AKATIST SVETOJ BLAŽENOJ KSENIJI PETROGRADSKOJ (24. januara / 6.

februara )

Kondak 1. Izabrana ugodnice i Hrista radi jurodiva, sveta blažena mati Ksenija, koja si izabrala podvig trpljenja i zlopaćenja, pohvalnu pesmu prinosimo ti štujući sveti spomen tvoj. Ti pak, zaštiti nas od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, da ti kličemo: Raduj se, blažena Ksenija, molitvenice za duše naše! Ikos 1. Ravnoangeoski život iskala si, blažena mati, po smrti muža svog odbacila si lepotu ovoga sveta i sveg što je u njemu, želje očiju, želje tela i gordost svagdašnju, i jurodstvom um Hristov stekla si. Stoga usliši od nas pohvalu koju ti uznosimo: Raduj se, ti koja si životom svojim jednaka Andreju, Jurodivom Hrista radi! Raduj se, ti koja si se imena svog odrekla i sebe mrtvom nazvala! Raduj se, jer si u jurodstvu ime tvoga muža Andreja primila! Raduj se, jer nazvavši se imenom muškim, slabosti ženske odrekla si se! Raduj se, jer si imanje svoje dobrim i ubogim ljudima razdala! Raduj se, jer si dobrovoljno, Hrista radi, siromaštvo prihvatila! Raduj se, ti koja si nas jurodstvom svojim naučila da se od sujetne mudrosti ovoga sveta otrgnemo! Raduj se, blaga utešiteljice svih koji ti se molitveno obraćaju! Raduj se, Blažena Ksenija, molitvenice za duše naše! Kondak 2. Gledajući tvoj neobični život, jer si prezrela dom svoj i svako zemno bogatstvo, rodbina po telu bezumnom te smatraše, a ljudi iz Petrova grada, gledajući smirenje tvoje, patnje i dobrovoljno siromaštvo, pojahu Bogu: Aliluja! Ikos 2. Razum od Boga dat u prividnom bezumlju sakrila si; u sujeti velikoga grada kao pustinjakinja živela si, svoje molitve Bogu neprestano uznoseći. Mi, koji se divimo takvom životu tvome, kličemo ti pohvalno:

jer si dar svoj na korist i spasenje stradajućih pokazala! Raduj se. ti koja si dar prozorljivosti krajnjim smirenjem i molitvenim podvigom stekla! Raduj se. ti koja si prividnim bezumljem sjaj blagodati sakrivala! Raduj se. Blažena Ksenija. jer si ženi toj od Boga čedo isprosila! Raduj se. blažena. ti koja si teški krst jurodstva. raspinjući telo svoje protiv strasti i pohote. jer si stradanja ljudska prozorljivo. Imajući. u daljini nepreglednoj gledala! Raduj se. jer si nas životom svojim trpljenju naučila! Raduj se. ljubazna zaštitnice naša pred Prestolom Svevišnjnjega! Raduj se. molitvenice za duše naše! Kondak 4. od Boga ti darovanoj. jer si ljubav Božju ljudima pokazala! Raduj se. na leđima svojim ponela! Raduj se. vrelinu i ljutu studen hrabro si podnosila. Gledajući takav život tvoj. . jer si ženi dobroj rođenje sina prorekla! Raduj se. Silom odozgo. jer si trpljenje i nezlobivost svetu pokazala! Raduj se. jer si se. Zato prosvetljena Duhom Svetim kličeš neprestano Bogu: Aliluja! Ikos 3. molitvenice za duše naše! Kondak 3. od Boga tebi dat. ukrašena plodovima blagočestivosti! Raduj se.Raduj se. nebo za pokrov svoj i zemlju za postelju svoju. jer si svakog naučila da se Bogu molitveno obraća! Raduj se. Carstva Božjeg radi odrekla si se svakog ugađanja telu. sa umilenjem te prizivamo: Raduj se. jer si nebesko utočište iskala i primila! Raduj se. u svem duhovnom bogatila! Raduj se. jer si zemaljski dom svoj ljudima ustupila! Raduj se. nemajući zemaljska blaga. Blažena Ksenija.

jer si darovima Božjim ispunjena! Raduj se. odeću i hranu donoseći ti. jer si blagodaću Duha Svetoga čudesno ogrejana! Raduj se. Bogovođenom zvezdom pokazala se svetost tvoja. jer si stradalnima utehu pružila! Raduj se. jer si u molitvi neprestano prebivala! Raduj se. jer si žegu i studen Hrista radi dobrovoljno podnosila! Raduj se. jer si sladost rajsku u siromaštvu duha okusila! . molitvenice za duše naše! Kondak 5. blagočestivi ljudi htedoše da umanje patnje tvoje. trpljenju studeni i vreline. kličemo ti ovako: Raduj se. narod stradalni pomoći tvojoj pribeže slaveći te: Raduj se. Jer si ljudima koji su u bezumlju greha ginuli javila put spasenja i sve ih poka janju prizvala. Ksenija Blažena. ti koja si svaku sramotu sveta. zabludele na pravi put izvodeći. Blažena Ksenija. diveći se dobrovoljnom sirotovanju tvome. jer si Petrov grad svenoćnim bdenjem od nesreća ograđivala! Raduj se. ti koja si krst Hristov radosno ponela! Raduj se. Zato i pojemo Bogu: Aliluja! Ikos 4. ti koja si put Hristov svim srcem zavolela! Raduj se. jer si se svakog dana u godini noćima u polju molila! Raduj se. jer si gnev Božji mnogo puta od njega odvratila! Raduj se. da bi klicali Bogu: Aliluja! Ikos 5. Videvši podvige tvoje u molitvi. krotošću i nezlobivošću nadjačala si. koja je obasjavala horizont Petrovoga grada. tela i đavola pretrpela! Raduj se. i bestrašće prema truležnom svetu stekla si. jer si suze uplakanih obrisala! Raduj se. jer si ljubav ka bližnjima pokazala! Raduj se. Mi pak. žalosne tešeći. Čuvši o tebi kako stradaš Hrista radi. Blažena mati. želeći da podvig svoj sačuvaš. Ti si pak sve to ubogima razdavala. nemoćne krepeći.Buru životnu u gradu Petrovom uskovitlanu.

jer trud naš na putu spasenja olakšavaš! Raduj se. beda i žalosti: bogati i ubogi. stari i mladi. Propovedaju svetost života tvoga. blaga utešitelj ko svih žalosnih~ Raduj se. Bogoblažena. I učinjeno je onako kako si ti prorekla. Zasijala je slava podviga tvojih. vođeni tobom. kada si noću graditeljima crkve Smolenske . Blažena mati.rkamen tajno donosila. ugasitejku". Želeći da izbaviš od žalosti uplakanog lekara koji je ženu sahranio. slaveći te. Zato i mi. brza pomoćnice onih koji k tebi pribegavaju! Raduj se. kličemo ti pohvalno: Raduj se. olakšavajući napor zidarima crkvenim. Blažena mati. jer si podvigu blagočestivosti sve prizivala! Raduj se. jer sva u Bogu prebivaš! Raduj se. kličemo Bogu: Aliluja! Ikos 6. Time si joj prorekla požar u domu njenom. I po molitvi tvojoj plamen ognja ugasi se. A mi. Petrovog grada nebeska zastupnice! Raduj se. Oni pak u radosti klicahu Bogu: Aliluja! Ikos 7. svi izlečeni tobom od mnogih bolesti. i mi grešni kličemo ti ovako: Raduj se. jer si smelost pred Bogom za stradajuće pokazala! . molitvenice za duše naše! Kondak 6. ublažiteljko žalosti ljudskih! Raduj se.Raduj se. jer si nas naučila da tajno dobra činimo! Raduj se. Novo čudo molitve svoje pokazala si. pomoćnice graditelja hramova Božjih! Raduj se. Blažena Ksenija. molitvenice za duše naše! Kondak 7. jer si svetost crkvenu zavolela! Raduj se. Tobom vođeni. jer si u sladosti toj sve zemaljsko ostavila! Raduj se. Blažena Ksenija. zapovedila si nekoj devojci na Ohtu da pobegne i tamo sebi muža nađe i uteši. kada si blagočestivoj ženi rekla: "Uzmi kopejku.

ukrepiteljko uvređenih! Raduj se. Toga radi kličemo ti: Raduj se. spasiteljko od pogibelji strastima obuzetih! Raduj se. ti koja blagi lik služenja Bogu objavljuješ! Raduj se. zaštitnice uvređenih i onih koji ti se mole! Raduj se.Raduj se. jer si blagočestivu devojku od braka nevernog odvratila! Raduj se. Blažena Ksenija. Svakom si bila sve. brza zaštitnice na sudu nepravednih! Raduj se. ti koja se za nas grešne tamo moliš! Raduj se. Sada pak. Svakojake bolesti pretrpela si. radosno poješ Bogu: Aliluja! Ikos 8. ti koja u gornjim stanovima prebivaš! Raduj se. glad i žeđ. ti koja molitvama svojim Pravoslavlje zastupaš! Raduj se. tužnima radost. ti koja nevernike i podrugljivce posramljuješ! Raduj se. u gornjem Jerusalimu prebivajući. prešla si put života tvoga u prestonom gradu otadžbine naše u velikom trpljenju. molitvenice za duše naše! Kondak 8. Blažena mati. siromaštvo. zastupnice u bedama i nesrećama našim! Raduj se. Blažena Ksenija. pokroviteljice poni-ženih i proganjanih! Raduj se. nevolje i grdnje podnoseći. jer oklevetane od očajanja izbavljaš! Raduj se. Putnice bezdomna. . sla-bima pokrov i zaštita. i grdnje ljudi bezbožnih koji mišljahu da si bezumna. bolesnima iscelenje. molitvenice za duše naše! Kondak 9. Ti se Gospodu moliš uporno Mu kličući: Aliluja! Ikos 9. svećo neugasiva koja u molitvama Bogu jarko goriš! Raduj se. Blažena Ksenija: nevoljnima uteha. ubogima odeća.

tamjane kađeni. jer strašne grehe pijanstva razotkrivaš! Raduj se.Rečiti govornici ne mogahu razumeti da si ti bezumljem svojim bezumlje celoga sveta razobličila i nemoći svojom jake i mudre posramila. molitvenice za duše naše! Kondak 11. ti koja duh zlobe u srcima ozlojeđenih umrtvljuješ! Raduj se. Ne videše u tebi silu i premudrost Božju. jer si besplatni i milostivi lekar svima bila! Raduj se. jer prividnim bezumljem tvojim svet razobličavaš! Raduj se. pojemo ti ovako: Raduj se. ti koja nas od vražjih zamki izbavljaš! Raduj se. Želeći da spaseš dušu. jer nas na put spasenja prizivaš! Raduj se. jer lepotu ovoga sveta spasenja radi odbacuješ! Raduj se. ti koja deci krotkoj blagoslov daruješ! Raduj se. koji pomoć tvoju primamo. ti koja nas na podvig duhovni pokrećeš! Raduj se. nositeljko duha Božjega! Raduj se. Mi pak. Bogu prineseni! Raduj se. pojući Mu: Aliluja! Ikos 10. mati Ksenija. Toga radi zaštiti i nas od neprijatelja vidljivih i nevidljivih molitva ma svojim. telo si svoje sa strastima i pohotama raspela i nepovratno sebe odbacivši. Blažena Ksenija. ti koja mir Božji u srca ljudska donosiš! Raduj se. da bismo ti klicali: Raduj se. krst si svoj na leđa položila i Hrista svim srcem sledila. . jer svetu ozlojađenom Mudrost Božju pokazuješ! Raduj se. Bedem si čvrsti i utočište neuništivo onima koji ti se mole. Blažena Ksenija. molitvenice za duše naše! Kondak 10. jer nebeska blaga svim srcem ljubiš! Raduj se. jer se sa Apostolom Pavlom nemoći svojom hvališ! Raduj se. jer ih tajnom molitvom od bolesti isceljuješ! Raduj se.

Blažena Ksenija. jer si nas raspinjanju tela sa strastima i pohotama naučila! Raduj se. da Mu kličemo: Aliluja! Ikos 12. Zato ti i kličemo: Raduj se. Blažena mati. jer si nemoći naše sveusrdno primila! Raduj se. na one koji štuju spomen tvoj i pribegavaju pokrovu tvome. slavimo te i sveusrdno molimo: ne ostavljaj nas grešne u žalosti. jer očajnima ruku pomoći na putu spasenja pružaš! Raduj se jer slabe u veri ukrepljuješ! Raduj se. Blažena Ksenija. Sveta mati. Pojući o mnogim čudesima tvojim. Aliluja! Ikos 11. jer duh zlobe posramljuješ! Raduj se. pokroviteljko i posrednice onih koji štuju spomen tvoj! Raduj se. molitvenice za duše naše! Kondak 12.Pohvalnu pesmu prinose ti. no umoli Gospoda sila da ne otpadnemo od vere naše pravoslavne. jer u tami greha blagodaću Božjom sijaš! Raduj se. nego da se u njoj s tobom utvrđujemo i da ti kličemo. Ti si pale u provaliju greha izbavila i ka svetlosti Hristovoj usmerila put njihov. ti koja si životom svojim angele zadivila! Raduj se. Hristova ugodnice. jer si spasenje večno time ulepšala! . oni koji su tvojim molitvama spaseni od nevolja. Život tvoj. Blažena Ksenija. pokazao se kao ozarujuća svetlost koja u mraku života ovoga ljude obasjava. jer si put pun nevolja prošla! Raduj se. žalosti i svih napasti. Raduj se. Blagodat obilnu izlivaš. jer si nas sastradanju sa stradajućima naučila! Raduj se. jer si u svetu nebeski živela! Raduj se. jer pravoslavne Božjom svetlošću prosvećuješ! Raduj se. i zajedno s tobom radosno kliču Bogu. Toga radi i nama koji se tebi molimo istoči od Boga reku isceljenja. jer si u mukama mnogim veliku blagodat stekla! Raduj se.

da bi ga bar tako Božje milosti udostojila. čestitosti. sebe si mrtvom nazvala. nego mužu tvom Andreju u svemu. da se dečaci i devojčice u veri. saosećajna . pogledaj. i kondak 1. Sveta Blažena mati Ksenija. a njega živim. isprosi večno spasenje onih koji tebi pritiču. jer tešiš one koji se grobu tvome klanjaju! Raduj se. koja si sa nama. Glad i žeđ. pijančenju. Ti si nam nada i uzdanje. sveta sveblažena mati Ksenija! Ti si pod zaklonom Svevišnjega živela. da se bolesni i slabi iscele. nedostojne i grešne. O. Sada te Sveta Crkva kao miomirisni cvet proslavlja. molitvenice za duše naše! Kondak 13. primi pohvalnu pesmu ovu od nas nedostojnih. nezaštićene od Angela koji od nas odstupiše. MOLITVA DRUGA SVETOJ KSENIJI PETROGRADSKOJ Blažena mati Ksenija. porodičnu ljubav i slogu pošlji. nego znajući kakav je podvig potreban da bi se za takvu dušu molila. pred likom tvojim svetim. Zastupi nas svetim tvojim molitvama pred prestolom Svemilostivog Spasitelja našeg. sveta blažena mati Ksenija. podobnih ne tebi.Raduj se. u životu tvome krst teški ponela si.). Zaštiti nas molitvama tvojim od zamke duhova tame i svih onih koji nam zlo misle. tebi blagodarnost uznosimo i s tobom slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha. tako i nas. monahe udostoji da se dobrim podvigom podvizavaju i od uvreda ih ogradi. podvig jurod-stva si uzela. MOLITVA SVETOJ BLAŽENOJ MATERI KSENIJI PETROGRADSKOJ O. nemarnosti prema večnom spasenju i neosetljivosti na Božje upozorenje i dobrotu. Umoli Svedarežljivog Boga da nam poda silu i krepost kako bi svako od nas uzeo krst svoj i pošao za Hristom pojući Mu s tobom: Aliluja! (Ovaj kondak se čita tri puta. pastire u kreposti Duha Svetoga učvrsti. i imajući smelost pred Njim. Stojeći na mestu tvoga pogrebenja. ti nas. darežljiv blagoslov za dobra dela i namere naše i izbavljenje od svih nevolja i žalosti. narod i zemlju našu u miru i spokojstvu sačuvaj i sažali se na one koji su na samrtnom času lišeni pričešća Svetim Tajnama Hristovim. uvrede i gonjenja pretrpela si. srebroljublju. Pomozi. brzo uslišenje i izbavljenje. bogobojažljivosti vaspitavaju i da uspeha u učenju imaju. jer se za spasenje Otačastva našeg zauzimaš neprestano! Raduj se. dar pro-zorljivosti i čudotvor stva od Boga dobila i pod zaštitom Svemogućeg spokoj si našla. a zatim se ponovo čitaju ikos 1. praćena i ukrepljivana Bogomajkom. studen i vrelinu. molimo ti se: primi molitve naše i prinesi ih Prestolu Milosrdnog Oca Nebeskog. da se dečica svetlošću Svetoga krštenja ozare i pečatom Duha Svetoga zapečate. Amin. kao živoj. nesebična. sada i uvek i kroza sve vekove. kojima ne priliči da na Presto Božji pomisle. Primi od nas grešnih moljenja koja tebi prinosimo. Blažena Ksenija. razvratu. i čuj reči naše: nedostojne neba i zemlje i cele potčinjene grehu. i obukavši odelo njegovo. I kao što muža posle smrti nisi osudila i prezrela.

Smiluj se. sud i osudu. želeći da ga i sa drugima podelimo. da učinimo ono što još možemo. učini da i mi. molitvama tvojim daj nam olakšanje tereta sagrešenja naših i smelosti da najpre ištemo otrežnjenje svoje. drogama. nepotrebni. Čuvši za veliku milost tvoju. i politici i svakojakim idolima. neskromni. I sve nas. mi ti se. Čudotvorko. i strah Božji ukoreni u nama. Ne nalazeći im krivicu. uzdanice naša. sa dna očajanja podižeš i činiš. jer. sleva krenemo nadesno i da zajedno sa našom pravoslavnom braćom doživimo delić ozarenosti onih koji su na Božansku Tajnu Večeru pozvani. u sve dane života svoga. sada i uvek i kroza sve vekove. Daruj nam. čuvši od onih koji ti kopejku davahu da im se ona kao blagodat vraćala. uredismo ovaj mali spomen na tebe od suviška našeg. i pomisao na smrt. svesmirena. i lažnim učiteljima i ideologijama. slave Oca i Sina i Svetoga Duha. Znamo da nećeš postideti nadu koju u tebe polažemo. na nas nište u svakom pogledu. nauči tvom podvigu samozaborava i neznanja. svemilostiva. Iz vrtloga strasti. sve ih kao zabludele potraži i izmoli od Dobrog Pastira našeg da tobom vođeni i zauzimanjem Sve blagoslovene Vladičice naše Bogorodice. uživanja i svekolike svetske opsednutosti podigni nas. osete radost preumljenja i novoga života.Ksenija. Amin. da i mnogi drugi skupa s tobom. . nego još i umnoži tvoje zastupništvo. modi i nepotrebnim naukama. podvižnice. dakle. molimo i za sve naše prijatelje i sve duše koje se u ovom svetu izgubiše i predadoše sebe zaboravu senima svetskih sablazni: demonskoj muzici. Jer istinite su reči Gospoda našega da blagoslov od Oca primaju i naslednici Carstva postaju samo oni koji sebe zaboraviše i koji ne znaju kad šta dobro i pohvalno učiniše.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful