You are on page 1of 16
Curs 2018-2019
Curs 2018-2019
Curs 2018-2019
Curs 2018-2019
Curs 2018-2019
Curs 2018-2019

Curs 2018-2019

Curs 2018-2019

Benvolguts pares i mares,

Comencem un nou curs. En aquest dossier hi trobareu tota la informació necessària.

Us agrairem que les llegiu amb atenció i estem a la disposició per resoldre qualsevol dubte.

vostra

DESITGEM UN BON CURS PER A TOTHOM!

Barcelona, setembre del 2018

ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA

1.HORARI I CALENDARI DE CURS:

Inici de curs:

12 de setembre de 2018

Final de curs:

21 de juny de 2019

Jornada intensiva:

21 de desembre de 2018 (fins les 13h)

Vacances de Nadal:

Vacances de Pasqua:

Dies de lliure disposició aprovats pel Consell Escolar:

De l’11al 21 de juny de 2019

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos

Del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos

Dijous 2 de novembre de 2018 Dijous 7 de desembre de 2018 Dilluns 4 de març de 2019

Horari:

 

Educació Infantil

i

Educació Primària

Matí de 9h a 12,30h Tarda: de 15h a 16,30h

ENTRADES

Els infants de P3 entraran al matí acompanyats dels pares, mares o tutors fins a l’aula. Allà hi podran romandre fins a les 9’15. A partir de finals de gener els nens i nenes de P3 ja pujaran sols per continuar treballant l’objectiu de l’autonomia personal.

Els nens i nenes de P4 i P5 pujaran directament a les aules on els esperarà el/la mestre/a.

Els nens i nenes de Primària entraran com sempre per la porta del pati.

2.PUNTUALITAT, ASSISTÈNCIA I ABSENTISME:

L’assistència és obligatòria en tots els nivells de Primària i cal que les famílies, personalment o bé per escrit, justifiqueu els retards i les absències.

L’entrada és a les 9h al matí i a les 15h a la tarda. La porta s'obrirà uns

minuts abans de l'hora perquè els nens i nenes vagin entrant a les aules i es

tancarà cinc minuts després.

Per

aquest

motiu

preguem

la

màxima

puntualitat dels vostres fills/filles a l’hora d’entrar per no alterar el normal desenvolupament de les activitats escolars. Igualment important és la puntualitat en la recollida, tant al migdia com a la tarda.

Si algun infant ha d’arribar tard a l’escola per motius justificats, cal que porti el document que expliqui el seu retard.

Quan la persona

que recull als nens/es no siguin els pares, mares

o

tutors s'haurà de lliurar a la mestra una autorització signada. De la mateixa

manera, si hi ha germans grans a l’escola que s’encarreguin de recollir els

petits cal autoritzar-ho per escrit al mestre/a tutor/a.

Caldrà justificar les sortides que els/les alumnes hagin de fer durant

l’horari d’escola mitjançant una autorització signada, i només se’ls permetrà la

sortida si els ve a buscar el pare / mare o tutor /a responsable.

3. COMUNICACIONS AMB FAMÍLIA-ESCOLA:

Hi ha diverses vies de comunicació d’informació de l’escola amb les famílies: el correu electrònic, la pàgina web, l’agenda, la revista digital i els muntiblocs.

El correu electrònic és un mitja única i exclusivament d’enviament d’informació. Per aquest canal s’envien informacions generals de l’escola, així

com algunes informacions de cursos en particular. No és un canal d’exposició

de queixes, suggerències

...

ja que són uns altres els canals adequats per fer-

ho.

A la Pàgina Web de l’escola també s’hi pot trobar molta informació. Es va penjant periòdicament informacions que afecten a tota l’escola, en els posts que podeu trobar a la pàgina d’inici. També hi podeu trobar tota la informació general del projecte pedagògic, del projecte lingüístic, del treball per projectes, tallers i ambients, del menjador ...

Als muntiblocs hi podeu trobar la informació més específica de cada curs

(projectes, activitats, deures, deixar-hi comentaris.

sortides...)

En aquests espais teniu l’opció de

La revista digital que publiquem dos cops durant el curs i que és un recull d’activitats que es fan al centre.

L’agenda és la via de comunicació més directa família-tutor. A partir d’aquest curs a l’agenda podreu trobar també els continguts que treballarem a cada

projecte.

Les informacions que les famílies vulgueu transmetre a l’escola, ho podeu fer a través de les següents vies.

A través de l’agenda, que es una eina de comunicació bidireccional.

Via telefònica, comunicant la informació a la conserge de l’escola.

En casos excepcionals, via correu electrònic (tingueu en compte que el correu no es mira a cada moment, per tant, si la informació és urgent, és preferible fer una trucada).

Hi ha dos canals per a fer arribar les vostres suggeriments, queixes o idees que

vulgueu aportar a l’escola:

En primer lloc , hi ha els delegats de classe, que tenen la funció de transmetre aquest tipus d’informació als tutors/es de cada classe si aquestes queixes o suggeriments són compartides per la majoria de famílies del grup. En cas que

es tracti de temes particulars d’una família, aquesta família ho ha de parlar

directament amb els tutors/es. Si un cop parlat amb els tutors/es el problema persisteix, llavors s’ha d’anar a parlar amb direcció.

En segon lloc, us podeu dirigir a direcció per parlar d’aquells temes que no

afecten directament a la classe

si

no

que

afecten a l’organització,

funcionament ...

general de l’escola. Si la consulta és generalitzada, el delegat/a

de classe ha de demanar hora i parlar directament amb la directora. En cas que la consulta sigui d’una famílies en particular, la família és la que ha de parlar amb direcció.

3. INFORMACIONS:

MATERIALS I SORTIDES

L’escola gestiona els comptes del material i sortides escolars. Per aquest motiu, cal que comuniqueu a Secretaria qualsevol canvi de número de compte una setmana abans de finalitzar el mes.

Us informem que la quota trimestral és de 53€ per a tots els cursos.

Us recordem que aquesta quota cobreix les despeses de material fungible i totes les sortides que es fan al llarg del curs.

La quota és trimestral i es cobrarà mitjançant domiciliació bancària els dia 1 d’OCTUBRE, 1 de GENER i 1 d’ABRIL.

En cas de que es produeixi el retorn d’algun rebut es cobrarà la comissió corresponent que carrega el banc.

És molt important el pagament d’aquestes quotes pel bon desenvolupament de les activitats programades. En cas que no es faci efectiu aquest pagament, es prendran les mesures pertinents.

COLÒNIES:

Tots els cursos de l’escola van de colònies. Els infants de P3 marxen dos dies i una nit. A partir de P4 faran una estada de tres dies i dues nits, acompanyats per mestres i educadors de menjador, en cas de ser necessari. Enguany les colònies seran els dies 13, 14 i 15 de març de 2019 a l’alberg Santa Maria del Mar a Coma-ruga. Marxarem tota l’escola junta.

El pagament de les colònies es farà en tres quotes a parts iguals que es passaran per rebut domiciliat el mesos de NOVEMBRE, FEBRER I MARÇ.

A les reunions d’aula es donarà tota la informació relativa a les colònies.

AUXILIAR DE CONVERSA I SOLCIALITZACIÓ DE LLIBRES.

Com

cada

curs,

a finals

de

juny es

passa el rebut

de

50

per cobrir les

despeses de la socialització de llibres i de l’auxiliar de conversa, recursos aprovats pel Consell Escolar de l’escola.

PISCINA

Tots els dimecres al matí, els alumnes de primer de Primària faran l’activitat de piscina a les piscines Picornell. És una activitat gratuïta subvencionada per

l’Ajuntament de Barcelona. En cas de no poder assistir a piscina s’ha de portar el justificant del metge. Els nens i nenes que algun dia no puguin fer l’activitat per motiu de salut o per haver-se deixat l’equipació, aniran igualment a les instal·lacions amb els seus companys i els esperaran fins que acabin. S’enviarà tota la informació necessària els primers dies de curs abans de començar l’activitat.

4.

CALENDARI RECOLLIDA ED. INFANTIL I CICLE INICIAL A L’AULA

Els familiars dels alumnes d’Educació Infantil podreu recollir els nens i nenes a les aules els divendres quinzenalment a les 16’15 h. El calendari és el següent:

Ed. Infantil:

 

Divendres 14

Setembre

Divendres 28

 

divendres 5

Octubre

divendres 19

 

divendres 9

Novembre

divendres 23

Desembre

divendres 14

Gener

divendres 18

 

divendres 1

Febrer

divendres 15

 

divendres 8

Març

divendres 22

Abril

divendres 5

 

divendres 3

Maig

divendres 17

Juny

divendres 7

Primer de Primària:

Els familiars dels nens i nenes de primer, podreu entrar un cop al mes a les

16h. per a fer alguna activitat que us proposaran les tutores. La porta s’obrirà a les 16 h i es tancarà a les 16’05. A partir d’aquell moment els pares i mares no podreu entrar per a no destorbar el bon funcionament de l’activitat. Les dates d’entrada són les següents:

Octubre

divendres 26

Novembre

divendres 30

Gener

divendres 25

Febrer

divendres 22

Març

divendres 29

Abril

divendres 26

Maig

divendres 24

A partir d’aquest any les famílies dels nens i nenes de 2n a 6è podreu entrar a les aules alguna tarda a les 16 h al finalitzar alguns dels projectes que es vagin treballant. Els tutors/es us avisaran amb antelació del dia en que es realitzaran aquestes portes obertes.

JORNADES DE PORTES OBERTES

Dijous 20 de desembre de 15 h a 16.30 h es farà la fira de Nadal. El dia 21 de 9’15 a 11’00 h es farà la representació dels pastorets i el concert de Nadal. Si finalment aconseguim que ens tornin a cedir l’espai del Caixafòrum per a fer el concert, ja us informaríem de quin dia es faria la representació i el concert.

Dimecres

30

de Gener

de

15

h

a

16.30 h,

dia

de

la

Pau.

Al matí

cantarem la cançó de la Pau (actuació que no està oberta a les famílies) que treballem cada any (els nens i nenes hauran de portar una

samarreta blanca). A la tarda, hi haurà portes obertes, ja que farem la

festa dels contes dels diferents

continents i

el

berenar de postres

d’arreu del món.

 

Divendres 1 de març de 15 h a 16.30 h, Festa de Carnestoltes. Aquest curs, igual que el passat, la festa es limitarà a la rua de carnaval.

Dimarts 23 d’abril celebració de Sant Jordi (tot el dia). Es farà el concurs de pastissos i la lectura de contes per part de les famílies de 9 a 11 h. A

la tarda es farà l’entrega dels premis dels jocs Florals i el berenar. Degut a que el dia 23 és el primer dia d’escola després de les vacances de Setmana Santa i que és massa precipitat per als nens i nenes de P3

fer l’obra de teatre de Sant Jordi el mateix dia 23, enguany la

representació la faran el divendres 26 d’abril a les 9’30 del matí (la tutora ja es posarà en contacte amb les famílies per acordar el vestuari).

Divendres 31 de maig a les 15’30 h. es farà la festa de final de curs. Els nens i nenes de sisè faran el pregó i després hi haurà l’espectacle que preparen els diferents grups de l’escola.

EQUIP DE LA MUNTANYETA

A cada curs hi ha dos cotutors (excepte a P3 que hi ha la tutora i la TEI):

P3

Teresa Domènech i Espe Segura (TEI)

P4

Marta García i Rosa Huertas

P5

Carmen Peñin i cotutor/a (pendent de nomenament)

1r

Isabel Lícer i Alba Romera

2n

Maria Piquer i Teresa Brunet

3r

Gloria Esteban i Aleix Moncosí

4t

Mónica Ramos i Jesús Izquierdo

Albert Subirats i Montse Duran

Patricia Foix i Isabel Alonso

A primària hi ha un/a co-tutor/a a cada grup que farà l’anglès en el seu curs. Música: Maria Piquer i Patricia Foix Ed. Física: Jesús Izquierdo i Alba Romera TEI: Espe Segura Auxiliar de Conversa: Letícia Pedroche Religió: Gloria Esteban Vetlladora: Carol Hernández Ed. Especial: Mònica Ramos L’escola compta amb el suport de l’EAP i d’altres serveis externs.

Coordinadors d’etapa: Teresa Domènech i Mònica Ramos.

Administrativa: Núria Curiel Conserge: Olga Laborda Equip directiu: Núria Miralpeix, Isabel Alonso i Montse Duran.

Horaris d’entrevistes

Sempre cal concertar l’entrevista prèviament mitjançant l’agenda escolar o una nota.

Mestres Ed. Infantil:

Mestres Ed. Primària:

Directora:

Dilluns de 12.30h a 13.30h Dilluns de 12.30h a 13.30h Dilluns i divendres de 9h a 11 h Cal demanar cita.

PER TAL DE NO DISTORSIONAR EL BON DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES ESCOLARS, CAL RESPECTAR ELS HORARIS ESTABLERTS PER A LES ENTREVISTES.

Les

reunions

d’inici

de

curs

per

a

les

famílies

dels alumnes

d’Educació Infantil i Primària es faran en les dates següents:

Comunitat de petits (P-3 P4 i P5) Comunitat de mitjans (1r, 2n i 3r) Comunitat de grans (4t, 5è i 6è)

dimecres 17 d'octubre ( 16,45h ) dilluns 15 d’octubre (16,45h) dimarts 30 d’octubre (16,45h)

L’assistència a aquesta reunió és molt important. En cas que alguna família no hi pugui assistir, caldrà avisar-ho. S’ofereix servei de guarderia.

5.SALUT:

En

l’escola.

cas

de

malaltia s’ha

d’avisar personalment o telefònicament a

Els/les nens/es que pateixin alguna malaltia contagiosa no es

reincorporaran a l’escola fins que el /la metge/essa certifiqui que no hi ha perill

de contagi. Cap alumne/a amb símptomes de febre podrà venir a l’escola fins passades 24 h.

Per poder administrar medicació als alumnes, cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge on consti el nom de

l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit ( que facilitarà l’escola ) on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri el nen/a

la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu (fent tot el possible perquè prenguin el medicament a casa).

Únicament s’administrarà sense recepta mèdica el paracetamol en casos en que la febre arribi a 38º i tinguem l’autorització de pare/mare o tutor.

És convenient i necessari mirar amb regularitat el cap del nen/a per evitar el contagi de polls. En cas de detectar la presència de polls o llémenes caldrà aplicar el tractament corresponent, deixant d’assistir a l’escola fins que s’hagi solucionat totalment el problema.

Recordeu que des de l'escola es demana que feu ús de la carmanyola pels esmorzars. A més, a l’escola treballem des de fa anys per inculcar als alumnes uns bons hàbits alimentaris i per aquest motiu us recordem que tenim instaurats els dimarts i els dijous com el dia de la fruita.

Actuació en cas d’accident

  • L’expedient de cada alumne ha de comptar amb una còpia de la seva tarja sanitària.

  • En cas d’accident, i en cas d’extrema gravetat, la direcció de l’escola assumirà la decisió de trasllat i d’atenció urgent en un centre hospitalari al mateix temps que s’informa a la família.

  • En tots els altres casos sempre es comunicarà l’accident a la família i aquesta, el més aviat possible, recollirà el nen o nena de l’escola per portar- lo al centre on ha de rebre l’atenció mèdica que considerin oportuna.

En

el

cas

que

no

es

pugui

contactar

amb

els

familiars,

l’escola

traslladarà el nen o nena al centre hospitalari que hi ha

previst en

cas

d’accident si ho considera necessari.

5.EDUCACIÓ FÍSICA

En aquesta àrea és molt important la qüestió d’higiene, per la qual cosa

els nens/es hauran de portar una samarreta de recanvi així com una tovallola i

els estris d’higiene personal (no cal portar colònia).

Els/les nens/es que per raons mèdiques no puguin fer Educació Física algun dia, cal que ho comuniquin al/la seu/va tutor/a i portin la corresponent

justificació al mestre d’Educació Física.

Les famílies dels nens/es que enguany s’incorporen a l’escola haureu d’omplir la fitxa que us entregarà l’especialista d’Educació Física, acompanyada

d’una fotografia, on constaran les dades i la informació per al mestre especialista. Els dies que els nens i nenes de Primària tenen Educació Física són:

P3:

dimecres al matí

P4

divendres al matí

P5:

dilluns al matí

1r:

dimarts al matí

2n:

dimecres i divendres al matí

3r:

dijous al matí

4t:

dimarts a la tarda

5è:

dilluns a la tarda

6è:

divendres a la tarda

6. BIBLIOTECA

Des de la biblioteca es fa el préstec de llibre.

Els/les

alumnes

podran

tenir

els

llibres dues setmanes i després

d’aquest període els hauran de retornar. En cap cas es podran emportar un llibre sense haver retornat abans el que tinguin en préstec.

Us recordem que en cas que es perdi o es faci malbé un llibre

s’haurà

de reposar per un altre igual o de característiques semblants.

Barcelona, setembre de 2018