You are on page 1of 2

Soal Matematika Peminatan Kelas XI IPA

I.ISIAN SINGKAT

1. Himpunan Penyelesaian dari persamaan 2 sin x = 1, untuk 0π‘œ ≀ π‘₯ ≀ 360π‘œ adalah … .
Jawab : ……………………………………………………………………………………
2. Himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x = cos 180π‘œ , untuk 120π‘œ ≀ π‘₯ ≀ 360π‘œ
adalah … .
Jawab : ……………………………………………………………………………………
3. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos 2x = √3, untuk 0 ≀ π‘₯ ≀ 2πœ‹ adalah … .
Jawab : ……………………………………………………………………………………
1
4. Diketahui cos x = 2 untuk 0π‘œ ≀ π‘₯ ≀ 360π‘œ . Himpunan penyelesaiannya adalah … .
Jawab : ……………………………………………………………………………………
π‘₯ πœ‹
5. Penyelesaian dari sin 4 = sin 8 , untuk 0π‘œ ≀ π‘₯ ≀ 360π‘œ adalah … .
Jawab : ……………………………………………………………………………………
6. Penyelesaian persamaan 2𝑠𝑖𝑛2 π‘₯ βˆ’ 3 sin π‘₯ + 1 = 0 , untuk 0 ≀ π‘₯ ≀ πœ‹ adalah … .
Jawab : ……………………………………………………………………………………
7. Penyelesaian persamaan 𝑠𝑖𝑛2 2π‘₯ βˆ’ 2 sin 2π‘₯ βˆ’ 3 = 0 , untuk 0 ≀ π‘₯ ≀ 2πœ‹ adalah … .
Jawab : ……………………………………………………………………………………
8. Jika sudut x adalah sudut lancip dan memenuhi 4𝑠𝑖𝑛2 π‘₯ βˆ’ 4 sin π‘₯ = βˆ’1, maka nilai tan x
adalah … .
Jawab : ……………………………………………………………………………………
9. Nilai x yang memenuhi persamaan trigonometri 2π‘π‘œπ‘  2 π‘₯ βˆ’ 7 cos π‘₯ + 3 = 0 , untuk 0 ≀
π‘₯ ≀ 2πœ‹ adalah … .
Jawab : ……………………………………………………………………………………
10. Perhatikan grafik fungsi trigonometri berikut.

Rumus fungsi trigonometri tersebut adalah … .
Jawab : ……………………………………………………………………………………
1+π‘π‘œπ‘‘π‘Žπ‘› π‘₯
11. =….
1+tan π‘₯
Jawab : ……………………………………………………………………………………
1
12. tan π‘₯ + =….
sec π‘₯+tan π‘₯
Jawab : ……………………………………………………………………………………
13. Nilai dari tan 300π‘œ adalah … .
Jawab : ……………………………………………………………………………………
14. Nilai dari cos 270π‘œ adalah … .
Jawab : ……………………………………………………………………………………
15. Nilai dari cosec 135π‘œ adalah … .
Jawab : ……………………………………………………………………………………

II. URAIAN

16. Buktikan identitas bahwa 𝑠𝑖𝑛4 π‘₯ βˆ’ π‘π‘œπ‘  4 π‘₯ = 1 βˆ’ 2π‘π‘œπ‘  2 π‘₯ !
Jawab : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Tentukan Nilai Sin A + Cos A ! Jawab : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 20. Buktikan identitas bahwa 1 βˆ’ 2𝑠𝑖𝑛2 𝐡 = 2π‘π‘œπ‘  2 𝐡 βˆ’ 1 ! Jawab : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 18. Tentukan Himpunan penyelesaian dari persamaan tan 2x = tan 60π‘œ . Gambarlah grafik persamaan 𝑦 = βˆ’3 sin π‘₯. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 17. untuk 0π‘œ ≀ π‘₯ ≀ 360π‘œ ! Jawab : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 3 19. untuk 0π‘œ ≀ π‘₯ ≀ 360π‘œ ! Jawab : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… . Diketahui sin A = 5 (A adalah sudut lancip ).