You are on page 1of 1

RESH ÁYIN LÁMED JET DÁLET

Profesor: II Nehemías Cutire

QOF SÁMEKH CAF - KHAF ZÁYIN GUÍMEL

Aprendiendo el Hebreo Bíblico


TAV TZÁDE NUN YOD VAV BET - VET

SHIN PE - FE MEM TET HE ÁLEF


ÁLEFBET

www.paravidas.com