You are on page 1of 21

Tartalom

Bevezetés............................................................................. 11

1. fejezet................................................................................19
Az otthonod tükör – Mit tükrözöl?
Életed alakítása otthonod segítségével 20
Árnyékmunka a térrel 23
Árnyékból a fénybe 24
Félelem az üres tértől 27
Mennyi holmi számít soknak? 30

2. fejezet ...............................................................................35
A személyiség válsága – Ki vagyok én?
Személyiségünk formálása tárgyainkon keresztül 36
Amikor az egó változással találkozik 42
A hős útja a lélek újrafelfedezéséig 44
Katalizátoresemények, amelyek átformálnak 55

3. fejezet ...............................................................................57
Rád kattanva – Elmúlt kapcsolatok
Közös dolgok 61
Ajándékok 65
Tárgyi emlékek 66
Fényképek 68

4. fejezet ...............................................................................73
A munkám én vagyok – Múltbéli hivatások és munkák
Munkaruha 77

77
Tartalom

Iratok és kézikönyvek 79
Készletek 862
Díjak 84

5. fejezet ............................................................................. 87
A dicsőséges napok – A múlt képzettársításai,
teljesítményei és történetei
Szülőként 91
Városokkal való azonosulás 94
Közép- vagy főiskolai szerepminták 96
Történeteink és tapasztalataink 98

6. fejezet ............................................................................ 101
Mi lett volna, ha… – Fájó sebek és megoldatlan gyász
Az elengedés folyamata (gyász) 108
Elhunyt szeretteink tárgyai 116
Megbánás, neheztelés és bűntudat 119
Gyűjtemények 1251
Támogató tárgyak 124
Miben különbözik a rendrakás
férfiak és nők között? 125

7. fejezet ............................................................................. 127
Túl sok a jóból – A személyiség túlhangsúlyozása
Kozmetikumok: a szépségkirálynő 131
Újságok, magazinok és ötletek: a papírgyűjtő 133
Öltözködés: a stílusos 136
Státusszimbólumok: a sikeres 138
Gyerekjátékok: a jó anya 139

8
Tartalom

Rendetlenség: a kreatív 145
Rend és tisztaság: a rendszerező 147

8. fejezet .............................................................................151
Megtartani vagy kidobni? – Gyakori kifogások
Ajándék volt 153
Minden eshetőségre felkészülve 156
Megjavíttatom 159
A gyerekeimnek 161
Sokat ér 163
Nem akarom növelni a szeméthegyet 164
Ez mind a párom cucca 167

9. fejezet ........................................................................... 169
Digitáliskáosz-krízis – Ha nincs szem előtt, nem gondolunk rá?
Tippek digitális rendrakáshoz 171
Az élmény az új árucikk 175
A múltat a jövőért cserébe 177
Rendben van megválni a relikviáktól? 178

10. fejezet ........................................................................... 181
Rendrakás lépésről lépésre – Gyürkőzz neki!
Teremts egy szeretett teret! 183
Kérj segítséget! 183
Először az egyszerű dolgokat tüntesd el 183
Készíts listát! 184
Légy jelen! 185
Találj rá időt! 186
Oszd meg és uralkodj! 187

9
Tartalom

Dönts a függő dolgokról! 188
A test jobban tudja 190
Utolsó lépés: az elszállítás 193

Összegzés...........................................................................195

Függelék..............................................................................196

10
Bevezetés

2010-ben adtam ki az első könyvemet Feng Shui Your Life: The Quick
Guide to Decluttering Your Home and Renewing Your (Az élet feng shui-
val: Rövid útmutató otthonod elrendezéséhez és életed megújításá-
hoz) címmel, amely elsősorban a káosz megszüntetésének gyakorlati
oldalával foglalkozott. Miután magam mögött hagytam a régi kap-
csolatokat a saját rendrakási folyamatom során, megértettem és ér-
tékelni kezdtem a múlt elengedésének erejét, és szerettem volna
megosztani az általam tapasztalt előnyeit.
A soron következő, a Mind, Body, Home: Transform Your Life One
Room at a Time (Elme, test, otthon: Varázsold át az életed területről
területre!) és a Decorating With the Five Elements of Feng Shui (Díszíts
a feng shui öt elemével!) című könyveimben felderítettem a feng
shui valamennyi oldalát és az energia minden árnyalatát az általunk
használt terekben. Élveztem a rendrakásról való írásban és tanítás-
ban tartott szünetet, és őszintén szólva nem terveztem, hogy ismét
elmerülök a témában. Ez egészen 2016 januárjáig így volt, amikor is
édesanyám váratlanul elhunyt.
Takaros és rendezett otthonban nőttem fel. Az édesanyám által
mutatott példából tanultam meg, mi a rendszerezés és a kifogástalan
dekoráció. Akár az iskolába készített ünnepi díszletekről, kellékekről,

11
11
Bevezetés

akár a barátok vendégül látásáról volt szó – mindig büszke lehettem
anyámra. Gyakran eltűnődtem, tulajdonképpen miért vált a rend-
rakás témája a munkám ilyen jelentős részévé. Bármikor feng­shui-
workshopot tartottam, a tervezett témától függetlenül előjöttek a
rendrakással kapcsolatos kérdések. Mindig felelősségteljesen bántam
a dolgaimmal, rutinosan róttam az adományozó köröket. Általában
azt tanítod, amire neked is a leginkább szükséged van. Mit kellett
hát megtanulnom?
Anyám hetvenhat évesen halt meg, mindössze három héttel az
után, hogy a leukémia egyik agresszív formájával diagnosztizálták.
A sokk után, a gyászt félretéve a nővéremnek és nekem át kellett
vennünk édesanyám napi feladatait az egészségügyi problémákkal
küzdő apámról való gondoskodással együtt. Mint a legtöbb gyer-
mek, akinek elhunytak a szülei, mi is túlságosan megterhelőnek ta-
láltuk, hogy a következményekkel foglalkozzunk.
Amint a nővérem és én nekifogtunk, hogy megbirkózzunk a ház-
tartási feladatokkal, amelyeket anyu pedáns, jellegzetesen szervezett
módján ránk hagyott, megdöbbentem, ahogy valóban új szemmel
kezdtem a házra nézni. Régebben a gyermek szemén keresztül már
láttam, felnőttként is, még feng shuis szemmel is. Anyám anélkül
rendezte be a házat a feng shui alapján és anélkül gyakorolta a feng
shuit, hogy ezzel tisztában lett volna. A könyveim elolvasása után
megelégedéssel nyugtázta, hogy végig a feng shui elveit alkalmazta.
Hogy mi volt a zárt ajtók mögött, az egy másik történet.
Ahogy kinyitottam a szekrényeket, mint már több százszor, egy-
szerre olyasvalakit láttam, aki kacatok halmai alá rejtette az életét.
Mit rejtegetett? Ha anyám az ügyfelem, azonnali nagytakarítást ja-
vasoltam volna. Minden szekrényt csordultig pakolt. A szervezettség
elrejtette a káoszt.

12
Bevezetés

A lomok alatt, fájdalmunk szívében szunnyad
a valóság. Ez rejti el az igazságot, tartja sötéten
árnyainkat és tartja fenn tagadásunkat.

Itt még nem volt vége. Anyám nélkül, aki fenntartotta a szervezett-
séget, gyorsan megmutatkozott apám igazi arca. Papírok és papírhal-
mok mindenütt. Beugrott az irodája látványa, a birodalom, amely
felett anyámnak nem volt ellenőrzése. A rend illúzióját, amelyben
felnőttem, hamar felváltotta a két gyűjtögető valósága.
Természetesen én sem álltam a helyzet magaslatán. Nekem, aki
büszke voltam arra, hogy – miután eladtam mindent és átköltöztem
az ország másik végébe – kacatmentes vagyok, sokkoló volt, amit a
gyerekszobám szekrényében találtam. A régi csontvázak és hajdani
személyiségek még mindig ott lebegtek. A normális, jól szervezett
család illúziója úgy foszlott szét a szemeim előtt, mint egy szoros
kötött ruha egy kihúzódott száltól. Az igazság szétfeszítette a látha-
tatlan repedéseket.

A rendetlenség a legjobb bizonyság arra,
hogy melyek a vakfoltjaink, hol vagyunk
a múltban megrekedve pusztán kényelmünk
és félelmeink miatt, és hogy milyen szemé-
lyiségekhez kötődünk még mindig, amelyek
már nem részei jelenlegi vagy áhított,
eljövendő életünknek.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a rendetlenség nem okoz elakadást, kény-
szerképzeteket, kimerültséget vagy betegséget – hanem elfedi azt,

13
Bevezetés

ami a kacatkupac alatt húzódik. Eltakarja a vakfoltjainkat. Elindítja
a tárgyak felhalmozódásának ördögi körét, és ezzel tart minket le-
láncolva. A lomok alatt, fájdalmunk szívében szunnyad a valóság. Ez
rejti el az igazságot, tartja sötéten árnyainkat és tartja fenn tagadá-
sunkat. Míg ebben az állapotban vagyunk, az igazság hozzáférhetet-
len számunkra, és nem tudunk előrelépni.
Otthonunkban minden önmagunk fizikai kiterjesztése, és jelzé-
sekkel szolgál arról, mihez ragaszkodunk láthatatlan érzelmi és men-
tális világunkban. A rendetlenség a legjobb bizonyság arra, hogy
melyek a vakfoltjaink, hol vagyunk a múltban megrekedve pusztán
kényelmünk és félelmeink miatt, és hogy milyen személyiségekhez
kötődünk még mindig, amelyek már nem részei jelenlegi vagy áhí-
tott, eljövendő életünknek.
Ahogy az adott tárgyhoz való ragaszkodás mögött húzódó indok
napvilágra kerül, a konkrét elengedés már könnyű. És ahogy a tár-
gyat elengeded, a hozzá kapcsolódó, mögöttes érzelmek is azonnal és
spontán kioldódnak. Ez a rendrakás mágiája és a beavatkozás célja.
A tudatosítás változást hoz. A változás pedig biztosítja számodra,
hogy azt az életet éld, amelyet igazán szeretnél, és amely a legmeg-
felelőbb a számodra. Azt remélem, hogy ez a könyv meg fogja ezt
adni neked.
Az utóbbi ötven évben az átlagos amerikai otthon mérete meg-
triplázódott, és hozzávetőlegesen háromszázezer1 tárgy található
benne. És ha ez még nem lenne elég, a lakáson kívüli tárolóhelyi-
ségek váltak a leggyorsabban növekvő kereskedelmi célú ingatla-
nokká2 . Nem kell mondanom, hogy egyre nagyobb problémát
jelentenek a tárgyaink. Valószínűleg ezért vetted kézbe ezt a könyvet.
Arról azonban bizonyára nincs tudomásod, hogy miért ragaszkodsz

1 Mary MacVean: For Many People, Gathering Possessions is Just the Stuff of Life.
Los Angeles Times, 2014. március 21.
2 John Mooallem: The Self-Storage Self. The New York Times Magazine, 2009. szep-
tember 2.

14
Bevezetés

azokhoz a dolgokhoz, amelyekhez ragaszkodsz. Amint megtalálod a
miértet, az elengedés hogyanja is könnyűvé válik.
A rendrakás hasonló a fogyáshoz. Rengeteg könyv szól a legha-
tékonyabb módszerekről, de ahhoz, hogy eredményesen csináld, el
kell jutnod annak az alapvető kérdésnek a gyökeréhez, hogy miért
ragaszkodsz a túlsúlyhoz vagy – jelen esetben – a kacatjaidhoz. Min-
denki tudja, hogyan kell fogyni: kevesebbet eszel és többet mozogsz.
Mindenki tudja, hogyan kell rendet rakni: berakod a nem használt
vagy nem kedvelt dolgaidat egy zsákba, és eladományozod őket. De
miért nem vagyunk képesek megtenni ezeket az egyszerű lépéseket?
Fengshui-tanácsadóként évekig segítettem embereknek a tár-
gyaik elengedésében, és az összes elképzelhető indokot hallot-
tam, hogy miért ragaszkodnak bizonyos dolgokhoz. Azt vettem észre,
hogy – mivel ez egy jóleső, természetes folyamat – a legtöbb ember-
ben erős a vágy a holmija rendszerezésére, mindaddig, amíg érzelmi
töltetű tárgyak nem bukkannak elő. Egy-két szívfájdító darab elég
ahhoz, hogy letérítsen az útról és eltántorítson a következő fiók vagy
szekrényajtó kinyitásától. Ekkor lelkesedésünk hirtelen alábbhagy, és
úgy érezzük, hogy nincs elég akaraterőnk vagy időnk. Így továbbra is
kötődünk bizonyos darabokhoz, amelyek akadályoznak bennünket.
Amikor az elengedés természetes folyamatában zavar keletkezik,
lebénulunk, bármit is kellene elengednünk. Hamarosan megakadva
érezzük magunkat az életünkben is. Megakadva alatt azt értem, hogy
nem azt az életet éljük, amelyet szeretnénk. Otthonunkban és va-
gyontárgyainkban mi magunk tükröződünk vissza. Amikor a saját
holmink közé szorítva érezzük magunkat, az életünkben vagyunk
megrekedve, különösen azon a területen, amelyet a tárgyak képvi-
selnek. Amikor szélnek eresztjük ezeket az akadályozó dolgokat, egy
csapásra új energia zúdul életünk érintett területére. A következő fe-
jezetekben látni fogod, hogy bizonyos darabok hogyan kapcsolód-
nak bizonyos életterületekhez.
De először is: miért ragaszkodunk a tárgyainkhoz?

15
Bevezetés

Dolgaink külső megnyilvánulásai annak, kik vagyunk. Szemé-
lyiségünket képviselik. Legyen az egy fotóalbum, egy elnyűtt farmer
vagy egy antik ékszerdoboz, belső létezőnk számára személyes.
A probléma akkor kezdődik, amikor életünk kulcsfontosságú tör-
ténései és tapasztalatai hatására személyiségünk elkerülhetetlenül
megváltozik. Holmink sokszor nem követi ezt a változást. A tárgyain-
kon keresztül kapaszkodunk régi személyiségünkbe, ezzel tartva
markunkban önmagunk egyetlen ismerős oldalát. Itt akadunk el,
beleragadva régi személyiségünkbe, régi életünkbe.
Ez a könyv felfedi azokat a személyiségeket és érzelmi megfele-
lőiket, amelyekhez ragaszkodunk, valamint azt, hogy ezek hogyan
nyilvánulnak meg káosz formájában élettereinkben. Amint tudato-
sítod a valóságot, az elengedés könnyűvé válik, és a rend azonnal
meg tud nyilvánulni, ez pedig felszabadít, hogy valódi éned szerint
élhess. A felfordulás alatt húzódó érzelmeket megértve célba tudod
venni az otthonod azon területeit, amelyeket évekig elhanyagoltál.
Ha így cselekszel, új energiát lehelhetsz életedbe.
Az 1. fejezetben látni fogod, hogyan tükrözi életedet az ottho-
nod. Minden tárgyad saját éned valamely aspektusát jeleníti meg
– a múltad, a jelened és a jövőd. A rendrakás épp annyira jelenti
annak meghatározását, hogy mit engedj el a múltadból, mint azt,
hogy mit tarts meg. E döntéseket meghozva egyre tudatosabbá válsz
majd abban, hogy mit vagy kész elengedni vagy épp megragadni az
életedben. A lomtalanítás nem csupán tennivalók listája, hanem be-
avatkozás az általad igazán vágyott dolgok elérése érdekében.
A 2. fejezet azt fejti ki, hogyan idéznek elő identitásválságot az
életünkben történő változások. Még ha nehezek is, ezek a változá-
sok természetesek, és fejlődésünkért, előrehaladásunkért történnek.
Az ezekre a sorsfordító időszakokra való szélesebb körű rálátás lehe-
tővé teszi, hogy több megértéssel és kevesebb stresszel navigáljunk
át azokon. A múlt elengedése alapvető jelentőségű az élet következő

16
Bevezetés

szintjére való belépéshez. A régi személyiséghez kapcsolódó tárgyak
leselejtezése elemi fontosságú a méltóságteljes átalakuláshoz.
A 3., 4., 5. és 6. fejezet hat, régi párkapcsolatainkhoz, munkánk-
hoz vagy sérelmeinkhez kapcsolódó, gyakran használt fedőszemé-
lyiséget mutat be, amelyekhez ragaszkodunk, illetve az ezekhez a
személyiségekhez kapcsolódó tárgyakat, amelyek a múlthoz láncol-
nak bennünket. A 7. fejezet a jelenlegi, egyensúlyukból kibillent sze-
mélyiségekkel foglalkozik. Tűnődtél már azon, miért találod magad
időről időre túl sok, adott típusú dologgal elborítva, mint például
magazinok, szépségápolási cikkek vagy kiegészítők? Ezek a tárgyak
az aktuális személyiséget tükrözik, de mennyiségük valaminek az
ellensúlyozását mutatja, amit a későbbiekben tárgyalunk.
A 8. fejezetben folytatódik a rendrakás, leleplezve a leggyakrab-
ban használt kifogásokat. Mi történik valójában, amikor ezt mon-
dod magadnak? „Erre a tönkrement robotgépre még szükségem
lehet, minden eshetőségre felkészülve”, vagy „Nem szeretném még több
szeméttel elárasztani a világot.” Kihívás lehet kellő megvilágításban
látni a saját holminkat. Rendesen megviccelhetjük magunkat egyes
tárgyak jogosságának igazolásával. E fejezet elolvasása után egyszer
és mindenkorra képes leszel megérteni a probléma lényegét. A kifo-
gásoknak vége!
A 9. fejezet leleplezi a következő nagy problémánkat – a digitális
zűrzavart – és azt is, hogy mihez kezdjünk vele. Csak mert nem lát-
ható, még nem jelenti azt, hogy nem tudunk a rumliról. Éppen a sa-
ját szeméthegyünket növeljük. Már nemcsak az iratszekrényünkben
van felfordulás, hanem a digitális irataink között is. És ez még csak a
vég nélkül terjeszkedő virtuális felhő kezdete.
A 10. fejezethez elérve tisztán fogod látni a gúzsba kötő, gyakori
kifogásokat és ellenvetéseket, ahogyan azt is, miért ragaszkodtál ed-
dig bizonyos tárgyakhoz. Eljött az ideje, hogy felgyűrd az ingujjad,
és fizikai szinten is hozzáfogj. A testedre történő ösztönös odafigye-
lés mellett ez a fejezet lépésről lépésre utat mutat a lomtalanításhoz.

17
Bevezetés

Minél inkább megérted a tárgyaid mögött rejlő pszichológiai és
érzelmi összetevőket, annál könnyebb lesz, amikor eljön a kacatok
bezsákolásának az ideje. A folyamat során minden egyes tárggyal
könnyebbnek és szabadabbnak fogod érezni magad. Mint a bőrét le-
vedlő kígyó, játszva és méltósággal tudsz majd átsiklani életed kö-
vetkező szakaszába egy olyan otthonnal, amely valóban téged és
vágyott önmagadat tükrözi.

18
1. FEJEZET

Az otthonod tükör
Mit tükrözöl?

Előző, Mind, Body, Home: Transform Your Life One Room at a Time (Elme,
test, otthon: Varázsold át az életed területről területre!) című köny-
vemben a ház részeit mentális, érzelmi és fizikai megnyilvánulásaink-
kal összhangban osztottam fel. A ház homlokzata is az emberi archoz
hasonló, ahogy a bejárati ajtó a szájnak, az ablakok a szemeknek, a
tető pedig a fejnek feleltethetők meg. Nem véletlen, hogy az otthont
évezredek óta a vallásban, a mitológiákban és az álomszimbólumok-
ban is elménk vagy testünk metaforájaként használják.
Otthonunk önmagunk energetikai kiterjesztése, amelynek va-
lamely pontján minden aspektusunk megmutatkozik. Ezt a bir-
tokunkban lévő dolgok még egyértelműbbé teszik. Minden tárgy
mentális és érzelmi valónk kifejeződése vagy kiterjedése. Ezért tud
a lomtalanítás ennyire megerőltető lenni. Ilyenkor szó szerint saját
magad mentális és érzelmi aspektusait engeded el. Az egyetlen vál-
tozó, hogy mennyire élő az adott tárgyhoz fűződő kapcsolatod. Le-
járt már életedben a szavatossága? Támogat vagy lehorgonyoz?

19
19
1. Fejezet

Ezek a kérdések túlzásnak tűnhetnek egy, a konyhaszekrényedbe
süllyesztett kenyérpirítóhoz vagy a vendégszoba szekrényében tárolt
régi, rajzórai mű jelentőségéhez képest. De nem akkor, ha figyelembe
veszed, hogy minden egyes tárgy fizikai teret vesz el otthonodból és
energetikai teret elmédből. Még ha láthatatlannak tűnik is, a rendet-
lenség ezt az energiát teríti szét az életedben, ahogyan egy divatja-
múlt ruha vagy egy lerobbant autó tenné.
A rendrakás komoly energiamunka, akárcsak elmenni egy ener-
getikai gyógyítóhoz, akupunktőrhöz, jógaórára, terapeutához, vagy
igénybe venni bármilyen más gyógymódot. Pontosan ezért olyan
erőteljes és sorsfordító. Valamennyi holisztikus gyógyító munkám
során arra jutottam, hogy a rendrakás a leggyorsabb módja a mélyre-
ható változás elérésének. Szó szerint eltakarítod vele a régi, stagnáló
energiákat, és helyet csinálsz az új, friss erőforrásoknak. Ha például
önéletrajzokat küldözgetsz és állásinterjúkra jársz, a dolgozószobád
rendbetétele fel fogja gyorsítani a folyamatot. Miután a selejtezéssel
helyet csinálsz, telefonhívások és állásajánlatok formájában beára-
molhat az érkező új energia.
A rendetlenség szellemi és mentális blokkjaink fizikai megnyil-
vánulása. Mihelyst eltüntetjük, a változás gyorsan bekövetkezhet.
Életünket végső soron szellemi és érzelmi testünkből hozzuk létre.
A rendetlenség megszüntetése szó szerint úgy szabadítja fel pszichénk
e részeit, mint amikor egy gát falai omlanak le, szabad utat engedve
a víz áramlásának. Ahogy egyre inkább tisztában leszel azzal, mely
tárgyak akadályozzák az energiád, teremtő eszközként kezdheted
használni az otthonod, hogy minél többet vonzz be az életedbe ab-
ból, amit szeretnél.

Életed alakítása otthonod segítségével
Spirituális és önsegítő körökben a vonzás szabálya vált a manifesz-
táció uralkodó nézetévé. Manifesztációnak hívjuk azt a folyamatot,
amelynek során ötleteink és gondolataink fizikai formát öltenek.

20
Az otthonod tükör

Mint fizikai testtel rendelkező spirituális lények mindannyian alki-
misták vagyunk, akik nem fizikai ideákat változtatunk fizikai tár-
gyakká a túlélés és a földi örömök megtapasztalása érdekében.
A vonzás szabálya az, amely által megteremtjük a saját valóságunkat
– kezdve otthonunkkal, ahol élünk, az autónkon át az életünkbe hí-
vott kapcsolatokig.
A vonzás szabályának eredőjében az energia, a rezgés áll. A ha-
sonló energia a hasonló energiát vonzza. Ha rezgéspárja vagy egy
Mercedesnek, Mercedest fogsz bevonzani. Ez érzelmi szinten is
ugyanígy működik. Ha például egy gyerekkori sérülés következté-
ben rezgéseid egybevágnak az elhagyatottság érzésével, kapcsolatai-
don keresztül még több elhagyatottságot fogsz életedbe vonzani. Ez
folytatódni fog mindaddig, míg a kontraszt annyira erős nem lesz,
hogy tudatosan vágyódj valami más után. Amint ez a vágy tudatos
szándékká válik, életedbe fogod vonzani a megfelelő embereket és
helyzeteket, hogy begyógyítsák a múlt sebeit.
Mindent, ami az otthonodban található, gondolataiddal és ér-
zelmeiddel manifesztáltál. Szerettél volna egy kényelmes, cserszínű
kanapét, és megvalósítottad azáltal, hogy megvetted, megrendelted,
kifizetted és házhoz szállíttattad. Minden egyes dolog az otthonod-
ban egy bizonyos időpillanatban passzolt a rezgéseidhez, és te von-
zottad magadhoz. Igen, még a házastársad vagy a szobatársad is. Az
otthonod önmagad hatalmas komposztja és energiád óriási kisugár-
zója. Gondolj rá úgy, mint egy élő vizualizációs vászonra.
A vizualizációs vászon gyakran használt eszköz arra, hogy be-
indítsd vagy felgyorsítsd a vonzás törvényét. Az általad vágyott
dolgok képeinek vagy kulcsszavainak kétdimenziós poszterre vagy
táblára helyezésével is készíthetsz vizualizációs vásznat. Azonfelül,
hogy egyértelműen meghatározod, mit szeretnél – hasonlóan a tu-
dat alatti üzenetekhez –, tudattalanod szintén kedvezően válaszol a
vásznon lévő képekre. Az otthonod ugyanezt a hatást fejti ki. Ha sze-
retnéd tudni, mit hozol le az anyagba, nézd csak meg az otthonod.

21
1. Fejezet

Képzeld el, hogy otthonodat és minden benne lévő tárgyadat
felragasztod egy táblára. Terítsd ki, mintha világtérkép lenne. A mű-
tárgyak, képek, könyvek, szekrények, vitrinek, a hálószoba, a dolgo-
zószoba – ezek mind kézzelfogható kivetülései annak az energiának,
amelyet a világba közvetítesz. A világunk egy hologram, amely azt
sugározza vissza ránk, amit kibocsátunk. Amit kiárasztasz, visszata-
lál hozzád, és ez az otthonodra is igaz.
Tekints objektíven az otthonodra, és ne csak a szép részeit lásd,
hanem a gardróbot, a konyhaszekrényt és a felfordulást is. Hogyan
nincs összhangban az otthonod azzal, amit szeretnél? Minek kell
mennie? Mi van felhalmozva, bezsúfolva, mi az, ami idejétmúlt?
Mi lenne önmagad előnyösebb kifejeződése? Inspiráló műalkotá-
sok, inkább imádott, mint megtűrt függönyök, aktuális könyvek,
funkcionális terek? Ideiglenes helyen vagy, amely egy átmeneti
időszakban szolgál téged, vagy több állandóságra vágysz? Eljött az
ideje, hogy változtass néhány dolgon a virtuális vizualizációs vász-
nadon?
Ha dolgoztál korábban vizualizációval vagy a vonzás törvényé-
nek egyéb eszközeivel, talán már eltűnődtél, bizonyos dolgokat miért
sikerül anyagba hozni, másokat pedig miért nem. Utóbbi esetben
vagy a vágy nincs meg igazából, vagy van valamilyen tudat alatti
blokk, amely erősebb. Felszín alatt rejlő tudat alatti gondolaink és
hiedelmeink ugyanolyan fontosak, mint a tudatosak – sőt még fon-
tosabbak. Tudatalattink az elmeműködésünk és viselkedésünk 95-99
százalékát teszi ki, mégis kevés tudomásunk van róla. Régi program-
jainkból, a kollektív tudat befolyásából és személyiségünk árnyékos
oldalából áll. Mindezekre olykor mint vakfoltjainkra vagy árnyékainkra
hivatkozunk, mivel tudatosságunk szintje alatt vannak.
Minél tudatosabbak és elfogadóbbak leszünk árnyékainkkal, an-
nál inkább egésznek fogjuk érezni magunkat és annál precízebbé
válnak manifesztációink. A kérdés az, hogyan lássuk meg azt, amit
nem látunk. Ez a mágiája annak, ha a lakásunkkal dolgozunk, hi-

22
Az otthonod tükör

szen az önmagunk háromdimenziós kivetülése. Árnyékaid az ottho-
nodban vannak. Kíváncsi vagy rá, mik azok? Jobb kérdés, hogy hova
rejtetted el őket a lakásodban.

Árnyékmunka a térrel
Otthonunk minden része önmagunk valamely aspektusát jeleníti
meg, így a szekrény azt szimbolizálja, amit inkább elrejtenénk. Ide
dugjuk el árnyékainkat. Nem csoda, hogy a „csontváz a szekrény-
ben” kifejezést használjuk azokra a dolgokra, amelyeket rejtegetünk.
És persze ott van az a gyakori mondás is, hogy „előbújik a szekrény-
ből”, ami arra utal, amikor személyiségünk egy olyan elemét mutat-
juk meg, amelyet addig dugdostunk.
Mindannyiunknak vannak árnyékai vagy árnyékos oldalai. Ezek
olyan személyiségvonásaink, amelyeket elutasítottunk vagy leta-
gadtunk, mert valamikor gyerekkorunkban nem volt biztonságos
megmutatni őket. Ezeket a vonásokat láthatatlan voltuk miatt ne-
vezték el árnyékoknak vagy árnyoldalaknak. Vakfoltként, sötét oldal-
ként vagy tudatalattiként is gondolhatsz rájuk. A kollektív tudatnak
is van árnyoldala, amelyet sötét erőként, sötét energiaként vagy sá-
tánként emlegetnek.
A taoista filozófiában a sötét és a fény, más szóval a jin és a jang
kettőssége uralkodik. Ez csak akkor jelent problémát, ha a jóval vagy
rosszal azonosítjuk, és elrejtjük önmagunk érintett aspektusait, ami
idővel szégyenérzetet szül. Minél inkább dugdossuk őket, annál
sötétebbé válnak. Ez a személyiség megosztottságához vezet. Ettől
érezzük életünket álságosnak, magunkat pedig elégedetlennek. A tel-
jesség helyett darabokra hullunk.
A pszichológia területén Carl Jung világította meg először árny-
oldalaink jelentőségét. Azóta rengeteg spirituális és önsegítő ok-
tató integrálta az árnyékmunkát a spiritualitásba, úgymint Deepak
Chopra, Debbie Ford és Teal Swan. A spiritualitás célkeresztjében
önmagadnak a lelkeddel összhangban történő kiteljesítése áll. Hogy

23
1. Fejezet

ezt elérd, össze kell olvadnod árnyékaiddal. Ugyancsak árnyékaink
azok, amelyekben legértékesebb ajándékaink lapulnak. Állítólag
Carl Jung nevezte árnyékainkat „kreativitásunk székhelyének”. Álta-
lában ugyanis ezek az árnyékvonások azok, amelyek egyedivé tesz-
nek bennünket, és egyediségünk az, amelyet a világ látni akar.
Hogyan dolgozunk valamivel, amit nem látunk? Szintén Jung-
nak tulajdonítható az a mondás, miszerint „Tudatalattid addig
irányítja az életed és addig nevezed sorsnak, míg tudatossá nem te-
szed.” Árnyékaink – többek között a másokra kivetített projekcióink
– a mindennapi életünkben bukkannak fel. Azok a vonások, amelye-
ket legkevésbé kedvelsz másokban, jól jelzik saját árnyékaidat. Pél-
dául ha valaki a harsány természetével idegesít téged, valószínűleg
önmagad egy jóval társaságibb oldalát dugdosod. Talán gyerekko-
rodban megbüntettek feltűnő viselkedésedért, ezért ezt az oldaladat
rossznak ítélted. Ha viszont most társaságkedvelőbb és energikusabb
lennél, az nemcsak hogy hasznos lenne a számodra, de a minden-
napjaidban is több örömöt élnél meg.
Tudat alatti árnyaink az otthonainkban is megjelennek. A laká-
sunkon – elsősorban a szekrényben és egyéb tárolóhelyiségekben tá-
rolt tárgyainkkal – végzett munkával azonban eloszlathatjuk őket.
A szekrény az a hely, ahol azért tárolunk dolgokat, hogy mások ne
lássák azokat, vagy hogy nekünk se kelljen rájuk néznünk. A kevés
hellyel rendelkezőknek ez más típusú tároló is lehet, mint a pince,
a fészer vagy egy külső raktár. Én mostanában fedeztem fel néhány
árnyoldalamat a gyerekszobám szekrényében.

Árnyékból a fénybe
Mielőtt megosztanám a benyomásaim, tisztázzuk, hogy semmi
rossz nincs a cuccok őrizgetésében. A tárolás teljesen jó célt szolgál.
Nem szeretnénk a szobában szanaszét heverő ruhákat vagy eldobált
törülközőket és vécépapír-gurigákat látni. A szekrények nagyszerűek

24
Az otthonod tükör

a szoba rendezettségének fenntartására, és néha a külső tárolók is
szükségesek. Amikor azonban a tárolóhely régi tárgyaink állandó
emlékhelyévé válik, felizzik a vörös jelzés, hogy olyan holmikat rak-
tározunk, amelyekkel nem akarunk foglalkozni.
A „coming out” (előbújás, előrukkolás) kifejezést általában akkor
használjuk, amikor valaki kinyilvánítja az átlagostól eltérő szexuális
irányultságát. De az előbújás jóval többet jelent egy nyilvános be-
jelentésnél. Ez önmagunk elismerése, lényegében önelfogadás. Kép-
zeld el, milyen fantasztikus lenne, ha mindannyian előbújnánk a
szekrényből, és úgy fogadnánk el magunkat, amilyenek valójában
vagyunk.

Szuper alacsony vagyok, és szeretem magam.
Nagy a szám, és úgy gondolom, elbűvölő vagyok.
Tévéműsorok főcímeit éneklem a zuhany alatt,
és szerintem elég jó hangom van.
Női ruhába öltözöm, és lélegzetelállítóan nézek ki.
Nem jártam főiskolára, de tudom, hogy okos vagyok.
Harmonikázás közben zsonglőrködni is tudok,
és úgy gondolom, nagyon menő vagyok.

Nemcsak a külvilág elől rejtegetjük jellemvonásainkat, de saját ma-
gunk elől is. Mi lenne, ha valójában ezek lennének a legizgalmasabb
részeink? Nagy valószínűség szerint azok. Mégis hajlunk arra, hogy
elhiggyük, jellegzetességeink nehezítik meg vagy teszik lehetetlenné
beilleszkedésünket. Ennek eredményeként igyekszünk ellensúlyozni
ezeket, vagy talán még szégyenkezünk is miattuk.
Amikor anyám halála miatt hazamentem Nashville-be, a szoká-
sosnál sokkal több időt töltöttem a családi házunkban. Úgy tűnt,
tökéletes az időzítés, hogy átnézzem az ott tárolt cuccaimat. Meg-
lepődtem, amikor beléptem a beépített gardróbba, és a polcon ott

25
1. Fejezet

csücsült egy doboz Tisha kristálypoharai felirattal. Eddig hogy nem
vettem észre?
Ez volt a soha nem használt készlet az 1998-as esküvőmről, a há-
zasságból, amely nem sokkal ez után, 2001-ben véget ért. Azóta már
legalább tucatszor költöztem, és megannyi tárgytól szabadultam
meg abból a kapcsolatból és még sok másikból is. Az összes selejte-
zésem, online kiárusításom és költözésem ellenére ez a doboz vala-
hogy mégsem moccant egy tapodtat sem. A lényeges kérdés az volt,
miért voltak ezek még mindig a gyerekkori szekrényemben, anélkül
hogy bármikor kidobni szándékoztam volna őket.
Kinyitottam Pandora szelencéjének tetejét. Kristály borospoha-
rakkal volt tele, az eredeti csomagolásban, néhányban üdvözlőkár-
tyával. Egy olyan kor relikviái voltak ezek, amellyel, azt hittem, már
rég leszámoltam, de a Tisha kristálypoharai feliratú doboznak más
mondandója volt:

Bűn. Az ajándékok. A tönkrement házasság. A szemtanúk.
Az ünneplés. A csalódás. Csalódást okoztam a családomnak.
Kudarc. Szégyen. A bujkálás. A szégyen. A bujkálás. A szégyen.
Önelfogadás. Előbújás. Az elutasítás. Gyalázat. Szégyen. Tolerancia.
Elutasítás. A próbálkozás. A nonkonformista. Önelfogadás.
Önszeretet. Még több önszeretet. Feltétel nélküli szeretet.

A polcon csücsült egy régi személyiség utolsó bizonyítékfoszlánya.
Megváltás volt végre megszabadulni attól a doboztól – valamitől,
amelybe soha nem illettem bele. Ez tökéletes példája annak, ami-
kor úgy érezzük, bizonyos témákon már túl vagyunk, hogy aztán
maradványokra vagy újabb rétegekre bukkanjunk, amelyekkel még
dolgunk van. Példaként osztom meg ezt a történetet arra, hogyan
testesíthetik meg tárgyaink az érzelmi energiának azt az utolsó, meg-
maradt töredékét, amely lezárásra vagy elfogadásra vár. Kacatunk az

26