RIEVE as

os S GREDOS DA CRIA .: ~'o IDE

"

LOG'OMARCAS OR 'GIINAIS _ INOV;' " -: ORAS

'll to:riais

., Orie Wmllllil!!.lm~ de 5l'rarlr" wlituaJ no Pnomshtlp

• Monte I!Jm If1l[ ,,[Bodk ,e ImliU1 ., ' , para ,as prim: 'ipa" s

agilci'as, de desl!_'

, DomilDe re' marfpulc, 0' '9' ~dllmo I Destgn

.. Ii m!8lis~ ,3ds Marx, Illllus!tmtOIF, Ma~'a~r ,Aft. ~ffe.dsi i,'

IiJl i::!J:'I.eHw IJpitlJll·"tn Iii ~ITI pmjillltlJ< C::Dlalbor.atiw !entre Juslirru Ka:r e

.~ Steve GIfe~I1I. Amig o~ I!l!e~e a

f~ C:l!.Ildadle, 'e les erie m 'grilfil!:1!15 incs.pirad!os 'POi di~ef'.50a8 ~i pG5, (ores. formas e reh:: f'lenc:iEl~ dla !I:'LIli!;J Fa pDF! lilildL,l~ndD mu sleas de' Blat;:kl; Sabhath e ~hil C'iI,i!U~l'Ilst Se~~ 1?'~]etI;!5 'i'~,~ d'e~e' laJ?~tts ed'!I'QlF1IaJ!S e lIl!e5'9!'i$ t!iPG!!l!II'.i;!f:IC;Q.5 lite- ~t.!iiblll~hlM. IP.!JIrti 'g me'udg dli!! m.od!ilI_ A [tii1,eia m;!li dU,jill.tI c, se div~'l'lili" D flTIilhdlfftlllJ qlUii~j P UCGT. al-em de :siliTI'pleE.m~n tB !,';·tia .. !l:Oi:iioi!l5 qjl,! e' h,a.f'l5.miitam ~d'i:~:i ~

in!S,p.~F.Gm ljilC!'n 5il1li1i1!ililll:os_

Pitiai!Ji'1E! G rE!eru ta ml:u!1"n

p,1l!.blh:iilin e ,li 1111 e eaeenerune [~.01'!eo !"len ine,l!)rg~, A mBi~ria dOG tra bathes p:rod'!Jlidlos IP~§ dloi§ e· [eina ne HllJ!5tr--aoolf e Ino l'I!IiIi).E!!S igfli. ISI.e!S j~ ,oolll~\ri buir-alm p<!Il'a ia C@mT!pl;!l~~F .Atr~~ l!iligUe.Si;I e, 1I:!,;l!.f.!l .Ii! ~g pa: de5~ai edi/~ao, reY!li~gi1f! '!lIlgUf'iJt; des ffn.1! ieres t.og,QS 'Gr1li1do:s .dlilftiliiU,Ci !C~ ultilffiDS &0

,8 n O'S .d Ii!! i d 1]' i'I:titl!31 m 'I! .r: Dr jJO f.iJ ~j 'fa_ Ve-Ja qua n1t!lls 'imDel C!J n~e9lw 8' re1l:@fline!l:.gr;.,

IlHii!iII &iiHIIj'IjIli'Al:lili~ P&iIirh~-M'Ih!IIl.D~ni~ [I~~MpjIJ

Ji~~PlIIiI!;~

~~

'C!ii\Ii,diI~"'.lli!!.J1liw:iiiIi

~ dloIfE""'~Lo;mt ~ dIi~ ~ I'..U! ~~-oi"~~~~ ~~~~

ft.IIHI

f~_~!bm ... ~1Wto:~~

~;~~( ~

f'IdI::U.UI,~,~ E4r.d~b ,~~

~~I~I~

~~J~

.inI~ emk.~CD!di.

~ ~MbW:i:, !jJu:t.~

~~.~~~~

~~ <-->!!~~

'~~~I!.B:II. b;acIIIl'ri"'!mI- (1'f.I ~'W

'~Mnu llMiJ~m:)m.[1t'i

~",~~,

biIIIi;',lE:I) ll:illt2!II!i " IW ~,

'"I;-wi ~4'I"J.~-tiRPII.IdIi

K.'O~,1kt ~[U]~m.·~~ t«iIl~~~ ~~

~",~.f~ •• ~--. ~"+L~ ~,-ra:t..1J.

~I!i~

ft!iJ 1b:Ili~frtrD: i ~ilIzIIII

=,r::~~tt~-~~II! ,~~~~~~;uW ~:,l,n.Io'i!" aru.D:Ii.II. .dIra~1.I;n 1:Ili!!Ii:I.

~~~=-~~:pmm

~:s:liI!'RI1II'~ IIiiini tairlilJiIiIiiiItIici! ~ "~';;"';~M' 1!Wi'~

.w,~~o!JiI Bli:iJ1i'Li!'iI,~1i!; .wmEl.mp,l'Iiii1~mltt.lt.~~ ~dJSo!!~_~ ~~.~

,. 1)I •. IjJ~~;!oO~M!< ~~~ PLinl~!Imt_:i!.CNiI

FWJ.~'1Im3 trmm. '

~~ljIi!g~~ ~'IliI'iI..Id:III!i.k

f'aI'lIii!I!M.lI f».III.'im -

t9'mmm"~"1!..1

~~~

IF@Ci-t0 as olhes. E p€ll1'~e n urna mPlFC~ qJlIJ,[J lq'!Jiil:lr. ChlJli?l~ <Ell primoir.e 'qUoiJ' vern ii, ca be;;:a? Fi:z: a expe ri~ fill:.T,a e dey lJi!Sif! ~'!f.. Rep~t'i ,a, brincaifJ'e[r.:t, com ;a m i'.gIOS. e Cis resWi l~ dos 'rora m bas-tanl e divers-os. Ouvl m Wi'itas

r1f!S pOSi~:a'S~ rn as .dIS, ma is er~B'dla8 ~fa:m C{liCi:l-lEola. Adkl:alS ,e, N ikif!", 0' (jJ!1J~ esses llJgr;;Nniiiilfl:as tern em clJlml!J:m? Apa F"e'nt,emenie IFlcalda" a 111 a o 5. er ,aI $jm~lli elida de,. A D 1.5 ne-y tr~ii!:5,l~ri!'i~Y a a,$~irlat-y r,~ doe· W-altt 'em

tl PQg.rgjfj,~ {l lo!)O'm ~r-.r:d~ a C{liC~-GO~;, po r €:N)ilmplo; usa urn a tl,pog ftilfi;} mu i'ttl! I;;;a r.;u:ted5<'tjii;ai. iii! i'in>e5;rn;;! Il'i!a ~~'I;;;ad a50, pair;;! relprl;;l!:! U2:11r I!:! nl!:l me da marca. A ;o'1l1,id,OiIS !!lDell"rn~Z1:I-U tln~s; p@{j,LI@nas [istr,i;lIS ~ a Nik;@ u ~ Idm srmD~l'o gnW LiUl que se a ssemelh 81 .at! 5~mb 1J~.Ci d eo tica F. ([I que e ~ IiIdisctiltlIVe l, 1Il!J! 'ClllltdilllltO, e a idEN1ti~(:a,?i§lo (I,ye' cii'iar~m (~m S e<i.iiS OOifL$Y midcwes-

Cri'af uma t.og ilman:8 qJtJ G!! '§.OblfG'Vi¥a 8j{j. 't/a\m po ,e, 'v1re U'ffl i'et'! n~ ii, urn do~ ITI,tl iOIf>l!!{l, d~'5i1fio$ pen;:! um desf:gll1er g rMiGIJI. E [plreii:l:5;Ci 111 rn gralilde. pcder die sr ntese, lP'ar,el ~p!l'\e<"Sientalr t~d,al !;!I 'fi LO$iO'fia de IUma '~mp r~~. d~ yrn ~ mid'rca, de UIFrI.d1 :;!I~,a C! 011,1 ~F!"iP.~I[:"'In.~ @fi"i 1Jl1Fi'! ulflljeo "~,rff! bom. 'fi pog rati ~ eu ,~ e,Eiilmlb i'l'IIar;~o dio:!;. do is, A'-CJ' m@~rt:'lIO' tern pn, iii ,ffi,fJ:r:C!li preelsa ser de fadL id:e'nmica~al[ii ser clara na rnensa gem e,

Jl reJ'e~rlicj',a,lme !'ii~e. Ibon1ta. E"! :ai~)jj;almef!it e·, s,e· ''IOC'e ql!liser que. e La, l,eri'na vidla, to nga i t8iIli'l:b~m d 8':1J'e self' cFO'13'5-rneti.f.a. Ij}U seja:. Iuncionar b £i'1l'I'iI q usnde i mpress8, ts nto em P·&8 OOfTliiiJ em cores, mas t;aifnb~m 9>ercilt- boas elnrma~Oe;'5 palra videllJ! e inrt:e-met. e aio i:la $I:l! ir bern f'lJa $I We Las de, !:elu l~reo.:;;"

A'S rriillrtJ::;!IS, eltadas ,~iiJlf'ldl@:m .g '~!J!dlQ~ esses 1f,i]q!U~5itos.. Cill ntu do. fOlfa m erladas ,.] 1l~,r·t1i1' ~,~ ,C::g !1~efl(l,$. ,t>J(~fe!iTl!iii!IIli'i.e n'te It! i¥E'ilSQ5, inl:i!'ieall'i do qUe hi;i '!,!'~ ri~ $, IT! £;!f1elira:$.1jj e $e ehi:!g~alf a urna sQill:l~alQ ehEiefii~:e e Il:lfi,cfti'!.l'-.:I _ A, eOLlclllJl:5ilil!m e ,que,; na Ui n 81 Ifif!fW8i:;,., Mas estud IJ e' Ipe5q:u isa :5;30 '~!J ndlamoent8lis par.a urn !born ,reSIJJ ltaco. Vot:e, ce I1FeIl"'E1' IMI refloritage m i4le' C'a 14i~ ,d'i;!sta ~ df~.a ~ ,alglwm !'lIS da:s te!oC'ileil'llC,ia15, e C!i)fioe:ito:;! que ~~va rani! a eria ~~'fl; dlQiS, :ffI[J,i s b~m-:§ucDdido!:;;, Ibgos do mu nd 11. E im po~'§T~i[ gjp.::lInt:;}:r rom !l::ortGl'z:Q ep.lIll 0 G~Jminho palr'~ SG: eria F !Jm~ !3 r:ilflJd€l rnfI'rca. 1M ~9! ifi~1P1 rando-se 1"10' tratH::Jllh iJ a!13 a(,g]u filS ciJ'lJi.$, rnethcres designers do mll.lllnCilo, ce rt!;i!rfle rnte a 'tareta fik~al niH~t'l(lS a rrl!1j.a!.

MAI]IU1 FIITI PIJL:D . REJ1AlOiR,-!CtlllEF'1E m:aFil ~fulJij e:Ylf(l palf!~til:)l}m.br

Al~ d~ ¥el"~a!ll! brib~il'lki8. q1J!!;! dn;:yli;!! f!o~ lR~iF!@ UniEiom e FiQ!;! E,iJui\ ,8 ~i!;;t8 IO'Q'mpm~ji' c~ tl!;!m VeF:liOi;!{i. em ;;;:tlln~.5" eQfe!i! ('i:O. ~tO!l'e!;i. e i·tiil li~l1!~

CHliNA

CIilREIA

UM NOVO CONGEITO - S

C D

S:IMPLlCI~]ADE PRODUI~VA EATEN[JIMENTO ABSOLUTO

SOIUJ~:DES IDUJS PAM: 'J'

PRlCIFISS IIONAIS us ERAI,S

if. PR~)FISS IIOIN.AIS WEB, E: ,AlG EN CIAS om IffAIS

It 05PEDAGJEIM IDlE 5:IIJ,ES

a- , 1 ,if:::D' d' ". ""'.,nillr .... .,. ..... d- • .,.,.-.."O

~'II! ~Ul .. IIiiiiiii 'l!iiiilp __ ylilll 'W1!!ll . ~IWW'

::: 5G 1GB de: tJra l!1'Srg~nQial mensal

i:i: 30 eenras de ~i:Ii~~ I[ '11.5 GS cada ) :; 1 0' dO'I1!1~~i@s hg~~@d~dos,

,:: P,aIi'IfI,el de 1r:'OniU;O~E!' '~i1I(iIIe.' hlru~'liliJt~VD

:i:: Ater.n:fimenw· de primeira 'iI! mmiit~do

lE~M'AU.S ::;: '1 (II cernas df:! e-rn [11'1 :; 1 ~S GB de @JMU por contas

~; MOn) oeooomlniO..(Qm.br

~: SIstemas i1ntH~pam I aiJi'rltilvfrLIIs I POP I IMAP I WEBMAIIL

REG ISTRO IE DOMiNIOS

VtJd. ou sua em pre!!.1J (om enderet;o proprio nil! interrtiE!!l.

CONSUlTE TAMBEM

N65s.o~ planas de REVEllOA e SBMDORES DEDIGADOS

www.ta::!lc~a.nom.br

Contend

zo 'CAP_: IUOGDI .... SEGR!EDDS, DE. A. ATE. Z

C(j·nlhe~~ a e'!f;C!L'I..!~;a!O dO:ij log c~ i~h~~$dl!; :;.e!J ~'!JIFl]iment!tl e !Ii: ntoe nd ~ !piJir q'l:J C1l 'IJ~~ :sii!J ti!]l im portantes para es ellentes d'il 'fj,!:!IU iflstud'i{);

=

SEI;OES

'TUTU RIAI.S

62 'Fli!SiH .. [IN D'ESIIGN "', P.S

Cr.ie urn Flip 80Qlk. C:O'ffi'O, ~Qrt16~i~

- iii

I 0 PO:RI:t;FOLlo,

66305 MAX

~a~a lesp'lJm GI reaUs;U..;:,EI: Iii'll !i''J,iU

28 GAlLERIA WEB

30 IP I: I: PINIK: P,ENGUlI N 32 OBJETiIS Df. [mE~LGN 31'1 NCJrfOS PROJEiI'O!5

38 LIIYRD5

70 Ptll1lli5!HOP'

Ap Fe File! a a subst it uill'" 1:1[1 res

7 ~ IlLiLJUS,TrUfOR

O~g r;~gn:~dl,os do m~f1u S!i!!k!Et

72 CAJ.RJR.ARl IPRO

rMI·Oll'lt~ u m [:acttorro vlrtua L

39 [Mll!JUL, DE: FDNJIES

7B I[NIDiES;liG\N

[) o!1Jfd ne' ,!ill ibase HIil,e g ri d

54 PEIRFliL: 61lil:JsDi

~6 ICO'MPUrJiiER, .AR'rS IQ.NiLI HE 98 DIESIIGNI CWSlliCim

SO 'PHOTOiHOP'

Fa4ja Um, ~le[(! ·~lra'fi'te· vi!rt~~l

So NAJA.

Crill} IIJ m pm~l'j'55or al@plrnd'o

DE:STAGU ES

30 PIlR~ PINIK PENGUIIN

Gom qli!J asa dnis a nos de· \'iil:l a, !a a9 ~noC'ia' r~p Filse nta Ll'rn nl~cnQ d,e m eifCado Fflli i,tl) es pe!C~a l

58 A. ,.lATE Ii ms· 'YIDEOclLl PES

M U~t05 des ig 1fI,e-fS gr'iMk~5 uml z;alfli. a,perlii~s Sly as h.8Ib~,li.!lgjd{js -21:1' (:! !:: rl~ I'l"I vi'daodi:p0!;' d iJ '5UI09S'5 iJ

54 PERFI:L:: IILE:lEiD

C,on"fira ,a, I"! j'::;.t)Ori~ odIa ~,ge neil;! Fc!Q"ue gu.es;;:I de· urn porUoli'o irrreJavel

72 CAD 'V,IIR'II'lilAlL.. - £'ARRAU IPRO

tJ sa urn 'lffiFdacillEl'i'm g u i81 dlC! S>fYft,w8I,re SO e Ie rle IJ.! rna '!3i!f!'j ma~@iQ do caQlin ho acim;a

so 'GRAFFIlJII VI R:ttJAII., .. PS

Nil Il e p reclso ~ata'5 de U n'ta e urn rn ui'"'1Ji de Hj 0(05, p.tl ra fazer u rn 9 mffiti

CURSOS

921BlANDINIG IDE IES:PO,RT:ES UDlleAllS IPARrE 31DI1: 4.

I fI~:i i$! ef~ito:!:l Ii;! :;,peda:l:s ii'!'1) klgotip'o 'pi;jli''a a d!a'pta=lo a 'be'ilevi'sii~

UPN®RTH

NIl'l.;i Y{lr,k" tEliA

;Ii;"li'iiIlla dBSi:EMli:ll¢jo, e ~mSi;l do ~fi'CI~, 1W~1!4i1l1~ Ii. '!I!ll:n~ n!'!~ CI~ms; l.fJ!IIiliiilllD5J 'Eli.&. !~~-!,.iI~ lil!sliir'bi. "!J,' ,1)'t8 ill

~Ina JI;2'"

~ dr Y Ni]! nQ n 1l,Q;ln

MAlTtiAN BjlnJ ES Gltof'9ji.!t eanM~ ,lIit!~rm Ufi!;1!i:!ln. l'iarbin BiI!Ii!~ lfI.Q!S1fc911b!1!IQ 'iiantlJai ~IJTllamei1tali, ~iii1' 5!!;;.a~ k.1 tJ r.a'L iIiIil' ,j:o iii tE!5'. P.a r,iI I~i'I.i~Ii". \!Illi! ii:i p~llIi::i ,D.

P ss ,K I M III

B rI!5'1.OL R.~r ne !UhnrdlJ

.A iIIU:~L; iIIi drasrglUilif:I!IIiiI I!ii!fl.'",~~. p·e~!tlI!o iiII',l"SbenlDLI r:J;iI ~~ de uml Fil&l BEI!IIii: p.aFoi 5~r"!iI!iilII:i!:! iLig;fIK! jjjj_1rnl~m.lrri~lO, ~ ~iI'\'i~_r..aQ.

...-ww. p,a&[l.ImtI'. (iJ1JI

rnH~~iEii(, ILU

TOPQli1ita. Canada

tI!I~ml iDptlIrt Mi'i 'ftmmt,,~a:i. 1il'!~t!V!!~ :D1i1J1Ii L.Nr~r';1 ~ :wI1!m!U11I" ~1)n!3i 1I'~~,!iII!!m' !!IGfi!5 life ~j);~1Ii paF.li'ij\jj~ Il" UUI elIat1iQl. tQ pQjI~ '''. 1fl"JNI-1!I.1'!!4t~ enm

JA.Cl~ WrrH'NEY ~5 ArV;te![e$, EtJ,A

Ji iii ~ k, eo iii U If! 11:' Ijjjs; ,l=ihill 1fSD:5J ~. !iR,~~!!i.eDW5'~1'II '~I!lf1;liS Ii!!:!I Qn'1!I!a :PIi'iG\, V$: Stieg IC<ilr.ii" ol1er;!la!cleiffO 9Q!HI !I~O' ~>liN !~(i ~U!' iiIi .~!lIh:l1 'fill:., WVi"N,twftl!nll'!J!D-rudllll,1;1;I1'I1

:STEVE IROBE;R1S ~!1-d~~ R~l!'ifi ILIQ!flfI

lIli ri!l(ld1ll1:lill!!i!"'M

p!I!I'5Dnagell!!ice,iljrr.i:lsitijl !I:l>I!: ~,ri'i'il! Sl!!!'I.'iJ. ~w!tlil.ila ~~nJ:ilO~dI ~I!H piel'Sl)Jl~lj!Jetl~' !'ID. h.Clrbtili~ ~gi~IIQ';WWW.iIiI1lIIlI.Iim.l:lI-m

F.tCD.lfm:m MMA s.iilJ' P.oli'JJlcl!" B~& l

01 i!l!l!~r 10 OilI!liUtJl :u~ d.iI ~~ r:CIl!i!lll'aife,~. da ,EIII'tc!IiiI' EDrnpa. O'~iI if arne. ~r:a'IC! 'ilril!!l!1l! ,ms' R!:lrla:[d I!l:i~:il :Ii 0 ti'O :i' !i:iinill.i.i~ gc~1 ~1!!I.!'II~~In-~k,

~ Iii! Jii~)1iBi.w..

PEITE IDIR&PEft lLei'LQf!!S. R~ ill\lJ, Urld'1l!

o :iii'tllft:li I!f~ ,~. ralfiiimlS ~C! IDv~r Q ~K!~l:liI!lICki em iel'FinI!r1im-s i'I ill ura I 5." ApHllliliiIJ iiIi 1E:1I'18F'IBs:pum31 IlII! IIililijj !:"1!1FII !i!l'e. N"'J.8ilfi~ 6i,

iIDE~EM I!LlEl!, TOf(m~lll. Calliiadi!!

'J!) IklI!3fIHW~, Ii!! H~\l1tii I~e' M:oril;r!~ i!!!t '110 m!nut~~ '!lhl!~!C U';! l'ilITi1::!6m1 mi:!!Slrt'~r,!5! 'CiI!IM nlii~f'lIJi!,',iI!i; Ij:lflliJfliBlliii®5 ® iiiiE!"I iI :!i"Eti! ~:j:-!U 01,1 ~ ~1i5ltatiji I',; Hal P~.9IJji:il 7'1l.

~_-tlC!:~Jilii;Lm",

JUST9IN MALLER MelbciUFM, A'!.!&Ura~l~

(II iAll&ir.a1ior :8llf5lrnllallQi lliil'iliiilg,j' d;. deCwli< !IIeiflUiC~RE 'rbl 0 aulcr'lilIessll l~lI!I ~rt1i i!:ii m II.ltilCi1 grtatml!. c!"i!a!J:li HI!i!iCi!liln'Kllr.!!!i:i [I!i!!!~ I!!I lru.toola;'l di ~!lIlm;l18.lll~ Vi!jiI~ IIlt~r'ItLipeft'!J',iIt!J~{IIIIID.~ i.i

'IlHALE'If SANEIR 'NI!;i'(a Vi:I:rk, EtlA,

A;!~~II'il!i' 1!!lJl'it1i IIIl! fill'SjfjJ d& ![rm.s~IDI!'dJa, '1h1'll!<itiii ~ ~Iiifl dHlfIIffllii ~il)!' S;:;i..J'i_~r.. .ii!I j).lq!l' .!.'C!. 1!:~,lsu. ".i!IIl~gL~~-

DID .fi_;t"'I' L I .... ~n~1 .,1'

Car

» [SC1IlIV'A'!

B~~ eCllfijlolJibE-ii:ln!lrnEiljropaf"leIJ~I!if;'fi.i:ii :5i~~ ~ bl.o~: ~oom~'@r:-<!rlS,com,bF lila:: *55 '111 3S1'il'-OEi36,

!E'F1~~: RlE'di3~ CQilfi.puter Art!!, Ru.:!, MMDC. 1.21 CEP. ill15Ei,~ !J~~OO~

Carta, do Mes

Crlt@rio

:[)e.;!;(h~' "tl,lif: eomees i i;'I: (\ffililllprm ;0 00.1,11[ili!ilJte:r Am., [IiI) {,"{II1ISigCi [paiaF; Uj'~ "~~ffib~~'5:" ~Wil i1:SlpC[!;i BI, P1ifi',iij :ill IClil!iilm~.i..~hoSl~ ca~, da e.di~iJ (]" .. :ES'p]rrAClUl.A,R.:! (Jilt 1,I'{inl~ • de (.'lG!I!l!!C'.fI![j' efl:ll tim q'U~!rn e 'fI!:::'1tdl!lrru:' ,[H' pamie da ~'~:lI. 0 siLe. IjliL1lMnll 'e l'Ii'I!uiill1< !e~t!!l Ii:' 'fi I!ILIC:i 'M~lib;~ f'C~ ~1. ~I!Ii! es~"90 q,ue' ;a CA reserveu ptllr:t1 00 ,1:e:i.l!J~ Oivl;.1 ~Hlill 'l.!I:iIlil!lo~nlCJ< ,Ufil,CaJJ.:! iOn 'f:~n, ,oove rm 1:11';0 dfl! :!)Ji!,O 'pISSad;(i~ "Moloqlll!1lim fianumm!'li" l. u(j6~nr'i.a de :s.1Ii~r' quai!S. os c.lli~.e:ri!Js pillira :II esQoJ]frnI do mflll'eofUiJ!, qllle: vm [1in~S5U DII 1"C'!.I'l:>t::'!, :ijjJj '!:i-CQRg, :Pu!ltf(]'lli~ =

Edersun di? {_':051:ro Cnjue:lro

"U[".;!IlU lJ.,n ul i.'s'I~I. gil'

.Flcrunm feti:res i~l.lJ]e \"([!ri ~f.m~II!l)SlrulIoi ,liIli1ll'CiIl!lll~ 'mn ,d~)[!; fii. ,A, Uij;jslJf;:i~ljI, C 'WI ::Jlrli!il>llli :5'U,~~81 Ullin O'hllfs!!k!rlJI ~r~ ~Uil: e: raftndla ,0(1' nil",~~1. N\i!II t'AIml,o£f~ilo' dlSi l1l,pa, CJ; de:slgnf~ g;r,inro Wre.I~}r UI!i1!itns; B;p_mlll um ''''~luiz ,de r-.ls~¥'a. smliI[lll' o 'p:mtl!J)" 'illo~'Uimlhli'II.mJli <etFe]~!J), ~iSl!tiJ ~' ~,~~W '~~!IDI'~~i~D." Sttihlfrilt a :S-C~HO';P~H'lf;(dh~, :!!i1~il 'riTiD)'s ~~ iI1'l.'I:I:edm. 0 'pr,imJdro Iftles ~ torn,:u:r ,t;'Ii sii!;~iiio ifIi :Iwds: gilohij!) Pillsd't'e:l A:rlffistBm ilIDll)' mUildio iD!l,'ifil mliimlbmill ~rn,~ld~~ :P;Ulli',;;l ,Hi (." ... 0\, h~'hi5JI~, iii n6.s '65 I'tliPuibtkHrnUJ5 5~gjJiIlUL'0 ,~~ ittj~m:'fj,. pm' iIJlli;5Lm d~~~, gengrnniNii, J"I;.'f(jl'fiill~l!lF:tios q;ue ~~.e f 'um, dns t'fdUm-:I.o-s :n1~ls :imlfJOrl)[[Dh~'S" lPoi.51 ,~ uma m.amJemra d~ dnl" iUliS ,m1~~as daq~[Ki IIJUli3i l'isiio, r'lo'hlil'I,QJ;Q ,iIJ'~!lID~nl gr.(1[iCl~ Ii: i]lI~tmGio cn!]l~gm,p]llriDeos. C-laID11!, 'llI!!J!i~~&g ;a,'bnmlJiIJS ifSipaw;a, :pnrn: 'iOO, :~:rtlsi1ll8 'bi-;jIsU:eins, ,Uif' Sli,~ ,pnlb]i'c,prlos t-e,guinaF.lIlic-iElltl1' IirIH H;Wst~:t.,:& '1lC.Ss1.J: ~S@", 'll!I!d!Mii ~ ~Ii"HOOilb,m !!iJltiitl' il:!1~~lliil ~ I:'I!da~~;j'j; ili~n Igturi!ll enJi:<ilH.6I2~ ,lillie !IlfR'e~Hn. lli.fen7irrlellle 1~<.9n lui, es;Pill~' 'pan, todM. !En;m.o. 8~n~moo, dois, C'ir.it~lIi"!ios b;Dsi~: 0. ~r.:ig5]]ld~~buill-' ill Ii U~'t'-niefM. ('1jjJj'fi ~S~ ~riJ~;(i:Fi4)Si !!.fm, ~n;~! i!!Sl!liUlllt::mt (iii 'I:!r'l:1JballihM d,~ c]i~r~uia:es esHIQ!ll pii;rn g.'!lm:lmthr iii <dID'Io"f'r,diLla;dfo,.,

~m, •. h'llgi.]\eilq. 'i '~\!Ilefi!l n5~ ~,ndal '~_~Ddli)' oeml ,i!jl CA. P,i!iif;!;!1 ~ '71 % d!;ll~ril',i!1 m!l~'i!il'~h,i, baiXQ~ Q IIDEj B~i1 r. ~~if5a~ l~r;!t5i1~ril,l[dai~ii:[i df) malor primlo Gil!! iltMfgn dO!! Ell"!1 iimll'l'l'II:!'iI'kID' Ilia mi:ills li:lIfi,30 :tl"tO! Fi~ '!5:Jxla:acl'il!! ill;; jitilgiD-S iindtIQrii'aj5i ~~ Amii;rit'.ili~ iii ~Il!iil.. A ~Q Dlfa5ileiiliil dci pt.em~D 'fli Il!rnal inlda~i~ da A!i!!!:odiailo Obj~o 9m1L

.... 1Id J 7Yr. - INSfiI

_________________ -' ?'i%,,-,~[!~?iJl GlW~,~ii'I~'!'

H'~fI&!I ·!!l.LQ'SP~fl'SO

on, galter.El, da ('A! E!Etmh:ll ~h"h:1r1M9d~ilIl D,ug~ial, ~ ,d,U5'l8neu::I. pods [11.010 nil Diilill1ill: do 'PlIllS" T~lll{!l umm S!Llge;sll.i!J! pm!! ~~:s: :ma ~b, ;ru :S~~£1 GalI~ri;n >- hmill:gCilll .&; n~I".,t~9J1 [pO!&e-rt!l!, ter I!,:lul oot~fi lrl~JI;,l @g. pr&l; ~~~. [lara f:a{illi~.m' a naJ'I..reg:1i_~:[Q pe~os uabalms. 0 rnLel1u, siIJ.:s,p1i:n~ I' dmn(hil 1IiI1]~ oe1l19 'urn'biIJ[liIh~ht1i ••• :Itls~ ,[~ue as 'ilEl'U';EiS ,e!D,i~O;es. 'OOii.l~:i~l!IeiiH (lorn essa qllJl~]il!idruj!e_ Q mermd!J 50 '1e:.IJlll a ga.nhiU,

Dull bJ.11I~ ll. Sou re ..

PfJIl.tlU~S. TO

'\?~~~u~, :D_j~;'Ias;! ~f~ ~atR!l)..s: ,i!), SfUI ,~"'r!D!:.¥lrn :p'QIII"-.i!!J ,If I' ID.([!s:;m; '",-ell, clesi'gml~IIi!, lID Illoo~!IJ; :NfC!Ulr,Do. Nuse !m!~~n1~ 'I;!! ~O~1H,d)O' iL"Sta al~~aIHI~} '~ml n~il1!iS ~ mHi:'!!, Ilmhu~ d~ 1~(i>tJ~) ,p;jlfi~ lm~jl~m~fi'htllf :!iI;~~umH.s In.fiJu&I1i~.rus: qll.!l:~ 'CiJ; m;'!dll~iJ) !d:~ iffillitor ~e.mhill- ill' e,rur,IIi !g!L1"'-m' :ilIDliJuillli" tiermmcrnd.ili5l'u mr(lJ"" iSOCJlatll11'l1J sit",,!, .~ rn59 ,[jUI, 1!J',~h8mhi:lli, •• :Me,..';;:lflit) :uslilfn~, 1~f!Iw~ re.rtezlI,d;e 'title ele diP:r~llIil\i_I],~oo Cj5lJe~;![1 as: p·llrnC'lllB, minlbiili C{~,;tm.8: ~11II:e ,~~, ~IH IRJ~di]u.a~, l\l[mtu jitllS-1~, ilifls.

Mals ture r~ aJls

A(~~eg OOI1.tlilM~UJt6r:io i!Jen'l.~~S ill ~e.'l~!illJ..'II~n ,die' 'IJiH defii~JllI!r que qtllBTfl i!im~ CiJmptli.er: Arts uIl:ruis. cOli1CeiuUTh~, 1F'o.:t:w, CI;l!I1t.:t.uttli scm '~~il:nit:t1 de iL"tF[np!JI~~wjo !!Ili1'1'tJl(:;iI? 'Eliln~O v:t~ '",~ra:r diiil'e!Cf de ct:ia~.(I, if: niiiO I!IIm Idleid;~rtej~ OWl rultis..1:il grDf'iO{ll., Ah~lIJ:1! diss.o. .J!lImt';a, 1ll.ue:111l qaer se ;~p!~fu[td;or ern conce:Utiilis, S'UL,g ~rol) que l:~i:Bi mals Jivros e [l:"eq~j~iiU,e ffi:::liBs. a f.!I~nd'!!'iJc:, e;~ Ve'li d-e ~'i!!;!~-Ci'if em. Ill!rn!t. rev'ii~t!ii, eslfler:'i,3!I~:iG[lda qf'le ae.m 'OOIJ.lO rOOi} lim, ~~lte muleo gr'::Ilild~ g~ ~uf'ilJrmll,.90r,;s. iltlLlotlll,gi1d'!::l 'f,;;' - ,~[>[L1J!l;'! ll!a{l? - 'tulDri·Q~S;" AC['f:d,iito q,l.IIe',I} re',,r~s:i:a, ~e~liha, li:ilmtJ~n.ll I.!m~ Illro;p!1'8la 'i:XIllI~iw1li111J1,jjJUtiJ :forie~ pols lsso e base pm ~f!;.gn e 'tlifio um (H~elfrm,cU~. E siji' dill: tUm~ 01 n tld~, 'lw seUl illidire ~ue '\I1el'ieillilCl:S t[l til!!rl a lis urms !_amMrllli infl1Ilml~5" !i:u:u~~'lh:1tl~~. dikfl~. il"ij!l~ri~. pm'tf'6HQ e' mui~f11 mill,iL~

WBl~n er !lit"~

~Io HD)rl'l:cODte., rr.tl~

M Iil'tliOlSi ltl1.or iais

PIIl:;i!I'b~mj. pel'::li ~vi1slt3l. Bsui 6t~ilJ,lil e 'tnhZ relllhme:lll~ il1i 'mdhf.lr ti!) :rev ~~tiI ~rj.l'1i1!ilJj. Aliili~" ni[f]dia 'befii~' tq_'lIIe 'I,IInCi2;!; ~a:mcaD'am: ill, revista 'bfill.3~]leim" poJJqjli~ ~ inglesa e-,st~, tiJIUiI, I!J~~ 'iJJ!tJs b['ll~f;;'&i,! CRriiS:lo'h1lfll! Qw,;:tib'l dar '!J'nUI, :Sllg~$~Rtl'; :obDi'ldem. 0 n.em~ sobl:\e IIrrei'atdo 'b;.r.tlrs.u.lei~o_ ,Como e'l.1.lI~i;U'" qllainr0' m,'iJ:l1:lif Ill: lp2iuflmetms. 'roibre a :ai~ll"{i:dad!e: ;lqlJlil 1m 'Ilr:ii~i~. Dc :re:tit'I, 2j, re'iliS1t~l: es.tlIJ 6ti.rrIlf.!!. :~ m 11;:{l(j1~_t'do corn 0, ~ehm" Raphne'l Turh. q,ue :rec1anmu ~Jl ei!:DBSsi'l,ll[} IIl(Ul1'Crti d~ '~m9f~H;5" :~g!iL ~V~, :~5;5oi1:~ ilJnll p4JILICO ~ IIJotlil. IiIlI:iiS ;t II\1vil£t!:l VHfi ncarit IiMiLho (;,ftI~Jjta :SOJn~nt(: OOIll1 Ilulnri:il~s;; M::n '~EiIl0'1 .an ,~mflrm~~!ll! do '~f:ii~!o:I~, q,:ute: ,prec:[l!;:jjJ de mflli5 cC!llle6d!o:sobre 30.

ll: r>l;.!~~rdr, '\ IH!L"6'UUj,U

Sfio I,Jiiitu ~11. !S 1.1

»BiUlG leo MIPIJJ -iA, M'IrS A.ce:;,!;,E!' Q nQi~ !E!llog e "~J~J em Ipri iiI'E'irra m2!o. F!o'trd<l!;j; 'iOllCQm'!}n~ari~ s{!bnll'i) IiInMlIr.5iD dD d&SiglA e das aliiliE'!;I 'i'is.uai!i. '1:. li:1La nl<; ncaa !3Sqijj8~ de !WeiJ:l!ir os

seu::; {\lme IiIl.ikio.Sc

A lu;z: des ,olho~ leus.

]B!lli~il~'i' de.p(ilis, de' ellll~i:al:'j ,\ ... i CI pedido, tn~;e •• " Na mill~i'io 31 '!,!'OO~s publicaram um ~ll'~miu'~ de ~!iDCJI ,r;~,i!l!f iIl,1 h(){11, :!li~11!iI:!!.re'i, ,~f~S. des person~~e:I!hS d:ru lP',b~,ilIr 1110< XS~:, Fiq~i;fl~, Imica ~1,lIlrnttl,(:j; 'vi iiJ< rel1wr ImO' fhwl do iIJu:ho.rifi]L :ser~, que '~eli'i!l 'J:Xk!ll(]i V!Jjl~ ~.'H1f:m 3! dica ,dmi CiJililll1gliJ~1] daquele re.l1ilileF. dfl~ m!t'tcf~!!Iis ~ ~~lI!!n1!~"!!!I(.Ao Y._'l.;HJia na oe'JIla.Y '['6 m ~oo\o 00, 1ds :M:a.:r.;, para

o Soft,imag~ XS] ~ !IS super d~ffc:ii ~IllCO"nmrr ~][I)~j£r~ill de ~{llIJIis:il, para G5SI.> SCl!l1,w,1I1'e 'I,wf'; rni,e.!l!i~~o ~emIL1} l1ll!l:ae~eme. nl<[o e~ I~.l;lriil(!i pD'p-I1I:1.aE.

I{ :;!.l.b r.lt'] IH .H~'l'~

~i3Jb~, 'olu'.ga,d,@ ~~il'6$ eh1!'.~ioo.

, 'OI:ifinmos'l'SSa, ~HI1!.l' ~lHl ~1iII iiZ'~l'tn, ~l:lir8 q)ue lDli'[Ij gJl-e.m .r. qJRoe tri.t:rnt..~'n~ 'tID'UJ(: ~(ts c~

~u:billh;:an'IIoSi i!11,(l~m IIDM ~Iogbl .... U~Jtn. [B)mm, 'fiLt.~I)"diC'~ :!;!II SIIJ[I, 'dJiil'!loid~, trQrlilO5i ati'~!'i!

~,y;e ~~ ''IJll{;~~HO' gjt, ~~[~i[inlw 'Ujgji~:hq." V~i dnr~ :M!i"dsfllli:: !~N,l/,'{j' ua nadlill':it&: ,ft,fpfJ.{Jfql COt.i'j~ till 1:Uz;. ,[1i![R i ii'/ffli{JI il~m\f,Jj'fi§-I!9

~ • .Ndiim ,em tri'tf. ,p'OJU1~~ ~',dM~ lw~~ ll€ ,pt'~f.Wl:(jhi~~'I!~t'l} ~~~ ,.pt1F(i lnllfJ~~~F ~'ii1 a\ftiiU' utll1is !Il'SC1Jm!f. Sc 111ll: tiNnbro' w~~llel,(!te]i! ,~~se;, tlJllliii ,bu;' !llift.eiITi:e jf!ffl'lilI ~,ffJ'R~ l"lnmpa~ t.' ,~'ma Iii;. ~z#f.Q'(M' ~ !!J :p-n"uJf:hiW'l.~n';t1. ~,tl';N~ au' 1lN1:.~'l'"ia~, ~U;Ftdifi(} Qtw nfui !J.!I~1 ~tfj~!\~fflt!it-fJl liilUlf. Otl. ,po'81d,'elltlfltlt,'B' UlJl7bfm!" ql~C fo~' caw!t.cmlfD.J lli' ewwM de CfH' ik. tlJPJI :i~Jii'(1(1mj)',",to ~i!i ltfitf/~, 'i:o'~)'l',~£g~'elliie deslib.ilite~' tilde ,'I.U.~·fI:'fJ s'OIHbuamel/,fJ!J'}l exeet« a C(JJ" dfjiJ.WJ, e ;[.I' B.mi'ligh$. ~~ :1L\{~.m~, G!!iI~l ~,~ltfl ~lie 'te~h:lli sJ:tno UiUH

Ttllfm~ !!I a m~~5

Sou pr'Dgramllcin:r, e iii!.IliliDe lJ!litlffi'S, OOi88~ iLef!~Uii 1 ttlittJg IiIl'L!lnr~ c ..... ):[1t1! FL'i\IJ!lllr:i!1I1~~O d • ~"'tI;"hl:e.s. b.8!:!! a~vU~",e ~:fI!me ;tLes,i£H'II; que

~]j!l)tlir,;j ni'lD '!i~,~ C:'i:~:nl!J1'tr.1fI~ :n~llnjj;tL Meil, e iCofii~iara, if: per '~~ leliliho [J!C~:aoo 'CC1Hl lMuit::., lfmqtl.enM:lIll, f;l'!nID'lllen~ de ~i!l[9~'1il d\;:- ~~'!:t!l~I]Si e dJi:; m~1!tHela;gC!flll 3D" iM'!J!s, Q q,lIe TI~lIe i1'II~~!TI!1!I profu~df.!me,~~e', alel)] da s.imp~ l'C:i:(lade lila ,L!ellis~a, foi 0 5'!a,port~ U p~iLt~ormUi da Awl.e. :e~ou en1J urn peqq;eOO pl'lO~e1lo, ,e:a)VCll~etl:do A!!Ish, 00111 usu tidD J\pp~e e :fiq.uel l,lil!l.l.ilO ~tiisfei~~m (JIc 'I,iIcril(ear fjl ,ph .• g-ii~ C'~'I]I;!!d.ru do :P,liiperV;i1S1o:l.'1i tptlnl, a vfn;~,C! Mac do ~j~'1!Iya 1!i~{lXJn ~wl no ~~t(:, '[\."650. lWill:U:IiWo de MfLC, i~tiQ. 'term:i~ ~ f;~~~cii,(la{le de' ~N ~e:I.l!lh~adiTIls ,e:IJ.1 muhas '~e\'as~~ ~..:pet"i~nz!l!.a1:!i.li, .g ~ (rtimu ~~~I;lit!" q,llIi: 'ii\iir~ M:feil:TID8, :~glJID.l~adlOSi ~lii'I! CcmpliJjr_ef AJltS.. ili hUI.{:([I:,Jn

. tallirtl

Precc nceao Sou

i:ll:;iI!;i'j~:!lI"VI'tc ;t!.ili ,reYi~~, ill:

,po!i~UO iltl~~, :!IS ed i:'9oe-s. ,enllio f%tO :a ~gu~[Iw

~ll}~mll:: voces t.@iJl11 algum

'prooonceito OO'iilt1i I1:i sofIlw:lire ZBRUSfIi'!'1IPoJ: {;8¥{i[~ {:o'ln~U!Jcrn uJig"lJim t!lPr~~ria~ '~I,~ p3n~ d!lr uma, :nn1ill a nos- que estamas "'D!TIIS. baJ1~ndlJi'" Pi:liflll 'te.1.1ttll:' ijllca_lll~"ar nossns !lIib~eH'YCis. ,oom essa ~'m~.sSiiy,!lI," Ff'..:r-rnJIllt£IIIUI! de 'l11;::tbaJhn,

b[!l1o£~ ii!i 'CiI!'.Jtfri!D' ,parr:i!J ,df.m~h;io d'.os tl]t~r.,iaiiB s~gtcC' @ ,p:runei[1Jio rll. ' ::dl!aDd~iI1' ;i!!D ~_uillOO" IHh~(p 1P!.~V1~1 d~ h:U:o",i!,':~, ~IH 'isso" Dill~IIlI(';~I:me:llte 'DS

I~l 1"gf;,8iDiiIl5 ,m;j hi! .l~1",~jJhaM HC.ulli\Hh1 g,QuilliiU:ldl(); mals IdeMn.qlll.e. ,Mas if:sS!l(; llio 'q;u~ !~l:mC(I1' de mrullmm ~I]il!'lil~~ ~L!C nliS' ~~nfli::llm:f~ qUiUIDq!IJ:~[Ij" !p~nJiIlE(i_tol ~iJ):nli ,0 Z-ums:h oUi (!!utf.aJ r.r r.lunitilll,'kl~, AQ i!.:obtl;,tiilrilit~ rom i[ji seu 'peidllln" ~de QfirerlillilQ:r qu;e ,iiISl'fb_~r.ii2\H de p'Qbilri1'.ij'rIu,Q8 'unm tllJlto:r.inID OO'ore I!l) poogr,ruma, :lu~m~"J9r8LQ1'-' mll.fl!i~.(). ..

A melhor s,olu.'~'io para :fotos digitais perdldas '!

Compact Flash, Secure D'iglital~ Memory Stick, IBM Micro Driive', Picture Ca.rd (XO)'I F lash Card ~ Mu~timedia Card (IMMC). C£imerasf HlDs, ens, DVD:s" Di:sq uetes, etc

Nosso« servi~os carregam multo mets tecnologia!

So,l ul~oes ea ra :

y, r

Form 8Jta.yao a ch.1lenlsll, fotos til pagad a s

(d e letac as). totes corrom plid as I e rros de I e it u re {'c:a.rd e ~T{) r) I ca rtoes ,!je~e ltuo sos ~ prob I e mC3IS Ii s 1 ens), etc

C ia 9 nos tlec e Or!fa m ento G r atulto 5:

(On] I) 5052 1044. I 3413 8044 www.proelbra .. corn.br conta t,o@proalbra-oom.br

Com petJi nei a Slilgjiiilo Cred ~b i I id,adle·

-~-

:~

Av ,f'.( 0 U xii n 01, 1 D'41 .• Cj:2104 .' 1M OlE',"" a. CEP O'4516~~001 ,= Sao P'~;NJh, =. sp'

*

,

-,

,

,

-11 U

,

~,t?_ -I

',","_ ,~r'

I !I

, '

.... . .

11 • ~.

L

_ _,....-_--.- -~__r

...... ",......,--- ,

t Oil

1"

~~~ .....

1""--"

~fJq~~ -_

I~~-

¥ .. ~~11·

N" rtef .. ews

na

As; :I:laredes 100 novo caffip.1lls da Uni¥c(Sl'tl!l~1: Cru~iro do .sui, !l'ill

. capital p'3uh:SI:al. sanllriili~Im] iI!Im

EOqJll'f. at'tls:tL{jo pe-il:'S!lJfl!llljz;w_ 'N.i.T.m :PtrIHkUu e .f;r:atnciroo NiiJi!IlClIIj ou SO][lIteII'lt,e Ni:!.lil! e NLII~1'('~. COI'IflO :S!-O' oillflihec:ido8 ,fi'(} IJ.!'lfirivtRi.o d{il I~J]H. fQr;am CI,)I'IrV icl;tK_1m pa:lk. UNlCS:Ul 'p;3r,t'I i~i.llislmr ;8, pnrede inienm rin li}anIl1p,us lillCi!lii;z.nrlo CIfbl Pi!lhe~ifill!s, bn~ (l.~~c dll:l! 3:~o Pil:i!l.!!I~. infl1'!'lJIumdo il:llill

, ,!!;

('e'!f,er,e~ro (jJ~ ~[){il8- ~ fl! Il~iiUt:i,ii'O 'i.n:lb~I~m

lOOt;, diD~ ,lIJuma 'bllli51tiIUlivID!J d~ i;,l.':i1!liiIJrJi.

A dupla de grrrd:ile:i,ros. :rn.0 m:m.11O h~ 14 ,!!!OO~" j:ii ~pfi~ iro,b:li;~hoo ne I'\!~:I;IS~L:I, Id:9 Arte:

Modl':ma, em Sail 'P.au!fJ. !Iii tambdm I~m musess e ,ga!e~ias; Ide :Es;palfhh:;j, AleJlUJJiIillilll ,8' 'B!:it::td'IlS IJn'ido5, ldentrt rI:I~Jttoos prn'Ses.

U~l];~, das '!JIbl~aBi meis i~j1.{j~'ac!lorms !!I~

Ni!'l~ e NI.II~l~t 'fh~ ;~ rnl8!d~~~~~rl~} di1

,g:laR'!d~, !!!:ttem:l il.Ilo casW'lilii ,h~5t®riOO de,KeUb~lXiI:li' ua ,ESiDocii3_

o li~m2l; d:J pil1l~ul';"a. ~llas ~l.'l!re(I:es d':l!

U-JCSU ' . ~ '('1 !UUin~'I;e [j't-efrM~ ~ ~ d~befila de nnvos saberes", rol\~::I:'llll! isso 1.1;ro c~~~~:i~fi.c:a q,uf' Nina if: N!!.Il~ prec.iis.o"llfllfifn S~~lIl=,ID a nsca, ··SeIJ1I],~ 's nrgem ll.il}1,l!ruS id;e~a8 q~ando se ,es~a piDl't~ndi)" >() (;_"{I~ll1Uildmi;il ilil.'O S.¢ ,rewv,~. :::I CHda ~li:Q e lisro imlrtUgnciifll :0,00 rJiJ&SiDS proj,etoo ... ' eoma :N.~HaL <·.A0J·etlli~~flrlfiS que' i[iI ~lOOS0 ,tJr,Q'bilijh01 scci 'lTIIiuiiO b~EIi'il i!ECLtbrl,uo. j§ qUit ~, :pi~'lliiCt!i i!:1!1l'~1I.1.e:r.mri~)9[],~E!' e; f~, ;se;ntpre ;~bei!1Jl1! dI OO'v4t ..

i rur'Qtill1~6<i! 5 e 1lii:illS:i .~'" com ~ eta,

OS gn:dlteiros, ~)'lIrelll.Coornn]1 :IJS ~['{joos -dl:::i, U. ~CSUL !l;j:e' 'g ,til I, S de jene'i'ru, e p~pde~ifQ ser aall.i5'tido!i ll~~al po~I'ioo (i}a!:l. 9b ,as ~ 11'11 dessas m~as" Os :ll<'Ltitir.tanos. :que {UUliseJ!em i;XI,ilf\!r.k a ebra d'e alJ1e:, tE 56 passa .. Ilf:t .D1W :B'llIlaliJJt~~ {lj,iJ' 2&5'; em, :P,illihei:oos. das ,8:.1ll ~ 23h. THi:lll~m. hili ~mH,g)~~~, e I!In1!l 'video d~ !Jlll1H1rn nil .si~~ 00 u[ln'i,l\~rsldl3i~.

~.N.FO www.IPDii:.i!:lI.tll.lii.liitQBiiJ:kam.ibl.·

Adidas e 0 design astatico

EXPOS I ~.aQI Il!leslf!ir!,!!elr~ de' Ci'ng~~linilira 'U[Yst!",am lI!'ma ~j.a lIlI~1 Irife les:~rtiva

r::5J ~qli!a-mttD Iii ~D!,U!lnr! lal ~, ¥Ol'~:iI l7J pa1'~ os Cinirnosas, @ dluisign vcU:a :S!ilUS ,oth~ PiiIIlf.,o Ciing~p!JiIf.li1.

101 ~J!;!,w\dig geJ g'e~;gjij ~iji)~~~(!!]rerd.~' ,M_omowobQI '!'oli 1li"G:nvJdac'Ql ,pElla Midas pi!ra !t.Ifoi'ar iii ,:aJrtie g'ili-5! ~n5,tiilla~ijii!'s d'e, II,H[JiI~ dalS! Ioja!S1 dai ma:r~~. ,iail(p!ll-:mlili!! ;a nov.l1 Ul'lttl~ Adidlas I!i!nii;linals"

,A I!iIb~ que, junt!imenU:' '~m,~:!!i rtilllIIp3l!l. l~lii?dM Ii! ail'!~B1Sia.;rH~ idal ltinhil. t~ii ilIei5iiffflh;ada ~5!O:I:!I @ i!:O-l'Ije:fjib:t1 'i'M~~'ei!'\1i!i-rs dli!! IMlIiJFri;d!;J,·" e.s~ em

;a.x[b i~io, Ilia, [o'J:a ICI)ai :S!hol~ping Il?acifJlc:

Ptliz~" em !ciiiil~\{i!p!iJifl!!!, f,i" arl~ I~'Q '~1udi~1 eo ntal um~ hiS~5ri!l !KIT IFriil~lg (1:0 IW!SiD de ma~e,.I.aH!!!l' ~~ir,ad'ld!:lIIilaI!!ii,;d1e piIi~5i!lli5! IC'ORnO IP&:ru~ lC!iilmnl:i~,

I"~ ~!t~fIi'~'. 6~~.f:ilaifidi!1!,'~ IU~5~!1!J,

~~ iIliSt,ala~iQlI9 !l:OJ'II'{postal par. It:iDis, it!iUiIliik!s:: um rea[ !El' l!lIutro il1fl\igrllliir:n!1!. iC;adla 1000111:LniE!liIle ,e 1I';E!prM.eIllI:ad!iil par 'palllfiO'{J!, III m~tarii:a'ilS difomna!!iillih" IqU:iI ,rglte~eml [5~i!i5 tr1!!!di~&e~~i';, 'Oii!fi!h II;!! lil:iliila;dor' GO Iiotolma:mi:lo. I~O ur.l'l!! ill.J!!@!. ~, e-5!Il€iU!:'.a eiln~ill ae515ie mU'fI-Qo ~~'il ILn~ldB I~-@.r Ul!iihas de' (XiIJ!:llli!!it!!! que 'p.i!!!i$!i!l'ri 'p_or Qii; pa[h',~~ d4!;, ~i!i~!!:. 'Cilfii!adC!s, ,iliP06s, a reliillim~iaic; dl!i!i' !IImll ~fyi~ esp~ifi~!!i p!;IiI',a ,al nliiNa I~QI.e9i!iiiD leila Adlillli!i:!l.,"

Os ,t1utW5!, 'i1IIem'tII'FOS do Mum!lli!fil!lllJ,iJl ~ai!l' Ei'lf: L~~; Eddie' l(~~ Nen;lllillall1l. JllIlnl 'illi l[!ia_lilimi~ Cihoo"

10 iI!-sliuHo INimmi!l'.N1:bD mlst"U('iDiIi eb!l!IIiI!l1l~ClS Iitle iliilirersilts, 1L1i.I~ ~_.s ~ rfill[flldo i!I~r~! [lUIlli':ir,~ !iiI~ ~lfil1J:il!CIa Mhil:l:l!

Novo design para onibus carioca

DESIGN ''friiSl 'garoti5 gilnham I!!iDnr.;UrSO u~ilVersi~_an:o' Ida, UFRJ

IXl ~Uoo C~d!W({~" A~~~~ ~im~ e lJ~mJ~rn ~ ,Da1i1J.ru3 ~~~m i1LS ,~BriI]ilIdal,,ms do roncLlm:I!

pr0l1iiovioo ,~Jo L~Lbur,atiirio d~' F~idro;g&iriQ do COP;P~ - ,~_ena¥t'a do;!! ~~i'¥inn~il de POOgrm1!..Iaiio de E~m.aJi:a'- ~ pehlJ Esroln de :~cJl~: };.Jr~, na9 t1ni~Ii'~OOn~c f,e(l!~i'ID ciliJ, Rl6 !!.Ie Janeiro, pfil.~,8"etriM a. PIilJ,uartl~mo 'l.!'is.-Ui:li~ de.l!Iflll 6nlbus ;3, lilidlmgi!:llki~{Ii que iiJiIfCUJIar.a, ua oop~nrnn mri~ iii, P'lu;!i.[1i d'Jli: 201)91,

o 'P~il iiJe ~(mr •. Ul:1ll1d'os 'C-W~~,~bl~ d~ afllitd~ M'imiI,,,.jUn.o8a' • .£101 'Ill, inl5l?il~,a~~_iJi do ~ri(l VCJ1ltttl9£, '~'Q\!ij:ti~m'OO i'iKINoiilr (II {~1!~ '0 Rio rem de mals l)iJ;.T:dtd'.;. OOJ'i.t;1II AI~n~ Limm, q.IIJJ1:, .l;trn.t8111~m~ CCliIJ. e;fi['{i.l [l'llli Ie, DaiIII d{l!UD" ;Sao !FIiLUI1\lils ~h~ ~'iUrstl ~~ DJ;:~i~-n - Pn~nm~u~ V~sU1lt

. BRASIIL 12fio

Oultura pop em Sampa

~ 0 ReliFe:st ~B~a5il. mlWhJ~ .Ii"e5tivBn [7J d!;!!, C~I ~l\!lrn ,'),~ ql,l~ :fLb;r,fIlPlge ,C'i!.te.f!~~a nf!~'I[i;~!;!] @£~~Hl ~~f"it.'tl, fficl~~ e I"eclftohl!gia: ''ilOUa para a C:i.ll~m;;u.ecill! Brnsile.ili1l, ~rn SM 'p'3l ~ [10" !C~it:il~, culm os dlias 13 e :1,:5 illle jun'ho de 2{: .13., 0 fie51i,'!j'3!1 {~(I\I1.lm-a com e.:dbi~ die eunasmctjf'H.:;~·tiS.. '1m I iil!e~ de Jlllim ~ij,~) e ""'i!lileocl~~ d:e ill1ist~£ de tnd.!o ,jJI l~lJIJJ.ldo.. As, ulIl:lc:ril5\oe-s pw'i:I 1II'I:~illYi~{I' cl!e: ICliUiJIiJ:l, encer.,j!';Qrm1Il-Sf: em, 29 de le....e~~ro.

A mgmlJ!:~illJ.rIa. I] I edii~o d!JI R~S:f~it; e:s,[liicrn ,if~fi!T[' fill~~i::i. de @ I"~I;I! m] ~

pe~SO;£E!l, A e(l:r~a0 ~ ~dl~ (Ill fe:sltif ... ~d. qill~ ~Iloofr<e c~drnde;s C!!J]!IiID [\fo'V~ York, B::Irt:cion:a. To.-4I1J!.iQ 1;;' 'S~1I11. S"~IIiP'~~liIdi;l!u ill jlUbHoo OOI[lll duas e.':'i[~t1!S~~es 'sobre' moda e (I< C~nem!ll! M.o1J,j t-e (que expli!JffiiI.!L !;'j, !l:'ri~r;i:ID ~ e1dlj!'li;t~I;j, ~r;,': m~ne:'io 'I;:HU !_e:r€~~Cifilei3 reluiillil'eS)"

o.,s II1i!S d i,ar!j. de 'i:.'! vlihUIJi Ile:u:ao duas S~n !:!IS· de: (,~llIet!Q;!:l!. pzd:oo Pm'll! e:."l:pll!s;i~~, shews i~ deh:n.e:s~ ;3]1~lI.l dl~ urn :all111p'l'o i!1lSp:~t~ d'e: 'COf!1;?h'~it,;;I;!!. cmrl ru~, e ~""'Sl1li!llr.tl!I1i~~.

11

Yls.ililllll1es. S'I!~ d~wfitel11l Ii§ J!ilJ~]bl~.illl !!filii mirnlK eo i1!ii1:1i oiHffa&. .:!fltyid:!!!!!C!~ Clo' 1~[! R'~FI(i~t~

lD£A,& ADBV

.~ 0 'ililH'ptl! dei '''i1I:5UWtOJi~ I. IMis 1lIt!~ PIfeI'D[ii!fjQ [ZJ de ,iiJe:sigJ11 ~a!S1ltelJ'l;i Ii! ~ [lI:EA.. a(alv.:l de ~fIlhar ~is l!-!m.~gnl'b:j'ii:i\., MiiJliJ~, ~g!1a!l1G!i, p:llE$i'(l~iMe d:i ~~!a~ IC:OS, milrilpl'l.l!!a:!l; -!lilli' "'9~~· iii IMariksUng ,CIlD 1E!ilr~si~, e' Q m'ats ~~I mtegl'i!n~ til!!! lQonmMI empre5iitial il1!I pnliii'U!if.i1 ,sdi~o brr,~!!l!II.e~ Ida IPl'E!mla~ik!.

"IMig!J:iillgnatiDs s.ilmprili' lfOi UIlI'III irle!llOt~:Of liDI d!l!Sigil'll ~iltl«;i'. pp:ro i!icm,lhr qU"e, val~r~ ~5' prgd~~ ~:n::ion.aii!l) ~Il'ia bsne'!kilos: pari:!] 0 ICOn-IUlllnldGlIf illil.t(lf![dll9 ~ilim~em e' illIJiFIII!lIiiferen~i~ "t~p'd d~·.j!tlilfllr Q me~di!!i IQitI!'niI0 para a.s I!,! 0 S.S i'! !Ii if'idu!!ltj'ia!!i~ Seritt1l! as!;iliTl~ .sua, ptanl)ci~~i!li In.o IPrimlo 11DEAJElf'.'iiIiSiil !IIi ,ii11 plllfe&:~ia ali 'm~ida~h~ qu~' ~ r.gp~.nta. ~~tl~m I~fi~rgio au ~:r&j(ii"! !I!I~Il:IJr.:l JoScs JilIIPpa.:!1: L~!, Pfmolilki'-kif'.:I, de

IIID WBIi.;Uln.

P.al"il ma i5 DD'I!iCcute5; S'lZllIire til ~~JlI'. f.iqllli 1~~a!iID nQ :!!l!i.t,~ ~ ... ~mp'w;t~~f..t!!l!,.H.m!Jbr.

~ o~ i;'!~~~u1:jl~dilll[l;!~ If!' ,~i1'i~~llIs, d~f;~tiili~ L:ZJ de plmlrt~i]I que P[!lOCI!J!tr:l\UIiI ·ittl!bl ~~ ~ dh't!!~g;al" S!'H:lilio obras a l«ila a AliIl.at.it:R 1.RI:UIIiI~. d~~1ITi ·l1ica.r. ~i~blillJi[I{): as ·BI1IWrig~S. [j;IU~. ::1l ~fill1:ifd~1'in HO Anli:r:ll:m, ~1:iJmldi 2000 VRO mlJlt~rute ,ilW

Q diH :26 >tie lin !:Ir,~i'I.

,iDs c\~JI1d1idi:1liQc:S d'_e~m.llreel1ld~e.r o :~{lr.mIII!J.dRr.io cli5.ro:liIlve~ no :;ife: iIlfl"~iali diLl

evei!!l'4}, i~n:vri rnHu',. :Il~~f,!ilHrJ e -elii,'iii\-~ jium_{lJrrneonte C1ll!m. {Ii fihL'lE'~ .J-\8 e;aLegm'i)S, d:o (li:.mcl!Jl!l'$o S~{I i1!!JiIi"l.\a-fiI1~tm!i:iIT:I ~ l!jjng~~ liillS.Mil!ig(.li1JJ tfilrt:l!Cll· !Com (Il11m\!~~ :su.~~rio:[" a 60 :rmiilllltCl~), {]lJ.]lf1ft lnf~'1!IiU~l" 9n~ nlt3~ m.,riil~il~i ra, lihue ,de e'Sru.d:ruI:t~1il {c!J!~ru:; :~rQlluJl:id~ :c®n'!il:!1 :re[i;!JI~~M)jD de um cuUM) (IJe .'IIIJ~lrnill~O) e riiliJi:le de !I1lIIDOfneOOi)_ INFO 'I,!j1ww.m·lJ[lllnn'ltmindi"'llliomJ~fr

Gil' 1·/ -., ' '> ~A 7:. '. ·b···

aiena wer

» VI5;IIIE 01 I1iIIDSSO SI'TlE P-\ilJ'ol! ~CiIl~5>ir .1FiijU iWi!5. d~ Uf~!:Iri!ilr~ i!!XpOsj@O d!~ trabalhas d'e a rt~as" banees da irns gDIlI5, !iB1l:W"5.0S

e m,jjli~;J· mldi:!L

. ~a lHU.: WlNW\iCOml!ilJ!te,r,lriI:~"<l!:!Jlt'I.lbr'

31II1II '.

DI ii' EI

Calillfi'r.l n:i.ninilS. de· amra,

- - - - -- - - ~:f-!.- - - - -- -- - - - .-

r~phi"~dQIiiiI$

RAJ]J[oHEAD A_T 'EASE

A p.i"li!:5e~a do lRa.miiJhi2-:ar!i i'Iia! internel dlIlbt:gj m!Jll':;js OOnm::!i5 com ~re.m]i:;j. F\:!!ra pio:roiJif" EI sih.!lEi9~ dfi~.:iSi' ii:lt~ !II6, .~iti:lS; n~Q~~!:;!i~ do gryiPo ~~O Q!) C!i!!rQ q~I~. Adrial:IIi'l PeUs Cl'1i!lWl uma pagilla 'sim;P'lEs II!! iiiii'ei.ier!:'nie ,que iIO'n~F1ta. 'l'O'iios es lfio;;!tiOO:tiOl5i,. iFI!l:'~U51V{j, '!!IIi, ~Ui} ~ ~r.am

rn ljillZl' il;uid'ado;~m!i 1m3 Iliora d~1 d~ti:iI;,a[!l,. URLl·!W!WW.B!~!li5~~·!I;:QJI'!I ,;ij·~a-qilt1Ve.5/il:i§;

rf,j-~ --~---

'!!104 ERROR ..... ""' ...... _ ...... _ ... ~" .......

-

-

-

~IN:FA LL.11Aa; Ii=~N.SilN

Vuce espE!ra que urns .agelKii3 De Design perl ti!9 na [i:ls1I'\,j~ur;:! de tOOi!!s, ·CiS ~na~, dlil'IY!'n ~it~. sern !;l:WI;:~.o. '!;QF1o? iJ c:~t"i!& ~n.rio Rai rrrau . .CIa~lin5iIln !Saile IbE'm dissn, S1Jo:J pagin<ll ':;'O.:j. o'femoe d 1lBrSililS· mad'oIls De if" p,ai.il 0 I.ilJgar i[orre~O lom, Urn ~ elaro. CIHlIclS'il! g chQio' de· m!afljia.

II..!ftL~ hn{pl ilrrail'il.fall~i!ffilrl!!i~m..!OOmlf;04

SIGN OF THE T~MES

Olll1lllld!l .51(!; Dst~ p«dlidfi, ,<Ii mi:!UhDIi" caisZl' qw E' p;ade .aoonieoe-r Ii! :5E' o'ep<ilfi3r DiIfiIl uma pt_aca. F!Ji 'ni'5SD ~u!:! Maii1iiin Kllirne.PE!f.I :;{!tI1!I0 'Mar ;:I, ~giiM d'~ Eiiili1li d ~ :;au' 5i1i;,i. 0 Wil'c' die.~gn!l!!i'" rmiilO!04:iU c(illocw ums placa, qUEl earn iDl!itbl!'.~a 00 lE!'iil'i!lr.a de ViOOla ~ 11lIt.3i ~eFI:d.

lJJiRL.l WWW..!miilfftli II k~ffJiliI!if-'jji~ililJl4'!J·I'.t·

.. -._""IiIii." ..•

~~'l __ :

, '~=s~e:~-;:~ :00 Om'O'

- :illoelt.UJL\m de' d~gJll'T'

Fd~' I f!1~: .s~~rre ~ri.e lf~ltereSi~i ijXif iiJDmll,.mi~~_~[Q'i if: prefer~ 1(jJ~.i}IiI![jD]mu' com iill~t;-i.JIj~, {~IlC ~ Ii) hlOO cnia~i",o diE!; :;i~eilli. ,Fio: m'l;d:t{ls ~c&n1:g;i{f~, os rUJt~moo, eeme :l!Sslst~ml\~ de- (lria'¥m_oJ.. 'Thm't!~J,~ [ill i designe:r free11lloo~:r •

.II!! Ua:- M:eQSi p~~~ ~ntb~~l.jjrrm iOO:nl! oomunk:~'t~,{)!vis.L~~.I, ;(J; £lju,e me f~ ll,ml:',:lt'dil ili'N' d~siJ-e ,c~.tJ1,. 11Ii@S illai1J :orne i qille t~Ei~ilIJb:llri~ .cern '~s.s!IIL :1E5j~udei O~MOgli1l!l]IIi por l-re~ :H'mI1!iS C d~~$I~, V~ ~lI(I:' '!ill~!..C[~~ !M!CSil1l© il:iiJmMnicil~1-'iJlJ '!.r.iSH~t C!l!!JlilOCe'i. 'C(lnlO rlFG~~ancru:" princ ip.'J!m!:!lim.l' na parte die w\eb !llI.e.silllH.

[p'W:,:i ~ :pmii1io~rurtfl, pc[,d'~ndo !iJ sOU sflntioo fie:ai~, que e '0, d.e 1(l!J:rJlllLflii.car. A cn~:J1Ji dI:a Pklilik Penguin 5:DJU dt!, ~~pgl e'~ m;O~~' (Ie WOl,

C~: QuHlli 'e' lI.lfulii1!..!Hl!l dlJ' ~tLtI 'um9

"""''''IIll~''''''''''''''',d-'''''''''''-I'''''';;;:''''~ [iii g [It"' I. ~!Ln.;;~ . .:I...;l!IU }1;,a!l.:.!l.l, lPr'!rill.lUl.

J~ NnrlIVl::!Jll:IiIIli1!IiIIe: ell ®U o ,poJJt:lpe iIDrd.al,;' Oo.OCfI...:m:Luo-'lMe no parte de eu~~~. D:;:s:e~'!,!iO~¥i;:milll III :[;':it'Qjeiu j Iilll: l as, I~ il'LO ua !P.~rI!.e ,W"tifk:l qfl1~mfktlo 'M d(;;: wiib d~5i,gn.

QmJis es ~oojfffiM qJue €slao ~m ~ndHmt~h g Pint ~.ng,wiH!? F&J: ,Bstmn:oo :rm.:eJl~iO 0' p;rojelo !d.fiolJ e a &dl'!I]lid~r.il d~ uma re\'ii~1lt1J liIer:l:ifll8i!1fl, so ~bht,o, GLS c.hsm.ruila ()rl-_;tssey, TaJllbe:rlil hZ~fi!W!-l ~eriil! ~um ,!:II

ABRA'fG ',s (At!S(lC'I'rtgiltJ B;rn[jihg'~r,Q de ']'UJr,~!ll.110 (jiLS)~ liO![~are-mm dive~'8~' cmlJN!llTh11<a5 junto c~m ilJJ Pflni;d~ Gay de' 2Q[lB~

1\1111 ,r!r!ni~r"l ~1iI.m~ !iiI L'ti<911!Upa !i!~ IIl.ALEC I~W ;im!ar~ IlIli!l! Ii!' ~f'iilli§:1 iii] a.rI~I:!~~~ 'I' ~I C'''u IlIiiI sqilnllfiii ;i!ifi,;~ Iilu! IF~~i'IIlNl D~r.,~~ I_me!;

C ,Co-mOl su:ri~i'lJ] a :I?irlk 'm~~~tlllir,'1!

iFJ NO:.!: iIllllalil . nos ilJo:UJiI:I:eGeIMOSi pelo Or-kut. DCiJXI':i.~ ~ 6 meses, vimes que a[ijl'b8s, lIlio ~'av;~"~ :!i~~isfeii:QS: !lOrna, freela'lll~rs, Querlan.los F:fhUf' ,pf.\Qj'!:toS t!mUitd~" e ,!if i 'sllj'~hll a :i~h~ d,e n.1O.l.1Jar U![I,l;JJ 8@@;m:cia. ,F.'Ornl.OS garillilpfJ!llU:v' C!J~5i:t'S que: :iJchtiJViII!l:ll1i1I!::io ~~~~!'$~r!l1Cs. e ~ei1!1~?re ~!j!ti[i!mos mlLil teelas "'(loTI1:IJJth:;,~~o. Vl.8!11a~,\ ·~II:l:;!i}tJjJj~b~~fl1'(;· Jll '~di~!ig1Jf, :S~iJ, {~!.WI[.Cr., et;:)a1Jl~~Ii1J{I~ :tt dli~mJ-1i !:it.-.'brc oomll.llnicil'ti1ln G.lS, que (i.eh:avsrn.®s d:c n.uil imo m'3U ,gIiliSll.O. A 'IlIH!Jnm:i.a d05 j~lb:i. 'rre~~~it!l!IHtd~ ~~ e$~~ :publlQ(ii 'f,lOBEiLli I!IUla H[Jj,~u_a,g.em dlls._'iJ!)_u:iid'aJ

C . Qui:i]J f1lii (II 'm litrM" lW~'~~O' Ilfilii de&tnq,uf1' de "I1,ook?

F&J~ Bm 211107 ~ lila SialHflln[!i, (I'm! DiYe'~j(JIndc de ,F.lu:~j[;l!ft!6ptJh,,~,

h'olII .... e !i.Il.1ill f6rum e 11Iim'beill"Ji uma ~~i~ de Oli·ifiltpimhL:s G~~s, c:lilan:md:;1 ~:a de Flo,ri,p.;;iI, Diversii}1 GEUm.lC.s, E liIi~:l e'Wlmto e8if!'ij'j.f.'~i",C! !I:'m

,IF'"'

q1i.le' 111! poss:i~l C!J1I100rrel[' ~m

modtd:id~Si Cf.lfnu ~t'h~:,~i8ffi1~J<" 'm l'ei" ~'ld,1ilalir decT:llOO Ollltm:S.

i3IFtAi51IL

i!lIl ~~!IIi;i' i!II ,ttJ~~ ~~!!i' !,,!,!U~C!,lIli 1'011 rlisnlhld'alllmphrailD II!ml!.lm C:f~~ '"!P:Y iII~ lpII;lS,UIJlI: !II~ !Urn, 1!Ii!li~l'l'glo 'I!!e IM~'i\!i!i ''r;r1(

K'o BrnBi~. a ooll1luniilBade gay :lJOO !bem 'iiI!I!~liw) !Lui'!i!,a ~~~I i~~m de espones, calJllO na ,EW!KlIp,~. La. ';iDee i1!lFico.nH'a, ];(M.diS d~ :1 00 ~'i I~~~::lo dr: f~lwool. :rre:liillhli!~IDt5 iZ II1U!>$i;.'U~ i1il05" cl'c 1'~~5; prn:l:i:!lSi!lltDfd:!l gays. 0 o:rgm]:li-lad~f :1D!lJIG.k~Ulr ·:Pd~3,~' GrnJ~diIJ e ~pU"$.hl,r,;'l pcl~ "tIC:~§1,1i 1'I~111;lrn l!-e d;j;YefS.a~, Cmmp1,adla8 (:Jays 1q]lLLe ~~Q realizadaa R'I] !.H:dl~ll~];~~ ~~ fillifD, 'Ek:

Cfi'i.'C!UI ,0, ,L!il'IQ:rD:I;lIt'l! [)1!.~l'Siil}r Gaj,1fte's 11! i'irll lOCI6. e cr!fi.il0L100RU (II nessn apo hll :ntll ,t..'riW;rim t!!llil5 c!ll'i"ii'I!i~~~, dii:' nYii:h'i e de ~odla ~ili, i{lentkL:arle da 'iJJ~~rH1!iil ~i~"ii{ll d:O ~vrnlL1Q. 0 ,1f:t15!JJ1I~o roi rn~lli~f;! IXle:lh~vftl. pe'l)o fli'tJ;i!1 Ide ~:en~l@N, ~Pd~di!l'- 0 p~b~ len' ~LQ-S j~~~ dlE 20011r:O:i;o diJbliiJ d~ r~di~!l R'IJ:Lenaf,

Um:!L mr:Qrllllubl~ajJ 1"lO :s'i.ife da

A BIDtAl .'aif1l1!ll\!1!m e~ifl, mi! n~s.;;a ,~gi;;n~~ de p'mje~(!s fl!l~Jl.llms., [P,:JnidprureIillDs dJo D iv~rs~dllliiil'r' UlIiIII C'~to q,lm: ;iJlO,'(IIiII~~ el~~ Sil'Lo ~altlll!l!! :!"ieiil'lp:1'e poli" voU:a Idle: i~bri n. qlL'G ;Bioo.l'dJ:l a d iwrsidade !i.Ui'hana 'u.a !t"iilllde" ~r~m'I~iil!l d~etwo'li¥crem~J'.s ~2i:l~uilllS, prnjer_os para esse' eveme, allelfn, diE' (f,ese:I.1I1o'(i:Uvemms iJlniI selo ,c-b1l.lurndo

~ ~nJJre!:ia Ami~lJi da Di,v~idili(b::·. QU~ ~~I!1~'~m e OU!M ililiciiil~:i1(fj, i;;I:Ii ABR,A,l"_

~ . Q1I.1lMS i-L 1~lli:~CinH'~ .~~ HWf,('Ii, do

:m,iijn;,a,d_o, G:il: ~i[lm:u!tlli'C-a,~ii{ji 'GLS?

IF' &.J\ Cad:::!, !;'iZZ mI::IIi50 as en~J])C5I1iS I!I! @!S pe~.'l pgifiCcllIetlil ~!!e ~ precioo evo~lIll.hli' ~~ nidJl{!' de ilT.l.eU:0.do ill!

d~[Ij; ~n!.il!ir t'I p:~f[!illl!;~i.tlj. Hiti mijj; OOtiliVi de tre''!l~tI:ii8 ULS OG!l:!l'lfll:1!llo ~go:J':i). C! q!lre oerlltll1i1~iille ~jli~mr:a na It::lOulJJS;0tlinS;all da ll~oe:sslrladi;l: de umill iOO!~'1,'U'jtleiit~'i(ii de l!1!1eUH}f q'lHi!iilidnd,e _ ,Sel!'ia o1.hJ!l.O se il!anba.sEellllos:

C!;;II]COl"i'CllktrliS!, E 1])I:lI~~

Cl!.. E Iq'llhl1i's IO~ p:..,~eto.s :furIH!llr.o.s do agAlIu:~,,:?

P&J: A A BRAIGlS, M~ patD'!3Clmio do BiiiJ1lID 'Real: J-\JB:!N .i~;n'U"~, ~C;'I,o\Q :11 h:lcirtl, ~ ,r.,'Tt1 ali 1II1l1~ ~S8pClrD.e CiiLS, p~ii'0, '[llI!rist~E 1i1I!1:u~:ilZarnJU na semaaa d:!li

~ar;!i.d!l G~,Y. il;L1!~ darb!! d~~1[~mf'S 1105 ~ocllis ool.l'!!.reniado8, OOJJlO Llot~is e .I.'Ii~Stlrlil!lmJlte.~_

g,en!..e: se :i:l]l:~O'rumd!l:! iDCililil essa quaUdade! ,"; _-~,

,I,

:~N Fe V''eja, rn.tJ i s

Ii!! IiTl '!,i'itW!N" IP lrlilk pen 91 U ,j n" {:!O fTI , b r

tJl!lI-ili ,~n.:I iIJ!I!rlllnJ:Qrn,!ll; €iilmlS!lfiill iIai Ro_lfIl)iII lDkY!IIflHy.' G!lmu~ t~it"da liDl' F:jti!'lIIl1l iii, JtiUIiI, !iill PfliD.pC!liIill dlii 'pl~por~ '!!I1I, IIIJr,_ ,:Ii ,&BU'l\li,b5Jj iIi!i' !CiS, ii~.!Ii' CiilfUZU, p~I!IIi!I'IHhlira1l, ';l!!5'Ji;ig:c!~, id:tI F\O_!I'i!:m~I!i!!li!:5!'

b d-

,,: " .' .. ~.'-. . . .. ' .' '.. .... ,... '.

Obletos .•... e Design

» POP' IC'LIINiGi

o sit!!)' f',Jp 'E;~ill'ig 1ro:I'i!!lle ,~i't(!5 dil!l ~illli L ~~!l!1 g rlJdiilm nas pa:r!l!'t1es. criaiillas ~mll" arti:Si.3!s como 'Sktfla:k" Liepl'Oflfil !! He-llobard,

U R1. WWW',tpopg:lln-!il.¢.Om

» IREPlRtilDEPOJ

!:J1"Ji'Ili1I1[i::J,I.!1!~aQ f<lflit~ici:l d\f!o 1lf!o{idiDS" Flilitch_;!!<s ~ IjIj.ll~~.o:ns, lTaili~!91rfi.D5 'hlE'!:ISe. :sHe eSFle'c:lalJ.~a ilia elilii ace~s.6r~l!is ;de eestura.

IJR I. 'WWlH.f!lijpl'Or;Ii'.;;p ;;:vi. ~rm

P _

_ , _

- _ ~. - I

avos. ro etas

At·

1 _ I_~-O

ves

"·'1 _._ ", 11 __ .• _ -

" '. _ -."~' .. '

ua

.

, I. .,

"', . ",... -

".

_.

V:(JiI.1i;!: :~:e: f~mO :ilCre-d:d~r. m~~, C1I'I)'ldde' td'.~gilJa .llo·,ia: ~ilJ._{:upa~ 'lecnolog~f1t usada lll~ 'vc5'tir tlJ lvp' 'l\mlJ~cl GisQ]~ Bi!rndt:'ii(;jiLt Ti<lJ CiJI[LIlIJ!I1l. eampanha !iliiI. GreJ!ldeJJle:, iIllpa-lfiUN{Jl' G.uel~ .Bttl~dchfj'I,! GlB: PO'l'qU~ a ~'t':"m .d .a~i. Cf~'~m~" ,I:i .~liP '!ir~[j! f~ooYI ~nQ]~~~d~ :I'lem :~!!' '~J.1'!'M s-e,gum:lo_ M:ilS ,cl; ciam; Iqu;e it'! re.suiJtt:i[Iill! nrnal lev-a. :S~.H'I5 :p1Jlc.:chLd;Ht;, do;;: Photuiho;p.

8e;~r'l.!l~:ldi[j; Ce~so Alfie!:i, da ,iirea de c:riel~Di!l da sede :f.1~uHs.~ da :i1Igell~:D 'W/Bl!m~i,U, !ll! db_j,e~:w d,a campanha 'tim C~USiU ~iJJilip:~ct{!! visual, "r,U(!mt;l~,~ G~,erndl!~1C' '!l,[[!;~ ~ G ilS~~e CStiinfil 've.;,;;tild~ de ~~, qee g M,go Ilr.1IiRSpaml,l!L'e;, III as (Tj~.O e&til.ria ,l!1Iimil_;'; ,ft. OIl;~liIde~je.' ~ a '\\f/srnsn Ja'bia~ qnt1! Gis~l~ ~ etlig.'tiiilim nlli ~er~~_o (In bacia hiillf:\Llgjrii'iif~c-Jl. dill! rJo :Xil.ligll~ Se:nrdio ~s:sh:n. tI! rGlunpauil.li:l, UI!llPJ~SSDl e, l~le'o~i,s,'~~ gi;!~~h~i;rtiJUii '!J n:JI!!,;Xl "pgltg-ry~(j e de-=.spelnI11clo de :agllila~ .,

Dep!!''i;s g~ di3i;!:~dii:' (!I teiIJ.lt.:l i:l!!lrUIi <3 iiHIJ!JJupe de

erl :i:!QfLO, Cels!} Allfi:f:r1 ,90m'li1_]MnhiIJLlI ,iii :s~£sr~o de ~~I!liam da top. feita pelo r01otl~aih 1RI.111~illi ~i(Tjer' nos HVA e, com, GllSd'e, e5oo1:1lei!.i ire.s, 'piD:ses, DB V@]rtiil HO ~~r,::u;.il. 'inc~JrUiil;vth bald -.~ d':~i!Ii.trlill !l,l: j:ltt@~ d~ :I,lUiill~e~rill, fill!lI":iIl!lI desp.eJ.aitoo 1],'I.]j.lil!i) [[loo~l!1l! {,.''{I~]jll'!l OO:[~;E'O' :Plli"eddo C01~], 'Il dtl! Gise:lte. fo:ram t~~; _ge'~SlOes. diiL!f:'i~! de' Oliit!! ~~!l)iff],.l.j, de dl!l~9',iirii" CQIIH :FiDam de ,Fe!'l!u.mdo ,ZilI1,lb. ·~I]~h;, de 'i1lSC(!Hre~' as pil\!:5'Cs. cml'l,l'it.'I"SC:i, com, um ~1'i~is~R :P:JI11, mlb!l!!U' qLre l:ecido e cene de' 'vesl:~!lfto, te:ri:runfll 1m mlUes.!in1Jl eaimentn que ![]! da ::t.~~!l3I IllIJ ,oorpo dl~, ~ll{!de:~!J~'. dli!'.!To.N.-ve C'g~'!=i(IL

"'0 PiIDI:{l!S!liJIIl~) -ro~~ ussdo rna Itr.t'iIllSpus'iilj'rn.® das 'i~iJI!VU!v~b gIO'mi~nh~1JS e: S:PI,nas~s ,~n~ IJ i;..wptJ dl~ Gi5'C~~." N:v-cbl. Zuffo I!i: SIIf!!l, cQ!J1i,pc [tJf8l1iD {lil respfJ!n~'!I1e~s pe'llii, :i1fh~Qip1!ll~~Jll! e ~!Plsi~J'[o da flg,lU __ 6 iQOJ!1] 1!J !liS{!! d!ri dezeuas de iQO:lIllpiitad'n,FeS. ";:S:e rn.l,G~;;':[fK~~' esse 'mttl.!!ilbo taU 'WlBnH~it es ~t(~l~1i~, re1ilIcad!Dres ~~tcar.i1l!In pa:r~a.mSt pm tr'& raeses, 0 ''I,w:f: hll'~rmlinpi;i'iT.i.i:'I e fl!iIl!l,1j de tli',~ba 1110 ,da ~llli:i3'''. Jrl~i:ufiC'a Oe~S!ll_ J,~, ~~i(II 'lJa.'l:tJl,p-!Ulha, iIie~e'ilii.>;p'i,i',ii!i, ehamada de ·:P,ana,'!,(ll'lm~. ,iii oo":plf!Iltl.}gornistH! ('OJ IILHD.tll mttglJIinn Cr1ucillll ~~!llI ~ml~i_~ !l!]enlf[!l; JI!JJ.lilJJ~ ,~p.

1rils se::;~, iII!ii Qfto II1!Qir,~ii!, l!il!i! i!lYr)f.'~:a; (om !Ifill;;! mlD!ti'!~lO !UI' CQ~I!!O IP~MC l!:lo' !C!)1YiI 0 I!!!i!' uis'E>:i.e'L'e'r.ra_ooo il'aUii'l!"S d;'ii!Jll.ili p!.:!UI! !5IliFI!l(i rnll'aimj iii! l!1liIterfa..lIIrrlnB, !Iii!! !f.iIil!l'l\pam~ Irnpr-.E>:sS!I!

;ill. e~,"~~M '~(!lell'!s:I,,~ mftI i!i! Iii lIi_elm ,!J; Q:mpl!fsUmo, M !i!~ .sn iF';;!n~, 1f1i~i:liY:!l!U:5! !i:r~~ IP eli.€! iii ntllsIiili j II U LIiSi [~iP;llb [ill dll~Oj:IitI!fO qJlt.~ 'i'Oma [p.'i'rl~~ '!l!,."t!~ fl!lll;!i~' !lj;LiB Ill!gQ ,~rn ~1I!1Ii11ii AIm ifll1i'iI ~!Hm1 I!!;gl ~m~Bi. ~lIlT!ilI' ~"-~I W' 111!<! [I rn iii !I Ii! ifiij aD Ila!3 ~

''1l'OO·l'IJ!;"e'I.'!IlOiS Jrl.'l:~iU81 'p.l!lrn. ullffilll

e:;('pDIS i~aiJ 1'@1]~:\'ida mi. ¥i~j(I.ld~M' ArmUllQUI A~"'~~:s Penteoou (FAA P). em s-:;ao, ll~u!!nnl. :t1Hpd'!;gl~" 1;:' &6 11f!S l'embrarlilOCl';s. d.e~e oo~s, anos 12 Hlteio depols, :p.ara 3. {!;(!j'I'iIl.pmh;ili 00 GrBTiille:pe'"., reli;OD'iI~ C:e-I~o, A .ulIr'il'eD!raOi d'e Pop,p. :Diilii~l?Id!3 d'-e. :B.~~. :f~11 L p~$'l:!J!J U !J!ifii :nn~Hi'i~iiln'fi ~m(irl;'!igtl no de I!lll!1!a il.lfl!pres.sor.a ;0. j'~f11 de f~jT:l ta, ]j,gad8i a um c~mpu~r. q;tJl~q~:er p_b'I,a,""'nJ, efl!C'rim 110' ~echl.--d() ~ "impressa ,. em. ~~iril3I, A.~ .lerra5 :~e ·oon.iLlDm ~nJilifi.1tmt'! c:aeri1l ol;ml~ 0011 H oo:rt~lm d;,figl!nlL :fill!Jas m~-qI!L~1!li8S de oho mejros de ro,mpriIlILeL1tb:l! lfic2lE'Th1:1.1 :milJl B:m5H pcir Illriis dlas, Depois cU~ro, 1I,!lf111i ~e;l ~N. fio~ d!ll:a1liU pfl_f~ iO ~!l'!,;'em~ll .... mezll!le\ln!1o. Tt!cLa a iligUllli, td.ulizaclLl nf] m~]ij;:tgGJlril Foi r«:icnrtda.

.M;'lS, afi.filan, .. po:i~ ,ql!Jf n'i[{illJmliz~1:'

p!ll~ :ffi.zer as ves~td.')'IL Th",e ql!Je 'L1lJ:Jrui::If M. rmos da lllwilileL\ai· ~ev.:l.ndil 'UJU! 'Ib~fi'ho r~e b~~d.;; . d!',~gllljj. piJ1lru tp:ri}'~'nr 'qJ!lfe .rt!ior, CC!1III:a Celso, ·'t:Doge a CO (1; nn.!~ro vahJ(~izaijjJR. A"jj'I~1Sii[ia:s &s!lio II1:itIiI a-co '·1Ii.1mad8iS com (IS

re s:rd lh~fI In S, ~ ~,Il ~ n:: i lin Urv!i,. N~ 01 :SOI!J oo:nt~a iIJ' use de eem ,Limoores, nlJli~ \Jli1 II ~tt:Uil;,'1iI iiflti);,i!_i,'~~"'~ ,c..M~ ~mill:l![iltdQ o '1l!Jgar da .rei3.~idade" .• pel~l!l. ele,

~'Q UEiJdt'l, ~e Ci1:i.m.1lI;l_g!lre IWJJllI D"~IJ.llindQ b~fm~, Cil:;i!i1Hi-.;;e nliL!l'hD Me!a~o.

:Fol :pnl1'~sso que ~lL~m08 qties:tiiID

dt: In~r :i!. B~!; foliill ~ d~' 'fu~~r iilf:!I:!illece.r"'; tQmpleli:l;

D!iIJ' ~1pd ~ coodju\I'3me piilrn 8.

CIG n~;;s;e: iPfiO:le'Ml cel1~1 ~!l!e frli 1I,!l~11!i iA't~hl'ge i~lfWru!J!!:I'.r:!:i: .. E ~ repet'(:I!1-;:;~ri]] .ciA campalrlJ{I! sem d,u.vidlai atingillLl. 01 ~pn:aoo. £l,AI~il1iii iIIl; ![II '~l1Ibillnlll t'iCilf [.~l-uJi~o 'I~!l:lm, aa 1.llliinha. opUm:~~.OI, r'l!! ~ n

'~E 0 t rab a U1.0 que· rnais s e aprox Ima da p erfeiQao em ~l1.a:le[-la de timing e verba de producao." Celso A·tfier~'i' "W IBrasil

CG nas canJprrllill<3:s. umpresS;3 'j(!: relcv[cS'w,!ft ~IfiqLl'ei CI1~WI mcd'f,J de' ~~te ela .m&J; iEic·,asse .real N:l.to se pede ~I.ls;rur 1L1U;~' ilil Gll.lIlilPliUMN 'ffiaz (udo; ~a rniun ~~e e .some:~le ~m~. :~ef,r~alllTeiu.t!!i. !?au' ~S[;<1l .riz '[jlues'l1lijJI die ·~·mogr;Jjf,l:If i1J!1~IJ_;!!; do wall!t~:' Es5:t1 e.sooULli~. ~'Sj~l~iI:]JIlLII nu~n fab!!!

e.1ilg~~.di1i: ''''Um;a desm:U'i,rolyediIJm esp:a~thO:IJi) i!Jt.." !-:of1t'Wiitre.~· na[l, 'r:n~i1dL1!u Illillli 'f:"'ma~n jUlI'lmdo que 'ill W.t6ros.~1 1lL~]\lia ilJSacl{l1 IlJnM R:I])~k~M {lel~:s

~~I<!e if~UI t-~ ~~ !lpro/ll;h~,gl! !(ft! p~:rlfev~"tl4:1< eJ.l!lI [ll;1lif_e~~El. de t~J:ljl&n.g e vell'h~. de pMd'lll~·;o;:. ' ... aim.g'ro[l-ia~~, Cflilsfi iI"3D

{!ilnil.c:i""'Uli:l. mas €! ··If-I1&rr~iID ~n]iirr£5·, ,13 tC.gUl, :1fIIl~ pref~ro Ili.@ v~\r'Il"'.; cu:nchli.

I() .[lnil1l.1l:do 'l<e1evi&i'!,110 ~bli. veiil:iLI1~dD nos pn ncip~·bl. il:~i]:iI'~ d;tlJ~ :oo()cs d~: lV ii'lil:ie.f~;n de~ .~ 6. de seHl;nililH:'O de ::m07- JI§: os nlIiip~w.s es'tHiJ e.~1Jl di.vldg;m;.an de:sde '0 diru ~6 d!l'!! n1es~''l{ll rne~~, emrn

AlulinO':

,M;rrlLllrido Salmpa~:o,

Allul'lo;

Da nilli~ 'Ge'lfa rd

Co

ELIES

Para ava I~ar um'a esco'l a voce p rec I S2JI conh ecer 0 trabalho dos all un os.

Os tra ba ~hos adm a fc ra m rea hzadc:5 pe I os ,al unos Elvie Cavalc:alntel Ma LJ rido Sampaio"j" Dill n i 10 Gerard, Ed ua rdo Te les, Ma rlos U mal e Letla Maria. Na, Melies vocl! nao iii pr'@nde prog ra mas, a p rend e con ceiros,

AcesSie 0, site e con h@l~ 0 DI FER ENCIAL ME UES.

,Ajluno~ EduiUd~jI 'leite's

A'~Uf1;Q~ M,arlo5 IUma

Aluna::

Iwill1a M~ riia

M

.

www.meies .. com.br

L· -lVrOS

()i :~r\,l{!; ,e um doo eileJIIL'E((lto.s ~1Jil:;ds comp," n.catlJo.s 00 dfl~,~, :E raei~ d~ii:nh;;)f uiMa tilltiHl:~ ck funtlo e il1lk--mr um sol~.do. Pm!!m, r~tlI" Rl"~tlIJi!lI(I-<1J! i!I!liIll, tOOiili IJI ftHil@t e nmil!l:l ~fIJI$~~'iV!ll. 0 '~ivro Np'..uhrj~ MDt/Iii. de Ste. (3]]J c: a:IJ d t l1r:'a:t 1m ilhares de pad ri!ies it1l11! 5U!lI5 :p;jgii1liiS, C ;Jijl1~ 'WeRii 'OOJli !.ll1Illl DVDj, Ol~~~' as 'nll~:!l 00 12ijO :p.:m~, ~nao d~sr)i[!lIlI'yeiis [Hill nIDnrns v~ri1lii pam ~~1iVi €dij~~~)S: hvre!~1~111te.

Aniles de ,~~'trhaJ }''1.oo~il., G~l1Id;~

~W]~a[3 u Nt),r,dum: ~~I. OOIiiI~S'to dli Im~[~ ~ griils" 0 'I ivi:iO ~i 1LLl.ti::J ,~IilIIfi.tliE' re"""!f:l~~Ll., 0 qt!le' pareC:~i1I majis u [1111. ~.a1.lJ!;3L~n~!J ,merlJiDOI:e "!i'tli(il] uma das mi;:-ll~ IO[j!~~~~ d~ e~enle"tos ~.-mWiOO1J.. ,lEmre 8!1.1:1S c;:;'l,pas e~t1lWl!L'n maus de l'L1iU iJlIi)empl.oiS 'i,t\~~oriws dr.l 'i]u11J]~Tt'li) {!i'~jetIJ5 ,_ indo:; 1~1ji!lp.{H1I.iveis, ,11l1!~n [)'!i{,[:t

o NetifNiJ '~V£l .. , fimi ~un StiO~O\ UlJ~1I.O ~,oo iii Ctlr~jPUttN Ar!l~ iI.gksu com~'t.Jl)1!.I! R r'eceiber. ii!liveffii)!;, iI:!Le;Bigns, e ilus;t~es. q,oo ,ooTIlinh::mll. os gl!"iiftcos e wtDIiieS d(lj @b"iia de [i-am.(llL ~, ui.umiilll 1:'ifILly,h-e1 ~lJIe ijJ; N,errJu:r$ ,M~u~ c~l!l!le tl!!ilIki! in1~gl'l1 quantiD (Se:Ll!O UlMiiSi},

AI. 1111L~1~t!![' c~.~~~ieu do " doi5 '"Ne<I1b.'1.lIS' de Ganclll, if": que eles !I1~fi S~!ll! apenas uma hea femJlm.e:nl:a p:rura desi,i11CP.l ~re~llJi!;mllilJ~, S~l ~ite[i, ~lImpir.:Jdq1'3B; :iiC'e-ss.u·veis. e, I:neUilIU' de ~mdlJt, 'c.du~n ... '~i!l. S':IJiJ;m.~iIl~r,;: IJtlili i!J.S~'. Chwt!ll e n DGV m_~m es p"ilnl;ltiCt~.,

N [UIBA L, MOD Ul ,_ lEllETR1'O Nile A1Ni f) ANAUJGi!JI IE IP:ATIERIMS;

E [) I Til, [) D : s,tef,fUl Gfin;,dl

e Clhlrls1or;nhl G Ii'~ ll'litien,;rer

IPR E: en ~ 'EJ3 (apr:Gi!i:; R~i].11 0) IPUSlICA[)O POIR:

Di~ s e!!ljl,aUen Ve!rlag

~ S,B N. ~ ?7J~k3",89~ 55", ~ 9'~lal

'1- d

..... ::

,", - -- . . . ...

Mura c ie

»,$ E: v,oeE IJIESENHA.

'r)lJin~l!"5. oil' qjUCi' di ... ulg i>ir 5.I:iU 5. IJIifDj~t!JS. enwe< ii.m'L'3i a m'lk~Lr,a_ l!lE!s POOE!1lI'I aP,-art'!:ltr .aqull mF:f!pi.ll\e!i:art?,~i.!ropafi!!!it.~~mJ~r

antes

~, ta ~ a ~Il'.tlm, ei,m ,rOr!lr.e de, '~!'Irl~Il:lBaa}~i.:~~. 00 sen't.d:!o' 10 a: il]j)]JIIII R,I);5S ,fii.~~ ~~Us..1 i!!Io eslllldL'O

Tim 'Typc'Wtlrks. ,E IlJati~Il.'1M[n!mtS 1lI11f1li1 r1JJ~iL\1: i1l!millmeJ;li:.1!'~; q;ue C!l.!fIltl1lm le~.I'2S, de A n Z. :rlliiin:leerm_ ;j} ... ~~ oo'lll'!1!rdaL" lljJlJ hWe:1Ili e ilJ 'pD:rrrlD de iriil'iillRli,gtt'KS.o .. A Eft,'Mi]ie! :fod, ~~~!l9 ,p~ra n~Ll':0l' hG:i~. pme:lIDllinrent{](s, e ,[mm'lis. ]!f~nulieg e Mins m.or,:)il'im, ili:1T11 mms do futiiCirto da Gooi"!riB,. ,proltim~ ,~l !1,;:LtIlttde file 'V,anc.au,,,"'!1lr- '11'0 Cml;a[la., B:;IrI.l'[:j~s tIl'illJ!M1BtrulI, OO:rl~ i1ilesignt'!li~ e dire~O:~5 do 'l'ltl1llildilli rodo.

=» SOIBRE IIRONMIDI KAPliU A~Il.I!I@''WI ~Qrimllulo pe.a UJ f'l1~clade de 's:liQ r'au L~, If{~na ld Q ~~o.-.di rater da agQncl~ p.3Ulij:;ltal 0& O'g<!ilg fl. Sl._lic.;)1 m~Ds 1~1l!l YA'!.!W'.ozdesiigl!liJ:o'lTI .~r

I'D" ,_. -.,_. '. d' I-l·,· h,I ... - '.' . "'. d'~ .. ' '-1· .. -, .. ,- . '---I

el'··"······r····'l· a·,······ I: 0"''''','', .. "'0"'·"'··' ,"m' , .. ,,·!O··,····,·· ······',.','e····'I~"·Dn," ,'6",,·,·,',:r .. ,·:_·:

- - ' ' - -, "" -" - ". .., ' " .. '- . . ,- .. " ....., '. " .. ' .•. / ". "'" ·g.&O - '. .., I ,

A profiRifw ~.~ ~isn~u' Hrn,fijIlXl' ~l~1)n., jpLl!fL'!.(11 iI:O~m, i!li s at'llRlI s iD r'itlilll~is Rim,s, vi .... 'OS. !llf.:: 'v.e{~:1;~"1~ e deJi .gj:as mli!~~~cs.,

No :pril1l!:iPlil" l1fe<..ser:ihliir. ret.' ~0J~i~ll'ifO~ it': 1001lli1IJIn,icai~vl;!I el':am os ,pm-'litflirill5!~J.J,s. [p'3ffi i~'aT Ille:s~, i\lroa que', '!lIld: e:mtiQ, ainda se t'.onffund]~iI rom ,0, P~dl!~l!."ill':l.(le' ..

'Vale lernibD"aF'{j)llie Thtdoi.!i.See'La'l.iJlrec e '~11,uii~~ d¢~~rnl:lfi!!ua i;.:~ln~;s 1.:: li'!lll1l11 :lJ1'll'Ctl, Ide sri1)~n q_-.rJe Ml;ii,'I,I',am, pi.ra~ic[iJljoo 0 ql!le~ hoje tell] nome, foml~o e.speC1i:I]C'lI. e '!Jilin m~f.G)j.d~ ,em ft:!II~,Q ,e~,p;Jti!1~mO'"

rndleria[lltIJlS, riD!Zef, aJ Prutilll" d~K, uilMiil. e~~h~a il:!liLo1l8 da ~!j,I"QIU§l~;Q do "muilDiOl desi,g,r,lea-': pri,[lJle~re, "ir~rfllt)J1 1JjIS- Bt"ta'stll.'Vo designers, 'tXIJ!110 UI1ltIDC'. :Mati5S~ ~ '~~jfrto-!-l, g<l,¥~ro.H~ '~;:!!d10s. ~!il, !1imc fb.""~O' ,pl~51i'I!;::iI da 1!~~Ul!,%iI-l-,,(:!lll :_ !l'!i~ f~!i~ii]~tuur,Ei. dfll i:1iMil.Crr~ depois ~ i:ef,3J1'lfli os ill'1Il,ger:jheirnlS.dc:sIWil~ffi. uu ... i:J, pr6~inJoo dRS ~C!!J~i:!IS :$'I!IJ~:.1S, !lI!!1!, Gem~,i!ili1liL:h& e .dIOSi "',MI:UlUu[!j~S die l~l1Ilimde !CtJ:rpmradvR com gr~rl !Om~;itnnii"1('i1 Ill'c M[;!Jrt"f~·; em s;e~gidH" o.~, :B~t!lj!l:e~"os.d'i1:'~i,gneJ:'S, OOllru sees ',p,~rni!liliiJ~ !!:lit, p'roje~{I"· e umtl: indirm~~o. :PEIlII as

i([I;IJeSlbtJ;eS .00 h(jiJif'!e~T:!I,e seu me i:o; deIT:i!i:d'~, ilt:i,h:llicJ.t ruruoo..;desigJl'l.e,[S, ruals prox.irJ:loo !clio ,nma_rkcting e ,tl~ '~ll]UIUic~m.0 ~;;;:: ~J.lass;[~ e POI: filM, os dles'iigner-s...des:i.goofS.." :snC'flos (las :1E5oooi1m.:s, de Dll:5'~LlI,

P'flI~m, ~~~& ~ 1(J;.@l!~a ,Wi~hl~;g]~ 9 e"'tOhl~ eeminua, :F~Qje" para R'.s~uKle:r ~ rnl~un} ,H.'j, 't.I,U¢S'oo~, 'l:i;]ii1I,pl~x~ ,t!;ll~ dellf:l!'ill[JIiot'lrm ,8, t!l)mi.~~Jl de !rima, ,I.ciI_el~t:r:diildie de J;.-\larc,~, seja ~XiI en.t,pres:1S; rrodu:1.oo IOUl serv:i!r®s .. nal] 005.t:'l! :mmit'lo ser ~r;liCn~, des~g!'!er" A Jil~~~ ~r" !lX!Il.hec.brMl'll00 lig.BJ:ki,;s as 'i:ULL~f3es; do. lIi~io r;;;m si, CO'ImO >L'JlIhufii:l de ,gDV-c;:rn~~, e. ,~ lJu'UuD'Q. Q()~f"i:ii:h .. a. 'I,;',al.ore.s .''lJiJ"I@fveas ,e i~lILtall,ghvei:s, es'mgi;atS de neg!X:tiJ" :SIS'reWI~ il~ j;-'oi!r~~~I~mWiLO e dli!l:mfu!y~~o~ bem eolMO ''ii':ruloi!e-5 ]i1~ln1_:lIJlllOS~ C(ltIJp!Ori2lmiMiI~iJi. 8Ji1Ju(fie;. tempe,

iSo~!7.!IL)~iil" fliroo!1l!fil:Ji; :l}f-el'll1i, de~.it"j;oo,

illl'fhos." ,1lD!Xlms.~ 't~ndelilChais. iIIlO~50. etc. Tudn e f~lluiI'8mem.at .I);[[f3J ~aJ[' oo-ns,i'BlfuJOia

C ~I)e'!fa-roci!;'l ,~o, ;ti~nt,cmc~~c' sim,p~'i, :lI1;Q de dei!!;M S!!IrJ ,maro2i.,

B ,elibru; djg;iplilili:lli :1100' :se {!nti~n]Nn, ~1I~~, HM e~lrui de de.~'i~l. ,!le~1 se

,~miLlGliii nlpidtmi~litijl: 'WJJ1J :Iill,g_lllil:!, :tiltl~5 d~ ~tte!i 'ilIftl\t'i:sti~tjnaJ. 'I;m ~Iuiri~' lllm COJiur;n:llru:la~' ,1Ibl8j s ,po.1aHle~

Na ~eurdad{!, ![!! :!Pff;if.i50SilJ.ooI df',sjgnerl i1i'S~a ''Om"lii\Ie~ (!! e!i'ru~g_Jm de ll'€~~s:il)!,i l'rt_1Qd.\r:, ~I~ ~~s:i[1~o\, poocessrurJ].eIlID e l~p.Eta, se fmjili infl '~~ti!lJXj. ~~rnvts da S!lI:t ctIT:iosldla:d.e: 11:1e [M).WJen if' e d~ aLlJi1ip!if:i~ d~ seu roU;pgLW.iJDl iU1e.iiecUll.uil e exp~ssivo. Vefn(~, hqpe t)! "iBg·~jl1f!;l!ifLtft 1t14)S ~'c!;i~,ilef;!i~ eSI.ra.l.eg.i5~a&;, IJlIil.UI! unva crrugg_oria de Iprora~i!J(jl!l:lfl!l qli.K;1 pr.atk·a (I; Braooillg', Il~l;na,Vif'a que' 'tod!l nill!111illn, seioo o que e: e l:Iill~m :moo e:"-:iIlita~e!ilte 10' que ,It! .. EI).! -renRt.il:ii c, m~rul:lS: \'~sOO, 'qUiill I~pioo dJarilalu-enl.e, a)j~l ~LIr:'iC!$iid!ld'-·, P1i_:ii;ID) e oo~rn ml'f1ltC.

,E, d:lq!Jl~ a lO anes, OUM ,e-£t::1llre'lfllilIS:~ Quem ~'IJg" j ~ qw~ {II fiti1J!1ll100 e mdomlo. ,ilSs~st~ld~ ~ ~ire:m:i]S(lirrtffll~iII! do d'e~igjne~r~lmDelilt~~t:J. dI!llhumani~1:a. d'm[liie~e que domin_ill II ci€nci!;l ~ !It &1:iL~. OOJ]hcl~ ~~ I,n~qmin<'ll ill' ill hcmem e 00 hfllt'iThilJ1l:1xa .mU':'Jives da sua ~j~ug'U~1ilIl Ill! da 51U'L vUstiilJ:" ~I~~f~m.dff~ (Ii ~lum~n 'Ill) ce~iriil dftl UlJjiv,g~o. ,IDe uma :JOO'iO<ll f'lll'lllm. NIIII.lil sempre 11I!J",,0 [l"1I],uve;JID~ F"ill,~'

Cwl@ 0 carta! da J!ilI, I~hlstr-a Ou Ilta Ifanta:sth:o' 'e~ Ig',anne:;

R$; 2:, (!III) 1)1 ~IO,[j ·e m ,{lI'linhetlro

·e:

01.. ~ m,o ,d\~ 1i!!1£'.SlllI1atura glrat~s Cilia Cc m p uter Arts

IIlS(i.r1~~ as.

OJ[ de m!.u~o ~ 30 Id,e' !l!!'b 111 de 2008

~~,D!I!l Im!ll!iO IN, _ _!;"'_

_!i!il,_1fiII

mopuUJ

---

.' d d .' Z'

S'! tegrec 0':-:"'8--' A··········· a "//

.', .. : ~ :' . ." ,: . ". ~"" .. : ... ' . .:: .. :,,: , -.: • . .... ::. ....... .. I

, . "," :":' "'. '. '".' .," ," "." ....• . I I [,'

I. ':.'

Mtdlas em cons ante evolucao despertam a necessidade de marcas cada vez rnals surpreendentes, Designers revelam os segredos da criacao de logomarcas origmnais e lnovadoras

Logos i'ncr,{veils

G' - 'h 20' , [ . ~

", ," .. , ·.JI'· .... - ,-' - I I '. . "I .", - - .. --. ,,'-"', . - ,"'

.on ,e~[l u marcas crta ivas ,qU8 ncorporaram

'l;ell!1Jri;@'ilfiLc,ias, ,oonmmpo[',a,neas ao sell. design

. '_

~rn Omri i EI. de .Ate ]:[er ~le'il!.lcc'~q,uJa

18ne ~Q~O onna!l.lli1:niio'1~ Illli'stUlll'a elemenms eldssieos e ~.em a ~i1i\IM~dru;le mareada pDt !Jlni@: 'lip!JIgr:s:iri.a ~iI1: i~JL]BlnJjth"a" ,Bs;E!;S, ~1!I~.s C.fi!~L'l'jeris~j~~$, L,@fi;tl,l!~~~~1."!111 ser w~b~ft!~d1~ '~ '~'QoQ1'i.o de ilIllll1og'o del:::dhado!. M~lS.Ji:im ~.e;l.ldihllCi~iS, tIi'!iiiilicio.UI!llb 001:11 ""fi:Ibt):rf:~ C ~~, ;tU1N~d{lndtul!gs ,pm~ 'q!J.!!/;' ~~!B ,dct~lhc:s il!ff.le!:fs~m, ilII Jrlemidooe ,d~, !marc'll.

uri, .... """,'W, luelien.f;J!I:'s-cllj1fqi..tC .eom

I!l~, B~omBi p, de ,e hque no i"il'm EIlT'k

Cornn ~!Ii!~O;, essa c~i~o n[{Ii f.ill.'Opor.t:iona. ff"ruoil relOO,IltI'l~;melrlJt~ d~ uma marca, iFI!;lJr~nu I pDiS51il1i C'8Fa,ct{lri:s~.i,C::lS (OlltillS. bU;[ilI!li:was a lPil!.'lir de eeres s,i~Ifn~Ie:!l, - ,~to e b~!Ul~fb - "IIue fffilllhiun elm 1II11~l! R111Ulige:1Ill u!ti.ca Eli hanneniosn, oomplleru;J;a '0 ibasUl!llIite :P"W:':a, ser f'~d liri1i;ii~il~ ~[fuct.rvcl.

'ur:1 www.eh q ues tionmark .eom

1iJl~ MVP' A'rchlt.c eture, de a~lt',flllIlE!i" DelS~ii'Ii~

A u:anduld:d'ex: r~~TIeue c(!I~fim]~a. e, !Ii!'b"",;ilLl:lllf:nLe, a It.r:::msp:n!neia da ~11~pT:1C5'3" I(] WiD dll! l![l~oo tlfa1l'l51tkMoo pur :i:elti-m t~!l!!~O~I'~'!f('J!s e fi!lrl!i~~~£ eresee e'OJ!LtuDlJJadillJ.n€me jij~n~1J11ente por ~i'ii:!l1 ~~$;:i5 hl\lJilit'liSt1i€:s ~Im' C(l!:L1l!;umtl.d6Te&. ,Mi:1S ill! trnliUiipaJ'i3J]c;~ 50 fUnt::~(i~IiIfII, oem em 'llIile~(i1S {IijgUR!:'1 ns;; pefd19J1~ iml~~~@ ~,Yhl11@' ifill~$~·, url ow w w, 2 ardnerdcsl E1J1S.DIP.I:

~ ...

uia ···C··· )0'· ····m····· .'.@

- - ••... _11. __ ,1_:1 .. "

M 'Wac~ de 'WoUf OUns

A "'f:tClliilllll commtol!l 'Ij ~M,d.lo 'Wulff CM:i 1M: p;1!t:',~, roo~~ar :!;iuiolJ marea e ~~flf a jJlIIlI~8e:th1 de utllna elrullp.Il',:eS::!i, do m~~~~5;~ro.Qm, ou ~~~. cntrre ~~~, :~dn(diJXilili d'o ,merrnd11, 'i/'!Jilmda aos profim;.ionajsi' e qu~ :a Il'IUl:D:tmve:sre reco:liII1JJe£iveL A m:r;'1Ii ,t~;'JJOgrnffh~. 'w b(?JJ] 'I1:!S5-(! ~ ~liIIk, (!!Jil!lil 0' iP~i!llss~C1~~~is;trno. e,mqll~rroLif;! que' a ad,i~'M d~ IOOX-e-,S, ifl die ,efe.iL'oS, 3,0 d:fllo VlU![i, iL !iiI in;"'it.

11U~ w .... 'w"wo[ffolins£olll)

~ f ib1:. do :blackJlI!n0

o IPr,oj~ID :f(li~ e urn ltrtllooilUg jovh:J1 ~fi~t(l~:ltclD ,pel:11l V'i)n.:s,W.1ge!ll! e

...1 'I :,,:~ , ,~, ,...i ..:i •

lIJIe5eJJJ.1;iii:i,,\i,lUiJI pe:.t3 age:ocm ce lUeSl!~J.

llJ]ae'~]I!;II!l~, 0 ~Cli,g\l;j! fUi1eaUI1tli UH.!Ilto belillll 111:111:['0 e~1I.1 :Iillfd'~ab digitli~S ,roBIn ~lll1PI.N:~S80; ::Iilem, de iLlilllili as ~~~k~aiis do pru]~LIjJi p;trn F!J.nilll'lll' a il:'o8ID~ de II!1UIkij rfliJl(ltS!i (fO;:!;" em ~ !i!lgll~~), fld'i.c~;j)miWtd'lj) ~h.li~r6illi '~' deJii[lii~o. IE. lJ(liIJIa ,000le~illi :simpL~:i 0 :suficiel!ll0 :DJilir,~ dm: 'eMO, I[!lrru 'W ..... w_bl"-ckjlilifl(!_OOi111

~" ih.tnSf'y fOT D !Mjgfi. die ,Nal1do CostEl

Es~e ~oglJl usa bi~.lOOS 11:11;1:' eores £ bllilples, mi::;~:~~rSi;ao"~ oC!l1I~ Ilu~es e .~!!;lfllbj:'eB'Q~e:n:bll plilrn criaea :i,lmI;rn.o de :in em il.llllll desi~1ll 2D'. GirJ It.!ig~~, d~·,;thi!:lJcl~J' ~ '!J!!iO 'Ii'i!it, ~n'l:e'-Re~~ Custil, MSDI!I ml!li1:D'B d:t'(!jp s"h::ld!J'W-S _ na ve;rsio bllilipli'~S;::I. Il:]:ue: 'Y(l~ '!o\~ ,!rCi~. 'Wonuu i~~:scnd'oi=l ~~ dflf 11,[1 !'Ifl;!;i!, RJXL~inllda M mi,g:;!lm.i. :ao, l~iQ.

itilrl Vi} I;,~ w.nendnc lM~1 .enm

I, '

Ci

- --

07. djuJce;. de 'WoHf O~lntS

'Logo 3D ,espeQi "CRmifn~.e ,t:ri~dD para il;liIJl1ISllIf '[IOOPSe>lD na tnte;r:m.et., :~!li de:se:D1:t.am pda ''1;\\"01 lf OnflS ,_ l!! mesma ~Ige-!:t-cbli 1~IXI\lma'\'e'~ pelo ~Qgo das 01impJM!f!rs. de 10 1,2 _, pmJIi ;:J, (Ipe:rnrloT.::I rdlil: celulares :OO.rill~~ '.Lii!~eno:t:', Cf.!i~~!O :f6i r:1ii iijd'fli ~,:r.e~~:;,; llJarii iI.J 8 0 e:rrn e:1,1l1l P ~ ffl ~JCo rmas iD ~]H n e.'. 00 I."eSJ tf%1cljeimurill:i, it: ~gnkli d~ ,p~lI1SpGt."~'I,Ia, ~~lrlejj'I1If.J] ser IIGl!lehn1ldas~

urn-'J lVW 'N, "",'0 llfo I ins .eorn

'®,B C~t.YB ~it de CalO PU!nii.etl Pa["~ n{,iTill

A ITM~rtadliJiID3 Clity:R[!J I" de' S]'dm:~" A:~~::;i:~I~:il. I[OmlrartlJil!cl :;Ii ~g~f'I~ir;l!, C:wto P'iilll.'ooH ,pam COIill~t1J'ulk sua OCI'elilrtll.dl3.'d.e. 0 ~~Q C ~illllFJcs :l!IU' [lJfLmcif1l.J' Q~liliar, :p~flim .. ilia 1:1, imJM1e:S:Sinfii d.Ie ve[ocid1i.d:e e mJDV,LnlJielnO g:1'~:as RIS, hl1lfilars em b 8i3d as , U~~ ~li!1is~un'!, ~d"J [dQ; [pe~reili;il Pll'~U IlJm~~ e:lllllll'e s;3! de rnrlmo ~ Ilf,::m SI:1110:r.Fi: e s _

u. 1]---"

~ri, ._." WW, r,;t1LfII,o(Il~IlUILl

1<

1i](Q J" de MJles Newlyn ).\ ~ ,de: reJillJU:L1§ ce;lWlla~

J 1fX!~3.'!.!!1 .mn ~rlg,@ ICli}n'lj)!..~';O !llJe. enres filmpil.es:; piOJ~m 'OOLI.1'. l;fc:iIU:S en[i,q,uec~~~. :i:lI~iIJ do ~1lJ!;l,'!,1e e~j~o 3D", Desenhade l1el'o iip&gl~afu e Qspt:C'~a_~:i [ita ~1IIi ~'llJ!lml Mn~ N.ew],yn; f:'l!I[!iC·bil11ll pede~~!illI1.1t:nl.e pam liio!!hlildoo ~~'f!p1i'e.~!j~. !llInHne e t!i'i~l'tl~im rele: ... .r:s lves,

itiltl, "'ill~"'".[1 r,;wlj n.enrn

~.(lIi BBC .Aimelr'iea, de m06,ean

Aq!.! Ii. il h:l~n Ir;llit :B'BC A fljter~~ (oi rerO:I~m::u!~., pilnitadiJi (fie ""~m~~IIiIi1iij bI1IO&D ~ tIlZul ~OO~5 rfi~il~'I:1~!~~e relfj.C~()~f:ld~:s :Ii,'6 cOliitunenie arrJ.!aftl:i3iOO' gnl~as, aos :&~udoo, I rli~j;Js). 0 A rIlQ ,rtl,¥(J1 !Ime ser !Oi.Iil'~mooo jpal~a II.!ISO d~llJitti)n, e Ili,mDliD:Iil[l, .~o 'futg,lf:l. em, ilitlp:re&si!1iss assim ClJllIlIliilii ~IM ~i!~IJliSml~'1$:ug:.s te~e"",:iis~v~~

url .... ww.mncean.t ..

1m, FIRE. de Von GUts chka - @!,'"(ji!i. C~~n~pi)1l~~~lIlii ~r; !leil'Sl[(I[rn_gelilis sJo ute,I:& pam, d . .tI!1i 'tI11M resto lilJais jrl~lHf[icaVo~JJ a '[um~ IfmIInJ:il!. jliJ qUI;! 'F1IlE i!il:iigl.llUfk~ ,Fri~nd~ ~f:IJ Rnbotocs ffi:rlglnlro::ering (Anl~~jls d~ :1E11I.gefJh0Tl il Roboh'11(~}, o ~-e:mleiUIiIJ foi illllhlll escolha HIiDurn'! e flo lamnJifJ! I!l!i!n liiJon. ~ow. ~~~JID~~ri~- E urn ,lQ,~ q..e ft-GlRria beuili 'eJU cITIniS'~GIi&,

U1'] \,!;/'I.!. IN, \'n n:gJ ~t!'YChhl.l;,'om

1a 'lhfu.. de Tohym

!C UrcC1!1 g 00 r::O:Ll!l2! mrieo S iil.IDo Wi nil bem n1!flii.lo t.1'e r;auelhrnr :it f!!)nniii l:lOC1lt';~o (!I e !JI1!ll logo,; q ue g'e:[alHJj~m~ ~ lJ.!I!nn a f.igurn oon~ ifJL'l!lilitJl!ln!~~ effi:rll lij~)'Ir~t~~_ AI~J!r1! dis:so~ C"I:'~mlill 'i.i;lllll e1:;!!!I;Tlii~:nL\[J! que hrilllC~~lrrl, com '1J.l;i, ilJt~ltti~, ~l es..I:leC:I;:tdD'J~_ 0 logtl! ~i3! 'F.GfiJr, do 3r!i'i>sUIJ d~g'irtaa, 'fiQhy~o. ([~ hkH[!J d-e 1~~("''ir!~C:~~i]li ,quiHi~(ji ~ ~JiUIi para i3J8 ~irDhru'il de 'pgrlo.

IU .-~ 11;,'\\ w_ my '"'fIij~"c. I,;L Il11/h lnyltJ

]:3, A.udio[ab. d_i!!Il LaiUJrenl': IIF~U3

QliiehJ',!JIr es l,~glt.U~ do d~3gl'il (_~ tugo~ ~md~e ~l~ Os, !JQ!l.'~m:e1'5; eriem idt:ntid:ade:s de modes iIlC~L",~dg:s c im~.\'i~i~'Jfumtc:~. ,A~rUl. ,Li1J1JiJe1:ll f~nis: i_gl1l!JIra. 0 mantr-a: • rnaflQ,S ~ mal s' usande cores e -~~mm~':~ 1'L'i] cl'i~~~l da idl;;i'ntid!:Ldl:i; 11n'l i Il)!ii dmo Atldkd;flib. qulol I!:''n~ o rnlmr; ~ lIf:I.ufCl!..

11IJ1r~ ww",,,Gruur.ellt(\Cli s,.c.om

'~lt Pllltlse. de EonlB;lramU1iLo!S Clarga'Leli8 OlB

1E,"!!1: !ugo l'kiirfl,1, ~ liM r2l~emp:ltl dill, il.\e:ll~i!M~in ~S~ eS~.LI~ 1!.!Ii1: di!:S~grnl q,ue foi sueesso hli lUC1ii,~ 'LlU memu, doi:>; ill'iill'r."l.,. N',~ ~ LrIlsur de ~lo;re.s. e padr~ nurkJ!))S nas bordas, 't) .~~ ud10 Btlsie Cosm. de G.i~IIIQt~r;!i~, d~rn~~Jij n !tj,~~J :l p:;IITtir !;;Ie r:i!tII~ ~ ~U'llr1.i'f'i cnh}~;';' illl~e;r:iims em umn 'ful!Lte"

IlIltl www,oo:sie..oo~n.r.."{!I.M'k

1:5: 'O'lym,Jc Ceiili,t eo de. f'urh:o BI:Ulltllifllg8 de sueesse i.."lo f,eiltos cam urn 'fi"lOLl n~, ip:.'i(!!;,,\~~~n ~ no 'If;;;\:i,,)oo~Io,jl'in;~n[I!:i' d", nUMIit·~ e, U(llJ!~, tJ IFMIt'"t! De~ign rett~1)li 8l!iav!tm!Ulre um simb6f.o rH!TIi~IU lnr i:1! tOOJi)S_ o que rn.~~nl!l, ro~ mn ~liJnnn11.lI' .. d nd II, :reoonhecwi:'I. a.;PCDil$ apresearado de OOlL'O :t'ft!JJdo .. !:Jt (we eausou .s.'lII~~:'-i e, 00 mes.IT:i.!.1! l'.eill~JiMl~ ide;ntific;Jj~.

J 1~ W" w_'-uiJO_si

:I!l~ SDN M 017JIJn~rJo. de Shlftti"D~8~gn

lrnruPflMnt:i!1cllo \rfio. ~m., 'Bi.rntQ L~'11 l~l :[.}i.!J1li UHiI:3I(wqtiMID na ~h~~i~ de OOIleS. 0 logo bkalor da ,SDNM ~nJtisuJm. WIIf.!:::o. !& (t:t:rmas, frnt~$ ~UI!IIi ~Iu~ tnm~fiiJ1Ciil~~ e fUJiK,iODr. 'oom (iil'il[~~ e em otlUOS rurlntdea~tes R{;B. Nos im~ :~. a ni~kle.z dn '~nm!>J~nci:l, rans

'Itt ontt_m a fOl'll~a e (.I e;:reii~1< talso 3D.

IUItr:~ WWIj,Ii,', s!lni rtd~::si!!:rn ,pi,

m CM'l .. d.~ ;M'WM C .... e ~1 ~,l!e

~~ c[dto :ID 00 I('II'~~J til. CML fm iL"i:'t~drJ; N'b, o!IIg~fi!~u:§). ~ clliz!"l!;n ltiJ~iiilnii::,jj MiWMi (:re.-Lth;oe. EI.e lI·,;: .. ~a'lllfhil muito oorn m, m!IT:I,Me ~~ digi.'L~is Ii! mI ~s; um ,di· .. "Crs:Jis 'bC!i!dcnci~J!s d.o dC:!li~"1. de l~n..!l. amals, come Q embR~arr~.ento das l'l(;ird~s, n~nl_~riZW;t'liu ,JD I!.,': I!.nnb~m muo.~p;;u1'15m.: j' Q.

[111' I "l'W'Ir".'"mwmereatiw.t."Q .. !lik

'~7 NCN. de Jon 'By rprm Wi

Jon IBlilfgennm.l (1;1Ii c!J!nl1ITLtooo [[mI',IiI, C"UIOCr. um t.t~~ i!;j.~': L~ ... unii~ n :pmj!-'Ifl N'(t'lti~'jh~m C!~h'!"le N~t'l' ark, iHliut'redo: ~"1~, '-lIu~' as ,~S~ ~m se CiIlftha':ef., '~~lO!1:"ilr i(I'eii~ e liWit~r rml~.u. iI1PViIlIlil dil1l!J\-1'ie:oi: ,e~n seas neyvC'ios, o.~ circ.t!! I»s [to f!.l!IIiI~U das ~elt"~ estilt', 'OOfl~""t a tH~1! por tubos pam. mastrar essa :1 i~:H;nn ,entrr,E. 'os :IJartkipm1E. 11.rI W'!ol.!w:Dj};r'lhiJ'i];.eI';I1r'i'lln ,rom

~9 y~ llLrds. d9' IGraerme McMWU Ii!J Criado pelo i~I[j:slmador Graeme M!?l.'~i:Hiiin. p;;n'iL ynm lirdiH 1!.i~~ill,1 !!.Iii" 'I'OU:,~:J; !L1a, mJiti[!So, 'ril~~:M;, pdLQ d~L;_i~;;:r ''''{(!'In!!ffi(JlQ- 0 I!J)~ junta a inicial do ,e..lltil lsta ao numel.'O 3j e:rn :lh.l;,li[.Q lis iw t~rn'j, iii:), lI;udk:~~m:iI' mm"l!:':1 ~W'Ornti\l"~~. ,A,:s ~t&; '~["'d5 e u insl;ri'~ao '~l,tlidru;' ~t'Ii ~;ilo f:ldlm.Qn~e D."6I:t~,~'v.ei~, q~

~m] utem quntqllt\1if !l}'LIIH".i!i, l'eI;~\Q 'Ou ilI~u:;:;1k:;, do flrigir1 d-

u rl w\"W.~fl.]~n)t.':m rnL;:m iIIJm.mt:11

:2JOI ]0;90;. d~ Vi\,r

~1",,"~r.:.11&1I" ii'I' [1"1 1m 0' ~~.I~!'ci~d d~ um ~tl,go{"

- hiflYiil.(~!'lJttilme[lte doo vel1ic:ulmerll~ - qoobra 0 l'&"Onhoc'i,m~jlO e a ex.~tm~ 'Ita dos olhClt"l do, (i;~~Dmkl'l'. 'H!ltt\2! ~o.sfl! dt\

] 999, erlado pelu 'l.~?iirll;;i~~ sueea Vu.s; IE; ij perfi!it.o 0:«:m,pL:, d~S&J .. nei~ill' ill) .I>Cig.o e,1n pn:ID e hr:.tm4:ID ,taz "-"G1m que e le IlqlJ.'e barn '~iti'i't'l.1 onl ~[Je. qpliinn11 em i mrre..~*s-

u Ii \Af'!{NW. \ LI.'.~

a

.

Os princlpios tradicionais de animacao sao a. chave

P,OI'1t"Gi '='i criac "~'O":' de person aqens C,··· onfira ,d'Je'1'11' di' ",FlOI!::;."!

~'Q ~" a , g.: .. 'tiIj. .... -:: v ··~~~V~ ll~ .. ~'lIIIj~_IiJ!I : .,,:·I-U,LJIJ~ ",I,.l'-l -: ~,w

. .

para apli c ar 'em' I seus t· rab ·_·P.-I'"" .. o 'I~ '3'··'0' no' i!JI K'vLE 18 AI'LIJ i!i.

-.Ii, GIl . ,'.:1 ".... . '. ~ I. I ,. 1.:1" , .::!' ,. "c dJIJL,J; .,.:i .: , :' F·, "Ii"I,.~' - - I' ,A - .• ;Mi,

nmll'!c~rwl m~ihil de CllliDiql!l'2m' ffinirn"tllmJa' I~ criar uem perromnmre (lmli ... .iuool!rt'e I~ ~h'cn·iltl:u Q ~!imntt: ,p:JIT;,.!I, q,lJl~ I;ji ,ubH)l.}tp. se Cftc:-UUI;: ii;:~)m :!:lC:1lJ5 pt~Gn~en~ ~ ~HIo ]lOO!U1.1'>e,r' 'esse ~ll~a'llt::uTii{!nUJ~ VQCe: ~ apel1l~s 1[f1f!! deS!!![W!lllIl On u~ modelo que: se ~J:l.®X.e" :18:. plm, ulIDm. h~iSt(f[UR ~cnl gruiiti't1"

:P@'~ Id~u' "I,dtl~, e ;lllng~1;[I a~s: Sf:\IIS p!eL'8lll!nagel1lS" t!: ~iSJlJI i!::'rn~.ln~cer c· J~ei.'I.m' :i.1.S '~ropriooRde;s de: ~~im~gID'), ~p.~fl. p1i!1l(;:I~~ :\l€f [1i'll~d~d~ 1(;:1"1] (!IlIj~ gruJiii'lS.:. os aspeetos ,t.\fsiC(is e ::3. illlre:llli.~~O. ().S aBpecl.OS ,rrS1.cm wlilSilS'tt:m not; 'mll!J!VUllmm~:Ui:) d\vs, iNr&1rm~~mlB! '100 w;:.lt!rOO ~ suas 'm~s_ ft ~m.'Y~d;;t_.de e file flJiIi3i1fiJ.lilil'i) !lJi~lleti'ca, de seus ICii)~_ S[o OO[ltoO a ,~it.mrntiJ:iiDil!i. de Il.ilmia ,~I~gu;l'lJ:

IX.1deuJi ser aprendidns e alXirf~i~®adl[lg,

()I i'tl!:l1iojj' ~c:ffirFbi;) {IJ;.;. tll1~ ,MJrluu.b.n· •. l'lilJ el'UbililfkLd, ~ eriar uJJT1 00,311 ;inor: Dfl!llOmilrru" el.1,,"~s humaaas 11100 ~rso.oogen!;, edmIIDs ~ o p;li.n~~'"ChaYT.1 ~.hi, an nl~i!ID. B

10 am fft~1S @im!liH!!l!) PQIQS ::Inlm~dCifH: ,k: ,fi!;I]'Z: CQmIIlr,;nlA!i!;i. B~ IDs '''Ill a;d'rrs!i~ I~E\II'I iilillt"i1!5 iii€i ;Il!!!' b5I!!fIl"ii!t:al_ C! (J!!;, !lIil.l::lilhl-s 'i2i5J~ iili l~ r~051'~ !i1i t~1!a A IHIiilCg.rfB~O]L

IPT,tUlCiJil;Jht!f:nL'C ,l1f:r~ti; :~a~e:olj dos 'per.J(jft!~teJ1Si cu~re Ym~, hirstOria se ~esen¥ODve. BtM1a oU, a I" p:lir::l urn objettl! pam nfber ~ POtiSIllU pes:o ou Jlm, pOu'JJm h~ 'UiTrntLwtm 1iI'~~' ,d:e se d'el1ll'!JJ.l£iil'rllT as, i1lfn~:es de !L!lil:tl1 ~Jerro-lltil~J1ron_ A esealha do :r:~tQdiJ !DOOiI11:rm d.gpgutd:e:r db OOJ]re~!I!o da '5el,~ijellrcdi~ em !!!I,ues:~~o., Fell j';i';meme, ~Di~ :tillHlfl!' prlfK'1!p:i(l(iii :bfu1CillS q~ ~m ,~rJ,elnalr. (jl ir.rh::l!tl,HJ de urn ,ilnimadill!r~

Pi. segnlr '!;'~ oonfw.e dez tde~ :prlB]C~l!~OO. IEJes :s31ili b.aBefl~Los n!!l ,~n~.I~J~ ~fl:"j4U~jCl!~~'~. fl(!~'1'!iI!, :~OiffjJ~~ tltl}cll~lr.ddoo [pflfil 0 oomle:'!:ID ,3 [) ~jn;I:aJL 'Vejet nos ite~s; ,adliIllJHl[; 00'111.{!1 c:dwr ~!!!~®na&i;ms oo.lIlV!i~tlm

e ~r;:hI;HdI~l::io !ll'c :weitS,flli.lIIl"l!ll~~.

Oil EiNTENlDA, paD E ASPIBCTOS F-1ISI'COS

o ~1eRL') ,~ il!lin :princ(pi:o ~rnpurtBD1te dL1S- ASPflClflS :ftf.sico5.. t~mfl GeOO na qilisB IjJI~U ~~r:oon~lM.da. um

ip,tl '00 (_k; mOOD irmpli(l;pn!ll~~J' (XXII; cli:strnk 'u piJP'1 ku' an ,i1eL'1IlGDlSira:r i3 'fa~ta de JJe'_!ijJ!l1 no ,pa~CL [~;a dnis 'e!l1!DS lCiJlmG, nesse case, e te~ !IJ!Co:IN~l1Ii o;li'!vioo aQ '~~nlju~lg do ~ c ldos, m;p'vJ' ruert !,OO, dtn:s, q1i!~n~.

Se 'i.11i1J1 pe[liSm~r1i,ge.nll e;sUi: de pe. seui. pes!J ill~liJim: i,gIllll~Im!i?Ille dj.sllF;i.buicllo iiM~!l GD um das [I'" E~le lltem Iq!JI_.C d~~ 10:."8:[ U[fiir;imlJ1Cilt-e It.ty :~o P:Jru !iii ~ ~lirt'L'tJj antes d'e IB"'i!I!l~a:r 10 esquema .. Senoo :~iii~l1,.,;IlI :pr~~~~, ,~~ ,:iii eJ:£!l:ul.\a~' ~ i[!< de:slocaJHll&IJl(!i hQ'rd2Df!lU!J~ da ~fai2:" (0 ~ulli·i't1i d'c ,~li'H'!l~dRlde .rIL) <C1f~rp!'l~ fl11 :<i J ~I il1Jll rl\ef]v,IHIB do riggj:IJ!1r da ;j]J[Ij~l.'Iila~ do perwJ:l~e.IJIi .Illrtajs p~X.lHl!rl ,do or.::mro)_. 0 pG ~qutmdo. ('jIWiil: !l:liWJrn.II1HQ Ci:IF,rc~ mais '1;;1 :~!lI! do' qLl~~il. po;d:e Sf: e::t'gUer ~:i:'i,!1f'emeii1ltfl do rn~o_

Os qll-adr.LS :E rnI:a:m.teLlIIi ,ilia illirie\DIa¢:o :hori,zal'Ltall :81e

q\I!~ 0; :~ di~il~ ~J ,~Jfi!t~L~ CnD 'l1~trlt, 'p(!i.~~~itt).

QU[1.dris. 1~e,ln se m{Jver d'e;pois do frnme de

QlJ"m;l::ato', 'II!JllCa ;nn~~.

o e.tw' q,ue: 3IllIIi lM['Id!J:~ ~~lexr,rt:::ll:~.cntes tIOO~ oollJletem ~ ~e'!f,i;':!n~~1' e P~' gr11i!es. de oo'lllI!c.'ti' M qlillilld1~i[.;., ,~~ !i!I ~; imp!ls5i~1 mil. vlda .real: re8!IJ!UrurnIli '1JfIJ quem d)!!l' uma l~~):~' 0 ~!;gl.!!oo@ ~Jl ~ 'iTh'IfJ'i."C[ os qu.~dri]l, m~ dI~~U! do :pe des~ij)rndo ao ,irneS!J~l{1! tempo em que C! ¢ :filllii:

CiJ]Jlit.:J[O, 'C'(!I1lJ: il!I JhiEo. ]'a qllie 1]3.0, hj graviidaile: mJ' ]!lilfill~dI!J .l[), ~ i'in;-;eiI~O' ~tmil'h~~ seus ~'rni'lO!i-

021E!TUmEl ANAJIMlll

o ~TI~I.e des persaf.i~ns. e essencial pam, faci~i~'i'i:r:' i3I c.ri8~~ de :1In!}\' i'lu-emm, eonvlnesmes, [~O v~. desde se ~e[" ym biilnl cw!~hecij·m.eHl!o acerea de '!i'e'it'fi~· e ~~I;;' ~r;;:: ~]s~em~, de' cUiJlem~.u!1.'.P i~~V'e~ de ~11~ beMo~o@i~ A

.Cri~I~['o de l,,"IJJlI ~rl:imi.llIasem, sO f~ru, S'H~!iSIJi .5C Ii}l~fr fl. (.'(mceutll'; de :Q.~i)Wil!Jl~:!'!, c!UkeIilll~J:i:c.a, '!lUI se.J3~ OOIIilD o {lO:~PO se 1Il.1OV imenta,

(]I ~k:b.inamil:ijllJlJ d~ tro!!!izj~ i1!l~ l1"1.'ei~iU!l1a~i1 na dica ;[b'nl'e.~tm; 8£&.1::1111 'DOlilllil1! 0 ,(looJ1r:lQ, de grn'i{[tl\B;cle rOO {!ijJir,~'. ;Iro:~m, ,P~TiJ. e~f~~~zif['. 'IJI bC'~.I, e:ULto dil ~;;:Iriz: eJ.1tA e~nre es [pllJ:!1i.PS d:e '~DOO;t'i3i !lias .iiilll.1'l~& JlID quru:llrit SillilJnellite llEl(:!Ua, ,IXj.~d~-au IIl!m11 roti:ii~r!ti em ](' (pa.ra frem~' e iJ!lm;;! !r0s) rode' s-e,' apHcild:J s.e.m ~Me es jpelhoG se da"brel;Ul., :s~ iflI :m~o: n~b f:i:r!f pos"cti1:n2l.d;Ll! ,1.tO local '!:i!~,atlJ. ,hai~r3. UJJII pFo'b:L~ma. de Aspocl.os Ff~ii;:~ lUll L!1'l!~AAint,!l~,

o c(!Jil.l!.I[:([~1Il1entiJ ;g~.81C1' das WefllJaCS e olitro

, k!t~ Ilnc' (Une' pi,x,k: scr f::u:i,tim'ennt: (!Jesp~~lIl:!i. Se 'V'OOO '1IlIo .I:1il!8il1ir !.']!.'l!rr:ei~I],L:ellLte ill! lrunllnho '00 lie:1:MIlhIi' e da tib~ 'i;J!Jl!3lm.d.o d'esermar:85 jy~i;9.~. 0 ~fljftlf~;,em pP'O~~meme 'rmf~ moilimemos !Il.l!1jj~S qLtandio :illlIoor. MieSJJJl{!1 a

H::Iis; im.agel!l!!i a!fillroli:!: \iD!~E COjj~!2rre :a 1!llte'f\!iiit~ ,~iiti~' iCj, II! g;~~C~!! !'!l!!lfI"!en'~ ~!!:r!l'!gi~!;i

I'a 'E'_5iIJ iI!i!i liiIiJ ~ II! iii' liitiOO1f ii":i!!~ ~ i~ Idllli'&l~ I!I;!! nih • c!l)l'iretilim'I!'r:lI:e'. ~ ,frfiel!ilil;l&

p i!:fffiliin_e~ IB:;tan~~i5i ,gii fa i:I I Iii !!!! !l'O'~~~(i In!! ~~!Hi!!ii!:~,

~~!,!5!!;r (!'!Jt!l'~' Ul'lilaUIII~ 'Im;!9in~1I'i;Ii iiII!osE!;1II h ad',aIII!':r.l1 ir.e' iii:l ;a iii r;: Qi iiaS m~5 !!)s!;!i!!~ !1o i!J!I;!!~!I'i~

~m;!i1u:r t.!Ei:!ferei~~:Q ~~ cr~!!fIr~imi:!m~") eDl~: ~~ duas lIllelill'dt'!8 das llftd,C:U]i!L~S' :~de IJ'GSIJI~nr ill~!Jj1 Un!:f~~:nemlJs. ,al,1I:ifk~iI!L\l, ~ ~ ttooliiU" lIlrn ~del0 p;;:n, 0 DIlUmadm_

nJ/iDIHlMleA mJE [MOViINI~NrroS

(ls ;:Urtill!l!ailfil.lies m;ais. e.x)peri'elll'l.es I.UII ceniil! ~~.udru::l:!im (IS ~ '2 :pr.[IIi;~fpi,Q~, !!lie amti 1,1rli::l~1ilJ1 da ,DiS!~.ey, 1P'r.e; efil~~ ~L'li 'I,"'[IE! 7'hp. JUr,~4a1~ ~ Lif>c. de ,Fran~ 1.'OOli1itltS, e OUie JIO:imS!lIJI ..

, "ilt~1..oo1ii~!], (t!J'!Jt~,; ,priMipJ!lJ:.1o 'ft.l!il_j)fi de:SalJi~ertl:lls 00 lUI:t,go des '11111il8_ U:m dales ,e 00 ,oonlm!s!e' eJrullre' os ~lT1O' ... imelil'too s:~aoc.allo e L~,gatl)" [\I'HI :IJlli!1'S~C3, II) :s taeea w, ~ (II SIJ:IM "In(U,vil~_l!I~l tie: ~;j:~S; ~epatei~f1Si e 0 ~e~ ~

i!Ii ,(i!liirde.£ ,iil_:D.i¥e OOS no:i..mS. re~ que a prnili~e-'i r~ <k:l~ .!iit mhlu[Wi" cult! ~~ W~l!iKntI!

e ;9ssijJi) [:1'C!1I" liIia,me.:.

A mesma tdiga [pIJi!I!Z!, ser uLi~.ifi;>,1tda :pan mO'\'~melM(i1S_ 0 :~~!lln~,e~n (jU1Jl. U$I!L1:year~ de 'Thy liborYI se mO¥e. ~l!i1ll11l! S·~Wr.i~~g ripMm: cl!;l: HI!)'>! h""-:lito:J. ~lacc~tOi. de [j(JSie parili [pOSe.. Woody. do {llJ!n~r~rDQ. se ~U{f'!i~ OOI1liID u 1.1:11 i~81i1\ j:L que m!J\' h'blelli~:a 00 b~s, !~(1 ar, 'nao 'liI:eoe5:3rui3l.11-enl~ i!i,ting~!I'td~j; I!.I!nUJi r'!l1'W! Il:m p1tiil;:unilli".

Mud:~r a ~_e.:tbJrn, do, !IlK!y~m~"11.o1 emre l¢gwto e ~~_:jjcc,.1!:'tQ :~!l.I:-:.m.a ,00 ~:-:.'ttu~~J::!i de jij1:liId8ifijQil-:il n:te.llU11is: 0-.11 f'!'iil'Ciit:tujJlDlis, de '~[!11 pernoJ:lage:lIIil, UI[I, [:leJ'5O:hm,~m 'Der¥'!J.SO ill! ~nsh[iiq) If)IJ Jc' ee mtJ~u' IC111t :')llJ.t'eiU~ ~ Sf! Q iI:1.!IllrIilI da Ms~.6rRIiI, 0 dLe:lltiLl! relasade, ~JllOV;JiIl~l1Iroo em re!::t~o Pi!JOOD'3D ea1f:,IlUZIiir ~~ 'OO~lt1! em(!i~(J,- Dei~r '~Im pe!"!iil:l~~~~fil11 sefIlJP~-e: elM slru::cal(!10i.j le,wato pode se II.WiIinr iilgD ClMIlWHtUVQ ~!bl< :pwbil"iw, '[~1Jr"" iili9 dim '[r.mpon ~Il(:bl, ncnluun~ 8Jl_~ mDv;m.e.~1:OO de SUfiII !Jri~o_

1l4!IJIE: FO~; O'OS,TM:

Qw&m p.1'iudpio 'Iii;li~ da .Il1ill1~ci!L e iiI! ootIin1rpotllil1l; a l&uk:'8. de !lei' tiXflr UOUI iij:]eSod]ui) OOlllllfil ;1: Ul!Itra., Uma: me.llJtIii;~ p:(ld~ :s.e.r cempesta ,PlY! II.HJl'Las, ~Ilclenle:s, Cn\l~]~!flro' !l;[,ll!C ~~ !i"j~itu :~lr neiss descendemes, criMoo '1!imrli, ~eellsil!ll! aB8JJU q,lm: e1ia.s, '~G' Sl'!p:mui~ 9U se jum3'Jljl, :E COJi1iIIl1ii

1~:iI ~m':i~m ~" 0 mQ;!;l)O 110 rmo dq

l!:iiO!:ii!); !Q;n~!m'l ~ u:!~ II!i Q\~;e5 :Ii! G,!~ LI!i !1iD!~ II;! QI lrn~meflllili IBm Iilitie,;tI' ~Bfilijja! !B~ta lfE!!.a.. N1a 'Intt!~!1'm 2'" ,;I f"U'.;Ji Id;~~, ~~~§ ~NJ~li!i~1 ~ v,!S:lIiJUizEi~iiQ d!) Ili'biOO!lme'MIJ

pnLil!1."1lu' ~mLS'1Th iIJIU .u~O[fli!:.ttIT >I:) CiJ"l1)}i1l - piiI!relM. r.111f.j, ' ... eo!: de mu.dar ;,'l e~!;'Is;tic:~dade dill! :rmfLte:ri~" rus pangs do !C0l~Ji!J ~:ID llltu~izMi!I;S pm''[J: se ,cri;ac[" IIlI [1rl;~ ~.e n£'~1.l de uma efflflirn ;0 omJlmm, dlif~ant_e' ges~lDs ill! movimeB1li'oo. Efli!iIlJ.laflUli urn b~L~U 6 juPW't1 Pmol.!. fEt:.ftiIC !I:!IJ..!Iit.2Jut£! IL!IHll d r:ir{il~ ill! c~.beQi3. pride. 8~ 'i,~I.HlfllfU' t:l.'I.!IJI. veliIl.ente para irib;~ 'OOliIJl1li um refU~ft! !il~1 mEf!",,~m.i2"J~m ~:u lWliio" 10 il~Q4J\, lll.O'f~!u!ln1.{!1 :pr.iimr.lo. m![o d'e.ves_er 'filv,[lr.mdo· pilll .I.li1OV~.lrllllmbDS: dJ~ cabe~~ !lJtlI ,P:$ti~, 'm!:lli ~'i]]j CIJIiD:~~~R]Wihl1i!tJ, por- 111m iIlIIO"'i."I!rr:ll:ento suave de OJXI~~il'ln, ~ue dn e'rJjl~(rg~a 30 ge.sm" ApHcado OOIim pril~eifi11l'l1 ~~:I, i[ii Cfi!1'i~J'iiI..)fIHi atlLil,)if~~ d~mIlTf'l.t>smJlli a :al:liim~~n,

05J,IJENIBIE~Si! [I'D 'TIMU"'G

Me.sum 'lllial~:lUumdo rom 3n, nelllll 'too(is os ~n;i'j'!fi_atl1Jn:1; I!;:ooh~(l~~rn::fi!~ te~milil(~lngi~5 ·iUm: e 1oo(1.s,·",A :lll:lilmiiiQm lIiradli'cIDl!1ili e di.MI)~ ,ern 'ciIoh'; IJIm frame de ·24, ~ps !!:kvti wu !:1 ~CSe'i[]OOS ~IM ~ 'C'guII100 de mil]l~"

'"~st0 !lillie 'C.d'~1 cena {!;eve 8(1" i!k&en'Jl_1jiJ~~ duas "'~~s. ,Em 3:1)", nbillll~mJ.~i56 (101!U11 'WVl'~' cadn mn des ~4i, ftt-,mbes ~m ~m~~ens

indi 'iid1!iHi:!i;. EmNt:J_n~ ~,Ity:um!l~ $&nka"'i dg: l~im~I~~ Im~~rulu~ nu "mis' lib, :mtmfLlljEio, ICrudk:il;liIml ~ p::~tlC!ll!T~iJ DIP mundn JD~

Erm uma C;3_Ifj] i rdiJ~~, ro~· ,~-empU(ll. e ·itifuportu.ffl'te nNglffl1i' ~ ,~!'i!'Ia ~~1 IIW') t~'i!ilfl,e ~lm (]!.IC c:;I[I p05lSlt r ex.L'b.i\l". e tamb!m p:ilil'il que d[l, ':toci.'lIe" {.'I p!:oo do (lorpt) :o:s.sim 'tlLl1;iI se ClLJrmJ'. S'.~ >11, I~mr~ illJ' C'L1I'\liUlm, ~m ~.,.j • .rll; ;p;hi (lfi~. '~nw., InuiJ!UllilJ!'!< ~fi:1g 1i1;{I(a(!~ ~ a ~1IiI~~1;li de: pc5llJ' ~5~P;l!~rii. Urn ~ -(mrne i!l,tOO e S'Uit.1dMte para mOS[I'3]" ,11 peni1.u 'ili~ ,posi~tit;. r.et:ru: ele :oa;::,!~lL1'ii lilli.ito rnpjillJiJ, e ~{j:rd C!fu~l(k,'io ~]m3 '!.1Illlru!!ii ptll!i~J~,," do mc.!'ft'!b.n:J. 1D;:!!i,,~ {Ji;J .i1t6 ~i;, rGuue,s, de ~~m." l"OO llu:'es:;4rim;. ,llQrn ~~\l~ Q;i ·rru1hi1i~t. iJfif:[rn1'W a 'fiull1:.'l!f'lili;"l.

1lI'11 a!n;~ is ilIA, BCIOA

OllmJ :!Ii :~fm,!I. ~u.. 'M i!,.~rt!i!S ,~~ da boca 't'W" ~ilK'Nni i'm~'} dm. ULhi~1fj 'qlJ~ pl~i~ '~r ::Jlo~ruh ~, em ~x:1o mC'liIii~ dnis. fl1lli1~, ~{tF.'!! se;re(fj[]; 'viistm; [lelo pLlb;lli:o.lij~ndo a ~ '_.;,e mese .. eli1 !1IOf.!i'l1 £ilirnlellte ,es~ n~. sende asslm, H ~Ullll;lu 'l.1o~ (nnnes

~.I'· ...Il' ,I~· t

;iI!JlVL."IU!.'Hii::; e w::1~[ir ~1l~B pase.s .i]l~IS

ir.L'i,(~""Ehl. S('lme:l~~ oll'i. :lTIrrnil!'ii .INJln ~I ·~'ln11nt:"i:} tlIii'>! tc~riii!o! '9, :~. '1ri4!, lIP ~ V ~f!' oolIliplGt:uneIJJ~:e 'f'OOmoom; e 111)recis;.un de mais, frames eMrras parn se 'r~u' 'Ieu~

Il!i.1irool!l:~m:· 0 ~ iLlJiltk n 'pooJ leo QIIlm dlll.l:a.nre boo. ~ do re.nm,piJ" Se v~ j~ 'v.i!!l 'plfJl'l,f~mas: de re1ev'iiSafJII em q/Uh:=' 11ltin p:q~l:J;ill ID."'1lTll pmUli :r~~~ I'm. fl!!oe do. p;i:r~II'l!LI~~m I'i.~!'ti.l, ~;~.,st .~UL! iidiZn~1dJ!li!I~ ~ (Ii ii1pI~iO' po.~l~ 'pod!: ser !llItll olblu '11111: iI;"([imu!'!iI;."J~';I(:!. niiO ~mCilt;; oU/l.'lI;n;:;! ,dl;!! iden~id!JIoo do ~IIIDn",g~I:lil. :1iI'I:il5 rtamb.~m do ,qH~ ele sefl'll~ 'f. ~l8il 00 .I1lO..i'l:l.enro. 'Qiu~tdn :iie f~ (~ primeiro~ [,»~'I&;, de ~iiJ11 '~II'SOIfIiI1,~m. ,II [jft~m~w d(i$ ,OIm.t1S e dns ~'Ii1t!~nt\Cilh[JI.s qjldJ ,II 'l;liilmWl!~-t'i;U· uma ~I*te de mS'1 . sta do Firm!] !\.,1J;e11l com 'reln~;fLO iii tri..s{(1ri~, [')t~1U~1i m· ,tlllio~ em ~[mu posi~fJ.O ptLdrno :W de1];ruIl (II [IXll'OO'nag~m ('"a]'[Llfj.,r.i~OO, :iI1:nl vldn, Adriciooo ,[}~~.I1.'1ii1S; pI.~ pam indi'l.'8I1"::) Nln;;oo do ql1ho,~ da ICm~Oo e '''_'r),j~ ji~ 'berG, d(ldw '['ncio P"~!'!!J p}11 lGyolm,;io do '~m~,

CS/AINTiCmPE Mlli\l1 MEiNiil"1lS, ,liD PISCAI:

F~i:i',Cr Um ~~ [M\lYlirii p~~;;~'j:' ~t'II'f, U[f!if ~ '[.Qi:Iilil!ll;Ji 'I! r(j.~ ~ fi,illl'l"l ::nl~ed~f o ~!SIO!l;.tm¢n,i't) ~ lIi1I¢:iml"}. 'B~r~t!fli(j. ,~!\; pi~adekm ~iOO devcm

sar usadas 6f;1fl '~I~i4dtfi.]~r 1li.!J.d~~~a:

IIllIrIll'i I ~m p!!l~r lim

sii iii] Illes twL'lque Ii:. ehemor arenfoio dennis.

de$il.c"¢Jitd.~.me db r1:&~u ,6 um born ,CUnlR.L.".qe pam. o mOl!lim-ento lIilSCGndeDl:G dIli£. fiIlhmnrelhas nlJU!iltm ex~~fu de suLl]?,~il" PUI; gX~~p~l. S~ a Hi1.!ciI!!!n~" d~ ~"i::r~~~r] fD~ ~ nllFrL~Qnnl id [, pt.'"" nlc:itj; de IIJm d~:sjlt.~'.!![l!lCn~ da "t:!i1he~ •. I;i~Jitifi(,ULI~-~ de que ,:1 moo~a nil ~pre..ss::rln oe na di~ dos oIhru ~edil esse de~l~.urner'il'l). eu etas n:lo 56lilo -WSI:LlS.

1o/lUJ.JiDO Ida 'I~seu:

~)iwaf ~ ~lul ql;lfilfLil.ha U~ pe.fiJiNil"!!lr;m 'Il~!o' ,~~ [rur~(!i mll.i!t1, 1I:{I1SJ, 1iI!!L ~et[l. MurK',"' 0 f~a piscar nt1S; riaU::LmfiS- OI~.G fr:ame.s de W:1]'a [g]IOfldu., A-"$uli'r'f int.J.\l) 2~ bume-.o;: 1~11' £e,gf)Jiliciio. ,oomo pin.htlil. o'ilo 'rmm~;s :sr1O 0 mini m!J Lkl: 't~rnr ,nooc.!>..oilflo ~m ~ ~Cf. ~[m~~ t'UI1~[~i;I.fi~;ijJ de: p;»ie 00 dli: exr~rilo. Villa ,i~'; deln ne~te ftt~rne fin~1 nmo ~ ~ronmfitK~:~ II;.VIlfi ~rfuilrfuJ. A bnprosQio flllia! s~ro 0 personill~m do. l:omaCIa :sern. de iiI,go. '~~L',m'IT!,O(: ~b~' pn.Mi,\ ;] !1t~l'Ii~ tmni~~t!.~. ~ 'l·~li.l, d~ ()lh~ r~'ru~ii!.I_'" ~" .

UfI!M',DVA 05 Ili lliO 5,

St 00, ![1i~Ir.o_~, ~i.u lli!I. j:~.nf'liil~ ~b ;;J~]M~. 1iIIi¥J ~ mtla Iillelh~r do 'IY!:' ser um me&1:e 1:liI.!l anliiifllu~.o' de o~h!.150 f'l!i'3i dor viidu fI.08 :~11~~ '~L-ro~~:n'50 il,;ii;rto?

.Muililli!:l, eotsas lllOClem ref.' esquecidas clt.i~'!1!fl~~ !~ ,~nim~~lI" m",""il (ri!i naOOl' ;;.i!!i;l" ~ k;lflSC!" a '~L'f.1C m!11S impo.l:1IlliI~ 00

~/l!NTiEC~ PI:: 1E1hl111lQQ:m ,Ani

'\ISC~AR

r.iSrnd.e!llliS 1.<lr.ll~litm s~ UIi!1Ji ~imt~ di~fliOOuti'l,j'(li plU',j,i $C nn~iplu uma mooluPrD '00

,t:Ul~~lli;). 0 mM'lim~i'lto

A agencia Bleed com QG em Oslo, na Noruega. atrai clientes e adrniradores dos quatro C811tOS do rrrundo Com Pepsi, Diesel e II(El\ em seu portf6lio intemacional, esta entre as melhores agencias de design do planeta

sla~ !i1J rop:iiKd dla. 'N£~i'1:!~ ~, :rOfIDliida. po:r 40

ilJuJ.:5 'c. 343 n::.,gos.!li! 1(l8i'£l.H:idil.po:r OOI~ltns, e.

IU{lfiW ~'h:LlS, es pe nl'l Ol!l ~ !1Ilres., lhml! p~i~'Ci'iii! e ~~mn, p~.m, :i!nriS~!!Ill; em. bu~.ld.e inspirEl!t.i:li1l!~ IE ,e esse ool.Ui:r.l£!; ;n casa da ~DC'jll ~e de:sign grtffiJtfJ Bhmd. criada e~ jl;LiIlhn de '2JOOilJ. Oi)TIst~urdll fl! ~ijr de:

WIn lIJlm:J.l.Lf~L\[); ,que; .abooda a nseessinade de' se~' dir~I:'e.llte. amr-tsear. oompaflUh.ar ide~a.s, d~~rtir"'$c 1,\;' !t.v1tJlomJrur" {I ~tOO[o utli'f1if!IJ :r1l\'rd1jQi, • e !I!IiVe\FSOO p.rel1.1l!iD!L

A~.ellfl g;{: '~gr l~liJJ11Il ,p,llii~~llli 'Dm,IY~~~iLi!n.·lJ'!,te. ,~ oopl~i;Q1 ~1!i1!nte,~I;Ie'lU if ill! ~o ~1:~iCllii; eJ:latjjm~ e erofllom3cc' d(ll ml'~. pcml'itnit(lo (~lm: se IXs,pklfC ar f~5OJI eJrtqrl!lElI~i;()1 se ,est~, ~~umn II:'e;unH'fo de :negtieroo.

'.1l.:1 ,,~ _ _..iI .. " .' .,....,

,~ Oje, 'Voce ool.megue !iuJJnm.lll.s!l.I.Ilf' lIiJilJ1'I,

ef!Y1J~Q'esa dJ;;' "i\!l~~f.'f h~~, ,eutail!!. il1Ipte~ P:!t II1Im1ll1\[llCaI:i~-lQ' s!IIud®vel Nilil :N!1l!~iillega. g. IIJ!Dssi'l;.'~] iprnticar SitQWOO!lOO, IE: ser ![I rl~~tl)rr de: cliL~idliJ' d~ 'lIm~ gm~ em.plii!:~1! ;[!;IJ! I\li\e.llmo r.e-1fIIl.P0'l-l, 'f:nhlrsiiruamn.--se 0 d~relm de OJ:'i~[ii), :Kj~l~] '~,.I:d.

,A 1F1;iei!ll~ fo'! ~m:[]. '[~m~liil! e5~nt,:'i~~ pam. a 'e~~, na OOIiBilirw;;lo de Sn([IJ 'liaise de c'~i~mw~~ [1liI.&l'IInacilJtla'i5. e ~iI]b~_m 1I:!.\I!iJIL(i'imiillU o i!t'lCi:ilr.e ,d-!o e,sliidiiJ de. n i.f'iJ:I, dE1_. N(tI'!LII~~_ '~N!JFL1egoe~ ~~iillam ibeuli i~les ,e' p!1li·SSru:e:I.lIIi IL!Im~~ :uoo~TC:I]I .gh.~lT4:11liz11oo II!} ,t(;L]r,;:' ~i1. reiil1eiLo ,iicilli :r.e~iildil)n::lllnenL\jJ oor:n ,r,1,je:rnles'-, _L "iP{--~'" '''~i'''. ~k .

!'1U~e:FvmJ . j'''''~I;.l!, 1 l:aJrurl1Ji5 qil.!Hilllul]

m.~Jj~r.iifk.panirn .. ['If!1!!'CIIJr-,!!!!1rl! !: fal..ei' uso de: 'f\1if.1.v,i;1s, l~mo'logi~ (:nn '~el~f.l\[nl;lf!~~~." 0 alllIilh:ie:o.1e ,g;1.ob alh.ocl:O~, :ass.illill 00111.0 ;a :i!l)xJ~i:rili dlii :ug:~lfiil;;:i!l. ,i:!IiUrrir!ll! ·!.lUll iitlli;r:iiI!.;~J' le.qttl.f2 para ill .Bleed.; ~ij)liiil'HIIII.'o de po~illiiil~d:\'idE'.5., ide.i:&.'S Il'l [fontes. de: !i:IJBp.hll.~ ~tue' ~ ~rm ,~"em('lre~~ (1re:sClef.. ·~A n:oi1ll~, hCI~j) apamae 1I1m DO'll!l} j,01), pru:;]i, nOs., Desse IIIwdu, .pO!!.hmuli5 sr.1mput 'f,iix,~rintf:llrta[' iIo1, G,OD&eqiiemeRJeJil4e; !!:!.G1I_S- a.l}!e'1'iIle~~~:r:'

A Bleed '~mrrega, :I 4, a;rtistruiii. 001'[11 RG ~il" d~';.'t:~f~ ~nfilhiIM!ttJi:~" ,em 'tempu '~hltegrn~" ~ ge-ft1(l.tb8.S de Ip.llCijreul" dfi.relillN'8 de arte. desIMl.¥oh,.oo£!Te.s do 'f'R::mh~ dil!'S:i;yJ~~;S, grrafki!lis, i!.hm,tlitl t1UIlrn!i.~!,;)]j~tils."

Para um ~su.icllkl' ~l!l!ill! ,gU5ta de: manter i1l! leq:Llii!: ilIl!!~, !l!~il~r.H:16 ~roje~fI'!=: q;1!IJg: ''!f~flI desde ID pruro e simples rlesi,gn grrrtiico a~ .puttll;ilw 0 G'Jdb:i.'~ijc£ ~c ;;JIn.c." cU'idt!lr' tB~ C~Si:l .e mJuu'8.lla. m·~IJ1:1!~da. e e-.ss.emd1l!t <'TeUl.Oll dols ,8ere:IlI~5 de 'pITl:jel£i~ que centrolam ns jobs, ~ llI'l:hll consultor e5:tu,are:gwo~ ql1e OO:J, ,~jV!"tIf!! Ptlge~Ul~i~T'l.en!i!J ItLoo j:flil~~,",

oID{p~ka. V!i'!ll~d.

C;;rOO 'lfCZ mais os dirtllL~' ~ig~1. cihQiJ. delil~M.!!':!l ool,ug.lie:s fm dh,.et"S:).8 OOidiftS. incluiOO1J' IH'IlI L'I.3.S. ,!;(~Z_e5 '~III um 00' ptTOl£l~iJ. imJI~s£iu, ~b e Inmion g~Dlt:s. ,Eiliiidi(t~· i6J:U ]l1n1].e-Jrillill~ nr.o C~iil ~i'.l'!li ,1:le_~1ilIIDll prurn ~~ttut3Ii' .projijllW~ asshn, celsa que :niiJO ~IIJODL1:OOe enm ~ ,EUe&jL .'ll\l{!r~ llm~etffi ~~~.ol du.swllldM i8J parIllh db mememe que.cbe,gi[ljJ,lIIi~ (_[,g,~f~., ili'ttii!itilli"iiID'll tam 'time OCIt'iiI! ,i:l\i,

i"uIl)j(i ~ldiJlr~ fiCq,!3'CritJIt.~, ~m 'rl job, 0 gi1l~ p4J!De ~:e.1.' d~ d:o'lcs,r;:tle iD1W desigm.~I:'S. .r.kJl0lJ.doo.do,dt!J co:L'IIlp:le.:d{]m.c g:Hi ltI.li~IJ!·'. ii;:/'!,.pl ic;~ W~~fil '·~.cct'iUt'tt:lnm JID:S!ClI eC(l;!j~ Ooo.a~WL1.dO' ImJb~lli quem p!DS&.i11 mais ~!;;IBl.pJ livre 'fi1tl' m 1Jr~lltUf e a clit":5r:imC"iliu. dre..5£f' tde..si~ner' em tde!Xl1i.'f111ml.d'a. e~~f.lll! d~ ICri:il~~. Se :;d~1!IlIi '~i~[ se dcs~[lcmdil term !;!I!!il~I!1f1!~ I~G~~~ 'ql!.!II;:: ra[(lr1,i'~hr,Q tl [P-~Jj~Q" dei1ill:1illlGS til. pessoa tl.53umir iii! ~ [.cl~_~III d~ jo~" Nml5l!l ¢qLrIi~~ ~ in5lIlb-k;~itLI r~~ ,"

o ~lidi~ ~ di'l,lidklo elm (Ii!l_~ HroM di(s1ii:l.1H118,. '" A I1:IlJUI~,I:le fiCa Frufi1ll'l1 sa1a illude. 'pode!IH, i1mooDuuf:', I[It~.'i,'ir m{uJ,i.ca, e ll'lmMrnr p:~mr nil vidu ,'l~' l~s.r;l< ~u1!;cr i~pi~mol"

rOolil'la, ·WlJtd.., .IE '~nnbfurj, ~)11'1JlID~ a S~a dti, ::;..>

.MiI ~l'lIIiIi ,iilJ:lllliiida; Iii!' ;lIiidl'l1i1i 15, irml'elH :l\Iili'iiIl iiIi li~PFtN J..II!.'Y,lilUiIi! iil~Mii'I]::i 'R ~ab!~~ ~m~Mil'it.N '~i:irr:lff(:i.lJ'S P\P,II "'U,«!IL"te!5l.c:~JnD ,iii 1kG'LIit. 'lllI!mn •. 1;, IUtlil!l1 iI::!'i!IiU '1Ii"!5~IIi;~l'!i ·ll'1!;I~' $tI!1! IlI!iiiliJ-Cilli 'N.1I'.!!i fil.pl1H9;iti-;if.iiI ifitl! !IIl1i1iijj~1 'I! !iii ii.ttill"!iH'hIlT,iIi

Em. t-esumo Kjetil Wold

Como IIJ. m le.g Itlmo l1Lorue,jg ue IS, 0- di retor de eri !:u;a,o da agencra Bleed

g·Qiil ta de p rattca r s nowbo ill rdL Vej a ,0 qu,S! mais 0, atra i

If A :'-11; t;l'· l\]et11 'I,r.~·{dd ,,, . Fun r:: :i!{J. iDiTrBtGr de

:Ii' tiil"i i:1~.::iCl/ co-cr lador A e r. r,,~ I" B~aed lnsp.rade pr::-la: ... dda

A I r I.!H;_j~; f :,"':"!" i l':'l."; M ~C'hs.e·L C. P1 Bce, da Su t~di

lll':::1 <lqU.fJ da C;:FT~~~ ';"::1' crtacao dEL SL'8l3'd

lir.iIi~IUi! !iI~ ,~ilillljjj ~UiilQ ilililm iii d~p'Uiilld!ii' ~ru~nU "lim I· I; C!!i!!'lC!:!!!!; 1'!;11I!!!Ci!jl,I, c;(i~iil!i i!1:C!il1 li:I!:!hi. ,It a!lli!I'Ic;~, Il\iRMrtI!lil.iIIMl!IIDIl'JiltLtNIi iii W51:iII 1!l1! l:;:11ij; ;liIM'JlI.C!, "!ll'fii:ll 1111 M ilfi~ lUl~ I!I;! 'liIlI,I_;Ii1

», Sdll!!DCill" mw., ~ precise Sf ,OOl:tDfnDriU' !illl] IIilgu. Cll!\OO1il1~ 00 IjiirrojiGtAlIS adttl~ini~tJrntIillFes di<l' lI1h1gOOiOS SSt1, OS q,uEmuls 'US£U"f.! ~S:ill i!l~J~"

"ThIIdfux:ia cadl.a '~~ mals OOlllJiiJl.l.l em.

C~~]pueoi£S de (ntl~rWi. rJin,gn:tlli t'Cm brnll

para ilII IPeps.i :Max, pDtr e:.:1ei~;lp~(J. enVO:II~, ;IIi IIJ!3ItLc~IJi~ik!! d:os CO:DSI:1I]lido~IJa5, QIJJ~ ~iJnUin ooif!f ... ·id'Ado..~, ~ Ih!!~II.fi?Ij' ~iM~~lf~, l~f!! :\=i~le d1l!Iemp~a,

"'MJ :~rojct[J! d~ I~psi M:u, rnit-l[hi:-lDlilJ em tUYiH$;ilS p!;:niHlf(lnl'ruii:J, ~1!;!M;;UjdlJ 0' ~1'~~1Ji

~ os,f,B,lrfa,mos dL\i ialUl.mll1mfi:EIII' rms BiQ pO'f'tf6Uo com fflo.~:a: clh~n'de~ 1ntefrll\Blc enats, :prlne1p,alme1nt'9 a a €I 1esforem cora.Josos 0 'b;astan'te

p,~r,fi die iiaf:~a:f' Ela '['eg'ras a'U .. ud 81 do,s J,obs· old. Bl ad

n'~!~~~, ,p:iU';j) I~l!eg::!lil" 'J!J ~!l!~r d!:l, l11~oo. ·'Nmo h~ 101 esqLll~n~f) "dims nove his. seis' ., AnllirllWlJS ®, q,~ '~oI:LtZCBI~ ~ iI!l]!lfII1i!:liS, ~ cilrz ,piXler ~iilif. j~lfioo ('"ElmiWiCtD.S de se ,~S;i]r rnaIilS~!il\Llg, ~g ~:leSsoas"'" OOUGIJ Wq1i1l1.

Fr,!:fr;!II,cvit.m" 'lTIlb:tlt~, ~pi::tjti,vQ:i" Ui :!lii'T'mi! !lia, Bleed Ie: O::I! oolllibl!!i~~~li]l_ 0 eslJild!il p:roolrn. ~;t'V'!lIJver !fJutFlJ5: di;lSign~rs~ ~h,lIsmrn(l:CJr:es.., !llI!!J ;~.M:: gl'IClllllO !1l! d~e:Ifi:!.e e seu p~b:llOO. Uma diiIB calMp~lIthas da a~nci~i

gera'~ da ulus,'I:~~ e til, L'iiI.enlidade d£il l[i:r(ljltlJO. OOliflitl[:'.iiUrilli1J5 '!.mMl proo uto:m pam fii~m8!i' iIr ,r1ne:lnuuliliili, b~ili1 de 'liu'l.lil:!10 ''i.1'ft'f!Le: e I;Irr~i fIilDS Iturl1l com urn d'e~en!,"'ol .... edllj" IL~iJ~6gico :e lim, de8~gne[' de Flash,"

01 c.1;W:u!'C ,gfJot;h):w ifJl~ c5tUliJ e cl~Js ~'lcri!lcnirj.8 {I:[Jj ,ru1le criada ,1flC'1~ e-Siu!l!iio e ,ooc:i.dhil oom.tmtH 0:Ii BI~~(I, :pthr.ai ooapti:u"oj(ib

,~~ li1!l[!1~s.:.:iOs:., ·Re:cri:liil' 'Uiiiili~, l'~~!U!J~~nl ro,lMp~e:NJ.1, da \\'e:'b p8IliI. pOs'ilfll"Em ern ana

A ilia!iIllIIll~U 111m re\~il~iolliilmenl:o IJI!\Dn!i5h!lliI] ,ill'I_tI~:O '~1:!1'I'iI1 iii if'OjiilJ, ,~fll"fiilo, III) iIdI iD, :OIl! ilit', C!I dHI$1'i !diM. ~li'f'.:IifH,

defi['l~~iit~ 'UltijO g tljTh~ ~:!!rem f~i I". cvnfr;tilifu '~VQ~~.

AIEnEled le.aUa aempre tiLIi..::e~' eom que ill cUiellibe df'jbl.'~' es p~l~h(JIjj de' 'l.adlJ.IIJie~ e ~perimetil1l1: v iSIMIi.tiD.mte. "'Q)lI~i.'I~do G!ll!J1IiSe;gullfll1:0.S, ~l~be'leuer ulillfl 'OOi~lt11niO{j0io' 'sa1j_clI§.ile~. oosar:i;,'1~lrwJg oosoos dienl.es a part.kipaB'

;ii!Iil .... amente da OI:~~OO do pr0jei(!~I'. conta Wo.rd. '~OSID lr:;~b;:tloo ~ in, .. pimoo :~lu ilIrtc ~ ~n :prwj~~u:s 'G1!J~ mil~ ,f~!:im e.;xpalfidlEJ." 08 I~D;1;iles, de desj~n ,g~rlil:ii}. e que nos aj u!:ic.1fn a 0111 auntr,ar s empre HI melhe r S{llfW;'OO' ~

Al!i pi'finte~£;J:f:, da, 'nl!i)~, para 2(!1OS ~!'Ii"\O~ve!il!l groooe£: ,iij,'!i/eUllhlltll.S. 0 e5hid~[Ii 'rem pll1JH}S M et.eOllllar pro.rretol!;, m~h: ialiVibk'iiOiiQl) e, fu1:IJrnirn"''1~I~ d~' dC~liIIvOih~~r:::iI piitipr!i!i, marca ~~.~~ de .eX;p;ar[ldll1:' nosso l~r~f6:I,Lo {101M ,cHeau,OO;s :linda mellli.ores. P~~lM:u~:ldmeJ]te Si1! fnrnmI~ {!I~~~.~ ,cI[rnjl}.~l:1i$ (i,.oJ!:!! 'Q,uC!irJ!ill deYij~'i;.ti' ,~ re~l',IiH,", ¥:~atI~ ... ea Wold.. ·'Ql!fel.'emoo ,egtil'be'kiaer 0'Ii !I1Gs;Sa, mmlCiI1 crian&:il eeisas OOHltil Fill18. !'ell.itsUi.8 @ objelos. de ,~io." NRo !e.5t1f8l1h~: is(lldaq!&U ill ,~gWii1iiS 3J'iIO.5, .",.~r 'u~lla ~~De. dm, ,B~eed 1liC! SilM)P,~~i~' rnais p~'Ij~,o.. "

'!U Fl.!,. W1i!i1W'_b'Le<~i!Lru!l

MAr,1I. PeDlald

CIS; lia times 2S ii1J1,bI)S. dero,e que <0 fellomeno MlV~'!I;;fi~1 lutl Il~ tel.evLsm.o, ~ culturn dil'S vidtl 1 ipes se

di .. em inon C. com a

f9L.: i 1.i:d!k1e de publiC'[l~l na 'iute-ma. urn 'IIr;:rc]!!1ociru bJtl!l)'Jli 'i;~'~ ;"1.i:':~.m~(''1l,;~n~u. l~ facrm L:1i11!1'O que as gm ..... afloras, 'U~adli'ionaj~ pll'>ocisi.'lli'uO 5C adillp~.Rr tI.O reJIOme-no. 50b llel'!~! ~e rn~:o obrevr.rer ,0 e le, I!'J titm~ill jn e'Sti aconrecenso.

Vioclct '1 ipes g:mlmm 'ada 'I/lCZ ma.l ' :i m ol4.§!I1c La eo dJ50 00- tndsico e

d~reLores infln hos modes de raostrar n se u 1.tIilef~~fi' e Ii;:"fl~b.'bd·r tlul1~~ csmi!f;!;l- l%j~JtI;jL~ eemo Ii: ::adi~~~e.H;ti c AlliLic M~;nk~)'Si desC(lI,.·j.ffi!l.l~ 'IRe utn eomputaeor

dom • ~tlCO corn um8J DOL1.!'01l '~io de il.l1f'I'Del pode ser tiio eficiente quanto I.!IIlIl grande ~[udio de gra"'H!~'-30 rom, os

mel hrJrcs; II; nol!.L"nhcirtO:'l, de . tlm-

Assim eemo as bandas, os :[~ mmJl:ifortl :1'1i~mll :)'LU!. IPropri['l rc.'I,Ioh.l~o. A deinOCii':ilJ [za.Q0f.! da i']\'L:i.~iC'.a ,I)C(nl'~eoeLi

i ndepeudemememe L1ln1 que" grovl:!ldo:r.a8 ach:t'l,iaJ!n . .A 'prolll:'~ de mcadoses de 11)1)3 e de ~b.JL!.ttCS 't,."um es~~ FUW(fl Q1'_'

a I.!I.SLl' r.ros ,. ~5.:SibiHoo£leo de colocar

11111 a trilhas nom em SIiJiaS v iCl s C me

n'[1 nL.:al a~1Jtes.. ,tx.h.ll uma gera~ao Io..IfSLe· ocl':edirnndlo g~ musica e algo gml.~s" ~drid~ ~ .~nir dQ 't.'oll1lp1:utllhmn~II1(~ II;};: :::II.rquivos. pela lmemet, e v0:i ,~[ca:r dafie i]l OOIllYe:Jlo!-l.a ~ que iSS-{I pede ser i~ega~. 0 foc'tll JIIg1)f:ti, C a r'lr6pril:l rmi ic!:! e, i'lHtl..llrabnem.e, es videoct'ipt:. que Oh":Ompanham essa mu.da!~ de ares.

0' !r'il.dmdu dessa mlJ.d~ C urn n v ruodelo de cri~o if' censeme da m:u:s~~ que nOO neeessariameme envolve 1~'j.I,J.tlin~~ i~)f~li ~ ((:.'I'hL'~iI;I t:I G[Jo.~lle~ .. '0 [enooll.e'I1Q das bandas S8Ul grnvMI.£l.1"ru. e

i n(.'ri\IICI". eonstata Care I ine Bnuol1lll~y. eriadora dl) RatbJir. f"esdi',"£lt uma

eompe ~~o internochmal pam aspirames a tl i !1.:tLrn!.'i tJ .. \'i"].:."t.l.;liiJC.,'t. E,'i, ~ I ll'!J1l

,g~r:ar.; ~o d~ ulilikie..os. ~a - o~arnlD boa parte dos llllLofO'l.es sobre ns a:1ti:ga8 -dli~~l;D~S" "0 arli::t-t:l digieJL~ dc~rGTt\'iJj",C' (I :w1 i:s'L'a Llll!si ·::d e I.em ~~el!l rl;a1~mC1!"". e-.lil:plmt:ll ('.9ro:l lue. »

llInH!I.;J.1lIim;!~;lio lPr.a 1'iW!!C1D!'!::n c!~J,r!mllC! R:~~p Ci ltiIeml'lll: M'a'IIi.e" pu-.a' ilSo .i!i~e,mal!';5' ,Iii!] A,.mi:Slilirul'l!!;l

A:ssi;liIi. d'Cl!i'i!!l!Iers. uhJ~tll!.t1{1re:s I;ll' ifhLlIimaoot'e's, Cr:ti)i:1Jl .. dde!TIIs. ~ fllpllil amadnra, j;X!:r&1I1il de qli3l~~(lade. e ~H~pt~~trn.iliMm-m~r;.'n sii~ dr; 'vQdc~l!'. oomo o Y{l1>lTu.Jb!e, es.JX"J:'nLtdO qille ill mundc [prus.t~ ;.:u.etU;~1l ooles. "Eu m10 teria iii, ~l!!rneiD'::'I ~_I!IE! lenhJ' iii,,G.Cl~ se ~laQ r:08se pelo You'Fu~ e pelo J!;.l~'S;pace''''. !IJ~rv-a DO!:IJvidi 'w~ I~~m" clJjtili .;ri~~ijc!' nitlfati;J;'" e cr:iat~v,[! ... deram ~ f.':J~ .IJ 1.:ba~iI;'C de triiDalhg:r corn balH:Hru; como a novR-kirqlJiniJ YeM Yeah YC13iIlS e' de ter ijlT9Hr~ill,iti;~, tie sels dili~~iflS;.

A. ~rrv. 001111 dL'the~Els. u~l-o ... ,a.dorlils ,~ muitas VeZl'=5 OOli~I:!I15C, t'f;V~ 5t:iiillPIiC urn JID,I:ie~ ~llil~):Ict~ime' 11'i.;]! il1l~ 11'00 des:i~lli~rs _girinco:s no mundo de mmlOI1l. .wr1)JJ.l11il;,.~. 0 'I'ItAA~]C~iU Vij~1~C"iu:li OJ!-ll1~. motion ;[]~igillfr da NITV E!ira.."ldt e um exemplo dissn. "'Dcpwois del me former

,[)es,i_f!'I.le:-r Grlifloo. passel '1[1[111 If-rtl]lO no Catllad:i estudande 'orne itos ..... isuals, flerot;::b i' .q\!lt:' 0 (l"'~' eu h~Is.1;211'n ("[:'f~ unlr '* ~~fi!l,;\tJs 0011:11 o,s, e:[-eit{)l! e ;aJflLmiJ~",. coata '81~.

IflIiru 'Vi1ilil!'i us, il: ~~hmli.l~g<t,;;ni1 (:,rhll~h;,:i eo jovern da MYV foi deeisiva f'nilJ SuGi,

CHI rrre krra , ;';Menti.lTiquei-me multo {'1DII] a uus.(iljJi~, d~, ~It)i~fi!~. A M"V J 'lIm CIIIo;}1 qee permhe que V(]of: se .expres&E: c {!XptQT" scu 1:tdQ ~)tperi'l]ilcnulj c c.['i_BI~~vo.,""' Segundn ele, M I!I!Ui int.ercfnrnblo eJlllre es mati vas da ~,nv 9~!,'j.il i,;:' de MrV!;, dc f~~!trt~ p::ilii~;", '!;l!l!r.: resuUOl. numa tIDeD pro<flltirV,'l! entre CIS desig~~rs. da eunpresa, •• A. arte e. uma forma de C~'rrrc'55oU,(1 'Qiue: repereute (~ire~fIJn.eifLi.e em quem OCI'JJlOS como pi.':,'iljllJll., A f\JU'rv ,~ usn portal {!;oe N:inL1.-eca meTIl~ de ;rjiJerel]'1.C5 raundos quE!' t!'LI :podf£~r~

~]lIInGa ter exp1mtKI.'flt."

eonelui VlnidlJ!i.

"Teremes urn boom de UiJ.entos.., 'i.8SO

'.. ~ .... 1-' I""'" ~;M '

sun ",p:re-ve"",oI:II!I!UII.· ,RS. para 15So.,

eles ,p:reci~rio on!:t.tiill,l'iU e'l,l'!(~lui!}dIl1' e ~!;"l!Is tf:"llib~Um~ iJlfI'!~,:i~111io ~er' 'I,"~s;t[il'i..,'"

,e) (Pili e tal ~iii, lilt: ss a eq LI ili"4fij!J e SUM'CIit~bi] id:ade. 0 R':td:ila" 1Fc.~IJ~:-ti, <C;ni sua. prim£! ~r.a ,edli~mt)_ d~ 2(]cl7" drfSPIJlIil~MHlOO II:Ii:s mu:sk:as d-e U-CS ~rn"~jJfJf';:!S p.i1J~ ,[k,.",,'ol'Jl;ldI ~' ~h'l 'tj,!,iIi;:! alftirda.s di~ i,ta~s pr!KLu7;,issem a c!'IlIl1pllldl::' PiOIU~il)l1Ii:il1 de uma ~iiIt; H'lJi)!; as, ME!l:i. de 2rm vf.d'oos fOr1!l~l c~i~dl}.5 W 00 Re~oo Un;do, SOJiI1e lsso ~I .. O t~'!;tio do m!!JI~ldl;l qlJ-e ,itI~T~~.; re,g;ularmt'11I1.e n1NlT'il: es J.1timeOO6 se J]l:u:lup1~rnrilo inWrr.l't€I:':il5. vezes,

V'inici,DS Gosta

o ~lll.!l C ji~ se WIlli, ul C Dill dn '~~] 1:t:i:l:tlJ dns Hlmiol!li dles,Lg1lers. ~ pWibliClD_ 0 ' ... ·((lm ]1IDJJI01;; lonal do s:iugle /t(.>n· Ji (_;ut'...!1 Ilg:.flilJ. da ool.l.dn 1ilaI1e-if.t:Il1~ri·cmn'l OK Gn. ftli h~i~~rlll 23 Dllilihue:'O de Vi::713'1i - e Ii ::Lpe11a8 um , ... ideo, des llilite~t':~mf's em e:i<t'cim!) ~rg.oun~ic~!', "Ai) ,pe~5:1.Xl\:i pl'l!felOfRb ~Jree~~'lr: e(HK\e~.:G:I!; ~mJtl,ugel1;l:es." meis 00 que eolsas bri~hnfJlf'~'S e ~rei!lJis, ~fi'iC~i fli!i,"" if:~m!! ltl Ulw!ir~u di;;!\~j!.lif'r austral iirlloo Si.epllen Watldns. ""GI',Mlc08 3D forw;m 5'ubMiulI (d{li) :POf uma iIlI~8;g:~111. ,ii!lri:e&9M~. flila1!1 il\oc9i1a, !flO

o hfiilll'l,t ua (loc:l!I"h,mt:fLtlJ de VKIeAU ~ooe'peJ:l.d,,~les ~tA mals perto de! 'qil.!li1!' sc pede liil1tij:jn3Jl:. 0' crlador c dlir~tur 0J:lY:JJ~~vO 00 coletive o"l1edOi7.ero~ Silillle 1l;'Va1t.er, P:OOCliJIl1I, per IID¥OO ml:enilQs ~l~·-'i~ ,~!'C~ h{~ '!1~~h d..: ~1!Vi!~ d6 •. 1~:fil. 'D~ OOOJ!tio OOHli ete. os all'i:~~l~:s. dlsuais

...

cr~llTI. 'l'!daIRll:lI ,1;;' I'IJ]]nUIlHIiI videoclipes de

:Hl!i'llm :::Iin;'L~oora _j;ti, h~~ :fI;lLL~t(il ~.eil"']X1L

Ii!. ~!lI'!Il'!~l~ pg!lr~ 0 pl'Illl!ill'"arnill ~m1:ll5 P:!l;;r de Musia, 1ilI~ mllltlfln, d!l!slglll;llll" VI:iilttu5 CO.iIi

(''Ollcej'1.0, ~:!lSU abriu a poJta pOit!ll qee diversos {!Sludtoo pequencs e

Fre: C~.u-l1~~r.; ~t~~ll1l1i!i~rn em ,td~'iU 'lil,_~ seria lIUpossJ'itel 'na alguns 3cLlOO_'~

gr.ttnw~ Hij'!,uJrE C1I:d:tli Vel mencs ';~Jl no I'JM;l'I:ado.

Pot e se I~Ldo, ie-J' eerto nilv,el de {:tlmpemi~iio e algo born. Leva as

;,4rtj .. n~!!o,~ wrnS4;Mf e, r.."tln~qi,ieIll1.em~rIU;;'. e evitar copias oornias. de urna 1110'1,';1, mrmlll II que tcnha d;m:k~ t'·':4I1,o.

'"U IKre[:l!e 00 e j:; e qu ertl f ~z. e vi d e C!J c] i~.le. e urn diretor d~ cinema iJillJl urn desigllle'r. !;'Jmbt~s ~~ln rrn~l:litnrr .tIJli,b'O MJiViJ i.':' im:frrSS;D:Llte: 0 que mudi} si;il] as ferramcntas 00 prod u~'i,Q". diz Vinidlis. L'C.OfltLLdo. (1' IYi.l,n~d~ du Il'k~tmml desigl', 91.: reseenta .algo ili mais. A:-;. pessoa .. !i ccme'?fRlu a elni:eooeil' lSW,

mulmilPl k'itlildtlo 8:10 t1(l~li1unidI:lLk:..'l, IIJ.\:: e~ desse 1..1po de arte", cempleta,

Panl "iIIIiILdu5. ;8 {:rii:'ltu~ ~dade des I!In3stfL" digit~ris. ~1l'l_'~!rir;Ir} em pliOpc1!.andas a ''0' ideecl i pes. e !IIIJUII bca

01 !J~10 :1JMl' a mesmicc diiri~l, que SI; ~ ilia TV_ COIiI1tudo, ter cm\llecimemn basieo 00 After Effects .m1o Co o llas"lJfI'lte: !i~ f!C~tl!~S j6. se ~!J:~ ~tun~I;!t:illl1! CfIIll1J s.~!JS efeltns 0 pum.lioo precisa e de idelru I,Ot"'liLm~rue' 1I101l,l[:lS.. •• 'I.'~

,

o Yi~L.Jai me8~.lTIiJlJ e usado pela ma~ ~ri~ !lit: m~~B'm dr.:~igncf1i dC"o;'i~tJ' iiL~l' bai."LQ O~i:llll.e:nlO_ E as, tendencias conspiraram pam qu.,;; esse CSll[lJi fa.sse vi_.;;.to Llilm bens 0 lhes. '''Nm1 J'j(j~CI comraiar etores Ot1 afugar luees e ~UilJ'dli1c:nl(1'S. mUiK1l mcnns ,t'CIIl_;mtH;··. 0m:p'ica ~ it.'H:m_ "Se ea des,eU1!llar tudn iSSQ. urrei muim trabalhc mas :a

I ilJenll ~m:I e ti.e f.tl!;;r;et' 0 ~ I,l'C C!J q,1lI e re."

Ii: fLftL Mile, no ~111 r} 11 t [I I f)( tvc- FI:e que esse OOl1jLi:J'Lto fel~l de. circIi.lIlSl3:tlCias. (It'lci'ti-' (NO dar certe til toda oorn. <"'Se.mpre ha,,-efr:i IIiIm p!DIUOI if'l!:!gatir·,to rom rela~ 00 bab;.o orcamento." A !;..T!:ativid!ltfe 1M 0 .!i~U lugilt" P}n:~11, HI rompeHlividade telld.e- a 'iill!Jffienw cada ... ·cz ThW:II~$. i'~n;:agirn:: 5C e:l!i istlsscm l~.ntQ;S mil:ltlon designer~ qUG"L:fnO ~~lG lI~igneil"S,

CASE: [DAVID WI,LSON,

I COM'~ UM IIiJJSi~IJOR 5E CEU REM NO MlUN DO' DOS V1IDiEO:C:U PIES

'iii' An~I'Ji1I~~;j!).

'I! M'al1!ll!lsei{!1 me ~pe~i ,ii, F;j·lh.l:is d'l!i ,tontalO

GO PthDt.Qsliop

ena mooslrifiilM:!>, h~ mlli!=,d~ cineOl ,1:1 f'I~, Sui;!;S, Cng~a'\E5 'fn~i niha;;; ,E e5~ra nhas !i!S1:8JmF;J'olm

Ita rnisetas, itelB~, de TV e :iuS, 'Vita r,eliTI brinquedaG. 'Pa!r,i!1 ~~be r :If!'i!i$. ~'ilte WWN .. pe-SK il'OO_'oo 1lI'i,

ruTO.RIAL I []l]

-+, FLAS,H • ~NDESIGN '. PHOTOSHOP

Nao e f~dl ser' IJi m designer- ,rialivo = imag:i fI,e. q~all'!i lOS, a rn st as, ITi a ~d~m .cUlFn eutos para, agenc las tedes 051, ~ ~a 5., 0 Peskimo H':l.e dill u mal 6ti ma ~!J9 est~o de aLllloemmccao

I~ A .• ' 8~lIt~,lJmllh(i~«!.l ClIllIJJl de:s~f:~o _ .. _ 'iiII sei!' .g[lf1'eiJ.'h~dlJ! fK111" IDfIo 31IDti:no:, Er l:!'fOCmsQ lD.b1l!IMaf!3i are~aD de lIitill J;i(~:;i'l,\le~ d~lem:e e !1,h!_J:'!ijIli~~t!l'ru" ii.{ltdU 0 seill PQ:LeUbGii3ii amas q,l!ie' ele :J)tIJTta ~Ii:t, i;Ii prlL~ i [lil!tli ~':i]~~n de SUJL C:l1!iJ!;.i3, de BnH':adoj_ Se- ''!.If.!re roocemr-,fJJU' seus es~!J.~I1ii!i: .Il1!!11 Cifitrn~OO de ulM cmr,k-:l.do oricinal pod~ra [pfe[]'ld'e~' it ~~~jI'i~~;@ ii!le I~Uu~~I.IJ;!cr [pe8@CJ:li, q,Uf' B1ece'lJtef uma c:a::i~lkil ,s.ui&.

Um nlip ~b;oo:k: {aq~]~, :JXiQIJ]~lm5 l~yiiIJiS; ,qne, O,'u rolhea;tins., mo:sti!\irm uma mrtii.1ill8y30) pode: se 'UrarrmfiJF-11118ll' ciin '-Lilli (:lImii.'HJJlo que. UrJfildlmiZntlC s~ de.s:p1'ezrufo ~J~ ,quem ,;),1,r~S!~i"10 por pgn:OIo 0 liJJ:t'QrimJ a segnir :5-era, t-eiiJl '[[1(11 Fhp~~, ill rw:n\'[)~ p[il;),~ii'I;!j~lm lpm~.a este ~Jj)D cl~ C['Ei:!i¥.!O;, na nessa {Iphlliili!t!. M'l.:sm~ :S~' 1jf{_1(:~ m'llJ! ~l~ Q IE4:iNiHn" IJjJtiJ ~c (i~ll.dq.ll.lt:r O]Jtrn sofl.ware de m,l UL'blELc;l!o q,ue ,F'~mj'i(;O .i1IJ e~lXI'J:1t:5lc.iQ de rUI'lTh!ase v§ direto an ~~s~~ vi~lJ, 11 :S~ ~, ~~~ ,~ I!.!!M i3!LlIimooI!:r. Din '~~]~:i:S~ se senflj['

d~i .... ;ad~ !l!1);l: ~!ltg,Q;: 1Xlid¢ SIi: I]]W'N' USaf 0' me:;;;l1flOl pro~$!J par.;:ll Crilill~ 'urn lpe'qi:l.t!oo lJ'!If-O de pon.r6I.tio~ e.LliII ¥iil-'E de 'uli1!"m ~n~m~fiQ..

Lembre-ae d~ que ,rnu;Jtas: pess,oo& ~rme:rrrCm rtanliIL _, (lU liIllIi::; - ;(ltrtl:n~Q dD q;ue 'IF!Jl!O~, e unl ,peqlrllimo dl'feiJ'eDi3l!!l1 de rirre.se!.ill:i;!I~n-o. ,~JiLe des~ .. near e :[1i2'1,11 rtndliiii.ljno .d:os d'.ema&s, C~idetre ~ ~p:oo:wnuliliatil dOl p~t!!I"O- cOl~;p'JetJ;;l' 1[:allIllbelfJJl: pense 'a~J1Ii!1il11 no e.l1i ... eti),~ e i!!L'D illii[IJUOS e~iam~nIl\JJs de '~l"r(:~nilii~o ~lJ,IIe' :l10id:er,mfii Ilfl-e dgJf IIJ!h1lBs pi1!im.o8.

"Ii!.i ~~ til aL J!!' mii'5iJ<l ~iii iii p-Ii:r' p,~ 8ik I rni:!!ii ~,pifl:lklmQl,!CQlIftI

l' ~ri mE!~I'D, planE!Je. SUi3i

an ima~·Io. [:La de~e' ser CI"H'~ e simjrJle:i,. :s.ei1!~O ¥Qce' 'jera Fi"!ab:i; wal'll1les,. ,lniIiis !'Iape~ e mais tilriI~lhc ~ b~r: (I flUp briok

Ite riTill n i3i r.a 100 ifIii W'FII rrn nil 8' 005 det3Lne-s die, seu ICIOifiltBto; enltio, Sf::' !:effi'bre' dts~ dura !'lite md'..gi l!;il pmCE!SSO de ii!il'llil1l'la~aiJ'.

2 0 F~~h ~ 1!.!5ii!, ~ s_i5~:e-rnili me co'res

Rlii B" lell1lta0 eviitE! wrma

Il»i ll!! Il!iI t'.l':_~ g e FiilI ilFli _ 11) mCHii enfo de expoi1!!1 r es n-ames e' UfIllIa :~

'iJljJlJ rtunkladil!' dl:! 512 f,Ezor 'C1lLJS't~5 M lliiI'Ii3'getFli C1€i e:Mv.ei'il.'er pa'ra C M~K.

~'I j~
I""," "" ...,' =.,..,,~
~--~
III§o II'U"
...-
_ ... .... , • -
- - - .~
,_ .
- . B
_ ... .
~""'_j :::::a:::J-
-..._". - 3 :~~:: :~e~u:~:~i::~~~~m

~3;;:'1 '~6 r;ii'i'tets e Z5~ps, Orie !<Ima i3.r>ea E!J:tC-!3i CIEI ladD ,es'lluemo do

II: Llp.~ ;:om 70 lPML~ d~ IliIrguiitil. E Ifi~ palft.~ qJjJ~ 0 l.wnJl ITnllll~iZilld'.o sera segurad:'o ~ !.!I9:1'1d'.e folhe8do.~

L E im~IOO"~i!ililltE!' ~ue 'i'QC!2 "I liitifl,nll.en'h~ 'I.\ilIdoD ;!II anj'm.=i.'i;~a M tinl+!.a ~QI temp1l:1l 'prin c:i~~. Quaooo iw &op.on.lI; 'frames !l)!.! dbpes; [nd~iduaiE. d'fi j:;OOish, somen'hE! 'l!!ssi!J Hnha !:m,r,:i Ucla. erulaO CI!JiiI L~ueil" 8!i"1jrfl!B~ao de-!'lt>n:!! lJj!e lM'ovIe' 'Ch~ r'la@ Iillpeil"Ece1I"a IflOS f1li!i1iliiii!;s. prl[]cl'u(llclJS.

-~ ~.,

5 ~!"!;! 1I!IfF! fLip baOi'k de 00

, pagjliji2lS, t!DC~ dE!'i'E!ra cl"ia~ urna anlm~[)1 cl e 11013 frarmes e Eolo:rl:i3IF Iq!iJ~~i,j!:li ooU-O fr6rnc' filml Urn ILoe'oliI( Id~fereflc:iadCi, F-a~r i:tl-SO 0 ~ud!il!ra ,1:1 IDtlllWferiF p.1I"!i!-'i'iaiS; de' 5wa .anima~!ll n'O Flasn i! il.aI1i'iO:~m a slmuLi!l1" a veloc.idemlt!! na '1IooL (! li'ill"O serci 'foll'iiel:ldo,. A ,fIjflliili"LS;ifio, dilJlfatii 60 '5;eJ!llY !'!d~Iiii;.

6··' . ~Ui!I ndo um i1i,p cO!J·k ;:!:

. I "I' • .!Io

. - .. 'f.oloo2ld:D. i3JS lPaglna:s 11 MIS, 'sao

p~ud id:a~i .iii Iqili€: !l Ioiibse'rVcada r nao ~'(i Ihealrii malis f!er\humal ,a~lina, S2'ndilJ aSEkFlil, unmi!l hea idl,era II! inil:ruif lP~giliili!i!!;' ,~dldQ[lfJi!li~ M fi iill

: ~;~f;l~O~o um mLnj~.GurriQIJIo ~

~.- IlUrolRlAIL

-) FLASH Ii, INDE,S:IGN .' PHOTOSH'OP

~'--------------------I

-

- ...

111& .... iltii 1'1",

.I"

,"'" "' ..

..... ~ ~.'':'"

-- - _,

_ ... -

7 ~'~~:;,~:;~~~ : ~:~~'~~,

seleelene J PEG Seq~e.f'!ce d~ me !Il !J, dror:;ll-d~ e', 1f18 pr~xim8' cah.a de di;iil~C!" ,ooloque' ztI0 I;!m Resti~utiM_ ,0 Itli'Unl'iCli de~t:!' !!.~r 'l:1:1IDN:65JJ [fYI!:i~:i eu mel'losi.

Certi~ qllJe·-~e de ilgl.l!e Otuality E'sta ~~ 101} e !i:UlqYle 'em OK.

8 p.i'!r~ e:.ll.pQirtar es ff~me5;" LJS: _ F1lte ,~, E:l:pr!r~ ~ El(lPi[).rtMill!'!ltI!I, S€leciO:i'le J PEGl Se:~UE: nee ,ifo menu dlF!Dp,-!li!~n e, na prCil!:ima

Ci;I i~a de dlia~og(!i, ce:LaqUE!' ~(I!ll eJTI Re'50tuti!l)fh. 0 ~'i;I ~llIihi[i d~E! ser 'll'I,8@~51J [lTI11i!1~S au 1il'lii:mo5~, Certifiqt!E:''''&e de qlale' Qu!ii'lit~ e&t.B !em 100 'e' !,;;~~l!!Ie ,elm OK.

,- M~IIE!t.a,jJa wee ,deve ,ooififiL1iifWIf' ~Il!i us ~r.i!Hi'lJfi; i'lillin G~F ii'i,ni~dlo f:!ar.a 't£:star se eles Fund!l!!naf~O CiJrniD urnl Hip m!!!!Eik. 15~O pod£. Si!iil fGlliJ1 no PI1i!J!'o~n op tSJ mJl 'no IIiTli3g!?lieacly ["'!II a hi!' me-smo, IV) Fireworlksl. ~1JS'te rO ~emfK1I!l!QI iI\r~rl1!e' ANlI"a 41104, s,ijIl!llU lalilldo a, 'I',e~m:ldade· da i!iii'liiTti!!lilfbo fini!ll

13- -' J~ que Ql'tillp Iboo_k :ile F,a c:rt.ado _ '..::_ como 'fE!l".ramE!nla

(:IjfQlflo.tio Fl1!IL il Fmiijilo irnfXJi'ltli'lM selee:ionar 1i.":J5 mare-naif; Cler:bos, Q pa~p-el, cleve !;!e r de 'qju8llicl,ai:he 'I;! ceo

9ri:! fNWh.!lFs !I1'!g~or d'g ,~!,[Ig. if!! 1I'Iq,r~l. pi3 ra teli "lIidaJ tong21 ._, cleve-5E! ~r e' 8ib user de- u Ft'ii urn lli Ii! .bMk. 'E!Si!.':~ll'!emos -i OOglm;l',

110 ~~:~ :~QI~i:~~:~~,~~::d

e-{;.@!'!@mizalF ~em~ ,ilia' ~~~g~m !!Ji;iS; ir~'E!5 em UFm! lo!:ll~ 'so .. Me! PhetDsl'iElfi, sa lBciooe F[le; ~ hMm~~~ 4 CIJIFlta!!t~nGift, Ci I;d~~' estes a}usl:es: 0 tam!:iil'i~O' ,d'O cl'm::lJIl'J'I;E!l"'I~i!I! cl':eve ser ~O':P:21,Som, a fe~lb!~io 30i]dpi. iill imsgem i;I~ t.er ,i!I!I.IIi!lS oobl.llnas e dllC(l ililTli.ni3IS" e !J! ~Pfl~~ menta! ,~ve ter (l CFftl,

"

lDe-i:(fl que '0' P. l'i()'tQslliop d,i~idi! 05 'fr.a!l'fl!!!'-5 em eiaee

clCi[;!IIImen~~. Ji,,,,, '~.pE!.:;ifi,,"a r 05 ,a,~I;I~te5 '1;QITiIO ~~_e'mo'5, 0$ ;i\l'ii!im~.s 8:5:'t9irE;o 'iiUITI11i3 ~-o!II'IB OiiJ' '1 ®D%, .Agora co n~rt!i as Ifolhe& de CQiI"Itii:tQ ~~ CI'of¥H<, p~""ih!!l!!!l~-o!'!:ij e ~i';!lvg-as ClilmCi 'IHF."F's de ,alla qiBlidadE!'_ 1ha~2I ~lUai9q UBr muda~1?35 de cur M;:~rii!l~,

1-14-i' :~~N;:!iJ:FI:!ll iQ m",f\!J IIXlI'l1Q' PDF,

_ _- limp rima "'iJ' e mc:!tI,rtg as pBgli~~. 1\18'0 ~ esqueea ode- qlj:~ e ~Qi ~"Iy~'rd @ de ~di;l: ~9:iPQ ,:!i~i'"~ cola do, e-ntao 'Ssm'pre PEC!:Im OOIili'l IJm~ r'Ciilg~ do [ada esqtlc'rGDl. :se pr~r~lrir,,- erie Iin'I'i[l'!; dit.!: @iiifinUi~o,

~l'ite5,l!:Ie ~ml':i!rirnii. Coloq'ue 05 ifral'ine$ eartadns na ordem (_QrfiEl'a OW ''lcIi!QG 'fka,ra rmi!JIlt)l) ~!:I n(uso!

,'- '2- , en!::! urm

_ -_" _- docu ment'r! M, ~D

If) Cie8,i~ n, Ins ira a [prime-if',fI ra'iha de !too~to 110' ,.:errltm da primeiFa '~;ii ~il'la. Coklq,we !l.Ililfia ~.i nha L'®% pft'h~ de Q,S;pt no f~ m I!: di!! fDUli!L Crlii3' !JU~lI"a5 HIilI'i.9is lPi!nI !f.!li!~r bOMBs. em eada fJr-oiI ffie~ Ire~UEi i~ 'j:!a F.a ti;!aa!;i,,as fi;!~hlas.

115 Fr~ ,dilrer~§ pa g[i'I:!lS seltas

_ .-~ Ibem ria s!.!!a frente !;I€I 0 F(;! , FbillheiE!'"93s: ficoo hom? A'S 1P8gil/Tias ~Hi!!Ii; iZi'SitiQ i:!!.'is!JT9ii!lffiiLi!icili!i~ Hl& df'i.!t'Jit'Sa5 op~8!::ls dt'l i!iJliiti.4as., !fI' 1] que ~ e5ClOtM~ diepen.{de' ~ ~:ro ~ @~m~ 11i!:@,

16·····~ ... Va~CJoSef'l~flar ~ ma:ntEI r ,UIn '~~!,P ,c~~k, ~om ~!:IIfMr:I_to" _ ' _ ba ~., 'PkiDE! pr.ei[(~lra de !!.JfIiI c:lJipe de, Uimm e de fliiliFie L.

'CoFrl-Coo 'f~roiilido ij;_:!i ptJ, ili' elJli'Il~~" IN 5G ~~. ,f;~tlllI!:i~_;jj, tmo il!61oel!lr seus !:'Ie:t8lhes Id~ C'OFi!ta~o,

11-1·17." -' C!1)lo.rjU8' ~_ p.ilns d!<! ~~iIl1H;j5.l3rn

, ' uma ~Sel ~ra 'EI,IIJ:Sita~lB~

~omtaml;:lITIl~ e pl!"'el!1lcle-~i'!:5; ~i:im (jJ dj~e. iJorp. pade sirn p~E!!i!me.rWB amlicia-ni3 r a C"a~di e a eantracepa Cll:Jmo IjJ~gi nl!l'SfiillIi Cli!Jfi~j!;i' POi'':: FfI. M 'Il:S~j" ,u58:ndo urn dip.e ee m bra,,~f;. ~1'IlI[pJrveis. IFiooeTa E!s!l:a-ncl,e-1o_ 100mB 'faF!l!iml3:s a 5eSurr-

18- .' Cr]!2' 'urn .. 'I:"_.gp.il que 'S~nllrti

',_::: ~}olltlo lombeldla e' cDntra I:'_a~, '~II'fl'I:Ii!m, b.ef'llilbr:e~iSe de q ue, se a capa 'fi i:'ol!!f m!.ut'O glfO~. @ U ... ra' seri, 'k1lne.:u~ID ClJIifI d:ifi~ILdri adE!_ Use CI

.!l!r-q wj\i'llll 'IFWp l3ooik. oo'ref ~iifllII'~I:Iit-~. Illiii ifII-EI p.tI:s!i.B ~.!lIra 1!lI~P1LD.il,m_ H~i Ilinhaf; mareal'lito 111 to rn'b~a" a 'eapB ~ .g (;!):I'!tri:!(;-<l p:;!!!,

11 19fif'ii~lli!;1 I' 1"1:1 ~ II ~ ~~. ~

,- "~ N~ 01 se esq!J'e~a Ide i;jil,l e !:I Coa[p!;l' ,estiJ a, d~feita, Adi~on e lijnf>las GO

_ ...... deosi'glFi jpa ra rnastrer on d E! 'l'O(:.e PFtE!C iSii!i1i8 cl,o!mar.- ai Ga,pa 'E! @m:;:a l~al.;i E! III 'I;:~rna dill ell pe- I rn~rir:mi;l D ;;Iifi'qiu,i"'ilI. If!eE:lJorl;e-Ci (;OI'Wl i:ybclado Ii!! d()Ib~-o,

21D· - .. ,Adid i;l1'!~ U m"a ~~gi!'l~ '._ .. branca a hBIli!±e ,cal

~ iUJia, 12 C~ID~ UI!;! iJ' cliipe mnl'iD FlQ ptlS50 '17, Tii'i:i' oa brtl~a, !:'I,!:! c:l~~ e IPI"e'n.a81 a C:I1IIP~

~i;I m o al 'pl"imei ra p~ginl3_ USg:!ldQ !i!So 1I!!II!la$ de:

recone, clifflbF'E' <I, QiIIjp.a

ae reder d:o IiVii"O ,e

g rude EI' Ikjof~ba~.

2 11- Oei~~ ~ c::a[p!;!1 ~'i:i;}r;

, , '\lOGe. jp.!:HlIe U'2Ii'" 'BSSie

te-rllTip.'B' Bli!I ra a rmumam'" iIii

q bitlF1NJ. D~i:ol!'fIf iI!I ~.e~QiJ r~ jjjji;;ili'fl lliJlgaf S'eglu rIO, fla:ze r urn

~afEzi nl-io, d&i.mIF P!;IB'.;I Ej uem rma n.m emIl 0 Flip 1biJ<!J~, ori:!llf

w rna car1ba d'e'a ~re5ii!nta'9~o

e u ::i'te eri-.llIi" tLiil'i"l.J1l M'iIEi ;jiji!"limE!~ao l!!S!i";;I ~U~~ livri ni'Jo,

'2.··· .. ·· 2··' .... M~, Rip oook

. ' 1'_· _ !l!!sta

CiOmllJiletol. lIlifO!i1l:G par,E SE:;f e:nyi~'i,to iii 'fuil:lIl'TE1s clierr €'~ d.eslgn;{lf5 '[,lJ!.NlirrbDs 'i:l a'tE: aiD '!iI'reD cl'Esilgn er ;d;jll ;egqui'nIIJ, Nikl' se esql;! e~g d\:. qUe. Wee PQcl~ '~eBOn;alij!ar' ~D\!i I~i\l\ro dill ,1!i~ordQ GOnil a p~5sea oW ,~ temlpl'le&a IPBr-a iii li1Iua~ g enrlll.a~, F§ ~,tffi

,~u~, IE!5piJ!~.zip Camifllilil)j Til:rtoriajs ,~ Edi~~1;1 ",-=», an ;$ Af!lm8t:;€i.o

,~

> -.. '" ".

f'\e~~ DrgJp~F.e um alrti~ti! britalilli'cjJ, de! V~ e:2;~e<eialliitado em ;j~Je~~os nalu FlIIi~ lar. ~ !J .fiillrtt! F d Q liitro [!e~o'!'l~m~.til!'l~' the EJ~ments wfth 3\:!1:;;, Max. CQn~ir,g ~iI1fI \!VWW.xeMmo:!i~~ic.<io, !lk

FACA

5 - - - - -

"" ",,"' . '. .... .

PU··· .: ,M·,··,·,·····, A···:'·'·"·'··, N'··,···· . "

'", .,/ t': "', ". . ....

Re,iJ rod u zir efe~tQs da nat!J reza eo urn a 'lamia difir;;:i,l" Aprenda a erlar espu m 11 na S'U! perii de

do mar com ,[I a]uda de Pete D1raper

Criru' eSjli.mm:s, ren:l.Fs!LC:lS 'IMi '~tripe rfic:i.e 'm~ri~n!iil];!:i !J5ID1~_g, u ldti; M~IX ,~, ~lg4l! 'm~~itt], mss :m.illLI ~I.O diflG:ill de se .r~er_ Ai. d'i'Fi:cu.u'M:td'e de~e .:i,po de OOJllJ!9si'f,ID .c!Je~'"5~ a(!l IDJIlIUO' {!om ItJlle 8 ~]]]]Ij e pn!!dUl;ddg, OJ} mar .. .As propri.i1i!l {JllId;;riSi eriam ~Silli espuma, que dim [10011 d'e ulJliten~Ldlad'e cOnrO[l~ile sua 8!rrea i~WIlefJl8J cada l; .. ez q,lIIe uma o:m.tI'R '~as51l1 par ela, ,A Cl:!p~nl;l w m8lii'lt6M pt':HEk'llil'ilbCi'UC: ~~~lHta [1111 supe~f(tl~', ,~sso' ~'igmiflQa qp.iIl1j. m\Ci' e IbiXI:rJ, 0 1j,l(l']JL:lme de Qua q,l!!.i;l: :se m~:«!. ,Il\i!"a :re::llidlrule., 00 qUill' iiIiOO~ sao dcr1ni'niln~f.'2l na 8t1lj!1edk:~e.

h ... re:tiitnne.l1(e e impD&s1.1p'e.111}]'(iduzir uma dd.m~:acliJ ~e 9J]~;;I~ ,[,;1' f~~·:~~ din]~~lllI~r d~ [ii'i-N: iIl1i 1 (j!:j!cll,il' wlilli iill!i. fe:f:'If'lIIlI.leJ~i:DS1 ~i"lIfIdlil do J!lIs. M~_ ~r]fIl; ha dif'i.rret':llos IJIl!!:tOO!J'.S, q!l.n~' ViiIiC~: pede, IIijlill[~f' PBnL crlar UI.l.1:::I. sa;:~,~i~ncm~ d'e (r:eftmli~~!:itli ,de I[~~d;~ ,ef~~'i.I'i8CC~~e. lii VOY! a ... ~Lsa:nd!l q!lll!?l das.ie.lTh1!;a[' ;3, ,eslP1'1m;a f_o.lIJ.rmrn, de yOre i1f11Jli bilJlu ibcmpo dof: .r~f:I~~R(II 'iji: lP.lalil¢ja!lJ]~lliD,

,A, d~~Jiliti~:io d¢ ii1Incl~ ntrutlJmlrlil~~u~ e 'OOIill:i!lrui~:n 001 'iill '1111 illl :m iIlfi"a, ]y.(j C61!Ji.!liI':B I ~i.llJIl:tiHOO .qlil Ie 1CiOJ.1.1:I:'OJ,lIi u 1m :IIIil{i(l[fi&l.ldo'r Dj5,pl\oo:e. ~ndo '[lsEtim, iii! mesma ~e~iji~1C~~ pro~-ed1l!lffil1t~jfClMm ~1Z1;,'e, ser u~lit~ ,p~]i,l:I desenhar B! espllIm@, "!JOG€: f!redsEir-~, de ~-J)'s, brancas (d~! Ch;1rt1nml~ll) mnn :nna,p3I W::I,'I,1'(l$ 'par3 1iII:iI:nim: 3

• ,_, •• II ..' - ''':1_--'1

e spumn na ~)!J08 B~ ao OT!I gUii a, .e 'i1lfll1 !1:Il'l1f(1:lS~.ufW e

t1.tt~-cn1le il:f!'1I!.!!iUllt~ ,t!! :pfilSl!ll;'kfflilil< "fir:.!J11t:: de deftm~.lH~;Y ~ ~TI~lili)l TI~ U)pJ d~, OOUllp'®~lq~O'. 0 ~ :rml:l:teS 8'.LiliJlseqij~llIi.es_; a_Q JliJl'..1r a der{j:m~o l~mlloa, se [1~hlzilJ]iill(l~ Il::oi:aililil I/JIfi1J loop oom i;li f:raJWIQ: aUlLllfd. qlOO :!l~, rerl{1e!i',i2-.:i1ido"

Umllli vel que e'8~a seq~nr;;ilii. all[llllIrl~ de I.Tl~I:JaI ,rm ,g;e:r;H;~:t!l, ,;t, ilIcfiljnn[:ij~~fi ~riSiIU~ln [pl!x!c- ~I;r ~!pH~~19 ,pt:l(r n'l~1Il! do usn !II1i11B mesmas C'O[UUe:llrull.Oll!3 de m,~pe:mile:llt(llj8. criadaa, 0 ereutol da e;s,p!illIJJla se.rrU 9.~~i~df1! 'C~:l'!.] llj~l, nille!eri:Q'~ B~efQd "fc;lo il. ,~Jii~~U' d!e 111m m~tm;il!l da f/"ln0lil.'id:i1; arn~rlJni OOITIill 'iliJJ.l! 'billllltlll

-r ¥,~.I.' ,Ii"'"

iUll'iifilm.!o ~lJfmEII ¥~riJi_h ~p¢[lYi!ii~~d~ da d~ljnrii~l~iii,u Clf:i;g;ull]..1iL), preq;1:I ~ ~M Ill! OO1as. afIJ ici n n a i S: ,p;trIi:Lll, Oil ais d:et2ilhes e um 11mh~ria!l de ~I:h!Im:iL 1n.'ia1lUXl1 C'{IJ,l:!1 propriedades slmllsres df! burnp.

Tiudn ij:sw !terli! m~!lil!.!lrn~n ~, ~~'I.If!!,~ 1~I,bIl,lHi!ir' ,p9r~, p'.ooduzir 'DS d:e~hFki da espuma, Thmh0m :sera 'Ij'h::ulcarn:do e mis~um:.dQ 'I1O¥:BJj"~nL~ CilJn~ :Hi S~~ijjj~~~C':i;3 (L~ e~:t:l:!ma jli, ger;a.dln. E.s~f!' ~tOOfj; ~ 1r.ID1llIIi1a,:o" mas e 5.iJJil~l\gs de ;Sf[' :feho.

f!ullmrtau ill' 'OOml"li'J51~ plIF Pe~1!I '!ilrapl!ll' ~.'~Jill!!ni:!lIirp:iiik:~IiI,ul!;

11_- Ab~ 0, srqlJt\!!O M~fMm_8tBli't.MB~.

!:I ue bil: p-a!'ii-e da ~S"~a ~ra: d~\i'lf!t~.

Ali:eite' (jl!JalqliJ:er ml!.!!da!'L~e lPr.ltl~~~ peli:, pli1l!!lIra_~ pi;! FEi qll!Je 'Wc,e po_Sc~ tmaba!haF M i'i'I.Ci!!ma !l!~o!iilAl qUifl iZlld !J5!iF!:li. IIJII.:I H ee nil cern 8j!JStes de- m8 P8S PI'lOQE:d:Uil"illis diife~I'I~'e'5 dlEis me'u~ e ~lde 'f:a~a, I'F! uita d~fgrenii'!i! !'i!!;Ia- pi;! ~.:;:; fill1l8t5, Q; .:;;erralrhi;li t[iO~tem !l.lfI!Iprriml'ti'iCi Fi~an!2" ~.UII! 'i'1iJ€il!. IIIsi!llI"a pa ra erier 10 eJelto die Loojii,

, No e_s~90 :~~Jl:~~ d~ rnS,\ie~ial.. adid,0ne

_ !.1m m.i!!~ Chl!tput e r!@!'Ile!e 'll!!l::i;!!'!'1© Wa~ LiliT!irter". [Fill issei' g:!'Gra l!lfI!iit.UiCllf qjualquer a FeE! d.;ir,a IOOJ '1;!s.c1U~r. a5$im ".!D:€:e pmd'e' ool'rtro.lE!lr 0 n h.ro l D!J' dif'~i!llIf1i!1mi(!:nt'Q ~o L:iCIJ' d':a:!:, t[lim~a~ procedura is, 0 imporiaFlte M5t:e' l!!Jooria~ e 56 .as, 'i:inca.:s m:ai$ aU·",j!ii ~65 'b~rlis m:ai~ ida rDsl, iE!!rutij!l!! ~U'.;:i~Y~1f QU~r1Ci5 p~em ~r misl1UraGa'S. Vl:u:e rat·a ne 1Pn:iJ~~1ilfi [passc tr,Ei:;i i1\8Ip.!!!S pilail:edurtl it; 'I.I'!.!'fI ... es,

'furORIIAlIUJJ

7 ICo,pi E ~Iile. L:rg: Cia m,p no seg:w~lllo !f::spoa~o de 1,i'If;:j ~e COI'iiilp.. Ren:omele 0

par.=!! Wal!!e Med C~m~f.lHli!lbilit-e Alj:!ha F.rC!!W! RG8Ilrrlt~fl5rt:Y, Noe5"te, $l,Wb mapa, renemeie Q Wa'i't! ,l..airg2 CElf1ia.clo [para 'Watl[e M,ed.'. ColLg~iJ 0. V 0 r'f:;[il, ·(j;_5~ NlIJiTfti 'lNlJNfJi 5i!!'t~" '15: 'We'!ie Ra d~Lls.. 0.6; Wl!i ... e LeI} Min, (11,(14, Al'IlIIpMul!ie, :2.10. Hab-itile ll.ufbiJl ~ e '1JI3 ai:i ~rl!;il'1'l~ 2OO.4j!;[lSte' P~·9~ pa r~ (1.'1'5. Desab'ili'be Alii t Ii!' ~ey e' 'Ita ao ril"anm;! '[, Aj'lIlIste Co!l.or~'l pii:lr;!jl :FtGB 2Cl1l. 200. ,201l, iidt.ere. 0 ~lOf" Ri:lJ1ldt.m See.t!l,

2- Abra 0 Materia. Edtt'OF liillpe;F~~ IM'I el' IDllikiqjute 0 '~nrneir(l ,maiEl'lal dis;pDll!I'IIE~, FiO i}bje~a 1Pl:a1'lE! Seal: nElme.i~-[j DEilmO "~f!d1ba,tk Ma'b~F1i2lL Ajus~ .91 c::or DiffU5(;!' 'Ii!BiI"a lbr.ilnc:o, e S~lif~Hl!.!ii"fI~rtati!3n [para '1100. i!i,lb~l 'E'1de!'1 ded fa f,~m!i:te~ ~',aju15ote Ai:I'i\3aD~cl Tr:alnSIJa~m:;)" pal!"!31 Addiiti!le.

5 Para fazoei isse, e prnclslJ1 IUI!i1 mapa

::- " .. " Co.f'f'IIJ!lIo:siiil:e, Clrie ij Iii M esp!!ll~a, Ma p de Output e- "!l:halmeHl! de 'W;a~e- Comp', :OLiqu e 1'11[1: DBtao Set NUlI'FI h!i!!r." dB mapa e- aJ u.'!iite

N umBel!" Qe' Mi;!lps p-iaIra 3. AElie ion e I,.!lIiTi IlTijil.pa, Ow tpw t IiliQ IPldlilllil'iro BSpi!ii!f1J e.Q mposit~ II! i'I!:!ifn eie - Q. 'WiiNe I..a~e- !Cta mp'. N'eSite f'lO'!.'Q !':~J!:j9(:i M,!'!p" ~di!l:: i~n,e YPl m~~i;!I ~ve.5 e nCIl'nE!ee'-1l !;:DTl!'liJl Walle. Large'. ~l:Iste S!iJas E[lord'enaJi:la s cl e liiI'Ia p:oeam E!noo f,!',clFli!i t:xpli'Cit M.!i P C~1lr nnet, '~' i:r,illli:;()ili V Tililng ~Ii"~ 1l.5\. q 1J:ofl estlea 5.utlemerd:e as 01'1;1:1;315,

8 C®pre 10 M-afNt Wa~;e Mof~ no h::;rceii'ii:! e51ll'i'f'D ~tl :mapa wa~ COFn(FJ!. Refl~meie !?ste, I'KIIl0 Imapa para ~ Sl!Fia~l Clafli"jP·. Mesl;e s,uibmapa, ~l'IomE!i E! G Wave Meq i;;o,pimda lPa fa 'Yrniiro Sma,u·. Aj!JIsbE V Of~£!?'l pErra 0, Nul'fI W?Ne: Se't:; ps fa 25.. VIki~ Radioo P!;!lI"oil! 0,8, W~I"e' L~lI! Ma:JI:' ~r!i! '0,2, Wa~ Lf:f1I Min para O.©.J;f! Arn[Filitwd!E! !l\3lra 1.!i Hi!ibiUtte Awoo Key, .... -.a aD J~almE!" 2miil e aj'wsl:e; !Phase p3lra (D,S, I;)O:!:;!I brute Atil.O Key!Ei tiEi~Di'nc liiO. rj'~ 1. Mieii:!f'le um flO¥(iIlfi!!~Or Random Seed.

~3'~'" JIoj u stair a tr-almspa rem:ia. Imlll! malte rial, '_ [j:!lIlftr Adh!l iti~ ~f.g nme::. 'Iillli~ q !J6iT1icl 01 00 illtimo f!",ame r!l!:l1rdle!l'ilaJd 0' foil'" mserid 0 flO fumilo do ce'nar-io, lEi l1I'Iatena l da

l . , L

9!et[iIiflC 'FI ill i!iss~g ura r;:r q!.lil!' qual q u cr

pI:! ntlJ< Ihr'i!n~iJl :l'IiIaln~E! n hi31 ,i! mas iTI a inten 8~d.llld€: e i:lelPDi3 desa l'io!ill"e9fl

~aj !.f;5:~atilo ~or UJn mtilPaJ M i)l qJue' S'e fiE

G ri:ad'D mails 'lairnlld Se ''iD.ee 1115 a sse, :!:.am~i'U.t' e 'ti'i!i'OOP :!!IrCifijci:!i Pi!l'~f~lO. iD ~m!:1 p ii'li1'Lo I;!i:tijj ~r\l!i~o i!llglLilifl"

6 1.,i., ... ·''''' I1II :O'I'J,,,",,,,, '" Fi '':!I, I'" 'U ""r~jo>,",·, "'I .n ~ '~"'''L'<O~. .";","~ .. ~ U_,J ~. 'I' VI"~'l"J. ~'~

para 5eL~IO I'i~ r LIma ar-ea d!a onca p.ro:cedbJIral. Aj uste NlIIl'II1I Wa'i'-e :!iE!ibs. para, '110, WtJiiflZ Rairll1lJ51Pi3 ra (i.5. !N-{JJ!R' li2 n MQ.'l: para O.J e 'iJ!llcl'ilE' l~ Min ~1"i!I 1105. lHabilii~12 ,~~.o Key eo "" ere! ~r.!llrn~ ::;mo.. A.juste: DeFilIll.il~, 1;n/Oui Tangents; fur N~\,I Key5 pa r.a !Lineal!'" e P~e para '~. Desabilite AutD K'ey e rrerOC;li'"lIfie· ao ri'\\1m~ ~, i'iki ifIfIi!ipti 'W'!\lili' Urii'S'e C~Zim.p. Ilabllitl3 Eoob~ Coloii'" Mi!iifli !::! 'lijlJSlti3 !II i:;1Jllti] CeLll)r' Mi3!j:i <comO! irlB i'if'fI!a!1lem ae:ima,

9 No mi!lij:ial WiiJv.e Limi'L~i. 11~ bilijte' IEfli'!I'b~e c'o'lof' 'Merjp IE! i!:les:ennoe a J!!iU~ como a~ima, ~al"a bmibr B cl nza, IEsc::om:ila Eli aibjeti:il F'"laine. Ri3ii'idr:!liiz:e l,d~' Fl OIIlllIT'icr s~qu~lil~ii!i ds ~OO fr'i!lIiTiE!S pre~DS diE! 500:(500 p"i~el!s cle n!:11T'I1Ei Ifoomn_tr,\}il.bmp'. geraiiildG grMicM p.!!Ii'~ s' seqrY~n!l::fa em loQp, ~ ~ fI~ es.pa~ Material blSitl:ir. uie Il!Jm ma~ ~rx .;::hamna mD "Ad,mrtiltE! '!.M!I!/ti'. Troq,lbiil!: g_tJi!i~ c:o'~' N~ ,prrl m~i.tiQ ~s!E.~, :~frn91bi~ als~~!!n.GItiI terr'iiO W.rn ,~ a r.qUI~ ,lin em IJffl m~p8 IBltFMJP, '7

~ 305, MAX '9

1 DI Aj!!JSte' c tip~ _d_~ FI1!a r= f!'li~n~~ ~~

, _ ' S~li12lE'n. No IrnI!!liUI Time dDI malJiii!l.

I1Ijus1'e Time: Stan Frame !para 1, No mEllP~ M~~ ~jY:ii1:e Mii)!' AII1f'!Qun~' flo;!lFa 3. Co1i1!'1l1ye li:jl fI1la~ MiN 1"10 ~i!f.lel de e5,fl(!l~ Em,riroFil'lfLent and Eff&is do matiere H\albilitE! a ViisibilKla_de i:I~ obf~~b PWilifil!:i l[j r;eftji;l~rlizj: !!I :Mqtll~;;:ii!ii fI~ j8!fie~ lo~, eern 0 li:titljeto pmi.fi;\Ci·,~s !:ioraes cl'o frame_ ~Se WE:e. na!ll! 9iJ6f,ar- d'e efeibe, ,e:;;!l:i;i I'!cl@ Iii! 9!;!come.tri\'! e ifef1dell"l~ ,cl~ F!~Q OOfllii !IJ mapa t:nvi rnn:ment de,s,abHitai:l'a 1fIi3 ra 'q,ue' MO tr8j{r loops,

" 1'3'" '. r40 _l'ri_~:teM~, Sea Sur[a;;:e. adiC:[ujlj e ~'m. _I'_::_ mete md, iIla:rtf.a~~ ;1! 0 e5p,;!~I:I' M:~ler'!a. 1 e lI'Iorn.eie-o' die '5e\c!'". AJUfll-e Slh!:ldi rr; Ipar(l! I8lifll1!. al EiJl" lJiHlISe :a 0013 '20. 2-3" 2!i" ~ndex of 1R~'rF 'jlI1li1itli 1.33 [0 OiIj;U!Sl.e a(l' I"iCffiil~illi ~ D!!iutill, SpecuLElil' 1Le:~el. (II 250 eo G.~Q5sill'l~ pi!".:!1 90, iEJo:F-'_~II1I~al a ,jar.re1i31 E'l:~)gmJ:led P,'a rame:t;1;!1rS ,e aJ~it'e'T~n~ce~ ~~rg RGB, Hl, tl:.12~ i3,karrcan!:l:1l! e rei IJ:lI eo ilum il'\i!ic;30 su~is, na!>

a re~s' Nn1!l12; 'fin~s, ~I'.!lI gJeomeli-la',

111.' 'Si'l'L~e Q ii!lFqI!l!Mi oti~!l1i ~¥efl;ia'F!l_

_ draw. fI118~. 'Fa m biim sa l'IE urne c;(ipial

eerne YnllltefOiiliir,-~i'I;e.maXI j!t.fii~ qlUf: vod p05S;il 'i{!)Ul.:IiF (Ii" ,eeMIfJW ~ig i!l1lal >e eriar U !'fiil fI!IWa SE!qi;EE!llicia, de' E!Sfitlllni!i" ca150 deseja,r. erie !Jtm m.3itE!rii;il Blend ,r;:~I'I!liCldlJ 'S.e.a S';H1f:aoo'. Dt:SE'Yf'iI:!!~O RID objill<bti Rane. ~j~G 1..en,~llh Seg die P1.a M Ie W1idlih, Seg [para ,,00. Ji!d~eioFle U!I"'f! mfidlifli~d'';;'f Di~,pl:i;i!l:~ a ~i~ha. AJusJ.je Silinemght a 125. li-lIal:ri~:H'8 ILUIlIlI(ii]anDB ICE!'n~;er ,e' IJSE! E::.:is~ing Ma,pplflig", D-eiliiE!' a DbiliVi!! do 'ffl;.!ilp.!! W~'t~ LimiL\i:!f eiJ:ifie tK'iftti~.

1 , ~~J~::r~~~ a~ ~:;~~:~~~t;

~na'rnoeie--O! p.i!rIiIl "Sea' R;e~eI!:Aii~ ,5~~ing·. .Aj~)E! a per Leti;i de COF' SJde. a FiiGB 45. '7111 ~_ 1E:':~l:1da i;I j'Pl'!iela ""11:.1: Curve. dEl malP'''' JPaHe'ff IE! des!mnt a GUnI"aI GD m 0 !IlIdmi!ll, Isao 'or;mnbirnti G i1Iefle';dO no. Iiop® ,e a do iIiInl!l!L a. q,ue Ii:riEi um ~rmilJ;:' de r'-~~l!:;;;!lilh:!1 Wi.;Jli;;i d:?fhnidg; j;!' ~9~a ,~ mais reflelici31 nal visaiI:i 1'l!2l1"jflemiliClillal" dB qUE!'

In.i!i '~'Firnil~aL _

1_- '2:::-" CDlrrque urn 'New, umlter no e5pgiiDD '_ ''Moi!Ip dCl mMi'fiei1ld\oii' [ili!:f!l!l~e<. ICril!l ' !.l.ffl e:felt.e de OFia!:l1l adic:iGFi-t;:: tUm lW!odiftieador Skew.a lPilihal de' mooi~EadElll1E!s dID. objero PL'JJli;!' iE' i51JUShl ,MUl!!.l n~ parral '110, I~ fil3lil1iJ'!i!E!' a gtl!'l:!line'lri:a :sui3iilE!fil.en tE!'. mas" se ''a';QCG i:liJi§ei te r ,lito!! is, 'QQji'r(~~'. eRperi'mel11.'f: user m~i!lCilld'(Irre5, FFiJ !D--U ,51[!i!lC'e W-';I'fj:!~ ~ra :desell1lh>3lf" a defm'YiIl~aD., Atssim ''/CDS ta ra !.IiTi;"lou'trti etJrFVa:, (j,postl .!i 'prim~iril. "l~~ ~ IP~'i'I;!j1 dEl i!iftii iTI;sr t.90 pafi'E' iton[(i r,lf ,[(I

. , .

d'e~orma,jo ,de (IMa,

,- 5.,', !N'El fIi1I8l~rial S.e:..i!l_'SlJ:rfaf:e ~Lend,

',' , ifil!:iFI!JfM!le M~tte:Fliil :2 lPi!lli'.!l, rlOi!lm ,S!Jri'ace", Ajus'be' 0 'HpC!! dle SQffibfE! p-i'i!mEj, iOr-.enf'1;J¥r-19!in e a EDI' DiflFuse lj'ial't3I Ilmr:a nee, 5;e wd:! II:iS~iil !llIsandl:! ima.gen:s rsals ,Ci2' iI!::;ptL:IrillEli tcmo tiPD Ide: !I:e.xtllra, in_'5lral~i!ls rtestil! ilrIfliteriB~, pa ra iljue·elas se-Jam rn lsturadas B syperlifde de :1'f!Iii!1f, (;eMifl~ue:--~ de qu.e eles 5~.Ja1iTI rnasearad as mrTeitarmente_ \ta:ce

til m'b~m liir~!i:i~~ lid~oo~'l1iIs 'i1!!iI !ii"W:Iiiie do pt6ziFti'lD iifI1i!l pa q]iJc !9Jjlilst~roi .a S12'gll ir'. cliil wz dG5 mrerpas. 'C'ellJu!8'F qu:e ilfei !l:'ri13 r;

, 6 ~:::~:: ~e:~~::= ~:;:~a~

Ma ~k, e oomeies'o eerne 'F~ m BILendi C~!)1Nl', Es~e rna P~' e Yiilado ~ra maS!l:--a,rar 06 r.rra,pas. r;lIFoced,ur-a,i.5. que eit.a@ de l'liro dest~ E!s:pa~o Map. AdidElnE' urn l1f!i3I~i31 Biti'i'WJ~ i!t(l oi!ii!:pG901 M~'Sk dc'Stlji, FiFDW ma~i!il M!iI'5k e' ,eanregljje,..,o n~1 ~ ue-Mfa de espl!.!lI'M g~r:ada" CO;_fI:,e D Ii:r i!map 51:!' !!'Iei5e~ ria, Nef!l'!ele 'e5Je I'!~~'Q IT!apa 'i;ii;imQ. 'F~fIlI s.e~'. Ai!I!icrcl'1lEl u m 1mi3 pe Mi:.: .m !?S,pac;:!!It Mi!ipl de mapa fooii"n Bl-:.i'td CoMML;e IMilili~iewo p.a F.!lI 'Foam Mi:!l',

1,- -7' .,.It::o:lJl:o3lflid ill 8i ~i:1IhE!'La O!l.l~jlmt Aj lJste

, , IR~ B Leve'l paJi"oI!! :1: e his b~bte' EnE! bleC!) ter lMia jl. Ce5ieo!1J~ e iii iCUiF'te! !l::-On'I@ iLl!Is~:f.ado" Ad iclone urn mapa, ~alsk ao e$p.i;i~'Q Cr;illor' :# 1 e. ~IJ 1'!1JE! Ie Cl;ill'I'~ -FDa m L1JJf913' t.h!lski:!~'r_ Iss;;) tQDlITlifril"lEr aoh; nmalF'i!iis pra1redur-.flli S que d€!ij);EI rEiD ~ espurna C:~-1'Iil !!1m ~:;;ll!Jel~to mai5J If'!!:!h.!r.at A_,gldi;i:I'!~ YIWi liIliill!!l_a Ce llular ao E!S1J'iI';;:o Map' d;f's~ ~!JIIlIiIi liIliillflil IE! nnrneia-e COlii'll[( "Hla,1'I!1J Large", AjU5,'IlIll &CWi iifni!l~i!iliTfl;tn'~D Pi!lf'til E:.:pH!:it M~1li CM!Bnwrel, C~~llColof IP~Fa pret,o e' amibalS as Dlllis.ill)n 5 Cellors !pa ra. ilma nee,

'1' ·8·' '. Ajti'lll.e Siu: .m (Ull'~ 5. e '~IJiFii!',!lId ill ~ ,25.

•• r- HabilH,e ~r'iilc~);jt eo ajuste' lter'atior15; em 5. Para adih::i:on:.;I1' ani m8EEie.~ a >E!spurmat, habilft!3 A-tlto Kcjl'. ",4 iIItl 'f'rfl~.t! ;2.00 e ajusb:i: W OflsE!'t ipl!l~a 0,00_ Eiesabilit'l! ~!.fb:r ~I!'I e' ''i'Ni aD frame 1. iCo{pie este i!YIEI,j:lEi pera 0 e'S,pa;;o M'oiliSI'i. d'.e F!!llil!m Lorge Ma5ked e fen,", fl11 ete-e Ci1I'I'I'I'Q 'Foam 1Li!i1i'!le Matsk'_ Ajuste Si~ 'I" a 1"<11

@. ,0'6 tj!; S;p~;!iJt7J p!!!iir,i!! '~_ Abai:.:o til: lil"m::!:hold, !t1J~iJJCl CiflllJ.m L~.N ip.tj'j';9j .!!iidimeFrit1ll11' II S

8 reEls. ,em ~ft~to.

119 J:~~~=;:~~ ~~~~~e~~:~a ~~:~:2

S:rnaU'_ Ajust:e' Sp.fiI!!a~ Ipa I12i 1175 e. aBaiE dll! ThflBsnIJ!i.elL .tIj~!!: Mi iii ~i!i i'lI 0..4. Ad~i!Jo:FI(l· Urn I'IiltIpii ChUlput 'I'iO espl:i;;O Mi)l de Fea m 'Mi~'. Cliame:~Q' de '~arn t.;li:lller'. iHiabilHi"i:!· EnabLe L:ado:F'iMlail' e aes.efl he al .g;YII'y,g I~m" !;!d!'T!ii!- CQ!(Q!1Iu~ Q !T!~I f,~ffi. S~q ae eSp13j~ MalP dests IilI1C1lPi!I. que :oontfI[JtaT.3 ,a misrurrCi aG£. lint! pa!; pil'tlc:ediurai'50 c-~nl;jlai': as iXIr:!::S 'm~is ~LDr.m8 ~o:5Qi!;!ern !Foam Sma,l! e !;lIS eseuras FO'~ilFfll ~~e',

11 19fif'ii~lli!;1 I' 1'1:1 ~ II ~ ~~. ~

2· ." 2- . · AgiJir.!;I ~ i,gfi;!, ,die ad h::t.o~F

.' ~,' lilllmiliia~aiJ e a~mosf.l:!l"'al ill cana,

P:~~icfoi'le 1j11'f!!ill1t.3ime:j'\!j! IPn:.:(iifii:zi1 .!Ii se!:!metrra dal ~Iilerfieie' ma dtil'lrH;'!', oerti6:ea!ll~Ci -,Se- de ql;!le 0' 'objeto Pta!le

!11 FelsM:he ID 'frame: ~,Qce t:e-ra u ma ITI eUlIDC'"' \!ii~i5o M f'O.G'4li" nO romprimc'n'Lo i!!I;i!J, sUl=!erfl;:ie de mar: N!o lobjeto C'amelf"a" h8bi~i'te ShQW' [a D;aIl(O' !if.e Envi rol7!!lment ~1fIi£!~-i11 e ~g.i~!!Je· 501(1 'elWl ~!'" R';'!'lge'-

I mi!J' a Reiiideriing -i' i:!rwi'J'1lIIim.'t'!mrt, .adlid:,Qne: um e'fe~to ,Feog_ Aj~~~e· C-(l~~r p.!lIiM91 RGIB 1 a2" 186, 19~ e n~bilite ~one;nti£!a.

2· .'.~' . '3' .... Micii:l,ne' ~r:nC! lu:;;:: Sk:..lignt !;;i!1l

.. ' ~_.' e:mario e ajlllEi~!3 Sk~ CD'lar para R@B Z3Q, :;t:QO, ,250, I i1l-silr:-a l:Ima LUI: 'Omi!'!~ e 1Pl:i~i:Jla ne-a 11K! ~y. ~eFI'@ da

5iU perik:ie, p-C!~ dle5ta~r Ii;! e!ip!Jiff)l,j!l,

Fli'e IT.! D ... a If! ITtI i!I p2I E: RIIli rn 1'IIT1:,e n t d €I ,teFl.iifi iJ [ti m::ilprll.c~ lIoop.] !J mWidc 0 l'iul'Dlie d~ i1I'i!!llUi'io i~n~ l da oEil1lilffl8 .,.eo. ,!ie voce fe.-~. r;ellllclePI;:za~E!S d'e .?I11!'!Q5.tr,a" r;ed~ra rg~~ Ei ~~uef!!l::I.;! de ~F:!'; 'ifIl!,ia IfI p;iIIS:SD 1 (II ~ra mals de:tallnes..

2- 'D~" N'" J'".-;"'.1 '" n "'" <:. ...... ".-1., C'~~"ji' ,~"'.:.,.,...;:; FlO'''''' 1 ___ lI!iii!! !Z!II! I~ l'ili!l __ ! l'I!!iii~ !!!! I~~~ ~!.GI~ IL FI!'iI~ 11MjH IP!!iIio!I! III! _ I

' ... Agi:lll'a Ii!! nora ,de' oomlGma r umal itsdtllr.;a na ~l!lPenk:ie di;i !mar, No mate Iii;;! I. SE!a, i-fi!~jra um, mi;ll~i;I N!Jiis!:! nQ !3SP;!~D S!J in P' G oom!2\ii1!, .. Q 'iOOli1i1iJ 'Wa"',~ Eh.lmp'. Aj!lllste· (Ii map.eaFli"lenlJo 'para '~1o!.lPlidt MaJl) C~l'1Il1e'l e M~ lse Typo: 1!@l'i!1 'Ii~rlbY'1~n~e, Mude Si~ ;!;! ~.GE 'J!! LE!le'l:s 031 1,10" i~L.!IE!' as COrEs.. Habilit'Ei h~o I<s!P'" va a.Q frame 2~O E! ajws,l:e P~a5E' piilrai ,. Atgora:

ae$!l ooli~ AU'to Key !t:' ififllOrfffl!:: 1I0' fr.!iimo' 1. No ii'fI~ft(;mt. Sea, ajYsle Bump ~ara -:110,

2· •.•. · ..•... ,- D!!J~iE!' es:te mapa 'iNa'ife i3:w 1'1'1 ~ elm SE!U :F1ri'i pn I:i !2'SPiJ~e iUiJm ~'1_ R€'nornt::lli!i !l now rna pa jpiliC'"i31 ''Waw' !Bump Small·, ,~u~t'E! Si~E! do n!iiI'i,![J mapa pana 0,0'25 e CoLor liII'l pa r.i!I RGB ~ 70, 11'0. ~ 7[i, NiD ma1:t:-rial Foa m Si!.!r.i~" ~di!Cii:i!!'le 1IIf!'1! FI~~I mapa: Mix pari:!

8 ump. E!! cha m e-o de' ''F'ba'llilI 8ump'. lnsira 'lJ11I1 l1l1apa F'O!!J rn 8 'li:!fi dl [:oo~l ftjg, ~~P:li~O' ODLof I~ ,~, i.IiTI ~ 8 iJmp ij!;m CQ'~.j' ~n,. Aj w~l~ Mi:.: p;~iJi-.I!IICS~ Iffj,!iiptli lI!iTii 50, No materiEll Foom SIJ'ffae:e. mud'£! 'l3Ium,p a ~O,

:2',' '.' :._3· ::-, 10 ,efe:1t'l!!! if1~l 'fill:;i;!1U b~!!TII, m!;lS pl:!d'.e ser' gpe.i~t:!~d~, E;O:fM!n.f!'li~ll!te- !i4!hllh;.;!r'

.. ' ":'., iimag!:!\I'Is, de l')3:feri!l'iil::;ii31 lPac-a1 81 S!wper.il1d_e; diE! i!!S.plll rna sm wz: de mapas CeiUlwla r: isse (he dana, IIJIm Ir.esLIIltadlc mals natural, A:lim iIlIissc, eJlpenmE!n~e adi'E,ionalr' CGn'tras~;e 1I1j .:'t'ii~ri® lliIuroiIlrntil< a ~8!;,.pjj\JJdliJ~~iJ_ .No< -e:c!:iA~!i'ilji ilintiL d i:;ponINcl.1FI8 palSUi P£l1i'.~ d'O:rflfIto~d, a!lgUFiiS filtroos t11'E:!i:t k1r.am i:lpU!l:i:idol5. Vooe' p!:Id~ ,ak-a~a!r e mesmo Il'E!slU~badi[j, cam !11m lP_acD'~e ,de COflilp!!!!!i.l~ao. Il:OI1'llEi i[]' C'omoosnoJl!l .. 'Fa mbem rndJUi I':iD

ollliq uivo fililaL clilm!<lr-as OIlck:ia;m:ds. USi!!I i1do[i !J rrw 1A?r::.i!l de II'Ji)I!Fl!JS rrolrg OMs.ca su,pie.rH.::;iE!· do mal'" !X!1ifI !JI1'fI!3I Cal1TIiE!lIal cone.ctada" Iss!!)! !:Ii,:! ,i!I ,imiPi'iEissao de i:!iWi2i a di mera' esm 's.endo mlD'llirt'ie.nlada oB@ refilor da su~~r~wie. FiM~mefl1.,'e, €:x~rirmeii'iJ~e iilIS!:I1f' 8

:iequ e~i:ia ~era de ~~ 'e<rnilir p:artl'.!.!iL;;!cs !!lQ~ ponb!:!:;!, mai5 elares Ie ~I:.!!~ill" 5~.

d ',agIB em a~g uns pentes lea enda, Adiciol'lll!' a [.guns 'FL3rs.h€s .mE!' IIllIZ es:F!iJf"ad iCDS

~l!i fiIlb;fm, fA ill.uS-~1i1!I ~i[l' 011 :I~ifltifi'1.l1 f)jii f'tii'l1ti iQliim © mi!!$tFIo m'~toool d'<f,~~ ILtilibr:'~L mas i&~1 d isplaCi!fnitFit 1fI0 li.IIga~ d~ mapOOJljiJ~iFlOO Imump e aiiiliit:iiJifjjd .!lis alil£las dlisp[i!I!i;i3meli t orlg iML-S p-illil'B alfinsr QI re~!JltI3ld~, .;- ij;~"

[ill] I ruTDRIAL

-.;.,-,,;;, ."_

:~:,. .

r ; . .

" 1l~"';t"'RlF"- :.-.

:: DtZ .\

:;, ~\tl\j"i:"OS .'.~

'-._._ : ....

cC

... -" .-

(I

o c,[;tma'rildo R~p[ac.'e' CQ [or do PS '~oi fill i to [par,a aq [Je[e' mome.rrtol nada agradavel em que

o dl~nfte pede' uma mlld~fi(a d~ ceres de yUim~ hera, [)Ierek ~a IflI1O:Str3 co-mo

cccc', I Q~i:lj~dlf.I ~ unrefEi e

subi'[~.Jl!JJ,~(I1 de. ~~, 0 li<SliITrbo metLiarlo 11i{lm.Ja~m~.lJI.e MITe (Ui'.f!! a reF~mCil1l~;;'c Collor. Rephreement do Pbotosl1.op. Obv'io. (;II!J I~ ~untti flU1i~'io UlUllli1:ivll e pt!ii:'f~cti!e' q~~e V1'll~ ,LlIIi!itd~ aJ ,C"Or die '~Jil.r.m ,reg~Oe.s~ Ei1I[WI;ll1i!uu,. ~~ cxc~c.tj iflr~mlli" 10 oomm!ldo' Repi~lce Co]m indo i:'IJ lrl1age >. Ad:jU5llmeIll'~h '!oI![I~ e!lIJf!!"I~~ ~m.tli ~eml:!'ten~u >que 'f~il i8i IIIJfl;SlIillJai celsa, J:liJIaB baseada

"Iiu~Ja ___ -<I!!!I .. c g',ilI'1IOOiJ

~!"liU meres premi@'S. :5el:! IUU:B!'llI0' ~!vro. Cr~~i~ !Ptl~ '@.~h~p; Oigi~l ~Llustraition a nd ~t TiC'"niii~u~!;. C'&t~

di$j:io 1'i~e!L para eOn'i'prEi 'I'IQlAI'I"l'iIIz.cii'1I. 5::.ii:ta f'fi:ii!is s;1)iiJ.re 10 CliF~~ta cern W!rfN_m 'I!: n:!lk!leaJcom

!Crill clin§~iIDJi'!l. ~tL~tOOiJ (~U~ Ih~ af:uic m.l1ito 11ll!llt~S coiurole diO IqUf:

I~ pr:iJlil:ei.m iD:p!;M .

A e'.!tii'l.~c de di(~~@g@ 1;1 FerelOC d.U'V,eRilS >CIP!t~ de pr:eview e p.:nnlt~ q.ue vot:~ ~ec~c tUllt: lre~~ilet-: egp~~fic!;l.5; de !l,:1iJ~ deiuirCiI de liIllD!lIi h~];a,g!:im; :sjJ~I]p:le5Ilf:teIJ1J1!Zi ,!iiI;!! ,dk,otI[iI oa !Su~ j:9~cH:i'i. Depti'~, de se~oc~!1!IlJru~ lUilflill aiL~:l;ee de (lQr, l[codi1!i '1Ji oollrtet'tidiJ ~b~ §re~ ~~clel);i;f,~!ul~ ]X1d'e s.e~' ~~1:11~1'~tJ!,~r~;h) iil~~!J!III~nI;e8j~1eiilte,

, 0 ma is f,eQi~ e definili a i'legiio de co r sele:(Jloooda.

_ alii! ahll!.!!er _enrgmen~1GI !:III,! e ~,~t~,~iO!l1!~ IglI!J i~~~~ cE'H;g~ :~~ra mais p.-ed sa, ;[:om urne i rmage<m qU'E! 1PD55ui di~eTE'n";:!3iS mai's nitiGi3ls e'n'tr-e' as, a!i1!'as.. I~rlimei fI:!. selee ionE! i3I camad~ ~~J!iC:dri~ qi.Llie \,ioQ!3 qU~'f modii'fiiii:,lii[' Ii:i eSQDllh;fi ~iifI~og e ~;

,A_dlJu:stments ,-7 R'epl~,ceColor il!!0! me I1U. -

2- 5u,;)j (111 made cd',e-\Iie alInter tpDlle'l's. IP~!('a que 0 c@mandlQRepli!c:e

I , Color cfll.lnciiJiJ1~_ Se s,u'al ci3lmada e;s:'Li3 '!,iilZia. II!! 'oE:nriiJ il!jU E! nama

d;li'~ esrte, (lutHH::IiJi i!jl ~aJiXi!l die d11!i'l.o~t:li ~ ~bri;r;, simp ~m(JlfiU; fn~:(E!I' D mOlim. QU!3' lig!Jt'oi! i~' a r~~l'i'Ii!lI iTi ~ntill IE:;.'DdrtlIP~r; em dii"rlD il!I8! ;:or'ld~e,iBd!lI ilII.i!! j:a n e~fI d'a imagem Ie ctiifRliIe.

3' !me~dli~~'aI;m~ !'!t~I

'1'[1<[ e 'lie rra UJm.i!i mudl.aIlTl~i3 no pFeVcie-w. A. oiIrei!ll e-m [jjiJ'l!l 1Ii\Deo ~li~0~ cHCBlFa br~ nota, (i q!J'e

i ni!Jil;-Q que· diil e-st-a

se leei i;lllgdi;:i. ~, p_grtes elm Fllr@t)JI :sao <!IS Ill!! 9 iilJ.E!s i'fi"I~lSci!l!i"ad EI:G.. V(II:e, pede se ~Yraf 0 51!! ift eo clit::1;i F ~al""a ,adici!:!!na r mJlirns akances de ';;01'. II;! U AU.diq!JI[!' Pi;II"<:I

roFM'ier aka nees ~~

C:;i:I r il'!dI~'!i:ja~~ i~.

40 :!;!li:d~r Fuuint:'~ ;:a,nl.rclli :m defi n~o, das areas CQW'J'id~s.. U rn C'i\alEir pequeni:i FBdlUZ i3I

'bJllJli£f.K iill" a Iq!U!'ol csrgFiiifiGa IqUi;lc ,SI:!I1I1!2nre I~Of1es mu it_o pi!lliKida 5 ,~er.3iQ iiiilcllj icl';a~. Ulm ~ltOi'c aU:o aurnenl-a a! toteri! I'Ichil! e il1i::lLn JFeg~@es cleo cor ,~I;I!lJCEl pall"Ecldas. ¥1Ji:e tliliifib~m ~d~ o;.e:L'I!lCi"tOfWllr !J mill '&F~i!il .!ililittiS d)1:l !JS.sIi1" ;:] ~plaQ!!i Cem!" Ipllra 1'te~~rin'!JrF es reslJ'lta~s.

11M ud e Q! all.edifl;ce die eer

, S'el_eciQllIa:clo pelos s~idE!.rs l-h,lIC'n;al'U Ft,Jlt[;Qn!Li glhtl1ll!:!:SCS nu SE!,leGi IJl1e !,WmaJ ;[)Dr dk:.:Ilidi!J na p@Le'tEi de eeres, Se wce' ,~~ 1f:8.tEl usande urna p~ leta ~lraIFlii.il',;

a~.~E! riB '[is sLi meli"S ,me~a. SE!l.edDlI'i!l!' :III oP,¥.ilio Plr>eview lJ.!iIf~1 vt<ff" ®:::

FIlSU lttlilllos_ Cl[;qljJ~ ~m 0 K q !,jan~!o 5aUfileit~. ~

_.;.,-'';;' .. _

:~:,. .

r ; . .

" 1l~"';t"'RlF"- :.-.

:: DtZ .\

:;, ~\tl\j"i:"OS .'.~

'-._._ : ....

cC

... -. .-

"Iiu~Ja ___ -<I!!!I .. c g',ilI'1IOOiJ

~!"liU meres premi@'S. :5el:! IUU:B!'llI0' ~!vro. Cr~~i~ !Ptl~ '@.~h~p; Oigi~l ~Llustraition a nd ~t TiC'"niii~u~!;. C'&t~

di$j:io 1'i~e!L para eOn'i'prEi 'I'IQ1AI'I"l'iIIz.cii'1I. 5::.ii:ta f'fi:ii!is s;1)iiJ.re 10 CliF~~ta am W!rfN_cl 'I!: l'1!lk!leaJc.om

ruTO.RIAL I []l]

SAC

" '

.' . '., .

o

,A, rna i.oria ~Q',5 desllgn1iZ!1r'S ct!irtheo~ hem ,3'5 SelecU on roo ~s do ~U!!Jst rater. Porem~ .Q 6! propri~dades. Dj'o mefi,~ 5e~ed nal) podeml ser dei~-d dS die, '[~do.. D e,rek Le~ m ostra po r g l!1i

I ''l.l'...~';' u d """""",,I

'c,", c"''IJ~ J3i • eve I,e.F ,r;;~t' .... ;IM.IO 'que 0 :rnE.mu.l

Se le~t i(_IA:) m ~1!_f:tMtl;jif pll~'i1]J'r uma ~is'1!i tl~ :1i!lr,\rIP[iierJ:;iiJ~, 'bl:t!!C 'Urn tit!lis~Ui Cijjjii-1.iif~f~~1J ~t'i~~Joo~it :IID meg.111 ,$e'l'eDt ern '!:It I illqutl;:!iI" s:(!fl ..... are :r~Iru;i~n8i1e ;f!J diaSigflJ. ''V{i(;':C poi1~ I!JS:lI[ S~t.ect Alt. ! f'LVf'ii'l: se;,leci:~iJIllS, C De&eI~lItRf'JleleOi:_ AJern dissl1, ilIGI ~,i~JIi do mElHrliiJI M, ;3J o~~~.{]; S;a!i,~ Si!1!leelJOlJ, qtie m 'L!llu1irio:-; (itl' 1~~1t~I~~hu,p dcv'CI'Iili ii.:(I!I'll'h'-"Ot:r IbctD.

BnI:liel mil to, ns :sub !E1:JJ1! l.li~JlS iIlI:e.lil~ro do :IJfle 1lI!l.1 S~~cI: s[!io ,prnprnii'm-dles. de: :se:IJ:~ilQ ~l'iIcoJ]_lmdl'lS: :!!OJtt.ent!:: '[i!.O 1,lh,l£~'ilU~" Qu~~~do, ~:,'!l;[J1tor,~r ~ ;[j~BS Same e O'm.j!:l1l::t, v(lce ",em 0 'qu~nt{!; eles tm:cJhonrriu a , '1(!~ :ptQ{lJJ:ti'V~i,d\;tde.

2- E:5COII na ,5e'lec::t -), ~me -7 ~[Ll~ Sl-ro!-;.ie, q ue ~lei;hona

I , ~OdDS IIJS· obje~£!s i:!11JIi:!' compa rtilhi311i11 0.5 mesliFi05,

.:nriD ilftM. .me ;::011 tOi'nO If!j PFIi:l'~im;::~imifnM. A~.6r:ifi1 d'i!:

FiU&'Stro~" ~ ;g s ;J p.~t'S SlFakltl C!JiLor;, Fill !CiJ;k!ii,; S'tro~ Wer~tll, (l1P8(:i'i;~ re Bti.e-n diing: Mode.

3· . .. 0 IUl!stJr;;J ~~r'

... '. se~E,do.n!J;u' hi mos i]I'.!i; olhi]etos nelEWntl?S cl,~ tQdi!il~ ~iS ~.!IIlfj'J;!iid r!iSo ei:di~'Ri5, de' S'eu

Ii;! rq u~- 'VocE' IPOd'e 'fi'li!i:'eJ'" Iff! 1;.!!daIl1!9aS Ie Ff!t tad [IS os DlJjoe~DS a [I' mt'!loffiO tempo-" i:ndYlnd@

ill rE4;!r:lichi'me'!'Iti]j, Ei]ll'!tornEl' IE! DPialdcl~d e, E' usn 6!11i11li&! mod,Q di!!' !5!1!! fB\!,~j'" Iri'IlJdail'll~EI& geraiG i;;; m 'dl"!;;'f5~ ~bj~itQ15..

4 Dll!:n~Ilj'rO ;1iIo. !;!J~elnt.l ,iDbj.f.it:'t, ~Oele enee !'ItIi'a!l"a l'iiUII:5 'Eip~Oes. d!? seliE'1raID. ,E pC!ss~q, :5;!![e.!i::ia n'sr 'T~:d (il1t;j-tili::ts, Fla sn E!yriC!im~!: ill' FLash 1111 p'ld Tell, ei ta mbem '13 rush 5trOke"b e f1i~~ 'Cll!ppin~ Mas!ks.. E'F1tret" nte, usa.r,eg 'Id rna 0f;li980 €j]UE!' II! r;~m,p~ ~til: \t~ 11I ,~lcd ~,

10 b,j!:!-!;:~, -1' S~ra:VPIJ'inl'5 ..

.....

, Em ~IFqU:~

C IJf1I1I'1 be::ro s, :se!E!c[ol'!l;;'iI' OOj~f[lS.lGIH1IlI ifllf'ibldl'©!:i c'omliJ,n:S FI1I!:I~lJaliWIell'li:e pod e se '~~mi;! r' !4m'g 't€Ireli;! telrd~l. Os, !!)~Jetos, p!XIe<m aDidielil~a~mentl!! SEl mO'ilif:" '~L~ arte OiJ 'IIC!OI:e pede ~~eef :~,uais ohje!bD$ ~mpi!iri:Ilji,:;.1'I1! aI 't-\I;;!I" de LIm CD iil'Oi'IiVD gill 0 \li:iliof ae tnllMj::lifirerneial•

C@_f!,! ~i;e' :;;~lel:a!;!nli;!l!'!d''!:I mamild'i3llml"I!!!lIlte ,LJm

:s11i 'Dbjet!:!.

5 A.g~ 0 SI()FayPt.inr:~ seleei'OI'i!i'l tad05, es !pOnt05 que ainda e4-ao na :SLJ8i arle qlJtlFiiiilD.j] itJ.rSb"atBm ja 'B!it~ .tomp~B~a_ illis, p~!3m ett:eta .. !J! pa~iOIil!lliTiento de seus arql:l!iv@s. como Smartt Objei~'I;;i. I'!I~ '~nD~DShDp IJIU' i3I oTielFi~Er;;:ao 005, Fmisroos no In D~n'. ~it'ijhJ' ~ssirn; ,c~~ d'S ~FJI.'o5 dDpo,lis de' 5ele.eIO,rlB,,(oS •.•. ;;;",'

.AEq~: C3;:hom..~i p !camin~: "Vult! r:rai~..!)'· 'Edi~ao 7 ~ J'(l it, A_nirna;;ao

iII!'!'!II~I'III'!!JI'!II'!!'!I"!!IFI"!I!'P!uL

,2.nQr.a:;l,

~

~' MGliphl l:arg£t~ ~, O~SIH

Jack Witl'llne:j Ii! autol!" de iiliVf~:; It'''rn~ ~ ![J'I,(()~ d~' tretna mento do 'Carl"~alf!il', 0 'fata de edcralr e:a 190BtU!'aS e'ter !!iI1'II1I e5tl~ ,fa,r!~n I!:i fa2: a it!scDLha perfeitii pa ra ~ol\duar esrl.e (uloiilmn, CQflhrJE! '!,Wi{W,jfflthney :5;tu:ail!:l'&@Fn

lUlORIIAllcrn

...3i.. C' "A' IR··R·'A····· R'IA" 5-' 'P,I:lO·-.'

7-' ······;"I.·····,.IIi"\-

~IJ~ l~~!~ ~ r:t~ !i~_ a~,il!l~~~~_~_ dl~ _'~~~n~!ens: C~ll!ll_ ~55e 'verdadei ro' 9 wia de Illnu:malliirtles Iparal '01 Carliililia 15 pliO de ,Jack WUlh1i11g

,,' :t ,predf!O de£ InLX5~uJrJs ~ sartir e

. ~ 100 p@r.a, E2N tID:Ja eara [~ia:, li&so d.i

uma i'lieia dEll cam~e que e a anatomia racial. Ja ~ di.1I!e'~!'io 'ITtllic:uli:J.s mJo ca,~~ diD :maru.pu1ilr boca bccheehas, sobmJ11C'£!lhaa e ~brn5J humanos e ~ais: i8m 0. 'po[~ei'al de ra,mrem iLIli'riL~ ~p\F.eiilJ:i3eB Jacla:is.: e SQ se: len:th~:are1:o MY: ~Bal1_

Neste tutadal, ~ vat ezplorara Cl'~.aO de .a~m:as d.e9$aJS e\~ress6e,&llo canan 5 Pro, CaJJ:ije!fofl'~l. com, ULTl 'rn~lo prg. oomttu[Q_.O Q.e:!ifI1 c~cltc(["ro (l e.%ftieIdiil), dlispmllvel na pas!a de dQW'I!l_pad~ I~ pa.g.&a.~, peles PrQGesSD3iicle 'ri~~J e amm~aQ 00 :petBCtJ1J!!3ogenl, Ql'l.SJid-o 0 ~UlilYrl.al e~tiver aomplo8t:o, '1lOO'€I' ~m IIDl~t :ilil1tfi'l~t;::~O sb:npl@s na quaJ, 9 eachorro piooara e olh~ 'em ~ .Ii [lela: ele fechaI.a 0 focinhc, ·'I,I'nri:iJ. a eaoo..Q'a e ,0021 efj,l,liE3a OOi!".!.lii3garQ a :b.ai~~ar asslm qiIl€l a oabeca se l~r.

A aJtiirnat~~o ge't"a er~a.dJ~ por mea de duas '~nica8: morph ta:!ig'E!\ts e 0SSCiSl.. 0 primsiro ,metOOo oe uma aJteIna:lbia para se .rarer cn:!i,m;:li~::~$ aD, Pi!rt~mjjt;.i de 've:r.tioe~ de urn 'P~IBOlJjfIigmTI, Em, oada k~.3J11@i da illlim~~~OI 00 l}cet~j~ :iliQ preg:i:~JriaJaoo pam m1Jdar de

,[JQ,ai~o, nesdOO:ta~ it raGe dp cacllOl ro ern Il!nla ~[,ie! d9 :rormas (lon~tJtlenlB.s a eKtJre'5.BOes fa I: iai5 , Ouando e53as ''I,!'C1[i!ruItes: [DJ:eITI arjl,:1~a,dag a ' o ~rr:ar,a, alJ~on:'1;aiJjmJTl ~'te calC1l.kra os €Istl3:d!oo in~rl110018~ dss I:r.i:!losi~.f;e.si de e);p~s,

Morph .t8Irge'~S pedam ggranr aw:tim.,~tQj)oas faclais ~t1'fenlBSI mas trata-sa de·1Il1l1 p1'!D08SS0 tento,S'endo ~im. para, os IT!O"'linwntos ,do CWWI ·!l5a:!lei ~O~ 3D do proprio c",LIT:!lr.l, Oo~ voce l'n~F urn dos OOa:05, as, j:Jar1e;s :PT'QXIma3 00 9::iitpQ ~~ $E! mpVenw, daJ'o;t"l'[],3nclO'-'iS9 ~lltdJ~1a:tj)['CIma:1ii1~_ .E muhomais :ra.pidD do ~ 11110dJcla:r. manll_~etlite cada ,~i~(),

Ell. s6 ~Sitam.~ os oS'SOS des quais pmdgal19~, pam mover a !Gl~a e a cauda de eachorre. Be \f0Ce q],lioolr GOr<!E~ri'r 0 ~!9JetD oornJj]Sto, c:m-regue 0 arquivo em nome 3crw'_d!,og:_b,eJol1€t:i!o ._complete, eM; dJ?J, pasta, 'pq1~ daMiJ..looo,

Reo~tJ:a its !:creeITSho~ .'l;a.nt~em d~veij_s

Eta pasta .sa ficar perrdilld.o 'I2"m aigrn.na €I tapa , A , . cenaflnel tambem f;3'3 :par~:e do arquiro ,rip,)

'lIul'[)irlai. I! ilJbls1:I1,1'li~.5(J, Gi~f' J\J!f1!l M!IilIli~ '1!!!IVffl' -1 wn ri ~~ t I;! d ,! ~ ,( i)!Jrj

~ CARRARA 5 PROI

,- Abra IQ erqu i!iO :ldw._.d os-::-Ibane~_st!llrt _ .eer .gal p~~ta! [e!5cO'lha fll~' -7 Open e n EI~e9!.!e ate I!lI .a rquw.oj, Na tabe-La

1 n 5t~I1IE:E!"!S(, diql.lle' na tleEna: pm:4:i m21 i3I 'd09:' po!lf.!i ii:iJo:~~ii1id i-ta, 0 g,f'UpO d~, [~offl~,t!:iild!ijJS

eo n'~iste ern corp a", tlrig 1J.Ei. de rites

!5l.L1pe rleres e !If'iieriia.res IE dlois alhfls, tI;)[t1l1'l p~l!J:ieb F.9$ $upS!ri~n;:s e unfg ri.glf-e~, ~g cl'.i'!i. lamm.er.n na IJ rn 'lliljE!ta< ii!i!JI:dlia;1" de SE! le.o;a:1J !CIhiEi,~d(il "r'OCtl:!l,·,

, !fiOqlJ~ a rela de't~~~~ ~ra T~ .,' - _" ~,s: H'O!I1:;rQnti!!l I@ ~cone ,a '5e' C:~lea r esta ,adma dial jilinelil' ,die ~o prrl'1c~,~a:ll iQ o'bjeto de roQEJ ja e:sta 00 cen,g.n D, ~ 0 seUI Hot Fillint d~ 'lnimr "l [is '[I m~:!llm1D dl!ltilu:~t!!:! li:!Io~ oij;l~, AiJus-te i!JIl'n.il! delE;. !/!50eS pEl Fa To,!=i' eliea nd.o I'i,(lt llIiom~ dle visU8Ili~~aofi_ Se.~EiiJl1~' til! o~to de' f\:itgi;!!, Nii!! 'i!i~o i!"'!liP-l.;:!~t'e ~ rrlli!lFii ~u~d'I;I!!, ¥ende: V. n.i5!l f're.rt1e doD caeherru, pcllra IUllnal

d is~iI ndo tres 'Vt'!.es iitl!ili'of' que' ,Q[

Qcmpri I!I erne do i!n.ima L

6 A.go'i"-fJ va i1\O~ erisr Un'fI rfJQiplh Mlfglet

_ p-;,'l!r~ ae. !1!@il:h~!iI!a~, (!nl;liue d!,!las 'I,I"I;!!Zie!i IF!O 11:1 b,je'to do co r~ pall"-.a ii!lb ri,-ilo ne M1(Idiel lHiemJlJ. Ajl!!5".:e .i:! te 1>31 .clle tra Balh'iiD p!C!iFa, Th~!l vr~w~, Top" Aj u!.N!' a j;)t'imci m ~b~~O lP8!ra Frclll.', iill se~undla para Erac k Ii:' .iii teITE~r-al parCli Ri'gid, U 50!;!' IPa f1I ~ ~El!l1l1ifi eo f,ec~~ ,ii!$ t~s v;i!;i9':-5 ~a ~S i~~ ga:;; Ibo!::hechas. :5eg IJIre e ShiH: e selac lom'E! as ~ol1Ices que d e'f'i neli'n essaa i!egii5c:!;: ~ii'iIfiliol1l ,1Jj :5IJ:Te;enstl@~' ,pa Fa :mBis, deta lhes,

2 ~.jJ :~~ 6~S(ilc~ei B~ plliliPe. ~ ~~~ 0 Iif'I~H~m® ~ tiI~t Pa!l'flt lee ntre de rota'Yii!o~ Jj.a

olloroe nadia Z COI1"iD :~E!lIlido C".airlla tGLn!Jo;, '~·ermit~llldQ I1UE!' 815 ~!lpeDFaS '5E! .;IIbl'~ IT.! 'e f'I:!'l: h !:lin. CLu~ 1J!2 If:1D 'Qi)j,lllilJ' 'U d IlIPP!2'J" ll!lft' d!9i ~\iI,b,ela In s~ r)ces, 'lisCl)lhB iii fl!': rralm{m~EI' ~tat~ e QW!'1! 5~-e ~ !l;@!,,! rdenadoi! verde 'Y ~!'"€! cirne e il ara ba l~IJ" 'l'EiIldo a jilalLpem.ral :5E!' 'rr118'}:.eI'"_ VocE!! IPml'E! ,assDc:ii3ir va'lore:s

f'Ili.Jm~ riees jJlill"ilj R'.o11ilti®fti i1i'ili u.~iQ Trri!1'l5~'on1fli da '~:aJb ei.;l' Mo~ion,

5 Seleci~n.e e_ ~bJe~ .do ~ll'!~ ~~~. Na tabeLa Moorfler:s. o:iI~ Pro:pe;rhl;!s 'fr,a;,", >f~q,l!e oi!'m Acld Ito IUQI'M:! 'f] e .e.$l:Ei!i!'ia, Behi;!lj!ior:s, ~ Pb'lIm!, AIL Mas !J-'p;;::~5 g!J' lPoiilil ,At; diqu!I!J InO bataCiI TIM\{~rd8 e se[~iQlne 0 fo~, ~e-ledQ!ne a. bQU!.;Ii ):'-'" IR~'P-~ 'e55~$ ~~050 ~;i!lr:a C! 1:111:.0 ~i're.iro_ Se;1.edD'Jl8' n objet.o diE!' JIlClJt; na ~Q flOP, !i!lFTarSJte (J mi!lll'lilPuladQI'" X ",elillTlelno ~FI!1i OytifII dliiifflil;-M. IN! 0 1.'0 C! 'miJ1lima nl:o do'!;, oUiM..

3' NCH:amtpo R.'oOl-atilOr.l, iijuls:~e 0 ~,k.1f 'Y ... / ~as palp.e!bl'"as est;gue fda e' dirE! !~,a 'EiuP.!!l rill:!fiI!:S pi! foil 25_ [!I!:i pilli~S. ajustc D vCllo r ~ daos 'ildelltia<i'I!!S ,21 -2!i Cliqlu,e l'iaJ fe'rrom;ental Test ~e nder O(~ it aereste a !Se~Le'laJ:l oi!!te a. !ie~i ~Q dos Qth~'~, ,F'E!!fld8'rrlzalndo ra ~~d.alm Brite [isso 50 e f'@lit[l! lJ~f'.liI ql!J;~ ij!J~~ ¥flji!i ~®mij]i ,ilJ i!iini'lIii:oI:liil;ilO fh:;alf'i1ll, Em !Sa's U Idi:l. i9 d ill':lMal"t!i IU m p.~n~ fo;e.a[ que gUiBiil".B es 0[1'1:0:&,

" CO'FI!II as ~oc:he;tn as :s.ete-te:~ l1Iii1!dl85.

, ,.. flEicne a ~:albeta tJlllllI'ph em p~jJ.pertitE!s

Tr.<;!,y e ,diq'l!e e;rn IC!n;!a '~ .. No Wi:! mp.c CUIrI1[!D1t .An!!!,; d1igul:C '1:::h[!l~k'5'" C~i~ UI[! IiIID lbo;~ao, die di!d:j$ jleches, 'paff-ill ,i} dl'Ii''e·itili e $-elee!i~l'Ie C'fLe!;!'te T;i1Ilfgei. N'!"! dli,~~e-gg Ne'i'i,! Tar-g,E!t N.ame, d igite' '1.IIf,li mDwmi e. ,alP~rTB' OK I1ress'ionE!' 0 hi Eitao E:d ~t para 0 'ta r9,et "l;j~ 'Down',

.... ! 0 [oilljtf'to ~giOnl ~Ii do MOdi!1lUf'19

, ." / MODe- e ''lai para e A.niill.a~iol1l :M-edie, si9nifioall"lclo qUE! ql'lla;i5~ uer muda!'i~as f~13'S n!J1 I-cQi!ll de ~ttiii:i:!"'S !l!']!;isbJITi~.es maD seriio ren'!!!tida:s liD' IJbji2'ttl_ t:'5~as

im i:l!:hfilfJiiM :s6 IQcof]"!et,iio qoond'!liI' v:oc_b iii,IlU:o::ar UV'fI ¥a'L!:If gO m@r~!:1lde Ite~rio, emil Move- E!' Scalle. 13ilillnllente- e ~E¥ante 1M. ~i'1:ie!:!s de 'f'flioIliii'p1li 'UlP aiOOVfIi', loomD iiiit::i i:m.s!g~m ,:JtiFfl;!ii,

OUJlIWD'5.f.l 1jJ5:JI j:l.on.'LIl6 !!I~ ... Is~.:. dl'liI:IilIOrJt~~ Di:I ~1l<1 Ii:IfIOI'!"I, .. Ui'tlii.:!i' fl!;L <D:bj~~ ·gU WJif1Ie"~ .;.~ Pii'.~m;i} 01;1 21 re<~2:n?n(ta pod.!! ser rnuno

tratta lOOsI]J. H2i um 1lTi!Jljo) r-iilpldiJ do!!' eentrar c CiI:iJC!tO oNT1 caea '\1'15211) simuL'ro:n !?31'Ti~1I110_Fln55.IOI'ii:!

Ctl"l .. A, ~liil@Oiglian.d!1) h;il;!g, Vgt~· pgde' e's~lhli:'i" ""r.~'W ~. lJi"ti-W S!2te'l;htllll. 0 gb.Je'tl) l!lI2i12<l«IiII<II!.'io pr.1?'2II1[hl? Ii:gnnp~03mE'F1.e' I;i3dili 't,tsj!!!l. 1!i:5!li ~l"I1:b~1WI ru rtf Fof'l.!l I:!I11I poribos, !51!!~hH~~5, lIlol'lll:H eu i:iO~!~O!"!(ir9.. SID 'i\l)0i'J0 pi'1I~~'FIrl' u~r

::.;t~ I ~ e!~ ~'~I,;;ic:hi" P.1i'!C'~$ill!iW 10 {lenl para que a. Si!'\E!~'.3i) pr:~[i'ia 0 frame._ L's.!;;:)J 02· mtJltoIlJ lim iI!fI1 u;[!oocicl us camn ,",!i~1:! tuto:J'iJl

. :11Em 5il!9Uid~. em r'i!'i Wi'1I rfIorph ~argl2t

I para. i!i~ oobr,ljlneelha'g, Dliq:ue' (!lila:§.

~·;ze5 n~ ct!!"pi;!! par:a e'f!~:roillr ~m M~ellR~@!1t leo m i,'!i ~el\a de traballilo :aj U$NI ail em Three Vi'eW.5 TErJli" prE!sslone lEi 'bl;lt3D rMi.od:ellIIl1B, Mode ·n~~ op~6~i!i ode Eil!I~t Mlo!1l)!Ji iii 0 tQP!J de IPro~I!!Ii"~i~ Tray, i~~he f'I_~ r:~giEiQl dills, soJ.br:BrlOeUliBs.

'~~ u~ Shift iI;! ~leekm-e as fa,~s. 'que· ,dEHFi.sm E!!ii ,~g;a~ di;! 5i;!!brgl'!oe~h§!,; '~l"!li~ 5! 1!IT'!ii!'ae'lT! p<:llra lliimis d-eiL<lIUhe:s.

11 19fif'ii~11i!;1 I' 1"1:1 ~ II ~ ~~. ~

I' 4i AEp::I r,21 fairs'] iIii r.~g.:,gil'1ig. fiilo each iJrm

;QQm lOS OSS!i:ilS. ,P_fI r,EI dB r fJI.er..w:ilbiLi dad e Ii!! c;a be~!aJ" i!lfIandir.bl!.!l,;j eo Ol:@ydl.a. Aj!i.!ste a! tela Ide ti(i!!iba~h-o pa ra a 'liisao 'R'i~ ht e Ide. ZlClom FiO 'I:DFpOL Set.e-.::JQne' iiIi ~erfi!llTl1il!:Il'I~J31 & ne ,da D:9FI',Si !1II(l'r~f:'\t'~ m !jf'i'~~ illlo tOpiJ Ill- cli'q LI~ jjf'llll;lj vel il'io3i re,gi~'o elos q !.I iii' d'ris dlo pe r~il do ,['.=iIil::i101rffi .. Se'fI'lI SOUCI il" !III ;m!!loI,!~E!'. !;;iei3 ura Shift, eo .;:!rT8$'h~ -i!l! ~!I'".;i a ~!i"9ye'ndil"

redual ndQ i[i il:.al!Jlail"im.!J< d0 CiSo,!:<EI_

,- P,(1ess.ione ~ !;!'otaQ Va li~e l"elC1'ne' a As.sem hlile R\[]Qm_ Cem G i:Ellrpo, ~eledEill"la cl>D. 1;!~['jI!iIJha a tabela Gi:!'l'Iil;!ral If!m- IProperHI:!:s. TrarN pa ra Ife\(l:!mii' 1:11 Mo'rpn Area Llsi, (I m !:il!~ da 5 1i:ii;l!ch~·e:IHI:i!o e @ Yfl'ICQ ·~.-;~b~rr!~-e, C1iI!!lIl.!~' em cthee'ks e. i!! n![)Ontre !."II slidell" 'up. d!l)W,il' rllJ' dirEtDr:][]1 CUIfiIiE!r,"j~ Area_ M u de ill! !i,fdiJir' ~~Ir~ 1 ,Oil ~ It~p ;!iii!j, beeh ee has se lI'fI'E:xe:rrem,

12 ,;~~:~':~;:~~:!~~;~~~~:~:s~ va

il:Iique e;m Cflea:'be.·. No !Campo C\!Ffe.!'It.Area, digi.te 'br<D\iS· _ Cliqu e ,1'10 I:mi>3i[l dt;! d!lla5 bi;'nas & di,~i~a e. s.eledG!'I~ CI!lli!'a;be' T~rget NI::I d'i~'kI9iJ IN M ''f,l!J1i9 [II~, 1N~1'1iiE!'. tli9H'[l' '5--::;~L CU.qu;e no ba-mo- Edlit para] 0 ttG~et de' seo~l, Ci;lWli !!~ kIT'i'!m~fllt.i!Is M~r;: ,~ .s~~.IliI~~ @~ 'l'ertices. carne Ina i rnag~1i'Il .acrrma e clique em V.alid_

110:' O~ ~8'lQre'5 rn~FWi mo' e rmk!(imo do

_ slider ca,rn:!:spol'lde'ITII a lll.flO e 1.,(11] i

mas ~ pcssf'!i'li! l i:!:5.'5c!cli!llr Ii'lilIllon1:l:s rFli131101'!:!'5 I:!tiI li!ie ga~jKi:S. Cliiqu I!i IiiO lil'bI Ii'll:!'i">o' pril~ imno .gj(jl ~lider lPaJF.:I ati~,i1,~1o e dlfgi~,e '·(It.!5·~ voce ,,--er@ as Ibl!!lc;het~:j, eneelhe rem.

~:(pe ri mE! Fi~e 'i'oa'lore.s mi31iiQr-e:s d e 1.001, :s;e ~lIJi:;er. Um ~i!I'l.oli" il:iIlii'fiO " _s fJlF®'\!',Iil;'l1ll!m~ Mi:!i prod'uzilf,' m'l!~hDrM 'i"!l!su:ltooos. dlo qtilJij; '"O!) e iis&im Il'Q r cl ialnre.

'-3':-:' \iDlt!E! a Ass E!mb le' p,;:oElm e set:!c.imRE! D .. " ' e:oiilo. Ag~n ren'ho dll.Jli~ .6rt:l!I'~ til: rnorph ~ Morp n Are;a list. Certlli~~IIJ!ii:-'5ie. de i!!w:e as, SEihlFlamm:elh.as ,E!sial;lJ :se~.ec:ioll1iad.as, e if!n!l:.on'lr~ (1 'slidEll" de 'S'I:DV.il Arli'ilst'l! 'D vEla r p.ars 1 .00 E! I[]DS'I!!r'i'!!! IllS, E!fl2 ito.s nas s.ob-ra~~hiHi:; dQ c~ithoii'rn. Pam UrM ~U:!fe:ii~~ Imais~!1iflea~ d'esii!bimte a visimilidadE! das 1P.i3~pE!m.r:as "5U pe.I!J res (Dn~iI}I1IMIjI ~ Iijip~~O v"~b ~ ei!i ti!l b~1! G~nil!!ff.!IlL IH.!iibilitc, n~m~nt~ a 'iiis.ilDilidaoo· !!!a~ ~l~l:!lrii S,

1'1 5' 10 OSl!;O dOl qtiaorJril eo a base ees ~~

I~ '. ao eseherre. ~Of.a, em !5ieqye flcla., 1c:~q'Ue !lima 'P.!IC'.:r ilia Fe!liao ,aiJ; i ni:e.stl ne, 00 'pegto~ no ~!;!s.:::~, nl;l, ,i;:I1"~ niEi ,e, fh:"1ilme ni:e" ,g~rQ5 .mD nari:t. Clil:!lIJ!!' FlIQ ,flsso d IJ t;i"'iinio n6V"ameiibe' €: M mandibll,:l~a. Fin B~me-i"lre, ,rjllq ue e ~I!,!!~ I;! ,Shirt, gll"lf~5t!!n~ '!:! !'Iyei~ para .a esquerda, cri-a!ndo urn IP!!'tQ!lJEIi"iIJ case.

Agora i!O rnggi Fig! Ilia Gaud;;!!. .

,.•. ., ... , Cti!:jli.i<I!i' ng IIJ~ dio, IlJliI!.:H:illriIL e f:'jj;!j

I " ib!:i6ii:' d!il, eEiuda IE! re ilIu:il:iiIJ ,jl tamal1llio, dEi EiSSD ceme 1I1I!J passD U .. Tell1miFie com u m diq u I!l IiirJi S'!:l~io Iln~fl rmG d~ii'ri21 dEl !U!llwda. tl,~5ti3 ''I'fsaJt!" 'DS OSS1:iS, pEl rs!tem !Cielrtil'iina<$ ~ moDiS ~r'Oltlilde para, a ... i :;aQ GOI!'l[ea L e wc:e vera ~l!.!d~' desorg !::!nlir!;!ilIa" ii="aJl'i3 alinhi3·-ll:Is cerrsta me n~e'. selaclena i[! il:oi'plilo" INial tl!iilJrfl~1 I n sti!!i'ilg~Si !;e9,!Jr~ e Sli'ilif~, ~ c~iqblel (l'm ~da IQSOO nm rmiz_ E's~:j)lh~1 Ed it~, Atig f'I I Ctrl ... i(~.

....3.. [7

no IWTOR lAL

~ CARRARA 5 PROI

17' ~r:~~:~ :'~;~~.::~:!B P~~:7H~~nt

~int CLiql!:!'l!! ~ P_.echa dal Q!;i!l)l"de;naa'a X para se~ereil)!'t;a'·'le. Oe5fa~1iI1 a sceteiip>ao de

EI uiall~uer 1;lIu:tl'a cBiflrne'Jliaiclla e dl que em QII;"C PM t.tir S!~Jc Cioii'li!i1ilo 0 ~OffijJO P dmeili'O. es OOOOs. iii Uin !'lam -se ,EI!llI !!-loa' P;oil1i~: dO! eo Fp<O B'a COB m!E'l'IIada X. IE m 1'n,-s:~alfll5E!s., aiITas.~e i31 D,g!;j;g! d'fi~ ~u~ r~5 p~roi!l d'i;!l!'!t!'~ do 'Cii!~~i[n1f(!J. adic!'Dlfli3il'llclifl-'I:l:S aiD gru pc .. 5e'l.edone ca ilia ~Ql e i'e'rjoi:'ii'ifIei~m a; die :J!l:ordlo com i1I sereenshet,

" 1,8'. A>gOf'a., [p2lral a rueN:.!l!i es O:!lSO'!:, ,2iO

_I ,.1 !l::~~~" 5egUiFe 10 Shm' ,e :5eleoej~llIe' Q :O!;iSil d',a 'quadlrll eo 0 mrpo. ESwDlha StJl'1lf1impJ ,~, A'tti;!d1i 9ke~el:an e' di'q!!!e 'E!m 0 K na ~~i;!i Q'e; Qii,jlogo qUE! i!lpaMr!iiii:!'. M8:«!11'1EH 05 "'~!3i1.t!5 j'\~mEl n~;en:tes n.o eSqJlJeletOl. Me i:abela ~Fl5~"@nog~s. l;jlnroii!~~e e df:"~~ I!!~~ ~D:g ,~. !;!! Lrngua pi!ii'"a, clIE!IiI~11]i d'D ql!lE!i:«l. ~,ue a,gora,5E!ra ascI:! ncl'entE! desses !ElDjetn5. Anra'5tE! as 1I:i~~S, L:i .tiS, ~lj:!e\brti:; p~fi'ti d~ljjj~.rn do criilni;o !c' O~ dentes $1.1 pet'i0Te.'5 ~Elra dentre da' nanz'.

20· I··· MiIJ~e_ para ~ Viifi.D.o, Fi"ion,t e Ide :i!iOIill.ffiI _ -_:_ . ~ '~be~. SeLei:::IO!llle ~ l-erra merna ~ e marq!.le 0'-5 'Ye:mtic:es clfAA! fu)dl'l~ COIl1"'!~ na $clreefls_hot .311;::i'ma. ItIS!i!' Shifi+SE!INl palfi3l lPi:igil'lli" qbi;!]llqiJJi~f p:IlIF1I:tl: li'iili'IJ s~~fldtOMd.jjj" ~fi._d.uj'l'Ido as d'.o tope dlii ibOil:!ii. Se~cioM .fii bbelr!i Ff.ones, em P m~~Fti E!S T'r.a:i !paral IIlIma' ~1l5'ti! de Q~~i;i~ '~!!n ~lIde~ q!.!~ inf!Jy·gJf1!i:!s!!r! as \'EirtiC'E!S sl:!llKillli"iadcs. AIro-a s-be 'CI 'slider cliO lI'I!H"i~ [P2lf"lill Ulil

2' 3· .... ~!.eciMe 10 1ilI~ di!il base diEi eeJuda. ____:,~ C!;i!!'f! iid~ Brame F!~~I Rota~, ,i:!n1!!5'te qualqu,er 'Qo~el!'lada' dentr'O da e.s'f>erill de rni.a.diaL t:stE! iJSSO item ,fmIuital IflfIi!!le.fI!:::IaI ..

-- 1- - -

IlIl~rll;;;:tI: ;!;II fflllIiI!j;iiio e {Uq IJ~ d1w~s ~!J:; 00

IO~JetO do ;:~j:!o ,P8fa entr;ar em Mod;e~ Rofim. 'IIod!, ~cle .c!IEhlCill" Url;11 ,dki3F em Twn V! EI,i'i!$ H@rn:Qnlgil go .ffI1,!~f i!!'i'i!fCI TWIll V!1;W5i VE!rtical (!:11m ;as wb"Sies Fron-t e Bail:k_ :Sele;::~Wle {I iCIIIudal ~0ftt'iI (ji ~~ if' ajuSl'e ~ ill'l~lWleJl!eiC! d-a bElcse dal Il:!i:!uda pa Fi.'I-'Oil.

2!2/ f!;.ItIJ il:.mbE[I~ T~~msJo'~ !A~mlill.e

I . ~oO'm ~ Mo'bo,1'j ,~, Ira Fisforml" muda a rEi~\3 ~fi ,2: da I!l'iaml~bwilal palfi3 !it ~I.eGiDtlii!' 0 iliISS1!! Illia p!:!SC~D e Irotac::tt!l"iC <!I il::a'b!29EI Ilia GI:!Drne,l'Ia cli!l verme!lIha. AI!3 una 'l'Biit'ices da tpa'i:a dialii'lfte~r.Ei seria,

m'N..!.!eF!'l:ftad !:is, lRe:bome al M@doe~ R~m e ma,I1:!UE! IJI pi! ,riliante 1m. IItilE!m0"i.ii3 al ifliltwe.n(r.i!i dlQ ijS!jO do ~e:;ooe:o, ,gai lis:~~ ICOml f;ji mniti'illi

IRe rn iJI.ro ISMiit. Em ~5!2rnbl,~, ll:jil.iistiJ' ,a iFCIta'ir8@ Z I~O iPefSt~ para Q . .Agora, ,8 ea wd'a.

24··. .... Se:I.e-c:l~II'lE!' as paitats tr.as~l"i3_s e 11)5, I:IIUi3IB rl:$ CDm '1:1, Ia~D, Na ti;! bela II3'On€'~;. dj,q UI(!! nlJ Ibo-uii 0 Rem~ BlJlfltI!i !? IMlmiQ'!a a ba se .aa cEluda e Ell 'prnpriB !l::ayoo. lRei~r"tne ilIl AS5embh;: RIll'C! flTI i;; !'"Q'~'~di;il!'!~ g ossa da baSE! clIa 'c'03udl.a 'I'I01l-.3ll11ienlte paral 'o'PF" D'S 1r!i!5!J UE des, iDiEsfaca 2i fDi~a1[;ao. 0 e:o!iIC~orrn e !;t~, 'IJ rente p~itl ser .!Iini'~dI!llI= ~, lI'Iolfa d'e ~-al'l,l";3i @ 'traibBll1·o.

2· -', :1· ,i\gOil'olll seleelene ICQm 0 ;1.a~;(iIl!;

. ... _ regio.e:i da mafldrbyi,a Ii: do Q!l!Ie~,

C(!iI'fl![I ~ sr;fe'el'isoo~: acirna, i"Ja ~a,bela

BcfI,g5, !:.!Ise 0 clll1;ipdilWFL Remove Booe ~~, !S1!li:lltiomlf' !:jlllla!.q!.!Er IJSSo. E!~ootlJ 'Ch~fII';, Nmo"'~jljido~as, da lis.liI. Vo~~.e (j 0 Assemlble Flhll!!:!I!l1, !i!lbiF..=!I e ft;l~he .;;! !'!1@!i!td~bYla O!;!!!n ll(I!:It~h;. Q. efelto e ajJerlEi l;.'C!iad'O e IIJS cl)eni~E!s. 'f! ,a

IT - ~ - "I!:lh L - _J- , _J

IlIl19!1..!1a sao (rmiKI 'III ,- CiS otlIl'!UJem.-b~s l!lIe S!l!lU!S;

ft:~p.~ctlws ~M ib'!io~~de i'i~:;. 1Fi:fi~1II M ajlJ.J~:es l1Ie!!:~rio:i.

19 •. ' ... C;fiiiE 't u ill "'. em M.li delifdb wgJar. 'iJ~if~ ... ,comO! QcS ~5 influenoia Fi'i !I1IGS veF~iI:_es e. cornol 'i:CiI"i~roIa'-~DS. iNa Vlf~i!lI COi'i'it-al. 00 ,z.oolTA 00 lC"a~' mD ci5I!:hiJ frtl. SE!~E!::fCIili:! iIJ '[lSSIJ' &.a iFni!lI"Id~bwIEL Com ell rem1lmei'!l'~' I~o'i:ate'. F(U"8!l:ione' Ell ;:J,,~Fdei'l!ildal X ve'fmeUlJa lJaf,g ,g:brir a i!:!~I. C!l)!T!O woe pode '!I@lf', [) iJ'SSO ,ml) q ueim ~Embem [fI~luencia fiGS vbF~K~ i§.Up!:inon'!'S dl!! blj~., lPaFl!i '~DimS~rt:lr isso, {';liqijJ~ duas iA:i1:~ iTlo !Jlbj~to do ,oorpD. entr-a ndlo ern lMooelIRooim'.

11 19fif'ii~lli!;1 I' 1"1:1 ~ II ~ ~~. ~

2- 5' M@val e Se~yef!oelF 'Trr;1!Y: ,e per eude ", ,I irei .a,~1!J5tar 10£, lkeY:i d a allili ma!!pao. P,a.r,a os pa'5..~ElS lfE!sta,ntE!s, dCll '~lJtlI!lriaL na l~n:!: !1I~!J' WDD dii:l'ilc eenheeer, '!:.!1IITIO Time Ruler" Curl",en~' TIme Etil r 'e es

1m a n:::acl!OlFes' de, Ikey n-.aml;!_ 0 'ternf!EJi

:~ii! d FaQ de~ ii!lf! i!!l a~io. ,~, ge, go,is sl2g!llll'ld [IS. P-alra !l!'5~:e.l"lcl E!=~[I" c~iq!ue e ,fjjrrl1l~te 10 I riiillQliJLo ;!'ilmarell.o a dire,itli die Time R'u ler 1Pli! rn 3:5,

2- ;6'-, C~iqU!e' em, '~5. rr\a regu.a lpa FiI avGII1I~!i!'r' " ,/ na ,ClIJrr,ent T,lme e.a'r_ SE!'mU~ Ci

S,h in. se-lE!CJi!J11"! i;! 0<51 g.hle'tlJ15 d:;is, p~lp I;!blii;!!5 e cLiA;jIbl~ nit! clJ'tii n (;:nNit'r:l' lK~f FI'C1 liilil!'S., k",211i1Ce I!J 1'111 'f'r.~me n a Cu,j;'\",!!'nt Tirae liI'aIF e 8 diC::lon €I !I!!!4.!lr'l;i ~et 'llfilllll"le. Au~II1I'l::e rnai5i '!.Im f~ me e iiIIdlr,r:ione' O!;JI~:I"t[]_ RE!tol"liiE! III rru 'frCl'ITiIil!' if! aJj'USlt!i!~ II!! valnr RDtaiti IJ11 da !IDIlOrd\eIFi<ldlili :x ,pam .:adi31 IP~Lp~Jbfl.l:i !:l'm ID_ \l'oLre Com ,!!j Cuf'Feflt

li1mne Ba r- em :Il:e'ro ,e !3Iperte' Play. Vejoill (I C:-I8CI90rT,B pisealr:.

27,1 A.j:lJ5Ii:e a t~1 dle 'troii'l:ie1ltJo para

," TIN-Ili VteWS VerHl:Eil, IDElm a 'S'Eiglund:a ""r:saD 'Gm '~iJp- S!:'!hlC'i!Jl!i~ !flo !J bj;'l!to de £IKE! 1!!'f1i11 lis e aper~e Oreats Key

F rn f'f\ie s, A'r Ifilisl.e a (: IJ rife li':'Il T i IiYi lit B a r P a r.!Il ~ )is;, r'li! vi'~01 iop" ,g!Ffil!ste !ii, ';:OI!)r,tle:f!:i::dal X do oojell:O de, ~'OCID i3,be que D cacherro elhe jJ~ r.!!i ,Iii iG'iiif1iii!:r~ fi!!i ... i:aBo :CQ nie.o!iiL

CUrqw ~ il!!ff1 CliiNilt~ IK~~ IFrtI mes piSi r,ai Qd i6anSili @iJ"tfOI ke)l 'frallrlE:'.

'2::""8," , '. t!:~~t~ a telJ:! de h'~b~ lh~ '!)~lf!i!.'lJne

I ,I View e' e:S'!:a.1.iha' i1I ''I15aO Co f'!!eal,

5E!~eciclle lEi [iSSEI d':IlIP~Ji;'B em '1_5s E! cr~ Urn h#rniTii!li. ScCL~eioi'll!i Ii:I OS~" d:§

1'flI!i!Il!III i~~!:i' e .:::riie OIL:l~FO keyframe. AWiliQe'

p.a r1i!i :2~ ni31 CurrEnt· i!llIfiE! 8aJ" il!' .-gtaEicn e a i;.Q~rneMd..B X. ~ 1[J~5i;i' dEi ~!lIidibu~ fJl@~ pes-to da OOC,03. IRliJilaJ::iD'J'l8: e IPI2'SCO~' iParo3J '!tiirlii ~ cmlbet;;:a p.IlIF!!I b.miNQ. Ar~be' ~ C.:tiii'n'nt liFl1"!e ~r' ~rc' Ire nle e IPtlf.=!l tri!s, ~re ver a C!3i b e i?B SE! I1!i ~ E! r:.

29 ~:~,: ~~:~'~~:~lt~~d~

quando sua i:Bbe~a '\i'iFa, voltE! pi3 ra '1.'55" S(t~clI1l!M !ill ~IJ ,ill.:. !b:ll:!:~ ~ Gill UilI j], ~ li:lf'lia' um keyfn:Jme, AJtal'1lOil: 'p8 fa :25 e FOt'acione al cauda ~ra i.on:ge fila ,ca!1flefii!!, Em 2'5" ~l~~illl!ne Q !l:,.glFPQ. ,e ~~~IUg. !!lIii! 't'g'b~il.:;Jl GE!ne·nal. ~~lei:j[Jne a1S bB!:nE!cm.i!!s irla

M QiilPll Af'e{J list e arreste pmii'!!! 0.,00. ,Fa~a 0 rnesrne pa I'i! as :f<!:!lbral'!eeU1!EI:5.

3' , "0-' Jw-a n ee pi:J'!"'B 3~ flIa C!!.!!rlient Tlime Sa r, 0' ulti mo frame, 8HiO dl~ liil'i n~ ,i:I~ llE'n'i po,

, -' ... Se'leE:lElniE as lb>lldhBcha:s ,na j;.1 0 rjJ'h ArE\i!I list, e .aIITa,sbe p.8lra " .0.0.. F;a~a !J, me5!mo

ni!! ~ s!J,~tr,aIll(lJ!;lhla!2. AJT.a~'ii2i ~ C'w rron& Ti Ill;;:!' Bar !parE' 'frl:!"nti2 e poi!IlI"'i!! ir,ils IlU 1I5113 ;;) 1P~:fi!i"

pEl ra l!3ta r a alriii I'F1 a~ao II! checa r 'se ,tU erms .. A9IDra '!fOCl8 !l!:sta ptoo'[!J :pa 1"'8, rendle ri,z1311" ;a ,fiji'ilima~im. 501l!te a, traoollho e 'o!",n.e: a Ren ~~ff ~M f'f'ii; (li'c:andia n.!j, I,a,bo~ta liJ'lJitpUL ill ~Bllirla,nItQ ~dra(l! cia lma'l)em e' A;O:O)l30iil ptxe ls, com rr,gl!1l'!le ~gjt~, de 24~,s .. Re'llluzi F' (!! n Y mi;~ de wamE!s !pOI: segundo d imln'lli [JI tempo dE!' rendE! rizi3l~a'liJ. mals ,as; trans i~D:E!s IIl.3!O S!:!TBO 'L3i!lll i!:ti~i!:_ A!Jm~'i'I'~llIf Q 'l:Jilmllli!i~D IrJ.!iI i m :!I 9 c::'m i!I !..im~1i'I1:a D ~,~mp n dI~ f\~iFI~iH~!:;1~.lii!J. C~jq!J~' jjjjlj blltii [I R~i'IlI~1i" e a9i1Ji8 nl!~ .. lijil: play m:i! fillrTI!:i q,iJ!i!llIlda, It;:! riiJiilliiiar. VQc:.~ ~-t..ab!J!J clI~ ~li1i~ 1" ijim~ !:iin.ima~aC!lII'l!CI c.e"r,8 rEi! ~

I~ ~NDESIGN

USANDO A BASEL,INE GRID

Ut'i'Uz~r as tJipi!l:as gr~des die b~~e p()ra linh~5 pode' ser l'c~l no (t:Hm@~o. ii1I1@S depe~de de S[!,~ d@~ent"I'~Uvim~i1lto par'a se terna r .alglQ u'Ul. :5 td sannah H ~t t, Ie'XPUca (O,mOI e~s PQdem: 5E!!r usadas pain:. fac'j trtar 0 seu tra balm 0

ii' Men!.!' ,Prefli:R'Fl-o:e:5 do In[i>E'!;;igfl

Susanl'll8n HaH e urn:!! e:.:p!!lrt: do 1i'ii[)M~filJ c:eMifieacl a [:lela MO:bE!'- 'Eta l!$iI :sua. !2'JqJ.E!lI1is'l'1cia lPaTa! dar tFiEffla mEnto i2' ODII"I5ultDllia a IPii'tditMia nais, Voce poode Ii:@nta~ii,-la em

tsU5a nna h~usi3in nah~U . .cJIIY~

1_- A.brra !JI iIlIoc!IIImen;o '11:rlii:!:~liMgr'~I1Il_M;!j rt,indd' da pasta ps r,al dQ/Wtfi'IAlB-d. E pre!!: ise i;Eifl1IE!Calr de'fi nindo 'Il ~i:!'LillI1i" ilIla ~i9IS'iI!'li ne g,ridl" 'ii~1 i!I [tid~l: ~ Preft::reI'i'lGe~ _, S'rf,d'S. '!\la, tai;(EiI de d i'atogo, d~glfIt.~, l3l~t emil nerement E'o'E!r:!f. falZE!fH:iiJ' aim (!j!.ll@ i[] 1,r.!lil<fJ F :;!i}ja (j m !!is'mD' do.

!::Q.FP IJ de t~:dlJ.

At vru:nage:m.1, !lite ~ usar l!lrnii:'l. ,;.ri!l~ e d f;;' b ase tC qLL~, uma v.e:z, mjustl1lda, ,~ 'pride te:r ~r.:te.U!i d~ q~le. as :Ilun:~ do te:;,:,'tQ de ~®h!!I1i~~ tB ilerem es ,eii't!iitih1< alinhadas - [I~ :s~r,i, preciso deser]]mr g:u~a~ ll.:mrn ooui''f'uilr;(]l ~dli'IJkullG:hiJD dilIi tl:xti!ii.

,IE!.l11f'f~nli]_;n~ n~ llil~lS, ~liIi};1l."i

des i.8l]ftIJ[], do grid, per '::u::bar~m lr:I'!l!iltJ< b~jj~~ :i!..~ ~!.!!~~(!i-hel1efle3y'. [il<eftlll.l.' ILlm ~:1QI!lt_o de jl3!iitid;a e 'IiIm~ IiJ.lI!d:m;;a nn grLd, po~ :SeT :ail,gp

- _ ..

.....

.... --

~-

'_"-_

simples, mas (lCif~.m ~ ~grti, 'f;.;.~~3 de t:.gL')Jo':'.o, !1ih!m~~ I~nlu:li d~ i!.e."'ili.O e8~~, :log!TI! ,i)Clirnfli da ,[:llIi.1:rg,em, if!.fierim't Como Hdar 'C91111 s!lIbrlh .. iIDIzS, qw' flCaiDli e:l!ltre ~r:i'ii!llrn~ q~mi'i~f~ as rl~e~ifIiillt.!l, ~1Jll t~marlihos, esa • .a~:'

~t~ tutotill!J~ 0 ellsimali,~:11 :Rijuslar uma g~ de base Pfjfll, titl1lnt15 tqt]j~'; set"i§ cllanm;tda de: lla~li~iIe Grid) ~~} [n'l'c$~gJt. '\I'tl!!;i COJ1l.eil?irn d'e:f!in]jndo ;[lIS, ... ·a]OLN1$ e ~ (LIJJ~ Ie: mtJiw' 5Impte.5,

'ml!itQiIii;l;a 'ILU:ftnf~;a; pOi" S'u~nn:ah HlI"

il,-"llilc~ulI:U19 ,~~.ru: ~lt (I, 11! C' 131 base~imle ,grid iOO'1~,l~ilIltii, a 0~J1Mir pmlI, que a t'illilula :~~ruua ~~jne.spJf!d~ ~J,1! c3pa~'tlI!IJ~!J acimTha da m~I]11i ~nre.l·tnr_ .ABean ijJissu, ~ ,[ljwl:rurn. IWIJi1J ~I]'I{!, d~ paru,gmfu PID:lL :su'htUlUtos ~. qUi!!i1Jdo ll:el'ii;).lii~~r, fj~,QF.ii expert na m~ de baseline ,grirls.

2:-· Hla'bi~f~P. a ~.:db~EaID da . b.!il~eLi~ e 9 ii'liDl iJ~d~ ~ View...,), G rid'SEl~d1Gui,de5, -7" SIhffil'tB,aS>eL~II\E! [hld_ D~ zoom f1<li rna rgJi!lm lnf-e-ri~ r _, ~1lI'(;:'12 1,lIJ:!.t,~ qUI:!

o grid naa- e:s.re .

oiI!l!n h !';!dal, [he::iel'llhe' !,.lim"" C<IIi:.ta qUE! c:aib.3i E!'I'I-ire a IQlti.mi!!i -lifltili!ll dl!!i 9 Fidl e ,i!i 'Ffl IlIrgem in f!3fioll_

susciltlon ut

-

3 NalPi:I~te

_ CI!!!l1trtil, M t~po d~ t~ba, ;3Inl:l~e a altura d!31 '~i~~ D' n:lJorJii!Z ~ :'.ie~O Grids" lem PrekreF!~.5i, N~ ll:oi!lfl!l!PI!!! Starl~ digHe ' ... .' ,100m !I!!

~lor dl!lll~~j;"a d.rlI eo.ijliXIii d§e nh~dIi:I.

, CiU!an4.i!C!' ,e~~r I 'ern O~ ~oe 111;1 uaara ID pi;ll'i~1l aifl 'j:!ti,rtid :!i do i9l1'itil, e e'I.e se alinl'iii'i,ra

1f!l;llTIi ,a Fna~em irrferki r;. C1g,1~te ,i;j c:aii<li!l, :SE! q!lllls!:!J' !FJ'I.tid8r .0 ~JJci:ll, ende oil! prirnera Ilinha'iI;0rne;a, ~cl~l;i!l'e t3p.!: ~ '!li!IiDF':5mrt

5- I Agm:8i ''o'Coe ~d~ " " mooa r 10. c.orpo de ,~r~\~ Cl rill j!!r'imeiili,1j IP~rag FoliI!'Q '~a bi;l~lil'ie grid, ,AJhir:a ,a 'FJale;t~ j;!l;Ilrggr1illph Styles e' cHflll!U'E! duas ""~.zf:S&i'fi1 ~b®dy l~f. CUiqu e em 'Intlellis: and ,SpSJ::inS· a e5!l11U~ E!~ 'E!III'!

'~,II~ ."' .... 'd' R!~1li IL~ :~ ri!J n

eSQQ~M ',i!!!Ul ~i.n~·;

=-----" "'" ~_e;...

........ r. ~~-n..,_"'~ P;';;;;;_f'>ii i

'~J'I 1itJI.'!I:~1"IlIKillIJ ~~~......",

__ 5~

ii:a~~. ~~.

Ent~ _~..-dh~. 1IdI'-. •• ~''"III

~""'""

ruTO.RIAL I []l]

.........

.....

~~ili~b~ii',llfIg W!s::IH

I nd'.ri IIIjI< ;mil ~ll'"Ioirli

......... ........

~~ ~~= c.-.... ~ n:l1;;;;;;

lIiIiiI..__i ~.

'4111o!:!1

~!t'rt IiriiJjinJt: I) mil'll :!1l'oID!! IIiotJO[~, :I!...8 ~;l' m.r

,;j!ill'II'Wl:Iii;I: L.:, !hIr:r=n=-l: TIl~:'::.s'

......

_._-

--_

--,,..

_,,'iii. '!lI

--_ .....

----

~1iiiiIiiI'IIIl~ 11IIIiiL ...... IiIiiIo.!l,a-

_ ... --

-

, .... RBPi~ 0 P.rot:E's'BD (Om 0 estil.o ·filMit ptJ1iIiii'_ Qi ~.M!tO:5iil: !!Ililflhi:!riI . r .' ~ ,g~id e 'IOc:e' 'lfer,~ '!:lye es ilnhEis es'tao, 'clininl!lidl!ls IllI!lIS .r.oltull'!!:!!50. NaQ emailS.i!ii;!:ii:;;f~l mI1IYDa F' ~~ p~ried'.3Jde5 Or;! ~~'!:i 'Se11!l :mcd1ifK,ar' a basE!~i!llil!' grid,

7 Ad ic.iQna~ei E!-spa~1J.S alnl:es IE! dep!lis .mo %ti~!l ,dles sblb~ihJ,b5, lfl'alr':i3

'fa:r.g:f" iss.o. cliqJue' d!.!!i'ls. ve~5 no estile 'sub- hE!i;ldi n9l' ;E! va ii!i '~Fi'ilI~flt~,[) nd S:,piflii:ir;,f. oii !llsq!'U~:r',dll,

8 0 :~~a_iI1}o. a_fIit~rifl~ ·e' p~teIFli;!r~p-'pE!d5a tel'"

I :mYl'~llP~!;i$ die 1 ~P-i~. El'!t<!~J 'l,r!!!!oe pi;! d'e

a,eI ici!:l nail apt dE!' e5pa'pJ i3Jnte;s e ~pt de'~i[li 5, IOU lHElpt 'nO p.rime'irn e a~~, no '",egurndlc_ [iess.;t iiiilO'do. i;:! ~ri meir~ li nnm dOl I!Xrf\PO de ileid:o, ~iOstlerior air:!! S'I,!I mi:rtu:kI. E!'5t a r.ii, alJil!1il:rradi3J ao 9 ri d.

19 .. ' Os ,siJ,bmul'!:is d~em 'Huw!:ir' efililre!!)5

.~ .... IP!;!f~g~:~.gr5' cl~ !l:@r~'ll' de' i~, Nl~~ ,a'lin ~~ @5 subtll'ulcs aD IhiasE!'linE!' 'grid, 0' que falta a9iDfa e I!l!k!Ci!l1l' DS 1:1 uQros elerne mlDS da f.lJ.9~~ ~ar [priimE!r ra ~j:n~ de RiliitF.Qd!.i~at!. iiTiIflgeiils e ~t:;p.!:I~O~ p>oFti qlue esses glemenl'05 fie alinhi!:m eern r!:r .tex~o,

Ii'!'! ...... ~----r~ I:Mt ......

_.1lI!o-

-

~.---

-

' .. ---

1trIIiII._

, 0·· .. Se ~e ... ~U~ar a 0 .Prerere. f.'iIce~ de Grids.. ht.

I - b A_ ;~i' "in.. I.. 1..;1[' Er_

_ .. urne @P~oiI 0 Crra!!'I"Ii'!~¥ I~ II ~lfe5~ ir:!'IJ.!! • ~"'"

cletETn11lina '[]I nr'olEk de IMpamrs.ao n@'C;e~'5.3rri 0. ,pa ra '~IIIE!' jj 1M~i!iIi~ 9rit:il ~;::ji:ll vi~tf:;j\. [I ~driQ ~ "}S%.. s.t:li'ido i!issiFlil.; s!li' !ill Sill u 'ni...e.l,8 7li.% O!JI mai!:: biiii))JJ. a ;grim OOQ; pedlera ser ~i~OOr, fil~

~; Gr:alffiii,~i'p IC~f'i'iili\'iih(ll: Tutorials ,~, 'Ed~o;~2D~ ,Phi:!w5holll

e' de MeLb~ul'ine, Au~tiali!!l. Ele

arti sta '!jic-aHco fTE!el'i3U"iiDE!1I if: il:oof'ideM ~ lPe~l dii) ~Gietjy,o tle~tI'iCORE. ConHr~ !"Jttj;i,:J/de p~~eore. CD:m !? 5eLII porrt.iiltio em M.1lp1/5~P'EI'~twcr:(:orrti!lilJL

~, PHOTO,SH,OP

GRAF ~IT

Clr~a r urns oltJ,ra de gr,illffit i mao e a'lgo 'f,ac [t. espedalme,rir~,e quand ~I !SiS trabalha com prszes, J u_s~j 111 M,iI Ller mosiFa cern 0 ptBllllejar eo 'Ui!illIF (II de!! j'!;i n de 'Urn rrmur.21 ~ die 9rc~rFJfHi fllO ~h ot~'5hQP

:BLL :i1Idllll~.ro 'llIlil~ntilli gnl:t'1t(dnJs., P(Umcin.;I' di:' IJuJdo. h~, o esJo~ de junll1l1' as eoisas e :SSt!" ,para, 8 ,i[IJllIi. ~poUs.. ~ ~JJ~e.c~oo 'J;::onliii:d""rrar roill!Ol) ;00, Pfll-ces s,01=l ~l!'il:r!8i1: ic1IT!s, que SiI 0 noe.itoo IEllll ~ej. A:L!J.ishl)l.e:li1Ileo;., '!ill 3110 de se p:inmrr !JIlin InlUOO' J~ f 'OOJ]Jm a: ~,ei. As.81!111: ,gJ~fuleul!'OoS prec'iiliruJIIJ 11'rllJ:uJtl.l:itIl', rnpido' ~ :1it3 piCif eas l~i~~!H;:~, ~erefbl, pemas ~liJlZes:..

&lSi:!!, rnpifl-cz ft51iJ~Uli n i:!l nE£ia,u~m;cii3. d'ri, proce!iSi) de' 1Jf1ci-pf!ilid~ajJI e se\f]xpre me fez ,If}en~f~r ceme es 'g~fii~~rf)l5' pI~j~':;!lJn ::i!l.l~ anes _. ~J.11~ MS-Cl!IlIl'hO IllLiIIlil ~i'1pl.np '[J.j~1ll!

e iii mesrna coisa '1m pintar un~.l;I Pf1'f:'e;I:-~.

Neste iIruJ'i:OT.'UIlI. voc~ '~fj OOJIHO pEaJ1l.ejllr digjn:a!m,0.mLt!: urn HilTlT.3!1. de5d.e: a {Ib~[i!D de' 'linalX:ui:ais dr; D1i!fle~J:1~i:9 ~M~, 'fi~[jh~'Q~o d(!j ~magem .di~l31., Bi]11o:r.arrei diV!erllll$ l'6;:1~:ic;;!J.!J, !r..kl: crj~;jjfl' de e.sf~nceU:s: e ~llll~l:iem urn. uil11lll1l!d.1!l! PiJf'a' 8[i()e.s mmm.ali:s. Vooe::se d~~!!1:~!1J '~~i~Cfl~~,dC1! 001:1;11 ,pi~c !IS.., disL\Q~i!e~ de pef5p§cth,<:~ e atnLlil'iJ}iJI~ d~ hnilgomil. :r.n~ muitas ,~r.edes a ~rell1il !bL~Jiool!iaf{, 'fiil1lii.!D ~ me'U1OI (:Ollll~ logo!

TI!.iI~n;l, e Iws.tffa'faQ pgu' J!It5nn Ma'ULeif' Ilft!P=/isw ~GI'l(!w,!Ol":,tCom'a/I.

,- Ji.IiJrC!i Ili! Fif}clo5MP' ~ !j a rt!jui'i'[J' ';;;ai":pa:rk_jiJ~(; di£lpillf\i'ML na pesta ~ra d.@1fi.ntl:ia'!:!~ 0 l@c!.';!l.alil Im~ e p.erlEitD ~"aJ urn mural de S raffih~ il:@m iJfNj 'Su p~drll':iJ:l L£I~i!i ~ li'Iin9'1J~1liii Inun J::oIIi IIJI pJnttl LiI ~~~ootlJi poti:lS p1Gn.a~D0'S~. \i'oci ~de uss r IOU'~r8 ('OUo. se IPl'>E:fef'ir.

:2...' A prilll'tE'ira cd isa a 5.~ rE~J:!i" i£; tra~-a r '~1iTi '!.!Illm daiS oomas da ..' , paii'e-ille priii'ilc:ilPEIllJI&6n ilia; !!iJ fe-.rrarnen:ta Pefl, o.e Lim ,flOO i"f'j, de SOil)%, e- ~'a~~ !l!! !l':('!!f!1)l)mg, (;I,! id:acl@5!1!IT!E!I'!te. iU~ qYi;l!,,!,~~s poDl!!ltO:l!, ct;e amcora, for ne~ria ~i1! ra 'fi;l:zer IJFr!CI 5etet1Pao pre;ci~!1!',

'furORIIAlIUJJ

------

.~ .

• - I I'

- - . ~. ~

6 Ape~l~ 0 ~F.:a fe~etE!r as ,C.' e re'.i e iii ~a \) d~liQgo ~Ca'lof 'R~l'Igie.

I 'Certl'flqlJ!l!!-,5e' de ~1IlIE!' FI..IZZIDE!SS 1E!5~.a !em ,200 e dE! OK enE! um,a

ROom tilii'liWild'.g ,f.'! p~'Cn;!Jh.!i ;9, if!iJli\llI 'SflL~'iti1iiO oom PFiljil:O. iMomc-'i~ ~, eEim~,da pEiral C085te~,

30liCl!JCl,- (om iii! biJtBia dlimit'Q, iiliil, r=Qi'rItlli'F1o Co >tsGf:)ln~ Mi!Iktl,S'tteCUQfI;, . ;:am i-ea!tner ratil us em ~efO.. e arl!ti -fl~ia5i1'lg e 'Make IMe'AI :SeL:ee~i~1'1I liTa bl Uli;ldfi$. Cr,-ie· !lima 1'LCI.i'!;!' ~E!,FI'I@clg, e iJ;IE""eel'!>I;i1a'-a ~m b'J-anll:Ql B!'.alrgl usa,-l!1! ~!Il'!a, i£'l'IllIp l<l!t~ O!.! ,5a~ve {;II ~ele~~i;i' i;!;im 0 fl:Qnne' 'WaH" em I!,!JTI Inol.!l:J' canal, (IJ' que ii!'U ITz)_

'= A.g'!:IIr~ come'liE!r-ei es e~tefil!;:e~5, I!:br!ill ·~~teF.jpg' do&! j:iii!s<toili" E Y!'1i1!i!i .' 'f1J!;O qu e tLl1ei de umill monti!ll'lina-russa _, E!ta 1j:iIrlS5Ui, GIJ,rw~ 'i'I'I~lij·~~ e 1m iJi~s ~!JJiYil,!i,s IfitiiG4tdA5~ urna lliJiJa ~a ndlidi:iltal plllnl! ser lei Ibil.li:!kgrnul'1cl do e:!i~indL

5. I Ad,ic~oniE! u rna c::amad.ilj

. ~ . me ~Jlhl5te Th rasheld, CiJ.la.iiIil.itl: ;8.6 !11'~ L,~l~ ;:S, p.re~1so !.1m eenternc 'forte Ii!! be m del:alh.ooo. D~q1Je em 0 K. qllll.i:liildo :s.a~isft:i,k1.

.c rrl [!, lima n o¥cl it a mJJ.d al e :Fet~que tI, esil:&i'iil: i~ pi nt!l!Mal ql!!!1!~q uer deltal~ que' na@ ~1IlIE!'" E!~imi r .n13l a rlE!' usande urn brij~n ,OOfffJ 1 001% d~ op.!!Gid:idc_

7' iDup~IIlIYE!"g ~grnaJdg Cfi~tedi i~erni do estadll)n,aJlTlento, myde .sua dlr-e~aQ e roti:!:Oi;lll'!e-.a h@ma'l'!talFl1lel!'fl~'. OI,!,p~i~l;!)e a ~r!l@!~a 1'1'01,(8 mentE!' !!! ascnnda ,a tl'r,ig iMt Ji..gO'ra use Edit ~ Tra nsfa,r:m ~ lJii~or~~ DiS'bQ~;jj1 ~ liii'i®ntlllnlUi pS'F.lII que: eta ~i'>ee!flc;IiIa, dO'is !:e~G£' iilIa, mural ,e p~ r.a que' 5l!!as. aerdes se aLinnem as !:i@n:las dli:i nUfra~"

8· .... Se!li!il:I!JIl'iE!' a, Ci3iiF113tlSI C~tE!'" 100"19 i~l, ,e moo!:!' sua m,ire.;;:~

." ' . hQriUint;!~JiiIlitnl'eL A'SS'ifft ;:li~ II:iS~i!lif.j dD IlIdo oP.g~M Ida m~FliliElnn.l!i1 r~ ja, ~r 5'tGrn~J2',. Pinlbt ,g ~,}l'1iIlidiEi GOm iiJlFIlliJliTI G:loi!t'lJ d'~ lh9r.miija 1[1 di5ta.tJ;Ei-a PEi ra (lillie 8 ~eii:!llPecUvaI li:(I'rnbine C@.f'I'"i a! !C:o!i macfa Iprern !;irigll'!:a;l. Ca~~e',a sele)~ Wg II e ,a~idlJne 1!.!!'!I\a 'eamada cl".e Irna;si;ar.;!" 'I:E![Mi.ci3ind!m-J,SiE! ,me !!Ill!!! iE!~s. E!s!I:.3D cl eviimamE!nIE' dE!liTIa,Fl[almas. .

'llI"f.aba~he~ nil! 'J

i~1.II5~.-a~iJ dE le5~pflJl:il:

¥DG:'G :jiloilli!!' 'USEI]!" !l:iIw~qJU~r cli!O!sE!lnhlJ, 00 i'ia5lrUlillh,o q!Jte ~st:e. EscclJ:lJi 'ca!n~.Gi'no~ e50tili~adQ~ dlg ibain!l!leira I!:!~ 50'1. fii.lia5GE!I!:iI!l!~ de Japail:l, !:III.H!! VDi':B- Itjj mb~m 1P~!l!i' iIJI~i1iiZl!lt 2i p,!9lr!it do 8irqiJih;~ 'M!Jll"aLjpsd' Ida- Pl!lfl.~,

:.' I MOIRIAt

11[0" . 1~p!1i~iI:e.s.ui3~ 1II1N.a i:annada Eie e~te.fi!l:l,l c.t~ a l5iJ~BliiJSr~i!I! .

. '.' Pf! f!~1 !}ii!I, Ill;! !Edlt'~, T!i'i1lf1.5;fof!!!!,! ,~ ()I.rrt n~~I~ ~~'ffll(lid..;':!, ,;1\ peT9,pediv..c!i pTe~isa t!Jl1Illilinar clOOiil 0 1i'I1IJJII'a,l ~'1 OO~ illIl:!' alltull'C!i e Iar.gurOl]. AjuS.!Li:' (I< Ulief iiifI~e lii&f':~, ~verli!l1 e :iTIIIII~~!!Ire q iJtiind!l fi'iieil:es~rio paro!il Limitar as mud~F!~lil50 ~ ~ F,eal c!'O mural.

11." t·· IDupliq:ue- a camada ~~il'llg 'Sun e inwErta SLFa!i cif! res. ~ipUq!llE!' LIm

. ifaHm GaiIll!Scsia n EUu.F kom meis ;[i!l.i' 'fJli!OOS 20 pi);E!I!s] E! acliicoolitE! i.Jlffi~ ~1iii"i1tld\!l de ftn~~. 118 Ctrl"'!:lique ntil ~,~~ Pilit;i'i'lg Suill lQ~i'IlaL PBIF.1!! sel'e,d'!l)na~~~ eo ~ree;ncn.a ,e! 12IW1BdB de Frli8sC!!Irill CDm IPr.,gil:o. lsse eria ra urn ef,~ito ,me Sf! rn BFal.

Do - -i.-....,. -2' - - icii.~'"''"';!' \;j !li!R .... \F'!.II:;;J! D,", iCJi;r1I~j

CU8i1do se ~ praclso uj)l!'F.lml!'n~J:r (i)1ifI:bl,ii';!~~~S. i'!iYU"':'ii:!' '!!i& 'E'I~I:1m iP<lr'at "'Iii!~ qi.!:.a~ d~~~ II.! nQigna rn~Uh H, gll1.llP(j:; till!' camadas sao IIIIillSpM'Is;irl.rel5 per ~i:! r pl:l,s:sivC!L mudI.:Jr .I \!'iSi~II,Id2JEI(:I dii! 't.lii~ .;:amall'.at$ de uma 'tE!Z 00. lsso ramnam ajlJ!la quando !51? q U:E'r 1P.1f'.:J~1i' :.tofi~a(ii ~ J!l1i,!~.:i!llili" t!l1Q !:!iiIi~ iP"r;E' d" egmpO:::i;:;.~.(I ~~m '~'" ~1I1j;t~r.

1·-' 2'~ , O!l.lljJliqU8 a cameda ClJi3rSlI.\ell

I . / ~rigiIi'!lBl,€:' a,i~1'e 'Ii-! ~JSmUjratifii'l

Ittrl+iJ~ a! vermeloo eseure. IDe Clri+tClique' na ca mada R'lsing Stili'll illl'l..3f!11ie'.nte ,8 .!lIdi;:;ielY. iJm~ IGli,mi!ld.:l,tiI~ Iifillh;~.ji'i!I. A;1i1'!'F:t~ CtFl,~1 pam imh'Drti34!i !Ill ib 'G'illff'ilidiil l:rin1 fiji COaJste r sere dest.B!l:ad8 ~Lo, Rising! Sun.

,- 3: .•. [hJ~liWqjUe i31 Ci!lTlilii!icl~ .~'. Ca.fp,g rk 'G ,i\:IlWmiZ'nRl

EI P'fCl~'1J ndliaBde. ,da5 5i;imb~g. e If'fie-iQl-'~~$i Fe!\Q~ndo es !L~15 [Ctrl,,,,U. C.a~!IJE!' '0 alrnlu"1llQ 'l'Ii !!I1l1i~.jp~f d~ p,EiI~t~, e miil~~:Fi~o, !3! d'ilfeij~£1 d'!:J mural Adieione 1L!rT!8

~I'm!a da -d"e Ii!IJ usl~ CI;i~EIiF Bala ml:;I3,: arraslB' ~ sombras. ~r'a: i:i11t1l e es ,cl\e~~aq!lJe!j ~m am~ rele,

1 4i ...... 'Se~e~~ne ,t_OO~$ a$

_ _ . :caD1lli3,Gas ~!2E!'I.o i[i

bi!j,cki"Q reu nd e ~t;rJQMa .. !!IS F! uma (.(1 Fni::!d~ il!!e.' name:

G raffirtL Esoon ca, essa ~rmada ~~ mb~! dE ,zoom MLa, Q' !IF.s!ittl mm ill ~e."al'lfiieJrll13 ,Pen em v.ob do;! ,pk!t,::a F"7~~- CO!'!te

,8 mlE a pI.a'l:l3I em eutra c.i!ini'laaa; posiciDne'-ii!i ;£I~i~ dD gl~ffiti 1Tii!:i1 e:ii~\r,!J~1 de' !tBma;d~.

,'- [5- ~I Usa;: a .. 'feffoillmenta 'Wa~d emaILti!tQle!i".a.I.K~a~flDrvaLtil!.de

.' '50] p8i1"8 se'le~i:lnal" 0 te:cto ~-7'~'~ E! sahre-o, cnmo 'Fl·

em !J m FlO'i\[! 'i:'..!lIML iMifJ1i1 qIRiLq!J~r ~tur'fi ern dfi'i..!li di!i pI.6Gi!I., Ctl FregllJu. .iii ~,~-lo P t; !!idic:ien~ uiTiiill ~i!lmadiSli ~!J' FtfIasctl rn ~.:J r-l! ~i'fI"Ibiil\air.a ~eMl1UfaI !MI te:w:~.

,. _ , .. -'. C'arregl!lE! ,a sele;;~c Ie

I. '.1 ~rtt::Fie:h~~i!j Q!Jm IPFiti~:o nUfM nOMa Ci3J11:!1 ilia. iD'e. Cii:!"l+Q~qlUe Fii;! eafl!i~da. ,a~~[ff1.e i!!I 5e~ei7~@ ~iill'aI dma ~"i:! dfre.ita e adnd@ne uma G2imada dE! m85!r1!1ra parral ,obte:r '!lim ,ef:ei'l\ti. JI:L !Aleel!lfi'ireg we i!I g~~" p-~r!'i::hlihil! (;:Q!fr! Ib~l!'!!XI nUrM I"!~ e',lj'rna ai:!' e' !Wl'Itei~ ~fI'lQ Nefif! .. IEI!ltWl!hi;l '51,!~en~~

_ _..._~ .J\'

.s! ~lli!~a.o:' ,~ssa Gl!il'D8u'al S!l!'ra

apenaos lim OOil'iitomo em neen, Au !'f!eF!~-g ~al'"~ elms e' ill !!!!ireita.

, 71 ~:rr~~~ ~i~:=::ann ~,

BluF' s.t,!a'ilE'_ CanES ue- a s~,le~a~

Pc ne~ne~-g !i,;~ffIi preli!l!, Q!;it~1U1~ !llIrF'i iGa,u!!isi'an IBLue de :20 ~iXlE!1ls e' iiflOW~O!l p;:3lr& 0 'food1o da:; ciilm~!ili5. como ume se (1fIiDrnl, SB'lec ionE! DiS ~~mE!li1IbJS; da rl1i;1'F!.f"antJi;I-n;lS2i; fJ'liD'ii3I U!I'I'!;;I SiI!'4f;OO, de :sua ~s.t:'1JlM Ipam dnna doll! ~1!.8~a eo pree:r.Jd'I!:!i-.fi (;(lIm IpreJto. !'TiEi~,rarc!d'{i-g !"!~ 't(!i~~, d'~ :5i!!'!at

:1" ·8', ~;hll'"a!iil 21rqIII i'ilDI 'm Ul'"aJI..ps'Irl', que dam-a urn

_' ai~pectD jlljil DDF1IiIpmis~:aIl_ liiiSi ra-a de IiTlOOiJ 'quit e!1.e (:ub rtl :!;!Jtilrn~n~ o!II pttlit:i!L Ad iil:I~f"iie !oJ i"M CamB dB d'e m.a:iiCBII"ii, [Ie Ctrli~liqlJJe ilI'iI ,p la.ea e pinrte 'Ill i;il!iEii:o dir,eito ,ca mesma 'OOIl'Fii!) se II;! !l;:!ojem 3D 'Clsti~ SJ;l mll't:cl:!i:i!l mrl.a I:llil';'wlfa da pL2IcOI'_ Ad i!:iol"U!! :9[im~lj;:as. a!Jo Jet

11 19fif'ii~lli!;1 I' 1"1:1 ~ II ~ ~~. ~

2- O· -I Se~e~i,oinle, e g!raffii'i at!~tf;""-a_t"O. c:~loq~e'~Q em ~i ma dt! I· . m,oIl1~'.3F1haH'1USSa II! abra~ cl'D !DbJe~"O 3'D1.. 0 up IJ~ us e !\litii!Jd fll'!~ n~ 98m~cl a~ i;ib! (loatelF ~(lII ~lfei~"Q 1;1 u e iii ume nt-e' iI

a ~'an3'm claJ :JEl'.

21." ~leciJ!i.ine 'Figl,l re' ,d;,e 'ml,iirnlpsdl' e ~nS]Fa~(i ,em c:iilm ~ _ !liIo ~ bjet!;!1 lD, EUI j~ '!!l re~~ygi, J;:nt'~(i, .;J',~~n~ acliidcne 'i'na~~ !!i_OJ111ibras, Flaml qU8 [l' pEllrSani3 g81TI Fiq,UE!, SE!par:ado d[l 'fUindll_ lI..ocE! l:a m'bem ~lld8 samplea .. furmas, ,3D e m~iSJi:i!lii'''·lli ~ 111j f1re'G do ~M\amilgo d_Ci< CIIIf'\:Ili se qjJ~F' adiic:ill:ml5lf ma~ de1:.a~he5.

,.. ",'. [;iij pUque' '0 objof1t01 3D ,em iJlm iffIa ..... o

_: , .... ~elJrnent!l. Adle;i!l1ln~ oil! camada ,de! ii:!,jl)l.50te' Thr-e.s!hold novam~n;te par.a crjar !.I'm !e'.stelliei1 ;;I'

~ i"t~r d!li fliJSlJr.:!~5Q. IJ:;~ :!i rllJl~QI S~ teet (:IJ~ e !:i'ie. dUill5 ff.c'llll'!; ~l!iniadal~: pFiE:ii!'il!l;iha 'lii-S I~m prnto If! lara rI,ia, obt,eMQI Jrll3lis IJmiili arte,

22.,' '. A 8i1:ai~a, fil7l'al e '1:1 chi3J[l_ ~'5,OOlhi traDi;lllia:r nurn

1 / Qi!lMli'io eern ~9i.Mi '@m~'I.\li!, ten tiliJ; endas, refl~~~ if

pfJi~s. 'Sif! ~S"Siili S't!i!il m!.llilO rnf'iiiip ~~do" !/!DOD' p;odil!! iC@loca-r' mals 'g raUitiG e d!istofre~los M ;citl~. me5r1f'10, Mm

········a······ ·rla···· c·· "a" ". d···· a' .... ·1···· n' ' .. 1

//,~ ../( •. '-" I':' . , ::. . ' .

. _ .• - . ..- ..•... " ..... . . ..... I "" ... - _I _

"

'm·······a····

• ••• •• • •••••••••

I-Ia 20 afl es, a rn ~I h O'f

'...I; ~

tr~! "'" a ~ ara yore s::!'

lnspifa.r em l8.r~Hnagem I tPajsa:sI~O e: easa de campo. 1'udo muite bern expHcadinhc para v,oc:e

III 80 00 rrer Q 1":1-5(:0 deer r ar,

A re.vi,~ a para q u ern I eva vic ~Qg am ~ a ~ri 0 .. Aq u i., I('e,p (l r~ a:g !ElfiS oom plet as, 0 m undo dos 9,8mem,fm{aoo~ p revl ew 9, e d i cas para

Xbo x, PSI. !FS2. Ge! OOA I DSe Fe

A mal of e melho ~ reviSit a de' fot'o gna:f i a 'j:! ars P ron~o n als Q amado res iii(VaJ"I ~'dios. A eada edi9io revel,a1_mos, as

no vlda!1es, f 8!l\BI1'IOS t est lEiS, 'B dam D ~ d i DaB: e:~d 1L119'V.a.S para illS am antes da I'cn otg raf ia:.

.ilL • •

;1"1, lIi!1an i3lfa m iUS·'

~.pr~ncl ~r' is se m,";]J1'l t'er' at u a.ll2:8d 0 rom iii into ~ rm aflm .. No aJ-FOM que vem rom a. re."d sta, OJ VOO.S 00 m~let os em port u g~.U~'6 a celena'S dre pmg.r3Jl1:3.£ uteis. e diiJ,!'iE rl idea

A rerlfiSLa para Quem tern au prst a nd e: ter cam era d t rJi~ a I.. V,eja t i3s'I es LXI mp aral i V,Q S 001'111 M lJ1Iaqu~nas oomp;;itdas. clcas para ~ O'(O,g va~';fiJ~ mel h or Ell

t ruqu es diV 'f am n ant e mu l"i do da f 0 I og ~;aJn~ d'ig i tal,

A I em cos deSl'iillos m al s badaiados'do Bra~I' ~ do'

mu n do, ~odo m es m(l,:ti ~amoiS nollOs lug 8f'8cS qru B ¥.afern 21 pena ronheoor. ~flctUS\le!

ret eiiros n is:6r~ c:o~ cru ze~ ro~ r,E:rD. rts e eeet url sm []O,

Ha mars de 10 ancs a re\!il~a de info rlT] at lea, 00 m ffi-roM m ais ~eIi.d td~ fl ij fa.Ir a!it Tod-o mt!s'~ rsz proQlI'eITla!l com p let0:5IP!31 a p uof i'~ 41 11 ais lib i!lf',~is,.

'e~ Il,J dant ~i e' tocla, a f am mao

A revl ~ a inc i,~ e n.sav'B~ para ~r~ 1~'i~S e d!23 9 nera Traz

!p 0 rt h~ Iii) de art i98S do munco I f'rleirro! I,m or~ali s pa500 '81 p'lEIs;;o, re"~ ert ag 12'11 S 00 om 0 1!.:!!1'~\i!erm da arte digital ,I!!!' iO mel h O~ ida, rrevl:il iii 3D World:

Todo mes nas bancas, pelo fone 0800 SS 76 67

d I' I·"d d

- ,

,: ". -t . . '~, '. - .' ..... .: .... ~.. I . ~ '. . .. "' r '". .... "'. .," . " "'. .

- . - - .

-, I " "

, ,

Ie a ra qua nac

ou no site www.europanet.com.br ~

EO ria. SeIJl SJJc:e~ vore eneen ~ ra UJdo 0 QlLlle predsa lP ara ap:ro veH ar as mel herss e paM unid !ldes, au m er'l'~'~r

as iJ/endi ~s, ~dlm~ n i ~ r: a~ :E1Jl

p uop reo n ego do e wical' da. ello lu¢o de. aia !Carre'i Fa.

X8()X 300 e aJ Rl!!vi S; a ot ie aJ dlo XbtfX no Br 219 1_ Tr,az eern piLg i.rl as d 6' 00 !'lIt E:!Udo

eJlcil UslVill 5Cllb re 0 vlld eog arn e da M icro:ooU. ReV! (!MJ ~

a naU~~ an h::dpad~ coo s

I al'l'~ e~t es e dioas.

Ch,jBg ou a mai s oom p I et ~ revi~3. de NI nt endo ~o Hf 831. sao cem pag i n as 00 til t udo

9:) bfJe (I un iverro Nhn tendo, lll1auli mao seQOes 90 b re jogo,s anHgo~ delonados

00 rnpletcs e del' alhad Q~.

At ~€lvj ~a brasiilei F~ 'f! !e'it ~ para Vi ebm.es ei':S., ow e1J~esiJ9Iners e p rc 9 ramador as agora rom oont,eudo exd US\ilti eta r~Sl'a b rh aFt lea . ntJ1, 0 i3t.e t ra;z' cs :3J ~tw ares dit,aa;.g s na lFe!Ji'!:il8i. nip~'s e progfamas Lit !ailS.

PI ayS aJ io'n e aJ reVil st aJ de g!3.mnes m aJ 5 ven did a do STaSi. EI a 'I raz preview s eIle novo s jog os. g,al1'llee detonados '~I:E:. 0 Final e iLlicas·1P :ira! qu em 9 o:fil,:5j. die PSI, I Ifl'B2 0 U FSF!:

A ViDeo9}m e a IbEblia dos eJea,roe~e~.ro n i cos; leiUJi ra

o brig ale ria par,a

a:f idonado s ,e f orm ari~ res ell€!' oj) p~rlIiao '1m b re :g) rn, horne t heat er, t 8q1ollog i a di g~1 td I TV e inf 0 rm ~H ca.

E d if erent e d e' ~ LlI do 0 qjUl€: e:;:I!le. no Br:e~H. MOloM a'( e a fev]st a eos a,p aJ)(>o nad1o~ POf m lOt o{;iol~t as. N ~o

i m pori ,!iii '~ \1'000 t.ern urn a 00 i'ncFemen~iiid!i ou IB 0 'eliz pro'P'F~rel al [0 dle u rna lHIilr I eyh

A r,g;vi~ a para qu~rn busea LHlli1 8. al.urn.a n! a~o

e,q u U [brad a e. 00 n 5dernt e, eorn qualidade de vida piMa ~ e ,paraJ 10 ~ane~'-a_,

IED'I'TIORA *'

*' *

'*'*

*: ..

*. *.

fr,_.h_ .• ·

]!IT

;EU'F, 'A

~MAYA

1 to PFQf1~5S!:!'F e. [b~~dlll .er.n ,!;Ip!;!lI"!aS yrn IFas(;unl1o ;:::Q ni!:el~lllIilIlL. ESbE! :pIa Flo da 'imagem, runts mente com '~M bra'S ,sim,ples. re 0 ~rq!,!!VQ ~~t:START,mlb, dj~~!'1IiveU ~a!\a dOWflLo!:li!!! ne :zlte, Aperte P.l per;ill a~iYar 0

me 111 WI :~L1fgfins. M ude ji)2i1i"a al ~isa'D F"f"oott ilFlDlt! :. PillniJ!L~ ""'" Ofllihliligr.!i!~~i{: 4, rrnFl to \lOGii ~!ilIde "'Q~,r iii vi&ao· ~Ie j:!e<_fS~e<:ti~ indb oil! P'aIl1e!l"5 -+ PeTS;~ell:ti~E! ~ F,!e~l?, 5eleclEilllE!' C~~e -+ P©~i;l1'! Pri!'Jl!iti ... e~" Cii!rtifti;jly~s-e de q!lJlE!' I'nlleradlW! CrE'atoonl ~t;3 c'l!sabiL~d1[!_ :Se:k:d !:line' C'!..ib~, do iiI'Ieunb ~iJhrn'leli'lil.:l,

2· SeledQilile ,Edit IMleslli ~ lnsert Edlge tCtlp

_ .'__I Tnel; idi IilUE!' na Q31i);E, @pt'ions.. St:!LEl::i:on s

'~LJ ~tip!.e- ed,e tOO'J:!t;'. Aj,IJ~ ·"hllmDer e.f e;dg~ LoQ~' a 3. CUilIYel' nu 1'fi'.1ll be rdla 19~:e!"i:!li va ;i'I ItdH -;;., IDes.el'E!d~ Seleciol'H:! a h!l!Ta,me~tal Si4iLe U:U. M" l1I'IaodQ verlle:< IIF'9ll ,y I!jif.onnize ~ 1135cal!ii alii;' ritar' oC'Illil'i[J a 5cmen,::.h!llJt iilIGiIfiiii. NIll! modo o'bjeet .[FSI, :;.;::,[e;ciion'le rMe~n ~ S'I1\OQith ,~, Op;i]Qn::i. AJI!!!5"~e '0 ivi5io!:)1 ie'i'~hi{ ~!li!1 :!, ~a1'i~ al k1tt3;e ~mm.}thi. ESG.a~E' e miJlll'a alL'4!i iEI p.os'i.:;:.ki IOOIl'n;!:taJ .. iM1l1 moolll 'fiqce' ~F'~ 1:1, 'Si'a~"i!Jii'iIe lill del·c~~ ifIi boi"d.§l inferilJli:

, ~~r.a i;! bo~. ~le\::ione 'ymi31 ~Fied~, !l1Iuill~rn rillc~:' ~rnjetE!~a5 pi9 j";i!i dentro. IDelete' 01 eeni:to die 'boca e of! meMif:le do iTrIodelo sern !l) ~lh;l;:i ,e a l!:i~ Iha. N@ lI'fIod!l!! @bjec:~~ va g [M'estl! .~ MirJiCif Ge:(!lIMil1)!' -310' OpUCi'f'l$. Aj!!.lS'te

1M il'1ror lJirediiJri a -,;(. pressi.one MilrrQr: NB moeo ~d9i!l. ~toftk;lii'~ .g5 Ib.ordi!:J:!; i Me.F[Or~~ iii.!ls qlJ'atJ"O reoees irfferioroes de ol'hii:i diren'(J, remaml! f:i!!IFA E'~1t Ml;!sh '-7 [ile~~e bEig;e/lli;!il'itI;!:(, C.em IEdit ,r.te~ '-7 ,5ri~t ~'l~!:!O!'l1 TOQL ii!dli~oo!'1le'~!i! bllmas 1E!~ibldas ad rna. Use al bC~1!! ~!:I'Fl TO[j1. leom 'f'I,hJlmber Clf edge loor;v;" ,~jiJ'S1liido p.tI ra ~ I par@ iil!d~dO'l1a r detalhie5 lem wLt.g da Ibol!:a~

5 P:o:IIF8 fazar lim dl:JlS; iJ lhiJs. Cl'Eal:e: ~

N UHB:5 Pl"imiti!ie;i!; ..,. 51!! he-re ['f'rlnriQ]IJ}~. se que' Inrtera~tiv:e C~Hon eiti! ·de5a.b~ita;go.]. Roti;u:irlne 11;1 Il.h~ ,em 90 gra us na CCil!l!itl!eMlada X e l'I"ii:MII-Q i;libii a pB5i~,a1l cElI'Ti;!'ta. Os i;llhl;ls dg pii!J'f~r ooa, 'Glsta!:::J1 jJ'BIiif:ei[a i"FI8l11te' ~'Sf-6.rD5, ;ent>Eio ter:;:ei IiIIJ e defOrl'l'lar'.ilI ~sre ra AJpert\!i! F:2 e .5;e~~!Ill!fb'~ 'Crei,'!!~-e ~~~rrne:r:~ -+ 'L.;'!!Ullele"~ Optioli's . .AJ;u'S.'be C1JJ~ce :Lat~IDB ill ·1I'ra nsform aH, p!J-ints' eo IDi~ii5.;r<rn5. em 3, :ffi, 2'_ Cli>qllJlE! cam c bO't!riJ' ililirni~u nil ~'Ligi! e mUlde< pmr!l lfrn~ Point. Rewqlue Q~ PQII'ri06 cia '~reti~; r'Orm8tni:lo ill! 'OUiii~ Ref,l'ita tw:mo [pa:ra 'Il IlUIm iIl!lho_

7 ~o 1m r;rd~ ;~I~je~t. d'y_lP~'iq l,!I~ Q ~~,e~~ e mo!t!il a tQ[Jpla pEl ra out liD la do. rar;a if!! ImO'FCI OUl)ioEr dypli'alr~ao cia ,olf'ig~i1\Hrt IN'Ei I!:!rii!tlli'fli!l. ,cl ele~~ to'd.i!!5i a:;; Faee!S. i!b.a~~!;10 do IpeSCOlj:o. E'rn u f'!'l!.e dl!ll~li ea~.aoJ delete tud~. [fRE!nos, as ;SE! ri E!S 1[',en~r:ai5 [0 ql! e 5!2! ~rt~i1i5fGi'mar.!1r Fillr (.!!mn i5~~li): Frm CiiLiIilnlr ropi.lll" iIiIe.tet-.e 8! 1ToI::I'ln Er !!lIB c.i!lbe;;a, ,~ef:(erndo u m lP-!!Il!ll'~illI ,me ~a'F~icl a ~a ra a J,ai&C_ Se~ecii!!lfrc! iI;~~ ~QP'iii: U5i1!11'1 dill! ii:! ~.;!!ii~ eng Fll'!e~. a,hi!!i!~ ~OO!JiS as Tralns~ai~es pa~a 0,.

I Proie~ .;i rnslhe dg, ~~e~o i;ti1'iFi .a '~et.;!1

.... @i:ul, ~r!'! d~1'" e5pe55YFIg gO 11'f!ii!.terial ILle'let'8 a 1l!1ii!1.'ade di rei't31 d~l~. rNo medo ~l:Ije:c~. use ;ii, fNral~ftta Spl!jt ~M 'e· i!!Ie5e l'Ii'le' me'ta~e I~a! fcu'nu! em V de pefJeeif~ [Pressio.n,e ,Eirr.ter paF:a 5a~r iii 13, '(errame-I'It3i e' delete 13 $ f.;;ir::;E!$. IPr'EI_jete' ;;rs f;;r>l:_E!':S: di;l' ~.l;):pO d'C! j)!ll~Q[!. iGTlallld!Q.I[J cf!la rililiA 0: re:toqw fj 05 veiM'ices. 'QOffr'r!i) i'or ,nece~m,. '~pettre !:I ge@m~tria ~!'!11 --X. f.~.;;h~ !;Ii bY~;ilI~ ~!llfr wlla de! 'fmlITll3i em V 'SE!g lH"aF!lco Shi ft, seleclonando berdas arclJacE!ITIi~e:!;; e USE!lIlIclcr .a fNiilimc.n I.\Ii Bfi!l:ilge,

3 SeleciiJ ri~@ se'i5_laces para ~IJI [J1",i~do des

_ o'lihos". Va a Ibcllt M~h -:1' .~tnrde; 'Use a ,r!::!l-Ci!lJ1i p~lFfiIlPifiO.n!l!iI1iIi": F>!IIifa uiT'II ii:liIco IPa.H90i'r'§~ ~iil!r.a UFna oreU'ia'j' deLet:e iii' fa;ee ,PrQ((ima dB cabe~a_ Ajuste. 'Smlloth IJi ... islllri L,eve ls. , a L

I¥a~ a fOrimi31 iii a !:::J;Fe'[lhor n:ltQGall"ido os wrtic:es", IProjB'te os' ,cetalh[;!s r'iio:i cace9'!. em ~ ida,

reg iEiu da GreLIl8., Ifl' ~a'ita uili'r bUF~(O para ~ I!:!retl-!;;:!'. No rood\tl iIlit!jell:t :$:eLedtine a CgDeifi'! e ,a IIlrre'lha; i'.i1£sn -7- Combine.. INlo rnmcl£i edge. ~egij ~ 0 Shift ~ '8!!lliNir:rfflill !!riSo b:i:lmtI~~ ~i'rIrt-riorll:;~ va ;§ Eieit M!lislh ._, B~[rlI[JD' ~ IDiptions., Aju:stl!! 15et 'DiNi'siMS, ~ra :O~ p reooi.:me' Bridge.

6 Mieione< edge' l£!a,~:!!: &m 'i!oh:a ,mal BII"i!l;!i iili!!

I I i:wC[;i, IPe-rmi'tr.f'it:W a cria~~o de 'f,01l'11fiai:

rrna·is, e~F!'res5i1vas" e adit: iD:n~ OlJltlITiS nms

!:::J rifidos, C!liIS o~nQs P<Br:1l r.t'GiiHa r !LIm !'3I1~al~[;! 1iI2Itural,r:!Io 9h~!Ibr:! !1lCIU~l3 17. RlE!oo~,ue. lOS wrH:?I35. dos IO[j'iiEid~s ale que a~ gl'i:lbo:s CI1Iiblilii'ri'i! neh~s. tend@ aitell'!~aO para iijue 05 ~ldb$5 n~i:i t;enhi31Flil ~f,Ij!e rSE!qCE!S cam a, calb~ 1:'Il' q ue ~od'of. mUE:i!I F jpi'iJ b~m:!i~ dli!' ~'i'rd~l"i:Zi!loi;_ioJ_ 1'h.I'!J~e qi..:i~ !J p!3~nag r:m, 850 t.trnl lQi~iOs! ~ pii)d'e ad iii!~Orr8·-1.o5. :se ,~ljJiier.

9 Ag!J'ra" acs ·bra!;;os~ COFmi?CE!' ili1lc,[J1 a

_ C:rE!a te ~, f!li:IlygiJ rr. P~lm iti~5 -j C~lr~dei" ~ Optio:rr..4}. Ajw",te RmdiiJ ~ j:rlilHi 0, 5. ~u5'te H.eig!'itt, d i\!~sa.es· de Aii:ts eo

IH E! ighE e.m S. Nfl, mi:i.mo vell'tex. I"!2!t!J;~ LI!E!-l[IS al.£i fiic..a·fll:::im liIi3I~ldo::. li::!JIm ,a IS!Gl1selilsho!: os· hils e:d9-e· L:r'IilIPsl mals ao !l::elllrro [;!s'tao

IU nid OS 'P!ii Fa! f·t:! rrrr!!llr' (li c:otoitekJ, ,~ Ot], Iremanesce ntes est~!l) ,ajl!!5mdla.-s; para a fmTlilia~ao :da5, aIFeli!lS, dOl biceps. e rill .!ifill~bri!i ~f!. E'spa~!!i lm'ie;rutQ'~ OO.f'ftf! e~a.,~:; Ipe-rmill!!llln l'l'Wl'r~s moviiFfr ~iitf!8 de ~1'r'~tllbrn~iJI lI'ro1ll 1"II0J1!! dla, r[~9in 9, [lupUq we '01 bfof!;;~.

I 0,,' Mov.;ti os br.a"T-iliI5 i;!1~e ~ IP~i~.ijt;;i

',~ 'IQOrt'8uL IBorclias G loops ;z~tr.ls d;ev;em 8le1i" ad,j'otioil'llB,dM na regi i!i® d~s !:lm'blfQ5. gi:! .i!'! lece, A:i5im. 0 bra~@ se elllciillixar.a '(;0""1'110 I!.!mi;! po:nte loonf,irj!l.a :sCn!'<E!'ri!sJtclii:l D ele~e as 'face's B,e !l:amla plliin.IiI ·dD brl!MjiJ ~ .::!liS q'IJ;§ti'e mi:i·i~ .p rh:o:~mi!l'5 d~ Br:~8 dG ·omb N •. A.rie:li:e a. I:i F!:i~' 810 jaleeo usa Ilidflo if! meSliTIlfl me~'Ocl!i:i CfI mbi'l'le IE!

8 f! cl9e. g ~ r;.§:!~~I:), RelPt1ii!. e!;i~ r;!ii!~1<1 par'ij Ii! ClUitro hi r,aso.

13 ~;~f~~;~ ~~m:,~~~~:~~g~ g;:~~~r

=) ~p~ion~. Neste dlialogo" es'!:,oUha Edlit .~. ,Re:iel Se~ti!lg:s. Aj:!.!5te' .a~ dr'Vi5il!~,5; d,~ A¥.is PI1l ~I 1;1;1, e as Ie HeEg hit ,e f!TI; 8. Cli.q.ue em Crea~E!'. A.p li!i!l!JIE! i3i samhra .skin M na mi8!ll1. Retoq:oo a:; v.~ r tio!1i;!;' ~t8 q!JI~ tli m501 fiqll.llG' .:'Omo ::i ~Fe~1ij5tJ@t eel i'tlICi. IDe~.ete aJS lialces dill! fi.m de p-UI~SO. Mal a .... dra, j;lOIfll~:a,. delE!te· iClS bOf\doili!ii den"tro ,goa r~ ee fill'1~l'5em F'e ITl!:i'ife!F i;l-5' propri'as faces.

11 19fif'ii~lli!;1 I' i""1!1 ~ II ~ ~~. ~

'1' 6' AllIIi:'Grone ed9E!! mo ~s mi5 j !dlnta's do

. " " dledEilo. Se ,e~...IlI geumetria nEi,o. [O'i

,il!"!'l: lu Ida',. '!.Im ded,!'!, !;!IY ged.a!l:l l!:li:i m .rigl~irl!!31 pa~cefF.a fIll!i5, urn ca!lO d,o .que. !;I. mel 1P~lrlle d-Q i;:fI rpi:i ,numaliio .. RellDqjl!l E!' 0.5 '...Elftil:E!s do L~do inf~rior !1Ia ,i'I1:il1lJ i!iI~~' quil'! flI Fm~:m iIlI base do ded:§ 01 i'o~.he a sereenshetl, Use ~ 'fe rl'"aJmeFlita SIll·lit ~ly~0.n e re~Eli;jiWie as ~r.i~~!5. pi;! r<:!1 !I;(In!O!i;;! rter qua lq uer PQli'9@n~ em qua d rades, lj!;llpUqlU12" ,a mao.

11.'1 :1' Adill;mlfll~ 1Tlii;lJ5 edge· !~Q(P$ ,em wLta B'.;i

re~ia.~1 dQ 'l:o~rl Fino e ne '1!I'I1 d ~ Jatec;o, o qUE! li!lfin:.:!ir.3, as DQrna!:.. Corte urns ('Ofmal em V flO 'fun~o d\!ll ('f'f:itt'el' ,diG .~ele:co. Ad ielene ed !;liE:' L~Cfp5. eX~l"~ InEiS nate~ is 1Iili:! j,i!~,!.Ieta Ipara c;ria r um2i rorl'llla ool'1PlJl"t3Il a ngWli:ar !I;Il!Iando II) !'I1iD.deLn 'fell" relll!cl~rf2~ dli;!!. Agora .lliQiGkm;g l1~i CIi prim!l!iira "5!lJnmor.'ll. SC!"lc!dofLi!!! 'i,i'ilijOOO'ji,l ~ R'~M~riG'lgl i~ditQil" .~. H~p~rsh!aid e. 'U~ @ serell d~ !I1!'!@u~e IPi'!r~ irV~Il1F ~ $i:iDT'!br.;;! ~al[~eruM df!liil~m dlo ]a le,eo IE cia cemise~a.

14 ~~ee~ ;:~:'d:~:~~~~ r.'~~; Dn na

ICli!nsis~E! lila COIli!i!'NO .cos ceoo!:l. erie' urn ,cililfltilro ipoljgQiiil::il oom. ssls dIM~l3e:;. d,~ A~r~ e tre.5. !;Ie l"Iei.~ht. Reooq!!e' es vedice5 alee. CfI n$'E!!BIlIIi'r !j.urna, 'f,[j rma p~rEj.[.idi;! ~m declo$.. As m omas d i:jS pOI'III!!!!IS d Elio'i3rn '51l-t ~ Gle<ta das. pi!i r.a :5:l!! 1i'rTar de 'triai"iig!Jl.a~oeg. ApH!:I!.H~ ill s;ornblf.fll $k~lI'!t.<1 ,~ dillJp'li"'Al!-!e ~ o~J~:~'@ ·tlf.e5· ve;;;:e5. .R'E!rDI'm s ca,Ba UIili'i para qlllE! e~es !:.3~b am ·em s-eus re.sp&:lbi!l[ls deBes.

II 7, ' C'IllI"'I$tFllJlr Yfflol!! !'I1IgU-l.~ ii:@mplexiaI@

II _" partl r die' pa,rteG. !5;im,~ les pi!l~l1Ece Il:iIarIcelf'ta. Plfiii.!il Mod~!l.Ci<!; ii\'e~!!!:' e~m.G. Se:iildlo assirn, I!Isarei es me51'f1!!)S pri!l1!cipio~ !ilia IC[l!Flstl:"IU~afl' do pe .. A pernal SCE! r,;3 :uml

ci limllrQ po!igll;iflia l 'FE't.i; ... ::aEl~~ Iilit:j. [pe:s,. C:Ub05 'po~i9 Dni!ill~ IP 1'U]!JUi,mo:s '1::1' Ii.lIllid os cam' e:C.gCi L~o~ '!ildLc:r~fli3!i8. As flIllIr.:es ser.§o· ernmo I!:;!;il!'!'llb inii!,d2l~; F~lfgof! i;!50 '8 rl cl9~ de1ferf! ~IF lIsados ·para f-ecl'1a r a'S rna In illS.

I:[lm~ in~das. A.p~Ji~.lJlE! i31 smmm.re !leg M.

11"2,' ", 5elec~Ofiie' il)reBl'e ~ NUfilIB5

L_," _. PrilT1!rti¥E!:!! ~, Spner'e'~' O~tii;!.ns.. ~j!l!lStE!' . M!JIrFiilJ:.i!;r·'of SE!dilJns' 'iE!' "Numbell [If s:pans' ~F8' S; PF1E!8Sio.ne. !Create. Na ca[i(;3I CluinncL oI!ij~'l\~ Rctfl'llf: X ~~ 9{t Sea[i!: Y lP!ZIfoill a. 15 e '~~e X·e Z lP~foill 0.5. Ape!'1te F4, ql.li2 'lJ'13i im meFlII!I ~Sl:l rfaees, P.alral i3lume-mal"" ,Eli nrwl die idG'tallYlli'I'I!B'cnie. dIqu[l' oom .1). Diiiitao dilre·iIDiJ. na ~fe.ra. Ii s!i!>\ec:iooe' is"[Ipsf1if15.. Clique <e alT~ste um [Clop. '5t:Ilet:tt.i\'Iie Edil NIJRBS -+ 'I~sert i::;lo,par.m5. Cljq ue 1i:0 Ffi, 0 1I!iIJ't~iIJ! BireitiJ l1Ia Bsf"E! ra € iE:sclJllha Contml. 'iteriLt'JoL M!Jiiili lOS C'on'tf\D[ V~rt~:( ~; :!iiLI~' 1j fermi] olJi"retolli. 0 wpliqiJC fnl!llios Dulo05 Irl' !3!p~l;,l!E:' a 50:1TI!blf'a iButtan M em (',iiIda 1I.I1lfI.

" 5" 1lE!'l.ete .as f~a!i:eos na ba, 5i:!' de 'Ea, cal _'~- .' 'merna dll. de.Efic e ,Be cada hmma

"'Qr~~pill!Ftid~ n!i~ a3 lifiio: ,oo·mbi ne .[I~

.iJled 05 It.Qm 1111 m8111a da mao·e fa~~ Q mE!Sl1!Iifl! pa,ral !Iii delfli:aiJl. 0 fi1eda,i:i !!IievE' se f' !Oli'illEliil!la cll[! ern ~.5 9 ril'!J'S ~ l!I'adili diJ'5

de-d os, P.8r.e· que ·quall'! BI[! eLf: (.01T i'i~fflde;.rii!adlo.i ele· s.eja rnt'aci ofl~do!)

,e.m ba ix~ d!!,;!s OIj!l~JftJ5. l!i!e !1!1!;'~s .. ·e n~o ~e:1'I ~i!'!I ,me[es. Combi Fie; [II d@'cl.ao ,oom ,a m;3]iJ'. IJ~ .. ~ .!i ri!!'rr,mlifl~f:ll~ Bj'lldg~ F'i!iIF,Ii utilifi i::!If Ii:!

ffii9 mooo_ ,Adieioo~ !:ldgC!" W!JI~S cd:rll~ f'iiils. junta.s d01'i. Jded ~8.

"1-8"~ , I?a~ mooe~ra v1r.ilha.l[rie' um DUDiJ' , ' ,~hgoflfll '!fal i!i M·e~1ll 4 .Smootl1i 4- 'Optiorl'S. oiJ uste 'OMsiolf'i leve!15· em :2' e oEsoalE!' p.;ira ~l'1ichel'" fli E!liiflPfiL ApUque a, :SGl'iiioc.a [£g1M. Eu nile t.eV'ib!ilool oolf'nlbfna r i!I5 p!Ni'laIS C:OrFll i!!I ... i ri~hi!l. 'i'isllo qUE!' illiil:e-n:'!2ii::'!;aes ·de P!)Il~cJ'lo~ p.od~m Icmld'Mllii" ~'frriM ~l1'ObLern~ d'e Fe.n!i!e ri~g~~o e. j~ !:IiUe iii \.IlTi!ha naa 'SE!ra vI!ita n 0 m[ld~oo,. diei~fiE!1' !I:iI~ 1~it!j miHIi"i\O . .tJIltlnt~nliii!i .I1i:!:, p;erfil!ls, 'S!Ili~IRl;:!as p.llii'1!l puo'l!ir m!J~·~.i!iS com

rfu[li6 lacilidade ..

....3.. [7

~MAYA

1 ,- -_ Em seglJiidal, I~ es b~lo. s.eleci~~e 0

_ -~ pr,ofte5-Ser e va -a D 15!~l~ ,~, H I~e ...=, Selection, Mlude a '~i~o 'em Pa'!1ells ,~ (llrltoglr-all'l hie --t- ~rol1l~~ ,Esml!ha Mes h '-7' C.Fi~i!:ht!l!~ P'0lllgen Teel. C l-iqUi;J' 1~:!i'iftIi i i'I~li'ilr alguns ~e rtice's" 'trace' em '~Q;lt:al da f'(!lrma ,;:tom eabeLi:l1 a, pa!fi[f' EI\a a rte (;GI'I Eeil,uH'.l~_ ,Ape'rtE! Entell" palr.;;!1 fi !'Io!!!i~~ r ~ IU~ dl8 f~!'1farn{:~tE![iii'llid i!i ~SS!:!' 'p!l)~~!lI,onD em !liIua dll"achlS !IIsall1lirlo i!I ferf.f!lmenl\!ll 5pH~ !Po l:r~ n, Prajete I!:IS.

CI'!.!ad Fa do~ e-m ~Tes. dime!lSCe5. ~et!XI".Ie 0'5. verti c'es fr[i[l'ita~s pa ra alliir·edcnaalli" !D cabello. de~;.i;aWldQ-O< !'IIlBfI;fI;;i i;iUi;I,d r,;:u:lIa",

'-2. ~-.-. DI A p;;!r~~ dE tras cl~ !:;abe~~ '~~m

I - --_ - IPtan Q a Gn;:!I't.9aD. lFii3ira mo(liImi!J j" Ii;!ilsa

~pjl'ii!l:'dad~'. dlup,Uqli.ie a ma ~h~ ;do Gel be~o. E5'l:i,'!illi: Ii!! '~~IPFa em - ~ II"!!;! !l;!l1IQrljj el'!i;!Jd~ Z 1;;' 'iracllll;;a pa ra, -,cUi ,Elm "l., tambem_ Of! lel:e as 1'iB!::es !pIa n_l~kli!icl'as d~ am bas IJ 5 IJbjetlJ$. 10 'ClIbcl'Q' orig irni§l 'I!!' ~!JI! (:6jJ ii!ll jJ®Q ern :5-~ r

eo ml:iill1ll:! des, 'V@c:e ta mb.em [pode ,!:iJlj~c~OfIoi1!r pe~191:!1lI05, Bridl!l!,e par,a f,ef:haIF quaisquer ooracos, 1:I!JIt:! !li~2Ire!i::~l"lElil'l'L, Re&ot:j lK! ill' i!ldrciClIIile< prnjE!~iie5. 'DO mm di!:!'58ja r; Aplr:~ bilE! a $oi'l1'ilI1H'_~ ihairM, Sele-cioil'le lJiSP,la,:; -1' Hi d<e -7' li!~t ,",'r-tilde",

2_:_: - '-1---1 e o!:uLl:is S;Elm3, .;:~iado 8 j!li3 r~iF do

-- --I 111I'H~SmC!i i'il'Iet,odo !Jood~ pElr;m a ca beif.fil,

~5co!'1lda e 'p~k~F' e traee Q Q@rrmrnOlIl!!:I vlsaO [ro;ntal. 0 p!J,119GrtO ibasK:rc ,pr-e:cisa S!i!I"' iiflV~Qjd~ if'ili'Ii ~lI.MId FiliIdltl:!j ~, ~:MC!'o~ qUldlFliId)o:;

~ rnji2'tadilJ5 ~illr'€J '~12 rlIj!Js1.Dmm .:!lao li'iIa~z, Ha'bilile' 8 'il'i51.1a~j:l8~.u. Ir;:j@ IPIfIO~~.ssor:

2- --: • -2: -- 0$ Ei riOG das O;c:ulos fl.iio ~ r.ojEl'9O-es

.. _-" .. _- I da C@f[PQdQrr.amee,l)!,! FoO!='! ~iif'!a l .5a'i;i

e5fera5 NOIRBS. 05 i;lJF-OS de\i'!e~ ser Ir,e~DCaid QS, elm ml[ldim 'h!Erte:(, ja que !i;lffiiili ouU'Ui ~s.:.!!J m!!1i~:; .I!j l'~l:il do q ue i!i oilJlU',j!I,. Adli.e:ione eod ge ~o'op:; pa ra O!; Ij-am'es dla '1.e.1'1i~)e, re~M'al!llcllJi a ma lh.a e.l!:iei~a nde-a prepii!lI'i!d!a p~rg u rna fyb.!lf@ ,:il:,i!iii'i,l'i~ii!~;i!@, Aplique iI scClmtlmra siP!:!>c:sM aos 1l'C1J los !I!i ,a' ey.es,M iilI.:i't; Qthos.

23- "- - Ii!. grav<~m~ b-Ol':b~l_ete e CM:st~Li rdls, _ -_::__. dio, Ff!;e~ m ol!!!@ ql!.!e' !:I' 'l::.;!!~l@ ~ !!;\S ocub5 _, tra'~o" qUladrado~" IP~je~®o, If\E!ro!4l!lJle~. A, r magem aclm a mll;lstli-a a 9f,gWiltl:! di!l!'pois 'c:! pi"-~~~ffi,[l. m;lj,s, tI iFld'1lI li'I~!J ~iiDea ~a. A~ieioll'le ledge kJop:s exql'!;I{l. e Ir-etI;Q@llllIf! em lmedfi 'i.fe<rliei( p-'alra !J!b.te;r urn a!lg IJ(Q icl eii! l, Apli.~iUI!;! a $'Qffi bl!"~ tieM.

24- [ f'af"a ~,~~i fUI'~';, ~~~ioifl~ as ~!!Iifill!~ _IIlID prof.~~o'r e ~~,vi~'& .i!J ~i!illh;!ll ~OO'J.(I q~i~r:, ~e aseesss FlO, ad!l!i:~ol'le' ed!ee iJ.Q<IlIp-s atra.~ pG ra ,~aF de"fll1!l~oii'" ,[':IS areas quce e5~oii;-O mYI~O ~uavf2a..clas.. OI.arq~~D. filr:ial.IF-iJr.DLEN,O_mD, ,esla, na p..asiralparill q~ wee e tel'llhili COffllEl rE'i:!I~n.(;ia dlilF'ill'll-e ijJi ai!2[lIlTIp<linha monto dos pDS'S'!Js. AquT. iQ int~T1QJ.r ilia ooca ~r I¢il'JDlcttidl!J ~' ganhou Einicl'ge5. !l prn();!!ssor 'l'E1m cl:wa:s !!!');{p I1El ss De 5:: 1lI1i1l sOlTiso e 'Will '!t;IIJGn'. ,1~!.'se91J'i'lda '12 !iIIl'I'iia da s forma.;; mill is, exp FeB'lo'iii-@S: e lim ~f:'s,'l\ei!iempi'Je Ui:il ilIu_~nd!Q ss 'cri'a urn madeb. ~a ver s S e~pre'~@es. e ~!'Il!.!e I'l!&! eil!be~ Ido 1P1'iO~1o em -Segiy]dal, r.TI~ cai)l.;!l Chall-ne'l ~e ~NiPiJf5 'e e m 'bfE!ll"ishaped _ Moo@' 0 ''ilililtJr de 'SI!TI ile' IJ u 'O:D.[)I' de (j para 1 . 'SE!. ~ ql!.lli:!1r 'ifaz.e·;r' ill InSglng do 1~~i":S'DiI\Ilf91~mi kii'fl'biJ:l-~e o~ ~!JleG'i!flf' UV ~fifI !:UH,s, mi!flh~s. ill d!el'i!lIiF Ii:ii histdr,ie:o de rood ~~il;i!iil:l !!liF!i't!!iS de 1C~l;lImD~i1If' - i~9Q' 1"[;l5fJill\i!JlF'a i'lum riggin 9 rn:!li!:. ~iTtipo '8 r,~pidlD_ C!3lFtifiqll!2'~sG de li'Iom~i9f aspa r~es d!a ~eii]lmetrl~ ae' rflMO dH'ere,nte tBmbem. tmlEl

os Pr06ssiona ·,5 da

edi~ao espedal

. . ~ I

esom ·VlI·_;cO

Espedalis as dal web revelam os truques para construir incriveis sU!e·s multlmidia

I' fa~ dhlneim com ;rld~ I Novel, 'riQij:, dCI 'V;culube , 0 p!Odcasl pe~n'O

I Marketing mua1mf:dl:a

.. Vldens I~ ~lI1!dio, wno ~S11h

II N~1:,;i ,- 1::1_,__ l~'-

1!Ioi!\~.yil~!!AI!all~nJ'l ~, ([Illume

~1lI~5: Brandlil'li9l.~[p Camii'll'lo.i: T!!Jta ri-a IS ~ E'di<;:ao 7',~ 3D &, Aflii'li1l!l~~Q

'I 1M\a$kin;g~

,!!I' [H~il±os P..alrr1id.~

1HIf11cy ~i!i!!ir ill UFflI d~sigl'Jerd'e lnIl~ii:ln graphil;:s'ljJ!lIIe l!.raiDa'lha em No~ Yot'ili: ;a)FfflO ~Fecella~~er M 'tr-e~ a nes, lJen~re S'eL15 diiE!lTIrE"S !l!'5!taiZl' Vilrgin MEibi.e'. Jose! CLlerve Ill: Ni Flb!;ndDi. Smlbi!!l mtiiJis, em ~g~medli~, IlIg!'l1Ql!i:I~, ~~p e ~.h!3lLBysa n!l!'F.c!frnil;

LOGO IPO

Na [e n<teflra f:l!a lite do cu rso de d~sign cras!HTilea i iIi!, Habey Sam e;r i nsere efe~'~o\s; es,pe;t::iillis e.m urn logo. Na' p iit6.CIl:im~ etd:~~;jo, voce tralilallhara 00 rill de~~gn pa ra di~pO$iti'ij!'(h$ ,p CI rtaM!l s

.. COH1:1Ji ;!It!jtlil~dlnr e des.i,gUElf de tmo~il1i1l gE'ia.~~:ir..s." .. 'Sel:1ilip~e' i!Ii"li'ranjo cUeo:tes: que: jogilffi 1]£1' ,plletB 0010 lo,gm eSitil~.i.oo5 e esperam que eu OOJJSWia Ufini1li :(j,tl!i!ml~mY f1~r,jjj a 't,e~e'jfi$.~_t1! ,0, 'n1I:_i~ij~ !I1iip~(_lQ iiiluC' pu de rr;, :1E:s1li1), pfl:rte do C~li1t:50 mnstll'illrfi, os proreSSQS de :uJlll lbJ"l~r.ili~ t'!JliIIliUi ~5(:.

'0 oo~i~1Ji ,[I.e C!lJi1I~~~j) ,[I.estf:' logo e sim~~~s.:: ~,nser:iJj'

o :i:0g9 Yettow SIlO\'i,!I}OOEh;, - que a Go Mel1ii;;l CfL'!li.iJ [111. prhlD~j_t.lI ,pIfFLe do CUrretli - ~im !.:tJllri OOiimU! Ide irliV~1110 .. ,[teprtJs que: mJ}]~qfuei {]I .ID,gJl! 00 aelUMil. iI:~ve ,[M'Ldul1S, il:JeiiilS.;, QUiB i!JU"C (II OOllmi!) ~e :tIil!LdlO'. muLto .!frio" ~nslil~ {~filil '~~I'llI~ir uml~1ar,1.!h~!.1, I~e~-e e ~i'!il ,r:efilex(l! IliIk~ ].f!_go e!.11!1 '~Im ~Mh1 OOJ1,genrrlo. 1ruifj"~1Il1 p'U:J.ul'I1;j'ei a:I1liLlfIJ"UU:";(]! lt~o el.li1 frnme.s t!J~ndrD linln.as 'solidlas pam m:i~' a roou~~.o, do l. € 00 W :l1a ~navru ·¥cll(~w'. Ail,'11k"t ~l'il!!iut ,(.;"'!;.'tJSUf 'E1ii.1OO 'i"Ifimt'> :!I (Ibm!'

..... L:~

-:1n iii ~EZ"'"~I';;.I I!_

- ..

~1171 I, ... ~ a"

...!I ,1;11

p..,. rJIP'II'I~: ~:Jr I:r.- -

-...1" .. :~""""'!.

1·' ImpQr~~

_ IIJ La.gQ p'-9lrli!l 'IJI AftI:!l:!r 'Effeds 'GIJ mt! 'bi_ifIl.-iiI cama'lll;il cl',~ II:Oi1'fTlVl'0si;;;io, I Ffii~lfb:~; ta mb-~m as iil"iUii'iIlanfiJEj;'; ,~ CiS !I1ioi'5 Ie! FI!ilg~\o'Ci~ die flc!!i:Q5 ale neve eemo fi Lmage'rI!5. C,Liquii!' dU<IIs '!I!!'::E'S na ja n:etia Firofe.;::t para a bri F' ii' ~'i)::!i I mlD'Dli"~, 1Fri~~", !L:1i le u mi!i IFliWV!I Co mpt!~ij~ilj, d~ nOlllS40 pi)l.0ls c n iJm.cit! "1l'I !Como 'Ifi MI ~.a.go b!J iM·_ I]eh::e ," fu !'Ido iQQffi, IIJ m to'l'i'lI d e cifjJ~.

2·,' Cri~ y m br~J1!el;)

...... ' 56lidt:l dent~ Ide

\~ina'llcgm b'1,n'LIlI'_ 1LJe[\X'eii!!m 31ll.e M~i!lii:~iJflii:ii' ,tI C(!oOIfd'enad'(II X em 90 ~FauQ- Es~le a Cii!lmadli;i I~alfa 3000% e' I!r!~ a fPi!3S'l~ao 12m 4 mill, IPix:e1s Fli!i pr,o[urnllftl.!l!!ile Z.

Clfiii:' "'mill n~ Q~m~r8 ift'mQ a ILElYli:f ~

Ne'I'i.!"~ Ca~ra;

3 AdkJil)!'Ie Q. ef,e!t(i IF"raif.t;!iU, Noise' ae ~lid1lJ_ Ajll.:istt:l: 0, lJj~o dc, ri(!lise pare' ndl.!!.lir ,[;I o!!i~Ekfiade a rnaes !l!!UI

fill epl;i9 ?O'%, IMI~~ tamibem 00 ccntrasJte IE! ,flO bri ltio- if, redum & t!:ipad~de td~1 Ita mil!d'~ !!;.6Udla a liI1!esma IPO-F{~I'!~~gem ..

II erie u mJ31 ltwz

I amb~en~e' eo di]IS pOFlOO~ dt ~uz: oem

intensi ~l:Ides. d"e :21J~ Preend-ii;i U1m ~o:s FriI;iI1f~Q:5; de ,a~l!,!!l d~f1)" 1M'ciwI es i~!Jinkt5 Ol! ~m: p\3ira peliiD ds ~r:da da Ge!mM8. ~o !l:ih~ D, em 4 rni~ piJ.:Ii:'[s na prnfundidade :t_ ~umente ~ ~j b!sJ:~ $pE;!~u[ar d''i!I Cl3J~!l:I i:! d(li c::hilo in tilo al MBli~rial Op"tiOM,

.,~ I
--.L~
[II
I
'-"l '."_", "'- , .. _-- _ . ~ Ig- "'_111.11;1
~- "" ...... , ~F·ti.-.1li!J
I~
.. , :.. :::=. -, .... '-'- - -~
: ....

...

.. .

L.I!Ii _

- ~.

5] erie !J mJ nlJ1ilO ,~UdD C:o. lama nho ilia oon!1lpDs&;ac ,8 Gh;am~--o de , .•.. "ri!lffl[p'. V!J a EHcC:~ .; ~~lIlic~rt!!! ~,IRi!lf'il"P If:!: .fIpUqiJ~ II) ~1'eitQ. MiJ;d~ ;!i forma d'.Q'~~ .m@ U:nc~r po.artl rBd~l;' di3L;m tli ~or' ,!liIIie! ilIU iI1~bll elare, e' filS "nail ~o'~ye urn i!irual,

CURsolUJJ

6 DePle' Q! ~yi¥1;i i'moufttiJ ilrli5.ai I e.m 30 IE! ImI;Wa-O a 4 mil ,pioce'ls If!a IJlrn~'jj n!!llidilldc' ,l,. a!linhalndo~o 1P~((irnltl dB'

B~rcli;! dla ~mi;!da cl'g lI;o'ha:I;i. Oy;~ll'lllllte as mi;lrll-a F!lla:5 para' p,r€enc:ner'iJ hlln d 0.. Alitra tI OOmpO~&OI dQ I~Qo t---OIIi ..... 'e. dei)l_jih~ :30. 'Ibii ml:iem, - Adicbone IJ~ L!.Il: de'

, --

I _1Iiis1

I .-.::I:II~

iii .-.r..1

[I ~-=t

~ .

~ ~ .n _

• B ~

~ ;

. ....

,j.' ....

• ~r ...

- .. ~

17. . I ~m Cmm.flr.fi @p~ia;ns . i flabni~e' a

pmfu ndid ad!:! de 1:;;1 mpc_ ~1!!I5te i;! dis~lI'Ici;;l d~ '~IX)IJ, p.a ra Gsa p i);els i3 ,I!I.lWlS1lf: a apa i"ienc:isl

I~!'!'I b.a~~lclg a g@5il!l!. C F~ urna ci!lmi3iCl,a del ajuslil!! E!' IE!,I1lib.ac:~-a '~a rnbem, piJum :s !.j;!J\i'elm,e,ri~)i::.

M !.Ide 'D b~li:,ndmg m aii:' p~ r a I;)'ife'rfal!( e <!Jl!$.te' Ol'!;i!ld~¥ a 40 %t, i~ d el~a Ii!! Irena di~II.IS!3I ..

a' CT,i~ Ur1ii. SilU~Q

m:ro E! li!iJ blsle sua ap~;::Id;!lIll~ ~m 4®~

[:ieOOe:-Q 3DI Ii: dese:ntiJe

!lima m85lfairCli c:ilrt;u'lar

na 1:"_.;JiI'li'i<lda_ liIjuste ma~ feather p.<lIra 1 Ill) ~~L:;. ,e 'mOvJiI 8i IPo-;it;~o. Z d1ii! ""rr'!~diil' ,iii' 700

p!!Ire ls, ,Ad i (,i [] 111 e· I!TI a ,i 5

ptt"1:iFiGh iiifl;:: Flma d;:: E:D't GiJm!:ll !ijjulsC!!r" ~m~Mhi ~rle de' ara[!; do

[og'!:i eern !,!J'fj ~"@m m~di_o ai3 aflll.llL

~ CIROS,S~ME'DIA 'WEB,

19' N-il! cl)mpcfl,i;;p.i!o !Or.igiMI de L~gle, uselu FrI iii m,a~-'i:iiI!lra

", ,/ tradlelena l j!laral ~E la -lDI. ~rif.'l'iei FiJI. '~;irE!' as, mas.r;3l'aS, d,i;!Si llinhas das te-tr~s L, Y IE! IN,; [Ii1!!P',~i5~ n;!'Ile{e Ill! L!;I'3Io oe a

Ga mada B~ co MornlJ' d@ h.illfidIQ_ Niii'[I nil tIT IlIQIl.lE15 aqll.lf, ... 008 ~6 j:i!reil:lsa l'Ieto.;;:ar a '8!i'1'irma~;3 0 d8 m~s;ea fa· fiMi1Ue lrne i'lte~

1'1[0." ,~allra 'E~,i~I~' urn rel~e~,,_ cl~ ph~w:~ a ~,~:_d1~: de __

I " 'comp[JSI~ i:!O ,clo l~o ,em 'SW i:l !l::Olillp!l ::'1~ii:!IO 'fl ni!lR L~o

bllll~~d', RO~<ild one a ;;:olJ:r.melITlrJdaJ X a '190, grililjjJs_ ~e-s!:!'n'hE! !IJ1ma m~%E!I F,HI re~fim g utar que co.:r~.8i pew me io ldo lo.;go; iC':!)1,Cj;q ue 'feattler ~e 1 o ill ~i)l~ts- e ajll!l~i:e Q of'!!addla de f,Ull'a :w%,' ¥~oe' 'ta'rnh~m iPocl e e mba~',;Ilr esSi3i carnada.

. ~

.

, ~~

- -~i!I

~: .;::'

if "'''::_' ..

-

-

..... - ~

11 ,,' I ~5~ ill! ir.g~d~ ,P~Mi~\lli!1" ~~ !l;nal' i) ~ioo dii! 1!Ii~~, 'I~hrg,

_ _! 51TIiC'.l'i'fl.ake 1 al lin Ma, de:! te-mpQ' e cl esabi li!.e 511.l1a 1ilsibi~lclacle-_

Ap~itI!Lie 0. P.!l,r~ciJ1.!l r 'no 'f'!1jWO :;6li,ao e 1m bide Q ~ipg dI~ j:i&rliku la lP~niI CY'~tom. D~i)le. ,$na'NH~ke ,t !ria c~mi.'l,d~, !l:~1i.;!5tomi2:.ad'i!, M'!..~e' OJ t~~ de emiissao pa ra ~ e' dE!iill:E ~a bern gran&E!_ Ajl!lS'~e Gra ... iily FI'a'Fii!I 90~

'''2·' ~marOi"

_ l__'_ IpaJr1e'do

CE!n8I11!J' esta ccmfile&a'_ 'Ilcce

~ f't'~iSi!i i::i gom adi'eionmr mO'o'imem!1l5, de came ra O'l!! FQ~'g~l§lo • .Ad i e;j'iJ na r rn 'La ~ IJI a QQiifJPMi-!;i!lo; d Q t'D §;i:I I '5e I!!IIJ!i5eIF I 'b:im.cem,

leci

,a

rt

~~~ '9ipO'.f~t!!!f9 .~~ ltef:'i_d!f~<lS. pruu 2008

Cumo· a SI1J'iY erio:w ~~',rsm eG' 00 ,An~~ifm, JoJ II:' • ..f\:jj dltlfiy ~:.I (fi1il1kl i'L'io IE,~ D'!~!,!, M8~bJ.'rIiiin ~J!1Ii B!?rn'Jtulf

CO'Ii!1~1ne 1P!~el!'l e ¥~~ooes 'flO! PhOh'!i:o:~~' ~ Ukl5'Cr.HI)f Di!]! 11.1 fiU I O:!l: O!lj~K!' a 'Pc;)ii1n it d~ '~lxii:fl~ ~ mirniitl

Ar;Ii;c: sm ~,i.Ii~.P~ _ P:Ji.!fI·i~1pi!l de cjJIt~:h'lJiS de ~~!i:&f!i ~I mifii no~ :;'U2i, cr:j-~~fi¥~d~. it ~c:!;!, !n11lil!Jhn :Rmt1itoome, ,_, As. receltas (!Ie rei:'ltl'cnZti~1Jo e. ~u.z

~1lI",IjJ (h:i.K:!i1i' ~i,~~~

"-"Ill Iii!1 {~I!i!~ :1] 1.I oO!.:',jJJ 1'l).Itnrij9l!5 _ A~r~l.g, I!i!D

PhiJ!(tMh@!~ p:m!.'eIT!5l f!:fi. l.lJmlmt,w

:Fa~jo,1,I"(\m- II'!:'!;!!J F-acoo t1~ nevOll. ~ftlemflOO liil~uri} ijo'uilillJ ~~ir~ d~!Z: ,redo, IIIIlli1 -~ifllJii:.'! dlj Slliltl~S:o 'J:1!lI1i dt-:s~n (! Uttit~coo I~[til~.~ 'f"!JI~~:lffi _ Ti~r1 i~:li!'l .d~ ~~fi~ !.i!SQ!!oo·[j; :nm~oo'lm;p; trfll!~l,I!es ~ '!i."C'.Ltiml:£.llr !~o!IiJ'E :ifI!lli

,D IItiJ sl!rnitlr

IO!, SO_!lrI~5 c~:ati'l!i;!.<;. Cm'!, ~..gf\(;d!iJ

Thfu. (i ~iRbi ~~ _ 'VejilL IOOfllit1' .tIM~rnv.uho"'er lC:8tc e OOtg bi"miJ_ili\lIooba; I~~O :f~rr~i;:liilj.is:, lIDI

'Til!"Ori:iil;~ _, ~~!i1!e cabe'.!Q5 OiJITII lPL'i::d!'i~rio no Ph0Lm'Iw;ip.:-, C"~i~' .ilDiitD~iiX~ p.;mi [;'i~L\~S iiiD AfIl"1i' :Eff~

:E,dicao 3 _. ~R$ 'i4 '~O

.... " -." ~

A ~ 3D ~e H~,~fli!:.r $Will!d - A:'.; t~lf~ d!: nllt!d~liJ~1tii >11' CiJp,U~,;;jIg iJiio\I.I'liti~rntm ~~ 'iIiliii.~ ~ru:>!lli j.ogoD t!lfJi :P,SJ ,~h:l!'i~ Co 8!1li~ _ Oom!:rne: :zi!'i, ~h[~ it~~~ C ::Ibm Ilml' OOIlffi e lPoorm5.']oIT

mtf'C~Q

TILmrniillfui - Moo".d~' !!.lIhoo 00' I~sri L'11' ,p.~:.:"W',

EBCa)h,.3 to:ti.CII rlf:ii'!l'!tI d~ p;:!'!lI. 1f1IIlII1!II1I!:J: [] Cartao iii"" Ci8i!1iID ~

w ~I~~~~ __ ~~ __ ~~~ __ ~~ __ ~~~ __ ~~~

[]1"4l -~

S~j!!! O!Ci~m~;,'!i~~ ,_ Cnr1]lo ~r' ~i~nn'!,i'iti· i1:.all um iiTIUrulfJ ~~ d&r:<IJils

Atie :Ii: :R_i!iZ~O _ Ci!l(i'j_~]DI:OS iL'\IUrC d'~:s,;i~Mt:S e elientes :;:i,ID 't.'r~ijJ?:!lit~- ~j;!l P!;InID ·c~n:tr~iI!J' ~~IttL~~ !lI~·FfOCt3 ~m ,rID ri r m!liQ do seu estill'i); c CIi'.tlti\l idooQ. "f!lit'Urillil:!.;, - '\~]J'irriEihi~D~ ,Pbllitt d~ IP1Ill~ljElil.;tip

i~ II

I[J 1~ffii!1Jo !!ito i(;:i!ioq!L!!!:i(~1 ~H~ (::@'Fi'IO!@iii

En\i'i~· ~Lljl ,ool1l'eia 000 cn_~!JGfs:} cru!a.a~:s,~. ~ illOifiiiilial(.is) ;3, EtUl.O:ra. ElIII'Opa

I[] 1!!lI(!f!O!!li!1)1 Bi:J!li!i;,ll~ j)oi':t'l~~ ~ ~) ~:;J, ~ '~~~i !'l@ ,~~o {Eli;l!,!~ ~11~'i?1!!!-~! .!i!~i:;!: 04 ~~(h) ii;J.L,!l no ~~ (~ ~~.(I' • .a~i'i& O~:6§.) e Mi.1ie a MfTlpi"G\,lan.e.e. Ide.· ~~tlo jtlf'i~"~ ~ ro~i'IfI para '" i~: U'1) ~ . .§iJ.;:I.o

Cgloql.lo- i! IljU I ~IP &ei.ls dl:ildGl!i~

NQma: ~

End'e~o: ' corn~.~---------_- _- _- ~::.

BilIl'Ire!: iCidatl!llc E:s&iiLI1b: GEP:,, _

PQ;l!i€!! .L-J ' CeI!Ui~ji'~ ~, I=·~IDI . ._' :

8

'Fla:~ CiPF: =

'\.."" -.~.-= - e e e e e e e ~ a e e e e e ee e ~_ ~_ ~·.= •••••••••• ~- r •••• -~· •••• - e e ee e e ·~_ ~_- e e e e e e e e ~ •••••••••• r ••• -_"_-=.~ -/

arant infor

sua edir;iol ligu para (11) 3038-5050 au 0800 5576 67

IDFERTA 36711 .c mp t r rt llcomlbr

ilSTA COMPL£rA

T1FilDLI!..IX [iMACfp'C] CONVIERSCH~ SWF L.on.ven.a:, decomp i ll? e IL"d it'B' .anq IjjJ iV!I:I5 'SWIF :S!E!m ,p'lf\e-clisalli" lilIo Flas.h

F LOO D ~ MAC/PC I

F ILTiR 0' DO ps. c rie re~Le-::(c5 die 8;g!UlE:lI ~IUSliciD:5 eem contll"otede perspectiva if! rn :3 [II

INlKS·CAf! E ~ MAC/PC ~ EDITOR DE GRAFlCOS

II E iO,j;! 1'.0, 15 COliltil"ote gJrafit::iLI$ vetori ;)~S IE! SGb~VI!!! is com ;;:g j3;jli'C',a ditesH!! ap~l:ca..;:i§JiJj

iZOOM [MAC/PC] REOliME:NSIONAME NlO ns IM.AG ENS M.a:l'ippll,ll~~ f;;g~ I:lm~t'!i~il;! suas artss pi3iri31 (II ilPod ou pa ra visu ,3.l ili:i!I'!;ao :Iila! w,e!:it

MU LTD PAG E' [MAC/PC] 5 U.PDlirtlE 0 E ~AG I N AS.

t-nJ LT! PLAS (rie', export'~ {!. i mpri rna pi1lgi nas mYlUip;i[al5 de DUlJslli"a~oli"

PAYrAL E:CO MIIM E Rei;: ~ MAC/PC: ~ COMERCIO PELA I'NTERNET

o mod D mais simples diE'

aiJi!l;i!J1Il a r uma llJj a ·ltj,rtlbl.a[

pa:i'~ 11:1' $t;'Ui $~t~

PH OTiO K EY t MAC/PC] FOTOGRAFIAS EM FUND-O "liE RO E Ma:nill;H:lle ·~tCl:g.r;:d~a5 ·em tu ndlos 'll'e-r·d!e iii! azu~

'S'CRIEIEN CALIIP'IER5 [:MAC/PC] REG UA V I RTIJAL 1M<E>~a qlUla['ilu ~r coisa lTIia tela

5YM M ET.RYW.OR KS [:M,AC.lPCl PLUG· I N eo u. LU5 TRAT'O'R C!fije paid F"'D11!'5 re pemi'i'1l5· C'lJIr'IiI rapid ez ,~ f.aei~id:ad ~

''JII 5 UJAL IHUlIS iMiACII

CO NVlER50R nEVI DIEO CCnloVif! rscr II.! I11l iversat If! IJjm palr.a. ((llm'~lIrl!:!;.s,ij.es

RECURSOS ~ EDlC;:AO ") -) :ElANCO DE lMAGENS

1

m

5

i) b;i';!l!lI~o de' i m!;'!ge!'i'5 '13 !iti,So crest!!! edl~ao llem, (jI@ P1MQ'~'(i!9·e~. urni;'! b~bli l;I~e!,;;ia 'q!'! e pcs,'S1J i lim ;31!i:i2,r"\(;Q taD cli'llEl rsi fi ~diJ' que serla irrnlP~shvel dleta~na~'lo tie.lmemte',

IE le ~E!'F¥2 tanro para MC'9uei FriS qlua nto ~rm d'!!lSigiilei'FS - q~~LQjlie r W f'fiiI !:l'W!:: d·e~ja gar' urn na.vo reste oil!O seu ~te. a:pres!!'nti311f8>D OIJI tralball10 cl B

impr.e~0 p'l'f::cisa .Boi C::OOinar' 0

F'hQt"lI;igle;n e!il"l 5,!,!~ Li'!i~'i;!, d<e it~V'iJ;ntQ\5_ It F1i1:!iilii'iit:i'iEi Drinq bilC!d!!J$, f~ti"E m~'I1i'S, 'pLali:"as, rm!iigerl~ 'E!'bstriEl!~as. pce'if"iji.5 die q !..!,ebli!3i-;[~bE!~, paisa sens. p;admE!s .. an imai S ·8 rn UiiitEi mial s. tucliD em

aUa i'!eOO~U~alo.,

Iii, i!l1'!'or'§ila.Q~\g! 6 um !!!!Q:l; ~~rQ~i!!~ '--.........,.,£ ide !!iI!i t.iZBF' lIi1l1liJIllillli IPUio1eto ._. ~·"ma ~OL~e!Q,it IOOi'i'i.OI i!i.S.Ia

-

RECURS05 -7um;:AO 7 -7 .0.00-(1 N:S is.. PLUG-INS

Esta' c;ob;!~~1JI de rnures e' p.;Ilrellies Eo i;:i;lII"~eSI a do !!:it~ ~i'fi3Y;i:!1Ii91.oo'j'f'" ~iJ~ ,moo u ~~ ~i~Ji)r-e~ C.m C!:Im P- !.iI·,er Art:;; div~r:ii.j:i ~iI.a:il r d,!;!'ali$ 'P4!!l"'iii

9 rafitelras .... i rl1Uais_ Hal u m clJnj!:JF'ii~iD III E!' IJe:dJU r:a:s Icle tiIo4.o~, d'e' alta re~ollJ raID ~'eita do~ i'ii'I::i is va riades '!~n~ E! eem pD5f.~ae$~ Tod€!5; IPodern !;jier l,!Q;i;!da$ pafill tri!l i:I;!i,~.11t1J15. .oomtlli'(~i!iIr.'5. au 1l1i1!i!Ci~ t;!Ji'fI!i:!1f'\l; i';g,i~ a,

. A:prove~te 0 ~utoFi~'l d~1 lPag.i ni1l' ·81l ~roil uhlJ it'af

as t'e'JrtYFiilIS !me i:rjJl'!~.a~ ee .S!:!!!,!I p'rOlprio mural '~irtlUi3IL de gra ~fi~i_

(J.s Imlirl,15 ~!D 1l.adD IUtiO liIilp!Ilnldlil Pi".i!!·~!II.em 1p'ln't~J;hJs" !lil que VO~!;I:Ji~ iI!!iililer.aI1iIl!ll~

I I

• I I ~

j

I

I i

Mesmo s;endo um:oe b.oa ,a,l'~ic::~ ~Eio. 0 HbJ5tr~bJ!r ;;I,i !'idal 1P~i;:a qll,l211'tCe se p.reC~Si;li [.-iar clliX:WlfI!lent~ de mulli p las Ipag,lnas .. O!IINiI,flliio JjJ iiil t:U i!!lIliltl p~d~ p;t!f u Ff'ii PDF d~ 'd !"Ii: F5~:;i ~'3i~Fl ~$ 1Pii! F'9 troi~llho:;; i'mprEsso:~, !ill plu 9 -in M!IJI~l:i P'i!I'!lIe! f,Mldle ~E!r uWl8 boCa [ped fda,.

'~il=e. ti;!l!'F'Ibe [1'1 p©delri~ r1F1yUi pI i~i;llr Q ti!im~nlllJ do ~~GIIJIFfI~ntJijl p Il:lD, ,n 0 ifiI~,j"!Q dI~ pa'lllinoii!:i qye deseja elfl~r. nBbimiair 0 'Paig'e Ti'lil!i~ e lli1rlplI"imk 'em PDIF corn ,8 c>i!il:(a

I?ode~:;e' ll"e.'5lImir 0, S)fmme:l~k!!i 'em' ~dr5e5- ~ va.g~ ~ fa;;;: ~!'1li '~reqOen i;!Fj, ~\Ci pLug-ii'ii Flat! S>l'ir~ i!i piE'flM ,~m, mas e'SSeil'eial. D~S'e~hE: uma fig ura usand 0 as ~E!lITli!ime-ntas de edl~:aC' Bezier" d(i ~H~ij'.I!i~.oi'. lJiepoi£" i,jHCi~iIt 0 iUI iii 9y7li'iii'ilelfJ'W.of'I{'~ ~Ii":a t:rl1l~:;.form&r' este a.'bje~'Ci ow rn [pF.lcl r.a!l1l repeti i!i~.

H<1i 11 oPfh!2S ,d I::l p!9ldnJ~s, 'SiliTl~triot:M, q)j,J~ podli:!f'n ser mein ip,uladQs ~r meiC! cos aju stes, Cop~s ,e ~~IIJiI:a .. 'F;le pli.r;;l51 sac, ~opii!l~ do ,obje'iro C:i'ii:ido ~rigi:nli'l.mefl~.I:i.

ifiiRiltl ~p.:iig!2i tlG:iiitltl .. , CltiiMui!llJ; ~ 'i'Q(;~ FHe-c..i:oo d' e' mat5' de' qIJE(tnl! lI=la~ i f1~ 5. a'S I[1C isa s pcdera c' fica r hie rn 'coll'ihll5;a!S.--..;"O:""'-= .................... ......",.----......:~~:.!!~~~~'""'-~~j~

1F1It':HA riCMICA,

o MljltTP~~. c!a Hot IDooii". b~~lemme1i'1'1.'e' .

'~rli!l!l$!f!l1Irmal 0 lUu;s.tr'!;!OOIf emn y~ @plieij~all;l de p ubUcarao" ,E)[c; fi~o ~ tad, d~~~lMiilliJ< ii::oom 'rl 11'l6l~ig FllPcfaJ e5:5;i15 '~1JJ'I.;aes .. porem" ve;ce pod,ere c:us;tomi:rar' fl~inas, !1iu_l!t>er~Aas.

a IlIl:omalllcame nlte IE i,era a 'ha'brlida die dl;! d isbloolr' 0' Ie'JoL'I.\rjJ ,em todEls, as, pOgiM!(i i9iLenm ,tile

IPRE~O

U ~$9''il' ~ij)~ r"i(~ Ift$ ii ~I

(:QH,tA1Ji@!

H[]t [j~cr W'Nl.!.II_hDlodcJlliu,:o:m

- ..

'~~

I~~',. 'III

.. f~ ;~~ £Uti ~-_,-.,'~ ~ • I!' 11

,_ ,:, I~.:' '~,)I_·.,l,,;I·.·.,·· ~, ..... : ... , .. -;-_.,.,'.-.'.--.,~ .. _",,'

,!:llfefi"t;H'!ci~M!l1I-~~' 'doiil primeira il:!p'~Q' 1l'C!f ~ "'I 'I' ~ •

perl'ilim:ilr a a'hraU:ta~alJ de Itoda 5 as ,C6PiaS,-""""""~ ........ ~ .......... ---. ......... ......,,=__........_ ........ _ _____....;.:...,.._....,__J

'ql!l!Ei nd 0 al!li~nas, 0 ,oll'ig,iool. iii: ,IlIU.erado.

'Voe:e iPode E!'i=!r rE!J[!li!l:g$ de Qb~eWs '~ll!l.GdQfiljjd1l!lS, jMfoili Fi~tllm~El" !llIi:m diE' ~.f ~!:.iiJG~ d;:jSitilr'ilo~·las, ,~1lif'I iZ!s:piiftlli:s. m05a!~S e g'MdieF!t~s '!.l$!iI F!do' as Ql,p-~(ie5 m!J'iltil-rep~; 's'eii"illl 111m IPt~~~i'lJ perie'ito ~ :H'I'essE:' a 'f,lJIfL~'~ de ~t'o'ar aJ!J~te5, ge ~d F-i!!i:!S i6lJQ'os 'Fn[iqti(lfl1Ji:iiliiiOO~. ~lJiilfii do' Wlm meno r Ipr,e'io..

IPRfCO

U!S$.229 ~dO'i'illi1lI.ooIll] 13' US$ 2SS. ~CD = ~p~, R$~,10 e ~$~OO, f\:e!;l~ct~m~~l

CON,TA-1M)

A r cHa,n dii!l ~~a .. U.a!I1Iirl![;a_CQII1iI

I nstatadQ 00 ~i;;:jj !iJ'e 'fE:lITol!l'IiT!'E:lI1!i);l5 d.i!I IlllusttatDr" !lli ,:t(:trea m Flath ,adli~ion.a .3& !'emllm~nms.flla f'!rog~i'Ii'W!I- E'il&e pIJJ!;Hn ~rmite' q!Je ''IIl;i9€! d!~1!:e ,elm'l qua lql!>ef lYillii;!!f d~ urn palla, a anrastlJ'";m pari:! f'i:!iZ'E1i" ,aju.s'Ltii:i. Nao ger.a mals, p~d'5'o adic::io:nar pO-fi'OOs . .a IIJma ICllJVi3I anbas de Ii! mpuFT.i!i-la D1J ~u:(a-<lai ~i'a ['Gi'i'f"i'{Ir ~ base d~ iJiiI"Ialli'lCiiili!llQiI'iifi.!il;

Tam be I'fi irla leflr.a!1'r!'el'i!~~ de· ~~i:5ao qlUe~ pOi" !3~liinpl.o; pelflmiitEm que 'i\QC8' BIPUqUIE: oil! lfnEHSma CUF .. 'a B~h:ie'l' em um I'W.iW

!!h31IHri" assim 'r:ol'l'!i~ fE'Z em u rn ja

e)!i~t.ejfjit.e,. I~ ~'!JdOi pili'fell:f:' bi!si~o.. -"'!'oL~"-"~~~~~_:_~--..!:!~---..~""'---oJ----.J

Mas. ~rne' 'faz,er p.ela :meM:'3, ilJrna d~s

.a't~5' rliO I ihJS'tT~tl;iC'": 1F1ICItl rnMlIGA

,Ad I.(l] iJ Iii 8 II" 0 ::<.!;re-a Ii11 ~'tI t h. ~.'So 5 lui a ISo fill ~rO!i IiI1 0 n m-s de tralbBllho e IJI'Iil8 deeifla 0 Q!llih~L ¥o;te pod'era criar cndula ~es Ii!' f1letes, SI3m mm;pUII:i3>f:;i[)i; ,lD.!Jo. 1,i\DQ~' ,f't'dimefl~Oi'W;n .. & e li'liFlMr~ prilUh:; fI:al'i!.!!I"3.l1I'l'Ie!'llte. d~p~i.5 q!lJe ,5e- ;;!!l;;(istLIF!'!ar i;i;lfli"i as f'e(1namenla5.l?or US$'1.J,~. !J' pl'u!!ll~~ I1t !JIm i;m.t:c 58l9~d'D; mas ;far.a ffillliU! ii:~i58' ~Fa !J,j)c:e;

IIfl'REUO

U5$,tJ9 La ~m:.x. 1i$:2~Ol

~ONTATi'O

CV9Uey '~If~Hl;!y,lI!cm

Unknown Pleesures

'fITU LO: Uln'kiit[[wiTh P~E3:6iU:[la!l1 ANO, :1M'fIi

J. HIE!.A! 'Ca(ll!ia! de d;I!9:~ ,IDES ~aN. !P'~ta!iF Sa,'Ilrlme

'I' ,I S!iJ ~1~~ ~ml±m~ !t:~~.mIt'i.,;iUG:'·-'r!i

__ I ju.lgando pgnf), m~nh,i'I! [J.le.I.l1.6ria: nada boo. :~'i,IlIj~:IlWlllJ:l! :rJatI me~ ~fo"!mbU[l' ibem-. vi ~:!l, ,r;;c~ pel~, !,.r~!1'!.eu~ '~ WllS- Mll.ll lim. M inJ~~ ~i!1ir!r~ n.l~i:5 'V(!:Ulfh1l el'l~n'lrJI, de c.ei'~ii!! 'Wl! eena atiJfcC' ria ~, €: CiDswmRvll ir ,as casas Im~l/Ifml.;;; 'miitl1, b:lid:f1iK~"1~ d!l hj;.!t~~l~. E~u !llI1lI'i,~La ~,'rniiis~Cl:"i, SIre's La.fll' Ci!:;yiiirnii' vi[IWllo, de S!':!iII '!:Ltl!ID:1J q,lliISe toob!ii 00 dml!l3.

QIiJUS, ~tl'I'i(."J' q~ ~iflda toe;;1lV~ ~%~ PlliiiS~a_" em.a1lIi Ri1i 'ale ill qUaflD d'e1a [p'll!F.3, pe,g.ali i[]I ~i~, F{lllIIlimL 'MGt'l:l dili'fum!, j6 'QL!~ 1130 ha.yim, llIe:nhIum, I1ILl:!,ll1e ,~m c.1:l:1r.1!. Quando filill,dmem:rn 0 ac:he.u. glJ~~ d'a! rule es<'1ltm.

Jk"~ ~i i~t!.l!i~ s ~~IW :ill ~~~~~fj! ~~ ~JIil'~lm, apenas ~l!! IEbeJllili:lm SlIIhumeu' ['i!O'cal~&i-a dill! 'band~] eneomreu a ~1~.1agem ,8: dei1ll:~ :~leT :S:a~i ~Ie OOI'litO i'gd1j~ :pnta 0. dl-~igl1il,

1\'1~fl! ,E1dm ~e' ~SS{jI ifJl!ffilU~OOO:Ll ~o m21!J Imbal.ho en] ,ge;rnl. mas d'espglItOO {II raeu ~fitef;C. se pdQ {_~i.gm JYf!ffioo C p:Jf '~Iltdti qilJe. inclLIJls,oo i3i c.l~t~io 3fH~LIc'..:1I. :Roi a: ,pnmeim 'W7.: (llle I!IlJt~i a lexi!i;~ocia ilfio ~.e~-igf" ,Mrilifi~' e pa~f!i ,fI, C!l)mp~ C~ POii' ;SU[!j ,3P:aI'0Ildla!, sniiNn das ,mM5icas.

~"p q!Je !;',(l'StlJ 1~1() "fiamr 'mllliitlJ 111II11IU,I:];IlL11eIDle). .EsK'o :liiilbum.

I:.omp-amt!\l;i 005 qu~' fOl1lIii1 ~,aD~m11JS IlIB, ~~ e urn gf3OO.e CI~taq!.le:., Foi 'H'iU:i1I i ill j~l~ti:'!lfI! CHJ..~~if!I~, e cornjo!t~ ,ds. 'F.'®::LC!y R~~, .,. ~l_Ko: ,!ildiillkUID ,nf1.1m~J\', au '- tI ~

SObT"0 Si is eott

~I estil~ d)e :Si :!'h:~~ ,e. i!.:!!ifi~ ml~~\!! ~ il!le 'tmrl~ ~ i!iIr~~ tip!i)gi¥~f'~5 m~dii;!fn~, gl qYEl' I!)i ;!Ijud!!)'1;Ji i!i! OO!'lsl ~iir' li!ima itl1!lga Ira; lPiimiliiil,aia U:5itill die dieJII'~;t:lS" ~l1Iihf;e te'-e:5 estii 0' HI!lIi(lQ IB!!li:5s,1I 'Vol1i~. lP;e~ii!ilfam", l8iu!F~tm S~Ujw\bOil!rd:S;i' Miller, INIIr~e,

GI!.!iTrn ntl~1! Illif;i i'ise~ Mn;!, B Be. NQn~iwgtmat'" CE!:JWT 'e ~~;5ii!!l.

T- Ell, E 'I

-IM,AYA -IFUNDAMEN'lAL

~

~ IM,AYA ~ IIN'TE:HMIED liAR I 0

-1M, ,A _, ,A,NI MACAO' E 8ETUP IDlE IPERSONIAGENS

-M ;A ~ ,A,NIMACOIES PIOR, OINA,MUCA

IIIM,AVA _, IMODIELAGIEM ORGAINI~ICA

,i!i'

-IMiA ~, 'l'EGNIIIl(;AS [)',E SIHAID,EIR,

II ZBIRUSHI

P~IONIE~RDIS, IEIM MAYA NO BRASil ICEAIIIF'ICADOI 0 file lAl ,AU1'10 D E:SK,

FO ·MI~DES .. ROFIISSID . liS

Dflp .. WIEB, .. Vi'IDED II ANIIMIAC:,A,[J :3DI

._;.;; ~ ~. - - ~ -;-; -ii.~ "I'. "I-~ "I.'~ - .=. - .=. -~. - ~- ~!i- ~ ~~ - ~ ~ ~~ ~ ~ -;; "I ~. - -~ _ •• _;co _ •• -;; • - ~ _;; _.-!! _. "I ~~ "I ~i - •• ~ - .=. - .=. - n. _.- - ~- ~ ~~ ~. - II\! - ~ ~ - = - ~ _ .. _. ;; - ... ;;..- -~. -;; -ii.~ "I ~~ ~i _ ~~ "I_~ _ .=. _ .=. _ on - ~ •• ~ ~ •• ~. ~ ~ ~ ~ ~;;.;-! ~ 1-ii ~~ _ •• - .=. _ .. _ .. -;; . _. -,~

IGlE.ITRO ,lUrJilRIUlO

,AU,t,Qliesk

~11~11af1~ ra-;. III '1'11 !'. i

,~, ,tld®Jbe

~I!!I!~rrL 1!1:iY!Yr~

~ 1I1r ....... ..11I'i~I~

PALESTRAS GRATUITAS

I

. ~DRCCON FERE CE.CO •

·1IWI~'TA.I~,I_ M'I"ll ~ CCl!lIfira aiaililo 0 quo ~. 'vIIi ap:~m~f· rlfnOO· tUl'Onai5. destal ~Ivao

FLAfiH., IND1~1];GJNIIE: PS

p&goo ~ilE U~ MUAltilJ.. ~~.D:EIG.~

P·t'iu M MI~ p~_~JB4lS, BM E$iIl'IYJ ~

JlU . ..lUl~

1[1

~.

BalK!;! I~Q!Ii.il dbs~ no~;!;i

g..'jJ ~t~ ~ ".;~~T_CFi!j~1tW

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times