You are on page 1of 5
articole de lege sau iluse iva, subl le. Aceste texte do fe. prefefe si epiloguri cieodat ele Fiction: textualitatea reprezent in note de subsol, epi direct ,paragutat , totusi, rate piezisi a 4, POLITICA PARODIEI Reprezentarea parodica postmodern intr-un spectacol prezentist. Dim e, parodia senunal care deriva Parodia © niste referitoare tea $i nojiunile noastre fe de posesie gi proprietate. in parodie ~ ve forma de reproducere — tate ca intrebirii. Aceasta , ci doar Su alte politica reprezel spun, | acceptatit asi dere. Interpretarea dominanta este aceea nesanctionat valoric, decorativ si dk si c& acesta este modul cel mai pentru o culturi ca a noastr, suprasaturati de imagit 100 101 Este interesant de observat clip jodern folosese 1 este cli acest tern propr Carter, pentru a greu de apirat s-ar fi dovedit a avea a ignorit context foloseste in noastra intregul proces re on spectru larg de forme si moduti de product de a gsi un je postmoderne , despre ceea ct Parodia postmoderna este contestatard a trect fe confirma 1980 2:67) Peter Ackroyd reprezintii un excelent exem forma si confinut denatu- asa fel incit st F trecite pe faptul = datorita |, reprezentarea stereotipa a fat si damnat). In schimb, si ‘cum ar fi cele pe care le cunoas- n Blake, acestei picturi genereazi o a d Povestile de seco] despre iluaiile si forta, p de secol al Xi Politica parodiei Politica postmodernist realititii concret ie foarte diferita de cea ,2ugrivi de frumos de c&tre Wallis cu ajutoral modelului sau (exe de sia Lebedei, protagonista Nights at the Circus (Nopii la circ), © fictiune legatt de pi nlet si Caldtori fel ca cele la poezia lui Yeats, di case de pline de femei bizare drept ,aceasit debara plina de nostalgic * prezumfiile noastre cu privire lwecut. Parodia po orice mediu. Sherrie Levine, un parodic Pierre Menard al Iu anuine © face si creadS cl parodia este evitabila in postmodernism: Orice este concesionatt si ipotecatt. co pictur nu este de care o varietate de imagini, nici una original, se amestect si se conf pictur este o jesituri de citate extrase din nenumiratele ivitorul este plicuta pe care toate cita- k Tansey intitulat The Innocé ) are drept tint o alti forma canonicd ui Pa acceptati la vrei paradigm a artei reali t parodickt a acestei opere este descrisii ca goat... deo vac — foloseste cor a fost si ceea ce priveste i parodia. Nu este v Pelitica pos Photographs Beger sponsorizata de cét