You are on page 1of 6

9-16-2018

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Kontemplując Liturgię słowa dzisiejszej
niedzieli, najpierw zajrzyjmy do fragmentu z KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
listu sw. Jakuba. Apostoł stara się ks. Andrzej Maślejak
wytłumaczyć pierwszym chrześcijanom na proboszcz
czym powinna polegać ich wiara. Drodzy Ks. Robert Wojsław
Parafianie i Przyjaciele Parafii - na czym więc wikariusz
polega nasza wiara? Odpowiedź jest bardzo Ks. Siarhei Anhur
prosta - na naszych dobrych uczynkach wobec wikariusz
innych. Św. Jakub pisze: "Jaki z tego pożytek
bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że
wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? (Jk 2,14) Czyli Apostoł uczy nas, że SIOSTRY MISJONARKI
wiara człowieka bez uczynków jest martwa. CHRYSTUSA KRÓLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
Dlaczego w naszej wierze uczynki są tak ważne? Tutaj zasady są s. Aleksandra Antonik
następujace: To co czynimy innym najwięcej daje nam samym. Okazanie przełożona
dobroci, okazanie miłosierdzia innym nie tylko zdobywa ich serca, ale nade s. Maria Niwa
wszystko zdobywa serce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo przecież kiedyś,
każdy z nas stanie przed Panem i wtedy bedzie chciał usłyszeć te piękne NIEDZIELNE MSZE ŚW.
słowa: "Dobrze sługo dobry i wierny, wejdź do radości swojego Pana". sobota - 4:00pm
Kim jest dla nas Jezus Chrystus? Za kogo Go uważamy? Św. Piotr Saturday - 5:30pm
odpowiedział w dzisiejszej Ewangelii, że Jezus jest Mesjaszem, czyli naszym in English
Zbawicielem. Odpowiedź była fantastyczna. Ale co się dalej dzieje? Chrystus niedziela - 8:00, 9:30,
zaczyna tłumaczyć apostołom w jaki sposób zbawi człowieka, że "będzie 11:15 (z udziałem dzieci),
musiał wiele wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanow i 1:00, 7:00
uczonych w Piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach (z udziałem młodzieży)
zmartwychwstanie". Tego już Piotr nie rozumiał i posunął sie nawet do
upomnienia Pana Jezusa, żeby tak nie mówił. Zobaczmy, Piotr chciał rządzić i Codzienne Msze ŚW.
dlatego usłyszał bardzo ostrą odpowiedź: "Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie od poniedziałku do soboty
myślisz po Bożemu, lecz po ludzku." (MK 8, 27-35) o 9:00am;
Jakże ważne jest, abyśmy w naszym życiu myśleli po Bożemu, a nie po od poniedziałku do piątku
ludzku. Jakie jest to Boże myślenie? Zostało ono przedstawione w ostatnim o 7:00pm
fragmencie dzisiejszej Ewangelii. " Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto Biuro Parafialne czynne:
chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu mnie i od poniedziałku do piątku
Ewangelii, zachowa je. " 10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
W czasie Mszy św. poprośmy Chrystusa o łaskę zrozumienia naszego życia, w soboty
by nasze myślenie było Bożym mysleniem, z którego wyniknie zaparcie się 10:00am - 2:00pm
siebie i piękne naśladowanie Chrystusa
w naszej codzienności. Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

11:15 +Eugeniusz, Franciszka Fulerpa


11:15 +Ilona Rakowiecka
1:00 +Isia, Adam Skrzyńscy, Danuta Witkowski,
NIEDZIELA – 16 WRZEŚNIA 2018 Władysław, Maria Ciepielowski
1:00 +Marianna Wróbel
8:00 +Jan Mandziuk - od córki z rodziną 1:00 +Paulina Wilżak - Anna, Sebastian Iglik
9:30 +Antoni Malarz (5 rocz. śmierci) 1:00 +Jacek Jurzak (13 rocz. śmierci)
11:15 +Zofia i Józef Pakowski i zmarli z rodziny 1:00 +Jerzy Gabrel - Halina, Zbyszek Bizek
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla Koła Żywego Różańca 1:00 +Michael Pietraszko, Aleksander
1:00 - O Boże bł. dla Marka i Lauren z ok. rocznicy ślubu 1:00 +Wanda, Marian Wartalscy
1:00 - O powrót do zdrowia dla Teresy Kaczyńskiej i 1:00 +Stanisława Chołuj
Czesława Dymińskiego 7:00 +Maciej Żółkowski (22)
1:00 +Isia, Adam Skrzyńscy, Danuta Witkowski,
Władysław, Maria Ciepielowski
1:00 - O Boże bł. dla Ilony MODLITWOM POLECAMY
1:00 +Eugenia, Eugeniusz, Edward, Eugenia CHORYCH I CIERPIĄCYCH
1:00 +Roman Bauer (3 rocz. śmierci) Irena, Antoni Popławski, Józef Wasilewski,
1:00 +Aleksander Janik, zmarli z rodziny Anna Celińska, Maria Rożek, Barbara
1:00 +Paulina Wilżak - od Anny, Henryka Załęcznych Grudka, Eleonora, Teresa Szymański, An-
1:00 +Krzysztof Wszędybył na Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
1:00 +Jerzy Gabrel - od Niny Magdalena Rożek, Barbara W, Marek N,
1:00 +Józef Jędraszek Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Jadwiga
1:00 +za zmarłych z rodziny Gałka Kondracka, Stanisława Mandziuk, Morgan Czerwiński,
1:00 +Michael Pietraszko, Michael Grabarz Lidia Krzyształowicz, Halina Bazarewska, Mieczysław
1:00 +Krystian Trojanowski Basak, Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma
7:00 +Maciej Żółkowski (15) Muszyńska, Izabella, Paweł Kuniec, Maria, Elżbieta,
Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena
PONIEDZIAŁEK - 17 WRZEŚNIA 2018 Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina
9:00 +Maciej Żółkowski (16) Pienkowska, Leszek Siery, Bronisława Macek, Marian
9:00 +Wanda i Wiktoria Gołas B., Rod Lambert, Sohayla Babbie, Helena Janda, Jerzy
7:00 - Robert Gajda Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin.
WTOREK - 18 WREZŚNIA 2018
9:00 +Maciej Żółkowski (17)
9:00 +Irena Gardocki POSŁUGA W KOŚCIELE - LEKTORZY
7:00 +Janina Budas, Emilia Choma i z rodziny Sobota/Niedziela 9 - 23 - 2018
Skibiskich, Chomów 4:00 - O. Ośko
ŚRODA - 19 WRZEŚNIA 2018 5:30 - M. Ivers
8:00 - R. Lisiak, I. Jędrzejczak
9:00 - Za Parafian 9:30 - A. Marchel, A. Karlic, B. Dulemba
7:00 +Maciej Żółkowski (18) 11:15 - Z. Duniec-Dmuchowska
7:00 +Helena Kurek (6 rocz. śmierci) 1:00 - K. Szymczakowska, J. Gmurowska, M. Grot
CZWARTEK - 20 WRZEŚNIA 2018 7:00 - N. Mirowska
KOLEKTORZY
9:00 +Maciej Żółkowski (19)
7:00 +Ks. Zdzisław Nawrocki - od H. S. Sakowskich Sobota/Niedziela 9 - 23 - 2018
4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
PIĄTEK - 21 WRZEŚNIA 2018
8:00 - I. Szklarski, Z. Sznitka
9:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Barbary Wasilewskiej 9:30 - J. Ryzner, Z. Skorupa, J. Szwakopf, M. Wach
9:00 +Maciej Żółkowski (20) 11:15 - M. Bieciuk, J. Sokołowski, Z. Wolan, K. Zdrozny
7:00 - O Boże bł. dla męża i dzieci z ok. urodzin 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 +Warzyniec Gust 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
7:00 +Halina Kościuch (2 rocz. śmierci)
7:00 +Jerzy Gabrel (miesiąc po śmierci) SKŁADKA CSA NA DZIEŃ 9 WRZEŚNIA 2018
7:00 +Stanisław, Anna Piotrowicz
SOBOTA - 22 WRZEŚNIA 2018 DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA

9:00 +Maciej Żółkowski (21) CSA $51,768.00 19,874.00 $31,894.00


4:00 +Anna Zysek
5:30 +Nelly Alindogan
NIEDZIELA - 23 WRZEŚNIA 2018 Serdeczne Bóg zapłać
8:00 +Ks. Zdzisław Nawrocki - Małgorzata Świerzb za troskę o Kościół
9:30 +Krzysztof Wszędybył (2 rocz. śmierci)
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJA PAPIESKA NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2018


Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie
afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we
WYBORY RADY PARAFIALNEJ 2018 własnej ojczyźnie.
W zwiazku z upływem kadencji Rady Parafialnej, w
przyszłym miesiącu, w naszej Parafii odbędą sie wybory
do Nowej Rady Parafialnej. Z obecnej Rady pozostają ROZPOCZĘCIE ROKU KATECHETYCZNEGO
nadal członkami Rady następujace osoby: Brygida
Pierwsza katecheza - w sobotę 15 września dla klas I-
Czaczkowska, Katarzyna Berry, Marcin Zając i Paweł
VIII (godz. albo 10:00 albo 11:00), w niedzielę 16
Rakowiecki. Kadencja w Radzie Parafialnej upływa
września dla „0” (10:20am)
następującym osobom: Mariusz Szrek (przewodniczący),
Spotkanie dla młodzieży
Urszula Czachor (zastępca), Agnieszka Wróbel (sekretarz)
licealnej w piątki, o 7:00pm
i Nina Orlik. Do nowej Rady Parafialnej będziemy
w salce pod plebanią.
wybierać nowych siedmiu członków.
Zapisy na katechezę w
Niniejszym podaję informacje dotyczące funkcjonowania biurze parafialnym.
Rady Parafialnej i wyboru jej członków. Rada Parafialna Przypominamy rodzicom, że
ma współodpowiedzialnie wspierać kapłanów w każdego roku na nowo
organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. należy wypełnić
Dwa etapy wyboru członków Rady Parafialnej: kwestionariusz.
1. 6/7 Października - Niedziela zgłoszenia kandydatów
do Rady Parafialnej. Każdy parafianin będzie mógł
zaproponować trzech członków do Rady Parafialnej,
wypełniając specjalną kartę zgłoszeniową, którą należy
włożyć do przygotowanej urny.
2. 20/21 Października - Niedziela wyborcza - Z
zaproponowanych przez parafian kandydatów wyłoni sie
14 osób, które będą miały największą liczbę zgłoszeń.
Spośród nich parafianie wybiorą 7 osób, które wejdą do
Rady Parafialnej.
Bardzo proszę o modlitwę i odpowiedzialny wybór
członków do nowej Rady Parafialnej.
Cztery podstawowe cele Rady Parafialnej:
* Poznawać potrzeby, idee i nadzieje wspólnoty
parafilnej
* Popierać i rozwijać egzystujące życie duchowe
* Oceniać i pogłębiać wiarę wspólnoty parafialnej
* Planować przyszłość parafii przez rekomendacje,
procedury, programy i inicjatywy duszpasterskie.
Układ Rady Parafialnej:
Rada składa się z członków duchowego personelu parafii
oraz członków lub człońkiń danej parafii pod
przewodnictwem proboszcza. Według Prawa
Kanonicznego, Rada Parafialna jest organem doradczym
dla proboszcz. Nie ma więc ona aspektu wiążącego.
Wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady byli
członkami parafii, praktykującymi katolikami i znani byli
z nienagannych zasad moralnych. Ponadto muszą być
dobrze przygotowani do roli przewodniczenia we
wspólnocie parafialnej.
Regulamin wyborów Rady Parafialnej:
Kandydatami na członków do Rady Parafialnej są
pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy,
którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie
uczestniczą w życiu wspólnoty i są znani z zasad życia
zgodnego z etyką katolicką. Czynne prawo wyborcze
przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii.
SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ
Pierwsze spotkanie dla młodzieży licealnej odbędzie się w
Zapraszamy parafian do włączenia się w posługę
piątek, 21 września o godzinie 7:00pm w salce pod
lektora. Potrzebujemy lektorów szczególnie na Mszę o
plebanią.
4:00 pm w sobotę i o 8:00 am w niedzielę.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KAWIARENKA - POŚWIĘCENIE ODNOWIONEGO


PODZIĘKOWANIE PREZBITERIUM KOŚCIOŁA
Dochód z kawiarenki Uroczystość poświęcenia została zaplanowana na sobotę
zorganizowanej w przez nasze 29 września na Mszy świętej o godzinie 4:00 pm.
grupy parafialne: Uroczystości poświęcenia będzie przewodniczył ks.
Grupa Modlitewna: 8.19.18 - $646.00 Arcybiskup Allen Vigneron.
Bóg zapłać wszystkim Wolontariuszom!!!
Kanclerz Zespołu Szkół w
SPOTKANIE GRUPY MODLITEWNEJ Orchard Lake, Ksiądz Kanonik
Mirosław Król zaprasza na
Pierwsze spotkania Grupy Modlitewnej po wakacjach
odbędzie się w piątek, 21 września po Mszy Świętej o OBCHODY 100 – LECIA
godzinie 7:00 wieczorem. Spotkania poprowadzi ks. ODZYSKANIA
Proboszcz. Serdecznie zapraszamy. NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
1918-2018
15-16 WRZEŚNIA 2018
SPOTKANIE MINISTRANTÓW ORCHARD LAKE SCHOOLS
3535 Commerce Rd. Orchard Lake, MI 48324
Pierwsze spotkanie Ministrantów
odbędzie się w czwartek, 27 września o SOBOTA - 15 WRZEŚNIA
godzinie 6:00 wieczorem w kościele. 8:00am - Śniadanie
Zapraszamy również nowych 9:30am - Msza Św.
kandydatów, którzy chcieliby służyć 11:00am Panel dyskusyjny: „Przyszłość Polonii”
przy ołtarzu. 15:00pm Wystawa/Film
17:00pm - Obiad
SCHOLKA DZIECIĘCA. Scholka 19:00pm - Koncert zespołu Octavia Ensemble
dziecięca „Hosanna” składa
NIEDZIELA - 16 WRZEŚNIA
się z dzieci od 5 do 14 lat,
8:00am - Śniadanie
które wielbią Boga piosenką.
9:00am - Msza Św.
Dzieci śpiewają na Mszy Po Mszy procesja i poświęcenie pomnika
świętej w niedziele o godz. Najświętszego Serca Jezusa
11:15 a.m. próby odbywają się 11:00am - Lunch
w soboty w salce pod
plebanią. Dzieci, które Koszt posiłków (5 pakietów): $70.00
pragną zapisać się do scholki Rezerwacja posiłków: (248) 464-7153 po polsku
prosimy o kontakt z ks. (248) 683-0507 po angielsku
Sergiuszem. Więcej informacji na stronie:
www.polishmission.com

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ


CZĘSTOCHOWSKIEJ DO RODZIN PIKNIK HARCERSKI W BIAŁOWIEŻY
Zapraszamy do zapisu w biurze parafialnym lub Dzisiaj, 16 września Harcerze zapraszają na
zakrystii osoby lub rodziny, które chcą przyjąć Matkę coroczny piknik w Białowieży. O 11:00 rano
Bożą do swojego domu. - Msza Św. w leśnej kaplicy. W programie
różne dla dzieci i dorosłych atrakcje: gry,
konkursy, loteria, siatkówka, bouncer house.
Polska kuchnia: placki ziemniaczane, gofry,
lody. A także harcerskie piosenki i zabawy.
Adres: 6127 Downington Rd., Deckerville MI 48427

KOŁO BIBLIJNE
W sobotę 15 września (godz. 11
rano) rozpoczynają się zajęcia
Koła Biblijnego. Będziemy w
tym roku przerabiać
Ewangelię wg. Św. Marka.
Zainteresowani proszeni są o
przyniesienie ze sobą Pisma
Świętego i Katechizmu. Pytania proszę kierować do Eli
tel: 586-781-2861 Przyjdz i zobacz”.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

Klub Filaretów PARAFIA ŚWIĘTEJ TRÓJCY


ZAPRASZA w Chicago
Na coroczny Bal połączony z obiadem
SOBOTA, 13 PAŹDZIERNIKA, 2018 Zaprasza na
W Amerykańsko-Polskim Centrum Kulturalnym Pielgrzymkę do
2975 East Maple Road and Dequindre Ave Sanktuarium
Troy, MI Matki Bożej z Guadalupe
Orkiestra „ONI” 11-16 grudnia 2018
Koktajle 6:30pm, kolacja 7:30pm
Więcej informacji: Krysia Kuczera: 248-689-6405 Udział w głównych
Alicja Forys: 586-823-5299 uroczystościach
Rocznicy objawień
Matki Boskiej
Apel do śpiewających członków Polonii W dniu 12 grudnia 2018
Chór Filaretów, śpiewający dla Polonii od ponad 80 lat Opiekunem duchowym
zwraca się z prośbą o wsparcie w ważnym dla Polonii pielgrzymki
wydarzeniu kulturalnym. Zostaliśmy zaproszeni przez Będzie ks. Andrzej
renomowany chór Detroit Concert Choir do wspólnego
wykonania koncertu poświęconego muzyce słowiańskiej. Totzke, SChr
Koncert jest zaplanowany na niedzielę, 14 października. Koszt: $1200.00
Będziemy wykonywać 4-5 polskich pieśni Pełen program na stronie Trójcowa:
folklorystycznych. www.trojcowo.com
Próby odbywają się w każdy czwartek o 7:30 wieczorem,
w Amerykańsko-Polskim Centrum Kulturalnym.
Zapisy i rejestracja pod numerem:
Krzysztof Grzesiak - rzecznik Trójcowo: (773) 489-4140
Dodatkowe informacje: 586-764-5106 lub (630) 292-3332

GRUPY NIE PARAFIALNE ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII


Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Zespół Młodzieżowy „Credo”
Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706 Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Rycerze Kolumba - John Roland (248) 755-7590
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
czwartek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
Przedszkole parafialne czwartek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawła II)
ANGEL’S CORNER CENTER Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
Justyna Pal - (586) 258-9586 czwartek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawła II)
Sala Jana Pawła II – Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Rezerwacje - biuro parafialne Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
LIDERZY:
Sekretarka - s. Aleksandra Antonik - (248) 979-
6002 Komisja Chrześcijańskiej Pomocy
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553 Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii.
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Telefoniczne dyżury w każdy wtorek od 10:00
- 11:00am w biurze parafialnym.
Organistka - Justyna Pal - (586) 258 - 9586
Kordynator - Barbara Słomińska (248) 467-6778
Zakrystianka - s. Maria Niwa - (248) 224-8946
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:45pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
w środy o godz. 6:45pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorną.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.