You are on page 1of 15

ЛОГИЧКИ КВАДРАТ

ОПОЗИЦИЈА
(КАТЕГОРИЧКИХ) СУДОВА
ВРСТУ СУДА ОДРЕЂУЈУ КВАНТИФИКАТОР И
КОПУЛА

Неки би хтели да одговарају.


Сви глумци су музикални.
Неко није склон да говори о својим осећањима, а неко једва
чека.
Сваки свога нек’ убије субашу.
Где је много бабица, килава су деца.
Никоме није дато да живи вечно, али је свакоме дато да
живи добро.
Ниједан дан не сме се протраћити.
(Да ли су све ово судови? Одредите којим врстама
припадају, а код простих посебно њихов квантитет и
квалитет)
Квантитет

УНИВЕРЗАЛНИ
СВАКО, СВИ
НИКО, НИЈЕДАН

ПАРТИКУЛАРНИ
НЕКО, НЕКИ
Квалитет

АФИРМАТИВНИ НЕГАТИВНИ
JE, СУ НИЈЕ, НИСУ
Четири форме категоричког суда

универзални
свако, сви нико, ниједан

афирмативни негативни
је, су није, нису

неко, неки неко, неки


партикуларни
Симетрични односи

A E

I O
Асиметрични односи

A E

I O
A, p E, q

A ┬ E ┴ (p ┬ q ┴)

A ┴ E N (p ┴ q N)

КОНТРАРНОСТ

СВИ КРОКОДИЛИ СУ ХЛАДНОКРВНИ.


НИЈЕДАН КРОКОДИЛ НИЈЕ ХЛАДНОКРВАН.
НЕКИ КРОКОДИЛИ СУ ХЛАДНОКРВНИ.
НЕКИ КРОКОДИЛИ НИСУ ХЛАДНОКРВНИ..

I ┬ O N (p ┬ q N)

I ┴ O ┬ (p ┴ q ┬)

СУБКОНТРАРНОСТ

I, p O, q
A, p

A ┬ O ┴ (p ┬ q ┴)

A ┴ O ┬ (p ┴ q ┬)

КОНТРАДИКЦИЈА

O, q
СВИ КРОКОДИЛИ СУ ХЛАДНОКРВНИ.
НЕКИ КРОКОДИЛИ НИСУ ХЛАДНОКРВНИ.
E, q

I ┬ E ┴ (p ┬ q ┴)

I ┴ E ┬ (p ┴ q ┬)

КОНТРАДИКЦИЈА

I, p
НЕКИ КРОКОДИЛИ СУ ХЛАДНОКРВНИ.
НИЈЕДАН КРОКОДИЛ НИЈЕ ХЛАДНОКРВАН.
E, p

E ┬ O ┬ (p ┬ q ┬ )

E ┴ O N (p ┴ q N)

СУПЕРАЛТЕРНАЦИЈА
(СУПЕРИМПЛИКАЦИЈА)

O, q
НИЈЕДАН КРОКОДИЛ НИЈЕ ХЛАДНОКРВАН.
НЕКИ КРОКОДИЛИ НИСУ ХЛАДНОКРВНИ.
НЕКИ КРОКОДИЛИ СУ ХЛАДНОКРВНИ.
A, p СВИ КРОКОДИЛИ СУ ХЛАДНОКРВНИ.

I ┬ A N (p ┬ q N)

I ┴ A ┴ (p ┴ q ┴ )

СУБАЛТЕРНАЦИЈА
(СУБИМПЛИКАЦИЈА)

I, q
A E

I O
ВЕЖБАЊА

 1. Ако је истина да:


Неки пријатељи нису прави.
за које судове знате да могу, а за које да
морају бити нетачни? Образложити преко
односа судова у логичком квадрату!
 2. Које поуздане закључке помоћу логичког
квадрата можемо извести из истинитости
афирмативних судова A, I? Образложити!
 3. Које поуздане закључке помоћу логичког
квадрата можемо извести из лажности
негативних судова E, O? Образложити!