You are on page 1of 2

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

ALHAMDULILLAHI ROBBIL AA’LAMIIN

HAMDAYYUAPII NIAMAHU WAYUKAPIUMMAJIIDAH

YA ROBBANA LAKAL HAMDU KAMA YAMBAGI LIJALALI WAJHIKAL KARIMI


WALIADZIMI SULTONIK

“ YA ALLAH YA TUHAN KAMI”

“AMPUNILAH SEGALA DOSA – DOSA KAMI, DOSA ORANG TUA KAMI, DOSA PARA
PEMIMPIN KAMI,

DOSA GURU-GURU KAMI, DOSA SAUDARA – SAUDARA KAMI”

“YA ALLAH YA TUHAN KAMI JADI KAN LAH KAMI SEORANG PEMIMPIN YANG
BERTANGGUNG JAWAB DAN AMANAH DALAM KELUARGA DAN DALAM KARIR
KAMI”

“YA ALLAH YA TUHAN KAMI”

JADIKANLAH KELUARGA KAMI KELUARGA YANG SAKINAH MAWADAH


WAROHMAH,

BERIKANLAH KELUARGA KAMI KESELAMATAN DAN KEBAHAGIAAN DI DUNIA DAN


DI AKHIRAT,

“YA ALLAH YA TUHAN KAMI , TUNJUKILAH KAMI UNTUK DAPAT BMENSYUKURI


NI’MAT YANG TELAH ENGKAU BERIKAN KEPADA KAMI, DAN KEPADA IBU BAPAK
KAMI DAN SUPAYA KAMI DAPAT BERBUAT AMAL YANG SHOLEH YANG ENGKAU
RIDHOI,

ROBBANA HABLANA MIN AJWAJINA WAJURRIYATINA QURROTA A’YUN

WAJALNA LILMUTTAQINA IMAMA 3 X

WALHAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIN