Semne conventionale.

In Romania, semnele conventionale ce pot fi utilizate in instalatii electrice sunt stabilite in urmatoarele standarde: STAS 12993/11-1991 Simboluri grafice pentru scheme. Partea 11: Scheme si planuri de instalatie, arhitectura si topografie SR EN 60617-11-2001 Simboluri grafice pentru scheme electrice SR EN 60617-10:2000 Simboluri grafice pentru scheme electrice. Partea 10: Telecomunicatii: Transmisie STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful