You are on page 1of 1

3/16/2018 [Cetak Hasil Ujian] e-Xam Caraka 4

Kementerian Pendidikan dan


Kebudayaan
Sistem Ujian Online
Hasil Ujian

Kelas : XII KEP


Mata Ujian : 156WM0000 - Bahasa Indonesia
Durasi Ujian : 90 menit
Tanggal Pelaksanaan Ujian : 15 Maret 2018, 07:38 s/d 15 Maret 2018, 17:00
Jumlah Peserta : 10 orang

No. ID Ujian Nama Pedagogik Profesional Total


Benar Salah % Benar Salah % Benar Salah %
1 201800311 AFNI CAHYANI ALIM 0 0 0,00 17 17 50,00 17 17 50,00
2 201800312 Andre Sofyan 0 0 0,00 6 31 16,22 6 31 16,22
3 201800313 FADLI IRWANDI 0 0 0,00 10 20 33,33 10 20 33,33
4 201800314 HAMSIR 0 0 0,00 7 27 20,59 7 27 20,59
5 201800315 Ishak Fauzi Alhaeri 0 0 0,00 6 24 20,00 6 24 20,00
6 201800316 MUH KASIR 0 0 0,00 7 25 21,88 7 25 21,88
7 201800317 Mursalim 0 0 0,00 10 20 33,33 10 20 33,33
8 201800318 NUR FARIKHA 0 0 0,00 18 14 56,25 18 14 56,25
9 201800320 Riska Andriani Sinta 0 0 0,00 15 20 42,86 15 20 42,86
10 201800321 Suaib 0 0 0,00 5 25 16,67 5 25 16,67

Kab. Bantaeng, 16 Maret 2018


Penanggung Jawab LUK, Pengawas Ujian,

http://localhost:8416/?mod=ctkhasil&idx=16&uid=1521157867 1/1