You are on page 1of 5

Soalan Tahun Tahun Lepas Pengajian Am Semester 1

Soalan Struktur

2013 dan Ulangan 2013

1. Huraikan bagaimana seorang tertuduh boleh dihadapkan ke mahkamah. (4)

a) ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

b) ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2. Nyatakan tiga elemen penting untuk melaksanakan pilihan raya di Malaysia. (3 )

a) ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

b) ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

c) ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3. Terangkan empat peranan Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan


Malaysia. (4)

a) ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

b) ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

c) ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

d) ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4. Terangkan dua keadaan Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) perlu merujuk terlebih dahulu
kepada Kerajaan Negeri sebelum sesuatu perkara yang baharu dilaksanakan . (4)

a) ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

b) ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Cikgu Suresh Rao P. Am SMKAJ


2014 dan Ulangan 2014

Encik Z telah ditahan dalam satu sebuan polis kerana disyaki terlibat dalam satu kes jenayah.

1. Berdasarkan situasi di atas, nyatakan empat hak Encik Z menurut peruntukan Kebebasan Diri
dalam Perlembagaan Persekutuan. ( 4)

i. ...................................................................................................................................................

ii. ...................................................................................................................................................

iii. ...................................................................................................................................................

iv. ...................................................................................................................................................

2. Terangkan dua sebab Suruhanjaya Pilihan Raya ( SPR ) dikatakan agensi yang bebas ? ( 4 )

i. ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ii. ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Encik X ialah seorang pegawai kaunter di Pejabat Imigresen Malaysia

3. Nyatakan empat cara Encik X boleh mempamerkan tadbir urus yang terbaik, iaitu dari segi
sistem penyampaian perkhidmatan awam yang cekap kepada pelanggan ? (4)

i. ...................................................................................................................................................

ii. ...................................................................................................................................................

iii. ...................................................................................................................................................

iv. ...................................................................................................................................................

4. Nyatakan tiga impak amalan tadbir urus terbaik dalam pelaksanaan projek program
transformasi kerajaan ?

i. ...................................................................................................................................................
ii. ...................................................................................................................................................
iii. ...................................................................................................................................................

Cikgu Suresh Rao P. Am SMKAJ


2015 dan Ulangan 2015

1. Nyatakan tiga sebab Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang tertinggi negara. [3]

a. ...........................................................................................................................................

b. ...........................................................................................................................................

c. ...........................................................................................................................................

Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan berasaskan Doktrin Pengasingan Kuasa

2. a. Apakah yang dimaksudkan dengan Doktrin Pengasingan Kuasa

.............................................................................................................................................. [1]

b. Nyatakan tiga sebab amalan di atas dilaksanakan di negara ini. [3]

i. ...........................................................................................................................................

ii. ...........................................................................................................................................

iii. ...........................................................................................................................................

3. a. Nyatakan dua majlis yang ditubuhkan mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan.[2]

i. ...........................................................................................................................................

ii. ...........................................................................................................................................

b. Nyatakan dua tujuan penubuhan majlis penyelarasan antara Kerajaan Pusat dengan
Kerajaan Negeri. [2]

i. ...........................................................................................................................................

ii. ...........................................................................................................................................

4. Nyatakan empat kesan tadbir urus baik kepada sektor awam negara. [4]

i. ...........................................................................................................................................

ii. ...........................................................................................................................................

iii. ...........................................................................................................................................

iv. ............................................................................................................................................

Cikgu Suresh Rao P. Am SMKAJ


2016 dan Ulangan 2016

1. Terangkan dua kepentingan Perlembagaan kepada sesebuah negara yang berdaulat. [4]

a. ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

b. ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

2. Nyatakan tiga keadaan yang menyebabkan kekosongan luar jangka kerusi Dewan Rakyat atau
Dewan Undangan Negeri. [3]
a. ...............................................................................................................................................

b. ...............................................................................................................................................

c. ...............................................................................................................................................

3. Nyatakan empat fungsi Suruhanjaya Perkhidmatam Awam. [4]


a. ...............................................................................................................................................

b. ...............................................................................................................................................

c. ...............................................................................................................................................

d. ...............................................................................................................................................

4. Huraikan dua cara tertuduh boleh memberi keterangan di mahkamah. [4]


a. .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

b. .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Cikgu Suresh Rao P. Am SMKAJ


Cikgu Suresh Rao P. Am SMKAJ