You are on page 1of 16

Curs 2018-2019

Benvolguts pares i mares,

Comencem un nou curs. En aquest dossier hi trobareu tota la


informació necessària.

Us agrairem que les llegiu amb atenció i estem a la vostra


disposició per resoldre qualsevol dubte.

DESITGEM UN BON CURS PER A TOTHOM!

Barcelona, setembre del 2018


ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA

1.HORARI I CALENDARI DE CURS:

Inici de curs: 12 de setembre de 2018

Final de curs: 21 de juny de 2019

Jornada intensiva: 21 de desembre de 2018 (fins les 13h)

De l’11al 21 de juny de 2019

Vacances de Nadal: Del 22 de desembre de 2018


al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos

Vacances de Pasqua: Del 13 al 22 d’abril de 2019,


ambdós inclosos

Dies de lliure disposició Dijous 2 de novembre de 2018


aprovats pel Consell Escolar: Dijous 7 de desembre de 2018
Dilluns 4 de març de 2019

Horari:
Educació Infantil i Educació Primària

Matí de 9h a 12,30h Tarda: de 15h a 16,30h

ENTRADES

Els infants de P3 entraran al matí acompanyats dels pares, mares o tutors fins
a l’aula. Allà hi podran romandre fins a les 9’15. A partir de finals de gener els
nens i nenes de P3 ja pujaran sols per continuar treballant l’objectiu de
l’autonomia personal.

Els nens i nenes de P4 i P5 pujaran directament a les aules on els esperarà


el/la mestre/a.

Els nens i nenes de Primària entraran com sempre per la porta del pati.
2.PUNTUALITAT, ASSISTÈNCIA I ABSENTISME:

L’assistència és obligatòria en tots els nivells de Primària i cal que les


famílies, personalment o bé per escrit, justifiqueu els retards i les absències.

L’entrada és a les 9h al matí i a les 15h a la tarda. La porta s'obrirà uns


minuts abans de l'hora perquè els nens i nenes vagin entrant a les aules i es
tancarà cinc minuts després. Per aquest motiu preguem la màxima
puntualitat dels vostres fills/filles a l’hora d’entrar per no alterar el normal
desenvolupament de les activitats escolars. Igualment important és la
puntualitat en la recollida, tant al migdia com a la tarda.

Si algun infant ha d’arribar tard a l’escola per motius justificats, cal que
porti el document que expliqui el seu retard.

Quan la persona que recull als nens/es no siguin els pares, mares o
tutors s'haurà de lliurar a la mestra una autorització signada. De la mateixa
manera, si hi ha germans grans a l’escola que s’encarreguin de recollir els
petits cal autoritzar-ho per escrit al mestre/a tutor/a.

Caldrà justificar les sortides que els/les alumnes hagin de fer durant
l’horari d’escola mitjançant una autorització signada, i només se’ls permetrà la
sortida si els ve a buscar el pare / mare o tutor /a responsable.
3. COMUNICACIONS AMB FAMÍLIA-ESCOLA:

Hi ha diverses vies de comunicació d’informació de l’escola amb les famílies: el


correu electrònic, la pàgina web, l’agenda, la revista digital i els muntiblocs.

El correu electrònic és un mitja única i exclusivament d’enviament


d’informació. Per aquest canal s’envien informacions generals de l’escola, així
com algunes informacions de cursos en particular. No és un canal d’exposició
de queixes, suggerències... ja que són uns altres els canals adequats per fer-
ho.

A la Pàgina Web de l’escola també s’hi pot trobar molta informació. Es va


penjant periòdicament informacions que afecten a tota l’escola, en els
posts que podeu trobar a la pàgina d’inici.
També hi podeu trobar tota la informació general del projecte pedagògic, del
projecte lingüístic, del treball per projectes, tallers i ambients, del menjador...

Als muntiblocs hi podeu trobar la informació més específica de cada curs


(projectes, activitats, deures, sortides...) En aquests espais teniu l’opció de
deixar-hi comentaris.

La revista digital que publiquem dos cops durant el curs i que és un recull
d’activitats que es fan al centre.

L’agenda és la via de comunicació més directa família-tutor. A partir d’aquest


curs a l’agenda podreu trobar també els continguts que treballarem a cada
projecte.

Les informacions que les famílies vulgueu transmetre a l’escola, ho podeu fer a
través de les següents vies.

 A través de l’agenda, que es una eina de comunicació bidireccional.


 Via telefònica, comunicant la informació a la conserge de l’escola.
 En casos excepcionals, via correu electrònic (tingueu en compte que
el correu no es mira a cada moment, per tant, si la informació és urgent,
és preferible fer una trucada).

Hi ha dos canals per a fer arribar les vostres suggeriments, queixes o idees que
vulgueu aportar a l’escola:

En primer lloc , hi ha els delegats de classe, que tenen la funció de transmetre


aquest tipus d’informació als tutors/es de cada classe si aquestes queixes o
suggeriments són compartides per la majoria de famílies del grup. En cas que
es tracti de temes particulars d’una família, aquesta família ho ha de parlar
directament amb els tutors/es. Si un cop parlat amb els tutors/es el problema
persisteix, llavors s’ha d’anar a parlar amb direcció.

En segon lloc, us podeu dirigir a direcció per parlar d’aquells temes que no
afecten directament a la classe si no que afecten a l’organització,
funcionament... general de l’escola. Si la consulta és generalitzada, el delegat/a
de classe ha de demanar hora i parlar directament amb la directora. En cas que
la consulta sigui d’una famílies en particular, la família és la que ha de parlar
amb direcció.
3. INFORMACIONS:

 MATERIALS I SORTIDES

L’escola gestiona els comptes del material i sortides escolars. Per aquest
motiu, cal que comuniqueu a Secretaria qualsevol canvi de número de compte
una setmana abans de finalitzar el mes.

Us informem que la quota trimestral és de 53€ per a tots els cursos.

Us recordem que aquesta quota cobreix les despeses de material fungible i


totes les sortides que es fan al llarg del curs.

La quota és trimestral i es cobrarà mitjançant domiciliació bancària els dia 1


d’OCTUBRE, 1 de GENER i 1 d’ABRIL.

En cas de que es produeixi el retorn d’algun rebut es cobrarà la comissió


corresponent que carrega el banc.

És molt important el pagament d’aquestes quotes pel bon desenvolupament de


les activitats programades.
En cas que no es faci efectiu aquest pagament, es prendran les mesures
pertinents.
 COLÒNIES:

Tots els cursos de l’escola van de colònies. Els infants de P3 marxen dos dies i
una nit. A partir de P4 faran una estada de tres dies i dues nits, acompanyats
per mestres i educadors de menjador, en cas de ser necessari. Enguany les
colònies seran els dies 13, 14 i 15 de març de 2019 a l’alberg Santa Maria del
Mar a Coma-ruga. Marxarem tota l’escola junta.

El pagament de les colònies es farà en tres quotes a parts iguals que es


passaran per rebut domiciliat el mesos de NOVEMBRE, FEBRER I MARÇ.

A les reunions d’aula es donarà tota la informació relativa a les colònies.

 AUXILIAR DE CONVERSA I SOLCIALITZACIÓ DE LLIBRES.

Com cada curs, a finals de juny es passa el rebut de 50 € per cobrir les
despeses de la socialització de llibres i de l’auxiliar de conversa, recursos
aprovats pel Consell Escolar de l’escola.

 PISCINA

Tots els dimecres al matí, els alumnes de primer de Primària faran l’activitat de
piscina a les piscines Picornell. És una activitat gratuïta subvencionada per
l’Ajuntament de Barcelona. En cas de no poder assistir a piscina s’ha de portar
el justificant del metge. Els nens i nenes que algun dia no puguin fer l’activitat
per motiu de salut o per haver-se deixat l’equipació, aniran igualment a les
instal·lacions amb els seus companys i els esperaran fins que acabin.
S’enviarà tota la informació necessària els primers dies de curs abans de
començar l’activitat.
4. CALENDARI RECOLLIDA ED. INFANTIL I CICLE INICIAL A L’AULA

Els familiars dels alumnes d’Educació Infantil podreu recollir els nens i nenes a
les aules els divendres quinzenalment a les 16’15 h. El calendari és el següent:

Ed. Infantil:

Divendres 14
Setembre
Divendres 28

divendres 5
Octubre
divendres 19
divendres 9
Novembre
divendres 23
Desembre divendres 14
Gener divendres 18
divendres 1
Febrer
divendres 15
divendres 8
Març
divendres 22
Abril divendres 5
divendres 3
Maig
divendres 17
Juny divendres 7
Primer de Primària:

Els familiars dels nens i nenes de primer, podreu entrar un cop al mes a les
16h. per a fer alguna activitat que us proposaran les tutores. La porta s’obrirà a
les 16 h i es tancarà a les 16’05. A partir d’aquell moment els pares i mares no
podreu entrar per a no destorbar el bon funcionament de l’activitat. Les dates
d’entrada són les següents:

Octubre divendres 26
Novembre divendres 30
Gener divendres 25
Febrer divendres 22
Març divendres 29
Abril divendres 26
Maig divendres 24

A partir d’aquest any les famílies dels nens i nenes de 2n a 6è podreu entrar a
les aules alguna tarda a les 16 h al finalitzar alguns dels projectes que es vagin
treballant. Els tutors/es us avisaran amb antelació del dia en que es realitzaran
aquestes portes obertes.
JORNADES DE PORTES OBERTES

 Dijous 20 de desembre de 15 h a 16.30 h es farà la fira de Nadal. El dia


21 de 9’15 a 11’00 h es farà la representació dels pastorets i el concert
de Nadal. Si finalment aconseguim que ens tornin a cedir l’espai del
Caixafòrum per a fer el concert, ja us informaríem de quin dia es faria la
representació i el concert.

 Dimecres 30 de Gener de 15 h a 16.30 h, dia de la Pau. Al matí


cantarem la cançó de la Pau (actuació que no està oberta a les famílies)
que treballem cada any (els nens i nenes hauran de portar una
samarreta blanca). A la tarda, hi haurà portes obertes, ja que farem la
festa dels contes dels diferents continents i el berenar de postres
d’arreu del món.

 Divendres 1 de març de 15 h a 16.30 h, Festa de Carnestoltes.


Aquest curs, igual que el passat, la festa es limitarà a la rua de carnaval.

 Dimarts 23 d’abril celebració de Sant Jordi (tot el dia). Es farà el concurs


de pastissos i la lectura de contes per part de les famílies de 9 a 11 h. A
la tarda es farà l’entrega dels premis dels jocs Florals i el berenar.
Degut a que el dia 23 és el primer dia d’escola després de les vacances
de Setmana Santa i que és massa precipitat per als nens i nenes de P3
fer l’obra de teatre de Sant Jordi el mateix dia 23, enguany la
representació la faran el divendres 26 d’abril a les 9’30 del matí (la
tutora ja es posarà en contacte amb les famílies per acordar el vestuari).

 Divendres 31 de maig a les 15’30 h. es farà la festa de final de curs. Els


nens i nenes de sisè faran el pregó i després hi haurà l’espectacle que
preparen els diferents grups de l’escola.
EQUIP DE LA MUNTANYETA

A cada curs hi ha dos cotutors (excepte a P3 que hi ha la tutora i la TEI):

P3 Teresa Domènech i Espe Segura (TEI)


P4 Marta García i Rosa Huertas
P5 Carmen Peñin i cotutor/a (pendent de nomenament)
1r Isabel Lícer i Alba Romera
2n Maria Piquer i Teresa Brunet
3r Gloria Esteban i Aleix Moncosí
4t Mónica Ramos i Jesús Izquierdo
5è Albert Subirats i Montse Duran
6è Patricia Foix i Isabel Alonso

A primària hi ha un/a co-tutor/a a cada grup que farà l’anglès en el seu curs.
Música: Maria Piquer i Patricia Foix
Ed. Física: Jesús Izquierdo i Alba Romera
TEI: Espe Segura
Auxiliar de Conversa: Letícia Pedroche
Religió: Gloria Esteban
Vetlladora: Carol Hernández
Ed. Especial: Mònica Ramos
L’escola compta amb el suport de l’EAP i d’altres serveis externs.

Coordinadors d’etapa: Teresa Domènech i Mònica Ramos.


Administrativa: Núria Curiel
Conserge: Olga Laborda
Equip directiu: Núria Miralpeix, Isabel Alonso i Montse Duran.
Horaris d’entrevistes

Sempre cal concertar l’entrevista prèviament mitjançant l’agenda escolar o


una nota.

Mestres Ed. Infantil: Dilluns de 12.30h a 13.30h


Mestres Ed. Primària: Dilluns de 12.30h a 13.30h
Directora: Dilluns i divendres de 9h a 11 h
Cal demanar cita.

PER TAL DE NO DISTORSIONAR EL BON DESENVOLUPAMENT DE LES


TASQUES ESCOLARS, CAL RESPECTAR ELS HORARIS ESTABLERTS
PER A LES ENTREVISTES.

Les reunions d’inici de curs per a les famílies dels alumnes


d’Educació Infantil i Primària es faran en les dates següents:

Comunitat de petits (P-3 P4 i P5) dimecres 17 d'octubre ( 16,45h )


Comunitat de mitjans (1r, 2n i 3r) dilluns 15 d’octubre (16,45h)
Comunitat de grans (4t, 5è i 6è) dimarts 30 d’octubre (16,45h)

L’assistència a aquesta reunió és molt important. En cas que alguna


família no hi pugui assistir, caldrà avisar-ho. S’ofereix servei de guarderia.
5.SALUT:

En cas de malaltia s’ha d’avisar personalment o telefònicament a


l’escola.
Els/les nens/es que pateixin alguna malaltia contagiosa no es
reincorporaran a l’escola fins que el /la metge/essa certifiqui que no hi ha perill
de contagi.
Cap alumne/a amb símptomes de febre podrà venir a l’escola fins
passades 24 h.

Per poder administrar medicació als alumnes, cal que el pare, mare
o tutor legal aporti una recepta o informe del metge on consti el nom de
l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així
mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit ( que facilitarà l’escola )
on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri el nen/a
la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració
en horari lectiu (fent tot el possible perquè prenguin el medicament a casa).

Únicament s’administrarà sense recepta mèdica el paracetamol en casos


en que la febre arribi a 38º i tinguem l’autorització de pare/mare o tutor.

És convenient i necessari mirar amb regularitat el cap del nen/a per


evitar el contagi de polls. En cas de detectar la presència de polls o llémenes
caldrà aplicar el tractament corresponent, deixant d’assistir a l’escola fins que
s’hagi solucionat totalment el problema.

Recordeu que des de l'escola es demana que feu ús de la carmanyola


pels esmorzars. A més, a l’escola treballem des de fa anys per inculcar als
alumnes uns bons hàbits alimentaris i per aquest motiu us recordem que tenim
instaurats els dimarts i els dijous com el dia de la fruita.
Actuació en cas d’accident

 L’expedient de cada alumne ha de comptar amb una còpia de la seva


tarja sanitària.

 En cas d’accident, i en cas d’extrema gravetat, la direcció de l’escola


assumirà la decisió de trasllat i d’atenció urgent en un centre hospitalari al
mateix temps que s’informa a la família.

 En tots els altres casos sempre es comunicarà l’accident a la família i


aquesta, el més aviat possible, recollirà el nen o nena de l’escola per portar-
lo al centre on ha de rebre l’atenció mèdica que considerin oportuna.

En el cas que no es pugui contactar amb els familiars, l’escola


traslladarà el nen o nena al centre hospitalari que hi ha previst en cas
d’accident si ho considera necessari.

5.EDUCACIÓ FÍSICA

En aquesta àrea és molt important la qüestió d’higiene, per la qual cosa


els nens/es hauran de portar una samarreta de recanvi així com una tovallola i
els estris d’higiene personal (no cal portar colònia).

Els/les nens/es que per raons mèdiques no puguin fer Educació Física
algun dia, cal que ho comuniquin al/la seu/va tutor/a i portin la corresponent
justificació al mestre d’Educació Física.

Les famílies dels nens/es que enguany s’incorporen a l’escola haureu


d’omplir la fitxa que us entregarà l’especialista d’Educació Física, acompanyada
d’una fotografia, on constaran les dades i la informació per al mestre
especialista.
Els dies que els nens i nenes de Primària tenen Educació Física són:
P3: dimecres al matí
P4 divendres al matí
P5: dilluns al matí
1r: dimarts al matí
2n: dimecres i divendres al matí
3r: dijous al matí
4t: dimarts a la tarda
5è: dilluns a la tarda
6è: divendres a la tarda

6. BIBLIOTECA

Des de la biblioteca es fa el préstec de llibre.

Els/les alumnes podran tenir els llibres dues setmanes i després


d’aquest període els hauran de retornar. En cap cas es podran emportar un
llibre sense haver retornat abans el que tinguin en préstec.

Us recordem que en cas que es perdi o es faci malbé un llibre s’haurà


de reposar per un altre igual o de característiques semblants.

Barcelona, setembre de 2018