You are on page 1of 1

Centro Educacional San Andrés

Educación Matemática
Profesora Carolina González
FICHAS DE CÁLCULO MENTAL
SEPTIEMBRE

Nombre: _____________________________________________ Curso: 2do A

DÍA NOTA
250 + 0 200 +70 50+100 300 + 100 180 - 10 300 +100 130 - 30

8-2 30 - 30 7+3 18 + 0 92 - 2 40 + 10 20 + 20

6+1 110 +15 61 + 7 18 + 30 100 - 50 45 - 44 82 + 2

22 - 3 80 + 1 36 - 6 470 + 20 220 - 10 500 - 200 18 - 2

150- 20 6+3 350 + 40 510 + 80 69 - 3 90 - 30 500+ 40

40 - 10 20 + 20 30 - 10 340 - 40 60 + 30 80 -10 90 + 0

2 + 20 400+ 20 20 - 20 200 - 100 63 - 2 41 + 9 50 +12

19 + 1 170 + 2 180 + 100 33 - 10 250 - 100 70 - 20 70 + 20

18 - 4 50 + 9 60 + 100 87 - 7 98 - 0 520 + 50 71 – 1

Nota final acumulativa mes de septiembre