You are on page 1of 3

Danh sách các bạn đã ghi danh và đóng tiền

Tổng số đã ghi danh : 144 Tổng cộng: $28,673 $23,945 $4,728

Năm Số Số tiền
Số tiền đã đóng Số tiền
STT Họ và Tên vào người Nơi cư ngụ cho
nhận ủng hộ
Trường tham dự ĐH

MTQ Nguyễn Minh Luân K66 0 California 120 120


MTQ Võ Văn Tuấn K70 0 California 100 100
MTQ Cao Anh Tuấn K71 0 California 100 100
MTQ Đỗ Đình Hoài K66 0 California 200 200
MTQ Nguyễn Tấn Trước K65 0 California 573 573
MTQ Nguyễn Bảo Hạnh K80 0 Maryland 200 200
1 Nguyễn Thái Hòa K66 2 California 500 350 150
2 Nguyễn B. Thanh Nhi ndt
3 Trần Văn Đức(47) K66 2 Washington 500 350 150
4 Lê Thị Kim Mẫn ndt
5 Liêu Thanh Phong K69 2 California 500 350 150
6 Nguyễn Thị Cẩm Hạ K76
7 Nguyễn An Quốc K70 2 California 500 350 150
8 Bùi Kim Mai ndt
10 Huỳnh Tấn Tài K69 3 California 675 525 150
11 Thái Kiều Oanh ndt
12 Nguyễn Kim Thư ndt
13 Nguyễn Văn Hồng K68 2 California 495 350 145
14 Nguyễn Thị Thái ndt
15 Nguyễn Thu Tiên K59 3 Texas 500 350 150
16 Vũ Thị Lan ndt
17 Lê Mai ndt 300 175 125
18 Nguyễn Thanh Cần K66 1 Toronto 350 175 175
19 Võ Trung Trực K72 2 Australia 400 350 50
20 Hứa Lan Nữ ndt
21 Nguyễn Cữu Lâm K65 2 California 400 350 50
22 Nguyễn Liên Hương ndt
23 Đinh Xuân Bình K65 2 California 350 350
24 Nguyễn Hồng Dược ndt
25 Hồ Ngọc Lâm K66 1 California 225 175 50
26 Phạm Sỉ Tú K70 1 California 175 175
27 Lê Đức Chinh K69 2 California 500 350 150
28 Đàm Bích Hồng ndt
29 Nguyễn Hùng Lảnh K66 2 California 400 350 50
30 Nguyễn Bích Uyên ndt
31 Phan Chí Mỹ K65 2 California 350 350
32 Nguyễn T. Kim Phượng ndt
33 Lê Định K63 1 California 200 175 25
34 Lê Văn Rọt K65 2 California 350 350
35 Nguyễn Thị Châu ndt
36 Nguyễn Trung Hưng K66 2 California 350 350
37 Nguyễn Thị Kim Oanh ndt
38 Nguyễn Thiện Đức K66 2 California 350 350
39 Võ T. Minh Nguyệt ndt
40 Nguyễn Bảo Ngọc K71 1 California 175 175
41 Ngô Liên Trì K63 1 California 175 175
42 Phan Quang Cơ K62 2 California 500 350 150
43 Hà Bích Hợp ndt
44 Võ Hiếu Trung K64 2 California 500 350 150
45 Nguyễn Hồng Chung ndt
46 Đổ Trung Quân+Hồ Nguyệt K66 2 California 350 350
47 Hoàng Hy K56 2 California 400 350 50
48 Vũ Thị Cẩn ndt
49 Huỳnh Văn Tuấn K67 2 Oregon 350 350
50 Huỳnh Thị Phụng ndt
51 Phạm Bách Phi K64 2 California 350 350
52 Nguyễn T, Ngọc Dung ndt
53 Nghiêm Xuân Nhị K62 2 California 350 350
54 Khúc Thanh Giang ndt
55 Phan T. Minh Quang K63 1 Oregon 200 45 155
56 Tôn Thất Minh Trí K79 1 Virginia 200 175 25
57 La Hoàng Oanh K81 2 California 400 350 50
58 Steve Bachman ndt
59 Lưu Phương Tòng K68 1 Việt Nam 175 175
60 Nguyễn Hoàng Châu K69 2 California 400 350 50
61 Nguyễn T. Thúy Hà ndt
62 Nguyễn Bửu Phiêu K69 2 Canada 350 350
63 Nguyễn Bạch Mai ndt
64 Nguyễn Kim Thành K67 1 California 200 175 25
65 Trần Phong Lưu K61 2 Germany 350 350
66 Lê T. Huỳnh Hoa ndt
67 Nguyễn Văn Trị K66 2 California 500 350 150
68 Nguyễn Thị Thình ndt
69 Phan Quang Đạt K72 1 Utah 175 175
71 Nguyễn Văn Thảo K69 2 California 350 350
72 Châu Lệ Hằng ndt
73 Nguyễn Anh Dũng K70 2 California 400 350 50
74 Trần Thị Bích Thu ndt
75 Lê Văn Trưng K66 2 California 400 350 50
76 Bùi Thị Toàn ndt
77 Cao hửu Tùng K62 2 California 500 350 150
78 Cao, Caroline ndt
79 Trần Quang Minh K65 1 Viet Nam 175 175
80 Nguyễn Kim Hương Thủy K65 2 Virginia 350 350
81 Trần Thị Hồng Mỹ ndt
82 Lưu Vỉnh Tịch K66 2 Maryland 500 350 150
83 Lưu Kim Hoàn ndt
84 Nguyễn Chánh Thiện K63 2 Washington 350 350
85 Lê Thị Ngọc ndt
86 Hồ Quang Huy K78 1 California 175 175
87 Nguyễn Hữu Trung K96 1 Viet Nam 175 175
88 Nguyễn Hữu Thành K71 1 175 175
89 Vũ Tòng K54 2 California 0
90 Hoàng Lệ Duyên ndt
91 Huỳnh Tuấn K70 1 California 175 175
92 Phạm Huy Tuấn K55 2 California 350 350
93 Nguyễn Bích Thủy ndt
94 Nguyễn Văn Trân K60 2 Texas 350 350
95 Nguyễn Tố Loan ndt
96 Trần Tiến Chuân K54 2 California 200 200
97 Bà Trần tiến Chuân ndt
98 Nguyễn Tư Toại K80 2 California 350 350
99 Nguyễn Thị Hồng Hoa ndt
100 Bạch Thu Hiền K75 5 California 600 525 75
101 Lý Thu Lan ndt
102 Phạm Tuyết Mai ndt
103 Cao Thị Mỹ Trang K76
104 Vũ Trung ndt
105 Lê Minh Hưng K93 1 Viet Nam 175 175
106 Nguyễn Xuân Phúc K82 1 Viet Nam 175 175
107 Trần Tuấn Anh K65 5 Virginia 950 875 75
108 Trần Tuấn Anh Tuyên ndt
109 Thái Thị Bích Phượng ndt
110 Trần Tuấn Dũng ndt
111 Thái Thị Bích Nhung ndt
112 Lê Trung Tùng K72 1 California 175 175
113 Vũ Thành K72 2 Germany 350 350
114 Tạ Phương Lan ndt
115 Phí Ngọc Hùng K65 2 Texas 350 350
116 Châu Kinh Kha ndt
117 Trần Đức Nhường K64 2 California 350 350
118 Mai Hoàng Anh ndt
119 Vũ Thành Sử K65 2 Washington 350 350
120 Trịnh Thị Ngọc Hân ndt
121 Vũ Việt Hùng K66 1 Nevada 175 175
122 Nguyễn Văn Tòng K72 1 California 175 175
123 Nguyễn Cao Khải K63 1 Texas 175 175
124 Nguyễn Đức Giang K75 1 Texas 175 175
125 Võ Hồng Hải K66 2 California 350 350
126 Phạm Huệ ndt
127 Nguyễn Sĩ Tiệp K66 1 California 200 175 25
128 Nghiêm Xuân Hung K66 2 Washington 350 350
129 Nghiêm Mai Phương ndt
130 Nguyễn Công Khiêm K71 2 California 375 350 25
131 Trần Mỹ Xuyên ndt
132 Đào Đông Nhựt K87 2 Florida 360 350 10
133 Nguyễn Thanh Thúy ndt
134 Lê Quang Tuấn K91 1 California 200 175 25
135 Nguyễn Hoàng Phố K69 2 Texas 400 350 50
136 Phạm Kiều Nga Julia ndt
137 Nguyễn Thị Vân Phượng K70 1 50 50 Chia tay
140 Thái Tuấn K75A 1 California 175 175
141 Lại Dức Tiến K66 2 California 350 350
142 Lại Dức Ngọc Tuyết ndt
143 Trần Thọ K82 1 175 175
144 Phạm Anh Dũng+ La Vân K80 1 50 50 picnic
145 Vương Trung Chánh K87 2 350 350
146 Hoàng Thị Mai
147 Võ Minh Đức K89 1 Viet Nam 175 175
148 Nguyễn Nguyệt Cung CSKT 0 California 200 175 25