You are on page 1of 15

Kedalaman Conus Cn + Cl HP JHP Local Frict Friction Ratio

0
0.2 10 15 10 10 0.50 5.0
0.4 8 9 2 12 0.10 1.3
0.6 6 7 2 14 0.10 1.7
0.8 60 70 20 34 1.00 1.7
1 55 65 20 54 1.00 1.8
1.2 45 55 20 74 1.00 2.2
1.4 40 52 24 98 1.20 3.0
1.6 45 60 30 128 1.50 3.3
1.8 50 80 60 188 3.00 6.0
2 40 50 20 208 1.00 2.5
2.2 15 20 10 218 0.50 3.3
2.4 40 45 10 228 0.50 1.3
2.6 45 60 30 258 1.50 3.3
2.8 40 55 30 288 1.50 3.8
3 40 50 20 308 1.00 2.5
3.2 75 90 30 338 1.50 2.0
3.4 76 92 32 370 1.60 2.1
3.6 50 70 40 410 2.00 4.0
3.8 55 80 50 460 2.50 4.5
4 57 82 50 510 2.50 4.4
4.2 70 85 30 540 1.50 2.1
4.4 90 110 40 580 2.00 2.2
4.6 30 40 20 600 1.00 3.3
4.8 22 32 20 620 1.00 4.5
5 40 50 20 640 1.00 2.5
5.2 45 60 30 670 1.50 3.3
5.4 42 54 24 694 1.20 2.9
5.6 43 55 24 718 1.20 2.8
5.8 50 65 30 748 1.50 3.0
6 40 55 30 778 1.50 3.8
6.2 55 65 20 798 1.00 1.8
6.4 30 45 30 828 1.50 5.0
6.6 22 32 20 848 1.00 4.5
6.8 38 52 28 876 1.40 3.7
7 60 70 20 896 1.00 1.7
7.2 75 100 50 946 2.50 3.3
7.4 80 105 50 996 2.50 3.1
7.6 125 145 40 1036 2.00 1.6
7.8 50 65 30 1066 1.50 3.0
8 60 75 30 1096 1.50 2.5
8.2 80 105 50 1146 2.50 3.1
8.4 110 135 50 1196 2.50 2.3
8.6 70 90 40 1236 2.00 2.9
8.8 70 90 40 1276 2.00 2.9
9 65 75 20 1296 1.00 1.5
9.2 180 205 50 1346 2.50 1.4
9.4 250 265 30 1376 1.50 0.6
9.6
9.8
10
jenis tanah
Grafik Tekanan Sondir 1
Lempung
Lanau Jumlah Hambatan Pelekat (JHP) (kg/cm) 0
0
Lanau
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Lanau 0 0
1
Lanau
Lanau 1 1
Lempung 2

Lempung 2 2
Lempung kasar 3
Lanau 3 3
Lempung 4

Kedalaman (m)
Lanau 4 4
Kedalaman (m)

Qc
Lempung JHP 5
Lempung 5 5
Lanau
Lanau 6 6 6

Lanau
Lanau 7 7 7
Lempung
Lempung 8 8 8
Lanau
Lanau 9 9
9
Lempung
Lempung 10 10
0 500 1000 1500 10
Lanau
Lempung Tekanan Konus (kg/cm²)
Lanau
Lanau
Lempung
Lempung
Lanau
Lempung
Lempung
Lempung
Lanau
Lempung
Lempung
Lanau
Lempung
Lanau
Lempung
Lanau
Lanau
Lanau
Lanau
Lanau
Kerikil
Grafik Rasio Gesekan Sondir 1
0 1 2 3 4 5 6 7
0

4
Kedalaman (m)

Loca l Fri ction


5 Friction Ratio

10

Rasio Gesekan (%)


Kedalaman Conus Cn - Cl HP JHP Local Frict Friction Ratio jenis tanah
0
0.2 10 14 8 8 0.40 4.0 Lempung
0.4 8 12 8 16 0.40 5.0 Lempung
0.6 18 20 4 20 0.20 1.1 Lanau
0.8 42 52 20 40 1.00 2.4 Lanau
1 40 50 20 60 1.00 2.5 Lanau
1.2 35 45 20 80 1.00 2.9 Lanau
1.4 27 35 16 96 0.80 3.0 Lempung
1.6 50 72 44 140 2.20 4.4 Lempung
1.8 82 105 46 186 2.30 2.8 Lanau
2 40 55 30 216 1.50 3.8 Lempung
2.2 24 28 8 224 0.40 1.7 Lanau
2.4 28 35 14 238 0.70 2.5 Lanau
2.6 90 110 40 278 2.00 2.2 Lanau
2.8 140 170 60 338 3.00 2.1 Lanau
3 55 65 20 358 1.00 1.8 Lanau
3.2 30 40 20 378 1.00 3.3 Lempung
3.4 45 60 30 408 1.50 3.3 Lempung
3.6 30 40 20 428 1.00 3.3 Lempung
3.8 55 70 30 458 1.50 2.7 Lanau
4 55 60 10 468 0.50 0.9 Kerikil
4.2 90 105 30 498 1.50 1.7 Lanau
4.4 60 80 40 538 2.00 3.3 Lempung
4.6 65 85 40 578 2.00 3.1 Lempung
4.8 45 60 30 608 1.50 3.3 Lempung
5 25 35 20 628 1.00 4.0 Lempung
5.2 45 60 30 658 1.50 3.3 Lempung
5.4 47 62 30 688 1.50 3.2 Lempung
5.6 55 80 50 738 2.50 4.5 Lempung
5.8 60 85 50 788 2.50 4.2 Lempung
6 60 85 50 838 2.50 4.2 Lempung
6.2 50 70 40 878 2.00 4.0 Lempung
6.4 47 65 36 914 1.80 3.8 Lempung
6.6 38 50 24 938 1.20 3.2 Lempung
6.8 30 40 20 958 1.00 3.3 Lempung
7 45 60 30 988 1.50 3.3 Lempung
7.2 45 60 30 1018 1.50 3.3 Lempung
7.4 70 85 30 1048 1.50 2.1 Lanau
7.6 80 105 50 1098 2.50 3.1 Lempung
7.8 72 87 30 1128 1.50 2.1 Lanau
8 90 120 60 1188 3.00 3.3 Lempung
8.2 95 130 70 1258 3.50 3.7 Lempung
8.4 85 100 30 1288 1.50 1.8 Lanau
8.6 80 95 30 1318 1.50 1.9 Lanau
8.8 58 65 14 1332 0.70 1.2 Lanau
9 56 62 12 1344 0.60 1.1 Lanau
9.2 50 60 20 1364 1.00 2.0 Lanau
9.4 90 120 60 1424 3.00 3.3 Lempung
9.6 115 145 60 1484 3.00 2.6 Lanau
9.8 110 150 80 1564 4.00 3.6 Lempung
10 30 45 30 1594 1.50 5.0 Lempung
10.2 65 80 30 1624 1.50 2.3 Lanau
10.4 70 85 30 1654 1.50 2.1 Lanau
10.6 80 100 40 1694 2.00 2.5 Lanau
10.8 85 110 50 1744 2.50 2.9 Lanau
11 60 75 30 1774 1.50 2.5 Lanau
11.2 110 140 60 1834 3.00 2.7 Lanau
11.4 90 110 40 1874 2.00 2.2 Lanau
11.6 60 80 40 1914 2.00 3.3 Lempung
11.8 40 60 40 1954 2.00 5.0 Lempung
12 40 60 40 1994 2.00 5.0 Lempung
12.2 110 140 60 2054 3.00 2.7 Lanau
12.4 75 100 50 2104 2.50 3.3 Lempung
12.6 55 70 30 2134 1.50 2.7 Lanau
12.8 45 60 30 2164 1.50 3.3 Lempung
13 46 62 32 2196 1.60 3.5 Lempung
13.2 55 60 10 2206 0.50 0.9 Kerikil
13.4 80 95 30 2236 1.50 1.9 Lanau
13.6 45 60 30 2266 1.50 3.3 Lempung
13.8 110 135 50 2316 2.50 2.3 Lanau
14 250 265 30 2346 1.50 0.6 Kerikil
Grafik Tekanan Sondir 2 Grafik Rasio Ge
Jumlah Hambatan Pelekat (JHP) (kg/cm)
Tekanan Konus (kg/cm²) 0 1 2 3 4
0

0 500 1000 1500 2000 2500


0 0 1

2 2
3

4
4 4
5

6 6 6

Kedalaman (m)
Kedalaman (m)

JHP 7
Qc
8 8
8

9
10 10
10

11
12 12

12

14 14 13

14
16 16
0 500 1000 1500 2000 2500 15

Rasio Gesekan (%
Grafik Rasio Gesekan Sondir 2
0 1 2 3 4 5 6
0

7 Fri ction Ratio


Loca l Friction
8

10

11

12

13

14

15

Rasio Gesekan (%)


Kedalaman Conus Cn - Cl HP JHP Local Frict Friction Ratio jenis tanah
0
0.2 10 15 10 10 0.50 5.0 Lempung
0.4 10 15 10 20 0.50 5.0 Lempung
0.6 13 17 8 28 0.40 3.1 Lempung
0.8 28 39 22 50 1.10 3.9 Lempung
1 30 40 20 70 1.00 3.3 Lempung
1.2 50 60 20 90 1.00 2.0 Lanau
1.4 43 60 34 124 1.70 4.0 Lempung
1.6 90 120 60 184 3.00 3.3 Lempung
1.8 60 80 40 224 2.00 3.3 Lempung
2 45 60 30 254 1.50 3.3 Lempung
2.2 30 35 10 264 0.50 1.7 Lanau
2.4 60 70 20 284 1.00 1.7 Lanau
2.6 65 75 20 304 1.00 1.5 Lanau
2.8 70 80 20 324 1.00 1.4 Lanau
3 40 50 20 344 1.00 2.5 Lanau
3.2 20 30 20 364 1.00 5.0 Lempung
3.4 50 60 20 384 1.00 2.0 Lanau
3.6 25 35 20 404 1.00 4.0 Lempung
3.8 20 25 10 414 0.50 2.5 Lanau
4 40 45 10 424 0.50 1.3 Lanau
4.2 55 65 20 444 1.00 1.8 Lanau
4.4 70 90 40 484 2.00 2.9 Lanau
4.6 80 100 40 524 2.00 2.5 Lanau
4.8 40 60 40 564 2.00 5.0 Lempung
5 100 140 80 644 4.00 4.0 Lempung
5.2 90 110 40 684 2.00 2.2 Lanau
5.4 70 100 60 744 3.00 4.3 Lempung
5.6 60 80 40 784 2.00 3.3 Lempung
5.8 70 100 60 844 3.00 4.3 Lempung
6 60 80 40 884 2.00 3.3 Lempung
6.2 50 70 40 924 2.00 4.0 Lempung
6.4 40 60 40 964 2.00 5.0 Lempung
6.6 42 62 40 1004 2.00 4.8 Lempung
6.8 42 62 40 1044 2.00 4.8 Lempung
7 42 62 40 1084 2.00 4.8 Lempung
7.2 65 85 40 1124 2.00 3.1 Lempung
7.4 80 105 50 1174 2.50 3.1 Lempung
7.6 98 120 44 1218 2.20 2.2 Lanau
7.8 65 80 30 1248 1.50 2.3 Lanau
8 75 87 24 1272 1.20 1.6 Lanau
8.2 80 100 40 1312 2.00 2.5 Lanau
8.4 75 87 24 1336 1.20 1.6 Lanau
8.6 60 70 20 1356 1.00 1.7 Lanau
8.8 60 70 20 1376 1.00 1.7 Lanau
9 55 65 20 1396 1.00 1.8 Lanau
9.2 250 265 30 1426 1.50 0.6 Kerikil
Grafik Tekanan Sondir 3 Grafik Rasi

Tekanan Konus (kg/cm²) Local Frictio

0 500 1000 1500 0 1 2 3


0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4
Kedalaman (m)

JHP

Kedalaman (m)
Qc
5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10 10
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0 1 2 3

Jumlah Hambatan Pelekat (JHP) (kg/cm) Friction R


Grafik Rasio Gesekan Sondir 3

Local Friction (kg/cm²)

0 1 2 3 4 5 6
0 0

1 1

2 2

3 3

4 4
Kedalaman (m)

Fri ction Ratio


Loca l Friction
5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10
0 1 2 3 4 5 6

Friction Ratio (%)


daya dukung pondasi tiang pancang

A 1256
o 125.6

kedalamanqc Qc min Qu
4 57 57 55616.25
5 40 40
6 40 40
7 60 60
8 60 60
9 65 65
9.2 180 165
9.4 250 165
cu 4.92005