You are on page 1of 6

Sydpå

Til 3.m dimission 2018


Bro
Arr: Ane Schaarup

Intro

ˇ?
Gm Eb Bb F Gm Eb Bb F

A !ˇ ? 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0
4 3 3 3
0
Ba - by jeg vil med dig syd - på

Vers 1

ˇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gm Eb Bb F

T/B ! ˇ 6 0 0 0
5

0 6
( Vælg - er du rom el - ler is - kold Te - qui - la? Ja, num - mer et, den er lidt mer' tran - quil - la

ˇ
7 Gm Eb Bb F

S !ˇ 3 3 4 5 00 0 0 0 0 00

0
ˇˇ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00
ja så blir' det lidt vil - der'

T/B !
( Hvis du' til num - mer to, lo - ver jeg det kil - der Og num - mer tre, ja så blir' det lidt vil - der'

ˇ { 5 6
9 Gm Eb Bb F
ˇ
S ! 0 5
0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
Du ved, jeg' ty - pen der kan li' at del'. Sam'n med dig har jeg lyst til at smag' det hel'

ˇ
A !ˇ 4 6
0 0 0 0 0 0 0 00 0
5 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0
Du ved, jeg' ty - pen der kan li' at del'. Sam'n med dig har jeg lyst til at smag' det hel'

ˇ
T/B ! ˇ 00 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
( Du ved, jeg' ty - pen der kan li' at del'. Sam'n med dig har jeg lyst til at smag' det hel'

Filnavn: Syspå - Bro, Kor.pri Side 1


ˇˇ
11 Gm Eb Bb F

! 0 0 5 0Z 0 0 0 0 0 0 0 0{
5 4
0 0 0 0
S

ja, Véd det' lidt for - kert, men jeg ka' slet ik' la' vær'

ˇ
!ˇ 0 0 5 0 { 5
0 0Z 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
A

ja, Véd det' lidt for - kert, men jeg ka' slet ik' la' vær' Jeg el -

ˇ 0 0 0 0 0 0 0 5 4
T/B ! ˇ 0 0 5 0 0 0 0 0Z 0
( ja, Véd det' lidt for - kert, men jeg ka' slet ik' la' vær'

Pre Chorus

ˇˇ
13 Gm Eb Bb F

! 6
A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sker, når jord - bær de mod - ner, når i - sen dryp - per ned ad dig, når du går

ˇ 3
15 Gm Eb Bb F

! ˇ 3 3 4
S 0 0

ˇˇ
Jeg el -

! 6 { 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A

i de kor - te kjo - ler og jeg end' - lig ka' duf - te dig. Jeg el -
ˇ 0 0
T/B !ˇ 2 3 4
( Jeg el -

ˇˇ
17 Gm Eb Bb F

! 6 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sker, når jord - bær de mod - ner, når i - sen dryp - per ned ad dig, får jeg lyst til at

ˇ
A !ˇ 6 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sker, når jord - bær de mod - ner, når i - sen dryp - per ned ad dig, får jeg lyst til at

ˇ
T/B ! ˇ 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
( sker, når jord - bær de mod - ner, når i - sen dryp - per ned ad dig, får jeg lyst til at

Side 2 Filnavn: Syspå - Bro, Kor.pri


ˇˇ
19 Gm Eb Bb F

! 3
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Z 0 0 0 0 0 0 0

ˇ
ta' en lil - le bid af dig Ba - by, jeg vil med dig syd -

!ˇ 3
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
A
0 0Z
ˇ 0 0 0 0 0 0 0
ta' en lil - le bid af dig Ba - by, jeg vil med dig syd -

T/B !ˇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Z 3
( ta' en lil - le bid af dig Ba - by, jeg vil med dig syd -

Omkvæd

ˇˇ
21 Gm Eb Bb F

S ! { 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
på, for jeg sav - ner de var - me bøl - ger på stran - den. Ba - by, jeg vil med dig syd -
ˇ
!ˇ { 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A
0
på, for jeg sav - ner de var - me bøl - ger på stran - den. Ba - by, jeg vil med dig syd -
ˇ { 5 0 0 0 0 0 0 0 0
T/B ! ˇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
( på, for jeg sav - ner de var - me bøl - ger på stran - den. Ba - by, jeg vil med dig syd -

ˇˇ
23 Gm Eb Bb F

! { 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
S

på. Snak - ker ikk' om I - ta - lien, Lol - land og Spa - nien. Jeg vil me - get me - re syd -

ˇ
!ˇ { 5 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A
0
på. Snak - ker ikk' om I - ta - lien, Lol - land og Spa - nien.

ˇ { 0 0 0 0
T/B !ˇ 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
( på. Snak - ker ikk' om I - ta - lien, Lol - land og Spa - nien. Jeg vil me - get me - re syd -

Filnavn: Syspå - Bro, Kor.pri Side 3


ˇˇ { {
25 Gm Eb Bb F

! 5 { 5 0 0Z 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0Z 0
på, syd - på syd - på Jeg vil me - get me - re syd -

ˇ ˇ 5 0{ 0{ 5 5 { { 5 5 00 00 5 3
A ! 0 0 00 00
Syd - på, syd - på, syd - på

ˇ 5 0 0Z 0 5 0 0Z 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
T/B !ˇ 0
( på, syd - på syd - på Jeg vil me - get me - re syd -

ˇˇ { {
27 Gm Eb Bb F

! 5 { 5 0 0Z 0 0 5 3
S 0Z 0 0 0Z 0
på syd - på syd - på

{ {
A ! ˇ ˇ 5 0
0 00 5 5 00{ 00{ 5 5 00 00 5 3

Syd - på, syd - på, syd - på

ˇ 0 5 0 0Z 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
T/B ! ˇ 0Z 0 5 0 0Z
( på syd - på syd - på Jeg vil me - get me - re

ˇˇ
Vers 2

5 0{ 0
29 F

! 3
S 0 0 00
ah - ah - ah -
ˇ 5
Gm Eb Bb

A ! ˇ { 5 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ba - by, jeg vil ha' det he - le, og du må ik - ke de - le med an - dre end mig.

Side 4 Filnavn: Syspå - Bro, Kor.pri


ˇˇ 00 00 00 00 00{ 5 4
31 Gm Eb Bb F

! { 5 4 3
S
00
ˇ
ah syd - på sam' med mig.

!ˇ 6 0 { 5 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A

ˇ 00 00 00 00 00{ 5 5 0 0
Så spænd din sik - ker - heds - se - le, for du' på vej syd - på sam' med mig.

T/B ! ˇ 2
( syd - på sam' med mig. Det' o -

ˇ 3
0 0 5 0{
33 Gm Eb Bb F

S !ˇ 3 3

ˇ
var - mer', cha -

A !ˇ 2 3 0 0 5 0{

ˇ 0 0 0 0 0 0 0 0
var - mer', cha -

T/B ! ˇ 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
( kay, det' tur - bo - lent, og det lar - mer, men om lidt så blir' det var - mer', cha -

ˇˇ
35 Gm Eb Bb F

! 0 0 0 5 Z 0 0 0 0 0 0 0{
5 4
0 0 0 0 0 0
S

ˇ
mer. Véd det' lidt for - kert, men jeg ka' slet ik' la' vær'

!ˇ 0 0 0 5 Z 0 0 0 0 0 0 0{
5
0 0 0 0 0 0 0 0
A

ˇ 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 4
mer. Véd det' lidt for - kert, men jeg ka' slet ik' la' vær' Jeg el -

T/B ! ˇ 0 0 0 0 0Z 0
( mer. Véd det' lidt for - kert, men jeg ka' slet ik' la' vær'

C-stykke

ˇ 3
37 Gm Eb Bb F Gm Eb

! ˇ 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
0
A

ˇ 4 0 00 0 0 0 0 0 005 0 0 0 0 0 0 0
Jeg vil mærk' var- men un - der san - det.

T/B ! ˇ 0 004 3
( Jeg vil se ver- den un - der van - det. Jeg vil mærk' var- men un - der san - det.

Filnavn: Syspå - Bro, Kor.pri Side 5


ˇ 0 0 0 0 0 0 0 { 5 4 {
40 Bb F Gm Eb

S ! ˇ 0 3 5 0 0 0 0

ˇ {
Jeg vil me - get me - re syd - på top - pen af bjer -

A !ˇ 2 3 5 0 0 0 0

ˇ 0 0 0 0 0
top - pen af bjer -

T/B !ˇ 2 4 0 0 0
( Jeg vil be - stig' top - pen af bjer -

ˇˇ
42 Bb F Gm Eb Bb F

! 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 00 55 0 0Z 0
5
0 0 0 0 0 0 0{ 0 0
0 0 0
S

- get. Jeg vil ud - for- ske he - le ha - vet Véd det' lidt for- kert, men jeg ka' slet ik' la' vær' Jeg el -

ˇ
!ˇ 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 5
0 0 0 0 0 0 0{ 0 0
0 0 0 0 0 0Z 0
A

- get. Jeg vil ud - for- ske he - le ha - vet Véd det' lidt for- kert, men jeg ka' slet ik' la' vær' Jeg el -

ˇ 0 0 0 0 0 000 50 0
T/B ! ˇ 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0Z 0
( - get. Jeg vil ud - for- ske he - le ha - vet Véd det' lidt for- kert, men jeg ka' slet ik' la' vær' Jeg el -

Side 6 Filnavn: Syspå - Bro, Kor.pri