You are on page 1of 3

Zavisnost parametara FN ćelije od temperature

Promenom temperature mjenjaju se parametri FN ćelije, a to su: struja kratkog spoja, struja
zasićenja, ukupna struja ćelije, napon praznog hoda, snaga, filing faktor i efikasnost ćelije.

Promena fotostruje If, odnosno struje kratkog spoja Iks sa temperaturom je mala i često se
može zanemariti. Primera radi, maksimalna teorijska vrednost gustine fotostruje kod silicijumske
ćelije je oko J=40 mA/cm², stvarne vrednosti su oko J=30 mA/cm², a promena sa temperaturom
je dJ/dT=0,025 mA/cm²/K, odnosno relativna promena:

dJ / dT
 8 104 K -1 (3.11)
J

Uticaj temperature na inverznu struju zasićenja, vidi se iz sledeće jednačine:

Eg

I 0  AT e
3 kT
(3.12)

zavisnost je eksponencijalna pa I0 bitno zavisi od temperature.

Zavisnost napona praznog hoda od temperature je data izrazom:

T2 Eg  T2  3k T2
U ph (T2 )  U ph (T1 )  1    T1 ln (3.13)
T1 q  T1  q T1

Ilustracija promene gore navedenih veličina sa temperaturom prikazana je na slici 3.9.
Slika 3.9 Promena IU karakteristike FN ćelije od temperature [1]

Zavisnost snage FN ćelije od temperature data je sledećim izrazom:

Pm (T2 )  Pm (T1 ) 1   (T2  T1 )  (3.14)

gdje je:

dPm / dT d / dT 1 Eg 3k
     (3.15)
Pm  T qU mT qU m
Slika 3.10 Zavisnost snage FN ćelije od temperature [10]