_"-,.

,
Combaterea bolilor §i daunatorilorla prun
Boala, Actiu- Produs recorriandat- Tratam Recomandari p;z
daunato- ne nr.
ml ':
Denu- Doza
/ .rnire kg/IOO I ' _
_ apa
2 3 4 5 6 7,
Paduchclc TRY Carbetox O,S%vara Volumul de
din San Jose ~ 37CE sau -. ·l%iarna solutio 'neccsara '
~i alti 'Murt-olox ,0,1% 10 1 ha cstc de
paduchi - 6SEC sau 1000 L'Prin
lesto~i Olcocca- 1,5% strop ire pornii
lux sau vor fi imbaiati
Pyrinex 0,2% III intregirnc, - 14
48EC sau
Rcldan ,0,1%
40EC sau
Ultracid O,OS·
4QEC sau 0,1%
Oleocarbe- 3%
tax 12CE "C'
sau Zolonc 0,2%
3SEC sau ,
USI sau ' I,S% T_R.V,
Nurellc 3%
DSO/50oo' "
EC, ,-
Accstca
sunt pr,?:.-
, duscle ,
omologatc
pana acum
pentru San
Jose la
,',' prun
Monilioz a 'Lvcg, Caplan 50 0,25% 2 Tratarncntul 2 , 14
WPCaplan ,0,16% f ~e aplicain faia ,
80WP sau de la buton l4
Merpan 0,2S% verde pana la
SOPU sau inaltarca 14
Mcrpan 0,2S% inflorcsccntclor.
SOWP sau Estc un 14
Rovra!' SO O,OS· tratumcnt fO;:1I1c
PU sau O',l% iruportaut ~i 14
RovralSO O,OS-I% rccoruund.nu ,,:'1.
WP sau nu fie ~\.<:!).i! . E!
Sumilex 0,1% reduct: n·h'l \.1 1-1
,50WP sau biologica d('
'Konker 0,125% agcrui parogcm 21
Polisulfura 6O/;'iarna. ~i de OLI~l de 28
de bariu 1 %vara .daunator 1 ~ 2 3 4 5 6 .7
Dithane 0,2% 2 Substantele
75WO.sau sunt
Ncmispor 0,2% ornologate 28
80WP sau
Onefung - 0,25%
sau Tiuram 0,3-0,4% . 10'
75PU sau
Tripomol 0,3% 10
sau
Vondozeb .0,2% r- 28
sau
Captadin 0,25% 14
50PU
Ciuruirea 'Bouillie 1,125%. Substantele" 21
ruicotica ~i Bordclaise sunt
ulccratia sau omologate
bacteriana Sancozcb 2 kg/ha
80WP sau
Folpan : 0,3% 21
50WP sau
Folpan 0;2%
80WP sau I"
Folpan 0,2%
80WO:Sau
Mcrpari 0,2%
."------ 1---- f-~.Q.~-"- "-----
Paianjcnii Carbctovur 4,51lha Subst. 'sunt
_ro~ij ~i bruni 50 sa~ o~lOlogate
ai pomilor Eealux 0,075% '
25CE sau
Eealux 0,075%
25EC sau
Ethyl Cot-· 0;2% :11
nion 20EC
sau Kilval 0,1- 60
sau '0,125%
Dimccron 6)% 21
50SCW
Perfection 0,1% 21
CE40 sau
Tcdion 0,15·
V18sau 0,2%
Sintox 0,2% -
25CE sau
Sintox" 0.1%
40CE sau
Pennstyl -0,Q3-
600F sau 0,04%
Pcropal. 0;10/0 30·
25WP sau .:-. ,
Torque ' 0,025-
50WP 0,05%, , 1 2 3 4 5 6 7
Monilioza - -T.veg. ' idern" - 3 Estc un tratam.
tratarn.Z de siguranja cc
sc aplica la ince-
putul infloritului
in caz de vreme
inchisa ~i plo-
_' ioasa. Nu vom
uita insecticide-
le la tratam. 3.
Patarea rosie T.veg. Bouillic 1,125% 4 Tratamcnt 21
a frunzclor Bordelaise obligatoriu -
Polibar45 1% atunci cand 28
CuSO, O,S% petalele s-au 21
cristalizat - scuturat in
CuSO, PS O,S% totalitatc. 21
97S sau Substantclc sunt
Turdacu- O,IS- ornologatc.,
praISOPl! 0,2% 21
Dithanc 0,2% 10
75WGsau ,
'Dithanc 0,2% - 10
M4SPU
Ncrnispor 0,2% 21.-
80WP sau
Oncfung 0,2S% 10
. 50PU sau
Sancozeb 0,2% 18
80WPsau <'
Trimagnol 0,3% 28
80PU sau
Vondozeb 0,2% * 10
Vondozeb 0,2% 10
75'DC sau
- Bavistin ,0,05- is
50WP sau 0,07O/~ ..
Bcnlate O,OS- '- ,14
SOWP sau 0,0'1%
Captadin 0,2S% 14
SOPU sau
Captadin 0,2S% 14
50WP sau
CaptanSt) 0,2S% , 14
WPCap- 0,16% 14
tan 80WP >
sau Foldin 0,2%
50 PU sau
Folpan 0,2%
- 80WDG
Merpan 50 0,2S% 14
- PU sau
- Merpan 0,25% 14
50WP
- Fastac raCE sau Fastac~

l(iCE-RV sau 'F "stile IOEe. carbe't~::- 50CE,sau'

aceasta 'nu - .~

, InseaII'lfl~ ca. nu. sunt cficace, asupra tuturor inscctelor cc pot_ aparea §i ataca, Altemand :2-3 tipuridc insecticid pe parcursul unui ciclu vegetativ ~ vomevita aparitia unci rezistcnte sporite fula de un anuntit insectieid.prca des utilizat. - Substantele sunt - omologate.

'1- '2 . -.3.~ I ~: 4 5 6 7
Vies!,,,. Carbetox - -0,1'75%,- 4 Substanjele 21
. galbcna SOCE sau sunt :
.Victcnom 0,05% omologate
· -50WPsau Surnicom- . 0,1)2%_

r-:. _ ," bi 30CE . - -

vic;j;e"; - - - - ~-t:- Chi;-mlx - -I"" 0"3%' --

samburilor SEC sau

Chinmix '0,3% -

"t-. 5CE . .

r::-C-;;-t;;;:u!"-- - I- - - --r-lliriroe - -t: o7>W"~ -'-

verde §i bruno 24EC sau • .

Carbetox -1,'0,175%

50CE sau .

Dursban '0,2%

" 480EC sau

Diazol 60EC sau Hostathion _

sau -.

Dimccron. 50SCW sau

Sinoratox 0,1%

35CEsau 't

, Decis 25 -' 0,0l25%

, FLOW sau

Decis _ 0,0125%

25CE sau

Fastac 0,008%

10CE-RV:

sau Fastac 0,008%

- 10ECsau

· Ripcord 0;0075%

40EC sau

I' '

Decis '2,5EC sau

· Fastac

1-,_,- . .:.... __ 1----~I-!-Q-C2?-:-

Omizi Brorncx

defoliatoare _. 50EC sau

_ omida. Nogos

paroasa a 50EC sau

dudului fury IOEG

.: omida Carbetovur

paroasa a 50 sau

stejarului Deeis.25

FLQW sau Deeis 2,5CE sau Decis 2,5EC

0,15%

0,1%

..

0;0125% -0;008%

0,15%

0,01% 21/ha

0,0075%

0,0075%

.0,0075% ..

.. \..

"

21

21

14 1:--

.-21

.,( "

"'
2 3 " 4 _ 5 6 7
Ornida Divipan . 0;Q5- ,4 - Substante '7
I'aroa~;; ioosc sau 0,1% omologate
Sumithion 0,1-0;2%
50CE sau
- Padan Q,I% ; ._ 14
50DP sau
Dccls 0,0075'% ~;
25FLOW, .~&
sau Decis 0,075% .. ,
1', .. , 2,5CE sau,
Dccis 0,075%
2;5EC sau
Karate 0,02% I'"
. ; 2;5ECsau
Sumicidin 0,02%
20EC sau
Dipel WP 0,1%
sau Foray 0,1%
sau
Sinefon 0,25%
(A,) sau
Sincfon 0,1% '
f-_----'-- f----~ f-(&>-__:_~ 1------
.Omida " Fastac 0,008%
porumba- 10CE'sau
-rului Fastae 0,008%
-IOCE-RV
sau Fastac 0,008%
1-------_. 1----- I-I.Q.E.f _ ~ 1-.-'---
Omida DipelES ll/lia
paroasa a
lY~~l~ __ ----~ I--__'~- 1-----
Acaricni: ,Divipan 0,1% - 7 .
acarianul 100EC sau k
, rosu Eealux 0,Q75%
25EC sau
. Ethyl" 0,2% 21
Cotnion
20EC sau
Hostathion 0,1% ,,'-
Oleoeca- 1,5% .
lux sau "
Uitraeid 40 0,05%
- EC sau
Zolonc 35, 0,2% 21
CEKilval 0,1- . 60
sau 0,125%
Perfection 0,1%. 21
CE40 sau
Karate 0,02%
,,- . 2,5EC.sau ._
'.
.' . Meotrjn _ 0,025% .e " .. ;-
20EC sau /
EcaluxS 0,075% Ac'ari"c;;I - --:f~~l__ __

;,- Acarianul · ... if_

=filocoptid alpuictilor de

prun

.criptogarnicc ": patarca

ciuruirca micotica etc.

vTe~c-;-~

s§mburilor

. Aflck---

pr~n '

idc~--

tratam.d

tful-;m;- -

24EC sau Diazol 60EC sau Dimccron 50S'CW

·0,15% ' 0,1% 0,05%

Nudrin 90WSP'

sau Oltitox 5DPU sau

0,15%

Substaritele j;unt omologatc

Estc un

tratament foarte, .. important ee sc aplica hi 7-10

. iile dupa

scuturarca florilor, atunci cand fluturii In zborating lntcnsitatea maxima

, \

6

7

21.

14

Cascade 0,05%

SEC sau

Nomolt 0,05%

,'sau Sintox . O.2o/n 2SCE sau, Sintox.·· 0,1% 40CEsau

C';"" -"-""" '''co_~ . ·l'orquc-=, .. o ...... ~O;05'!0

SOWP

.'

- 2

sauRipcord 0,0075%

40EC sal)

San valera- 0,02 %

te 200EC

Supersect 0,03%

LOEC sau

Padan SODP sau Plrimor 50WP sau .Victenon 50WP sati Chinmix SEC sau Chinmix ~ 5CE sau Corsair

.. 20Ee sau Cymbush 10EC sau Decis 25FLOW' sau Dccis l,5CE sau Dccis 2,5EC sau Fastac 10CE sau Fastac 10CE-RV sau Karate 2,5EC

sau Sherpa 25EC sau Sumi Alpha 2,5 EC sau SurniAlpha 2,5' Surnicidin lOEC sau

.. Dipel-Wl' sauForay Sumicombi30CE

3

4

5

..

0,1%

0,05%

0,07S

0,3%

0,3%

0,013%

0,0125%

0,075% '

0,0075%

0,0075%

0,008% 0,008%

0;01%

0,012S%

0,015%

0,04%

0,02%

0,1% ll/ha 0,02%

6 ....

·1

5

De regula accst moment ~ coincide cue

int~~ur~~l a~15 I:istari pc un

. numar de 100 lastari vcrificati (2 lastari atc§i dcla 50 pomi aflati In diverse zone ale li vezii)

14

14

,

'1

I

.-

1 c. 2 3 ·4 5 6 7
Acarieni }dcrn 5
tratarnA
,Bali cripto- idem 6- Tratamentul
.gamicc (pa: tratam.4 nr.6 cstc '
tarca rosie, obligatoriu sisc
ciuruirca aplica Ia
e- rn..i_c£!.i~)_ _. r----~ f-_- - "";;,--J i-,-:""::_- avertizarea
Vicrmclc Basudin , 0,15% cornbaterii .:
prunelor; 600EC sau vicrmclui
Brorncx 50' 0,2% prunelor (01)
EC sau P.E.D. = 2-5
Carbctox 0,4%' fluturi capacana
c. 37CE cu fcromoni/
Carbctox , 0,3% sapt. sau 5%
SOCE sau fructc pc care 21
t Carbctox 0,1755' sunt dcpusc' oua.
SOEC'sau Substantc " ..
I Carbctox 0,2% omologate 1~8~
SOodorizat pcntru prun
Cidia150L 0,05·
- sau 0,08% 21
Diazinon 0,15%
60EC sau 21
Diazol60 0,15%,
EC sau 7
Divipan '-0,05-1%
100EC 14
Durban' 0,2% '_
480EC
sau Ecalux 0,075%
25CE sau 21
Ethyl-Cot- 0,2%·
nion 20EC
Hostathion 0,1% 10
sau Imidan 0,05%
SOWPsau 14
Lcbaycid 0,1-
SOEC sau 0,15% 21
Methyl 0,05%
Cotnion
SOWP sau
. Murfotox 0,1%
68EC sau 7
Nogos.Sf 0,1%
EC sau \
Rcldan 40 0,1%
EC sau
Sumithion ,0,1%
SOCE sau
Ultracid 40 0,05%
EC sau 21 ." 2
-'C. .. '- ~ ..'.
3 4 . -, 5 6 '~ 7
Zolone 30 0,15- " 6 21
. PM,~au ,0,2%, I'
Zolone 30 ' 0,2% 2.\
PM sau
Zolonc • 6,2% 21
35CE'sau
Dirnccron- 0,1% ' 14
50SCW
Sinoratox 0,1%' '21
35CE sau
Insegar· 0,03%
25WP sau
Lannate 0,05% 14
90WS
idem 7
·tratam,6, -Prcvcntiv

micotica .

--,-'--

.,

, .

Este un tratarnent fundamental ce se aplicaIa

, -avertizarea

- combatcrii paduchelui din San Jose (GIl

Boli

, , criptogamice

-patarea, '- i ' idem

rosie -, , tratam.4-

., ... -' ,- ~~un

-::ciu;:;;i;:;; - _. ,- -:-:- - - - idertt - -r-

tratam.2-

prun - -;

-:-;;;~ilio;:_; -,-----r-idc~-~: ---:--:-

_ etc. tratam. 2-

r_----::_ ::__::----p!!:'~-- r-----

Paduchcle ' ,Idem'

din San Jose tratam.I-

;, . prun

-,

Boli idem trat.

_~!iP!g_g~m~'?_ r-"'::' :-~i_± _ _: I- - - _

Paduchclc , ' . Idem '

din San J o'l,C_ tratam, r

_jQ_lL", c;_- .

-Acaflenl ',_ I idc~ --'7'"

tratam.f

r---::

9

. La 15-20 zile

. dupa tratameht~1 s (sfarsitul iui iunic, inccputul lui iulie)

Bali idem trat,

_c!iP!g_g.!:!'~'?_ 1-2..1i_± .; .;

V icrmclc Idem

~~~i~ -r-r+ :_ ~ __ l:-tr.!t~1~_.

si/sau omizi Idem

dcfoliatoarc . . ..... tratam.4 -

.

---:-'--

'-----'-

10

Tratarnentul l O scaplica la

~ avcrtizarca combatcrii genera- - liei a 2-a a viermclui prunclor

B91i -idcm trat.,

f-~!iP!g_g~n~'?_ r-- 4:J;i 2 __

Viermclc I'· -, idem .

prunclor .tratam.o-

- ,

II

Este un 'tratam. ocazional §i sc aplica' la dcpasirca P,E,D: Intrucat csfc sczonut

de intrarc a fruc- 10 telor in parga sc

"

i\ . ii,

_ , .. _ ....... _.~va.cxamil1a ata- .

3

5

6 7 .
cul rnoniliozei
asupra fructelor,
La ncvoic sc
.aplica tratam.
Impotriva -
-;". moniliozci (2)
Tratamentul se
aplica la aver-
tizarea pentru .
combaterca
- gcncratici a II-a
a paduchclui din
San Jose iar
.tratumcntul
pcntru acaricni §i
monilicza sc
aplica la dcpasi-
rca P.E.D .. Se
VOT rcspecta
P.Z. pcntru pro-
, duselc chimicc
disponibile
Estc tin tratarn,
fundamental
care poate
reduce conside-
rabil nurnarul
intcrvcntiilor ill
perioada de
vcgctatic. Se .
aplica dupa
cadcrca
frunzelor (luna
noiembrie) §i
. po ate rcdresa
plamatiile aflatc
In declin. Are 0
irnportanta
sporita in
conditiile-dc
toamna umcda
si iarna.blanda. _ Aearieni T.vcg. idem 12

I-:----=-- r__--- r__~t~.:i--r__----

Monilioza pc idem

fructe tratarn.Z

-piid;;;;h.;I~- r------r--idc;;;---·-r------·

din San Jose

tratam.I

1

2

Bolide T.R.V Zeama 2%
seoarta ~i bordClcza
Jernn sau
Turdacu- !%
pral Sf . ,

4

Rezumand, dintre bolile ,criptogamice, la prun, cele mai obisnuite sunt: - monilioza, ciruirea micotica, ulceratia bacteriana, patarea rosie, iar daunatorii sunt atat cei comuni pentru toti pomii fructiferi catsi unii specifici (viermele prunelor) ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful