You are on page 1of 7

Analisis Pencapaian Murid Mengikut Kelas

SK TANJUNG LUMPUR

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN MURID


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2

TAHUN 2018
Guru Kelas : SHAMSUL BAHRIN B. JUSOH ;
Kelas : D4 IBNU_ABBAS

Menguasai
Bil MP Bilangan Gred Jumlah /

Tidak Pencapaia
BELUM
Bil Nama Murid Ambil A B C D E TH Markah Peratus Menguasai GPC KDK n
MENCAPAI
TAHAP
BELUM
26 MOHAMAD AMIER IRRWAN BIN ABDULLAH 6 1 5 185 30.83 MINIMUM
MENCAPAI 4.83 26/32 1[D] 5[E]
TAHAP
BELUM
27 TUAN MUIZ NAUFAL BIN TUAN KECHIK 6 1 5 167 27.83 MINIMUM 4.83 27/32 1[D] 5[E]
MENCAPAI
TAHAP
BELUM
28 NUR DAENIES HAIKAL BIN ISMAIL 6 1 5 159 26.5 MINIMUM 4.83 28/32 1[D] 5[E]
MENCAPAI
TAHAP
BELUM
29 MUHAMMAD FITRI HAKIM BIN MOHAMAD 6 1 5 151 25.17 MINIMUM 4.83 29/32 1[D] 5[E]
MENCAPAI
TAHAP
30 AHMAD AQIL IQLAS BIN ISHAK 6 1 5 148 24.67 BELUM
MINIMUM 4.83 30/32 1[D] 5[E]
MENCAPAI
TAHAP
BELUM
31 NUR ATIKAH NAJWA BINTI MOHD YAZID 6 1 5 141 23.5 MINIMUM 4.83 31/32 1[D] 5[E]
MENCAPAI
MUHAMMAD NOR AIDIL HAFIFI BIN MOHD TAHAP
32 NORHISAM 6 1 5 136 22.67 MINIMUM 4.83 32/32 1[D] 5[E]
Analisis Pencapaian Murid Mengikut Kelas
SK TANJUNG LUMPUR
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN MURID
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2
TAHUN 2018

Guru Kelas : AZLINA BINTI MOHAMAD


Kelas : D4 IBNU_KHALDUN

Menguasai
Bil MP Bilangan Gred Jumlah /

Tidak Pencapaia
Bil Nama Murid Ambil A B C D E TH Markah Peratus Menguasai GPC KDK n
BELUM
MENCAPAI
MUHAMMAD AMIRULLAH BIN MOHD ALIF TAHAP
20 RAHMAN 6 1 5 175 29.17 MINIMUM 4.83 20/22 1[D] 5[E]
BELUM
MENCAPAI
TAHAP
21 MOHAMAD AIZUDIN ASRAF BIN ABDULLAH 6 6 97 16.17 MINIMUM 5 21/22 6[E]
BELUM
MENCAPAI
MOHAMAD ADAM RAMADHAN BIN MOHD TAHAP
22 RAZRI 6 6 61 10.17 MINIMUM 5 22/22 6[E]

  
  CETAK
Analisis
Pencapa
ian
Murid
Mengiku
t Kelas

SK
TANJUN
G
LUMPUR

ANALISIS
KEPUTUS
AN
PEPERIKS
AAN
MURID
PEPERIKS
AAN
PERTENG
AHAN
TAHUN /
SUMATIF
2
TAHUN
2018

Guru Kelas : NOR BAYAH BINTI BAHARUM


Kelas : D4 IBNU_SINA

Menguasai
Bil MP Bilangan Gred Jumlah /

Tidak Pencapaia
Bil Nama Murid Ambil A B C D E TH Markah Peratus Menguasai GPC KDK n
BELUM
MENCAPAI
TAHAP
27 NUR ARA ELIESYA BINTI PAUZI 6 1 5 213 35.5 MINIMUM 4.83 27/31 1[D] 5[E]
BELUM
MENCAPAI
MUHAMMAD NAJWAN WAFIQ BIN MOHAMAD TAHAP
28 ABDULLAH 6 1 5 202 33.67 MINIMUM 4.83 28/31 1[D] 5[E]
BELUM
MENCAPAI
TAHAP
29 MUHAMMAD ARIEF BIN MOHD AMRAN 6 1 5 168 28 MINIMUM 4.83 29/31 1[D] 5[E]
BELUM
MENCAPAI
TAHAP
31 MUHAMMAD PUTRA DANISH BIN MOHAMAD ZU 6 6 146 24.33 MINIMUM 5 31/31 6[E]
Analisis Pencapaian Murid Mengikut Kelas
SK TANJUNG LUMPUR
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN MURID
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2
TAHUN 2018

Guru Kelas : NORLINAWATI BINTI ABDUL KADIR


Kelas : D5 IBNU_ABBAS

Menguasai
Bil MP Bilangan Gred Jumlah /

Tidak Pencapaia
Bil Nama Murid Ambil A B C D E TH Markah Peratus BELUM
Menguasai GPC KDK n
MENCAPAI
TUAN MUHAMMAD ADAM FARISH BIN TUAN TAHAP
BELUM
24 ZULKURNAINI 6 6 159 26.5 MINIMUM
MENCAPAI 5 24/25 6[E]
TAHAP
25 SHAFARIDZUAN BIN ABDULLAH 6 3 3 53 8.83 MINIMUM 5 25/25 3[E] 3[TH]
Analisis Pencapaian Murid Mengikut Kelas

SK TANJUNG LUMPUR
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN MURID
N PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2
TAHUN 2018

Guru Kelas : AMINAH BINTI SULAIMAN


Kelas : D5 IBNU_SINA

Menguasai
Bil MP Bilangan Gred Jumlah /

Tidak Pencapaia
Bil Nama Murid Ambil A B C D E TH Markah Peratus Menguasai GPC KDK n
BELUM
MENCAPAI
TAHAP
20 SUZANA BINTI MOHD ROFI 6 1 5 155 25.83 MINIMUM 4.67 20/24 1[C] 5[E]
BELUM
MENCAPAI
TAHAP
21 SITI NURHAKIMI BINTI SAYUTI 6 1 5 128 21.33 MINIMUM 4.67 21/24 1[C] 5[E]

BELUM
MENCAPAI
TAHAP
23 MOHAMAD DANIAL FAHMI BIN MOHD NAPI 6 1 5 122 20.33 MINIMUM 4.83 23/24 1[D] 5[E]

BELUM
MENCAPAI
TAHAP
24 AHMAD AMEER ASHRAF BIN ABDUL WAHAB 6 6 115 19.17 MINIMUM 5 24/24 6[E]