You are on page 1of 74

Tudnivalók dióhéjban

101 nélkülözhetetlen tanács,


tipp, trükk és fortély

Rövid, lényeges és könnyen


megjegyezhető magyarázatok

Gyors válaszok minden kérdésre

t í í H iiíi
Macskatartás
101 PRAKTIKA

Macskatartás

Libri
P e n g u in
R andom
H ouse

A DK számára készítette
Sands Publishing Solutions
4 Jenner Way, Eccles, Aylesford, Kent ME20 7SQ
A szerkesztésben közreműködött Dávid & Sylvia Tombesi-Walton
A tervezésben közreműködött Simon Murrell

Vezető szerkesztő Penny Warren


Címlapterv Kathryn Wilding
Művészeti vezető Jane Bull
írta Dávid & Sylvia Tombesi-Walton
Fordította Abody Rita

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült


101 Essential Tips - Cat Care
Great Britain, 2015
Dorling Kindersley Limited, 80 Strand, London WC2R ORL
A Penguin Random House Company

Copyright © Dorling Kindersley Limited, 2015

Hungárián translation © Abody Rita, 2017

Minden jog fenntartva. A kiadvány tartalma sem részben, sem egészben nem
tárolható és nem sokszorosítható semmilyen módon a jogtulajdonos előzetes
írásbeli engedélye nélkül.

Felelős kiadó a Libri Kiadó ügyvezetője


Felelős szerkesztő Haulitus Anikó
Olvasószerkesztő Décsi Tamás
Műszaki szerkesztő Kállai Dávid
Készült 2017-ben Szlovákiában

ISBN 978-963-433-231-2

4
101 PRAKTIKA
8-15. oldal

MACSKAVÁLASZTÁS
1 .........Milyen macska illik hozzánk?
2 ...................Mi illünk a macskához?
3 Fajtatiszta vagy keverék macska?
4 .........Kölyök- vagy felnőtt macska?
5 .............................Egyet vagy kettőt? 23 ......Etetőtálak
6 ........................Hím vagy nőstény? 24 .. Macskaalom
7 ................... Törvényes kötelességek 25 Az alom fajtái
8 ...............Kinti vagy benti macska? 26 .................................Macskaajtó
9 .......Milyen fajtát? Játékos macskák 27 ........................Ápolási kellékek
10 ...... Milyen fajtát? Szelíd macskák 28 .............................. Karomvágók
11 ..................... Fizikai változatosság 29 .......................Macskahordozók
12 ..............Bundák: hosszú, rövid és 30 ...................................Kaparófák
különleges 31 ........................................Játékok
13 ................... Vásárlás tenyésztőtől 32 .............Egészséges-e a kiscica?
14 ..................................... Menhelyek 33 Egészséges-e a felnőtt macska?
15 ................... Barátok és ismerősök 34 .............Új kiscica beszoktatása
16 ............Kóbor macska befogadása 35 .... Felnőtt macska beszoktatása
36 .......Névválasztás és betanítása
16-29. oldal
37 .....................Hívójel betanítása
AZ ÚJ BARÁTUNK 38 ............................Mikrocsipezés
17 .................A macskabiztos otthon 39 .......................................Oltások
18 ........................Veszélyek a házban 40 ............................... Ivartalanítás
19 ..................... A macskabiztos kert 41 ................A macska felemelése
20 ..................... Veszélyek a kertben 42 ...................A helyes bánásmód
21 .......................................... Kosarak 43 ........Találkozás más állatokkal
22 ...........................................Fekhely 44 .............Találkozás emberekkel

5
30-41. oldal 42-47. oldal

A MACSKA GONDOZÁSA A HÁZIREND BETANÍTÁSA


45 ..............Nedves és száraz eleségek 65 A kaparás megelőzése

.
46 . Elegendő víz biztosítása66 ............. Tiltott területek kijelölése
47 ............................Macskacsemegék 67 .......................A csavargás kezelése
48 ............................... Adjunk-e tejet? 68 ........A jó magaviselet jutalmazása
49 ......... Mikor, mennyi ételt adjunk? 69 Az agresszió leküzdése

.
50 .............................Rutin kialakítása 70 A kunyerálás kezelése

.
51 .......... Holetessünk?
71 ..............Eltűnt macska felkutatása
52 .......................................... Túletetés 72 ........................................ Spriccelés
53 Finnyás macska etetése73 Éjszaka - kint vagy bent?
.

.
54 .....Miért esznek füvet a macskák? 74 .............................. Először odakint
55 ....................Macskafű termesztése 75 .............................. A vadászösztön
56 .. Hosszú szőrű macska gondozása 76 ........................Kéretlen ajándékok
57 Rövid szőrű macska gondozása
58 .......A macska szemének tisztítása
59 ..........A macska fülének tisztítása
60 ........................... A karmok vágása
61 ..........A macska fogának tisztítása
62 A macska fürdetése
.

63 ...Alomraszoktatás
64 M acskaajtóhozszoktatás
.

6
48-53. oldal 54-69. oldal
ÉLET A MACSKÁVAL A MACSKA EGÉSZSÉGE
77 ..........A negatív testnyelv olvasása 84 .......................... A jó egészség jelei
78 ..........A pozitív testnyelv olvasása 85 ...........Idősebb macska gondozása
79 ................................Játékok és játék 86 ...........Vemhes macska gondozása
80 .....................Élet félénk macskával 87 .........................Élősködők kezelése
81 ........................................... Költözés 88 ................. Szőrgombócok kezelése
82 ............................Utazás macskával 89 ...................... A levertség észlelése
83 ...... Macskaszállók és -felvigyázók 90 ................................................ Sebek
91 ...........................................Csípések

É*. A. 92 ........................................Harapások
93 .....Mikor menjünk állatorvoshoz?
94 ......................... A betegség tünetei
95 .........Általános macskabetegségek
96 ......................Gyógyszerek beadása
97 .....................Szemcseppek beadása
98 ........................ Fülcseppek beadása
99 ................Beteg macska gondozása
100 ......................Beteg macska etetése
101 ............. Macska okozta betegségek

Tárgymutató 70
Köszönetnyilvánítás 72

7
M acskaválasztás

MACSKA VÁLASZTÁS
MILYEN MACSKA ILLIK HOZZÁNK?
A rejtélyes és szórakoztató macskákról az a hír járja, hogy függetlenek,
de egy egész sor dologban mégis ránk szorulnak. Ide tartozik az élelem,
szállás, állatorvosi ellátás, de ugyanígy az érzelmi, fizikai, szellemi
ösztönzés is. A macskák könnyen alkalmazkodnak a lakásban
való élethez, de fontos, hogy elég mulatságban legyen
részük, különben unatkozni fognak, és rossz
szokásokat sajátítanak el, mint a bútorok kaparása
vagy növények rágcsálása.

KÖZÖS JÁTÉK
A macskák életük első pár
hetében tanulják meg, hogyan
érintkezzenek más macskákkal
vagy emberekkel. Ez a korai
szocializációs periódus
rendkívül fontos.

MI ILLUNK
A MACSKÁHOZ?
Mielőtt otthonunkba fogad­
nánk egy macskát, legyünk
tisztában a kiadásokkal: élelem, állat­
orvosi költségek, biztosítás, macskaszálló
- ha elutazunk. Gondoljuk át életformán­
kat: van-e elég időnk és helyünk, hogy
kellően ösztönző környezetet nyújtsunk,
mely fedezi macskánk valamennyi
szükségletét?

SZERETET EGY ÉLETEN ÁT


A kiscica, akit kezünkben tartunk,
akár tizenöt évet is élhet. Jólétéért
mi vagyunk felelősek.

8
M acskaválasztás

FAJTATISZTA VAGY A hosszú szőrű


KEVERÉK MACSKA? macskáknak gyakori
gondozásra van
Ha kiállításokra is szeretnénk szükségük.
vinni a macskánkat, fajta­
tiszta macskát szerezzünk be egy neves
tenyésztőtől. A fajtatiszta macskák
drágák, de egy bizonyos fajta válasz­
tásánál előre számíthatunk bizonyos
fizikai és viselkedésbeli sajátosságokra.
Ha csupán egy nem túl költséges kis
társra vágyunk, akkor alighanem egy
rövid szőrű, nem fajtatiszta cica
a legjobb választás.

Ezüst tabby maine coon

Keverék macska cirmos bundával

KÖLYÖK- VAGY
FE L N Ő T T MACSKA?
Könnyebb lehet otthonunkba egy kiscicát hozni,
mint felnőtt macskát. A felnőtt macskák általában
kevésbé követelőzők, és többnyire semmilyen tréningre
nincsen szükségük. Ráadásul a felnőtt macska valószínűleg
már ivartalanított, ami csökkenti a kezdeti költségeket.

A kiscicákjobban
szórakoznak, ha van
játszótársuk

A feln ő tt macska érett


személyiséggel
rendelkezik

Kíváncsi kiscicák Fiatal felnőtt macska

9
> r M acskaválasztás

E G Y E T VAGY K E T T Ő T ?
Két macska természetesen többe EGYEDÜL,
UNATKOZVA
kerül, mint egy, de tia napközben
Ha egy macskát
dolgozni járunk, két cica jó társaság túl sok ideig egyedül
lehet egymásnak. Gondoskodjunk az ivartalaní- hagynak, unat­
tásról, ha ellenkező nemű macskák élnek együtt, kozni fog és
hogy elkerüljük a nem kívánt kiscicákat. Ugyan undok lesz.
akkor egy felnőtt macska, mely egyedülléthez
szokott, talán nem lát szívesen egy újabb macskát.

ÖRÖK BARÁTOK
Ha a macskák barátságot kötnek,
az egy életre szól. Élvezik egymás
társaságát játék közben, és gyakran
összebújva alszanak.

H ÍM VAGY N Ő S T É N Y ?
Általában a nőstény macskák érzelmesebbek és játékosabbak, mint
a kandúrok, amelyek hajlamosabbak a területvédő agresszivitásra.
De inkább a macska személyisége, mint neme határozza
meg a választásunkat. Ez különösen igaz ivartalanítás vagy kasztrálás
után, amikor a nőstények és kandúrok közötti
karakterkülönbségek kevésbé jelentkeznek.

A z ellenkező
nem ű macskák
gyakran a legjobb
társak

A felnőtt kandúrok
gyakran magányos
Kötődő hím és nőstény macska teremtmények
M acskaválasztás yi

TÖRVÉNYES
K Ö TELESSÉGEK FELELŐSSÉG
A MACSKÁNKÉRT
Angliában elismerik a macskák
Az állatvédelmi törvény kimond­
jogát a csavargásra, és a törvény ja, hogy a macskatulajdonosok
elfogadja, hogy egy macska nem lehet örökösen kötelessége gondoskodni ked­
irányítás alatt vagy kötőféken, amikor házon vencükről és annak jólétéről.
kívül tartózkodik. Következésképpen, a macska­ Ez egyebek közt azt jelenti,
hogy biztosítaniuk kell a meg­
tulajdonosok nem tartoznak felelősséggel felelő étkezést és környezetet,
a macskájuk cselekedeteiért. Mindazonáltal a lehetőséget a normális visel­
elvárják tőlük, hogy megtegyék a megfelelő kedésre, a védelmet a fájdalom­
intézkedéseket, hogy kedvencük ne tegyen mal, sérüléssel, szenvedéssel
szemben.
kárt emberekben vagy mások tulajdonában.

K IN T I VAGY
B E N T I M ACSK A ?
A macskák imádnak
felfedezéseket tenni
a nagyvilágban, ám ott számos veszély
leselkedik rájuk. Gyors járművek, élős­
ködők, fertőző betegségek, ragadozók,
sőt még más macskák is veszélyt
jelenthetnek. A bent tartott macskák
egészségesebbek és tovább élnek, mint
kinti társaik. De fontos, hogy szellemileg
és fizikailag is aktívan tartsuk őket,
és rendszeresen játsszunk velük.

VADÁSZ A KAROSSZÉKBEN
Tegyük lehetővé benti macskánknak, hogy
kinézhessen az ablakon. Élvezettel fogja azzal
tölteni az időt, hogy otthoni környezetének
biztonságából figyeli a kinti világot.

A KERT KIRÁLYA
Mielőtt megengedjük, hogy macskánk odakint
szaladgáljon, győződjünk meg róla, hogy ez
biztonságos. Ha a kertünk már egy másik
macska territóriumához tartozik, eleinte mi is
menjünk ki a macskánkkal.

11
> r M acskaválasztás

M IL Y E N F A JT Á T ?
Felkészülés
JÁ TÉKO S M A C S K Á K a testvér
A kiscicák a játékon keresztül „megtámadására” .

sajátítják el azon képessége­


ket, amelyek a társas kapcsolatokhoz és KICSINY AKROBATÁK
vadászathoz szükségesek. Egyes macskák Megunhatatlan szórako­
felnőtt életükbe is magukkal viszik játékos zás, ha két egymással
játszó macskát nézünk.
természetüket. A különösen energikus
Lecsapnak, ugranak,
macskák közé tartoznak az abesszin,
lopakodnak, magasba
devon vagy cornish rex, valamint a sziámi szökkennek, hogy
macskák. Ivartalanítsuk macskánkat, még megtanulják mindazt,
mielőtt eléri az ivarérettséget; ezzel is amire később szükségük
biztosíthatjuk, hogy felnőttkorában lesz életük folyamán.
is játékos maradjon.

Figyelés, felkészülés
a következő
mozdulatra

M IL Y E N F A J T Á T ? S Z E L ÍD M A C S K Á K

10 Ha nem találjuk vonzónak a gondolatot, hogy rendszeresen


játsszunk a macskával, keressünk kevésbé játékos természetűt.
Némely fajták - mint a ragdoll, perzsa vagy rövid szőrű angol -
kiváltképpen szelídek és nyugodtak. A ragdoll különösen nevezetes arról
hogy képes tökéletesen ellazulni, és elernyedni egy olyan személy karjában,
akiben megbízik. Ha a macskánkat inkább szobában tartanánk, ezek közül
a fajták közül válasszunk.
LAZÍTÁ S
A ragdoll macskák, mint ez is,

12
M acskaválasztás

F IZ IK A I
V Á LTOZATOSSÁG
Számtalan macskafajta
létezik, mindegyik különböző
fizikai karakterjegyekkel. Ezen tulajdonsá­
gok egy részét a természet alakította ki,
más vonásokat a szelektív tenyésztés
révén nyertek el. A változatosság
megmutatkozik a szőr hosszában ARC ES SZEMEK
és színezetében, a test formájában, A macskák arca lehet ék alakú vagy kerek;
a szem színében és formájában. szemük színe a narancsostól és ámbraszíntől
a zöldig és kékig terjed.
A TEST FORMÁI
A macskák alakja aszerint
alakult, hogy hogyan alkalmaz­ « r *
kodtak eredeti származási
helyükhöz. A zömökebb fajták
általában hideg országokból __ Karcsú
származnak, míg a karcsúbbak
gyakran melegebb éghajlatról valók. Zömök

BUN D A : H O SS Z Ú , RÖVID, K Ü L Ö N L E G E S

12 A macskákat két nagy csoportra oszthatjuk: hosszú szőrűekre és rövid


szőrűekre. Ám vannak fajták, amelyek egyik táborba sem sorolhatók,
mint a szőrtelen szfinx vagy a változatos rex fajták, a maguk hullámos,
fodros szőrzetével. Minden macska nyálában, bőrén és vizeletében fehérje termelődik,
amely rákerül a bundájukra, és némely emberekből allergiás reakciót válthat ki.
Ha valaki érzékeny erre, akkor válasszon a hipoallergén fajták közül.

HOSSZÚ SZŐR RÖVID SZŐR SZŐRTELEN REX BUNDA


A hosszú szőrű A rövid szőrű Habár szőrtelenként A devon, a cornish
macskák rendszeres macskák ápolják ismerik, de a szfinx és a selkirk rex macs­
ápolást igényelnek, magukat, de macska testét is káknak hullámos,
különben szőrük időnkénti keféléssel finom pehely borítja. selymes és puha érin­
összecsomósodik. segíthetünk nekik. tésű szőrzetük van.

13
> r M acskaválasztás

V Á SÁ R LÁ S T E N Y É S Z T Ő T Ő L

13 Ha végeztünk kutatást, és már tudjuk, milyen fajtát akarunk, a következő


lépés, hogy kapcsolatba lépünk a fajta tenyésztőjével. Ez különösen
fontos, ha kiállításra akarjuk vinni vagy szaporítani szeretnénk macskán­
kat. Egy megbízható tenyésztő már az alomból képes beazonosítani egy majdani
lehetséges győztest. Mikor fajtatiszta kiscicát veszünk egy tenyésztőtől, kérdezzük
meg, láthatjuk-e az anyját is. A jó tenyésztő készséggel meg fogja mutatni.

SZIBÉRIAI
ERDEI MACSKA
Ezek a szibériai erdei
kiscicák még túl fiatalok,
hogy elválasszuk őket
az anyjuktól. Egy jó te­
nyésztő megvárja, amíg
legalább 12 hetesek, és
csak aztán engedi el őket.

M ENHELYEK
A macskamenhelyek
csordultig vannak elhagyott
macskákkal és kiscicákkal,
amelyek mind szerető otthonra vágynak.
Ha inkább egy cicabarátra vágyunk, mint
kiállítható macskára, vegyük fontolóra
az örökbefogadást. A felnőtt macskák
már mind ivartalanítottak lesznek, ami
csökkenti kezdeti költségeinket. Lehet,
hogy a menhely fenntartásához szívesen
Macskaketrec egy menhelyen vesznek némi pénzadományt.

B A R Á TO K

15 É S IS M E R Ő S Ö K
Egy másik módja a macska
beszerzésének, ha ebbéli szán­
dékunkat elterjesztjük baráti és rokoni kör­
ben. Előfordulhat, hogy ismernek valaki mást,
akinek a macskája épp most kölykezett,
és aki abban reménykedik, hogy a kicsiket
befogadja egy-egy szerető otthon. Az állat­
orvosunk is szolgálhat információkkal. Az alomtársak kényelmesen összebújnak

14
M acskaválasztás

K Ó B O R M A CSK A B E F O G A D Á S A

16 Ha egy kóbor macskának látszó jószág rendszeresen látogatja kertünket,


ás szeretnénk otthonunkba fogadni, először is hagyjunk neki elöl némi
ennivalót. Ha engedi, hogy megközelítsük, vigyük el állatorvoshoz, aki
megállapíthatja, tényleg kóbor állat-e. Megnézi, van-e benne mikrocsíp, nem csak
elveszett-e a macska. Ha tényleg kóbor, vizsgáltassuk meg, nincs-e fertőző betegsé­
ge, oltassuk be, derítsük ki, ivartalanították-e, mielőtt hazavisszük. Különösen fontos
ez akkor, ha már vannak otthon macskáink.

KÓBOR VAGY ELVADULT?


Míg a kóbor macskák sokszor
elhagyott vagy elveszett állatok,
amelyek egy ideig már éltek
emberi környezetben, az elvadult
macskák nem érintkeznek
CSAK FINOMAN
emberekkel. Gyakran idegesek
Lassan közelítsünk a kóbornak látszó macskákhoz
és megközelíthetetlenek.
- talán félnek az emberektől, és karmolni vagy fújni
fognak. Még jobb, ha letelepszünk, és megvárjuk,
amíg ők közelednek.

A BIZALOM ELNYERÉSE
Hagyjunk kint némi ennivalót a kóbor
macskának. Eleinte talán nem eszik
addig, míg ott vagyunk, de hamarosan
már úgy fog ránk gondolni, mint az
élelem forrására, és felbátorodik. Tegyük
a tálat mindennap egy kicsivel közelebb az ajtónkhoz.

15
Az új barátunk

AZ ÚJ BARÁTUNK
A MACSKABIZTOS O T T H O N
Mielőtt hazavinnónk a macskát, gondoskodjunk róla,
hogy otthonunk biztonságos környezetet nyújtson
számára. A macskák természetüknél fogva
kíváncsiak, ezért szerezzünk be pár gyerekbiztos zárat,
hogy ne jussanak be az ételt rejtő szekrényekbe,
a porcelánokhoz vagy a szemetesbe. Érdemes
a konnektorokba is biztonsági dugót tenni.

A z ablakokat csukjuk be, hogy


elkerüljük a véletlen kiesést.

A mosógép ajtaja m indig


legyen csukva.

A macskaalmot félreeső
sarokban helyezzük el.

Gondoskodjunk róla, hogy


a macska etetőhelye nyugodt
ponton legyen.

VESZÉLYEK
A HÁZBAN
Egyes dolgok, amelyek megtalálha­
tók a háztartásokban, mérgezők
a macskák számára, és végzetesek lehetnek,
ha lenyelik. Ezek a tisztítószerektől és fagyállótól
az emberi fájdalomcsillapítóig és egyes mutatós
szobanövényekig, virágokig terjedhetnek,
mint a mikulásvirág, fagyöngy vagy liliom.
A függönyök és redőnyök hosszú zsinórjai
szintén kockázatot jelentenek a kíváncsi
macskáknak, akárcsak a tűk, fonalak, gumik.

16
Az új barátunk

MACSKABIZTOS KERT

19 Várjuk meg, míg macskánk kényelmesen és otthonosan


érzi magát új lakhelyén, mielőtt kiengedjük a kertbe.
Ez beletelhet pár hétbe. Ez idő alatt tegyük kertünket
macskabíztossá. Ne legyenek lyukak vagy rések a kerítésen, és bár
a macskák többnyire át is tudnak mászni, a kerítés megvéd a kutyáktól,
rókáktól és más ragadozóktól, amelyek így nem jöhetnek be hozzánk.

A macskaajtó lehetővé
VESZÉLYEK
teszi, hogy a macska A KERTBEN
önállóan ki-be járjon.
A kertben leselkedő veszélyek
hasonlóak a házban találhatók­
hoz - mérgező anyagok, mint gyomirtók,
rovarirtók, csigairtók. Gondosan zárjunk
minden tartályt, és tároljuk őket macskabiz­
tos polcon. Szintén tároljuk polcon az éles
és nehéz kerti szerszámokat. Kockázatot
jelentenek még a mérgező növények, mint
a mérgező repkény, a rododendron
vagy a klematisz.

A macskák szeretnek
üvegházban vagy
bódékban időzni, de
legyen számukra kiút.

A házon kívül
tartsunk v íz z e l
teli edényt.

A kerítés megóv más állatokkal


való találkozástól.

Gondoskodjunk róla,
hogy ne legyenek mérgező
növények a kertben.

17
> r Az új barátunk

KOSARAK

21 A macskák a nap nagy részét alvással


vagy szunyókálással töltik, tehát biztosít­
suk, hogy hálóhelyük kényelmes, kellemes
legyen, és helyezzük a ház egy csendes pontjára.
A macskák szeretnek melegen befészkelni, tehát
fontoljuk meg egy párnázott, magas falú és aljú zárt
kosár beszerzését, ami ideális esetben mosható is. Iglu kosár

KOSÁRVÁLTOZATOK
Számtalan féle macska­
kosár található a piacon
- az iglu jellegűektől
a vesszőből font és
párnázott változatokig. Fonott macskakosár Párnázott kosár

FEK H ELY

22 Válasszunk olyan ágyneműt,


ami kényelmes, puha és gép­
ben mosható. A macskák
szeretik a meleget, tehát a téli hónapokra
beszerezhetünk olyan gyapjúágyat is,
ami a fűtőtestről lóg, így macskánk
a lehető legközelebb kerülhet a hőforrás­
hoz. Ha a radiátorunk erre nem alkalmas,
a következő legjobb választás az ön­
melegítő ágy. De sok cica semmit
sem szeret jobban, mint a mi ölünkben
Gyapjútakarón szunyókáló cica aludni egy takarón.

ETETOTALAK

23 A macskák finnyás evők, és különösen fejlett


a szaglásuk. Tartsuk étkezőhelyüket tisztán,
naponta legalább egyszer mossuk el
az edényeiket, különösen a meleg nyári hóna­
pokban. Az etetőtálak sokféle anyagból
készülnek - műanyagból, fémből, cserép­
ből. Ha műanyag vagy fémtálat veszünk,
olyan legyen, amelynek az alján gumigyű­
rű biztosítja, hogy nem csúszkál a padlón.

18
Az új barátunk

Alom lapát
M A C SK A A L O M

24 Kétféle alomtálca létezik:


zárt és nyitott. Válasszuk,
amelyik jobban tetszik,
és maradjunk annál, mert ha a macska
hozzászokott az egyikhez, ideges lehet
a másiktól. Helyezzük el a tálcát egy
nyugodt sarokban, jó távol a macska
etetőhelyétől. Naponta többször is
szedjük ki az ürülék- és vizeletgom­
bócokat, hogy a tálca a lehető
legtisztább legyen.

A Z A L O M F A JT Á I

25 Nagyon sokféle alom létezik. Ragaszkodjunk ahhoz, amelyet a macskánk


már megszokott. A csomósodó alom előnyös, ha ürüléket vagy vizeletet
kell eltávolítani, de ami nekünk tetszik, nem biztos, hogy a macskánknak
is. Például az illatosított alom gyakran elriasztja a macskát attól, hogy egyáltalán
használja az alomtálcát.

M A C SK A A JT Ó

26
K I VAG Y BE,
Ha a macskánk ki-be AHOGY AKARJUK
járó jószág, építsünk be A macskaajtó meg­
macskaajtót. Az egyszerű, adja a macskának
befelé és kifelé egyaránt nyílóktól a ki-be járás szabad
a zárhatókig sokféle kapható. Utóbbi ságát, de a zár
lehetővé teszi, hogy teljesen nyitva a tulajdonosra bízza
a végső döntést.
vagy zárva hagyjuk, vagy úgy, hogy csak
befelé nyílik. így macskánk hazajöhet, Mágneses csík

de nem tud kimenni. A legkifinomultabb


szerkezet csak a mikrocsip leolvasása Zárótárcsa

után engedi be a macskát.

19
Az új barátunk

KAPHATÓ ESZKÖZÖK
Á POLÁSI
Szükségünk lesz fésűkre

27 KELLÉKEK
A legtöbb macska
szereti, ha kefélik.
és kefékre, fogkefére és
vattagombócokra
a fülek és szemek
A hosszú szőrű macskáknak alap­ tisztogatásához.
vető a rendszeres kefélés ahhoz,
hogy sima, fényes, csomómentes
bundájuk legyen. A legfontosabb
eszközök: fogas fésű, ápoló fésű
puha drótszálakkal, és egy puha kefe.
Szoktassuk hozzá macskánkat kicsi
korától a fogmosáshoz.

KAROM VÁGÓK

28 Szoktassuk hozzá macskánkat


a rendszeres karomvágáshoz.
Ez különösen benti macs­
kák esetében nagyon fontos, mivel
ők valószínűleg kevésbé koptatják el
karmaikat. Finoman nyomjuk meg
mindegyik talppárnát, hogy kibújjon
a karom, aztán a vágóeszköz
segítségével csippentsük le csak
a fehér hegyét. Ne vágjunk bele
a körömcsatornába, mert ez
SZÜKSÉG ESETÉN
A macskakaromvágó a legjobb választás, vérzést és fertőzést okozhat,
de ha nincs más, akkor embereknek szánt hacsak nem kezeljük rögtön.
körömcsipeszt is használhatunk. Macskakaromvágó

M A C SK A H O R D O Z O K

29 A legtöbb macska számára nem


természetes, ha pórázon sétáltatják,
tehát a macskahordozó alapvető
kellék. Mindenféle anyagból kapható: vessző,
műanyag, karton vagy drót. Mivel legtöbbször
az állatorvoshoz fogjuk benne vinni a macskát,
így rossz élményekkel társíthatja. Ezt úgy kerül­
hetjük el, ha biztonságos hellyé alakítjuk a macska
számára: mindig hagyjuk elöl, esetleg a radiátor
közelében, és tegyünk bele puha takarót. Macskahordozó

20
Az új barátunk

KAPARÓFÁK
A macskák több okból kaparnak,
részben, mert így jelölik ki területüket,
részint így élesítik karmaikat. Hogyy
elkerüljük macskánk romboló jellegű kaparásátt
otthonunkban, biztosítanunk kell számára a meg­ eg-
felelő kaparófát. Ezek némelyike többszörös
szerepet tölt be, alvóhely és lógó játékok
is lehetnek rajta, vagy egyéb holmik.

Piramis alakú kaparófal

Lógó játékok

Kaparófa fekhellyel Kaparófa

JÁTÉKO K
Fontos, hogy a macs­
kánkat fizikailag aktívan
tartsuk és mentálisan Műanyag labda Puha játék
is ösztönözzük. Biztosítsunk számára Guruló játék
játékokat, amelyeket üldözhet,
elkaphat, pofozgathat, harapdál-
hat, amelyekkel átélheti a vadá­
szat izgalmát - ezekkel fiatalos,
egészséges, aktív és boldog
marad. Ha együtt jászunk vele,
az megerősíti a kötődést köztünk
és a macskánk között.

21
Az új barátunk

E G É S Z S É G E S -E A K ISC IC A ?
Egy egészséges macska 15 vagy több éven át is a társunk lehet.
Ha cicánk lesz, válasszuk ki gondosan, töltsünk el némi időt
viselkedésének megfigyelésével, mielőtt hazavisszük. Vegyük
figyelembe, hogyan érintkezik velünk és testvéreivel. Az életvidámság, játékosság
fontos jele a jó egészségnek, akárcsak az érdeklődő viselkedés. Van néhány
alapvető vizsgálat is, amelyekkel felmérhetjük egy kiscica általános jóllétét.

Fülek
H a a macska megszállottan vakarja
a juleit, falatkája lehet, am it sötét szín ű
f i i z s í r is jelezhet. A z egészséges cicának
tisztáit, szárazait a fülei. O rr
E llenőrizzük, van-e váladék
a z orrlyukakban vagy körülöttük.
E z is betegségjele lehet. A z orrnak
hűvösnek és nedvesnek kell lennie.
Szem ek
A szemek legyenek
fényesek, tiszták,
váladékmentesek.
H a látható a macska
harmadik szemhéja, Száj
annak rejtett egészségi A z egészséges íny
oka is lehet. rózsaszín, és a száj­
padlásnak is halvány
rózsaszínnek kell lennie.
A cica lehelete nem lehet
kellemetlen szagú.

B unda
A cica bundája legyen L ábak és m ancsok
fényes, sűrű és puha. A lábak legyenek erősek
A szőrt a bőrig szét­ és egyenesek. F igyeljük
választva ellenőrizzük, m eg a cica járását
van-e bolhája, keressünk ésjátékát, hogy nem
fekete pettyeket. biceg-e.

H as
A has legyen feszes
és kerek, de ne duzzadt.
A gömbszerű has férgek
jelenlétére utalhat.

22
Az új barátunk

E G É S Z S É G E S -E A F E L N Ő T T M ACSKA?
Hasznos, ha megtanuljuk felismerni a macska betegségeit, és hozzá­
szoktatjuk macskánkat a rendszeres otthoni vizsgálathoz. így korai
fázisban felismerhetjük a lehetséges problémákat. Végezzünk otthoni
vizsgálatot akkor is, amikor a macskánk nyugodt, például amikor az ölünkben van,
akár több napon keresztül. A macska együttműködését jutalmazzuk dédelgetéssel
vagy finom falatokkal. Ha valami gondot észlelünk, forduljunk állatorvoshoz.
A kijáró macskákat gyakrabban kell megvizsgálni, mint a bentieket.

Fülek
Szemek
A feln ő tt macska fü le i
A szemek legyenekfényesek és tiszták,
legyenek tiszták, szárazak,
váladékmentesek. A harmadik szemhéj
rossz szagtól mentesek.
ne látszódjon, a pupillák mérete legyen
H a félretartja vagy rá zza
egyforma.
a fejét, vakarja a füleit,
a z fertőzés vagy atka
jele lehet.

Orr
A váladékozás, tüsszögés betegséget
Száj jelezhet, a z orr legyen hűvös és nedves.
A macska ínye legyen halvány A macska lélegzetvételét ne akadályozza
rózsaszín, a fo g a i fehérek és
erősek, a lehelete nem lehet
kellemetlen. A fo g k ő és gyulladt
íny a z t je lz i, hogy fo k o z n i kell
a szájhigiéniát.

Bunda
A macska bundája kiválóan je l z i
j ó egészségét. L egyen fényes és
sűrű, ha foltokban fe lá ll vagy
kifakult, vigyük el kedvencünket
a z állatorvoshoz. Vizsgáljuk
meg, nincsenek-e kopasz foltok,
karmolások, kiterjedt vedlés
nyomai vagy élősködők.

H as
Futtassuk végig kezünket
macskánk oldalán. A derekánál
homorú részt kell érzékelnünk.
H a a has kerek és kitüremkedik,
túlsúlyos vagy vemhes
lehet a z állat.

M ancsok
A macskának egyenlően
kell elosztania testsúlyát
a négy láb között, és nem
mutathatja kellemetlenség jeleit,
ha lép vagy ugrik.

23
Az új barátunk

U J K IS C IC A
BESZOKTATÁSA
A kiscicát akkor vigyük
haza, amikor pár napot
rászánhatunk a vele való kapcsolat
kialakítására. Vegyük figyelembe, hogy
életében első alkalommal lesz távol
a mamájától és testvéreitől, ezért hoz­
zunk létre számára olyan környezetet,
amelyben nyugodtnak és biztonságban
érezheti magát. Az első pár napban ne
csináljunk túl sok mindent, csak üldö­
géljünk vele a szobában, lehetőleg
a padlón, hogy a cicus felfedezhessen
és megismerhessen mindent. Tegyük a hordozót egy csendes szobába,

Gyerekek is
1 hagyjuk nyitva az ajtót. A cica szemügyre
veszi környezetét a hordozó biztonságából.
segíthetnek, de
csakfelügyelettel.

GYEREKEK
ÉS MACSKÁK
A gyermekünk izgatott
lehet a jövevény miatt.
Hagyjuk, hogy segítsen
a cica beszoktatásá-
ban, de figyeljünk rá,
hogy nyugodtan és
csendesen viselkedjen.
Hagyjunk időt a cicának, hogy felépítse
2 önbizalmát. Majd a maga idejében előjön
a hordozóból, és elkezdi felfedezni a helyet.

__ A kiscicát
vo n zza
a z étel.

24
Az új barátunk y¥,

F E LN Ő T T M ACSKA BESZOKTATASA
Akár menhelyről, akár más családból érkezik, egy felnőtt macska
ugyanolyan stresszesnek találhatja a beilleszkedést otthonunkba,
mint egy kiscica. Ugyanúgy járjunk el: ne kényszerítsük ki a hordozóból,
hagyjuk, hogy akkor jöjjön ki és kezdjen tájékozódni, egyelőre csak egy szobában,
amikor akar. Teremtsünk nyugodt környezetet, olyan helyekkel, ahová a macska
elbújhat, ha fenyegetettnek érzi magát vagy ideges.
Ismerjük meg egymást!

KEZDETI KAPCSOLAT
Engedjük, hogy a macskánk
zavartalanul felfedezze kör­
nyezetét. Hagyjuk, hogy ő
kezdeményezze a kapcso­
latteremtést, amit meg is
fog tenni, ha megjött az
önbizalma.

H a élesfényben is
nagyok a pupillái,
a z félelm et
jelenthet.

FÉLELMETES
KEZDETEK
Új, ismeretlen
környezetben a
macska a félelem jelelt
Padlóhoz lapulva
mutathatja, elbújhat az ágy közlekedik.
alá, a padlóhoz lapulhat, vagy
szorosan a fal mellett osonhat.
Ne fokozzuk félelmét azzal, hogy
megközelítjük! Adjunk neki időt!
> r Az új barátunk

N É V V Á L A S Z T Á S ÉS B E T A N ÍT Á S A
Ha tenyésztőnél vettük a macskát, rendelkezik regisztrált törzskönyvi név­
vel, ami sokszor elég hosszú. A mindennapi életben a macska neve legyen
egy vagy legfeljebb két szótag, mint Cirmos, Rudi, Pamacs vagy Mirci.
Hogy megtanítsuk rá a macskát, ismételgessük, miközben kényeztetjük. A menhelyről
elhozott macska talán már kapott nevet, és meg­
kérhetnek minket, hogy maradjunk annál.
RÖVID
IDŐTARTAMÚ
NÉPSZERŰ NEVEK FIGYELEM
Mint ahogy azt T. S. Eliot sugallta A macska A kiscicákat nehéz
neve című versében, nem is olyan egyszerű tréningezni, mert
nevet találni macskabarátunknak. Érdemes könnyen elterelődik
kissé megismerni macskánkat, mielőtt ellátjuk a figyelmük.
egy életre szóló névvel.
A nevet sugalmazhatja egy erős jellemvonás
vagy fizikai adottság, például a fehér cica lehet
Hógolyó, a fekete Kormos, a csonkolt farkú
macska Csonka. Egyesek szeretik macskáikat
híres színészek vagy énekesek nevével illetni.

H ÍV Ó JE L B E T A N ÍT Á S A

37 A macskák kiképzése csak pár percet vehet igénybe, és ideális


esetben megelőzi az étkezést. Mondjuk: „Gyere!” , és rázogassuk
kedvenc jutalomfalatos dobozát. Ha odajön, kapjon jutalmat.
Menjünk odébb, és ismételjük meg néhányszor a műveletet. A macskák
reagálnak a pozitív megerősítésre, és hamarosan megtanulják, hogy hívásra
odajöjjenek még a doboz zörgetése nélkül is.

JUTALMAZZUK
A TRÉNINGEZÉST!
A macskák nagyon
intelligens, tanítható
állatok. A titok abban
áll, hogy találjunk
olyan jutalmat, ami
motivációt jelent
számukra, legyen az
étel vagy dédelgetés.

26
Az új barátunk

M IK R O C S IP E Z E S

38 Az elveszett macska megtalálá­


sa és hazahozatala a családhoz
akkor a legkönnyebb, ha mikro­
csip van benne. A nyakörvvel és névtáblával
szemben ezt nem lehet levenni vagy
elveszteni, mert a macska bőre alatt van.
A rizsszem méretű, egyedi kóddal ellátott
csip egy adatbázishoz csatlakozik,
melyben szerepelnek a gazda adatai.

A MIKROCSIP BEHELYEZÉSE
A csipet a macska nyakbőrébe helyezik
el hátul, injekció segítségével. Jelenlétét
a macska nem fogja érzékelni.

A MIKROCSIP SZKENNELÉSE
Amikor egy kóbor macska a menhelyre
vagy az állatorvoshoz kerül, rutinszerűen
ellenőrzik, van-e benne mikrocsip.

O L T Á SO K

39 Oltassuk be a macskát
három, potenciálisan halálos
vírus: a fertőző bélgyulladás,
macskainfluenza és macskaleukémia
ellen. Tegyük meg ezt akkor is, ha macs­
kánk csak a szobában él. Előfordulhat,
hogy macskaszállóba kell vinnünk,
ezekben pedig kötelező az oltás.
A KISCICA ELSŐ OLTÁSAI
Ha menhelyről fogadtunk be macskát,
A kiscícákat általában 8-10 hetes koruk
ellenőrizzük, érvényesek-e oltásai. között oltják. Az oltásokat évente meg kell
ismételni a macska élete végéig.

IV A R T A L A N ÍT Á S

40 Hacsak nincs fajmacskánk, amelyet tenyészteni szeretnénk,


bölcs dolog ivartalaníttatni. A kandúrokat kb. 4 hónaposán érdemes
kasztrálni a nem kívánatos viselkedés elkerülése érdekében, mint
a csavargás, spríccelés, verekedés. A nőstény macskákat szintén 4 hónaposán
lehet ivartalaníttatni nem kívánatos vemhesség elkerülése végett. Az ivartalanítás
rutinműtét, melyet altatásban végeznek.

27
> r Az új barátunk

A M A CSKA
FELEM ELÉSE
Meg kell nyernünk egy
felnőtt macska bizalmát,
mielőtt felemelhetjük. Hagyjuk, hogy
odajöjjön, megszimatoljon, gyengéden
simogassuk meg. Egyik kezünket tegyük
a mellkasa alá, a másikkal támasszuk
meg a hátsó lábait. Lassan emeljük,
mellkasunkhoz közel tartva, hogy
biztonságban érezze magát.

TUDNUNK KELL, MIKOR VEHETJÜK FEL


Legyünk tudatában a macska testnyelvének.
Ha kezünk már a mellkasa alatt van, csak
akkor emeljük fel, ha nyugodt marad.

A H E L Y E S B Á N Á SM Ó D
Ha felemeltük a macskánkat, gyengéden öleljük magunkhoz,
és érintkezzünk vele a lehető legnagyobb felületen. Ez növeli
biztonságérzetét. Ha küzdeni kezd a karjainkban, tegyük vissza
olyan gyöngéden ás gyorsan, ahogy csak tudjuk.
Próbáljuk megtartani anélkül, hogy megkarmolna,
míg vissza nem helyeztük a földre.

Kíváncsi, .
BEFÉSZKELVE éber tekintet
Ez a macska oldottan fészkel a gazdi
karjaiban, erős alátámasztással teste és
hátsó fele körül. Ha közben cirógatjuk,
megerősítjük biztonságérzetét.
Az új barátunk ‘H

K ÍV Á N C SI, É B E R
Kíváncsi kutya
T E K IN T E T
Tartsuk az új macskát és
a mér bentlakó kedvencün­
ket eleinte külön szobában, pár naponta
cserélgetve helyüket, hogy megszokják
egymás szagát. Az első
pár találkozást felügyeljük,
biztosítsunk a jövevénynek
egy biztonságos
visszavonulási helyet
arra az esetre, ha
agresszióval találkozik. KUTYA-MACSKA TALÁLKOZÓ
Ellentétben a közhiedelemmel, a kutya meg
a macska jó barátok lehetnek, különösen,
ha fiatalon ismertetjük össze őket.

Félős
kiscica

Első találkozás egy felnőtt macska és egy kiscica között.

T A L Á LK O ZÁ S E M B E R E K K E L
A gyerekek gyakran túl lármásak és mozgékonyak a macskáknak
és kiscicáknak, ezért felügyeljük az első találkozásokat, amíg azt nem
érezzük, hogy mindkét fél jól érzi magát a másik társaságában. Mint
mindig, most is hagyjuk, hogy a macska tegye meg az első lépést,
és ne erőltessük, hogy jelen .. , , , ,
, , , . ’ ÓVATOS BÁNÁSMÓD
legyen, bármilyen vendeg is jB H k Figye|jünk, hogy a gyerek
jön a házhoz. a megfelelő módon
emelje fel és tartsa
ÜLJÜNK CSENDBEN a macskát.
Kisebb gyerekekkel
a legjobb módja
a barátkozásnak
a cicával, ha a padlóra
ültetjük őket egy
párnával az ölükben.
Helyezzük a cicát
gyengéden a párnára.
> r A m acska gondozása

A MACSKA GONDOZÁSA
NEDVES ÉS SZÁRAZ
ELESÉGEK
A macskaételek összetételét úgy
alakították ki, hogy kiegyensúlyozott
étrendet biztosítsanak, amelyben minden szük­
séges tápanyag megvan. A kiscicák és idősebb
macskák igényei eltérnek a felnőtt macskákétól,
megvannak a saját ételeik. Tegyük változatossá
macskánk étkezését, vegyünk különböző nedves
eleséget, és társítsuk száraztáppal, friss étellel.
Minden étrendi változást lassan vezessünk be. SZÁRAZ ÉTEL
Ezek az apró tápok sokféle ízben
készülnek, és megóvják a macska
fogait a fogkőtől.

Csont nélküli halpehely


Csirke
és pulyka

Tonhaldarabok

SZÁRAZTÁPOS TÁL NEDVES ÉTEL


Ez a macska mintha előnyben részesítené Megdöbbentően széles az ízek skálája
a száraz kosztat. Némely tápokat bizonyos típusú - hal, baromfi, egyéb hú sok-, ezek
diétához készítettek - például szőrgombóctól biztosítják, hogy a macska sosem unja
való megszabaduláshoz vagy súlykontrollhoz. meg az ételt a táljában.
A m acska gondozása

ELEG ENDŐ VÍZ BIZTO SÍTÁSA

46 A macskák eredetileg sivatagi állatok, viszonylag


kis vízigénnyel, és vízszükségletük nagy részét
táplálékukból nyerik. Mindazonáltal fontos, hogy
macskánknak mindig rendelkezésére álljon egy tál friss víz,
különösen, ha előnyben részesíti a száraz ennivalót,
amelynek nagyon kicsi a nedvességtartalma. Egyes
macskák szeretnek folyóvízből inni, és ha nyitva
a vízcsap, megrohamozzák.

Vízivás tálból

MACSKACSEMEGEK
Sokféle macskacsemege található a piacon, tehát válasszunk okosan.
Kerüljük el a magas zsírtartalmúakat, helyettük olyat keressünk,
amelyeknek magas a fehérjetartalma (például
a szárított halpehely). A falatkák segítenek a fogak

CSEMEGÉK SZIVÁRVÁNYA
Miként a száraz és nedves ételek,
a macskacsemegék is végtelenül
sok ízben készülnek, és sokféle
formájúak és állagúak.

ADJU NK -E TEJET?
48 Egyike a makacs tévhiteknek, hogy
a macskák szeretik a tejet. Holott
nemcsak hogy a tej nem szüksé­
ges a macskák táplálásához, de sokan közülük
még laktózérzékenyek is, tehát a tehéntej
gyomorrontást okozhat. Egyedüli kivételt
képeznek a kiscicák, amelyeknek szükségük
van az anyjuk tejére a felcseperedéshez és
megerősödéshez. Ha az anyamacska nincs
jelen vagy nincs elég teje, akkor speciális
Kiscica specális macskatejet iszik kiscicáknak való tejpótlót használjunk.

31
A m acska gondozása

M IK O R M E N N Y I
É T E L T A D JU N K ?
A macskák kizárólagosan
húsevők, ami azt jelenti,
hogy a túléléshez húsra van szükségük.
A macskák általában nem falánkak,
és kalóriabevitelüket aktvitásukhoz igazít­
ják. Ezért, ha egy macska mér idősebb és
KÜLÖN TÁLAK
kevésbé aktív, elkezdhet kevesebbet enni. Hogy ne versengjenek az ételért,
Ha aggódunk emiatt, kérjünk tanácsot az jobb, ha háztartásunkban minden
állatorvostól idős macskánk kalóriaigényéről. macska külön tálból eszik.

ÉTKEZÉSI ÚTMUTATÓ
A táblázat a macska napi étkezési szükségleteit mutatja (kalóriákban, illetve a nedves és
s z á r a z e le d e l m e n n y is é g é t g r a m m o k b a n m e g a d v a .), a m a c s k a súl}ra é s é le tm ó d ja a la p já n .

Felnőtt súly * kg 4 kg 6 kg 10 kg 12 kg

Nem aktív 1 0 0 -1 4 0 kcal 2 0 0 -2 8 0 kcal 3 0 0 - 4 2 0 kcal 4 0 0 - 5 6 0 kcal 5 0 0 - 7 0 0 kcal


macska (12 0 g nedves (240 g nedves (360 g nedves (480 g nedves (600 g nedves
/3 0 g száraz) /6 0 g száraz) / 9 0 g száraz) / 1 2 0 g száraz) /lő O g száraz)

Aktív 140-180 kcal 280-860 kcal 420-540 kcal 560-720 kcal 700-900 kcal
macska (160g nedves (320 g nedves (480 g nedves (640 g nedves (800 g nedves
/40 g száraz) /80 g száraz) , /ISO g száraz) 160gszáraz) 7200 g száraz)

Vemhes 2 0 0 - 2 8 0 kcal 4 0 0 -5 6 0 kcal 6 0 0 - 8 4 0 k cal 8 0 0 - 1 1 2 0 k cal 1 0 0 0 - 1 4 0 0 k cal


nőstény (240 g nedves (480 g nedves (720 g nedves (960 g nedves (12 0 0 g nedves
/6 0 g száraz) / l 20 g száraz) /1 8 0 g száraz) /2 4 0 g száraz) /3 0 0 g száraz)

R U T IN

50 K IA L A K ÍT Á S A
Sokan az otthonuktól távol
dolgoznak, és szabadon
étkeztetik a macskájukat. Ilyenkor
a macskaeledel egy adagolóban van,
melyet a macska működtethet, ha éhes.
Száraz eledelt adjunk, amely nem romlik
meg. De ha életformánk lehetővé teszi,
inkább alakítsunk ki egy étkezési rutint
a macskánknak. Kapjon naponta két­
szer enni, rendszeres időközökben,
és legyen elöl mindig egy tál víz. Öröm az evés vacsoraidőben

32
A macska gondozása ‘H ,

HOL ETESSÜNK?

51 Alakítsunk ki étkezőhelyet
a konyha egy félreeső részén,
ahol nincs sok járkálás.
A macskák orra igen érzékeny, tartsuk
tehát tisztán ezt a területet. Ha több
macska van a háztartásban, adjunk
mindegyiknek saját edényt. Ezzel elkerüljük
az étel feletti civakodást, és könnyebben
figyelemmel kísérhetjük mindegyik macska
étkezési szokását.

TÚLETETÉS
Legyünk elővigyázatosak,
és ne etessük túl a macs­
kánkat, főleg, ha benti
macska, és nincs túl sok lehetősége
a kalóriák elégetésére. A túletetés
kövérséghez vezethet, ami számos
egészségi problémát hozhat magával,
az ápolási és ízületi nehézségektől
a potenciálisan életveszélyes állapotokig,
mint a cukorbetegség és szívrendellenes­
ségek. Ha nem etetjük túl a macskánkat
és mégis hízik, talán hormonzavara van.
Konzultáljunk állatorvossal.

F IN N Y Á S M A CSK A E T E T E S E
Ha a macskánk válogatóssá válik, próbálkozzunk
különböző ízekkel vagy különböző márkájú nedves
macskaeledellel. Készítsünk listát a kedvenc
ízekről. Vegyük szemügyre az étkezőrész tisz­
taságát. Távolítsunk el minden morzsányi
régi ételmaradékot, mossuk el a tálakat,
mielőtt újratöltjük. Ha a macska még mindig
nem eszik, talán rejtett egészségügyi oka
van - keressük fel az állatorvost.

SZIMATOLÁS MESSZIRŐL
Az erős illatú macskatáp
odacsalogatja a macskát.

33
> r A m acska gondozása

M IÉ R T ESZNIvK F Ü V E T A M ACSKÁK?
Noha a fűnek nincs számára tápértéke, mégis fontos szerepet játszik
macskánk étrendjében. A macska azért eszik füvet, mert az segít
megszabadulni a gyomrában felgyűlt emészthetetlen anyagoktól, például
szőrgombócoktól. Ha nem juthat ki a pázsitra, kínáljuk macskánkat valamilyen
zöldséggel. Legyünk óvatosak: egyes növények mérgezőek lehetnek számára.
Maradjunk a speciális macskafűnél vagy
a macskabarát fűszernövényeknél,
mint kakukkfű, zsálya,
petrezselyem.

NÖVESSZÜNK
MACSKAFÜVET!
Talán nem rendelke­
zünk pázsittal, de mi
sem könnyebb, mint
egy kis macskabarát
fűfélét növeszteni
cserépben. A macskánk
majd elrágcsálja, amikor
szükségét érzi.

M A C SK A FU
TERM ESZTÉSE
Sűrű,
A legtöbb állatboltban és jól ízes f ű
ellátott szupermarketben
találhatók a macskafűtermesztő kész­
letek. Csak kövessük az egyszerű
használati utasítást a csomagoláson,
és egy héten belül lesz egy kis minipázsi­
tunk a macskánk számára. Az ezekben
a tartályokban található fű három hétig is
megmarad. Még egy megoldás, ha a kertünk Alufólia­
tartály
egy részében olyan növényeket nevelünk, 1(4
amelyet szeret a macskánk, (lásd 54. praktika) Macskafűtermesztő készlet

34
A m acska gondozása

H O S S Z Ú S Z Ő R Ű M A CSK A G O N D O Z Á S A

56 A hosszú szőrű macskák segítségre szorulnak szőrük gondozásában.


A napi bundakefélés megelőzi a fájdalmas gubancok és csomók
kialakulását, és segít eltávolítani a kihullott szőrt. Kikefélés nélkül
ezek a szőrök a macska gyomrában kötnek ki, nagy szőrgombócokat alkotnak,
és felöklendezéshez vezetnek. Az ápolás nemcsak a kötődést erősíti, de a macska
keringésének is jó, és segít eloszlatni a természetes olajokat a macska bundáján,
ami hozzájárul annak jó állapotához. További előny, hogy a rendszeres foglalkozás
segít kiszűrni minden rendellenességet, csomót a macska testében.

Keféljük át a macskát,
1 amikor nyugodt és
oldott állapotban van.
Kezdjük egy ápolófésűvel
végig a hátán és oldalain.
Legyünk gyöngédek, ne
húzzuk a szőrt - lehetnek
benne csomók, amelye­
ket ki kell bontani.

Fémfésűvel fésüljük át a macska bundáját,


2 kibontva a csomókat, gubancokat. Mind
a farok, mind a fej felé haladjunk. Utóbbi révén
ellenőrizhetjük, vannak-e élősködők, sérülések
a macska bőrén.

A has és a lábak nagyon érzékenyek.


3 Ha akadnak rajtuk csomók, inkább ujjainkkal
bontsuk ki őket, mint fésűvel. Fejezzük be
a faroknál széles fogú fésűvel vagy kefével.

35
> r A macska gondozása

RÖ V ID

57 S Z Ő R Ű M ACSK A
G O NDOZÁSA
Habár a rövid szőrű
macskák nem igényelnek annyi
gondozást, mint a hosszú szőrnek,
tanácsos hetente egy ápolást beiktatni,
hogy szőrük fényes és szép állapotú
maradjon. A rendszeres gondozás azt
is lehetővé teszi, hogy észrevegyünk
bármely rendellenességet, amit külön­
ben nem észlelnénk. Nyugodt, oldott GYEREKJÁTÉK
környezetben tevékenykedjünk, figyel­ Rövid szőrű macskát kefélni jóval egyszerűbb,
jünk az idegesség, kényelmetlenség mint hosszú szőrűt. Legegyszerűbb formája,
ha gyöngéden végigfuttatunk egy kefét
jeleire a macska gondozása alatt.
a bundáján, eltávolítva a kihullott szőrt.

Kezdjük azzal, hogy ápolókefével végíg- Fémfésűvel válasszuk szét a szőrt, ellen­
1 simítjuk a macska hátát és oldalát,
ha engedi, a hasát is. Finoman, mivel
2 őrizzük, níncs-e bolha, karmolás vagy más
sérülés. Tehetünk pár csepp macskaszőrápolót
ez érzékeny terület. a bundára, hogy fokozzuk ragyogását.

RENDSZERES SIMOGATÁS
Némely macskák nem rajonganak
a kefélésért és fésülésért. De még
a rendszeres simogatás is segít fenn­
tartani az egészséges, fényes bunda
jó állapotát. Ráadásul ez nekünk is
előnyös, ugyanis a simogatás csökkenti
a vérnyomást és oldja a stresszt.

36
A m acska gondozása y<

A M ACSKA

58 SZEM ÉNEK
T IS Z T ÍT Á S A
Egyes macskák, különösen
RENDSZERES VIZSGÁLAT
A macska szemének rendszeres vizsgálata
segít észlelni a problémákat már korai fázis­
ban. Ha látható a harmadik szemhéj, az
a hosszú szőrű, nyomott képű - például betegség vagy sérülés jele, ha csak egy szem
perzsa vagy himalájai - macskák némi érintett, akkor az utóbbi valószínűbb. Ha a
macskánk egyik szemét csukva tartja, talán
segítséget igényelnek szemük tisztán megkarmolták, vagy idegen test van benne.
tartásához. Ez annak köszönhető, hogy
könnycsatornáik különösen hajlamosak
eldugulni, amitől összegyűlhet a csipa.
Ha csak egy napig is ott marad, beszá­
rad, és még nehezebb eltávolítani. Sőt,
még a szem és orr környéki szőrzet
csúf elszíneződéséhez is vezethet. Ha
szokatlan váladékképződést észlelünk
macskánk szeme körül, egészségi
probléma is felmerülhet, tehát forduljunk
állatorvoshoz.

Nedvesítsünk meg egy vattacsomót Ismételjük meg a műveletet a másik szem­


1 kézmeleg vízzel, vagy ha makacs a váladék,
sóoldattal, amit kontaktlencséhez használnak.
2 nél, tiszta vattacsomóval. Ha macskánk
engedi, távolítsuk el a szőr szennyezéseit is.
Az orr felől a halánték irányába törölgessük. Kerüljük el a macska szemgolyóját tisztogatás
alatt, mert irritációt okozhatunk neki.

37
> r A m acska gondozása

A M A CSKA

59 FÜLÉNEK
T IS Z T ÍT Á S A
Habár a macskák tökélete­
RENDSZERES ELLENŐRZÉS
Fekete pöttyök, sötét fiilzsír vagy vörösség
fulatka jelenlétére utalhatnak. Folyékony
váladék esetén konzultáljunk az állatorvos­
sen alkalmasak saját fülük rendben tar­ sal. Ellenőrizzük a kopasz foltokat és karmo­
lásokat is. Ha a macska fiilei fehérek, nézzük
tására, a rendszeres tisztogatás rutinja
meg, nincsenek-e hegek vagy horzsolások
hozzájárul, hogy észlelhessük az élőskö­ a hegye körül, mert ez bőrrák jele lehet.
dőket, karmolásokat vagy bármi egyebet
(lásd jobbra). A kinti macskák például
szúrós magokat vagy éles fűszálakat
hozhatnak haza fülükbe akadva.
Az idegen testeket csak akkor távo­
lítsuk el a macska füléből, ha a felszínen
vannak. Mindent, ami a hallójáratba
került, csak állatorvos távolíthat el.
A macska fülének tisztításához egy kis
vatta és pár csepp babaolaj szükséges.

Tartsuk macskánk fejét gyengéden, A macskák füle nagyon érzékeny, legyünk


1 de erősen, és hajtsuk vissza a fülét.
Pár csepp babaolajjal megnedvesített
2 óvatosak. Ne dörzsöljük, inkább a vatta­
csomóval távolítsuk el a felgyűlt szennyeződést.
vattacsomóval törölgessünk ki minden Soha ne használjunk fültisztító pálcikát, mert
szennyeződést a fül belsejéből. az komoly kárt tehet a hallójáratban.

38
A macska gondozása

A K A R M O K V Á G Á SA

60 A kinti macskák általában elkoptatják karmaikat, mivel járdán


sétálnak és fák törzsén, faoszlopokon élesítik karmaikat. Ám a benti
macskák karmait rendszeresen vágni kell, nehogy túl hosszúra
nőjenek, és akadályozzák a normális mozgást, vagy megkarcolják a talp párnáit,
A karmok fontos részei a macska anatómiájának. Soha ne karomtalaníttassuk
őket csak azért, hogy ne kaparják a bútorokat, A karomtalanítás azzal jár, hogy
a macska ujjainak utolsó ízületét is eltávolítják. Ez kegyetlen, fájdalmas eljárás.

H elyezzünk
nyomást a z
ujjpárnára

K ibújt karom

Hogyan bújtassuk ki a karmot

Hacsak nem különösen nyugodt termé­


1 szetű a macskánk, alkalmanként csak
pár karmot vágjunk le. Tartsuk nyugodtan,
gyakoroljunk enyhe nyomást a talppárnára,
hogy előbukkanjon a vágandó karom.

Kemény felh á m

Körömcsatorna

A vágóeszközzel csak a karom fehér végét


Vágási vonal
2 csippentsük le, ne kerüljünk túl közel a ró­
zsaszín körömcsatornához. Inkább kevesebbet
vágjunk le, mint többet, különösen, ha a macs­
A macskakarom anatómiája kánk küzd, hogy kiszabaduljon a kezünkből.

39
> < A m acska gondozása

A M A CSKA F O G Á ­
NAK T IS Z T ÍT Á S A
A legfontosabb dolog a
macska fogainak tisztításá­
nál, hogy soha ne használjunk emberi
fogkrémet. Vegyünk kifejezetten kedven­
ceknek valót. Mielőtt a fogkefét használ­
nánk, tegyünk egy kis fogkrémet a macska
szájára, majd fültisztítóval érintsük meg GYŰSZŰKEFE
Kedvencek számára beszerezhetők gyűszű for­
az ínyét. Lehet, hogy határozottan,
májú fogkefék. Ezeket az ujjunk végére húzhat­
de gyengéden fognunk kell közben.
juk, és így könnyebben végezhetjük a fogtisztítást.

A M A CSKA F Ü R D E T É S E

62 A legtöbb macska nem rajong a fürdetésért, de néha mégis szükséges,


különösen a hosszú szőrű macskáknál, amelyeknek nehezebb magukat
ápolni. De ne próbáljuk eltávolítani a vízben nem oldódó anyagokat
- olajokat például - állatorvosi tanács nélkül. Mielőtt elkezdjük, készítsük elő
felszerelésünket, és ha kell, kérjük egy barát segítségét. Beszéljünk mindvégig
kedvesen a macskához, hogy nyugodt maradjon.

Helyezzük macskánkat egy nagyobb tálba, Ha a macska bundája átázott, tegyünk rá


1 amelyben kb. 10 cm-nyi meleg víz van.
Tusolóval vagy kanoséval vizezzük be.
2 kis mennyiségű macskasampont. Kerüljük
ki az arcot, a szemet és a fület.

Masszírozzuk bele alaposan a sampont Burkoljuk törülközőbe a macskát,


3 a macska bundájába, egészen a bőréig.
Öblítsük le alaposan, bőséges meleg vízzel.
4 és töröljük szárazra. Hosszú szőrű
macskáknál hajszárítót is használhatunk.

40
A macska gondozása

A L O M R A SZO K T A T Á S
A legtöbb macskának nem okoz
gondot hozzászokni az alom­
tálcához. A szobatisztaságra
nevelés a részünkről leginkább jó időzí­
tést igényel. Várjuk meg, míg a kiscica
jelét adja, hogy kész az alom használa­
tára - leguggol és felemeli a farkát -,
ekkor helyezzük a tálcába. Az ösztönök
általában elvégzik a többit: a cica elkaparja
KORAI TANULÁS
az ürüléket, és a szag útbaigazítja
Jutalmazzuk a cicát
majd, ha ismét dolga akad. dicsérettel vagy
csemegével, ha
használta a tálcát.
Ez bátorítani fogja
TISZTA ALOM
a továbbiakban.
A macskák kényes állatok.
Tisztítsuk rendszeresen _______ Alomtálcabélés
az alomtálcát, hogy tiszta
és szagtalan maradjon.

M A C S K A A JT Ó H O Z SZO K T A T Á S
Ha a macskánk ki-be járó macska lesz, szükséges beépíteni
egy macskaajtót, és megtanítani kedvencünknek, hogyan
használja. Az ajtót mintegy 15 cm-re kell elhelyezni a földtől
a kényelmes használathoz. Először nyissuk fel,
és bátorítsuk macskánkat egy játékkal vagy
élelemmel, hogy bújjon át rajta. Amikor már
magabiztosan használja, csukjuk le, és ismételjük
meg a tréninget, ezúttal arra biztatva
a macskát, hogy mancsával vagy
fejével nyissa ki.

CSÁBÍTÓ CSEMEGE
Egy tál a macska
kedvenc ételével
elegendő lesz ahhoz,
hogy átjöjjön érte
a macskaajtón.

41
> r A házirend betanítása

A HÁZIREND
BETANÍTÁSA
A KAPARÁS M EGELŐZÉSE
A macskák mancsaiban szagmirigyek vannak,
és a természetben a kaparást arra használják,
hogy megjelöljék territóriumukat. Otthoni
körülmények között azonban a természetes
ösztön nem kívánatos szokássá alakulhat,
mikor a macskák a bútorokat vagy a függönyt
szaggatják. Kerüljük el ezt azáltal, hogy meg­
felelő helyen kaparófát állítunk a macskának.
Az is segít, ha vágjuk a körmeit.

FOJTSUK EL CSIRÁJÁBAN!
Ha macskánk az asztal vagy
kanapé lábát kaparja, burkoljuk
be műanyaggal az érintett részt,
és helyezzünk a közeibe kaparófát.
Kaparófa

T IL T O T T TERÜLETEK
KIJELÖLÉSE
A macskával való békés egymás mellett élésért
olykor határokat kell szabnunk abban a tekintet­
ben, hova engedjük be a macskát. Bár a macskák némelyike
szeret együtt aludni a családtagokkal, ez végül megzavarhatja
saját alvási szokásainkat.
Csukjuk be a hálószobaaj­
tót, és a cicaágyat tegyük
egy csendes helyre.

NINCS HOZZÁFÉRÉS
Csukjuk be a hálószoba
ajtaját, ha nem szeretnénk,
hogy a macska bemenjen.
Tartsuk mindig zárva,
nem csak éjjel. A macskák szeretik a kényelmes ágyat

42
A házirend betanítása

A CSAVARGÁS KEZELÉSE

67 A legfontosabb lépés a macska


csavargásának elkerülésére,
ha ivartalaníttatjuk. Ez határt szab
territoriális kóborló ösztöneinek. Ezen kívül biztosít­
sunk számára vonzó és biztonságos környezetet,
amelybe szívesen tér vissza újra meg újra. Legyen
mindig elég élelme, fizikai és mentális stimulációja.
Végül, sötétedés után tartsuk otthon a macskát.

E ltökélt
M agasra tartott fa ro k testtartás

NYUGALOM
Egy kaotikus háztartás arra kész­
tetheti a macskát, hogy máshol
keressen békességet és magányt.
Alakítsunk ki egy nyugodt helyet
számára a házon belül.

ÉTELKERESŐ MISSZIÓ
Bizonyos kóborlások az éhséggel
függnek össze. Biztosítsunk
macskánknak elegendő ennivalót.

A JÓ MAGAVISELET

68 JUTALM AZÁSA
A macskák jobban reagálnak
a jutalmazásra, mint a fegyelmezésre.
Ahelyett, hogy tiltanánk macskánknak a nem
kívánatos viselkedést, például a kanapé szaggatá­
sát, dédelgessük vagy adjunk neki csemegét,
valahányszor használja a kaparófát. Jutalmazzuk
mindig közvetlenül a helyes viselkedést követően,
hogy össze tudja kötni a kettőt.

KEDVENC CSEMEGE
Egyes macskák szeretik a finom falatokat.
Másoknak a megnyugtató szavak, a cirógatás
vagy egy vidám játék a megfelelő jutalom.

43
A házirend betanítása

A Z A G R E S S Z IÓ L E K Ü Z D É S E

69 Szokatlan, hogy a macskák agresszíven viselkedjenek az emberek­


kel. Ha mégis megtörténik, fontos, hogy megértsük az okát.
Először is vigyük el a macskát állatorvoshoz, hogy kiszűrjük, ha
beteg. A macskák agresszívek, ha veszélyben érzik magukat, de némelyikük
akkor is, ha unatkozik, tehát biztosítsunk számára szórakoztató környezetet.

H átralapítottföl

EMBEREKKEL SZEMBEN MAS MACSKÁKKAL SZEMBEN


A fájdalom, a félelem és frusztráció mind lehetséges Ha macskánk agresszív más
okai a macska agresszivitásának. Hogy megoldást macskákkal, annak oka lehet a
találjunk, fontos kideríteni az okát. nézeteltérés a terület vagy élelem felett.

A KUNYERALAS K EZELESE
A macskák nem szoktak a kutyákhoz
hasonlóan az asztalról kéregetni. De ha
megtörténik, vegyük elejét a dolognak,
még mielőtt macskánk az asztalra szökken, hogy
velünk vacsorázzon. Ha megetetjük, mielőtt mi
magunk leülnénk az étkezéshez, kevésbé valószínű,
hogy kunyerálni fog. Ha ez nem működik, zárjuk
macskánkat másik szobába
étkezésünk idejére.

A M A N IP U L A T IV MACSKA
Ha engedünk kunyeráló macskánk­
nak, utat nyitunk még súlyosabb
viselkedésbeli problémáknak.
A házirend betanítása

E L T Ű N T M ACSKA

71 FELK U TA TÁ SA
Mivel folyamatosan keresi a kényel­
mes, meleg helyeket, ahol egy jót
szunyókálhat, a macskánk a saját házunkban is
„eltűnhet” . Nem árt, ha tudjuk, hol szeret rejtőz­
ködni, és ezeket a helyeket biztonságossá tesszük
számára. Szennyesláda, szellőző, szekrények,
fiókok mind kedvenc rejtekhelyei a macskáknak.
Némelyek különösen szeretnek mosó- és szárító­
gépekbe bemászni. Tartsuk csukva az ezekhez
vezető ajtókat, és elindításuk előtt mindig
ellenőrizzük, nincs-e odabent egy macska.
NYÁVOGÁS PARANCSRA
Ha megtanítjuk macskánknak, hogy a nevére
nyávogással feleljen, az megkönnyíti, hogy
megtaláljuk - akár a házban, akár azon kívül.

KÉNYELMESEN BEFÉSZKELVE
A macskák kiválóak abban, hogy
megtalálják a legkisebb kuckót is,
ahol szundíthatnak. Ez a cica
egy iskolatáskában bújt el.

S P R IC C E L E S

72 Akár a kaparás, a vizelet spric-


celése is egyik módja annak,
hogy macskánk megjelölje a
területét. Általában a macskák eléggé bizton­
ságban érzik magukat az otthonukban ahhoz,
hogy ne érezzék ennek szükségét, de foko­
zott stressz idején - például, ha új macska jön
a házhoz - a macska (többnyire a kandúr)
körbespriccelheti a házat. Előzzük meg ezt
azzal, hogy felismerjük a sokatmondó jeleket.
Ha a macska még mindig csinálja, mossuk le
1
az érintett felületeket fertőtlenítővel.

SPRICCELÉS ELŐTT
A székhez hátrálva ez a macska spriccelni
készül: hátsó lábain lábujjhegyre állt, farka
a magasba mered és remeg.
45
A házirend betanítása

É JSZ A K A - K IN T
VAGY B E N T ?
Azoknak a békés napoknak
az ideje, amikor éjszakára
kitehettük a macskát, lejárt. A macska
az éj folyamán nagyobb eséllyel bonyoló­
dik harcba egy másik macskával, vagy
egy ragadozóval, mint pár évvel ezelőtt.
Bár éjszaka ugyan kisebb, de gyorsabb
lett a forgalom, és nagyobb veszélyt
jelent a macskára. Saját biztonsága
érdekében tartsuk bent a macskát
éjszakára! A helybeli vadvilág is hasznát
látja, ha a macskánk bent marad.
A SÖTÉTSÉG NEM AKADÁLY
A macskák látása éjjel is hihetetlenül éles,
tehát alkonyat után is boldogan mennek
felfedezőútra. De sok tulajdonos inkább
bent tartja éjjel a macskáját.

ELŐ SZÖ R
O D A K IN T
Bizonyosodjunk meg róla,
hogy a macskánk már
magabiztosan érzi magát a házban,
mielőtt kiengedjük, és ha igen, eleinte IDEGES MACSKA
A macskák szeretik, ha ellenőrizhetik
tartsunk vele és figyeljük. Nyissuk ki
területüket, tehát egy ismeretlen, tágas
az ajtót, lépjünk ki és hívjuk kedvesen,
kinti tér eleinte még ijesztő is lehet. Megeshet,
esetleg egy tollas játékkal csalogassuk, hogy félősnek mutatkoznak, és lapulva
hogy felbátorodjon. Ne kényszerít- osonnak körbe a füvön.
suk; a kimenésre, majd kimegy,
úgy gondolja. FELFEDEZÉS
A macskák született fel­
fedezők, tehát kertünk
különféle zegzugai sok órányi
szórakozást jelentenek nekik.
A házirend betanítása

A VADÁSZÖ SZTÖ N

75 A macskafélék félelmetes
ragadozók, és a vadászösz­
tön mélyen él bennük. Még
a házimacskák is, amelyeknek nem kell
aggódniuk következő étkezésük miatt,
imádnak vadászni. Ezeknek a jól táplált
macskáknak a vadászat inkább az
üldözés izgalmáról szól. Ez az egyik
elmélet, hogy miért játszanak a macskák
áldozatukkal, mielőtt megölnék.

TÜRELMES VADÁSZOK LOPAKODÁS


Ez a macska a magas fűben rejtőzködve Mikor a macska kiszemelte áldozatát,
türelmesen várja, hogy valami gyanútlan lapulva, jellegzetes testtartásban közelíti
áldozat arra tévedjen. meg, azután ugrik.

K É R E T LE N A JÁN D ÉKO K
Ha kiengedjük a macskát, könnyen megeshet, hogy egy nap egy nekünk
szánt kis ajándékkal tér vissza, ami lehet egér, madár, béka, gyakran
döglött, de néha élő állapotban. Bármilyen gusztustalannak is találjuk ezt,
fontos, hogy ne szidjuk meg érte. Ez részéről a szeretet gesztusa, talán egy kis szerény
hozzájárulás a családi asztalhoz. Inkább
dicsérjük meg csodálatos vadászképes­
ségeit, aztán gyorsan szabaduljunk
meg az áldozattól, amikor nem
figyel oda.

A BUSZKE BESZERZŐ
Ez a macska oly módon
ajánlja fel a döglött egeret
nekünk, ahogy az anya­
macska a kicsinyeinek.
(gy mutatja ki szeretetét
és gondoskodását D öglött egér
emberi családja iránt.

47
É let a m acskával

ÉLET A MACSKÁVAL
A NEG ATÍV testny elv
OLVASÁSA Csapkodófa ro k
Mivel a macska nem tudja elmondani nekünk,
hogy érzi magát, fontos, hogy sikeres kapcsola­
tunk kiépítése érdekében megtanuljuk a testnyelvét. Leginkább
kifejező testrészei a füle és a farka, de a szeme és szája is
nagyon árulkodó. Habár nem tartozik kimondottan a test­
nyelvhez, de a macska által kiadott hangok is alapvetőek
lelkiállapotának megértéséhez.

morgás

MORGÁS
A macska morgása mintha egyenesen a gyom­
ra mélyéből eredne. A morgás határozott
A FAROK CSÓVÁLÁSA
A macska nem jókedvében csóválja
figyelmeztetés, amit sokszor harc követ.
a farkát. A kutyákkal ellentétben
a macskák akkor csóválják farkukat,
ha dühösek, idegesek vagy támadni
készülnek.

FÚJÁS
A fújó macska, hátracsapott füllel
és kivillanó fogakkal egészen ádáz
benyomást kelt. De a macska
inkább akkor sziszeg, ha fenyegetve
érzi magát, nem agresszió gyanánt.

48
É let a macskával yú

A P O Z IT ÍV TESTNYELV OLVASÁSA

78 Noha a negatív testnyelv megnyilvánulásait mindenki megtapasztal­


hatta egypárszor, aki megosztotta életét egy macskával, a pozitív
testnyelv megnyilvánulásai még sokkal ismerősebbek lehetnek.
Végül is a legtöbb családi macska szeretetben és törődésben részesül,
mindennapi életükben kevés dolog fenyegeti őket, és otthoni
környezetükben alighanem nyugodtak és boldogok.
A boldog macska felismerhető magasra tartott
farkáról, lassan pislogó szeméről,
egyenesen feltartott füleiről.

DOROMBOLÁS
A macskák akkor dorombolnak, ha nyugodtak
és elégedettek. Ám előfordulhat, hogy akkor is
dorombolnak, ha idegesek vagy szoronganak,
hogy megnyugtassák magukat.

DAGASZTÁS DÖRGÖLŐDZÉS
A tészta gyúrásához hasonló mozdulatok A macskák állán és ajkain szagmírigyek vannak.
eredetileg az anyatej termelődését segítik elő Mikor egy pajtásukhoz vagy a szeretett sze­
a kiscicák részéről, de felnőtt macskánál is az mélyhez dörzsölik a fejüket, szenvedélyesen
elégedettség és szeretettség érzését fejezik ki. fejezik ki, hogy az illetőt a sajátjuknak tekintik.

49
É let a m acskával

J Á T É K O K ÉS J Á T É K
macskák fejlődésének
elengedhetetlen része a játék,
amely megtanítja a kiscicáknak
a társas viselkedést - például, hogy mit szabad
és mit nem -, valamint a vadászkészségeket,
amelyekre a természetben lenne szükségük.
Ha játszunk a macskával, az erősíti kötődésün­
ket. Alakítsunk ki olyan rutint, amely 15-20
percnyi játékot is magába foglal naponta. Ez Játszókesztyű csüngő játékokkal
fizikailag és mentálisan egyaránt aktívan tartja
a macskánkat, mely kevésbé lesz hajlamos
a nem kívánatos magatartásra.

MACSKAMENTÁS JÁTÉKOK
Egyes játékokat szántott macska­
mentával tömnek ki - ez a gyógy­
növény a legtöbb 6 hónapnál idősebb
macskában hormonális reakciót vált ki,
kissé feldobja őket.

A macska
összpontosít.

PINGPONG
A macskák szeretik üldözni
a gyorsan mozgó tárgyakat,
és a könnyű, összevissza pattogó A macska a mellső
pingponglabda tökéletes játék. lábaival pofoz.
A játékidő végeztével tegyük el,
nehogy valaki elcsússzon rajta.
A fa r o k segít
a z egyensúly
megtartásában.
LENGŐ HOLMIK
Egy játék, ami magát
kiegyensúlyozó mozgó alapról
csüng, tökéletes szórakozást
nyújt a macskának - ráugrik
és elkapja, miközben újraéli
az élő áldozat üldözését.

50
É let a macskával

UGRÁS, JÁTÉKOS HARC


A kiscicák úgy sajátítják el vadászképes­
ségeiket, hogy játékból verekszenek
testvéreikkel. Felváltva lesik és üldözik
egymást, és látszólag vérszomjas
birkózásokba bonyolódnak.

Váratlan
felszökkenés

Papírkosár

A kiscicák .
kíváncsiak és
BÚJÓCSKA gyengédelc.

A macskák imádnak bújócskát játszani.


Ha lehet, adjunk nekik pár kartondobozt,
amelyből leselkedhetnek, és szemmel
tarthatják a dolgok állását.
MADÁRTOLLAK
A tollak a madárüldözés izgalmát idézik
fel. Hogy elkerüljük a karmolásokat,
használjunk tollas pálcát, de sose hagyjuk
egyedül a macskát toliakkal vagy olyan
játékokkal, amelyekhez hosszú madzag
vagy szalag tartozik.

MACSKAHALÁSZAT
Egy szalagon csüngő játék remek csali
a macska odahívására, mert képtelenek
ellenállni a gyors mozdulatoknak, amellyel
lengetjük a fejük felett. A macskánk
valamennyi akrobatikus képességét latba
veti majd, hogy elkapja „áldozatát”.

51
> r É let a m acskával

E L E T FÉLÉN K
M ACSKÁVAL
Némely macskák örömmel
találkoznak emberekkel, mások
elszaladnak ás elbújnak, ha ismeretlen személy
lép a házba. Ez amiatt lehet, hogy kismacska
korukban nem szocializálódtak megfelelően.
Ha a macskánk félénk, folyamatosan bátorítsuk
azzal, hogy halkan és kedvesen beszélünk
hozzá. Ne kényszerítsük, hogy szembe kelljen
néznie azzal, amitől tart.
BIZTONSÁGOS SAROK
Helyezzünk egy iglu típusú kuckót
vagy egy kartondobozt meleg takaróval
a ház egy békés zugába, hogy
a macska elmenekülhessen, ha fél.

KÍVÁNCSI, DE FÉLŐS
Egy macska új környezetben eleinte
óvatosan tesz felfedezéseket. Ha hagyjuk,
hogy saját tempójában szimatolgasson
körül, hamarosan megnő az önbizalma.

KÖLTÖZÉS
Ha új otthonba költözünk,
még ha csak a város
másik felére is, az első
pár hétben tartsuk lakásban
a macskát. Erős bennük a hely­
hez kötődés ösztöne, és néha
megpróbálnak visszajutni régi
területükre. Mielőtt kiengedjük,
várjuk meg, amíg elfogadja
az új helyét, mint új területet.

BIZTONSÁGOS UTAZÁS
A költözés kaotikus esemény lehet,
a macskát a hordozójában, és ne utaztassuk
a költöztetőkkel, hanem tartsuk magunk mellett.
É let a m acskával

U T A Z Á S M ACSKÁVAL
A legtöbb macska nem élvezi az autós utazást, már csak azért sem,
mert ez számukra azzal jár, hogy be vannak zárva a hordozójukba.
Álljunk ellen a kísértésnek: ne engedjük macskánkat szabadon
a kocsiban, bármennyire szelíd. A magunk és az ő biztonsága érdekében mindig
legyen hordozóban. Béleljük ki kényelmes takaróval,
tegyünk be pár játékot. Ha hosszú útra indulunk,
időnként álljunk meg, hogy a macska ehessen-ihasson,
és használhassa az almot.

Helyezzük a hordozót Ha már bent van, Helyezzük a hordozót


1 zárt szobába, ahol nincs
menekülő útvonal, azért,
2 zárjuk be az ajtót,
vigyázva, hogy ne csípjük
3 a hátsó ülésre, ideális,
ha valaki szilárdan tartja.
mert a macskánk talán be a mancsát vagy a farkát. Ha erre nincs mód, rögzítsük
harcolni fog. biztonsági övvel.

M A C SK A SZÁ LLÓ K
É S -F E L V IG Y Á Z Ó K
Ha elutazunk, gondoskodjunk róla,
hogy macskánk jó kezekbe kerüljön.
A szomszádok segíthetnek, de ha több napra
távozunk, jobb egy cicafelvigyázót vagy macskaszál­
lót keresni. A macskafelvigyázó naponta házhoz jön,
megeteti a macskát, játszik vele,
kitisztítja az almot. A macska­
szálló macskáknak való hotel,
egyéni fülkékkel, otthonos
kényelemmel. A szállóban
elvárás, hogy a macska
be legyen oltva.
TÖBB MACSKÁS MEGŐRZÉS
AZ OTTHON BIZTONSÁGA A legtöbb macskaszállóban
A macskafelvigyázó előnye, egyszemélyes fülkék vannak,
hogy a macskánk ismerős és néhány nagyobb, két-három
körülmények közt maradhat. macska számára.

53
A m acska egészsége

A MACSKA EGÉSZSÉGE
A JÓ EG ÉSZSÉG JELEI

84 Ha jól ismerjük macskánkat és normális viselkedését, könnyebben


észlelhetjük a problémákat, különösen, ha megvan a rendszeres vizsgálat
rutinja. Ha bármi aggaszt minket a macska egészségével kapcsolatban,
hívjuk fel tanácsért az állatorvost. Lehet, hogy csak azt javasolja, figyeljük tovább
a macskát, és számoljunk be a későbbi fejleményekről. Ha a helyzet rosszabbodik,
szólni fog, hogy vigyük el macskánkat azonnali vizsgálatra.

Vizsgáljuk meg afa r o k tövét,


nincsenek-e kelések!

ÜRÍTÉSI SZOKÁSOK
Nehézség az alom
használatában, állandó
hasmenés, a nemi szervek
folyamatos nyalogatása
valószínűleg azt jelzi,
hogy valami nincs rend­
ben odalent. BOR
Válasszuk szét a szőrzetet
M indennem ű a bőr ellenőrzéséhez. Vörös­
bicegést lásson
ségtől, hámlástól mentesnek
kell lennie. A fekete por
bolhák jelenlétére utal.

54
A m acska egészsége

FÜLEK, FÜLKAGYLÓK
Ellenőrizzük, nincs-e
fülzsírtúltengés, vagy
bármilyen fizikai probléma
kívül és belül. Csomó a
fülkagylón csípés vagy
harapás nyoma lehet.

SZEMEK
Figyeljük meg, nincs-e
jele bármilyen sérülésnek,
homályosságnak, vörös­
ségnek a szemben. Éles
fényben a pupillák nem
lehetnek tágak. Ha azok,
sokkos állapotot, fájdalmat
vagy félelmet jelezhetnek.

A fényes bunda elsődleges


jele a z egészséges
__________ macskának

ORR
SZÁJ ÉS ÍNY Tiszta és száraz - ezek
A duzzanat, a gyulladás, az egészséges macskaorr
a rossz lehelet rejtett jellemzői. Ne legyen
problémákra utalnak. váladékos.

55
> r A m acska egészsége

ID Ő SE B B M ACSK A

85 GO N D O ZÁ SA
Egy megfelelően gondozott
macska elélhet 15 vagy
több évig is, ám alighanem változtatnunk
kell élete rutinján, ha belép az alkony
éveibe. Változhat az étvágya, és talán
többször kell etetnünk. Ha így van,
kapjon kisebb adagokat. Figyeljük ürítési
szokásait, akárcsak bundája állapotát.
Alapvető, hogy minden változást időben
ALVÁS
észleljünk, így jó előre észrevehetjük a
Az idősebb macskák hajlamosak többet
korral összefüggő gondok jelentkezését. aludni. Lehet, hogy kissé zavartak is, amikor
felébrednek, úgyhogy ne zavarjuk őket,
ha nem muszáj.

Halláscsökkenés

Látáscsökkenés

Rossz lehelet

A bunda rosszabb
állapota

Súlykülönbségek

MI VÁRHATÓ IDŐSEBB KORBAN?


Az itt jelzett fizikai változások mellé egy
idősebb macskának a természete is
megváltozhat. Egyesek például nem
kaparják el a székletüket.

56
A m acska egészsége

V E M H E S M A CSK A G O N D O Z Á S A
Habár ajánlatos ivartalaníttatni nőstény macskánkat még
ivarérettsége előtt, mégis előadódhat, hogy egy vemhes
macskát kell gondoznunk. A macska vemhessége kb. 5 hetes
korban válik észrevehetővé, ami nagyjából félidő. Ha felelős tulajdonosok
vagyunk, a macskánk már, be van oltva, ha nincs, a vemhesség alatt ne
oltassuk, mert ez hatással lehet a magzatok egészségére. A vemhesség
előrehaladtával a macska kevésbé lesz aktív.

GONDOZÁST TUDNIVALÓK
A vemhes macskának nagyobb az étvágya.
Etessük jól mind a vemhesség alatt, mind
utána. A tejtermelés éhessé tesz!
Vegyük észre, mikor kezd a macskánk N yugodt ábrázat
ellésre alkalmas helyet keresni, és tegyük
számára ezt a helyet a lehető legkényel­
mesebbé. A vemhesség előrehaladtával
macskánk mind több időt fog itt eltölteni,
átitatja saját szagával az ágyneműt,
jelzésképpen leendő kiscicái számára.
Még egy tapasztalatlan macska is
valószínűleg jól elboldogul a szüléssel.
Nincs más teendőnk, mint hátradőlni
és élvezni az élményt.

Kerek pocak

ELLETŐDOBOZ BÜSZKE MAMAJELÖLT


Egy előrehaladott vemhes macska, akit király­ Ez a királynő büszkén mutatja vemhes
nőnek is neveznek, gyakran lefekszik. Azért pocakját. A macskák általában 2 -5 kiscicának
teszi ezt, hogy eloszlassa hasában a súlyt. adnak életet.

57
A m acska egészsége

ÉLŐ SKÖ D Ő K K E ZE LE S E

87 Kezeljük macskánkat bolhák ellen rendszeresen,


különösen a nyári hónapokban. Mivel a bolhák
a macskától távol is túlélnek, fontos kezelni az otthoni
környezetet is. A kullancsok vérszívó paraziták, amelyek befúrják
magukat a macska bőrébe, különösen az arcon. A férgek belső
élősködők, amelyek élhetnek a tüdőben vagy a belekben;
a legjobb védekezés ellenük hathavonta egy féreghajtó tabletta.

BOLHÁK ÉS KULLANCSOK
Tünetek: Ha a macska megszállottan vakaródzik,
lehet, hogy bolhás. Válasszuk szét szőrzetét, hogy
lássuk a bőrt. A bolhák apró barna pettyeknek
látszanak, de apró fekete ürülékük is a fertőzés jele,
akárcsak az irritált bőr. A kullancsok kis
szemölcsöknek tűnnek a macska bőrén.
Kezelés: Számos bolhairtó szer kapható, ame­
lyeket a macska nyakának hátsó részére kell
tenni, és otthonunkat is kezelni kell. A kullan­
csokat kézzel kell eltávolítani, ez trükkös feladat
- kérjünk tanácsot az állatorvosunktól. Bolhairtás

FÜLATKA
Tünetek: A fülek állandó vakarása és
dörzsölése a mancsokkal, a heves fej rázás
általában a fülatkafertőzés tünetei.
Ellenőrizzük, hogy macskánk fülének
belsejében vannak-e sötét pontok, barna
viaszos váladék. Kellemetlen szaga is lehet.
Kezelés: A bolhaellenes szerek általában a fül-
atkától is megszabadítják a macskát. Súlyos
fertőzés esetén az állatorvos cseppeket írhat fel.
Viszkető fülek

FÉRGEK
Tünetek: A különféle férgek különböző tüne­
teket okoznak. A tüdőféreg légzési problémákat
okoz, például állandó köhögést, míg azok a férgek,
amelyek a belekben tanyáznak, súlyveszteséget,
hasmenést, vérszegénységet okozhatnak, ami a
túl halvány ínyben is megmutatkozhat. A férgek
alkalmanként a macska székletében is láthatók.
Kezelés: Félévente adjunk macskánknak
féregűző tablettát. Egyes bolhairtó szerek
féregirtásra is alkalmasak.
Állatorvosi diagnózis

58
A m acska egészsége

SZŐRGOM BÓCOK

88 K EZELÉSE
A macskák kényesek a tiszta­
ságukra, és napi tisztálkodásuk
azzal jár, hogy meglepő mennyiséget nyel­
nek le saját szőrükből. A legtöbb macska M a g á t ápoló cica

egy kis füvet eszik, hogy kiöklendezze


a szőrgombócot, de létezik kifejezetten
a szőrgombócokhoz kialakított macskaétel is.
Természetesen mi is megtehetjük a magun­
két a macskánk rendszeres kikefélósével.

FELGYÜLEMLETT SZŐR
A hosszú szőrű macskák különösen
hajlamosak a szőrgombócokra, mivel ők
tisztálkodás közben több szőrt nyelnek le.

A LEVERTSÉG
ÉSZLELÉSE
Amikor a macskák nem érzik
jól magukat, hajlamosak elbújni
és elzárkózni ahelyett, hogy segítséget vagy
vigaszt keresnének a családtagoknál. Habár
igaz, hogy a macskák sok esetben mesés
öngyógyítók, olykor mégis állatorvosi
segítségre van szükségük. Ezért fontos,
hogy felismerjük, ha valami nincs rendben. ELBÚJÁS
Ha egy egyébként nyájas macska hirtelen
elrejtőzik és elzárkózik a család tagjaitól,
akkor lehet, hogy nincs jól.

EVÉSI ÉS IVÁSI SZOKÁSOK OK NÉLKÜLI AGRESSZIÓ


Vegyük észre, ha macskánk evési és ivási Ha macskánk ok nélkül agresszíven
szokásaiban változás adódik, mert komoly viselkedik, lehet, hogy fájdalmai vannak.
okai lehetnek, például cukorbetegség. Vigyük állatorvoshoz.

59
> r A m acska egészsége

SEB EK

90 Ha macskánk nyílt sebbel


tér vissza egyik kinti
őrjáratából, lehet, hogy
úgy viselkedik, mintha nem lenne
semmi baja. Ez természetes, mivel
harcosként nem akarja gyengének
mutatni magát. Ha a seb a mancsán
van, lehet, hogy a teste alá dugja,
hogy ne tudjuk megvizsgálni. Míg kisebb
karmolásokat és horzsolásokat otthon is
kezelhetünk hideg nyomókötóssel, a nyílt
SEBEK BEKÖTÖZESE
sebbel azonnal forduljunk állatorvoshoz. Eléggé nehéz egy sérült, stresszes macskára
kötést tenni, ezért talán szívesebben hagyjuk
ezt az állatorvosra.

C S ÍP É S E K

91 Mivel kíváncsi felfedezők, a macskák


néha összetűzésbe keverednek
a méhekkel és darazsakkal.
Ha megszúrta egy rovar, az érintett terület vörös
és duzzadt lesz. Ha szálkára emlékeztető kis
tüskét látunk, az méhfullánk lehet, próbáljuk
csipesszel eltávolítani. Egyes macskák allergiásak
a méhcsípésre, és légzési problémáik támad­
hatnak. Ajánlatos meglátogatni az állatorvost. Egy darázs csúnya csípést okozhat.

H A R A PÁ SO K

92 Még egy ivartalanított macs­


ka Is, amelynek erősek a
területvédő ösztönei, vere­
kedésbe keveredhet egy riválissal. Míg a
karmolások általában maguktól is begyó­
gyulnak, a harapások elfertőződhetnek,
mert a macskanyálban baktériumok van­
nak, amelyek bekerülhetnek a véráram­
ba. Egyes világtájakon a mérges pókok
HARAPÁSOK KEZELÉSE
és kígyók szintén aggodalmat okozhat­
A harapások gyógyításához általában antibio­
tikumos kezelés szükséges. Néha a harapás nak. Ha pontszerű sebet látunk a macska
tályoggá alakul, ami sebészeti ellátást igényel. bőrén, azonnal forduljunk orvoshoz.

60
A m acska egészsége

M IK O R M E N J Ü N K

93 ÁLLATO R VO SH O Z?
Ha megtanuljuk felismerni
a betegség jeleit macskán­
ÁLLATORVOS VÁLASZTÁSA
A legjobb módja az állatorvos válasz­
tásának, ha érdeklődünk barátoknál és
szomszédoknál, hova viszik ők kedven­
kon, azzal elkerülhetjük a felesleges ceiket, és elégedettek-e az ellátással.
túrákat az állatorvoshoz, amelyek Érdeklődhetünk a helyi állatmenhelynél
is, hová viszik lakóikat vizsgálatokra.
stresszesek a macskának, nekünk A rendelőben érdeklődjünk a felszereltség­
pedig költségesek. De ne habozzunk ről, és tisztázzuk, van-e 2 4 órás sürgősségi
konzultálni az állatorvossal, ha állan­ ügyelet. Tudjuk meg, hány állatorvos
dó panaszokat, látható sérüléseket dolgozik ott, és a macska mindig
ugyanazzal fog-e találkozni.
tapasztalunk, vagy a macskánk
sokkos, illetve fájdalmai vannak.

BIZTOSÍTÁS
Az állatorvosi sürgősségi ellátás költséges.
A kezelés díjához hozzátevődhet az ellátási
díj is, ha a sérült macskának ott kell
maradnia éjszakára megfigyelésre. Hogy
boldoguljunk a számlákkal, biztosítsuk
macskánkat. Az állatorvosnál így is fizetni
kell, de ha kitöltjük a visszaigénylési
papírokat, a költségeink jelentős hányadát
visszakaphatjuk.

MAGABIZTOS BÁNÁSMÓD
Az állatorvosok határozottan, magabiztosan
bánnak az állatokkal, és tudják, hogyan
nyugtassák meg az állatot, ha sérült vagy
fájdalmai vannak.

SÜRGŐSSÉGI
ELLÁTÁS
Bármely pillanatban
szükség lehet sürgősségi
orvosi ellátásra. Tisz­
tázzuk a választott
állatorvos ügyeleti
W Üli'!-®' rendjét, valamint
£ -.<i HEi-Mia ^ a f l a g f Ml> ■'« a helyszínt, ami eltérhet

Mr. iiiS E r

É ||g g |||||i|i||||f.
__ a szokásostól.

61
> r A macska egészsége

A BETEGSÉG T Ü N E T E I
Habár a macskák nem tudják elmondani, mi bajuk van, a testük és a
viselkedésük ékesszólóan árulkodik róla. Bárki, aki megosztja életét egy
macskával, hamarosan tudni fogja, mi számít nála normális viselkedés­
nek, és mi szokatlan. Figyeljük az étvágyát, energiaszintjét, alomhasználati szokásait.
Legalább hetente egyszer vizsgáljuk meg száját, fülét, szemét, ellenőrizzük leheletét.
Ha bármi rendellenességet észlelünk, fontoljuk meg a látogatást az állatorvoshoz.

SÁPADT VAGY ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSA


GYULLADT ÍNY Figyeljük macskánk étvágyát, mivel bármilyen változás
Az egészséges macska ínyének egészségügyi problémára utalhat. Ha macskánk több
a színe halvány rózsaszín. mint 24 órán át nem eszik, forduljunk orvoshoz.

Figyeljünk, ha ürítési
nehézségek adódtak.

FURCSA VISELKEDÉS
A macskák a szokások rabjai.
Ha hirtelen a szokottól
eltérően kezdenek viselkedni ALOMPROBLÉMÁK
- például lármásak, pedig Ha rendszeresen tisztítjuk az alomtálcát, minden bél- vagy húgy­
egyébként szelídek -, akkor úti problémával naprakészen tisztában leszünk. Ha a macska
lehet, hogy valami baj van. hangosan nyávog, amíg a tálcát használja, húgyúti fertőzése lehet.

62
A m acska egészsége

EGYÉB TÜNETEK LISTÁJA


Forduljunk állatorvoshoz, ha macskánknál
az alábbi tünetek bármelyike, vagy az
egészségromlás bármely más jele felmerül.
• Fokozott szomjúság, gyakori vizelés,
súlyvesztés, rossz lehelet, fekélyek a
száj bán krónikus vesebetegségre utaln alt,
ami idősebb macskáknál gyakori.
• A hányás és kiszáradás inkább a heveny
vesebetegségekre jellemző, ami fiatalabb
macskáknál gyakoribb, és fertőzés
következménye is lehet.
• A hasmenést számos betegség okozhatja
LEVERTSÉG az enyhe ételallergiától olyan súlyos
Ha a macska semmi iránt nem érdeklődik, betegségig, mint a bélgyulladás.
az határozottan aggodalomra ad okot, • A gyors, nehézkes vagy hangos légzést
különösen, ha étvágytalansággal párosul. a lehető leghamarabb ki kell vizsgáltatni.
• A bénultság sokféle problémára utalhat,
a kötőszöveti és lágyszöveti sérülésektől a
korral összefüggő és még súlyosabb okokig.
Vakaródzás
hátsó lábbal

VAKARÓDZÁS BŐSÉGES NYÁLZÁS


A folyamatos vakaródzás talán bol­ Minden szokatlan nyálzás okot ad
hák, fülatkák és más élősködők jelenlétére utal. aggodalomra. Valami beleszorulhatott
Ellenőrizzük macskánk bundáját és füleit, a macska szájába, vagy mérgező anyagot
nincsenek-e bennük hívatlan vendégek. nyelhetett le. Azonnal vigyük orvoshoz!

63
> r A m acska egészsége

ÁLTALÁNOS

95 M A CSK A BETEG SÉG EK


Mint az embereknél, a macskáknál is millióféle
betegség, panasz, gyengélkedés merülhet fel,
a macska bármely testrészével összefüggésben. Némelyeket
más macskáktól kap el, mások bizonyos fajtáknál gyakoriak.
A legjobb kezelés kulcsa a korai észlelés. Ezt leginkább
a rendszeres és helyes ellenőrzéssel érhetjük el, valamint
A hosszú szőrű (perzsa)
azzal, ha tudjuk, mi normális a macskánknál és mi nem. macskáknak gyakran vannak
légzési nehézségeik.

ÍZÜLETEK
Az ízületi betegségek lehetnek észrevétlenül
enyhék, vagy ellenkezőleg, súlyosan befolyá­
solhatják egy macska életét. Legtöbbször
a két véglet között helyezkednek el.

A PROBLÉMA JELEI
Bicegés • Merevség • Ugrásképtelenség •
Mozgásigény hiánya • Nehézség lépcsőmászáskor
• Az egyik láb előnyben részesítése a másikkal
szemben • Fájdalom jelei mozgás közben

SZEMEK
A leggyakoribb problémák a macska szemével
kapcsolatban a kötőhártya-gyulladás, szürke­
hályog, zöldhályog, szaruhártya-gyulladás,
vagy látszódó harmadik szemhéj. Vizsgáljuk
meg rendszeresen macskánk szemét!

A PROBLÉMA JELEI
Vörösség • Dagadás • Váladék • Homályosság
• Vizenyősség • Opálos szemlencse • Dülledt
szemek • Könnyfoltos bunda a szem körül • Gyul­
ladt szaruhártya • Látható harmadik szemhéj

FÜLEK
A fülfertőzések kellemetlenek, és gyors
kezelést igényelnek. A fülatkák gyakoriak
és fertőzőek, ezért kezeljük valamennyi
macskánkat a fertőzés első jelére.

A PROBLÉMA JELEI
Félrehajtott fej • Fej rázás • Vörösség/duzzanat
• Kellemetlen szag • A fulkörnyék vakarása,
dörzsölése • Egyensúlyvesztés • Érzékeny
fülkörnyék • Váladék • Sötétbarna fülzsír
• Halláscsökkenés • Vérzés

64
A macska egészsége

BŐR ÉS SZŐR
Számtalan gond adódhat a macska
bőrével és bundájával: bakteriális fertőzés,
gombafertőzés, élsőködők, ótvar, allergiás
bőrgyulladás, kopaszodás.

A PROBLÉMA JELEI
Állandó vakaródzás, nyal ogatás • Szőrhullás
• Foltos, vörös bőr • Pettyek az áll körül
• Vörös fulkagyló • Horzsolások • A végtagok
megszállott rágása • Fekete por a bundában
• Pikkelyes bőr

EMÉSZTŐRENDSZER
Sokféle nyavalya sújthatja az emésztő­
rendszert. Leggyakoribbak az elzáródás,
ételmérgezés és végbélmirigy-irritácó.

A PROBLÉMA JELEI
Hasmenés • Hányás • Gyakori felöklendezés
• Székrekedés • Felfúvódott has • Étvágytalanság
• A végbélkörnyék megszállott tisztogatása
• Súlyvesztés • Gyakori székletürítés

LÉGZŐSZERVEK
A tüsszentés leggyakoribb oka macskáknál
a macskainfluenza, de vigyük állatorvoshoz,
ha váladék Is ürül. Légzési problémákat
okozhatnak egyebek között fizikai akadályok
vagy sérülés.

A PROBLÉMA JELEI
Zihálás • Köhögés * Tüsszögés • Fuldoklás
• Öklendezés • Gyors, felszínes légzés • Zajos
légzés • Nehézkes légzés

SZÍV ÉS KERINGÉS
A szívbetegségektől a vérrögökig, a pajzs­
mirigyproblémáktól vérszegénységig (ami
rejtett gondokra utalhat) számtalan betegség
sújthatja egy macska keringési rendszerét.
Ha aggódunk, vigyük állatorvoshoz.

A PROBLÉMA JELEI
Letargia és gyengeség • Súlyvesztés • Csökkent
étvágy • Láz • Depresszió • Felgyorsult szívverés

65
> r A m acska egészsége

T A B L E T T Á K ÉS G Y Ó G Y S Z E R E K B E A D Á S A

96 A gyógyszerek beadása a macskáknak közismerten nehéz, mivel


többnyire nem együttműködőek. Fontos, hogy lehetőleg elsőre
sikerüljön, mert egyre stresszesebbek lesznek, amitől minden
újabb kísérlet alkalmával kitörnek. Ha szükséges, kérjünk meg valakit, hogy
tartsa a macskát. Az összetört tablettát belekeverni a macska ételébe
elméletileg jó ötlet, de mivel meglehetősen jó a szaglásuk, kétségtelenül
észreveszik táljukban a kellemetlen adalékot.

Fogjuk meg szorosan, de ne durván Másik kezünkkel nyomást gyakorolva az


1 a macska fejét, nem érintve a bajuszát.
Helyezzük a mutató- és hüvelykujjunkat a szája
2 állára, gyengéden feszítsük szét a száját,
és tegyük a tablettát a nyelve hátsó részére.
két oldalára, és enyhén hajtsuk hátra a fejét. Csukjuk be a száját és masszírozzuk a torkát.

FOLYÉKONY
ORVOSSÁG
Ha az állatorvos
folyékony gyógyszert
ír fel, adjuk be fecs­
kendővel. Tartsuk
szilárdan a macska
fejét fél kézzel, de
ne hajtsuk hátra,
aztán spricceljük
a folyadékot a szája
oldalsó részébe.

66
A macska egészsége

SZEM CSEPPEK
BEADÁSA
A macskánk szeme
legyen mentes mindenféle
váladéktól, mielőtt szemcseppet adunk
neki, tehát először tisztítsuk meg
a területet nedves vattacsomóval.
Cseppentsük a szemcseppet a szemre,
majd pár másodpercre csukjuk le
a szemhéjat, hogy a gyógyszer egyen­
letesen eloszoljon a szaruhártyán.
Csak akkor tegyünk szemcseppet
vagy kenőcsöt a macska szemébe,
ha az állatorvos így rendelte.

TARTSUK SZILÁRDAN!
Tartsuk szilárdan macskánk fejét oly módon,
ahogy tabletta beadásánál tennénk
(lásd 96, praktika). Lehet, hogy küzdeni
fog, tehát vigyázzunk, ne karcolja meg
a szemét a cseppentővei.

FÜLC SEPPEK
BEADÁSA
Ha macskánk fülatka-
fertőzéstől szenved,
fülcseppeket fognak felírni neki. Mielőtt
csepegtetnénk, tisztítsunk le minden
látható szennyeződést az érintett
területről egy nedves vattacsomóval.
Gyengéden fogjuk meg a macska fejét
(lásd 96. praktika), hajlítsuk úgy, hogy
a kezelendő fül felfelé mutasson.
Cseppentsünk, azután gyengéden
masszírozzuk bele a fülbe.

CSAK ÓVATOSAN!
Mint mindig, fontos, hogy a macskákkal
gyengédek és határozottak legyünk.
Ne dugjuk bele a cseppentőt a fülbe,
amely különösen érzékeny.

67
)r t A m acska egészsége

II 1
p * BETEG M ACSKA G ONDO ZÁSA

E Ha a macskánk gyengélkedik vagy sérülésből épül fel, akkor egy

kis extra törődést igényel. Segítsünk neki visszanyerni az erejét azzal,


hogy betegágyat készítünk neki. Egy kartondoboz puha takarókkal
megfelel. Helyezzük egy nyugodt sarokba, távol a huzattól és jövés-menéstől.
Kézmeleg Védőgallér
vizes palack

EXTRA KÉNYELEM VAKARÁSVÉDELEM


Tegyük a macska ágyát minden eddiginél Ha a macskánk megsérült és öltései vannak,
vonzóbbá azzal, hogy meleg vizes palackot a védőgallér megóvja ezeket a piszkálástól.
teszünk bele egy törülköző vagy takaró alá.

BETEG M ACSKA

100 ETETÉSE
Egy beteg macska speciális
étrendet kaphat, amihez nincs túl
ÉTEL BETEG
MACSKÁKNAK
Egy beteg vagy lábadozó macs­
ka jó táplálást igényel. Próbáljuk
sok kedve, vagy lehet, hogy egyáltalán nem eszik. a szokásosnál kisebb adagokkal
Pár trükkel rábírhatjuk az evésre: adjuk kedvenc etetni. Ha szereti a friss ételt,
halat vagy csirkét, készítsünk
ételét, vagy tápláló folyékony étket. neki. Tálaljuk melegen, ez
élénkíti az illatát, és étvágy-
gerjesztőbb lesz. Ha nem eszik,
etethetjük macskánkat magas
fehérjetartalmú folyékony
étellel, fecskendő segítségével.

A MACSKA ETETÉSE KANÁLLAL


Fogjuk a macska fejét úgy, ahogy a 96. praktikánál
látjuk. Etessük kanál segítségével, sótlan csirkeleves­
sel vagy lábadozóknak való folyékony macskaeledellel.

68
A m acska egészsége

M A C SK A O K O Z T A
BETEG SÉG EK
Macskáknál a leggyakrabban
előforduló egészségi probléma
az allergia. A macskaallergia vörös, viszkető
szemek, tüsszögés, kaparó torok formájában
jelentkezik. Egyes személyek bőrkiütést
is kaphatnak, különösen, ha megkarmolja
őket egy macska. Kialakulhat a rezisztencia
macskaallergia ellen. Más, súlyosabb
problémák is adódhatnak, mint a veszettség
és toxoplazmózis.

ALLERGIÁK
A macskákra allergiás emberek egy sereg
tünetet produkálnak, amelyek rendszerint
a légzőszerveket érintik.
Óvakodjunk
a macskaharapástól!

VESZETTSÉG
A veszettség kórokozóját egyes állatok
a nyálukban hordozzák. Azokban az
országokban, ahol a veszettség jelen van,
a legkisebb macskaharapást is komolyan
kell venni.

TOXOPLAZMÓZIS
A macskaürülék tartalmazhat
egy olyan élősködőt, amely
egy sor betegséget okoz, úgy­
mint bőrfertőzéseket és toxoplaz-
mózist. Az utóbbi nagyobb
veszélyt jelent terhes nőknek.
Viseljünk gumikesztyűt, ha
a macska alomtálcáját tisztítjuk,
és alaposan mossunk utána kezet.
TÁRGYM UTATÓ

TÁRGYM UTATÓ
A, Á dörgölődzés 55 tisztítása 38
abesszin macska 12 vizsgálata 22-3, 55
agresszió 44, 59 E, É fürdetés 40
ágynemű 18, 68 egészségbiztosítás 61 gyerekek 24, 29
allergiák 13, 69 egészségi vizsgálatok 22-3, gyógyszerek 66-7
alomtálcák 19, 54, 62 54-5
alvás 18, 42, 56 egészségvédelem 58-69 H
angol rövid szőrű macska 12 élelem 30-3 harapások 60
ápolás felszerelés 18 has vizsgálata 22-3
felszerelés 20 finnyás evők 33 hasmenés 54, 58, 63
fürdetés 40 fűevés 34 hazahozatal 52
hosszú szőrű macskák 35 kunyerálás 44 himalájai macska 37
rövid szőrű macskák 36 élősködők 38, 58, 63 hívójelek 26
atkák 38, 58, 63 elvadult macskák 15 hordozótáskák 20, 53
autós utazás 53 elveszett macskák 45 hosszú szőrű macskák 13
emésztési problémák 65 ápolás 35
B etetési rutin 32 szőrgombócok 4, 35, 59
bánásmód 28, 29 etetőtálak 18, 32, 33 húgyúti fertőzések 62
benti macskák 11,12 hús 32
bénulás, bicegés 63 F, GY
beteg macskák 68
betegségek 27, 59, 60, 62-9
fájdalom 59
fajták 12
I, í
idős macskák 56
biztonság 16, 46 farok, testnyelv 48, 49 íny egészsége 22-3, 62
bolhák 54, 58, 63 fecskendő, folyékony ivartalanítás 9, 10, 12, 27, 43
bőr gyógyszerek 66 ízületi betegségek 64
problémái 65 félénk macskák 52
vizsgálata 54 felnőtt macskák 9 ,1 0 J, K
bunda 13 beszoktatása 25 játék 12, 21,50-1
ápolás 35-6 vizsgálata 23 jutalmazás 26, 43
problémák 65 felszerelés 18-21 kanalas etetés 68
vizsgálata 22-3 férgek 58 kandúrok 10
fésűk 35, 36 ivartalanítás 9, 10, 12, 27,
C, CS, D fogkefék 40 43
cirógatás 36 fogkrém 40 kaparás 42, 63
cornish rex 12, 13 fogtisztítás 20, 40 kaparófák 21,42
csemegék 3 1 ,4 3 fújás 48 karmok
csípések 60 fülek kaparás 42
dagasztás 49 atkák 38, 58, 63 kaparófák 21,42
devon rex 12, 13 fülcseppek 67 karom 39
dorombolás 49 problémák 64 vágása 20, 39

70
TÁRGYM UTATÓ

karomtalanítás 39 nőstény macskák 10 tej 31


kefék 20, 35, 36 nyáladzás 63 tenyésztők 14, 26
kinti macskák 11 nyaralás 53 testformák 13
kiscicák 9 nyávogás 45 testnyelv 28, 48-9
beszoktatás 24 tiltott területek 42
játék 12, 50-1 O, P, R toxoplazmózis 69
oltások 27 oltások 27, 57 törvényes kötelességek 11
szobatisztaság 41 orr vizsgálata 22-3, 55 túletetés 33
szülés 57 orvosi problémák 58-69
tej 31 otthon U, V, z s
vizsgálat 22 macskabiztos 16 unalom 10, 44
kóbor macskák 15, 43 költözés 52 utazás 20, 53
kosarak 18, 68 pofa vadászat 47, 51
könnycsatornák 37 dörgölődzés 49 védőgallér 68
kövérség 33 formák 13 vemhesség 57, 69
kullancsok 58 pozitív testnyelv 49 verekedés 46, 51 ,60
kunyerálás 44 ragdoll 12 vesebetegség 63
kutyák 29 rák 38 veszettség 69
rovarcsípések 60 víz, ivás 31
L rövid szőrű macskák 13, 36 vizelet, spriccelés 45
lábak vizsgálata 22-3 zsákmány, vadászat 47
légzőszervi problémák 63, 65 s, s z
levertség 63 sebek 60, 68
selkirk rex 13
\1, N, NY spriccelés 45
macska felemelése 28 szagmirigyek 42, 49
macska kiválasztása 8-11 száj vizsgálata 22-3, 55, 62
macska vásárlása 14 száraz eleség 30, 32
macskaajtók 19, 41 szemek
macskafelvigyázók 3 formák 13
macskainfluenza 65 harmadik szemhéj 37
macskák tanítása 26 problémák 64
macskamenta 50 szemcseppek 67
macskaszállók 53 tisztítása 37
Maine Coon 9 vizsgálata 22-3, 55
mancsok szfinx 13
dagasztás 49 sziámi macska 12
szagmirígyek 42 szibériai erdei macska 14
vizsgálata 22-3 szívproblémák 65
menhelyek 14, 25, 26 szobatisztaság 41
mérgek 16,17 szocializáció 8, 29, 52
mérgező növények 16, 17, 34 szőrgombócok 34, 35, 59
mikrocsip 15, 27 szőrtelen macskák 13
morgás 48
nedves étel 30 T
negatív testnyelv 48 tabletták 66
nevek 26 tályogok 60

71
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

/ f f
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Sands Publishing Solutions szeretne köszönetét mondani Kim Bryannek a projekt


folyamán nyújtott hatékony konzultációs tevékenységéért, valamint segítségéért a tartalom
meghatározásában. Natalie Godwinnek a design kialakításához nyújtott segítségéért,
és a mindig ragyogó Hilary Birdnek, hogy olyan gyorsan elkészült a tárgymutatóval.

A Dorling Kindersley szeretne köszönetét mondani a következő fotográfusoknak:


Paul Bricknellnek, Jane Burtonnek, Steve Gortonnak, Anna Halinak, Mark Henrie-nek,
Dave Kingnek, Alison Logannek, Steve Lyne-nak, Tracy Morgannek, Gary Omblernek,
Tim Ridley-nek, Paul Selfnek, és Tracy Morgan Animál Photographynak.

Képek:
11.o. középen jobbra: Sylvia Tombesi-Warton.
15. o. jobbra: Cheuk-king Lo. Pearson Education Asia Ltd.
24. o. balra lent: a Mayhew Animál Home and Humán Education Centre jóvoltából.
42. o. jobbra lent: Sylvia Tombesi-Walton.
49. o. balra lent: Betty jóvoltából.

Minden más kép © Dorling Kindersley


Egyéb információk: www.dkimages.com

72