You are on page 1of 1

Anatomie topografica și Chirurgie operatorie

Teze susținute în anul 2014


Anatomia chirurgicala a vaselor si nervilor Surgical anatomy of the vessels and nerves of the
Viorel Nacu, dr.h.,
1. Frumusache Mihai 1625 membrelor.Argumentarea liniilor de proiectie si limbs.Argument projection lines and surgical
profesor
acceselor chirurgicale accesses.
Hernii ombilicale- tehnici chirurgicale si abordari Umbilicall hernias- surgical techniques and Suman Sergiu, dr.,
2. Stanev Alexandru 1622
individuale individual approaches conf. univ.
Bantaș (Braiman) Boris Topor
3. 1639 Antromastoidotomie Antromastoidotomy
Alexandra dr.h., profesor
Suman Serghei, dr.,
4. Jidacevschi Irina 1633 Anatomia clinică a flegmoanelor capului și gîtului Clinical anatomy for flegmon of the head and neck
conf. univ.
Viorel Nacu, dr.h.,
5. Popa Diana 1633 Grefele celulare utilizate in ginecologie Cellular grafts used in gynecology
profesor
Boris Topor, dr.h.,
6. Țarelungă Artiom 1635 Cranioplastie cu biomateriale la copii Cranioplastie with biomaterials at children
profesor
The anatomico topographic argument of puncture and
Argumentarea anatomo-topografică a puncţiei şi Turchin Radu, dr.,
7. Dulgher Iulia 1628 catheterization of the internal jugular and subclavian
cateterizare venelor jugulare interne şi subclavie conf. univ.
veins
Toncoglaz Serghei Suman, dr.,
8. 1619 Diverticolul Duodenal Duodenal Diverticula
Constantin conf. univ.
Coraporturile spațiale ale căilor biliare Spatial co-report of the extrahepatic biliary tract in Serghei Suman, dr.,
9. Toncoglaz Serghei 1619
extrahepatice în aspect radiotopografic radiotopografic appearance conf. univ.
Aplicaţii ale elementelor nanostructurale de GaN Applications of GaN nanostructures in tissue Nacu Viorel, dr.h.,
10. Lîsîi Corneliu 1601
în regenerarea tisulară regeneration profesor
Fasciile si spatiile celulare pelvine. Valoarea lor Serghei Suman, dr.,
11. Pinzaru Cristina 1611 Pelvic fascia and cellular spaces. Their vallue applied
aplicativa conf. univ.
Celulele stem din fluidul amniotic, particularităţi “Stem Cells from Amniotic Fluid, Proliferation and Viorel Nacu, dr.h.,
12. Creţu Natalia 1610
de proliferare şi diferenţiere Differentiation Particularities profesor
Celulile stem a complexului ombilico-placentar în Cord blood and placenta Stem cells in eye diseases Viorel Nacu, dr.h.,
13. Focşa Stanislav 1643
tratamentul maladiilor oculare treatment profesor
Cacerovscaia Viorel Nacu, dr.h.,
14. 1642 Terapia genica in tratamentul maladiei Parkinson Gene therapy in the treatment of Parkinson's
Alesea profesor
Viorel Nacu, dr.h.,
15. Colomicenco Irina 1642 Particularitatile de angiogeneza in ciroza hepatica The peculiarities of angiogenesis of liver corrhosis
profesor
Viorel Nacu, dr.h.,
16. Ignatova Olga 1642 Stem cells in recovery of the atrophy of optic nerv Celulele stem in reabiliterea nervului optic atrofiat
profesor