Fasering van teamwork training

Kiezen, implementeren en borgen van teamwork training in de zorg. Enkele kritische vragen en succesfactoren naar o.a.: Salas (2009) FASE 1 - VOORBEREIDING
1. Is de teamwork training in lijn met doelstellingen, waarden en normen van de organisatie? Vooraf duidelijke definiëren concrete en meetbare trainingsresultaten. 2. Is er voldoende draagvlak op alle niveaus? Draagvlak bij alle belangrijke formele en informele leiders. Teamwork competenties worden met voorbeeldgedrag door (top)management uitgedragen. (Lijn)management is verantwoordelijk voor training(resultaten). 3. Is juiste leider(schap) in het team aanwezig? Trekkersrol ligt bij enkele enthousiaste (o.a. medisch) zorgleiders. Management neemt actief deel aan (discussies over) teamwork training. 4. Zijn verwachtingen met iedereen goed afgestemd? Naar alle betrokkenen duidelijk communiceren van trainingsprogramma: programma-inhoud, -planning en aanpak en verwachtingen, rollen en verantwoordelijkheden. Drijfveren, voordelen en beoogde resultaten van de training zijn voor iedereen duidelijk.

FASE 2 - SAMENSTELLING TRAINING & IMPLEMENTATIE
1. Is er voldoende ondersteuning in tijd, mensen, middelen en aandacht? Optimale sturing o.b.v. plan, planning en begroting, inclusief vacatiekosten deelnemers. Zo nodig extra ondersteuning voor trainers/coaches en externe hulp of advies. 2. Kan teamwork direct worden toegepast op de werkvloer? Creëren van mogelijkheden om nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag bij voorkeur direct in het werk toe te passen. Creëren van positieve sfeer t.o.v. nieuwe / verbeterde teamwork. 3. Wie geven de training? Werken met externe trainers kent voordelen; echter: zij gaan weer weg. Training van ‘binnenuit’ helpt bij borgen van trainingseffecten. Train-de-trainer - bijvoorbeeld door extra opleiding van team- of afdelingshoofden.

©

Wacomed BV, 2009

Bladzijde 1.

goed doordachte strategie (bewaakt door teamleiders/management) en praktische afspraken en technieken. Wouter Keijser info@teamshopp. 2009 Bladzijde 2. . die goed aansluiten op werkzaamheden van teamleden. Hoe worden trainingseffecten over langere termijn geborgd? Continue herhaling van teamwork competenties in het dagelijks werk vergt: geduld. veiligheidsaspecten.FASE 3 – EVALUATIE EN BORGING 1. 2. efficiëntie zorgprocessen. Aandacht voor gedragsevaluatie in primaire proces. Bijvoorbeeld effecten op teamcultuur/-klimaat. medewerkerverloop. (teamwork)kennis. Wordt effect(iviteit) van teamwork training op verschillende niveaus gemeten? Bij voorkeur werken met gevalideerde meetinstrumenten.nl © Wacomed BV. Evaluatie trainingseffect vormt input voor eventuele vervolgtraining. patiënt-/medewerkertevredenheid.

Voorbeeld teamwork – Simulatie trainingen Op verschillende plaatsen wordt in Nederland simulatie.m. Wenckebach Instituut (www. De meest recente ontwikkelingen op dit gebied worden gestimuleerd door de opkomst van ICT en internet: ‘serious gaming’ wordt in de zorg toenemend toegepast voor (simulatie)training. verpleegkundigen en andere professionals oefenen daarbij hun vaardigheden in een gecontroleerde en setting van een zogenaamd skills center. © Wacomed BV. Het is niet ondenkbaar dat de huidige trends van ‘goed werkgeverschap’ (aantrekken en behouden medewerkers). artsen.nl).nl). Steeds meer commerciële CRM-aanbieders (niet zelden ex-luchtvaart/-defensie medewerkers) richten zich met uiteenlopende trainingen op de zorg.a. 2009 Bladzijde 3.het effect ervan vooralsnog onzeker. ondernemerschap en marktwerking (o. samenwerking en communicatie/taalgebruik en door deze (voortdurend) te trainen. efficiëntie) zorgbestuurders en -managers in de richting van allerlei organisatieadviesbureaus drijft. CRM is daarmee gericht op ‘threat and error management’ (daarom ook wel ‘crisis resource management’) en is o.wenckebachinstituut. .en OK-teams. geschikt voor SEH. cultuur en klimaat. die aansprekende producten hebben voor het optimaliseren van vitaliteit. Uitgangspunten van CRM: door duidelijke afspraken te maken over (gestandaardiseerde) technieken voor omgang. De keuze hierin is enorm . Voorbeeld teamwork training – Trainingen cultuur en klimaat De Nederlandse trainingsmarkt heeft een omvang van vele tientallen miljoenen euro’s per jaar. Skills & Simulatie Lab van het UMC St Radboud (www. Studenten.Voorbeeld teamwork training – Crew resource management Crew resource management (afgekort: CRM) werd eind jaren zeventig van de vorige eeuw in de luchtvaart ontwikkeld om communicatie en samenwerking van cockpitbemanning te verbeteren. Naast veel enthousiasme voor de simulatietrainingen wordt door verschillende (ook Nederlandse) onderzoekers nog hard gezocht naar bewijs voor effectiviteit van simulatie en toepassingsmethoden van deze vorm van (team)training.umcn. Enkele voorbeelden zijn: Medisch Training en Simulatie Center (www.nl). wordt in stressvolle situaties veiliger en effectiever samengewerkt.metscenter.en vaardigheidsonderwijs en – trainingen georganiseerd.

Creëren van positieve sfeer t. Training van ‘binnenuit’ helpt bij borgen van trainingseffecten.a.o. inclusief vacatiekosten deelnemers. rollen en verantwoordelijkheden.b. 6. . middelen en aandacht? Optimale sturing o.v. waarden en normen van de organisatie? Vooraf duidelijke definiëren concrete en meetbare trainingsresultaten. Zijn verwachtingen met iedereen goed afgestemd? Naar alle betrokkenen duidelijk communiceren van trainingsprogramma: programma-inhoud. 6. implementeren en borgen van teamwork training in de zorg Enkele kritische vragen en succesfactoren naar o. Kan teamwork direct worden toegepast op de werkvloer? Creëren van mogelijkheden om nieuwe kennis. Is er voldoende draagvlak op alle niveaus? Draagvlak bij alle belangrijke formele en informele leiders.Samenstelling training & implementatie 4. 2009 Bladzijde 4. mensen.bijvoorbeeld door extra opleiding van team. 5. (Lijn)management is verantwoordelijk voor training(resultaten). planning en begroting. Train-de-trainer . -planning en aanpak en verwachtingen. medisch) zorgleiders.Voorbereiding 5. plan. Drijfveren. Is de teamwork training in lijn met doelstellingen.v.: Salas (2009). Is juiste leider(schap) in het team aanwezig? Trekkersrol ligt bij enkele enthousiaste (o. 7. voordelen en beoogde resultaten van de training zijn voor iedereen duidelijk. Fase 2 . echter: zij gaan weer weg. nieuwe / verbeterde teamwork.a. Fase 1 . Wie geven de training? Werken met externe trainers kent voordelen. © Wacomed BV. Teamwork competenties worden met voorbeeldgedrag door (top)management uitgedragen. Is er voldoende ondersteuning in tijd. 8.of afdelingshoofden. vaardigheden en gedrag bij voorkeur direct in het werk toe te passen. Management neemt actief deel aan (discussies over) teamwork training.Fasering van teamwork training programma Kiezen. Zo nodig extra ondersteuning voor trainers/coaches en externe hulp of advies.

efficiëntie zorgprocessen. Aandacht voor gedragsevaluatie in primaire proces. patiënt-/medewerkertevredenheid. Hoe worden trainingseffecten over langere termijn geborgd? Continue herhaling van teamwork competenties in het dagelijks werk vergt: geduld. Evaluatie trainingseffect vormt input voor eventuele vervolgtraining.Fase 3 – evaluatie en borging 3. 4. medewerkerverloop. © Wacomed BV. (teamwork)kennis. WK – 2010. Bijvoorbeeld effecten op teamcultuur/-klimaat. veiligheidsaspecten. Wordt effect(iviteit) van teamwork training op verschillende niveaus gemeten? Bij voorkeur werken met gevalideerde meetinstrumenten. . 2009 Bladzijde 5. die goed aansluiten op werkzaamheden van teamleden. goed doordachte strategie (bewaakt door teamleiders/management) en praktische afspraken en technieken.

. 2009 Bladzijde 6.© Wacomed BV.