You are on page 1of 4

Consorci d’Educació

de Barcelona

Escola La Muntanyeta

NORMATIVA DEL MENJADOR ESCOLAR

Aquest any el menjador escolar de l’escola seguirà sent gestionat per l’empresa Valors
IPP.
El servei de menjador funcionarà tots els dies, de dilluns a divendres, del 12 de
setembre de 2018 al 21 de juny de 2019.
L’horari del menjador serà de les 12:30 a les 15.00 hores, excepte el dia 21 de
desembre i de l’11 al 21 de juny de 2019 que l’horari serà de 13 h. A 15.30 h.

La cuina és pròpia, el menjar es fa a l’escola i la matèria primera és d’origen ecològic,


en un percentatge del 80%, i de proximitat. Es lliurarà un menú mensual a les famílies
que s’enviarà a través del correu electrònic.

El dia 27 de setembre a les 16’45 h es farà la reunió informativa de menjador,


oberta a totes les famílies.

L’EQUIP D’EDUCADORS

Els educadors/es vetllaran per l’ordre, la higiene, l’ús dels estris i uns correctes hàbits
alimentaris, a l’hora que s’encarregaran de dirigir i dinamitzar els diferents tallers i jocs
de pati.

L’Equip de menjador està format per:

 Coordinadora: Sílvia Folguera. L’horari d’atenció a les famílies serà de 9 h a 10 h


cada dia.
 Monitors/es P-3: Ester Pedescoll i Andrea Escrivano
P-4: Marta Pla
P-5: Berta Moya
1r: Rosa Pérez
2n: Eva Arjona
3r: Letícia Pedrote
4t-5è i 6è : Dídac Cúria, Carol Hernández i Sílvia Folguera

 Cuina: Rafa Camacho i Anna Gómez

COBRAMENT I REBUTS

El preu del menjador és de 6’20 € al dia pels nens/es fixes ( teniu l’import de cada
mensualitat a les pàgines finals d’aquest document). Aquells infants que es quedin a
menjar de forma esporàdica el preu del tiquet serà de 6’80€ i hauran de passar pel
despatx de Direcció a les 9 h del matí per fer el pagament corresponent.

Els rebuts del menjador es cobraran entre l’1 i el 5 de cada més, excepte el mes de
setembre que es cobrarà el dia 20 d’aquest mes. Quan un rebut sigui retornat, s’haurà
de passar a pagar l’import en efectiu més la comissió de devolució pel despatx de
direcció.

Per fer ús del menjador s’ha d’haver abonat el mes corresponent en les dates
establertes.

En cas de necessitat urgent, un nen/a es podrà quedar a dinar, abonant l’import al dia
següent.

En cas de canvi del número de compte s’ha d’avisar a direcció abans del dia 20
de cada mes.

ABSÈNCIES

Els nens i nenes que són usuaris del menjador amb caràcter fix, hauran de comunicar
l’absència abans de les 9’30 h. a l’escola. Passat aquest horari no es comptabilitzarà
l’absència. Si l’absència és de tres àpats consecutius, es retornarà l’import del dinar en
el rebut de final de trimestre: desembre, abril i juny.
En cap cas ni circumstància es podrà recuperar la part corresponent als educadors.
Les faltes de dies aïllats no es descomptaran.

MATERIAL

Els nens/es de P-3, dormiran amb un llençol que proporciona l’escola i que estarà
marcat amb el nom. Cada divendres caldrà rentar-lo i portar-lo net el dilluns.

Tots els infants hauran de portar una bosseta amb un raspall i pasta de dents, tot
marcat amb el nom. Cada divendres es retornarà el necesser per a rentar i renovar
la pasta o raspall. És molt important i necessari mantenir setmanalment la
correcte higiene del material. En cas contrari, es retornarà el necesser al nen/a
per rentar-lo.

RÈGIMS I AL·LÈRGIES

Si un dia el/la nen/a ha de fer dieta, cal comunicar-ho a primera hora a l’escola.

Si per motius de salut, un nen/a no pot prendre algun aliment, haurà de comunicar-ho

per escrit adjuntant l’informe o certificat mèdic.

SEGUIMENT

Es lliurarà un informe diari als nens i nenes de P-3. A la resta dels infants se’ls lliurarà
un informe trimestral.

Els dies que es produeixin incidències remarcables (problemes de conducta o


d’alimentació), la família rebrà una nota explicativa dels educadors que s’haurà de
retornar signada. Si la incidència és reiterada, s’aplicarà la normativa reguladora de la
convivència.
MENSUALITATS CURS 18-19

MES DIES PREU BECA 3€ BECA 6€

SETEMBRE 12 74.40€ 74.40€ 74.40€

OCTUBRE 22 136.40€ 70.40€ 4.40€

NOVEMBRE 20 124€ 64€ 4.00€

DESEMBRE 13 80.60€ 41.60€ 2.60€

GENER 18 111.60€ 57.60€ 3.60€

FEBRER 20 124€ 64€ 4.00€

MARÇ 20 124€ 64€ 4.00€

ABRIL 16 99.20€ 51.20€ 3.20€

MAIG 22 136.40€ 70.40€ 4.40€

JUNY 14 86.80€ 44.80€ 2.80€

You might also like