You are on page 1of 1

Yuna Othmer Aaronburrassociation.

org 10

Positieve eigenschappen Negatieve eigenschappen Hoe verbeteren
Nodige informatie is makkelijk Geen navigatie Een navigatie aanmaken
te vinden

Verschillende pagina’s voor Grote afbeeldingen zorgen Kleinere afbeeldingen
verschillende thema’s ervoor dat de site langer laad gebruiken

Veel foto’s Slordige lay-out Duidelijkere lay-out ontwerpen
Veel links Sommige pagina’s hebben Onderaan elke pagina een link
geen link terug terug naar de homepage
Titels van links maken het Sommige pagina’s hebben Koppel elke pagina aan css
duidelijk wat het is geen lay-out
Duidelijke verwoording van De informatie op de website is De website vaker updaten
teksten oud
Er staat data bij de meeste Te veel informatie Informatie van jaren geleden
foto’s en pagina’s verwijderen

Extra foto’s en onderschriften Verschillende lay-outs per Dezelfde lay-out voor elke
geven extra info pagina maakt het verwarrend pagina gebruiken
Door de vele pagina’s kun je Pagina titels zijn irrelevant De pagina titels veranderen
redelijk goed vinden waar je zodat het duidelijker is op
naar zoekt welke pagina je zit.
Wanneer ze over iets anders Foto's zijn soms onduidelijk Betere foto’s
spreken wordt er een link naar
verwezen