You are on page 1of 43

1

1 r Durst, ~es szomjúság, iszákosság
2 r Löffel, ~ kanál
3 r Saft, ~̈e lé, nedv, nedű, benzin
4 r Teller, ~ tányér
5 r Käse, ~ sajt
6 r Fisch, ~e hal
7 r Mittag, ~ (dél)idő, ebéd
8 r Tee , ~s tea
9 r Koch, ~̈ e szakács
10 r Kaffee, ~s kávé, reggeli
11 r Wein, ~e bor
12 r Vorname ~ keresztnév, utónév
13 r Tisch, ~e asztal
14 r Apfel, ~̈ alma
15 r Alkohol, ~e alkohol, szeszesital, szesz
16 r Zucker, ~ cukor
17 r Geschmack, ~̈ er ízlés, íz, tetszés
18 r Professor, ~s professzor
19 r Freund, ~e barát, szerető
20 r König, ~e király
21 r Richter, ~ bíró
22 r Elefant, ~en elefánt
23 r Hund, ~e kutya
24 r Bär , ~en medve
25 r Vogel, ~s madár
26 r Wolf, ~̈ e farkas
27 r Junge, ~n fiú, inas
28 r Baum, ~̈ e fa
29 r Schuh, ~e cipő
30 s Menü, ~s menü, étlap
31 s Frühstück ~e reggeli, tízórai
32 s Glas, ~̈ er üveg
33 s Getränk, ~e ital
34 s Ei, ~er tojás
35 s Essen, ~s étel, ebéd
36 s Sandwich, ~es szendvics
37 s Obst, ~(e)s gyümölcs
38 s Gemüse, ~ zöldség
39 s Bier, ~e sör
40 s Reis, ~e rizs
41 wie hogyan, mint
42 heißen (hießen / geheißen) (Wie heißt du?) hívnak/neveznek (Hogy hívnak?)
43 sein ( war / ist gewesen) van, létezik (van, volt)
44 r Mechaniker, ~ műszerész, gépész
45 r Arzt, ~̈e orvos
46 Verkäufer, ~ eladó
47 Verkäuferin , ~nen eladónő

2018.09.06.

2

48 Lehrer, ~in tanár, -nő
49 was mi, mit
50 fragen (fragte, hat gefragt) kérdezni, érdeklődni (kérdezett)
51 antworten (antwortete, hat geantwortet) válaszolni, felelni (válaszolt)
52 noch még
53 etwas valami
54 e Stunde, ~n óra
55 diktieren (~te, hat ~t) diktálni, előírni (diktált)
56 wieder ismét, újra, megint
57 beginnen (~a~, hat ~o~) kezdeni, kezdődni (elkezdett)
58 r Bleistift, ~e ceruza, irón
59 e Eltern szülők
60 r Füller, ~ tölcsér, töltőtoll
61 s Kind, -er gyermek (fiú, leány)
62 r Schrank, ~̈e szekrény, sorompó, korlát
63 e Schule, -n iskola
64 r Stuhl, ~̈e szék
65 brav bátor, vitéz
66 auch szintén, is
67 weit széles, bő
68 weiter tovább, szélesebb
69 nicht ne, nem
70 e Natur, ~en természet, natura
71 natürlich természetesen
72 neugierig kíváncsi
73 tüchtig ügyes, rátermett
74 beide mindkettő
75 hier itt, ide
76 dort ott, amott
77 manchmal néha, olykor
78 r Satz, ~̈ e mondat, -¨e
79 nur csak
80 gern szívesen, örömmel
81 wenig kevés, néhány
82 e Aussprache kiejtés
83 e Rechtschreibung helyesírás
84 s Zimmer , ~ szoba
85 s Badezimmer fürdőszoba
86 modern modern, divatos
87 e Couch, ~es heverő, rekamié
88 e Familie, ~n család
89 beleuchten ( ist beleuchtet) (meg)világítani (meg van világítva)
90 s Fenster, ~ ablak, kirakat
91 r Gast, ~̈ e vendég
92 r Kleiderschrank ruhásszekrény
93 e Küche, ~n konyha
94 e Lampe, ~n lámpa
95 bewundern (bewunderte / hat bewundert) csodálni, meglepődni
96 warten (wartete, hat gewartet) várni, várakozni
97 erwarten (erwartete /hat erwartet) várni, megvárni
98 s Möbel, ~ bútor, bútorzat
99 r Sessel, ~ karosszék, szék
2018.09.06.

3

100 r Tisch, ~e asztal
101 r Teppich, ~e szőnyeg
102 e Tür, ~en ajtó
103 e Wohnung, ~en lakás, lakosztály
104 s Zimmer, ~ szoba
105 s Wohnzimmer, ~ lakószoba, nappali
106 finden (fand, hat gefunden) találni, megtalálni (megtalált)
107 gehen (ging, ist gegangen) megy, elmegy (elment)
108 dumm buta, ostoba
109 hell világos, tiszta
110 dunkel sötét, gyanús, homályos
111 schön, (schöner, schönste) szép, helyes, jó (jobb, legjobb)
112 haben (hatte / hat gehabt) kap, megkap
113 links balra, balról, baloldali
114 recht jobbra, jobbról, jobboldali
115 klingeln (klingelte, hat geklingelt) csengetni (csengetett)
116 öffnen (öffnete, hat geöffnet) nyitni, tárni (nyitotta)
117 stehen (stand, hat gestanden) állni, megállni (állt)
118 r Unterricht, Deutschunterricht tanítás, némettanítás
119 beginnen (begann, hat begonnen) (el)kezdődik (elkezdődött)
120 Guten Abend! Jó estét!
121 gut, besser, best jó, jobb, legjobb
122 e Aufgabe, ~en feladat, feladat, kötelesség
123 e Hausaufgabe, ~en házi feladat
124 schwer, schwerer, am schwerste nehéz, súlyos (nehezebb, legnehezebb)
125 light, (lighter, am lighteste) könnyű, kalóriaszegény (~ebb, ~leg…)
126 übersetzen (übersetzte, hat übersetzt) fordítani (fordította)
127 Übersetzung fordítás
128 r Wit z vicc, tréfa, élc
129 r Abend az est,este, estély
130 e Früh, ~ a reggel
131 früh, korán, korai
132 e Geschichte, ~n történet, esemény
133 e Sprache, ~n beszéd
134 arbeiten (arbeitete, hat gearbeitet) dolgozni, munkát végezni (dolgozott)
135 e Sprache, ~n nyelv, beszéd
136 begrüßen (grüßte / hat begrüßt) köszönteni, üdvözölni (üdvözölte)
137 machen (machte / hat gemacht) csinálni, tenni (csinálta)
138 heute ma
139 gestern tegnap
140 morgen holnap, jövő
141 e Zukunft, ~̈ e jövő, jövő idő
142 bis morgen holnapig, holnapi viszontlátásra
143 r Morgen, reggel, hajnal
144 morgen früh holnap reggel
145 früh kora(i), korábbi
146 r Frühling, ~e tavasz
147 bald majd, nemsokára
148 nie soha(sem)
149 schon már
150 schonen (schonte / hat geschont) kímél (kímélte)
151 sich schonen kímélni magát
2018.09.06.

4

152 weil mert, mivel, merthogy
153 warum miért?
154 darum azért, amiatt
155 wie mint, amint, mint például
156 e Sonne, ~n Nap
157 r Sonnenschein napsütés, napfény
158 s Tageslicht napfény, napvilág
159 auf(stehen) (stand / hat aufgestanden) fel(állni) (felállt)
160 auf -ra, -re, -on, -en, -ön
161 nieder le(felé), alacsony, alsó
162 e Macht, ~̈ e hatalom, erő
163 machen (machte / hat gemacht) csinálni, művelni, tenni (csinálta)
164 ungarisch magyar
165 Ungarn Magyarország
166 r Ungar, ~n magyar (ember)
167 später később
168 zu spät késői, túl késő(n)
169 heiraten (heiratete / hat geheiratet) házasságot kötni, nősülni, férjhez m.
170 damit azzal, ezzel, vele
171 e Ordnung, ~en rend, rendezettség
172 zwischen között, közé
173 legen (legte / hat gelegt) fektetni, helyezni (fektette)
174 stellen (stellte / hat gestellt) állít, helyez, rak (állította)
175 hängen (hing / hat gehangen) lógatni, felakasztani, függeszteni (~ta)
176 vor előtt, elé
177 unter alatt, között, körében
178 unter uns közöttünk
179 unter sich egymás között
180 dorthin oda
181 zwischen között, közé
182 gleich azonnal, egyforma, egyenlő
183 über fölé, felett
184 doch dehogynem, de, ám, azonban
185 du hast Recht igazad van
186 hoch, (zu hoch) magas, (túl magas)
187 rufen , (rief / hat gerufen) hívni, szólítani
188 r Ruf, ~e hívás, meghívás
189 einmal egyszer, majd, valamikor
190 müde fáradt
191 warten várni, ápol, karbantart
192 r Wand, ~̈ e fal
193 r Bücherschrank, ~̈ e szekrény
194 s Arbeitszimmer, ~ dolgozószoba
195 wohin hova, ahova
196 zufrieden (sein) elégedett (-nek lenni)
197 r Frieden, ~ béke
198 r Kampf, ~̈ e harc, küzdelem, tusa
199 kämpfen harcolni, küzdeni, küszködni
200 s Ziel, ~e cél, célpont, szándék
201 s Zielpunkt célpont
202 s Objekt, ~e tárgy, objektum, épület
203 s Gebäude, ~ épület, építmény
2018.09.06.

~n málna 213 e Brombeere szeder 214 e Maulbeere. ~n virág 233 e Farbe. ~(s) karalábé 223 e Petersilie. ~n. festék 234 grün zöld 235 blau kék 236 rot piros 237 gelb sárga 238 lilafarbig lila 239 r Vogel. ~̈ e fa 231 s Gras. ~̈ madár 240 r Spatz. ~n banán 219 r Rettich. ~n citrom 217 e Mandarine. ~n burgonya. ~ sas 242 e Meise. ~e szöveg 2018. ~n hagyma. zúzni (ütötte) 254 r Schlager. cinege 243 r Specht. ~̈ e (ház)tető. s Kaninchen. vöröshagyma 226 r Knoblauch. ~ nyúl 252 berühren (berührte / hat berührt) megérinteni (megérintette) 253 schlagen (schlug / hat geschlagen) ütni. ~n darázs 250 s Eichhörnchen > s Einhorn mókus 251 r Hase. ~(s) fokhagyma 227 e Kohl. ~n cinke. ~e lepke 248 e Spinne. ~̈ e kerítés 206 s Obst.09. sláger 255 r Text . ~ táncdal. szín. krumpli 225 e Zwiebel. ~n zeller 222 r Kohlrabi. ~n cseresznye 210 e Sauerkirsche meggy. ~e retek 220 e Mohrrübe sárgarépa 221 e Sellerie. törni. ~n hangya 245 e Biene. ~n pók 249 e Wespe. ~e káposzta 228 r Wirsing. szőlő (fürt) 209 e Kirsche. ~̈ er fű 232 e Blume. ~(e)s) gyümölcs 207 e Frucht. eper (fai) 215 e Erdbeere szamóca. ~n petrezselyem 224 e Kartoffeln. ~e harkály 244 e Ameise. meggyfa 211 r Kirschbaum cseresznyefa 212 e Himbeere. . ~ bogár 247 r Schmetterling. ~̈ e gyümölcs 208 e Weintraube. ~n méh 246 r Käfer. verni. ~e kelkáposzta 229 r Salat.06. ~n mandarin 218 e Banane. ~en veréb 241 r Adler. fedél 205 r Zaun. földieper 216 e Zitrone. ~e saláta 230 r Baum. 5 204 s Dach.

ország 280 r Reichtum. után 268 neben +acc mellé 269 neben +dat mellett 270 zwischen +acc közé 271 zwischen +dat között 272 fahren (fuhr / ist gefahren) utazni. járni (futott) 274 s Laufband. -on. -re. vásárolni (vett) 285 r Sohn. Kaufhaus áruház 288 r Anzug. -ön 266 hinter +acc mögé. -re. mellett. -ra. ~̈ er bicikli. -ről 265 über +dat felett. -en. ad. r Herrenanzug férfiöltöny 289 ziehen. --hez. jóravaló 292 e Puppe. -on. -re. csinos. nyúl (adta) 278 reich gazdag. es) Mennyi idős? 299 denn mert. -nak. ~ vkinek a lánya 287 s Warenhaus. ~̈ er kerék. csöpög.09. tényleg. -re 257 in +dat -ban. -ben. vezetni (utazott) 273 laufen (lief / ist gelaufen) futni. i. bőséges 279 s Reich.ön. előtt(térben) 264 über +acc fölé. -ról. 276 nett nett. -ül 259 an +acc -hoz. -ra. -nek 261 unter +dat altt. -ra. örvendező 294 freuen (freute / hat gefreut) megörvendeztetni. örvendezik 296 freut mich! (nagyon) örvendek! van szerencsém! 297 Es freut mich dich zu sehen! Örülök. floß.06. on. -ön. fölött. derék. alul. takaros 277 reichen (reichte / hat gereicht) (ide/oda)nyújt. beképzelt (~ nek lenni) 2018. tehát 300 wahr igaz. geflossen folyik. ömlik. között 262 vor +acc elé 263 vor +dat előtt(időben). kedves. csábít (izgatta) 282 r Reiz. -en. mivel. ~̈ er. -on. víg. -nél. 6 256 in +acc -ba. -ön 258 auf +acc -ra. bábu 293 froh vidám. örömet szerezni (~tt) 295 sich freuen örül. ~e ajándék 284 kaufen (kaufte / hat gekauft) venni. -be. ~e inger. -höz. báj 283 Geschenk. anziehen húzni. -en. teremni (hozott) 307 stolz (sein) büszke. ingerel. ~̈ er. ~̈ e vkinek a fia 286 e Tochter. felhúzni. -en. őrizni. -nek 260 an +dat -nál. impozáns. túl 267 hinter +dat mögött.. -ul. valóban 301 nicht wahr? nem igaz? 302 wahren megóvni. dús. bőség 281 reizen (reizte / hat gereizt) izgat. ~e birodalom. r Männeranzug. baba. kerékpár 305 s Rad. megvéd 303 Auf wiedersehen! Viszontlátásra! 304 s Fahrrad. adni. -nak. . vonz. s Fließband futószalag 275 fließen. vagyon. tárcsa 306 bringen (brachte / hat gebracht) hozni. ~̈ er gazdagság. magára venni 290 r Geburtstag születésnap 291 brav bátor. szaladni. hogy lát(hat)lak! 298 Wie alt ist er? (sie. csábítás.

kívánság. lóca. ~n villa. portéka 309 denken (dachte / hat gedacht) gondolkodni. ~e só 340 r Kraft. ~ mutatóujj 316 e Wahrheit. kávé(szem). ~ kés. ~n másodperc 351 s Wunsch. ~s rádió. ~e szöveg. ~ helyezni (~ta) 346 e Woche. ~n (harapó)fogó.mire (gondolt) 310 danken (dankte / hat gedankt) köszönni. penge 328 s Mehl.09. ~e bor 321 r Kaffee. esztendő 312 wünschen (wünschte / hat gewünscht) kívánni. ~n perc 350 e Sekunde. anyag. ~̈ e patak. ~en hangsúly. pult 344 e Bank. védőburok 337 s Zeug. ~̈ szög. gondolni v. holmi. ~̈ e folyam. ~n hét(köznap) 347 aussehen (sah aus /hat ausgesehen) kinézni. pillanat 349 e Minute. ~en igazság. megmutatni (mutatta) 315 r Zeigefinger. köpeny. energia. látogató 323 s Gasthaus. adni (adta) 314 zeigen (zeigte / hat gezeigt) mutatni. kiemelni (kiemelte) 318 e Betonung. ~̈ e vendég. ~̈ e satu 357 r Stock. köröm 2018. 7 308 e Ware. ~s kávé. gesalzt) sózni 334 r Spitz. áramlat 353 r Schraubenzieher. kérés 352 r Strom. ~n paradicsom 332 s Salz. vmire tenni. képesség 341 r Bach.06. folyó. spicc. ~̈ e pad. szeg. ~̈ er lap. Schraubendreher. áram. látszani (kinézett) 348 e Stunde. időpont. ~̈ e has. ~̈ e erő. domborulat 343 e Bank. szorító 355 r Zieher. ~̈ e fazék 326 r Gabel. hegycsúcs 335 s Blatt. rádiókészülék 325 r Topf. ~e liszt 329 r Pfeffer. anyag 338 s Spielzeug. ~̈ er vendéglő 324 s Radio. óhajtani (kívánta) 313 schenken (schenkte / hat geschenkt ajándékozni. ~n szőlő(fürt) 320 r Wein. ~e só 333 salzen (salzte / hat gesalzen. pénzintézet 345 überlegen (überlegte / hat überlegt) meggondolni. ~n áru. ~e év. ~s bors 330 e Paprikaschote. ~ csavarhúzó 354 e Zange. oldal. izé. ~s kabát. valóság 317 betonen (betonte / hat betont) hangsúlyozni. . ~en bank. uzsonna 322 r Gast. csermely 342 r Bauch. nyomaték 319 e Weintraube. (fa)levél. vessző 358 r Nagel. (kerékpár)villa 327 s Messer. (kártya)lap 336 r Mantel. vontató. megköszönni (köszönte) 311 s Jahr. ~ húzó. ~̈ e óhaj. dugóhúzó 356 r Schraubstock. ~̈ e bot. ~n paprika 331 e Tomate. ~e játékszer 339 s Salz. ~e csúcs. ~n óra.

egyesül. (~tt) 382 richtig helyes. intéz(kérdést). ~̈ e kosár 377 r Körper. szoros 404 r Schüler. tanuló lány. diák 405 e Schülerin. belváros 388 r Staat. ~̈e műanyag 363 s Kunstwerk műalkotás 364 s Kupfer. sarok 395 leiden (leitt / hat gelitten) szenved. csókoló(d)zik (csókolt) 370 e Küste. ~e testrész 380 r Richter. szeret (szenvedett) 396 e Leidenschaft. bú 368 r Kuß. ebéd 410 e Mittagszeit dél(idő 2018. Küsse csók 369 küssen (sich) (küsste / hat geküsst) csókol. ~̈ e város. ~̈ er kerék. képes. -hat. csökkent (süllyesztette) 407 schenken (schenkte / hat geschenkt) ajándékoz. -het (segédige) 375 r Kopf. adományoz (ajándékozta) 408 s Geschenk. 8 359 r Kunde. tárcsa 386 s Fahrrad. . diáklány 406 senken (senkte / hat gesenkt) süllyeszt. ~ tanuló. tömött. ~en szenvedély. -het (segédige) 373 können (konnte / hat gekonnt) tud. ~nen művész. ~e ajándék 409 r Mittag. ~en irány. ~n tengerpart 371 dürfen szabad (neki). e Kundin. bicikli. ~̈ e fej 376 r Korb. vásárló (nő) 360 e Kunst. ~ költő 403 dicht sűrű.09. tűr. kedvel. ~en állam. pólus. e Künstlerin. kerékpár.06. ~nen iskolás lány. ~e tavasz 400 r Herbst. ~n. ~e ősz 401 r Ohrring. bír (tudott) 374 können -hat. ~ nyár 398 r Winter. ~nő 362 r Kunststoff. ~ réz 365 kurz rövid 366 r Kurzschluß rövidzár 367 r Kummer bánat. ~ tél 399 r Frühling. ~ bíró 381 richten (richtete / hat gerichtet) (meg)igazítani. ország 389 e Schweiz Svájc 390 e Türkei Törökország 391 Schweden ! Svédország 392 Frankreich ! Franciaország 393 Polen ! Lengyelország 394 r (Nord)Pol (Északi)sark. ~ . jó 383 e Richtung. ~nen vevő. irányzat 384 vereinigen (vereinigte / hat vereinigt) egyesít. dél(idő). indulat 397 r Sommer. fülbevaló 402 r Dichter. tricikli 387 r Stadt. megállapodik (~ett) 385 s Rad. leereszt. teheti 372 dürfen szabad. ~̈e művészet 361 r Künstler. ~̈ er kerékpár. ~ test 378 körperlich testi 379 r Körperteil.

amikor. ~n erdeifenyő 426 r Tanne. (meg)kínálni (kínált) 419 ändern (änderte / hat geändert) változtatni. ötvözött acél 456 r Stahl. ~n fenyő. ~n szelidgesztenye. későn 413 wie viel (wieviel) mennyi? 414 dunkel sötét. ~̈ kalapács 446 wann? mikor?. ~n tölgyfa 424 e Fichte. . ~ türelem. tiszta. e Haselnuss. ~n lúcfenyő 425 e Kiefer. változtatás. ~̈ e. s Fernsehgerät televízió 453 edel nemes. nős férfi 451 e Ehefrau. ~n templom. jegenyefenyő 427 r Tannenbaum. ~ mezei sóska 437 s Kraut. ~en változás. nemes lélek 455 s Edelstahl. ~̈ e acél 457 s Metall. ~̈ e savanyú káposzta 439 weiß fehér. káposzta 438 s Sauerkraut. maróni 434 e Buche. férj. csengés. hogyha. béketűrés 443 klingen (klang / geklungen) cseng. ismerni (tudta) 441 warum. ~en út. e Versprechung. ~̈ e hangzás. melódia 445 r Hammer. amikor 447 wenn ha. úttest. homályos. weswegen miért? 442 e Geduld. ~ orgona 429 r Akazie/nbaum. egyház 436 r Sauerampfer. zeng (csengett) 444 r Klang. gyanús 415 versprechen (versprach /hat versprochen) megígérni. kecsegtetni (megígért) 416 s Versprechen. weshalb. ~en beteg (főnév) 423 e Eiche. ~en vasút 460 e Bahn. ~en ígéret 417 s Angebot. módosítás 421 krank beteg 422 r/e Kranke. ~̈ e mogyoró 431 e Nuss. ~n gesztenye 433 e Marone. ~en feleség. ~n bükk(fa) 435 e Kirche. (a)míg 449 e Ehe. ~. kínálat 418 anbieten (bot an / hat angaboten) (fel)kínálni. előkelő 454 r Edelmann. csen (lopott) 462 s Stil. ~n házasság 450 r Ehemann.09. ajánlat. módosítani (változtatott) 420 e Änderung. akácfa 430 e Haselnuss. tiszta 440 wissen (wusste / hat gewust) tudni. ~e stílus 2018. pálya. ~ vas 459 e Eisenbahn. bong. karácsonyfa 428 r Flieder. ~̈ e dió 432 e Kastanie. mihelyt 448 ehe mielőtt. 9 411 Wie spät ist es? Wie viel Uhr is es? Mennyi az idő? 412 spät késő(i). ~e fém 458 s Eisen. hitves 452 s Fernsehen.06. ~(e)s nemes(ember). vasút 461 stehlen (stahl / hat gestohlen) lop. ~̈ er dudva. nemesacél.

koma 508 e Schwägerin. ~(e)s szerencse. izléstelen 483 s Geschmack. ~e . hivatal. ezzel szemben 504 allein egyedül. lassan 2018. 514 schnell / langsam gyors(an). ~n (az) árva 476 waise árva 477 wenig kevés. ép 465 s Erlebnis. vágó(eszköz) 472 s Stück. ~se élmény 466 s Ergebnis. ~e szerencsejáték 493 spielen (spielte / hat gespielt) játszani (játszott) 494 e Lust. pletykálni (csevegett) 512 sondern hanem. ~̈ er. ~ szabó. sima 469 e Fläche. ~en laposfogó 468 flach lapos.06. növekszik (nőtt) 485 wachen (wachte / hat gewacht) ébren lenni. ~n kombinált fogó 471 r Seitenschneider. okos 475 r Waise. lényegében 490 berichten (berichtete / hat berichtet) tájékoztatni. olykor 506 vergehen (verging / ist vergangen) elmúlni. wieviel mennyi. de 513 sondern (sondernte / hat gesondernt) elkülönít. viszont. . 10 463 sonst egyébként. boldogság 492 s Glücksspiel. azonban. íztelen. néhány 478 mehr több 479 s Mehl. egymaga. sík. körülhatárol (~tett). hány 481 s Amt. máskor. némelykor. erőteljes 501 r Bericht. aztán 499 brav bátor. beszámoló. jelentés 502 bekannt machen megmertetni. ízlés. elmenni (elmúlt) 507 r Schwager. elválaszt. ~ e tudósítás. jókedvű 496 praktisch gyakorlati(as). ~se eredmény. ~nen sógornő 509 r Bruder. öröm. Hasardspiel. tudósítani (tudósított) 491 s Glück. derék.különben 464 ganz egész. virrasztani (őrködött) 486 schauen (schaute / hat geschaut) nézni. (~s) fiútestvér. íz 484 wachsen (wuchs / ist gewachsen) nő. figyelemreméltó 511 plaudern (plauderte / hat geplaudert) csevegni. tisztség 482 geschmacklos ízetlen. bemutatni 503 dagegen ellenben. ám 498 dann ekkor. fecsegni. ~̈ er. eltelni. kedv. élvezet 495 lustig víg. vidám. ~e darab. erős 500 kräftig erős. (~s) sógor. használható 497 doch de. teljes. megoldás 467 e Flachzange. ezután.09. síkság. csak 505 manchmal néha. hasznos. jókedvűnek lenni 488 gratulieren (gratulierte / ht gratuliert) gratulálni (gratulált) 489 praktisch gyakorlatilag. rész 473 stückweise darabonként(i) 474 weise bölcs. lassú. felszín 470 e Kombizange. ~e liszt 480 wie viel. kis számú. akkor. tekinteni (nézte) 487 lustig sein vidámnak. fivér. jóbarát 510 interessant érdekes.

eredmény 527 e Folge. lerakni. ~ leány(ka). felkeresni (meglátogatta) 562 r Besuch. kimagasló 516 tief mély. valóban 539 wirklich? valóban? igazán? 540 e Wirklichkeit. karika.09. lehelyezni (letette) 536 e Prüfung(en) ablegen vizsgá(ka)t letenni 537 e Ablage lerakóhely. televíziózni 525 s Fernsehen. ~. . ~e gyűrű.készülék. ~en fül 542 r Ring. valódi. esemény. eredményes 529 folgen (folgte / ist gefolgt) követni. gurulni. ~en vita. látogató. körút 543 r Ohrring. mélységes. következni követte) 530 erkennen (erkannte / hat erkannt) elismerni. jövendő 528 erfolgreich sikeres. (rak)tár. ügy 523 gucken (guckte / hat geguckt) kukucskálni. televízió készülék 526 r Erfolg. ~en valóság.06. harangoz(ik) 2018. ~n következmény. realitás 541 s Ohr. ~n füge 546 feig(e) gyáva 547 e Weihnacht. ~e látogatás. akceptálni (elismerte) 534 legen (legte / hat gelegt) fektetni. beiktatni. ~n sapka. ~e csónak. méltányolni (~te) 532 anerkannt elismert 533 akzeptieren (akzeptierte /hat akzeptiert) elismerni. vinni (hozta) 554 rollen (rollte / ist gerollt) gurítani. csendül. vitatkozni (~ott) 559 e Diskussion. fülbevaló 544 e Ohrfeige. pofon 545 e Feige. s Weihnachten karácsonyi ünnepek 548 weihen (weihte / hat geweiht) felavat. akceptálni. leány(gyermek) 564 verwandt rokon 565 r/e Verwandte. bevezetni (beavatta) 550 e Mütze. főkötő 551 liegen (lag / hat gelegen) feküdni (feküdt) 552 r Liegewagen. ~n rokon férfi/nő 566 läuten csenget. leskelődni (kukucskált) 524 Fernseh gucken TV-t nézni. legtöbb) 519 viel mehr sokkal több 520 vielmehr inkább. helyezni (fektette) 535 ablegen (legte ab / hat abgelegt) letenni. jobban mondva 521 geschehen (geschah / ist geschehen) (meg)történni. süveg. észrevenni (~te) 531 anerkennen (erkannte an / hat anerkannt) elismerni. 11 515 hoch magas. felismerni. ~e hajó 556 s Boot. meist) sok ( több. TV. küldönc(i feladat) 558 diskutieren (diskutierte / hat diskutiert) megvitatni. naszád 557 e Botschaft. igazán. megesni (megtörtént) 522 e Geschichte. kutatni (kereste) 561 besuchen (besuchte / hat besucht) meglátogatni. (fel)szentel (felavatta) 549 einweisen (wies ein ( hat eingewiesen) beavatni. dolog. ~ vasúti fekvőkocsi 553 holen (holte / hat geholt) hozni. ~en nagykövetség. eszmecsere 560 suchen (suchte / hat gesucht) keresni. ~n történet. összetekerni (~tott) 555 s Schiff. megbeszélés. tartó 538 wirklich igazi. látogatottság 563 s Mädchen. ~e siker. megbeszélni. alacsony 517 vielen Dank! nagyon köszönöm! 518 viel (mehr.

pókok 594 spinnen fonni (pók). tudni (ismerte) 604 bekannt ismert. azelőtt 582 früh korábbi. 12 567 freuen (freute / hat gefreut) örömet szerezni. képes (tudott) 603 kennen (kannte / hat gekannt) ismerni. ~n pók. azelőtti.06. cipész. szomorúság 608 r Witwer özvegyember 609 e Witwe. hajdan. állandóan. ~n mérges kígyó 592 giftige Spinne. megörvendeztetni (~zett) 568 sich freuen örülni. bír. ~ lakatos 615 s Schloss. zár 616 s Schloss. nyesni 611 r Schneider. víg 570 e Fröhlichkeit. késő(i) 587 zufrieden sein megelégedettnek lenni 588 stolz sein (auf dich) büszkének lenni (reád ) 589 böse sein mérgesnek lenni 590 giftig sein mérgesnek lenni (kígyó) 591 giftige Schlange. halk 602 können (konnte / hat gekonnt) tud . szeletelni. sohasem 575 vorgestern tegnapelőtt 576 gestern tegnap. örvendezni 569 fröhlich vidám. palota. örökkévalóság 574 niemals sosem. ismerős 605 unbekannt ismeretlen. ~n mérges pók 593 e Spinne.09. örökké 573 e Ewigkeit. Schloß. anonim. szólni (pl. ~̈ er kastély. bánat. ~̈ er lakat. vár 617 schweißen (schweißte / hat geschweißt) hegeszteni (hegesztett) 618 r Schweißer. ~ gyász. csengő) 600 zu laut (túl) hangos 601 zu leise csendes. ~ hegesztő (munkás) 2018. bús 607 e Trauer. előzőleg. ~ vidámság. korábban 585 später később(i) 586 zu spät (túl)későn. manapság 578 morgen holnap. jövő 579 übermorgen holnapután 580 später később 581 vorher előtt. Schloß. név nélküli 606 traurig szomorú. nagyon korán 584 früher egykor. olykor 572 immer mindig. ~ szabó 612 r Schmied. bolondozni. azelőtt 577 heute ma. örvendezés 571 manchmal néha. kontár 614 r Schlosser. ~e kovács (mester) 613 r Schuster. . ~n özvegyaszony 610 schneiden vágni. viccelni 595 Du spinnst jetzt! Te most félrebeszélsz! (Viccelsz!) 596 Ich habe sowas noch nicht gehört! Ilyet én még nem hallottam! 597 klingeln (klingelte / hat geklingelt) csengetni (csengetett) 598 es klingelt csengetnek 599 lauten (lautete /hat gelautet) hangzani. korán 583 zu früh túl korán. ~en öröklét.

627 e Sauermilch. ~ erdész 666 r Forst. látszani (megmutatta) 644 e Gaststätte étterem. kockázat 661 gefährlich veszélyes. eledel 659 bestellen (bestellte / hat bestellt) megrendelni (megrendelte) 660 s Gefahr. tejföl 630 e Butter. ~n malom. ~n csésze 635 r Teller. daráló. óhaj 641 s Diktat. ~n utóétel. tej 623 bitter keserű 624 sauer savanyú 625 süß édes. ~n leves 654 s Gemüse. ~̈ e szükség. táplálék. ~en veszély. puszta 669 r Heide. reggeli. hanga. . tízóraizni (reggelizett) 620 s Frühstück. csorda 634 e Tasse. ~e tűzhely 633 e Herde. bájos. 13 619 frühstücken (frühstückte / hat gefrüstückt) reggelizni. kereplő 664 r Müller. tízórai 621 e Gardine. vész. ~e(n) erdő 667 r Wald. ~ (~in) pincér. ~(n) rántott hús (vendéglőben) 653 e Suppe.06. ~e diktátum. molnárlegény 665 r Förster. ~n. ~ kis fenyves. tollbamondás 642 zwischen közé (Acc). szünidő. ~e zsír 632 r Herd. veszedelmes. ~̈ e kívánság. ~n pogány 670 hungrig éhes. ~n étel. csészealj 638 gießen (goss / hat gegossen) önteni. ~ molnár. ~n nyáj. színházi függöny 622 e Milch. desszert 657 speisen (speiste / hat gespeist) étkezni. vágy. (~nő) 648 e Ferien vakáció. aludttej 628 e Sahne. desszert 656 r Nachtisch. ~(n) hússzelet. vendéglátóhely 645 r Speisesaal étterem 646 e Speisekarte.09. enni (evett) 658 e Speise. ínség 663 e Mühle. erdős vidék 668 e Heide. közt (Dat) 643 zeigen (zeigte / hat gezeigt) (meg)mutatni. ~ tányér 636 s Tischtuch. veszedelem. szelet. ínséges 2018. ~n étlap 647 r Kellner. tölteni (öntött) 639 wünschen (wünschte / hat gewünscht) kívánni. (fanyarnak) lenni. vészes 662 e Not. ~n függöny. darabka 652 r/s Schnitzel. abrosz 637 e Untertasse. parancs. ~̈ er erdő. szabadság 649 e Freizeit szabadidő 650 schnitzen (schnitzte / hat geschnitzt) faragni (faragott) 651 r/s Schnitzel. óhajtani (kívánt) 640 r Wunsch. ~ zöldség. utóétel. ~ tejszín 629 saure Sahne. kellemes 626 sauer sein rossz kedvűnek. ~ vaj 631 s Schmalz. főzelék 655 e Nachspeise.

~n özvegy(asszony) 690 paar (egy)pár. ~er dolog. ernähren (nährte / hat genährt) táplálni. ~ sündisznó 676 klingeln (klingelte / hat geklingelt) csengetni (csengetett) 677 erinnern (erinnernte / hat erinnernt) emlékeztetni. izé. ~ mese. néhány 691 paaren (paarte / hat geparrt) (össze)párosítani. alatt.. ~̈ est hideg. működés 698 r Lauf. mehr. legtöbb 685 meistens legtöbbször. értesítés. körben járni (~t) 696 r Kreislauf. ~er tojás. ~en aláírás 681 s Ding.06. backte / hat gebacken) (meg)sütni. tájékoztatás 706 Bescheid sagen értesíteni. ~s kemence 713 r Ofen. ~̈ e hűtőszekrény 705 r Bescheid. ~̈ e futószalag. kibetűzni 704 r Kühlschrank. helyett 680 e Unterschrift. (fel)ruházni (felöltöztetett) 722 e Bekleidung. (meg)sülni (meg sütött) 712 r Backofen. mialatt. ~e kör. szeg. járás. 14 671 irren (irrte / hat geirrt) tévedni. berendezés.09. ostoba. ~ időjárás 710 r Wetterbericht. ~ebb. gyakrabban. . ~e időjárásjelentés 711 backen (buk. leg~ebb. ~s tűzhely. bolyongani (tévedett) 672 irre őrült. am öftesten gyakran. hűvös 716 wünschen (wünschte / hat gewünscht) kívánni. etetni (etette) 702 sich ernähren táplálkozni 703 buchstabieren betűzni. tökfilkó 675 r Igel. folyás. eszébe juttatni (~tett) 678 sich erinnern (erinnernte sich / hat sich ~t) emlékezni (emlékezett) 679 statt + dat. tébolyult 673 s Märchen. intézmény 721 kleiden (kleidete /hat bekleidet) (fel)öltöztetni. leginkább 686 nie soha(sem) 687 niemals soha(sem). vágy. micsoda 682 solche ilyen. ~er tükörtojás 709 s Wetter. 684 viel. óhajtás 718 praktisch gyakorlati(lag). tűlevél. öfters. felvilágosítani. olyan 683 oft. kályha 714 Ofen Buda 715 kalt. több. sosem 688 r Witwer. ~̈ er. választ adni 707 s Ei. ~̈ e futás. ~n tű. ~̈ e pálya . óhajtani (kívánt) 717 r Wunsch. beállítani (berendezett) 720 e Einrichtung. köröm 694 r Kreis. pete 708 s Spiegelei. öltözet 2018. szállítószalag 700 während + gen. rege 674 r Dummkopf. ~ özvegy 689 e Witwe. keringeni. áramkör 695 kreisen (kreiste / hat gekreist) körözni. zavart. ~s szög. (vér)keringés. bross 693 r Nagel. út 699 r Laufband. ~̈ e kívánság. közben 701 nähren. pároztatni (pároztatta) 692 e Nadel. meist sok. ~en ruházat. lényegében 719 einrichten (richtete ein / eingerichtet) berendezni. körforgás 697 r Lauf. leg…. ~e utasítás.

lovagias 735 unhöflich udvariatlan 736 großzügig nagyvonalú 737 albern idétlen. ~̈ e ruhásszekrény 724 treffen (traff / hat getroffen) találkozni (találkozott) 725 aufziehen (zog auf / hat aufzogen) felnevelni (felnevelt) 726 sterben (starb / ist gestorben) meghalni (meghalt) 727 geboren werden megszületni. rendes 768 stechen (stach / hat gestochen) megcsípni. együgyű 738 schüchtern félénk. értetlen. vékony 732 schlank karcsú 733 dick kövér. erőtlen 731 dünn sovány. megszúrni. világra jönni 728 hübsch csinos. 15 723 r Kleiderschrank. izmos 730 schwach gyenge.09. . kacag (nevetett) 748 weinen (weinte /hat geweint) sírni (sírt) 749 eine Brille tragen szemüveget viselni 750 groß sein nagy 751 klein sein kicsi 752 sich wiegen megmérni magát 753 leicht sein könnyű 754 schwer sein nehéz 755 barfuß gehen mezítláb menni 756 sich hinknien letérdelni 757 knien (kniete / hat gekniet) térdelni (térdelt) 758 sich hinlegen lefeküdni 759 liegen (lag / hat gelegen) feküdni (feküdt) 760 oben fent 761 unten lent. alul 762 bügeln (bügelte / hat gebügelt) vasalni (vasalt) 763 staubsaugen (staubsaugte / hat staubgesaugt) porszívózni (porszívózott) 764 abwaschen (wusch ab / hat abgewaschen) elmosogatni (elmosogatott) 765 schmutzig piszkos.06. játszi kedvű 774 bellen (bellte / hat gebellt) ugatni (ugatott) 2018. bátortalan 739 freundlich barátságos. megbökni (~ett) 769 duftend illatos 770 bunt tarka 771 pflanzen (pflanzte / hat gepflanzt) ültetni (ültetett) 772 Unkraut jäten (U…jätete / hat U…gejätet) gyomlálni (gyomlált) 773 verspielt játékos. takaros 729 stark erős. mocskos 766 abtrocknen (trocknete ab / hat abgetrocknet) törölgetni (törölgetett) 767 sauber tiszta. nevetséges 741 schlecht gelaunt rosszkedvű 742 blondes Haar haben szőke haja van 743 braunes Haar barna haj 744 rotes Haar vörös haj 745 glattes Haar sima haj 746 lächeln (lächelte / hat gelächelt) mosolyogni (mosolygott) 747 lachen (lachte / hat gelacht) nevet. nyájas 740 komisch vicces. elhízott 734 höflich udvarias.

09. osztályozni. szépítkezni (sminkelt) 792 sich anziehen (zog sich an / hat sich angezogen) felöltözni (felöltözött) 793 tragen (trug / hat getragen) viselni (viselt) 794 das Licht anmachen(. gemacht) lefényképezni (lefényképezte) 820 scharf éles (mint felvétel) 821 unscharf homályos (mint felvétel) 822 malen (malte / hat gemalt) festeni (festett) 823 Geige spielen (…spielte / hat …. (~tt) 2018...führt) kutyát sétáltatni (kutyát sétáltatott) 778 füttern (fütterte / hat gefüttert) etetni. puha 783 aufwachen (wachte auf / ist aufgewacht) felébredni (felébredt) 784 gähnen (gähnte / hat gegähnt) ásítani (ásított) 785 sich rasieren (rasierte sich / hat sich rasiert) borotválkozni (borotválkozni) 786 sich die Zähne putzen (…putzte / hat geputzt) fogat mosni (fogat mosott) 787 (sich die Haare) föhnen (föhnte / hat geföhnt) fújni (szél)..06.ge. megkísérelni (próbálta) 814 stricken (strickte / hat gestrickt) kötni.machte an/hat angemacht)felgyújtani a villanyt (……~totta) 795 schläfrig sein álmosnak lenni 796 aufräumen (räumte auf / hat aufgerämt) rendet rakni. építeni (épített) 817 geschickt ügyes. ágyba bújni (lefeküdni) 800 das Badewasser einlaufen lassen (ließ/h. főtlen 812 rühren (rührte / hat gerührt) keverni (keverte) 813 probieren (probierte / hat probiert) próbálni. hajat szárítani (~…. hajszolni.) fürdővizet engedni (…engedett) 801 ein Bad nehmen (nahm / hat genommen) megfürödni (megfürdött) 802 spritzen (spritzte / hat gespritzt) fröcskölni. Jó étvágyat! 810 gut gegessen haben jóllakni 811 roh nyers. üldözni (kergetett) 776 knurren (knurrte / hat geknurrt) morogni. öntözni (fröcskölt) 803 träumen (träumte / hat geträmt) álmodni. hurkolni. csomózni (kötött) 815 nähen (nähte / hat genäht) varrni (varrta) 816 bauen (baute / hat gebaut) készíteni.t) 788 duschen (duschte / hat geduscht) zuhanyozni (zuhanyozott) 789 sich abtrocknen (sich trocknete ab/hat s. helyrehozni (megjavított) 819 ein Foto machen (…machen / hat….fuhrte aus/. . abrakolni (etetett) ( …állatot) 779 schnurren (schnurrte / hat geschnurrt) dorombolni.. csoportosítani. derék 818 reparieren (reparierte / hat repariert) megjavítani. 16 775 jagen (jagte / hat gejagt) kergetni. Vegyél! (Fogd meg!) 809 Guten Appetit. zúgni (dorombolt) 780 miauen (miaute / hat gemiaut) nyávogni (nyávogott) 781 sich strecken (streckte sich/hat sich gestreckt) nyújtózkodik (nyújtózkodott) 782 weich lágy..t) törülközni (törülközött) 790 nackt mezítelen 791 sich schminken (schminkte sich/hat geschminkt) sminkelni. dörmögni (morgott) 777 den Hund ausführen (den H.abge.gespielt) hegedülni (hegedült) 824 Klavier spielen zongorázni 825 Gitarre spielen gitározni 826 sortieren (sortierte / hat sortiert) válogatni.. kitakarítani (…~ott) 797 sich ausziehen(zog sich aus/hat sich ausgezogen)levetkőzni (levetkőzött) 798 einschlafen (schlief ein / hat eingeschlafen) elaludni (elaludt) 799 ins Bett gehen (…ging / ist gegangen) lefekszik. ábrándozni (álmodott) 804 schlafen (schlief / hat geschlafen) aludni (aludt) 805 ausschalten (schaltete aus / hat ausgeschaltet) leoltani (leoltotta) 806 schnarchen (schnarchte / hat geschnarcht) horkolni (horkolt) 807 den Tisch decken (…deckte / …hat gedeckt) megteríteni (megterítette) 808 Greif zu.

lemérni (megmérte) 848 telefonieren (telefonierte / hat telefoniert) telefonálni (telefonált) 849 wählen (wählte / hat gewählt) tárcsázni (tárcsázott) 850 auflegen (legte auf / hat aufgelegt) felrakni.felverte) 870 zum Angeln gehen (…ging/ist gegangen) horgászni menni (…indult) 871 einen Fisch fangen (fing / hat gefangen) halat fogni (….. szűk 844 breit széles 845 belebt forgalmas. rátenni (felrakott) 851 aussteigen (stieg aus / ist ausgestiegen) fel/leszállni (fel/leszállt) 852 einsteigen (stieg ein / ist eingestiegen) fel/beszállni (fel/beszállt) 853 mit dem Bus fahren (…fuhr /… ist gefahren) busszal menni (busszal utazott) 854 losfahren (fuhr los / ist losgefahren) elindulni (elindult) 855 überholen (überholte / hat überholt) előzni (előzött) 856 bremsen (bremste / hat gebremst) fékezni (fékezett) 857 einen Platz reservieren (reservierte/hat re….s. kam / ist gekommen) elkésni (elkésett) 877 jemanden einstellen (.s..... ment) 876 zu spät kommen (…. . igyekezni (sietett) 847 wiegen (wog.en) jól szórakozni (jól szórakozott) 835 servieren (servierte / hat serviert) felszolgálni (felszolgálta) 836 wild vad 837 zahm szelíd.. gewiegte) megmérni.stellte ein/hat eingestellt) felvenni valakit (felvett…) 878 fleißig szorgalmas. szorgos 2018. kormányozni (evezett) 839 sich ausruhen (ruchte.09. fogott) 872 kentern ( felborulni 873 treiben sodródni.06. élénk 846 sich beeilen (beeilte sich / hat sich beeilt) sietni.t) helyet foglalni (helyet foglalt) 858 verspäten (verspätete / hat verspätet) késni (késett) 859 pünktlich pontos 860 laden (lud / hat geladen) berakodni (rakományt) (berakodott) 861 in Urlaub fahren (~ fuhr / ist gefahren) nyaralni menni (ment) 862 etwas besichtigen (e. ment) 875 zur Arbeit gehen (…ging/ist gegangen) munkába menni (…. hányódni (vízen) 874 spazieren gehen (…ging/ist gegangen) sétálni menni (….wiegte/hat gewogen..besichtigte/hat besichtigt) megtekinteni valamit (megtekintett v.hielt sich fest/ h. színre lépni (fellépett) 832 berühmt híres 833 klatschen (klatschte / hat geklatscht) tapsolni (tapsolt) 834 sich gut unterhalten (hielt sich unter/h.s. túrni (ásott) 842 sich festhalten an (.festg…n) kapaszkodni valamibe (~ott) 843 schmal keskeny. 17 827 einkleben (klebte ein / hat eingeklebt) beragasztani (beragasztotta) 828 singen (sang / hat gesungen) énekelni (énekelt) 829 Karten spielen kártyázni 830 Schach spielen sakkozni 831 auftreten (trat auf / hat aufgetreten) fellépni.mit) 863 ein Sonnenbad nehmen (nahm/ hat genommen) napozni (napozott) 864 belegt megtelt 865 zum Bergsteigen gehen (…ging/ist gegangen) hegymászásra indulni (…indult) 866 steil meredek 867 klettern (kletterte / hat geklettert) mászni (mászott) 868 zelten (zeltete / hat gezeltet) sátorozni (sátorozott) 869 ein Zelt aufbauen (…baute auf/hat aufgebaut) felveni a sátrat (….. jámbor 838 rudern (rudernte / hat gerudelt) evezni. aus/hat sich ausgerucht)pihenni magát (kipihente magát) 840 klettern (kletterte / hat geklettert) mászni (mászott) 841 graben (grub / hat gegraben) ásni. .

lemérni (lemért) 895 einladen (lud ein / hat eingeladen) meghív.. érezte magát) 882 die Temperatur messen (… maß/hat gemessen) lázat mérni (…. számottevő 900 wählen (wählte / hat gewählt) választani. lapos 921 eng szűk 922 weit bő. szavazni (szavazott) 901 gewinnen (gewann / hat gewonnen) nyerni. összeszámolni (összeadott) 889 abziehen (zog ab / hat abgezogen) kivonni (kivont) 890 malnehmen (nahm mal / hat malgenommen) szorozni (szorzott) 891 teilen (teilte / hat geteilt) osztani (osztott) 892 riesig hatalmas. számottevő 909 zusammen együtt. időrabló 2018. orvosolni (orvosolta) 884 sich besser fühlen (… fühlte / hat gefüllt) jobban érezni magát (… érezte magát) 885 gesund egészséges 886 Kopfschmerzen haben fáj a feje 887 rechnen (rechnete / hat gerechnet) számolni. megnyerni. entließ / hat entlassen) elbocsátani valakit (elbocsátott…) 881 sich krank fühlen (…. puhítani 898 beliebt népszerű 899 wichtig érdekes. elbukni (veszített) 903 ruhig nyugodt. apró 894 messen (maß / hat gemessen) mérni. fühlte / hat gefühlt) rosszul érezni magát (….09. mélyreható 920 flach sekély. mért) 883 heilen (heilte / hat geheilt) meggyógyítani. közösen 910 allein egyedül 911 ängstlich félénk 912 mutig bátor 913 voll tele 914 leer üres 915 lang hosszú 916 kurz rövid 917 hart kemény.06. . számításba venni (számolt) 888 zusammenzählen (zählte zusamman/hat. óriási 893 winzig parányi.. 18 879 faul lusta 880 jemanden entlassen (…. győzni (nyert) 902 verlieren (verlor / hat verloren) veszíteni. olvasztani. arcátlan 906 gleich egyforma 907 beschäftigt elfoglalt 908 nützlich hasznos. engedelmes 905 frech szemtelen. figyelmetlen 927 vorsichtig óvatos 928 böse mérges 929 lebhaft eleven.zählt) összeadni. higgadt 904 gehorsam szófogadó. tágas 923 modisch divatos 924 altmodisch nem divatos 925 letzte utolsó. szilárd 918 weich puha 919 tief mély. végső 926 unvorsichtig elővigyázatlan. élénk 930 langweilig unalmas. felkér (meghívott) 896 tropfnass csuromvizes 897 tauen olvadni.

~n rúd. ~n leves. ~e húsétel 980 e Fleischsuppe. borús 934 leuchten (leuchtete / hat geleuchtet) fénylik. csáva – átvitt. járni (lépett) 972 ziemlich eléggé. ~̈ er szalmabáb. . 19 931 schwarz fekete 932 grau szürke 933 trüb zavaros. becsukni (zárta) 954 füllen (fühllte / hat gefühlt) tölteni (töltött) 955 schütteln (schüttelte / hat geschüttelt) rázni (rázott) 956 leeren (leerte / hat geleert) kiüríteni (kiürítette) 957 ziehen (zog / hat gezogen) húzni (húzott) 958 drücken (druckte / hat gedruckt) nyomni. hajítani (dobott) 947 fangen (fing / hat gefangen) megfogni. sugdosni (suttogott) 941 rufen (rief / hat gerufen) elhívni.06. ~n húsleves 981 e Ferien szünidő. felemelni (felvett) 952 hinstellen (stellte hin / hat hingestellt) lerakni. főzelék 978 e Suppe. ~ bőr. meglehetősen 973 s Tier. elszakadni (elszakadt) 945 flicken (flickte / hat geflickt) megfoltozni (megfoltozott) 946 werfen (warf / hat gevorfen) dobni. fogni. (bőr)szíj. állítani (lerakott) 953 zumachen (schließen) (machte / hat gemacht) zárni. ~(e)s állatkert 977 s Gemüse. kiáltani (kiáltott) 942 suchen (suchte / hat gesucht) keresni (kereste) 943 halten (hielt / hat gehalten) tartani. ~en könyvtár 970 e Stange. szabadság 982 e Freizeit. ~e állat 974 r Tiergarten. ~s vadaskert. kergetni (kergetett) 962 sich verstecken elbújni 963 r Schupfen. (bőr)kötény 969 e Bücherei. taposni. ~(e)s állatkert 976 r zoologischer Garten.) 979 s Fleischgericht. állatkert 975 r Tierpark. ~ nátha 964 spätestens legkésőbb 965 r Strohmann. megnyomni (nyomta) 959 stehlen (stahl / hat gestohlen) lopni. elkapni (megfogott) 948 umwerfen (warf um / hat umgeworfen) felborítani (felborított) 949 zerbrechen (zerbrach / hat zerbrochen) eltörni (eltört) 950 fallen lassen elejteni 951 aufheben (hob auf / hat aufgehoben) felvenni. ~ zöldség. pihenőidő 2018. pózna. vakáció. csenni (lopott) 960 ausrutschen (rutschte aus / ist ausgerutscht) megcsúszni (megcsúszott) 961 verfolgen (verfolgte / hat verfolgt) üldözni. zsúpszalma 967 e Fledermaus. megtartani (tartott) 944 zerreißen (zeriss / hat zerissen) elszaggatni.09. karó 971 treten (trat / ist gtreten) lépni. ~en szabadidő. ~(e)s szalma. beugró (játékos) 966 s Stroh. ~̈ e denevér 968 s Leder. ~en. e Bibliothek.ért. csillog (fénylett) 935 orange narancssárga 936 marineblau sötétkék 937 geblümt virágmintás 938 gepunktet pöttyös 939 gestreift csíkos 940 flüstern (flüsterte / hat geflüstert) suttogni. (pác.

közösen. bukás. ~̈ e havazás. ~s hó 1023 r Schneefall. lekaszabol (leölt) 986 e Armee. ~ számoló.) 1000 braten (briet / hat gebraten) sütni. egyedülálló 1009 r Ober. választás. ~s. . vinni (hozott) 1011 holen (holte / hat geholt) hozni. szavazás. aranyrög 1020 e Melone. ~ világosság 1029 e Dunkelheit. ~̈ e feljárat. meglakolni (fizetett) 1003 bezahlen (bezahlte / hat bezahlt) (meg) fizetni. hóesés 1024 r Regen. ~ kard 990 r Dolch. ~(e)s arany 1019 s Goldstück. számottevő 992 richtig helyes. ~s ezüst. megsütni (sütött) 1001 s Schweinebraten. vendéglátóhely 1013 e Kneipe. ~(e)en had. levág. ~ étterem. hadsereg 987 s Gewehr. kedvelni (Szeretném. számláló(készülék). (a)mikor 996 Wer die Wahl hat. ~s higany 1016 s Silber. kedvelni ( (ő) szeretett) 999 möchten gern (Ich möchte gern. ezüstpénz 1017 s Aluminium. mindegyik 995 als mint. ~ . kifizetni (fizetett) 1004 zählen (zählte / hat gezählt) (meg)számolni. megfelelő 993 alles minden 994 all minden. ~e puska 988 e Pistole. ~̈ e éjfél 1031 r Tagesanbruch. ~n kocsma. csapszék 1014 r Kupfer. kapni. összesen 1007 gemeinsam együtt. (meg)számlálni (számolt) 1005 r Zähler. ~n sertéssült 1002 zahlen (zahlte / hat gazahlt) fizetni. ~n görögdinnye 1022 r Schnee. ~ eső 1025 r Regenbogen. tőr 991 wichtig fontos. ~̈ e hanyatlás. közösen 1008 einzeln egyenként. r Oberkellner. ütközet 985 schlachten (schlachtete / hat abgeschlachtet) (állatot) leöl. ~s alumínium 1018 s Gold. ~(e)s harmat 1027 r Reif. lemenés 1034 r Aufgang. minthogyha.) szeretni. ~en csata.09. ~̈ szivárvány 1026 r Tau. ~n sárgadinnye 1021 e Wassermelone. mérőóra 1006 zusammen együtt. külön. közös. jelentős. egyes. r Zahlkellner főpincér. mind.06. ~n pisztoly 989 r Säbel. főúr 1010 bringen (brachte / hat gebracht) hozni. ~en sötétség 1030 e Mitternacht. ~(e)s dér 1028 e Helligkeit. ~̈ e naplemente 1033 r Untergang. jó. emelkedés 2018. virradat 1032 r Sonnenuntergang. döntés 998 mögen (mochte / hat gemocht) szeretni. ~en háború 984 e Schlacht. azé a kín! 997 e Wahl. ~̈ e hajnalhasadás. . ~(e)s aranyérme. szerezni (hozott) 1012 e Gaststätte. ~ (vörös)réz 1015 e Quecksilber. hat die Qual! Akié a választás (döntés). 20 983 r Krieg. . megfizetni.

zuhatag 1078 r Huf. ~s (fekete) bors (fűszer) 1055 r Pfefferminztee. bukó 1046 r Fall. vagyontalan 1071 e Heide. hanga 1072 r Heide. ~en babér(levél) 1063 e Zwiebel. mezsgye. ~ (ló)patkó 1080 r Hufnagel. elszámolni (elszámolt) 1039 berechnen (berechnete / hat berechnete) számításba venni (beszámított) 1040 e Rechenmaschine számológép. ~n puszta. róna. ~se tök 1061 e Gurke. ~n pogány 1073 r Duft. gyülekezet 1042 s Dorf.bukás 1077 r Wasserfall . nő). ~n. ~e pata 1079 s Hufeisen. valahol. zuhatag.06. ~e hely. ~ Duna 1067 e Ostsee Keleti/Balti tenger 1068 r Plattensee Balaton 1069 arm szegény 1070 r/e Arme. szegfűszeg 1053 r Zimt. 21 1035 saugen (saugte / hat gesogen) szívni. ~̈ e határátkelőhely 1085 übergehen (überging / ist übergangen) átmenni. Tisza 1066 e Donau. ~e tollbamondás 1048 barfuß (gehen) mezítláb (járni) 1049 zu Fuß (gehen) gyalogosan. leszámítani (elszámolt) 1038 verrechnen (sich) (verrechnete / hat verrechnet) elszámítani)magát. ~en határőr 1084 r Grenzübergang. ~̈ e esés. elkártyázni (eljátszott) 1052 e Nelke. mull / hat gemahl) darálni. ~n zöldpaprika 1059 r Dill. gyalogszerrel (menni) 1050 wo hol.09. csökkenni. ~n (a ) szegény (férfi. ahol. határérték 1082 e Staatsgrenze. ~̈ e átmenet 2018. fahéj (fűszer) 1054 r Pfeffer. ~n szegfű. . ~e kapor 1060 r Kürbis. ~(e)s fokhagyma 1065 e Theiß. abakusz 1041 e Gemeinde. ~n határérték 1083 r Grenzsoldat. ~n uborka 1062 r Lorbeer. ~̈ e illat 1074 duftend illatos 1075 fallen (fiel / ist gefallen) esni. ~̈ e (le)esés. hanyatlás 1047 s Diktat. helység 1044 e Ortschaft. község. ~̈ e vízesés. a falu népe 1043 r Ort. (hozzá)számítani (számolt) 1037 abrechnen (rechnete ab / hat abgerechnet) leszámolni. zuhanás. ~en helység 1045 r Wasserfall. hanyatlani( esett) 1076 r Fall. zuhanás. hullani. közösség. ~n hagyma. őrölni (darált) 1057 gemahlener Pfeffer őrölt bors 1058 Paprikaschote. ~̈ e vízesés. ~n határ. valamikor 1051 verspielen (verspielte / hat verspielt) eljátszani. vöröshagyma 1064 r Knoblauch. ~̈ er falu. túlfutni (átment) 1086 r Übergang. ~s mentolos tea 1056 mahlen (mahlte . szopni (szívott) 1036 rechnen (rechnete / hat gerechnet) számolni. ~s patkószög 1081 e Grenze.

pontosan. e Masse. pogácsa 1131 r Kuchen (~) kalács. vélekedni 1100 welch. rögtön 1106 s Geräusch (~e) zörej. akármi. tekint. törődés 1137 häkeln (häkelnte / hat gehäkelt) horgolni (horgolt) 1138 e Besserung (~en) jobbulás.06. minő 1101 üblich szokásos. milyen. gimnasztika 1094 turnen (turnte / hat geturnt) tornázni (tornázott) 1095 (hoch)klettern (ist geklettert) (fel)mászni. nesz 1107 geduldig türelmes. 22 1087 verspäten (er hat sich verspätet) késni. zaj. értesülni (értesült) 1127 e Decke (~n) takaró 1128 kuschelig puha. késedelem 1089 darüber ezen/azon. drága 1105 plötzlich hirtelen. gyógyulás 2018. bármikor 1092 irgendetwas valami. aprólékos 1124 trauen (traute / hat getraut) bízni. kinn 1119 blicken (blickte / hat geblickt) pillant. nyugtalankodó 1118 draußen odakint. ~en késés. selymes 1129 deshalb ezért. menet 1109 gerade éppen. sütemény 1132 piepen (piepte / hat gepiept) csipogni. welcher. welche mely(ik). frequentiert forgalmas 1097 e Menge. hű. zörgetni (kopogtatott) 1114 Herein! Szabad! Tessék! 1115 emsig igyekvő. bárhol 1091 irgendwann valamikor. ez okból 1130 s Plätzchen (~) keksz. . szökellni (ugrott) 1112 nacheinander egymásután. mert. elkésni. (stark) besucht. hátrafelé 1123 genau pontos.09. ~e (r Weinberg. csiripelni (csipogott) 1133 sogar sőt. éppenséggel 1110 hinsehen (sah hin / hat hingesehen) odanézni (odanézett) 1111 springen (sprang / hat gesprungen) ugrani. lágy. sorjában 1113 klopfen (klopfte / hat geklopft) kopogtatni. lélegzetvétel 1122 zurück vissza. néz (nézett) 1120 s Rentier (~e) rénszarvas 1121 r Atem lélegzés. ~ torna. r Haufen tömeg 1098 r Berg. bízni. béketűrő 1108 e Fahrt (~en) utazás. (fel)kúszni 1096 belebt. bármi 1093 e Gymnastik. ~e) hegy (szőlőhegy) 1099 glauben (hat geglauben) hinni. szokott 1102 s Treiben sürgés-forgás 1103 nämlich ugyanis. járat. erről/arról 1090 irgendwo valahol. tudniillik 1104 lieb kedves. (elkésett) 1088 e Verspätung. még 1134 r Christbaum karácsonyfa 1135 s Lächeln (~) mosolygás 1136 e Fürsorge gondoskodás. megbízni (bízott) 1125 leisten (leistete / hat geleistet) teljesít. nyújt. megtesz (teljesített) 1126 erfahren (erfuhr / hat erfahren) megtudni. szorgos 1116 merken (merkte / hat gemerkt) megjelölni (megjelölt) 1117 besorgt aggódó.

pontosan 1149 geradeaus egyenesen. állcsont 1175 r Schatz (~̈e) kincs 1176 bis amíg 1177 schließlich végül. óvni (figyelmeztette) 1188 r Vorschlag (~̈e) javaslat. ~̈ er gyufa 1156 s Zündholz. összevonni 1140 herum körül 1141 begeistert lelkes. félelmet) (legyőzte) 1185 erreichen. ~ smirgli 1165 s Schleifpapier . hajlandó 1180 begleiten (begleitete / hat begleitet) (el)kísérni (elkísérte) 1181 dicht sűrű. marok 1154 streichen (strich / hat gestrichen) simítani. ~n őzsuta 1171 r Hirsch. ~e dörzspapír 1166 KIKA Kinder Kanal 1167 vielleicht. legyűrni (pl. (meg)taszítni 1160 r Stoß. . ~e őz 1170 e Rehe. indítvány. ~ bogár 1173 e Kiefer. esetleg. végülis 1178 dazu hozzá 1179 bereit készséges. halmaz. -miatt. szorongás. ~ állkapocs. ajánlat 1189 fliegen (flog / ist geflogen) száll. amikor 1187 warnen (warnen /hat gewarnt) figyelmeztetni. dörzspapír 1164 r Schmirgel. repül (szállt) 1190 steil meredek 2018. bárgyú. akadozni 1162 stechen (stach / hat gestochen) szúrni. zsúfolt 1182 zwar noha. 23 1139 scharen csoportosítani. möglicherweise. közszemlére tenni (kiállított) 1147 e Ausstellung kiállítás 1148 gerade egyenes. váratlan ajándék 1153 e Faust ököl. (erreichte / hat erreicht) elérni (elérte) 1186 als amidőn. rajtakapni. bökni.06. rettegés 1184 überwinden (überwand / hat überwunden) legyőzni. jóllehet 1183 e Angst (~̈e) félelem. épp(en).09. -végett 1151 überraschen (überraschte / hat überrascht) meglepni. gyengeelméjűség 1159 stoßen (stieß / hat geßstoßen) (meg)lökni. döfni. munkát adni (alkalmazott) 1145 sich beschäftigen foglalkozni. túrni 1163 s Sandpapier. rajtaütni 1152 e Überraschung meglepetés. rakás 1161 stocken (stockte / hat gestockt) megakadni. kábé 1144 beschäftigen (beschäftigte / hat beschäftigt) alkalmazni. etwa talán. eventuell. ~e csiszolópapír. fontosság 1143 ungefähr körülbelül. ~̈ er gyufa 1157 blöd hülye. ~(e)s hülyeség. valójában 1169 s Reh. foglalatokodni 1146 ausstellen (stellte aus / hat ausgestellt) kiállítani. jelentőség. lelkesült 1142 e Bedeutung értelem. mintegy. megsimítani 1155 s Streichholz. ütés. ~e szarvas 1172 r Käfer. ~n erdeifenyő 1174 r Kiefer. megrekedni. tömör. adott esetben 1168 eigentlich tulajdonképpen. ~̈ e lökés. gyengeelméjű 1158 r Blödsinn. toronyiránt 1150 wegen -ért.

jártas (v. 24 1191 zerklüften szétszaggat/ni. érzékel (érezte) 1207 behaglich kényelmes. csaknem. csípni 1203 beißend harapós. lenyel (lenyelte) 1218 geschickt ügyes.09. összevissza 1212 durchqueren (durchquerte / hat durchquert) átszel. szaggatott 1193 erreißen. örömet szerez (meglepte) 1221 durchwandern (durchwanderte / hat d~ge~rt) keresztülvándorol (keresztülvándorolt) 1222 widerstehen (widerstand / hat widerstanden) ellenáll. mozgékony 1196 reichen (reichte/ hat gereicht) odanyújtani (odanyúj)tott 1197 wachen (wachte /hat gewacht) őrködni. biccent (bólintott) 1215 rauen (-) érdesíteni. szétszaggatni (~ta) 1194 rutschen.minek közelében 1235 helfen (hilft / hat geholfen) segíteni. haladni (lépett) 1199 e Ebene (~n) síkság. durvára reszelni 1216 beinahe majdnem. hiteles. maró. megsegíteni. derék 1219 r Glückwunsch. rábukkan (felfedezte) 1226 r Himmel. iroda 1240 s Klavier. (klebte / hat geklebt) ragad(ós). viszonos. megbont/ani. csúszni (csúszott) 1195 flink fürge. azóta. súrol (seperte) 1205 eng szűk. eredeti 1225 entdecken (entdeckte / hat entdeckt) felfedez. marni. v. használni 1236 s Bett. szoros 1206 fühlen (fühlte / hat gefühlt) érez. verni 1239 s Büro.06. ~e üzem. alföld 1200 s Schaf (~e) birka 1201 bejahen (bejahte / hat bejaht) helyesel. (~ott) 1192 zerklüftet szétdarabolt. ~en ágy. csípős 1204 fegen (fegte / hat gefegt) seper.mi mellett. kellemes 1208 e Wüste (~n) sivatag. megnevez (megnevezett) 1211 durcheinander keszekusza. (erledigte / hat erledigt) elintézni 1232 gewöhnlich megszokott. beutaz (átszelte) 1213 helfen (half / hat geholfen) megsegít. tapad(ós) 1242 r Finger. ágynemű. (zerriss / zerrissen) szétdarabolni. barátságos 1234 dabei v. általános. ~ égbolt. (schlug / hat geschlagen) ütni. gratuláció 1220 überraschen (überraschte / hat überrascht) meglep. valódi. ~s hivatal. (víz)meder 1237 fertig kész befejezett. amióta 1230 nachmittags délután. . mennybolt 1227 r Baumwipfel. visszataszít (ellenállt) 1223 gegenseitig kölcsönös. ügyelni (ügyelt) 1198 schreiten (schritt / ist geschritten) lépkedni. ~̈ e jókívánság. kellemes. közönséges 1233 gemütlich kényelmes. (rutschte/hat gerutscht) lecsúszni. igennel válaszol (válaszolta) 1202 beißen (biss/hat gebissen) harapni. pusztaság 1209 s Kamel (~e) teve 1210 nennen (nannte / hat genannt) nevez. ügyes. keresztüljár. kis híján 1217 verschlucken (verschluckte / hat verschluckt) elnyel. délutánonként 1231 erledigen. elnevez. kisegít (megsegített) 1214 nicken (nickte / hat geknickt) bólint.miben) 1238 schlagen. ~e zongora 1241 kleben. vigyázni. ~ fakorona 1228 r Betrieb. vállalat 1229 seit óta. ellentétes 1224 echt igazi. ~ (kéz)ujj 2018.

felzaklatni (felzaklatta) 1261 versuchen (versucht hat versucht) megkísérelni. iramodni (rohant) 1275 r Ton (~̈e) hang. csodákkal teli 1287 stöhnen (stöhnte / hat gestöhnt) nyögni (nyögött) 1288 s Bein (~e) csont 1289 steif merev. néma 1264 flattern röpködni. titokzatos 1254 r Aufkleber (~) matrica. érzékelni 1273 sobald mihelyt 1274 rennen (rannte / ist gerannt) rohanni. melódia 1268 selbst személyesen 1269 s Lied (~er) dal. fogalom 1260 aufregen (regte auf / hat aufgeregt) felidegesíteni. kúszik (csúszott) 1292 r Urwald őserdő 1293 e Richtung (~en) irány. igazán 1246 vergessen (vergaß / hat vergessen) elfeledni. hangzás 1276 r Glücksbringer szerencsehozó amulett 1277 r Käfig (~e) ketrec. arról 1245 ernsthaft valóban. azért 1283 aufmachen (machte auf / hat aufgemacht) kinyitni. nyomógomb 1249 fehlen (fehlte / hat gefehlt) hiányozni (hiányzott) 1250 unbedingt feltétlenül. 25 1243 träumen (träumte / hat geträumt) megálmodni.09. irgatlmatlan 1263 still csendes. megszüntetni (végt ért) 1281 gleichzeitig egyidejűleg 1282 dafür ezért. bámulni (bámult) 1257 bewegen (bewog/bewegte/hat bewogen/bewgegt) mozgatni. bent 1285 genug elég. felbontani (kinyított) 1284 drinnen belül. megfordítani ( ~ tta) 1279 s Staunen bámulat 1280 aufhören (hörte auf / hat aufgehört) véget érni. megfeledkezni (elfeledett) 1247 ab und zu olykor. nóta. szálldosni 1265 r Flügel (~) szárny 1266 summen (summte / hat gesummt) zümmögni. dúdolni (dúdolt) 1267 e Melodie ( -i|en) dallam. ki-. megsúgni (súgott) 1253 geheim titkos. megpróbálni (megpróbálta) 1262 unbarmherzig könyörtelen. időnként 1248 e Taste (~n) billentyű. kemény 1290 mahnen (mahnte / hat gemahnt) figyelmeztetni (figyelmeztetett) 1291 kriechen (kroch / ist gekrochen) csúszik. pompás 1252 flüstern (flüsterte / hat geflüstert) súgni. ének 1270 einmal egyszer. valamikor 1271 r Affe (~n) majom 1272 schmecken ízlelni.06. rideg. kalitka 1278 wenden(wandte/wendete/hat gewandt/gewendwt)el-. álmodni (álmodott) 1244 davon erről. levonó 1255 strecken (streckte / hat gestreckt) kinyújtani (kinyújtotta) 1256 starren (starrte / hat gestarrt) meredni. irányzat 1294 außer + dat kívül 2018. . megmozdítani (mozgatta) 1258 ohne + acc nélkül 1259 e Ahnung (~en) elképzelés. okvetlenül 1251 großartiger nagyszerű. elegendő 1286 wundervoll csodálatos.

sebesség 1332 e Geschwindigkeitsgrenze (~n) sebességkorlát. mellőzni 1338 s Niveau (~s) szint.06. sebességet váltani 1327 ständig folyvást. preferálni 1301 eigen saját. sajátos 1302 beweglich mozgatható. valamint 1319 r Verkehr (~e) forgalom. valaha 1298 aufmerksam figyelmes 1299 hinhören (hörte hin / hat hingehört) odafigyelni 1300 bevorzugen (bevorzugte / hat bevorzugt) elsőbbségben részesíteni. ismeret 1318 sowie mihelyt. alkalmazni 1322 r Fahrzeugbrief forgalmi engedély 1323 anschnallen sich (schnalle an / hat angeschnallt) beszíjazni magunkat 1324 bevor mielőtt 1325 sich überzeugen (überzeugte / hat überzeugt) meggyőződni 1326 schalten (schaltete / hat geschaltet) bekapcsolni.09. felemészteni 1310 r Sprit (~e) üzemanyag 1311 versehen (versah / hat versehen) elvégezni. befolyással lenni 1340 vorkommen (kam vor / ist vorgekommen) előfordulni. igyekezni 1296 niemand senki 1297 jemals valamikor. amint. közlekedés 1320 e Prüfung bestehen (bestand / hat bestanden) átmenni a vizsgán 1321 brauchen (brauchte / hat gebraucht) (fel)használni. teljesíteni. reflex) 1343 schlimm rossz. megesni 1341 r Katzenjammer másnaposság 1342 stumpf tompa. sebességhatár 1333 einhalten (hielt ein / hat eingehalten) betartani 1334 s Parkverbot parkolási tilalom 1335 s Halteverbot megállni tilos 1336 s Überholverbot előzési tilalom 1337 außer Acht lassen (ließ / hat gelassen) figyelmen kívül hagyni. tartósan 1328 s Verkehrsschild (~er) útjelző tábla 1329 e Verkehrsampel (~n) közlekedési jelzőlámpa 1330 beachten (beachtete / hat beachtet) figyelni. rakoncátlan 1344 e Promillegrenze engedélyezett véralkoholszint 1345 s Prozent (~e) százalék 1346 konsumieren (konsumierte / hat konsumiert) elfogyasztani. ellátni 1312 r Führerschein (~e) jogosítvány 1313 e Fahrprüfung gépjárművezetői vizsga 1314 theoretisch elméleti 1315 e Grundlage (~n) alap. kellemes 1305 zuletzt utoljára. életlen (pl. szintmagasság 1339 beeinflussen (beeinflusste / hat beeinflusst) befolyásolni. bázis 1316 e Erste Hilfe elsősegély 1317 e Kenntnis (~se) tudás. végül 1306 heutzutage manapság 1307 e Möglichkeit (~en) lehetőség 1308 r Typus (e Typen) típus 1309 verbrauchen (verbrauchte / hat verbraucht) elhasználni. figyelembe venni 1331 e Geschwindigkeit (~en) gyorsaság. fogyasztani. fürge 1303 sauber tiszta 1304 bequem kényelmes. felhasználni 2018. . 26 1295 eilen (eilte / ist geeilt) sietni.

dokumentum 1352 vorbereiten (bereitete vor / hat vorbereitet) előkészíteni 1353 bedeuten (bedeutete / hat bedeutet) jelenteni. jel 1351 s Dokument (~e) okmány. bemutatható 1389 r Grundpreis (~es) alaptarifa 1390 gekündigt felmondott 1391 bieten (bot / hat geboten) felajánlani. nyújtani. nemrégiben 1360 abschleppen (schleppte ab / hat abgeschleppt) elvontatni. csaknem. okirat. értékelni 1349 verändern (veränderte / hat verändert) megváltoztatni. azonnal 1363 r Einkauf bevásárlás 1364 e Gewohnheit (~en) szokás 1365 gehören (gehörte / hat gehört) valakié. jóllehet 1388 vorstellbar elképzelhető. módosítani 1350 s Zeichen (~) jelzés. megbecsülni. unerläßlich elengedhetetlen 1381 fast majdnem. szinte 1382 s Handy (~s) mobiltelefon 1383 e Zeitschrift (~en) folyóirat 1384 s Medium (e Medien) média 1385 heutig mai 1386 kaum alig. 27 1347 außerordentlich rendkívüli 1348 einschätzen (schätzte ein / hat eingeschätzt) felbecsülni. cipő 1373 s Hörnchen (~) szarvacska 1374 r Metzger (~) mészáros. esetleg 1368 r Aufschnitt (~s) felvágott 1369 r Laden bolt. kínálni 1392 e Funktion (~en) funkció. működés 1393 per + acc -jával. nemigen. aligha 1387 obwohl habár. valamilyen értelmének lenni 1354 e Spur (~en) közlekedési sáv 1355 äußere külső. világháló 1380 unerlässlich. üzlet 1370 in der Nähe a közelben 1371 r Einkaufsbummel bevásárló körút 1372 s Brötchen (~) zsemle. megkockáztatni 1359 neuerdings újabban. felszíni 1356 r Gehsteig járda 1357 e Rücksicht tekintet. noha. figyelem 1358 wagen ( wagte / hat gewagt) kockára tenni. felkelteni 1395 r Teilnehmer résztvevő (ember) 1396 e Auskunft felvilágosítás.06. -jével 1394 wecken (weckte / hat geweckt) felébreszteni. útbaigazítás 1397 einerseits egyrészt 1398 erreichbar elérhető 2018. hentes 1375 r Gemüsehändler zöldségkereskedő 1376 haltbar tartós. elcipelni. elhurcolni 1361 r Erlös (~e) eladási ár. hozzátartozni valakihez 1366 im Allgemeinem általánosságban 1367 vielleicht talán.09. . eltartható 1377 entfernen (entfernte / hat entfernt) eltávolítani 1378 e Kommunikation (~en) kommunikáció 1379 s Internet (~s) Internet. ár 1362 an Ort und Stelle ott helyben.

alakítani 1444 Womit? Mivel? 1445 verbringen (verbrachte / hat verbracht) eltölteni 1446 e Freizeitgestaltung szabadidő eltöltése 1447 karg szűkös. nassolni 1419 r Kummer bánat. elsüllyeszteni 1441 unerfüllt teljesületlen. hamarabb. mutatkozni 1414 sich interessieren (interessierte / hat inter…rt) érdekli valami 1415 erst dann. elkápráztató 1425 e Welt (~en) világ(mindenség) 1426 romantisch romantikus 1427 menschlich emberi. egyszeres. wenn … csak akkor. nem teljesült 1442 verhindern (verhinderte / hat verhindert) megakadályozni. elmondani 1438 gestalten (gestaltete / hat gestaltet) alakítani. lelkiállapot. megfeledkezni 1422 spannend érdekfeszítő. ez okból 1449 vorteilhaft előnyös. másfelől 1400 s Familienmitglied (~er) családtag 1401 zu jeder Zeit bármikor 1402 einfach egyszer. emberhez méltó 1428 historisch történelmi. emberies. . cseppnyi.09. szegényes 1448 deshalb ezért. teljesítmény 1407 re Jugendliche (~n) fiatalkorú 1408 e Leinwand mozivászon 1409 e Stimmung hangulat. hűséges 1437 wiedergeben (gab wieder / hat wiedergegeben) visszaadni. előbb 1413 erscheinen (erschien / ist erschienen) megjelenni. valami fölött 1432 r Hauptdarsteller főszereplő 1433 sympathisch rokonszenves.06. ha 1416 populär népszerű 1417 Schlange stehen (stand / hat gestanden) sorban állni 1418 naschen (naschte / hat genascht) édességet enni. leengedni. gond 1420 bisschen egy kevéske. ábrázolni. 28 1399 andererseits másrészt. formázni. szimpatikus 1434 begabt. káprázatos 1424 faszinieren elbűvölő. formálni 1439 e Tragödie (~n) tragédia 1440 senken (senkte / hat gesenkt) leereszteni. szemernyi 1421 vergessen (vergaß / hat vergessen) elfelejteni. lebilincselő 1423 fantastisch fantasztikus. cselekedet 1431 über etw verfügen (verfügte / hat verfügt) rendelkezni. útját állni 1443 verkörpern (verkörperte / hat verkörpert) megtestesíteni. történeti 1429 gut gelungen jól sikerült 1430 e Handlung (~en) cselekvés. aggodalom. hasznos 1450 einteilen (teilte ein / hat eingeteilt) beosztani. felosztani 2018. talentiert tehetséges 1435 gut aussehend (sah aus / hat ausgesehen) jó színben lenni 1436 treu hű.valamivel. egyszerű 1403 schicken (schickte / hat geschickt) elküldeni 1404 teuer drága 1405 e Abkürzung rövidítés 1406 e Leistung (~en) szolgáltatás. kedélyállapot 1410 erleben (erlebte / hat erlebt) megtapasztalni 1411 zum Glück szerencsére 1412 eher korábban.

működés 1456 örtlich helyi 1457 e Umgebung (~en) környék. eltolni 1497 e Asche (~n) hamu. szórakozás 1477 e Serviette (~n) szalvéta 1478 e Ansichtskarte (~n) képeslap 1479 s Gemälde (~) festmény 1480 e Schallplatte (~n) hanglemez 1481 e Antiquität (~en) régiség. verseny 1494 organisieren (organisierte / hat organisiert) megszervezni 1495 rs Spier (~en) fűszál 1496 rücken (rückte / hat gerückt) elmozdítani. gyalogolni. összeszedni 1475 beliebt kedvelt 1476 r Zeitvertreib időtöltés.06. sportos 1467 e Aktivität (~) tevékenység 1468 joggen (joggte / hat gejoggt) kocogni 1469 r Strandvolleyball strandröplabda 1470 s Thermalbad termélfürdő 1471 wohl jól. eközben 1501 hämmern (hämmerte / hat gehämmert) kalapálni. állóképesség 1491 r Freundeskreis baráti kör 1492 kegeln (kugelte / hat gekugelt) tekézni 1493 r Wettkampf mérkőzés. gyűjteni.09. . megesni 1459 r Nobelpreisträger Nobel-díjas 1460 stundenlang órák hosszat 1461 s Ziel (~e) cél 1462 wandern (wanderte / ist gewandert) vándorolni. 29 1451 entspannen (entspannte / hat entspannt) feszültségteleníteni. babrálni 1487 zurückziehen (zog zurück / ist zurückgezogen) visszavonulni 1488 e Seele (~n) lélek 1489 e Bewegung (~en) mozgás. antikvitás 1482 e Fachkenntnis szakismeret 1483 ausüben (übte aus / hat ausgeübt) gyakorolni. lazítani 1452 sich ausruhen (ruhte aus / hat ausgeruht) kipihenni magát 1453 s Training (~s) edzés. túrázni 1463 r Speck (~e) szalonna 1464 s Quellwasser forrásvíz 1465 r Mitschüler (~) osztálytárs 1466 sportlich sportszerű. megrajzolni 1486 basteln (bastelte / hat gebastelt) barkácsolni. vidék 1458 passieren (passierte / hat passiert) áthaladni. por 1498 bröseln (bröselte / hat gebröselt) morzsolni 1499 eben éppen akkor. tréning 1454 ausnutzen (nutzte aus / hat ausgenutzt) kihasználni. űzni 1484 r Modellbau modellezés 1485 zeichnen (zeichnete / hat gezeichnet) lerajzolni. kiaknázni 1455 e Tätigkeit (~en) tevékenység. kellemesen 1472 s Sprungbrett ugródeszka 1473 regelmäßig rendszeresen 1474 sammeln (sammelte / hat gesammelt) összegyűjteni. testmozgás 1490 e Ausdauer kitartás. megmunkálni 1502 drüben odaát 2018. pont akkor 1500 dabei vminek a közelében.

becsületes 1514 leben (lebte / hat gelebt) élni 1515 damalig akkori 1516 r Geizhals fösvény. megegyezni 1520 zuerst először. le. vékony. gyötrődni. takarmány 1525 treiben (trieb / hat getrieben) űzni. apró 1551 zuspitzen (spitzte zu / hat zugespitzt) kihegyezni. férfi) 1545 verstecken (versteckte / hat versteckt) elrejteni. romlott (erkölcsileg) 2018. . kedves 1509 packen (packte / hat gepackt) megragadni. valamit bír 1524 e Weide (~n) legelő. oda 1504 sich plagen (plagte / hat geplagt) kínlódni. bajlódni 1505 r Balken (~) gerenda 1506 beiseite félre 1507 r Jammerlappen anyámasszony katonája.06. pipogya alak 1508 wert becses. egyedüli. újból. drága. kipusztítani 1528 r Bissen (~) harapás. összegyűjteni 1549 eifrig buzgó. kezdetben 1521 ärgern (ärgerte / hat geärgert) bosszantani. terelni 1526 r Strauch (~̈ er) cserje. betelt. marha 1543 pflügen (pflügte / hat gepflügt) szántani 1544 re Buhle (~n) szerető (nő ill. pénzt keresni 1513 anständig tisztességes. rászolgálni. kiélesíteni 1552 r Schlupfwinkel búvó-. felemészteni 1530 meinen (meinte / hat gemeint) vélekedni. eldugni 1546 eintreten (trat ein / ist eingetreten) belépni. 30 1503 hinüber át. fukar. újra 1533 satt jóllakott. kergetni. benyitni 1547 e Bohne (~n) bab 1548 aufstapeln (stapelte auf / hat aufgestapelt) felhalmozni. azért 1537 sich abfinden (fand ab / hat abgefunden) kiegyezni. nyél 1540 s Gestrüpp (~e) bozót. bokor. megegyezni 1538 reißen (riss / hat gerissen) el-. szorgalmas 1550 fein finom. bozót 1527 austilgen (tilgte aus / ausgetilgt) kiirtani. megfogni 1510 überall mindenütt. rejtekhely 1553 ergehen (erging / ist ergangen) megjelenni 1554 übel rossz. dühíteni 1522 Meinetwegen! Felőlem! Semmi kifogásom ellene! 1523 besitzen (besaß / hat besessen) birtokol.09. napbér 1512 verdienen (verdiente / hat verdient) megérdemelni. vadon 1541 r Pflug (~̈ e) eke 1542 r Ochse (~n) ökör. egyedülálló 1536 deswegen ez/az okból. ki-. vélni 1531 r Futtersack tarisznya 1532 abermals ismét.tépni. ezért. falat 1529 verzehren (verzehrte / hat verzehrt) elfogyasztani. fizetés 1519 ausmachen (machte aus / hat ausgemacht) megállapodni. szakítani 1539 r Stängel (~) szár. elkölteni. mindenhol 1511 r Tagelohn napszám. kicsi. kapzsi 1517 erhalten (erhielte / hat erhalten) eltartani 1518 r Lohn (~̈ e) munkabér. önelégült 1534 genauso ugyanúgy 1535 einzig egyetlen. igyekvő.

fájlalni. megsiratni 1557 klagen (klagte / hat geklagt) panaszkodni 1558 r Knecht (~e) szolga. guggolni 1570 hinein bele. tüstént. csupán 1600 untüchtig alkalmatlan. főzni 1573 (ab)brühen (brühte / hat gebrüht) (le)forrázni 1574 fortkommen (kam fort / ist fortgekommen) elmenni. valakitől 1579 e Abmachung (~en) egyezség 1580 unverzüglich haladéktalanul. isten 1562 r Kerl (~e) argó: fickó 1563 r Hellseher jós. elhelyezni 1556 beklagen (beklagte / hat beklagt) sajnálni.06. látnok 1564 verrückt bolond. őrült 1565 zerstechen (zerstach / hat zerstochen) összeszurkálni. érzékelni 1594 durchaus teljesen. azonnal 1581 r Hirt (~en) pásztor. 31 1555 verstauen (verstaute / hat verstaut) elraktározni. reménykedni 1584 auffressen (fraß aus / hat aufgefressen) felfalni 1585 umher körös-körül 1586 nirgends seholsem 1587 erblicken (erblickte / hat erblickt) megpillantani 1588 s Rudel (~) falka. . döfni. lelkipásztor 1582 wechseln (wechselte / hat gewechselt) megváltoztatni. cserélni. eszeveszett. csapat 1589 einfallen (fiel ein / ist eingefallen) betörni. nem rátermett 1601 einsperren (sperrte ein / hat eingesperrt) bezárni. végezni 1605 selbst önnön/saját maga 1606 sengen (sengte / hat gesengt) pörkölni. nyugtalan 1560 r Teufel (~) ördög 1561 r Gott (~̈ e) Isten. éppenséggel. berontani 1590 brummen (brummte / hat gebrummt) dörmögni. csupasz. mindenképpen 1595 s Fell szőrme 1596 s Tor (~e) kapu 1597 r Tor (~en) balga. katlan 1572 kochen (kochte / hat gekocht) megfőzni. váltani 1583 hoffen (hoffte / hat gehofft) remélni. behatolni. perzselni 2018. eltávozni 1575 heim haza(felé) 1576 diesmal ezúttal. becsukni 1602 e Scheune (~n) csűr. telelyuggatni 1566 stechen (stach / hat gestochen) megszúrni. megtaszítani 1593 spüren (spürte / hat gespürt) érezni. esztelen 1598 r Heller (~) fillér 1599 bloß puszta. megbökni 1567 e Wanne (~n) (fürdő)kád. ez egyszer 1577 unschädlich ártalmatlan 1578 loswerden (ward los / ist losgeworden) megszabadulni valamitől.09. vályú 1568 e Wolle (~n) gyapjú 1569 sich kauern (kauerte / hat gekauert) lekuporodni. meghagyni 1592 stoßen (stieß / hat gestoßen) meglökni. bogaras. cseléd 1559 rappelig hóbortos. morogni 1591 befehlen (befahl / hat befohlen) megparancsolni. befelé 1571 r Kessel (~) üst. pajta 1603 r Stall (~̈ e) istálló 1604 tun (tat / hat getan) tenni. csinálni. fedetlen.

szükség van valamire 1611 r Schober (~) boglya. .06. ajánlás. kifakadni 1652 knacken (knackte / hat geknackt) recsegni. valóban 1630 umwerfen (warf um / hat umgeworfen) felborítani. tisztesség 1634 herrichten (richtete her / hat hergerichtet) kikészíteni. főkötő 2018. megmaradt 1615 umbringen (brachte um / hat umgebracht) megölni. meghívni 1609 borgen (borgte / hat geborgt) kölcsönözni. garázdálkodás 1633 e Ehre (~n) becsület. egy csomó 1650 pflanzen (pflanzte / hat gepflanzt) elültetni 1651 sprießen (spross / ist gesprossen) kihajtani. elegendő 1636 r Knochen (~) csont 1637 hinken (hinkte / hat gehinkt) sántítani 1638 vollständig teljes. kölcsönkérni 1608 bitten (bat / hat gebeten) (meg)kérni. kérdés 1648 schlau ravasz 1649 r Haufen (~) halom. kazal 1612 schleppen (schleppte / hat geschleppt) húrcolni. kell. rásózni (vmit vkire) 1655 e Weile rövidebb időtartam 1656 e Brust (~̈ e) mell. engedélyezni 1614 übrigen hátralevő. meggyilkolni 1616 r Brunnen (~) kút. 32 1607 leihen (lieh / hat geliehen) kölcsönözni. aggály. vonszolni 1613 erlauben (erlaubte / hat erlaubt) megengedni. feldönteni 1631 r Kragen (~) gallér 1632 r Unfug rendbontás. batyu 1627 r Feind (~e) ellenség 1628 e Kanone (~n) ágyú 1629 wahrhaftig ténylegesen. kölcsönkérni 1610 brauchen szükséges. feltörni 1653 e Sorge (~n) gond. szándék 1646 zucken (zuckte / hat gezuckt) megrándulni. tárgy. üdvözölni 1622 r Streit (~e) viszály. szikla 1644 r Befehl (~e) parancs 1645 r Wille (~n) akarat. ügy. összerándulni 1647 e Sache (~n) dolog. aggodalom 1654 aufbürden (bürdete auf / hat aufgebürdet) megterhelni. boldogság 1625 e Pfanne (~n) serpenyő. üst 1626 r Ranzen (~) tarisznya. előkészíteni 1635 genug elég. kebel 1657 r Hanf kender. veszekedés 1623 raten (riet / hat geraten) tanácsolni 1624 e Freude (~n) öröm. rakás. forrás 1617 unterbringen (brachte unter / hat untergeb…ht) elhelyezni 1618 e Öffnung (~en) nyílás 1619 s Bein (~e) csont.09. kenderrost 1658 e Haube (~n) fej-. lábszár 1620 s Loch (~̈ e) lyuk 1621 grüßen (grüßte / hat gegrüßt) köszönteni. hiánytalan 1639 kahl kopasz 1640 gestorben halott 1641 r Szekler (~) székely 1642 r Diener (~) szolga 1643 r Stein (~e) kő.

felkérni 1694 scheren (schor / hat geschoren) megnyírni. vezényelni 1702 r Nichtsnutz (~e) semmirekellő. páncél. se(m) 1667 s Angesicht arc. félig-meddig 1708 s Dutzend (~e) tucat 1709 e Krähe (~n) varjú 1710 begleiten (begleitete / hat begleitet) elkísérni. röstelleni 1687 s Gerät (~e) eszköz. bánni. mihaszna. cégtábla 1701 führen (führte / hat geführt) vezetni. fehérnép 1673 sich verloben (verlobte / hat verlobt) eljegyzi magát 1674 veranstalten (veranstaltete / hat veranstaltet) szervezni.06. haladni 1672 s Weibsbild nő. eszes 1666 weder… noch se(m). meggondolni 1706 s Ereignis (~se) esemény 1707 halb fél. . gondozni. 33 1659 fügen (fügte / hat gefügt) hozzáilleszteni. egymással 1677 solange ameddig. kísérni 2018. szétrobbanni 1699 r Schild (~e) pajzs. előhúzni 1683 s Gericht (~e) bíróság. vmit szokásból csinálni 1689 erwidern (erwiderte / hat erwidert) válaszolni. szerszám 1688 pflegen (pflog / hat gepflogen) ápolni. ábrázat 1668 r Sperling (~e) veréb 1669 verneigen (sich) (verneigte / hat verneigt) meghajolni 1670 r Schwanz (~̈ e) farok. királynő 1685 s Leid fájdalom. vért 1700 s Schild (~er) cégér. rendezni 1675 feiern (feierte / hat gefeiert) megünnepelni valamit 1676 miteinander együtt. asszony. felelni 1690 r Unglücksvogel vészmadár. valaminek a vége 1671 schreiten (schritt / ist geschritten) lépkedni. megcsinálni 1665 klug okos. hozzátenni 1660 r Hobel (~) gyalu 1661 heben (hob / hat gehoben) felemelni. csónak 1664 anfertigen (fertigte an / hat angefertigt) elkészíteni. bánat.09. ismeretlen 1682 hervorziehen (zog hervor / hat hervorgezogen) kihúzni. addig 1678 e Stute (~n) kanca 1679 fohlen (fohlte / hat gefohlt) csikót ellik 1680 s Fohlen (~) csikó 1681 fremd idegen. bíráskodás 1684 e Königin (~nen) királyné. szerencsétlen flótás 1691 r Rat (~̈ e) tanács 1692 spornstreichs tüstént. lenyírni 1695 antreffen (traf an / hat angetroffen) rátalálni. féloldali. felvenni 1662 r Webstuhl szövőszék 1663 s Schiffchen (~) hajócska. engedélyezni 1697 r Bursche (~n) fiatalember. szétpukkanni. sérelem 1686 bedauern (bedauerte / hat bedauert) sajnálkozni. azonmód 1693 auffordern (forderte auf / hat aufgefordert) felszólítani. lókötő 1703 r Friedhof temető 1704 s Grab (~̈ er) sír 1705 überdenken (überdachte / hat überdacht) átgondolni. ráakadni 1696 gestatten (gestattete / hat gestattet) megengedni. inas 1698 platzen (platzte / ist geplatzt) pattogni.

leginkább. vászon 1719 schäbig szegényes. főként 2018. blaß sápadt. karmolni 1730 r Kapitän (~e) kapitány 1731 r Totengräber sírásó 1732 begraben (begrub / hat begraben) eltemetni. mérges. nyikorogni 1756 mittelalterlich középkori 1757 e Kathedrale (~n) katedrális. ábrándozni 1726 so etwas ilyesvalami. ütött-kopott. eltakarodni 1742 ringen (rang / hat gerungen) küszködni. megkezdeni 1747 sich drehen (drehte / hat gedreht) megfordulni. sáv. felhigított. díszes 1760 verzieren (verzierte / hat ziert) feldíszíteni. felbőszült 1712 s Gekrächze krákogás 1713 r Grabstein sírkő 1714 frisch friss 1715 regnen (regnete / hat geregnet) esni (eső) 1716 r Spaten (~) ásó 1717 ausweichen (wich aus / ist ausgewichen) kikerülni. födém. lemondani valamiről 1733 e Miene (~n) arckifejezés 1734 Ach so! Vagy úgy! Aha! 1735 da drinnen itt-. plafon 1762 größtenteils túlnyomóan. irányt változtatni 1748 r Vorraum előtér 1749 s Anschlagbrett hirdetőtábla 1750 blass. szent és sérthetetlen 1752 e Messe (~n) mise 1753 s Band (~̈ er) szalag. csapszeg 1755 knarren (knarrte / hat geknarrt) csikorogni. birkózni 1743 erfrieren (erfror / hat erfroren) megfagyni. komor 1728 empor fel. ilyesmi 1727 finster sötét. rendbontó 1741 sich scheren (schor / hat geschoren) elkotródni. 34 1711 wütend dühös. pillér 1759 reich verziert gazdag díszítésű. neki-. ott benn 1736 s Pfarrhaus plébánia.09. pillantás 1725 dämmern (dämmerte / hat gedämmert) merengni.06. agyafúrt 1746 anfangen (fing an / hat angefangen) elkezdeni. vívódni. ilyesféle. elfagyni 1744 r Ausdruck kifejezés 1745 verschlagen ravasz. . ócska 1720 verschmiert maszatos 1721 e Schulter (~n) váll 1722 stützen (stützte / hat gestützt) meg-. halovány 1751 heilig szent. kaparni. paplak 1737 r Augenblick szempillantás 1738 s Gezeter jajgatás. fölfelé 1729 kratzen (kratzte / hat gekratzt) (meg)vakarni. ékesíteni 1761 e Decke (~n) mennyezet. csík. megszentelt. elkerülni 1718 s Tuch (~e) szövet. ék. zsanér 1754 r Bolzen (~) nyílvessző. színtelen 1724 r Blick (~e) tekintet. posztó. jajveszékelés 1739 s Kapitel (~) fejezet 1740 r Radaumacher → r Radaubruder (~̈) csendbontó. székesegyház 1758 e Säule (~n) oszlop. rátámasztani 1723 wäßrig → wässerig híg. pánt.

közömbös 1804 allmählich lassanként. esetlen 1784 klopfen (klopfte / hat geklopft) kopogtatni. tétovázni. feszület 1793 mäßigen mértéktartó. fájdalom 1776 umsonst díjtalanul. mérsékelt 1794 r Leutnant (~s) hadnagy 1795 r Scherz (~e) tréfa. szerény. kudarc 1788 e Plane (~n) ponyva 1789 bücken (sich) (bückte / hat gebückt) lehajolni. azonnali 1783 ungeschickt ügyetlen. értelem 1810 e Drohung (~en) fenyegetés 1811 beeindrucken (beeindruckte / hat beeindruckt) benyomást kelteni. vkinek az útjába kerülni 1779 e Verbindung (~en) összeköttetés. reszketni. rengni 1801 s Sakrileg (~e) szentségtörés 1802 Verzeihung! Bocsánat! Pardon! 1803 egal egyenlő. fokozatosan 1805 gering csekély. különös. mértékletes. (-)kedélyű 1798 erstaunlich meglepő 1799 e Wut dühöngés.06. sima 1792 s Kreuz (~e) kereszt. csípősség 1781 s Gleichgewicht egyensúly 1782 prompt készséges. merevség. benyomást tenni 1812 zufällig véletlen 1813 zweifeln (zweifelte / hat gezweifelt) kételkedni 1814 e Meile (~n) mérföld 2018. csatavesztés. kötelék 1780 e Schärfe (~n) élesség. villogni 1767 e Wange (~n) orca. szoros 1769 r Schmerz (~en) fájdalom. móka 1796 e Empörung (~en) lázadás 1797 gelaunt (-)kedvü. pofa 1768 straff feszes. ok nélkül 1777 sich wenden (wandte / hat gewandt) elfordulni. jelentéktelen 1806 e Ahnung (~en) sejtelem. gyors. 35 1763 s Hohe magasztos. megfordulni 1778 begegnen (begegnete / ist begegnet) találkozni. egyforma. furcsa 1791 schlicht egyszerű. hiába. fogalom. mindegy. emelkedett (dolog / eszme) 1764 taufen (taufte / hat getauft) megkeresztelni 1765 s Bildnis (~se) arckép 1766 flackern (flackerte / hat geflackert) lobogni. kicsi(ny). bánat 1770 r Schlehdorn → e Schlehe (~n) kökény 1771 r Schriftsteller író 1772 zögern (zögerte / hat gezögert) habozni. kapcsolat. gondolkodás. meghajolni 1790 merkwürdig érdekes.09. zörgetni 1785 lästig kellemetlen 1786 bemerkenswert figyelemre méltő 1787 e Niederlage vereség. temetés 1774 e Spur (~en) nyom 1775 leider sajnos. düh 1800 beben (bebte / hat gebebt) remegni. elképzelés 1807 r Gefallen (~) szívesség 1808 verschwinden (verschwand / ist verschwunden) eltűnni 1809 r Sinn (~e) ész. hezitálni 1773 s Begräbnis (~se) temezkezés. .

elébe járulni 1822 r Bord (~e) fedélzet 1823 beenden (beendete / hat beendet) befejezni. inni 1839 vermutlich valószínű. szabályszerű 1862 r Ständer állvány. becsukni 1850 r Hüne (~n) óriás 1851 r Bart (~̈ e) szakáll 1852 funkeln (funkelte / hat gefunkelt) szikrázni. tartó. kortyolni. kiadós 1855 e Spannung (~en) feszültség. tárgyalás 1846 verstummen (verstummte / ist verstummt) elnémítani. más 1830 s Genre (~s) műfaj 1831 annehmen (nahm an / hat angenommen) elfogadni. elereszteni 1834 verfassen (verfasste / hat verfasst) megfogalmazni. elvégezni 1824 staatlichen állami 1825 anschließend vmi után. szoba 1837 echt igazi. nyomás. atyai 1827 protegieren (protegierte / hat protegiert) pártfogolni. befordulni 1858 s Handschuhfach kesztyűtartó 1859 r Turm (~̈ e) torony. csúsztatni 1844 abbrechen (brach ab / hat abgebrochen) felhagyni. ugyanezen 1833 loslassen (ließ los / hat losgelassen) szabadon bocsátani.09. jellegzetes. rév 1818 r Anwalt (~̈ e) ügyvéd 1819 stammen (stammte / hat gestammt) származni 1820 heimlich titkos 1821 antreten (trat an / hat angetreten) megkezdeni. 36 1815 gelten (galt / hat gegolten) számítani. félbehagyni. függeni. átvenni 1832 selb ugyanazon. abbahagyni 1845 e Unterhaltung (~en) beszélgetés. elhallgattatni 1847 verschlagen ravasz. bástya 1860 r Vorhang függöny. fogas 1863 e Finsternis (~se) sötétség 1864 baumeln (baumelte / hat gebaumelt) lógni. . kárpit 1861 ordentlich szabályos. alattomos 1848 mischen (mischte / hat gemischt) megkeverni. főként 1836 r Raum (~̈ e) helyiség. közhírré tenni 2018. megírni 1835 vorwiegend túlnyomórészt. vegyíteni 1849 schließen (schloss / hat geschlossen) bezárni. csengettyű 1866 verkünden (verkündete / hat verkündet kihirdetni. rendkívüli 1842 e Furche (~n) barázda. fogadós 1841 ungewöhnlich szokatlan. eltérő. redőzet. üreg 1843 schieben (schob / hat geschoben) tolni.06. utána 1826 väterlich apai. érni (valamit) 1816 r Begründer (~) alapító 1817 r Hafen (Häfen) kikötő. feszült várakozás 1856 mittlerweile időközben 1857 einbiegen (bog ein / hat eingebogen) bekanyarodni. csillogni 1853 trinken (trank / hat getrunken) inni 1854 ausgiebig szapora. eleinte 1829 verschiedenen különböző. megszerkeszteni. tipikus 1838 schlucken (schluckte / hat geschluckt) lenyelni. támogatni 1828 zunächst mindenekelőtt. feltehető 1840 r Wirt (~e) gazda. elsősorban. csüngni 1865 e Glocke (~n) harang. vendéglős. agyafúrt.

változás 1868 e Reihe (~n) sor. mérsékelni 1906 engagieren (engagierte / hat engagiert) szerződtetni. számos. sorrend 1869 offenbar nyílvánvalóan. tudós. 37 1867 r Wechsel (~) felváltás. . ráadásul. megteremteni. utasítás. rendelkezés 1915 r Verdruss bosszúság.09. szépszámú 1886 r Passagierdampfer személyszállító gőzhajó 1887 s Segel (~) vitorla 1888 r Dampfer (~) gőzös. szemmelláthatólag 1870 e Sakristei (~en) sekrestye 1871 zwecks valami céljából. szertelen. csere. féktelen 1911 enttäuschen (enttäuschte / hat enttäuscht) kiábdándítani. megfigyelő 1875 r Erfinder (~) feltaláló 1876 r Durchbruch (~̈ e) áttörés 1877 gründen (gründete / hat gegründet) alapítani. póttag 1897 seriös rendes. szóba hozni 1899 geistesgestört zavarodott elméjű. próbálkozás 1896 r Kandidat (~en) jelölt. meghiúsulni 1895 r Versuch (~e) kísérlet. alkotó 1903 r Zenit csúcspont. törvényszerű 1914 e Vorschrift előírás. csalódást okozni 1912 unumstößlich megdönthetetlen. komolyan vehető 1898 erwähnen (erwähnte / hat erwähnt) megemlíteni. elkönyvelni 1910 maßlos mértéktelen. szintén. terjesztő 1873 r Vertrag (~̈ e) szerződés 1874 r Forscher (~) kutató. részben azonos 1881 r Kurier (~e) futár. pályázó. tisztelni 1884 unternehmen (unternahm / hat unternommen) belekezdeni. hírnök 1882 ebenfalls szintúgy. világos 2018. cáfolhatatlan 1913 gesetzlich törvényes. tisztességes. gőzhajó 1889 s Mittelmeer Földközi-tenger 1890 zudem méghozzá. tetőpont 1904 pausenlos szakadatlan. kellemetlenség 1916 e Schrotflinte sörétes puska 1917 e Stimme (~n) hang 1918 klar tiszta. végett 1872 r Verleger könyvkiadó. intézmény 1893 aussöhnen (söhnte aus / hat ausgesöhnt ) kibékíteni. rend. ezenfelül 1891 zeitweilig ideiglenes 1892 e Anstalt (~en) intézet. alkalmazni 1907 r Nachlass (~̈ e) hagyaték 1908 handlungsreich fordulatos. háborodott 1900 r Neffe (~n) unokaöccs 1901 verletzen (verletzte / hat verletzt) megsebezni. létrehozni 1878 e Wissenschaft (~en) tudomány 1879 r Mond (~e) Hold 1880 ähnlich hasonló.06. cselekményekben gazdag 1909 verzeichnen (verzeichnete / hat verzeichnet) feljegyezni. érthető. próba. szünet nélküli 1905 dämpfen (dämpfte / hat gedämpft) csillapítani. elkezdeni 1885 zahlreich nagyszámú. megsérteni 1902 schöpferisch teremtő. hasonlóképp 1883 achten (achtete / hat geachtet) becsülni. kiengesztelni 1894 scheitern (scheiterte / ist gescheitert) zátonyra futni. tompítani.

hatni 1966 wehrfähig katonai szolgálatra alkalmas 1967 schwierig fáradtságos. véderő. eltűnni 1927 ungeheuerlich szörnyű. kereket oldani 1921 zücken (zückte / hat gezückt) kirántani. működni. megálló 1931 ahnen (ahnte / hat geahnt) gyanítani. mód. vidám 1936 e Wehrmacht haderő. állapot 1962 knöpfen (knöpfte / hat geknöpft) gombolni 1963 e Ordonnanz (~en) küldönc 1964 e Binde (~n) kötszer. gondolat. kivonni 1922 glühen (glühte / hat geglüht) izzani. elfogni 1943 r Auftrag megbízás. irtózatos 1928 erfassen (erfasste / hat erfasst) megfogni.06. utasítás 1944 r Verbündeter (-|eten) szövetséges 1945 stürmen (stürmte / hat gestürmt) ostromolni. parázslani 1923 greifen (griff / hat gegriffen) megragadni. katonaság 1935 heiter derűs. lelőni 1925 verdutzt meghökkent. rémes. előléptetni 1940 Sonder [előtagként] különleges 1941 beabsichtigt szándékos 1942 verhaften (verhaftete / hat verhaftet) letartóztatni. . derült. védelem. okos 1969 r Gedanke (~n) eszme. képesség 1960 inzwischen időközben 1961 e Lage (~n) fekvés. orvosi kötőanyag 1965 wirken (wirkte / hat gewirkt) hatást gyakorolni. bőgni 1959 s Mittel (~) eszköz. kötés. halovány 1957 e Hölle (~n) pokol 1958 brüllen (brüllte / hat gebrüllt) ordítani. elgondolás 1970 s Gefühl (~e) érzés 2018. fegyveres erő 1937 e Einheit (~en) egység 1938 r Hauptmann százados 1939 befördern (beförderte / hat befördert) továbbítani. bömbölni. elillanni. ajánlatos 1920 entwischen (entwischte / ist entwischt) megszökni. kifejezett 1951 künftig jövendő 1952 r Kneifer (~) cvikker 1953 bedächtig óvatos. 38 1919 ratsam tanácsos. diadal 1956 bleich sápadt. meghagyás. viharzani 1946 s Hauptquartier főhadiszállás 1947 e Ankunft megérkezés 1948 e Besprechung (~en) ismertetés. megérteni 1929 e Rechnung (~en) számla 1930 e Station (~en) állomás. elképedt 1926 verduften (verduftete / hat verduftet) elpárologni. felfogni. megfontolt 1954 r Linse (~n) lencse 1955 r Sieg (~e) győzelem. megrohanni. ellenállás 1950 entschieden határozott. elillanni. elkapni 1924 erschießen (erschoss / hat erschossen agyonlőni. bonyolult 1968 vernünftig eszes. értelmes. nehéz. kritika 1949 e Abwehr (~en) elhárítás. sejteni 1932 e Kavallerie (~n) lovasság 1933 r Ritter (~) lovag 1934 s Militär hadsereg. helyzet.09.

feltárni a szívét 2014 e Gegend (~en) vidék. szakterület 1996 seicht sekély 1997 e Infanterie ( -i|en) gyalogság 1998 stammen (stammte / hat gestammt) származni. ráerősíteni 1974 stärken (stärkte / hat gestärkt) megerősíteni. fogadós 1986 trübsinnig búskomor. szónokolni 1983 keinerlei semmiféle. eredni 1999 e Bucht (~en) öböl 2000 brauchbar hasznavehető. összehúzódni 2004 r Magen (~) gyomor 2005 abstatten (stattete ab / hat abgestattet) leróni. teljesíteni 2006 e Rede (~n) beszéd. megrémíteni 1972 heftig heves.09. helybéli 2022 nichts sagend semmitmondó 2018. szónoklat 2007 vorsehen (sah vor / hat vorgesehen) tervbe venni 2008 vermeintlich vélt. megvalósíthatóság 1976 prüfen (prüfte / hat geprüft) megvizsgálni. erőt adni 1975 e Durchführbarkeit kivitelezhetőség. semminemű 1984 r Assistent (~en) asszisztens. hiba. . állítólagos 2009 pensioniert nyugdíjas 2010 r Pensionär (~e) nyugdíjas 2011 anscheinend szemmel láthatóan 2012 verkneifen (verkniff / hat verkniffen) magába fojtani. tenni. üzemzavar. 39 1971 schrecken (schreckte / hat geschreckt) megijeszteni. mélabús 1987 glaublich hihető 1988 verzeihen (verzieh / hat verziehen) megbocsátani 1989 e Störung (~en) zavar. végtelen 2019 stumm néma. erőssé tenni. mentén 2016 s Dreieck háromszög 2017 einsam magányos. hangtalan 2020 r Entschluss. használható 2001 r Absatz (~̈ e) bekezdés 2002 e Erregung (~en) izgalom. ellenőrizni 1977 e Ausarbeitung (~en) kivitelezés 1978 r Anschein látszat 1979 bekümmert aggódó 1980 lächerlich nevetséges 1981 e Art viselkedés. indulatos 1973 binden (band / hat gebunden) megkötni. táj.06. segéd 1985 r Gastwirt vendéglős. fedőnév 1993 e Einzelheit (~en) részlet 1994 allgemein általános 1995 s Gebiet (~e) terület. magatartás. elhagyatott. környék 2015 entlang hosszában. munkatárs. Entschluß elhatározás 2021 hiesig idevalósi. zavarás 1990 r Agent (~en) ügynök 1991 r Spion (~e) kém 1992 r Deckname álnév. felindulás 2003 sich krampfen (krampfte / hat gekrampft) összegörnyedni. hallgatag. lakatlan 2018 endlos határtalan. itteni. rákötni. elfojtani 2013 sich anvertrauen (vertraute an / hat anvertraut) vkit bizalmába fogadni. fellépés 1982 reden (redete / hat geredet) beszédet tartani.

produkálni 2042 e Zuneigung (~en) vonzalom. vallatás 2032 vergewaltigen (vergewaltigte / hat vergewaltigt) erőszakoskodni. gyülekezet 2046 hegen (hegte / hat gehegt) gondozni. különös. mocsár 2057 r Marsch (~̈ e) menetelés. buktatni. kézbesíteni 2068 e Notiz (~en) jegyzet. lápvidék. -e. elkeseríteni 2026 reiten (ritt / ist geritten) lovagolni 2027 e Patrouille (~n) őrjárat 2028 s Lager (~) tábor 2029 r Verwundung (~en) seb. szolgálatkész 2041 entwickeln (entwickelte / hat entwickelt) kifejleszteni. 40 2023 r Geheimdienst titkosszolgálat 2024 s U-Boot tengeralattjáró 2025 erbittern (erbitterte / hat erbittert) megkeseríteni. vonulás 2058 gewaltig hatalmas. tehetős 2054 merkwürdig érdekes. sebesülés 2030 sich weigern (weigerte / hat geweigert) vonakodni 2031 s Verhör (~e) kihallgatás. kidolgozni. megerőszakolni 2033 r Brite (~n) brit. kóros 2037 trotzdem mégis. népesség 2035 r Hass. kötelezettség 2063 re Angehörige (~n) hozzátartozó 2064 weiblich női. Haß gyűlölet. ledönteni 2048 e Bedingung (~en) feltétel 2049 s Gänsefüßchen idézőjel 2050 bezaubern (bezauberte / hat bezaubert) elvarázsolni. kételkedni 2040 zuvorkommend előzékeny. dús 2070 r Funk rádió 2071 sich entsetzen (entsetzte / hat entsetzt) megborzadni.06. táplálni 2047 stürzen (stürzte / hat gestürzt) el-. elbűvölni 2051 e Mauer (~n) fal 2052 ländlich falusi. önként vállalt 2066 e Anlage létesítmény 2067 aushändigen (händigte aus / hat ausgehändigt) kiszolgáltatni. fel-. ápolni. zárda 2018. érdeklődés 2045 e Versammlung (~en) gyűlés. erős 2059 e Linde (~n) hárs(fa) 2060 ob vajon. feljegyzés 2069 reichlich gazdag. gyűlölködés 2036 krankhaft beteges. figyelemre méltő 2055 verlieben (verliebte / hat verliebt) beleszeretni valakibe 2056 e Marsch (~en) lápföld. angol (ember) 2034 e Bevölkerung (~en) lakosság. javaslat 2039 bezweifeln (bezweifelte / hat bezweifelt) kétségbe vonni. megrémülni 2072 r Inhalt (~e) tartalom 2073 e Beredtheit beszédkézség. megbűvölni. hogy 2061 s Funkgerät rádiókészülék 2062 e Pflicht (~en) kötelesség.09. meg-. vidéki 2053 wohlhabend jómódú. . ennek ellenére. szimpátia 2043 r Kapelle (~n) kápolna 2044 s Interesse (~n) érdek. bőséges. nőies 2065 freiwillig önkéntes. ékesszólás 2074 s Kloster kolostor. noha 2038 r Antrag (~̈ e) ajánlat.

csoszogni 2078 dennoch mégis.09. maradandó. rátermettség. támogatás 2120 missbrauchen (missbrauchte / hat missbraucht) visszaélni. zengeni. borzasztóan 2104 e Vorbereitung előkészület 2105 quälen (quälte / hat gequält) (meg)kínozni. akzeptabel elfogadható 2125 e Ausrüstung felszerelés 2126 r Unfall (~̈ e) baleset. gondosság 2117 e Exkursion (~en) kirándulás 2118 dauernd tartós. mélység 2122 akzelerieren (akzelerierte / hat akzeleriert) felgyorsítani 2123 r Akzent (~e) hangsúly. fülelni 2090 r Hügel (~) domb. rémület. halom 2091 e Hupe (~n) duda 2092 r Schnurrbart bajusz 2093 r Teint (~s) arcszín 2094 leutselig nyájas. védekezés 2113 einschließlich beleértve. valódi 2116 e Fürsorglichkeit gondoskodás. . meggyalázni 2121 r Abgrund (~̈ e) szakadék. összecsapás. állandó 2119 e Nachhilfe segítség. szerencsétlenség 2018. szíves 2095 e Begegnung (~en) mérkőzés. becsületes. alkalmasság 2101 e Abschürfung (~en) horzsolódás. undorodni valamitől 2100 e Fähigkeit (~en) képesség. akcentus 2124 annehmbar. cipő) 2081 höchstens legfeljebb 2082 e Langeweile unalom 2083 dienen (diente / hat gedient) szolgálni 2084 versetzen (versetzte / hat versetzt) áthelyezni 2085 hoffnungsvoll reményteljes 2086 radeln (radelte / ist geradelt) biciklizni 2087 r Schreck (~e) ijedtség. (meg)gyötörni 2106 entrüsten (entrüstete / hat entrüstet) felháborítani. megdöbbenni 2098 rauben (raubte / hat geraubt) elrabolni. lélek. 41 2075 r Geist (~e) szellem. ijedelem 2088 dröhnen (dröhnte / hat gedröhnt) dübörögni. elme 2076 r Jammer jajgatás. horzsolás 2102 s Ausland külföld 2103 furchtbar szörnyen. találkozó 2096 schwimmen (schwamm / ist geschwommen) úszni 2097 verblüffen (verblüffte / hat verblüfft) elképedni. rázkódni 2089 lauschen (lauschte / hat gelauscht) hallgatódzni. megerőszakolni. beszámítva 2114 angeblich állítólagos 2115 lauter szín-tiszta. siránkozás 2077 humpeln (humpelte / hat gehumpelt) botorkálni. megragadni 2099 verabscheuen (verabscheute / hat verabscheut) utálni. botladozni.06. mindazonáltal 2079 schieben (schob / hat geschoben) tolni 2080 e Ferse (~n) sarok (láb. jajveszékelés. megbotránkoztatni 2107 e Taille (~n) derék 2108 beobachten (beobachtete / hat beobachtet) megfigyelni. nagyon. figyelemmel kísérni 2109 ernst komoly 2110 r Kommandeur (~e) parancsnok 2111 sämtlich valamennyi 2112 e Verteidigung (~en) védelem.

csinosítani 2136 re Erwachsene (~n) felnőtt 2137 r Vorteil (~e) haszon. izgalom 2139 r Gegner (~) ellenség. hihető 2163 r Verfall hanyatlás. néma 2172 r Absprung kiruccanás 2173 verwischen (verwischte / hat verwischt) elmosni. halogatni 2134 anbeten (betete an / hat anbetet) imádni 2135 schmücken (schmückte / hat geschmückt) díszíteni. tank 2165 r Soldat (~en) katona 2166 postieren (postierte / hat postiert) elhelyezni.06.09. (menedék)ház 2128 verantwortlich felelős. odaállítani. bomlás 2164 r Panzer (~) páncéloskocsi. szemrehányás 2131 e Säure (~n) sav 2132 e Eichel (~n) (tölgy)makk 2133 aufschieben (schob auf / hat aufgeschoben) elhalasztani. elháríthatatlan 2176 r Nachschub utánpótlás 2177 r Schaden kár. felelősségteljes 2129 e Pünktlichkeit. túl 2157 e Mündung (~en) torkolat (folyó) 2158 e Zunge (~n) nyelv 2159 krümmen (krümmte / hat gekrümmt) meghajlítani. áradás 2162 wahrscheinlich valószínű. panasz. ingovány 2151 s Schilf (~e) nád 2152 r Fensterladen (~̈) ablaktábla. tartózkodni 2175 unüberwindlich legyőzhetetlen. spaletta 2153 lehnen (lehnte / hat gelehnt) támasztani 2154 r Baumstumpf fatönk 2155 sich strecken (streckte / hat gestreckt) lefeküdni. leheveredni 2156 jenseits + gen túlsó oldalon. veszteség 2178 r Acker (~̈/~) szántóföld 2018. igaznak látszó. figyelmeztetés 2169 e Mine (~n) akna 2170 darauffolgend rákövetkező 2171 schweigend csendes. elkenni 2174 sich aufhalten (hielt auf / hat aufgehalten) elidőzni. puszulás. előny 2138 s Abenteuer (~) kaland. e Genauigkeit pontosság 2130 e Anklage (~n) vád. unkultiviert műveletlen (ember) 2147 lenken (lenkte / hat gelenkt) kormányozni 2148 verlassen (verließ / hat verlassen) elhagyni 2149 r Deich (~e) gát. árvíz. . jelvény 2141 r Dachs (~e) borz 2142 puffig buggyos 2143 r Bäcker (~) pék 2144 s Geländer (~) karfa. ellenfél 2140 s Emblem (~e) embléma. ledőlni. 42 2127 e Herberge (~n) szállás. ékesíteni. korlát 2145 r Bankrott (~e) csőd 2146 ungebildet. postázni 2167 r Stacheldrahtzaun szögesdrótkerítés 2168 e Warnung (~en) intés. elgörbíteni 2160 r Kanal (~̈ e) csatorna 2161 e Flut (~en) ár. védőtöltés 2150 r Morast (~e) láp.

09. 43 2179 s Pech (~e) pech.06. bebújni. kikelni 2184 e Angabe (~n) állítás. ennélfogva 2188 e Morgendämmerung pirkadat. szemügyre venni 2183 schlüpfen (schlüpfte / ist geschlüpft) kibújni. . végbemenni 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 (~̈ e) 2198 ~ 2199 ~en 2200 ~es 2201 → 2018. nézegetni. hajsza 2182 betrachten (betrachtete / hat betrachtet) szemlélni. baj. hajnalhasadás 2189 stattfinden (fand statt / hat stattgefunden) végbemenni. kellemetlenség 2180 e Kaserne (~n) laktanya 2181 e Jagd (~en) vadászat. nyilatkozat. kétség 2186 e Schätzung becslés 2187 demnach eszerint. bekövetkezni 2190 erfolgen (erfolgte / ist erfolgt) bekövetkezni. kételkedés. utasítás 2185 s Bedenken (~) kétely.