Turism ...l ...e ...n ...

t
în Delta Dunării
curbe:
3

4

În Delta Dunării şi Dobrogea de Nord

descoperim un ţinut al lentorii. Pe drumurile ce şerpuiesc printre podgorii şi mânăs�ri, în vechile car�ere aşternute pe colinele tulcene, pe braţele Dunării sau pe canalele înguste din inima sălbă�ciei, pe nisipul fin al plajelor în�nse de la Marea Neagră, învăţăm să ne acordăm �mpul. Discutăm, degustăm, contemplăm...

1

Turism ...l ...e ...n ...t în Delta Dunării

Pentru adepţii “turismului lent”, călătoria nu te doar un mijloc, ci un scop în sine, la fel ca şi dtinaţia finală.

2

Tulcea... Pensiunea Delta Dunării...  Tulcea e poarta de intrare în Deltă. Aici Dunărea se

desface în trei braţe care ne conduc către extremităţile imensei sale suprafeţe de viaţă.  În oraş, o primă incursiune în bogăţiile locului o oferă Muzeul Ecoturis�c: diorame cu floră şi faună specifice, obiecte tradiţionale folosite de localnici. La capătul cheiului, drumul urcă la Monumentul de Independenţă. De sus, se deschide o panoramă circulară spre port şi clădirile aşternute pe alte şase coline. Se văd clopotniţe ca bulbii de ceapă şi minarete ascuţite care ne dezvăluie istoria mul�culturală a oraşului.  Mergând spre Pensiunea Delta Dunării regăsim faleza, bărci şi vapoare, răcoarea fluviului, zborul pescăruşilor, vocile trecătorilor. Ne aşteaptă un meniu “slow food” cu brânzeturi cremoase, legume de grădină, peşte proaspăt de la cherhana, fructe de livadă, plăcintele locului. Pereţii restaurantului au fost oferiţi pictorilor locali, pentru lucrări ce reprezintă lumea Deltei.  E �mpul pentru o noapte odihnitoare, într-o cameră cu un decor sobru, dar in�m, la lumina becurilor economice, pentru că pensiunea are un program “verde” de reducere a consumului de energie şi apă.  www.pensiuneadeltadunarii.ro

3

Turism ...l ...e ...n ...t în Delta Dunării

Dobrogea de Nord... Crama lui Grigoraş...  Din Tulcea, pornim
curbele line ale şoselei, sălciile, plopii. Ne cufundăm în atmosfera satelor mărunte, ce pulsează de viaţă rurală. Localnicii discută la poartă, vacile sunt răspândite pe păşuni, întâlnim cârduri de gâşte gălăgioase.  Vedem

într-o călătorie lentă spre pământurile Dobrogei. Admirăm colinele, culturile de floarea-soarelui, culorile viţei de vie,

lacul Somova, pe în�nderea căruia lebedele plutesc graţios sau se deplasează prin bătăi de aripi fine. O reţea de canale lasă să se întrezărească locuri ideale pentru amatorii de pescuit.  Ajunşi la Niculiţel, ne plimbăm câteva ore prin padurea umbroasă. Ne strecurăm printre copacii deşi şi simţim mirosul ciupercilor. Din poiană, descoperim o panoramă în�nsă spre colinele dobrogene, acoperite de podgorii şi mânăs�ri.  La capătul acestor peripeţii ale naturii şi oamenilor, poposim în sat la crama lui Grigoraş. Am venit să ne împărtăşească pasiunea sa: vinul. Ne aşezăm confortabil la umbra pomilor fruc�feri, în jurul unei mese de lemn plină cu bunătăţile locului. Înainte să degustăm vinurile, ascultăm povestea lor. În pivniţele spaţioase şi arcuite, alegem câteva s�cle adormite acolo, sub pământ, unele dintre ele de zeci de ani.

4

5

6

Crişan... Pensiunea Vasiliu...  Plecarea spre Deltă începe cu îmbarcarea pe Pasager, cel mai

impunător vapor acostat la cheiul Tulcei. Descoperim forfota localnicilor, ne strecurăm printr-un desiş de bagaje, auzim voci colorate de diversele graiuri ale comunităţilor Deltei. Puntea balansează, simţim răcoarea stropilor şi mirosul fluviului.  Pornim pe braţul Sulina purtaţi de un vânt proaspăt. Satele încep să defileze: Par�zani, Maliuc, Gorgova... Iată acum Crişanul: un şir de case plantate în nisip de-a lungul a şapte kilometri. Cele mai multe sunt tradiţionale, din pământ şi stuf. În faţa lor, acostate la malul canalului, plutesc bărci albastre, verzi, negru şters de �mp. Se odihnesc sau sunt gata de plecare?  Ne atrage atenţia o casă tânără: Pensiunea ecoturis�că Vasiliu. Stuful încă auriu al acoperişului străluceşte sub soare. O prispă lungă şi răcoroasă ne îmbie să intrăm în casă, unde descoperim o atmosferă simplă şi primitoare: mobilier din lemn, duşumea dungată, becuri economice, vopseluri naturale...  Petre şi Caroline Vasiliu cunosc secretele acestui ţinut sălba�c al apelor şi le dezvăluie iubitorilor naturii din toată Europa. Fixaţi în caiace, explorăm împreună canalele înguste, înaintăm printre stuf, nuferi, plauri, pândim camuflaţi viaţa obişnuită a familiilor de păsări ce nu se lasă observate decât de la distanţă.  www.ecoturismdelta.ro

curbe:

7

Turism ...l ...e ...n ...t în Delta Dunării

Sulina... Atelierul lui Liviu...  După ce
a străbătut întreaga Deltă sălba�că, Pasagerul îşi încheie drumul într-o aşezare răsărită parcă la capătul lumii. Acostăm în faţa unui palat uşor colbuit, dar măreţ, în s�l neoclasic cu influenţe coloniale. Este fostul sediu al Comisiei Europene a Dunării (C.E.D.), ins�tuţie însemnată în �mpul “Belle Epoque” şi care a transformat Sulina, pe atunci un sat de pescari, într-un adevărat port internaţional, cu o burghezie cosmopolită, prosperă şi în ton cu gusturile marilor capitale.  Coborâm pe cheiul împânzit de căruţe parcate în toate sensurile şi de o pădure de oameni. Nu întâlnim maşini, pentru că Sulina nu este legată la reţeaua

8

de drumuri ale ţării şi poate fi a�nsă numai pe calea apei.  Întrezărim Farul vechi, ascuns în spatele palatului C.E.D. Un muzeu al oraşului îşi aşteaptă vizitatorii la parter, iar scările în spirală ne poartă în vârf, de unde zărim în depărtare întâlnirea Dunării cu marea.  Pe faleză, o casă veche negustorească ne atrage atenţia asupra frumuseţii sale: contraste de roşu şi alb, ferestre generoase, balcoane cu broderii metalice. Clădirea găzduieşte Atelierul fotografului Liviu Simioncencu. Lucrările expuse reprezintă bogăţiile naturale ale Deltei, trecutul mul�cultural al oraşului, momentele prezentului. Liviu iubeşte sulinenii în mijlocul cărora s-a născut, iar minunatele sale fotografii sunt darul pe care îl oferă acestei comunităţi de la capătul Dunării.

9

Turism ...l ...e ...n ...t în Delta Dunării

Faleza Sulinei... Pensiunea Perla...  Principalele magazine, restaurantele, primăria, biblioteca,
atelierul de fotografie, cele mai importante servicii sunt găzduite pe malul drept al Dunării, în case cu două etaje înşiruite de-a lungul falezei. Pensiunea Perla s-a strecurat cu eleganţă în acest cadru plin de farmec.  Pe terasa pensiunii �mpul înce�neşte, fiecare secundă pare mai bogată. Mâncăm o ciorbă de peşte savuroasă, observând vapoare imense amarate lângă bărci mărunte, copii zburdalnici sărind în apă sub sălciile plângătoare, grămezi de pepeni verzi şi galbeni, clipocitul valurilor ce lovesc cheiul.  Dragoş, proprietarul, ş�e că Delta Dunării este un ecosistem fragil şi caută să ges�oneze pensiunea după criterii prietenoase faţă de mediu. Apa este folosită cu măsură şi încălzită prin energia soarelui, aparatele electrice consumă moderat energia, detergenţii folosiţi sunt dintre cei care au un impact redus asupra florei şi faunei Deltei.  În spatele pensiunii, regăsim străzi de nisip şi farmec, casele descresc, pereţii sunt din pământ şi lemn, unele acoperişuri din stuf. Bărcile aşezate ici şi colo pe marginea drumului par să servească drept repere vacilor care se întorc de la păscut.  www.perla-sulina.ro

10

11

Turism ...l ...e ...n ...t în Delta Dunării

Sulina sălbatică... În căruţa lui Nadi...  O plimbare cu căruţa lui Nadi, grecul? Gata, am pornit!
Ne zgâlţâie un pic, dar câtă încântare pentru ochi!  Nadi îşi poartă călătorii-prieteni în curse de neuitat. Mergem mai întâi la plajă, apoi căutăm sălbă�cia dincolo de canalele ce înconjoară oraşul. Câteva ore de drum, scurte însă, pentru că umorul s-a urcat în căruţă iar aventura e presărată cu întâlniri surprinzătoare.  Pe plaja în�nsă, Mugurel, calul cel experimentat, îşi convinge ucenicul să ne poarte într-o cursă nebună. Pe un nisip fin ca al clepsidrei lăsăm urme efemere.  Trecem pe lângă Cimi�rul mari�m, care păstrează memoria unei epoci de glorie demult dispărute. Acea lume ne-a lăsat mormintele unor ofiţeri şi funcţionari de toate naţionalităţile şi câteva poveş�. Întâlnim personajele printre flori de câmp şi iarbă ce creşte în voie: prinţesa Moruzi, dansatoarea de cabaret, copiii consulului francez, piratul...  Ajungem în dreptul uzinei de apă, un veritabil muzeu în funcţiune. Donaţie a casei regale olandeze, clădirea din cărămizi roşuaprins pulsează apă potabilă în toată urbea.  După bariera de canale, ne îndepărtăm de oraş croindu-ne drum pe un pământ mlăş�nos ce străluceşte în lumina soarelui. La amurg, intrăm în cursa unei herghelii de cai sălba�ci.

12

13

Turism ...l ...e ...n ...t în Delta Dunării

Pe canale... Chettusia...  Un regret al Pasagerului este că nu poate avansa decât pe cele trei mari

artere ale Deltei, numai o ambarcaţiune de dimensiuni mici fiind în măsură să se aventureze pe “venele” sale pentru a-i descoperi frumuseţea sălba�că.  Pornim pe canalele înguste, pulsând de viaţă, la bordul unei bărci silenţioase. Rezultat al pasiunii şi experienţei de un deceniu ca ghid ornitologic a lui Mihai Baciu, Che�usia Tour realizează excursii de birdwatching şi promovează valorile ecoturismului.  Străbatem paradisul păsărilor, nuferilor şi tres�ilor cu o viteză redusă pentru a nu deranja echilibrul acestui ecosistem construit în mii de ani. Un loc amenajat special pe pontonul bărcii ne permite să ne bucurăm din plin de spectacolul naturii. Mihai ne vorbeşte despre bogăţiile Deltei, fără a evita însă realităţile ce îi pun în pericol existenţa: ameniţările asupra biodiversităţii şi sărăcia localnicilor.  Soarele ne mângâie iar liniştea este aproape ireală. Degustăm vinuri din podgoriile dobrogene şi savurăm specialităţi de peşte gă�te după reţete străbune.  www.che�usia.com

14

15

G������ �� ���������� ����������: Claudia Tache Veethividangan (ART & SKEPSIS) F���������: Maud Chablais, Cris�ana Bobârnac, Claudia Tache Veethividangan, Bogdan Gioară, Aurel Bulacu R������� �����������: Estelle Cantala

16

C����������: REPER21

P��������: PRIMĂRIA TULCEA - C������ �� I�������� �� E������ �� M����������� D���������

F���������: C������ E�������� ���� P�������� T������ �� A������

Această publicație a fost finanțată cu sprijinul Comisiei Europene. Ea reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala u�lizare a informațiilor pe care le conține.

5

G������ ������: Claudia Tache-Veethividangan

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful