πίσω στα σαλόνια
Μουντιάλ που του ποιους διαδηλωτές να επιτεθούν! του Ελιζέ, σκεπτόμενος πόσο καλά
πρόσφερε η ομάδα της Γαλλί- Πήρε πάνω από μια εβδομάδα χειρίστηκε άλλη μία υπόθεση…
ας (ή καλύτερα… των αποικιών στον, άλλοτε λαλίστατο, Μακρόν να Δεν γνωρίζει, όμως, ο Βοναπάρ-
της), και βρέθηκε μπροστά σε σπάσει τη σιγή του, για να δηλώσει της τι βρίσκεται έξω από τα ανάκτο-
μια νέα περιπέτεια. Η εφημερίδα «μοναδικός υπεύθυνος» και να ανα- ρά του: Οι εργαζόμενοι και ο λαός της
LeMonde ταυτοποίησε, σε βίντεο λάβει την πολιτική ευθύνη για την Γαλλίας, που έχουν απηυδήσει από
από τη μεγάλη Πρωτομαγιάτικη δι- υπόθεση, προσπαθώντας να δείξει τη βάρβαρη νεοφιλελεύθερη πολιτι-
αδήλωση του Παρισιού, τον προσω- την ανθρώπινη πλευρά κάτω από κή του, τη βιαιότητα της αστυνομίας
πικό φρουρό του Μακρόν, Αλεξάντρ το ατσαλάκωτο κουστούμι του. Δεν που δρα ως αυτοκρατορική φρουρά,
Μπεναλά, να φοράει αστυνομικό κράνος πέρασαν όμως πέντε λεπτά για να τη χυδαιότητα ενός προέδρου που
και να ξυλοκοπά διαδηλωτές υπό την κάλυ- επιστρέψει η αλαζονεία του. Κατα- πιστεύει ότι είναι θεός. Ίσως το χαμό-
ψη της αστυνομίας. Μέσα σε μόλις μια εβδομά- φεύγοντας στις μεθόδους που μάλλον γελό του κρατήσει ακόμη και τη γλι-
δα, το πολιτικό σκηνικό στη χώρα ανατράπηκε πλή- διδάχτηκε από τον Τραμπ, ο πρόε- τώσει φτηνά από την αντιπολίτευση.
ρως: Η κατακραυγή εναντίον της κυβέρνησης, για την δρος της Γαλλίας επιτέθηκε κατά των Εμείς όμως ξέρουμε τι τον περιμένει.
αρχική ποινή της διαθεσιμότητας δύο εβδομάδων που μέσων ενημέρωσης που «δεν αναζη- Η απεργία των σιδηροδρομικών, οι
επιβλήθηκε στον «άτακτο» Μπεναλά τον Μάιο, ανά- τούν πια την αλήθεια» και «θέλουν να αγώνες φοιτητών και συνταξιούχων
γκασε τελικά τον πρόεδρο να τον απομακρύνει. Σαν μετατραπούν σε δικαστές», προσπα- και η ενοποίησή τους, μπορούν να ρί-
ντόμινο, όμως, ακολούθησαν νέες αποκαλύψεις, με θώντας να κρυφτεί απέναντι στο ξε- ξουν τον βασιλιά από τον θρόνο του.