You are on page 1of 1

BARANGAY BANABA

HALAW SA KATITIKAN NG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BARANGAY AT NG


BARANGAY DEVELOPMENT COUNCIL NG BARANGAY BANABA, SAN PASCUAL,
BATANGAS NA GINANAP NOONG IKA _____ NG ________________, 2017 GANAP NA
IKA -_______ NG _____________ SA BAHAY PAMAHALAAN NG BARANGAY.

Mga Dumalo:

Hindi Dumalo:

KAPASYAHAN BLG. _______


SERYE NG TAONG 2017

KAPASYAHANG PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BARANGAY NG BANABA, SAN


PASCUAL, BATANGAS NA ANG 20% DEVELOPMENT FUND PARA SA
KASALUKUYANG TAON (2017) NA NAKALAAN PARA SA “CONSTRUCTION/
REHABILITATION/ IMPROVEMENT/ COVERING OF DRAINAGE SYSTEM NA
NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAANG LIBONG PISO (PHP 500,000.00) AY KUSANG
LOOB NAMING PINAHIHINTULUTANG GAMITIN AT ILAAN NG BAYAN NG SAN
PASCUAL SA IBANG PROYEKTONG PAMBAYAN.

SAPAGKAT, Ang Barangay Development Council ay nagkaroon ng isang pagpupulong at


nagkakaisang ibalik ang 20% Development Fund sa Bayan ng San Pascual na
nagkakahalaga ng Limang Daang Libong Piso (Php 500,000.00);

SAPAGKAT, Isa ito sa pinakamabisang paraan at layunin ng bayan para matugunan ang ibang
pagawaing pambarangay/pambayan;

SAPAGKAT, Ang barangay at bayan ng San Pascual ay may sapat na pondo galing sa National
Agencies na “Assistance to Disadvantage Municipalities” na nagkakahalaga ng
Dalawang Milyong Piso (Php 2,000,000.00) para sa “Construction of Local
Roads”;

KUNG KAYA’T, Matapos na talakayin at pagusapan ng bumubuo ng Barangay Banaba


Development Council sa mungkahi ni Kagawad ________________ na
pinangalawahan ni Kagawad ____________________, pinagtibay at
napagkasunduan ng bawat myembro na ilaan at gamitin ng Bayan ng San
Pascual ang 20% Development Fund n gaming Barangay para sa proyektong
pagawain ng Bayan;

PINAGTIBAY DIN NA, Padalhan ng sipi ng kapasyahang ito ang Municpal Planning and
Development Coordinator, Punong Bayan at Sangguniang Bayan ng
San Pascual para sa kanilang kabatiran at pagpapasya;

PINAGTIBAY ngayong ika- _____ ng ______________, 2017 sa Bahay Pamahalaan ng


Barangay Banaba, San Pascual, Batangas.

PINATUTUNAYAN KO ANG KAWASTUAN NG KAPASYAHANG ITO.

___________________
Kalihim

PINAGTIBAY:

MARIA M. ADARLO
Punong Barangay-