You are on page 1of 24

DANH BẠ ĐIỆN THỌAI CÁC PHÒNG BAN ATM TechcombankTẠI

SỐ 6 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P. ĐAKAO, Q.1, HCM

TỔNG ĐÀI : 3 911 6868 - 3 456 6868


STT Họ Và tên Chức Vụ Số ĐT
1 Ông Nguyễn Thiều Quang Phó Chủ tịch HĐQT 8704
2 Bà Nguyễn Thị Tâm Phó Tổng Giám đốc 8705
3 Ông Trần Hòai Phương Phó Tổng Giám đốc 8709
4 Ông Hồ Anh Ngọc Giám đốc điều hành Khối Bán lẻ MN 8600
5 Ông Võ Ngọc Thương P.Giám đốc TTKS & PDTD 8500
6 Ông Nguyễn Hiếu Nhân Giám đốc KD & DVKH 8683
7 Ông Lương Hữu Lâm Giám đốc CN HCM 8202
8 Bà Đinh Thị Hiền P.Giám đốc CN HCM 8204
9 Bà Lê Thị Mỹ Hằng P.Giám đốc CN HCM 8200
10 Nguyễn Văn Hồng P.Giám đốc CN HCM 8306
11 Nguyễn Thị Ngọc Diễm P.Giám đốc CN HCM 8201
12 Khúc Văn Họa P.Giám đốc Khối TD & QTRR 8881
13 Nguyễn Hòai Nam P.Giám đốc Khối KH DN Lớn 6125
TẦNG TRỆT
Số Fax : 3 911 2166
Phòng Dịch vụ Khách hàng
1 Phan Hải Uyên Chi Phó Phòng 8008
2 Phạm Ngọc Tuấn Phó Phòng 8005
3 Bùi Văn Hào Trưởng Quỹ 8025
4 Đào Thi Thu Huyền Kiểm soát viên
8028
5 Huỳnh Cao Thị Mai Kiểm soát viên
6 Nguyễn Thị Bích Hiền Kiểm Sóat Viên 8011
7 Nguyễn Thu Thu Hằng Kiểm Sóat Viên
8 Quầy số 1 Teller
8024
9 Quầy số 2 Teller
10 Quầy số 3 Teller 8022
11 Quầy số 4 Teller 8029
12 Quầy số 5 Thủ Quỹ
13 Quầy số 6 Thủ Quỹ 8034
14 Quầy số 7 Thủ Quỹ
15 Quầy số 8 Thủ Quỹ
16 Quầy số 9 Teller 8018
17 Quầy số 10 Teller 8017
18 Quầy số 11 Teller
19 Quầy số 12 Teller 8016
20 Quầy Sồ 13 Teller
21 Quầy Số 14 8016
22 Quầy Số 15 8027
23 Quầy Số 16 8027
24 Quầy Số 17 8031
25 Quầy Số 18 8033
TẦNG 1
Số Fax : 3 911 2203
Dịch vụ Ngân Hàng Cá Nhân ( Tín Dụng Cá Nhân )
1 Đỗ Thị Thùy Linh Trưởng Phòng 8109
2 Vũ Thị Thúy Hằng 8117
3 Bùi Duy Tuấn 8129
4 Phan Thị Tố Duyên 8132
Bộ phận Giao dịch Cổ Đông Văn phòng HĐQT tại Hồ Chí Minh
1 Võ Thị Hòang Nga Chuyên viên 8181
2 Phan Thanh Huy 8118

TẦNG 2
Số Fax :3 911 2179
Văn Phòng HO
1 Nguyễn Huy Tưởng Phó Chánh Văn Phòng 8207
2 Nguyễn Đăng Khánh Tổ trưởng 8242
3 Võ Văn Việt 8251
4 Bùi Thị Thu Hà 8700
5 Nguyễn Thị Mai Vân 8700
6 Đặng Văn Thảo 8231
7 Nguyễn Tú Nam 8235
8 Trần Văn Thái 8234
9 Trần Quí Ngọc
Phòng Doanh Nghiệp
1 Nguyễn Thị Thanh Hà Trưởng Phòng 8206
2 Bùi Minh Hải Phó Phòng 8203
3 Trần Thanh Huyền Phó Phòng 8285
4 Lê Đàm Bảo Quốc CVKH Chính 8265
5 Lê Vũ Tuấn CVKH 8267
6 Vũ Nguyễn Thiên Linh CVKH 8245
7 Nguyễn Thị Ngọc Hương CVKH 8270
8 Nguyễn Thị Hồng Mai CVKH CHÍNH 8255
9 Lâm Thị Châu Phương CVKH 8256
10 Hùynh Thị Hương Giang CVKH 8254
11 Nguyễn Thúy Hằng CVKH CHÍNH 8221
12 Phạm Phú Phong CVKH 8220
13 Nguyễn Đăng Huy CVKH 8214
14 Trần Yến Hoa CVKH 8222
15 Lê Thị Quỳnh Hạnh CVKH CHÍNH 8212
16 Lê Thị Cẩm Tú CVKH 8217
17 Đặng Văn Quang CVKH 8211
18 Nguyễn Nam huân CVKH 8259
19 Phạm Quốc Phong CVKH 8253
20 Cao Thị Anh Thư CVKH 8216
21 Đào Thiện Đức CVKH 8258
22 Ngô Thị Thanh Vy CVKH 8269
23 Phan Thị Thanh Trang CVKH 8268
24 PhạmThị Phương Liên CVKH 8219
25 Trịnh Ngọc Mỹ Linh CVKH 8218
TẦNG 3
Số Fax :3 911 2188
Ban Xử Lý Nợ Khu Vực Miền Nam
1 Vũ Bá Nam Trưởng Ban 8307
2 Huỳnh Văn Bảo Thái 8320
3 Hòang Trọng Trường 8325
4 Võ Hoàng Phong 8322
5 Đỗ Thị Thành Quyên 8377
6 Thái Lê Tân 8320
7 Lê Quang Hiến 8322
8 Nguyễn Văn Tuân

Ban Kinh Doanh Tiền Tệ Và Ngọai Hối Khu Vực Phía Nam
1 Bùi Thị Yến Trưởng Ban 8308
2 Trần Thị Thanh Trang Phó Ban 8326
3 Hòang Ngọc Diệp Phó Ban 8309
4 Nguyễn Nghiêm Minh Hậu Phó Ban 8333
5 Trần Kim Thanh Phó Ban 8363
6 Hòang Trần Bích Lộc CV Nguồn 8327
7 Lê Thị Hương CV Nguồn 8366
8 Nguyễn Thị Sơn Hải CV KDNT 8364
9 Phan Quỳnh Trang CV KDNT 8336
10 Thiều Văn Thủy CV KDNT 8334

Tầng 5

Số Fax: 3 911 2189


TRUNG TÂM QUẢN LÝ TÍN DỤNG CÁ NHÂN
Phòng Kiểm Sóat Và Phê Duyệt Tín Dụng Cá Nhân Đảm Bảo
1 Trần Trọng Triệu Phó Phòng 8501
2 Nguyễn Quang Bích Giao Phó Phòng 8004
3 Trần Thị Ngọc Lan Phó phòng 8582
4 Vòng Vĩnh Bình Phó Phòng 8584
5 Giang Ngọc Anh CV 8541
6 Trần Hữu Chính CV 8539
7 Nguyễn Thị Thùy Dung CV 8552
8 Bùi Hòang Duy CV 8550
9 Nguyễn Thu Hà CV 8559
10 Phan Thị Khánh Hải CV 8551
11 Đào Thị Mỹ Hạnh CV 8523
12 Chu Thanh Hùng CV 8515
13 Lều Văn Khang CV 8561
14 Lê Nguyên Đoan Khánh CV 8541
15 Phan Thị Kim Lê CV 8516
16 Phạm Thị Duy Linh CV 8562
17 Võ Nhật Linh CV 8576
18 Đào Thị Phương Mai CV 8552
19 Đồng Thanh Ngọc CV 8542
20 Hà Minh Nguyệt CV 8512
21 Trần Thị Nhung CV 8515
22 Lâm Vĩnh Phúc CV 8542
23 Võ Văn Thông CV 8541
24 Đòan Ngọc Thúy CV 8552
25 Lê Thị Thủy CV 8576
26 Lê Khánh Tòan CV 8553
27 Trần Lê Quang Trường CV 8551
28 Đào Dương Hạ Uyên CV 8558
29 Lê Thị Ánh Vân CV 8513
Phòng Kiểm Sóat & Phê Duyệt Tín Dụng Cá Nhân vay Tín Chấp
1 Trần Thị Thanh Hồng Phó phòng 8540
2 Nguyễn Thị Thu Trang KSV 8530
3 Dương Thị Tuyết KSV 8537
4 Nguyễn Thị Ngọc Hương 8537
5 Huỳnh Thị Bích Ngọc 8530
6 Phạm Thị Kim Oanh 8536
7 Cao Bảo Vi 8537
8 Nguyễn Thị Thanh Tâm 8539
9 Trương Võ Mỹ Tiên 8540
10 Nguyễn Thị Kim Thi 8529
11 Ngô Duy Công 8536
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI VÀ KÊNH PHÂN PHỐI PHÍA NAM
1 Nguyễn Minh Hiến Phó Trưởng Trung Tâm 8527
Phòng Quản Lý kênh Phân Phối
2 Lê Công Minh 8522
3 Vũ Thị Khánh Vân 8523
Phòng Phát Triển & Vận Hành Mạng lưới ATM
1 Trần Quốc Đại Tổ Trưởng 8526
2 Nguyễn Thế Hùng 8524
3 thái Thị Mai Thảo 8525
4 Đặng Quang 8526
5 Tống Hoàng Nhàn 8525
6 Cao Thanh Lâm 8525
7 Đàm Thị Hồng Nhung 8524
Phòng phát Triển Sản Phẩm và Huy Động Dân Cư
1 Tống Thị Lan Anh Chuyên Viên 8522
Phòng Ngân Hàng Điện Tử
1 Phạn Quốc Thằng Chuyên Viên 8563

TẦNG 6

Số Fax: 3 911 2199


Khối dịch vụ Ngân Hàng & Tài chính cá nhân
1 Cao Văn Dương Trợ lý hành chính 8602
2 Nguyễn Thị Thanh Xuân 8677
3 Nguyễn Thị Luyên Trợ lý hành chính 8613
Phòng Phân tích Tổng hợp
1 Phan Viết Cường Trưởng phòng 8662
2 Nguyễn Chí Thành Trợ Lý 8624
3 Nguyễn Hà Thục Anh CV Quản lý họat động chi nhánh 8661
4 Hà Thu Phương CV Quản lý họat động chi nhánh 8679
5 Nguyễn Minh Khoa CV Quản lý họat động chi nhánh
Phòng Quản lý và Tổ Dự Án
1 Lê Hòang Dũng Chuyên viên đào tạo cao cấp
2 Đỗ Hữu Đức Chuyên viên đào tạo cao cấp 8636
3 Hùynh Quang Anh Trợ lý dự án 8613
Tuyển Dụng Khối Bán Lẻ ( ManPower )
1 Hồ Thị Quỳnh Nhân 8623
2 Thái Thị Mai Thảo 8684
3 Hồ Thị Mỹ Hạnh 8678
4 Kevin Gomes 8684
5 Nguyễn Phượng Tâm 8622
Phòng Thẻ miền Nam
1 Phạm Thị Thanh Phương Trưởng phòng 8603
2 Nguyễn Thị Tâm 8614
3 Đỗ Thị Hồ Thi 8615
4 Đỗ Thị Tuyết Mai 8617
5 Huỳnh Thị Tú Minh 8618
6 Nguyễn Tịnh Minh Ý 8612
7 Nguyễn Thị Mai Thy 8611
8 Lê Đăng Khoa POS 8619
9 Lưu Văn Dũng POS 8620
10 Nguyễn Hữu Quốc POS 8620
11 Nguyễn Tất Thành POS 8614
12 Phạm Thị Trang 6023
13 Bùi Thị Phương Thảo 8619
14 Đòan Thị Tố Như 8616

PHÒNG PHÁT TRIỂN BÁN MIỀN NAM


Sales Support
1 Nguyễn Hoàng Nam Hỗ trợ 8640
2 Lưu Công Toại Hỗ trợ 8632
3 Phạm Thị Thùy Dung Hỗ trợ 8632
4 Nguyễn Thị Thoa Hỗ trợ 8632
Liên Kết
1 Võ Thiên Ân Phó phòng 8633
2 Nguyễn Thị Mỹ Dung NV. Liên kết 8629
3 Hoàng Ngọc Dũng NV. Liên kết 8629
4 Nguyễn Thị Lâm NV. Liên kết 8630
5 Phạm Thị Hương Giang NV. Liên kết 8661
6 Huỳnh Bảo Ngân NV. Liên kết 8633
7 Trịnh Thanh Trúc NV. Liên kết 8628
8 Thân Thị Kiều Trang NV. Liên kết 8630

Mobile Sales
1 Tôn Thất Việt Quyền Tổ trưởng 8663
2 Trần Bình Trọng Tổ trưởng 8640
3 Thiều Việt Tuân CVKHTCCN 8625
4 Trịnh Thu Hương CVKHTCCN 8639
5 Phạm Hồng Công CVKHTCCN 8676
6 Nguyễn Thị Ngọc Anh CVKHTCCN 8676
7 Nguyễn Đoàn Thanh Mai CVKHTCCN 8676
8 Nguyễn Thị Mỹ Liên CVKHTCCN 8676
9 Trần Thụy Bảo Quỳnh CVKHTCCN 8637
Tổ 2
1 Trần Thị Thùy Trang Tổ trưởng 8663
2 Phạm Thị Lan Phương CVKHTCCN 8639
3 Trần Văn Bình Tổ trưởng 8635
4 Tống Hồng Hạnh CVKHTCCN 8676
5 Lương Thị Cưng CVKHTCCN 8676
6 Bùi Thị Như Quý CVKHTCCN 8676
7 Nguyễn Thị Kim Thúy CVKHTCCN 8676
8 Đặng Thiên Phú CVKHTCCN 8638
Tổ 3
1 Nguyễn Thành Công Tổ Trưởng 8641
2 Nguyễn Thị Thanh Yến CVKHTCCN 8638
3 Lý Mai Trâm CVKHTCCN 8641
4 Nguyễn Thị Diên CVKHTCCN 8641
5 Trịnh Minh Châu CVKHTCCN 8641
6 Nguyễn Hữu Thức CVKHTCCN 8769
7 Phạm Thị Thu Hà CVKHTCCN 8641
8 Đặng Thanh Tùng CVKHTCCN 8642

TẦNG 7: TRUNG TÂM KSTD VÀ HTKD MIỀN NAM

Số Fax: 3 911 2187


BAN GIÁM ĐỐC
1 Nguyễn Văn Hồng GĐ 8306
2 Nguyễn Thị Ngọc Diễm PGD 8201
3 Trần Ngọc Thanh Phương PGD 8303
PHÒNG QUẢN LÝ CHỨNG TỪ
1 Lê Đức Vinh Trưởng phòng 8781
2 Nguyễn Đức Trí Phó Phòng 8708
3 Hùynh Ngọc Hạnh Phó Phòng 8738
4 Lê Thị Thùy Trang KSV 8725
5 Nguyễn Thị Hồng Hạnh KSV 8752
6 Nguyễn Thị Hải KSV 8751
7 Kiều Thị Thùy Diễm CV 8726
8 Võ Thị Phương CV 8758
9 Trần Phương Dung CV 8736
10 Bùi Thị Liên CV 8756
11 Đỗ Hòai Dương CV 8767
12 Nguyễn Văn Nam CV 8763
13 Trần Thị Tâm Tình CV 8760
14 Nguyễn Nho Minh Châu CV 8749
15 Phạm Minh Tuấn CV 8744
16 Trịnh Thúc Hào CV 8724
17 Nguyễn Đặng Hồng Nhật CV 8733
18 Lại Hữu Hưng CV 8764
19 Lê Đức Thông CV 8761
20 Nguyễn Trần Quỳnh Tiên CV 8750
21 Võ Thị Thắm CV 8759
22 Nguyễn Thị Ngọc Trinh CV 8762
23 Lưu Thị Cẩm Tú CV 8762
24 Nguyễn Xuân Thu CV 8743
25 Phan Thị Thu Hường CV 8272
26 Mai Thị Ngọc Dung NV 8746
27 Nguyễn Thị Mỹ Liên CV 8745
28 Nguyễn Thị Hồng Diễm CV 8755
29 Nguyễn Thị Hoa Mai CV 8765
30 Hồ Chính Nghĩa CV 8750
PHÒNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG
1 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc Phó Phòng 8703
2 Nguyễn Hữu Kim Hằng Phó Phòng 8703
3 Phạm Thị Nguyệt Ánh KSV 8723
4 Phạm Thị Thuỳ Dung KSV 8273
5 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết KSV 8735
6 Nguyễn Thị Huệ Thu KSV 8766
7 Trịnh Duy Cần KSV 8723
8 Ma Thị Tình CV 8768
9 Đặng Thị Minh Nguyệt CV 8727
10 Nguyễn Thị Thu Huyền CV 8757
11 Đặng Trần Thị Bích Tuyền CV 8754
12 Đặng Thụy Hồng Ngọc CV 8747
13 Đào Thị Thanh Thủy CV 8748
14 Nguyễn Thị Bạch Yến CV 8731
15 Võ Thị Thùy Mai CV 8779
16 Nguyễn Thị Kim Anh CV 8753
17 Nguyễn Thị Trúc Giang CV 8241
18 Bùi Thị Thắm CV 8735
19 Vũ Thị Hằng CV 8273
20 Trần Thị Minh Tâm CV 8763
21 Nguyễn Thị Hằng Nga CV 8779
22 Lê Hồng Ngọc My CV 8727
23 Nguyễn Thị Thủy NV 8737
24 Liêng Thị Ngọc Chi CV 8768
25 Hà Thị Loan CV 8746
26 Phạm Hồng Kim Anh CV 8768
27 Châu Cẩm Hồng CV 8241
28 Nguyễn Thị Hoài CV 8769
29 Nguyễn Thị Bảo Chi CV 8737
30 Nguyễn Thị Huệ CV 8747
31 Lê Thị Thanh Trúc CV 8747
32 Ngô Thanh Phúc CV 8753
PHÒNG QUẢN LÝ LƯU KHO
1 Lưu Thị Thanh Tâm KSV 8740
2 Bùi Xuân Thuận CV 8741

TẦNG 8
Số Fax: 3 911 0188
BAN KIỂM TÓAN NỘI BỘ
1 Lê Khắc Gia Bảo 8707
2 Phạm Đình Ân 8831
3 Nguyễn Thị Thùy Trang 8832
BAN KIỂM SÓAT NÔI BỘ MIỀN NAM
1 Trương Hồng Hưng Trưởng Ban 8706
2 Mai Hà Thu 8813
3 Lê Đăc Công Hiệu 8810
4 Nguyễn Kim Oanh 8815
5 Phạm Xuân Thiện Phó Ban 8816
6 Trần Thị Phương Mai 8812
7 Nguyễn Hồng Phú 8813
8 Lương Quốc Duy 8812
9 Hùynh Hữu Lộc 8811
10 Nguyễn Thúy Chi Lan 8817
11 Đào Văn Tân 8810
Khối Quản Trị Nhân Sự
1 Trần Quang Tuấn Huy TP. (P. Đào tạo & PT kiêm Tuyển dụng) 8883
2 Đinh Hoài Thanh CV (P. Đào tạo) 8846
3 Lê Thanh CV (P. Đào tạo) 8816
4 Phạm Thị Tuyết Nga KSV. (P. Quản trị thông tin & Chính sách NS) 8829
5 Mai Thụy Vũ CV (P. Quản trị thông tin & Chính sách NS) 8846
6 Đặng Thị Hiếu NV (P. Tiền lương & Phúc lợi) 8850
7 Trương Quang Sang CV (P. Tiền lương & Phúc lợi) 8850
8 Lê Thị Ngọc Mai CV (P. Tiền lương & Phúc lợi)
9 Nguyễn Thị Phượng CV (P. Tuyển dụng) 8845
10 Trịnh Thị Kim Khánh CV (P. Tuyển dụng) 8845
11 Lê Thị Bìch Ngọc CV (P. Tuyển dụng) 8828
Phòng Marketing Miền Nam
1 Nguyễn Minh Nguyệt Phó Giám Đốc 8839
2 Nguyễn Anh Linh 8844
3 Mai Thị Kim Anh 8844
4 Tăng Kim Ngân 8856
TẦNG 10: TRUNG TÂM KSTD VÀ HTKD MIỀN NAM
Số Fax: 8 3910 5134
BAN GIÁM ĐỐC
1 Trần Thanh Duẫn PGD 8781
PHÒNG QUẢN LÝ CHỨNG TỪ
2 Nguyễn Minh Thiện KSV 6032
3 Võ Thành Tâm CV 6041
4 Trần Phương Thúy CV 6029
5 Phạm Văn Dương CV 6031
6 Lê Thiên Anh CV 8731
7 Ngô Đức Anh CV
8 Hồ Thị Huyền CV 6029
9 Nguyễn Hồng Hải CV 6033
10 Nguyễn Kỳ Hưng CV 6036
11 Nguyễn Tiến Thắng CV 6032
12 TRAN THI THANH HANG CV 6027
13 Nguyễn Xuân Trường CV 6030
14 Phạm Thị Nhài CV 6028
15 Trần Thị Thuỳ CV 6029
16 Trịnh Thu Hương CV 6030
17 Trần Quang Hiệp KSV 6058
18 Đỗ Văn Dũng CV 6037
19 Huỳnh Đức Viễn CV 6036
20 Phạm Khắc Độ CV 6035
21 Phạm Phong Khanh CV 6037
22 Vũ Đức Thịnh CV 6034
23 Ngô Thị Hồng Hạnh CV 6034
24 Phạm Thị Thúy Hằng CV 6033
25 Nguyễn Huyền Anh CV 6028
PHÒNG BÁO CÁO
26 Phan Kim Ngân NV 6041
27 Hà Thùy Dương NV 6039
28 Nguyễn Kim Loan NV 6040
PHÒNG QUẢN LÝ LƯU KHO
29 Nguyễn Thị Tình Thương NV 6039
TẦNG 11
Trợ lý Giám Đốc Vùng 4
1 Nguyễn Thị Huyền Lê Trợ Lý 6118
Ban Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn Miền Nam
1 Lê Hữu Tài Trưởng Ban 6124
2 Harry Huynh 6115
3 La Thi Tâm Trang 6116
4 Trần Phi Hùng 6117
5 Lê Quang Vinh 6122
Phòng Kinh Doanh MicroBanking
1 Phạm Thanh An Tổ trưởng 6123
2 Ngô Thị Kim Cúc 6114
3 Phạm Thị Thu Hà 6114
4 Trần Đại Phúc 6113
5 Trần Thị Thu Hồng 6112
6 Nguyễn Thị Xuân Thu 6111
7 Lê Minh Hạnh 6111
Phòng Xử Lý Nghiệp Vụ Miền Nam
Ban Chuyển Tiền Trong Nước
1 Trần Thị Ngọc Minh Phó phòng 8208
2 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó Ban 6155
3 Hùynh Thị Thúy Diễm kiểm sóat viên 6132
4 Trần Nhật Vy Kiểm Sóat Viên 6133
5 Ngô Tuyết mai Kiểm Sóat Viên 6133
6 Bùi Thị kim Hà Chuyên viên 6134
7 Phan Minh Triết Chuyên viên 6156
8 Nguyễn Hồng Hạnh Chuyên viên 6131
9 Phạm Quốc Đạt Chuyên viên 6132
10 Nguyễn Hà Mỹ Thủy Chuyên viên 6130
11 Hổ Thanh Minh Ngọc Chuyên viên 6129
Ban Thanh Tóan & Tài Trợ Thương Mại
1 Trần Hòang Yến Trưởng Phòng 8302
2 Lê Thị Mộng Linh Trưởng ban 8305
3 Trần Hồng Ngọc Phó ban 6146
4 Phùng Ngọc Bích Vân Phó ban 8385
5 Nguyễn Uyên Nhã Kiểm soát 6154
6 Phạm Mỹ Nga Kiểm soát 6149
7 Nguyễn Thúy Vân Chuyên viên 6150
8 Nguyễn Thị Hồi Chuyên viên 6147
9 Đinh Thị Thanh Tâm Chuyên viên 6146
10 Phạm Lê Tú Chuyên viên 6157
11 Châu Kim Phượng Chuyên viên 6153
12 Vũ Hòang Anh Chuyên viên 6148
13 Lê Thị Thạch Thảo Chuyên viên 6153
14 Lê Hà Phương Chuyên viên 6151
15 Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên 6150
TẦNG 12 KHỐI TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

1 Khúc Văn Họa P.Giám đốc Khối TD & QTRR 8881

2 Nguyễn Đức Thắng Chuyên gia phê duyệt tín dụng 6250

Phòng Định Giá & Quản Lý TSĐB miền Nam số Fax:08.39104575

1 Trần Nam Hà Phó Phòng 8382


2 Nguyễn Thị Phương Lan KSV 6236
3 Lạc Huệ Phụng KSV 6242
4 Huỳnh Thị Hoa Phượng 6241
5 Nguyễn Quỳnh Anh 6240
6 Huỳnh Tấn Tài 6237
7 Hứa Văn Hiền 6236
8 Vũ Thủy 6234
9 Lê Vũ Trụ 6233
10 Nguyễn Tấn Đỗ Trường An 6232
11 Nguyễn Trường An (2) 6231
12 Trần Khắc Lập 6230
13 Trần Quang Thụ 6229
14 Chu Việt Khánh 6229
15 Lê Đức Huân 6228
16 Bùi Quốc Nam 6228
17 Hồ Viết Bảo Lân 6227
18 Châu Hậu Quyền 6227
LAM 6230
Phòng Giám Sát Tín Dụng Miền Nam
1 Lê Thị Minh Trâm Phó Phòng 6246
2 Nguyễn Văn Phát Phó Phòng 6247
3 Phạm Thị Mỹ Hạnh 6244
4 Ngô Duy Luân 6248
5 Mai Văn Trị 6245
Phòng Thẩm Định Miền Nam
1 Nguyễn Hữu Thường Trưởng phòng 8301
2 Lưu Việt Hà Phó Phòng 8304
3 Trương Quốc Doanh Phó Phòng 6213
4 Trần Hoàng Lâm Phó Phòng 8384
5 Đinh Thị Hoài Thu Chuyên viên 6216
6 Bùi Thị Thanh Mai Chuyên viên 6215
7 Triệu Thị Kim Thoa Chuyên viên 6221
8 Nguyễn Nam Phương Chuyên viên 6216
9 Trương Thị Mai Trinh Chuyên viên chính 6211
10 Võ Thị Thủy Chuyên viên 6213
11 Nguyễn Thị Thanh Hương Chuyên viên 6223
12 Hoàng Anh Đức Chuyên viên 6214
13 Nguyễn Dương Diệu Phúc Chuyên viên 6218
14 Nguyễn Thị Hòa Chuyên viên 6215
15 Nguyễn Thị Thanh Nga Chuyên viên 6212
16 Nguyễn Nữ Quỳnh Chương Chuyên viên 6219
17 Trương Thị Thanh Bình Chuyên viên 6217
18 Đặng Mai Mỹ Trinh Chuyên viên 6218
19 Pham Ngọc Hải Chuyên viên 6214

TẦNG 13 SỐ FAX:08.39104574

Phòng Chăm sóc Khách hàng Miền Nam


1 Lý Kim Yến Phó ban 8583
2 Trần Thị Hồng Đào NV 6345
3 Duong Thi Diu CV 6343
4 Trương Thị Luyến NV 6349
5 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt NV 6356
6 Trần Thị Loan NV 6348
7 Trần Như Nữ Vũ NV 6354
8 Phan Cẩm Vân NV 6348
9 Nguyễn Ngân Hà NV 6353
10 Mai Thị Thanh Huệ CV 6343
11 Trương Văn Tuất CV 6346
12 Phan Thu Hà NV 6357
13 Đặng Kim Thoa NV 6353
14 Đào Thị Kiều Oanh NV 6350
15 Lê Thị Trà Mi NV 6346
16 Nguyễn Thị Hà Ninh NV 6347
17 Huỳnh Thị Phương Tâm NV 6352
18 Thái Hòan Vũ NV 6355
19 Phan Thanh Hùng NV 6351
20 Võ Thị Hồng Thảo NV 6344
21 Đỗ Vũ Ngọc Anh NV 6357
22 Nguyễn Xuân Vĩnh NV 6355
23 Trần Thị Thùy Dương CV 6344
24 Đặng Thị Hồng Loan NV 6352
25 Nguyễn Thụy Hoàng Lan NV 6349
26 Nguyễn Thị Bích Ngọc NV 6350
27 Phạm Thị Thanh Thảo NV 6358
28 Phạm Trần Thanh Thảo NV 6354
29 Trương Thị Hương Duyên NV 6358
BAN THU NỢ MIỀN NAM

1 Lê Nguyên Đoan Luynh Phó Trưởng ban 6336


2 Đòan Khánh Tình Trưởng nhóm Thế chấp 6328
3 Phan Thị Thiệp NV 6340
4 Lê Thị Mỹ Lệ NV 6330
5 Phan Thị Hải Uyên NV 6338
6 Trần Phan Chiêu Anh CV 6331
7 HỒ Tấn Tòan NV 6325
8 Nguyễn Thị Lộc NV 6324
9 Trần Thị Bế Trưởng nhóm Tín chấp 6327
10 Phạm Thị Mai Sử NV 6329
11 Đào Thị Thu Trang NV 6337
12 Nguyễn Thị Kim Ngân NV 6341
13 Dương Thanh Luân Trưởng nhóm Visit 6326
14 Vũ Anh Tuấn NV 6334
15 Nguyễn Tấn Vĩnh Phú NV 6339
16 Tạ Văn Đạt NV 6333
17 Nguyễn Thị Ái Trinh NV 6335
18 Nguyễn Ngọc Bảo Minh NV 6342
19 Nguyễn Ngọc Anh NV 6323
20 Nguyễn Đình Sáng NV 6332
Tổ Telesale
1 Phạm Thanh Quang 6317
2 Tân Sang 6316
3 Trần Thị Tú Trinh 6320
4 Ngô Thị Xuân Linh 6319
5 Lê Phượng Nghi 6314
6 Mai Thị Diễm Kiều 6313
7 Bùi Thị Thanh Vân 6318
8 Nguyễn Thị Nhã Phương 6315
9 Trịnh Thị Thanh Nhàn 6321
10 Đặng Thị Ngọc Bích 6318
11 Trịnh Thị Lan Anh 6315
12 Bùi Thị Thùy Trang 6319
13 Nguyễn Ngọc Phương Dung 6314
Tầng 14
Số Fax: 3 911 2068
TRỢ LÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1 Phan Lê Tòan Trợ lý Giám Đốc Vùng 3 8711
2 Hòang Quốc Vĩnh Trợ Lý TGĐ 8715
3 Nguyễn Phước Hùng 8701
ankTẠI
M

Di động
0903 704 523
0903 437 277
0902 755 655
0915 570 442
0908 109 679
0908 052 292
0903 646 408
0903 943 212
0903 954 353
0909 905 788
0903 198 973
0918 554 646
0908 383 866

0982.211.204
0903.844.442

kim trang
Phượng
Kim Thi

Thu Phương Q
Thanh Q
Lài Q
Hào Q
Thu Hằng
Quỳnh
Thu Trang
Thủy
Ngọc
Trâm Anh
Phụng
Thu Trang
Cúc
mai
0907 531 133
0908 414 531
0907 180 189
0985 328 799
Minh
0908 567 871
0902 725 031

0934 191 819


0909 698 344
0908 543221
0977 444 973
0982 124 342
0908 290 677
0909 286 224
0909 571 088
0915 781 881

0903 747 296


0915 051 335
0907 151 175
0989 112 422
0909 196 372
0906 869 626

0908 033 125


090 2904 388
0983 344 973
0983 717 072
0905 885 859
0934 333 111
0989 370 372
0903 150 590
0989 509 076
0932 176 439
0977 181 579
0903 989 581
0987 767 658
0169 366 6918
0909 289 359
0904 492 120
0985 881 184
0905 147 727
0989 686 997
0903 110 346
0983 102 091
0938 155 166
0913102495
am
0913 614 698
0908 555 190
0986 896 042
0908 090 281
0914 194 979
0907 653 430
097 687 6855
0982 021 840
0985 337 123
0903 465 475

o
0978 995 678
0908 332 855
0909 342 255
0918 069 693
0907 337 479
0979 711 079
0906 999 001
0982 381 234
0909 231 283
0982 016 284
0908 669 001
0909 060 985
0918 279 992
0937 140 659
0906 664 232
0937 020 311
0907 426 900
0909 151 513
0909 581 381
0909 164 513
0909 225 178
0989 064 527
0907 453 945
0913 674 293
0983 838 088
0949 989 989
0903 634 793
0988 130 604
0908 206 891
ấp
0919 781 719
0918 729 159
0905.636.300
0938 070 732
0905 210 681
0973 806 710
0914 117 873
0983.788.790
0909.599.807
0986.689.516
0907 202 884
A NAM
0908 381 999

0939 687 879


0908 251 560

0909 889 778


0978 259 569
0907 562 323
0902 373 568
0909 536 358
0122 655 9903
0907 047 636

0987 896 248

0905 983 416


0909 688 930
0918 298 899

0905 578 579

0908 117 557


0982 411 981
0907 225 126
0907 677 342
0908 094 093
0938 120 858
0958 518 525
0907 896 962
0938 327 262
0907 163 169
0907 603 895
0936 693 686 kich hoat the tin dung
0908 590 071

01217608788
0913 911 666
0169 644 8540
0169 943 4337

0936 903 339


0907 424 808
0985 045 255
0932 154 575
0937 891 686
0946 793 001
0909 665 461
0909 287 758

0907 441 617


0918 285 586
0909 283 653
0983 841021
0908 609 768
0908 320 394
0909 455 774
0908 068 901
0907499 555

0908 474 007


0938 919 788
0918 313 392
0909 155 286
0986 382 678
0905 303 348
0984 584 827
0902 716 345

0988 688 111


0986 927 825
0985 285 265
0916 472 034
0987 338 339
0919 191 448
0914 033 604
0907494142

ỀN NAM

0909 905 788


0903 198 973
0908 393 608

0903 611 678


0909 239 966
0919 116 331
0908 223 588
0919 116 331
0903 826 345
0903 960 459
0908 882 612
0903 092 092
0989 298 503
0902 308 493
0908 248 369
0938 307 878
0905 933 370
0936 455 988
0903 027 577
0907 754 949
090 542 6053
0909 887 882
0905 619 898
0989 881 036
0932 163 448
0977 508 435
0902 966 975
0909 986 988
0908 083 088
0903 782 203
0976 727 440
0917 389 279
0933 321 984

0983 921 360


0909 624 402
0909 769 866
0989 515 036
0909 287 346
0908 676 387
0914 121 408
0955 095 455
0983 070 308
0902 651 156
0982 021 504
0909 863 632
0914 312 237
0909 112 525
0968 901 138
0932 668 808
0937 030 501
0938 710 787
0989 551 561 8727
0905 467 133
0908 789 975
0907 506 610
0907734030
0989 112 819
0979 644 725
0168 728 6135
0908 836 780
0988 985 208
0932181678
0983 204 842
0907 226 884
0989 962 014

0907 071 387


0973 091 929

0903 743 829


0908 134 185
0903 041 883

0912 721 906


0985 705 079
0909 028 582
0909 687 492
0913 667 142
0984 772 753
0913 196 484
0905 354 588
0988 411 138
0939 600 540
0902 969 085

0982 824 284


0909 369 396
0918 836074
0979 398 839
0978 319 858
0902 153 288
0909 281 011
0982 089108
0903 344 166

0913 772 237

0903 013 554


0908 191 668
0908 756 345
0908 858 345
M

0918 334 227

0982 492 226


0906 923 069
0908 777 549
0972 418 468
0909 549 424
0934 55 90 55
0935 141 868
0908 344 441
0932 222 668
0983 823 494
0909 649 848
0989 897 100
0985 553 877
0935 368 468 thúy 976484667
0983 841 021
0903 098 409
0989 892 093
0913 797 074
0947 029 111
0908 756 610
0907 710 157
01699 931 231
0987 111 953
0905 908 187

0989 953 127


0912 798 238
0909 094 670

0908 466 275

0128 5969239

0908 205 475


0909 888 931
0918 172 731
0902 522 988
0918 791 072

0908 027 084


0983 041 827
0983 332 607
0938 262 728
0986 818 997
0937 677 047

0903 751712
0909620346
0123 505 3013
0168 777 1975
0947089608
0903677077
0987455306
0909146885
0903807038
0908492885
0984486795

0909826616
0982766479
0908345654
0903139109
0918858207
0909053108
0935222357
0936419068
0937999089
0902007090
0987600900
0905321645
0986073458
0936930408
0974708358

0918 554 646

0913 075 153

104575

0908.227.138
0989.807.467
0903.663.952
0974.671.123
0919.490.749
0902.654.662
0906.271.111
0909.522.001
0919.171.741
0908.479.871
0907.890.216
0986.689.224
0988.955.312
0902.974.786
0914.221.230
0906.961.469
0908.576.158
0983.113.112
918861111

0903 666 293


0908 400 622
0974 189 300
0909 598 027
0907 182 587

0913124396
0989365040
0908449888
0935-845-009
0903672949
0913161767
0909190184
0935609906
0908194568
0907.844.692
0933.608.806
0983545483
0983042006
090.886.7070
0907.553.303
0907.644.033
0989.756.476
0932.423.779
0903999779

0123 800 675


973713946
915967897
984557622
984814146
905411718
986061180
983248424
909797485
989699299
1265847008
979474748
1218995017
909111123
989519269
906744757
909629807
916718710
988180707
932003116
909633266
1218161171
907165266
908260446
936144097
905707478
987010775
989694033
989975613
916265150

0903 335 801


0903 112 882
0982 071 417
0938 248 114
0989 161 566
0909 648 356
0989 621 834
0979 792 331
0909 372 159
0906 858 068
0986 815 196
0906 680 683
0904 418 645
0907 197 269
0987 777 988
0978 449 711
0989 118 001
0902 864 387
0907 864 181
0937 222 846

0986 712 759


0972 245 627
0165 3933 173
0908 900 150
0939 398 875
0908 980 040

0903 143 456


123 735 4251