You are on page 1of 30

ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКА СТРУКОВНА

ШКОЛА - ЛЕСКОВАЦ

ТЕКСТИЛ УКРАШЕН ШТАМПАНИМ МЕКСИЧКИМ
МОТИВИМА
- ЗАВРШНИ РАД -

Ментор: Студент:
Спец. Иванка Ристић Лидија Јовић
Бр. индекса: 1016/15

Лесковац, 2018. године

САДРЖАЈ

УВОД ..................................................................................................................................... 2
1. СИТО ШТАМПА .............................................................................................................. 3
1.1. СИТО (ИСТОРИЈА) ................................................................................................. 3
1.2. СИТО ШТАМПА (ДАНАС) ..................................................................................... 4
1.3. МАШИНЕ ЗА СИТО ШТАМПУ ............................................................................. 6
1.4. ФОРМА ЗА СИТО ШТАМПУ ................................................................................. 7
1.5. СИТО ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ ЗА ТКАНИНУ ...................................................... 7
1.6. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ОТИСКА ..................................................................... 8
2. МЕТОДЕ ШТАМПАЊА ............................................................................................ 11
2.1. Директно штампање ........................................................................................... 11
2.2. Штампање разарањем основне боје ............................................................ 11
2.3. Штампање методом заштите материјала ................................................... 12
2.4. Поступци штампања ........................................................................................... 13
2.4.1. Ротационо штампање ..................................................................................... 13
2.4.2. Шаблон за ротационо штампање............................................................... 14
2.4.2.1. Ротационо штампање ................................................................................. 14
2.4.2.2. Сушење одштампаних тканина ............................................................... 15
2.4.2.3. Техничке карактеристике поступака ..................................................... 15
2.4.3. Штампање равним шаблонима ................................................................... 16
2.4.3.1. Припрема равним шаблонима................................................................. 17
2.4.3.2. Штампање ....................................................................................................... 18
2.4.4. Штампање гравирним ваљцима ................................................................ 18
2.4.4.1. Штампарска машина ................................................................................... 19
2.5. Састав штампарске пасте ................................................................................. 20
2.6. Улога додатака у штампарској пасти ........................................................... 21
3. МЕКСИЧКА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ ................................................................... 23
3.1. Културно наслеђе ................................................................................................ 23
3.2. Знаменитости ........................................................................................................ 24
3.3. Класификација текстила са Мексичким мотивима ................................. 24
ЗАКЉУЧАК ......................................................................................................................... 28
ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................................... 29

-1-

УВОД

Штампање текстилних материјала могуће је извести на различите
начине. У индустријској производњи штампаног текстила примењују се углавном
три основна поступка:
- директно штампање
- штампање разарањем основне боје
- штампање методом заштите материјала
Овим поступцима израђују се масовно артикли широке потрошње чија
цена производње није посебно оптерећена процесом штампања. Поред ових
поступака постоје и специјални поступци.
Специјални поступци имају првенствено за циљ добијање специјалних
ефеката и због тога се најчешће користе у производњи мањих серија. Материјали
ефектног изгледа и специјалне намене, ексклузивни артикли као и тканине које се
користе у специфичним приликама често се штампају различитим специјалним
поступцима.
Развојем машиноградње и хемијске индустрије, нарочито на пољу
производње боја и помоћних средстава, са друге стране упоредо се развијала и
технологија штампања ради усавршавања поступка и уређења за штампање.
Штампање се развило од обичног ручног штампања на столовима, преко низа
механизованих појединих елемената до модерних аутоматизованих уређаја. Без
обзира на врсту уређаја, да би се добила дезенирана текстилна површина
поступком штампања, потребно је поред штампарске пасте и материјала,
припремити и шаблон за штампање.
Паста за штампање састоји се од читавог низа различитих компената
као што су згушњивачи, боја, растварачи, средства за квашење, средства за
егализирање, средства за спречавање стварања пене, средства за везивање боје
и друга. Све ове компоненете имају функцију да омогуће боји да се што боље
веже за текстилни материјал. После обављеног везивања које се одиграва у току
процеса парења, остале компоненте треба да су лако одстрањиве са тканине.
Згушњивач је једна од најважнијих компонената штампарске пасте. Носилац је
свих саставних елемената: боје, хемикалија и других потребних додатака.
Поред боје и средстава за згрушавање штампарска паста треба да
садржи
средства која директно или индиректно утичу на квалитет штампе. То су
најчешће средства за квашење, егализовање, фиксирање боје, дисперговање,
разбијање пене, разарање боје, хигроскопна средства, антисептична, редукциона,
оксидациона и друга средства. Као средства за квашење и егализовање се
користе површински активне материје. Ова средства показују и изражену
способност дисперговања тешко растворљивих боја.

-2-

сферним или савијеним облицима. отпорници. С обзиром на разноврсне могућности. биљке... Ситоштампом се може штампати у више боја на различитим материјалима и облицима. Због тога опсег примене ситоштампе није ограничен. На машинама за ситоштампу се могу штампати уобичајени графички производи. 1. а нарочито при штампању готових производа. -3- . издања за слепе. пластичним.).1. СИТО (ИСТОРИЈА) Још од давнина људи су имали потребу за украшавањем своје одеће а штампање на тканини је представљао један од првих начина украшавања.1. цилиндричним. металним. дрвеним и керамичким подлогама разних обликаи намена. ова техника је нашла примену у многим другим индустријским гранама. али и они намењени специјалним потребама (скале на електричнм и акустичним уређајима. У прошлости бојење текстила првенствено је био поступак украшавања древних предмета орнаментиком која је протекла од старих веровања и сујеверја. електрична и интегрална кола. лишће. СИТО ШТАМПА Ситоштампа је техника штампе код које се отисак остварује на тај начин што се боја потискује кроз штампарску форму која је израђена од свиле затегнуте на дрвени или алуминијумски рам. неки ексклузивни производи и уникати ). Користиле су се боје које смо могли налазити у природи (користили су корење. текстилним. тако да се може штампати на стакленим. Посебно место заузима у текстилној индустрији у којој се штампају најразноврснији текстилни материјали.

е. шаблони израђени од костију и прегамената. У Европи. Машине за сито штампу могу бити: * заклопне.н. Такође са радом су почеле и 1689.2. То је туника плаве боје звездастог облика у средини беле боје. почетком нове ере јавља се поред употребе дрвених. Претпоставља се да је порекло штампања протекло из Индије и одатле се ширило преко Персијског залива и Арабије до Средоземља. Текстуру сомота добијали су наношењем вуненог праха преко лепљиве материје. Најбитније откриће у области штампаног текстила јесте конструкција машине за штампање текстила у шест боја. Откриће сито штампе не треба да повезујемо са истакнутим личностима као што су Гутенберг (висока штампа) или Сенефелдер (литографија).е. године у Холандији (тада почињу да се користе гравиране плоче од којих се неки и данас усавршавају). године у Швајцарској и 1720 године у Немачкој. Јапанци и Кинези су веома рано усавршили израду кројених шаблона од хартије за штампање. Најстарији облици јављају се у старој Кини. Најстарији очуван примерак тканине пронађен је у Горњем Египту. Херодот је у 5 п. Мотиви су на тканине рађени по угледу на скупоцене материјале са Истока користећи лепљиве материјале и различите врсте прахова које су наносили у облику одабраног цртежа.н. Данас можемо реци да сито штампа у графичкој индустрији заузима веома посебно место (према неким подацима око 3%). Припрема форме за сито штампу подразумева детаљну процедуре и обухвата следеће операције: -4- . Садржи и дијагоналне пруге који граде ромбове. 1. Полагање шаблона вршено је обострано помоћу мреже од власи разапете у двоструки оквир. СИТО ШТАМПА (ДАНАС) Сито штампа нам пружа могућност утиска стварања рељефа као и тродимензионалности. Штампање тканина се у већем обиму почиње повећавати у средњем веку у Европи. старе културе су још у 4 миленијуму п. Временом долази до штампања рељефним блоковима од дрвета или глинене опеке. навео да су становници Кавказа бојама биљног порекла штампали људске фигуре. * ротационе. Јапану и Египту. у гробници дечака и потиче из 4 века п.е.н. У суштини сито штампа је техника са којом добијамо отисак тако што боју потискујемо кроз делимично пропустљиву мрежу која је израђена од свиле затегнута на дрвени или данас популарнији алуминијумски рам. Ово је заправо претеча сито-штампе код које су власи косе замењене различитим врстама свилених мрежа. * и равно штампајуће. примењивали. Рад са шаблонима у циљу понављања орнамената претходило је настанку сито штампе. Делове су причвршћивали власима а касније шаблоне од хартије премазивали уљем. Према провереним изворима прве текстилне штампарије су почеле са радом 1676. Тибету. године у Енглеској и 1678. Религијска или магијска симболика приказана нам је у тетоважама које је представљало примитиван начин прекривања тела јединственом орнаментиком и разноликим елементима. Тада се и први пут јавља фиксирање боје одређеним металним солима. Познавање штампе.

Слика 1: Принцип сито штампе Особине: Једна од главних карактеристика сито штампе је да се значајно разликује од других техника штампе. Предности сито штампе: * штампа на подлогама различитих облика и велики број материјала. и ниске цене неопходне опреме и материјала. * штампа на подлоге разлицитих формата. * штампа на подлоге различитих дебљина. -5- . сито је потребно осушити како би лик био отпоран на дејство које врши ракел нож са којим потискујемо боју кроз сито. * велики избор боја. После тога. мајице) постави на тачно одређено место. и потискујемо боју на материјал за штампу. Након осветљавања и испирања емулзије. спуштамо сито на материјал за штампу и са ракел ножем под одређеним притиском прелазимо преко сита. Једна од битних ставки посебно код мануелне технике сито штампе јесте једноставна израда штампарске форме. и дуж лика се нанесе сито. Након овог поступка рам са ситом се подиже док се подлога за штампу одлаже на сушач како би се учврстила на подлогу. * Наношење фотоосетљивог слоја на сито у равномерном слоју. * Копирање дијапозитива на фотоосетљиви слој на форми. * штампа било ког тиража. Штампајуће елементе добијамо тако што нештампајуће елементе осветлимо тако да остану на ситу. * Развијање слике. * И на крају прегледање слике и вршење корекција на њој уколико је потребно. Такође је битно да са правилним положајем ракел ножа и одреженим равномернимпритиском који испољавамо дуж линије ножа регулишемо равноправност отиска по целој површини подлоге. Штампање се врши тако што се на једној страни форме налије боја. једноставан процес припреме и рада. Након тога се специјалним маркерима постави матерјал за штампу (нпр. истискујемо ваздух између сита и материјала. а са штампајућих елемената се емулзија испира како би могли да пропусте боју.

остварују добар контакт. У ту сврху користе се свилене тканине које се данас успешно замењују синтетичком или металним ситима. ротационе и равноштампајуће које се и најчешће примењују. Такође једна од битних одлика технике сито штампе јесте могућност да се са светлијим бојама или нијансама може штампати преко тамнијих. метала или пластичних маса.3. рељефни изглед неких делова или целих површина). техником сито штампе се могу штампати са више боја на једном отиску. Да би се то усагласило. за разлику од једнобојне или четворобојне штампе (које су карактеристичне за друге врсте штампе). Нпр. Форме за штампу имају посебне особине: * пренос дебљег слоја боје и коришћење грубљег састава боје * због еластичности сито мрежице могуће је до извесног степена прилагођавање површина предмета на ком се штампа. -6- . 1. Наведени подаци су уједно и главне карактеристике зашто је сито техника међу популарнијим техникама штампе. Поред свега овога. камен. Наравно. Они треба да су лаки. лика или слике на различите врсте материјала (дрво. * могућност отискивања знака. МАШИНЕ ЗА СИТО ШТАМПУ Машине за ситоштампу могу бити заклопне. форма је углавном једноставна за израду. да се не криве и не мењају свој облик приликом прања и сушења. што је већи број отвора квалитет отисака ће бити већи. Рамови за ситоштампу се најчешће израђују од дрвета. Квалитет репродукције оригинала одређен је типом и карактеристикама материјала од кога је израђено сито. боја се разређује разлиитим врстама разређивача и успоривача како би се смањила њена вискозност и успорила њено сушење. али ће боја теже пролазити кроз отворе. Његов број може варирати од једног до више десетина хиљада уз могућност штампања на било ком формату. * не захтева скупе инвестиције као друге врсте штампе. Слој боје добијен на отиску поступком сито штампе може да буде и до 15 пута дебљи од слоја боје равне штампе. Сита се разликују по броју отвора по дужном сантиметру на свили. стакло…) најразличитијих својстава површине и облика. ако узмемо сито технику као ручну технику и одузмемо јој могућност коришћења фотопреса и тада је упоредимо са могућностима других техника имаћемо и даље две предности које друге технике не могу постићи: * рад са великим наносом потпуно покривне боје (чак и у високом додирљивом рељефу) уз високи интензитет зрачења боје. То доприноси већој постојаности отиска на светлост и у неким случајевима доноси посебне ефекте (нпр. * за веће формате у односу на друге знатно је јефтинија. Ове предности нам долазе из чињенице да су боје за сито штампу густе и захваљујући томе прекривају једна другу. имају правоугаони облик.

За потпуно сушење и очвршћавање на тканини потребно је приближно три недеље. слика се прегледа и изврше се све корекције на њој. истискује ваздух између сита и материјала и потискује боју на материјал за штампу. најчешће у облику комора. У воду нераствориве сито штампарске боје за тканину се не пеглају.4. сито се суши како би лик био отпоран на дејство ракел ножа који потискује боју кроз сито. копирање дијапозитива на фотоосетљиви слој на форми. Након осветљивања и испирања емулзије. а на прање или спољне утицаје много су осетљивије од боја за тканине које употребљавају текстилне индустрије. Након тога. За штампање на текстилу највише се употребљавају емулзионе и у води нераствориве бензинске боје. Штампање се врши на тај начин што се на једној страни форме налије боја и дуж лика се нанесе сито. еластичне и врло интезивне. На светлости су прилично постојане.5. СИТО ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ ЗА ТКАНИНУ Сито штампарске боје за штампање на тканини нису истоветне са растворљивим текстилним бојама. Обичне сито штампарске боје за тканине су меке. 1. Емулзионе сито штампарске боје се разређују водом а суви отисци препеглавају. Штампајући елементи се добијају тако што се нештампајући елементи осветле како би остали на ситу. развијање слике и на крају. који се испољава дуж линије ножа. а са штампајућих елемената се емулзија испира како би могли да пропусте боју. а подлога за штампу се одлаже на сушач како би се учврстила на подлогу. регулише се равномерност отиска по целој површини подлоге. Након тога се рам са ситом подиже. или водорастворне и флуоресцентне боје потребно је да се у оквир машине угради уређај за сушење отиска. спушта се сито на материјал за штампу и ракел ножем се под одређеним притиском прелази преко сита. Треба још нагласити да правилним положајем ракел ножа и одређеним равномерним притиском. У поређењу са другим штампарским техникама. Затим се помоћу специјалних маркера материјал за штампу постави на тачно одређено место како би отисак дошао сваки пут на тачно одређено место. Могу се штампати са свим врстама шаблона од лепкова и фотошаблона а исто тако и са шаблонима из фолије растворљиве у води. ситоштампа пружа различите могућности добијања различитих дебљина слоја боје на отиску тако да одштампани материјал исказује рељефност и визуелно делује као тродимензионални објекат. Лазурност сито штампарских боја за тканине постиже се додавањем специјалног фирнајза (помоћу њега штампамо на тканине и са бронзама). ФОРМА ЗА СИТО ШТАМПУ Припрема форме за ситоштампу укључује читав низ радњи и обухвата следеће основне операције: наношење фотоосетљивог слоја на сито у равномерном слоју. Имајући у виду да се могу користити боје сачињене на бази пигмента различитих физичко-хемијских особина. На један запремински део бронзе додаје се 2 до 4 запреминска дела фирнајза. -7- . 1. Ове последње су водени раствори средстава за бојење које хемијским путем везујемо за тканину док су све остале сито штампарске боје смеша пигмента у облику прашка и везивног средства и остају причвршћење за површину материјала на који се штампају. уколико је то потребно.

папир или филм који се користе у штампарској производњи. штампарским фор. Главна разлика је та да рефлексиони дензитометар рачуна оптичку густину (абсорбовану светлост) мерећи рефлектовану светлост од површине.6.јали оценили и утврдило да ли су у складу са стандардима. што се често дешава. они се користе за веома различите задатке у припреми и штампи. Још више губи од савитљивости. средњег тона и сенки на који се репродукује у штампи. као што су: * Мерење светлог тона. Постоје два типа дензитометра: * рефлексиони дензитометар * трансмисиони дензитометар.мама и штампарским отисцима. * Провера тачности система за пробни отисак. у дебелим слојевима. 1. док трансмисиони дензитометар мери светлост која заостане пролазом кроз материјал. Дензитометар у суштини не мери боју већ оптичку густину која је способност материјала или површине да пропусти или рефлектује светлост. када се штампа. Дензитометри се користе у графичкој индустрији за многобројне задатке. Дензитометри се користе за мерење и контролу сваког степена репродукције. * Провера квалитета као што је штампарска боја. * Мери карактеристике фотографског слоја (процес познат као сензитометрија). релативно је тврда. Дензитометар Један од најраспрострањенијих инструмената у графичкој индустрији је дензитометар. Како су рефлексиони дензитометар и трансмисиони дензитометар конструисани за различите намене. -8- . КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ОТИСКА Дензитометар Слика 2. * Мери растер тонску вредност (РТВ) и пораст растерске тачке у филмовима. * Испитује пробне отиске и осветљене и развијене филмове који стижу у погон да би се ти матери. Специјална врста сито боја за тканине. која има велику отпорност према временским променама.

* Корпорације могу специфичне боје у логотипу или корпоративном знаку прецизно одредити помоцу ЦИЕ тристимулусних координата. Већина колориметра приказују вредности у једном од главних ЦИЕ тристимулусних колор система као сто су ЦИЕ. школске студије и музејску документацију.етар за проверу узорака у односу на стандард у односу на визуелно поређење једва приметних варијација под специфичним условима осветљења. За разлику од дензитометара коришћење колориметра је сасвим специфицирано и намењени су за примену у графичкој и фотографској индустрији: * Контрола квалитета процедуре у одреденим производњама где је лакше користити колорим. дигиталним каталозима. Помоцу колориметра могу да пробни отисак и тиражну штампу упореде са нарученом бојом. ЛАБ или ЛУВ. * Колориметар се користи као “уговорни алат” помоћу којег се дефинишу уговорнеспецификаци. * Дизајнери помоћу тон карти одређују неку боју.је. рестауратори и историчари уметности могу помоћу недеструтивног мерења колори. Друга важна функција колориметра је прорачун и приказивање бојне разлике АЕ између две боје. * Уметници. * Контролише нанос боје на узастопно одшамапаним табацима и униформност боје на појединачним табацима.метром дати до података који су им неопходни за репродукцију. а касније за њихово верификовање. * Сам колориметар има способност да сачува измерене податке и они се могу користити у статистичкој контроли квалитета. -9- . Колориметар мери вредности боја који је сличан људском оку. Колориметар Слика 3: Колориметар Колориметар је инструмент који мери боју на начин који је заснован на моделу људског виђења. * У производњи специфичних боја за репроматеријале када испоручилац уз репроматеријал доставља и спецификацију у облику ЦИЕ тристимулусних координата.

и ширина сваке траке. Свака трака је регион видљивог спектра. ЦИЕ координате могу бити израчунате за боје испод различитог осветљења на основу чега се може предвидети који тип осветљења може проузроковати приметан метамеризам. Спектрофотометри раде са поделом спектра светлости која улази у уредај у више трака. Спектрофотометар Слика 4: Спетрофометар Спектрофотометар је инструмент који мери спектралне вредности. * Метамеризам може бити идентификован и његови узроци одређени испитивањем спектралних профила боја. * Већина модерних спектрофотометара је опремљена одговором за CIЕ стандардног посматрача. у нанометрима. Научна примена спектрофотометра је велика и уопштено гледајући обухвата спектрофотометре који су специјално конструисани или адаптирани за коришћење одређене опреме као што су телескопи или микроскопи. спектралним кривама за више стандардних осветљења и микрорачунаром за израчунавање CIE тристимулусних вредности и тада спектрофотометар обавља све колориметријске функције. чиме је опсег примене спектрофотометра веома широк: * Спектрофотометар има такву осетљивост да може да детектује мале промене у интезитету светла и ако је опремљен са одговарајућим филтерима. укључујући невидљиви део спектра. * Спектралне криве материјала су као отисци прстију. Спектрофотометар може да користи дисплеј за добијање спектралне вредности у облику спектралних криви и после тога спектралне вредности могу бити конвертоване у тристимулусне вредности или оптичку густину. Многи спектрофотометри се могу користити и као колориметар и као дензитометар.10 - . или за испитивање одређених региона електромагнетног спектра. или и једно и друго. је ширина траке. Високо осетљиви спектрофотометар може да помогне идентификацији неке глине или керамике. Многи спектрофотометри могу да рачунају и приказу колориметријске или дензитометријске вредности веома добро. .

Ова метода представља комбинацију штампања и бојења текстилног материјала. Бели. згушњивач и све друге потребне агенсе који треба да омогући постојано везивање боје за текстилни материјал. МЕТОДЕ ШТАМПАЊА Штампање текстилних материјала могуће је извести на различите начине. сребрени и златни ефекти могу се добити директним наношењем одговарајуће пасте на обојену тканину. При директном штампању могу се користити растворне или нерастворне боје у води и то како на необојеном. тако и у тамним тоновима. односно представља сенку дезена са лица.штампање методом заштите материјала Овим поступцима израђују се масовно артикли широке потрошње чија цена производње није посебно оптерећена процесом штампања.1. Специјални поступци имају првенствено за циљ добијање специјалних ефеката и због тога се најчешће користе у производњи мањих серија. Боја са влакна и боја из штампарске пасте несмеју међусобно да утичу на промену нијансе обојења. ексклузивни артикли као и тканине које се користе у специфичним приликама често се штампају различитим специјалним поступцима.штампање разарањем основне боје . Боје које имају изражен афинитет према влакну могу се штампати пастом која у себи не садржи средства за фиксирање. Материјал штампан директном методом има јасни дезен на лицу док је на наличју далеко мање изражен. Штампарска паста садржи боју. Ова метода се заснива на местимичном разарању основне боје којом је обојена тканина. Поред ових поступака постоје и специјални поступци. како у светлим. Материјали ефектног изгледа и специјалне намене. Штампање разарањем основне боје Метода штампања разарањем основне боје примењује се искључиво у случајевима када се тражени ефекат не може постићи директном методом. . па чак и на црне нијансе због изражене покривне моћи ових боја. за разлику од боја мањег афинитета које се везују за влакно уз помоћ ових средстава. Директно штампање Директно штампање карактерише се директним наношењем на тканину вискозне штампарске пасте.11 - . Директном методом се дезенира највећи проценат памучних материјала због једноставности поступка штампања. боја се фиксира за влакно у току парења у парионику или на неки други начин. што зависи од типа боје. тако и на обојеном материјалу.2. 2. 2. 2.директно штампање . После штампања и сушења. У индустријској производњи штампаног текстила примењују се углавном три основна поступка: . Црне и друге затворене нијансе се директном методом могу штампати и на средње тонове.

Дедостатак ове методе је што постоји много већа могућност појаве грешака у односу на директно штампање. а у извесним случајевима и преведе у једињења која су растворена у води и лако су испирљива. Двобојни ефекат са израженим светлијим дезеном у односу на основну боју материјала добија се са смањеним степеном деловања оксидациног или редукционог средства за боју. Уколико се у тако припремљену штампарску пасту додаје и боја која има одређен афинитет према текстилном влакну. овом методом. Тканина се затим осуши и даје боји у . преводећи је у продукте лако растворљиве у води. Због тога. Овако нанета боја штампање се затим фиксира на влакно на одговарајући начин и тканина се подвргава поступку који је карактеристичан за обраду штампаног текстилног материјала. Бели ефекат на обојеној тканини. Штампање методом заштите материјала Поступак штампања помоћу заштитних средстава такође представља комбинацију штампања и бојења.12 - . Деловање ронгалита Ц се заснива на ослобађању водоника који редукује основну боју. Претходно обојена тканина штампа се пастом која садржи агенс који својим оксидационим или редукционим деловањем може да разори основну боју на одштампаном месту. а није подложна оксидационој или редукционој разградњи тада се на тканини може добити вишебојни ефекат. Р – Н = Р1 +2Х2 +РХН + Р1 – НХ2 Процес штампања разарањем основне боје је неекономичнији и скупљи од поступка директног штампања док је могућност грешака знатно већа. Као средство за разарање најпогоднији је ронгалит Ц (На ХСО2 x ЦХ2 + 2Х2О). Уклапање отисака при штампању. При томе је циљ да се боја хемијски разгради и обезбоји. добија се када се на одређеним подручјима обојене текстилне површине директно нанесе паста са средством које својим оксидационим или редукционим деловањем може да разгради основну боју која постаје безбојна и растворљива у води. Тиме се избегава неравномерно обојење на површинама у непосредној близини отиска. у овом случају мора бити прецизно изведено да би се избегла појава белих поља између бојених и штампаних површина. На одређеним деловима површине необојене тканине наноси се паста која садржи неко заштитно средство. На одштампаном отиску тада се појављује првобитна бела боја тканине.3. Из тих разлога овај поступак се мање примењује изузев у случајевима где није могуће постићи тражени ефекат директним поступком штампања. За штампање памучних материјала се не примењују пошто након разарања основне боје делују на целулозу преводећи је у окси целулозу. Код оваког начина добијања дезенираних тканина треба обратити пажњу на избор средстава за разградњу боја. 2. из разлога што се тешко остварују оштре контуре дезена. Метода штампања која се заснива на коришћењу заштитних средстава примењује се у случајевима када се већи део текстилне материје боји бојама које се тешко разарају. Штампање синтетичких материјала овим поступком је знатно теже у поређењу са штампањем памучних. на синтетичким тканинама се често имитира овај ефекат тако што се накнадно штампају контуре око заштитом одштампаних поља.

штампање металним праховима . Значај овог поступка. 2. тканина се испира при чему се средство за заштиту скида са тканина и површине остају беле.трансфер штампање. Штампање се развило од обичног ручног штампања на столовима. уз велики број оригиналних . Заштита се може остварити чисто механички на тај начин што се боја спречава да дође у додир са влакном.штампање флоком . оксидациона и редукциона средства.штампање равним шаблонима . као и у претходном случају. преко низа механизованих појединих елемената до модерних аутоматизованих уређаја.орбис поступак. да би се добила дезенирана текстилна површина поступком штампања. Тканину штампану овом методом треба пажљиво сушити и бојити да се дезен не би оштетио. Избор средстава зависи од сировинског састава тканине и врсте боје којом се накнадно врши бојење. Штампањем помоћу заштите могу се добити по жељи и вишебојни ефекти. Поступци штампања Развојем машиноградње и хемијске индустрије.одговарајућим бојама по одређеном поступку. међутим има за циљ да инактивира боју и да омогући њено везивање за материјал. Поред ових поступака постоје и специјални поступци штампања. а тканина се подвргава даљој обради.батик поступак . После бојења које се одиграва само на незаштићеним површинама са материјала се уклања заштитна паста. Заштитно средство спречава да боја дође у додир са влакном. Највећи значај и најширу примену у индустрији имају следеће поступке: . Након штампања и бојења. припремити и шаблон за штампање.4. У ову сврху употребљавају се разне киселине. Без обзира на врсту уређаја. Заштитна средства могу бити механичке или хемијске природе. Хемијска заштита. се смањује из разлога економичноси као и веће могућности грешака него при директном штампању. алкалије. Ротационо штампање Ротационо штампање се развило на идејама које су већ предходно остварене код поступака штампања равним шаблонима.ротационо штампање .штампање гравираним ваљцима . а затим и при штампању ваљцима. са друге стране упоредо се развијала и технологија штампања ради усавршавања поступка и уређења за штампање. Најбитнији специјални поступци штампања су: .пергаментовање . нарочито на пољу производње боја и помоћних средстава. потребно је поред штампарске пасте и материјала.13 - . Комбинујући читав низ позитивних начина ове две технике.4.1.штампање креш ефекта . 2. У том случају штампарској пасти се додају боје на које не утичу агенси који се користе за заштиту.

Апарат за уношење текстилног материјала има за циљ да исправља. штампарска машина. док су битне измене остварене у облику и изгледу шаблона и штампарском ножу. Машина за штампање.2. сушница и апарат за слагање тканине. Штампарска форма је бешавни перфорирани цилиндар танких зидова. 2. Материјал прелази преко криве плоче . Сачињавају је: апарат за уношење. Трошкови израде цилиндричних шаблона су већи за 10 – 20 % од равних шаблона. Материјал од кога се израђује шаблон такође треба да омогући постојан и трајан облик финих отвора кроз које равномерно пролази паста. јер су брзине проласка текстилног материјала кроз појединачне (фазе елементе машине синхронизоване). Отвори су коничне цевчице хексагоналног облика. усмерава и унесе материјал у машину за штампање у затегнутом стању. Шаблон за ротационо штампање Шаблон за ротационо штампање је шупаљ.4. Слика 5: Шаблон за ротационо штампање Шаблони се класифицирају према броју отвора по јединици дужине и према дужини цилиндра. а нож за потискивање боје представља специјално конструисан систем вишеструких могућности.14 - .2. 2. омогућује потпуно континуалан процес. Да би испунио потребне радне услове цилиндар мора да буде довољно еластичан да би могао да пријања уз тканину и до испупчених ивица и шавова и довољно издржљив да се одупире евентуалном непожељном руковању. Постројење за штампање у принципу одговара аутоматским машинама за штампање равним шаблонима.1. решења.4. Ротационо штампање Машина за ротационо штампање је синхронизовани систем који обухвата четири посебне машине спојене у једну непрекидну производну целину. перфорирани цилиндар танких зидова. Пречник цилиндра износи око 150 мм. Грејна плоча за термопластицирање користи се при штампању синтетичких материјала који се тешко лепе за гумирано платно. Спољни пречник је већи да би се омогућио лакши пролаз боје. остварен је поступак који се карактерише великим производним брзинама као код штампања ваљцима уз задржавање свих предности које поседује штампање равним шаблонима.

Шаблонске главе које имају функцију лежишта за шаблоне и ослонац за нож и систем за преношење боје.2. Промена брзине сушења одражава се на нијансу боје.3. Техничке карактеристике поступака Техничке могућности ротационог штампања омогућавају добијање штампаних текстилних материјала брилијантних нијанси које одговарају отисцима добијеним равним шаблонима.загрејане на температуру која одговара његовим карактеристикама. Систем пумпи потискује сваку појединачну боју кроз систем за довођење боје.4. Капацитет сушнице зависи од: а) квалитета текстилног материјала (дебљина тканине. чиме му се повећава способност лепљења. затезање или не) и е) врсте боје (нпр. загрева се и пластифицира. Материјал се суши топлим ваздухом који се убацује у сушницу јаким вентилаторима покретаним електромоторима. Ниво боје у шаблонима се регулише аутоматски. Из штампарске машине тканина улази у сушницу у којој се према потреби може регулисати температура. дисперзне боје преко 120°Ц сублимише) Међутим. а по завршеном штампању систем се празни и чисти од заостале боје. Шаблони са ножевима причвршћени у шаблонским главама кроз које пролази систем за довођење боје поређани су у низу изнад бескрајног гумираног платна. Прецизност у штампању је остварена тачним вођењем материјала без затезања. како капацитет сушнице одређује и брзину штампања то се у одређеним случајевима капацитет може повећати повећањем броја секција за сушење. Основни елементи штампарске машине су: 1.15 - . високу уметничку изражајност слике. Сушење одштампаних тканина Одштампана тканина из штампарске машине улази у сушару кроз коју се креће у затегнутом или не затегнутом стању у зависности од карактеристика материјала.) б) покривености површине тканине бојом ц) типа згушњивача д) режима кретања тканине кроз сушницу (брзина. као и штампање равним шаблонима. при проласку . олакшано штампање синтетичких плетенина и веома танких материјала. Шаблон за штампање тканина 4. Инфрацрвени грејач постављен испод гумираног платна активира термо пластичну смешу које при лепљењу не сме да продре кроз тканину на страну која се штампа. 2. 2. Штампарско платно које транспортује тканину и креће се преко низа ваљака 3. Штампарски сто 2.2. тип влакана итд.2. Гумирано платно као носач тканине прелази кружни пут и после одвајања од тканине одлази у апарат за прање платна. Топао ваздух долази са једне стране материјала брзином од 35 м/с и пробија га односећи влагу. Уколико материјал пролази кроз сушницу у не затегнутом стању тада се користи пратеће платно. уз економичан утрошак боје.4. Од тренутка увођења материјала у штампарску машину. У току штампања и сушења материјала од значаја је вођење процеса константном брзином.

За израду рама може се користити дрво. Правилан избор је важан за добар отисак дезена. Пошто су метална сита нееластична. Овим поступком остварено је прецизно уклапање слике.16 - . Међутим. На раму је затегнуто штампарско сито од метала. Величина оквира зависи од ширине тканине и величине рапорта. Већу примену имају у графичкој. керамичкој и стакларској индустрији. С обзиром на мале притиске шаблона о тканину могу се користити за штампање максималне ширине тканина што није случај при штампању ваљцима. удар и лако се деформишу под већим притиском распирача при штампању грубљих тканина. Материјал од кога се израђује оквир треба да буде отпоран на дејство различитих механичких и хемијских утицаја. 2. Избор сита зависи од врсте тканине која се штампа.нити основе и нити потке треба да су паралелне и да се секу под правим углом . остају трајно деформисана.4. Потребно је да буду лаки и да остварују добар контакт са површином штампарског стола.да поседују одговарајућу густину која се одређује према дезену и врсти тканине која се штампа . дејство хемикалија из штампарске пасте и да набубри при чему долази до смањења простора између основних и поткиних нити . Метална сита се најчешће израђују од фосфорне бронзе. За штампање тексила се користи у случају када се ради са штампарским пастама које би оштетиле остале врсте сита.машине у сушницу и до момента слагања осушене тканине. Ротационо штампање омогућује рентабилну производњу и малих метража уз примену великих рапорта код штампања равним шаблонима па чак и знатно више.материјал треба да буде еластичан ради успешнијег затезања на раму .сито треба да буде отпорно на притисак и удар. Осетљиви су на притисак. Машине за ротационо штампање могу у повољним условима да постигну брзину и до 8 м/с уз брзу и ефикасну примену.3. како би се избегле грешке због померања рапорта. Штампање равним шаблонима Шаблон је у облику правоугаоника састављен од оквира и одабраног сита. Количина боје која се штампањем преноси на тканину. а метална сита су отпорна на дејство хемикалија. свиле или синтетичког материјала. метал или пластична маса. . Оквир шаблона има задатак да обезбеди потребну стабилност затегнутом ситу и након дуже употребе. односно ефекат који се нанетом бојом жели постићи. оба система имају својих предности на одређеном подручју и један другог не искључују и не могу да замене. Без обзира на врсту материјала свако сито треба да задовољи следеће услове: . па је зато могуће једним сетом шаблона одштампати велики број варијација. Поступак дозвољавања бројне комбинације при коришћењу боја. дезена који се преноси на тканину. може се прецизно регулисати променом притиска који се остварује преко ножа. врсте боје и загушивача. затезање је могуће контролисати према указаној потреби.материјал не сме да апсорбује воду и остала хемијска средства из штампарске пасте.

Свилена сита данас користе мање штампарије које још увек користе дуге столове за уметничко дезенирање.оквир (рам) n.метална вођица r. Као фотоосетљив слој најчешће се користе колоидне материје: туткало.одбијачи o. Савремена примена аутоматских уређаја за штампање.17 - . са неосветљених делова уклања се емулзија при чему се отварају поре на ситу и формира дезен.дезен (шара) u. поливинилалкохол. Развијање слике обавља се на одговарајућим апаратима за снимање где се тамна страна дијапозитива приљуби уз страну тазе премазаног фотоемулзијом. Испирањем.сто d. тушем или специјалном тамном бојом. пошто су погодна за затезање на раму. Сита израђена од природне свиле отпорна су на притисак и удар.угаоно гвожђе m. 2.размерачи .4. Припрема равним шаблонима Да би се један дезен репродуковао на текстилној површини потребно је израдити шаблон за сваку боју. У пракси се срећу полестерска и полиамидна сита.нож t.шаблон od. Након сушења шаблона изврши се контрола и корекција слике.1. Слика 6:Опрема ручне штампарије за штампање равним шаблонима š. али су непостојана на дејство алкалија и концентрованих минералних киселина. предвиђа примену сита од синтетичких материјала због високе еластичности и минималне адсорпције влаге. где се налази дезен док покривени делови остају непромењени. Осветљивањем преко стакленог рама долази до учвршћивања фотоемулзије на оним деловима сита. желатин.3. Сито шаблона треба премазати фотоемулзијом осетљивом на светлост. Фотоемулзија се наноси са спољне стране добро очишћеног и одштампаног сита. Израђена идејна скица се разлаже на појединачне боје и преноси на прозрачну фолију. У лабораторији се од припремљених фолија израђују дијапозитиви који се преносе на сито шаблона.тканина (сито) s.

Пре него што се тканина после штампања подвргне даљој обради. јер се на тај начин избегава прекривање и постављање рама на влажан отисак претходног шаблона.4. уклањање ваздушног слоја између тканине и шаблона 3. различитих типова пређе и конструкција тканина као и потребом за давањем различитих изгледа. При штампању шаблон се преноси преко једног неодштампаног рапорта тј. делимично продирање боје у тканину и упијање.18 - . Сушење се може вршити како на собној температури тако и загрејаним ваздухом. опипа и текстуре тканинама. Штампање се може посматрати као процес који се одвија у три етапе: 1.2. а трећа етапа при повратку ножа. Штампање гравирним ваљцима Поступак штампања гравирним ваљцима пронађен је у другој половини XИX века и у својој основној концепцији задржао се и до сада.3. Штампање се завршава у моменту подизања шаблона и његовог преноса на следеће место на тканини. 2. . неопходно ју је потпуно осушити да би се избегло отирање и размазивање боје. брилијантних нијанси и различитих обојења одразило се на смањење количине тканине штампаних овим поступком. После постављања шаблона на тканину налива се на једну страну шаблона припремљена штампарска боја. Прве две етапе остварују се у току првог проласка ножа. а рапортно растојање шаблона усклади са цртежом на шаблону.4. На овај начин штампају се и данас велике количине текстилних материјала што је условљено економичном производњом великих серија. сито шаблона се пуни бојом на месту које није обухваћено сликом 2. 2. Оптимални услови сушења у многоме зависе од врсте боје и хемикалија које се налазе у штампарској пасти.4. Применом великог броја нових влакана у текстилној индустрији. Штампање Штампање започиње када се тканина причврсти за сто. Боја се по шаблону размазује ножем. штампа се сваки други рапорт. Дизајн достиже ниво уметничког изражавања при чему су оргиналне идеје оствариване на бази схватања техничких могућности поступка који ће бити примењен.

који је зароњен у корито са бојом 5. Вишак боје се скида ножем 6. Нож за скидање вишка боје 7. Тканина 8.4. Ваљак за наношење боје 5. Еластична подлога 3. Штампарски филц.19 - . који су постављени око њега у специјалним лежиштима. Као ослонац за тканину у току штампања служи главни ваљак 1. Слика 7: Шема машине за штампање са четири гравирна ваљка 1.1. Величина главног ваљка одређена је бројем бакарних гравирних штампарских ваљака 3. 2. а заостала боја у удубљењима штампарских ваљака се . и враћа у корито за боју. Главни ваљак 2.4. Штампарска боја се наноси на штампарски ваљак ваљком за наношење боје 4. Корито за боју 6. Штампарска машина За разлику од машина за штампање равним шаблонима ове машине захтевају робусну конструкцију која је у стању да одоли снажним ударима који се при раду намећу. постављен хоризонтално и опшивен еластичним материјалом 2. Штампарски ваљци 4. Заштитно платно 9.

Синтетички згушњивачи се деле на: органске (ацетилцелулоза. Згушњивач је једна од најважнијих компонената штампарске пасте. уз малу присутост суве супстанце. средства за егализирање. и штампарским филцом 9.дезена и гравуре . Основна функција згушњивача је да: .да не смањује постојаност штампарске пасте . Штампарски филц направљен у облику бескрајног платна.да се лако мења са бојом и осталим додацима . гуме.физичко-хемијских својстава влакана која се штампају . Тканина 7. па и машина са 16 штампајућих ваљака. под притиском преноси на тканину. алгинати) и животињског порекла (казеин и туткало). Природни се деле на: биљног порекла (скроб.нерастворне пигменте одржи у хомогеној дисперзији. 2. Да би се неко хемијско средство могло употревити као згушњивач треба да поседује следећа својства: .начина одстрањивања не фиксиране боје и згушњавача .се супростави дејству капиларних сила влакана . али се у пракси најчешће срећу машине са 6 – 10 ваљака. карбоксиметалцелулоза.Пх-вредности штампарске пасте .обезбеди високу вискозност штампарској пасти уз малу присутност суве супстанце .остале материје у пасти хомогено распореди .20 - . декстрин. Згушњивачи су супстанце које у води јако бубре. Избор згушњивача зависи од: .својства боје за штампање. хемикалија и других потребних додатака.да не показује негативан утицај на својства материјала .типа уређаја за штампање . налази се испод заштитног платна и служи као еластична подлога која омогућава добро отискивање боје. Носилац је свих саставних елемената: боје. Све ове компоненете имају функцију да омогуће боји да се што боље веже за текстилни материјал. После обављеног везивања које се одиграва у току процеса парења. пролази кроз штампарску машину и одлази на сушење.се приликом наношења на тканину задржи на њој . Згушњивачи се деле на: природне и синтетичке. пролази између штампарских ваљака и главног ваљка чиме се остварује процес штампања. ПАЦ. растварачи. Текстилна машиноградња данас нуди велики број типова ових машина.5.спречава међусобна реаговања додатака пре фиксирања . средства за везивање боје и друга. Образују колоидне растворе са високим степеном вискозитета. остале компоненте треба да су лако одстрањиве са тканине. средства за квашење. Тканина за штампање долази са робног ваљка.дубине тона дезена . ПВА) и неорганске (на бази На-силиката). заједно са заштитним платном 8.делује као заштитни колоид . Састав штампарске пасте Паста за штампање састоји се од читавог низа различитих компената као што су згушњивачи. боја. средства за спречавање стварања пене.да не реагује са бојом и материјалима који чине штампарску пасту . али се никад потпуно не растворе.

21 - . фиксирање боје. антисептична. сенегалска) .синтетички згушњивачи (целулозни естри и естри). лако се одстрањује прањем. ДЕКСТРИН Декстрин се добија деполимеризацијом скроба под утицајем разблажених киселина. 2. јако бубри у топлој води. британска гума) . даје врло оштре контуре и дезене. погодна је за штампање великих површина.полуемулзиони згушњивачи . карагум) . има изражена редукциона својства. разарање боје. затим кукурузни и пиринчани. јер даје егална обојења.јечмени) . поседује високу моћ згушњавања. егализовање.природне гуме (арапска или гумиарабика. лако се раствара и даје егалне штампе. Припремање згушњивача обично се изводи у отвореним бакарним котловима са дуплим зидовима запремине 50-500 л који располажу прикључцима за довод паре. Највећи значај у штампању имају биљни згушњивачи: . а најчешће се користи за справљање алкалних паста за штампање. дисперговање.алгинати . Штампарске боје се производе у облику финог праха или течне масе различите вискозности. има изражена редукциона својства.продукти разградње скроба (декстрин. То су најчешће средства за квашење. Зависно од врсте згушњивача. разбијање пене. БРИТАНСКА ГУМА Британска гума се добија пржењем кукурузног скроба. а при згушњавању на 60°Ц прелази у желатинозну лепљиву масу. воде и уређајем за мешање. ради одстрањивања нерастворених чврстих честица згушњивача који проузрокују неравномерне отиске на штампаној тканини. а треба да садрже хигроскопна средства за спречавање таложења и очвршћавање масе. ТРАГАНТ ГУМА Трагант гума се састоји од смеше неутралних и киселих полисахарида. кромпиров. На крају процеса растварања.6. редукциона.скроб (пшенични. оксидациона и друга средства. време кувања је различито. хигроскопна средства. . . Век трајања течних боја је ограничен. СКРОБ Као згушњивач најчешће се користи пшенични скроб. кукурузни. Улога додатака у штампарској пасти Поред боје и средстава за згрушавање штампарска паста треба да садржи средства која директно или индиректно утичу на квалитет штампе. Скроб је нерастворљив у хладној води и не бубри. да не делује штетно на егализовање боје. издашност и нијансу обојења. Боје у праху лако се мешају са згушњивачем и осталим додацима што им овогућава добро растварање.индустријска гума (кристална гума. маса се мора процедити.биљни сокови (трагант гума) .

цинкоксид и др. гликол и његови деривати и др. . Карбамид је скоро редовни састојак штампарске пасте. Ова средства показују и изражену способност дисперговања тешко растворљивих боја. Штампарске боје испоручују се у облику финог праха или течне масе различите конзистенције. За штампање се могу углавном користити сви типови боја који се користе и при обичном бојењу текстила. Током парења карбамид убрзава везивање боје тиме што омогућује брже кретање честица. као и метода технике штампања. Присуство пене неповољно се одражава на егалност и оштрину отиска. Поред њих могу се употребити и неке соли органских киселина сулфонати. биљни воскови. бензосулфанати и др. Он омогућава растварање боје у релативно малом садржају воде која се налази у штампарској пасти. Редукциона и оксидациона средства додају се у случају коришћења нерастворљивих боја у води штампањем методом разарања основне боје. бензоати. кетони. Уколико су боје или неке друге компоненте које улазе у састав пасте нерастворне у води. може се појавити пена. глицерин. Оксидациона средства се ређе примењују. Као средства за квашење и егализовање се користе површински активне материје. онда се користе органски растварачи. Услед дугог и интезивног мешања штампарске пасте ради хомогенизовања. естри. дифузију у влакно и фиксирање боје за влакно. натријумсулфит. Вода за припремање згушњивача треба да је мека и бистра без хемијских или механичких нечистоћа. Ради спречавања појаве пене штампарској пасти се могу додати различита минерална уља. Као растварачи најчешће се користе денатурисани алкохол. Избор растварача зависи од врсте и особина пасте. Као универзални растварачи за припремање пасте одређеног вискозитета користи се вода. врсте влакана од којих је начињена тканина која се штампа. Од редукционих средстава најчешће се користи натријумбисулфит.22 - . За штампање се користе оне боје које имају изражену способност везивања за текстилно влакно чиме се постиже велика издашност и постојаност обојења. а користе се хипохлорити и хлорити уз додатак киселина ради регулисања PH-вредности пасте.

Културно наслеђе Према информацијама из Националног института за антропологију и историју (шп. Начин живота у Мексику обухвата многе аспекте који потичу од праисторијског и колонијалног периода. у Монтереју. иако нису сви отворени за јавност. Највише археолошких локација налази се на подручју где су некада живеле Маје. Културном наслеђу Мексика припада и пињата. Институто Национал де Антропологíа е Хисториа). постао је веома сличан оном у градовима у Сједињеним Америчким Државама и Европи. На разне начине. традиционална игра разбијања земљаног лонца или папирне вреће са слаткишима и играчкама. хиљаде њих. али то није нужно. Мексико се нагло променио током деветнаестог века. 3. постоји много локалитета које су настањивали праисторијски народи. На пример. Други важни аспекти мексичке културе су вредности. јер се археолошким налазиштом у Мексику сматра свака локација на којој су пронађени докази о људском деловању и постојању. људи у већини мексичких села и даље живе на начин како су живели њихови преци. труд и солидарност заједнице. јединство породице. поштовање. у децембру 2005. Као што је поменуто. Међутим. 3.1. те у долини Оахака. . што је знатно утицало на мексичку културу. У Мексико Ситију. савремени начин живота у мексичким градовима. Више од 45% становништва живи у градовима са преко 50. МЕКСИЧКА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ Култура Мексика је заправо мешавина више култура.000 становника. археолози су спасили остатке колонијалног манастира који се налазио на истом месту где се тренутно налази Палата лепих уметности.23 - .266 регистрованих археолошких локација у Мексику. затим у централном Мексику. Већина археолошких локација потиче из преколумбовског периода. постоји музеј индустријске археологије. у савезној држави Нуево Леон. године било је 37.

па до одласка шпанске колонијалне власти. и 19. Сва археолошка налазишта и историјски споменици сматрају се имовином мексичке нације. односно чудни су под једним влакном и парови другог. Знаменитости 16.3. а чувају их Национални институт за антропологију и историју и Национални институт лепих уметности. 3. 3. Ови материјали имају два равна лица без права или уназад. као што су Сантијаго де Керетаро. Оахака и Сан Франсиско де Кампече. века. Мексико Сити. Класификација текстила са Мексичким мотивима А) У зависности од лигамената Једноставне или равне тачке (прави лигаменти).2. Пете се користе за ову технику. . Карактерише се због тога што су конци конопца и вотка континуално прекривени. одређујући глатку површину без побољшања или стила. То је један од најчешћих и једноставних лигамената. Поред ових познатих знаменитости. Пуебла де Сарагоса. а сви се налазе на списку места Светске баштине. све од доласка. Део тога су и комплекси историјских споменика у историјским језгрима градова.24 - . односно. мада се у неким разбацују. бројни објекти који се налазе широм земље део су каталога Националног института за антропологију и историју.

25 - . Везице за корд (кружни лигамент). а наизменично напредују на примајдерима. Овде се везујуће тачке или крстови померају један простор на једну страну за сваки пролаз канала и на тај начин постижу се дијагоналне линије. Ово су дијагонале иду алтернативно десно и лево. Amadascados Произведени су на начин Дамаска. а њихови геометријски дизајни се добијају комбиновањем основе са истим ткивним ефектом. Ова техника се широко користи за израду ћебета и седилица. Број мачака је најмање три. . формирајући цртеж успона и падова у тканини. Сломљене линије се формирају са редоследом пејсинга. Постоје многе врсте кепер које ћемо споменути популарно познати као "Спике" или "Спикелет".Нитови подељени између четири квадрата. а представљају леву дијагоналу. Честа ствар је да се ове тачке померају десно и обрнуто од тканине. Добијене су када су сипани као педалирају по поруџбини у побољшању формирања врхова или цртежа као дијамант или келдилас. Пуно посла је урађено на онима изграђеним са таффета и четири узице. Они се крећу око геометријских шаблона заснованих на дијамантима. "Ojetes" "Callos" итд. Друга врста кепер је једна од "Losanges" популарно названа "Limoni". Резбарење се формира дугим деловима вођице који су наизменично на десној и обрнутој страни тканине.

Уопштено говорећи. седлом и врећицама. чије је тик подигнуто у групама В облика. израђени су памучни конопци и вунене вотке.трговима и шипкама. У последњим нијансираним статвама да је ова техника изведена. У неким шпанским градовима као што је Ектремадура познато је као "Чипке и траке". "Даме" игре итд. Изрезани обрасци који су били у сагласности су били сјајне боје и били су постављени у траке наизменично са другим глатким. али се игра са различитим плочама дебљине. Ово се уводи ручно.26 - . са тамном позадином над којом се истичу опсези са прецизним геометријским мотивима. мотив је ткање на кепер. Затим се један или више прелаза финог . Технички је исто као и "Преглед или Медина". То доводи до вишеструких цртежа јер дозвољава мноштво варијација канапа и таффета лигамената. Овај текстил примењен је углавном на ћебадима. Постоје варијанте ове технике зване са различитим изразима "цеви и точкића" "Два корора". Из тог разлога је наведен ефекат тканине. или са иглоом од трске где се вуна од једног или више крајева ваља. Ninnete Frederiksen назива ову технику "Camino de Rosa". са навојем између сваке групе која се налази у последњем реду. Ревизијске тачке или медина (ружичаста стаза).

Ова техника је веома прикладна за ћилиме и јоргане и има дугу традицију у покрајини. формирајући геометријски дијамант и пастиле регистроване као ланац одређују означен "Horror Vacui". Добија се помоћу навоја да су основе навоја распоређене у групе на такав начин да се век прелази изнад и испод ткања. Комбинација ова два влакна одређује текстуру побољшања играју са лигаментима. Када се понављају пролази цртежа користећи исте педалне ступце. .27 - . Ове тканине су коришћене у Ектремадури као покривачи. Основа је направљена од платна или памука данас. тако да је иста "слика" или "цигла" изграђена у позитивном и негативном положају. која се повезује са сваком од основа предива. Вук је направљен са једним пролазом вуне која се креће изнад и испод основе предива. Слике. цигле или монахов појас (цртеж брошура) То је техникa откривања сличан "Monk Belt" који је описао Ninette Frederikse. покривачи за клупе и клупе итд. Подметач је распоређен у две једнаке групе смештене у живе ограде. Материјал је направљен са две педале за цртање пролаза и два за дно таффета. а друга од финог памучног предива.памука преносе са шатлом.

одлучили смо се за ову технику штампе. Пре тога је неопходно прецизно позиционирати радни предмет и поставити одговарајући број позиционих маркера („пасера“). Ова штампарска техника је веома популарна када је реч о великим тиражима.ЗАКЉУЧАК Сито штампа је техника штампе код које се отисак остварује на тај начин што се боја потискује кроз штампарску форму. без икаквог проблема се користити у прехрамбеној индустрији (пекаре. јер помоћу ње добијамо постојану штампарску форму (отисак) и после више прања чак и на високим температурама. Штампање се врши на тај начин што се на једној страни сита. угоститељским објектима. цена појединачног отиска у великим серијама је неупоредиво мања него у другим штампарским процесима. заставе итд. а радни предмет се одлаже на подлогу или комору за сушење. млекаре…). а са штампајућих елемената се емулзија испира како би могли да пропусте боју. Предност отиска добијеног кроз процес сито штампе наше штампарије на овај начин је висок квалитет. керамици и сличним подлогама разних облика и намена. Након тога. Посебну примену налази у текстилној индустрији за штампу најразноврснијих текстилних материјала. фолије или филма) на фотоосетљиви слој. На машинама или столовима за сито штампу се могу штампати уобичајени графички производи (рекламни материјал. То је разлог зашто се приликом израде најквалитетнијих репродукција познатих слика. како би остали на ситу. Погодна је за штампу на пластици. како би се боја учврстила отиска и нанос боје по целој површини. Након тога се рам са ситом подиже. ако је то могуће. како би отисак сваки пут дошао на тачно одређено место на радном предмету. сипа боја и ракелом се нанесе дуж штампарске форме. апотекарским и здравственим установама и сл. Посебно место заузима у текстилној индустрији у којој се штампају најразноврснији текстилни материјали (мајице.) Припрема штампарске форме за сито штампу обухвата следеће основне операције: наношење фотоосетљивог слоја (емулзије) на сито (свилу) у равномерном слоју. рам са ситом се спушта на радни предмет и ракел гумом се под одређеним притиском и углом прелази преко штампарске форме. која је израђена на свили затегнутој на дрвени или алуминијумски рам. јер иако је иницијална цена виша него код осталих техника. развијање (испирање) и на крају. као и његова трајност. Након осветљавања и испирања емулзије. Сито штампом се може штампати у више боја на различитим материјалима и подлогама.. радна одела. дрвету. заставице. форма се контролише и врше се евентуалне корекције на њој. . ПВЦ налепнице. чиме се потискује боја на материјал за штампу. Сито штампа је техника којом је могуће остварити отисак на готово свим предметима са равном површином. У циљу постизања врхунског квалитета штампе на овим артиклима. Штампајући део се добија тако што се нештампајући елементи осветле. сито се суши.). копирање слике (са пауса. позивнице. као техника искључиво користи сито штампа.28 - .

Факултет техничких наука у Новом Саду .php? option=com_ content&view=article&id=85:argon- manoukian-texiplast.com/ . http://sitotehnika.http://www.nih-materijala. Издање: Научна књига Београд 1981.. Думановић Митар. ЛИТЕРАТУРА ...doc Др.године. . Технологија текстила.29 - .skolest. Чогурић Влајо.Новаковић.http://www.. Нови Сад. Јевтић Гордана. Факултет техничких наука у Новом Саду .инж. (2013) Дигитална штампа.Технолошко металуршки факултет Универзитета у Београду . (2013) Пропусна штампа. Н.Риста Трајковић: Штампање текстила.5000-plastisol&catid=41:boje .nsgrafoprom. Д. Кашиковић.Новаковић.com/wp- content/uploads/2012/10/%C5%A0tampanje-tekstil. http://www.године. http://sitotehnika.stampabeograd. . Кашиковић. аутор: Чогурић Милован. Д.1981.rs/boje-za-stampu/boja-za-sito-stampu/item/167 .rs/masine/tekstilna-stampa/tekstilni-stampac- mimaki-tx400 . Н. Нови Сад.com/index.