Lời mở đầu...........................................................................................................................3 PHẦN 1: NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ KINH TẾ NGÀNH..................................................4 1.

Quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng thị trường.......................................................4 1.1. Quy mô thị trường bất động sản...............................................................................4 1.1.1.Đặc điểm thị trường bất động sản.......................................................................4 1.1.2. Quy mô thị trường bất động sản hiện nay..........................................................5 1.2. Tốc độ tăng trưởng....................................................................................................8 2. Phạm vi cạnh tranh........................................................................................................10 3. Số lượng các đối thủ cạnh tranh....................................................................................11 4. Rào cản gia nhập và rút khỏi thị trường........................................................................14 4.1. Những rào cản gia nhập ngành...............................................................................14 4.1.1. Rào cản kỹ Kỹ thuật.........................................................................................14 4.1.3. Rào cản về pháp luật........................................................................................15 4.1.4. Rào cản về các chính sách kinh tế, tài chính – tiền tệ của Nhà nước..............15 4.1.5. Rào cản về thủ tục hành chính.........................................................................16 4.2. Rào cản rút lui khỏi thị trường................................................................................17 5. Đặc điểm về sản phẩm và khách hàng .........................................................................17 5.1. Sản phẩm.................................................................................................................17 5.2 Khách hàng..............................................................................................................18 6. Năng lực sản xuất và yêu cầu về vốn.............................................................................19 .6.1. Năng lực sản xuất...................................................................................................19 6.2. Yêu cầu về vốn........................................................................................................19 7. Khả năng sinh lợi...........................................................................................................20 7.1. Bước tiến dài trong thị trường bất động sản...........................................................20 7.2. Bất động sản-rủi ro và cơ hội..................................................................................21 7.3. Triển vọng phát triển của ngành.............................................................................24 Điểm sáng......................................................................................................................24 Điểm tối.........................................................................................................................25 Một số quyết định mới liên quan đến thị trường bất động sản......................................25 PHẦN 2: PHÂN TÍCH CẠNH TRANH...........................................................................27 1. Đánh giá vị thế cạnh tranh của các đối thủ....................................................................27 2. Dự đoán biện pháp cạnh tranh.......................................................................................31 3. Xác định những nhân tố thành công chính thành công của các công ty. ......................35 3.1. Nhân tố bên ngoài...................................................................................................35 3.2. Nhân tố bên trong....................................................................................................36 PHẦN 3: LẬP BẢNG PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY......................38 1.Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh.........................................38 1.1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển...............................................................38 1.2 Giới thiệu về công ty................................................................................................40 1.3 Các lĩnh vực hoạt động............................................................................................41 2. Các hoạt động chủ yếu của công ty...............................................................................43 2.1. Những dự án của công ty........................................................................................43 2.2.Hoạt động Marketing...............................................................................................44 2.2.1. Phân khúc thị trường theo nhóm khách hàng..................................................44 2.2.2. Xác định khách hàng mục tiêu.........................................................................44 2.2.3. Định vị sản phẩm.............................................................................................44

1

2.2.4. Xác lập mục tiêu marketing.............................................................................44 2.2.5. Chiến lược marketing: marketing tổng lực......................................................45 2.2.6. Định vị thương hiệu.........................................................................................47 2.3. Các hoạt động hỗ trợ của công ty...........................................................................47 2.3.1. Quản trị nguồn nhân lực của công ty...............................................................47 2.3.2.Vấn đề phát triển công nghệ.............................................................................48 2.3.3. Vấn đề quản lí chung.......................................................................................49 2.4. Tài chính của công ty..............................................................................................50 2.4.1. Các chỉ số tăng trưởng- kết quả kinh doanh của công ty trong các năm 2006, 2007, 2008..................................................................................................................50 2.4.2. Các chỉ số hoạt động........................................................................................51 2.4.3. Chính sách cổ tức của công ty.........................................................................52 2.5.1. Trao 12 xuất học bỗng Nguyên Đức Cảnh......................................................53 2.5.2. Tặng tiền học bỗng ủng hộ vì người nghèo...................................................54 2.5.3. Tổ chức các chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo..........54 2.5.4. Tổ chức các chương trình nhân dịp Lễ, Tết thiếu nhi cho các em có hoàn cảnh khó khăn.....................................................................................................................54 2.5.5. Xây dựng nhà tình thương và các hoạt động xã hội khác................................55 3. Phân tích ma trận SWOT. .............................................................................................55 Điểm mạnh.....................................................................................................................55 Điểm yếu........................................................................................................................56 Cơ hội.............................................................................................................................56 Thách thức.....................................................................................................................57 Ma trận SWOT...................................................................................................................58 4. Các chiến lược cho công ty giai đoạn 2010 – 2015.......................................................60 4.1. Các mục tiêu chính cần đạt được cho các chiến lược kinh doanh của công ty. .....60 4.2. Các chiến lược cho công ty giai đoạn 2010 – 2015................................................61 4.2.1. Các chiến lược nhóm SO.................................................................................61 4.2.2. Các chiến lược nhóm ST..................................................................................62 4.2.3. Các chiến lược nhóm WO................................................................................63 4.2.4. Các chiến lược nhóm WT................................................................................64 KẾT LUẬN........................................................................................................................65

2

Lời mở đầu
Cùng với quá trình toàn cầu hóa của xu thế thế giới, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. Hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam cũng xây dựng đầy đủ nền kinh tế thị trường, trước nhu cầu phát triển đó thị trường bất động sản ở Việt Nam ra đời cùng với sự phát triển ngày càng đầy đủ hơn các thị trường vốn, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Thị trường bất động sản Việt Nam tuy lúc mới ra đời còn non trẻ, hoạt động không theo quy luật tự nhiên, chưa bắt kịp theo sự phát triển của các nước trên thế giới, nhưng cho đến nay đã đạt được những bước tiến dài, cả về lượng và chất, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản. Sau gần 3 năm Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, bất động sản dần hoạt động theo đúng quỹ đạo, sự tiến bộ kể trên được thể hiện một cách rõ ràng khi thị trường bất động sản Việt Nam từ chỗ không được xếp hạng chỉ số minh bạch đã vươn lên nằm trong tốp những thị trường có tính minh bạch. Những cam kết về tự do hoá thị trường khi gia nhập WTO đã giúp các công ty quản lý bất động sản quốc tế có điều kiện phát triển tại Việt Nam như CBRE, Savill, Collier… và kích thích các công ty dịch vụ bất động sản trong nước phát triển với tốc độ nhanh chóng. Một công ty muốn tồn tại và hoạt động có hiệu quả trong ngành thì công ty đó phải nắm bắt được những nét chính của ngành, và phân tích được năng lực cạnh tranh cũng như quan trọng hơn cả là phân tích SWOT để biết được đâu là điểm mạnh, điểm yếu bên trong và rủi ro, thách thức bên ngoài. Vì vậy nhóm chúng em thực hiện đề tài “môi trường cạnh tranh ngành bất động sản- Chiến lược của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh 2010-2015” để phân tích từ đó đưa ra giải pháp chiến lược cho công ty. Vì thời gian tìm hiểu ngắn cũng như kiến thức chuyên môn chưa cao nên trong bài tiểu luận còn rất nhiều sai sót, nhóm chúng em mong nhận được lời nhận xét cũng như ý kiến đóng góp của thầy để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn. Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy.

3

điều này sẽ thúc đẩy hơn sự phát triển của thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản mang tính khu vực và địa phương sâu sắc: đặc tính của bất động sản là không thể thiêu hủy và khó chia cắt. an toàn và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó. Do không có thị trường trung tâm nên các thông thi về thị trường khó thu thập và có độ tin cậy thấp tạo nên tính thiếu hiệu quả của thị trường này. theo đó: “Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực hiện việc bán. sự thừa thải ở nơi này không thể bù đắp sự thiếu hụt ở nơi khác làm cho thị trường bất động sản mang tính chất địa phương. Không có thị trường trung tâm: thị trường bất động sản chưa hình thành được thị trường trung tâm mà tại đó người mua và người bán có thể trực tiếp gặp nhau và tác động trực tiếp qua lại lẫn nhau. hình dạng. thuận lợi. cho thuê.1. 1.1. cạnh tranh không hoàn hảo.1. Gần đây tại Việt Nam. sự khác nhau về trình độ phát triển kinh tế. kinh tế xã hội liên quan đến đất đai chưa được phổ biến triệt để điều này làm cho thị trường bất động sản có cạnh tranh nhưng là cạnh tranh ngầm.PHẦN 1: NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ KINH TẾ NGÀNH. Mặt khác. về quản lý. thị trường tư liệu sản xuất và các thị trường khác. xã hội và mật độ dân số làm cho nhu cầu về bất động sản cũng sẽ khác nhau về số lượng. văn hóa. Quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng thị trường. không thể di dời. Quy mô thị trường bất động sản. thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản (trừ các dự án nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở)”. Mới đây Bộ Xây Dựng đã ban hành Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008. do không tái tạo được hay tính khan hiếm của đất nên thị trường mang tính độc quyền. tín dụng và với sự phát triển kinh tế của một quốc gia: Hầu hết các khoản đầu tư đều đi vào hai luồng là đầu 4 . hoặc thông qua các cá nhân môi giới. 1. Gần như tất cả các giao dịch được thực hiện chủ yếu thông qua trung gian là các tổ chức môi giới bất kinh doanh động sản. qua báo chí. 1. chất lượng và từ đó dẫn đến sự khác nhau về mức độ phát triển của thị trường bất động sản của từng địa phương. Các thông tin về quy hoạch. chuyển nhượng. Thị trường bất động sản là thị trường không hoàn hảo: thị trường bất động sản là một thị trường đòi hỏi sự can thiệp nhiều và trực tiếp của Nhà Nước nên mức độ hoàn hảo của thị trường bất động sản thấp hơn các thị trường hàng hóa tiêu dùng. các Công ty kinh doanh địa ốc và các Công ty môi giới bất động sản đã hình thành và phát triển rất nhanh đã tạo điều kiện cho các giao dịch trên thị trường diễn ra dễ dàng.Đặc điểm thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản là thị trường có mối liên hệ mật thiết với các thị trường khác nhất là thị trường tài chính tiền tệ.

Trong mọi thời điểm người ta luôn có nhu cầu chuyển dịch một lượng tiền bạc sang tài sản hoặc ngược lại. xu hướng nửa cuối quý IV/2009 và đầu năm 2010 sẽ là sự bùng nổ của thị trường căn hộ bán cả về cung. trung bình mỗi năm Việt Nam đã cần phải phát triển thêm 35 triệu m2 nhà để phấn đấu đạt 20 m2 nhà ở/người tại đô thị vào năm 2020. diện tích đất đô thị sẽ tăng từ 105. Nếu chỉ tính riêng nhu cầu nhà ở đô thị. Theo Chiến lược phát triển đô thị của Việt Nam. Nhu cầu về nhà ở đặc biệt là nhà ở đô thị để đáp ứng cho số dân đô thị khoảng 23 triệu người hiện nay.2. nhưng các chuyên gia đều cho rằng. bản thân các giao dịch về bất động sản thường có nhu cầu rất lớn về vốn.000 Ha vào năm 2020.1. Trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản Việt Nam đã thu hút được gần 700 dự án đầu tư nước ngoài. với tổng số vốn đăng ký khoảng 17 tỷ Đô la Mỹ tính đến tháng 4/2007. dưới tác động của thuế thu nhập cá nhân. 1. dự kiến sẽ tăng lên 46 triệu người vào năm 2025. các giao dịch trên sàn bất động sản đã lắng xuống trông thấy.tư vào các tài sản hoặc là đầu tư trên thị trường tài chính tiền tệ. 5 . Quy mô thị trường bất động sản hiện nay. + Nguồn cung : Mặc dù những thời gian gần đây. tỷ lệ đô thị hoá 28% hiện nay.000 Ha hiện nay lên đến 460. dự kiến sẽ đạt tới khoảng 45% vào năm 2025. thị trường bất động sản của một quốc gia chỉ có thể phát triển lành mạnh và ổn định khi có một thị trường vốn phát triển lành mạnh và ổn định. Điều đó cho thấy. Mặt khác.cầu.

huyện Nhà Bè. ngày 15/10. Theo CBRE.11) và The Everich(Parkson) ở Q. thị trường văn phòng cho thuê tại TP. Hiện giá chào thuê bình quân tại các trung tâm thương mại tổng hợp trong khu trung tâm thương mại(TTTM) của thành phố vẫn bình ổn ở mức giá 105. Đặc biệt.4% so với quý trước. Vina Capital thông báo bán toàn bộ 50. Dự án Kumho Asiana Plaza với tổng diện tích sàn 31. giá chào bán bình quân trên thị trường thứ cấp tiếp tục tang từ 1%-3.3USD/m2/tháng tại các tầng lầu có vị trí thuận lợi.HCM từ quý IV/2009 đến quý II/2010 sẽ là 44 dự án với trên 22 ngàn căn hộ. Trong quý III.74 USD/m2/tháng. Giá thuê trung bình của căn hộ dịch vụ trong tất cả các hạng giảm 4.800 căn hộ) đã chính thức được chào bán trong đó một số chủ đầu tư chỉ chào bán 1 số lượng nhỏ trong tổng số nguồn cung của dự án. các chủ đầu tư đã bắt đầu khởi động lại các dự án bị đình hoặc hoãn lại trước đây và cùng lúc đó là 12 dự án mới đã được khởi công xây dựng.3% xuống còn 24. tăng 1. The Flemington (Q. Tỷ lệ trống của các tòa nhà hạng A thậm chí còn tăng cao lên 26% do khách thuê dời dến các căn hộ dịch vụ rẻ hơn.HCM giá thuê sẽ chạm đáy vào cuối năm nay. số lượng căn hộ được chào bán tại TP. Giá chào thuê của tât cả các phân hạng cao ốc văn phòng đều sẽ có mức gảm thấp nhất: 2. Thị trường căn hộ dịch vụ vẫn tiếp tục phải đối mặt với áp lực giảm giá thuê. Công ty cổ phần Đầu tư Công đoàn BIDV đã mua 996 căn hộ trung cấp thuộc dự án Hòang Anh An Tiến. Ở thị trường kinh doanh bán lẻ dấu hiệu có vẻ khả quan hơn.5% giảm 0.100 USD/m2. đến thời điểm hiện tại.000 -1.1% cổ phần của tập đoàn ở dự án cao ốc A&B. 6 .2% so với quý trước. Có dấu hiệu hồi phục và được đánh giá tiềm năng nhất hiện nay chính là thị trường căn hộ bán.5% trong 4 năm. Tuy nhiên. Cụ thể.000 căn hộ được chào bán. Có 10 dự án (bao gồm 1.9% kể từ thời điểm quý II/2009. Nếu tính từ năm 2008 đến quý III/2009 đã có 46 dự án với gần 15. Dự kiến.562m2 đã đi vào họat động trong tháng 9 vừa qua đã đẩy mặt bằng giá chào thuê văn phòng hạng A tăng lên 41. hiện tỷ lệ mặt bằng của tất cả các phân hạng vẫn nằm ở mức 17.Trong khi đó dự báo nguồn cung sẽ vẫn tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm 2010. Việc bán cổ phần này mang lại tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR) 17.3%. và hầu hết các giao dịch dao động trong mức giá 650 USD-810 USD/m2. Riêng tỷ lệ mặt bằng hạng A còn trống hiện vẫn ở mức cao: 26.Tín hiệu tích cực nhất phải kể đến là dấu hiệu phục hồi của các hoạt động về đầu tư BĐS tại Việt Nam qua số lượng thông tin đầu tư gia tăng sau giai đọan trầm lắng trong nửa đầu năm 2009. Dự kiến trong quý IV/2009 sẽ có nhiều TTTM lớn được khánh thành như: Kumho Asiana Plaza(Q.338m2 mặt bằng.3USD/m2/tháng.11 sẽ cung cấp thêm cho thị trường 56. Giá bán toàn bộ tương đương 1.6% so với quý trước.1).

giá bất động sản còn ở mức quá cao so với khả năng thanh toán của đa phần người có nhu cầu mua nhà để ở. tập trung chủ yếu tại các quận Từ Liêm. Đống Đa và Hai Bà Trưng. khu đô thị mới Nam An Khánh rộng 181ha của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà. tập trung chủ yếu tại Hà Đông.22 ha của Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 5. Do vậy mặc dù cầu thật của thị trường rất lớn. Landmark Tower. Theo các chuyên gia. dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Sky City Tower và Golden Westlake. với giá tăng từ 20% đến 7 . Nhiều dự án khu đô thị mới chiếm diện tích hơn 100 ha. Q8. Hồ Chí Minh chỉ có khoảng 5. Giá giảm song giao dịch trên thị trường vẫn không thể tăng. Ở Hà Nội.000 căn hộ. khu đô thị Thanh Hà A với 195.51ha. Giá chào bán trên thị trường thứ cấp đang giảm từ 2 . thậm chí lớn hơn cung nhiều lần nhưng tỷ lệ giao dịch thành công không nhiều. Khu đô thị mới Bắc An Khánh rộng 264. Tại Hà Nội. Trong số này có tới trên 60% là dự án nhà ở. Theo khảo sát của một số công ty chuyên nghiên cứu về thị trường. khu đô thị mới. khu đô thị mới Lê Trọng Tấn của Công ty cổ phần phát triển đô thị quốc tế Việt Nam với 101. khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn của Công ty Geleximco với 133 ha.37ha. Nhà Bè… vẫn tiếp tục “nóng” lên. Số liệu từ DiaOcOnline. cầu trên thị trường bất động sản vẫn còn tương đối lớn. tổng số căn hộ còn để bán từ các dự án khoảng 1. 6 tháng đầu năm tại Tp.. như khu đô thị mới Dương Nội rộng 174. Vincom Park Place. + Nguồn cầu. Giá bán căn hộ trung bình đã giảm so với quý 4/2008. Trong quý 1/2009 chỉ có khoảng 330 căn có giao dịch thành.Riêng Hà Nội. Những dự án còn hàng bán ra hiện nay như Keangnam Hanoi. sau khi rà soát các đồ án. Số lượng căn hộ được bán ra nhiều nhất là khu Đông (quận 2) và khu Nam thành phố (quận 7).467 căn. CT1 – khu đô thị mới Cổ Nhuế và CT2A – khu đô thị mới Nghĩa Đô… cũng đều nhằm đến thị trường trung và cao cấp. chiếm khoảng 23% tổng số căn còn để bán. mặc dù nguồn cung không nhiều nhưng hoạt động mua bán căn hộ diễn ra chậm so với dự đoán của giới địa ốc.23ha của tập đoàn Nam Cường.. Nhưng trong thời điểm hiện nay. việc suy giảm kinh tế và tâm lý chờ đợi của khách hàng khiến thị trường vẫn chưa thực sự sôi động trở lại. giá đất nền ở một số khu vực như Q2. Khu đô thị Thanh Hà B rộng 193. Ủy ban nhân dân thành phố đã đề nghị cho phép tiếp tục triển khai 241 dự án vào đợt 1. theo các chuyên gia là do nhiều nhà đầu tư với mục đích đầu cơ đã từ bỏ thị trường.5% so với quý 4/2008. thị trường trong 6 tháng đầu năm 2009 đang có sự chênh lệch khá lớn về cung và cầu. Trong khi đó. Nguyên nhân của tình trạng này.vn cho thấy tuần qua. thuộc 31 dự án được bán ra.40ha của Công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh.7. Hầu hết các dự án đều nhắm đến phân khúc thị trường trung và cao cấp.

Tuy nhiên.40%. các nhà đầu tư chỉ việc quy hoạch. Tuy mới đi được 3/4 quãng đường nhưng lợi nhuận mà các doanh nghiệp này công bố đều vượt xa kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2009. Nhận định cho rằng: Ngành bất động sản có lợi nhuận đột biến. lợi nhuận quý III đã đạt hơn 56 tỷ đồng. Phú Mỹ Hưng vẫn bán tốt. Những khu căn hộ cao cấp nằm ở vị trí thuận tiện. nhu cầu về tất cả các loại nhà. hai ba năm trước. giá nền đất có “nóng” lên nhưng tỷ lệ người trực tiếp đến giao dịch tại sàn vẫn không tăng lên so với thời điểm trước đó bao nhiêu”. thì thị trường BĐS hiện nay không đóng băng. hơn nhiều so với quý II. Mặt khác. Nhưng bây giờ không phải cứ xây lên là bán được và yếu tố lựa chọn của người tiêu dùng đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. đến cao cấp ở Việt Nam đều đang cao. Theo ông. 1. như Công ty CP thủy sản số 4 (TS4) có lợi nhuận quý III tăng gần 240% so với quý II nhờ kinh doanh căn hộ. thị trường BĐS Việt Nam vẫn đang phát triển. các chủ đầu tư cũng phải "chiều lòng" các "thượng đế" của mình bằng cách xây dựng những căn hộ mẫu để người mua có thể nhìn thấy. Mỗi loại hình BĐS có một thị trường riêng với nhu cầu nhất định và 8 . trung bình. trang trí nội thất như The Manor. căn hộ từ thấp. VNM… và ngành có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ cao nhất là bất động sản: 355%. có nhiều người mua. lượng giao dịch rất ít. do các kiến trúc sư nước ngoài thiết kế. Thị trường bất động sản (BĐS) có dấu hiệu ấm lên khiến phần nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này được hưởng lợi. tăng hơn 10 lần so với lợi nhuận quý II. Một số đơn vị hoạt động chính trong lĩnh vực khác nhưng có “dính dáng” đến bất động sản cũng được “ăn theo”. Cụ thể như sau: Dù mới chỉ có một số ít công ty niêm yết công bố báo cáo tài chính quý III nhưng đa phần kết quả sản xuất. 10 doanh nghiệp có kết quả lợi nhuận lớn nhất quý III vẫn rơi vào những “tên tuổi” thuộc nhóm ngành tài chính. trong con mắt của một số nhà đầu tư nước ngoài. Dưới cái nhìn của ông Peter Dinning . Thế nhưng. Vì thế. Điển hình như Công ty CP Vạn Phát Hưng (VPH). Một nhân viên kinh doanh làm việc tại sàn giao dịch BĐS Tân Hưng (quận 7) cho biết: “Gần 1 tháng nay. Theo thống kê của Công ty CP truyền thông tài chính StoxPlus (www. Trong đó. chứ không phải người dân không có nhu cầu mua nhà.stox.2. xây nhà và bán.vn). không hề có băng. kinh doanh hết sức ấn tượng. bất động sản như ACB.Giám đốc phụ trách kinh doanh BĐS của Công ty Quản lý quỹ VinaCapital. nổi bật về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là nhóm ngành bất động sản. Tốc độ tăng trưởng. đánh giá nó trước khi quyết định mua. sờ thấy. “Đóng băng” là ý kiến phổ biến khi đề cập đến thị trường bất động sản (BĐS) hiện nay.

3 tỷ USD. chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng sẽ đạt 13 tỷ USD vốn FDI trong năm 2007. khách sạn cũng đang có nhu cầu cao. Trong khi đó. Thứ ba là kiều hối gửi về nước cũng tác động đến việc tiêu thụ các căn hộ. chủ đầu tư phải có 20% vốn đầu tư cho dự án. Sự gia nhập này đòi hỏi Việt Nam nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý về BĐS. Theo ông Peter Dinning.HCM có thể tăng gấp đôi và tất nhiên. Trong 10 -15 năm tới.HCM tốc độ tăng trưởng là 10%/năm. TP. Tuy nhiên. Với một loạt văn bản pháp luật liên quan ra đời. với kinh nghiệm 10 năm sống ở Việt Nam. Nghị định 02 lại tạo ra hướng mở là chủ đầu tư dự án khu ĐTM được chuyển nhượng. Đến hết tháng 9/2007. cả nước đã thu hút được thêm 9. Với đà tăng trưởng này.6 tỷ USD vốn FDI. Tốc độ đô thị hóa. Chủ đầu tư cấp 2 phải hoàn thành dự án đúng với mục đích. Nghị định 17 cũng tạo ra lối thoát khi cho phép các nhà đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đã 9 . ông cũng rất lạc quan với nhận định các chính sách thuộc lĩnh vực này đang có thay đổi lớn theo chiều hướng ngày một tiến bộ hơn.HCM. hướng phát triển của thị trường BĐS trong thời gian tới đang được mở ra theo chiều hướng ngày càng thông thoáng và hợp lý. đã góp phần sàng lọc những nhà đầu tư không có vốn hoặc thiếu kinh nghiệm ra khỏi thị trường này. như Nghị định 02/2006/NĐ-CP. Một yếu tố quan trọng khác là việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). riêng TP. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện nay tới 8%/năm. nhiều chủ đầu tư sẽ có cơ hội tránh được các khoản vay ngân hàng rất lớn để duy trì toàn bộ dự án. nội dung xây dựng và tiến độ dự án đã được duyệt. họ cần nhà để ở. với quy định các khu đô thị mới (ĐTM) phải rộng ít nhất 20 ha. mà những phân khúc khác của thị trường BĐS như văn phòng. có 3 yếu tố ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển thị trường BĐS Việt Nam là: Thứ nhất là tốc độ tăng trưởng. Với hướng mở như vậy. dân số của Hà Nội. Tổng vốn FDI thực hiện cũng đạt 3. Đối với những dự án khu dân cư nhỏ hơn. đứng thứ hai ở châu Á. Thứ hai là đầu tư trực tiếp của nước ngoài. các khu nhà ở. Nghị định 02.6% so với cùng kỳ năm ngoái. ông Peter Dinning thẳng thắn phát biểu rằng điều làm họ chưa yên tâm nhất là sự thay đổi chính sách của nhà nước. cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án cấp 2 khi đã có các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với dự án đã được phê duyệt. Nghị định 17/2006/NĐ-CP và sắp tới là Luật Kinh doanh BĐS. tăng 19.nhu cầu này ngày một mở rộng. tốc độ tăng GDP. tốc độ công nghiệp hóa sẽ kéo theo việc gia tăng dân số ở những đô thị lớn như TP. Ông Peter Dinning đã có nhận định hoàn toàn chính xác. Có nghĩa là không chỉ căn hộ. Đối với câu hỏi nhà đầu tư nước ngoài băn khoăn điều gì nhất khi đầu tư vào BĐS ở Việt Nam.

Công ty CP địa ốc Đất Xanh. Sự chuyên nghiệp của việc hợp tác này thể hiện ở chỗ. các doanh nghiệp (DN) BĐS trong nước đã bắt đầu "bắt tay" nhau để hợp lực thực hiện dự án và nâng sức cạnh tranh. Đánh dấu đầu tiên cho sự hợp tác được xem là chuyên nghiệp và bài bản của các DN BĐS tại TP. vì nhiều nhà đầu tư không đủ vốn để thực hiện toàn bộ dự án. chủ đầu tư dự án khu ĐTM.sao cho đảm bảo để nhà đầu tư không chiếm dụng vốn của khách hàng và các quyền lợi của khách hàng được đảm bảo khi hợp đồng góp vốn không được thực hiện theo đúng cam kết . Dự thảo thậm chí còn quy định chặt chẽ hơn. đây không phải là sự hợp tác chỉ để triển khai một dự án đơn lẻ mà trong tương lai Tam Phú sẽ phát triển ở nhiều dự án khác từ quy hoạch. HCM chính là sự ra đời cửa Tập đoàn Tam Phú vào đầu tháng 6 vừa qua. Thực tế.T. Tổng thư ký Hiệp hội BĐS TP. Vấn đề này cách thức huy động vốn . Công ty TNHH tư vấn phát triển nhà Đạt Gia và Công ty TNHH xây dựng Võ Đình. Bởi hiện nay quy mô của các dự án BĐS không còn nhỏ lẻ như trước. Theo điều 19 của Dự thảo. Tổng số vốn ứng trước không được vượt quá 70% giá trị hợp đồng và việc huy động vốn phải được thực hiện nhiều lần. khu nhà ở. việc cho chuyển nhượng dự án sẽ góp phần huy động được các nguồn vốn khác. Việc huy động vốn ứng trước lần sau chỉ được thực hiện khi đã hoàn thành khối lượng lần trước. Đỗ Thị Loan. nhưng lại không thể san sẻ một phần dự án cho các chủ đầu tư khác. HCM (HoREA) cho biết. Phạm vi cạnh tranh.đã được cụ thể hóa trong Dự thảo Luật Kinh doanh BĐS. hạ tầng khu công nghiệp được huy động vốn ứng trước của khách hàng. chất lượng và các thoả thuận trong hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại và trả lãi suất cho phần vốn ứng trước của khách hàng. Vì thế.V. Đây là sự bắt tay của 4 DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng bao gồm Công ty cổ phần N. việc hợp tác giữa các DN BĐS thời điểm này là nhu cầu tất yếu. Xu hướng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành. Nếu chủ đầu tư dự án giao nhà không đúng tiến độ. là vốn ứng trước của khách hàng phải sử dụng đúng mục đích và chủ đầu tư và khách hàng có thể thỏa thuận gửi số vốn ứng trước vào ngân hàng để quản lý. Để vượt qua khủng hoảng kinh tế và cạnh tranh với các tập đoàn bất động sản (BĐS) quốc tế. từ đó khôi phục các hoạt động đầu tư và phát triển nhà ở. mà mỗi dự án đều 10 . TS. lần đầu chỉ được huy động sau khi đã xây xong cơ sở hạ tầng theo dự án. việc cấm chuyển nhượng dự án đã gây ách tắc cho nhiều dự án khu dân cư. khu ĐTM. 2. đến xây dựng các công trình đô thị và những hạng mục liên quan.hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây có thể là thời điểm đánh dấu việc hợp tác một cách chuyên nghiệp giữa các DN BĐS trong nước.

cũng như cả nước hiện nay đều nhỏ thì việc hợp tác sẽ mang lại nhiều cơ hội. tài chính khác… liên quan đến dự án một cách chi tiết. Viglacera. Phát Hưng . việc hợp tác còn giúp các DN BĐS nâng cao được sức cạnh tranh trước sự "tấn công" của các tập đoàn lớn trên thế giới đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thị trường BĐS Việt Nam và TP. họ dễ dàng vượt qua DN BĐS trong nước để giành lấy những vị trí vàng để xây dựng. Homecare. Trước đây. TS. Điều này giúp cho phần việc của từng thành viên trong liên doanh không bị dẫm chân lên nhau mà sẽ được tách biệt chuyên nghiêp. Vincom. Do đó.V. khai thác. Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI)… đến các sàn đang rục rịch ra mắt trong một vài tháng tới như của ACBR. Trên thực tế. Đỗ Thị Loan nhận định. 3. cuộc đua mở sàn giao dịch bất động sản chuẩn đã bắt đầu trong thời gian gần đây. Sacomreal. Số lượng các đối thủ cạnh tranh. vị trí đất và nhiều báo cáo kỹ thuật. Đỗ Thị Loan. HCM. đây là những thiệt hại rất lớn không chỉ trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến thương hiệu của họ. sự kết hợp của tập đoàn Tam Phú được thực hiện khá bài bản bởi 4 công ty trên đều có những thế mạnh riêng để kết hợp với nhau. Cụ thể như Công ty N. VPBank.T sẽ lo phần tài chính. Hữu Liên… dưới hình thức thành lập sàn mới hoặc nâng cấp hoạt động của các trung tâm giao dịch hiện có. Chính vì vậy. Vì không phải cứ DN hoạt động trong lĩnh vực BĐS là có thể bắt tay hợp tác. sự kết hợp giữa các DN trong nước vẫn là hướng đi khả thi hơn. Nguyên nhân chính là do thời điểm bắt buộc phải kinh doanh sản phẩm bất động sản thông qua sàn giao dịch theo Luật Kinh doanh bất động sản đang đến gần (1/1/2009). cuộc đua vẫn đang tiếp diễn với nhiều công ty khác như Phú Gia. nhiều DN BĐS đã phải bán dự án do không đủ tiềm lực tài chính để triển khai và cũng không tiến hành hợp tác. Hoàng Quân. Các DN có thể dựa vào nhu cầu để đưa ra hình thức hợp tác lâu dài hoặc hợp tác trong từng dự án. tận dụng được thế mạnh của từng thành viên. đây là vấn đề sẽ gặp nhiều khó khăn vì yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài rất cao như thương hiệu của đối tác. Theo TS. Bên cạnh đó. lựa chọn để đưa ra hình thức hợp tác hiệu quả. Điều này hiện chưa có nhiều DN BĐS tại TP.đòi hỏi những số vốn đầu tư lớn mà tiềm lực của một DN khó thực hiện. HCM nói riêng. Với tiềm lực tài chính vượt trội..Địa ốc Sài Gòn. các DN nên có sự tìm hiểu. Tuy nhiên. với quy mô của phần lớn DN BĐS ở TP. Việc hợp tác với các DN nước ngoài. Công ty Đất Xanh lo khâu tiếp thị. từ các sàn đã chính thức khai trương thuộc các công ty như Saigon Land. Công ty Đạt Gia phụ trách giải phóng mặt bằng và Công ty Võ Đình chịu trách nhiệm thi công. kinh doanh. Tài Nguyên. HCM có khả năng đáp ứng. Ngoài ra. Những thương hiệu lớn đang muốn tranh thủ giai đoạn đầu để định vị cho mình một thương hiệu dịch vụ bất động sản vừa tuân thủ pháp luật vừa 11 ..

HCM đó là sự góp mặt của cao ốc hạng A Kumho Asianna Plaza (Q. không tiếp tục giảm nhưng tỉ lệ mặt bằng còn trống của tất cả các phân hạng vẫn khá 12 . Theo ông Lương Sĩ Khoa. ông Khoa nói.HCM đã chững lại. trong quý 3 có tới gần 50. chỉ còn trên 30 USD/m2/tháng vào những tháng đầu năm 2008. chủ yếu tập trung ở các cao ốc hạng A và C.2% so với quý trước. Năm 2008 và nửa đầu năm 2009 thực sự là “cơn đại hồng thủy” đối với thị trường văn phòng cho thuê tại TP. nhiều công ty vẫn chuẩn bị lập sàn giao dịch nhằm đón bắt cơ hội khi thị trường hồi phục. Một nguyên nhân khác được coi là cú hích cho thị trường văn phòng tại TP. Hầu hết chủ đầu tư đều duy trì giá cho thuê hiện tại chứ không giảm giá để cạnh tranh khách như thời gian ế ẩm trước đây. giá cho thuê văn phòng lao dốc với tốc độ phi mã. Theo thống kê.1) đưa vào hoạt động ở đầu quý2 vừa rồi đến nay đã lấp đầy khoảng 67% diện tích. Các chủ cao ốc văn phòng khác đã tự tin để không giảm giá cho thuê văn phòng khi “nhìn” vào giá cho thuê của Kumho. một trong những doanh nghiệp đang chuẩn bị ráo riết cho việc lập sàn. Q. siêu thị địa ốc theo đó cũng chịu một sức ép chuyển đổi về chất lượng để cạnh tranh và tồn tại. Nhu cầu tăng khiến giá chào thuê của tất cả các phân hạng cao ốc văn phòng có mức giảm thấp nhất tính từ quý 2/2008 đến nay. Đây là một tín hiệu khá lạc quan trong tình hình khủng hoảng kinh tế dẫn đến hầu hết các công ty trong và ngoài nước đều cắt giảm tối đa chi phí thuê văn phòng.HCM. “Thị trường càng phát triển thì càng cần nhiều sàn giao dịch.HCM lên trung bình 41. cạnh tranh trong mảng này cũng sẽ hết sức quyết liệt. Đang từ đỉnh cao khoảng 90 USD/m2/tháng (cuối năm 2007-hạng A). Mặc dù thị trường đang trong vòng ảm đạm. Quý 3 vừa rồi đã có tín hiệu khả quan nhưng với nguồn cung cực lớn.562m2 vừa đi vào hoạt động đầu tháng 9 vừa qua. Điển hình như cao ốc hạng A Cetic (Nguyễn Thị Minh Khai. nhất là khi pháp luật đã quy định. Nằm ngay ngã tư trung tâm với 2 mặt tiền là đường Lê Duẩn và Hai Bà Trưng. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhà đất Phú Gia. tăng 1. Đầu tiên là do nhu cầu về lĩnh vực này tăng lên.9% trong quý vừa rồi. Vậy nên ai có sự chuẩn bị sớm hơn sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh hơn”. Các trung tâm môi giới.000m2 mặt bằng đã được cho thuê. chỉ giảm 2. những động thái hoàn thiện quy định pháp luật của nhà nước nhằm phục vụ lộ trình chuyển đổi hoạt động mô hình sàn giao dịch theo Luật Kinh doanh bất động sản đã khiến các doanh nghiệp càng trở nên vội vã hơn.HCM trong quý 3 vừa rồi đã tăng 12% so với quý trước đó. Có nhiều lý do dẫn đến kết luận mặt bằng giá thuê văn phòng có dấu hiệu chạm đáy và đang bật lên trở lại.chuyên nghiệp. cao ốc này đã đẩy giá thuê văn phòng hạng A tại TP.3 USD/m2/tháng. Theo thống kê từ Công ty CBRE. nhu cầu về văn phòng hạng A tại TP.1) với tổng diện tích sàn là 31. Mặc dù giá cho thuê văn phòng tại TP.

giảm không đáng kể so với mức 18. Theo một chuyên gia bất động sản tại TP. chỉ vài trăm USD/tháng và cũng đầy đủ tiện nghi”. họ phải đối mặt với sự cạnh tranh rất gay gắt đang tăng lên từ sự phục hồi của căn hộ bán với nhiều căn hộ mới được cung cấp từ các dự án mới. Thuê các căn hộ kiểu này. Giá giảm nhưng lượng khách thuê ở các khu hạng A cũng giảm mạnh. lượng khách hằng ngày càng giảm xuống và số ngày thuê căn hộ cũng giảm khá mạnh. giá cho thuê văn phòng tại Việt Nam đã có lúc trở thành một trong những yếu tố gây cản ngại đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. con số này là 26. Họ đã linh hoạt hơn trong thời gian cho thuê.HCM) cho biết. tăng tới134% vào cuối năm 2010 trên tất cả các hạng văn phòng. tỉ lệ trống tập trung chủ yếu là do nhiều cao ốc mới hoàn thành. Đó là chưa kể đến chuyện các cao ốc căn hộ dịch vụ chuyên nghiệp đang phải cạnh tranh quyết liệt với căn hộ mua cho thuê ở rải rác khắp nơi. trung bình khoảng 4. Thay vì ở căn hộ hạng A. Chính vì vậy.1 USD/m2/tháng. Một điều đáng quan ngại là trong khi tỉ lệ trống còn khá cao thì nguồn cung văn phòng cho thuê được dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. 13 . Theo nhận xét của giới chuyên môn. Dự án này khiến tỷ lệ căn hộ trống trên thị trường tăng cao. Thời hoàng kim.3% ở tất cả các hạng mục.cao.1%của quý trước.5%. thậm chí theo ngày để tăng doanh thu. Điển hình như dự án Intercontinental Asiana Saigon Residences vừa mới đưa vào sử dụng đầu tháng 9 vừa qua với 260 căn hộ hạng A từ 1.3 phòng ngủ.1 (TP. Riêng ở văn phòng hạng A. Trong đó. giảm mạnh nhất vẫn là phân khúc căn hộ dịch vụ hạng A. đối tượng khách hàng chính của cao ốc này là du khách người Nhật. họ thích ở các căn hộ dịch vụ để có thể tự đi chợ. giá thuê vẫn tiếp tục mức giảm khá mạnh. Chủ một cao ốc hạng A tại Q. cung cấp các hợp đồng cho thuê ngắn hạn theo tuần. vị chủ đầu tư này nói. hạng C. Tính đến quý 3 vừa rồi. đi du lịch họ cũng tiết kiệm tiền ở. cuộc cạnh tranh để thu hút khách hàng giữa các chủ cao ốc trong thời gian tới được dự báo sẽ hết sức quyết liệt. “Suy thoái kinh tế. giảm tới 10%.HCM. nấu các món ăn theo ý thích của mình và giá thuê cũng mềm hơn so với ở khách sạn. khi tín hiệu giảm giá trên thị trường bất động sản bắt đầu chững lại thì riêng ở mảng căn hộ dịch vụ. tỷ lệ diện tích trống đã tăng lên 26% trong quý vừa rồi do khách hàng dời đến các căn hộ dịch vụ rẻ hơn hoặc đến các căn hộ mua cho thuê. Tuy nhiên. các chủ đầu tư căn hộ dịch vụ tại TP.3%. Tuy nhiên. chỉ còn 29. giá cho thuê giảm trong thời điểm vừa qua cũng có mặt tích cực là tạo sự hấp dẫn cho môi trường đầu tư tại Việt Nam trong việc giảm chi phí thuê mặt bằng. họ chuyển sang căn hộ hạng B. nguồn cung tăng. khoảng 17. Vì vậy. Hàn… Những khách du lịch này thích không khí gia đình khi đi du lịch nên thay vì ở khách sạn.HCM đang nỗ lực hết mình trong việc tìm kiếm khách hàng.

HCM nói riêng và Việt Nam nói chung) lại đối mặt với việc ế khách và mất giá trầm trọng.1. Ưu điểm thứ 3 là tại các cao ốc dịch vụ thì dân cư đều là khách hàng nên ít có sự va chạm về lối sống. và nếu như có tham gia thì không thể cạnh tranh được. nếp sống… Trong khi đó căn hộ mua cho thuê tại các cao ốc khác thì phức tạp hơn khiến người nước ngoài có tâm lý “ngại”.2. độ an toàn. dẫn đến những khó khăn và gây tốn kém cho doanh nghiệp khi muốn tham gia vào thị trường. Ngành bất động sản là một ngành còn khá mới so với các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân. điểm mạnh của cao ốc dịch vụ là linh hoạt về thời gian trong khi các căn hộ mua cho thuê của các nhà đầu tư cá nhân không “chuộng” kiểu cho thuê ngắn ngày. các chủ đầu tư Việt Nam có tầm nhìn dài hạn đang nhắm đến thị trường căn hộ dịch vụ hạng A. B. 4. bộ phận tín dụng chỉ cần nhìn vào bảng cân đối thu chi tài chính của doanh nghiệp mà không đòi hỏi tài sản thế chấp. 4. 4. thị phần này kỳ vọng vào điều gì? Chủ cao ốc trên cho biết. Rào cản về vốn. Tại một số nước. Một công ty có tiềm lực 14 . Với các ưu điểm ấy. Các công ty không thể xin giấy phép xây dựng các công trình địa ốc vì các qui định kỹ thuật về nguyên vật liệu không đạt yêu cầu.1. Nhiều công ty muốn gia nhập vào thị trường kinh doanh bất động sản nhưng gặp phải một số rào cản về ky thuật gây khó khăn trong việc gia nhập thị trường.. Với kỳ vọng trên. Vấn đề đặt ra là. khi ngân hàng quyết định cho vay phát triển các dự án bất động sản. Những rào cản gia nhập ngành. khu qui hoạch không đáp ứng được yêu cầu về diện tích. Ưu điểm thứ 2 là các cao ốc dịch vụ được xây dựng với mục đích cho thuê ngay từ đầu nên có các dịch vụ tiện ích cho khách thuê. Các doanh nghiệp với qui mô nhỏ. tài chính eo hẹp thì không thể tham gia vào thị trường này được. hầu hết các cao ốc dịch vụ đều đang kỳ vọng vào sự gia tăng số lượng khách từ các hợp đồng lao động ngắn hạn giữa các công ty với các chuyên gia nước ngoài thay vì khai thác khách du lịch thuần túy như hiện nay. về sinh hoạt hay bất đồng về văn hóa.1. Rào cản kỹ Kỹ thuật. Thị phần từ trước đến nay vẫn thuộc về các công ty nước ngoài hoặc liên doanh giữa nước ngoài và đối tác Việt Nam. 4. có thể dẫn đến phá sản hoặc rút lui khỏi ngành. Tuy nhiên nó là một ngành có khả năng sinh lợi cao. Kinh doanh bất động sản là một ngành kinh doanh yêu cầu về vốn rất lớn.1. Rào cản gia nhập và rút khỏi thị trường.Không quá nhiều nhưng thị trường căn hộ dịch vụ (tại TP.

Rào cản về pháp luật. quỹ tín thác bất động sản (REIT) hoặc các hình thức bảo hiểm cho dự án. 15 .. cho thuê. vốn rất phổ biến tại Việt Nam. 4. Ngược lại. Việc huy động vốn thông qua các hợp đồng đặt cọc và phương thức thanh toán theo từng đợt khi mua nhà đất.1. Nếu các doanh nghiệp hoạt động không tốt. tại Việt Nam hình thức huy động vốn chưa phát triển đa dạng..4. cho nhu cầu nhà ở. Chính quyền Địa phương chú trọng đầu tư phát triển kinh tế do yếu tố vùng không thích hợp cho mục tiêu phát triển kinh tế thì nhìn chung cầu bất động sản cho hoạt động sản xuất kinh doanh. bằng bất động sản. dịch vụ. 4. thúc đẩy tăng các chủng loại hàng hóa và giao dịch bất động sản trên thị trường. đồng nghĩa với giao dịch trên thị trường bất động sản sẽ trầm lắng. yếu tố này có thể thúc đẩy. thế chấp. đất ở của dân cư không được kích thích. trong khi ở nước ngoài. ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của thị trường bất động sản tại khu vực. khu vực không được Chính phủ Trung ương. Chính sách kinh tế của Chính phủ Trung ương và Chính quyền Địa phương cũng là nhân tố nhạy cảm ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. phát triển rất mạnh. vùng tương ứng. dự án dở dang do chiếm dụng vốn thì sẽ nảy sinh nhiêu vấn đề tranh chấp.1. khu vực kinh tế sẽ đi kèm với kế hoạch quy hoạch phát triển vùng. những vùng. Trước hết. các khu trung tâm thương mại. vùng nào nằm trong quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất và hoạt động công nghiệp hoặc nằm trong quy hoạch xây dựng khu đô thị mới. Rào cản về các chính sách kinh tế.…sẽ đồng thời làm gia tăng các đơn vị sản xuất kinh doanh. Pháp luật có thể được xem là yếu tố tác động quan trọng đến sự hình thành và phát triển của thị trường bất động sản biểu hiện qua những quy định pháp luật về quyền mua. bán. có lịch sử tín dụng tốt và có uy tín phát triển trên thị trường sẽ là "bảo chứng" tốt nhất để ngân hàng quyết định cho vay. hạn chế hoặc có thể xóa bỏ sự tồn tại của thị trường bất động sản do tính chất đặc biệt của hàng hóa bất động sản là gắn liền với đất đai. Thực tế cho thấy. lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. tài chính – tiền tệ của Nhà nước.tài chính mạnh. Tuy nhiên. các công cụ như trái phiếu bất động sản. hợp đồng góp vốn. Điều này khiến cho thị trường Việt Nam hầu như chỉ tập trung sử dụng duy nhất hình thức huy động vốn theo kiểu hợp đồng đặt cọc. các quy hoạch này thực chất sẽ xác định và xác định lại mục đích sử dụng đất từ đó những khu vực.3. góp vốn liên doanh…. những chính sách khuyến khích sản xuất theo vùng. mà điều này luôn được Nhà nước ở mọi thời kỳ (trừ công xã nguyên thủy) nắm quyền điều chỉnh. gia tăng dân số từ đó làm tăng nhu cầu về bất động sản.

khi Nhà nước áp dụng chính sách tiền tệ mở rộng thì theo đó thị trường bất động sản sôi động trở lại. 4. Còn Tiến sĩ Nguyễn Quang.Kiến trúc. Nhà đầu tư có thể xây dựng bất cứ những gì (theo tín hiệu thị trường) sau khi tuân thủ đầy đủ theo quy hoạch phát triển chung. quận 12. Đất Lành bị thiệt hại hơn 47 tỷ đồng. 16 . Qua nhiều thủ tục như thỏa thuận địa điểm. theo ông. thì nhận định: "Phương pháp quy hoạch của Việt Nam vẫn còn mang nhiều tính "xin-cho". Quy hoạch chử yếu thể hiện ý chí của nhà lãnh đạo chứ không phải dựa trên định hướng thị trường. hàng hóa bất động sản sẽ đa dạng hơn. và nhiều bước lòng vòng khác. Ông Nguyễn Văn Đực. Rào cản về thủ tục hành chính. đáp ứng tốt hơn và lưu thông nhanh hơn theo nhu cầu của xã hội.. chỉ cho phép làm những gì Nhà nước quy định". Các bước thủ tục nói trên đã "ngốn" mất một khoảng thời gian 35 tháng 16 ngày. còn việc xem xét.. đồng thời hạn chế tối đa những hoạt động sử dụng đất trái ngược nhau. ông cho biết: dự án xây dựng khu căn hộ diện tích nhỏ. đã đưa ra con số thống kê về việc chậm trễ thủ tục hành chính đối với một dự án có diện tích 3.Bên cạnh đó các chính sách về tài chính và tiền tệ của nhà nước ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thị trường bất động sản.HCM). Theo ông. Tính ra. có những thời điểm gần như không có giao dịch mua bán bất động sản. Khi Nhà nước áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ làm cho thị trường bất động sản gần như chững lại và đóng băng. Ngược lại.5. TP. Vì vậy. đến tháng 9/2009 dự án mới được "tạm khởi công". "giấc mơ" về những dự án hoàn thiện của các doanh nghiệp có khi phải kéo dài rất lâu. Giám đốc Chương trình Liên hiệp Quốc HABITAT tại Việt Nam. quy hoạch không gian phải là công cụ kiểm soát sự phát triển. phường Đông Hưng Thuận. Được như vậy. sự can thiệp tùy tiện của người xét duyệt đầu tư sẽ được hạn chế rất nhiều. Và qua đó. giá thấp của Đất Lành xin đầu tư xây dựng từ ngày 6/10/2006. Quy hoạch xác định việc sử dụng đất và công trình phát triển một cách cứng nhắc. thẩm định và phê duyệt quy hoạch của Sở Quy hoạch . Doanh nghiệp muốn thực hiện dự án là một chuyện. cấp thông tin quy hoạch. phê duyệt dự án của các cơ quan chức năng lại là một chuyện khác.5 ha của Công ty (tọa lạc tại số 1/45 đường Nguyễn Văn Quá. Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành. các giao dịch về bất động sản tăng lên rõ rệt.1 tỷ đồng là lãi vay và 3. xét duyệt quy hoạch 1/500 của quận. trong đó 44.1.15 tỷ đồng chi phí quản lý dự án bị "đội" lên do thời gian quản lý dự án bị kéo dài.

là những sản phẩm có vốn đầu tư dài hạn. tư vấn pháp lý. các dịch vụ liên quan đến bất động sản như thiết kế. Dự án này là dự án phục vụ cho người có thu nhập từ 7tr-10tr tháng nên việc thu hồi vốn khoảng 20 năm và sau đó mới có khả năng sinh lời. nhà cao tầng. Hơn nữa khi chuyển nhượng bất động sản nhà nước yêu cầu các bên giao dịch thực hiện một số thủ tục chuyển quyền nên mất một khoảng thời gian đáng kể. Bất động sản là hàng hóa gắn liền với một vị trí nhất định. 5. khu công nghiệp.4. thời gian xây dựng là năm năm. Đặc điểm về sản phẩm và khách hàng 5. xây dựng. bán giao dịch thường dài hơn so với các tài sản khác. Sản phẩm có tính lâu bền. dân cư đông đúc thì giá càng cao và ngược lại. Khả năng chuyển đổi thành tiền mặt kém linh hoạt: bất động sản là một hàng hóa đặc biệt. Thời gian mua. môi giới. Sản phẩm là BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN bao gồm: khu dân cư. bán giao dịch cao. Rào cản rút lui khỏi thị trường. phải qua môi giới (có thể là cá nhân hoặc tổ chức) nên đẩy chi phí giao dịch cao lên. quản lý. không thể di dời và có giá trị cao do đó việc chuyển đổi thành tiền mặt kém linh hoạt. khả năng chuyển đổi thành tiền kém linh hoạt.2. vật kiến trúc được xây dựng trên đất có thể tồn tại từ hàng chục năm và hơn thế nữa. bán bất động sản phải được cân nhắc thận trọng dẫn đến thời gian mua. Sản phẩm. gắn liền với một vị trí nhất định. bán giao dịch dài. Bất động sản là loại hàng hóa cần nhiều vốn và thời gian đầu tư nên thường có giá trị cao. điều này dẫn đến chi phí mua. quan trọng. chính những yếu tố đó làm cho việc một công ty đầu tư vào bất động sản thì khó có thể rút lui ra khỏi thị trường. Bất động sản có tính lâu bền: điều này thể hiện rõ nhất ở chỗ đất đai không bị hao mòn và giá có thể ngày càng tăng. ví dụ như: các bất động sản nằm càng gần trung tâm đô thị. Chính đặc điểm này làm cho giá của bất động sản chịu ảnh hưởng lớn của yếu tố vị trí..1. một không gian nhất định không thể di chuyển được. 17 . bán giao dịch cao: do bất động sản là một tài sản quan trọng có giá trị cao nên việc mua. Mặt khác. Đặc điểm của hàng hóa bất động sản. Các công trình kiến trúc. Dó đó việc công ty rút lui khỏi thị trường là rất khó khăn do các ràng buộc về vốn đầu tư. chi phí mua. Do những đặc tính riêng biệt về sản phẩm của thị trường bất động sản. giao dịch giữa người mua và người bán không trực tiếp. Vốn đầu tư cần thời gian dài mới có thể sinh lợi. ví dụ khi một công ty có một dư án đâu tư một tòa nhà địa ốc.

gần trung tâm. an toàn . TRẺ TÀI 5% . ra quyết 15% LAI . chóng của sản phẩm đã ĐỊA ỐC mua. giá khoảng NHÀ căn hộ đầu tiên cho cuộc sống vài trăm triệu đồng. . . thành đi sớm về khuya dễ dàng. có con tuổi trưởng thành.Vợ chồng gần ngũ tuần.5.Đa phần chọn diện tích nhà lớn.Vợ chồng trẻ dành dụm mua xa trung tâm. . NÊN một thời gian dành dụm muốn .Giới chuyên tìm hiểu về khả .2 Khách hàng. xinh xắn. dành dụm mua nhà làm của để dành cho con sau VÌ này.Đa phần chọn căn hộ có CAO Mỹ/tháng.000 đô la .Không gian sống riêng.Tiềm năng của khu nhà. sau môi trường. 15% MƠ riêng. Nhóm khách hàng Đặc điểm Mong muốn Tỷ lệ . 18 .Môi trường sống . nhiều tiện ích ĂN .Uy tín của chủ đầu tư định chậm nhưng khả năng tài CON EM chính cao.Ít nhạy cảm về giá nhưng 18% LÀM RA đổi nhà cao cấp hơn.Lương khoảng 800-1. . TUỔI công sớm trong độ tuổi 25-32. giao thông thuận tiện hay có hướng hợp với mình. chỉ trả giá cao cho căn nhà lý tưởng gần sông.Khả năng bán lại nhanh DOANH 52% năng sinh lời của địa ốc.Thường cân nhắc kĩ.Giá và phương thức ƯỚC thanh toánlà quan tâm hàng đầu . sẵn sàng trả giá cao cho những sản phẩm uy tín. tiện đi làm.Người độc thân. TƯƠNG .Thường chọn nhà có diện tích nhỏ hơn 80m2. diện tích nhỏ. tự lập. tự do tụ tập bạn bè. khu cao cấp.Gia đình làm ăn khấm khá. có thể NGÔI . KINH .

. bất động sản là hàng hóa có giá trị lớn 19 . hiện nay tỷ lệ đô thị hóa xấp xỉ 57%. Như vậy.6 triệu m2. Yêu cầu về vốn. tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam bình quân khoảng 30% vào năm 2010 và khoảng 50% vào năm 2020. 21 địa phương gửi báo cáo và 19 tỉnh đăng ký danh mục dự án xây dựng nhà ở cho công nhân giai đoạn 2009-2015 với 110 dự án. Tổng diện tích nhà ở tên toàn quốc đạt khoảng trên 1000 triệu m2 (đô thị: 320. Diện tích bình quân nhà ở cả nước đạt 12. Năng lực sản xuất. quy mô xây dựng xấp xỉ 6 triệu m2 sàn. 6. Trong đó có 267 dự án đăng ký thực hiện trong 2 năm 2009-2010.' Theo thống kê của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng). dự báo sẽ lên đến 70% vào năm 2010 và khoảng 85%năm 2020.6. sau gói kích cầu của Chính phủ. nguồn cung nhà ở sẽ khá lớn. diện tích nhà ở trên toàn quốc đã tăng thêm khoảng 22 triệu m2. là một kênh đầu tư của người dân và của các doanh nghiệp. Dự báo.6 tháng đầu năm 2009 .7 m2. Do đó. Tổng thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam khẳng định: hiện nay. lượng cung bất động sản trong thời gian tới sẽ tăng lên. nông thôn: 737. tại khu vực nông thôn tăng thêm 10. Khi sử dụng tín dụng bất động sản thì tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên tổng số vốn tự có cao hơn. Mặt khác. Năng lực sản xuất và yêu cầu về vốn. Bất động sản ngoài là một hàng hóa thiết yếu còn là một cách để tích lũy tài sản. Trên cả nước có khoảng 486 khu đô thị mới có quy mô từ 20 ha đến trên 1. Đối với mỗi đối tượng tham gia trên thị trường bất động sản đều có nhu cầu về tính dụng bất động sản. trong thời gian tới.1. giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho trên 800 nghìn sinh viên. Với Hà Nội.2. người dân sẽ có nhiều cơ hội chọn mua sản phẩm phù hợp khả năng tài chính của mình. Ông Nguyễn Văn Minh. trong đó có nhiều dự án đã được phê duyệt quy hoạch nhưng chưa tiến hành triển khai.6. nhiều dự án đã và đang tiếp tục được triển khai.6 triệu m2). Vì vậy.4 triệu m2. Các chuyên gia trong ngành bất động sản nhận định.2 m2/người. rất cần phát triển thị trường bất động sản (BĐS) và các đối tượng tham gia thị trường không chỉ vì mục tiêu kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội. để xây dựng gần 5 triệu m2 nhà trên diện tích 554 ha. những người có nhu cầu thật về nhà ở có nhiều cơ hội tiếp cận được với những dự án bất động sản thông qua hệ thống sàn giao dịch. cụ thể: Đối với các nhà đầu tư thì tín dụng bất động sản là một cách làm tăng tỷ lệ lợi nhuận.000 ha với tổng diện tích đất theo quy hoạch dự kiến là 74. đến nay đã có 54/63 địa phương gửi báo cáo đăng ký danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên bằng nguồn vốn ngân sách giai đoạn 2009-2011. trong đó tại các đô thị tăng thêm 11.057 ha.

đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản. Đối với các doanh nghiệp: trong quá trình thành lập và hoạt động của mình. thị trường bất động sản Việt Nam đã có những bước tiến dài. họ cần nhà để ở hay nói cách khác họ muốn trở thành chủ nhà. Các doanh nghiệp cần huy động vốn cho việc đầu tư vào văn phòng làm việc. đối với nền kinh tế Việt Nam về lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng tổ chức tại Hà Nội ngày 26/12 vừa qua. Savill. kho bãi …. sau 2 năm Việt Nam ra nhập WTO. Đầu tư vào bất động sản đang là lĩnh vực thu 20 . thị trường bất động sản Việt Nam đang dần vận động theo đúng quỹ đạo của… thị trường. Phó tổng giám đốc Tập đoàn bất động sản Thế kỷ (CEN Group). cả về lượng và chất. ông Hưng nói. Từ chỗ không được xếp hạng chỉ số minh bạch.1. trong đó nhu cầu về tín dụng bất động sản là một bộ phận. các chuyên gia thống nhất rằng.Theo ông Phạm Thanh Hưng. Nhất là đối với các chủ đầu tư các dự án bất động sản thì việc huy động vốn bằng tín dụng là một phần của dự án. mặc dù còn nhiều hạn chế cần khắc phục nhưng nhìn nhận một cách tổng thể. Khả năng sinh lợi. 7. Collier… và kích thích các công ty dịch vụ bất động sản trong nước phát triển với tốc độ nhanh chóng. Các dịch vụ liên quan đến bất động sản cũng đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu cho một thị trường giàu tiềm năng và có tác động lớn tới nền kinh tế đất nước".nên việc huy động thêm vốn để đầu tư là một nhu cầu tất yếu. ngoài vốn góp ban đầu các doanh nghiệp luôn có nhu cầu về vốn cho các hoạt động sản xuất và mở rộng kinh doanh của mình. nhà xưởng. "Chính các công ty dịch vụ bất động sản đã dần dần hình thành để thay thế các trung tâm và cá nhân môi giới nhỏ lẻ. do vậy họ cần huy động thêm vốn. thị trường bất động sản đã có sự phát triển mang tính bùng nổ. 7. Sau 2 năm Việt Nam ra nhập WTO. Sau 2 năm Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO. Tại hội buổi thảo đánh giá tác động hội nhập sau 2 năm gia nhập WTO. do bất động sản hình thành từ các dự án có thời gian hình thành dài và giá trị rất lớn . sự tiến bộ kể trên được thể hiện một cách rõ ràng khi thị trường bất động sản Việt Nam từ chỗ không được xếp hạng chỉ số minh bạch đã vươn lên nằm trong tốp những thị trường có tính minh bạch! Những cam kết về tự do hoá thị trường khi gia nhập WTO đã giúp các công ty quản lý bất động sản quốc tế có điều kiện phát triển tại Việt Nam như CBRE. thị trường BĐS VN đã vươn lên nằm trong tốp những thị trường có tính minh bạch. Phần lớn đối tượng này họ đã có sẵn một lượng vốn nhưng chưa đủ để sở hữu một bất động sản như ý muốn. Bước tiến dài trong thị trường bất động sản. Đối với khu vực tư nhân: là những đối tượng có nhu cầu căn bản về bất động sản.

tình hình lãi suất tăng cao còn gây khó khăn cho nhiều khách hàng đi vay nợ để mua nhà. Theo thống kê của Ngân hàng nhà nước. chắc chắn là nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng dù có thấp hơn các năm trước. Sự lên xuống của thị trường bất động sản.trầm và hiện tại là tương đối trầm lắng. Thị trường bất động sản tụt dốc trước những biến động bất lợi như vậy 21 . Không những thế. ngăn chặn suy giảm kinh tế trong năm 2009 cũng sẽ là cơ hội để thị trường bất động sản "ấm lên". tổng dư nợ vốn cho vay đầu tư bất động sản tại các tổ chức tín dụng trong cả nước là trên 115.hút một lượng vốn lớn trong tổng đầu tư toàn xã hội và tạo ra lượng giá trị gia tăng lớn. trong giai đoạn thị trường hiện nay. diễn biến bất lợi của lạm phát buộc ngân hàng nhà nước phải thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ. diện mạo của thị trường bất động sản cũng đã được điều chỉnh theo. việc thực hiện 8 nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ từ đầu năm đến nay đã cho kết quả ban đầu khả quan.ông Võ nhấn mạnh.15% tổng dư nợ toàn hệ thống. Theo các chuyên gia.Chỉ tính riêng trong năm 2008. tốc độ tăng trưởng có giảm đi nhưng vẫn không phải là âm. "Những lý thuyết về thị trường bất động sản trước đây đã không còn phù hợp. Tại thời điểm này. Từ đó. Việc các ngân hàng giảm lãi suất là một tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản.500 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2008. Tại buổi hội thảo. hàng chục dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản với tổng số vốn đăng ký lên đến hàng chục tỷ USD. tổng dư nợ tín dụng cho vay BĐS của toàn bộ hệ thống ngân hàng giảm từ 135. thị trường vốn đã được điều chỉnh khá mạnh với những hình thức mới của thị trường chứng khoán và công ty cổ phần.000 tỷ đồng (chiếm 9. Theo đó. mà mối quan hệ giữa thị trường này và thị trường tài chính đóng vai trò quyết định". 7. chiếm 9. liên thông mạnh mẽ với thị trường tài chính. cho thấy phần nào sức hấp dẫn và khả năng sinh lợi của thị trường bất động sản Việt Nam trong tương lai. các chuyên gia cũng cho rằng. Tuy nhiên.2. các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam cũng chỉ rõ những yếu kém cần khắc phục để thị trường này trở thành đòn bẩy thực sự của nền kinh tế. Theo GS.5% tổng dư nợ toàn bộ nền kinh tế). TSKH Đặng Hùng Võ. Thực tế đang cần những lý thuyết kinh tế mới về thị trường bất động sản. luôn kéo theo sự thăng hay trầm của thị trường tài chính và ngược lại.000 tỷ đồng trong tháng 4 xuống còn 115. Bất động sản-rủi ro và cơ hội. lạm pháp đã giảm dần. thị trường bất động sản trải qua nhiều bước thăng . Sau 2 năm Việt Nam gia nhập WTO. Điều này khiến cho dòng vốn tín dụng dành cho bất động sản sụt giảm. Do vậy. Năm 2008. việc Chính phủ công bố các giải pháp kích cầu.

nguồn cung văn phòng tăng 122% trong ba năm 2009-2011. nhà ở Indochina Plaza Hanoi theo một thỏa thuận vào ngày 19/2/2009. khó có cơ hội để mua nhà với mức giá rẻ như bây giờ. tình hình năm 2009 có thể tiếp tục ảm đạm do nền kinh tế đang suy thoái. Giá văn phòng cho thuê hạng A.000 tỷ đồng. giá văn phòng cho thuê có thể tiếp tục giảm do nguồn cung tăng mạnh trong khi nhu cầu thấp do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.Diễn biến ngành bất động sản từ năm 2008 đến đầu năm 2009 Từ tháng 3/2008. Dự án xây dựng 500. Trước đó. Ở địa bàn Hà Nội. giá cho thuê ở vùng trung tâm dao động từ 65-150 USD/m2/tháng. Trong khi đó.000 nhà ở xã hội từ nay đến năm 2012 để hỗ trợ cho những người gặp khó khăn về nhà ở đang được kỳ vọng tạo nên cú hích với thị trường bất động sản. 39 USD/m2 xuống còn 60. giá căn hộ chung cư đã rớt giá 30%-50% so với năm cuối năm 2007. 45. Mặc dù nền kinh tế đang trên đà suy thoái nhưng thị trường bán lẻ của Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng với tốc độ tăng trường trung bình đạt khoảng 20%/năm. Đất nền dự án cũng giảm mạnh và giao dịch nhỏ giọt.C lần lượt giảm từ đỉnh cao 70. Mặc dù tốc độ sụt giảm thấp dần nhưng tại thời điểm cuối năm 2008. Chẳng hạn như Vietcombank cho Indochina Land vay 44 triệu USD để đầu tự vào dự án khu phức hợp trung tâm thương mại.650 tỷ đồng vào trung tuần tháng 1. Trái ngược với tình hình ảm đạm của thị trường cao ốc văn phòng và chung cư cao cấp. Ở khu vực quận 2. Dự kiến.HCM quyết định bồi thường bổ sung cho các hộ dân bị giải tỏa ở Thủ Thiêm 24. các nguồn cung mặt sàn bán lẻ không nhiều. các doanh nghiệp lại đang cố gắng đẩy mạnh tìm kiếm các địa điểm kinh doanh đẹp dẫn đến giá cho thuê tăng mạnh trong thời gian qua. văn phòng. Trong tháng 2/2009. Việt Nam được đánh giá là thị trường bán lẻ tiềm năng nhất thế giới trong năm 2008. tương ứng hơn 1 triệu m2 mặt bằng văn phòng. giá nhà đang nhích lên sau khi Tp. Trên các sàn giao dịch bất động sản. thị trường bất động sản có dấu hiệu “hơi ấm” trở lại. ngân hàng BIDV cũng cho Hoàng Anh Gia Lai vay 5.25 USD/m2 vào cuối năm 2008. giá căn hộ chung cư cao cấp bắt đầu giảm mạnh sau khi tăng mạnh trong năm 2007. Tuy nhiên nhiều chuyên gia trong ngành nhận định. Những người dân thực sự có nhu cầu về nhà ở cố gắng mua nhà vì họ cho rằng. Theo dự báo của công ty tư vấn bất động sản CBRE. dòng vốn đầu tư trực tiếp 22 . Theo báo cáo của tổ chức AT Kearney.B. Kinh doanh nhà giá rẻ đang là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp bất động sản. Điều này bắt nguồn từ nguồn vốn tín dụng mà các ngân hàng đã cung cấp cho các công ty bất động sản.35. thị trường bất động sản bán lẻ và nhà ở có giá trị thấp đang được xem là xu hướng bùng nổ của năm 2009. giao dịch nhà giá rẻ (dưới 1 tỷ đồng) đang trở nên sôi động.

Kết quả khảo sát ý kiến từ 33 chuyên gia bất động sản của công ty nghiên cứu thị trường VietRees cũng cho thấy triển vọng của thị trường bất động sản Việt Nam trong vài năm tới vẫn mờ mịt.6%. Hầu hết các cổ phiếu trong ngành này đều có mức giảm giá khá đồng đều từ 76%-80%. ROEA là 22. doanh thu 275 tỷ đồng trong quý IV đến từ 131. 229. Với kết quả kinh doanh khá ấn tượng. việc gia tăng sử dụng nợ sẽ gây nên nhiều áp lực thanh toán nợ đối với doanh nghiệp. ROAA giảm từ 16. 101 tỷ dự án chợ đầu mối B.7% trong năm 2008. và nguồn thu từ dự án Bình An.9%.8% nhưng tăng trưởng lợi nhuận đã bị âm 7. Năm 2008.2 lần và 15% so với năm 2007.5 tỷ bán chuyển quyền sử dụng đất tại dự án Hiệp Bình Phước. An Phú. Cụ thể. cao hơn mức 67% của toàn thị trường.62% và ROAA là 15. Kinh doanh thụt lùi Các công ty niêm yết trên sàn tất nhiên không thoát khỏi xu hướng chung của ngành. Ngành bất động sản cũng gặp bất lợi vì không nằm trong nhóm được hỗ trợ lãi suất.nước ngoài sụt giảm. Thống kê này cho biết có đến hơn 70% chuyên gia không xác định được khi nào thị trường sẽ phục hồi và chỉ 12% chuyên gia tin rằng thị trường phục hồi vào cuối năm 2009 hoặc sau đó.46 xuống còn 1. ROEA giảm từ 27. Điều đáng lo ngại là sự gia tăng của tỷ số nợ/vốn chủ sở hữu từ mức 0.32%. 23 . TDH dẫn đầu thị trường về tốc độ tăng trưởng.2%. các chỉ tiêu này vẫn cao hơn so với toàn thị trường.3% xuống còn 8.7 của năm 2007 lên 1. Một số công ty có kết quả kinh doanh đáng chú ý Mặc dù thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có một vài điểm sáng. Với kết quả này. lợi nhuận sau thuế của ngành lần lượt là 52. Kết quả trên khiến các chỉ số sinh lợi của ngành giảm mạnh so với năm 2007.3 tỷ đồng từ việc bán 307 đất nền dự án Bình Chiểu.0 vào năm 2008 khiến chỉ số thanh toán của ngành giảm tương ứng từ 2.6% xuống còn 16. Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh đang gặp khó khăn. Tuy nhiên. Doanh số cả năm của công ty đạt 606 tỷ đồng và lợi nhận sau thuế đạt 199 tỷ đồng. Cổ phiếu của ngành BĐS là một trong những nhóm cổ phiếu có mức sụt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán. Thành quả này rõ ràng thấp hơn so với năm 2007 khi tăng trưởng doanh thu. lần lượt tăng 2. Cụ thể.2% và 72. mặc dù tăng trưởng doanh thu nhóm ngành đạt 33. những công ty sau đây có thể là những gợi mở cho cơ hội đầu tư trong năm 2009: TDH: CTCP phát triển nhà Thủ Đức công bố kết quả doanh thu đấy ấn tượng trong quý IV/2008 khi doanh số đạt 275 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 104 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sinh lợi của TDH cũng rất khả quan. Được biết.66.

Dự báo sang năm 2009, TDH có khả năng duy trì mức doanh thu và lợi nhuận cao khi còn một số nguồn thu chưa được hạch toán. Bao gồm: 120 tỷ đồng doanh thu từ dự án Bình Chiểu; 90 tỷ đồng doanh thu từ chợ đầu mối; và phần chênh lệch giá trị đất khoảng 99 tỷ đồng mà liên doanh Cantavil chưa chuyển cho TDH trong năm 2008. Ngoài ra, TDH bắt đầu bán dự án chung cư Trường Thọ trên trang web của mình từ ngày 18/2/2009 nên công ty sẽ có thêm nguồn thu mới trong năm 2009. Cổ phiếu của TDH hấp dẫn với mức EPS bằng 8,664. HAG: CTCP Hoàng Anh Gia Lai là doanh nghiệp có quy mô tài sản lớn trong ngành bất động sản nhưng vẫn duy trì khả năng sinh lợi khá cao. Năm 2008, ROEA và ROAA của công ty lần lượt là 21.41% và 10.07%. HAG cũng là doanh nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng về cả doanh số (22.98%) và lợi nhuận (18.61%). Lợi thế kinh doanh của HAG chính là mô hình tập tập đoàn đã giúp HAG giảm được giá thành xây dựng. Các nguyên liệu như đá, gỗ, kính xây dựng..đều được các doanh nghiệp khác trong tập đoàn cung cấp cộng thêm nhiều khu đất đã mua với giá rẽ nên HAG có thể giảm giá thành để cạnh tranh. Trong tháng 2/2009, HAG gây bất ngờ trong giới địa ốc vì giảm mức giá bán căn hộ Hoàng Anh River View (tại phường Thảo Điền, Quận 2), vốn có vị trí khá đẹp, từ mức 2,300 USD/m2 vào cuối năm 2007 xuống còn 1,350 USD/m2. HAGL cũng có lợi thế khi vừa được BIDV cung cấp khoản vay 5,650 tỷ đồng nên hoàn toàn có đủ vốn cho các hoạt động đầu tư sắp tới. Với EPS hiện nay là 3,923 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu của HAG vẫn chưa hấp dẫn khi P/E vào khoảng 14.9x, cao hơn so với bình quân ngành. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể cân nhắc những lợi thế, triển vọng của HAG để đưa ra quyết định đầu tư.
7.3. Triển vọng phát triển của ngành.

Điểm sáng Thị trường bất động sản đang trong giai đoạn rất tiềm năng bởi nhu cầu thực là rất lớn Kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng trong hai mươi năm qua.Mức tiết kiệm của những người muốn mua nhà đang được tích góp nhanh hơn mức tăng trưởng kinh tế. Do đó nhu cầu về không gian sống tốt hơn sẽ tăng trưởng theo thời gian. Nhu cầu về nhà ở xã hội còn rất cao ở những người có thu nhập thấp. Nhiều chính sách gần đây và một phần trong kế hoạch kích cầu của chính phủ đã hỗ trợ cho nhu cầu này

24

Việt Nam là một nước có dân số trẻ và tốc độ đô thị hóa đang ở mức cao. Theo số liệu của Tổng cục thống kê tốc độ đô thị hóa của của Việt Nam dự báo cho năm 2010 là 33%. Dân số sống tại các đô thị của Việt Nam hiện nay đang là 23 triệu người và có thể tăng lên gấp đôi đạt 46 triệu người vào năm 2025. Trong năm 2008 lượng vốn FDI đăng kí đầu tư vào lĩnh vực bất động sản đạt hơn 14 tỷ đô la chủ yếu là ở phân khúc văn phòng căn hộ và mảng khách sạn du lịch. Đây là con số kỷ lục từ trước tới nay và nó cũng cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường bất động sản trong nước Điểm tối Khả năng tăng giá vật liệu xây dựng trở lại làm cho giá thành các sản phẩm bất động sản mới tăng lên. Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã khiến cho nhu cầu bất động sản ở Việt Nam chững lại, các công trình xây dựng cũng bị đình đốn do giá nguyên vật liệu tăng cao (xi măng và sắt thép...). Trong nửa đầu năm 2009 ngành ngân hàng đã mở cửa thực sự thị trường thế chấp. Mặc dù lãi suất vay mua nhà vẫn đang ở mức cao (khoảng 12%/năm), nhưng việc này đã giúp cho người muốn mua căn hộ mà chưa đủ khả năng. Mới đây ngày 10/8/2009 NHNN Việt Nam lại mới có thông tư giảm tỷ lệ sử sụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng điều này sẽ làm cho việc vay vốn để mua nhà hoặc đầu tư bất động sản gặp khó khăn hơn. Nhu cầu bất động sản có thể giảm nếu lạm phát tái diễn. Thị trường tài chính đang nóng lên trên quý 2 năm nay; điều này sẽ gây nên áp lực cho Chính phủ trong việc kiểm soát lạm phát. Do đó mà người mua để ở hay để đầu cơ có thể phải đương đầu với những rủi ro có thể xảy ra khi tăng lãi suất. Nếu điều này xảy ra sẽ làm gia tăng chi phí tài chính và giảm nhu cầu. Nhà đầu tư có thể sẽ đầu tư ít hơn vào thị trường bất động sản vì thị trường chứng khoán đang hồi phục nhanh chóng trong quý 2/2009 và có thể đến hết năm vì vậy nhà đầu cơ có thể đầu tư vào thị trường bất động sản trễ hơn so với dự kiến. Một số quyết định mới liên quan đến thị trường bất động sản Một số các văn bản pháp luật mới tao điều kiện cho ngành kinh doanh bất động sản Ngày 1/1/2009 cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà với thời gian tối đa là 50 năm.
25

Ngày 18/6/2009 Quốc hội đã biểu quyết thống nhất dự án luật sửa đổi bổ sung điều 126 của luật nhà ở và điều 121 của luật đất đai cho phép Việt kiều được mua nhà không hạn chế từ ngày 01/09/2009. Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg hiệu lực ngày 22/7/2009 về sửa đổi một số cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở cho sinh viên, công nhân và nhà cho người thu nhập thấp theo đó : + Giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày QĐ này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2009 đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề… + Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009 đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở để cho các đối tượng trên thuê và nhà để bán, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở.

26

sản xuất. không chỉ được tính bằng các tiêu chí về công nghệ. so sánh với các đối tác cạnh tranh trong hoạt động trên cùng một lĩnh vực. Vần đề cơ bản là. cần phải xác định được các yếu tố phản ánh năng lực cạnh tranh từ những lĩnh vực hoạt động khác nhau và cần thực hiện việc đánh giá bằng cả định tính và định lượng. để đánh giá năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp. nhân sự. doanh nghiệp có thể thoả mãn tốt hơn các đòi hỏi của khách hàng mục tiêu cũng như lôi kéo được khách hàng của đối tác cạnh tranh. công ty có thị phần lớn nhất với năng lực cạnh tranh mạnh nhất. Đây là các yếu tố nội hàm của mỗi doanh nghiệp.PHẦN 2: PHÂN TÍCH CẠNH TRANH. hệ thống thông tin…Tuy nhiên. không một doanh nghiệp nào có khả năng thỏa mãn đầy đủ tất cả những yêu cầu của khách hàng. Marketing. cùng một thị trường. Vị thế cạnh tranh của một công ty so với các đối thủ được thể hiện qua thị phần và năng lực phân biệt riêng có của công ty. Đánh giá vị thế cạnh tranh của các đối thủ. nhân lực. Thực tế cho thấy. Thị trường bất động sản là một thị trường có tỉ suất lợi nhuận cao. Mặt khác. vị thế cạnh tranh càng vững chắc hơn nếu công ty có năng lực đặc biệt về nghiên cứu và phát triển. hiểu biết thị trường. Như vậy. Trên cơ sở các so sánh đó. muốn tạo nên năng lực cạnh tranh. hay còn được biết như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ngày càng cao hơn. tài chính. Năng lực riêng biệt. Những điểm mạnh và điểm yếu bên trong một doanh nghiệp được biểu hiện thông qua các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp như marketing. công nghệ. Thường thì doanh nghiệp có lợi thế về mặt này và có hạn chế về mặt khác. quản trị. tạo được uy tín nhãn hiệu – những thế mạnh vượt trội mà các đối thủ không có được. Nói chung. năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trước hết phải được tạo ra từ thực lực của doanh nghiệp.Những doanh nghiệp đã hoạt động hiệu quả trên 27 . Thị phần càng lớn công ty càng mạnh – xét ở vị thế cạnh tranh. 1. độc đáo nhất sẽ có vị thế cạnh tranh tốt nhất. đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo lập được lợi thế so sánh với đối tác của mình. Nhờ lợi thế này. tài chính. doanh nghiệp phải nhận biết được điều này và cố gắng phát huy tốt những điểm mạnh mà mình đang có để đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của khách hàng. tổ chức quản trị doanh nghiệp… một cách riêng biệt mà cần đánh giá. các doanh nghiệp trong ngành đều có những lợi thế riêng biệt so với các doanh nghiệp khác cùng lĩnh vực. Sẽ là vô nghĩa nếu những điểm mạnh và điểm yếu bên trong doanh nghiệp được đánh giá không thông qua việc so sánh một cách tương ứng với các đối tác cạnh tranh.

công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Chánh. khu dự án cao cấp Phú Mỹ. công ty Hòa bình. các tiện ích trong các dự án. tiến độ thực hiện. bên cạnh việc đầu tư vào thiết kế. CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG. chất lương thị công. để đầu tư cho chất lượng của các dự án địa ốc của mình và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. mời các nhà thầu xây dựng nước ngoài có chất lượng và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các dự án bất động sản trên thế giới. các khu đô thị mới..Hòa Bình. Trong hơn 10 năm hoạt động. Saigon Land. nhà đầu tư cũng như văn hóa người Việt Nam thể hiện qua không gian sống và nhu cầu cụ thể trong ngôi nhà mới của mình. các mong muốn của khách hàng. để thực hiện được điều này. Uy tín: Theo kết quả nghiên cứu hành vi khách hàng được tổ chức mỗi 6 tháng tại Vạn Phát Hưng. những thành viên sáng lập và đội ngũ nhân viên Vạn Phát Hưng đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm quý báu về thị trường. Đây là thế mạnh cạnh trang giúp cho VPH thiết kế và bán hàng rất tốt.Chúng em xin đánh về vị thế cạnh tranh của một số đối thủ cạnh tranh của công ty cổ phần và đầu tư xây dựng Bình Chánh như là công ty Vạn Phát Hưng. Am hiểu thị trường và mong muốn của khách hàng Việt Nam: Với 10 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực đầu tu và kinh doanh địa ốc tại Việt Nam. Nó cũng giúp cho đội ngũ nhân viên bán hàng có cách tiếp cân hài hòa và thuyết phục khách hàng nhanh hơn. có đến 95% khách hàng được phỏng vấn cho biết rằng họ đã quan tâm và chọn mua sản phẩm công ty vì sự tin tưởng vào uy tin của công ty thể hiện qua việc thực hiện đúng các cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm. So với các công ty khác thì công ty cổ phần Vạn Phát Hưng có nhiều lợi thế về số lượng. quận 2 và huyện Nhà Bè. Bên cạnh đó. dự án Tân Kiểng. công ty đã đầu tư và kinh doanh thành công nhiều dự án địa ốc lớn trên địa bàn Tp. Công ty đã thuê các nhà thiết kế chuyên nghiệp và có uy tín của nước ngoài. công ty còn xác lập những kế hoạch kinh doanh và bán hàng có quan tâm lợi ích khách hàng. có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các dự án kinh doanh nhà ở. đất xanh.Hcm như dự án khu dân cư Phú Thuận..trong ngành bất động sản như công ty Sacomreal.. các dự án địa ốc được triển khai tại các địa bàn và khu vực có tiềm năng phát triển tốt trong một vài năm tới như quận 7. Vạn Phát Hưng.. Uy tín Vạn Phát Hưng đã được khách hàng khảng định niềm tin trong nhiều năm qua. Thương hiệu sinh lợi: Các sản phẩm do Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư là các sản phẩm có khả năng mang lại lợi nhuận cao cho khách hàng. Homecare.. 28 . Vị thế cạnh tranh của công ty.

3 tỷ (tăng 36. Như vậy trên thị trường bất động sản. Theo số liệu từ thống kê.Trách nhiệm với cộng đồng xã hội: Một trong những chiến lược định hướng của VPH là mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng thể hiện qua việc xây dựng các khu dân cư mới. Công ty thường xuyên giáo dục nhân viên biết tự rèn luyện ngày càng giỏi hơn. Sau năm 2010.sự trung thực và hết mình cống hiến cho các dịch vụ xã hội. hài lòng khách hàng. Hình ảnh công ty trước công chúng ngày càng đẹp. hưởng thụ nhiều tiện ích như những dự án nhà ở tại Singapore. VPH sẽ phát triển các địa ốc khác như văn phòng cho thuê. Khách hàng cảm thấy tự hào khi ở tại căn nhà. môi trường sống tốt và đảm bào tiến độ xây dựng. thể dục thể thao. 29 . đoàn kết hơn để xuất sắc hoàn thành công việc được giao Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Luôn luôn đưa ra những thiết kế mới. bệnh viện. VPH đã đươc thừa nhận là một thương hiệu phát triển địa ốc có tiếng nhờ vào thiết kế ưu việt. Điều này được chứng minh qua các dự án của VPH. Họ tiếp tục mua và giới thiệu cho bạn bẻ gần xa…đón mua những sản phẩm của VPH. Nguồn nhân lực tại công ty làm việc với tất cả năng lực. độc đáo đáp ứng nhu cầu thị trường. giao hàng CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH. dự án chất lượng cao. trường học. doanh thu của Hòa Bình là 133. kịp thời. và gấp gần 10 lần so với mức bình quân ngành. Vị thế cạnh tranh của Công ty Mặc dù mới chính thức thành lập từ tháng 12 năm 2000 nhưng Hòa Bình đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Nhờ những nổ lực này mà công ty đã gặt hái được nhiều thành tích tiêu biểu nhất là bằng khien giấy chứng nhận cho các đóng góp xã hội và cách giải thưởng do người tiêu dung bình chọn. các trung tâm giải trí. Công ty là một trong những doanh nghiệp có sức cạnh tranh và hoạt động tương đối hiệu quả trong ngành xây dựng. Công tác chăm lo đời sống của những thành phần xã hội gặp khó khăn bằng các hình thức từ thiện đã và đang được công ty thực hiện trong nhiều năm qua. hiện đại góp phần vào sự phát triển xã hội. Trong năm 2005. thương mại.3% so với năm 2004). căn hộ do VPH đầu tư. mang lại cho dân cư một cách sống mới. Nguồn nhân lực chuyên nghiệp và vững chuyên môn: VPH là một tập thể những nhà quản lý chuyên nghiệp và đầy kinh nghiệm. Công tác chăm sóc tư vấn và giải quyết khiếu nại của khách hàng cũng được công ty quan tâm đầy đủ. điển hình như dự án khu công nghiệp Phú Mỹ: công ty sử dụng thiết kế của Singapore. có chiều sâu. có tâm huyết hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho các cư dân đô thị tại VN.

HUHTAMAKI (Vietnam) Ltd. Maeda ). đội ngũ công nhân có tay nghề cao. FUJITA Corporation. Bằng môi trường làm việc tốt và chế độ đãi ngộ nhân tài phù hợp. Taisei. RIVERSIDE. Indochina Resort. Công ty Sino – Pacific . nhiều năm qua Hòa Bình không bị hiện tượng chảy máu chất xám mà ngược lại thu hút nhiều nhân tài đến với Công ty. Hòa Bình 30 . mức độ an toàn và sự yên tâm về chi phí đầu tư cho công trình điều này được thể hiện qua sự khen ngợicủa những khách hàng giành cho Hòa Bình như: DANAO International Holdings Ltd. Hàng năm các báo cáo tài chính của Hòa Bình đều được kiểm tra đánh giá bởi các nhà kiểm toán chuyên nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận. kinh nghiệm và giỏi ngoại ngữ. tiên tiến và có tính chuyên nghiệp cao mà điển hình là hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 .Ltd.Hồ Chí Minh đánh giá cao và xếp loại DOANH NGHIỆP A* (là hạng cao nhất về uy tín của doanh nghiệp đối với ngân hàng và là doanh nghiệp xây dựng duy nhất được ngân hàng xếp hạng này). FISHERIES ENGINEERING Co. TRANSFIELD. Thương hiệu Hòa Bình có thể chưa được nhiều người biết bằng một số tổng công ty xây dựng lớn của Nhà nước nhưng Hòa Bình được xã hội đánh giá rất cao bởi sự tín nhiệm của rất đông đảo khách hàng.Về uy tín: Trong ngành xây dựng. v.chi nhánh TP. Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn.Ltd.. TECASIN Business Center. Công ty Posco Engineering & Construction. Hòa Bình luôn bảo đảm tình hình tài chính lành mạnh và khả năng thanh toán của mình... TOA Corporation. có thể khẳng định Hòa Bình là một trong những công ty rất có uy tín . Obayashi. cán bộ kỹ thuật có trình độ. Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng v. chính vì vậy mà Hòa Bình đã được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam .. lực lượng thầu phụ hùng hậu ở tất cả các ngành nghề chuyên môn đã gắn bó với công ty qua nhiều năm hoạt động. Với nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm và tràn đầy nhiệt huyết này.v… Chính uy tín này đã đem lại cho Hòa Bình ưu thế trong công tác đấu thầu các công trình xây dựng lớn. Hòa Bình cũng đã rất tích cực nghiên cứu học hỏi nâng cao trình độ quản lý. đặc biệt là của các chủ đầu tư nước ngoài. Về khách hàng: Hòa Bình đã trở thành đối tác tin cậy và tín nhiệm của nhiều công ty lớn trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh địa ốc đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài như: Công ty Liên Doanh KTOM (Liên doanh của bốn tập đoàn xây dựng lớn của Nhật gồm: Kajima. LTD. áp dụng hệ thống quản lý khoa học. WESTMOUNT CO. POSEC – Posco Engineering & Construction Co. DELTA JUICE Company Vietnam Ltd. đội ngũ cán bộ quản lý. đặc biệt là những khách hàng có yêu cầu khắt khe nhất về chất lượng kỹ mỹ thuật. tốc độ thi công. ngay từ thời kỳ đầu hoạt động.v… Về quản lý: Song song với kinh nghiệm thực tế làm việc với các đối tác nước ngoài. Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội. Về nguồn nhân lực: Hòa Bình là một công ty xây dựng có ban lãnh đạo uy tín.2000. Sự tập trung và thống nhất quản lý nguồn nhân lực này là một lợi thế khá lớn của Hòa Bình so với các công ty xây dựng khác.

nâng cao sức cạnh tranh trong các lĩnh vực đang hoạt động Hòa Bình bảo đảm thực hiện thật tốt những sứ mệnh. Về công nghệ: Hầu hết những khách hàng và đối tác của Hòa Bình là các nhà đầu tư.. kiến thức của nhân loại.Năm nay thì Hoà Bình đã xếp vị trí 307 trên 500 doanh nghiệp tư nhân có doanh thu cao nhất Việt Nam. mục tiêu cũng như hoàn thiện các cơ chế. Việc này vô cùng quan trọng. các nhà tư vấn. lương tâm nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm cao đối với cộng đồng. chính sách đào tạo và đãi ngộ nhân tài của mình. ta sẽ dự đoán những biện pháp cạnh tranh của những đối thủ ấy.v. vì thế nên chúng ta cần làm thật thận trọng. Diagram Wall v. Dự đoán biện pháp cạnh tranh Sau khi xác định vị thế cạnh tranh của các đối thủ. Văn hóa Hòa Bình có nhiều điểm đặc sắc và có thể nói đã thấm sâu vào máu thịt của từng CBCNV. lành mạnh. trang trí nội thất cũng như nắm vững quy trình thi công lắp đặt các vật liệu kỹ thuật như vật liệu chống thấm. tiếp tục xây dựng một nền văn hoá doanh nghiệp kết hợp một cách hài hòa tinh hoa. Trong suốt 19 năm hoạt động. Qua thực tế làm việc với các đối tác nước ngoài đó. chính sách. Có thể nói. các nhà thầu chính. Hòa Bình đã nắm bắt được những công nghệ và phương thức quản lý xây dựng tiên tiến của nhiều nước trên thế giới như công nghệ Top – down. 2. Những mục tiêu và các mặt mạnh/ yếu của một đối thủ cạnh tranh góp phần rất lớn vào việc chỉ rõ những biện pháp và phản ứng của họ đối với những 31 . Về nguồn cung cấp vật liệu: Bên cạnh khoảng 100 nhà cung cấp chiến lược Hòa Bình còn có danh sách trên 1000 nhà cung cấp các sản phẩm xây dựng bao gồm vật liệu và máy móc thiết bị thi công trong đó có cả những nhà xản xuất mà Hòa Bình có thể mua trực tiếp với những ưu đãi về giá cả và các điều kiện thanh toán. cách nhiệt.. kết cấu bêtông cốt thép đến các công tác hoàn thiện và thi công điện nước. Nếu dự đóan sai thì chiến lược tiếp theo của chúng ta cũng sẽ không chính xác. Hòa Bình đã xây dựng được một môi trường làm việc vui vẻ. Mọi thành viên của Hòa Bình đều xem trọng đạo đức. vật liệu cách âm. có tính tự giác và kỷ luật cao.Hoàn toàn có thể triển khai những chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh của mình một cách toàn diện và thực hiện thành công chiến lược phát triển của mình. điều này có thể dẫn đến thất bại cho công ty. chống trượt. thiết kế đến từ khắp năm châu. Về văn hóa doanh nghiệp: Là một công ty có bề dày lịch sử trong việc xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp mang tính nhân bản cao. Hòa Bình nổi tiếng là lò luyện nhân tài và để tiếp tục phát triển... văn hoá dân tộc và cả truyền thống tốt đẹp của gia đình (của những cổ đông sáng lập). trong sạch. hiện Hòa Bình đang nắm vững những công nghệ thi công tiên tiến nhất từ công tác nền móng.

3.Hiểu rõ được những vấn đề này. Đối thủ cạnh tranh hung dữ: Công ty này phản ứng mau lẹ và mạnh mẽ với mọi cuộc đột kích vào lãnh địa của mình. dẫn tới đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ. Họ có thể cảm thấy khách hàng của mình là những người trung thành. Chất lượng sản phẩm cành cao tức là mức độ thoả mãn nhu cầu càng cao. Hiện nay. Cần phải hiểu một cách sâu sắc toàn bộ ý đồ của một đối thủ cạnh tranh nhất định thì mới có thể dự đoán được cách đối thủ có thể hành động. một nề nếp văn hóa nội bộ nhất định và một số niềm tin chủ đạo nhất định. quá trình lịch sử. mỗi đối thủ cạnh tranh còn có một triết lý nhất định về việc kinh doanh. Đối thủ cạnh tranh điềm tĩnh: Một số đối thủ cạnh tranh không phản ứng nhanh hay mạnh đối với biện pháp của một đối thủ nhất định. Đối thủ cạnh tranh hung dữ luôn cảnh báo rằng. kết hợp với việc phân tích mục tiêu và mặt mạnh yếu của từng công ty. ta có thể dễ dàng hơn trong việc dự đoán những phản ứng. * Cạnh tranh sản phẩm: là tổng thể những chỉ tiêu. Công ty phải cố gắng đánh giá những lý do tại sao đối thủ lại có hành vi điềm tĩnh. 32 . Tấn công một con cừu bao giờ cũng tốt hơn là tấn công một con cọp. và không có cách nào đoán trước được điều đó căn cứ vào tình trạng kinh tế. Đối thủ cạnh tranh kén chọn: Đối thủ cạnh tranh có thể chỉ phản ứng với những kiểu tấn công nhất định mà không có phản ứng gì với những kiểu tấn công khác. Khi biết được những phản ứng của một đối thủ cạnh tranh chủ chốt thì công ty sẽ có những căn cứ để hoạch định hướng tấn công khả thi nhất. họ có thể thiếu kinh phí để phản ứng. 4. Họ có thể phản ứng với việc tăng chi phí quảng cáo. từ đó ta sẽ có thể đưa ra bước đi tiếp theo phù hợp. Như đối thủ cạnh tranh có thể trả đũa hay không trả đũa trong một trường hợp cụ thể nào đó. làm tăng khả năng trong thắng thế trong cạnh tranh của doanh nghiệp. thuộc tính của sản phẩm thể hiện mức độ thoả mãn nhu cầu trong những điều kiện xác định phù hợp với công dụng của sản phẩm. tốt nhất là các công ty khác đừng nên tấn công. hay bất kỳ điều gì khác nữa. họ có thể chậm phát hiện ra biện pháp đó. 2. Đối thủ cạnh tranh khôn ngoan: Có một số đối thủ cạnh tranh không để lộ ra một cách phản ứng nào có thể đoán trước được. Sau đây là những cách phản ứng phổ biến của các đối thủ cạnh tranh: 1. vì người phòng thủ sẽ chiến đấu đến cùng. biện pháp cạnh tranh.biện pháp của công ty như giảm giá tăng cường khuyến mại hay tung ra sản phẩm mới. chất lượng sản phẩm đã trở thành một công cụ cạnh tranh quan trọng của các doanh nghiệp trên thị trường. Ngoài ra. vì nghĩ rằng nó ít đe dọa. họ có thể vắt sữa doanh nghiệp.

Chính sách định giá theo giá thị trường. thậm trí quyết định đến sự còn của doanh nghiệp trên thị trường bởi vì nó tác động đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên các khía cạnh sau: 33 . .. .Nâng cao chất lượng sản phẩm có nghĩa là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Chất lượng sản phẩm tăng lên sẽ thu hút được khách hàng tăng đựơc khối lượng hàng hoá tiêu thụ. * Cạnh tranh bằng nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm Ngày nay. .Các yếu tố không kiểm soát được quan hệ cung cầu cường độ cạnh tranh trên thị trường.Chính sách ổn định giá bán. chi phí bán hàng.Chính sách bán phá giá: định mức giá bán thấp hơn hẳn giá thị trường và thấp hơn cả giá thành sản xuất.Chính sách định giá cao.. Tức là giữ nguyên giá bán theo thời kỳ và địa điểm.Các yếu tố kiểm soát được: Chi phí sản xuất sản phẩm. giữ vũng và mở rộng thị trường. chi phí lưu động và chi phí yểm trợ xúc tiến bán hàng. . doanh nghiệp chấp nhận mức lãi thấp. một doanh nghiệp có thể có các chính sách định giá sau: . nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng. thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản.Chính sách giá phân biệt. . đảm bảo hoàn thành các mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra. tăng lợi nhuận. chính sách điều tiết thị trường của Nhà nước. Tức là mức giá bán cao hơn mức giá thống trị trên thị trường và cao hơn giá trị sản phẩm. Giá cả được sử dụng làm công cụ cạnh tranh thông qua các chính sách định giá bán sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường.Chính sách định giá thấp: định giá thấp hơn so với thị trường nhưng cao hơn giá trị sản phẩm. Chính sách này giúp doanh nghiệp thâm nhập. + Phân biệt theo thời gian. tăng uy tín sản phẩm mở rộng thị trường. * Cạnh tranh bằng giá bán sản phẩm Giá cả của sản phẩm phụ thuộc vào các yếu tố sau: . Mục tiêu của bán giá là tối thiểu hoá rủi ro hay thua lỗ hoặc để tiêu diệt đối thủ cạnh tranh. . + Phân biệt theo lượng mua + Phân biệt theo chất lượng + Phân biệt theo phương thức thanh toán: Thanh toán ngay hay trả chậm. . từ đó tăng doanh thu.

. Theo một nghiên cứu gần đây thì lý do khách hàng chọn mua sản phẩm của Vạn Phát Hưng thì có tới 66. . chữ tín của doanh nghiệp) .Thương lượng trong cạnh tranh. Thêm nữa.Mở rộng quan hệ làm ăn với các đối tác trên thị trường. ta sẽ đứng trên danh nghĩa là đối thủ của công ty cổ phần Vạn Phát Hưng có thể dự đoán một số biện pháp cạnh tranh của họ như sau : Vạn Phát Hưng là một công ty được thành lập cách đây 10 năm. Với đội ngũ nhận viên được đào tạo giỏi và 34 . 10 năm phát triển họ đã khẳng định được thương hiệu và có vị thế cao trên thị trường đô thị chất lượng cao. Đó là việc thoả thuận giữa các chủ doanh nghiệp để chia sẻ thị trường một cách ôn hoà . đồng nghĩa với việc này là họ cũng sẽ không thể đưa ra các biện pháp có ảnh hưởng đến uy tín của mình.6% lý do đưa ra là vì uy tín của công ty. phối hợp với các chủ thể trong việc chi phối thị trường. Điều này có thể khẳng định những biện pháp nhằm cạnh tranh của Vạn Phát Hưng sẽ tận dụng tối đã uy tín của mình. Từ 2 điều này có thể dự đoán rằng những chính sách về giá thấp . hoặc phá giá sẽ không bao giờ là lựa chọn của họ.Doanh nghiệp sẽ bán được nhiều sản phẩm nếu khách hàng cảm thấy yên tâm rằng sản phẩm đó đảm bảo chất lượng ngay cả khi quan hệ mua bán đã chấm dứt. tài sản của Vạn Phát Hưng thì vốn của họ vẫn rất khiêm tốn. * Cạnh tranh bằng các công cụ khác . so sánh tương quan về nguồn vốn.. Đây có thể là một phản ứng cạnh tranh khôn ngoan nếu như biết chắc đối đầu sẽ chỉ là bất lợi cho cả hai. chống hàng giả.Cải thiện vị trí hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường ( thương hiệu.Tăng khả năng tiêu thụ hàng hoá thông qua việc thu hút sự quan tâm của khách hàng tới sản phẩm của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn .

họ có thế mạnh về nguồn nhân lực . và phát triển được thêm uy tín. . Nhờ vào việc phân tích cạnh tranh tốt họ có thể tìm được giải pháp. cải tiến sản phẩm hoàn hảo hơn. cũng như những dịch vụ hậu mãi để mang đến sự thoải mái cho khách hàng . tiện ích hơn. Nhận định chủ quan hơn một chút thì ta cũng có thể dự đoán Vạn Phát Hưng sẽ không thể trong vai một đối thủ cạnh tranh hung dữ được. Đây sẽ là một lợi thế cạnh tranh lớn của họ. Nhân tố bên ngoài.1 lý do đưa ra nói rằng vì phong cách phục vụ tốt.Tập trung đầu tư vào địa ốc. Các nhân tố bên ngoài cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành công của công ty.đầy nhiệt tình . 3. phát triển dich vụ chăm sóc khách hàng. và theo thống kê thì cũng có tới 54. Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng 1 cách trực tiếp lên sự thành công 35 . Họ sẽ là một đối thủ điềm tĩnh hoặc kén chọn hoặc khôn ngoan. họ tìm kiếm thế mạnh của mình.1. Điều này có thể dự đoán với thế mạnh này thì họ sẵn sàng tập trung phát triển những tiện ích kèm theo.Phát triển thương hiệu và thị phần. đưa nhanh sản phẩm ra thị trường bằng việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường. bởi vì tiềm lực của họ không đủ mạnh để làm có thể phản ứng mau lẹ và mạnh mẽ với bất kì đối thủ nào xâm nhập vào lãnh địa của họ. và 42. 3. Định hướng chiến lược của công ty Vạn Phát Hưng. . Có rất nhiều nhân tố dẫn đến thành công của một công ty. tùy mỗi trường hợp họ sẽ trong vai một đối thủ khác nhau. . thương hiệu của mình cũng như sẽ không tốn kém vào việc phải cạnh tranh với đối thủ của mình. Tuy nhiên mỗi công ty thì đều đưa ra cho mình một hướng đi riêng.Liên doanh. thiết kế và làm thủ tục đầu tư dự án. Chiến lược phát triển của công ty trong 4 năm tới. Xác định những nhân tố thành công chính thành công của các công ty. . dự đoán biện pháp cạnh tranh của các đối thủ. đánh giá vị thế cạnh tranh của các đối thủ.Chuyên nghiệp hóa công tác quản lí và nhân sự. Trong một số trường hợp thì họ cũng sẽ có thể liên kết với một vài công ty đối thủ để thực hiện các dự án điều này sẽ giúp họ thoát khỏi những rào cản về nguồn vốn. liên kết với các đối tác trong và ngoài nước về vốn.2% lý do đưa ra là vì đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình. Và sẽ có cách phản ứng khác nhau tuy nhiên ta cũng có thể đoán được trong một vài biện pháp mà họ sẽ làm như trên. liên tục phát triển dự án. hướng đi cho công ty mình một cách tốt nhất. công nghệ và kinh nghiệm phát triển bất động sản.

• Trách nhiệm với quyền lợi người lao động Công ty soạn thảo và ban hành các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của CBCNV đối với Công ty. Luật Đất đai.2. xây dựng niềm tin cho cổ đông. đào tạo định 36 . triển khai các khóa huấn luyện. nhà đầu tư và các bên liên quan. thu nhập người dân tăng sẽ thúc đẩy nhu cầu xây dựng và nhà ở. Sau đây là 1 vài nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của các công ty bất động sản: Tốc độ tăng trưởng kinh tế. Khi kinh tế phát triển. Do đó. 3. và trong tất cả các hoạt động. Hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của thị trường bất động sản đã dần hoàn thiện. Một chính sách hiệu quả đã làm bệ phóng cho công ty Hòa Bình phát triển đến ngày hôm nay. • Trách nhiệm với cổ đông HĐQT tập trung vào quản lý bằng bộ máy điều hành tốt nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của các Giám đốc và Ban Điều hành. Sau đây là một số chính sách của công ty Hỏa Bình: • Trách nhiệm với xã hội Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình quan niệm rằng việc cải thiện điều kiện làm việc cho CBCNV là một phần việc tất yếu của mình. Luật Nhà ở. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Xây dựng. Luật Kinh doanh bất động sản.của càc công ty. môi trường đầu tư thông thoáng và thuận lợi cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Luật Doanh nghiệp. Nhân tố bên trong Công ty Hòa Bình: Sau 9 năm kể từ khi công ty được thành lập đến nay là một khoảng thời gian không dài nhưng công ty cũng đã khẳng định được tên tuổi và là một trong những doanh nghiệp có sức cạnh tranh và hoạt động hiệu quả trong ngành xây dựng. Ngược lại. sự phát triển của ngành nói chung và Công ty nói riêng phụ thuộc lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. luôn luôn quan tâm đến ảnh hưởng của nó đến môi trường. Vậy những yếu tố nào đã dẩn đến sụ thành công của công ty? Đó chính là do chính sách của công ty. tạo điều kiện để thị trường bất động sản phát triển bền vững và lành mạnh. tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại như thời kỳ giữa năm 2008 đến đầu năm 2009 sẽ làm sụt giảm nhu cầu cũng như giá bất động sản. nhằm đóng góp một phần vào việc xây dựng xã hội phát triển bền vững. Luật Chứng khoán và các Luật khác. Luật pháp.

• Chính sách đối với các đối tác kinh doanh và khách hàng Hòa Bình luôn cố gắng tìm ra tiếng nói chung với các đối tác và khách hàng với quan niệm rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết một cách thỏa đáng trên tinh thần tôn trọng sự công bằng. những không gian sống trong lành. truyền đạt qua các phương tiện thông tin như mạng nội bộ. Với mục tiêu hoạt động là đầu tư phát triển những đô thị chất lượng cao. Trong quá trình hoạt động. Hòa Bình cũng xác định rằng chỉ có sự hợp tác đầy thiện chí mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp và giúp cho tất cả các bên cùng nhau phát triển và tiến bộ. chú trọng rèn luyện CBCNV tính trung thực.hướng. bản tin. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là đầu tư và phát triển dự án bất động sản và kinh doanh sản phẩm BĐS mà công ty đã phát triển. đạo đức và lương tâm nghề nghiệp. thưởng Công ty có chính sách thưởng phạt thỏa đáng. • Chính sách đào tạo Với mục tiêu đào tạo đội ngũ CBCNV lành nghề. bình đẳng. bảo đảm sự hài hòa về lợi ích của các bên. hỗ trợ cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ. sang trọng và tiện nghi. công bằng và phân minh để khuyến khích sự nỗ lực và gắn bó của CBCNV đối với Công ty cũng như xây dựng một môi trường làm việc trong sạch. Công ty Vạn Phát Hưng: Cũng thành lập được khoảng 10 năm. • Chính sách lương. họp nhóm ở các phòng ban. hằng năm Công ty đều trích ra một khoản kinh phí khá lớn cho công tác đào tạo. trang web. 37 . lành mạnh. Thật vậy chỉ trong vòng 10 năm thôi mà công ty đã đạ được những danh hiệu cao quý trong ngành bất đông sản như: • Bằng chứng nhận “thương hiệu hàng đầu ngành xây dựng 2005” • Cúp vàng “thương hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2005” • Cúp vàng “thương hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2006” • Cúp “sao vàng đất Việt 2006” • Cúp vàng “thương hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2007” • Giải thưởng “thương hiệu mạnh 2008” Để đạt được những thành quả đó là do công ty đã có một chiến lược hoạt động kinh doanh hiệu quả. ngoại ngữ trong nước và tham quan học hỏi công nghệ mới ở nước ngoài. tinh thần trách nhiệm. mỹ quan nội thất hài hòa. có thể nói công ty Vạn Phát Hưng là mốt đối thủ cạnh tranh khá nặng ký đối với công ty Hòa Bình. hiện đại vả tiện nghi. các sản phẩm đã hoàn thành của công ty có chất lượng cao. thanh liêm. hướng dẫn CBCNV thực hiện nghiêm túc các sứ mệnh và chính sách của Công ty. giỏi quản lý.

38 .Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh. PHẦN 3: LẬP BẢNG PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY. 1. Trước khi phát triển dự án mới. 1. là công ty cổ phần chuyên đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.VPH luôn nâng cao tính chất chuyên nghiệp để phục vụ tốt nhu cầu khách hang. Trong quá trình thực hiện dự án. tên tiếng Anh là Binh Chanh Construction Investment Shareholding Company (BCCI). đồng thời áp dụng những công nghệ mới nhất để đưa ra thị trường những sản phẩm tiên phong và ưu việt trong thiết kế cũng như xây dựng. VPH luôn côn bố tiến độ thi công kịp thời trên các phương tiện truyền thông và thông báo trực tiếp cho khách hàng. VPH luôn tìm hiểu kỹ mong muốn của khách hang. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh.

. Đầu tư vào các liên doanh trong và ngoài nước: . .Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh được thành lập từ việc cổ phần hóa Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Huyện Bình Chánh. Quy mô khu đất 13.000 đồng.Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở.000.Góp vốn trong Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Phong Phú với vốn điều lệ 350 tỷ đồng BCCI góp 70%.Nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phòng trào xây dựng Công đoàn vững mạnh năm 2003 – 2005. Từ khi cổ phần hóa đến nay hoạt động của Công ty chủ yếu như sau: .000 USD chiếm 20% vốn điều lệ.199. 39 . HCM cấp.Đầu tư xây dựng chung cư. thi công – lắp đặt mạng lưới điện trung hạ thế.000. giao thông.000.000 đồng BCCI góp 69%.000.Góp vốn liên doanh 25% vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Bất động sản Sài Gòn Châu Á với vốn điều lệ là 20.Đầu tư xây dựng và kinh doanh các dịch vụ trong KCN. mẫu giáo. tổng vốn đầu tư ước tính 716. tổng vốn đầu tư là 1. Công ty BCCI còn nhận được: . Ngày 13/10/1999 UBND Thành Phố Hồ Chí Minh ký quyết định số 6103/QĐ-UB-KT chuyển Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh thành Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh với vốn điều lệ là 18.Đầu tư xây dựng công trình: dân dụng. . . Hiện tại chưa có giấy phép thành lập công ty. .000.000. đất ở tại các khu dân cư.000 đồng.000.000. Ngoài những thành quả đã đạt được.000.Năm 2005 KCN Lê Minh Xuân đã được Thủ Tướng Chính Phủ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc từ năm 2001 đến 2004. Ngày 24/12/1999 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh chính thức đi vào hoạt động với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 056668 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.000 đồng BCCI góp 5%.Góp vốn đầu tư cùng với Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 (SJ1) đầu tư xây dựng dự án Khu phức hợp SJ1 Plaza. Sau đó Công ty BCCI được cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 17/04/2008 với số vốn điều lệ 542.387m2. .000.Góp vốn trong Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Bách Bình với vốn điều lệ 300.795. .000 đồng. nhà trẻ.000.000 đồng.Góp vốn trong Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn Dầu Tiếng với vốn điều lệ 100.000. . công nghiệp. thủy lợi.000. .Giấy khen về việc đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua chào mừng 75 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do Liên đoàn lao động Quận Bình Tân cấp ngày 26/07/2004.129.000 đồng. . xây dựng chợ.Liên doanh với tập đoàn Casino – Pháp kinh doanh siêu thị Big C – Công ty BCCI góp 4.

38753021.bcci.Giấy khen của UBND Quận Bình Tân về việc công tác khuyến học năm 2004 – 2006. • Trụ sở chính 550 Kinh Dương Vương. .vn 40 .Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Quận Bình Tân về việc đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2005. TP. 38753552.Bằng khen của Tổng cục thuế.Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố về việc đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phong trào “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” năm 2004 2005. . . .000.Cúp vàng ISO năm 2007-2008. .com..Giấy khen của UBND Quận Bình Tân về việc đạt danh hiệu tập thể lao động giỏi năm 2004 – 2005. • Tên tiếng Anh BINH CHANH CONSTRUCTION INVESTMENT SHAREHOLDING COMPANY. • Tên viết tắt BCCI.000. HCM cấp cho KCN Lê Minh Xuân thuộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh.Giấy khen của Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành Phố về việc góp phần phát triển hoạt động tín dụng Khu chế xuất và khu công nghiệp giai đoạn 2001 – 2005.Đạt giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2008– Top 100 thương hiệu hàng đầu. . • Website www. HCM.000 đồng (Năm trăm bốn mươi hai tỷ đồng). Phường An Lạc.2 Giới thiệu về công ty.Bằng khen – Thành tích phát triển thương hiệu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. • Fax 08. Quận Bình Tân. • Điện thoại 08. . .Đạt giải thưởng Sao vàng Phương Nam năm 2008.Giấy khen của Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động năm 2004 – 2005. bằng khen của UBND TP. • Tên Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh. • Biểu tượng của Công ty • Vốn điều lệ 542.Giấy khen của UBND Quận Bình Tân về việc đạt thành tích trong công tác vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam năm 2006. 1. . . .

097. trở thành Công ty bất động sản hàng đầu ở Việt Nam. khu định cư Phong Phú (diện tích là khoảng 84 ha). Từ chỗ chủ yếu kinh doanh các khu dân cư dành cho người có thu nhập trung bình thấp. đất nhà vườn biệt thự. khu dân cư Phong Phú 2 (diện tích trên 132 ha).000 m2).084 đồng chiếm 90.41% trên tổng doanh thu. nhà xưởng xây sẵn.107. thu hồi đất để triển khai dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (1. khu dân cư số 1 thuộc khu dân cư và công trình công cộng lô 11A – khu 11 – khu đô thị mới Nam thành phố (diện tích khoảng 18.Đất ở: đây là hoạt động chính của Công ty BCCI. Sản phẩm đất ở của Công ty BCCI rất đa dạng nhằm đáp ứng cho nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng.000 m2). chung cư Tân Tạo 1. BCCI đang chuẩn bị hồ sơ pháp lý. đất nhà phố liên kế. . hiện nay Công ty BCCI đang thực hiện rất nhiều dự án đất với quy mô lớn như: khu Trung Tâm dân cư Tân Tạo (diện tích trên 320 ha).3 Các lĩnh vực hoạt động. Sứ mệnh Công ty: .Cung cấp giải pháp tốt nhất về đầu tư – an cư cho khách hàng.000 m2). cụ thể sản phẩm đất ở của Công ty BCCI gồm: đất nền dự án khu dân cư.1 ha). nhằm đưa Công ty BCCI lên vị thế mới. các dịch vụ tiện ích khu công nghiệp. 1.700 đồng chiếm 4.87% trên tổng doanh thu.• Email mylinh@bcci. Trong 9 tháng năm 2008 doanh thu từ hoạt động này đạt 14.Khu công nghiệp: Công ty BCCI hoạt động rất mạnh trên lĩnh vực này. . Hoạt động kinh doanh của Công ty BCCI hiện được chia ra làm 4 lĩnh vực chính gồm: . Sản phẩm và dịch vụ của Công ty BCCI trong lĩnh vực này cũng đa dạng với nhiều loại như: đất cơ sở hạ tầng. hiện tại Công ty BCCI đang thực hiện nhiều khu công nghiệp với quy mô lớn và được đánh giá là hoạt động hiệu quả cao như: khu công nghiệp Phong Phú (diện tích là 1. Trong 9 tháng năm 2009 doanh thu từ hoạt động này đạt 261. Hiện nay. chung cư Da Sà.Nhà ở: Công ty BCCI thực hiện nhiều dự án chung cư như chung cư Nhất Lan 12 tầng (khối C).090. chung cư Nhất Lan 5 41 .vn Tầm nhìn Công ty: Trở thành doanh nghiệp hàng đầu về đầu tư – kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Năm 2007 và năm 2008 đánh dấu một bước ngoặt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty BCCI.505. khu công nghiệp Lê Minh Xuân (diện tích là 1. . đất dùng để xây chung cư. Công ty BCCI đang chuyển hướng tới đối tượng khách hàng có thu nhập cao bằng cách tiến hành thực hiện các dự án lớn cung cấp những sản phẩm cao cấp. dịch vụ kho bãi.480.000.666.Đầu tư và xây dựng những dự án phục vụ an cư cho cộng đồng và góp phần phát triển hạ tầng xã hội.

226. 42 .57% trên tổng doanh thu. khu định cư. .tầng (khối A và khối B). 9 tháng năm 2008 doanh thu từ hoạt động này đạt 13. khu công nghiệp: đây là các hoạt động dịch vụ hậu mãi nhằm đem lại tiện ích cho khách hàng cũng đồng thời nâng cao vị thế cạnh tranh của Công ty BCCI qua việc thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Công ty BCCI cũng thực hiện nhà ở cho các dự án khu dân cư.Các dịch vụ tiện ích tại các khu dân cư. Ngoài ra.065 đồng chiếm 4. Hoạt động này cũng đem lại nguồn thu cho Công ty BCCI.998.

Các hoạt động chủ yếu của công ty.2.1. 2. 43 . Những dự án của công ty.

2. có nhiều hoạt động tìm kiếm.2. khu công nghiệp. – Đặc điểm: tiền mua nhà được tích lũy qua nhiều năm. 2. môi giới.4. – Đặc điểm: luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời. tư vấn pháp lý.Hoạt động Marketing Nhằm mục đích phát hiện các nhu cầu của khách hàng và phát hiện các khách hàng tiềm năng. quyết định mua chậm. Định vị sản phẩm: sản phẩm cao cấp – giá cả phù hợp – khả năng sinh lời. 2.2. nhà cao tầng. Định vị sản phẩm Sản phẩm của Công ty BCCI là BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN bao gồm: khu dân cư.2. khả năng chi trả hạn hẹp. Nhóm khách hàng an cư: chiếm tỷ lệ 40% trên tổng số lượng khách hàng tiềm năng. quản lý. xây dựng. – Yêu cầu: dự án thuộc các khu vực định hướng phát triển. – Giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng: khách hàng mục tiêu là nhóm khách hàng đầu tư. bệnh viện. Phân khúc thị trường theo nhóm khách hàng Nhóm khách hàng đầu tư: chiếm tỷ lệ 60% trên tổng số lượng khách hàng tiềm năng.2.3. – Yêu cầu: pháp lý hoàn chỉnh.1. Xác lập mục tiêu marketing Mục tiêu thương hiệu 44 . các dịch vụ liên quan đến bất động sản như thiết kế. phương thức thanh toán thuận tiện. nhiều người tham gia quyết định mua. tiện ích xã hội như trường học. Công ty BCCI đã áp dụng các kỹ thuật marketing hiện đại dựa trên nền tảng là định hướng hoạt động kinh doanh vào khách hàng. việc xác định khách hàng mục tiêu được xác định theo tiến độ dự án. là nhóm khách hàng tạo chuyển dịch đầu tư. xây dựng hạ tầng và giai đoạn hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng. chợ. gây ra sự tăng giá trên thị trường. lựa chọn. 2. Xác định khách hàng mục tiêu Đối với các sản phẩm của Công ty BCCI. – Giai đoạn hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng: khách hàng mục tiêu là nhóm khách hàng an cư.2. giá phù hợp. khả năng bán lại nhanh. 2. uy tín của chủ đầu tư.2. nhạy bén về thông tin thị trường. Quá trình xây dựng dự án có thể chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn đầu tư.

xây dựng giá bán mới cho hàng tồn kho. + Định giá từ bên ngoài: căn cứ các tiêu chí như giá thị trường sản phẩm tương ứng. – Chiều sâu: xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu. – Xây dựng uy tín thương hiệu và liên kết thương hiệu với các nhà cung cấp có uy tín.5. Định giá bán: theo tình hình thị trường và mục tiêu cụ thể của Công ty BCCI tại thời điểm để định giá bán. – Phương pháp: định giá tổng hợp. + Định giá từ bên trong: căn cứ các tiêu chí như giá thành sản phẩm. Nâng cao nhận thực về tiềm lực hiện tại và tiềm năng phát triển trong tương lai của Công ty BCCI. Xây dựng ý thức về thương hiệu trong nội bộ. lợi thế cạnh tranh của sản phẩm. lợi nhuận tối thiểu để xác định giá sàn. tăng giá bán từ 3 đến 10% so với chính sách giá hiện tại. – Tập trung vào các sản phẩm có khả năng thu hút nhóm khách hàng đầu tư và nhóm khách hàng an cư (giá từ 500 triệu đồng đến 1. – Sản phẩm đưa ra theo từng thời kỳ với số lượng phù hợp (không đưa hết dự án một lần) nhằm tạo lực đẩy mua hàng.2. – Sản phẩm phải đáp ứng được thị hiếu khách hàng (hình thành từ nhu cầu thị trường). lợi thế cạnh tranh của sản phẩm.– Chiều rộng: phát triển thương hiệu. Chiến lược marketing: marketing tổng lực. xây dựng sàn giao dịch chuẩn với dịch vụ trọn gói.5 tỷ đồng/sản phẩm). – Sản phẩm cộng thêm dịch vụ trọn gói. điều chỉnh từ những chi tiết nhỏ nhất. Giá – Nghiên cứu thị trường. 45 . Mở thêm phòng giao dịch tại Quận 1 (trung tâm kinh tế – tài chính). Mục tiêu thị phần – Marketing tạo sự nhận biết và ảnh hưởng đến khách hàng và tạo thuận lợi cho việc định hướng và các cơ hội đầu tư ở các thị trường khác (ngoài Bình Tân – Bình Chánh). Mục tiêu sản phẩm – Làm tăng giá trị sản phẩm. Sản phẩm – Chuẩn hóa các yêu cầu pháp lý sản phẩm ở mức cao nhất. Chiến lược phân phối – Showroom: mở Showroom tại văn phòng Công ty BCCI. lợi nhuận kỳ vọng của Công ty BCCI để xác định giá trần. – Có chiến lược giá tăng dần theo tiến độ dự án và điều chỉnh theo tình hình thị trường nhằm thu hút khách hàng đầu tư. tình hình và xu thế thị trường. xem xét. tạo nhận biết tầm quốc gia. 2.

bản tin về các hoạt động. Các báo ngành như Phụ trương địa ốc. Poster. VTV. HTV. – Liên kết các trang website liên quan. Pano tại dự án. Báo điện tử (Vnexpress.com. Thời báo Kinh tế Sài Gòn. – Brochure. Cẩm nang bán hàng (sales kit). Quản lý thông tin và xử lý thông tin tốt. tư vấn thiết kế … – Mua nhà có thưởng. – Thư chào hàng điện tử. Banron. Người Lao Động. thông tin nội bộ. tăng khối lượng và chất lượng nội dung. – Quảng cáo có kết nối về bcci. Kênh truyền thông: Quảng cáo báo. bên ngoài được cập nhật thường xuyên. – Quan hệ cộng đồng (PR): Báo chí: quảng bá thương hiệu trên các báo mạnh (Tuổi Trẻ. doanh nhân trên kênh VTC. 46 .– Tổ chức bộ phận bán hàng tại dự án mới.org. poster. – Quảng cáo: Quảng cáo thương hiệu: Định vị thương hiệu “BẤT ĐỘNG SẢN BCCI”. Banner. xây dựng đội ngũ cộng tác viên bằng chính sách thưởng cho người giới thiệu. brochure. – Chương trình tích lũy điểm để có cơ hội sở hữu ngôi nhà miễn phí (mục tiêu cho nhà đầu tư). Quảng cáo sản phẩm: có chiến lược cụ thể cho từng sản phẩm.vn. tờ rơi. các hoạt động văn hóa xã hội có ảnh hưởng rộng trong xã hội. công bố dự án. Chú trọng thư điện tử. – Trang phục cho nhân viên giao dịch. tủ kệ trưng bày …). sanOTC. Thông tin chứng khoán. mở đại lý tại các công ty môi giới có uy tín. – Phân phối: tạo cơ hội cho các công ty đầu tư thứ cấp. Các Phóng sự về hoạt động của Công ty BCCI. Thời báo kinh tế Sài Gòn).vn. truyền hình cáp. – Chiết khấu cho khách hàng mua từ sản phẩm thứ 2 trở đi. chuyển nhượng. thư chào hàng. Chiến lược xúc tiến: chiến lược đối thoại tổng lực (IMC) – Xây dựng lại hệ thống nhận diện thương hiệu. – Truyền hình cáp: các chương trình chuyên đề về thương hiệu. Horea. Chung cư Nhất Lan (12 tầng). – Sa bàn các dự án. – Tài trợ: các hoạt động từ thiện. – Tổ chức sự kiện: hoạt động kỷ niệm. vneconemic …). Trước mắt tập trung dự án Chung cư Da Sà. banner. Thị trường bất động sản và Tài sản. Thanh Niên. lễ động thổ … *Khuyến mãi – Miễn phí các dịch vụ gia tăng như dịch vụ pháp lý. *Website – Đầu tư xây dựng giao diện mới. POSM (tờ rơi. Đầu tư chứng khoán.

1.Ban lãnh đạo Công ty luôn luôn quan tâm đến việc cải thiện đời sống của cán bộ và nhân viên.Ngoài ra.3. – Trang phục.000 đồng. a. . 2. *Đội ngũ nhân viên bán hàng – Huấn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng. – Kỹ năng tìm kiếm. Chính sách đối với người lao động: • Chính sách lương – thưởng: . Các hoạt động hỗ trợ của công ty.6. Thu nhập bình quân hàng tháng của cán bộ công nhân viên năm 2007 là 5. – Slogan: VÌ AN CƯ CỘNG ĐỒNG. .– Giới thiệu sàn giao dịch trên mạng.000 đồng/người/tháng. – Thường xuyên huấn luyện về sản phẩm. Mức thưởng bình quân vào Tết Âm lịch năm 2007 tương đương 3 tháng thu nhập của nhân viên. môi trường làm việc. kiến thức về thiết kế xây dựng. Quản trị nguồn nhân lực của công ty.2. Định vị thương hiệu Định vị: Bất động sản BCCI. 2. đồng thời có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành vi gây thiệt hại về uy tín và tài sản của Công ty. – Cơ sở vật chất. pháp lý. Tình hình lao động.237. 2. 47 .485.3. khai thác khách hàng.Chính sách thưởng của Công ty luôn khuyến khích người lao động tăng năng suất. – Thông điệp: Nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp. Công ty BCCI còn có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân và tập thể có thành tích đóng góp cho Công ty. phong thủy. b. năm 2008 là 5. – Văn hóa doanh nghiệp.

công tác đền bù giải tỏa. nghỉ mát tham quan du lịch hàng năm. Qua đó. 48 .Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm. sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với trình độ và yêu cầu của các đơn vị nhằm đáp ứng kịp với tình hình phát triển của Công ty BCCI. mua bảo hiểm.Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty BCCI đều được ký hợp đồng lao động.Quản Trị Văn Phòng – Quản Trị Chất Lượng. • Đào tạo: . Qua đó Công ty BCCI nâng cao tính hiệu quả trong quản lý. hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để nhân viên được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.41% doanh thu) và cho thuê đất ở các khu công nghiệp (chiếm 4. Những cán bộ chủ chốt đều có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Hoạt động của Công ty BCCI chủ yếu là kinh doanh địa ốc (chiếm 90.48% doanh thu).3. 2. đất cho cán bộ công nhân viên Công ty. xem xét và cấp kinh phí nghỉ dưỡng sức cho nhân viên công ty theo quy định của bảo hiểm xã hội. Ban lãnh đạo Công ty phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn thực hiện việc ký thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động. qua đó kịp thời phát hiện các bệnh cần điều trị. Bên cạnh đó Công ty BCCI áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và ISO 14001:2000. đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của Nhà nước. Ban chấp hành Công đoàn cũng thường xuyên phối hợp cùng Phòng Nhân Sự . Công ty BCCI hiện đang có nguồn nhân lực với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý đầu tư bất động sản.Hàng năm. . Chương trình tặng quà sinh nhật.2. tai nạn … . tặng học bổng cho con cán bộ công nhân viên. do vậy yếu tố con người là sự quan trọng nhất đối với Công ty BCCI.Thực hiện các chính sách ưu đãi về nhà. Một số hoạt động chủ yếu như sau: tổ chức các chương trình khám sức khỏe cho cán bộ và nhân viên Công ty BCCI. nâng cao hiệu quả kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.• Chính sách phúc lợi – ưu đãi: . đảm bảo sức khỏe tốt phục vụ hoạt động của Công ty.Vấn đề phát triển công nghệ. đầu tư khu công nghiệp.

Cơ cấu tổ chức của công ty. 49 .3. Vấn đề quản lí chung.3.2.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của công ty qua các năm 2006 – 2008. 2.kết quả kinh doanh của công ty trong các năm 2006. 50 .1. Các chỉ số tăng trưởng. 2008. Tài chính của công ty. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh chưa hợp nhất của công ty các năm 2006 – 2008.4.2.4. 2007.

Do đặc thù của Công ty BCCI là hoạt động kinh doanh ngành bất động sản nên sau khi đầu tư từ 2 đến 3 năm Công ty BCCI mới thu được nhiều tiền từ dự án. • Tuy nhiên hệ số thanh toán nhanh của Công ty BCCI là tương đối thấp ở mức 0.87 lần năm 2007 và 0. hàng tồn kho của Công ty BCCI gồm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng các khu dân cư.4. do vậy Công 51 .93 lần năm 2007 và 2.2. Các chỉ số hoạt động.06 lần năm 2006.47 lần 9 tháng năm 2008. Hệ số này tương đối tốt vì tài sản lưu động lớn hơn nợ ngắn hạn.08 lần 9 tháng năm 2008. 0. bất động sản.2. 1. Nguyên nhân do giá trị hàng tồn kho lớn. • Hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty BCCI lần lượt là 1. điều này cho thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty BCCI là cao.13 lần năm 2006.

15 lần năm 2006.000.4.93 lần năm 2006.485 đồng và phải trả dài hạn khác là 261. Công ty BCCI phải đầu tư nhiều và liên tục trong các năm để đảm bảo nguồn thu nhập đều đặn trong tương lai nên giá trị hàng tồn kho và tổng tài sản thường ở mức cao. • Hệ số vòng quay hàng tồn kho tương đối thấp 0.12 lần 9 tháng năm 2008. Đặc biệt là hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu lần lượt là 46.85% 9 tháng năm 2008. Điều này làm tăng giá trị hàng tồn kho và làm giảm hệ số thanh toán nhanh.42% năm 2006. số tiền này sẽ được hạch toán dần vào doanh thu của Công ty BCCI. hệ số doanh thu thuần/tổng tài sản thấp lần lượt ở mức 0. • Tỷ lệ cổ tức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định dựa trên đề xuất của HĐQT.ty BCCI phải tiến hành đầu tư liên tục qua các năm nhằm đảm bảo nguồn thu đều đặn trong tương lai.015 đồng/cổ phần trong 9 tháng năm 2008.3. Tuy nhiên số tiền khách hàng ứng trước cho Công ty BCCI là rất lớn (theo báo cáo tài chính năm hợp nhất 9 tháng năm 2008: người mua trả tiền trước là 658. Nguyên nhân là do đặc thù của ngành kinh doanh bất động sản.104. Tuy nhiên trong 9 tháng năm 2008 hệ số lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đã tăng lên rõ rệt và đã tạo nên mức thu nhập trên cổ phần của Công ty BCCI là 2. Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty BCCI đã được ĐHĐCĐ thông qua. trong khi các khoản nợ vay phải trả của Công ty BCCI là tương đối thấp (theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2008: vay và nợ ngắn hạn là 34.000. Điều này cho thấy là mặc dù hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức cao nhưng không đáng quan tâm vì số nợ vay phải trả là tương đối thấp.287 đồng).801.12 lần 9 tháng năm 2008.15 lần năm 2007 và 0. 2.669.07 lần 9 tháng năm 2008. 1. với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động của các năm tới.47% năm 2007 và 9. do cuối năm 2007 Công ty BCCI đã tăng vốn điều lệ lên 542. 0. • Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tương đối cao lần lượt là 14. 0.09 lần năm 2007 và 0. Chính sách cổ tức của công ty. • Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty BCCI đều ở mức tương đối.960.898.000 đồng. vay và nợ dài hạn là 110.805.25 lần năm 2007 và 1. 52 . 6. điều này cho thấy Công ty kinh doanh đạt hiệu quả. chính sách phân phối cổ tức do HĐQT Công ty đề nghị và ĐHĐCĐ quyết định như sau: • Công ty BCCI chỉ được chi trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty BCCI kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.119 đồng).16 lần năm 2006.000 đồng làm tăng mạnh vốn chủ sở hữu nên kéo hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu xuống. • Cổ đông được chia cổ tức tương đương với phần góp vốn.852.500.

Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh của CĐ Công ty trao tặng cho con CNVC-LĐ. Danh tiếng của công ty Trong thời qian hoạt động kinh doanh. công ty đã tham gia các hoạt động cụ thể sau: 2. sản xuất.1.5. đồng thời động viên các em chăm ngoan. Phó Chủ tịch Công đoàn. giúp họ yên tâm trong công tác. đồng thời động viên các em chăm ngoan. học giỏi. cho biết đây là lần thứ . Tuy số tiền không lớn nhưng đã kịp thời hỗ trợ gia đình CNV gặp khó khăn. Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh của CĐ Công ty trao tặng cho con CNVC-LĐ. vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã trao 9 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh và phần quà cho con CNVC-LĐ vượt khó. Tuy số tiền không lớn nhưng đã kịp thời hỗ trợ gia đình CNV gặp khó khăn. Phó Chủ tịch Công đoàn. học giỏi. Bà Trương Mỹ Linh. trong các hoạt động PR. học giỏi với tổng giá trị hơn 4. vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường. công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã có rất nhiều hoạt động xã hội mang lại những giá trị mới cho cộng đồng. cho biết đây là lần thứ .5. giúp họ yên tâm trong công tác. Trao 12 xuất học bỗng Nguyên Đức Cảnh. Cụ thể. Bà Trương Mỹ Linh. mang lại danh tiếng một thương hiệu trong ngành Bất Động Sản. tạo ra một chỗ đứng vững chắc cho cho công ty trên thương trường. Chiều 23-7.5 triệu đồng.Phân phối cổ tức năm 2006 và 2007 2. sản xuất. 53 .

công ty còn ủng hộ quỹ vì người nghèo Quận Bình Tân 21 triệu đồng. Huyện Bình Chánh với số tiền khoảng 38 triệu đồng. BCCI đã trích kinh phí để tặng học bổng với số tiền trên 36.5. Đáng chú ý. gia đình chính sách tại xã Lê Minh Xuân. Huyện Bình Chánh 5 triệu đồng. Tết. Tổ chức các chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. tặng học bổng Nguyễn Thi Minh Khai thông qua Hội Phụ nữ Quận Bình Tân và Huyện Bình Chánh 10 triệu đồng để giúp các em có điều kiện bước vào năm học mới. đã trao 20 xuất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các em học sinh nghèo hiếu học. Cũng trong năm này. trị giá 6 triệu đồng thông qua Liên đoàn Lao động Quận Bình Tân.5 triệu đồng. và cũng qua Hội chữ thập đỏ Quận Bình Tân và Huyện Bình Chánh. ủng hộ 9 triệu đồng cho cho Quỹ bảo trợ trẻ em để chăm lo rẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn địa bàn Quận Bình Tân và Huyện Bình Chánh nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết trung thu 2006. Tặng tiền học bỗng ủng hộ vì người nghèo. tỉnh Lai Châu. vận động Hiệp hội Thương nhân Đài Loan ủng hộ khám và chữa bệnh cho 300 lượt người nghèo. 54 . cán bộ và nhân viên Công ty đã trích từ lương của mình ủng hộ 10 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo do Liên đoàn Lao động Quận Bình Tân phát động.2. Công ty ủng hộ gây quỹ khuyến học và hỗ trợ phát triển giáo dục Phường An Lạc A.2. BCCI đã tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học năm 2005-2006 là 7 triệu năm trăm ngàn đồng. Tết thiếu nhi cho các em có hoàn cảnh khó khăn.3. Nhân dịp Lễ. xây tặng một căn nhà tình nghĩa cho gia đính có công cách mạng tại xã Phong Phú. 15 phần học bổng Nguyễn Đức Cảnh. ủng hộ một căn nhà tình thương cho dân nghèo Huyện Điện Biên. Tổ chức các chương trình nhân dịp Lễ. Với trẻ em nghèo quận Bình Tân.5. Công ty còn tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách. 2.4. quỹ cũng đã xuất ra 5 triệu đồng ủng hộ các em. công ty tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội đóng góp vào quỹ học bổng là 20 triệu đồng.5.  Và chỉ hai năm 2005-2006 . Quận Bình Tân và xã Bình Hưng. trị giá gần bốn triệu đồng thông qua Liên đoàn Lao động Huyện Bình Chánh. 2. Trong năm 2004.

thương hiệu ấy còn đọng lại nơi bao người bởi việc làm từ thiện xã hội. Làm mới hoàn toàn trường Tiểu Học Bình Trị Đông. những năm qua công đoàn Công ty đã vận động 95 nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo…. Huyện Bình Chánh giao cho và có quyết định giao đất của Chính phủ. tăng để qua các năm. Như vậy. có giá trị tài sản lớn: khu đô thị Tân Tạo. trường Mầm Non Hương Lộ 5. 2) Công ty có quy mô lớn trong ngành Bất Động Sản với mức vốn điều lệ và giá trị tài sản cao đứng thứ ba gần bằng công ty SJS.2. Cũng chỉ tính từ khi cổ phần hoá cho đến nay. Có thể liệt kê như đường liên ấp 3-4-5 xã Hưng Long-Huyện Bình Chánh. do đó: chính sách Công ty được rõ ràng. xây dựng trường Mầm Non Bình Trị Đông. 3. 3) Khả năng sinh lời của công ty xếp hàng thứ hai trong ngành Bất Động Sản. công ty đã phụng dưỡng cho 14 Mẹ VNAH và 13 thương binh loại ¼ trên địa bàn quận Bình Tân và trong phong trào hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu cứu người. những học sinh nghèo ham học vược qua khó khăn vươn lên với những mơ ước của chính mình.. giúp nhiều mảnh đời nghèo khó. hệ thống mục tiêu cụ thể. 7) Sản phẩm nổi tiếng với chất lượng cao và uy tín về các thủ tục pháp lí. KDC và công trình công cộng 11A. 8) Khả năng quản lí chi phí của các bộ phận tốt do đó đem lại lợi nhuận cho công ty cao. Công Ty đã xây dựng nhiều công trình đóng góp cho xã hội. Xây chợ khu Ap 1 Tân Tạo –Bắc Lương Bèo. nơi mà số lượng nông nhàn còn rất lớn.5. 5) Quỹ đất lớn. KĐC Phong Phú. công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh đã xây dựng vững chắc một thương hiệu trên “thương trường”. quy hoạch và quỹ đất có sẵn được chính quyền Quận Tân Bình. 1) Công ty có kinh nghiệm trong việc thực thi các dự án lớn.5. đến nay có thể khẳng định chắc chắn rằng. KCN Phong Phú. Phân tích ma trận SWOT. qua năm tháng xây dựng và phát triển. 55 . Xây dựng nhà tình thương và các hoạt động xã hội khác. Điểm mạnh. 6) Có danh tiếng tốt trên thị trường Bất Động Sản cũng như được sự tín nhiệm của khách hàng trong nhiều năm liền. Những công trình này đã tạo ra hàng trăm việc làm cho người dân địa phương. 4) Mức lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh cao. 9) Công ty có hệ thống quản lí chất lượng tốt. ………….

3) Trình độ nhân viên còn chưa đồng đều. Nên nhu cầu đất phục vụ sản xuất kinh doanh. khách sạn đang có xu hướng tăng cao. điển hình Việt Nam đã gia nhập vào Tổ chức Thương Mại thế Giới (WTO) năm 2006 đã thu hút nhiều hà đầu tư đầu tư vào các trung tâm Thành phố lớn. các chương trình tiếp thị chưa mạnh. Cơ hội. tỷ USD. căn hộ từ thấp. 8) Kiều hối ở các nước gửi về về Việt Nam đang tăng lên dẫn đến nhu cầu nhà ở cho phân khúc thị trường mới này tăng lên. tốc độ tăng GDP . riêng thành phố Hồ Chí Minh là 10%. đứng thứ hai châu Á( 8% năm 2008). trng bình. trình độ chuyên môn của nhân viên còn chưa sâu vào các nghiệp vụ chính. 4) Các phân khúc thị trường Bất Động Sản khác như: văn phòng. 3) Nhu cầu về mua nhà. các quy 56 .3. 5) Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. 9) Việt Nam ngày càng mở rộng quan hệ kinh tế với thế giới và khu vực. 6) Tốc độ đô thị hóa. Chưa khai thác các phân khúc thị trường khác. 2) Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao chiếm 355% ( quý III 2009). chưa rõ ràng. dẫn đến dân số tăng nhanh ở các đô thị lớn như TP. hình ảnh công ty cũng như các hoạt động quảng cáo sản phẩm của công ty còn mờ nhạt. Điểm yếu. 1) Công ty chưa chú trọng mở rộng thị trường sang các khu vực khác trong thành phố mà chỉ tập trung trong khu vực quận Tân Bình và Bình Chánh.10) Các nhà quản lí công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất Động Sản (ít nhất là 5 năm). 7) Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng nhanh. đất xây dựng nhà xưởng làm văn phòng sẽ tăng vọt. 4) Các hoạt động quảng bá doanh nghiệp. 1) Thị trường Bất Động Sản đang dần khôi phục lại sau một thời gian dài “đóng băng” và chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới 2009. 10) Pháp luật ngày càng hoàn thiện và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho thị trường bất động sản phát triển như: các quy định về khung giá đất. tốc độ tăng công nghiệp tăng nhanh. 5) Các thủ tục pháp lí còn chậm do không chủ động được vấn đề thời gian do những quy định về đất đai còn phức tạp. tiến độ công trình còn chậm do ảnh hưởng bởi tiến độ thu hồi đất. phương pháp định giá đất để bình ổn thị trường bất động sản. đến cao cấp ở Việt Nam đều đang gia tăng. 2) Có nhiều sản phẩm dở dang. HCM. Chỉ tính trong năm 2007. tổng vốn FDI thực hiện cũng đã đạt 3.

trung tâm thương mại. nguy cơ về việc tăng giá sản phẩm là điều khó tránh khỏi. trung tâm thể dục thể thao … và đưa các nhà đầu tư trong nước vào các phân khúc vừa và nhỏ. Tuy không làm tăng giá thành sản phẩm nhưng gián tiếp làm tăng chi phí cho khách hàng tạo nên tâm lý e ngại của khách hàng. 4) Các quy định mới về thu tiền sử dụng đất và các chi phí khác của Chính phủ đang ngày càng chi tiết và được đánh giá là có tăng. Hiện nay làn sóng xây dựng nhà ở cao tầng đang phát triển rất mạnh mẽ. Nguy cơ thị trường bị thu hẹp. việc tham gia phát triển nhà cao tầng có thể tạo thành nguy cơ cho hoạt động của Công ty BCCI nếu không được đánh giá và nghiên cứu đúng mức. Do đó. 3) Các rào cản gia nhập ngành không mấy là khó khăn trong điều kiện kinh tế hiện nay. nhà xưởng xây sẵn sẽ rất lớn. 8) Các nhà đầu tư nước ngoài đang chiếm thị trường trong việc khai thác các dự án lớn như cao ốc văn phòng. Vì vậy. 57 . 5) Các quy định mới về bảo trì nhà cao tầng làm rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư. tăng tới 134% vào cuối năm 2010 trên tất cả các hạng văn phòng. đặc biệt là về vấn đề kỹ thuật. và dự báo sắp tới sẽ xảy ra khủng hoảng thừa trên thị trường này. môi trường cạnh tranh trên thị trường Bất Động Sản đang ngày càng gắt gao hơn.định về tiêu chuẩn các khu đô thị mới. quy định về việc đầu tư vốn trong Bất Động Sản. thị trường đang cần các nguồn cung dồi dào cho các phân khúc khách hàng mới. nên nhu cầu về đất công nghiệp. 7) Nguy cơ về nhà ở cao tầng. Chính vì vậy. 1) Những thương hiệu lớn đang muốn tranh thủ giai đoạn đầu để định vị cho mình một thương hiệu dịch vụ bất động sản vừa tuân thủ pháp luật vừa chuyên nghiệp. 2) Tỉ lệ trống tập trung chủ yếu là do nhiều cao ốc mới hoàn thành. cuộc cạnh tranh để thu hút khách hàng giữa các chủ cao ốc trong thời gian tới sẽ hết sức quyết liệt. chủ trương di dời các cơ sở sản xuất vào các Khu công nghiệp tập trung của UBND Thành Phố……. chất lượng. Một điều đáng quan ngại là trong khi tỉ lệ trống còn khá cao thì nguồn cung văn phòng cho thuê được dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. căn hộ cao cấp. dẫn đến số lượng các đối thủ gia nhập ngành đang ngày một gia tăng. 6) Ngoài ra. Vì vậy. các doanh nghiệp nhỏ đang phát triển mạnh mẽ về số lượng có tính cạnh tranh cục bộ với hoạt động của Công ty BCCI trên một số địa bàn. Thách thức. cụ thể là trên các khu vực thuộc Quận mới Bình Tân.

thiện và môi trường pháp lý T9. gia tăng. T8. 04. Vị thế cạnh tranh của thuận lợi. đối với người có thu nhập trung bình và thấp cơ hội để tạo nhà ở càng khó khăn. Các thương hiệu lớn khôi phục. Các phân khúc mới: văn T3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế xuất hiện nhiều. Nhu cầu cho các phân khúc thể tiếp cận và sử dụng sản Kiều hối gia tăng phẩm nhà ở. Nhà đầu tư nước ngoài 010. các đối thủ cạnh tranh đang 08. giữa các chủ đầu tư cao. Tốc độ đô thị hóa. 03. Cơ hội – O (Opportunities) Nguy cơ – T (Threats) 01. tăng nhanh trong các năm gần T6. T4. tâm lí e ngại bới các chinh 07. các đối thủ đang được nâng cao.9) Một số nhà đầu tư trong nước đã liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài để tăng lợi thế cạnh tranh về vốn và công nghệ cũng là nguy cơ cho Công ty BCCI. Thu hút khách hàng cấp thấp ở đang gia tăng. đây. Thị trường BĐS đang dần T1. nhà ở T2. Phân khúc mới khó có 05. Số lượng các đối thủ phòng khách sạn có xu hướng trong ngành đang gia tăng. đang tích cực định vị sản 02. chung cư cao 06. T10. Khách hàng đang có tế. dân số tăng. Pháp luật ngày càng hoàn đang chiếm ưu thế hơn. và các chỉ số về kinh T5. WTO. Đầu tư trực tiếp nước ngoài sách của Chính phủ. Hoạt động tích cực hội nhập hoảng thừa về cung nhà ở của Việt Nam khi gia nhập cao tầng. T7. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận phẩm của họ vừa đúng luật ngành cao. 10) Giá đất tăng cao sẽ thu hẹp thị phần người mua. Chính phủ ban hành quy định mới về giá. nguy cơ tăng giá nhà đất. công cấp…… nghiệp hóa. Môi trường bên ngoài Môi trường bên trong 58 . Khả năng xáy ra khủng 09. cao. Nhu cầu mua căn hộ. Ma trận SWOT. Trên địa bàn quận nhà. vừa chuyên nghiệp.

W1. O10. S5. O4. S4. T3. Sản phẩm có chất lượng tốt. S3. Mức lợi nhuận hàng năm cao. T5. S8. W3.. T2. Xây dựng văn hóa công ty trên cơ sở mỗi nhân viên là một vai trò quan trọng. sản phẩm của công ty sau khi đã bán cho khách hàng. O2.. S4.. W2. giảm rủi ro trong đầu tư. W3..S8. Còn nhiều sản phẩm dở dang chưa hoàn thành. chiến lược phân phối rõ ràng. rộng khắp. đảm bảo tốt hơn đời sống công nhân. Có danh tiếng tốt trong trên thị trường Bất Động Sản. trẻ em nghèo. T6. S7. sản phẩm còn mờ nhạt. W4. Các hoạt động quảng bá doanh nghiệp. Đa dạng hóa sản phẩm. nước . có giá trị tài sản lớn. Hướng các dịch vụ tư vấn vào sâu hơn cạc sản phẩm/dịch vụ của công ty. Chưa khai thác các phân khúc thị trường khác. chất lượng sản phẩm/ dịch vụ đảm bảo. Có quỹ đất lớn. Các thủ tụ pháp lí còn chậm. O4. S10 + O1. Có kinh nghiệm trong việc thực thi các dự án lớn.. O9. S7. Mở rộng thị trường tập trung trên các phân khúc mới: khách hàng có thu nhập thấp và trung bình và các khu vực thị trường ngoài quận nhà. O8. du lịch. Liên kết liên doanh với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để tranh thủ việc chuyển giao công nghệ. S5.S9 + T1. W5 + T1. O10  Cải tiến các chính sách về tièn lương. O5. S6. S2. đào tạo chuyên môn cho nhân viên. S2. O3. W4 + O1. T8. nâng cao trình độ quản lí cho các cấp quản lí. S6. tạo dựng được hình ảnh về công ty.Mặt mạnh – S (Strengths) S1. W1. S5. các công trình nhanh chóng hoàn thành. S5. S9. T5.trong các công trình xây dựng. nâng cấp hệ thống đèn . phụ cấp cho công nhân. Cải tiến công nghệ để việc xây dựng. S8. Các nhà quản lí có kinh nghiệm S1. T8  Tăng cường các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chú ý hơn tới các kênh phân phối trong việc đưa thông tin về công ty và sản phẩm tới khách hàng.S7. các dịch vụ hậu mãi. S3. trình độ chuyên môn chưa cao. O6.. khách sạn. W5.  Khai thác triệt để thị trường hiện có bằng các chiến lược tăng thị phần. W2. O6. sản xuất được tiết kiệm hơn. O3. Quy mô công ty lớn.. giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường các hoạt động kiểm tra. Tập trung ngân sách cho sự phát triển của phòng R&D. Khả năng sinh lời cao. 59 . S10. Trình độ nhân viên chưa đồng đều. điện .. thu hút được khách hàng quan tâm. Tổ chức các khóa huấn luyện. S3. W2. chiến lược xúc tiến hấp dẫn. tu sửa.. O5. T2. đầu tư sang các lĩnh vực khác: văn phòng cho thuê. S4. Tập trung ngân sách cho các chương trình xã hôi: xây dựng nhà tình thương. T3. O9. S2. Khả năng quản lí chi phí tốt. O2. T9  Tập trung vào các chiến lược Marketing: có chiến lược giá cả phù hợp. T6. Mặt yếu – W (Weaknesses) W1. Hệ thống quản lí thông tin tốt.

1. Các chiến lược cho công ty giai đoạn 2010 – 2015. tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo đúng chất lượng cam kết với khách hàng. Huyện Bình Chánh. . gia tăng nguồn vốn bằng các khoản lợi nhuận giữ lại. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu hiệu quả/hiệu năng về: doanh thu. các dịch vụ hỗ trợ. HCM. trong giai đoạn 2010 – 2015. . lời ròng. môi trường và an ninh trật tự xã hội. thị phần chiếm giữ luôn nằm trong nhóm những công ty đứng đầu trong ngành địa ốc. ngoài những sản phẩm hiện tại như nhà ở. gia tăng khả năng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng như sau: . huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư bằng cách phát hành thêm cổ phần. rút ngắn thời gian thi công. Biện pháp thực hiện: để tạo ra giá trị cho khách hàng. hạ tầng xã hội. khu công nghiệp về điều kiện môi trường sống. Tạo ra giá trị cho khách hàng . ngoài việc đạt được các mục tiêu bộ phận như: đảm bảo thu nhập của cán bộ công nhân viên được cải thiện. 60 .Tiếp tục xây dựng nhà ở và đất ở cho khách hàng có thu nhập thấp. tiện ích phục vụ sản xuất.Giải quyết thỏa mãn 100% các khiếu nại của khách hàng. Công ty BCCI có 04 nhóm mục tiêu chính. kể cả nội thành và ngoại thành.Nghiên cứu và ứng dụng việc xây dựng nhà ở bằng vật liệu và công nghệ mới. Các mục tiêu chính cần đạt được cho các chiến lược kinh doanh của công ty. 4. b. công ty sẽ tập trung phát triển thêm một số sản phẩm nhà và đất ở nhằm đa dạng hóa dãy sản phẩm. Để đạt được sứ mạng sẽ trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lãnh vực đầu tư xây dựng. . Tạo ra giá trị cho cổ đông Kết thúc các năm tài chính với các kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc: giảm mạnh các khoản nợ ngắn hạn. các yêu cầu của kế hoạch được phê duyệt.Hoàn thành 100% các cam kết giữa Công ty BCCI và khách hàng trong các khu dân cư mới. c. kinh doanh địa ốc và phát triển đô thị mới TP. nhà ở trong nội thành. cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.4. đất ở. . Tạo ra giá trị cho nhân viên Để đạt được mục tiêu tạo ra giá trị cho nhân viên. hướng tới các dự án ở các quận huyện khác trên khắp thành phố Hồ Chí Minh.Phát triển các sản phẩm nhà ở cao cấp trên các khu vực trung tâm. môi trường sản xuất qua việc hoàn thiện các yếu tố: hạ tầng kỹ thuật. đất khu công nghiệp. trục lộ chính. vị thế cạnh tranh. a. những trục lộ đặc trưng trong Quận Bình Tân.Đáp ứng 100% nhu cầu của khách hàng thể hiện qua các cam kết trong hợp đồng.

Mục tiêu xây dựng căn hóa công ty dựa trên các giá trị cốt lõi được mọi thành viên trong công ty công nhận.Đóng góp xác đáng vào các chương trình xã hội: tài trợ các học sinh nghèo hiếu học. hạ tầng xã hội cho địa phương: trong mỗi dự án phát triển khu dân cư. .1. nhà tình nghĩa. việc làm ổn định Công ty BCCI còn phải đạt được 2 mục tiêu quan trọng sau: . Công ty BCCI tiếp tục đầu tư vào các dự án xây dựng đất ở khu dân cư (KĐC Phong Phú. các kỹ năng chuyên biệt. Cao ốc An Lạc Plaza.2. Chiến lươc khai thác thị trường hiện có. Chung cư BCCI. Các chiến lược nhóm SO. Tận dụng cá điểm mạnh của công ty để khai thác các cơ hội hiện có của thị trường. Tạo ra giá trị cho cộng đồng xã hội: Tích cực hoàn thành tốt vai trò của một công dân tốt đối với cộng đồng xã hội và Nhà nước.Mục tiêu cung cấp các các chương trình huấn luyện có chất lượng nhằm nâng cao năng lực quản trị. tăng sức mua của khách hàng: bán sản phẩm/ dịch vụ 61 . .Đầu tư và bàn giao các hạ tầng kỹ thuật. ngoài việc thỏa mãn các yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội.Tham gia các chương trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Đảm bảo đúng chất lượng và tiết kiệm chi phí. chiến lược của công ty trong giai đoạn 2010 – 2015 như sau: 4. công ty sẽ đưa ra các chiến lược mang lại giá trị cho các cổ đông thông qua các chiến lược tạo lợi nhuận. KDC và công trình công cộng 11A). Khu Đô Thị Mới Nam Sài Gòn). Chung cư Bắc Lương Bèo. Khu công nghiệp (KCN Lê Minh Xuân mở rộng. 4. Hoàn thành các dự án đúng với tiến độ thi công đã đề ra. xóa đói giảm nghèo.Tây. hạ tầng xã hội đúng tiêu chuẩn. chỉnh trang đô thị theo chiến lược lớn của TP. Các chiến lược cho công ty giai đoạn 2010 – 2015. đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Tăng thị phần: mà công ty hiện đang nắm giữ bằng các biện pháp lôi kéo khách hàng của đối thủ. . KCN Phong Phú). Chung cư Nhất Lan 12 tầng). Công ty cố gắng đảm bảo các hạ tầng kỹ thuật. nhà tình thương. tạo giá trị tuyệt hảo cho khách hàng. . góp phần công sức mang lại hình ảnh mới và bộ mặt mới cho Thành phố Hồ Chí Minh: . Để thực hiện tốt các mục tiêu trên. d. a.tiền lương và các khoản phúc lợi thỏa đáng. KDC Phong Phú 2.Đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế cho ngân sách: Công ty tuân thủ nghiêm chỉnh việc thực thi các nghĩa vụ thuế cho Nhà nước. nhà ở (khu đô thị Tân Tạo. phù hợp với các chương trình kinh doanh chiến lược: nâng cao năng lực quản trị.2. HCM (Trục đại Lộ Đông .

khách sạn.. mang có mức chuẩn là dạng cao cấp. văn phòng cho thuê. hiện đại. nhu cầu về nhà ở. cần phải thận trọng trước khi ra quyết định đầu tư. 4. Phát huy các điểm mạnh của công ty thông qua việc liên doanh liên kết với với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: đưa các quỹ đất hiện nay đang có vào các dự án liên doanh. Chiến lược liên doanh liên kết. Các chiến lược Marketing. trung bình hay cao. c.2. công ty sẽ mở rộng sang lĩnh vực đầu tư về khách sạn dựa trên khả năng huy động vốn của công ty. b. Sản phẩm được tiêu chuẩn hóa tùy theo loại sản phẩm phục vụ cho người có thu nhập thấp. áp dụng các hình thức khuyến mãi phong phú và linh hoạt hơn cho khách hàng. a. giảm thiểu rủi ro trong đầu tư. Chiến lược mở rộng thị trường. gia nhập vào nền kinh tế thế giới. và góp phần làm tăng giá trị thương hiệu cho công ty. d. Nhu cầu khách hàng ngày càng đa dạng. . Công ty mở rộng thêm khu vực đầu tư ra ngoài phạm vi của quận Bình Tân và huyện Bình Chánh sang các quận. Sản phẩm nhà ở hay văn phòng hay các sản phẩm khác của công ty đều tuân theo các tiêu chuẩn do Nhà nước đề ra. nhằm thõa mãn thêm nhu cầu hiện tại cua khách hàng. Với điểm mạnh về vốn. nhà cho thuê. các khu đất cho thuê. do đó. phát triển đa dạng hóa các loại hình hoạt động kinh doanh. khách sạn gia tăng. văn phòng cho thuê……. Công ty sẽ mở rộng thị trường vào các phân khúc thị trường mới: các khách hàng có thu nhập trung bình và thấp. đáp ứng được nhu cầu về nhà ở hiện nay mà khách hàng đang tìm kiếm: nhà có chất lượng. 62 .Chiến lược sản phẩm: sản phẩm có chất lượng cao.2. cũng như các đối tác mà công ty đang liên doanh liên kết. các khu công nghiệp. áp dụng công nghệ đẫ học được qua quá trình học hỏi từ những công ty đã thành công trước. đất cho thuê……. sản phẩm nhà ở. Đa dạng hóa sản phẩm. tranh thủ việc chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh Bất Động Sản làm nền tảng để phát triển các hoạt động kinh doanh của công ty. công ty cần thực hiện việc mở rộng lĩnh vực đầu tư sang ngành du lịch. do đó.HCM bằng các dự án đầu tư vào các tòa nhà cao tầng. huyện ven TP. Xây dựng các khu nhà ở. Đây là lĩnh vực đầu tư mới. kiến trúc đẹp. mức sống người dân tăng cao. đảm bảo được các thủ tục pháp lí khi khách hàng mua. Các chiến lược nhóm ST.có chất lượng mà giá cả phải chăng. khả năng quản lí chi phí của các bộ phận tốt kèm theo đó tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt nam đang gia tăng.

Chiến lược chiêu thị: có các hình thức quảng cáo phong phú hơn trên các báo. các đài. nghiên cứu sâu và kĩ hơn các phân khúc khách hàng mới để tạo thuận lợi cho công ty trong việc mở rộng thị trường sang các phân khúc mới. Công ty cải tiến các chính sách về tiền lương cũng như các khoản phúc lợi thỏa đáng khác tốt hơn cho nhân viên. đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. và giá cả thị trường hiện tại. công ty sẽ chú trọng hơn nữa các hoạt động xã hội.2. nâng cao các kĩ năng chuyên biệt cho 63 . và trên cả tivi. lợi nhuận tối đa mà công ty thu được. Nhu cầu trên thị trường Bất Động Sản đang ngày càng gia tăng và phức tạp. . Chiến lược đổi mới và phát triển phòng R&D.. c.Chiến lược về giá: định giá bán dựa trên nhièu nguyên tắc khác nhau: xem xét cả về mặt lợi nhuận tối thiếu. đầu tư hơn nữa vào nguồn nhân lực và vật lực cho phòng R&D. đảm bảo nhân viên có việc làm ổn định. b.3. ……………Xây dựng nhà tình thương tặng cho các gia đình nghèo khó trong khu vực. trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần học hỏi trong khu vực. Thường xuyên tổ chức các quỹ học bỗng. các chương trình PR cho danh tiếng công ty. Tổ chức các chương trình huấn luyện có chất lượng nhằm nâng cao năng lực quản trị của các cấp quản lí trong công ty. tăng cường các hoạt động tích cực về việc nghiên cứu về nhu cầu hiện tại của khách hàng. Các chiến lược Marketing khác: Để mang lại hình ảnh cho công ty trước một số lượng lớn các đối thủ. mang thông tin tới khách hàng nhanh chóng và dễ dàng hơn. văn phòng đại diện. đem lại hình ảnh là một công dân gương mẫu của công ty trước xã hội và cộng đồng. Huyện Bình Chánh.….Chiến lược phân phối: hình thức phân phối rộng khắp. chi phí bỏ ra khi sản xuất sản phẩm/dịch vụ. nhu cầu đòi hỏi cho sự phát triển của phòng R&D là rất bức thiết. dịch vụ của công ty. do đó. . Cụ thể: công ty sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình tài trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các khu vực quận huyện. Nội dung chủ yếu của chiến lược này là kết hợp khắc phục các điểm yếu để tận dụng các cơ hội kinh doanh.. bảo vệ hình ảnh công ty trước các đối thủ hùng mạnh trên thị trường. Tích cực hơn nữa trong các hoạt động xã hội. Các chiến lược nhóm WO. Bên cạnh tập trung các chiến lược Marketing. tạo ra giá trị tốt hơn cho khách hàng. Nội dung chính của chiến lược này là tận dụng các điểm mạnh của công ty để hạn chế các thách thức đang hiện hữu trên thị trường. có đời sống tốt hơn. chi nhánh. quanh thành phố Hồ Chí Minh: Huyện Cần Giờ.……. 4. thông qua các trụ sở giao dịch. Hinh thức khuyến mãi sản phẩm đâ dạng và linh hoạt hơn cho khách hàng khi mua sản phẩm.

nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. nâng cao các kĩ năng trong lĩnh vực kinh doanh Bất Động Sản. thường xuyên kiểm tra chất lượng nhà cửa sau khi đã bán cho khách nhằm đảm bảo uy tín nhà chất lượng cao. Nội dung chủ yếu của chiến lược là kết hợp các điểm yếu và các thách thức của công ty. hệ thống điện. phù hợp với các chiến lược kinh doanh đã đề ra ở trên. 64 . Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng hiểu rõ về công ty. Nâng cấp tu sửa thường xuyên cho các công trình đã thi công như: hệ thống xử lý nước thải. Cải tiến các công nghệ cho việc sản xuất. công ty sẽ điều chính các quy tắc cũ theo hướng hội nhập và đưa ra một số quy tắc mới cho phù hợp với xu hướng hiện nay. Đây cũng là một động thái cần có để tạo thế phòng thủ với các đối thủ khác. cũng như việc phản ứng kịp thời đưa ra các phương án xử lý cho các công trình bị sự cố trước khi bị đưa lên trên báo chí. Các dịch vụ tư vấn nhà đất cho khách hàng phải đảm bảo và dáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ. như: quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm đã bán cho khách hàng. họ sẽ có cái nhìn ưu tiên hơn với các sản phẩm/ dịch vụ của công ty. Nhằm mục tiêu xây dựng văn hóa công ty dựa trên các giá trị cốt lõi của mọi thành viên trong công ty.2.các nhân viên. cụ thể hơn cho các công trình. tư vấn khách hàng hướng vào sâu hơn các dịch vụ/ sản phẩm hiện có của công ty. Tăng cường các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Các kênh phân phối phải cung cấp tốt hơn các thông tin tới khách hàng để họ nắm rõ hơn về các sản phẩm cũng như dịch vụ của công ty. dự án mà công ty đang thực hiện. 4. Các chiến lược nhóm WT. Đáp ứng kịp thời nhu cầu đang gia tăng của khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng. phương tiện thông tin đại chúng… Các hoạt động hậu mãi này nhằm cải thiện và củng cố lòng tin của khác hàng vào các sản phẩm của công ty.4. hệ thống giao thông. các dịch vụ hậu mãi. cũng như tạo ra sự bền vững trong niềm tin của cộng đồng về hình ảnh công ty thân thiện với môi trường.

Mặc dù ra đời non trẻ. chúng ta cần phải khắc phục những điểm yếu tồn tại: hòan thiện chính sách quản lý của chính phủ.sau 10 năm họat động.nâng cao phát triển kinh tế VN nói chung. Và muốn đạt được sự phát triển bền vững cho ngành. trước nhu cầu phát triển đó thị trường bất động sản Việt Nam ra đời và tiếp tục phát triển. nhưng thị trường bất động sản VN dưới con mắt của nhà đầu tư vẫn đang âm ỉ và hứa hẹn 1 cuộc chuyển mình lớn trong tương lai. họat động còn nhiều yếu tố manh mún.Hội nhập vào nền Kinh tế thế giới. cty đẩy mạnh đầu tư hợp tác và xây dưng những dự án mang tầm cỡ lớn hơn. mặt khác. Tiếp tục lợi thế. cty đã đem lại nhiều kết quả đáng mừng cho ngành bất động sản nói riêng . xứng tầm lá một trong những cty bất động sản hàng đầu ở VN. chưa cập nhật theo kịp tốc độ phát triển của các nước trên thế giới. nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. Và cty bất động sản Bình Chánh là 1 ví dụ điển hình. Việt Nam cũng xây dựng đầy đủ các thị trường của nền kinh tế thị trường. lại chịu sự ảnh hưởng sâu rộng của cuộc suy thóai kinh tế. cùng với quá trình tòan cầu hóa của xu thế thế giới.KẾT LUẬN Nhìn chung. 65 . và quan trong nhất chính là sự tự ý thức thay đổi của mỗi doanh nghiệp bất động sản hiện nay. tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngòai. nhất là tầm nhìn và chiến lược quản tri lâu dài trong tương lai góp phần phát triển 1 ngành tiềm năng trong công cuộc xây dựng đất nước.

com.Tài liệu tham khảo.hoabinhcorporation. 2.vanphathung. www. www. 1.vn 3.com. www.bcci.vn 66 . 4. Giáo trình quản trị chiến lược.com.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful