You are on page 1of 2

Lirik Kitar Semula Lirik Kitar Semula

Tong warna biru untuk kertas Tong warna biru untuk kertas
Tong warna coklat untuk kaca pula Tong warna coklat untuk kaca pula
Tong warna jingga untuk tin dan plastik Tong warna jingga untuk tin dan plastik
Ingatlah kitar semula Ingatlah kitar semula
Kita sayang kepada dunia kita Kita sayang kepada dunia kita
Kita sayang kepada keluarga kita Kita sayang kepada keluarga kita
Kita sayang kepada kawan-kawan kita Kita sayang kepada kawan-kawan kita
Kita juga sayang diri kita hoi Kita juga sayang diri kita hoi
Kitar semula Kitar semula
Barangan yang masih boleh diguna Barangan yang masih boleh diguna
Kitar semula Kitar semula
Elakkan pembaziran Elakkan pembaziran
Kitar semula Kitar semula
Barangan yang masih boleh diguna Barangan yang masih boleh diguna
Kitar semula…sayangilah kehidupan kita Kitar semula…sayangilah kehidupan kita

Lirik Kitar Semula Lirik Kitar Semula


Tong warna biru untuk kertas Tong warna biru untuk kertas
Tong warna jingga untuk tin dan plastik Tong warna jingga untuk tin dan plastik
Ingatlah kitar semula Ingatlah kitar semula
Kita sayang kepada dunia kita Kita sayang kepada dunia kita
Kita sayang kepada keluarga kita Kita sayang kepada keluarga kita
Kita sayang kepada kawan-kawan kita Kita sayang kepada kawan-kawan kita
Kita juga sayang diri kita hoi Kita juga sayang diri kita hoi
Kitar semula Kitar semula
Barangan yang masih boleh diguna Barangan yang masih boleh diguna
Kitar semula Kitar semula
Elakkan pembaziran Elakkan pembaziran
Kitar semula Kitar semula
Barangan yang masih boleh diguna Barangan yang masih boleh diguna
Kitar semula…sayangilah kehidupan kita Kitar semula…sayangilah kehidupan kita