You are on page 1of 2

JADUAL PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS

PERIODE:
………………S/D………………..20……..

No Kegiatan Jadual Petugas Disepakati Tanggal (waktu) Keterangan
melalui kesepakatan dibuat
UKP
1 Pelayanan umum 08.00 – 14.00 a…. - - Sesuai peraturan kepala
b…. daerah
2
3
4
5

UKM
1 Posyandu 4 April a…. Temu 4 maret 2017 Antara kader dengan Bu
b….. kader Bidan Aniek
c…..
2
3
4
5
6