You are on page 1of 7

11.9.2018. 1.

9 TDI motor - kvarovi, Volkswagen , Audi , Škoda , Seat | MLFREE

(https://mlfree.com/)

 Home (https://mlfree.com) » Audi (https://mlfree.com/category/automobile/audi/) » Seat (https://mlfree.com/category/automobile/seat/) »
Skoda (https://mlfree.com/category/automobile/skoda/) » Volkswagen (https://mlfree.com/category/automobile/volkswagen/) » 1.9 TDI
motor – kvarovi, Volkswagen , Audi , Škoda , Seat

1. 9 T DI M O T O R – KVARO VI, VO LKSW AG EN , AUDI , ŠKO DA , SEAT
 2 3 / 1 0 / 2 0 1 7  M l a d e n ( h t t p s :/ / m l f r e e . c o m / a u t h o r / m l a d e n m l f r e e / )  1 3 ( h t t p s :/ / m l f r e e . c o m / 1 - 9 - t d i - m o t o r -
k v a r o v i / # c o m m e n t s )  A u d i ( h t t p s :/ / m l f r e e . c o m / c a t e g o r y / a u t o m o b i l e / a u d i / ) , Se a t
( h t t p s :/ / m l f r e e . c o m / c a t e g o r y / a u t o m o b i l e / s e a t / ) , Sk o d a ( h t t p s :/ / m l f r e e . c o m / c a t e g o r y / a u t o m o b i l e / s k o d a / ) , V o l k s w a g e n
( h t t p s :/ / m l f r e e . c o m / c a t e g o r y / a u t o m o b i l e / v o l k s w a g e n / ) ,

1.9 TDI

Iako se smatra da je 1.9 TDI (https://mlfree.com/volkswagen-1-9-tdi-motor/) motor trajan i pouzdan, vredi znati koje
možete očekivati simptome i kvarove.

Najpouzdaniji se smatra motor 1.9 TDI sa 90 KS sa Boš pumpom. Ovo je zbog veoma jednostavne strukture. Međutim,
čak i u njemu postoje neki elemente koji mogu uzrokovati probleme. To su uglavnom turbina, EGR ventil, protokomer i
injectori, a treba obratiti pažnju i na vakum creva.
U novijim verzijama 1.9 TDI (https://mlfree.com/volkswagen-1-9-tdi-motor/)motorom pojavio rešenja koja su proširili listu.
Tu je turbina sa promenljivom geometrijom, plivajući zamajac, dizne, filter čestica čađi, alternator i neki dodatni senzori.
Najozbiljniji propust 1.9 TDI (https://mlfree.com/volkswagen-1-9-tdi-motor/) motora je bez sumnje pucanje zupčastog
kaiša. Krivac je često nepoštovanje rok zamene zupčastog kaiša.
Većina ovih kvarova je tokom vremena neizbežna.

Razlozi gubitka snage, mogu biti različiti. Jedna od prvih stvari na koje treba obratiti pažnju, jeste da proverite
zategnutost usisnog sistema. Posebno negativan uticaj na performanse automobila sa motorom 1.9 TDI može doći zbog
propuštanja vazduha na crevima između turbine i usisne grane – na primer u oblasti interkulera, montirana se u skoro
sve verzije motora 1.9 TDI. Najčešći razlog za veliki pada snage motora je jedan od dva elementa – EGR ventil ili
protokomer.

Zupčasti kaiš
U slučaju 1.9 TDI motorom sa brizgaljka pumpa sistemom morate se strog držati intervala zamene zupčastog kaiša. Ali
šta da radim ako već pokvari? Tada troškovi popravke mogu brzo preći cenu motora na sekundarnom tržištu. U slučaju
pucanja zupčastog kaiša kod 1.9 TDI motor, može doći do sudara ventila i klipova, onda treba da se zamene oštećeni
ventili. Nažalost, može doći i do oštećenja klipova, a u ekstremnim slučajevima čak i probijanja bloka motora.
Kod 1.9 TDI motora intervali zamene zupčastog kaiša su u suštini veoma različiti i u rasponu su od 60000 km do 120000
km, zavisno od generacije motora. Kada kupite automobil sa 1.9 TDI motorom najbolje da odmah zameni zupčasti kaiš.

EGR ventil
https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/ 1/7
11.9.2018. 1.9 TDI motor - kvarovi, Volkswagen , Audi , Škoda , Seat | MLFREE

EGR ventil
Tipični simptomi kvara EGR ventila su gubitak snage i dima iz auspuha. Kvar EGR ventila može biti zbog mehaničkog
habanja ili taloženje velike količine čađi na ventil. Kod 1.9 TDI motora, postoji nekoliko verzija EGR ventila. Pre nego što
se donese odluka o zameni EGR ventila, morate biti sigurni da razlog nije defekt ventila N75.

Protokomer
Motor nema dinamike, povećana potrošnja goriva, motor je spor. Problem je u oštećenom protokomeru. ECU motora ne
zna koliko vazduh ulazi u motor i nije u stanju da pravilno kontrolišete rad motora. Protokomer je često prvi osumnjičeni
u slučaju, npr smanjenje snage motora. Međutim, pre nego što donese odluku o zameni, to je dobro da vidimo da li je to
zaista je glavni uzrok problema.

Podizači ventila
Na habanje hidrauličnih podizača ukazuju bučni ventili. Jedini lek je da se zamene novim. Ovo je najbolje uraditi kada
menjate zupčasti kaiš, jer motor morate i prilikom zamene podizača ventila razupčiti.

Ventil N75
Automobil gubi snagu, nekontrolisano prekida rad turbine. Ventil N75 je odgovoran za regulaciju pritiska punjena. Kada
je prljav ventil N75, više ne funkcioniše ispravno turbina. Rešenje: ponekad pomaže rasklapanje ventila rasklapanje i
čišćenje ventila, ili mora da se zameni.

Turbina
Kvar turbine se može prepoznati po povećanoj potrošnji motornog ulja u kombinaciji sa dimom iz auspuha, a često se
čuje i buka iz turbine, čuje se zviždukanje.
Kod 1.9 TDI motora se sreću dva tipa turbine. Prva je turbina fiksne geometrije ona je jednostavnija i lakša za
servisiranje. Druga opcija je turbina promenljive geometrije (VTG) čije je servisiranje složenije.
Kod VTG turbine može doći do gubitka snage motora usled zaglavljivanja lopatica promene geometrije turbine. Lopatice
se okreću tako da se povećaju pritisak pri manjem broju obrtaja i smanje pritisak na višim obrtajima motora. Kada je u
pitanju otkaz upravljanja lopaticama promenljive geometrije. Da bi se zaštitili od uništenja turbine, ECU automobila kod
prevelikog pritiska punjenja, motor prebacuje u bezbedan režim rada.
TDI motor sa VTG turbinom, ne treba voziti nežno i u malim obrtajima, treba ga redovno „protera“ na putu pri većim
brzinama. Ako dođe do otkazivanja upravljanja, zaglavljivanja krilaca, turbinu treba skinuti i očistiti je.
VTG turbina kod 1.9 TDI motora ne radi dobro i zbog oštećenja vakum regulacije (el. ventil ili creva), koja je odgovorna
za promenu geometrije turbine.
Savet Ne gasite automobil odmah posle oštrije vožnje, sačekajte da se ohladi turbina.

Dizne
Kvar dizni se primeti davanjem jačeg gasa. U ekstremnim slučajevima, automobil ostavlja oblak crnog dima. Sa
pokvarenim diznama sagorevanje goriva u cilindru je loše. Pored toga, postoje problemi sa startovanjem motora,
neravnomeran rad motora ili nedostatak odziv motora. To je znak da je vreme za servis dizni. Posle servisiranja dizne
treba da rade isto tako dobro, kao nov.

Da bi elementi sistema za ubrizgavanje bili u dobrom stanju, preporučuje se da se uvek koriste kvalitetna goriva –
uštede u ovoj oblasti brzo se pokažu skupe.

Topao motor teško startuje
https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/ 2/7
11.9.2018. 1.9 TDI motor - kvarovi, Volkswagen , Audi , Škoda , Seat | MLFREE

Topao motor teško startuje
Motor je teško pokrenuti kada je topao, mora se dugo verglati. Kompjuter daje malu dozu goriva za start, potrebno
reprogramirati ECU motora, ubaciti novu mapu rada motora.

Plivajući zamajac
Oštar zvuk tokom gašenja motora pokazuje potrošenost plivajućeg zamajca. Ponekad se čuje metalni zvuk u praznom
hodu ili kvačilo trese. potrebno je zameniti plivajući zamajac i obično podrazumeva i potrebu dase zameni ceo set
kvačila.

ZAKLJUČAK
Pregled – 1.9 TDI motor može reći mnogo dobra: to je kreativna, vrlo izdržljiv, mogu biti dinamična i povećava vrednost
prodatih automobila. Međutim, ne treba pretpostaviti na osnovu toga svaki automobil, dizel je dobra investicija. Na
sekundarnom tržištu je mnogo automobila kada su 1.9 TDI motore teško eksploatisani i zahtevaju velike investicije.

Preporuka sličnih tekstova:

(https://mlfree.co (https://mlfree.co (https://mlfree.co (https://mlfree.co (https://mlfree.co (https://mlfree.co
m/1-4-tdi-motor/) m/2-0-tdi-motor/) m/modeli-sa-1- m/volkswagen- m/1-6-tdi-motor/) m/2-5-tdi-motor/)
1.4 TDI motor – 2.0 TDI motor – 9-tdi-motorima/) tdi-motor-istorja/) 1.6 TDI motor – 2.5 TDI motor –
Istorija motora , Volkswagen, Modeli sa 1.9 TDI TDI motor – Volkswagen, Volkswagen,
kvarovi motora Audi, Seat, motorima – Audi, Turbocharged Audi, Škoda, Audi, Škoda –
(https://mlfree.co Škoda Škoda, Seat, Direct Injection Seat Istorija motora
m/1-4-tdi-motor/) (https://mlfree.co Volkswagen motor – istorja (https://mlfree.co (https://mlfree.co
m/2-0-tdi-motor/) (https://mlfree.co (https://mlfree.co m/1-6-tdi-motor/) m/2-5-tdi-motor/)
m/modeli-sa-1- m/volkswagen-
9-tdi-motorima/) tdi-motor-istorja/)

Podelite ovo:

 (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/?share=facebook)
 (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/?share=twitter)

 (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/?share=google-plus-1)
 (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/?share=pinterest)

 (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/?share=skype)
 (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/?share=email)

 (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/?share=pocket)
 (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/?share=linkedin)

 (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/?share=reddit)
 (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/?share=tumblr)

 (https://api.whatsapp.com/send?text=1.9%20TDI%20motor%20-
%20kvarovi%2C%20Volkswagen%20%2C%20Audi%20%2C%20%C5%A0koda%20%2C%20Seat%20https%3A%2F%2Fmlfree.com%2F1-
9-tdi-motor-kvarovi%2F)

 Oznake: 1.9 (https://mlfree.com/tag/1-9/), 1.9 TDI motor-kvarovi (https://mlfree.com/tag/1-9-tdi-motor-kvarovi/), Audi
(https://mlfree.com/tag/audi/), dizel (https://mlfree.com/tag/dizel/), kvarovi (https://mlfree.com/tag/kvarovi/), motor
(https://mlfree.com/tag/motor/), SEAT (https://mlfree.com/tag/seat/), SKODA (https://mlfree.com/tag/skoda/), TDI
(https://mlfree.com/tag/tdi/), Volkswagen (https://mlfree.com/tag/volkswagen/), VW (https://mlfree.com/tag/vw/)

« Previous:
Gume – Tipovi putničkih guma – koji tipovi guma postoje ?

Oznake guma – prečnik , širina , visina , indeks brzine
Next:
»
Related posts
https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/ 3/7
11.9.2018. 1.9 TDI motor - kvarovi, Volkswagen , Audi , Škoda , Seat | MLFREE

Related posts

V O L K S W A GEN , A U D I R EN A U L T 2 . 0 D C I M O T O R –
, S EA T , Š K O D A R A Z V O J R EN A U L T 2 . 0 D C I
( H T T P S :/ / M L FR EE. C O M OTORA
M / 2 - 0 - FS I T FS I - ( H T T P S :/ / M L FR EE. C O M / R EN A
M OTOR/) ULT- 2 - 0 - DCI- M OTOR/)

13 Comments
milan kaže:
09/02/2018 u 5:12 pm (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/#comment-1684)
imam problem koji majstori nisu mogli da rese.pasat b5.5 131.jednostavno kada dodjem do raskrsnice kada treba da
oduzmem gas ugasi se.ponovo zaverglam on upali bez problema i tako nema pravila.nekada danima nista,jednostavno
u momentu spadne ler.radili reparaciju dizni menjali filtere i tu stali

Odgovori

igor kaže:
01/03/2018 u 12:41 pm (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/#comment-1846)
senzor radilice

Odgovori

Dražen Razum kaže:
09/03/2018 u 6:30 pm (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/#comment-1902)
Imam problem na touranu 1.9 tdi 77 kw,kod dodavanja gasa motor trese i počeo je sad mešati naftu u ulje

Odgovori

Eldin kaže:
20/03/2018 u 3:11 pm (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/#comment-1942)
Dizne prelivaju, ili same gumice na njima. Cest problem.kod.tih motora.

Odgovori

selver kaže:
13/04/2018 u 4:25 pm (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/#comment-2254)
imam golf 5 1.9 tdi 77 kw nemam neki problem al mi je nekako bucniji rad motora zamijenio sam zamajac znaci nov je
pod garancijom al nekako mi je bucan za razliku od ranije prije stanem na semafor necujen ga da radi a sad ga
basvosjetim majstor kaze da je super

Odgovori

sejdinovic jasmin kaže:
22/04/2018 u 6:01 pm (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/#comment-2274)
kad upalim auto radi kao na tri klipa ,radio rerparaciju dizni i ponovo sve isto problem je nastavljen .odem u nipeks kazu
da je problem na glavi motora ispod cetvrte dizne .istina da na cetvrtoj dizni parametar pokazuje 2,57 prva dizna u
minusu 1,56 druga i treca variraju.neznam svaki majstor govori nesto drugo.molim za savjet hvala

https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/ 4/7
11.9.2018. 1.9 TDI motor - kvarovi, Volkswagen , Audi , Škoda , Seat | MLFREE

Odgovori

Jovan kaže:
29/04/2018 u 10:37 pm (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/#comment-2296)
Imam Audi a4 b5 2001 godiste s motorom 1.9 85kw 116ks TDI. Zatrese pri kretanju,ne cuje se ništa pri gašenju ili
paljenju. Htio sam da vas pitam dali ima plivajući zamajac i ako ima dali je to do njega? I primijetio sam da izbacuje ulje
na egr ventil.

Odgovori

Dina (https://punkufer.dnevnik.hr/clanak/putovanja/11-najljepsih-otoka-svijeta-koje-kad-tad-morate-
posjetiti---329893.html) kaže:
02/05/2018 u 8:43 pm (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/#comment-2302)
Skoda oktavija 2009 1.9tdi trza i gubi snagu i ponekad sam sebi smanjuje i dodaje brzinu. Sta bi moglo biti?

Odgovori

Davor kaže:
12/07/2018 u 9:55 pm (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/#comment-2573)
Imam isti problem i mene interesuje

Odgovori

Nikola kaže:
16/05/2018 u 5:37 pm (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/#comment-2331)
Od skoro imam skodu fobiju 1.9 tdi 74kw 2003god. Pocela je da mi podiže nivo ulja, nema nikakvih promjena vuce i radi
isto kao i ranije. Majstor kaze da je tandem puma. Pa me zanima da li je njegova dijagnoza dobra i da li je ko imo sličan
problem jer meni to mirise na dizne ventila.

Odgovori

Saba kaže:
18/08/2018 u 10:23 am (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/#comment-2856)
Imam Skodu oktaviju 1.9 DTI 2006 i zanima me odakle potice brujanje u motoru pri na primjer smanjivanju gasa ili
potpunom pustanju pri voznji od 40 do 50 km taj zvuk nestaje cim pritisnem kvacilo.Pri voznji na autoputu nista se
ne cuje kao ni u leru kada dodajem gas i do 35000 hil obrtaja.Pozdrav

Odgovori

sheki kaže:
05/06/2018 u 1:08 am (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/#comment-2391)
Imam sharan 19 tdi na uspon gubi snaga i posle na pravo ne vlece gi menav site creva eger ventil je cist vakumite gi
smenav i pak ne ode

Odgovori

Saba kaže:
18/08/2018 u 10:19 am (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/#comment-2855)
Imam Skodu oktaviju 1.9 DTI 2006 i zanima me odakle potice brujanje u motoru pri na primjer smanjivanju gasa ili
potpunom pustanju pri voznji od 40 do 50 km taj zvuk nestaje cim pritisnem kvacilo.Pri voznji na autoputu nista se ne
cuje kao ni u leru kada dodajem gas i do 35000 hil obrtaja.Pozdrav

Odgovori

https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/ 5/7
11.9.2018. 1.9 TDI motor - kvarovi, Volkswagen , Audi , Škoda , Seat | MLFREE

Ostavite odgovor
Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Komentar

Ime *

E-pošta *

Veb mesto

Predaj komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed
(https://akismet.com/privacy/).

Pretraži

Select Language
Pow ered by Translate (https://translate.google.com)

F ACEBOOK:

MLfree Automobili
7,5 хиљ. свиђања

Свиђа ми се страница

https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/ 6/7
11.9.2018. 1.9 TDI motor - kvarovi, Volkswagen , Audi , Škoda , Seat | MLFREE

NAJNOVIJI ČLANCI

Hyundai Getz 2002. – 2009. – Polovnjak, motori , kvarovi (https://mlfree.com/hyundai-getz-2002-2009/)
2.0 FSI / TFSI motor – Volkswagen , Audi , Seat , Škoda (https://mlfree.com/2-0-fsitfsi-motor/)
LAMPICA ULJA – Nema šale kad zasvetli crvena lampica ulja! (https://mlfree.com/servis-podmazivanje-
motora-nema-sale-kad-zasvetli-crvena-lampica-ulja/)
FIAT 600 – Istorija modela Fiat 600 (https://mlfree.com/fiat-600/)
Toyota RAV4 2.gen. servis – Zamena filtera, pločica… – Video (https://mlfree.com/toyota-rav4-2-gen-servis/)

SKORAŠNJI KOM ENTARI

Zoran na Audi A4 B5 1995. – 2001. – POLOVNJAK, MOTOR, KVAROVI (https://mlfree.com/audi-a4-1995-
2001/#comment-2919)
Slavoljub na Citroen C5 2001. – 2008. – POLOVNJAK, KVAROVI (https://mlfree.com/citroen-c5-2001-
2008/#comment-2891)
sarić elvedina na Audi Q5 2008. – 2017. – Najčešći kvarovi (https://mlfree.com/audi-q5-najcesci-
kvarovi/#comment-2887)
Dragan na Opel Astra H 2004. – 2009. – Polovnjak , komfor, motori, kvarovi (https://mlfree.com/opel-astra-h-
2004-2009/#comment-2858)
Saba na 1.9 TDI motor – kvarovi, Volkswagen , Audi , Škoda , Seat (https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-
kvarovi/#comment-2856)

P O W E R E D B Y ML F R E E ( HT T P S : / / ML F R E E . C O M/ ) | T HE ME : ML F R E E ( HT T P S : / / ML F R E E . C O M/ )
B Y ML A D E N

https://mlfree.com/1-9-tdi-motor-kvarovi/ 7/7