You are on page 1of 1

Test de verificare a cunoştinţelor asimilate

1) Completaţi spaţiile libere:

Trezoreria reprezintă ansamblul …………………şi……………….….de care


dispune o unitate.

Cu ajutorul contului 5311 se ţine evidenţa……………aflat în casierie, precum şi


a…………..

2) Notaţi cu A sau F urm[toarele afirmaţii:

Dacă nivelul încasărilor este mai mare decât nivelul plăţilor, atunci soldul final al
contului 5121 este SFC.

Lichidităţile monetare sunt reprezentate de numerarul din casierie, disponibilul la


bănci şi avansuri de trezorerie.

Operaţiunile în numerar sunt limitate prin lege. 5.000 pentru un furnizor şi nu mai
mult de 10.000 pe zi.

3) Realizaţi corespondenţa dintre coloana A şi coloana B:

A B
Plată furnizori în numerar 421= 5311
Plată salarii 5311= 707
Încasări din vânzarea mărfurilor 401 = 5311