You are on page 1of 16

DE GROOTSTE KRANT VAN NEDERLAND maandag 27 augustus 2018| Editie: NL metronieuws.

nl | metro | metro | metro | snapmetro | metro nederland

iPhone 8
10 GB &
100 minuten

€37 p.m.

Totale toestelkosten: € 528,- Eenmalige betaling: € 0,- Totaal kredietbedrag: € 528,- Termijnbedrag: € 22,- Duur overeenkomst: 24 mnd Vaste rente/JKP: 0%
De standaardinformatie over het toestelkrediet vind je op mobiel.nl/ilt - Krediet aangeboden door Tele2 Finance B.V., Wisselwerking 58, 1112 XS Diemen

Hollands
feestje
Max Verstappen
heeft van de
Grote Prijs van
België een
Nederlands
feestje gemaakt.
PAGINA 2

VANDAAG OP METRONIEUWS.NL
Jan Joost Ook zonder
droomt van catsuit is
een eigen Serena een
talkshow superheld
We zijn voor
#freethenipple,
maar zonnen
PAGINA 10 PAGINA 8 met topje
metronieuws.nl
2 maandag 27 augustus 2018

ARGUS Extreem koude nacht op de camping

JOHN MCCAIN
OVERLEDEN
De Amerikaanse senator
John McCain van Arizona
is zaterdag op 81-jarige
leeftijd overleden. De
Republikeinse politicus,
die geregeld stevige
kritiek had op president
Donald Trump en met de
Democraten mee stemde,
was al geruime tijd ernstig
ziek. „Toen hij overleed
waren zijn vrouw Cindy en
WAALWIJK EERT VAN DER WEIJDEN hun familie bij de senator
aanwezig. Ten tijde van
De opbrengst van de zwemtocht die Maarten van der Weijden
zijn dood heeft hij de
vorige week maakte, is opgelopen naar een bedrag van
Verenigde Staten van
4.311.810,72 euro. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens
Amerika zestig jaar trouw
de huldiging van Van der Weijden in zijn woonplaats Waal-
gediend”, luidt de verkla-
wijk. Daarmee is de teller met bijna een miljoen euro opgelo-
ring uit Washington.
pen sinds afgelopen woensdag, toen de opbrengst nog stond
op 3,5 miljoen euro.

GETTY IMAGES

INHAALRACE BRENGT
VERSTAPPEN OP PODIUM

Verstappen geniet van
Oranjefans op tribune vende positie. „Maar gelukkig de het nog even maar merkte
METRO kon ik wegblijven van de chaos dat zijn Ferrari veel meer scha-
nieuwsredactie@metronieuws.nl bij de start”, doelde hij op een
grote crash met Kimi Räikkö-
de had opgelopen. De Red Bull
van Ricciardo verloor een vleu-
‘Ik ben heel tevre-
nen en Daniel Ricciardo als gel, hetgeen hem een achter- den. De auto heeft
Max Verstappen heeft van de voornaamste slachtoffers. stand van twee rondjes kostte
Grote Prijs van België een Ne- „Daarna haal ik Ocon en Perez voordat hij na 31 ronden hele-
het goed gehou-
derlands feestje gemaakt. Voor in en kon ik na tien of twaalf maal uitviel. Omdat Valtteri den.’
het oog van tienduizenden ronden mijn eigen race rijden. Bottas achteraan moest starten
Oranjefans op de tribune langs Ik had niet de snelheid van Vet- vanwege een gridstraf lonkte
het circuit van Spa-Francor- tel en Hamilton. Meer zat er plotseling de derde plaats voor Max Verstappen
champs bekroonde hij een ge- niet in.” Verstappen.
slaagde inhaalrace met de der- Nico Hülkenberg remde te Verstappen had genoten van achter me. Maar ik ben heel te-
de plaats, achter de winnaar Se- laat voor de eerste bocht en de tienduizenden Nederlan- vreden. De auto heeft het goed
bastian Vettel en wereldkampi- botste zo hard op de wagen van ders op de tribunes van het cir- gehouden.”
oen Lewis Hamilton. Fernando Alonso dat de Span- cuit van Spa-Francorchamps. De Britse koploper van het
Max Verstappen was na af- jaard over de bolide van Char- Meer dan een derde plaats kon WK-klassement zag Vettel zijn
loop dik tevreden met zijn der- les Leclerc vloog. Voor de drie hij ze niet bieden. „Ik hoopte achterstand tot zeventien pun-
de plaats. „Dit was wel het hoofdrolspelers van de specta- nog even dat het ging regenen. ten verkleinen, met nog acht
maximaal haalbare”, conclu- culaire crash was de race met- Dat had de race misschien nog races te gaan. Verstappen pas-
deerde hij op de afsluitende een afgelopen. Maar er waren spannender kunnen maken”, seerde zijn ploeggenoot Ricci-
persconferentie van de race. meer slachtoffers. Kimi Räik- zei de Nederlander. „Nu reed ardo en is nu de nummer vijf
Verstappen startte van de ze- könen reed lek. De Fin probeer- niemand vlak voor me of vlak van de ranglijst.
metronieuws.nl
maandag 27 augustus 2018 3
ANP

Vandaag op
metronieuws.nl

Achter de schermen bij
Jan Joost van Gangelen
Hoe bereidt Jan Joost van Gangelen zich voor op de uitzending van De
Eretribune? Hoe ziet de studio eruit? Wie zijn zijn steun en toeverlaat?
NEDERLANDER IVO T. AANGEHOUDEN De presentator geeft op metronieuws.nl een rondleiding achter de
schermen in de catacomben van FOX Sports. Bekijk het vanaf 7.30 uur
via metronieuws.nl/video.
NA SCHIETPARTIJ IN HET BELGISCHE SPA
Veel
gelezen

Verslagenheid na 1 Man gebruikt GHB en
stopt vijftien eieren in zijn
anus
2 Kouderecord verbroken

dood van politieman
in frisse nacht
3 Agent doodgeschoten in
Spa, Nederlander aange-
houden
4 Seksclub Hengelo dicht
na aantreffen 12-jarige
5 Kun je iemand laten
De Nederlander die is aange- nimeren. geloven dat hij onzichtbaar
houden vanwege mogelijke be-
trokkenheid bij een dodelijke
Volgens het parket heeft de
politie de bestuurder van het
‘Diep respect voor is?

schietpartij in Spa, maakte
deel uit van een groepje Neder-
voertuig al verhoord. Hij is in
shock. Hij kon niets vertellen
PREMIER deze agent, een
moedig mens, zo-
REAGEERT
420
landers die de toegang zou zijn over de identiteit van de schut-
geweigerd tot een café. Dat ter omdat alles achter zijn rug als alle politie-
meldde het parket van Luik gis-
tern op basis van de eerste on-
gebeurde.
Een tweede agent heeft te- GESCHOKT mensen die altijd
derzoeksresultaten. ruggeschoten toen op zijn col-
De Belgische premier
die stap naar vo-
De politie werd opgeroepen lega werd geschoten. De Neder-
en controleerde daarbij het landse verdachte is daar moge- Charles Michel heeft ren zetten.’ Het bericht over de outfit van Serena Williams op tennistoernooi
voertuig waarin de Nederlan- lijk bij gewond geraakt. geschokt gereageerd Roland Garros leverde meer dan vierhonderd likes op via Facebook. De
ders zaten. Volgens het parket De politie pakte de Neder- op de dodelijke Minister Ferd Grapperhaus organisatie vindt de zwangerschapsoutfit getuigen van weinig respect
werd de politieman, hoofdin- lander op in de bossen. Hij zou voor het spel en de omgeving. Populairste reactie was die van Kelly
schietpartij in Spa. Vogel: „Nee, je mag alleen een kort rokje aantrekken. Anders kunnen
specteur Amaury D., doodge- gewond zijn aan zijn buik. „Een aanval op een
zei Houssa. Hij liet zich niet uit
schoten door een van de passa- Waarschijnlijk gaat het om een over het onderzoek naar de de oude geile mannetjes in het bestuur niet onder de rokjes gluren.”
giers. Het is nog niet duidelijk schotwond, aldus de bron te- agent in functie is een schietpartij.
of de opgepakte verdachte, Ivo gen Belga. aanval op onze demo- Minister Ferd Grapperhaus
T. ook de schutter is. Koning Filip van België en cratische samenle- (Justitie en Veiligheid) heeft
De toedracht van de schiet- minister van Binnenlandse Za- ving”, meldt de pre- zijn Belgische collega Jan Jam-
partij is nog onduidelijk. Aan- ken Jan Jambon hebben gister- mier, die zijn medele- bon gecondoleerd na de dood
vankelijk zou er zijn geschoten middag een bezoek gebracht ven betuigde aan de van de politieagent. „Sprake-
bij een verkeerscontrole, maar aan het politiecommissariaat nabestaanden van de loos over gewelddadige dood
volgens een bron van persbu- van Spa. De koning en de mi- omgekomen politie- van politieagent in Spa. Ik ben
reau Belga bleek dat de politie nister werden ontvangen door man.
in gedachten bij zijn vrouw en
was opgeroepen om in te grij- Joseph Houssa, de burgemees- kinderen. Heb mijn collega
pen bij een ruzie. De verdach- ter van Spa, en provinciegou- @JanJambon gecondoleerd.
ten zouden daarna een taxi verneur Herv Jamar. „Het is Diep respect voor deze agent,
hebben genomen. Bij de con- heel belangrijk om dergelijke een moedig mens, zoals alle po-
trole van dat voertuig werd het steun te ontvangen in deze litiemensen die altijd die stap
fatale schot gelost. Er is nog ge- moeilijke momenten. De poli- naar voren zetten”, twitterde
probeerd de politieman te rea- tie vormt een grote familie”, Grapperhaus. A N P

ANP

NS voorbereid op
35 miljoen reizigers hier een
NS heeft zich voorbereid op iedereen een zitplaats te bie- et e nlij
zo'n 35 miljoen reizigers in sep- den. De hogesnelheidslijn tus- p vr
tember. Deze maand is traditie- sen Rotterdam en Schiphol is
getrouw de drukste maand van met 19 procent de snelst groei-
het jaar omdat forensen terug ende verbinding. De drukste
zijn van vakantie en de univer- trein wordt per direct uitge-
siteiten weer open gaan. breid van zes naar negen rijtui-
De verwachting is dat het gen. Vanaf december breidt NS
vooral op het station Amster- hier ook het aantal treinen uit

GL ANZENDE LOKKEN
dam Zuid druk zal zijn door de van vier naar vijf per uur.
nieuwe Noord-Zuidlijn. Het Ook veel andere drukke trei-
aantal reizigers in de spitstrei- nen rijden op de maximale
nen kan door de nieuwe lijn lengte. Maar de NS adviseert e bos lange lokken. Het
met 10 procent groeien. Het spitsreizigers om de drukte-in- Veel vrouwen dromen van een volumineuz
t veel te traag en je punten splitten voor ze de
spoorbedrijf rijdt met treinen dicator van de reisplanner-app probleem? Je haar groei je tips hoe je het wel voor
en. Metr o geeft
met de maximaal mogelijke te raadplegen om zo te zien gewenste lengte bereikt hebb
elkaar krijgt, via metronieuws.nl/lifestyle
.
lengte, maar dat zal naar ver- welke treinen druk of rustiger
wachting niet genoeg zijn om zijn. A N P
metronieuws.nl
4 maandag 27 augustus 2018

BEN JIJ EEN REGELA
DAN IS DIT JE IDEAL
Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met
verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: hoe is
het om te werken als virtual assistant?
CLAARTJE VOGEL

„Onze beroepsgroep is nu een sidekick, zoals Robin van Bat- ’meer virtueel’ gaan werken.
booming business”, zegt Patty man. Hij ondersteunt je, denkt Volgens Golsteijn zijn er
Golsteijn (34). Zij was acht jaar met je mee en zorgt dat jij je grofweg twee soorten mensen
geleden een van de eerste virtu- kunt richten op waar je goed in die VA worden: voormalig se-
al assistants (VA’s) in Neder- bent.” cretaresses en jongeren die
land. Ze vertelt dat het beroep Ze had zoveel werk, dat ze vrijheid willen en zich niet
toen al populair was in de Ver- het platform Regelhelden be- kunnen vinden in één vacatu-
enigde Staten en de Filipijnen. gon. In het begin deelde ze het re. Tijdens een VA-opleiding le-
Golsteijn werkte twee jaar in werk met vier andere assis- ren zij vooral welke vaardighe-
loondienst op een hogeschool, tants, inmiddels is het een web- den ze kunnen aanbieden als
maar het was niks voor haar site waar meer dan tweehon- VA en hoe ze het best kunnen
om elke dag precies tot vijf uur derd VA’s zich aanbieden. Dat werken als zelfstandig onder-
op kantoor blijven zitten. Ze het aantal virtuele assistenten nemer. Oprichter Thamara Zijl-
wilde meer vrijheid en begon stijgt blijkt ook uit het feit dat stra (31) van opleiding Blueber-
voor zichzelf. VA-opleiding Blueberry Dyna- ry Dynamic omschrijft het gro-
„Het was de beste beslissing mic sinds 2014 honderden te voordeel van het beroep: „Je
die ik ooit heb genomen”, zegt mensen heeft opgeleid. Ook de hebt alle vrijheid, kiest het
ze. „Mensen die ik kende van Academie voor Virtueel Profes- werk dat je zelf het leukste
mijn oude baan kwamen op me sionals heeft inmiddels een vindt en het belangrijkste na-
af met verschillende projecten. flinke database van assisten- tuurlijk: jij bepaalt zelf hoeveel
Het waren veel regelprojecten ten. Het is lastig om lastig te be- uur je werkt, wanneer je werkt
en ik kwam er al snel achter dat palen hoeveel VA’s er precies en vooral waar je werkt.”
dat echt mijn talent is.” zijn in Nederland, want het is Sommigen combineren hun
Golsteijn regelde allerlei za- geen beschermd beroep. Ver- werk met reizen en werken
ken voor verschillende op- der heeft niet iedereen een op- vanaf zonnige locaties, ande-
drachtgevers. In haar eigen tijd leiding en dat hoeft ook niet. ren werken juist het liefst thuis
en meestal vanuit huis. Ze ont- Als je bijvoorbeeld goed bent in om zoveel mogelijk tijd aan
dekte dat er een naam voor is: organiseren en agendabeheer, hun gezin te kunnen besteden.
virtual assistant. „De grootste online marketing of project- Bijna alle Nederlandse virtueel
misvatting is dat een virtual as- management kun je je dien- assistenten zijn vrouwen en
sistant een hulpje is dat alle sten online aanbieden. Sommi- dat komt deels doordat het een
stomme klusjes doet”, zegt ze. ge virtual assistants werkten al beroep is waarbij je makkelijk
„Je kunt je VA beter zien als je in loondienst en zijn later je werk en zorg voor kinderen
metronieuws.nl
maandag 27 augustus 2018 5

TOP 5
RO STA

• MET

RT
Begin jij in september aan een nieuwe baan?

• ME T
Vijf tips die je in no-time doen integreren op je
volgende werkplek.

RT
AAR?
RO STA
Zoek een 1
buddy
De eerste dagen in
een nieuwe omgeving

LE JOB
zijn altijd onwennig,
daarom kan het geen
kwaad om een mentor
of buddy te zoeken die
je een beetje onder-
steunt. Hij of zij kan je
sneller thuis doen
voelen, je helpen met
praktische vragen over
het reilen en zeilen
van het bedrijf.

Wees vrolijk
en nieuwsgierig
Je werkt misschien met
een klein team samen,
neem dus zeker de
moeite om je collega’s
goed te leren kennen.
Vraag wie ze zijn en wat
hen bezighoudt. Wie
weet ontdek je wel een
gemeenschappelijke
interesse. Voor je het
weet heb je er een
leuke vriend of
2 vriendin bij.

Doe mee aan 3
groepsactiviteiten
Ben je eerder een
verlegen type? Trek
dan toch je stoute
schoenen aan en ga
mee naar een borrel of
een ander sociaal
evenement. Het toont
dat betrokken bent en
je collega’s beter wil
leren kennen. Boven-
dien kan je zo de
stress van je job even
achter je laten.

Wees
ruimdenkend
Elk bedrijf heeft zo zijn
kunt combineren. Golsteijn: voor vijf uur per maand. En er eigen gewoontes. Sta dus
„Daarnaast denk ik dat het be- zijn ook ondernemers die een open voor alle raad die je
roep ook gewoon meer past bij assistent alleen inhuren voor op je eerste werkdag
hoe het vrouwelijk brein projecten, bijvoorbeeld evene- meekrijgt. Jouw ideeën
werkt. Over het algemeen zijn menten. zullen misschien niet
vrouwen goed in snel schake- Werken als zelfstandig assis- onmiddellijk rijmen met
len en overzicht houden.” tent heeft ook nadelen. Net als dat van je collega’s, maar
Virtueel assistenten zijn zelf iedere andere zzp’er heb je wei- sommige dingen kan je
zzp’ers en worden ook vooral nig zekerheid en moet je zelf niet veranderen. Probeer
ingehuurd door andere zelf- zorgen voor zaken als pensi- je dus ruimdenkend op te
standig ondernemers, vertelt oenopbouw. Daarnaast moet je stellen.
Golsteijn. „Bijvoorbeeld advo- goede afspraken maken met je
caten, coaches of architecten klanten. „Bijvoorbeeld over ta- 4
die voor zichzelf zijn begon- rieven of de manier waarop je
nen. Met hun overvolle agen- opdrachten krijgt. Als je klant
da’s hebben ze geen tijd voor bijvoorbeeld verwacht dat je 24
bijvoorbeeld hun eigen websi- uur per dag direct taken uit-
te of agenda- en relatiebeheer.
Verder is bijvoorbeeld online
voert, dan is het gedaan met je
vrijheid.” Toon 5
marketing belangrijk voor on- Hoe toekomstbestendig is gedrevenheid
dernemers, maar niet iedereen dit beroep? Het lijkt erop dat Je bent aangenomen
is daar goed in. Dan kun je daar menselijke virtueel assisten- met een reden. Toon
een assistent voor inschake- ten concurrentie krijgen van dus wat je waard bent
len.” robots als Google Assistent en en waar je kwaliteiten
Een VA kost ondernemers Siri. „De komende tijd hoeven liggen. Je gedreven-
zo’n 40 tot 55 euro per uur, af- we ons nog geen zorgen te ma- heid en inzet zullen je
hankelijk van het soort taken ken”, denkt Golsteijn. „Boven- integratie alleen maar
en het ervaringsniveau van de dien biedt technologische ont- bevorderen.
VA. Het verschilt hoeveel uur wikkeling voordelen voor VA’s.
een assistant werkt voor een Zij kunnen hun werk beter en
opdrachtgever. De ene onder- sneller doen door online tools
nemer huurt een VA in voor te koppelen.”
vijftien uur per week, de ander
metronieuws.nl
6 BRANDED CONTENT
maandag 27 augustus 2018

IN SAMENWERKING MET ASUS

8x musthaves voor het
nieuwe studiejaar
Nieuwe studie, nieuwe spullen. Heb jij alles al om dit jaar vlekkeloos te laten verlopen en keihard te studeren? Voor als je misschien nog iets
vergeten bent, helpen wij je ’n handje met acht musthaves om goed voorbereid aan het nieuwe studiejaar te kunnen beginnen. METRO

1 2 3

DAILY PLANNER PORTABLE CHARGER THERMOSKAN
Koop een papieren agenda. Een grote, dikke of Niets vervelender dan na een lange dag college Coffee to go is duur voor de gemiddelde
kleine: het maakt allemaal niet uit. Goed plan- met een lege telefoon in de trein te zitten. Zorg student. Reken maar eens uit: iedere dag
nen, plannen en nog eens plannen is essentieel er daarom voor dat je altijd een portable charger ‘even 3 euro voor een cappuccino neerleggen’,
om niet achter de feiten aan te lopen en - niet bij je hebt om verveling te voorkomen. Enneh... dat tikt behoorlijk aan. Koop daarom een
onbelangrijk - je tentamens in één keer te halen. niet vergeten op te laden, hè! goede thermoskan die je ’s ochtends vult en
bespaar héél veel euro's.

4 5
DIGITAAL GEMAK
Een goede laptop en fijne telefoon zijn onmis-
baar voor al je huiswerk, deadlines, opdrachten
FIJNE WERKPLEK THUIS en de communicatie met studiegenoten en
leraren. Tip: met de ZenFone 5 en ZenBook S van
Asus ben je sowieso verzekerd van goede spul-
Een studieplek vinden is een behoorlijke opgave.
len. De smartphone staat bekend om z’n lange
Studenten zijn dagelijks op zoek naar een plekje,
batterijduur. Heb je nog geen rugtas om je
waardoor het (vooral tijdens tentamenweken)
laptop in mee te nemen? Ook daarvoor kun je bij
extréém druk is op school. Zorg ervoor dat je
Asus terecht, want je krijgt er eentje gratis bij
thuis een fijne plek hebt om te werken zodat je
aankopen tijdens de terug naar school-campag-
hier altijd op kunt terugvallen.
ne Back to Reality. Tip 2 voor de student: Asus
heeft een eenmalige gratis data-herstelservice
bij een ongeluk in het eerste jaar. Denk aan
waterschade, het per ongeluk verwijderen van
bestanden of virussen.

6 7 8

KOPTELEFOON / OORTJES MARKEERSTIFTEN TOESLAGEN CHECK!
Afleiding is funest voor je concentratie. Op je Shit! Weer wat vergeten?' Altijd handig: voor- Weet voor de start van het studiejaar waar je
studie lopen er altijd wel mensen rond die een kom verrassingen en gebruik markeerstiften. recht op hebt en zorg ervoor dat je alle toesla-
praatje willen maken. Zorg er daarom voor dat je Markeer de belangrijkste momenten in je agen- gen checkt. Huurtoeslag, zorgtoeslag, eventuele
altijd een koptelefoon of oortjes in je tas hebt da en de belangrijkste zinnen uit je boek, zodat studiefinanciering: niets is voor de student
zitten en zonder je af wanneer je dat nodig je niet voor die verrassingen komt te staan. vervelender dan geld mislopen. Wij snappen ook
vindt. Handig nummero twee: je kunt alles in één wel dat je dat liever aan 'andere dingen' uit-
oogopslag zien. geeft.
metronieuws.nl
maandag 27 augustus 2018 7

Column
LARS
Schaam je nooit voor wie je bent
VAN DER WERF De afgelopen weken heb ik me jochie kwam ik van een keuri- lange en hele volle bussen.
vanwege dat ik gevraagd was ge middelbare school plotse- Overweldigend, herinner ik
COLUMNIST op te treden op verschillende ling in de wereld van treinrei- me. Toen ik in Utrecht optrad
introductieweken in de stu- zen, bier, sigaretten, veelal vorige week stelde één van de
dentensteden veel onder de vage medestudenten en voor studenten me een vraag die ik
nieuwe lichting studenten mijn gevoel allemaal enorm wel vaker heb gehoord. ‘Welk
begeven. Jongens en meisjes serieuze dingen terecht. Als je advies zou u uw jongere,
van zeventien jaar die de zeventien bent schaam je je zeventienjarige zelf geven?’ Ik
schuchterheid hebben van nog deels voor wie je bent. Ik wist het wel. Schaam je nooit
iemand die bang is aangere- had zo’n slungelig lijf. Ik had voor wie je bent! Doe vooral
den te worden op een zebra- ook nog wel eens een puistje. wat goed voelt. Die schaamte
pad. De onzekere, voorzichtige Ik vond mezelf niet altijd even is nergens voor nodig. Ieder-
manier van lopen die je bij van cool. En ik was nog zo verdom- een die aan zo’n studie begint
die kleine hondjes ziet. De de jong. Dan weet je niets. is net zo zenuwachtig als jij.
grote stad, de nieuwe mensen, Dan lijken oudere studenten Hoe cool ze ook doen, hoe
de grote verandering en dan nog heel erg op zekere, de nonchalant ze ook overkomen,
die slungelige lijven, nog net wereld kennende figuren, voor iedereen is het een ont-
niet helemaal volgroeid, die terwijl ze eigenlijk net zo zijn zettend spannende aangele-
daar geen raad mee weten. als jij. Ik ging studeren in genheid. Schaam je niet, zou ik
Een aandoenlijk en mooi Utrecht. Een bruisende stad dus mijn zeventienjarige zelf
gezicht, vond ik. vol corpsballen, mooie meisjes gezegd hebben. Dan was het
Ik herinner me die tijd ook op fietsen en een (toen ook al) allemaal heel misschien wat
nog goed. Als zeventienjarig enorm groot station, met rare makkelijker geweest.

Nederland is wereldkampioen
in productie xtc en amfetamine
Nederlandse drugscriminelen Volgens de onderzoekers
hebben vorig jaar miljarden vormen synthetische drugs
verdiend aan de productie van
synthetische drugs. Volgens
een onderzoek van de Politiea-
cademie bedraagt de uiteinde-
een nationaal probleem met
internationale consequenties
voor de positie en het imago
van Nederland. „Het is alleen
18,9
lijke straatwaarde van in 2017 met voldoende, volhardende
in Nederland geproduceerde en toegewijde capaciteit en een Nederlandse drugscriminelen
xtc en amfetamine wereldwijd constant brede internationale IN DE DRUGSSCENE WORDT MEER hebben vorig jaar voor
18,9 miljard euro. aanpak te bestrijden. Daaraan miljarden verdiend aan de
Dit bedrag, hoger dan de heeft het de afgelopen jaren productie van synthetische
jaaromzet van bedrijven als ontbroken”, concluderen ze. OMGEZET DAN BIJ PHILIPS OF AH drugs. Ze produceerden voor
Philips en Albert Heijn, is te be- De mondiale toppositie is een straatwaarde van minstens
schouwen als de bijdrage van onder meer te verklaren omdat 18,9 miljard euro aan xtc en
Nederlandse synthetische- Nederland vanwege de ligging amfetamine.
drugscriminelen aan de illega- en infrastructuur een ideaal
le wereldeconomie. Een flink vestigingsklimaat heeft voor
deel van dat bedrag - geschat criminelen. Ook de tolerante
wordt zo’n 3 tot 5 miljard - ver- houding ten opzichte van ge-
dwijnt in de zakken van de Ne- bruik en productie van synthe- die Nederland daarin speelt.
derlandse drugscriminelen tische drugs speelt een belang- Hij vindt het „schokkend als je
zelf, aldus het onderzoek on- rijke rol. Er zijn te weinig agen- het zo bij elkaar ziet.” Hij zegt
der leiding van Pieter Tops. Hij ten die strafrechtelijk onder- zich bewust te zijn van de „be-
is hoogleraar bestuurskunde zoek verrichten, waardoor de schamende positie” die ons
aan de Universiteit van Tilburg pakkans laag is. En de straf- land inneemt op de internatio-
en lector politie en openbaar maat is laag. nale ranglijst van drugs produ-
bestuur aan de Politieacade- De georganiseerde drugscri- cerende landen.
mie. minaliteit leidt echter tot veel „Ik ben van de urgentie
Voor het eerst is berekend geweld. De brede aanpak ervan doordrongen. Hier moeten we
wat er in Nederland wordt ver- zou volgens de onderzoekers enorm op gaan inzetten, dat
diend aan de synthetische daarom topprioriteit moeten doen we en gaan we nog stevi-
drugs. De onderzoekers noe- zijn voor de regering. ger doen”, aldus de minister.
men 18,9 miljard een voorzich- Het rapport maakt volgens Het kabinet heeft extra geld en
tige schatting. Het bedrag ligt minister Ferd Grapperhaus capaciteit vrijgemaakt voor de
waarschijnlijk beduidend ho- (Justitie) de ernst duidelijk van aanpak van deze vorm van cri-
ger. de drugsproblematiek en de rol minaliteit, zegt hij. A N P

GLENNIS GRACE
SCHIT TERT OP SPEURDERS
EIGEN BODEM Erotiek Wil jij naar de VN
BERGEN OP ZOOM 06-82881978 Oude Stationsweg 43 www.
privehuisdreamgirls.nl nabij NS Station*SEXY DAMES GEZOCHT*
Klimaattop?
www.karins-home.nl mooie sexy meisjes op mooie kamers
7 dagen open 010-4362152 Rochussenstraat 99a Rotterdam
Word jongeren
Leuke meiden
met klasse vertegenwoordiger
gevraagd door mensenrechten en
White's veiligheid!
HOGE VERDIENSTEN
Zeer exclusieve club te
Rotterdam (intern mogelijk)
info@whites.nl
Tel. na 14u. 06-39719824
Tussen twee finales van Ameri- Westzeedijk 94 Rotterdam
ca’s Got Talent optreden in WWW.WHITES.NL
Woerden. Glennis Grace doet het 8131.02.558-3016 AG
gewoon. Het was Grace's tweede
optreden sinds ze vrijdagochtend Meld je uiterlijk 16 september aan via jongerenvertegenwoordigers.nl
op Schiphol was geland.
metronieuws.nl
8 maandag 27 augustus 2018

ANP

O.A. PIA DOUWES, JOHNNY KRAAIJKAMP & TONY NEEF IN
DÉ MUSICAL SENSATIE VAN 2018/2019

19 NOVEMBER 2018 T/M 31 MAART 2019
EXCLUSIEF IN 9 THEATERS

DE GROOTSTE ABBA SHOW TER
WERELD KOMT NAAR NEDERLAND

SERENA’S BLACK PANTHER-CATSUIT
NIET WELKOM OP ROLAND GARROS

zimngee
MET ALLE
MEGAHITS!

Zonder catsuit
4&5 LIVE IN AHOY
is Serena ook
APRIL ROTTERDAM
een superheld
graag in een fantasiewereld.
CIANA Dit is mijn manier om een su-
MAYAM perheld te zijn, want zo voel ik ‘Het voelt alsof dit
nieuwsredactie@metronieuws.nl
me als ik het aantrek.” Willi-
ams’ catsuit bedekte haar vol- pak alle vrouwen
De tenniswereld mag dan niet ledige lichaam dus waarom
zo dol zijn op de Black Panther- zou de organisatie dit ongepast
vertegenwoordigt
catsuit van Serena William, vinden in vergelijking met de die mentaal en
zelf maakt ze zich niet zo’n zor- traditionele tennisrokjes die
gen over het besluit van Roland veel meer huid laten zien? En fysiek veel hebben
Garros om de kleding te verbie- waarom zouden ze bepalen meegemaakt om
den. De organisatie vond de wat vrouwelijke atleten moe-
catsuit respectloos voor het ten dragen? Giudicelli zei sim- terug te komen en
spel en voerde daarom kleding-
voorschriften in. „Je moet res-
pelweg: „Soms kan je de grens
overschrijden” wanneer het
vertrouwen te heb-
pect hebben voor het spel en de aankomt op tennismode. ben in zichzelf.’
omgeving”, sprak de voorzitter Als een zwarte vrouw, in een
van de Franse tennisbond, Ber- hele witte sport, krijgt Willi- Serena Williams
nard Giudicelli. ams vaker kritiek op haar ui-
Afgezien van het eerbetoon terlijk. Ze zou een mannelijke dat het een kans voor mij is om
aan de vrouwen van Wakanda bouw hebben, ’te gespierd’ zijn een hele groep vrouwen te in-
uit de film Black Panther (Wa- of als zelfs man zijn geboren spireren.”
kanda forever!), diende haar puur omdat ze zo sterk is. Maar Williams stresst dan ook
Nike-catsuit een belangrijke over deze kracht wordt amper niet om het besluit van Roland
medische functie die nu over gesproken wanneer ze als kers- Garros. „Alles zal wel in orde
het hoofd wordt gezien. De 36- verse moeder weer in de arena komen. Ik denk dat ze wel we-
jarige Williams verkeerde vo- staat na een moeizame revali- ten dat er voor sommige zaken
rig jaar na de bevalling van datie. „Het is niet makkelijk medische gronden zijn.” Op so-
KOOR THE
NEW ROMANIAN CHOIR haar dochtertje Alexis Olympia om terug te komen na alles wat cial media krijgt de Ameri-
ORKEST THE INTERNATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA in levensgevaar door een ik heb meegemaakt en er zijn kaanse tennisster veel bijval
bloedprop. Bijna doodgaan zoveel andere vrouwen die het- van mensen die het besluit van
O.A. IN EINDHOVEN, ARNHEM, HENGELO, DEN HAAG, ROTTERDAM,
weerhield Williams er niet van zelfde hebben meegemaakt, Roland Garros absurd vinden.
APELDOORN, NIJMEGEN, AMSTERDAM, OUDENBOSCH EN GRONINGEN om terug te keren naar de ten- maar we praten er gewoon niet Nike, de fabrikant van de cat-
nisbaan, maar het zorgde wel over”, zei ze eerder dit jaar in suit, lijkt zich daar volledig bij
dat ze meer voorzorgsmaatre- een interview. „Maar het voelt aan te sluiten. Het sportmerk
gelen trof om haar gezondheid alsof dit pak alle vrouwen ver- reageerde via een prikkelende
te beschermen. tegenwoordigt die mentaal en tweet op het besluit van Ro-
Williams droeg haar zwarte fysiek veel hebben meege- land Garros: „You can take the su-
TICKETS & INFO WWW.EVENTIM.NL/METRO OF 0900 1353 catsuit met rode band dan ook maakt om terug te komen en perhero out of her costume, but
om haar bloedcirculatie te ver- vertrouwen te hebben in zich- you can never take away her su-
beteren. „Daarnaast leef ik zelf. Ik heb absoluut het gevoel perpowers.”
metronieuws.nl
maandag 27 augustus 2018 9

Goals, goals en
nog eens goals
In de Eredivisie werd er afgelopen weekend lustig op los gescoord. Ajax zette
zaterdagavond met vijf doelpunten de toon en die lijn werd een dag later rustig
doorgetrokken door Willem II en Feyenoord.

1 2
SHOW ACHT
Oh, wat speelde Hakim De wedstrijd tussen sc Hee-
Ziyech zaterdagavond weer renveen en Feyenoord leek
heerlijk. En niet alleen om- vlak na rust al helemaal
dat hij in de 8e minuut al de gespeeld, toen de bezoekers
score opende tegen FC uit Rotterdam op een com-
Emmen, dat het Ajax wel fortabele 0-4 voorsprong
heel gemakkelijk maakte kwamen. Maar enkele minu-
door als een stelletje toeris- ten voor tijd stond het in-
ten door de Johan Cruijff eens 3-4, waardoor de span-
Arena te wandelen. Het werd ning volledig terug was.
heel eenvoudig 5-0. Een Maar het was nieuweling
klein kwartiertje werd Ziyech Yassin Ayoub die de onzeker-
door Erik ten Hag naar de heid wegnam bij trainer
kant gehaald en dat vond de Giovanni van Bronckhorst.
Marokkaanse baltovenaar Met acht treffers was de
niet heel leuk. Maar zijn neutrale kijker de grote
trainer wilde hem sparen winnaar.
voor de return in Kiev.

3
SAAI
Voetbalminnend Nederland
had zich verheugd op AZ-
Vitesse, op papier de leukste
wedstrijd van de derde
speelronde. Maar in de
praktijk viel het vies tegen.
Uitgerekend tijdens deze
(sub)topper werd er niet
gescoord. Door de 0-0 liep
AZ de eerste schade van dit
seizoen op en gaat PSV nu
alleen aan kop met negen
punten. AZ staat met twee
punten minder op de twee-
de plaats, Vitesse bezet met
vijf punten de zesde positie.

4 HATTRICK
Ook in Tilburg vielen giste-
ren de doelpunten als rijpe
appeltjes uit de lucht. Wil-
SLOT
PSV had moeite om de
wedstrijd in Zwolle te win-
nen, maar uiteindelijk werd
lem II klopte Heracles Almelo PEC alsnog over de knie
met maar liefst 5-0. De grote gelegd. De 1-2 van Luuk de
man aan Brabantse zijde was Jong in de blessuretijd kan
Fran Sol, die de laatste drie geen toeval meer zijn, want
goals voor zijn rekening nam PSV heeft al dit seizoen al
en dus de wedstrijdbal mee drie duels in de slotminuten
naar huis mocht nemen. in winst omgezet. De Jong
Donis Avdijaj was minstens kon een lange neus trekken
zo belangrijk door de 1-0 en richting zijn criticasters,
2-0 op het scorebord te want hij maakte ook het
zetten. eerste doelpunt.
metronieuws.nl
10 maandag 27 augustus 2018

‘Ik zou heel graag
talkshow willen he
Metro gaat elke week op pad met iemand uit
de sportwereld. Vandaag duiken we in het
spoor van Jan Joost van Gangelen, die er heilig
van overtuigd is dat FOX Sports ooit het WK
Voetbal uitzendt.

12:00 uur
Met twee kinderen van 4 en
6 jaar heeft Jan Joost van Gan-
gelen altijd een drukke zater-
dagochtend. Zwemmen, voet-
In het
bal, hockey, noem maar op.
„Tot lunchtijd ben ik vader,
maar daarna zonder ik me af
spoor van...
van die kleine monsters om in
De Eretribune-modus te ko-
men”, zegt de 44-jarige presen-
tator. Vanavond staan Ajax-FC ter plekke doen. Improviseren
Emmen en PEC Zwolle-PSV dus. Op zondag in een stadion
centraal in het tv-programma staan, vind ik ook heel leuk,
van betaalzender FOX Sports. maar dan wil ik wel veel te
„Dus lees ik alles over die clubs. doen hebben. Dus als ik de ver-
Maar NAC Breda-Excelsior slaggever ben van de wedstrijd
wordt ook gespeeld, dus vind ik die om 14:30 uur begint, wil ik
dat ik ook alles over die twee van ’s ochtends vroeg tot aan
clubs moet weten. Ik ben nooit de aftrap heel veel interviews
bang dat ik iets heb gemist.” maken en loopjes door het sta-
16:05 uur dion doen. En dan het liefst bij
Als het weer een beetje mee- grote wedstrijden of bij clubs
zit pakt Van Gangelen de fiets waar veel aan de hand is.”
naar de studio. „Maar nu is het 17:06 uur
weer zo onvoorspelbaar, dat ik Aletha Leidelmeijer komt de
toch maar de auto pak. Eerst vergaderruimte binnen in een
fikte ik weg in de tuin en ver- knalgeel jurkje om de hoofdlij-
volgens begon het keihard te nen van de uitzending door te
regenen. Dat risico neem ik nemen. „Hallo Tweety”, roept
niet op de fiets.”
16:17 uur
Van Gangelen over zijn nieuwe
co-presentator. „Ik was drie
KIJKJE
Het is muisstil in de centrale
hal van het studiogebouw. Bij
jaar lang een duo met Hélène
Hendriks, dus nu ben ik voor
ACHTER DE
de receptie zit een plukje men-
sen dat vanavond in het pu-
en tijdens de uitzendingen
vooral met Aletha bezig. Het SCHERMEN
bliek zit tijdens De Eretribune heeft nu eenmaal tijd nodig
en af en toe druppelt er een me- voordat je een goed duo bent. BIJ FOX
dewerker binnen. Maar even Met Hélène was dat in het be-
verderop is het in de verschil- gin ook aftasten. Het grote Hoe bereidt Jan Joost
lende werkkamers van FOX voordeel nu is dat de uitzen- van Gangelen zich
Sports een drukte van jewelste. ding al heel goed staat. De re-
voor op de uitzending
Draaiboeken worden doorge- gisseur weet wat hij wil, ik
nomen, er wordt contact ge- weet hoe het werkt, de tafelgas- van De Eretribune?
zocht met verslaggevers ter ten zijn gewend. Daar moet Hoe ziet de studio
plekke, de statistieken van de Aletha nog een beetje inrollen. eruit? Wie zijn zijn
spelende clubs worden opgele- Want het is heel anders dan steun en toeverlaat?
peld. Een compleet andere we- langs de lijn vragen stellen aan De presentator geeft
reld dan een stadion, waar Van een speler of trainer. Er is pu- op metronieuws.nl
Gangelen geregeld als verslag- bliek, je hebt een oortje in een rondleiding
gever langs de lijn staat. „Ik waarin van alles wordt ge- achter de schermen in
vind de combinatie heel lek- schreeuwd en wij moeten el-
de catacomben van
ker. De Eretribune is het meest kaar aanvoelen. Als er tijdens
uitdagende programma om te de uitzending een verslaggever FOX Sports.
maken, omdat we van tevoren aan het woord is, zeg ik tegen
niet weten wat er gaat gebeu- Aletha: doe jij dat doelpuntje
ren. We zijn afhankelijk van van FC Utrecht zo maar, dan
het verloop van de wedstrij- doe ik zo wel even zus of dat. De
den, de reacties van het pu- mensen waren dol op Hélène,
bliek en wat de verslaggevers maar zij kreeg een prachtige
aanbieding van Veronica. Ge- pa League, omdat Trencin een
lukkig kan ze dat werk nog wel die gasten was fantastisch. Ik ik zo vaak verslag gaan doen buitenspeldoelpunt had ge- eigenlijk wel lekker. Het is
combineren met FOX Sports, gaf les op zwarte scholen, waar van wedstrijden dat het niet maakt en weet ik veel allemaal maar net hoe je hem ‘prikt’ en
alleen niet meer naast mij bij we veel aan naschoolse activi- meer te combineren was. wat. Ik dacht eerst dat ik in de hem aan het lachen krijgt. Hij
De Eretribune. Dat vind ik erg teiten deden. Gaf ik basketbal- 17:40 uur maling werd genomen door wordt er zelf ook iets beter in,
jammer, want pas aan het eind training aan minderjarige Van Gangelen wordt onder een vriend, maar het was merk ik. Iedereen heeft heim-
‘Johan Derksen zei van vorig seizoen had ik het
idee dat alles eindelijk klopte.
asielzoekers en kinderen uit ar-
me gezinnen. Dat was een
handen genomen door de visa-
giste. Leidelmeijer stapt ook
bloedserieus.”
18:03 uur
wee naar spraakmakende ty-
pes zoals Theo Janssen, maar ik
ooit tegen mij dat Maar Aletha krijgt ook veel leu- team joh! Ghanezen, Domini- nog even het kleine kamertje De uitzending is begonnen. moet eerlijk zeggen dat er best
ke reacties. Terecht, want ze canen, noem maar op. Tijdens binnen om nog even te overleg- Er wordt geschakeld naar Hans veel trainers en spelers zijn die
het nooit iets zou doet het erg goed.” schooltoernooien veegden we gen en wat plaatjes te schieten Kraay jr. die even verderop Erik mij op positieve wijze verba-
worden en dat we 17:30 uur iedereen helemaal van het voor het Instagram-account ten Hag interviewt. Als de Ajax- zen. Nu vind ik Mark van Bom-
Werken in het weekend en veld. Zag je zo’n groepje blanke van FOX Sports. „Zit jij nou ein- trainer ‘ik heb meer dan elf ba- mel heerlijk en na De Graaf-
niet meer dan in de avonduren. Het is een nerds kijken: oh nee, wat komt delijk al op Insta”, vraagt ze aan sisspelers’ zegt, rolt Van Gange- schap-Feyenoord sprak ik Fabi-
200.000 kijkers compleet andere wereld dan daar nou weer aan?! Dat waren haar collega. „Ik overweeg het len (onzichtbaar voor de tv-kij- an Serrarens en dat was een su-
zijn leven als leraar Neder- de globetrotters van ome Joost, nog steeds, maar ben er nog ker) met zijn ogen. Elk week- perleuk gesprek. Natuurlijk
zouden trekken.’ lands. Van Gangelen mist die haha. Dat dollen was geweldig. niet uit. Op Facebook krijg ik al end moet hij de voetbalclichés denk je af en toe: dit kan toch
baan voor geen meter, al vond Ik was toen 23 jaar en heb het genoeg gekke reacties. Zo weer voor lief nemen. Steeds niet waar zijn? Maar gelukkig
hij het wel een geweldige tijd. tot mijn 30e gedaan. Die baan vroeg iemand aan mij of ik bij meer spelers maken wel ge- zijn er genoeg leuke nieuwe
„Als ik nieuwe pennen wilde, heb ik heel lang gecombineerd de UEFA kan aankaarten dat luid, maar zeggen eigenlijk jongens.”
moest ik allerlei formulieren met mijn werk bij de NOS, Feyenoord toch door moet naar niets. „Met Ten Hag blijft dat 19:40 uur
Jan Joost van Gangelen invullen. Maar het omgaan met maar op gegeven moment kon de volgende ronde van de Euro- een uitdaging, maar dat vind ik De tweede helft van Ajax-FC
metronieuws.nl
maandag 27 augustus 2018 11

mijn eigen
ebben’ der wordt in de Eredivisie,
maar deze competitie wint het Een klein uur voor aanvang van de uitzending
voor ons Nederlanders natuur- nemen de presentatoren het draaiboek van De
lijk altijd van alle buitenlandse Eretribune door.
competities. Er kijken niet
voor niets zo veel mensen naar
ons. Ook voor mij gaat er niets
boven Feyenoord-Ajax of PSV-
Feyenoord, heerlijk! Johan
Derksen zei ooit tegen mij dat
het nooit iets zou worden en
dat we niet meer dan 200.000
kijkers zouden trekken. Vorig
seizoen hadden we voor het
eerst meer dan een miljoen kij-
kers tijdens een topper. We pas-
sen in de tijd waarin mensen
abonnementen op Netflix en
Spotify hebben. Toen ik in 2008
achter een gordijntje de eerste
uitzending presenteerde, had
ik ook geen idee of het zou
gaan werken. Maar in de loop
der jaren kreeg ik steeds meer
het gevoel dat het succesvol
kon worden. Nu denk ik echt
dat ik dit tot mijn pensioen kan
blijven doen, zo leuk is het.
Vrijdag moet ik naar FC Em-
men-De Graafschap en dat vind Jan Joost van Gangelen in de ruimte waarin alle
ik ook prachtig. Daar kan ik feitjes en statistieken worden opgelepeld. „Zon-
nog overal naar binnen lopen der deze gasten zouden we nergens zijn”, aldus
en krijg ik een bak gore koffie de presentator.
van de kantinejuffrouw, zoals
het vroeger overal was. Daar
houd ik van.”
00:13 uur
Vanwege de live loting voor
de KNVB-beker is het een later-
tje geworden. Zijn vriendin Ma-
rieke en de kinderen slapen.
Van Gangelen doet een lampje
aan en schenkt een wodkaatje
in, want de komende uren kan
hij toch nog niet slapen. Omdat
hij dan nog ‘aan’ staat vanwege
de adrenaline die een liveshow
met zich meebrengt. Mooi mo-
ment om over de toekomst te
mijmeren. „De Olympische
Spelen staan hoog op mijn lijst-
je. Ik kwam ooit Pieter van den
Hoogenband op een strand te-
gen en hij vroeg of we samen
voor Eurosport de Spelen zou-
den kunnen verslaan. Het is er
niet van gekomen, maar ik
vind het wel een mooie gedach-
te. Ergens perschef worden? Tijdens zijn bezoek aan de visagiste nemen Van
Nee, dat lijkt me he-le-maal Gangelen en zijn co-presentator Aletha Leidel-
niks. Dat is een soort tunnelvi- meijer nog even de laatste zaken door voordat
sie binnen een club of bond, de uitzending begint.
terwijl ik juist zo breed moge-
lijk alles wil meemaken. Weet
je wat ik heel graag zou willen?
Een eigen talkshow. Het liefst
op zondagavond – ja, tegen-
over Studio Voetbal – met heel
veel voetbal, andere sporten en
een actuele gast. Ergens in een
mooi grand café in Rotterdam
ofzo met publiek erbij en met
prachtige beelden. Dat mag
Emmen wordt door de presen- het seizoen weer is begonnen, moet terugkeren naar de NOS, van mij volgend seizoen al zo
tatoren en analisten van De Ere- maar tijdens de winterstop en waar ik ooit als redactie-assis- zijn. Ik heb hier al een paar
tribune gevolgd in de zoge- in de zomer vindt hij het heer- tent begon. Want ik denk dat keer een balletje opgegooid,
naamde ‘green room’ waar lijk om even niets met voetbal we met FOX Sports over een maar zo’n productie kost echt
achttien tv-schermen hangen. te maken te hebben. „Mede paar jaar standaard in de pak- heel veel geld. Maar goed, ik
Hugo Borst hangt achterover door het schakelprogramma ketten van alle providers zit- blijf net zo lang zeiken tot ik
op de bank en Kenneth Perez van de Europa League heb ik ten. Laten we zeggen dat de het mag doen.”
schuift een lading slappe patat straks in december misschien NOS het WK van 2022 in Qatar
van zijn bord de prullenbak in. wel 700 wedstrijden gezien. nog doet en dat wij het WK van
„Wat een smerig eten”, klaagt Dan gaan we met de familie 2026 binnenhalen. Het liefst
de Deen lachend. Gelukkig naar de Antillen, pleur ik mijn natuurlijk met het Nederlands
voor hem heeft Glenn Helder telefoon in een kluis en vind ik elftal erbij. Hoewel mijn vader
voor iedereen roti meegeno- het wel gezegend. Ben ik alleen Dick verslag heeft gedaan van
men. Intussen maakt Klaas-Jan maar aan het beachballen, ki- het WK van 1986 in Mexico en
Huntelaar de 3-0. Van Gange- ten, zeilen, zwemmen en drink dat vond hij het mooiste toer-
len: „Deze wedstrijd slaat hele- ik een paar biertjes. Afgelopen nooi ooit.” Zowel de presentator als de analisten (hier links
maal nergens op. Blijf dan lek- zomer jeukten mijn handen 22:37 uur Hugo Borst) nemen vlak voor de uitzending nog
ker thuis in Emmen!” wel toen ik via de NOS naar het PSV wint in de blessuretijd even de laatste voetbalnieuwtjes door op hun
20:53 uur WK in Rusland keek. Ik heb van PEC. Wordt hij die Eredivi- telefoon.
De tweede wedstrijd van de nog nooit een EK of WK gedaan siepotjes nou nooit een keer JOHAN
avond is inmiddels aan de en dat wil ik natuurlijk wel een beu? „We zeggen met z’n al- VAN BOVEN
gang. Van Gangelen is blij dat keer. Ik weet niet of ik daarvoor leen dat het alleen maar min- j.van.boven@tmg.nl
metronieuws.nl
12 maandag 27 augustus 2018

TENTJE-BOOMPJE WOORDZOEKER
Boven, naast of onder elke boom staat een tentje. De tentjes raken
elkaar niet, ook niet diagonaal. De cijfers geven aan hoeveel tentjes er
Puzzel & Win!
in de betreffende rij of kolom staan.
ERIC CLAPTON 2 x Hotelfietsa
arrangement
ALBUM JUST ONE NIGHT
3
ALCOHOL LEADZANGER
2
BEKEND PHIL COLLINS
2
COMPONIST ROGER WATERS
2 CROSSROADS ROYAL ALBERT HALL

1 ELPEE STEMGELUID

2 FANS STRATOCASTER

2 GEORGE HARRISON SUCCES In de adembenemende natuur van het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland ligt Landgoed Duin & Kruidberg. Dit authentieke
GITAAR TALENT landhuis huisvest 75 hotelkamers, een Michelinsterrestaurant en
1 Brasserie & Loungebar DenK. Het DenK-fietsarrangement dat
HET GROTE PUBLIEK TEARS IN HEAVEN je kunt winnen is voor twee personen.
4 Inbegrepen zijn 1 dag fietshuur,
HITLIJSTEN THE ROOSTERS fietskaart, picknickrugzak voor de lunch,
1 driegangenmenu in Brasserie DenK,
HOMEBOY
H TOURNEE overnachting in een Patiokamer en
ontbijtbuffet in Brasserie DenK.
3 1 2 3 1 3 2 1 2 2
D I U L E G M E T S R H N Meer info op www.duin-kruidberg.nl
SUDOKU
U S N I L L O C L I H P E O WENS DEEL VAN
EEN AS VROEGERE
EUROPESE
HEERSER
GEVIERDE VROUW
SNAAR- OVER PERU
T R L A E E N R U O T T S
8 5 ACTRICE 1 INSTRUMENT

H E E H S E C C U S L G I ZIJRIVIER VAN

3 1 G T A T O N P C IJ C O R R
DE DONAU

9 3 2 I S D R A K A L O R H O R SLINGER-
PLANT
GELDVER-
STREKKER

N A Z E S W T F E O O T A
2 5 9 E C A B M I R T M S C E H VOOR
VOEGWOORD GROENTE

WEDREN RUZIE
3
3 4 2 8 N O N L H U N E P S L P E
IN IEMANDS
VOORDEEL VOORMALIG
EILAND IN DE
O T G A E E B H G R A U G
8 6 2 T A E L L O R L E O A B R
5 WATER 6
ZUIDERZEE

OP DIE WIJZE HEDEN

6 4 1 9 3 S R R A Y G I T A A R L O COMPUTER HALLO

U T T Y B E K E N D V I E
HEMELRUIM
J S C O M P O N I S T E G 2
2 1 5 7 T H E R O O S T E R S K N
ROEM WOONBOOT

4

OPLOSSINGEN
rockopera
WOORDZOEKER 1 2 3 4 5 6

ZWEEDSE PRIJSPUZZEL
6 4 7 5 3 8 9 1 2
5 2 1 4 6 9 7 3 8
3
4
9
7
8
2
2
3
7
5
1
6
4
8
5
9
6
1 ZO DOE JE MEE!
Geef dan de oplossing van de Zweedse puzzel door, je kunt
8 1 6 9 2 4 3 7 5
9 5 3 8 1 7 2 6 4
7 4 1 5 8 6 9 3 2 elke dag zo vaak meedoen als je wilt! Geef je oplossing door
9 2 6 3 4 1 5 8 7 vóór 03 sep 2018 via 0909 – 50 50 326 (45 ct. per gesprek)
3 8 5 2 9 7 4 6 1
Op www.denksport.nl/metro worden de prijswinnaars gepubliceerd. Prijzen zijn niet
SUDOKU TENTJE-BOOMPJE
in te wisselen voor geld en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

EXCLUSIEF VOOR METROLEZERS

i

Pasp sp!rt rt wor

CCaamerraa
Br!djejes 3 NUMMERS
VOOR
Flleessjjjee waatter €7,50
Oorrttjjees
O (ABONNEMENT STOPT
3 3 AUTOMATISCH)
l
3 1
2 0 1
.

Zo"ebri rilil
2 1 2 1
i . 2 1 GA NAAR
r 2 3 2 2 1 2 METRO.DENKSPORT.NL

Pu#ellbboekjjees
‘ j 1 1 2 2 0 3 3
0 1 3 3
3 1 1 2
2 3
metronieuws.nl
maandag 27 augustus 2018 13
Ochtendspits Avondspits
Recept
17 20
4 4
ZZW 17 W 18

17 19

Thaise groene maïssoep
18 Ingrediënten arachideolie in een soeppan
• 100 g cashewnoten, gehakt op matig-laag vuur. Voeg het
• 2 sjalotjes • 1 grote knof- fijngemalen mengsel toe en
lookteen, gekneusd • 1 stuk bak zachtjes onder regelma-
verse gemberwortel ter tig roeren ongeveer 10 minu-
4 4 grootte van een duim, ge- ten totdat alles zacht is en
16 22 schild en grofgehakt • 2 gaat geuren, maar nog niet
ZW WZW djeroek poeroetblaadjes • 2 erg kleurt. Laat de cashewno-
stengels citroengras, grofge- ten uitlekken en doe ze in de
Deze week hakt • 1 groene chilipeper • 1 pan. Laat ze een paar minu-
klein bosje koriander • 2 el ten meebakken. Kieper er de
arachideolie • 2 grote maïs- maïskorrels bij en roerbak
Ma 14° 19° 6 Di 12° 22° 8 Wo 13° 22° 7 Do 15° 20° 7 Vr 11° 20° 8 kolven, de korrels eraf gesne- nog 5 minuten. Giet er nu de
den • 1 blik van 400 ml kokos- kokosmelk en de groente-
melk • 400 ml groentebouil- bouillon bij. Breng aan de
lon • 1-2 kneepjes limoensap kook en laat 15-20 minuten
4 2 2 3 3 • 1 handjevol Thaise babyba- zachtjes koken. Roer er dan
silicum- of korianderblaadjes de korianderblaadjes door.
ZW ZW W NW W
Bereiding Pureer de soep in de pan met
Doe de cashewnoten in een een staafmixer totdat hij glad
kom en giet er zoveel water is. Proef en breng zo nodig
Zon & maan bij dat ze onder staan. Zet 15 op smaak: een kneepje li-
minuten opzij om zacht te moensap pept de smaken op,
06:40 uur 20:40 uur ik kijk Weerplaza Download de app worden. Maal de sjalotjes, Verdeel de soep over voorver-
21:22 uur 07:23 uur knoflook, gemberwortel, warmde kommen en strooi er
djeroek poeroetblaadjes, het Thaise babybasilicum- of
citroengras, de groene chili- korianderblaadjes over.
Volgende maanfase peper en koriandersteeltjes in
Laatste kwartier op 03 sep de kleine kom van een keu- Het nieuwe vegalicious, Alice Hart,
kenmachine fijn. Doe de 24,99 euro

LEES AUTOVISIE
NU VOOR MAAR €42,-
PER 13 NUMMERS

WIN 2 KAARTEN VOOR
FEYENOORD – NAC
Wil jij samen met een vriend(in) naar
Feyenoord – NAC zondag in De Kuip? Metro
geeft 25x2 kaarten weg. Vul snel jouw
gegevens in op metronieuws.nl/winacties
en maak kans!

ONTVANG AUTOVISIE MAGAZINE NU
OOK LEKKER THUIS, GA NAAR:
WWW.AUTOVISIE.NL/START METRONIEUWS.NL/WINACTIES
metronieuws.nl
14 maandag 27 augustus 2018

#treinleven Ben je onderweg van A naar B? Laat ons weten wat je allemaal doet en ziet tijdens je reis.
Deel hier jouw #treinleven via onze socialmedia-kanalen met andere Metrolezers.

GEÏNSPIREERD OP EEN
VERSJE VAN ONZE
COLUMNIST LARS,
‘Lekker knus. #treinle- DEZE FOTO VAN
@BVDH1986
ven #manspreading’

@suzanneunck

‘Mooie regenboog boven
#Amsterdam.’

@metro
@rolandweyers

METRO METRO SNAPMETRO METRO STUUR ONS EEN BERICHTJE VIA 06-83521671

HOROSCOOP

RAM 21/3-19/4
Jouw zelfvertrouwen is vandaag niet zo groot en je voelt je ook niet
helemaal fit. Je hoeft je dat niet aan te trekken, met een goed
nachtje slapen ziet de wereld er voor jou weer heel anders uit.

STIER 20/4-20/5
De mensen om je heen tonen hun genegenheid en dat geeft je een
gevoel van zelfvertrouwen. Je weet wat je wilt en gaat recht op je
doel af. Ook wat betreft je relatie ga je een nieuwe koers varen.

TWEELING 21/5-20/6
Voorzichtigheid is noodzakelijk als het gaat om familiecontacten.
Een ruzie hangt in de lucht en dat is iets dat jij vandaag helemaal
niet kunt gebruiken. Je wilt en zoekt juist de steun van je familie.
@OvDRail_Jeroen Met de pet van Daar is ie weer! Onze favoriete SNAPCEPTION!!!
KREEFT 21/6-22/7 coördinator Wall Jeff van @NS_on- Twitteraar @ConducteurBram
Je staat in het middelpunt van de belangstelling en daarvan geniet line kunnen wij deze dag aan! #eenBrammetjedoen 2.0
jij met volle teugen. Al je vrienden bellen of mailen jou, de aan-
dacht kan niet op. Lekker om zo geliefd te zijn...

LEEUW 23/7-22/8
Jouw werk eist je helemaal op vandaag. Dat is niet erg. Het geeft
jou een goed gevoel, het gevoel dat je werkelijk ergens onmisbaar
bent. Met frisse energie gooi jij je op een aantal nieuwe opgaven.

MAAGD 23/8-22/9
Natuurlijk moet er nog van alles geregeld worden, maar kan dat
niet tot morgen wachten? Sta vandaag ook eens stil bij het moment
van de dag.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10
Je kunt vandaag eindelijk weer eens lekker nadenken. Het resultaat
kan je ook tevreden stellen, want je kunt een paar beslissingen
nemen die je al lang hebt uitgesteld.

SCHORPIOEN 23/10-21/11
Als jij op zoek bent naar een droomprins(es), dan breekt een
gunstige tijd aan. Stort je dus vol overgave in het nachtleven, maar
wel voorzichtig blijven.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12 @Lailaa39 Een leuke dienst
Je intuïtie is in de laatste tijd sterk ontwikkeld. Daarmee kun jij je vandaag bij @NS_online en railca-
voordeel doen zowel op werkgebied maar vooral ook op het tering is nog veeeel leuker gewor-
persoonlijke gebied. Vinden we leuk, trotse schrijvers. @mtreffie Naardermeer. Neder-
den dankzij deze fantastische en
landse luchten.
geweeeldige dames
STEENBOK 22/12-19/1
Probeer te kijken naar de positieve resultaten van die vervelende
gebeurtenis en laat niet alleen de narigheid op je inwerken. Juist
die positieve kanten zullen je een verrijkt mens maken.

WATERMAN 20/1-19/2 DATING FOR GEEKS
Er worden machtsspelletjes gespeeld. Alhoewel jij daar liever niet
aan meedoet, laat jij je toch meeslepen. Jouw vriendschappen
worden hierdoor op scherp gezet. Bedenk wat je op het spel zet.

VISSEN 20/2-20/3
Je hebt het allemaal zo mooi gepland en dan loopt alles onver-
wachts toch nog in het honderd. Maar met jouw flexibele houding
kun je de plannen snel bijstellen en wordt het toch een succes.

Elke dag de Metro-horoscoop ontvangen op je
telefoon? Zoek dan even via Facebook Messenger
onze nieuwe chatbot op: metrohoroscoop. Stuur ons
vervolgens het bericht ‘aan de slag’ en je hoeft het
nooit meer een dag zonder de sterren te doen!
metronieuws.nl
maandag 27 augustus 2018 15

Lezerscolumn
‘Vet smerig qua looks,
maar ook vet lekker.
BAK Ja, hij zei
#treinleven #foodporn
#awesomeavocado’
LEEG? het echt
Is de Metro-
bak op jouw Ik ben boos. En verdrietig. En vooral heel erg teleurgesteld.
@MMeulblok
station ’s Geschrokken ook. En nu kun je zeggen; ja je bent zwanger,
ochtends al dat zijn de hormonen, dat hoort erbij. Maar nee. Al ben ik
leeg? Laat misschien wel bozer omdat de angst die ik had, dus zomaar
het ons werkelijkheid kan worden. Dat blijkt.
weten. App Welke angst? De angst om als zwangere vrouw anders
een foto van gezien te worden door zakelijke relaties en collega’s. Dat die
de bak en de ambitie echt minder wordt. Maar ook angst voor het moeder
stations- worden door reacties als: “Jij? Dat had ik niet verwacht. Je
naam naar: bent altijd zo met je werk bezig”. Dat deed me twijfelen of
VOLG JIJ @VERSJES- 06 83 52 16 71 het wel de juiste keuze was. Ben ik wel een ‘moeder’….hoor
VANMAR AL OP ik niet gewoon verder te bikkelen in mijn werk? Gaan men-
INSTAGRAM? ZE sen mij zakelijk nu zien als zwak? Wat gebeurt er met mijn
MAAKT GEDICHTJES kansen op de arbeidsmarkt? Dingen waar je je als vrouw
MET METRO-KNIPSELS eigenlijk helemaal niet mee bezig wilt houden als je net
zwanger bent. En ja. Op zo’n moment was ik jaloers op de
man ;).
Maar goed dat was
dus ‘t begin van vele
‘Ben ik wel een hersenspinsels. Toen dat
net iets bedaarde -en
‘moeder’….hoor ik
ZON, niet gewoon ver-
mijn hekel aan vrouw
zijn weer was verdwe-

REGEN, der te bikkelen in
mijn werk?’
nen- ging ik op een dag
lekker wat eten met een

ZON, oude (vrouwelijke)
zakenrelatie. Een gezelli-

REGEN Susanne Pieters ge avond dus. Maar in
plaats van vrolijk ’s
avonds vertrekken was ik opgefokt, verdrietig en des duivels.
Jajaja, het was lastig weer De zakenrelatie, laten we haar de naam Noor geven, kwam
dit weekend. Jas aan, jas namelijk redelijk overstuur het restaurant binnen. Ze had op
uit. Zon, regen. Wat is het haar werk een superkans gekregen (niks om opgefokt over
nou? Twitteraar én trein- te zijn). Na een banen-switch zag haar nieuwe werkgever al
machinist @Luke_dD snel haar potentie. En ze spraken over een promotie. Een
maakte dankzij het weer nieuwe afdeling, geheel op te zetten door haar. Een super-
deze prachtige foto, waar
mooie kans. Er waren al meerdere gesprekken geweest en
je precies die wisselende
weertypen in terug ziet. alles zag er rooskleurig uit. ZAG.
„Moeder natuur is vandaag Want op die desbetreffende dag was er weer een gesprek.
nogal wispelturig. Zon, “Ja Noor, ik verwacht volledige toewijding”. Op zich niet een
regen, zon, regen...” En rare opmerking... Uiteraard volledige toewijding, dat wilde
wie héél goed kijkt, zie ze zelf ook.
zelfs een regenboog... “Nee maar echt”. Dan begint er al een belletje te rinkelen
Wat zie jij onderweg en wil als vrouw zijnde…
je met ons delen? Maak “Niet zwanger worden de aankomende twee jaar”.
een foto, deel hem op
Zei.Hij.Dat.Echt.
social media met de hash-
tag #treinleven en wie De tranen stonden mij gelijk in de ogen (en dat zijn dan
weet sta jij morgen op misschien wel de zwangerschapshormonen). Vol ongeloof.
deze pagina in de krant. Mijn zakelijke hart brak. Echt. Serieus. Dus iemand ziet je
potentie, maar omdat je dus vrouw bent……Nou. Jullie snap-
pen mijn punt. Dit gebeurt dus echt echt echt…in 2018 dus..
Noor heeft het enige gedaan wat ze kon doen. Ontslag
nemen. Direct. Chapeau voor Noor. En dat haar manager
zich de ballen uit zijn broek schaamt en nooit meer zo ie-
mand als Noor terugvindt.

SUSANNE PIETERS
Metro plaatst elke dag een
lezerscolumn. Upload je column van
vierhonderd woorden en een foto op
onze website metrocolumn.nl. Je ver-
dient vijftig euro als we jouw column
in de krant plaatsen.

#METROGOODVIBES

@ByEstrella Dit vind ik nou een Metro, voor al uw levenslessen. En hoppa, daar sta je nog een
mooi staaltje #omdenken! keer! (voor het geval @kuzzie1982
het niet gezien had)

MADELFRIED Laat hier jouw positieve boodschap achter voor de volgende lezer van
deze krant! Of een tekening, dat mag ook natuurlijk :-)

Metro is de grootste krant ter wereld en verschijnt in 73 edities in 23 landen.
Wereldwijd heeft Metro 18 miljoen lezers. Metro is een uitgave van TMG
Landelijke Media B.V. Adres: Basisweg 30 1043 AP Amsterdam tel: 088-
8244000 | Uitgever: Jeroen Meersma | Metro-team: Dave van Aken, Kevin
Amstelveen, Bart van Benthem, Daan Blits, Johan van Boven, Denise Broekhof,
Carin Broere, Cindy de Bruyn, Jeffrey Gleijm, Iris Hermans, Marije van ’t Hoog,
Paul Imming, Erik Jonk, Jürgen Kasim, Marten de Kroon, Ciana Mayam, Ronald
van de Pas, Marielle van de Roemer, Eefje Savelkoul, Kyrie Stuij
EKEN DUCH E NALIA | STRIPGL SY
Y
Geen krant? Mail naar: distributie@metronieuws.nl
SUPERAANBIEDINGEN
VOOR SUPERPRIJZEN!
NIEUWE OOGST!
Gewassen
n spinazie Confference peren

450 GRAM PER KILO
1.XX
X. 29
1.69
38% 41%
79 99
KORTING
0.
x.-
GELDIG T/M ZO 2 SEP
KORTING
0.
GELDIG T/M ZO 2 SEP

5 LITER
500 GRAM

MEGAZAK

OP=OP
99
Calliforrnische wa
alnoten
• Ongezouten walnoten,
uur en onbeewerkt
pu
5. 500 g

2 BRODEN
MEGAFLES
1.98
OP=OP 49%
Frituurolie
Voor de lekkerste frieten
5. 99
5l
Halfje biologisch brui
Een puur en
KORTING
n eerlijkk donker meergranenbrood
gemaakt van tarwe, zaden en granen.
1.- 2 x 400 g

GELDIG T/M ZO 2 SEP
28%
PER PAK
2.79
99
1.
r uursnacks. 100% natuurlijk.

KORTING
300 g

1,2 KILO Biologisch rundergehakt
Een verantwoorde basis voor vele gerechte . GELDIG T/M ZO 2 SEP

66 WASBEURTEN

.
p
color

1,2 KILO 1,2 KILO MEGAFLES

OP=OP
49 99 49
OP=OP
od
smaak.
opjes koffie.
5. Koffiebonen
OP=OP
100% arabicabonen, met een intense smaak.
In de varianten espresso, extra dark roast en crema.
Voor ca. 170 kopjes koffie per zak.
5. 6. 5l

DE HOOGSTE KWALITEIT VOOR DE LAAGSTE PRIJS!

Related Interests