Medicină Dentară– Tema Power Point

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA” FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA Disciplina de Informatică Medicală şi Biostatistică conferenţiar universitar doctor Elena Podoleanu asistent universitar Ionuț Adrian Chiriac

PENTRU LUCRARILE PRACTICE

Pentru uzul studenților Bucureşti 2008
Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

1

Medicină Dentară– Tema Power Point

Programul Microsoft PowerPoint.

1. 2. 2.1.

Generalităţi privind prezentări electronice ........................................ 3 Lucrul cu programul Microsoft PowerPoint ..................................... 3 Lansarea în execuţie a programului PowerPoint ............................... 3

2.2. Interfaţa aplicaţiei PowerPoint ............................................................ 4 2.3. Crearea unei prezentări ........................................................................ 5 2.4. Operaţii de bază la nivel de prezentare ............................................... 7 2.5. Moduri de vizualizare a diapozitivelor ................................................ 9 2.7 2.8 3. 4. Introducerea de obiecte multimedia şi crearea de efecte speciale .. 13 Operaţii de bază cu diapozitive.......................................................... 15 Rularea unei prezentări electronice ...................................................... 16 Bibliografie .............................................................................................. 16

Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

2

Medicină Dentară– Tema Power Point

1. Generalităţi privind prezentări electronice
Prin prezentare grafică se înţelege derularea pe un ecran a unei succesiuni de imagini în scop informativ (prezentări de date sub formă de text, imagini, diagrame) astfel încât publicul să reţină şi să înţeleagă mai uşor mesajul prezentatorului. Prezentările sunt folosite pe scară largă (de exemplu, prezentările publicitare sau prezentările profesionale – raportul de activitate al unei firme sau raportul unei comisii de cercetare ştiinţifică). Iniţial, astfel de prezentări erau realizate pe foi de hârtie în format mare, pe diapozitive pentru diaproiector sau pe folii transparente pentru retroproiector, însă tehnologia actuală a permis realizarea de prezentări electronice (atributul de electronic fiind dat de folosirea calculatorului) cu un impact estetic important asupra publicului. În medicina dentară, astfel de prezentări sunt folosite în scop didactic (însoţesc cursurile de pregătire şi formare profesională) sau ca mod de comunicare al rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică în cadrul congreselor şi reuniunilor de specialitate. De asemenea, aceste prezentări însoţesc frecvent prezentarea lucrărilor de diplomă sau a lucrărilor de doctorat. O prezentare electronică, are două momente importante: 1. proiectarea prezentării; 2. reprezentaţia (execuţia prezentării proiectate, show-ul) Pentru proiectarea şi realizării unei prezentări electronice au fost concepute o multitudine de programe specializate, însă cel mai frecvent sunt folosite programele Microsoft Office PowerPoint, Macromedia Flash, Corel Show, sub sistem de operare Windows sau KPresenter, sub sistem de operare Linux. Este important de menţionat faptul că o prezentare realizată cu un anumit tip de program nu va putea fi rulată decât dacă în calculatorul de pe care se va face rularea există instalat acelaşi program cu care a fost realizată prezentarea sau măcar un viewer al programului respectiv (o versiune mai mică a aceluiaşi utilitar ce permite doar vizualizarea prezentării respective, nu şi modificarea ei). Utilitarul Microsoft PowerPoint face parte din grupul de produse Microsoft Office şi este destinat realizării de prezentări profesionale în format electronic. Un document PowerPoint apare ca o succesiunea de diapozitive ("slide"-uri), reprezentând imagini prezentate la un moment dat pe ecran. Acestea au un background specific şi pot contine texte (uzual liste conţinând ideile de baza ale prezentării) si diverse tipuri de obiecte: imagini, grafice, obiecte multimedia, hiperlegături etc. Un fişier care conţine o prezentare PowerPoint are extensia ".ppt" şi un icon specific. Prezentările create pe baza unor şabloane (printr-un procedeu similar cu documentele Word sau Excel) au extensia “.pot”, iar cele salvate în format HTML sau executabil extensia ".pps".

2. Lucrul cu programul Microsoft PowerPoint
2.1. Lansarea în execuţie a programului PowerPoint

Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

3

Medicină Dentară– Tema Power Point

Presupunând că programul PowerPoint este deja instalat în calculator (împreună cu celelalte programe din pachetul Microsoft Office), pentru a-l lansa există următoarele posibilităţi (similare celor de la Microsoft Word): a) clic pe meniul Start, apoi submeniul Programs şi selectarea prin dublu clic a programului PowerPoint; b) dublu clic pe pictograma PowerPoint de pe Desktop sau din Task Bar, dacă pictograma este prezentă în aceste locaţii; c) dublu clic pe pictograma PowerPoint din bara de operaţii Microsoft Office (Microsoft Office Shortcut Bar), dacă a fost selectată apariţia acestei bare pe Desktop atunci când a fost instalat pachetul Microsoft Office. 2.2.Interfaţa aplicaţiei PowerPoint (figura 1) Consecutiv executării uneia dintre aceste operaţiuni se va deschide fereastra aplicaţiei, organizată în mare parte în mod similar cu celelalte ferestre ale aplicaţiilor Microsoft Office. Astfel, ca elemente standard, în Figura 1 se pot observa următoarele:

.

Figura 1. Fereastra programului PowerPoint din pachetul Microsoft Office XP

Bara de titlu – conţine denumirea aplicaţiei şi butoanele pentru controlul ferestrei (minimizare, maximizare, închidere) Bara de meniuri – conţine meniuri derulante cu opţiunile de lucru Bara de instrumente – butoane cu cele mai utilizate opţiuni de lucru
Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

4

Medicină Dentară– Tema Power Point

Zona de lucru – în această fereastră va fi vizualizat, editat şi prelucrat diapozitivul curent Zona de Previzualizare – aici sunt afişate diapozitivele întregii prezentări cu opţiunea Slides în miniatură sau cu opţiunea Outline doar textul conţinut de acestea Meniul Task Pane – se deschide implicit la fereastra New Presentation şi conţine mai multe panouri cu comenzi care fac propun o operare mai rapidă Butonul Normal View – validează vizualizarea normală în fereastra de prezentare Butonul Slide Sorter View – afişează toate diapozitivele prezentării pe ecran în format micşorat. Butonul Slide Show – rulează prezentarea începând cu diapozitivul curent afişat pe ecran Zona pentru însemnări – aici se pot introduce însemnări privind diapozitivul în lucru Bara instrumente de desenat – oferă butoane cu funcţii grafice Bara de stare – afişează mesaje informative referitoare la starea curentă a documentului in curs de editare şi a poziției cursorului sau a obiectului selectat.

2.3. Crearea unei prezentări Pentru crearea unei noi prezentări, PowerPoint pune la dispoziţia utilizatorului trei variante. O prezentare nouă se poate crea alegând modalitatea dorită în fereastra PowerPoint care apare la lansarea utilitarului sau în fereastra New Presentation (vezi figura nr.1), deschisă cu File – New În ferestrele de dialog de mai sus (figura 1) se va opta pentru una din următoarele modalităţi: 1) Blank Presentation/Prezentare necompletată – oferă cel mai mic nivel de asistenţă, începerea unei prezentări „de la zero”, folosind ca punct de plecare o prezentare complet goală. Prin această metodă se poate personaliza o prezentare după propriile dorinţe şi necesităţi, dar crearea unei prezentări folosind o astfel de metodă nu este recomandată începătorilor. Pentru a porni de la o prezentare necompletată – se va alege Blank Presentation-Prezentare necompletată în fereastra PowerPoint.

Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

5

Medicină Dentară– Tema Power Point

Figura 2. Fereastra Slide Designs

2) From Design Template/ Din Şablon Formă – permite selectarea şi utilizarea unui şablon2 ce poate conţine un grup standard de diapozitive, toate având un aspect apropiat, pentru o situaţie specifică. Fiecare şablon conţine un text-model ce poate fi înlocuit cu propriul text al utilizatorului; Şablonul (template) este un diapozitiv inclus în programul PowerPoint , selectarea lui incluzând în cadrul prezentării schema de culori şi macheta generală a diapozitivului. De asemenea, un şablon, conţine un anumit background şi formate de scriere / stiluri proprii (acestea sunt definite pentru fiecare nivel al listelor). Şablonul dorit se poate alege din fereastra Slide Designs (figura 3).

Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

6

Medicină Dentară– Tema Power Point

Figura 3. Fereastra de dialog Autocontent Wizard

3) Wizard AutoContent/Expert conținut determinat automat (figura 3) oferă cel mai înalt nivel de asistenţă, indicând pas cu pas etapele ce trebuiesc urmate pentru crearea unei prezentări; Expertii (vrăjitorii -wizards) reprezintă componente speciale oferite de aproape toate produsele Microsoft. Un expert(vrăjitor) deschide o serie de casete prin care utilizatorul este chestionat asupra conţinutului şi în care utilizatorul va introduce textul. La final, expertul (vrăjitorul) va realiza produsul conform indicaţiilor selectate sau introduse de utilizator.Într-o succesiune de ferestre de dialog, asistentul permite alegerea stilului si conţinutului dorit – se pun la dispoziţie planuri de prezentări pe diverse teme (general, financiar, un raport, un plan de marketing sau un plan de business, prezentarea unor idei, a unui vorbitor sau organizarea unei întâlniri etc.), cu background-uri specifice. 2.4. Operaţii de bază la nivel de prezentare 1) Crearea unei prezentări noi - a fost descrisă mai sus. 2) Salvarea unei prezentări - cu opţiunea Save din meniul File, sau butonul Save respectiv File - Save As pentru salvare cu modificarea caracteristicilor fişierului (locaţie, nume etc.); 3) Deschiderea unei prezentări existente (salvate anterior) – meniul File, opţiunea Open sau butonul Open din bara de instrumente 4) Tipărirea unei prezentări – meniul File, opţiunea Print, sau butonul Print . ,

Observaţie : În fereastra de tipărire (figura 4) se poate opta pentru tipărirea întregii prezentări - Slides (opţiunea implicită), a anumitor diapozitive sau doar a
Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

7

Medicină Dentară– Tema Power Point

celui curent, precum şi pentru stilul de tipărire a prezentării: formatul uzual, mai multe diapozitive pe o pagina ("handouts"), includerea notelor asociate slide-urilor ("Notes Pages").

Figura 4. Fereastra de dialog Print

5) Închiderea prezentării curente – meniul File, opţiunea Close sau butonul de închidere a ferestrei de lucru . 6) Crearea unui format executabil pentru prezentarea curentă (care să poată fi deschis în absenţa utilitarului PowerPoint) se realizează cu ajutorul opţiunii Pack and Go din meniul File (figura 5).

Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

8

Medicină Dentară– Tema Power Point

Figura 5. Meniul File, opţiunea Pack and Go

2.5. Moduri de vizualizare a diapozitivelor Modurile de vizualizare a diapozitivelor (figura 6) se pot alege din meniul View sau activând butoanele corespunzătoare din colţul stânga jos al ferestrei de proiectare (figura 6), analog modurilor de vizualizare pentru documentele Word:

Figura 6. Modalităţi de afişare a diapozitivelor Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

9

Medicină Dentară– Tema Power Point

1) Normal View/Vizualizare Normală (figura 7) - permite afişarea şi modificarea conţinutului unui diapozitiv. Sunt disponibile toate operaţiile de editare în căsuţele de text, se pot realiza inserări, ştergeri şi actualizări de obiecte, diverse operaţii de formatare. Figura nr. 6 exemplifică acest mod de vizualizare.

Figura 7. Modul de afişare Normal View

2) Slide Sorter View /Vizualizare Sortare Diapozitive (figura 8) - prezentarea se vizualizează ca o succesiune de diapozitive în formatul de afişare a acestora - vezi figura nr.8. Acest mod de afişare este utilizat atunci când se doreşte realizarea de inserări, copieri, mutări sau ştergeri de diapozitive. Printr-un dublu clic pe un diapozitiv, acesta se va deschide în mod Slide View.

Figura 8. Modul de afişare Slide Sorter Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

10

Medicină Dentară– Tema Power Point

3) Slide Show View/Expunere Diapozitive (figura 9) - prezentarea succesiunii de diapozitive, începând cu cel curent, la întreaga dimensiune a ecranului, cu efectele, formatele şi obiectele introduse. Este modul utilizat pentru "prezentări publice" şi se mai poate activa cu opţiunea Slide Show - View Show (prezentarea se deruleaza de la început).

Figura9. Modul de afişare Slide Show

Observaţie: Pentru operaţii de poziţionare pe diapozitive şi eventuale modificări asupra cursorului mouse-ului (acesta se poate utiliza si pe post de "creion" pentru marcaje pe prezentare) se poate utiliza un meniu care apare în coltul stânga jos al ecranului, la defilarea cu mouse-ul. Trecerea la diapozitivul următor se realizează prin clic cu mouse-ul sau apăsarea unei taste iar întreruperea prezentării - cu tasta <ESC>. Operaţii de bază la nivel de diapozitiv

2.6.

1) Operaţii la nivelul textului unui diapozitiv Asupra textelor conţinute în diapozitive se pot realiza, după regulile cunoscute din prelucrarea documentelor, operaţii uzuale de copiere, mutare sau ştergere. Pentru aceste operaţii se pot utiliza: opţiunile din meniul principal (Edit-Copy, Edit-Cut, Edit-Paste, Edit-Undo etc.)
Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

11

Medicină Dentară– Tema Power Point

meniul contextual, butoanele din bara de instrumente tastele şi combinaţiile de taste de editare (Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+Z) Pentru realizarea acestor operaţii este necesar ca diapozitivul respectiv să fie vizualizat în mod Slide sau, eventual, Outline. 2) Operaţii la nivelul casetelor de text Textele sunt conţinute în casete de text numite Text Box şi reprezintă obiecte ce se pot introduce cu butonul omonim din bara Drawing. Operarea asupra casetelor de text se realizează în modul de lucru Slide, utilizând mouse-ul, meniul principal, butoanele sau meniul contextual. Se pot realiza operaţii de: selecţie (clic cu mouse-ul); mutare şi redimensionare a casetei selectate (deplasarea cu mouse-ul a casetei sau deplasarea marginilor); copieri şi mutări (de casete de text) prin mecanismul Copy / Cut - Paste; ştergerea casetei de text selectate (tasta Delete); editări şi formatări de texte incluse în casetele de text. Bara Drawing, ( figura 10), este asemănătoare celei din Word şi permite introducerea unor obiecte grafice diverse şi formatarea acestora (de exemplu, schimbarea culorii scrisului sau fondului, a stilului liniilor si chenarelor etc.). Pentru operarea asupra acestor obiecte grafice se mai pot utiliza meniurile lor contextuale.

Figura10 Bara Drawing

3)

Operaţii de formatare al conţinutului unui diapozitiv:

Operaţii de formatare asupra conţinutului diapozitivelor se pot aplica pentru texte şi pentru obiectele grafice. Formatarea textelor: Un text selectat poate fi formatat utilizând opţiunile meniului Format, meniul contextual sau butoanele de formatare din bara de instrumente. Cu ajutorul acestor comenzi se pot schimba fontul, stilul de scriere, dimensiunea, culoarea. Pentru schimbarea culorilor se mai pot utiliza butoanele Font Color şi Fill Color (culoarea background-ului) . Modificarea dimensiunii caracterelor (uzual cu 4 puncte) se mai poate realiza utilizând butoanele specifice programului PowerPoint - Increase Font Size şi Decrease Font Size .

Pentru alinierea textului curent ("paragraful" pe care este situat cursorul) se pot utiliza opţiunile meniului Format sau butoanele din barele de instrumente Formatting şi Outlining:
Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

12

Medicină Dentară– Tema Power Point

 Left, Right, Center – butoanele ;  Increase / Decrease Paragraph Spacing (spatierea paragrafelor) – butoanele Crearea şi formatarea listelor: o transformarea unui text într-o listă se realizează cu opţiunea Bullet din meniul Format sau cu butonul Bullets ; o modificarea marcajului este disponibilă în fereastra afişată ca urmare a selectării opţiunii Bullet din meniul Format ; o pentru indentări se pot aplica facilităţile din Ruler. Pentru scrierea pe coloane se pot utiliza alinieri create cu ajutorul unor tabulatori definiţi în Ruler sau se pot defini (introduce, copia) mai multe căsuţe de text mutate şi redimensionate convenabil. Formatarea obiectelor grafice: Obiectele grafice pot fi desene create cu bara Drawing sau imagini importate în PowerPoint). Formatarea acestora se realizează cu opţiunea Format Object / Format Picture ce permite modificarea culorilor (Colors), dimensiunii (Size), poziţiei (Position), marginilor, modului de integrare în text etc. Opţiunile dorite se pot alege din meniul Format sau din meniul contextual al obiectului. 2.7 Introducerea de obiecte multimedia şi crearea de efecte speciale Pentru a aduce un supliment de expresivitate prezentărilor, în modul de lucru Normal View există posibilitate introducerii de: o o o o Texte animate cu sau fără efecte speciale; Secvenţe sonore; Obiecte multimedia (de exemplu, video-clipuri); Link-uri către anumite pagini web. 1) Inserarea de desene, sunete, clip-uri video şi a altor tipuri de obiecte Pentru realizarea de desene simple, se poate utiliza bara Drawing. Pentru inserarea de filme, respectiv secvenţe sonore se utilizează opţiunile Insert - Movie from File / Gallery, respectiv Insert - Sounds from File / Gallery din meniul Insert. În cazul unei inserari dintr-un fişier existent de tip secvenţă sonoră (uzual .wav) sau video (.mpg, .avi), acesta se va alege dintr-o fereastra de tip Browse (utilizatorul va specifica calea si numele fişierului dorit). Pentru "Insert from Gallery", se va alege dintr-o lista de obiecte (fişiere) puse la dispoziţie în grupul de produse MS Office. ;

Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

13

Medicină Dentară– Tema Power Point

O imagine se poate insera cu comanda Insert – Picture, disponibilă în meniul Insert, imagine putând fi: o Din galeria Clip Art (o galerie de obiecte de tip imagine afişate pe diverse categorii), această facilitate fiind disponibilă în grupul de produse MS Office); o Word Art - un text de tip Banner, scris de utilizator într-un format pus la dispoziţia utilizatorului prin facilitatea omonimă, disponibilă în grupul de produse MS Office); o From File –imaginea fiind aleasă dintr-un fişier de tip imagine (.jpg, .gif, .bmp etc.) specificat de utilizator şi existent în memoria calculatorului. Pentru editarea imaginilor, PowerPoint pune la dispoziţie bara de instrumente Edit Picture. Insert – Chart - se poate insera un grafic cu opţiunea sau cu butonul omonim, care lansează aplicaţia Microsoft Excel Chart. hiperlegătura (legătura către o resursa Web, se introduce cu opţiunea Insert - Hyperlink sau cu butonul Hyperlink. Adresa URL se va specifica în fereastra Hyperlink care apare pe ecran consecutiv lansării comenzii. O hiperlegătură inserată poate fi ulterior modificată utilizând opţiunile din meniul său contextual. Un obiect creat de o altă aplicaţie (eventual chiar un fişier executabil) mai poate fi introdus cu opţiunea Insert - Object, alegând aplicaţia cu care se doreşte a fi creat sau introducându-l dintr-un fişier deja existent. În acest caz este vorba despre legarea unui obiect (Link Object) din cadrul facilităţii OLE (Object Linking and Embedding – Legarea şi Înglobarea Obiectelor). Observaţie: Un obiect mai poate fi introdus dintr-o altă aplicaţie şi prin mecanismul Copy - Paste (se va utiliza tehnica de înglobare sau încapsulare a obiectelor din cadrul facilităţii OLE). După introducerea unui obiect, acesta poate fi editat cu dublu clic sau i se pot modifica proprietăţile (se poate utiliza meniul său contextual). De exemplu, i se pot configura caracteristicile de animaţie, se poate opta pentru activarea sa automată etc. 2) Animaţie şi efecte speciale Definirea animaţiei asupra unui text sau obiect selectat (căsuţa de text curentă, o imagine selectată etc.) se poate realiza: o din meniul contextual (deschis cu clic dreapta) al textului (eventual al obiectului curent), o din meniul Slide Show cu opţiunea Custom Animation. În fereastra Custom Animation se vor defini: ordinea apariţiei obiectelor (pagina Timing),efectele de tranziţie, efectele sonore şi modul de apariţie dintr-o anumită zona a ecranului, elementele fiind afişate simultan sau succesiv - la clic cu mouse-ul sau automat, la un
Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

14

Medicină Dentară– Tema Power Point

interval specificat (pagina Effects), efecte de animare pentru grafice (pagina Chart Effects), activarea automata (pagina Play Settings). Cele mai uzuale efecte mai pot fi alese dintr-o bara de instrumente specifică deschisă cu butonul Animation Effects. Subliniem faptul că efecte de animaţie pot fi aplicate nu numai asupra textelor, ci şi asupra obiectelor de tip imagine sau a altor obiecte integrate în prezentare. De exemplu, activarea unui obiect multimedia, a unei resurse Web (se va deschide în browser) sau chiar a unui fişier executabil se va descrie în pagina Play Settings, cu Activate Contents. Cu optiunea Action Settings, disponibilă în meniul Slide Show sau în meniul contextual al obiectului curent (text, căsuţa de text, obiect multimedia etc.) se pot defini anumite acţiuni care să se ataşeze obiectului respectiv şi să se execute la efectuarea unui clic cu mouse-ul asupra obiectului sau la deplasarea mouse-ului deasupra obiectului: legătura către o resursa Web, execuţia unui program, emiterea unui sunet. Opţiunea Action Buttons din meniul Slide Show permite definirea în prezentare a unor butoane care să realizeze acţiuni specifice; cele mai uzuale sunt deplasarea la diapozitivului (slide-ul) anterior şi următor, respectiv pe primul / ultimul diapozitiv (slide). 2.8 Operaţii de bază cu diapozitive Operaţiile care implică mai multe diapozitive sunt disponibile în modurile de lucru Slide Sorter View si Outline View; introducerea unui diapozitiv nou (eventual o copie a anteriorului) se poate realiza însă şi în modul Slide View. Pentru a realiza operaţii asupra diapozitivelor se selectează unul sau mai multe diapozitive şi se foloseşte meniul Edit, bara de instrumente, meniul contextual sau combinaţia de taste conform cu operaţia dorită, astfel: Operaţia Copiere Meniul Edit Copy Bara de instrumente Meniul contextual Clic de dreapta pe mouse şi selectare Copy Clic de dreapta pe mouse şi selectare Cut Clic de dreapta pe mouse şi selectare Paste Clic de dreapta pe mouse şi selectare New Slide Clic de dreapta pe mouse şi selectare Delete Slide Combina ţia de taste Ctrl+C

Decupare

Edit Cut

Ctrl+X

Lipire

Edit Paste -

Ctrl+V

Duplicare diapozitiv Inserare nou diapozitiv Ştergere

Edit Dupl icate Insert Ne w Slide Edit Delet e Slide

Ctrl+D Ctrl+M

-

Tasta Delete 15

Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

Medicină Dentară– Tema Power Point

3. Rularea unei prezentări electronice
Rularea (reprezentaţia) unei prezentări electronice se poate face pe: o Ecranul monitorului unui computer personal; o Ecranul de proiecţie dintr-o sală de conferinţe – în acest caz fiind necesară prezenţa unui aparat special, numit video-proiector, care preia semnalul din PC şi proiectează imaginile pe ecranul de proiecţie; o Pe un site web – de pe care prezentarea se va tot pe ecranul PC-ului. Pentru ca rularea să înceapă mai repede şi mai simplu, este recomandat ca prezentarea să fie salvată în format executabil (Opţiunea Pack To Go), astfel nemaifiind necesară deschiderea din programul Power Point şi nici prezenţa acestui program în varianta sa completă în computerul de pe care se face rularea (este necesar însă, ca în computerul respectiv să existe un Power Point Viewer).

4. Bibliografie
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Informatică Medicală - Note de curs pentru Colegii”, Elena Podoleanu - Editura Tehnoplast Company SRL, Bucureşti, 2004 Informatică Medicală, Elena Podoleanu – Editura Tridona, Olteniţa, 2002 Microsoft Power Point Quick Reference Office Online - Microsoft Microsoft PowerPoint 2000 Manual –Microsoft http://192.168.0.100 – site Intranet, Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică, Facultatea de Medicină Dentară, UMF “Carol Davila”, Bucureşti http://stoma.rdsnet.ro – site Internet, Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică, Facultatea de Medicină Dentară, UMF “Carol Davila”, Bucureşti

Temă Practică Să se realizeze o prezentare PowerPoint care sa conţină ca schelet cv-ul personal , având inserat si tabelul si bioritm-ul, existând posibilitatea utilizării de fotografii proprii în cadrul prezentării. În vederea notării maxime se va puncta: utilizarea efectelor de animaţie si tranziţie utilizarea şabloanelor predefinte utilizarea miniaturilor din Clip Art utilizarea de imagini pe fundal(background) inserarea de muzică în cadrul prezentării inserarea de obiecte multimedia(clip-uri) în cadrul prezentării originalitatea realizării Fiecare prezentare trebuie sa aibă minimum 10 diapozitive complete

Suport pentru lucrări de laborator pentru studenţi la disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică 2008

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful