SKEMA PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SETARA STPM DAERAH HULU LANGAT 2010 1.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga eksogenik? [5]

Tenaga eksogenik ialah tenaga yang berpunca dari sumber di luar system bumi terutama dari matahari. Tenaga matahari bertanggungjawab terhadap kejadian pelbagai unsure cuaca dan iklim dan seterusnya kejadian agen-agen geomorfologi spt air mengalir, angin,ombak, glasiar dan luluhawa 5 x 1 =5 m (b) Terangkan pengaruh kejadian ekuinoks terhadap ciri-ciri fizikal di permukaan bumi [10] Maksud ekuinoks ialah tempoh waktu siang dan malam yang sama panjang di seluruh permukaan bumi. Pengaruh kejadian ekuinoks terhadap ciri-ciri fizikal di permukaan bumi ialah B1 berlaku 2 x dalam setahun- 21mac , 23 September B2 matahari berada tegak di garisan khatulistiwa B3 kawasan khatulistiwa menerima jumlah tenaga suria yang maksimum B4 berlaku musim bunga di hemisfera utara pada 21 mac dan di hemisfera selatan pada 23 September B5 Berlaku musim luruh di HU pd 23 sept dan HS pada 21 Mac B6 kedua-dua hemisfera menerima jumlah tenaga yg sama banyak B7 kedua-dua kutub mengalami waktu siang kerana menerima pancaran matahari B8 siang dan malam yg sama panjang B9 perubahan suhu menyebabkan perbezaan tekanan udara dan kejadian angin lazim spt angin monsoon Mana-mana 8 x 1 = 8m + 2m(Rajah)= 10m (c) Jelaskan peranan tenaga suria dalam ekosistem tumbuh-tumbuhan [10] Peranan tenaga suria dalam ekosistem tumbuh-tumbuhan : C1 menggalakkan proses fotosintesis dengan kehadiran cahaya matahari C2 menghasilkan glukosa, kanji dan protein C3 berlaku pertukaran gas oksigen dan CO2 C4 daun-daun menyerap haba dan mengawal suhu mikro C5 menggalakkan tumbesaran tumbuhan C6 suhu yang tinggi menggalakkan proses pereputan bahan organic tumbuhan utk mengembalikan nutrient Mana-mana 5 x 2 =10m

2. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan hakisan? [5] Proses pengukiran permukaan bumi dan pemindahan bahan oleh agen-agen hakisan seperti air yang mengalir,hujan, angin, glasiar dan ombak. Mesti menyatakan 3 agen hakisan untuk mendapat 5 markah. (b) Nyatakan bentuk-bentuk hakisan permukaan di cerun-cerun bukit. [8] 1. Hakisan Tidak Beralur. a. Hakisan Percikan : Titisan air hujan yang turun akan mencungkil butiran-butiran tanih membentuk lekukan-lekukan. (2) b. Hakisan kepingan/lembangan/meluas/larian air permukaan: Butiran-butiran tanih yang telah terlerai dihakis oleh larian air. Lapisan nipis atau kepingan terhakis di permukaan tanih. (2) 2. Hakisan Beralur a. Hakisan galir(rill erosion): Bahan tanah-tanih dihakis dan diangkut bersama air dari bahagian atas ke bawah cerun menerusi alur-alur kecil (2) b. Hakisan galur(gullr erosion): Bahan tanah-tanih dihakis dan diangkut bersama air dari bahagian atas ke bawah cerun, menerusi alur-alur yang lebih luas. (2) 4 bentuk x 2 markah = 8 markah

(c) Huraikan langkah-langkah untuk mengawal hakisan di cerun-cerun bukit. [12] 1. Permukaan teres-teres di cerun bukit untuk tanaman dan petempatan (3) 2. Penanaman rumput dan tanaman tutup bumi. Cengkaman akar-akar menguatkan struktur tanih di cerun. (3) 3. Penggunaan sungkup daripada plastic dan daun-daun. (3) 4. Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan seperti akta pemuliharaan tanah dan akta parit dan bangunan. (3) 5. Pendidikan secara formal dan tidak formal. (3) Mana-mana 4 langkah x 3 markah = 12 markah ATAU 3a. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan zon litoral? [5]

Zon litoral merangkumi kawasan pantai daratan yang paling tinggi dapat dipengaruhi oleh air laut dan ke lautan di mana sedimen dasar laut tidak lagi dapat digerakkan oleh ombak Atau Zon litoral merangkumi kawasan pantai, pantai belakang, pantai hadapan dan perairan pinggir pantai. Atau Zon litoral merangkumi kawasan pantai yang menerima pengaruh ombak.

(ii) Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan terhadap profil pantai.[10] Bf1 Peranan Ombak. Ombak pemusnah mengangkut pasir, kelikir ke luar pantai dan ombak Pembina menimbun pasir, kelikir di pantai. (2) Bf2 Bekalan Bahan Sedimen Sedimen berlebihan menyebabkan pemendapan(landai). Sedimen kurang menyebabkan hakisan (curam) (2) Bf3 Saiz Bahan Sedimen Saiz bahan kecil/halus menghasilkan profil landai. Saiz bahan kasar menghasilkan profil pantai curam. (2) Bf4 Kewujudan arus seret menyebabkan pantai curam. (2) Bf5 Perubahan aras laut(jangkamasa yang panjang) Aras laut naik- curam. Aras laut turun landai (2) Bf6 Bezaantara pasang surut Bezantara besar menghasilkan profil yg lebih landai dan sebaliknya. (2) BM1 Tebusguna dan penambakan/pemupukan pasir pantai. (2) BM2 Pengorekan/ perlombongan pasir pantai menyebabkan pantai terhakis danprofil curam (2) BM3 Penebangan pokok bakau menyebabkan pantai terhakis dan menjadi lebih curam (2) BM4 Pembinaan pemecah ombak/benteng pemecah ombak di luar pantai dan lain-lain. Pantai dibelakang landai. (2) 5 isi sekurang-kurang nya 1 dari mana-mana Bf/BM .5x2= 10 (iii) Jelaskan bagaimana manusia mempengaruhi hakisan pinggir pantai. [10] 1. i. ii. iii. iv . 2. i. ii. iii. iv. Menyebabkan hakisan bertambah mempertingkatkan eksploitasi kawasan hutan bakau aktiviti perlombongan pasir di laut dan di pantai. Pembinaan struktur/bangunan di pinggir pantai Peningkatan aktiviti manusia yang berasaskan air (pergerakan kapal pesisir pantai Menyebabkan hakisan berkurang Pupukan(Tambak) pantai dengan pasir Menanam semula pokok bakau di pinggir pantai. Membina Pemecah ombak di laut Struktur binaan di pinggir pantai- tembok,gabion , timbunan batu dll. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mana-mana 4 aktiviti sekurang-kurangnya 1 dari mana-mana bahagian . Format 2+2 atau 3+1

3b. Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan pada mana-mana bahagian sungai, (i) Nyatakan bagaimana anda menentukan air sungai tersebut tercemar dengan menggunakan penunjuk fizikal, penunjuk kimia dan penunjuk biologi [6] ai. Penunjuk fizikal : air keroh, berwarna, berkelodak, banyak ampaian, berbau, berminyak, kotor. aii. Penunjuk Kimia : BOD dan COD/logam berat (plumbum)/pHnitrat/ammonia/bahan toksik aiii. Penunjuk biologi : Kurang hidupan akuatik, kehidupan itu dalam keadaan tidak sihat/banyak alga hijau/hidupan mati/ e coli 3 x 2m =6 m Setiap satu penunjuk mesti ada 2 point Nyatakan jenis bahan yang mencemari air sungai tersebut. [5] bi. Sedimen (aktiviti pembalakan,penambakan dll) bii. bahan organic(kumbahan Bandar dan sisa pertanian) biii. Bahan kimia organic(penggunaan pestisid dan herbisid dlm aktiviti pertanian)/nutrient(penghasilkan posforus dan nitrogen dpd aktiviti pertanian)/logam berat(penggunaan raksa/asid(asid sulfurik dalam industry )/toksik biv. Sisa pepejal(domestic dan pembandaran)/pembuangan sampah bv. Haba terma(industry,janakuasa) contoh jenis bahan boleh diterima 5x1=5m Huraikan 3 punca pencemaran air sungai tersebut. C1. Aktiviti pembalakan C2. Aktiviti penambakan C3. Aktiviti pembukaan tanah pertanian C4. Aktiviti pembukaan tanah petempatan C5. Penggunaan pestisid/penggunaan racun perosak C6. Perindustrian/domestic/batik C7. Pembandaran dan domestic/pembuangan sampah/kumbahan C8. Perlombongan C9. Tanah Runtuh C10. Pembinaan C11. Hujan/Hujan asid C12. Penternakan [6]

(ii)

(iii)

Mana-mana 3X2=6 m

(iv)

Jelaskan langkah yang boleh diambil oleh pihak tertentu untuk memelihara kualiti air sungai tersebut. [8] D1. Pemantauan kualiti air/merawat D2. Membentuk piawai D3. Penguatkuasaan undang-undang D4. Perancangan guna tanah D5. Pengawalan penggunaan bahan bakar spt. Bahan fosil,kenderaan dan perindustrian/hujan asid D6. Pertanian-pengawalan penggunaan racun serengga D7. Kempen kesedaran D8. Pendidikan Mana-mana 4 x 2= 8m

4. a) Apakah yang dimaksudkan dengan bajet haba?

[5]

Jumlah haba yang diterima oleh permukaan bumi melalui pelbagai proses daripada bahangan matahari(gelombang pendek) dan jumlah haba yang dikeluarkan semula melalui bahangan bumi(gelombang panjang) 5 x 1= 5 m (b) Huraikan bagaimana bajet haba terjadi [10] a. Bahang matahari yang masuk ke atmosfera bumi sampai ke permukaan bumi melalui pelbagai proses. 1m i. Secara terus ke permukaan bumi 2m ii. melalui atmosfera-diserap, dibalikkan,diselerakkan,pantulan 2m b. Bahangan yang dibebaskan oleh permukaan bumi melalui pelbagai proses. 1m i. Secara terus keluar ke angkasa lepas 2m ii. Diserap oleh atmosfera,dibalikkan, diserakkan dan dipantulkan (waktu malam) 2m 5 x 2 = 10m (c) Jelaskan fenomena yang menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan bajet haba. [10] 1. Litupan awan-menyekat dan menghalang serta menyelerakkan bahangan 2m 2. Penipisan lapisan ozon- UV matahari lebih banyak masuk 2m 3. Gas Rumah hijau- menyerap dan menyimpan haba di atmosfera. Lutsinar terhadap gelombang pendek dan legap terhadap gelombang panjang. 2m 4. Jerebu- mengurangkan penerimaan bahangan 2m 5. Albedo-keadaan permukaan bumi yang berlainan 2m 5 x 2= 10m

5. Jadual 1 menunjukkan arah dan halaju angin di Lapangan Terbang Kota Bharu pada tahun 2002. Jadual 1 : Arah dan Halaju Angin di Lapang Terbang Kota Bharu pada tahun 2002(%) Arah Utara Timur Timur Tenggara Selatan Barat Barat Barat Tenang Laut Daya Laut Halaju
(meter/saat)

5.0m/s 6.1 10.4 7.3 4.3 10.5 10.2 5.2 3.2 10.3 5.0 m/s 7.2 16.0 13.9 4.7 12.0 4.4 3.5 2.8 (a) Berdasarkan Jadual 1, lukiskan rajah tiupan angin di Lapangan Terbang Kota Bharu pada tahun 2002. [12] A1 Tajuk yang lengkap(Arah,Halaju angin, Tahun) 1 A2 skala (1cm=peratus) 1 A3 Label arah yang betul 1 A4 Label peratus angin tenang 1 A5 Kaedah(carta angin) 1 A6 Petunjuk 1 A7 Plotan 15-16 plotan 6m 13-14 plotan 5 11-12 plotan 4 9-10 plotan 3 7-8 plotan 2 < 6 plotan 1 Catatan: 1. Plotan songsang(tenang, laju ,perlahan) 0 2. Plotan sama besar( laju, perlahan) 0 (b) Huraikan bagaimana system angin monsun mempengaruhi penduduk di Pantai Timur Semenanjung Malaysia [13] Bx Kenal pasti aktiviti (sekurang-kurangnya 4) 1 B1 Pertanian Angin monsoon membawa intensity hujan yang berbeza mengikut musim (Delta Kelantan : padi pada Monsun TL, tembakau pada monsoon BD) 2 B2 Perikanan Perikanan pinggir pantai : tangkapan lebih banyak pada monsoon BD bagi nelayan Pantai Timur SM. 2 B3 Pembalakan Menebang balak dilakukan pada musim kering 2 B4 Pengangkutan Pengangkutan jalan air (sungai pedalaman) tidak digunakan pada musim hujan; pengangkutan jalan laut ke Pulau(Pulau Perhentian di luar pantai Terengganu) 2

Kegiatan industri desa Pengeringan tekstil/batik /ikan kering/keropok tidak dapat dijalankan pada musim tengkujuh, kerana tiupan monsoon TL membawa hujan lebat ke pantai timur 2 B6 Pelancongan Hujan yang lebat dan banjir pada monsoon TL menganggu aktiviti pelancongan khasnya aktiviti luar spt berjemur, berkelah, mandi, menaiki bot laju dan menyelam scuba terganggu. 2 B7 Aktiviti Riadah Banjir akan merosak dan memutuskan system perhubungan dan pengangkutan menyebabkan semua kegiatan luar dan rekreasi penduduk akan terjejas. 2 Mana-mana 6 x 2 =12 +1=13m 6. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan penipisan lapisan ozon? [5] Ozon merupakan molekul oksigen yang mengandungi 3 atom yang terbentuk di lapisan stratosfera bumi yang berfungsi sebagai penapis kemasukan sinaran ultra ungu yang berlebihan dpd matahari ke permukaan bum I 5 (b) Jelaskan factor yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. [10] B1. Letusan gunung berapi- menghasilkan banyak aerosol sulfat yang menyelerakkan cahaya matahari yang menyebabkan intensity cahaya matahari berkurang seterusnya menghalang pembentukan lapisan ozon B2. Peranan tompok matahari- intensity cahaya bertambah lebih banyak bertambah di lapisan strosfera bumi, jumlah sinaran UV bertambah B3. Pembebasan gas CFC B4. Aktiviti pertanian- penggunaan baja dan racun serengga B5. Penggunaan bahan api fosil B6. Ujian Nuklear Mana-mana 5x 2 = 10 m (c) Jelaskan peningkatan suhu terhadap alam sekitar. [10] Kesan kepada aspek fizikal Cf1 penggurunan-meningkatkan kadar luluhawa dan hakisan 2 Cf2 peningkatan aras air-/ /pencairan ais- meningkatkan aras laut 2 Cf3 Kemusnahan system ekologi-tumbuhan,hidupan laut/plankton dan batu karang 2 Cf4 menganggu keseimbangan hidrologi- kemarau 2 Cf5 menganggu kelembapan atmosfera- kelembapan udara meningkat 2 Cf6 Pulau Haba 2 Kesan kepada Manusia Cm1 ketidakselesaan/dehidrasi(kehilangan air dari badan manusia 2 Cm2 Penyakit-suhu meningkat menyebabkan penyebaran penyakit 2 Cm3 pertanian-mengurangkan bekalan makanan 2

B5

Sekurang-kurangnya 1 kesan fizikal dan 1 kesan manusia, kalau sebut Cf atau Cm sahaja markah maksimum 8 5 x 2= 10m 7. (a) Takrifkan konsep kemarau [5] Kemarau adalah suatu keadan di mana jumlah sejatpeluhan yang melebihi jumlah kerpasan untuk suatu jangkamasa yang lama/panjang Catatan Jangkamasa yang lama/panjang= 2m (b) Huraikan factor-faktor yang menyebabkan berlakunya kemarau di sesuatu kawasan [10] faktor semula jadi b1. Peningkatan suhu b2. Kekurangan hujan b3. Pengaruh halaju angin dan awan b4. Fenomena cuaca luar biasa spt el Nino b5. Kesediaadaan air di permukaan daratan Faktor Manusia B4. Penyahutanan B5. Pembandaran yang pesat Sekurang-kurangnya 1 faktor manusia atau 1 faktor semula jadi maksimum 10m Kalau tidak dinyatakan factor manusia maksimum 8m 5 x 2 = 10m (c) Terangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan air [10] C1. Pembinaan empangan C2. Guna air bawah tanah C3. Penyaluran air sungai ke sungai lain C4. Pembenihan awan C5. Memproses air lombong/tasik C6. Kitar semula air kumbahan C7. Pengekalan kawasan tadahan air C8. Penyulingan/Penyahgaraman air laut C9. Pendidikan(catuan air/jimat jermat) C10 Perundangan Mana-mana 5 x 2= 10m 8. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan rantaian makanan [5] Rantaian makanan merujuk kepada pemindahan tenaga , elemen-elemen kimia dan beberapa jenis sebatian daripada satu organism kepada satu organism yang lain di sepanjang aliran satu hala. 5 x 1=5m

(b) Terangkan bagaimana tenaga dipindahkan dalam rantaian makanan bagi ekosistem Hutan Tropika. [10] Bx mengenal pasti ciri-ciri ekosistem hutan tropika [2] B1 Tenaga dipindahkan dari matahari kepada tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesisdisimpan dalam btk karbohidrat,protin,lemak dan asid tumbuhan B2 Tenaga kimia dan haba dipindahkan daripada pengeluar kpd pengguna primer apabila haiwan herbivore memakan tumbuhan yg kaya dgn tenaga dan membebaskan tenaga melalui proses respirasi B3 Tenaga kimia dan haba dipindahkan daripada pengguna primer kepada pengguna sekunder apabila haiwan karnivor memakan herbivore. Tenaga ini terus diperoleh dpd molekul2 organik yg kaya dgn tenaga dpd haiwan herbivore B4 Tenaga kimia dan haba dpd pengguna sekunder akan dipindahkan daripada pengguna tertier(Omnivor) iaitu apabila haiwan karnivor memakan haiwan karnivor yg lain B5 Organisma penghurai spt bacteria dan kulat pula memperolehi tenga kimia dpd molekul2 yang kaya dgn tenaga dpd tisu organisma dan tumbuhan yg telah mati dan mereput. 5 x 2= 10m (c) Jelaskan bagaimana rantaian makanan boleh diganggu dan huraikan kesan gangguan itu terhadap manusia. [10] Cara Gangguan 1. Kebakaran hutan,pembersihan hutan dan pembalakan 2 2. Perubahan cuaca dan iklim 2 3. Serangan penyakit 2 4. Bencana alam-gempa bumi, gerakan jisim 2 5. Perburuan dan pemungut sumber hutan 2 6. Penggunaan racun serangga 2 7. Pembinaan empangan 2 8. Pencemaran udara dan air 2 Kesan terhadap manusia 1. Kekuranagn sumber makanan 2. Kepupusan spesies-kekurangan sumber ekonomi 3. Kemerosostan kesuburan tanah 3/2 gabungan dan kesan x 2 = 10 m

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful