Basic Slovak phrases

Hello Goodbye Good morning Good afternoon Good evening Yes (formal) Yes (informal) No Please Thanks (formal) Thanks (informal) My name is .. What is your name? (formal) What is your name? (informal) How are you? (formal) How are you? (informal) Fine, and you? (formal) Fine, and you? (informal) Pleased to meet you How much is it? Sorry (formal) Sorry (informal) Excuse me (asking for information) Excuse me (to pass through) Can you help me please (formal)? Can you help me please (informal)? I am trying to learn Slovak Ahoj Dovidenia Dobrý den Dobré popoludnie Dobrý vecer Áno Hej Nie Prosím Dakujem Vdaka Volám sa .. Ako sa voláte? Ako sa volá ? Ako sa máte? Ako sa má ? Dobre, a vy? Dobre, a ty? Te í ma Kolko to stojí? Prepácte Prepác Prepácte S dovolením Mô ete mi pomôct, prosím? Mô e mi pomôct, prosím? Pokú am sa naucit po slovensky

Slovak words. Household items the bookcase the chair the clock the lamp the key the picture the radio the sofa the table Slovak words. The family the father

kni nica stolicka hodiny lampa klúc obraz rádio pohovka stôl otec

informal) the boyfriend the boyfriend (v. Places and buildings the airport the bank the beach the café the campsite the chemist's the church the hotel the laundry the market the post office the road the street the swimming pool the town centre mama matka man el man elka brat sestra syn dcéra priatelka frajerka priatel frajer rameno prst tvár chodidlo hlava noha ústa plece alúdok palec letisko banka plá kaviaren kemp lekáren kostol hotel prácovna trhovisko po ta cesta ulica krytá plaváren mestské centrum . informal) Slovak words.the mother (informal) mother the husband the wife the brother the sister the son the daughter the girlfriend the girlfriend (v. The body the arm the finger the face the foot the head the leg the mouth the shoulder the stomach the thumb Slovak words.

Days in Slovak Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday pondelok utorok streda tvrtok piatok sobota nedela Months in Slovak January February March April May June July August September October November December In January In February In May január február marec apríl máj jún júl august september október november december v januári vo februári v máji Slovak food words. Fruit and vegetables the apple the banana the cherry the grape the lemon the orange the peach the pear the pineapple the carrot the cucumber the garlic the lettuce the mushroom the pea the onion the potato jablko banán cere na hrozno citrón pomaranc broskyna hru ka ananás mrkva uhorka cesnak hlávkový alát huby hrá ok cibula zemiak .

Meat the the the the the the the the the meat bacon beef chicken ham lamb sausage steak veal mäso slanina hovädzie mäso kuracie mäso unka jahnacie mäso klobása rezen telacie mäso Numbers in Slovak one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety one hundred jeden dva tri tyri pät est sedem osem devät desat jedenást dvanást trinást trnást pätnást estnást sedemnást osemnást devätnást dvadsat tridsat tyridsat pätdesiat estdesiat sedemdesiat osemdesiat devätdesiat sto .the tomato paradajka Slovak food words.

.. please The wine list Same again..one thousand tisíc Slovak phrases.? Je toto miesto obsadené? Jednosmerný lístok Spiatocný lístok Majú deti zlavu? Majú dôchodcovia zlavu? Lístok do ... Máte mapu . prosím Pomarancový d ús. please Máte . prosím Dve pivá Pohár cerveného vína Pohár bieleho vína Fla a domáceho bieleho vína Fla a domáceho cerveného vína Gin a tonik. prosím Caj s mliekom Citrónový caj Limonádu. prosím Podávate tu aj jedlá? Aké sendvice máte? Ciernu kávu.. please A tea with milk A lemon tea A lemonade.. please Is food available here? What sandwiches do you have? A black coffee.? Je tam . prosím Pivo.? Ako dlho trvá cesta do . please A white coffee..? How long does it take to get to .? Is this seat occupied? A single ticket A return ticket Is there a discount for children? Is there a discount for pensioners? A ticket to . please Two beers A glass of red wine A glass of white wine A bottle of house white wine A bottle of house red wine A gin and tonic. prosím Nápojový lístok E te raz to isté.? For me For him For her The bill.. please Two white coffees. please A beer. prosím Slovak travel phrases Do you have a map of . prosím Bielu kávu.? Is there .? Pre mna Pre neho Pre nu Úcet. Food and drink Do you have . please An orange juice. prosím Dve biele kávy.

.? Kedy tento vlak odchádza? Autobusová zastávka Kedy ide dal í autobus? Kedy ide posledný autobus? O ktorej odchádza? Kedy prichádza? Je tento taxík obsadený? Chcem íst do .linguata.. prosím Font> /www..com .. Je to nablízku Mô ete spomalit? Zastavte tu Zapnite taxameter.? When does the train leave? The bus stop When is the next bus? When is the last bus? What time does it leave? When does it arrive? Is this taxi occupied? I want to go to .Is this the train for . It's near here Will you slow down (formal) Stop here (formal) Please turn the meter on (formal) Ide tento vlak do .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful