You are on page 1of 18

1. NOMADIK >< . . . . .

A. Tak teratur
B. Anomali
C. Sesuai warna
D. Mapan
E. Menetap

2. ANTIPATI >< . . . . .
A. Melawan
B. Setuju
C. Lekas mati
D. Simpati
E. Bertahan hidup

3. KHAS >< . . . . .
A. Khusus
B. Wabul Khusus
C. Inklusif
D. Ekslusif
E. Umum

4. IBU >< . . . . .
A. Anak
B. Putri
C. Nenek
D. Kakek
E. Cucu

5. MUSKIL >< . . . . .
A. Mustahil
B. Mungkin
C. Jahil
D. Hal
E. Andil

6. VOKAL >< . . . . .
A. Patuh
B. Oval
C. Pendiam
D. Konsonan
E. Fokus
7. SPORADIS >< . . . . .
A. Jarang
B. Kerap
C. Laten
D. Seperti
E. Berhenti

8. SEKULER >< . . . . .
A. Keagamaan
B. Serikat
C. Pemberian
D. Duniawi
E. Kedua

9. RAWAN >< . . . . .
A. Lazim
B. Awam
C. Rahasia
D. Aman
E. Nyaman

10. AMATIR >< . . . . .


A. Kuatir
B. Kampiun
C. Jago
D. Profesor
E. Teknologi:

KHAS
o KHUSUS ⬅
o WABIL KHUSUS
o INKLUSIF
o EKSKLUSIF
o UMUM ⬅

KONKAF
o Konveks
o Optik
o Lensa
o Cekung
o Konveksi

ANTIPATI
o Melawan
o Setuju
o Lekas mati
o Simpati
o Bertahan hidup

11. ABSURD >< . . . . .


A. Omong kosong
B. Kekecualian
C. Tak terpakai
D. Masuk akal
E. Mustahil

12. ANGGARA >< . . . . .


A. Kasih
B. Gembira
C. Jinak
D. Sengsara
E. Lunak

13. PROMINEN >< . . . . .


A. Biasa
B. Konsisten
C. Tak setuju
D. Perintis
E. Konsekuen

14. CANGGIH >< . . . . .


A. Moderen
B. Terlambat
C. Diam
D. Kuno
E. Sederhana

15. KONKAF >< . . . . .


A. Konveks
B. Optik
C. Lensa
D. Cekung
E. Konveksi

16. PERINTIS >< . . . . .


A. Pioner
B. Pembawa
C. Generasi
D. Pewaris
E. Pendahulu

17. TINGGI >< . . . . .


A. Bawah
B. Kerdil
C. Kecil
D. Rendah
E. Pendek

18. GEGAI >< . . . . .


A. Petir
B. Sahih
C. Lemah
D. Kuat
E. Berhasil

19. TETIRAN >< . . . . .


A. Petir
B. Asli
C. Amatiran
D. Imitasi
E. Palsu

20. EKSPRESI >< . . . . .


A. Kuasai
B. Cepat
C. Lambat
D. Impresi
E. Reaksi

21. TEKS >< . . . . .


A. Naskah
B. Konteks
C. Tekstil
D. Tekstur
E. Lateks

22. TAKZIM >< . . . . .


A. Lazim
B. Yakin
C. Patuh
D. Hormat
E. Acuh

23. APRIORI >< . . . . .


A. Unggulan
B. Tidak istimewa
C. Proporsi
D. Aposteriori
E. Prioritas

24. EKLEKTIK >< . . . . .


A. Elektronik
B. Didaktik
C. Tidak pilih-pilih
D. Memilih
E. Eksentrik

25. ASLI >< . . . . .


A. Kuno
B. Sederhana
C. Duplikat
D. Murni
E. Orisinil

26. SEKARANG >< . . . . .


A. Esok
B. Kemarin
C. Lusa
D. Kapan-Kapan
E. Suatu Masa

27. LEGISLATIF >< . . . . .


A. Yudikatif
B. Eksekutif
C. Eksekusi
D. Permusyawaratan
E. Implementatif

28. KEBIJAKAN >< . . . . .


A. Kebajikan
B. Keputusan
C. Kekacauan
D. Kerancauan
E. Kecerobohan

29. KONKLUSIF >< . . . . .


A. Eksklusif
B. Persepsi
C. Proposisi
D. Elusif
E. Kolusi

30. MAKAR >< . . . . .


A. Boleh
B. Menutupi
C. Mengeluh
D. Jujur
E. Muslihat

31. CURANG >< . . . . .


A. Licik
B. Cerdik
C. Cendikia
D. Sportif
E. Masif

32. PASTI >< . . . . .


A. Pokok
B. Tetap
C. Spekulasi
D. Kebetulan
E. Nasib

33. LONGGAR >< . . . . .


A. Disiplin
B. Kecil
C. Sempit
D. Pas
E. Tegas

34. BULAT >< . . . . .


A. Bola
B. Lingkaran
C. Bundar
D. Lonjong
E. Oval

35. ABADI >< . . . . .


A. Abad
B. Fana
C. Dunia
D. Kecewa
E. Kehancuran

36. AMAL >< . . . . .


A. Mal
B. Kebaikan
C. Manusia
D. Janji
E. Perbuatan

37. BUKIT >< . . . . .


A. Sungai
B. Jurang
C. Lembah
D. Tebing
E. Ngarai

38.TERKATUNG >< . . . . .
A. Melayang
B. Pasti
C. Ombak
D. Terperosok
E. Terbenam
39. KONVEKS >< . . . . .
A. Lensa
B. Optik
C. Kerucut
D. Cekung
E. Cembung

40. ELASTIS >< . . . . .


A. Ceroboh
B. Taktis
C. Praktis
D. Kaku
E. Lentur

41. DEDUKSI >< . . . . .


A. Intuisi
B. Transduksi
C. Reduksi
D. Konduksi
E. Induksi

42. MONOTON >< . . . . .


A. Terus menerus
B. Berselang-seling
C. Berubah-ubah
D. Berulang-ulang
E. Bergerak-gerak

43. MANDIRI >< . . . . .


A. Swasembada
B. Mengikuti
C. Bergantung
D. Roboh
E. Berdikari

44. CUCU >< . . . . .


A. Anak
B. Putri
C. Kakek
D. Cicit
E. Ayah
45. UNIVERSAL >< . . . . .
A. Parsial
B. Separatis
C. Lateral
D. Mondial
E. Fakultatif

46. PERTEMUAN >< . . . . .


A. Perceraian
B. Do’a Bersama
C. Perpisahan
D. Rapat
E. Musyawarah

47. FONEM >< . . . . .


A. Morfem
B. Huruf
C. Aksara
D. Kata
E. Kalimat

48. PEMUPUKAN >< . . . . .


A. Rehabilitasi
B. Reboisasi
C. Penggundulan
D. Defertilisasi
E. Renovasi

49. SIAU >< . . . . .


A. Mendidih
B. Memuai
C. Membeku
D. Mencair
E. Memanas

50. PREMAN >< . . . . .


A. Pengawal
B. Sendiri
C. Dinas
D. Mafia
E. Partikelir

51. HIRAU >< . . . . .


A. Lupa
B. Ingat
C. Lalai
D. Kolase
E. Acuh

52. OPAS >< . . . . .


A. Porter
B. Komandan
C. Pesuruh
D. Pemimpin
E. Prajurit

53. CHAOS >< . . . . .


A. Normal
B. Hancur
C. Agama
D. Kacau
E. Labil

54. KASAR >< . . . . .


A. Gradasi
B. Kasap
C. Rata
D. Lembut
E. Halus

55. ANGOT >< . . . . .


A. Payah
B. Sehat
C. Parah
D. Sakit
E. Dingin

56. PERLOP >< . . . . .


A. Absen
B. Datang
C. Pulang
D. Masuk
E. Kerja

57. GRATIFIKASI >< . . . . .


A. Revisi
B. Denda
C. Bonus
D. Hadiah
E. Potongan

58. TESIS >< . . . . .


A. Hipotesis
B. Epitesis
C. Sintetis
D. Antitesis
E. Sintaksis

59. ULTIMA >< . . . . .


A. Kesan
B. Akhir
C. Final
D. Awal
E. Biasa

60. CAPEK >< . . . . .


A. Lelah
B. Penat
C. Letih
D. Segar
E. Lemas

61. TIMPANG >< . . . . .


A. Pincang
B. Seimbang
C. Benar
D. Sama
E. Sempurna

62. LECO >< . . . . .


A. Cebol
B. Kate
C. Mungil
D. Kerdil
E. Raksasa

63. GENTAR >< . . . . .


A. Berani
B. Takut
C. Ragu
D. Malu
E. Tantang

64. KAPABEL >< . . . . .


A. Rajin
B. Piawai
C. Mampu
D. Bodoh
E. Pandai

65. GUGUR >< . . . . .


A. Rontok
B. Tunas
C. Salju
D. Jatuh
E. Tumbuh

66. REAKSI >< . . . . .


A. Daya tolak
B. Penggabungan
C. Penarikan
D. Daya tarik
E. Skema

67. NAAS >< . . . . .


A. Baik
B. Celaka
C. Lokasi
D. Rugi
E. Untung

68. FLEKSIBEL >< . . . . .


A. Luwes
B. Tak pilih-pilih
C. Selaras
D. Diam
E. Kaku

69. APATIS >< . . . . .


A. Ragu
B. Jujur
C. Obyektif
D. Tegas
E. Peduli

70. DIFUSI >< . . . . .


A. Pengumpulan
B. Penyebaran
C. Peningkatan
D. Penurunan
E. Pembanding

71. DISONANSI >< . . . . .


A. Diam
B. Disharmoni
C. Harmoni
D. Pasif
E. Ramai

72. BENGUK >< . . . . .


A. Apatis
B. Jujur
C. Heroik
D. Sedih
E. Gembira

73. BACAR >< . . . . .


A. Terbuka
B. Gagap
C. Berbeda
D. Galir
E. Diam

74. HETEROGEN >< . . . . .


A. Bervariasi
B. Beragam
C. Aneka macam
D. Homogen
E. Halogen

75. FEODAL >< . . . . .


A. Maskulin
B. Modern
C. Kolot
D. Sukma
E. Substansi

76. ABSTRAK >< . . . . .


A. Absurd
B. Asli
C. Konkret
D. Asing
E. Azali

77. BERSIMBAH >< . . . . .


A. Kusut
B. Kering
C. Gersang
D. Bebas
E. Bertahan

78. ANALOG >< . . . . .


A. Jamak
B. Identik
C. Berbeda
D. Idola
E. Asal

79. DAIF >< . . . . .


A. Kurang
B. Mulia
C. Bernilai
D. Murni
E. Cela
80. SUMBANG >< . . . . .
A. Kokoh
B. Merdu
C. Mirip
D. Laras
E. Imbang

81. EPILOG >< . . . . .


A. Hipolog
B. Dialog
C. Monolog
D. Analog
E. Prolog

82. ELEKTIF >< . . . . .


A. Frontal
B. Radikal
C. Konklusif
D. Tak pilih-pilih
E. Spiritual

83. HIPOKRIT >< . . . . .


A. Jujur
B. Pembohong
C. Sabar
D. Kamuflase
E. Terbuka

84. BONGSOR >< . . . . .


A. Menumpuk
B. Tertua
C. Kerdil
D. Macet
E. Susut

85. INVALID >< . . . . .


A. Fit
B. Bugar
C. Segar
D. Mandiri
E. Normal
86. ABSAH >< . . . . .
A. Terlarang
B. Sahih
C. Cacat
D. Ilegal
E. Benar

87. INFERTIL >< . . . . .


A. Normal
B. Subur
C. Cacat
D. Sehat
E. Baik

88. IMBESIL >< . . . . .


A. Tumpul
B. Lambat
C. Spesial
D. Pandai
E. Suka

89. LESTARI >< . . . . .


A. Sementara
B. Langgeng
C. Hampa
D. Sunyi
E. Lengang

90. EKSISTENSI >< . . . . .


A. Kefanaan
B. Kehampaan
C. Ketiadaan
D. Kekosongan
E. Kesunyian

91. MAJAL >< . . . . .


A. Cair
B. Wangi
C. Anyir
D. Asam
E. Tajam

92. DEFISIT >< . . . . .


A. Anggaran
B. Kekurangan
C. Ganjil
D. Surplus
E. Sedikit

93. KONSERVASI >< . . . . .


A. Ekploitasi
B. Kuno
C. Konservatif
D. Perlindungan
E. Interpretasi

94. KRUSIAL >< . . . . .


A. Asli
B. Berharga
C. Sepele
D. Berarti
E. Penting

95. DEGIL >< . . . . .


A. Tengil
B. Kumal
C. Pengikut
D. Penurut
E. Normal

96. ANOMALI >< . . . . .


A. Biasa
B. Sederhana
C. Normal
D. Nyata
E. Kurang

97. MAJIR >< . . . . .


A. Takut
B. Berani
C. Maju
D. Mundur
E. Subur

98. KENDALA >< . . . . .


A. Kekerasan
B. Pendukung
C. Manifestasi
D. Bimbingan
E. Gejala

99. EKSRINSIK >< . . . . .


A. Eksentrik
B. Individual
C. Konsensus
D. Internal
E. Keserasian

100. IMIGRASI >< . . . . .


A. Migrasi
B. Transmigrasi
C. Emigrasi
D. Pemukiman
E. Larangan masuk

101. PROPOSISI >< . . . . .


A. Konklusi
B. Raksi
C. Persepsi
D. Posisi
E. Proposisi

102. NOMANDIK >< . . . . .


A. Menetap
B. Mapan
C. Sesuai norma
D. Anomali
E. Tak teratur