‡ Desigur ai aflat despre efectele contamin rii aerului pe care-l respir m zi de zi .

(Mai ales in marile oraèe) ‡ În unele oraèe ca México , Santiago, Moscova, etc., emisia de noxe este anun at : ± Aten ie, ast zi poluarea este ridicat , ± B trânii èi copiii s r mân în case,

± Astmaticii s utilizeze rezerve de oxigen,

‡ Pentru rezolvarea acestei situa ii care începe s devin o calamitate mondial , deja exist o solu ie !... Nu crezi?

‡ În 1996, primele automobile electrice de 1996, produc ie în serie, EV1 (Electric Vehicle 1), au , fost fabricate în SUA de c tre General Motors, èi au circulat pe drumurile Californiei.

‡ Erau suficient de rapide: ajungeau de la 0 la 100 km/h, în mai pu in de 9 secunde !

‡

i erau extrem de silen ioase !

‡ Nu exista nici un fel de poluare (nici m car nu aveau eav de eèapament!).

‡ Uèor de înc rcat cu energíe electric în garajul de acasa.

‡ Trei ani mai târziu, aceste automobile disp reau... ‡ Cum a fost posibil? ‡ În primul rând, aceste automobile nu puteau fi cump rate, ci doar împrumutate!!!. ‡ Contractele de închiriere, pur èi simplu, n-au fost prelungite.

‡ General Motors èi-au adunat toate EV1,( în ciuda protestelor celor care le-au folosit ) èi apoi«

«LE-AU DISTRUS«

TOATE ACESTE MA INI !!!

‡ În 1997 Nissan a prezentat un model electric 1997, Hypermini la salonul de la Tokyo. ‡ Prim ria oraèului Pasadena (California) a achizi ionat aceast maèin ca vehícul de serviciu pentru angaja ii s i.

Erau foarte apreciate pentru uèurin a de manevrare èi parcare , dar mai ales pentru uèurin a de a se mièca în oraèul aglomerat.

‡ În august 2006, a expirat contractul de închiriere dintre Municipiul Pasadena èi Nissan. ‡ Municipalitatea a încercat s cumpere automobilele, dar Nissan a refuzat s le vând ;

‡ Nissan èi-a recuperat toate maèinile pentru ‡ a le...

DISTRUGE !

‡ În 2003, Toyota decide s produc RAV4-EV. RAV4(EV=Electric Vehicle) ‡ Este un 4x4 electric, un produs de mare rafinament tehnologic, foarte apreciat de c tre doritori înc din 1997.

‡ Pre ul consumului era de 0.09 dolari pe kwh, iar înc rcarea complet costa 2,70 dolari ‡ În 2005, contractele de închiriere au expirat .

‡ Toyota imediat èi-a recuperat automobilele

èi a trecut la...

DISTRUGEREA LOR !

‡ Atunci, cet enii americani au început s se organizeze: ‡ Asocia ia ³Don¶t Crush´ ( Nu distruge!) a încercat s salveze RAV4-EV. Aceast asocia ie a exercitat presiuni asupra fabricilor Toyota timp de 3 luni. ‡ Finalmente ,VICTORIE! Toyota a autorizat ca cei care au închiriat automobilele s le èi cumpere .

‡ Apoi, s-a încetat produc ia de serie èi bateria necesar maèinii NiMH EV-95 nu s-a mai fabricat...de ce? ‡ În 2005 prin fuzionare, Chevron-Texaco a cump rat patentul bateriei pentru 30 milioane de dolari èi a dezmembrat fabrica.

‡ Curios, în timp ce automobilele electrice sunt dezmembrate în masa, cele cu combustie sunt foarte bine protejate. ‡ În iunie 2001, Jeffrey Luers 23 ani, activist american pentru protejarea p durilor, a avut o trist experien .

‡ A fost condamnat la 22 ani èi 8 luni închisoare pentru c a distrus trei maèini megaconsumatoare de combustibil ( trei SUV= paguba de 40 000 dolari). ‡ Prin acest gest, el a vrut s eviden ieze amenin area pe care aceèti monètri ultraconsumatori èi poluan i, o reprezint pentru planeta noastr

Sus in torii marilor companii petroliere nu doresc supravie uirea automobilului electric.

Dar nu exist doar tehnologia automobilului electric «
‡ BMW are un automobil comercial pe baz de hidrogen ! De 10 ani ! ‡ Guvernatorul Californiei, faimosul actor Arnold Schwarzenegger conduce un Hummer pe hidrogen!

‡ Anul trecut a fost prezentat publicului Genepax, primul èi unicul automobil care func ioneaz pe baz de vapori de ap ... ‡ Da, ai citit bine, func ionez numai cu ap ! ‡ i asta nu e tot, apa pe care o foloseète, nici m car nu trebuie filtrat iar maèina poate alerga cu 80km/h cu un litru de ap !

i atunci«
‡ Cum se explic faptul c aceste maèini nu sunt promovate la nivel mondial? Aceste maèini le-ar înlocui pe cele cu ardere intern folosite de ata ia ani« ‡ Maèina cu hidrogen are ca elemente reziduale, vaporii de ap . Aceasta înseamn c este total nepoluant ! èi foloseète drept combustibil, aerul, adic surs gratuit de combustibil!!!.

V imagina i cât ar costa barilul de petrol ,dac n-ar mai fi folosit ca s miète maèini ? Este clar c ar sc dea dramatic«
‡ O comisie a Congresului SUA a estimat c ar costa mai pu in de 65 dolari/ barrill ± adic mai pu in de jum tate din cât cost acum. i s-ar elimina èi specula iile...

ti i cine nu vrea s scad pre ul petrolului?
‡ Marile corpora ii petroliere care controleaz legislatorii din SUA èi EUROPA , ajuta i de puterea banului pe care-l de in« ‡ Marile acumul ri de capital de familie care controleaz gigan i industriali, majoritatea dependen i de petrol, de exemplu familia Bush ± ex- preèedinte SUA, familiile Rockefeller èi Rothschild, familia regal englez , etc.

ti i c biocombustibilii duc la perpetuarea consumului de petrol?
Aceètia sunt amesteca i cu petrol, pentru a ³ micèora consumul acestuia ´« dar în felul acesta se perpetueaz consumul petrolului ca principal combustibil pentru automobile èi camioane. Inteligen i tipii, nu? ‡ ´ În plus, utilizarea de semin e i uleiuri pentru biocombustibil a dus la escaladarea pre urilor cerealelor de baz , având impact mondial ... pentru c lumea le cump r în cantit i mari pe pia a de capital ca ³ achizi ii de m rfuri pentru viitor ..." ‡ Ba chiar se continu distrugerea de vegeta ie, pentru ob inerea biocombustibililor....

‡ Cunoaète i efectul bulg rului de z pad »? ‡ Trimite i mesajul prietenilor, iar acestia vor retrimite altora, astfel încât în curând informa ia va circula în avalanè ....

‡ Vre i s respira i aer proasp t? Trece i la ac iune!!!