You are on page 1of 3
Dokumen Ketetapan Kurikulum Rancangan Pelajaran Tahunan Mata Pelajaran BM Tahun 1 hingga Tahun 6 Rumusan Pemantauan Kurikulum Bil. 1/2017 M init M esyuarat Pen gurusan Bil. 1/2017 M init M esyuarat JKS Bil. 1/2017 Minit Mesyuarat Panitia BM Bil. 1/2017 Rekod Pentaksiran Sekolah bagi murid Tahun 1 hing Tahun 6 Buku Rekod PdP - semua guru BM eeete oe Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Persatuan Sains. Jadua! perjumpaan/ aktiviti Persatuan Sains Buku laporan aktiviti mingguan Persatuan Sains Instrumen/ Hasil pemantauan aktiviti Persatuan Sains Kad/ borang penilaian Persatuan Sains Rumusan Aktiviti Persatuan Sains Tahun 2017 Laporan Tahunan Persatuan Sains Tahun 2017 + Minit Mesyuarat Pengurusan Bil. 1/2017 + Minit Mesyuarat Guru Bil. 10/2016 + Dokumen analisis- Analisis keputusan UPSR 2016 (kurikulum), Analisis pencapaian dan penyertaan murid dalam kokurikulum bagi tahun 2016, Analisis kes salah laku murid dan kehadiran bagl tahun 2016 (hal ehwal muri) Hasil bengke! hala tuju tahun 2017 Minit Mosyuarat Task Force Hala Tuju Bil. 1 hingga Bil. 4/2017 IDokumen hala tuju secara hardcopy dan softcopy [Edaran kepada guru- bahan bercetalc bahan softcopy melalui e-mel Laporan Mingguan Perhimpunan Tahun 2017 Rekod Disiplin M urid Perancangan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017 Laporan/Rumusan Rekod Disiplin Murid Laporan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017 Gambar pelaksanaan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017 1 membuat apalists SWOT/aral ss lan vane nh memenewean sasaranematurguseFrestast fi mendokumenkan hata tu yang detenkan { menpenaruaskan hale tau yang evtetepean. SScolan/at dang huiasture,okuwtkuum Son (letarbelokone ra Gummer daw heer daha Seealam serkembengon penaianan semaaa)? a cecara jase rhea i) dow [i atau perkaa @) gsr ih, “Teadoken disksoriaban Gengar me ngsrabi ES perkors iy dan mang satu (ti perkars datas. mangcmana satu (11 perkara @ ata. Minit Mesyuerat Pengurusan Bil. 1/2016 Minit Mezyusrat Guru Bil. 10/2025 Jowstankuass kerja/pasukan petugas Dokumen analisis - data/maklumat bag! kurtkulum, kokurtiouh Hasil bengkel hala tuju Disember 2015 / Laporan/ Minit Mesyuarat Task Forse Hala Tuju Dokumen hala tuju secara hardcopy dan softcopy Edaran kepada guru — bahan bercetak; bahan softeopy melalui ¢-mel; paparan di papan kenyataan sekolah seperti dt DINK guru, billk gerakan dae hal ehwat muric Buku Panduan Tugas Guru dan AKP Tahun 2017 an Cab hh Tah 217