REABILITAREA ŞI CREŞTEREA SIGURANŢEI CONSTRUCŢIILOR

Disciplina: Clădirilor

Reabilitarea Termofizică a

Tema referatului: 5. Tehnici de reabilitare termofizică a clădirilor Conţinut: soluţii tehnice de reabilitare a pereţilor de subsol, pereţilor exteriori, acoperişurilor, tamplăriei.

b.1. Fig. de gradul de finisare a su prafeţei acestuia. prin fixare pe un schelet suport intermediar (fig. de poziţia suprafeţei elementului (orizontală sau verticală). dar care poate avea şi alte funcţiuni. prin lipire. 1b). de starea fizică a elementului. direct pe suprafaţa elementului care se reabilitează (fig. de expunerea suprafeţei pe care se aplică (interioară sau exterioară). se poate face în diferite moduri. 1 Fixarea plăcilor de izolaţie suplimentară: a. – prin lipire. de considerente economice şi sociale. b. – prin fixare . Izolaţia termica se poate aplica in doua moduri: a. 1a). soluţie adecvata pentru pereţii exteriori cu imperfecţiuni ale suprafeţei. funcţie de natura materialului utilizat. dacă rigiditatea acestuia precum si starea suprafeţei sale sunt corespunzătoare. supuşi in cursul exploatării la solicitări fizico-mecanice intense. Soluţii tehnice pentru aplicarea termoizolaţiei suplimentare Aplicarea stra tului suplimentar de termoizolaţie necesar pentru corectarea deficitului de rezistenţă la transfer termic a elementelor anvelopei clădirilor aflate în exploatare. cu rol preponderent de susţinere.

). a plăcilor de izolaţie termică din materiale eficiente. • o soluţie asemănă toare ca mod de prindere a plăcilor.1. trebuie sa fie. a. faţa lor exterioară sau interioară. constă în lipirea plăcilor adiţionale de termoizolaţie cu bitum sau cu o pasta adezivă şi asigurarea cu ajutorul unor mustăţi de sârma zincata fixate de bolţuri prevăzute in prealabil în perete prin împuşcare. . sau cu un alt mortar cu adaos adeziv. de greutate redusă si uşor de aplicat. de exemplu cu ipsos-aracet. dar având elemente suplimentare de siguranţă şi finisaj. prelucrată în prealabil pentru asigurarea aderenţei. atât in câmp cât şi la îmbinări (tapet lavabil. poliuretan celular. var lavabil. prinsă de bolţuri sau din diverse plăci de finisaj fixate cu clame metalice. direct pe fata interioara a peretelui existent. Finisajul termoizolaţiei. având rol de protecţie şi decorativ. cu etanşeitate ridicată la vapori de apă.). de greutate cat mai redusa (ex: pol stiren expandat. vopsea de ulei etc. de grosime corespunzătoare . pe faţa interioară • soluţia cea mai simplă constă în lipirea cu o pastă adezivă. vata minerala etc. Finisajul poate consta din tencuiala pe plasă de rabiţ si suport din plasa OB. 1 Aplicarea termoizolaţiei pe peretele exterior – zona opacă Pereţii exteriori pot fi reabilitaţi din punct de vedere higrotermic prin prevederea. a unui strat de termoizolaţie.

nisip. bolţuri. şuruburi). sau cu o altă pastă adezivă rezistentă la acţiunea factorilor de mediu. • pentru eliminarea riscului de acumulare a apei din condens. cu ajutorul unui schelet metalic sau din şipci de lemn asigurânduse astfel un strat de aer slab ventilat comunicant cu . pe faţa exterioară Fixarea este posibila de asemenea prin lipire sau prin prindere mecanică. b. de exemplu din ciment. folosind legături metalice după două direcţii. care au si rolul de a susţine sistemul de protecţie al stratului de izolaţie. pus în legătură cu aerul interior. panourile termoizolante se pot fixa pe un schelet din şipci de lemn . aracet. permite migraţia vaporilor de apă si eliminarea lor în încăpere. favorizând uscarea. • Fixarea mecanică a izolaţiei suplimentare se face cu elemente metalice adecvate. Spaţiul de aer care rezultă în acest fel între izolaţie şi perete. în următoarele variante tehnologice de principiu: • Lipirea se poate face cu o pastă adezivă pe bază de mortar cu adaosuri.Ambele variante necesită însă bariere de vapori foarte eficient aplicate pe faţa calda a izolaţiei termice precum si etanşizarea perfectă a marginilor finisajului. prinse de perete cu sisteme metalice (clame. Pentru asigurarea la solicitări dinamice este necesară ancorarea de perete a stratului izolant si a sistemului de protecţie. Distanţarea plăcilor de izolaţie termică faţă de perete.

b . 1. ceea ce înseamnă practic o fereastră nouă.exteriorul.2 Aplicarea termoizolaţiei pe peretele exterior – zona vitrată Foile de geam pentru realizarea straturilor suplimentare de aer se pot fixa in diferite moduri: a. suplimentară. pentru întreţinere (fig. pe cercevele existente asigurate cu şipci-distanţier din lemn fixarea făcându-se cu cuie şi cu chit sau cu şipci triunghiulare din lemn (fig.3 Acoperişul terasă Indiferent dac ă reabilitarea se face cu sau fără refacerea . 1.pe cercevea proprie (3). 2 b). 2 a) Fig. 2 Fixarea foilor suplimentare de geam (5) pentru îmbunătăţirea zonelor vitrate din pereţii exteriori: a . care se ataşează la tocul tâmplăriei existente. ataşată la tocul existent (1) b. pe cercevea proprie.pt cercevelele existente (2). cu ajutorul unor şipci-distanţer (4). constituie o soluţie de eliminare a apei din precipitaţii sau provenită din condens. soluţie care permite şi accesul cu uşurinţă între foi.

totală sau parţială a acoperişului. prin lipire discontinuă. care devine barieră. izolaţie termică la partea superioara a planşeului . a plăcilor de termoizolaţie suplimentară. realizează o fixare suficientă.mentinerea structurii existente Lipirea cu bitum topit . a plăcilor de izolaţie direct pe învelitoarea existentă. asigurând etanşeitatea la difuzia vaporilor de apă. stabilitatea se asigura numai prin greutatea straturilor de deasupra.refacere totală sau parţială Înlocuind izolaţia termică. b . 1. din loc în loc (în puncte). Una din cele mai simple soluţii de reabilitare constă în aplicarea. împreună cu greutatea şapei. sunt suficiente rezolvările care derivă din alte funcţiuni: a . datorită pantelor foarte mici ale suprafeţelor (sub 8%). nu sunt necesare măsuri deosebite de fixare a termoizolaţiei.4 Planşeul peste subsol a.

stabilitatea fiind asigurată de greutatea straturilor de deasupra. 4 .termoizolaţie suplimentară. Fig.. 3 . prinse de bolţuri împuşcate in prealabil (fig. 2 . 3 . izolaţie termică partea inferioara a planşeului Fixarea se face în funcţie de natura şi greuta tea materialului.planşeu. suspendată de planşeu cu ajutorul mustăţilor de sârmă zincată.tencuială pe plasă de rabiţ. 3). 1. .bolţuri împuşcate în planşeu.5 Peretele de subsol a.6 mm. Necesitatea desfacerii pardoselii existente constituie principalul dezavantaj al soluţiei. b.. 5 .plasă din otel-beton. 1 . dispuner e Ia exterior Plăcile de termoizolaţie se fixează prin lipire cu bitum.Reabilitarea termica a planşeului de la parter in cazul construcţiilor cu subs ol. prin lipire cu pasta adeziv ă şi/sau prin susţinere cu o reţea de bare din oţel-beton  5.Simpla aşternere este suficientă.

dispunerea la interior Izolarea termică suplimentară se realizează prin fixarea plăcilor de izolaţiei cu pasta adezivă şi/sau cu legaturi metalice locale de siguranţă. izolaţia termică suplimentară se aplică pe faţa exterioară a soclului. b. folosind aceleaşi soluţii şi cu aceleaşi precauţii ca şi în cazul anterior. sau cu alt ă pastă adezivă şi se asigură cu legaturi metalice prinse de perete. În cazul clădirilor fă ră subsol. 2. betoane uşoare). pentru a se evita pătrunderea vaporilor in spatele termoizolaţiei suplimentare şi condensarea lor pe perete. pentru susţinerea greutăţii izolaţiei termice. este necesară prevederea la baza peretelui a unui element de fundaţie. cel puţin câte 1 buc/m2. În cazul izolaţiei din blocuri sau plăci din materiale cu greutate tehnica mare (bca. Protecţia la şocuri este esenţială. Soluţii tehnice pentru protecţia stratului termoizolant suplimentar . Funcţie de destinaţia spaţiilor. întocmai ca la pereţii exteriori.cu mortar. pot fi necesare finisaje etanşe la apă si la vapori de apă.

reţea armatură OB. de poziţia suprafeţei acestuia si de natura şi alcătuirea termoizolaţiei. 7 .1 Protecţia pereţilor exteriori a.agrafe pentru fixarea plăcilor 2.prin placare. 1 . 8 .Sistemele de protecţie-finisaj a izolaţiei termic suplimentare diferă în funcţie de elementul care urmează a se trata. b . 4) Fig. 9 . 4 . 4 .plăci de protecţie. protecţia izolaţiei termice suplimentare a elementelor verticale se poate face în două moduri: prin tencuire sau prin placare (fig. 5 strat de finisaj.mortar adeziv. 2 termoizolaţie suplimen tară. În principiu.agrafe pentru fixarea şipcilor. 3 . izolaţie suplimentară aplicată pe faţa .şipci.Soluţii de principiu pentru reabilitarea higro termică a pereţilor: a cu strat de tencuială. 6 .perete exterior.

fixate prin lipire si asigurate cu mijloace mecanice pe faţa izolaţiei termice. acest finisaj este potrivit în cazul izolaţiei termice din plăci de polistiren expandat. etanş la vaporii de apă. cu fixare directă sau pe şipci. 5 b).). O bariera de vapori. pentru asigurarea unui strat de aer (fig. prinsă de bolţurile împuşcate în perete. fără perforaţii sau fisuri. rectificată cu un strat de egalizare din ipsos-aracet sau altă pastă adezivă (fig. lemn industrializat etc. tapetare etc.interioară • tencuială pe plasă de rabiţ şi reţea din bare de oţel- beton fixată de perete cu mustăţi de sârmă galvanizată. pânză asfaltată sau folie de polietilenă. 5 a). este obligatorie pentru împiedicarea infiltrării vaporilor de apa şi asigurarea comportări normale a elementului tratat (fig. din foi de carton asfaltat. 5 c) . această variantă permite şi prefabricarea ansamblului termoizolaţie-protecţie. lăcuire. cu faţa văzută tratata ca barieră contra vaporilor de apă (prin vopsire. cu rosturile bine etanşate. • plăci din ipsos armat. • tapet lavabil pe suport sintetic.. aplicat prin lipire cu adeziv direct pe suprafaţa plăcilor de izolaţie termică suplimentară.

aplicată pe suport din plasă de rabiţ fixată pe o retea din bare de oţel-beton. 4 .tapet lavabil.cu placi prefabricate uşoare 1 . 1O -finisaj nou b. 3 . • izolaţie suplimentară (3. -prin tencuire b... ancorată de perete cu mustăţi din sârmă zincată sau cu ancore din oţel inoxidabil sau protejate contra coroziunii (fig.cu tapet lavabil. .ancoraj sârmă. 2 . 5 . Aceast ă soluţie s-a aplicat în ţara noastră în anii '80 la o serie de blocuri de locuinţe din panouri mari.placă prefabricată uşoară. c. 6 . 9 . 5 aplicată cm) din pe faţa cu exterioară tencuială groasă mortar permeabilitate redusă la apă (mortar de ciment cu adaosuri hidrofuge).Protecţia termoizolaţiei suplimentare aplicată pe faţa interioară a pereţilor exteriori: a.şipci de lemn.plasă rabiţ. 2' . 6a). însă extinderea şi generalizarea au fost împiedicate de o serie de dezavantaje caracteristice: greutate .izolaţie adiţională. 5 . 8 . 7 .tencuială obişnuită.reţea OB.pastă adezivă.Fig.structură existentă. .

reţea bare OB. iar la clădirile înalte se poate aplica cel puţin pe înălţimea soclului şi accidentale (şocuri). permeabile la apa. Deşi avantajoasă sub aspectul greutăţii.. 6 a şi 6 b). 120 daN/m fisurării 2 ). Fig. 6 plăci de finisaj .. consum ridicat de materiale si manoperă. mai expuse la acţiuni tencuială foarte subţire (4. armată cu o plasă fină din fibre de sticlă. 3 ..tencuială subţire. datorită microfisurilor care pot apărea în urma solicitărilor termice. 4 . • a parterului. 6 .structură existentă. dintr-o pastă rezistentă la acţiunile fizico-chimice ale mediului exterior. (fig. soluţia este aplicabilă la clădiri de dimensiuni mici. rigiditate mare.. specială.mare (100.izolaţie suplimentară. soluţia este deficitară din punct de vedere al etanşeităţii.reţea de şipci. Cu toate acestea. favorabilă datorită variaţiilor de temperatură. subtire c .cu tencuială.Protecţia izolaţiei termice aplicată pe faţa exterioară a pereţilor din panouri mari: a . b . 1 .6 mm). 2 . 5 .armături din fibre de sticlă sau oţel inoxidabil. obişnuită.cu tencuială groasă.cu plăci. 3' . fibre de carbon etc.tencuială groasă 4' .

sau structuri subţiri multistrat). 3 zidărie de placaj. comunicant cu mediul exterior. • pe faţa exterioară (a. inclusiv higrotermice şi tehnologice. 7 . 7): iei aplicată pe feţele pereţilor de subsol se poate face in următoarele Fig. 6 c) stratul de aer care se poate asigura între placaj şi termoizolaţie. 2 Protecţia pereţilor de subsol Protecţia termoizolaţ variante (fig. 2. mase placarea termoizolaţiei azbociment lemn suplimentare cu plăci subţiri. 2 . .ancoraj metalic. 6 . industrializat tratat.plăci de placare din beton. b. c).termoizolaţie suplimentară. 5 . 4 . permite eliminarea vaporilor de apă.• un sistem cu numeroase avantaje. îl constituie redusă (aluminiu. fixate pe o reţea de susţinere din şipci de lemn bare din material plastic rigid. profile metalice (fig.Soluţii de protecţie a termoizolaţiei suplimentare aplicată la pereţii de subsol: • pe faţa interioară a peretelui (a. piatră naturală.perete existent. de greutate plastice. b).tencuială pe plasă de rabiţ. autoportante. diminuând riscul de condens. 1 .

inox sau tratate anticorosiv. aceasta soluţie poate fi aplicată pe oricare dintre feţele peretelui de subsol. pe şapa-suport din mortar de ciment. • placaj din zidarie de caramidă sau din alte blocuri (exclusiv din bca. în cadrul unui acoperiş nou. cu ajutorul unor ancore metalice. Se pot adopta doua tipuri de protecţii: • protecţia clasică. pe zona supraterană. 3 Acoperişul terasă Protec ţia acoperişurilor terasă reabilitate cu izolaţie termică suplimentară ne ridică probleme deosebite.6 mm. fixată pe perete ca şi în cazurile anterioare. introduse in pereţi. dacă se utilizează material de bună calitate. executat deasupra acoperişului-terasa existent. • placaj din pl ăci de beton mozaicat fixate la exterior.sensibil la apă). . rezistenţe la umiditate si la solicitări mecanice. se poate aplica pe oricare dintre feţe. • învelitoare din foi sau din plăci din diferite lţime materiale. deoarece permite circulaţia aerului sub noua învelitoare favorizând eliminarea vaporilor de apa exfiltraţi din încăperi. susţinută de o şarpantă uşoară. utilizând o izolaţie hidrofugă bituminoasă obişnuită sau pe bază de materiale moderne. .• tencuiala pe plasa de rabiţ . Acest sistem elimină unele neajunsuri ale acoperişului terasă compact.. foarte etanşe. pe suport din pla să de oţel-beton Φ5. cu pod de înă redusă.. 2. suplimentar.

(coordonator) . 8. Editura CERMI lasi. . Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselor pentru construct^ MP 022-02. Gavrilas. Velicu. 5.Notiuni de reabiiitarea termica a cladirilor. M. Editura CERMI lasi. 2002. . Editura Expertilor Tehnici lasi. 1998.Reabiiitarea higrotermica a cladirilor.Etemente de higrotermica. C. Editura Expertslor Tehnici lasi. Editura Expertilor Tehnici lasi. . . Editura Expertilor Tehnici lasi. Velicu. I. 1997. 4 Gavnlas. 2000. .Evaluarea si reabiiitarea termifizica a dadirilor.ceea ce reduce sau elimină riscul de apariţie şi dezvoltare a fenomenului de condens totodată. Velicu.Protectia termica a cladirilor - Elements pentru specializare. . Gavrilas. I. Editura CERMI lasi 2001. asigură uscarea prin evacuarea vaporilor de apă. 1999. C. Vasilache. 7. 2002.Reabtlrtarea acoperisuriSor cladirilor civile.Ghid pentru reabiiitarea termica a cladirilor de iocuit. i. C. I .Fizica constructiilor . Gavrilas. 3.. 2. 6.Fizica constructiilor . BIBLIOGRAFIE 1.

A. 11.Reabiiitarea fondului construit. 12. 2006 . 26. Vasilache. GT 039-02.10. Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unitatile functionate ale cladirilor existente.Expertizarea si auditul energetic al cladirilor. Gavrilas. Editura Expertilor Tehnid lasi. GT 043-02. Ghid privind imbunatatirea calitatilor termoizolatoare ale ferestrelor. Radu. Editura Expertilor Tehnici lasi. I. C107-02. 2006. Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termiee la cladiri. 13. . M . la cladirile civile existente. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful