Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“ Facultatea de Litere

Ghid de Studii

Valabil începând cu anul academic 2009-2010

1

Cuprins

Mesajul Decanului

2 3 4 4 5 6 7 7 8 18 18 36 44 55 72 85 93 101 118 125 133 150 170 170 173 173 173 173 173 174 174

Partea I Conducerea Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Misiune şi istoric Conducerea Facultăţii de Litere. Departamente şi catedre Partea a II-a Specializări Planuri de învăţământ Programe analitice licenţă Limba şi Literatura Română Literatură comparată Limba şi Literatura Engleză Studii Americane Limba şi Literatura Franceză Limba şi Literatura Germană Limba şi Literatura Italiană Limba şi Literatura Spaniolă Limbi Clasice Limba şi Literatura Rusă Traducere şi Interpretare Jurnalism Partea a III-a Informaţii Erasmus Informaţii utile Biblioteci Evenimente locale Organizaţii studenţeşti Cazarea în cămine Burse Tabere studenţeşti

2

Mesajul Decanului

Facultatea de Litere a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" se numără printre facultăţile fondatoare ale celei mai vechi instituţii de învăţământ superior din ţară. In îndelungata sa evoluţie, ea şi-a făurit un renume formând nenumărate generaţii de studenţi. Prestigiul dascălilor s-a răsfrânt şi asupra discipolilor, care n-au încetat să confirme calitatea învăţământului filologic ieşean prin relizările lor în ţară şi în străinătate. Dacă, până nu demult, studenţii noştri erau pregătiţi să ocupe cu precădere posturi în învăţământ, acum, însă, oferta noastră educaţională e concepută pentru a răspunde cerinţelor şi provocărilor unei lumi în schimbare: studenţii pot deveni jurnalişti şi specialişti în ştiinţele comunicării, traducători şi interpreţi, cercetători în domeniul filologic. Există mulţi tineri care vin la Facultatea de Litere cu credinţa că au înclinaţii pentru filologie, alţii vin cu inima îndoită, temători şi ezitanţi, doar să încerce. Mulţi se hotărăsc să rămână: unii, într-adevăr, au ştiut de la început că vor reuşi, alţii descoperă că pot şi continuă. Sunt şi dintre cei care abandonează. În autentic spirit junimist, Facultatea de Litere oferă şanse egale tuturor celor îndrăgostiţi de lectură, pasionaţi de cercetarea lingvistică, cu reală vocaţie de jurnalist sau traducător, altfel spus tuturor celor animaţi de spirit umanist care simt că şcoala, cultura şi civilizaţia românească au nevoie de oameni împătimiţi profesiei şi tradiţiilor noastre. Scopul nostru este să-i înzestrăm pe toţi cu încrederea şi competenţele necesare la începutul călătoriei ...

Prof. univ. dr. Ştefan Avădanei, Decan Facultatea de Litere

3

Cătălin TĂNASE.Partea I Conducerea Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi E-mail: birou_senat@uaic. Gheorghe IACOB. Gheorghe POPA.dr. Prorector Programe Preuniversitare şi de Licenţă Prof. Prorector Dezvoltare Instituţională Prof. Magdalena CATARGIU.univ. Prorector Relaţii Internaţionale Prof.dr.dr. Cancelar Ing.univ.univ. Facultatea de Drept 4 . Vasile IŞAN. Constantin SĂLĂVĂSTRU. Prorector Cercetare Inovare Prof.univ.univ.dr. Bogdan-Eduard PLEŞCAN. Rector Prof. Carmen CREŢU.univ.dr.dr. Director General Administrativ Stud.dr.univ. Prorector Programe Masterat şi Doctorat Prof.dr.ro Prof. Gheorghe POPA.pr. Henri LUCHIAN. Prorector Servicii Studenţi şi Absolvenţi Prof.

cum este Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. într-o instituţie de mare prestigiu academic şi cultural.293 Numărul cadrelor didactice: 147 5 . ea constituie nucleul care asigură păstrarea patrimoniului naţional. cunoaşterea şi propagarea acestora din urmă în spaţiul cultural românesc. continuitatea şi dezvoltarea tradiţiilor noastre culturale. Implicit. a cercetătorilor în domeniul filologic. înscrierea acestora în circuitul valorilor universale şi. Facultatea de Litere asigură formarea cadrelor didactice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar.ro Misiunea noastră: 1905 1907 1918 (1 Dec.uaic. reciproc. dacă avem în vedere că.Misiune şi istoric Prin structura şi programele sale. Istoria literaturii franceze Departamentul de Limbi slave Departamentul de Germanistică Marea Unire Departamentul de Limbă şi Literatură Engleză Departamentul de Limbi şi Literaturi Romanice Conferinţa de Critică şi Estetică Literară Catedra de Literatură universală Departamentul de Limbă română pentru studenţi străini Departamentul de Jurnalistică şi Ştiinţe ale Comunicării Catedra de Literatură comparată şi Antropologie culturală Contact Secretariat: Telefon: +40 232 201052. +40 232 201053 Fax: +40 232 201152 admlit@uaic. precum şi a specialiştilor în domeniile ştiinţelor comunicării. Scurt Istoric 1860 (26 Oct) 1864 1867 1897 Facultatea de Litere a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a fost înfiinţată odată cu înfiinţarea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Legea învăţământului utilizează titulatura Facultatea de Filosofie şi Litere Apar catedrele de Literatura şi istoria română Inaugurarea noii Universităţi (Locaţia prezentă) Istoria literaturii eline Filologie română (1897).ro http://letters. traducerii şi interpretariatului.) 1925 1926 1964 1974 (după)1989 Numarul studenţilor: 2. misiunea Facultăţii de Litere este mult mai amplă.

dr. Odette Blumenfeld) Catedra de Limba şi Literatura Engleză (Şef de catedră: prof. Dr. Adrian Poruciuc): Catedra de Limba şi Literatura Engleză (Şef de catedră: prof. Italiană şi Spaniolă (Şef de catedră: conf. Ioan Constantin Lihaciu Director administrativ: Ec. dr. dr. dr. Lăcrămioara Dorina Petrescu Prodecan: Conf. dr. Ştefan Avadanei Prodecan: Prof. Departamentul de Jurnalistică şi Ştiinţele Comunicării (Director: Lect. Alexandru Gafton) Catedra de Literatură Română (Şef de catedră: prof. Dan Stoica Cancelar: Lect. Departamentul de limbi şi Literaturi Străine (Director: prof. Leonte Ivanov) Catedra de Limbi Clasice. dr Mihaela Cernauti-Gorodetchi) 2.Conducere şi Structură Decan: Prof. Constantin Pricop) Catedra de Limbă Română pentru Studenţi Străini (Şef de catedră: conf. dr. dr. Mihaela Paraschiv) 3. dr. dr. Mihaela Cernauti-Gorodetchi): Catedra de Limbă Română şi Lingvistică Generală (Şef de catedră: prof. Bogdan Constantinovici Secretar şef: Doina Popescu Departamente şi catedre 1. Marina Muresanu) Catedra de Germanistică (Şef de catedră: prof. Andrei Hoisie) Catedra de Slavistică (Şef de catedră: conf. Departamentul de Limbă şi Literatură Română şi de Literatură Comparată (Director: prof. Radu Rotaru) Catedra de literatură comparată (Şef de catedră: prof. Alexandru Lazescu) 6 . dr. dr. dr. dr.

rusă. planuri de învăţământ şi descrieri de cursuri I. germană. germană. Jurnalism V. Limbă şi Literatură Limbă şi Literatură Română (A) + Limbă şi Literatură Străină (engleză. italiană) (B) Limba şi literatură Italiană (A) + Limba şi literatură Română sau Limba şi literatură străină (engleză. italiană) (B) Limba şi literatură Engleză (A) + Limba şi literatură Română sau Limba şi literatură străină (franceză. italiană) (B) Limbi Clasice (A) + Limbă şi literatură Străină (engleză. italiană) (B) Limba şi literatură Germană (A) + Limba şi literatură Română sau Limba şi literatură străină (engleză. germană. spaniolă. franceză. spaniolă. rusă. rusă. Traducere şi Interpretare III. germană. spaniolă. franceză. franceză. rusă. germană. italiană) (B) Limba şi literatură Rusă (A) + Limba şi literatură Română sau Limba şi literatură străină (engleză. rusă. spaniolă. franceză. franceză. germană. italiană) (B) Literatură universal şi comparată (A) + Limbă şi literatură Străină (engleză. franceză. spaniolă) (B) Limba şi literatură Spaniolă (A) + Limba şi literatură Română sau Limba şi literatură străină (engleză. spaniolă. spaniolă. spaniolă. Studii Americane IV. franceză. germană. rusă. rusă. rusă. Discipline facultative oferite de Facultatea de Litere (vezi Curriculum) 7 . italiană) (B) Limba şi literatură Franceză (A) + Limba şi literatură Română sau Limba şi literatură străină (engleză. germană.Partea a II-a Specializări Nivel licenţă: Specializări. italiană) (B) II.

Vp..Departamentul de Limbă şi literatură română şi Literatură comparată Domeniu : Limbi si literaturi Limba si literatura romana .2010 Nrc Denumirea disciplinei C 2 2 2 2 2 1 Sem.2009 Forme de verificare Numarul de ore Total ore 42 56 56 42 98 28 42 56 56 42 42 70 630 Total credite 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Nrc Denumirea disciplinei C 2 2 2 2 2 1 Sem.III S 2 2 2 1 1 L crd 5 5 5 5 5 5 C Sem. civilizatie si practica limbii B Competente de comunicare TIC Etnologie si folclor Literatura romana (I): Literatura veche si premoderna Limba romana (II): Fonetica si dialectologie Limba straina B Literatura straina B Teoria si practica limbii / textului B Total ore/credite semestriale 5 70 11 7 23 5 30 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 1 1 7 22 4 4 5 5 5 5 5 5 30 56 126 Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Anul II 2009 .Limba si literatura straina Forma de învăţământ: zi Durata studiilor: 3 ani 180 credite Valabil incepand cu anul universitar 2008-2009 Anul I 2008 . Vp.VI S L crd 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 28 28 28 28 28 14 24 24 12 24 24 24 286 28 28 14 14 14 0 24 24 0 12 12 36 206 Forme de verificare Numarul de ore Total ore 56 56 42 42 42 70 48 48 12 36 36 60 548 Total credite 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Ex. curs sem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Literatura romana (V): Proza interbelica Limba romana (VI): Istoria limbii romane literare Literatura romana (VI): Literatura romana postbelica (I) Limba straina B Literatura straina B Teoria si practica limbii / textului B Literatura romana (VII): Literatura romana postbelica (II) Limba romana (VII): Stilistica Limba romana (VIII): Romanistica Limba straina B Literatura straina B Optional: Limba straina B / Literatura straina B Total ore/credite semestriale 4 56 7 4 22 30 Materiile din trunchiul comun se studiaza in anul I (primele 2 semestre). Cv. Total ore 56 56 56 42 42 70 56 56 56 42 42 70 644 Total credite 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Ex. la toate specializarile Curs practic 5: Exercitii gramaticale + Conversatie + Redactari texte + Traduceri + Analize literare * Licenta se crediteaza separat cu 5 credite 11 2 2 1 2 2 2 11 2 2 1 1 3 9 20 5 5 5 5 5 5 0 30 56 . curs sem Pract 28 28 28 28 28 14 28 28 28 28 28 14 308 14 28 28 14 0 14 14 28 28 14 14 0 196 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Teoria literaturii Literatura comparata Limba romana (I): Lexicologie Lingvistica generala Cultura. Vp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Literatura romana (II): Marii clasici (I) Limba romana (III): Morfologie Limba romana (IV): Sintaxa Limba straina B Literatura straina B Teoria si practica limbii / textului B Literatura romana (III): Marii clasici (II) Literatura romana (IV): Poezia interbelica Limba romana (V): Istoria limbii romane Limba straina B Literatura straina B Teoria si practica limbii / textului B Total ore/credite semestriale 4 56 11 8 23 4 30 2 2 2 2 2 1 11 2 2 2 1 1 8 23 4 4 5 5 5 5 5 5 30 56 112 Valabil incepand cu anul universitar 2010-2011 Anul III 2010 .V S 2 2 1 1 1 L crd 5 5 5 5 5 5 C Sem.2011 Nrc Denumirea disciplinei C 2 2 2 2 2 1 Sem.II / 2nd sem S L crd Ex. Cv. in limba romana.I / 1st Sem S 1 2 2 1 1 L crd 5 5 5 5 5 5 C Sem. Pract.IV S L crd 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 28 28 28 28 28 14 28 28 28 28 28 14 308 28 28 28 14 14 0 28 28 28 14 14 0 224 Forme de verificare Numarul de ore curs sem Pract. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 Cv.

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Facultatea de Litere Departamentul de Limbă şi literatură română şi Literatură comparată Domeniu : Limbi si literaturi Limba si literatura straina . Cv. curs sem. Pract. Total credite * 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Limba straina A Literatura straina A / Foreign literature A Teoria si practica limbii / textului A Literatura romana (V): Proza interbelica Limba romana (VI): Istoria limbii romane literare Literatura romana (VI): Literatura romana postbelica (I) Limba straina A Literatura straina A Optional: Limba straina A / Literatura straina A Literatura romana (VII): Literatura romana postbelica (II) Limba romana (VII): Stilistica Limba romana (VIII): Romanistica Total ore/credite semestriale 4 7 4 22 30 Materiile din trunchiul comun se studiaza in anul I (primele 2 semestre). Cv.III S 1 1 2 2 2 L crd 5 5 5 5 5 5 C Sem. in limba romana.I S 1 5 2 1 L crd 5 5 5 5 5 5 C Sem. Vp. curs sem. la toate specializarile Curs practic 5: Exercitii gramaticale + Conversatie + Redactari texte + Traduceri + Analize literare * Licenta se crediteaza separat cu 5 credite 11 2 2 2 2 2 1 11 1 1 3 2 2 9 20 0 5 5 5 5 5 5 30 .IV S L crd 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 28 28 14 28 28 28 28 28 14 28 28 28 308 14 14 0 28 28 28 14 14 0 28 28 28 224 Forme de verificare Numarul de ore Total ore 42 42 70 56 56 56 42 42 70 56 56 56 644 Total credite 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Ex. civilizatie si practica limbii A Introducere in lingvistica Limba romana (I): Lexicologie Competente de comunicare TIC Limba straina A Literatura straina A Teoria si practica limbii / textului A Etnologie si folclor Literatura romana (I): Literatura veche si premoderna Limba romana (I): Fonetica si dialectologie Total ore/credite semestriale 70 10 4 19 5 30 2 2 1 2 2 2 11 1 1 4 1 2 2 7 22 5 5 5 5 5 5 30 56 4 126 Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Anul II 2009 .V S 1 1 2 2 1 L crd 5 5 5 5 5 5 C Sem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Teoria literaturii Literatura comparata Cultura.2011 Nrc Denumirea disciplinei C 2 2 1 2 2 2 Sem. Vp.VI S L crd 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 28 28 14 28 28 28 24 24 24 24 24 12 286 14 14 0 28 28 14 12 12 36 24 24 0 206 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Forme de verificare Numarul de ore Total ore 42 42 70 56 56 42 36 36 60 48 48 12 548 Ex. Pract. curs sem. Cv. Vp.2009 Nrc Denumirea disciplinei C 2 1 2 2 2 1 Sem.2010 Nrc Denumirea disciplinei C 2 2 1 2 2 2 Sem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Limba straina A Literatura straina A Teoria si practica limbii / textului A Literatura romana (II): Marii clasici (I) Limba romana (III): Morfologie Limba romana (IV): Sintaxa Limba straina A Literatura straina A Teoria si practica limbii / textului A Literatura romana (III): Marii clasici (II) Literatura romana (IV): Poezia interbelica Limba romana (V): Istoria limbii romane Total ore/credite semestriale 4 56 11 8 23 4 30 2 2 1 2 2 2 11 1 1 4 2 2 2 8 23 5 5 5 5 5 5 30 56 4 112 Valabil incepand cu anul universitar 2010-2011 Anul III 2010 . Pract.Limba si literatura romana Forma de învăţământ: zi Durata studiilor: 3 ani PLAN DE INVĂŢĂMÂNT 180 credite Valabil incepand cu anul universitar 2008-2009 Anul I 2008 .II S L crd 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 28 14 28 28 28 14 28 28 14 28 28 28 294 0 14 0 0 28 14 14 14 0 14 28 28 154 Forme de verificare Numarul de ore Total ore 28 28 98 28 56 28 42 42 70 42 56 56 574 Total credite 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Ex.

crd 5 5 5 5 5 5 2 2 1 2 2 1 10 30 1 1 4 1 1 4 22 4 8 5 5 5 5 5 5 30 C Sem. Vp. Vp. Pract. Vp. civilizatie si practica limbii A Introducere in lingvistica Cultura.II / 2nd sem Ex.2011 Nrc Denumirea disciplinei C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Limba straina A Literatura straina A Teoria si practica limbii / textului A Limba straina B Literatura straina B Teoria si practica limbii / textului B Limba straina A Literatura straina A Optional: Limba straina A / Literatura straina A Limba straina B Literatura straina B Optional: Limba straina B / Literatura straina B Total ore/credite semestriale / Total Hours/ Semester ECTS * Licenta se crediteaza separat cu 5 credite 2 2 1 2 2 1 Sem. crd 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 28 28 28 28 28 14 28 28 14 28 28 14 294 0 0 0 0 0 14 14 14 0 14 14 0 70 0 0 70 0 70 0 0 0 56 0 0 56 252 Cv.III S 1 1 4 1 1 4 L/P.2009 / 1st year 2008-2009 Nrc Denumirea disciplinei C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Introducere in teoria literaturii Literatura comparata Cultura. crd 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 28 28 14 28 28 14 24 24 24 24 24 24 14 14 0 14 14 0 12 12 36 12 12 36 0 0 56 0 0 56 0 0 0 0 0 0 Cv. Pract.c.I / 1st Sem S L/P.c. curs sem. curs sem. Pract.c. S L/P. civilizatie si practica limbii B Competente de comunicare TIC Limba straina A Literatura straina A Teoria si practica limbii / textului A Limba straina B Literatura straina B Teoria si practica limbii / textului B Total ore/credite semestriale 2 2 2 2 2 1 Sem.c.IV Ex.VI Ex. crd 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 28 28 14 28 28 14 28 28 14 28 28 14 280 14 14 0 14 14 0 14 14 0 14 14 0 112 0 0 56 0 0 56 0 0 56 0 0 56 224 Cv. curs sem.c. crd 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 12 30 1 1 3 1 1 3 10 22 5 5 5 5 5 5 0 30 284 176 112 572 60 C Sem. Forme de verificare Numarul de ore Total ore 28 28 98 28 98 28 42 42 70 42 42 70 616 Forme de verifica re 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 1 11 1 22 10 Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Anul II 2009 .Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Facultatea de Litere Departamentul de Limbi si literaturi straine Domeniu : Limbi si literaturi Limba si literatura straina (A) .2010 Nrc Denumirea disciplinei C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Limba straina A Literatura straina A Teoria si practica limbii Limba straina B Literatura straina B Teoria si practica limbii / textului B Limba straina A Literatura straina A Teoria si practica limbii / textului A Limba straina B Literatura straina B Teoria si practica limbii / textului B Total ore/credite semestriale 2 2 1 2 2 1 Sem.V S 1 1 4 1 1 4 L/P. crd 5 5 5 5 5 5 2 2 1 2 2 1 10 30 1 1 4 1 1 4 22 4 8 5 5 5 5 5 5 30 C Sem. S L/P. S L/P. Forme de verificare Numarul de ore Total ore 42 42 70 42 42 70 42 42 70 42 42 70 616 Forme de verifica re 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 10 4 22 8 Valabil incepand cu anul universitar 2010-2011 Anul III 2010 . Forme de verificare Numarul de ore Total ore 42 42 70 42 42 70 36 36 60 36 36 60 Forme de verifica re * 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 4 22 8 .Limba si literatura straina (B) Forma de învăţământ: zi Durata studiilor: 3 ani PLAN DE INVĂŢĂMÂNT 180 credite Valabil incepand cu anul universitar 2008-2009 Anul I 2008 .c.

Pract. crd 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 28 28 28 28 28 14 28 28 14 28 28 14 294 0 0 0 0 0 14 14 14 0 14 14 0 70 0 0 70 0 70 0 0 0 56 0 0 56 252 Cv. Vp. curs sem. Pract.c. crd 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 28 28 14 28 28 14 28 28 14 28 28 14 280 14 14 0 14 14 0 14 14 0 14 14 0 112 0 0 56 0 0 56 0 0 56 0 0 56 224 Cv.Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Facultatea de Litere Departamentul de Limbi si literaturi straine Domeniu : Limbi si literaturi Limbi clasice . crd 5 5 5 5 5 5 2 2 1 2 2 1 10 30 1 1 4 1 1 4 22 4 8 5 5 5 5 5 5 30 C Sem.2010 Nrc Denumirea disciplinei C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Limba straina A Literatura straina A Teoria si practica limbii / textului A Limba straina B Literatura straina B Teoria si practica limbii / textului B Limba straina A Literatura straina A Teoria si practica limbii / textului A Limba straina B Literatura straina B Teoria si practica limbii / textului B Total ore/credite semestriale 2 2 1 2 2 1 Sem.2011 Nrc Denumirea disciplinei C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Limba straina A Literatura straina A Teoria si practica limbii / textului A Limba straina B Literatura straina B Teoria si practica limbii / textului B Limba straina A Literatura straina A Optional: Limba straina A / Literatura straina A Limba straina B Literatura straina B Optional: Limba straina B / Literatura straina B Total ore/credite semestriale / Total Hours/ Semester ECTS Limba si literatura straina A se refera la limba greaca si latina * Licenta se crediteaza separat cu 5 credite 2 2 1 2 2 1 Sem. civilizatie si practica limbii A Introducere in lingvistica Cultura. Vp.c. Vp. crd 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 12 30 1 1 3 1 1 3 10 22 5 5 5 5 5 5 0 30 284 176 112 572 60 C Sem.II Ex.c.III S 1 1 4 1 1 4 L/P. Forme de verificare Numarul de ore Total ore 42 42 70 42 42 70 42 42 70 42 42 70 616 Forme de verifica re 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 10 4 22 8 Valabil incepand cu anul universitar 2010-2011 Anul III 2010 . civilizatie si practica limbii B Competente de comunicare TIC Limba straina A Literatura straina A Teoria si practica limbii / textului A Limba straina B Literatura straina B Teoria si practica limbii / textului B Total ore/credite semestriale 2 2 2 2 2 1 Sem.2009 Nrc Denumirea disciplinei C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Introducere in teoria literaturii Literatura comparata Cultura.I S L/P.IV Ex.c. Forme de verificare Numarul de ore Total ore 42 42 70 42 42 70 36 36 60 36 36 60 Forme de verifica re * 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 4 22 8 .Limba si literatura straina (B) Forma de învăţământ: zi Durata studiilor: 3 ani PLAN DE INVĂŢĂMÂNT 180 credite Valabil incepand cu anul universitar 2008-2009 Anul I 2008 .VI Ex. Pract. Forme de verificare Numarul de ore Total ore 28 28 98 28 98 28 42 42 70 42 42 70 616 Forme de verifica re 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 1 11 1 22 10 Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Anul II 2009 . curs sem.c.V S 1 1 4 1 1 4 L/P. S L/P. crd 5 5 5 5 5 5 2 2 1 2 2 1 10 30 1 1 4 1 1 4 22 4 8 5 5 5 5 5 5 30 C Sem. curs sem. S L/P. crd 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 28 28 14 28 28 14 24 24 24 24 24 24 14 14 0 14 14 0 12 12 36 12 12 36 0 0 56 0 0 56 0 0 0 0 0 0 Cv. S L/P.c.

c. Pract. Forme de verificare Numarul de ore Total ore 28 56 56 42 42 70 48 48 24 36 36 60 Forme de verifica re * 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 7 21 Curs practic 5: Exercitii gramaticale + Conversatie + Redactari texte + Traduceri + Analize literare * Licenta se crediteaza separat cu 5 credite 9 5 . crd 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 14 28 28 28 28 0 24 24 12 24 24 24 14 28 28 14 14 0 24 24 12 12 12 36 Cv.2010 Nrc Denumirea disciplinei C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Literatura comparată (II) Literatura universală (III) Cultura si civilizatie Limba straina B Literatura straina B Curs practic limba straina B Literatura comparată (III) Literatura universală (IV) Etnologie Limba straina B Literatura straina B Curs practic limba straina B Total ore/credite semestriale 2 2 1 2 2 Sem. civilizatie si practica limbii straine B Competente de comunicare TIC Teoria comparatismului Mitologie şi folclor comparat Literatura universală (II) Limba straina B Literatura straina B Curs practic limba straina B Total ore/credite semestriale 2 2 2 2 2 1 Sem. crd 5 5 5 5 5 5 2 2 1 2 2 2 11 30 2 2 1 1 1 3 10 21 5 5 5 5 5 5 0 30 258 218 70 546 60 C Sem.2009 Nrc Denumirea disciplinei C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Teoria literaturii Literatura comparata (I) Literatura universala (I) Lingvistica generala Cultura. I S 2 2 2 1 5 1 L/P.c. Pract.V S 1 2 2 1 1 5 L/P. curs sem.2011 Nrc Denumirea disciplinei C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Literatura comparată (IV) Literatura universală (V) Introducere în antropologia culturală Limba straina B Literatura straina B Curs practic limba straina B Literatura comparată (V) Literatura universală (VI) Hermeneutică literară Limba straina B Literatura straina B Optional: Limba straina B / Literatura straina B Total ore/credite semestriale 1 2 2 2 2 Sem.Limba si literatura straina Forma de învăţământ: zi Durata studiilor: 3 ani PLAN DE INVĂŢĂMÂNT 180 credite Valabil incepand cu anul universitar 2008-2009 Anul I 2008 .Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Facultatea de Litere Departamentul de Limbă şi literatură română şi Literatură comparată Domeniu : Limbi si literaturi Literatura universala si comparata . Vp.c.VI Ex.IV Ex.c. S L/P. crd 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 28 28 28 28 28 14 14 28 14 28 28 0 266 28 28 28 14 0 14 14 28 28 14 14 0 210 Cv. Vp. crd 5 5 5 5 5 5 1 2 2 2 2 9 7 21 5 30 9 1 2 2 1 1 7 21 5 5 5 5 5 5 5 5 30 C Sem. crd 5 5 5 5 5 5 1 2 1 2 2 11 8 24 5 30 8 1 2 2 1 1 7 20 5 5 5 5 5 5 5 5 30 C Sem. Forme de verificare Numarul de ore Total ore 56 56 56 42 98 28 28 56 42 42 42 70 616 Forme de verifica re 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 70 70 140 Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Anul II 2009 .II Ex. crd 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 28 28 14 28 28 0 14 28 28 28 28 0 252 28 28 14 14 14 0 14 28 28 14 14 0 196 Cv. curs sem.c. curs sem. Pract.III S 2 2 1 1 1 5 L/P.c. Forme de verificare Numarul de ore Total ore 56 56 28 42 42 70 28 56 56 42 42 70 588 Forme de verifica re 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 70 70 140 Valabil incepand cu anul universitar 2010-2011 Anul III 2010 . S L/P. S L/P. Vp.

S L/P.c. S L/P. Vp.2010 Nrc Denumirea disciplinei / Subject C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Text jurnalistic Canale de comunicare Drept şi legislaţia presei Concepte de bază ale politicii Competenţe de comunicare în limbă străină (Eng/Fra/Ger) Abilităţi practice. Pract.c. crd 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 1 9 10 20 1 30 9 1 1 1 1 3 2 9 20 1 1 5 5 5 5 5 5 30 C Sem. curs sem. Pract.2011 Nrc Denumirea disciplinei C Canale de comunicare Tehnici mediatice Secretariat de redacţie Comunicare publică. Mass-media Etică şi deontologie jurnalistică Jurnalism on line Istorie modernă şi contemporană Text jurnalistic Canale de comunicare Competenţe de comunicare în limbă străină (Eng/Fra/Ger) Total ore/credite semestriale 2 2 2 2 1 Sem. crd 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 28 28 28 28 0 14 28 28 28 28 14 0 252 14 14 28 14 28 42 14 14 14 14 42 28 266 0 0 0 14 0 0 14 0 14 0 0 0 42 Cv.c. Informatică pentru presă Competenţe de comunicare în limbă străină (Eng/Fra/Ger) Total ore/credite semestriale 2 2 2 2 1 Sem.III S 1 1 1 1 2 L/P. 1 1 crd 5 5 5 5 5 5 C Sem.sistem şi proces Competenţe de comunicare în limbă străină (Eng/Fra/Ger) Informatică pentru presă Discursul jurnalistic Text jurnalistic Introducere în mass-media românească actuală Teorie economică Abilităţi practice. Pract. S L/P.c.c.I S 1 1 2 1 2 3 L/P. Vp.2009 Nrc Denumirea disciplinei C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Limba română. curs sem. crd 5 5 5 5 5 5 28 28 28 28 14 14 14 14 28 28 14 14 14 14 0 0 0 0 Cv. Relaţii publice Tehnica investigaţiei psihosociale PACHET OPTIONAL Introducere în sistemul editorial (opţional A1) Agenţii de presă (opţional A2) 7 Tehnici mediatice 8 Comunicare publică. Forme de verificare Numarul de ore Total ore 56 56 56 56 28 28 Forme de verifica re * 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 24 24 24 24 24 12 24 24 12 12 12 12 0 0 0 12 0 48 48 48 36 24 36 5 5 5 5 5 5 10 8 20 2 30 10 8 20 2 30 260 208 52 520 60 . 1 1 crd 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 9 6 20 5 30 10 2 1 1 1 1 2 8 20 5 5 5 5 5 5 30 C Sem.II Ex. crd 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 28 28 28 28 0 14 28 28 28 28 28 0 266 14 14 14 14 28 0 28 14 14 14 14 28 196 14 14 0 0 0 42 0 0 0 14 14 0 98 Cv.VI Ex. Forme de verificare Numarul de ore Total ore 42 42 56 56 28 56 56 42 56 42 56 28 560 Forme de verifica re 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1 2 Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Anul II 2009 .Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Facultatea de Litere Domeniu : Stiinţe ale comunicarii specializarea: Jurnalism Forma de învăţământ: zi Durata studiilor: 3 ani PLAN DE INVĂŢĂMÂNT 180 credite Valabil incepand cu anul universitar 2008-2009 Anul I 2008 . Vp.V S 1 1 2 2 1 1 L/P. Discursul jurnalistic Presa în istoria culturii româneşti Introducere în ştiinţele limbajului şi comunicării Mass-media . Relaţii publice 9 Management de presă 10 Publicitate 11 Licenţă 12 PACHET OPTIONAL Relaţii internaţionale (opţional B1) Teoria şi istoria mentalităţilor (opţional B2) Total ore/credite semestriale * Licenta se crediteaza separat cu 5 credite 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2 1 1 Sem.IV Ex.c. curs sem. Forme de verificare Numarul de ore Total ore 56 56 42 42 28 56 56 42 42 56 56 28 560 Forme de verifica re 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 3 1 1 2 Valabil incepand cu anul universitar 2010-2011 Anul III 2010 .

crd C S c. 28 14 14 28 56 Valabil incepand cu anul universitar 2010-2011 Forme de Anul III 2010 . Forme de verificare Ex. ex. S crd c.I L/P. S crd c.III L/P. Forme de verificare Numarul de ore Forme de verificar Total e Pract. 5 5 5 5 8 5 5 Sem.2010 Nrc Denumirea disciplinei C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Studii culturale americane III Limba engleza (engleza americana) II Literatura americana II Institutii politice I Curs practic II Curs special II Studii culturale americane IV Limba engleza (engleza americana) III Literatura americana III Societate si comunicare I Curs practic III Curs special III Total ore/credite semestriale TOTAL CREDITE 2 2 2 2 2 Sem. ctr. 0 12 0 20 8 30 2 2 2 1 1 2 10 2 1 2 1 4 6 20 4 5 5 5 5 5 5 30 2 2 Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Anul II 2009 . S crd c.II L/P. 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 10 30 2 1 1 2 4 10 6 20 4 6 20 4 30 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 28 280 168 28 28 28 28 28 28 14 14 28 56 112 Vp. e ore 56 42 42 56 56 28 56 42 42 56 56 28 560 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 C sem. crd C S c. curs 28 28 28 14 Numarul de ore sem 28 14 14 14 84 24 12 12 12 72 130 156 Forme de verificar luc Total e* pract. 5 5 5 5 5 2 2 2 1 2 9 30 2 1 1 1 6 9 5 20 6 5 20 6 30 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 24 234 28 24 24 24 12 ver.Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Facultatea de Litere Domeniu : Studii culturale Studii culturale americane Forma de învăţământ: zi Durata studiilor: 3 ani PLAN DE INVĂŢĂMÂNT 180 credite Valabil incepand cu anul universitar 2008-2009 Anul I 2008 . cr.VI / 6th sem L/P.. 56 42 42 28 84 28 48 36 36 24 72 24 520 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Studii culturale americane V Limba engleza (engleza americana) IV Literatura americana IV Institutii politice II Curs practic IV Curs special IV Studii culturale americane VI Limba engleza (engleza americana) V Literatura americana V Societate si comunicare II Curs practic V Curs special V Total ore/credite semestriale TOTAL CREDITE * Licenta se crediteaza separat cu 5 credite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . S crd c. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Vp.IV L/P. ore 28 28 28 28 112 28 28 28 28 14 14 28 280 28 14 28 14 56 84 168 28 532 28 56 42 56 28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 C Ex.V / 5rd Sem L/P.2011 verificare Nrc Denumirea disciplinei Sem. 2 2 5 2 1 5 2 1 5 1 1 5 6 5 2 5 Sem. 2 5 1 5 1 5 2 5 4 5 5 Sem. curs 28 28 28 28 sem.2009 Nrc Denumirea disciplinei C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Introducere in lingvistica Studii culturale americane I Introducere in studiul literaturii Literatura comparata Teoria si practica limbii Competente de comunicare TIC Studii culturale americane II Limba engleza (engleza americana) I Literatura americana I Istorie americana Teoria si practica limbii Curs special I Total ore/credite semestriale TOTAL CREDITE 2 2 2 2 2 2 Sem. curs 28 28 28 28 Numar de ore Forme de verificar Total Pract.

traducere specializata .c crd . 5 6 6 2 2 2 5 5 5 5 5 2 6 6 2 2 2 8 30 5 5 5 5 5 5 0 20 12 30 208 0 312 520 60 2 2 2 1 1 1 2 2 2 C Sem. traducere simultana. ore re 42 42 28 28 84 84 42 42 28 28 84 84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Valabil incepand cu anul universitar 2010-2011 Anul III 2010 . traducere specializata: domeniul medical) Total ore/credite semestriale 2 2 2 2 Sem. redactari texte) Competente de comunicare in limba straina B (exercitii gramaticale. traducere specializata: domeniul economic. traducere specializata: domeniul economic. traducere specializata .c crd . 1 1 1 Cv. traducere gramaticala. 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 84 84 Forme de verif. ore re 28 28 28 28 84 84 84 84 28 28 28 28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 1 20 12 Valabil incepand cu anul universitar 2009-2010 Anul II 2009 .II S L/P. Ex. traducere specializata:domeniul juridic.IV S L/P. traducere simultana) Terminologie A Terminologie B Competente si abilitati practice Total ore/credite semestriale * Licenta se crediteaza separat cu 5 credite 2 Sem. ore re * 0 84 84 28 84 84 28 28 28 24 72 72 24 24 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 72 72 0 8 0 20 12 . traducere consecutiva) Curs de limba straina A Curs de limba straina B Traductologie A Traductologie B Competente de comunicare in limba straina A (traducere consecutiva. subtitrare.2009 Nrc Denumirea disciplinei C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Introducere in lingvistica generala Competente de comunicare TIC Limbaje de specialitate A Limbaje de specialitate B Competente de comunicare in limba straina A (exercitii gramaticale. Numarul de ore Forme de Total verifica Pract. 1 1 1 1 1 1 Cv.2011 Nrc Denumirea disciplinei C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Traductologie A Competente de comunicare in limba straina A (subtitrare. Vp. traducere simultana. Vp.c crd . traducere gramaticala. 14 14 0 0 0 84 84 Forme de verificare Numarul de ore Forme de Total verifica Pract.I S 1 L/P. Vp.III S 1 1 L/P.diferite domenii) Comunicare interculturala A Comunicare interculturala B Competente si abilitati practice A Traducere computerizata A Total ore/credite semestriale 2 1 2 2 Sem.Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Facultatea de Litere Departamentul de Limbi şi literaturi străine Domeniu : Limbi moderne aplicate Specializarea: Traducere si Interpretare Forma de învăţământ: zi Durata studiilor: 3 ani PLAN DE INVĂŢĂMÂNT 180 credite Valabil incepand cu anul universitar 2008-2009 Anul I 2008 . 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 2 2 2 2 8 30 5 5 5 5 5 5 0 20 12 30 210 14 336 560 60 2 2 2 2 C Sem. Ex. redactari texte) Competente de comunicare in limba straina A (exercitii gramaticale. traducere specializata:domeniul juridic. traducere gramaticala. subtitrare. traducere specializata: domeniul medical) Competente de comunicare in limba straina B (traducere consecutiva. traducere consecutiva) Competente de comunicare in limba straina B (traducere din presa.V S L/P. curs 28 14 28 28 0 0 0 0 28 28 28 28 sem. traducere simultana) Competente de comunicare in limba straina B (traducere literara.c crd . 1 1 1 1 1 1 2 2 Cv. traducere gramaticala.diferite domenii) Competente de comunicare in limba straina B (exercitii gramaticale. curs 28 0 0 28 28 28 24 0 0 24 24 24 sem.c crd . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forme de verificare Numarul de ore Forme de Total verifica Pract. curs 28 28 28 28 0 0 28 28 28 28 0 0 14 14 0 0 0 0 84 84 sem.c crd .2010 Nrc Denumirea disciplinei C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Curs de limba straina A Curs de limba straina B Traductologie A Traductologie B Competente de comunicare in limba straina A (traducere din presa. 5 5 5 5 6 6 5 5 2 2 2 2 1 1 5 5 5 5 6 6 8 2 22 12 30 8 2 22 12 30 224 56 336 616 60 5 5 2 2 2 2 2 2 C Sem. Ex. texte stiintifice si tehnice) Competente de comunicare in limba straina B (subtitrare. texte stiintifice si tehnice) Terminologie A Terminologie B Institutii europene Traductologie B Competente de comunicare in limba straina A (traducere literara.VI S L/P.

Lucia Cifor Obiectivul cursului: Familiarizarea cu conceptele fundamentale ale disciplinei. Poveste. prefaţă de Mihai Pop. Univers.U. Stancu Obiectivul cursului: aprofundarea cunoştinţelor de specialitate necesare pentru interpretarea operelor literare şi familiarizarea cu orientările recente din domeniu. Editura pentru literatură universală. Comparatisme et théorie de la littérature. René Wellek şi Austin Warren: Teoria literaturii.1988 // Comparatism şi teoria literaturii. Punctul de vedere: teorie şi analiză. 1988. Instanţe şi niveluri ale comunicării. Bucureşti. Bucureşti. istoria literară. problematizarea. teoria literaturii) şi relaţiile dintre acestea . traducere. Markiewicz. O nouă identitate a disciplinei: teoria literaturii şi a culturii. Timp şi narativitate. Conţinutul cursului: Identitatea şi caracteristicile ştiinţelor literaturii. retorica. PUF. 1979. Etape în constituirea şi impunerea problematicii specifice teoriei literaturii: Boris Tomaşevski: Teoria literaturii. Deschideri către teoria artei şi teorii ale media. Wayne C. Bucureşti. Ed.Teoria literaturii ca ştiinţă modernă. 1998 // Demonul teoriei.L. 1967. Retorica romanului. Ed. analiza de text Modalităţi de evaluare: activitate de seminar. Bibliografie recomandată: Wolfgang Kayser. Interpretarea teatrului. R. Editura Polirom. Studii americane (Română A+B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. examen scris şi oral Limba de predare: română Denumirea cursului: Teoria literaturii /Introducere în teoria literaturii /Introducere în studiul literaturii Codul cursului: DF0811 Engleză. Concepte fundamentale ale interpretării poeziei. Bucureşti. Paris. traducere de Mihai Ungurean.Programe analitice licenţă LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (A + B) ANUL I Denumirea cursului: Teoria literaturii Codul cursului: DF0811 (Română A+B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Adrian. dr. Prozodie şi semnificaţie. traducere de Gabriel Marian şi Andrei-Paul Corescu. studiu introductiv şi note de Sorin Alexandrescu. 1998. problematizarea Modalităţi de evaluare: examen (parţial) scris. Bucureşti. Bucureşti. 2007.Teoria literaturii în noul context epistemologic creat de ştiinţele (post)moderne ale literaturii şi culturii. Booth. Lumi ficţionale dramatizate. Ed. Warren. Teoria literaturii. Bucureşti. Literatură şi bun simţ. Direcţii moderne în interpretarea literaturii. Opera literară. Ştiinţele istorice ale literaturii sau paradigma clasică a studiilor literare: poetica. Antoine. Editions du Seuil. precum şi cu principiile şi categoriile istorice ale ştiinţelor literaturii. Interpretarea operei narative: conceptele esenţiale. Figuri. Genurile literare. dezbaterea. Univers. Noi teorii ale sistemului literaturii şi ale analizei discursului. Structura liricii moderne. examen (final) oral 16 . Intrigă şi metaforă. Încercare de tipologie narativă. Ştiinţele tradiţionale ale literaturii (critica literară. Valeriu P. Conceptele ştiinţei literaturii. Bibliografie recomandată: Lucia Cifor. 1984. 1994. Marino. Personaj. note şi indice de Constantin Geambaşu. Metafora vie. Poemul ca orizont ontologic. Conţinutul cursului: Metodologia teoriilor literare. 1998 Metode de predare: prelegerea. Text şi spectacol. Cluj. Le démon de la théorie. povestire. Jaap Lintvelt. 1969 / Univers. dezbaterea. Univers. Subiectivitate şi obiectivare. în româneşte de Rodica Tiniş. Iaşi. actul naraţiei. dr. Henryk.. hermeneutica. Jocurile ficţiunii şi graniţele textului. Ed. Paul Ricoeur. E. 1976 Metode de predare: prelegerea. Teoria literaturii în contextul epistemologic actual (suport de curs în pregătire pentru tipar). Poetica. Compagnon. Editura Echinox. Hugo Friedrich. Wellek şi A. „Cheia” metaforei. Univers. Editura Univers.

Fontanier. barocă. Spaniolă. 12. Se urmăreşte o relativizare a dihotomiei tradiţionale clasic/baroc în lumina cercetărilor comparatiste mai noi. Manierismus in der Literatur. Metode de predare: expunerea. 8. 7. dr. traducere de Antonia Constantinescu. 17 . Integrarea analizei figurilor în analiza stilistică şi literară şi urmărirea convergenţei tuturor sensurilor poetice către o semnificaţie majoră. apolinic. Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură comparată Codul cursului: DF0812 Germană. „Modelul” comediei clasice. 8. Constantinescu Obiectivul cursului: Cursul îşi propune o privire de ansamblu asupra epocilor denumite clasice şi a celor denumite baroce. 10. Romul Munteanu. Mimesis/antimimesis: izvoare antice. alegoria. Principii şi reguli. 9. 11. Hocke. traducere şi studiu introductiv de Maria Carpov. modernist. „iraţional” – cum a fost numit –. metabola. Studiile fundamentale în problema clasicismului şi barocului european de la H. Eugenio d’Ors. barocul. Conţinutul cursului: 1. Cultismul în poezia alexandrină. Baroc şi clasicism în secolul al XVII-lea. 2. interpretări europene. G. Definirea conceptelor: clasic. 1981. Limbi clasice (Română A+B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. 4. antifraza. oximoronul. dionisiac. Clasicism. baroc. coincidenţe. Figuri de intensificare (III): paralelismul. specific naţional. dr. dezbaterea. Les grandes doctrines littéraires en France. Bucureşti. interferenţe ideatice. Modalităţi de evaluare: lucrare scrisă. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. gradaţia. 13. 2. originalitate. 14. A. 14. Poetica. 1983. cultismul în poezia clasică. Artele poetice ale secolului al XX-lea. romantism. Despre tropi. Clasicismul European. René şi Warren. De asemenea. Clasificarea figurilor. Wölflin. 7. Editura pentru Literatură Universală. Imitaţii. Catahreza. Italiană. Teoria literaturii. Personificarea. Simbolul. „Modelul” tragediei clasice. Wellek. Germania. Editura Univers. Gustav René Hocke. Metafora (I). alexandrin. Slavistică. conversaţia euristică. Bucureşti. anadiploza. Grupul μ. atic. spaniolă şi engleză. studiu introductiv şi note de Sorin Alexandrescu. „Principii” şi „reguli”. Genuri poetice clasice/baroce. Boris. demonstraţia . Poetici clasice/poetici baroce în Franţa. Bucureşti. Teoria literaturii. Stimularea creativităţii studenţilor şi a talentului lor poetic. enumeraţia. Figuri de intensificare (I): hiperbola. plasată într-un orizont mult mai larg al interpretării. Marino etc. 5. imprecaţia. Ironia. Bibliografie recomandată: Nicolae Balotă.H. Matei Călinescu. 6. invocaţia. Pierre. 1974. Viorica S. 10. Editura Univers. Slavistică (Română A+B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. la G. paradoxul. a avut întotdeauna tendinţa de a realiza performanţe clasice. neoclasic vs. Bucureşti. Poezia eroică la clasici şi baroci. Clasicismul în romanul european. 5. conform cărora „clasicismele” nu au fost decât realizări de excepţie ale unor epoci dominate de baroc. Călinescu. traducere de Rodica Tinis. 6. Bibliografie recomandată: Du Marsais. Metafora (II). Ernst Robert Curtius. anafora.Limba de predare: română Denumirea cursului: Teoria literaturii /Introducere în teoria literaturii Codul cursului: DF0811 Literatură universală şi comparată. 11. baroc în literatura română din secolul al XIX-lea. manieristă. Philippe Van Tieghem. 3. osianic. Bucureşti. 1967. epitetul. Figurile limbajului. analiza. 4. epifora. Tropii. Clasicismul în romanul şi lirica extrem-orientală. Jean Rousset. epanadiploza. litota. Figuri de intensificare (II): repetiţia. 3. Conţinutul cursului: 1. 12. Figuri antinomice: antiteza. Exclamaţia. Tomaşevski. Comparaţia. 1977. Tragedia barocă germană. 9. chiasmul. Italiană. Spaniolă. Austin. Editura Univers. Puiu Ioniţă Obiectivul cursului: Aprofundarea celor mai frecvente figuri şi sesizarea elementelor prin care figurile se individualizează. Tragedia clasicizantă/barochistă în Europa de după Renaştere şi clasicism. Spania şi Italia. Editura Univers. Studiul figurilor. 13. manierist. Figuri de contiguitate: metonimia şi sinecdoca. Retorică generală.

Miraculos versus fantastic. Modalităţi de evaluare: examen Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură comparată Codul cursului: DF0812 Română. activitate seminarială. Iaşi. traducere de Mihai Ungurean.Metode de predare: Cursul utilizează metodele interdisciplinarităţii. examen oral – 50% Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură comparată/Literatură comparată (I) Codul cursului: DF0812 Română. „Ambivalenţa” basmului. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. religioase şi culturale complexe. modele ale imaginarului. 2002. genul fantasy. muzica. Pageaux. pictura. dr. Basmul popular versus basmul de autor (literar şi/sau modelat în alte medii). basmul de autor. 2000. Aspecte ale romanului. Se fac trimiteri (cu exemplificări) la evenimente cruciale ale epocilor baroce. Strategii textuale în basmul de autor/fantasy. Bibliografie recomandată: Pierre Chartier. o istorie Metode de predare: prelegeri combinate cu participarea studenţilor. basmul (post)modern. Basm/fantasy şi cenzură. Polirom. fenomenul literar clasic/baroc fiind perceput în contexte sociale. Alte titluri esenţiale (bibliografie primară şi secundară) vor fi comunicate la începutul cursului. potenţial şi tehnici subversive. centru şi periferie. low literature). „literatură înaltă” şi „literatură de jos” (high vs. dansul. Comparatismul literar. Ioan Constantin & Ştefan. Culegeri şi autori celebri de basme. Hajime Nakamura. problematizarea. 2) un sistem de abordare inter-/multidisciplinară a fenomenelor literare. 2007. Marino. cuvînt introductiv de Paul Cornea. Polirom. M. identificarea de imagini esenţiale şi configurarea marilor eroi literari. Literatura comparată şi istoria mentalităţilor. şi la celelalte arte: arta grădinilor. Bibliografie recomandată: Constantinescu. teoretico-ideologici. nota de la examenul scris 18 comparată a ideilor . Metode de predare: prelegerea/expunerea sistematică. Cătălin & Lihaciu. Engleză (Română A+B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Comparatism şi teoria literaturii. Constantin Dram Obiectivul cursului: Studenţii vor aborda studierea literaturii dintr-o perspectivă ce presupune cunoaşterea unor opere esenţiale ce alcătuiesc marele teritoriu al imaginarului prozei. 1998. Dicţionar de literatură comparată. Ana-Maria. Introduction aux grandes théories du roman. Evoluţia romanului antic. arhitectura. conversaţia euristică. Orient şi Occident. Conţinutul cursului: Prelegerile vor viza teme ce se referă la relaţia dintre imaginar şi realitate. redactare de referate Modalităţi de evaluare: la examen mixt. nota se constituie din verificarea referatelor. Daniel-Henri. traducere de Lidia Bodea. politice. dr. Şapte secole de roman. Pierre Daix. neoclasice etc. invarianţi (antropologici. Literatura ca (poli)sistem. basmul romantic. Iaşi. Iaşi. Cernăuţi-Gorodeţchi. E. Adrian. Universitas XXI. Literatura generală şi comparată. Forster. Eugen Cizek. participare activă la curs. Limbi Clasice. trecerea de la structuri epopeice la structuri romaneşti. Aplicaţie: basmul popular. conturînd un drum al romanului pînă în secolul XX. Basmul – (re)definire. Poetica basmului modern. Literatură universală şi comparată (Română A+B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Alexandru Duţu. formule de roman şi studii de caz la nivel de mentalităţi şi imaginar. studiul de caz Modalităţi de evaluare: evaluare pe parcurs (studii de caz) – 50%. Franceză. literari) predilecţi în basmul de autor şi în fantasy. Mihaela. Conţinutul cursului: Literatură universală/comparată/generală. Hibridarea basmului cu modelul romanesc. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu: 1) principalele concepte şi metode din sfera comparatismului literar. Iaşi. genul fantasy. clasice.

. Teorie şi practică. Lexicul. respectiv prin procedee secundare. 1995 . Cornell UP. Petru.a. Forăscu. Lexicologia limbii române. relaţiile lexicologiei cu alte discipline lingvistice. Modernism: A Guide to European Literature 1890–1930. Bibliografie recomandată: Bidu-Vrănceanu. II. ilustrate de autorii reprezentativi: F. cuvintele sinonime şi sinonimia. unităţile fundamentale ale lexicului). examen scris Limba de predare: română Denumirea cursului: Limba română (I): Lexicologia limbii române Codul cursului: RO0813 (Română A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Editura Sedcom Libris. Hesse (Jocul cu mărgele de sticlă). Narcisa. locul şi mediul utilizării lor. mai multe modernităţi. problema identitară – toate reprezintă puncte nevralgice asumate în contextul romanului modern. Angela. Conţinutul cursului: Romanul european cunoaşte. 968. semantica lexicală (cuvintele polisemantice şi polisemia. Bucureşti Metode de predare: prelegeri interactive. Anthony. 1978. clasificarea cuvintelor după gradul de cunoaştere a etimologiei. Penguin Books. Groza. Zugun. Condiţia umană. ELU. Astradur. alienarea. componenţa lexicală etimologică a limbii române. Formarea cuvintelor. verificare pe parcursul seminarului. clasificările unităţilor lexicale după timpul. Minuţ. Ana-Maria. Elemente de lexicologie. London. J. Institutul de Lingvistică din Bucureşti. 2005. Cinci feţe ale modernităţii. subdisciplinele lexicologiei. Camus (Ciuma. extensia temporală şi spaţială. cuvintele antonime şi antonimia. lucrare semestrială Limba de predare: română 19 . Prelegeri. 1990 Metode de predare: prelegeri şi lecturi interactive Modalităţi de evaluare: verificare periodică. Zugun. la seminar: exerciţii complexe de formare a cuvintelor şi de semantică lexicală. Istoria romanului modern. 2005. Ana-Maria Minuţ Obiectivul cursului: Cunoaşterea nivelului lexical în ierarhia sistemului limbii române. Iaşi. Cambridge. cuvintele paronime şi paronimia).M. Cascardi. Ithaca & London. Bucureşti. R. eds. Bucureşti. Malcolm. Modalităţi de evaluare: examen oral (la finalul semestrului). Editura Academiei Române. Eysteinsson. istorie care începe – convenţional – la începutul secolului 20. Editura Humanitas Educaţional. I. Străinul). Bibliografie recomandată: Alberes. procedeele lexicale formative: formarea de cuvinte prin procedee principale. 2004. Călinescu. revoluţia industrială. cuvintele omonime şi omonimia. în fapt. Bucureşti. 1992. Mann (Muntele vrăjit) ş. Joyce (Ulise). A. V. Cambridge UP. Kafka (Castelul. Iaşi. The Concept of Modernity. III. Woolf (Spre far). Procesul). Bradbury. Limba română contemporană. Liviu. 1989. noul. dr. H.. Editura Humanitas. Studenţilor li se prezintă teme şi principii creatoare propuse de teoriile moderne ale romanului. Editura Tehnopress. Studii americane (Română A+B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Matei. Bucureşti. & James McFarlane. The Subject of Modernity. Cătălin Constantinescu Obiectivul cursului: Cursul reprezintă o introducere în istoria romanului european modern. Conţinutul cursului: Probleme generale (definiţia lexicologiei. receptate în mod diferit datorită raportărilor diferite la tensiunea existentă între tradiţia dinamică şi tendinţa inovatoare – tensiune marcată de gîndirea freudiană. 1970. Formarea cuvintelor în limba română. Univers.Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură comparată Codul cursului: DF0812 Engleză. 2000. filosofia existenţialistă. Petru. 1976. dr. Studenţii trebuie să identifice trăsăturile romanului modern şi noul tip de discurs romanesc. T. reinventarea trecutului.

Domeniul şi limitele lingvisticii teoretice. parole. lingvistica sincronică. Editura Enciclopedică. II. Trad. Lingvistica diacronică. 2005. Introducere în lingvistică. Eugeniu Coşeriu. Bibliografie recomandată: Eugenio Coseriu. Introducere în lingvistică. Bucureşti. Cluj-Napoca. relaţii. Introducere în lingvistica teoretică. Sistem. esenţa şi natura limbajului. rom. Elemente de lingvistică generală. Conţinutul cursului: Obiectul şi disciplinele lingvisticii. Limbajul uman ca sistem semiotic. Sincronie. Metode de cercetare în lingvistică. sincronie. rom. Iaşi. rom. Iaşi. sistem. 1999. Stadiul actual al cercetărilor de lingvistică.Denumirea cursului: Lingvistică generală Codul cursului: DF0814 (Română A+B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. IV. normă vorbire. dezbaterea Modalităţi de evaluare: verificare semestrial. Limba între social şi individual. Trad. 1998 . Polirom. îngrijită de Ion Coteanu. André Martinet. V. Bibliografie recomandată: Eugenio Coseriu. Iaşi. Iaşi. Curs de lingvistică generală. Bucureşti. Momente istorice în evoluţia lingvisticii. Literatură universală şi comparată (Română A+B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 20 . Originea. exerciţiul. Definirea şi trăsăturile semnului lingvistic. Ferdinand de Saussure. Editura Ştiinţifică. raporturile sale cu ştiinţele conexe. Clasificarea genealogică şi tipologică a limbilor. Ferdinand de Saussure. III. 1995. Eugen Munteanu Obiectivul cursului: Cunoaşterea corectă. Eugen Munteanu. Perspective. rom. 1997. John Lyons. Trad. 1995. Funcţiile limbii. structură. 1970. Polirom. Modelul semiologic al limbajului uman. 1998 Metode de predare: prelegerea. de Elena Ardeleanu şi Eugenia Bojoga. de Nicolae Saramandu. Problema schimbării lingvistice. de Alexandra Cornilescu şi Ioana Ştefănescu. de Irina Izverna Tarabac. examen scris final Limba de predare: română Denumirea cursului: Lingvistică generală Codul cursului: DF0814 (Română A+B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Problema schimbării în limbă. nuanţată şi adecvată a principelelor concepte şi distincţii ale lingvisticii teoretice moderne. Eugen Munteanu. Cluj. diacronie vs. Distincţiile lingvistice saussuriene: lingvistică internă vs. diacronie şi istorie. Mircea Ciubotaru Obiectivul cursului: Însuşirea de către studenţi a noţiunilor fundamentale ale lingvisticii teoretice şi formarea deprinderilor de analiză de text utilizînd terminologia adecvată. Dezvoltări lingvistice ulterioare: fonologia. dr. Bucureşti. VI. formarea capacităţii de a întrebuinţa corect terminologia de bază a lingvisticii moderne. 2005. Coşeriu. Introducere în lingvistică. raporturi sintagmatice şi asocieri paradigmatice. dr. Tip. Trad. Static şi dinamic în limbă. Metoda comparativ-istorică. *** Crestomaţie de lingvistică generală. Curs de lingvistică generală. Introducere în lingvistică. Funcţiile limbii. 1998 Metode de predare: prelegerea Modalităţi de evaluare: examen Limba de predare: română Denumirea cursului: Lingvistică generală Codul cursului: DF0814 Limbi străine. langue vs. Contribuţia lui E. Definiţie şi caracteristici. Conceptul de normă. Semnul lingvistic. lingvistică externă. Bucureşti. Conţinutul cursului: I.

Casa Editorială Demiurg. Limba română contemporană. Bucureşti. la seminar: exerciţii complexe de formare a cuvintelor şi de semantică lexicală. Ferdinand. lucrul în echipe. 1978. Forăscu. Angela. Curente şi tendinţe în lingvistica secolului nostru. Editura Humanitas. Bucureşti. Iaşi. Angela. 2005 Martinet. Teorie şi practică. Bucureşti Metode de predare: prelegeri interactive. Bucureşti. Liviu. Elemente de lingvistică generală. analiza de text Modalităţi de evaluare: Mixt (examinare scrisă şi orală – 50% + activităţi de seminar şi lucrare practică – 50%) Limba de predare: română Denumirea cursului: Limba română (I): Lexicologie Codul cursului: RO0815 (Română B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Constantin. analiza critică a unor mari teorii lingvistice. subdisciplinele lexicologiei. Gabriela Pană Dindelegan. Zugun. Curs de lingvistică generală. Zugun. Editura Ştiinţifică. lucrare semestrială Limba de predare: română Denumirea cursului: Competente de comunicare TIC Codul cursului: RO0816 (Română A+B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: BA Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Bibliografie recomandată: Bidu-Vrănceanu. Institutul de Lingvistică din Bucureşti. Formarea cuvintelor în limba română. 2005. prelegerea. I. cuvintele paronime şi paronimia). Dicţionar de ştiinţe ale limbii. dr. 1970 Metode de predare: Metode de tip inductiv şi deductiv. Bibliografie recomandată: Bidu-Vrănceanu. folosind 21 . cuvintele sinonime şi sinonimia. Coşeriu. semantica lexicală (cuvintele polisemantice şi polisemia. procedeele lexicale formative: formarea de cuvinte prin procedee principale. cuvintele antonime şi antonimia. 1998. Lexicologia limbii române. Editura Humanitas Educaţional. Ioan Milică Obiectivul cursului: Formarea deprinderilor de a valorifica şi de a aplica cele mai importante achiziţii teoretice şi metodologice ale lingvisticii generale din ultimul veac. Cluj. Editura Academiei Române. cuvintele omonime şi omonimia. Bucureşti. verificare pe parcursul seminarului. vorbire. normă.Titularul disciplinei: Lect. Prelegeri. componenţa lexicală etimologică a limbii române. 2005. Modalităţi de evaluare: examen oral (la finalul semestrului). Narcisa. Lexicul. clasificările unităţilor lexicale după timpul. arhitectură şi structură lingvistică. Frâncu. Mircea Crasmareanu Obiectivul cursului: La sfârşitul cursului studenţii vor avea cunoştinţe generale despre PC (incluzând elemente minimale de hardware). Elemente de lexicologie. limbă. Petru. locul şi mediul utilizării lor. Petru. 1995. Minuţ. 2004. Editura Sedcom Libris. Conţinutul cursului: Lămurirea conceptelor fundamentale (limbaj. Conţinutul cursului: Probleme generale (definiţia lexicologiei. 2005. dezbaterea. III. prezentarea unor principii şi metode de analiză lingvistică. 2001. traducere de Irina Izverna Tarabac. Editura Echinox. vor fi capabili să utilizeze eficient reţeaua Internet pentru documentare şi poşta electronică. 1970. André. respectiv prin procedee secundare. Editura Tehnopress. dr. Mihaela Mancaş. Formarea cuvintelor. Cristina Călăraşu. funcţie lingvistică. 2000. Iaşi. De Saussure. Editura Polirom. Editura Nemira. descrierea structural-tipologică şi genealogică a limbii române. Iaşi. clasificarea cuvintelor după gradul de cunoaştere a etimologiei. competenţă şi performanţă). II. Ana-Maria Minuţ Obiectivul cursului: Cunoaşterea nivelului lexical în ierarhia sistemului limbii române. Introducere în lingvistică. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu. Eugenio. 1970. Iaşi. Ana-Maria. relaţiile lexicologiei cu alte discipline lingvistice. Dr. vor şti să redacteze documente cu ajutorul procesorului de texte Microsoft Word. 1989. unităţile fundamentale ale lexicului). Groza.

1988. Studii de folclor. MSN. Poezia tradiţională română. Dimitrie Cantemir între umanismul renascentist şi gândirea epocii luminilor. Note de curs postate pe pagina personală a titularului de curs. Bogdan Creţu. Coordonate ale cântecului epic. De la Zalmoxis la Genghis-Han. Microsoft PowerPoint . Bibliografie recomandată: Documentaţia furnizată de pachetul Microsoft Office. Conţinutul cursului: Comunicare. Etnografia poporului român. Internet şi motoare de căutare: Google. de la antichitate până la 1800. 1996. etc. dezbaterea. Epopeea lui Ion Budai-Deleanu în raport cu tradiţia eroicomicului european. Ed. Yahoo Search. analiza de text Modalităţi de evaluare: activitate de seminar. Editoare simple de text (Notepad) şi reguli generale de tehnoredactare. vol. cea dintâi operă de ficţiune. problematizarea. Bibliografie recomandată: G. Eugen Simion. Naşterea ca rit de început. Cluj. Bucureşti. etnografie. 1987. 2008. Microsoft Word. Iaşi. Gestionarea fişierelor cu Total Commander. Folclorul românesc. Bucureşti. 1969. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Minerva. Cartea Românească.I. dr. 1995. ediţia a doua. etnologie. Editura Pentru Literatură. vol. Istoria literaturii române vechi. Ed. 1997 Metode de predare: prelegerea. Sistemul de operare Windows.II. vol. Valeriu P. Balada poporană şi doina.. Ed. cultură populară). etnologie şi antropologie culturală Conţinutul cursului: Privire de ansamblu asupra conceptelor (folclor. Folclorul obiceiurilor. Introducere în istoria literaturii române. problematizarea. Elocinţa sacră. dr. Poşta electronică. Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent. informaţie. analiza de text 22 . Nicolae Cartojan.II. Bucureşti. etnografie. 1980. exemplu: Windows XP. Piteşti. abordări interactive Modalităţi de evaluare: prezentarea celor trei proiecte Limba de predare: romana Denumirea cursului: Etnologie şi folclor Codul cursului: RO0821 (Română A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. din perspectivă interdisciplinară: folclor. Poezia obiceiurilor de nuntă. Dumitru Caracostea. Primele texte narative în limba română.I-II. 1980 Metode de predare: prelegerea.I. Hardware şi sisteme de memorare externă (CD. dezbaterea. Ceremonialul nupţial. Ion H. Stancu Obiectivul cursului: dobândirea cunoştinţelor de specialitate despre literatura medievală şi despre literatura anilor 1830-1870 şi dezvoltarea competenţei de interpretare a operelor literare. Elvira Sorohan. Poezia. dr. Ed. Memory stick). Paralela 45. 1981. Dramaturgia. Poate fi utilizat orice manual de Windows şi (sau) Birotică Metode de predare: prelegeri. Bibliografie recomandată: Ovidiu Bîrlea. Bucureşti. examen scris Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură română (I): Literatură veche şi premodernă Codul cursului: RO0822 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. vol. Minerva. Bucureşti. Ed. Ed. Dimineaţa poeţilor. Poezia ceremonialului funebru. Dacia. Mircea Eliade. 1982. Lect. Petru Caraman. reguli generale de comunicare prin e-mail. între codurile folclorice şi cele culte. calculator. Conţinutul cursului: Începuturile poeziei. Provocările canonului narativ: de la nuvelă la metaroman.corect şi eficient diverse facilităţi pe care acesta le oferă. 1983. Călinescu. tehnologii informaţionale. Istoria critică a literaturii române. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. vol. Literatura paşoptistă şi romantismul european. Ciubotaru Obiectivul cursului: aprofundarea cunoştinţelor privitoare la factorii ce definesc specificul culturii tradiţionale româneşti în context european. Nicolae Manolescu. Fundaţiei Cultural Române. vol. Valer Butură. Minerva. Ed. Obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou. Folclorul obiceiurilor familiale. Bucureşti. Riturile funebre sau Marea Trecere.III. Bucureşti. şi vor putea elabora prezentări electronice cu Microsoft PowerPoint. 1978.

Iaşi. Sorin Guia Obiectivul cursului: Însuşirea noţiunilor teoretice de bază ale foneticii şi dialectologiei. Bucureşti.I. Bucureşti. vol. Ceremonialul nupţial. Limba română. cultură populară). 1983. Ed. Folclorul românesc. 1969. 1978. Bibliografie recomandată: Puşcariu. discuţii în seminar pe baza tematicii Modalităţi de evaluare: mixtă (examen + lucrări practice) Limba de predare: română Denumirea cursului: Etnologie şi folclor Codul cursului: RO0824 (Română B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. 1994. Rusu. Folclorul obiceiurilor. 1999. 1984 Metode de predare: prelegere.. Dialectologie română. descrierea varietăţilor dialectului dacoromân şi descrierea varietăţilor dialectelor sud-dunărene. Conţinutul cursului: Privire de ansamblu asupra conceptelor (folclor. Balada poporană şi doina. din perspectivă interdisciplinară: folclor. A. Minerva.II. a IV-a. descrierea varietăţilor dialectului dacoromân. Ionescu-Ruxăndoiu. dr. L. Conţinutul cursului: Prezentarea disciplinei. Ciubotaru Obiectivul cursului: Aprofundarea cunoştinţelor privitoare la factorii ce definesc specificul culturii tradiţionale româneşti în context european.II. Rosetti. Etnografia poporului român. etnografie. Studii de folclor. dezbaterea. Bucureşti. Valer Butură. Introducere în fonetica generală şi românească.. Caragiu-Marioţeanu. analiza fonetico-fonologică. Bibliografie recomandată: Ovidiu Bîrlea. Minerva. transcrierea fonetică şi modificările fonetice în limba română. Obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou. etnografie. Riturile funebre sau Marea Trecere. dr. modificările fonetice în limba română. Petru Caraman.. Bucureşti. Bucureşti. 1981. Poezia obiceiurilor de nuntă. Folclorul obiceiurilor familiale. atlase lingvistice. examen scris Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură română (I): Literatură veche şi premodernă Codul cursului: RO0825 (Română B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I 23 . etnologie şi antropologie culturală. Valeriu (coord. Ed. analiza de text Modalităţi de evaluare: activitate de seminar. Todoran. Şt.. vol. vol. Cluj. lucrări rezulatate din cercetarea dialectologică: glosare.I. vol. descrierea varietăţilor dialectelor sud-dunărene. Coordonate ale cântecului epic.. Ion H.Modalităţi de evaluare: activitate de seminar. concepte teoretice şi metode de cercetare. analiza sunetelor limbii române contemporane literare din punct de vedere funcţional. De la Zalmoxis la Genghis-Han. sistemul fonologic al limbii române contemporane literare. Bucureşti.. Turculeţ.I-II. 1980 Metode de predare: prelegerea. 1977. vol. 1988. Dumitru Caracostea. 1967. Craiova. vol. Dacia. etnologie. examen scris şi oral Limba de predare: română Denumirea cursului: Limba română (II): Fonetică şi dialectologie Codul cursului: RO0823 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect.III. Introducere în fonetică. ed. 1995. S. Mircea Eliade. Poezia tradiţională română. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Naşterea ca rit de început. M. Tratat de dialectologie românească.). vol.. problematizarea. 1987. descrierea sistemului fonetic şi fonologic al limbii române actuale. monografii. Poezia ceremonialului funebru. II: Rostirea. R. Editura Pentru Literatură. Giosu. Al.

Elocinţa sacră.. dr. Bibliografie recomandată: Puşcariu. Istoria literaturii române vechi. Fundaţiei Cultural Române. analiza fonetico-fonologică. Dramaturgia. Turculeţ. Primele texte narative în limba română. Craiova. Şt. 1997 Metode de predare: prelegerea. între codurile folclorice şi cele culte. Ed. Stancu Obiectivul cursului: dobândirea cunoştinţelor de specialitate despre literatura medievală şi despre literatura anilor 1830-1870 şi dezvoltarea competenţei de interpretare a operelor literare. 1994. II: Rostirea. Poezia. problematizarea. 1984 Metode de predare: prelegere. Ionescu-Ruxăndoiu.. Ed. Cartea Românească. Bucureşti. Valeriu P. transcrierea fonetică şi modificările fonetice în limba română. Introducere în fonetică. Paralela 45. Caragiu-Marioţeanu. modificările fonetice în limba română. Valeriu (coord. 1980. Giosu. Bucureşti.. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent. Tratat de dialectologie românească. cea dintâi operă de ficţiune. de la antichitate până la 1800. lucrări rezulatate din cercetarea dialectologică: glosare. Istoria critică a literaturii române. 1967. 2008. 1977. dr. concepte teoretice şi metode de cercetare. Epopeea lui Ion Budai-Deleanu în raport cu tradiţia eroicomicului european. Nicolae Cartojan. Introducere în fonetica generală şi românească. Iaşi. a IV-a. A. Provocările canonului narativ: de la nuvelă la metaroman. Ed. Eugen Simion. dr. Bucureşti. Dimineaţa poeţilor. L. Nicolae Manolescu. Minerva.). ediţia a doua. R. analiza sunetelor limbii române contemporane literare din punct de vedere funcţional. Antonio Patraş 24 .. analiza de text Modalităţi de evaluare: activitate de seminar. Conţinutul cursului: Prezentarea disciplinei. examen scris şi oral Limba de predare: română Denumirea cursului: Limba română (II): Fonetică şi dialectologie Codul cursului: RO0826 (Română B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. vol. Ed. monografii. atlase lingvistice. dezbaterea. descrierea varietăţilor dialectelor sud-dunărene. Bucureşti. Introducere în istoria literaturii române. Todoran. Rusu. descrierea varietăţilor dialectului dacoromân şi descrierea varietăţilor dialectelor sud-dunărene. Limba română.. Iaşi. Bucureşti.. Bogdan Creţu. sistemul fonologic al limbii române contemporane literare.. descrierea varietăţilor dialectului dacoromân. descrierea sistemului fonetic şi fonologic al limbii române actuale. Bibliografie recomandată: G. Al. Dimitrie Cantemir între umanismul renascentist şi gândirea epocii luminilor. S. Sorin Guia Obiectivul cursului: Însuşirea noţiunilor teoretice de bază ale foneticii şi dialectologiei. 1999. Piteşti. Bucureşti.Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Dialectologie română. discuţii în seminar pe baza tematicii Modalităţi de evaluare: mixtă (examen + lucrări practice) Limba de predare: română ANUL II Denumirea cursului: Literatură română (II): Marii clasici (I) Codul cursului: RO0931 (Română A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. M. Ed. Lect. dr. 1982. ed. Călinescu. Literatura paşoptistă şi romantismul european. Conţinutul cursului: Începuturile poeziei. Elvira Sorohan. Rosetti. 1996.

D. problematizarea.Obiectivul cursului: deprinderea unor noţiuni de estetică. analiza de text Modalităţi de evaluare: examen scris şi oral Limba de predare: română Denumirea cursului: Limba română (III): Morfologie Codul cursului: RO0932 (Română A) Tipul cursului. Bucureşti. Minerva. Editura Junimea. Structura gramaticală a limbii române. 1983. Hoarţă Cărăuşu. Editura Academiei. Sintaxa. M. Ed. Iaşi.. Enunţul. 1982. 2007. dr. Iaşi. Tudor Vianu. vol 1. Irimia. Ştim noi cine a fost Eminescu?. Editura Cermi. 1978. obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Luminiţa Cărăuşu Obiectivul cursului: Cunoaşterea de către studenţi a unităţilor sintactice. 1989. Editura Junimea. Eminescu. raportul sintactic explicativ. Bucureşti. Probleme de sintaxă a limbii române. 2005 25 Semestrul: III Semestrul: III . interjecţia. 2007. Gramatica limbii române. Ion Creangă (Viaţa şi opera). Funcţiile sintactice. Neamţu. raportul sintactic de coordonare. Luminiţa Cărăuşu Obiectivul cursului: Cunoaşterea de către studenţi a trăsăturilor pertinente ale claselor lexico-gramaticale. capacitatea studenţilor de a analiza morfo-sintactic diverse cuvinte şi de a face analiza structurii morfematice a acestora. Editura Cermi. cuvânt şi morfem. Creangă. G. clase lexicogramaticale « părţi de vorbire ». 1978 Metode de predare: prelegerea. Categorii morfologice (Nivelul morfematic. G. Ilina Gregori. 1982. Elemente de analiză gramaticală. Bibliografie recomandată: Z. mijloace de exprimare a sensurilor gramaticale). Bucureşti. Junimea şi junimismul. Istoria literaturii române moderne. Luminiţa. I. prepoziţia. Raporturile sintactice (Raportul sintactic de inerenţă. D. G. Iaşi. Descrierea cursului: Sintaxa. obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. raportul sintactic de incidenţă). 2008. Bucureşti. Descrierea cursului: 1.a. Editura Academiei. Editura Cermi. Probleme de morfologie a limbii române. Iaşi. Bucureşti. istorie şi critică literară. Vladimir Streinu. cunoaşterea categoriilor gramaticale specifice fiecărei părţi de vorbire în parte.. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. 3. Conţinutul cursului: descrierea contextului ideologic care determină apariţia unor doctrine literar-estetice şi a unor reviste cu profil specific. 2005 Metode de predare: analiză morfo-sintactică. raportul sintactic mixt. Luminiţa. Sinonimia şi omonimia morfologică. adverbul. G. precum şi a funcţiilor sintactice generate de acestea. Definirea sintaxei (Unităţile sintactice). raportul sintactic de subordonare. Bibliografie recomandată: Hoarţă Lăzărescu. Ed. Sinonimia şi omonimia gramaticală în limba română. pronumele. Ed. 1999. Bibliografie recomandată Irimia. Minerva. Hoarţă Lăzărescu. categorii gramaticale.. adjectivul. Şerban Cioculescu. verbul. Ornea. Dinamica morfosintaxei şi pragmaticii limbii române actuale. 2001. numeralul. Bucureşti. Structura gramaticală a limbii române. Călinescu. Editura Cermi. Luminiţa. a raporturilor sintactice dintre acestea. Sinonimia şi omonimia sintactică. Cuvântul. Iaşi. de la „Convorbiri literare” şi „Contemporanul” la „Tribuna” ş. 1978.. Verbul. 2. dr. vol al II-lea. Clasele lexico-gramaticale (substantivul. Bucureşti. Editura Cermi. Dinamica morfosintaxei şi pragmaticii limbii române actuale. dezbaterea. capacitatea studenţilor de a analiza sintacticomorfologic diverse cuvinte. Călinescu. Luminiţa. discuţii în seminar pe baza tematicii Modalităţi de evaluare: examen Limba de predare: română Denumirea cursului: Limba română (IV): Sintaxă Codul cursului: RO0933 (Română A) Tipul cursului. în vederea înţelegerii adecvate a operelor studiate. Ed. conjuncţia). Maiorescu. Hoarţă Cărăuşu. Gramatica limbii române. Eminescu. Iaşi. Iaşi. analiza operelor reprezentative ale scriitorilor noştri clasici: T. Eminescu. Luminiţa. Art. Hoarţă Cărăuşu. 1999. Bucureşti. Ed.

analiza operelor reprezentative ale scriitorilor noştri clasici: T. S. vor cunoaşte şi înţelege conceptele fundamentale ale sintaxei limbii române. Antonio Patraş Obiectivul cursului: deprinderea unor noţiuni de estetică. elemente de conversiune sintactică. Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură română (II): Marii clasici (I) Codul cursului: RO0934 (Română B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. G. o lucrare de control va avea o pondere de 30%. Ed.Metode de predare: prelegere. Botoşani. dr. Studentul va elabora o lucrare individuală care va fi evaluată pe parcurs. M. Bucureşti. Sintaxa limbii române. Bucureşti. Diaconescu. Ştim noi cine a fost Eminescu?. Ion Creangă (Viaţa şi opera). Minerva. Art. Ed. Bucureşti. Ed. Istoria literaturii române moderne. Probleme de sintaxă a limbii române actuale. Ed. G. I. Ilina Gregori. problematizarea. de la „Convorbiri literare” şi „Contemporanul” la „Tribuna” ş. Descrierea cursului: Cursul prezintă critic şi evolutiv noţiuni generale privind nivelul sintactic al limbii române. dezbaterea. Eminescu. Sintaxa limbii române. studenţii vor cunoaşte teorii fundamentale lingvistice româneşti privind categoriile sintactice ale unei limbi. prezentări Power Point. în vederea înţelegerii adecvate a operelor studiate. istorie şi critică literară. dr. 1973. Conţinutul cursului: descrierea contextului ideologic care determină apariţia unor doctrine literar-estetice şi a unor reviste cu profil specific. Bucureşti. discuţii în seminar pe baza tematicii propuse. Minerva. Creangă. Mihaela Secrieru Obiectivul cursului: După frecventarea cursului. Diaconescu. Eminescu. I. analiză sintactico-morfologică a cuvintelor Modalităţi de evaluare: examen Limba de predare: română Denumirea cursului: Limba română (IV): Sintaxă Codul cursului: RO0933 (Română A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Bucureşti. Bibliografie recomandată: I. Şerban Cioculescu. Junimea şi junimismul. Teorie şi metodă în sintaxă. Ed. Examenul va consta în prezentarea în scris de către student a două chestiuni de sintaxa limbii române. precum şi mărcile formale ale raporturilor sintactice.a. Stati. Călinescu. Bibliografie recomandată: Z. 1967 Metode de predare: expunerea teoretică. Mihaela Secrieru. Bucureşti. 2008. folii retroproiector. 1998. 1978. Vladimir Streinu. De asemenea. vor opera cu legi şi principii discriminatorii ale sintaxei în analiza ştiinţifică. Bucureşti. Editura Geea. 1978 Metode de predare: prelegerea. analiza de text Modalităţi de evaluare: examen scris şi oral Limba de predare: română Denumirea cursului: Limba română (III): Morfologie Codul cursului: RO0935 (Română B) 26 Semestrul: III . Călinescu. conceptul de raport sintactic şi taxinomiile raporturilor sintactice după varii criterii. dezbaterea Modalităţi de evaluare: verificare pe parcurs 60% şi examen 40%) Condiţii: studenţii trebuie să participe activ şi regulat la cursuri. ca intervenţie în seminar şi care va avea o pondere de 30% din nota finală. Bucureşti. Editura enciclopedică. planurile sintactice şi categoriile sintactice care îl structurează. Nivelul sintactic al limbii române. problematizarea. 1982. Eminescu. Bucureşti. 1989. Ornea. 1995. Valeria Guţu Romalo. 1978. Verificarea pe parcurs. Maiorescu. Unităţile sintactice fundamentale şi conceptul de unitate sintactică.. Tudor Vianu.

Bucureşti. Bucureşti. Cuvântul. o lucrare de control va avea o pondere de 30%. Iaşi. 1982. Examenul va consta în prezentarea în scris de către student a două chestiuni de sintaxa limbii române. Structura gramaticală a limbii române. Verificarea pe parcurs. vor opera cu legi şi principii discriminatorii ale sintaxei în analiza ştiinţifică. conjuncţia). interjecţia. 3. verbul. Sintaxa limbii române. Probleme de morfologie a limbii române. clase lexicogramaticale « părţi de vorbire ». Bucureşti.. Iaşi. planurile sintactice şi categoriile sintactice care îl structurează. adjectivul. Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură română (III): Marii clasici (II) Codul cursului: RO0941 (Română A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. D. Editura Junimea. Diaconescu. conceptul de raport sintactic şi taxinomiile raporturilor sintactice după varii criterii. Descrierea cursului: Cursul prezintă critic şi evolutiv noţiuni generale privind nivelul sintactic al limbii române. Irimia. vor cunoaşte şi înţelege conceptele fundamentale ale sintaxei limbii române. Nivelul sintactic al limbii române. Editura Cermi. precum şi mărcile formale ale raporturilor sintactice. Hoarţă Cărăuşu. elemente de conversiune sintactică. pronumele. 2. Sintaxa. Dinamica morfosintaxei şi pragmaticii limbii române actuale. problematizarea. Diaconescu. cuvânt şi morfem. mijloace de exprimare a sensurilor gramaticale). Verbul. Editura Junimea. adverbul. Botoşani. numeralul. studenţii vor cunoaşte teorii fundamentale lingvistice româneşti privind categoriile sintactice ale unei limbi.Tipul cursului. Structura gramaticală a limbii române. Modalităţi de evaluare: verificare pe parcurs 60% şi examen 40%). 1989. 2007. Luminiţa. Descrierea cursului: 1. dr. obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. cunoaşterea categoriilor gramaticale specifice fiecărei părţi de vorbire în parte. Iaşi. Editura Cermi. Bucureşti. Bibliografie recomandată: Irimia. Antonio Patraş 27 Semestrul III Semestrul III . Gramatica limbii române. Editura Geea. categorii gramaticale. Mihaela Secrieru. 2005 Metode de predare: analiză morfo-sintactică. folii retroproiector. discuţii în seminar pe baza tematicii Modalităţi de evaluare: examen Limba de predare: română Denumirea cursului: Limba română (IV): Sintaxă Codul cursului: RO0936 (Română B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. dr. D. Valeria Guţu Romalo. Sintaxa limbii române. I. Hoarţă Cărăuşu. Sinonimia şi omonimia morfologică. Probleme de sintaxă a limbii române actuale. Stati. prepoziţia.. capacitatea studenţilor de a analiza morfo-sintactic diverse cuvinte şi de a face analiza structurii morfematice a acestora. Editura Academiei. 1973. Unităţile sintactice fundamentale şi conceptul de unitate sintactică. Editura enciclopedică. De asemenea. Clasele lexico-gramaticale (substantivul. Studentul va elabora o lucrare individuală care va fi evaluată pe parcurs. prezentări Power Point. Categorii morfologice (Nivelul morfematic. Luminiţa Cărăuşu Obiectivul cursului: Cunoaşterea de către studenţi a trăsăturilor pertinente ale claselor lexicogramaticale. dezbaterea. 1983. vol 1. 2001. S. 1995. 1967 Metode de predare: expunerea teoretică. Bucureşti. dr. Conditii: studenţii trebuie să participe activ şi regulat la cursuri. Bibliografie recomandată: I. 1998. Luminiţa. ca intervenţie în seminar şi care va avea o pondere de 30% din nota finală. Teorie şi metodă în sintaxă. Mihaela Secrieru Obiectivul cursului: După frecventarea cursului. Iaşi.

E. trasături. 2002. teoretice şi didactico-aplicative privind problematica evoluţiei limbilor. Macedonski. Lucian Blaga – universul liric. 1993. Tudor Arghezi. lirsmul pur.Caragiale. să pună în context tendinţele poeziei în literatura română a secolului XX şi direcţiile modernizării formei poetice. Estetica urîtului. 1981 Metode de predare: prelegere. Naturi lirice. istorie şi critică literară. Metafora şi revelaţia poetică. Expresionismul. b) Metode de cercetare în lingvistica diacronică. caracteristici. să distingă. caracteristici definitorii. dr. Bucureşti. Florin Manolescu. Editura Cartea Românească. analiza de text Modalităţi de evaluare: examen scris şi oral Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatura română (IV): Poezia interbelică Codul cursului: RO0942 (Română A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. precursori. dr. Lăcrămioara Petrescu Obiectivul cursului: Studenţii vor şti să identifice. Opera lui Tudor Arghezi. Conţinutul cursului: descrierea contextului ideologic care determină apariţia unor doctrine literar-estetice şi a unor reviste cu profil specific. izvoare). Editura Cartea Românească. Slavici.Coşbuc.L. 1987. 2004. dezbatere Modalităţi de evaluare: evaluare parţială şi examen scris (la final de semestru) Limba de predare: română Denumirea cursului: Limba română (V): Istoria limbii române Codul cursului: RO0943 (Română A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Lucian Blaga. D. în vederea înţelegerii adecvate a operelor studiate.L. modalităţi specifice discursului literar bacovian. reprezentanţi de seamă. E. Universitas XXI. factorii romanizatori. dominante ale discursului tematic. Ion Barbu. Nicolae Manolescu. Ioana Em. Teme recurente. Vor cunoaşte artele poetice şi direcţiile lirice reprezentate de marii creatori ai perioadei interbelice. I. Ion Barbu şi poetica postmodernismului. analiza operelor reprezentative ale scriitorilor noştri clasici: I. Caragiale şi începuturile teatrului european modern. Editura Cartea Românească.P. necesitatea studierii acesteia. Zamfirescu. metoda comparativ-istorică. Petrescu.. Opera lui Alexandru Macedonski. domenii conexe. între esteticile diferitelor curente poetice. 28 . 1969 Metode de predare: prelegerea. Slavici. pe bază de trăsături pertinente. e) Universalitatea diacroniei. principalele Şcoli. problematizarea. concept. subdomenii. în special a celei române. Alexandru Gafton Obiectivul cursului: Edificarea unor fundamente solide. teoria bazei de articulaţie. Procesul de romanizare. d) Ştiinţa etimologiei şi elemente de traductologie aplicate la textul religios. Duiliu Zamfirescu. Despre poezie.Obiectivul cursului: deprinderea unor noţiuni de estetică. Conţinutul cursului: G. Editura Cartea Românească. Al. conceptul ‘tendinţă’. Humanitas. G. Perioada de formare a limbii române şi a poporului român. 1967. Bibliografie recomandată: Nicolae Balotă. Editura Eminescu. 2003. istoric. Lăcrămioara Petrescu. Bucureşti. Motive hermetice.. Conţinutul cursului: a) Ştiinţa istoriei limbii. Magdalena Popescu. Caragiale şi Caragiale.a. Bucureşti. Adrian Marino. Ion Pop. Jocuri cu mai multe strategii. Dezvoltarea unui mod de a gîndi şi a unei mentalităţi care să poată evalua dinamica prezentului şi să participe activ la viitor avînd în centru conceptul ‘devenire’. L. Bacovia. Mihai Gafiţa. “Deconstrucţia” poeziei. de la „Convorbiri literare” şi „Contemporanul” la „Tribuna” ş. Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”. Concepţia despre poezie. Bucureşti.P. Bucureşti.. 1979. dezbaterea. Bibliografie recomandată: Ion Constantinescu. 1980. Mitologie lirică. c) Latina populară (concept. Iaşi.

Istoria limbii române. Al. problematizarea. Editura Cartea Românească. dominante ale discursului tematic. Geneza limbii române şi etnogeneza poporului român. II..L. problematizarea. analiza de text Modalităţi de evaluare: examen scris şi oral Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatura română (IV): Poezia interbelică Codul cursului:RO0945 (Română B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. examen scris) Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură română (III): Marii clasici (II) Codul cursului: RO0944 (Română B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Lăcrămioara Petrescu. Macedonski. 2004. dezbateri pe teme date şi alese de către studenţi. 1981 Metode de predare: prelegere. I. E. Editura Cartea Românească. Caragiale şi începuturile teatrului european modern. 1999. Vor cunoaşte artele poetice şi direcţiile lirice reprezentate de marii creatori ai perioadei interbelice. dr. Nicolae Manolescu. Editura Cartea Românească. Editura Eminescu. lirsmul pur. 1925. Conţinutul cursului: descrierea contextului ideologic care determină apariţia unor doctrine literar-estetice şi a unor reviste cu profil specific. Opera lui Alexandru Macedonski. Ivănescu G. 1980. Ion Barbu. Bacovia. I. de la „Convorbiri literare” şi „Contemporanul” la „Tribuna” ş. pe bază de trăsături pertinente. vol. Estetica urîtului. vol. Concepţia despre poezie. Caragiale şi Caragiale. Florin Manolescu.Coşbuc. Magdalena Popescu. Lăcrămioara Petrescu Obiectivul cursului: Studenţii vor şti să identifice. Motive hermetice. 1987. Bucureşti. Originea Romînilor.a. 1967. Istoria limbii române. Slavici. Expresionismul. 1927 Metode de predare: prelegerea interactivă. Iaşi. G. Bibliografie recomandată: Ion Constantinescu. L. istorie şi critică literară. Antonio Patraş Obiectivul cursului: deprinderea unor noţiuni de estetică. Bibliografie recomandată: Nicolae Balotă. Bucureşti. Bucureşti. 1980. Bucureşti. Lucian Blaga – universul liric. Naturi lirice. Despre poezie. Adrian Marino. “Deconstrucţia” poeziei. Humanitas. 1993. referatul semestrial. Gafton Al... Ion Pop. dezbatere Modalităţi de evaluare: evaluare parţială şi examen scris (la final de semestru) Limba de predare: română Denumirea cursului: Limba română (V): Istoria limbii române 29 . II.. Editura Cartea Românească. 2003. Jocuri cu mai multe strategii. Conţinutul cursului: G. Elemente de istorie a limbii române. Duiliu Zamfirescu. Tudor Arghezi. D. Bucureşti. Ion Barbu şi poetica postmodernismului. Universitas XXI.L. Lucian Blaga. Iaşi. 2001. Mihai Gafiţa. Petrescu.. Opera lui Tudor Arghezi. 1979. Iaşi. 1961. în vederea înţelegerii adecvate a operelor studiate.. Bucureşti. modalităţi specifice discursului literar bacovian.Caragiale. Teme recurente. între esteticile diferitelor curente poetice. discuţii pe baza referatelor întocmite de către studenţi Modalităţi de evaluare: mixtă (activitatea de la curs şi seminar. Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”. Iaşi. 1969 Metode de predare: prelegerea. Frâncu C. Ioana Em. analiza operelor reprezentative ale scriitorilor noştri clasici: I. 2002. dr. Zamfirescu. Mitologie lirică. Metafora şi revelaţia poetică.P. I.P. dezbaterea. să distingă. E. Iaşi. să pună în context tendinţele poeziei în literatura română a secolului XX şi direcţiile modernizării formei poetice.Bibliografie recomandată: Densusianu O. Philippide A. vol.. Slavici. lucrul pe texte.

Codul cursului: RO0946 (Română B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. dr. Alexandru Gafton Obiectivul cursului: Edificarea unor fundamente solide, teoretice şi didactico-aplicative privind problematica evoluţiei limbilor, în special a celei române. Dezvoltarea unui mod de a gîndi şi a unei mentalităţi care să poată evalua dinamica prezentului şi să participe activ la viitor avînd în centru conceptul ‘devenire’. Conţinutul cursului: a) Ştiinţa istoriei limbii; necesitatea studierii acesteia; domenii conexe; subdomenii; istoric; precursori; principalele Şcoli; reprezentanţi de seamă. b) Metode de cercetare în lingvistica diacronică, metoda comparativ-istorică; teoria bazei de articulaţie, conceptul ‘tendinţă’. c) Latina populară (concept, trasături, izvoare), Procesul de romanizare; caracteristici; factorii romanizatori; Perioada de formare a limbii române şi a poporului român; concept; caracteristici definitorii. d) Ştiinţa etimologiei şi elemente de traductologie aplicate la textul religios. e) Universalitatea diacroniei. Bibliografie recomandată: Densusianu O., Istoria limbii române, vol. I, II, Bucureşti, 1961; Frâncu C., Geneza limbii române şi etnogeneza poporului român, Iaşi, 1999; Gafton Al. Elemente de istorie a limbii române, Iaşi, 2001; Ivănescu G., Istoria limbii române, Iaşi, 1980; Philippide A., Originea Romînilor, vol. I, Iaşi, 1925, vol. II, 1927 Metode de predare: prelegerea interactivă, lucrul pe texte, problematizarea, dezbateri pe teme date şi alese de către studenţi, discuţii pe baza referatelor întocmite de către studenţi Modalităţi de evaluare: mixtă (activitatea de la curs şi seminar, referatul semestrial, examen scris) Limba de predare: română Denumirea cursului: Didactica limbii şi literaturii române Codul cursului: Tipul cursului: F (din modulul psihopedagogic) Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu II Semestrul IV Numarul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. dr. Mihaela Secrieru Obiectivul cursului: la sfârşitul frecventării cursului, studenţii vor şti care este obiectul de cercetare al disciplinei şi principalul metalimbaj implicat, să citească, să înţeleagă şi să utilizeze curriculum-ul disciplinei limba romană, să proiecteze diferite documente şcolare, să utilizeze diferite strategii şi metode de-învăţare şi de evaluare specifice predării disciplinei în învăţământul preuniversitar. Conţinutul cursului: Cursul prezintă conceptul de “curriculum”, reforma curriculară, problematica proiectării, specificul lecţiei de limba şi literatura română, formarea noţiunilor de limba şi literatura română, metode de predare-învăţare şi evaluare specifice disciplinei, managementul clasei şi al lucrului în echipă, problematica standardelor profesionale şi a competenţelor profesorului de limba romană. Bibliografie recomandată: Goia, Vistian; Dragotoiu, Ioan, Metodica predării limbii şi literaturii române, EDP, Bucureşti, 1995; Pamfil, Alina, Limba şi literatura româna în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, 2003; Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Editura Polirom, Iaşi, 1999; Secrieru, Mihaela, Didactica limbii române, Editura Sedcom libris, Iaşi, 2006; Secrieru Mihaela, Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii române, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2007 Metode de predare: expunerea teoretică, prezentări Power Point, folii retroproiector, problematizarea, dezbaterea, jocul de rol. Modalităţi de evaluare: mixtă: evaluare pe parcurs 60% + colocviu 40%. Condiţii: studenţii trebuie să participe activ şi regulat la cursuri şi seminarii; Evaluarea pe parcurs – Studentul va elabora o lucrare individuală care va fi evaluată pe parcurs şi care va avea o pondere de 30% din nota finală. Participarea la un proiect colectiv va fi cotat cu 30% din nota finală. Colocviul – se va desfăşura pe bază de întrebări din conţinutul cursului. Limba de predare: română

30

ANUL III
Denumirea cursului: Literatura română (V): Proza interbelică Codul cursului: RO1051 (Română A), RO1054 (Română B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. dr. Lăcrămioara Petrescu Obiectivul cursului: Studenţii vor şti să identifice, să pună în context tendinţele prozei în literatura română a secolului XX şi direcţiile modernizării romanului; să distingă, pe bază de trăsături pertinente, între esteticile diferitelor romane. Vor cunoaşte programele şi direcţiile prozei reprezentate de marii creatori ai perioadei interbelice. Conţinutul cursului: Romanul tradiţional şi romanul modern în prima jumătate a secolului al XX-lea. Mihail Sadoveanu. Liviu Rebreanu. Poetica romanului modern, la Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Anton Holban. Relativizarea, perspectivismul, “polifonia” romanescă. Procedee ale “psihopovestirii” în literatura subiectivităţii. “Autorul imaginar”, tipologia operei imaginare la Camil Petrescu şi Anton Holban. Bibliografie recomandată: Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, vol. I-III, Minerva, Bucureşti, 1980-1981; Lăcrămioara Petrescu, Poetica personajului în romanul lui Camil Petrescu, Editura Junimea, Iaşi, 2000; Lăcrămioara Petrescu, Scena romanului, Editura Junimea, Iaşi, 2005; Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Editura Paralela 45, 1998; Al. Protopopescu, Romanul psihologic românesc, Editura Eminescu, Bucureşti, 1988. Metode de predare: Prelegere, dezbatere. Modalităţi de evaluare: Evaluare parţială şi examen scris (la final de semestru) Limba de predare: română Denumirea cursului: Limba română (VI): Istoria limbii române literare Codul cursului: RO1052 (Română A), RO1055 (Română B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. dr. Eugen Munteanu Obiectivul cursului: Se urmăreşte familiarizarea studentului cu problematica vechii române literare şi formarea capacităţii de a înţelege şi comenta un vechi text literar românesc în specificitatea sa filologică şi lingvistică. Conţinutul cursului: Vor fi prezentate succint principiile şi criteriile necesare înţelegerii românei literare în ansamblul său: raportul limbii literare cu limba naţională; baza dialectală, raportul dintre diversitatea dialectală şi unitatea normativă; varietăţi istorice: româna literară veche şi româna literară modernă; periodizarea românei literare; specificul procesului de normare; raporturile cu limbile de contact; româna literară ca obiect de studiu, constituirea disciplinei, scurt istoric; metode de cercetare şi instrumentar specific. Se va insista apoi asupra condiţiilor şi determinărilor cultural-istorice şi confesionale ale apariţiei scrisului literar în limba română. Puncte importante: problematica slavonismului literar; particularităţi ale grafiei chirilice româneşti; teoria Ivănescu-Gheţie despre existenţa dialectelor literare în epoca veche; caracterul şi conţinutul celor mai vechi texte româneşti; datare, localizare, context cultural-istoric. Bibliografie recomandată: Ion Gheţie, Baza dialectală a românei literare, Bucureşti, 1975; Ion Gheţie, Alexandru Mareş, Originile scrisului în limba română, Bucureşti, 1985 ; Gh. Ivănescu, Problemele capitale ale vechii române literare, Iaşi, 1948 ; P. P. Panaitescu, Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, Bucureşti, 1965 ; Ştefan Munteanu, V.D. Ţâra, Istoria limbii române literare. Privire generală, ed. a II-a, Bucureşti, 1983. Metode de predare: prelegerea, exerciţiul, dezbaterea Modalităţi de evaluare: evaluarea activităţii seminariale, examen scris final Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură română (V): Literatură postbelică (I) Codul cursului: RO1053 (Română A), RO1056 (Română B)
31

Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof.dr. Constantin Pricop Obiectivul cursului: dobândirea cunoştinţelor de specialitate despre literatura postbelică şi dezvoltarea competenţei de analiză şi interpretare a operelor literare. Conţinutul cursului: Periodizarea literaturii postbelice. Contextul socio-politic. Cenzura şi cultura. Revistele literare. Poezia (Marii poeţi interbelici în perioada postbelică: L. Blaga; G. Bacovia; T. Arghezi. Generaţia Albatros: Geo Dumitrescu; D. Stelaru. Cercul literar de la Sibiu: Radu Stanca; Şt. Aug. Doinaş. Orientarea Tonegaru. Orientarea spirituală în poezie: V. Voiculescu. Al doilea val suprarealist: Gellu Naum, G. Luca. V. Teodorescu. Literatura propagandistică: N. Labiş. Generaţia ’60: N. Stănescu, M. Sorescu; Ioan Alexandru. Mişcarea onirică: L. Dimov, V. Mazilescu, D. Turcea. Promoţia ’70: gruparea „Echinox”. Generaţia ’80.). Bibliografie recomandată: N. Manolescu, Literatura română postbelică (vol.I); Marin Mincu, O panoramă critică a poeziei româneşti din secolul al XX-lea; M. Niţescu, Sub zodia proletcultismului; Eugen Negrici, Introducere în poezia română contemporană; C. Pricop, Literatura română postbelică Metode de predare: prelegerea, dezbaterea, problematizarea, analiza de text Modalităţi de evaluare: activitate de seminar; examen scris şi oral Limba de predare: româna Denumirea cursului: Literatură română (VI): Literatură postbelică (II) Codul cursului: RO1061 (Română A), RO1064 (Română B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof.dr. Constantin Pricop Obiectivul cursului: dobândirea cunoştinţelor de specialitate despre literatura postbelică şi dezvoltarea competenţei de analiză şi interpretare a operelor literare. Conţinutul cursului: Proza postbelică. Marii prozatori interbelici în perioada postbelică: M. Sadoveanu; C. Petrescu; G. Călinescu. Formule neo-realiste: M. Preda, E. Barbu, N. Breban, D. R. Popescu, A. Buzura. Fantasticul şi realismul magic: V. Voiculescu, Şt. Bănulescu. Şcoala de la Tîrgovişte: Radu Petrescu, Costache Olăreanu, Mircea Horia Simionescu. Generaţia ’80: Mircea Cărtărescu, Ştefan Agopian, Mircea Nedelciu, Ioan Groşan. Critica postbelică: N. Manolescu; E. Simion; I. Negoiţescu; Al. George; Gh. Grigurcu, M. Niţescu. Bibliografie recomandată: M. Cărtărescu, Postmodernismul românesc; N. Manolescu, Literatura română postbelică (vol. II, III); N. Manolescu, Arca lui Noe; Ion Negoiţescu, Scriitori contemporani; E. Simion,

Scriitori români de azi

Metode de predare: prelegerea, dezbaterea, problematizarea, analiza de text Modalităţi de evaluare: activitate de seminar; examen scris şi oral Limba de predare: română Denumirea cursului: Limba română (VII): Stilistică Codul cursului: RO1062 (Română A), RO1065 (Română B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Lect. dr. Ioan Milică Obiectivul cursului: Exersarea abilităţilor de a înţelege şi de a analiza în mod competent diversele actualizări ale expresivităţii, aşa cum se manifestă acestea în limba română actuală. Conţinutul cursului: Lămurirea conceptelor fundamentale (stil, variaţie diafazică, expresivitate, marcă stilistică, normă stilistică, funcţie stilistică, registru stilistic), descrierea arhitecturii diafazice a limbii române, prezentarea unor principii şi metode de analiză stilistică, analiza critică a unor teorii stilistice europene şi româneşti.
32

stilistică. dr. Plett. Sanda. Tagliavini C. Gramatica comparată a limbilor indoeuropene. dezbaterea. cu privire specială asupra limbilor indoeuropene şi îndeosebi asupra limbilor romanice. Wald Lucia. Iordan. Bucureşti. dezbaterea. Stil. Limbile indoeuropene. 2. Originile limbilor neolatine. Ivănescu. Iorgu. Bucureşti. Editura Univers.. prelegerea. RO1066 (Română B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. 5. Stilistica funcţională a limbii române. Limbile romanice. Clasificarea tipologică a limbilor. 1978. Bucureşti. Ion. Simenschy Th. Înrudirea limbilor naturale. Conţinutul cursului: 1. 1975. Constantin Frâncu Obiectivul cursului: Familiarizarea cu problemele generale ale gramaticii comparate şi ale romanisticii. Iaşi. 1973. 1981... 6. Chestiunea monogenezei limbajului. Dumitru. Tudor. 1999. Clasificarea genealogică a limbilor. Bucureşti. 1987 Metode de predare: Metode de tip inductiv şi deductiv. analiza de text Modalităţi de evaluare: Mixt (examen – 70% + evaluare pe parcurs – 30%) Limba de predare: română 33 . Introducere în lingvistica romanică. Bucureşti. prelegerea. 4. Bucureşti. Editura Polirom. I. Sluşanschi Dan. 3. Introducere în studiul limbii şi culturii indo-europene. Irimia. Vianu. Editura Academiei. Bucureşti Metode de predare: metode de tip inductiv şi deductiv. Lingvistică romanică. 7. Heinrich 1983. 2001. Editura Didactică şi Pedagogică. Stilistica limbii române. vol. Maria Manoliu Manea. Ştiinţa textului şi analiza de text. Teritoriul cercetărilor de gramatică comparată. Introducere în stilistică. limbaj. Gh. Reinheimer Rîpeanu. Bucureşti. Bucureşti. caracteristicile fundamentale ale acestora şi relaţiile dintre ele. 1977. Studii de stilistică. analiza de text Modalităţi de evaluare: mixt (examinare scrisă şi orală – 50% + activităţi de seminar şi lucrare practică – 50%) Limba de predare: română Denumirea cursului: Limba română (VIII): Romanistică Codul cursului: RO1063 (Română A). Editura Ştiinţifică. Bibliografie recomandată: Iordan I. Metoda comparativ-istorică şi reconstrucţia limbilor dispărute. 1968.Bibliografie recomandată: Coteanu.

Cristea. Adrian.Izbăvirea – soluţia credinţei şi a iubirii. Iaşi. colocviu Limba de predare: română Denumirea cursului: Teoria comparatismului Codul cursului: LC0821 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Vol. Bibliografie recomandată: Bahtin.Răul ideologic – anatomia urii. etică. Editura Univers. Revelaţiile morţii (Dostoievski – Tolstoi). Teoria. Introducere în literatura comparată. Valeriu. Şestov. Mihail. tehnici şi circuite hermeneutice.m.d. 1998. Lev. Editura Universal Dalsi. 6.Răul psihologic – anticiparea modernităţii. Editura Institutul European. studiul de caz Modalităţi de evaluare: lucrare scrisă. Puiu Ioniţă Obiectivul cursului:Lectura avizată a marilor romane dostoievskiene şi formarea deprinderilor de analiză literară complexă.Răul metafizic – ipoteza gnostică. Cambridge: MA. paralele) – Canonul literar – Direcţii şi „şcoli” comparatiste Bibliografie recomandată: Constantinescu. Literatura generală şi comparată. 1998. Editura Institutul European. istorie. Iaşi. Conţinutul cursului: 1. brainstorming-ul. Claudio. Dan. 1970. Iaşi. Bucureşti. Nikolai. Cătălin Constantinescu Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să prezinte studenţilor principalele probleme şi controverse ce marchează definirea domeniului literaturii comparate (în ce măsură este disciplină istorică sau esteticoteoretică). Prelegerile se vor desfăşura după modelul cursuluiseminar. Editura Anastasia. dr.Preliminarii. Nichifor. Ioan Lihaciu. 2007. 5. The Challenge of Comparative Literature. dr. 1991. 1992. analogii. Dicţionarul personajelor lui Dostoievski. analiza. Filosofia lui Dostoievski. Problemele poeticii lui Dostoievski. respectiv ca nişte dezbateri interdisciplinare antrenând cunoştinţe de teorie literară. by Cola Franzen.Răul social – viziunea realistă. Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. prefaţă de Paul Cornea. 1995. Bucureşti. teologie ş a. Răul biologic – implicaţii naturaliste. 1993 Metode de predare: expunerea. traducere de Mihai Ungurean. Conţinutul cursului: Emergenţa termenului literatură comparată – Invariantul – Genuri: genologia – Forme: morfologia – Teme: tematologia – Imagini: imagologia – Polisistemul – Modele de supranaţionalitate – Literatura comparată şi istoria mentalităţilor – Estetica receptării – Teoria traducerii – Mituri literare – Metoda comparatistă (hermeneutica comparatistă. Ana-Maria Ştefan. Daniel-Henri. Dicţionar de literatură comparată. dezbaterea. sociologie. 7. traducere de Smaranda Cosmin. traducere de Radu Părpăduţă. Pageaux. Recevski. Bucureşti. Bucureşti. Dostoievski şi creştinismul rus. 3. 2000 34 . psihologie. Marino. 1993. Studenţii primesc bibliografia şi temele cursului cu un an înainte. Iaşi. Berdiaev. pentru a avea timp să exploreze romanele din perspectiva tematicii propuse. Iaşi. prefaţă de Radu Enescu. Editura Cartea Românească. conversaţia euristică. astfel încît studenţii să conştientizeze provocările ridicate de elaborarea unei teorii generale a literaturii. traducere de Lidia Bodea. Editura Polirom. problematizarea. filozofie.LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ (A) ANUL I Denumirea cursului: Literatură universală (I) Codul cursului: LC0813 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Crainic. Harvard University Press. 2. Grigorescu. trans. Autorul cursului are în vedere reliefarea unui ansamblu care cuprinde „teoriile literaturii” confruntate pe terenul comparatisticii. demonstraţia. Continua căutare identitară şi meditaţie cu privire la propriul statut echivalate cu criza constituie motivaţia întregului travaliu – unul care face apel la practica lecturii comparatiste. Comparatism şi teoria literaturii. 1993. Editura Polirom. 4. Cătălin. Guillén. traducere de S. I-II.

2003. Adrian Crupa Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să determine o înţelegere şi utilizare adecvată de către studenţi a conceptelor de „mit”. Bibliografie recomandată: Benjamin. Se au in vedere invariabilitatea valorizării agresivităţii (în ciuda aparentei schimbări a paradigmei culturale) şi eşecul practic al idealului pacifist. Olteanu. Editura Nemira. Conţinutul cursului: Fundamentele naturale ale agresivităţii – violenţa intraspecifică ca instinct de conservare. Folclorul românesc din perspectivă comparată.A. Amarcord. Editura trei. prefaţă de Vasile Nicolescu. Eibl-Eibsfeldt. Sorin Mocanu Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să prezinte principalele probleme şi controverse ridicate de imaginea agresivităţii în literatura de expresie franceză. Editura Ideea. Irenäus. Sacralizarea războiului şi a violenţei fondatoare. Lorenz. de la Le Roman du Renart şi Le Roman de la rose la opera lui D. Humanitas. Rădăcinile biologice ale valorilor morale. de Montherlant). Bibliografie recomandată: Bernea.F. „folcloristică”. „mitologie”. 1996. 1971. Bucureşti. 2001 Metode de predare: prelegere şi lecturi interactive Modalităţi de evaluare: verificare periodică. Duhamel şi cel sceptic la L. Aspecte ale mitului. Dinopol. Gândirea mitică. Ernest. Mitologie comparată. Principiile comparatismului mitologic şi folcloric. Despre violenţă. conversaţia. „folclor”. 2005. 2008. Céline. Minerva. Bucureşti. Folclor/Folcloristică. Eliade. Mit şi metafizică. Aşa-zisul rău. examen scris Limba de predare: română Denumirea cursului: Mitologie şi folclor comparat Codul cursului: LC0822 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. Conţinutul cursului: Mit/Mitologie. Pseudomiturile. Memmi. 1998. Paris. cunoaşterea principiilor comparatismului în mitologie şi folclor şi aplicarea lor pertinentă în studiile de caz. Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură universală (II) Codul cursului: LC0823 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. examen scris Limba de predare: română ANUL II 35 . Humanitas. „gândire mitică” şi „gândire tradiţională”. 1978. Spaţiu. 1997. Antimilitarismul pacifist la G. Iubire şi ură.. traducere de Paul G.F. Univers. I. Despre istoria naturală a agresiunii. Georges. problematizarea Modalităţi de evaluare: evaluarea pe parcurs (activităţi seminariale şi întocmirea unui portofoliu tematic) şi examen final (scris). 1997 Metode de predare: prelegerea. Chamoiseau). Bucureşti.F. Mircea.Drieu La Rochelle. de la modelul cavaleresc la exaltarea războiului: epoca napoleoniană (Stendhal).. Bucureşti. Cultura şi gândirea tradiţionale. traducere de Lizuca PopescuCiobanu şi Adina Tihu. dr. Chiţimia. Bucureşti. P. Huysmans. Editura Universităţii. P. René. Bucureşti. Ţapul ispăşitor. Progresul ca justificare şi exportul agresiv de civilizaţie: de la sclav si colonizat la cetăţean francez (A. Introducere în filosofie. Gusdorf. Cercetarea comparatistă în mitologie şi folclor pe plan internaţional şi naţional. Zarka.K. Agresivitatea sexuală. Marele Razboi (P. dr.U. timp şi cauzalitate la poporul român. Timişoara.Metode de predare: prelegeri Modalităţi de evaluare: verificare periodică. Zves Charles. Konrad. Antoaneta.C. Girard. Walter. Figures du pouvoir. H. de Sade şi J.

Anglia. Victor (ed. Monteser.. Ana-Maria Ştefan Obiectivul cursului: Cursul abordează modurile/genurile literare picaresc şi gotic. Press. a celor două paradigme literare. J. dr. Picaro-ul în „Tărâmul Făgăduinţei”. Laterza. Fred. Barocul ca expresie a sentimentului universal al contradicţiilor vieţii. care vedea în baroc doar o decădere a Renaşterii. dimensiuni culturale şi estetice. 1977. în Lumea Veche şi în cea Nouă. discuţii pe marginea unor texte reprezentative Modalităţi de evaluare: verificare periodică. Frederick. Bibliografie recomandată: Ciorănescu. Univ. Sorin Mocanu Obiectivul cursului: Cursul are în vedere familiarizarea studenţilor cu un curent de cultură important. dezagregare lăuntrică. Monstruosul: o dialectică între sublim şi grotesc. Literature and the Delinquent. acordând egală atenţie aspectelor naratologice şi implicaţiilor (complicaţiilor) socio-culturale presupuse de dezvoltarea. The Gothick Novel. Goticul.. depăşind aşadar periodizarea clasică care fixa barocul în sec. G. implicaţii sociopolitice. 1967. Macmillan Press. Circe şi păunul. The Picaresque Novel in Spain and Europe 1599-1753. Al.). poesia e letteratura. Manierismul în literatură. Goticul subsumat ideologiei romantice. Teroare vs. 1996. condiţii socio-politice şi coordonate culturale.Denumirea cursului: Literatură comparată (II) Codul cursului: LC0931 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. oroare – distincţie-cheie în definirea esteticii goticului literar. vita morale. Hocke. Rousset. The Edinburgh Univ. Cluj-Napoca. of Alabama. al XVII-lea. Botting. 1990 Metode de predare: prelegere. Barocul sau descoperirea dramei. Univers. Univers. 2 vol. The Picaresque Element in Western Literature. revalorizarea barocul ca tip de existenţă (forma mentis): cele 22 de epoci baroce (E. Conţinutul cursului: Dificultăţi ale definirii şi periodizării. Coordonate mitice – „mitul picaro-ului” şi arhetipul Trickster-ului. dr. Goticul fin-de-siècle. Bucureşti. of Wisconsin Press. 1977. Tradiţia picarescă în: Germania. pesimism). Barocul ca tip de existenţă. surpriză. Conţinutul cursului: Modulul I. Bari 1953. duplicitate. The Univ. Minerva. Bibliografie recomandată: Bjornson. Dacia. Întemeierea unei tradiţii europene. Bucureşti. Parker. E. Routledge. barocul – pe care îşi propune să-l prezinte ca pe un eon aflat mereu în competiţie cu eonul clasicismului. Richard. Literatura barocului în Franţa. Goticul şi morala creştină. Storia dell’età barocca in Italia. ingegno şi concetto. limitările teoriei clasice. Bucureşti. Benedetto. Alchimie a limbii şi artă combinatorie esoterică. Papu. negative. Geneza romanului (picaresc spaniol). Franţa. Sage. R. Croce. Pensiero. d’Ors). examen scris Limba de predare: română Denumirea cursului: Cultură şi civilizaţie Codul cursului: LC0933 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 36 . caracteristici ale artei baroce (mobilitate. 1976 Metode de predare: prelegeri şi lecturi interactive Modalităţi de evaluare: verificare periodică. 1977. 1980. Modulul II. iluzionare. Gothic. The Picaresque Hero in European Fiction. Alexander A. 1975. examen scris Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură universală (III) Codul cursului: LC0932 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect.

interesele şi obsesiile umanităţii contemporane. Bucureşti. Adrian Crupa Obiectivul cursului: Eroul literar ca model exemplar în situaţii-limită – ilustrări tipice şi implicaţii în modelarea mentalităţilor Conţinutul cursului: Vor fi investigate diferite ipostaze ale situaţiilor-limită (conflicte religioase. la romanul modern). Tehnici şi tehnologii tradiţionale. respectiv. 2000. Papacostea. Bibliografie recomandată: Bernea. Structuri sociale. conversaţia. studiu introductiv de Gheorghiţă Geană. militare. Cartea Românească. Pactul autobiografic. Civilizaţie românească şi civilizaţie balcanică. vol. Soljeniţîn. precum şi relevanţa acestui gen de texte artistice pentru sensibilitatea. 2001. dr. traducere de Viorica Nicolau. 1998. dreptul cutumiar şi obişnuielnic). Bucureşti. pentru a identifica trăsăturile specifice acestui gen de texte. Adrian Crupa Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să determine o înţelegere adecvată de către studenţi a conceptelor de „cultură”. moarte) în corespondenţă cu reflectările lor din literatura universală (de la eposul eroic antic sau medieval. note de Cornelia Papacostea-Danielopolu. Bucureşti. Ficţiunea jurnalului intim. ideologice. I-III.Titularul disciplinei: Asist. Ernest. obştea. Bucureşti. Cadre naturale şi manifestări constitutive (specificul rural. Eminescu. Concepţii politice ale secolului XX.. „civilizaţie”. Mehedinţi. definiţii. Bibliografie recomandată: Arendt. interesele şi obsesiile umanităţii contemporane. Paul H. dr. Stahl. François & Pisier. Bucureşti. Bucureşti. studiul de caz Modalităţi de evaluare: evaluarea pe parcurs (activităţi seminariale şi întocmirea unui portofoliu tematic) şi examen final (scris) Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură comparată (III) Codul cursului: LC0941 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. Concepte. Stahl. S. Conţinutul cursului: Definirea conceptelor. Conţinutul cursului: Vor fi investigate diferitele aspecte ale raportului real-ficţional în textul literar. problematizarea. dr. Victor. 37 . 1983. Civilizaţii premergătoare şi fundamente mitologice ale culturii tradiţionale. Triburi şi sate din sud-estul Europei. Ipoteze şi precizări. ţara. Civilizaţia română sătească. 3 vol. Hannah... Adrian Crupa Obiectivul cursului: Cursul propune abordarea problematicii raporturilor dintre literatură şi istorie. Trei. Simion. Alexandr. Henri H. Bucureşti. 1997-1998 Metode de predare: prelegerea. Bucureşti. rezonanţe. structuri magice şi religioase. Châtelet. Lejeune. 1994. Bucureşti. ambele aflate sub spectrul puterii şi al ideologiei aferente acesteia. precum şi utilizarea pertinentă a acestora în studiul comparat al culturilor tradiţionale sud-est europene. Univers.. Univers. conversaţia. 2007. Originile totalitarismului. I-III. precum şi relevanţa lor pentru sensibilitatea. Univers enciclopedic. cetele. spaţiul şi timpul – accepţii tradiţionale). precum şi ale coexistenţei criteriilor etice şi estetice în actul creării. problematizarea Modalităţi de evaluare: evaluarea pe parcurs (activităţi seminariale şi întocmirea unui portofoliu tematic) şi examen final (scris) Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură universală (IV) Codul cursului: LC0942 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. Arhipelagul Gulag 1918-1956. psihologice. Philipe. receptării textelor în vederea stabilirii elementelor constante în contrast cu variabilele. gospodăria. Vremea. Humanitas. civilizaţia lemnului. Paideia. Humanitas. personale. 1994. iubire. „tradiţie” şi „societate tradiţională”. Civilizaţie şi cultură. Studii istorice. Eugen. Bucureşti. încercare de investigaţie literară. 1998 Metode de predare: prelegerea. Évelyne. vol. Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti. 1999. Cadre sociale şi manifestări regulative (devălmăşia.

concepts et aires culturelles.1992-1998. problematizarea. Lévy. Segalen. Dacia. Polirom. 2002. conversaţia. Cluj-Napoca. Michel. opoziţia cu civilizaţia). Bucureşti. Capcanele interpretărilor în Cântarea Cântărilor. Mondenitate şi modernitate: Sapho şi Ovidiu. infinitatea mitului. arhetipuri. Nous şi eros. Modele exemplare. Bucureşti. structuralism. Armand Colin. Bruxelles. 1999. Simuţ. Dacia. Paris. identitate şi relativism. etnie şi etnocid. La captivité de guerre (une approche culturelle). Bernard-Henri. Problematica reprezentării şi necesitatea cunoaşterii prin eros. tradiţie şi societăţi tradiţionale. Frumuseţea şi eroismul ca idealuri – o ideologie a Evului Mediu. 2001. Mari simboluri ale imaginaţiei. Cursul se concentrează asupra noţiunilor fundamentale. Ideea de paradigmă la Parmenide şi Heraclit. Dicţionar de etnologie. vol. Descoperirea sacrificiului în iubire – literatura indiană veche. la nivelul capodoperelor. antropologie dinamică) – cultură (definiţii. arii culturale. Izard. studiul de caz Modalităţi de evaluare: evaluarea pe parcurs (activităţi seminariale şi întocmirea unui portofoliu tematic) şi examen final (scris) Limba de predare: română Denumirea cursului: Etnologie Codul cursului: LC0943 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Eros şi mode. 38 .a. Adrian. Andrei. Terminologia imaginarului. 2001. difuzionism.. Bucureşti. Literatura traumei: război. Antropologia culturală. faptul social total: darul şi sărbătoarea. Ethnologie. Dumézil. 2004. Dicţionar de etnologie şi antropologie.Bibliografie recomandată: Cochet. Conţinutul cursului: Definiţii şi şcoli – probleme de metodă – curente principale (evoluţionism. 1998. Reflecţii asupra războiului. Sorin Mocanu Obiectivul cursului: Cursul are în vedere familiarizarea studenţilor cu domeniul etnologiei şi cu noţiunilecheie ale acestei ştiinţe. la nivelul imaginarului erotic. Polirom. 1993. Mihu. Sarcasmul lui Socrate – definiţia platoniciană a erosului. examen scris Limba de predare: română ANUL III Denumirea cursului: Literatură comparată (IV) Codul cursului: LC1051 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Principalele mitologii şi rolul erosului. 2007 Metode de predare: prelegerea. Biografia ideii de literatură. fiind o prezentare sintetică a obiectului. Editura ştiinţifică. Soldats sous armes. Analize şi texte. Bucureşti. totalitarism şi dilemele intelectualilor în anii’40. François. elemente de etnoestetică – elemente de etnosofie Bibliografie recomandată: Bonté. metodelor. curentelor şi domeniilor. încercând să determine în ce măsură evoluţia societăţii umane a complicat sau a simplificat componentele acestui imaginar. trasee antropologice. Bruylant: Paris. Conţinutul cursului: Istoria mentalităţilor şi imaginarului erotic. răului şi sfârşitului istoriei. culturalism. Pierre. Trei. Noţiuni cheie ale etnologiei. dr. Lumea arabă a celor 1001 de nopţi. Iaşi. Marie-Odile ş. Georges. Cele patru iubiri ale lui Ulise. Cluj-Napoca. 2-5. dr. obiecte simbolice. Géraud. Idiosincraziile unui capelan: Traite de l’Amour courtois. Marino. Editura Albatros. Dimensiunea finală a iubirii: iubirea ca moarte. Martine. Vulcănescu. Constantin Dram Obiectivul cursului: Intitulat Imaginarul erotic. Casa Cărţii de Ştiinţă. Achim. 1979 Metode de predare: prelegeri şi lecturi interactive Modalităţi de evaluare: verificare periodică. cursul este o abordare selectivă. Imaginarul erotic şi devenirea infinită a textului: Tristan şi Izolda. funcţionalism. cu scopul de a comenta modelele exemplare oferite de scriitori. Blestemaţii războiului. Romulus. Mit şi epopee.

Iaşi. O temă de referinţă în antropologia culturală – Relaţiile de rudenie. Regulile de descendenţă. Revoluţie în câmpul antropologiei culturale şi al celorlalte ştiinţe umaniste (Structuralismul). V. Romantismul. problematizarea Modalităţi de evaluare: evaluare pe parcurs. Istoria romantismului. Istoria literaturii germane. Carducci). Y Gasset. avîndu-se în vedere evoluţia gustului chiar în interiorul romantismului Conţinutul cursului: Cadrul socio-istoric şi cultural – orizontul de aşteptare. Endogamia şi exogamia. Estetica romantică. Byron. Modulul II. Tinayre. Meridiane. Modulul III. Leopardi. Shelley. Fondatorii antropologiei culturale (Evoluţionismul şi Şcoala sociologică franceză). Romantismul englez (poeţii lacurilor. De Vigny. Scurtă istorie a disciplinei – direcţii. Bucureşti. Selecţia partenerilor maritali. Sesizarea. Théophile Gautier. Categoriile de rudenie. Postmodernismul). De Musset). 1970. Antropologia culturală – obiect şi metode. reprezentanţi. Bucureşti. Univers. Bucureşti. Nerval. Teorii ale culturii din prima jumătate a secolului XX (Particularismul istoric. examen (scris şi oral) Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură universală (V) Codul cursului: LC1052 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Bucureşti. Alianţa. Vera Călin. Humanitas. A. Rudenia. Studii despre iubire. Vedere de ansamblu asupra locului ocupat de problematica rudeniei în antropologia secolului XX. familia. Lamartine. ca o revoluţie petrecută în spiritualitatea europeană la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. Hugo. A. Univers. 2009. Descendenţa. Bucureşti. Minerva. Tendinţele teoretice ale ultimelor decenii (Antropologia simbolică şi interpretativă. Romantismul german.Bibliografie recomandată: Clot. Whitman). ci ca o paradigmă culturală. Preromantismul. A. Univers. Tabu-ul de incest. Constantin. Funcţionalismul. Ortega. E. 1974. Aprofundarea celor mai importante opere romantice şi raportarea lor permanentă la contextul universal. căsătoria. Bibliografie recomandată: Albert Béguin. să asigure însuşirea terminologiei specifice domeniului. Romantismul în alte ţări. Bucureşti. Viaţa Românească. 1990. Poe. dr. 39 . O r d i n e a i u b i r i i de la B a n c h e t u l la R o b i n s o n C r u s o e . 1991. Romantismul american (H. dezbaterea. Romantismul francez (Chateaubriand. André. Romantismul german (şcoala de la Jena. Ricarda Huch. Dram. Bucureşti. dezbaterea Modalităţi de evaluare: verificare la mijlocul semestrului. Univers. Marcelle. Romantismul românesc. 1975. şcoala de la Berlin). Ana-Maria Ştefan Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să transmită studentului un număr de noţiuni de bază şi concepte cheie în cercetarea antropologică. Civilizaţia arabă în vremea celor 1001 de nopţi. Rudenia reală şi rudenia fictivă. Bucreşti. Cultură şi personalitate). teorii. W. Istoria iubirii. Melville. Conţinutul cursului: Modulul I. să prezinte succint principalele teorii care au marcat fondarea şi consolidarea antropologiei culturale ca domeniu de cercetare şi ca disciplină academică (de la precursorii antropologiei la postmodernism). Denis. 1972 Metode de predare: prelegerea. Fritz Martini. Bucureşti. a invariantelor care îi dau forţă şi unitate. dincolo de variaţiile pe care curentul romantic le prezintă în diversele spaţii culturale. Puiu Ioniţă Obiectivul cursului: Receptarea fenomenului romantic nu doar ca o mişcare estetică. Romantismul italian (Manzoni. 1997. dr. Feminismul. 1995 Metode de predare: prelegerea. Sufletul romantic şi visul. 1989. de Rougemont. Universitas XXI. Keats). examen scris şi oral Limba de predare: română Denumirea cursului: Introducere în antropologia culturală Codul cursului: LC1053 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. şcoala de la Heidelberg. Univers. Iubirea şi Occidentul.

în vederea suprinderii aspectelor esenţiale în devenirea modernă a discursului dramatic. Greenwood Press. examen scris Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură comparată (V) Codul cursului: LC1061 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Jean-Marie. Geneza romanului (picaresc). London. Pirandello (Şase personaje în căutarea unui autor). Întoarcerea tragicului. Dacia. Pierre şi Michel Izard. Bucureşti. în Lumea Veche şi în cea Nouă. Palgrave Macmillan. 2002 Metode de predare: prelegerea. Mihu. S. An Introduction. Achim. Robert. Editura Meridiane. Cluj-Napoca. problematizarea. Cavaleresc – quijotesc – picaresc: limite şi interferenţe ale modurilor înrudite. Domenach. propunând un parcurs critic complex – istoric. condiţii socio-politice şi coordonate culturale. Worthen. încercînd să depăşească tradiţia unui convenţionalism sincronic. Bibliografie recomandată: Bonte. Tematica seminarului: Analiza comparată a autorilor: G. Lévi-Strauss. Conţinutul cursului: Modulul I. Antropologia culturală.B.. Brecht (Cercul de cretă caucazian). Autori. W. J. Les structures élémentaires de la parenté. Pickering. E. problematizarea. Sartre (Diavolul şi bunul Dumnezeu. Ana-Maria Ştefan Obiectivul cursului: Cursul aprofundează modurile / genurile literare picaresc şi gotic. Sfîrşitul jocului) Bibliografie recomandată: Abbotson. Tradiţia picarescă în: 40 . Modern Drama and the Rhetoric of Theater. 1967. Jacques sau supunerea).W. Casa inimilor sfărîmate). L. tematologic.. Berkeley. Lecţia. Ionesco (Cîntăreaţa cheală. Iaşi. B. Mod şi gen literar. London. Prestaţiile ocazionate de încheierea alianţei matrimoniale (zestrea şi preţul miresei). a celor două paradigme literare. Romanul picaresc spaniol. Beckett (Aşteptîndu-l pe Godot. 1992 Metode de predare: prelegerea. Cartier. Caracteristici narative ale romanului picaresc. Westport. Polirom. Studying Modern Drama. Deliège. Kenneth. Neînţelegerea). Introducere în istoria europeană a romanului picaresc. Familia europeană. Dicţionar de etnologie şi antropologie. studiul de caz Modalităţi de evaluare: verificare pe parcurs. Muştele). Fortier.. 2003.-P. A. Thematic Guide to Modern Drama. Cătălin Constantinescu Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să prezinte studenţilor principalele probleme şi controverse ce marchează discursul critic referitor la posibilele paradigme ale dramei moderne. Theatre Theory. Jack. Claude.Forme de căsătorie. Paris. E. University of California Press.B. Mouton. Şcoli. 1992. studiul de caz Modalităţi de evaluare: evaluare periodică şi examen scris Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatură universală (VI) Codul cursului: LC1062 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Paradigma călătoriei şi modul picaresc. Shaw (Pygmalion. Autorul cursului are în vedere reliefarea unui ansamblu care cuprinde elementele care definesc structura și imaginarul dramei moderne. o încercare de antropologie istorică. Pícaro: erou / anti-erou. Conţinutul cursului: Teorii ale dramei – Convenţii – Drama limbajului – Relaţia dintre teorie şi practică – Spectatorul – Relativismul psihologic – Absurdul – Dimensiuni expresioniste – Jocul autorităţii – Condiţia umană – Tipuri umane – Vinovăţia şi trădarea – Înstrăinarea – Avangarda – Influenţe şi mişcări – Responsabilitate şi semnificație socială – Teatru şi adaptare cinematografică – Răspunsul critic. Bucureşti. dr. 2003. Camus (Caligula. O’Neill (Din jale se întruchipează Electra). Mark. dar şi imagologic – acordând egală atenţie aspectelor naratologice şi implicaţiilor (complicaţiilor) socio-culturale presupuse de dezvoltarea. dr. Scaunele. Polirom. Teorii. 1999. 1995 . Iaşi. 2003. O istorie a antropologiei. Goody. Susan C. 2007. Repere ritualice: cadrul ceremonial. Routledge.

1980 Metode de predare: prelegerea. Hermeneutica. Dacia. Goticul subsumat ideologiei romantice. Le Roman picaresque. O teorie a efectului estetic. influenţe. Wicks. Univ. Romanticism and the Gothic. Teoria sensurilor unui text. 1975. Metode. Principii de hermeneutică literară. Goticul. Univers. evaluare pe parcurs (activităţile de seminar): 50% Limba de predare: română 41 . Hermeneutică şi filologie. Piteşti. Jauss. din secolul XVI până în secolul XX. principii. and Canon Formation. Familiarizarea cu conceptele. 2001 Metode de predare: prelegerea. principii. erudiţie (filologică) şi exegeză. Experienţă estetică şi hermeneutică literară. Anglia. canonul gotic – sculptura romanică şi goticul literar. Jurgis. dezbaterea. Comprehensiune sau explicare? Despre teoria şi istoria ştiinţelor hermeneutice.. metode etc. Modului II. Connecticut. 1981. Actul lecturii. 1989. Hermeneutica şi ştiinţele literaturii (critica literară. Bucureşti. dimensiuni culturale şi estetice: goticul ca fenomen cultural recurent. Traduceri. George.. De la filologie la filosofia limbajului : Giambattista Vico şi Wilhelm von Humboldt. problematizarea Modalităţi de evaluare: verificare periodică. Meridiane. Henderson. Schleiermacher. Reception. Bucureşti. Bibliografie recomandată: Reed. Lucia Cifor Obiectivul cursului: Identificarea şi descrierea obiectului de studiu. Conexiuni şi interferenţe. Însuşirea unor tehnici. 1983. a statutului şi sarcinilor hermeneuticii. sensul alegoric. PUF. practică istorică. influenţe. Polirom. Interpretarea gramaticală şi interpretarea psihologică: reguli şi principii hermeneutice. of Chicago Press. Wolfgang. sensul moral şi sensul anagogic) la clasificarea tripartită a lui Umberto Eco (straturi de sens delimitate în funcţie de: intentio auctoris. Actualitatea hermeneuticii lui Schleiermacher. Implicaţii socio-politice. Nivelele de sens ale unui text: de la teoria sensului cvadruplu (sensul literal. Statutul şi sarcinile hermeneuticii literare Bibliografie recomandată: Cifor.) sau ale textului (semiotică. scrieri originale. dr.Germania. Hermeneutica şi exegeza sacră. Perspective critice. Mutaţii ale paradigmei picareşti. Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher – întemeietorul hermeneuticii generale. „Corpul gotic” – monstruosul: o dialectică între sublim şi grotesc. istoria literară. Iaşi. Hans-Robert. Rădăcinile filosofice ale hermeneuticii. Souiller. Greenwood Press. Picaresque Narrative. Franţa. examen scris Limba de predare: română Denumirea cursului: Hermeneutică literară Codul cursului: LC1063 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Riedel. Polirom. F. Gamer. scrieri originale. An Exemplary History of the Novel: The Quixotic versus the Picaresque. Genre. 2006. Iaşi. Rădăcinile mitice şi mitologice ale hermeneuticii. hermeneutice în vederea desfăşurării unor activităţi proprii de interpretare. Paralela 45. 2006. Goticul şi morala creştină (William Godwin şi James Hogg). oroare – distincţie-cheie în definirea esteticii goticului literar. stilistică etc. coordonate mitice – „mitul picaro-ului” şi arhetipul Trickster-ului. Picaresque Fictions. Evul mediu fantastic. 2000. Constante tematice şi caracteristici narative. intentio lectoris). Picaro-ul în „Tărâmul Făgăduinţei”.E. Paul. Continuitate în paradigma picarescă. Caracterul romantic al doctrinei hermeneutice create de Schleiermacher. Hermeneutica filologico-retorică dezvoltată în cadrul hermeneuticii creştine. Hermeneutică şi hermeneia. Teoria lecturii şi importanţa acesteia pentru activitatea de interpretare.). Întemeierea unei tradiţii europene. Baltrusaîtis. Cornea. Goticul fin-de-siècle.D. Interpretare şi raţionalitate. Cambridge University Press. estetica etc. 1980. Cluj-Napoca. Michael. Surse. Goticul. intentio operis. Bucureşti. Semnele premergătoare şi afirmarea goticului literar în Anglia. traducere şi prefaţă de Andrei Corbea. Meridiane. Didier. dezbaterea Modalităţi de evaluare: examen oral: 50%. 1989. Lucia. strategiile şi mecanismele hermeneutice utile în practica hermeneuticii literare. traduceri. Conţinutul cursului: Rădăcinile istorice ale hermeneuticii. semantică. Iser. Manfred. Ulrich. 2006. problematizarea. Teroare vs. Walter L.

Paul Miclău). hărţi. 2001. George. Elemente de lingvistică generală (trad. Loss and Revival in Europe”. XXXIII. 1985. Colibaba et al. Iaşi: Institutul European. Routledge Metode de predare: prelegeri. ţinut în limba engleză. social-politice şi culturale care şi-au pus amprenta asupra locuitorilor din insulele britanice. Poruciuc. Oakland. EN0815 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu : I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Conf. Bibliografie recomandată: Anghelescu-Irimia. Iaşi: Editura CDRMO. Se insistă asupra identităţii naţionale. The Mankind Quarterly (Washington. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. New Edition. completări şi comentarii în timpul orelor de curs. Cambridge U. studenţii având posibilitatea să intervină. Li se oferă studenţilor albume.. cât şi sincronică (în perspectivă mai ales post-strtucturalistă). John. În vol. 1999. Longman Dictionary of English Language and Culture. Titularul intenţionează o abordare interactivă. are în vedere transmiterea noţiunilor şi terminologiei de bază (în engleză. Bibliografie recomandată: Martinet. III. Dicţionarul universului britanic. Pentru pregătire în vederea testelor. Istoria civilizaţiei britanice. II. I. Gramatica comparată a limbilor indoeuropene. “Problems and Patterns of the SE European Ethno.LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ENGLEZĂ (A + B) ANUL I Denumirea cursului: Introducere in Lingvistică Codul cursului: DF0814 (A+B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. studenţii vor folosi atât cunoştinţe şi indicaţii transmise prin prelegeri. Exerciţii gramaticale şi Analize de text) este inclus în creditele acestui curs. Yule. Theofil/ Gheorghe Ivănescu.dr. Mihaela. Adrian Poruciuc Obiectivul cursului: Cursul.and Glottogenesis (ca. 2006. D. Pe lângă prelegeri apelăm şi la o abordare interactivă la cunoştiinţele de cultură generală şi abilităţile de exprimare ale studenţilor în limba engleză. cu întrebări. Simenschy. civilizaţia şi practica limbii engleze: cultură şi civilizaţie britanică (2c)1 Codul cursului: EN0813 (A). cât şi cunoştinţe preluate din anumite capitole din sursele bibliografice recomandate. André. Nicolescu Adrian.AD 1500)”. abordări interactive Modalităţi de evaluare: examene orale Limba de predare: engleză 1 Un număr de cinci ore de curs practic (Conversaţie. Metode de predare: prelegeri interactive Modalităţi de evaluare: teste pe parcurs. Developing a panEuropean Network of Language Resource Centres for Less Widely Used Less Taught Languages (pp. 1 (3-41). aspectelor multiculturale şi multietnice care definesc viaţa şi civilizaţia britanică. 2006. Manuela Macarie Obiectivul cursului: Cursul se ţine în limba engleză şi oferă o privire de ansamblu asupra Regatului Unit în context european şi mondial. 1992. 1970. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Conţinutul cursului: Cursul va include prezentări pe linie atât diacronică (în principal indoeuropeană). 2002.). Adrian. Conţinutul cursului: Se oferă informaţii recente privitoare la condiţiile istorico-geografice. The Study of Language. ed. 1981. dar şi în română) specifice domeniului lingvistic. “Language Obsolescence. 42 .P.C. Poruciuc.Dr. casete şi DVD-uri. 6500 BC . test final (scris) Limba de predare: engleza Denumirea cursului: Cultura. Bucureşti: Humanitas. British Civilization – an Introduction. 2006. 2329). A. Adrian. 1999. vol.

Comedia. Precursorii lui Shakespeare. sa identifice si sa foloseasca abordarile critice traditionale. Sorin Pîrvu (B) Obiectivul cursului: sa aprofundeze/dezvolte cunostinte fundamentale necesare intelegerii literaturii engleze. Dr. Intonation. controversa shakespeareana. William Shakespeare: viata. Seminarul: Analize literare (Beowulf. 1985. Dumitru Dorobat.Sorin Parvu. Literatura Renasterii: caracteristici generale. Drama medievala. Conţinutul cursului: Literatura engleza veche: Beowulf: analiza literara.Patrick. 1993. Conţinutul cursului: Cursul prezintă mecanismul fonator. Prosodyc Systems and Intonation in English. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Literatura engleză: literatura veche şi renascentistă Codul cursului: EN0822 (A). EN0826 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă 2 Un număr de patru ore de curs practic ( Exerciţii gramaticale şi Analize de text) este inclus în creditele acestui curs 43 . 2005. Introduction to Linguistics. sa imbunatateasca deprinderile de limba engleza ale studentilor.C. CUP.Stanford. poezia. Literatura engleza medie: genuri si specii literare fundamentale. Iasi. citirea analitica Modalităţi de evaluare: activitate la cursc: 20% (prezentare. Tragicomedia. sa dezvolte deprinderi avansate de lectura/apreciere a textului literar. The Literature of the English Renaissance. Călina Gogălniceanu Obiectivul cursului: Cursul predat în limba engleză pe power point. D. studenţilor de la specialitatea B. Cruttenden. urmăreşte ca studenţii să recunoască şi să articuleze corect sunetele şi intonaţia din limba engleză... The Cambridge Companion to Christopher Marlowe. Cambridge. opera.B. sa dezvolte abilitati de a raspunde la o gama larga de procedee/tehnici literare. fonemele segmentale şi suprasegmentale şi funcţiile intonaţiei. H. Craig . examen scris (test grilă şi eseu): 70% Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Teoria si practica limbii / textului: lexicologie (1c)2 Codul cursului: EN0823 (A). Christopher Marlowe-teme fundamentale. A. 1969.D. Dr. English Linguistics:Essentials. EUAIC. Familiarizarea cu diferite stiluri de pronunţie şi înţelegerea particularităţilor intonaţiei din limba engleză. The Canterbury Tales). 2007. Dobrovici V. New York. Gogalniceanu. 1968. A Reader to Medaeval English Literature. Drama istorica. Monologuri din opera lui Shakespeare. Drama iacobita. Tragedia. EN0824 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof.. poetici renascentiste. Crystal. Romanul cavaleresc. Dumitru Dorobăţ (A). Bibliografie recomandată: Bolinger. Iasi. Berlin Metode de predare: prelegeri. Kortmann. Chemarea. video teaching. Iasi. Prof. 2003. A Theoretical and Practical Approach to Sounds and Phonemes. Cambridge. EN0825 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. 1982. protofoliu). Dr. Geoffrey Chaucer: Povestiri din Canterbury (analiza literara). Intonation and Its Parts. Dorobat D. Bibliografie recomandată: Cheney. Collier Books. Exerciţii combinate cu exemplificări audio video vor conduce la înţelegerea şi fixarea cunoştinţelor teoretice. English Literature. Sonete si poeme. 1962 Metode de predare: prelegerea interactivă. avându-se în vedere şi diferenţele existente între limba română şi engleză la acest nivel. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). balade populare. Caracteristici generale.Denumirea cursului: Limba engleză: fonetica şi fonologia limbii engleze Codul cursului: EN0821 (A). proza si drama renascentista.

este menit să familiarizeze studenţii anului I cu problemele şi metodologia specifice studiului lexicologiei. Cambridge. London. H. recunoaşterea categoriilor gramaticale (gen. Poruciuc. 1985 Metode de predare: prelegere Modalităţi de evaluare: test intermediar scris. Odette Blumenfeld 44 . respectând regulile morfologice (folosirea timpurilor şi aspectelor. Bibliografie recomandată: Collins Cobuild English Grammar (1990) HarperCollins Publishers. George. în primul rând. R. Hulban. timp. comunicarea eficientă atât orala cît şi în scris. Quirk. 1983.. E. Bauer. Adrian. London. etc.). Morphology. analiza propoziţiilor din punct de vedere morfologic solicitând studenţilor să identifice clase de cuvinte şi categorii gramaticale. Conţinutul cursului: Cursul va familiariza studenţii cu aparatul conceptual specific şi va prilejui recunoaşterea principalelor clase de cuvinte. Laura Carmen Cuţitaru Numărul de credite (ECTS): 5/5 Obiectivul cursului: Cursul. ei vor putea sa-şi îmbunătăţească cunoştinţele de limba engleză prin explorare si analiză. să înţeleagă gramatica în general. EN0935 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. Palgrave. Francis (1993). Dr. In plus. şi morfologia în particular. (b) test intermediar (scris). Spanda. mod. Meaning and Vocabulary. Bibliografie recomandată: Jackson. ţinut în limba engleză. Anca Cehan Obiectivele cursului: Cursul (ţinut în limba engleză) va ajuta studenţii să-şi dovedească capacitatea de înţelegere şi folosire a structurilor de bază ale limbii engleze. determinare. Syntheses in English Morphology. Yule. Longman. morfemul. (1990) A Students’ Grammar of the English Language. caz. Syntheses in English Lexicology and Semantics. periodizarea limbii engleze. Cambridge. producerea de propoziţii corecte. Longman Metode de predare: prelegere interactivă Modalităţi de evaluare: (a) evaluare permanentă (orală). Sidney. H. EN0934 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Conf. Dr. etc. A Concise History of the English Language. Amvela. Iaşi. Katamba. test final scris Limba de predare: engleză ANUL II Denumirea cursului: Limbă engleză: Morfologia limbii engleze Codul cursului: EN0931 (A). Greenbaum. formarea cuvintelor şi vocabulare specializate. studenţii vor putea conştientiza dificultăţile pe care le întimpina oricine studiază limba engleză. comparaţie. (1972) A Grammar of Contemporary English. In al doilea rând. The Study of Language. Randolph et al.. sintactic şi semantic. 2001. 2004. plasarea adjectivelor şi adverbelor în propoziţie. care le va permite sa(-şi) explice toate aceste relaţii. Conţinutul cursului: Cursul va trata probleme de bază: cuvîntul. 2000. recunoaşterea elementelor care formează structura cuvântului. Acesta va înlesni. English Word-Formation.Anul de studiu: I Semestrul: II Titularul disciplinei: Lect. aspect. Laurie. la un nivel avansat. test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Literatură engleză: Neoclasicism Codul cursului: EN0932 (A). Horia (2004).). Hulban. Iaşi. relaţii lexicale. fonologic.Dr. ca mijloace prin care se pot stabili căi de înţelegere a relaţiei formă – sens şi sens – situaţie de comunicare şi să deprindă terminologia de baza specifică. Quirk. corelarea observaţiilor referitoare la structura morfologică a cuvintelor cu alte observaţii de ordin fonetic.Words.

Eliot. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului: Poezia Britanică (1c)3 Codul cursului: EN0933 (A). Tom Jones.. 1961. Pepys). definirea părţilor propoziţiei (sintactic. formă gramaticală.S. EN0936 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. Sorin Pîrvu Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu o serie de concepte teoretice privind analiza genului poetic şi introducerea acestora în universul poetic britanic prin analiza poeziei engleze în diferite etape literare. Pope: The Rape of the Lock. Conţinutul cursului: Criterii de clasificare a propoziţiei simple (structural. Bibliografie recomandată: Allot. 3 Un număr de patru ore de curs practic ( Exerciţii gramaticale şi Analize de text) este inclus în creditele acestui curs 45 .Obiectivul cursului: Cursul îşi propune familiarizarea studenţilor cu principalele etape ale dezvoltării literaturii engleze în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Karl. Secker&Warburg. funcţie comunicativă. Bibliografie recomandată: Broadbent. Richardson and Fielding. 1972). jurnalul (J. 1987).. A History of Modern Poetry from the 1890s to the High Modernist Mode. Congreve). Studies on Defoe. D. 1976. Modern Essays on Criticism. Pan Books. Kenneth (ed. Laurence Sterne: Tristram Shandy. “Revoluţia Glorioasă” (1668). Paradise Lost: An Introduction. Daniel Defoe: Robinson Crusoe şi Moll Flanders. Robert. Perkins.. teatrul: comedia de moravuri (J. prezentarea trăsăturilor specifice ale unor genuri şi specii literare apărute în epocă şi justificarea popularităţii acestora şi reliefarea legăturilor dintre literatură şi contextul socio-economic şi politic al vremii. Tennyson. Poezia metafizică (John Donne. John Milton. Middlesex. afirmaţie şi negaţie. Dr. (Cambridge University Press. Tamara Lăcătuşu Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu structurile de bază şi principalele relaţii sintactice la nivelul propoziţiei simple precum şi a proceselor ce au loc la nivelul frazei (prin coodonare sau subordonare). (Thames and Hudson. Keats. Paulson.. H. Etherege. 1979 Metode de predare: prelegeri. Mass. Frederick R. Fielding: Joseph Andrews. London. Dr. Oxford. (Oxford University Press. Poezia victoriană (R. romanul. abordări interactive Modalităţi de evaluare: test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Limbă engleză: Sintaxă Codul cursului: EN0941 (A). Watt. 1963) Metode de predare: prelegerea. A Short History of English Literature. W. London. J. Blake). Barnard. Daiches. Revoluţia burgheză (1643-1660). London. Wordsworth. (Menhuen. 1994. Perioada Augustană (16881740): Al. Browning.). Formarea deprinderilor practico-aplicative de analiză sintactică a propoziţiei şi frazei. Satire and the Novel in 18th Century England. James. A. Yeats). ed. Iluminismul şi Deismul.. (University of California Press. Ronald. 1967). J. S. 1972). Swift: Gulliver’s Travels. The Penguin Book of Contemporary Verse (1918/1960). A Critical History of English Literature I-II. Restauraţia (1660-1688). Wycherley. Conţinutul cursului: Poezia ango-saxonă. An Introduction to 50 British Poets. EN0944 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studii: II Semestrul: IV Număr de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. David. Schmidt. J. Dryden. Love.T. Penguin Books. Blackwell. 1959). Cambridge. (Yale University Press. Critical Approaches. Byron. Poezia romantică (W. The Rise of the Novel. 1966/1978. Michael. Restoration Literature. diateză). morfologic şi semantic). George Herbert). Harold. S. Poezia modernă (T. Eighteenth Century English Literature. Coleridge. Clifford. A Reader’s Guide to the Development of the English Novel in the 18th Century. John. T. Hardy). Conţinutul cursului: Neoclasicismul. Bunyan. analiza pe text Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris).

Codrin Liviu Cuţitaru Numărul de credite (ECTS): 5/5 Obiectivul cursului: Dezvoltarea cunoştinţelor de literatură engleză – sec. 2005 (a). Penguin Books: N. Wordsworth. Houseman. Keats: Endymion.. A Study in Narcissism and Patriarchy.B. http://www. R. Th. 1976.M. Harold.Eliot). Adam Bede (G. On Romanticism.Tamara.James. 46 . The Revolt of Islam. precum şi aspecte legate de corespondenţa timpurilor. 1960).Thackeray. H. et al. Prometheus Unbound. D. The Simple Independent Sentence. Essentials of English Syntax.Hardy). 1992. Odes.ac. Iaşi: Institutul European. M. Great Expectations (Ch.. Christabel.W. (New York. Conţinutul cursului: Romantismul: W. ed. Oxford: Oxford UP.Dickens). A New Literature (19th century English history and culture). The Brontës and G. Biographia Literaria.Yeats.acordul şi relaţia de guvernare.. EN0946 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. J. (b).Eliot. G... Lord Jim (J. Byron: Childe Harold’s Pilgrimage.Conrad. (W. Jane Eyre (Ch. P.B. A Grammar of Contemporary English. Bas. Dickens. EN0945 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Titularul disciplinei: Prof.. Victorian Drama – G. Modern Essays in Criticism. Manfred şi Cain. Hardy. Punter David. abordări interactive Modalităţi de evaluare: evaluare pe parcurs tip hands-on la seminar. T.Bronte).Browning.Shaw.Bronte). discuţii Evaluare: examen scris/oral Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii/ textului: Romantismul Englez (1c)4 Codul cursului: EN0943 (A). O. Cambridge UP. Huddleston. Palgrave. 1994 Metode de predare: prelegeri. R. Kubla Khan. G.L. M. (Harvester Wheatsheaf. Iaşi: Casa Editorială Demiurg. Sutherland. Fraza prin subordonare: clasificarea structurală şi funcţională a subordonatelor şi evidenţierea proceselor specifice fiecărui tip. 1971). 1970). English Romantic Poets. ed. Principalele transformări la nivelul frazei prin coordonare. Essentials of English Syntax. 2005. Shelley: Queen Mab. S. Sanders. Daiches. Descriptive English Syntax. 19 Conţinutul cursului: Victorianism and Modernism – A Comparison. Norton and Company. Quirk. The Oriental Tales. Steven. Bibliografie recomandată: Abrams. Andrei. Odette Blumenfeld Obiectivul cursului: Cursul îşi propune familiarizarea studenţilor cu principalele etape ale dezvoltării literaturii engleze în prima jumătate a secolului al XIX-lea. (Oxford University Press.. Bloom. David. Lăcătuşu. 1989) Metode de predare: prelegerea. Hopkins. The Composite Sentence.James) Bibliografie recomandată: Coote.Arnold and The Pre-Rafaelites. Don Juan. The Romantic Unconscious. W.Hardy.Conrad). Coleridge: The Ancient Mariner.Wilde. Bantam: Edinburgh. A. The Ambassadors (H. English Syntax and Argumentation. Bantaş. The Critical History of English Literature. examen scris Limba de predare: engleză Codul cursului: EN0942 (A). W. H. Andrew. 1972.Y. B. Wilde. analiza pe text Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . 1996. Pullum. A Student’s Introduction to English Grammar. G. Dr. (b) test final (scris) 4 Denumirea cursului: Literatură engleză: Literatură Victoriană Un număr de patru ore de curs practic ( Exerciţii gramaticale şi Analize de text) este inclus în creditele acestui curs. R. Kipling. Tess of the D’Urbervilles (Th..uk/english usage/Internet Grammar of English Metode de predare: prelegeri. The Penguin History of English Literature. prezentarea trăsăturilor specifice ale unor genuri şi specii literare apărute în epocă şi justificarea popularităţii acestora şi reliefarea legăturilor dintre literatură şi contextul socio-economic şi politic al vremii. Longman. 2001. The Oxford History of English Literature.. Wuthering Heights (E. Dr. Bibliografie recomandată: Aarts. Romanticism and Consciousness. Essays in Criticism. J.ucl.Tennyson. Ch.

Spaces. and Andrew Thacker (eds). muzicalizarea fictiunii (Huxley)..) (2) Semantica grupului şi propoziţiei/frazei. R. Modernism: A Cultural History.Lawrence). Burlui. omul imperfect si ‘stiinta’ fericirii (D. Propoziţii analitice şi propoziţii contradictorii. prezentări de seminar. utopie. Semantica şi logica. Hurford. London. Orientare preponderent interactivă Modalităţi de evaluare: activitatea de seminar şi dosarul cu lucrări de seminar alcătuit pe parcurs + test final scris Limba de predare: engleza Denumirea cursului: Literatură engleză: literatura modernista britanica Codul cursului: EN1052 (A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Geographies of Modernism: Literatures. Taina. D. CUP.M. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a informa studenţii cu privire la elemente ale doctrinei moderniste. P. 1962. Bucureşti. Stevenson. 2007. The British Novel since the Thirties. Eugen. Meaning in Language. care vizează dezvoltarea unor deprinderi critice in abordarea textului literar modernist. 1986.XX. Longman. I. Brooker. London: Routledge. liberalismul umanist (E. Relaţii de sens.(4) Categoriile gramaticale în perspectivă semantică. Cursul se încheie cu o prezentare succintă a unor orientări recente în semantica limbii engleze. Cultures. Cambridge: Polity Press. T.. să-i obişnuiască pe studenţi să gândească în tipare logice şi să opereze conexiuni între aspecte deja studiate şi informaţiile noi. romanul de idei. pp. să reia şi să aprofundeze – în perspectivă semantică . in Prelegeri şi conferinţe. A Semantic Approach to English Grammar. Semantics: a coursebook.Limba de predare: engleză ANUL III Denumirea cursului: Limba engleză: Elemente de semantică şi pragmatică engleză Codul cursului: EN1051 (A). Iaşi: Institutul European Metode de predare: prelegeri.. and Brendan Heasley. Clasificarea elementelor deictice. 2005.Forster). (Roluri tematice. lucru pe text. Dr. 1977.H. EN1054 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof.83-99. brainstorming. Second edition.. Stefan Colibaba Obiectivul cursului: Cursul. este menit să familiarizeze studenţii cu schimbarile majore survenite in sfera esteticului la finele sec. Cruse.Woolf). fascinatia evadarii si mitul peren (Joyce). (Proprietăţi semantice. meaning şi reference. Rodica Albu Obiectivul cursului: Să introducă noţiunile de bază din studiul semantic al unei limbi în general şi al limbii engleze în particular. 1994. ţinut în limba engleză. lucru în echipe.I. Oxford: Oxford University Press. Titularul are în vedere o abordare interactivă. (b) test final (scris) 47 . R. 1993. Editura Universitatii “Al.aspecte lingvistice deja studiate. Dr. James R. Deixis. Analiza discursului. Conţinutul cursului: Cursul are patru părţi principale: (1) Semantica lexicală. Coşeriu. Alan. The Stream of Consciousness in the Modern Novel. Violarea regulilor: nonsens. "Semantica cognitivă şi semantica structurală". cu precadere tensiunea dintre traditie si modernitate (V. Grammatical Categories of English. Uni of California Press. 2005. Condiţii de adevăr. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). (Rediscutarea noţiunilor de sense.XIX si inceputul sec. cu precadere inovatia si experimentul specifice romanului modernist. 2000. expresie idiomatică) (3) Semantica şi pragmatica. Humphrey. Semantica şi sintaxa. Howard. Studiul actelor de vorbire. Lectures on 20th century British Literature.Cuza” Iasi. metaforă şi metonimie. Jackson. Bibliografie recomandată: Duţescu-Coliban. 1990 Metode de predare: Curs magistral. Iaşi. Bibliografie recomandată: Armstrong. Ediţia a II-a revăzută.

ţinut în limba engleză. Elaborarea planului. 1981. Fulwiler. A personal Approach to Academic 5 Un număr de patru ore de curs practic ( Exerciţii gramaticale şi Analize de text) este inclus în creditele acestui curs 48 . Conţinutul cursului: Engleza pentru discutii academice si prezentari. Redactarea computerizată. From James to Eliot. Dana Bădulescu Obiectivul cursului: Cursul. este menit să familiarizeze studenţii cu principalele caracteristici şi noile estetici ale modernismului. Titularul are în vedere o abordare interactivă.. kitsch. Dana. postmodernism. O altă serie de prelegeri vor prezenta în detaliu principalele caracteristici şi estetici ale modernismului. “Making Qualitative Research Reports Less Boring: The Techniques of Writing Creative Nonfiction”. Aplicaţii practice pornind de la lucrările de diplomă ale studenţilor. Iaşi. folosirea majusculelor. Written Communication. Utilizarea bibliotecii şi a internetului în documentare. New York. în strânsă legătură cu celelalte arte. Hugh. St. Corectura finală. Elaine. Early 20th Century British Fiction. O serie de prelegeri vor prezenta criza pe care o presupune modernismul. Part II. Dr. care vizează direct îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente în engleză în privinţa diverselor aspecte ale modernismului britanic. Plagiatul. 2006. Darrel N. decadenţă. Ileana Oana Macari Obiectivul cursului: sistematizarea cunoştinţelor despre elaboarea unei lucrări de cercetare în limba engleză. spiritul boem şi inovator al Grupului Bloomsbury.. insistând asupra importanţei spiritului lor iconoclast şi heterodox. vol. noua conştiinţă urbană. Strategii de identificare şi delimitare a temei. exersarea deprinderilor necesare pentru a face fata cu succes cerintelor academice la nivelul Departamentului de limbi si literaturi straine al Facultatii de Litere din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Bucureşti. College Writing. Matei. Boris (ed.. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). eseului. Apr 2008. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului: Engleza academică scrisă (1c)5 Codul cursului: EN1053 (A). Casa Editorială Demiurg. Ford. artele şi esteticile urbaniste. Bibliografie recomandată: Baker. Dowling. Structurarea capitolelor. Early 20th Century British Fiction. Punctuaţia. OUP. 1990 Metode de predare: prelegeri. Advanced Writing with English in Use. Citatele şi indicarea surselor bibliografice. Toby. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a informa studenţii cu privire la schimbarea majoră şi radicală de paradigmă pe care a reprezentat-o modernismul. Qualitative Inquiry. New York. exilul ca o condiţie culturală. Editura Univers. valorizarea cunoştinţelor de limbă şi a abilităţilor de cercetare şi comunicare dobândite pe parcursul anilor de studiu. Călinescu. avangardă. aprofundarea conceptelor fundamentale şi însuşirea unor noţiuni noi cu care se operează în cercetare. “Redefining "Context" in Research on Writing”. 11: pp. Organizarea materialului. Bădulescu. Modernism. Chin. Penguin Books. Modernism. ortografia. 14: pp. pornind de la regulile de scriere a propoziţiei. Dana. Modernism. 424 . 7. 2005. cu exemple din literatură şi arte. Corectarea stilului. cu referiri la şi exemplificări din texte moderniste emblematice ale literaturii britanice.). paragrafului.449.482. Oct 1994. Cory. Martin’s Press. Sheridan. 445 . 1985.Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Literatura engleză: Modernism Codul cursului: EN1055 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. principalul promotor al modernsimului în Londra anilor ’20. The Practical Stylist. Caulley. cu focalizare asupra spaţiului britanic. boema ca noua geografie culturală. David. Dr. Abordarea stilistică. vol. Part I. Bibliografie recomandată: Bădulescu. vol. Bloomsbury Aesthetics and the Novels of Forster and Woolf. 1995. Casa Editorială Demiurg. EN1056 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Lect. The New Pelican Guide to English Literature. Harper & Row. Iaşi. Cinci feţe ale modernităţii. 2005. Elaborarea bibliografiei.

LEA. James. Dr. discurs. Poruciuc. Academic Writing and Publishing. Adrian. Modalităţi de evaluare: teacher-assessment. NH. etc. A History of the English Language. 23: pp. Otto. Hinkel. Oxford: Clarendon. Chaucer etc. Ştefan Avădanei Obiectivul cursului: Cursul este menit să dea studenţilor din anii mari o idee. critică şi poetică. Edith. istorie literară şi ficţiune.. 2004. a expansiunii Europei. are în vedere familiarizarea studenţilor cu principalele perioade din evoluţia istorică a limbii engleze (engleză veche. 1990 Metode de predare: Studentii vor primi exercitii de diferite tipuri pentru a recunoaste o gama larga de functii de baza in engleza academica scrisa. Iarovici. Eli. Conţinutul cursului: Prima parte este formată dintr-un număr de observaţii preliminare asupra unor chestiuni de interes general (retorică şi istorie.). ideologie. Dorothy (ed. A. Poe. Practical Techniques in Vocabulary and Grammar. regionalismului. punându-se accent pe schimbările specifice trecerilor de la o perioadă la alta. Bucureşti: Editura Didactică Metode de predare: prelegeri interactive. ţinut în limba engleză. iar apoi vor fi rescrise in acord cu aceste comentarii si sugestii.HEINEMANN. a religiei americane. 1966. Prentice Hall. Bibliografie recomandată: Baugh. Hemingway. Faulkner. 1978. scrierea. 1970. Boston. A Practical Handbook. James. a istoriei şi geografiei americane. feedbackul sau. Twain. “The Origins of Writing in the Disciplines: Traditions of Seminar Writing and the Humboldtian Ideal of the Research University”. Fragmentele propuse pentru analiză vor fi din texte precum versiunea veche engleză a Istoriei lui Beda. Melville. New York. Frost. Frances Chitwood Beam and Harvey S. cât şi cunoştinţe preluate din bibliografia recomandată. atît sincronic cît şi diacronic. A History of the English Language. cititor. peer-assessment Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Limba engleză: Istoria limbii engleze Codul cursului: EN1061 (A).C. Mifflin. A Concise History of the English Language. Inc. 49 . Teaching ESL Academic Writing. Conţinutul cursului: (a) Prelegerile vor aborda pe rând perioadele menţionate. Dr.) urmate de prezentarea rezumativă.352. Houghton. O Neill. Mifflin. Boynton/Cook Publishers. Sweet. Hartley. a aborigenului şi a negrilor. Cable. English. 2002. Textele vor fi discutate cu alti studenti din grupurile de lucru. de asemenea. fiind luate în consideraţie pronunţia. self-assessment. Oxford: Clarendon. 331 . Houghton Company. imigraţiei şi etnicităţii. (b) La seminarii se vor analize de text. prin care vor fi evidenţiate aspecte ale englezei scrise din diverse secole. Portsmouth. Skwire. pentru a analiza tiparele gramaticale si lexicale ale acestor functii si a produce texte academice bazate pe acestea. 2008. gramatica şi vocabularul. Sweet’s Anglo-Saxon Reader. care va avea in vedere atat stilul cat si continutul. EN1064 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. etc. Iaşi: Casa Editorială Demiurg. Routledge. Student’s Book of College English. 1970./ Th. 2004.Writing. First Middle English Primer.. vol. Pentru pregătire în vederea testelor. concentrată. test final (scris) Limba de predare: engleza Denumirea cursului: Literatura engleză: Literatura americană Codul cursului: EN1062 (A). medie şi modernă timpurie). studenţii vor folosi atât cunoştinţe şi indicaţii transmise prin prelegeri şi seminarii. EN1065 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. David. Tutorele va oferi. Dickinson. Adrian Poruciuc Obiectivul cursului: Cursul. Macmillan. Whitelock. Urmează un „ghid tematic” sau de „subiecte majore” menit să scoată în evidenţă americanismul literaturii şi culturii americane şi cei zece autori selectaţi ca reprezentativi pentru literatura americană: Hawthorne. Wiener. Cronica anglo-saxonă. Kruse. Jul 2006. Henry. fie ea şi schematică. 1990. asupra literaturii americane în contextul culturii şi civilizaţiei respective. Written Communication. seminarii-atelier Modalităţi de evaluare: testări pe parcurs.

Mapping Multiculturalism. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Opţional Limbă engleză: Istoria scrierii6 Codul cursului: EN1063 (A) Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. West Side Story (1961). eds.. ţinut în limba engleză. Câteva prelegeri vor fi axate pe scrierea alfabetică şi pe principii ortografice în uz. Baym. Marler. Adrian. Harald. 1986. The Study of Language (Chapter 2: „The Development of Writing”). Tom XIV. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a informa studenţii cu privire la descoperiri recente. ed. No. Richard III (1591) şi Richard III (1995). Accentul se pune 6 7 Un număr de trei ore de curs practic ( Exerciţii gramaticale şi Traduceri) este inclus în creditele acestui curs Un număr de trei ore de curs practic ( Analize literare) este inclus în creditele acestui curs 50 . are ca obiectiv să familiarizeze studenţii cu principalele etape din preistoria şi istoria scrierii. 66 de poeti americani Iasi: editura Universitatii “Al. The Merchant of Venice (1596-98) şi The Merchant of Venice (2004).Othello (1602-04) şi Othello (1995). Herbert. Baym. George. 1-2 (5-12). Romeo and Juliet (1996). Ithaca. Empirical Linguistics (Chapter XIX: „Writing”). Veronica Popescu Obiectivul cursului: Cursul are ca obiective majore analiza textului shakepearian prin intermediul filmului. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) eseu semestrial la seminar. 10 Things I Hate about You (1999). Conţinutul cursului: Analize comparative ale următoarelor texte şi adaptări cinematografice: The Taming of the Shrew (1592) şi The Taming of the Shrew (1967). Sebastopol. Woman’s Fiction: A Guide to Novels by and about Women in America (1820-1870). NY: Mouton de Gruyter.). Minneapolis: University of Minnesota Press. Stefan. Adrian Poruciuc Obiectivul cursului: Cursul. Titularul are în vedere o abordare interactivă.dr. North American Literary History. Nina & Others. 1993. A Midsummer Night’s Dream (1595-96) şi A Midsummer Night’s Dream (1999). Joan (ed. Dr. 1985.Hamlet (1990). Avery and Christopher Hawfield. 2004. The Norton Anthology of American Literature. “Observaţii asupra scrierii şi a relaţiei pronunţie-scriere (cu referire specială la limbile indoeuropene)”.: NY. Romeo and Juliet (1595) şi Romeo and Juliet (1968). NY: Norton Company. 1976. 1997. 1996. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris).Cuza”. Prelegeri speciale vor fi dedicate diverselor tipuri de scriere (pictografică. Early Civilization and Literacy in Europe. Poruciuc.. dezvoltarea aptitudinilor de analiză şi interpretare pornind de la analiza contrastivă a textului literar şi a adaptării cinematografice. 1996 Metode de predare: prelegeri. precum şi cu diverse sisteme de scriere.Bibliografie recomandată: Avadanei. Thraco-Dacica. Hamlet (1600-01) şi Hamlet (1948). Nina. fonografică). München: Francke Metode de predare: prelegeri. Richard III (1955). (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Opţional Literatură engleză: Shakespeare pe marele ecran (2c)7 Codul cursului: EN1063 (A) Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Pilch. Bibliografie recomandată: Haarmann. Gordon.Cambridge University Press. Macbeth (1606) şi Macbeth (1971). 1993. The Danube Script. Hamlet (1996). New York: Cornell University Press. Yule. Iasi : Institututl European. introducerea noţiunii de adaptare cinematografică şi identificarea diferitelor procese care au loc în procesul de adaptare. ideografică. CA: Institute of Archaeomythology. care vizează direct îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente în engleză. Avadanei. The Tempest (1611) şi The Tempest (1980). Stefan. 2008.I. precum cele arheologice care au dezvăluit existenţa unei „scrieri danubiene” preistorice.

şi al limbii engleze în special. critică şi artistică a textului literar. trad. MD/ Toronto/Plymouth. 2007. Augustus Longstreet. imaginar. dezvoltarea abilităţii de analiză interdisciplinară. 1987. Mark Twain. Rosenthal. mit. regiuni culturale.Dr. Flannery O’Connor.). Daniel. Cambridge: Cambridge UP. Hoffman. Editura Univers. Kenneth S.. London: Hamlyn. Katherine Anne Porter. de la sclavie la Drepturile Civile. Cambridge: Cambridge UP. Oxford UP. Dr.. prin abordarea diverselor elemente care ajută la înţelegerea complexităţii culturale a Sudului american: istorie. The Art of Southern Fiction. exersarea competenţelor de analiză literară prin texte specifice. istorie. test final scris Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Opţional Literatură engleză: Literatura Sudului American (2c)9 Codul cursului: EN1066 (B) Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. 1996. Russell (ed. Aceste teme vor fi discutate si exemplificate prin opere literare reprezentative ale unor autori precum: Thomas Nelson Page. Jack J. şi note de Cosana Nicolae şi Dalida Pavlovici. Brooks/Cole Publishing Company. A History of Shakespeare on Screen. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). The Cambridge Companion to Shakespeare on Film. distinctă de mentalitatea dominantă americană. Conţinutul cursului: Cursul va trata probleme precum unicitatea limbii umane. Războiul Civil în istorie şi literatură. Peter Lev (eds. William Faulkner. David. literatura sudică – continuitate americană şi elemente distinctive. Bloomington/London: Indiana UP. nostalgie şi ficţiune.). totul din perspectivă psiholingvistică. economie. Jackendoff. Alice Walker. Lanhan. Iulia Milică Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu diversitatea culturală a Statelor Unite prin prezentarea diferitelor subculturi. Sudul în secolul al XX-lea – noi perspective. Kate Chopin.pe adaptarea cinematografică ca interpretare personală. învăţarea limbii străine şi afaziile. The Cambridge Encyclopedia of Language. Rothwell. Cambridge: Cambridge UP. mai accesibil publicului larg. Issues of Adaptation. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Opţional Limbă engleză: Elemente de psiho-neurologia limbii (2c)8 Codul cursului: EN1066 (B) Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Titularul disciplinei: Lect.Laura Carmen Cuţitaru Numărul de credite (ECTS): 5 Obiectivul cursului: Cursul. literatură. Bibliografie recomandată: Jackson. rezultatul unui process complex de regândire şi rescriere a textului într-un limbaj artistic cu totul diferit de cel literar. 51 . Shakespeare on Screen. structură socială şi relaţii rasiale. Bibliografie recomandată: Conn. James M. definirea si analiza ideii de „Sud american” ca regiune mentală. învăţarea limbii materne. Conţinutul cursului: Cursul este organizat tematic în maniera următoare: elemente de geografie şi istorie referitoare la Sudul american. 1977. Metode de predare: prelegere. Frederick. O Istorie a Literaturii Americane. 1994. David. Bibliografie recomandată: Carroll. Welsh. George Washington Cable. lumea creolă. elemente distinctive. 2002 Metode de predare: prelegere Modalităţi de evaluare: test intermediar scris. Un număr de trei ore de curs practic ( Analize literare) este inclus în creditele acestui curs. Sudul ca spaţiu real şi spaţiu mental. The Literature/Film Reader. UK: Scarecrow Press Inc. ţinut în limba engleză. A Century of Film and Television. este menit să familiarizeze studenţii anului III cu elemente de psihologia şi patologia limbajului în general. Psychology of Language. 1999. 2000. geografie. nu numai geografică. politică. Shakespeare on Film. Peter. 2000. Ray.. Crystal. Foundations of Language. Bucureşti. A 8 9 Un număr de trei ore de curs practic ( Exerciţii gramaticale şi Traduceri) este inclus în creditele acestui curs. Eudora Welty. Jorgens.

The American South. Celebration in Postwar American Fiction. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Study of Some Modern Novelists. Portrait of a Culture. Rupp. Southern Illinois University Press.. Carbondale and Edwardsville. Forum Reader Series. Richard.Metode de predare: prelegeri. 1991.). 1977 52 . Virgil. Cluj-Napoca. Orientări în literatura sudului american. Rubin Jr. 1967. Louis D. University of Miami Press. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). United States Information Agency. Washington. (ed. Coral Gables.. Feffer & Simon Inc. Editura Dacia. Stanciu.

6500 BC . Titularul intenţionează o abordare interactivă. 2329). The Portrait of a Civilization. Conţinutul cursului: Cursul va include prezentări pe linie atât diacronică (în principal indoeuropeană). The Mankind Quarterly (Washington. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Simenschy. 1986. ţinut în limba engleză. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză 53 . Adrian Poruciuc Obiectivul cursului: Cursul. care vizează direct îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente în engleză. studenţii vor folosi atât cunoştinţe şi indicaţii transmise prin prelegeri. Bibliografie recomandată: Martinet. Background to the USA. Metode de predare: prelegeri interactive Modalităţi de evaluare: teste pe parcurs. America. ed. rezultat în urma imigraţiei. Yule. Bibliografie recomandată: Chirica.dr. Cambridge U. Adrian. Irina Chirica Obiectivul cursului: Cursul. “Problems and Patterns of the SE European Ethno. nord. A. cu întrebări. şi caracterul de creuzet (melting pot). An Introduction to American Culture.C.. American Cultural Studies.and Glottogenesis (ca.P. studenţii având posibilitatea să intervină. 1999. 1998. Kirn Elaine. XXXIII. Iaşi: Editura Timpul.STUDII AMERICANE ANUL I Denumirea cursului: Introducere în lingvistică Codul cursului: SA0811 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Irina. Titularul are în vedere o abordare interactivă. Bucureşti: Editura Ştiinţifică . New York: Routledge. Poruciuc. cât şi cunoştinţe preluate din anumite capitole din sursele bibliografice recomandate. Loss and Revival in Europe”. 1 (3-41). Pentru pregătire în vederea testelor. ţinut în limba engleză. În vol. 1992. 2006. André. completări şi comentarii în timpul orelor de curs. Theofil/ Gheorghe Ivănescu. Chicago: University of Illinois Press Metode de predare: prelegeri. are în vedere transmiterea noţiunilor şi terminologiei de bază (în engleză.). vest). Warren Catherine. About the USA. The Study of Language. Colibaba et al. 2002. Paul Miclău). abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). Poruciuc. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a informa studenţii cu privire la factorii care au dus la formarea naţiunii americane (matricea anglo-saxonă). Musman Richard. George. test final (scris) Limba de predare: engleza Denumirea cursului: Studii culturale americane I Codul cursului: SA0812 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lector dr. “Language Obsolescence. 1989. 1970. Kean Alasdair & Neal Campbell. economiei şi guvernului american. este menit să familiarizeze studenţii cu date şi noţiuni fundamentale din istoria şi cultura americană. urmărindu-se formarea capacităţii de înţelegere şi relaţionare a lucrurilor. Washington: The Bureau of Cultural Affairs. Developing a panEuropean Network of Language Resource Centres for Less Widely Used Less Taught Languages (pp.AD 1500)”. Adrian. 1981. D. Prelegeri speciale vor fi dedicate istoriei americane şi dezvoltării ariilor culturale cu trăsături regiunionale diferite (sud. Gramatica comparată a limbilor indoeuropene. Elemente de lingvistică generală (trad. 1985. Iaşi: Editura CDRMO. cât şi sincronică (în perspectivă mai ales post-strtucturalistă). dar şi în română) specifice domeniului lingvistic. American Cultural Studies. New York: Macmillan.

Denumirea cursului: Teoria si practica limbii/textului10 (2c) Codul cursului: SA0815 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. caracterizarea personajelor. hiperbola. Revised Edition.H. New York: Routledge. MA: Blackwell Publishers. 2002. Conţinutul cursului: Genurile literare – caracteristici generale şi particularităţi formale. Julie. dr. Bibliografie recomandată: Abrams. M. Cuddon. personificarea. The Portrait of a Civilization. American Cultural Studies. Background to the USA. Fourth Edition. 54 .Ryan (eds. Kirn Elaine. 2002 (1998). comic. mise-en-scène. analiza poeziei: poezia cu formă fixă. A. elemente de naratologie: intrigă. Seventh Edition. universul diegetic. Kean Alasdair & Neal Campbell. Musman Richard. Washington: The Bureau of Cultural Affairs. MA/Oxford. ritmul. metafora. este menit să familiarizeze studenţii cu date şi noţiuni fundamentale din istoria şi cultura americană. Literary Theory: A Practical Introduction. relaţia dintre organizarea/forma şi inţelesul textului poetic. About the USA.. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). 1998. Traduceri şi Analize de text) este inclus în creditele acestui curs. comparaţia. tragic. Oxford/Malden. Michael. perifraza. 1999. dezvoltarea culturii urbane versus cea rurală. Veronica Popescu Obiectivul cursului: Cursul îşi propune consolidarea cunoştinţelor de teoria literaturii din liceu şi introducerea terminologiei în limba engleză şi aplicarea noţiunilor teoretice pe texte din diferite perioade ale literaturii americane pentru evidenţierea diferenţelor de concepţie şi stil. politic şi religios în America. tensiunea dramatică. 1999 Metode de predare: prelegere. 1989. personaje. simbolismul în literatură. M. A Glossary of Literary Terms. metonimia şi sinecdoca. American Cultural Studies. An Introduction to American Culture. figuri de stil: epitetul. J. litota.dr. Warren Catherine. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Studii culturale americane II Codul cursului: SA0821 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. cum ar fi caracterul naţional. Titularul are în vedere o abordare interactivă. ironia şi umorul. Irina Chirica Obiectivul cursului: Cursul. MA/Oxford. textul dramatic – „prezenţa” autorului în text..U. Iaşi: Editura Timpul. New York: Macmillan. Bibliografie recomandată: Chirica. ţinut în limba engleză. Blackwell Publishing: Malden. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a informa studenţii cu privire la elementele caracteristice ale culturii americane. tragicomic. 1999 (1941). Fort Worth/Philadelphia/New York: Harcourt Brace College Publishers. insistînduse pe ceea ce este specific acestei ţări. politicii şi organizării sociale. tipuri de narator şi relaţia autor-narator-cititor. care vizează direct îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente în engleză.). Ryan.A. aliteraţia. Irina. urmărindu-se formarea capacităţii de înţelegere şi relaţionare a lucrurilor. America. 1998 (1976). Prelegeri speciale vor fi dedicate geografiei S.). Blackwell Publishing:Malden. dialogul şi monologul. Literary Theory: An Anthology. A Dictionary of Literary Term sand Literary Theory. Exerciţii gramaticale. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). a sporturilor şi mass-media (fenomenul Hollywood). Rivkin. a sistemului educaţional. catharsis. (ed. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză 10 Un număr de opt ore de curs practic (Conversaţie. 1986. obiceiurilor şi moravurilor. Chicago: University of Illinois Press Metode de predare: prelegeri. rima.

Cruttenden. 1994. Illinois UP Chicago. J. Conţinutul cursului: Cursul prezintă mecanismul fonator. Codrin Liviu Cuţitaru Numărul de credite (ECTS): 5 Obiectivul cursului: Dezvoltarea cunoştinţelor de literatură americană – sec. The Founding Fathers: Jefferson. urmărindu-se formarea capacităţii de înţelegere şi relaţionare a lucrurilor.Morton. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a informa studenţii cu privire la momentele şi perioadele importante din istoria Statelor Unite de la începuturi pînă în secolul XX. A. The Norton Anthology of American Civilization. Ascendentalism. D. The Making of America.Dryden. 17-19 Conţinutul cursului: History and Fiction: John Smith and Th. UP of America. avându-se în vedere şi diferenţele existente între limba română şi engleză la acest nivel. Pre-Modern Literature. NY.C. The Great Awakening. 1968. Exceptionalism.Stanford. discuţii Evaluare: examen scris/oral Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Literatură americană I Denumirea cursului: Istoria S. Bibliografie recomandată: Bolinger. 1992.: NY. Iasi. Ed.Pope. este menit să familiarizeze studenţii cu date şi noţiuni fundamentale din istoria americană.U. The Concept of Tradition: America vs Europe. Cambridge. Cambridge.McElroy.Denumirea cursului: Limba engleză: Fonetica şi Fonologia Limbii engleze I Codul cursului: SA0822 (A+B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Este abordată experienţa puritană 55 . Prosodyc Systems and Intonation in English. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). Introduction to Linguistics. Ed. Dr Călina Gogălniceanu Obiectivul cursului: Cursul predat în limba engleză pe power point. A Theoretical and Practical Approach to Sounds and Phonemes. English Linguistics:Essentials. Familiarizarea cu diferite stiluri de pronunţie şi înţelegerea particularităţilor intonaţiei din limba engleză.E. Kortmann. fonemele segmentale şi suprasegmentale şi funcţiile intonaţiei.B.Ivonne Bryant. 1981 Metode de predare: prelegeri. 1969. Codul cursului: SA0824 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lector dr. Franklin. urmăreşte ca studenţii să recunoască şi să articuleze corect sunetele şi intonaţia din limba engleză. 2005. New Cultural Types.J. Titularul are în vedere o abordare interactivă. Ed. The Other – An American Perspective Bibliografie recomandată: Finding Freedom.Arizona UP Tucson.A. Irina Chirica Obiectivul cursului: Cursul. Exerciţii combinate cu exemplificări audio video vor conduce la înţelegerea şi fixarea cunoştinţelor teoretice. Transcendentalism. The Puritans. Gogalniceanu. Crystal. 1991. 1985. The Beginning of Liberalism. D. Norton Comp. Dr. Colonialism. Ed. Intonation. 2003. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Codul cursului: SA0823 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Titularul disciplinei: Prof.H. Berlin Metode de predare: prelegeri. Modernism (Romanticism). Intonation and Its Parts. care vizează direct îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente în engleză. studenţilor de la specialitatea A şi B. The History of America. ţinut în limba engleză.

Sowell Thomas.S. ţinut în limba engleză. Bibliografie recomandată: Jackson. George. Of Mice and Men (1992). (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Teoria si practica limbii / textului: Lexicologie11 (1c) Codul cursului: SA0825 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Titularul disciplinei: Lect. Daisy Miller (1974). Making America: The Society and Culture of the United States. regia Paul Newman. Edith Wharton – The Age of Innocence (1920). test final scris Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Curs special I: Film şi literatură: Adaptări cinematografice ale unor texte clasice din Codul cursului: SA0826 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Scott. introducerea noţiunii de adaptare cinematografică şi identificarea diferitelor procese care au loc în timpul adaptării unei povestiri (nuvele). 1981. care a dus peste secole la Războiul Civil. relaţii lexicale. şi chiar cea internaţională. The Glass Menagerie (1987). este menit să familiarizeze studenţii anului I cu problemele şi metodologia specifice studiului lexicologiei.I. Cambridge. regia Peter Bogdanovich. Laurie. Luedke S. adaptarea cinematografică – definiţie. The Scarlet Letter (1995). unui roman sau unui text dramatic şi dezvoltarea aptitudinilor de analiză şi interpretare pornind de la analiza contrastivă a textului literar şi a filmului. dificultăţi ale procesului de adaptare. formarea cuvintelor şi vocabulare specializate. New York: Basic Books Metode de predare: prelegeri. Un accent deosebit este pus pe personalităţile de seamă care au marcat cultura şi istoria americană. literatura americană 56 .Dr. 2004. 1985 Metode de predare: prelegere Modalităţi de evaluare: test intermediar scris.Of Mice and Men (1937). procedee specifice.versus cea diferită din golful Chesapeake din sud. Ethnic America: A History. E. regia Gary Sinise. Amvela. sau pe preşedinţii americani şi pe contextul istoric specific în care aceştia şi-au adus contribuţia. Iaşi. Cambridge. morfemul. Luther. Yule. The American Mind.Words. Poruciuc. The Age of Innocence (1993). Hulban. Conţinutul cursului: Cursul va trata probleme de bază: cuvîntul. Henry James – “Daisy Miller” (1878).I..A. 1996. 1994. Laura Carmen Cuţitaru Numărul de credite (ECTS): 5 Obiectivul cursului: Cursul. regia Jack Clayton. Meaning and Vocabulary. H. English Word-Formation. Iaşi. F. periodizarea limbii engleze. The Great Gatsby (1974). abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). 1950. Veronica Popescu Obiectivul cursului: Cursul are ca obiective generale conştientizarea cursanţilor şi explorarea propriilor reacţii la textul scris şi vizual. An Outline of American History. 2001. regia Martin Scorsese. cum ar fi Benjamin Franklin. 1994.A. Washington: U. John Steinbeck . Boston: Houghton Mifflin Company. Katzman David.. Dr. The Study of Language. A People and a Nation: A History of the United States. Commager Henry Steele. Conţinutul cursului: Literatura şi filmul: asemănări şi deosebiri. H. regia Roland Joffé. 1983. Washington: U. New Haven: Yale University Press. Nathaniel Hawthorne – The Scarlet Letter (1850).S. Syntheses in English Lexicology and Semantics. Fitzgerald – The Great Gatsby (1925). 11 Un număr de patru ore de curs practic (Exerciţii gramaticale/Traduceri şi Analize de text) este inclus în creditele acestui curs. Bauer. A Concise History of the English Language. Adrian. Press. London. Tennessee Williams – The Glass Menagerie (1944). Press. Bibliografie recomandată: Norton Mary Beth. 2000. legătura dintre cele două arte în timp.

1999. Alison and Bordo. McFarlane. London: Routledge. care le va permite sa(-şi) explice toate aceste relaţii.Bibliografie recomandată: Andrew. dezbateri. Chatman. American Feminist Thought at Century’s End: A Reader. New Jersey: Rutgers University Press. studenţii vor putea conştientiza dificultăţile pe care le întimpina oricine studiază limba engleză.New York/Oxford: Oxford UP. The Lesbian and Gay Studies Reader. Odette Blumenfeld Obiectivul cursului: Cursul urmăreşte familiarizarea studenţilor cu cei mai cunoscuţi termeni criticoteoretici în studiul genului şi al sexualităţii şi ghidarea studenţilor în lectura şi interpretarea unor texte fundamentale. Leo and Marshall Cohen (eds. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Alina Barale Michèle şi David Halperin (editori).Concepts in Film Theory. Studenţii vor fi încurajaţi să aplice cunoştinţele dobândite în analiza unor texte literare pertinent alese. Seymour . Anca Cehan Obiectivele cursului: Cursul (ţinut în limba engleză) va ajuta studenţii să-şi dovedească capacitatea de înţelegere şi folosire a structurilor de bază ale limbii engleze. identitate. Narrative Structure in Fiction and Film. Rosi. 1996 Metode de predare: prelegere. şi morfologia în particular. Linda (editor). Butler. Bibliografie recomandată: Abelove. 1989. New York: Columbia University Press. Judith. să înţeleagă gramatica în general. comunicarea eficientă atât orala cît şi în scris. Lacan). ca mijloace prin care se pot stabili căi de înţelegere a relaţiei formă – sens şi sens – situaţie de comunicare şi să deprindă terminologia de baza specifică. studii de caz (analize de texte) Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) şi activitate de seminar (40%) şi (b) test final (60%) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Limba engleza: Morfologia limbii engleze Codul cursului: SA0932 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: studii de licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. heterosexualitate. Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory. a unor promotoare ale gândirii feministe (Kristeva. Susan (editoare). Jaggar. Gender/Body/Knowledge: Feminist Reconstructions of Being and Knowing. Oxford/New York: Oxford UP. 1978. subiect. în primul rând. Oxford: Clarendon Press. Ithaca/London: Cornell UP. narcisism.Story and Discourse.) . sex. Showalter). sexualitate. pe un scurt istoric al feminismului ca activism politic în America şi pe o scurtă prezentare a eforturilor pentru recunoaşterea unor drepturi fundamentale ale minorităţilor sexuale din Statele Unite. 57 . Introductory Readings. Henry. Braidotti. Kauffman. 1993. Brian – From Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. In plus. London: Routledge. Conţinutul cursului: Cursul se va axa pe definirea unor concepte precum gen. Dr. Braudy. 1984. Dudley . London: Blackwell Metode de predare: prelegeri. 1994. masculinitate. Acesta va înlesni. Dr. Cixous. pe contribuţia de substanţă a unor teoreticieni ai psihanalizei (Freud. homosexualitate. In al doilea rând. 1993. Studii de gen: terminologie de bază şi problematică Codul cursului: SA0931 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. feminitate.Film Theory and Criticism. 5th ed. ei vor putea sa-şi îmbunătăţească cunoştinţele de limba engleză prin explorare si analiză. Irigaray. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză ANUL II Denumirea cursului: Studii culturale amerricane III. 1990. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). la un nivel avansat.

a teoriilor freudiene şi jungiene). test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Literatură americană II Codul cursului: SA0933 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. analiza propoziţiilor din punct de vedere morfologic solicitând studenţilor să identifice clase de cuvinte şi categorii gramaticale. Bibliografie recomandată: Bigsby. (b) test intermediar (scris). etc. dar şi a altor instituţii. Conţinutul cursului: 1. fonologic. Longman Metode de predare: prelegere interactivă Modalităţi de evaluare: (a) evaluare permanentă (orală). Analizarea principalelor probleme politice cu care se confruntă societatea contemporană. tehnici circumscrise unui teatralism excesiv). etc. comportamentelor şi a culturii politice în statele Unite. A Critical Introduction to Twentieth Century American Drama (2 volumes). Sidney. Structura partidelor. Principiile sale. Longman. R. corelarea observaţiilor referitoare la structura morfologică a cuvintelor cu alte observaţii de ordin fonetic. Horia (2004). politic şi cultural. 5. Quirk.Conţinutul cursului: Cursul va familiariza studenţii cu aparatul conceptual specific şi va prilejui recunoaşterea principalelor clase de cuvinte. Floyd. Contemporary American Theatre. non-tragice şi anti-tragice în piesele sale) şi Thornton Wilder (influenţa lui Brecht. 58 . a vieţii personale cu cea publică.. recunoaşterea categoriilor gramaticale (gen. sintactic şi semantic. Spanda. London. Tennessee Williams: Everyone Else Is An Audience.E. Quirk. Detroit: Gale Metode de predare: prelegeri interactive şi analize de texte Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) şi activitate de seminar (40%) şi (b) test final (60%) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Institutii politice I Codul cursului: SA0934 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. mitul ca fundament al structurii dramatice). Roudané. Matthew (ed. 4. plasarea adjectivelor şi adverbelor în propoziţie. Hayman. (1972) A Grammar of Contemporary English. 2. Francis (1993). Dr. Partide politice.dr. 1991. Palgrave. The Plays of Eugene O’Neill: A New Assessment.Fundamentele constituţionale ale sistemului politic american. Syntheses in English Morphology. 1993. reliefarea specificului american la nivelul tematicii şi al influenţelor europene la nivelul formelor şi convenţiilor dramatice/teatrale. Greenbaum. Odette Blumenfeld Obiectivul cursului: Cursul urmăreşte familiarizarea studenţilor cu piesele unor dramaturgi americani reprezentativi. C. Familiarizarea studenţilor cu problematica fundamentelor axiologice şi culturale ale sistemului politic american. Edward Albee (influenţa teatrului absurdului. Scopul Constituţiei. 3. Katamba. Protecţia egală a legilor. 2. Basingstoke: Macmillan. aspect.W. Tennessee Williams (imaginea Sudului american. Evoluţia federalismului american. Studenţii vor putea analiza texte semnificative din diverse perspective critice şi raporta aceste texte la un anumit context social. Reliefarea diferitelor paradigme de interpretare a puterii şi a statului. mod. Arthur Miller (împletirea psihologicului cu socialul. timp. soluţii tragice.). a expresionismului. Ronald. instituţiile politice şi problematica opiniilor. Conţinutul cursului: Cursul se va axa pe dramaturgia lui Eugene O’Neill (inflenţa filosofiei lui Nietzsche şi Schopenhauer. American Dramatists. 3. 1984. George Poede Obiectivul cursului: 1. recunoaşterea elementelor care formează structura cuvântului. comparaţie. New Haven: Yale University Press. Randolph et al. Drepturi şi libertăţi. Sistemul bipartidist. importanţa elementelor autobiografice şi concepţia sa asupra tragediei). King. 1985.). viziunea asupra timpului. caz. 1989. (1990) A Students’ Grammar of the English Language. Morphology. Cambridge: Cambridge University Press. Cultură şi participare politică. respectând regulile morfologice (folosirea timpurilor şi aspectelor. producerea de propoziţii corecte. Virginia. Bruce (ed.). Hulban. Bibliografie recomandată: Collins Cobuild English Grammar (1990) HarperCollins Publishers. New York: Ungar. Evoluţia partidelor politice.). determinare. nivele de ambiguitate în piesele târzii.

American Government. lumea creolă. Redactarea unor eseuri. Melvin Dubnick. An Inquiry. Organizarea Congresului şi procesul legislativ. din diferite manuale. Grupuri de interese. 1974. From Roosevelt to Reagan. Dubuque. Praeger Publishers. elemente distinctive. Sudul ca spaţiu real şi spaţiu mental. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). “Postmoden Blackness”. Rexford G. Aplicarea metodologiei critice în contexte interpretative specifice. prin abordarea diverselor elemente care ajută la înţelegerea complexităţii culturale a Sudului american: istorie. activitale la cursurile practice Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Curs special II: Sudul american Codul cursului: SA0936 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Texte: Consolidarea şi dezvoltarea unor cunoştinte de teorie şi critică literară. economie. Bibliografie recomandată: Alan Gitelson. Kendal and Hunt Publishing Company. New York. “Stephen Crane’s Own Story”. James Q. The Modern Presidency. New York.. Larry Tomlinson. Efectele mass – mediei. Media şi viaţa politică. exersarea competenţelor de analiză literară prin texte specifice. Lexington. 1987 Metode de predare: prelegeri. Procesul electoral. de la sclavie la Drepturile Civile. Textele vor fi din diferite perioade. Thomas E. “I Have a Dream”. Comportament electoral în SUA. Brief Edition. Conţinutul cursului: Cursul este organizat tematic în maniera următoare: elemente de geografie şi istorie referitoare la Sudul american. abordări interactive Modalităţi de evaluare: examen final. Bibliografie selectivă: Martin Luthr King. Jr. fragmente din Dictee (“Clio – History”). (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Curs practic Codul cursului: SA0935 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Războiul Civil în istorie şi literatură. Harper and Row Publishers. Formarea deprinderilor de redactare corectă a unor texte de tip: eseu. Iowa. “The Open Boat”. geografie. Wilson. poezie. Theresa Hak Kyung Cha. 1991. Iulia Milică Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu diversitatea culturală a Statelor Unite prin prezentarea diferitelor subculturi. Laurie Anderson. structură socială şi relaţii rasiale. Aceste teme vor fi discutate si exemplificate prin opere literare reprezentative ale unor autori 59 . eseu. American Politics. Robert Dudley. studiu. Stephen Crane. pamflet. distinctă de mentalitatea dominantă americană. American Government. 9. literatura sudică – continuitate americană şi elemente distinctive. nu numai geografică. regiuni culturale. Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere a figurilor de stil în limba sursă şi găsirea echivalentelor în limba ţintă. politică. 10. 7. recenzie. La cursul practic de texte vor fi discutate fragmente din diferite genuri (proză. Implementarea deciziilor Curţii. mit.6. Malcolm Shaw (editor). Houghton Mifflin Company. istorie. reprezentative pentru tradiţie sau pentru exeperiment. articol. Sudul în secolul al XX-lea – noi perspective. definirea si analiza ideii de „Sud american” ca regiune mentală. Colegiul electoral. nostalgie şi ficţiune. Dr. lucru pe text. literatură. dezvoltarea abilităţii de analiză interdisciplinară. Dezvoltarea capacităţii de contextualizare a analizei literare. Resurse şi probleme ale grupurilor de interese. Campanie şi politici publice. Sistemul juridic american. Traduceri din scriiotri de limba engleza. 1987. fragmente din Stories from the Nerve Bible Metode de predare: dezbatere. Radu Andriescu Obiectivul cursului: Traduceri: Formarea deprinderilor de traducere corectă şi adecvată a unor texte diverse în şi din limba engleză. Dr. Congresul. discurs politic). imaginar. 1978. Conţinutul cursului: Traduceri din scriitori români. Boston. referat. 8. Excerciţii de limbă engleză. Curtea Supremă. lucru in echipe. DC Heath and Company. Tugwell. bell hooks. Cronin (editors) – The Presidency Reappraised.

Coral Gables. A Study of Some Modern Novelists. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Studii culturale americane IV: Teorie critică Codul cursului: SA0941 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Titularul disciplinei: Prof.by H. Bibliografie recomandată: Conn.G. 465. afirmaţie şi negaţie.Jung – On the Relation of Analytical Psychology to Poetry). C. Peter. Richard. Case Study. Macbeth. Editura Dacia. What is an Author?). Vanity Fair.Hawthorn. Oxford: Oxford UP. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). By J. Case Studies. Tallahassee: Florida State UP. Cluj-Napoca. Case Study. Hamlet. Feminism.Bataille – The Notion of Expenditure). Ed.Foucault – Truth and Power.dr. Fraza prin subordonare: clasificarea structurală şi funcţională a subordonatelor şi evidenţierea proceselor specifice fiecărui tip. Bucureşti. Cultural Studies.precum: Thomas Nelson Page. The American South.Showalter – Toward a Feminist Poetics. Structuralism. Katherine Anne Porter. Critical Theory Since Plato. Critical Theory Since 1965.M. (V. Case Studies. Case Studies.Gilbert – Literary Paternity).de Man – Semiology and Rhetorics). Celebration in Postwar American Fiction. (ed. 1992.Woolf – A Room of One’s Own. Ed. 1994. Ed. trad. Oxford: Oxford UP. dr. George Washington Cable. Orientări în literatura sudului american. Wuthering Heights. A Glossary of Literary Criticism. Case Study. Deconstructivism (F. 1977 Metode de predare: prelegeri. Tamara Lăcătuşu Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu structurile de bază şi principalele relaţii sintactice la nivelul propoziţiei simple precum şi a proceselor ce au loc la nivelul frazei (prin coodonare sau subordonare). precum şi aspecte legate de corespondenţa timpurilor. NY: Brace Jovanovich College Publ. 1996 Metode de predare: prelegeri. Great Expectations. J. diateză). Flannery O’Connor.. Augustus Longstreet.). (K.de Beauvoir – The Second Sex. 1991.Psychoanalysis (Freud – The Uncanny si Creative Writers and Daydreaming. Rupp. Eudora Welty.Nietzsche – Truth and Falsity in an Ultramoral Sense. (F. Carbondale and Edwardsville. Conţinutul cursului: Criterii de clasificare a propoziţiei simple (structural. Virgil. Principalele transformări la nivelul frazei prin coordonare. Kate Chopin. S.by H Adams. formă gramaticală. M.de Saussure – Course in general Linguistics. Washington. Hamlet. definirea părţilor propoziţiei (sintactic.Lentricchia. Codrin Liviu Cuţitaru Numărul de credite (ECTS): 5 Obiectivul cursului: Dezvoltarea cunoştinţelor de teorie critică modernă şi postmodernă în America Conţinutul cursului: Introduction. 1991. Wuthering Heights (Terry Eagleton – Myth of Power in ‘Wuthering Heights’). Frederick. The Structuralist Activity). William Faulkner. The Raven. Case Studies. Bibliografie recomandată: Critical Terms for Literary Study. C. Forum Reader Series. Louis D. Formarea deprinderilor practico-aplicative de analiză sintactică a propoziţiei şi frazei. Editura Univers. G.by F. United States Information Agency.Adams & Leroy Searle. discuţii Evaluare: examen scris/oral Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Limba engleza: Sintaxa Codul cursului: SA0942 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studii: II Semestrul: IV Număr de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. O Istorie a Literaturii Americane. Vanity Fair. funcţie comunicativă. 60 . The Art of Southern Fiction.. P. Hoffman.Derrida – Of Grammatology.-Strauss – The Structural Analysis of Myth. (M. 1996. King Lear.Marx – German Ideology. şi note de Cosana Nicolae şi Dalida Pavlovici. 1967. The Cask of Amontillado. Mark Twain. morfologic şi semantic). E.Bakhtin – Discourse in the Novel. University of Miami Press. Jane Eyre. acordul şi relaţia de guvernare. Marxism. Alice Walker..L. Feffer & Simon Inc. R. Stanciu. S. Portrait of a Culture. Rubin Jr. Southern Illinois University Press.Barthes – The Death of the Author.

Freud. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). The Gale Group. formatoare de opinii şi modelatoare a societăţii. pirateria şi interpretarea schimbărilor tehnologice. Ihab. Christopher Martin. and Bettina Fabos. Iaşi: Casa Editorială Demiurg. Ei vor explora unele dintre problemele-cheie cu care ne confruntăm într-o epocă dominată de Mass Media. Critical Essay on “Leaving the Yellow House” în Short Stories for Students. English Syntax and Argumentation. Doctorow. de la proza tradională a unor scriitori ca Bellow sau Malamud la tehnicile postmodernismului. ei îşi vor dezvolta capacitatea de a gândi critic. Importanţa unei abordări din perspectiva ştiimţelor sociale. 1996. “A Few Words About Minimalism”. 2001 Metode de predare: prelegeri. 2001. Hassan. Perkinsm. A Grammar of Contemporary English.L.ac. Bibliografie selectivă: Richard Campbell. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). http://www. Pullum. G. Începuturile Mass Media: Cărţile şi cultura tiparului.. Raymond Carver. Rena. Bibliografie recomandată: Barth. (b) test final (scris) 61 . ajungând să înţeleagă şi să aprecieze diverse opere literare. “Toward a Concept of Postmodernism”. 4th edition (New York: St. Lee Smith. Critical Essay on “Leaving the Yellow House. Bas. Coraghessan Boyle. Richard Ford. “The Theme of the Three Caskets”. Globalizarea şi consecinţele sale . Bantaş. 2005. 2003). John. Dr.” în Short Stories for Students. Cambridge UP. Mukherjee Bharati. Essentials of English Syntax.. R.. genuri sau mişcări din literatura americană a secolului 20. Essentials of English Syntax. Text. Efectele Mass Media. Lauren Groff. Huddleston. Cu alte cuvinte. Longman. examen scris Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Literatura americană III Codul cursului: SA0943 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect.Tamara. Martin’s. Industrie şi Public: Filmul. Scriitori studiaţi: Saul Bellow. A Student’s Introduction to English Grammar. Media and Culture: An Introduction to Mass Communication.. 2001.uk/english usage/Internet Grammar of English Metode de predare: prelegeri. Conţinutul cursului: Vor fi discutate diferitele tendinţe din proza americană a ultimelor decenii. (b). Richard Bausch. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Societate şi comunicare I Codul cursului: SA0944 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. abordări interactive Modalităţi de evaluare: evaluare pe parcurs tip hands-on la seminar. Vor învăţa să-şi exprime ideile în mod clar şi să le sprijine prin eseuri bine închegate. Yiyun Li. Radu Andriescu Obiectivul cursului: Studenţii se vor familiariza cu unii dintre cei mai importanţi scriitori contemporani americani.ucl. Bernar Malamud. T. Se vor familiariza cu câtva dintre cele mai importante teme şi metode din domeniul ştiinţelor sociale. Lăcătuşu. Tim O’Brien. Andrei. Calitate în Mass Media. Descriptive English Syntax. de la minimalism la „maximalism“. Conţinutul cursului: Ce este Mass Media? De la vorbire la Internet. Alte materiale vor fi disponibile în format electronic Metode de predare: prelegeri. 1976. Mass Media electronice şi civilizaţia contemporană. Radioul ca prim medium care se adresează maselor. E. Vor citi studii critice şi vor scrie eseu. The Composite Sentence. Wendy. 2005 (a). Palgrave. Sigmund. Quirk. Radu Andriescu Obiectivul cursului: Studenţii vor învăţa cum funcţionează Mass Media – ca industrie. Dr. The Gale Group. et al. Televiziunea şi cablul. Dreptul la viaţa privată.Bibliografie recomandată: Aarts. R. Iaşi: Institutul European. Internetul: Convergenţa tuturor celorlalte Media. Korb. The Simple Independent Sentence.

Deland Florida. din diferite manuale. “I Have a Dream”. Thomas Wolfe. Bibliografie recomandată: Conn. Laurie Anderson. Anii Depresiei: John Steinbeck. realism. Prezentările generale vor fi intercalate de analize amanunţite ale unor autori reprezentativi: Mark Twain: umor. Rupp.Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Curs practic Codul cursului: SA0945 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Harper & Row Publishers. Ernest Hemingway. New York. Jr. 1996. realism şi naturalism la sfârşit de secol XIX (William Dean Howells. poezie. Redactarea unor eseuri. 1966. Stephen Crane. se va ţine cont şi de principalele transformări de ordin tematic sau formal care îi vor ajuta pe studenţi în înţelegerea textului literar. Willa Cather. Stetson Universitz Press. articol. la cumpăna dintre secole: Jack London. lucru in echipe. fragmente din Dictee (“Clio – History”). şi note de Cosana Nicolae şi Dalida Pavlovici. Radu Andriescu Obiectivul cursului: Traduceri: Formarea deprinderilor de traducere corectă şi adecvată a unor texte diverse în şi din limba engleză... Sherwood Anderson. William Faulkner. eseu. La cursul practic de texte vor fi discutate fragmente din diferite genuri (proză. reprezentative pentru tradiţie sau pentru exeperiment. pamflet. The Contemporary American Novel. Nathanael West. Longman Inc. “The Open Boat”. Radical Innocence.Scott Fitzgerald. Edith Wharton. activitale la cursurile practice Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Curs special III: Proza americană Codul cursului: SA0946 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. lucru pe text. Conţinutul cursului: Cursul va insista pe un număr de momente reprezentative din literatura americană începând de la jumătatea secolului al XIX-lea până la jumătatea secolului al XX-lea. Traduceri din scriiotri de limba engleza. Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere a figurilor de stil în limba sursă şi găsirea echivalentelor în limba ţintă. trad. University of Miami Press. Theresa Hak Kyung Cha. discurs politic). “Stephen Crane’s Own Story”.). Erskine Caldwell. abordări interactive Modalităţi de evaluare: examen final. New York. Dr. Harper Colophon Books. fragmente din Stories from the Nerve Bible Metode de predare: dezbatere. Texte: Consolidarea şi dezvoltarea unor cunoştinte de teorie şi critică literară. Peter B. Iulia Milică Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu principalele momente ale literaturii americane de la Mark Twain la al Doilea Război Mondial. Primul Război Mondial şi Generaţia pierdută: Sinclair Lewis. F. Ambrose Bierce. Textele vor fi din diferite perioade. Celebration in Postwar American Fiction. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) referat. John DosPassos. Excerciţii de limbă engleză. Stephen Crane. De asemeni. 1963. Ihab. Aplicarea metodologiei critice în contexte interpretative specifice. Analizele literare vor fi îmbinate cu perspective culturale pentru a oferi o imagine complexă a Americii şi a reflectării acesteia în literatură. Editura Univers. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză 62 . Richard. Dezvoltarea capacităţii de contextualizare a analizei literare. “Postmoden Blackness”. studiu. An Outline of American Literature. Formarea deprinderilor de redactare corectă a unor texte de tip: eseu. Conţinutul cursului: Traduceri din scriitori români. Richard E (ed. High. bell hooks. Henry James). O Istorie a Literaturii Americane. Essays in Modern American Literature. Upton Sinclair.. Langford. Peter. ironie. referat. 2003. Bucureşti. Coral Gables Metode de predare: prelegeri. Theodore Dreiser. recenzie. Dr. Bibliografie selectivă: Martin Luthr King. Hassan.

Torben Kroch – Moving Pictures: A New Theory of Film Genres. Deixis. Conţinutul cursului: Cursul are patru părţi principale: (1) Semantica lexicală. Analiza discursului. Conţinutul cursului: Cinematograful ca artă. 1996. Odette Blumenfeld Obiectivul cursului: Cursul îşi propune familiarizarea studenţilor cu vocabularul specific domeniului. Taina. Richard – Hollywood Cinema. Bucureşti. (Rediscutarea noţiunilor de sense. Sixth Edition. estetici alternative: feminismul. mari regizori). clasici ai filmului mut.) – The Film Genre Reader. Grant. Second Edition. să-i obişnuiască pe studenţi să gândească în tipare logice şi să opereze conexiuni între aspecte deja studiate şi informaţiile noi. 2007. să reia şi să aprofundeze – în perspectivă semantică . Howard. (Proprietăţi semantice. James R.) – A Short History of the Movies. Blackwell. expresie idiomatică) (3) Semantica şi pragmatica. Cursul se încheie cu o prezentare succintă a unor orientări recente în semantica limbii engleze. Maltley. lucru în echipe. Grammatical Categories of English.) (2) Semantica grupului şi propoziţiei/frazei. filme reprezentative. filmul de autor (Alfred Hitchook şi Orson Welles). MA: Allen & Bacon. Bibliografie recomandată: Boggs. Semantica şi logica. – The Art of Watching Films. Grodal. Kevin Bruce (eds.dr. Cruse. Mountain View. aplicarea terminologiei în analizarea unor opere filmice reprezentative şi îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură şi civilizaţie americană prin intermediul cinematografiei hollywoodiene. brainstorming. Second edition. western-ul. Orientare preponderent interactivă Modalităţi de evaluare: activitatea de seminar şi dosarul cu lucrări de seminar alcătuit pe parcurs + test final scris Limba de predare: engleză 63 . Clasificarea elementelor deictice. 2000. London. vedeta hollywoodiană. melodrama: trăsaturi specifice. Relaţii de sens. Hurford. Jackson. 1986. 1994. momente importante din istoria Hollywood-ului (perioada studioului. Bibliografie recomandată: Duţescu-Coliban. Joseph A.U. 1986. lucru pe text. CA: Mayfield Publishing Company. Alan. Barry Keith (ed. Semantica şi sintaxa. genuri (selectiv): comedia. Condiţii de adevăr. CUP. Feelings and Cognition.. Oxford: Oxford University Press. Sixth Edition. meaning şi reference. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). Gerald. (Roluri tematice. reprezentanţi. Oxford: Oxford University Press. pp. 1996 (1971) Metode de predare: prelegeri.A. Austin: University of Texas Press. Violarea regulilor: nonsens. A Semantic Approach to English Grammar. 1990 Metode de predare: curs magistral. Needham Heights. in Prelegeri şi conferinţe. Rodica Albu Obiectivul cursului: Să introducă noţiunile de bază din studiul semantic al unei limbi în general şi al limbii engleze în particular. factori favorizanţi ai dezvoltării cinematografului în S. Meaning in Language. Semantics: a coursebook.aspecte lingvistice deja studiate. D. Iaşi. 1997. metaforă şi metonimie. Mast.ANUL III Denumirea cursului: Studii americane V: Introducere în studiul filmului Codul cursului: SA1051 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Longman. "Semantica cognitivă şi semantica structurală". Studiul actelor de vorbire. Propoziţii analitice şi propoziţii contradictorii. and Brendan Heasley. filmul mut: trăsături generale. Coşeriu. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Limba engleza IV: Elemente de semantică şi pragmatică engleză Codul cursului: SA1052 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Ediţia a II-a revăzută. mari actori.83-99.(4) Categoriile gramaticale în perspectivă semantică. 2003 (1995). Dr. prezentări de seminar. Eugen.

uiuc. “Natural Law”. Democracy in America (fragmente). Republicat în Alfred Lief. Volume 2. insistând asupra importanţei spiritului lor iconoclast şi heterodox. Plato Press. D.Denumirea cursului: Literatura americana IV Codul cursului: SA1053 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Instituţii politice II Codul cursului: SA1054 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Justice Holmes (1929) Metode de predare: prelegeri. 1994. Heath and Company. Radu Andriescu Obiectivul cursului: Principala problemă tratată în acest curs este modul în care s-au format şi cum sunt exprimate valorile societăţii americane. coord. an Online Journal and Multimedia Companion to Anthology of Modern American (Oxford University. Harvard Law Review 40. Five faces of Modernity. O serie de prelegeri vor prezenta criza pe care o presupune modernismul. Călinescu. Oliver Wendell Holmes. abordări interactive Modalităţi de evaluare: rapoarte săptămânale. în strânsă legătură cu celelalte arte. Postmodernism. London – Sterling. Sistemul judiciar. Cowley. Anti-Communism. Penguin Classics. and McCarthyism". Henry David Thoreau. Dr. artele şi esteticile urbaniste. Alexis de Tocqueville.. Matei. planul lucrării finale. Virginia. Second Edition. “Resistance to Civil Government” (1849). Exile’s Return. care vizează direct îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente în engleză în privinţa diverselor aspecte ale modernismului american. Massachusetts. noua conştiinţă urbană. Sistemul parlamenta american. 41 (1918). cu referiri la şi exemplificări din texte moderniste emblematice ale literaturii americane.english. Revised. The Heath Anthology of American Literature. Bibliografie selectivă: Benjamin Franklin. Titularul are în vedere o abordare interactivă. 1987. lucrarea finală Limba de predare: engleză 64 . scurtă prezentare. cu exemple din literatură şi arte. Bibliografie recomandată: Balshaw. Duke University Press. Lexington. spiritul jazz al Americii anilor ’20. The Dissenting Opinions of Mr. Grupurile de interese. Cum au adaptat sau dezvoltat americanii un set de valori care au devenit dominante în zilele noastre? Ce instituţii au ajutat la conturarea acestor valori? Ce personalităţi sau organizaţii au pus în discuţie aceste valori şi de ce? Prin lecturi şi discuţii. cu focalizare asupra spaţiului nord-american. Dana Bădulescu Obiectivul cursului: Cursul. O altă serie de prelegeri vor prezenta în detaliu principalele caracteristici şi estetici ale modernismului. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). Decadence. Scopurile "politice" ale învăţământului superior american. C. Maria. 2000. "The Politics of Scholarship: Liberals. Urban Aesthetics in African American Literature. studenţii vor găsi răspunsuri la aceste întrebări. exilul ca o condiţie culturală. Băncile ca instituţii politice. este menit să familiarizeze studenţii cu principalele caracteristici şi noile estetici ale modernismului. ţinut în limba engleză. Toronto. Dr.edu/maps/ Metode de predare: prelegeri. boema ca noua geografie culturală. participare activă la seminarii. Malcolm. Edited by Cary Nelson. 1994. Sistemul electoral american. Conţinutul cursului: Teme discutate: Educaţia în Statele Unite. Press. 2000). Jr. fragmente din “Proposals Relating to the Education of Youth in Pensilvania” (1749) şi “On the Need for an Academy” (1749). Looking for Harlem. Modernism. Athan Theoharis. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a informa studenţii cu privire la schimbarea majoră şi radicală de paradigmă pe care a reprezentat-o modernismul. Presa ca instituţie politică. Modern American Poetry. Avant-garde. Sindicatele. Second Edition. disponibil la Poetry http://www. Kitsch.

Routledge. aprofundarea conceptelor fundamentale şi însuşirea unor noţiuni noi cu care se operează în cercetare. 424 – 449. eds. Punctuaţia. Fulwiler. postcolonialism. OUP. vol. Richard Jefferies. Schwartz. Corectura finală. Dictionar de sinonime comentate ale limbii engleze. Bibliografie recomandată: Baker. 11: pp.. L. K.. Plagiatul. Ileana Oana Macari Obiectivul cursului: sistematizarea cunoştinţelor despre elaboarea unei lucrări de cercetare în limba engleză. London. Academic Writing and Publishing. 2004. 445 – 482. 2005. Oct 1994.HEINEMANN.. A Case Study in Critical Performances. Written 65 . Written Communication. vol. Organizarea materialului. “Making Qualitative Research Reports Less Boring: The Techniques of Writing Creative Nonfiction”. Abordarea stilistică. Teaching ESL Academic Writing. ortografia. The English Studies Book. Wolfreys J. 2002. A personal Approach to Academic Writing. J Fowles. OUP. LEA. Practical Techniques in Vocabulary and Grammar. Guerin W.. Aplicaţii practice pornind de la lucrările de diplomă ale studenţilor. Leslie Marmon Silko. Harper & Row.. Morgan L. Routledge. New York. (coord). Kruse. Otto. D. Ligia Doina Constantinescu Obiectivul cursului practic: Acest curs practic e menit sa antreneze deprinderile de analiza si interpretare a textului literar. W B S Johnson. Constantinescu. Al I Cuza Univ Press. Chin. Caulley. T Corraghessan Boyle. Polirom. A Handbook of Critical Approaches to Literature.. proiect.dr. D. Apr 2008. printr-un echilibru intre analiza stlistica. NH. pornind de la regulile de scriere a propoziţiei. Toby. 1966/1992. Cory. Constantinescu.. MacKay. folosirea majusculelor. ‘Icarus’ poezii. Citatele şi indicarea surselor bibliografice. Reesman J C. Labor E G. Noul istorism. Bibliografie recomandată: Avadanei St.dr. Ph Dick. Literary Theories. 1996. Willingham J R. Structurarea capitolelor. Hulban. Elaborarea planului. valorizarea cunoştinţelor de limbă şi a abilităţilor de cercetare şi comunicare dobândite pe parcursul anilor de studiu. Sheridan. Explorations in the Ironic Imagination and Communication of the 20th Century British Short Fiction. B Malamud. Modernist and Postmodernist British Short Fiction in the Seventies and Eighties. The Practical Stylist. Eli. “Redefining "Context" in Research on Writing”. eseului. paragrafului. Elaine. Boynton/Cook Publishers. Corectarea stilului. Rhys. post-structuralism. Darrel N.D. Al I Cuza Univ Press. Lessing. D. Strategii de identificare şi delimitare a temei. 1979. si asimilarea unor notiuni literar teoretice despre variate abordari critice: formalism. Redactarea computerizată. L D. Hemingway. Sh. Advanced Writing with English in Use. A Practical Handbook. 2008. T S Eliot. Conţinutul cursului: Engleza pentru discutii academice si prezentari.London and New York. Critical Approaches to the Literary Text. Portsmouth. Inc. Ph Roth. E. Utilizarea bibliotecii şi a internetului în documentare. James. H. 1981. 2007. abordarea mitic-arhetipala. I C Smith. Hinkel. Elaborarea bibliografiei. (b) lucrare semestriala (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Curs special: Engleza academica scrisa Codul cursului: SA1056 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. College Writing. comentariul de tip ‚close reading’. Iasi. exersarea deprinderilor necesare pentru a face fata cu succes cerintelor academice la nivelul Departamentului de limbi si literaturi straine al Facultatii de Litere din Universitatea „Alexandru ioan Cuza” din Iasi. K A Porter. Pope. Iasi. Hartley. 1998. “The Origins of Writing in the Disciplines: Traditions of Seminar Writing and the Humboldtian Ideal of the Research University”. structuralism. Hugh. Frost.Barthelme. J.New York and Oxford. Macmillan Press Ltd Metode de predare: interactiv-comunicative Modalităţi de evaluare: (a) evaluare continua: teme. genul nuvelistic cu poetica sa. Iasi. Qualitative Inquiry. Conţinutul cursului practic: Textele planificate pentru a fi discutate sint de urmatorii scriitori: R. Vonnegut. psihanaliza.2007. Baker Williams. Iasi. 2008. Al I Cuza Univ Press. 14: pp.Denumirea cursului: Curs practic IV Codul cursului: SA1055 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Rob.. R Carver.

The Incorporation of America. iar apoi vor fi rescrise in acord cu aceste comentarii si sugestii. Macmillan. Obiectul fetişizat: mistificarea prin reificare. Hierarchy in America. democratizarea culturii şi transformarea ei în "cultura de masă". Student’s Book of College English. New York. scrierea. peer-assessment Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Studii culturale americane VI Codul cursului: SA1061 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Mariana Hurjui Obiectivul cursului: examinarea politicii. "Societatea spectacolului". test final (scris) Limba de predare: engleza Denumirea cursului: Limba engleza V: Istoria limbii engleze Codul cursului: SA1062 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. 6. Pentru pregătire în vederea testelor. 8. 1982. 2nd edition. gramatica şi vocabularul.. in Gray and McGuigan (eds. Hill and Wang. Culture and Society in the Gilded Age. probleme legate de valori şi reprezentare. punându-se accent pe schimbările specifice trecerilor de la o perioadă la alta. Adrian Poruciuc Obiectivul cursului: Cursul. Culture and Anarchy in John Storey (ed. cultura ca producţie de masă (conceptul de "industria culturii" la Adorno). teoriei şi metodologiei în studiul culturii pop americane de la apariţia sa în secolul 19 şi pînă azi. să examineze acel nexus dintre cultura pop americană şi cultura societăţii de consum. Mifflin. Simon and Schuster: New York. Houghton. Conţinutul cursului: (a) Prelegerile vor aborda pe rând perioadele menţionate. Marshall. 7. Williams. Cultural Theory and Popular Culture. New York. Lawrence W. Mass: Harvard University Press. medie şi modernă timpurie). Trachtenberg. rolul imaginilor din publicitate in construirea ideilor culturale cu referinţă la stilul de viaţă şi la imaginea de sine. 2. Matthew. All That Is Solid Melts into Air.Communication. Alan. 331 – 352. 1998. Tutorele va oferi. să exploreze diferite probleme legate de epoca consumerismului. Jul 2006. Modalităţi de evaluare: teacher-assessment. Highbrow/Lowbrow: The Emergence of Cultural. Berman. fiind luate în consideraţie pronunţia. Levine. 1993. "cultura de masă" şi "cultura pop".reclamă. cauzele istorice şi sociale ale consumerismului. cauzele şi efectele dezvoltării sale. 23: pp. pentru a analiza tiparele gramaticale si lexicale ale acestor functii si a produce texte academice bazate pe acestea. de asemenea. The Experience of Modernity. Culture is Ordinary.ambalaj .) Metode de predare: prelegeri interactiv Modalităţi de evaluare: teste pe parcurs. ţinut în limba engleză. cât şi cunoştinţe preluate din 66 . înţelegerea naturii culturii. Construirea noilor valori: bunurile de consum între valoarea de utilizare şi dincolo de ea. Conţinutul cursului: 1. 1990. Consumul evident: chestiunea reprezentării la Thorstein Veblen. 1988. Introducere.. 4.dr. Teoretizarea tranziţiei: epoca de aur. David. 1990 Metode de predare: Studentii vor primi exercitii de diferite tipuri pentru a recunoaste o gama larga de functii de baza in engleza academica scrisa. care va avea in vedere atat stilul cat si continutul. studenţii vor folosi atât cunoştinţe şi indicaţii transmise prin prelegeri şi seminarii. Textele vor fi discutate cu alti studenti din grupurile de lucru. of Georgia Press. consum şi producţie de masă. English. Bibliografie recomandată: Arnold. 5. 3. Culture: An Introductory Reader. 1982.). Raymond. Skwire. O abordare istorică a diferenţelor dintre "cultura înaltă". rolul producţiei in tradiţia majoră. modernitatea. Boston. Univ. postmodernitatea. Wiener. feedbackul sau. Houghton Company. cursul oferă o prezentare critică şi istorică a teoriilor culturii pop şi analizează modul în care au contribuit la înţelegerea şi evaluarea societăţii şi culturii americane. Producţie. Comerţul cu semne: imaginea suprafaţă . self-assessment. Mifflin. Cambridge. are în vedere familiarizarea studenţilor cu principalele perioade din evoluţia istorică a limbii engleze (engleză veche. vol. New York: Edward Arnold. Frances Chitwood Beam and Harvey S.

Hilary Putnam şi realismul intern. Baym. 1970. Prentice Hall. D. (b) La seminarii se vor analize de text. A. Iarovici. discurs. Davidson şi H. Sweet. Frost.: NY. 1978. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Societate şi comunicare II Codul cursului: SA1064 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf.) urmate de prezentarea rezumativă. 1993. Pragmatismul filosofiei analitice (W. Woman’s Fiction: A Guide to Novels by and about Women in America (1820-1870). Ştefan Avădanei Obiectivul cursului: Cursul este menit să dea studenţilor din anii mari o idee. eds. Stefan. First Middle English Primer. Oxford: Clarendon.). Chaucer etc. Cable. etc. Richard Rorty şi înţelegerea adevărului ca acord neforţat. Quine. asupra literaturii americane în contextul culturii şi civilizaţiei respective. Poruciuc. Fragmentele propuse pentru analiză vor fi din texte precum versiunea veche engleză a Istoriei lui Beda. 2004. Henry. 1996 Metode de predare: prelegeri. Nina. Edith. Avery and Christopher Hawfield. comunitarismul şi noul individualism. test final (scris) Limba de predare: engleza Denumirea cursului: Literatura americana V Codul cursului: SA1063 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Stefan. Dr. Gordon. prin care vor fi evidenţiate aspecte ale englezei scrise din diverse secole.. Antiesenţialismul şi antireprezentaţionalismul neopragmatismului. Adrian. NY: Norton Company. Twain. Oxford: Clarendon. Faulkner. Cronica anglo-saxonă. Conţinutul cursului: Originile moderne ale filosofiei pragmatiste.C. Rorty despre interpretare ca recontextualizare. A Concise History of the English Language. New York: Cornell University Press. Baym. 66 de poeti americani Iasi: editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”. North American Literary History. Sweet’s Anglo-Saxon Reader. Bibliografie recomandată: Avadanei. istorie literară şi ficţiune. Urmează un „ghid tematic” sau de „subiecte majore” menit să scoată în evidenţă americanismul literaturii şi culturii americane şi cei zece autori selectaţi ca reprezentativi pentru literatura americană: Hawthorne.. eds. atît sincronic cît şi diacronic. evidenţierea specificului abordării pragmatiste a problemelor filosofice. Minneapolis: University of Minnesota Press. 1966. Gerard Stan Obiectivul cursului: Explicitarea şi înţelegerea specificului filosofiei americane. A History of the English Language. explicitarea principalelor contribuţii teoretice ale filosofilor americani. Dickinson. imigraţiei şi etnicităţii. cititor. Melville. 1970.V. Contingenţa limbajului şi contingenţa sinelui (Rorty). fie ea şi schematică. 1997. Nina& Others. critică şi poetică. Putnam). cunoaşterea principalelor curente şi reprezentanţi ai filosofiei americane. Avadanei. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) eseu semestrial la seminar. seminarii-atelier Modalităţi de evaluare: testări pe parcurs. Charles Peirce şi maxima pragmatismului. 1986. Pragmatismul despre funcţiile sociale şi politice ale filosofiei. Dorothy (ed. Whitelock. concentrată. Iaşi: Casa Editorială Demiurg. Ithaca. Dewey despre educaţie. 67 .. a istoriei şi geografiei americane. O Neill. 2004. a expansiunii Europei. a religiei americane. James şi teoria pragmatistă asupra adevărului.O. James. metode de fixare a credinţelor. ideologie. Dr./ Th. Iasi : Institututl European. Mapping Multiculturalism.bibliografia recomandată. Hemingway. a aborigenului şi a negrilor. Poe. etc. The Norton Anthology of American Literature. regionalismului. Bibliografie recomandată: Baugh. A History of the English Language.. Conţinutul cursului: Prima parte este formată dintr-un număr de observaţii preliminare asupra unor chestiuni de interes general (retorică şi istorie. Bucureşti: Editura Didactică Metode de predare: prelegeri interactive.

Editura Timpul. D. ideografică. 2000.London and New York. pp. postcolonialism. Empirical Linguistics (Chapter XIX: „Writing”). Sh. Pilch. 2008.Bibliografie recomandată: William James.). Routledge. Iasi. Bibliografie recomandată: Avadanei St. Constantinescu. Critical Approaches to the Literary Text. Labor E G. Editura AII. Poruciuc. 2008. Smith. Modernist and Postmodernist British Short Fiction in the Seventies and Eighties. genul nuvelistic cu poetica sa. Al. L D. CA: Institute of Archaeomythology. Lessing. Dictionar de sinonime comentate ale limbii engleze. psihanaliza. are ca obiectiv să familiarizeze studenţii cu principalele etape din preistoria şi istoria scrierii. Sebastopol. 1-2 (5-12).Barthelme. Iasi. Cuza Univ Press. Polirom. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Curs special V: Istoria scrierii Codul cursului: SA1066 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Guerin W. I C Smith.. Oxford University Press. Early Civilization and Literacy in Europe. Câteva prelegeri vor fi axate pe scrierea alfabetică şi pe principii ortografice în uz. care vizează direct îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente în engleză. Bucureşti. Willingham J R. Richard Rorty. Schwartz. Ph Roth. 331-356. 46-214. fonografică). 1979. 1963 Metode de predare: prelegeri. NY: Mouton de Gruyter. printr-un echilibru intre analiza stlistica. Iaşi. Iasi. Herbert. Leslie Marmon Silko... 1976.dr. Conţinutul cursului practic: Textele planificate pentru a fi discutate sint de urmatorii scriitori: R. Al I Cuza Univ Press.. Reconstrucţia pragmatică a filosofiei. John E. 2007. Harald. 1996. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). 2000. Bucureşti. Tom XIV. relativism şi adevăr. Al I Cuza Univ Press. 265-300. post-structuralism. Ligia Doina Constantinescu Obiectivul cursului practic: Acest curs practic e menit sa antreneze deprinderile de analiza si interpretare a textului literar. Yule. OUP. R Carver. Reesman J C. Frost. Bibliografie recomandată: Haarmann. L. Vonnegut. Rob. 1966/1992. Adrian. “Observaţii asupra scrierii şi a relaţiei pronunţie-scriere (cu referire specială la limbile indoeuropene)”. 68 . structuralism. Prelegeri speciale vor fi dedicate diverselor tipuri de scriere (pictografică. München: Francke Metode de predare: prelegeri. Iaşi. Hulban. The Study of Language (Chapter 2: „The Development of Writing”).New York and Oxford. K A Porter. precum cele arheologice care au dezvăluit existenţa unei „scrieri danubiene” preistorice. B Malamud. Adrian Poruciuc Obiectivul cursului: Cursul. E. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). Andrei Marga. 1993. Constantinescu. ţinut în limba engleză.). Joan (ed. D. Marler. 2007. The English Studies Book. pp. MacKay. 1998. I. A Handbook of Critical Approaches to Literature. Editura Polirom. T Corraghessan Boyle. 2000. Obiectivitate. (b) test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Curs practic Codul cursului: SA1065 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Hemingway. No. Rhys. J Fowles. 153-234. Ph Dick. 84-124. T S Eliot.dr. Noul istorism. (coord). abordarea mitic – arhetipala. comentariul de tip ‚close reading’. Andrei Marga (ed. Pope. K. W B S Johnson. Thraco-Dacica. ‘Icarus’ poezii. Editura Univers. Iasi. H. George.. The Danube Script. 1985. Richard Jefferies. vol. Filosofie americană. Pragmatismul. Eseuri filosofice 1.D. Morgan L. I. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a informa studenţii cu privire la descoperiri recente. si asimilarea unor notiuni literar teoretice despre variate abordari critice: formalism. 1998. Filosofia americană clasică. J. Explorations in the Ironic Imagination and Communication of the 20th Century British Short Fiction.. precum şi cu diverse sisteme de scriere. D. The Spirit of American Philosophy. Titularul are în vedere o abordare interactivă.Cambridge University Press.

Literary Theories. A Case Study in Critical Performances. (b) lucrare semestriala (scris) Limba de predare: engleză 69 . proiect.. Baker Williams. Macmillan Press Ltd Metode de predare: interactiv – comunicative Modalităţi de evaluare: (a)evaluare continua: teme. 1996.Wolfreys J. London. eds.

LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZA (A + B) ANUL I
Denumirea cursului: Introducere în teoria literaturii Codul cursului: DF0811 (A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof.dr. Alexandru Călinescu Obiectivul cursului: Comunicarea unor cunoştinţe fundamentale de teorie literară Conţinutul cursului: Teorie critică şi istorie literară; Teorii ale literaturii; Statutul literaturii; Poetica – teorie internă a literaturii; Poetica prozei Bibliografie recomandată: René Wellek, Austin Warren, Teoria literaturii, Bucuresti, EPLU, 1967; René Wellek, Conceptele criticii, Bucuresti, Ed. Univers, 1983; Antoine Compagnon, Le démon de la théorie, Seuil, 1998; Gérard Genette, Figures III, Seuil, 1972; Vincent Jouve, Poétique du roman, A. Colin, 2001, 2ème éd. Metode de predare: prelegeri, abordări interactive Modalităţi de evaluare: test final (scris) Limba de predare: limba franceză Denumirea cursului: Cultura, civilizatie si practica limbii A, B Codul cursului: FR0813 (A), FR0815 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Conf.dr. Corina Panaitescu Obiectivul cursului: Cursul isi propune sa ofere studentilor o imagine de sinteza asupra principalelor etape din istoria civilizatiei franceze, de la origini pana in sec.XX, scotand in evidenta specificitatea acestei civilizatii si pregatindu-i pentru receptarea fenomenului literar. Conţinutul cursului: Aspectele vizate pentru fiecare etapa sunt: date, evenimente, personalitati istorice; societate; viata religioasa; evolutia limbii; educatie; viata cotidiana, medii, mentalitati; stiinta, tehnica, meserii; arte. Bibliografie recomandată: Cotentin-Rey, Ghislaine, Les grandes étapes de la civilisation française, Paris, Larousse, 1996; Duby, Georges, Histoire de la France, de 1852 à nos jours, Paris, Larousse, 1991; Duby, G., Mandrou, R., Histoire de la civilisation française, Paris, Armand Colin, 1995 Metode de predare: prelegeri, abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris); (b) test final (oral) Limba de predare: limba franceza Denumirea cursului: Introducere în lingvistică Codul cursului: DF0814 (A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. dr. Magda Jeanrenaud Obiectivul cursului: Cursul descrie, definește și analizează conceptele de bază ale lingvisticii în scopul de a-i familiariza pe sudenți cu noțiunile fundamentale cu care vor lucra de-a lungul studiilor lor de limbă. Conţinutul cursului: Li se vor prezenta studenților următoarele teme: La ce serveste limba ; Ce este lingvistica; Ferdinand de Saussure si semnul lingvistic; Roman Jakobson si functiile mesajului verbal; André Martinet și dubla articulare; Dincolo de semnul lingvistic: Emile Benveniste si discursul; Domeniile lingvisticii

70

Bibliografie recomandată: Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Payot, Paris, 1995 (1916); Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, Ed. de Minuit, Paris, 1963, 1973; Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, Paris, 1966, 1974; Patrick Guelpa, Introduction à l’analyse linguistique, Armand Colin, Paris, 1997; Paul Fabre, Initiation à la linguistique, Nathan, Paris, 1990; Dominique Maingueneau, Introduction à la linguistique française, Hachette Metode de predare: prelegeri Modalităţi de evaluare: test final (scris) Limba de predare: limba franceză Denumirea cursului: Limba străina A, B (Fonetică şi fonologie) Codul cursului: FR0821 (A), FR0824 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Conf.dr. Anca-Maria Rusu Obiectivul cursului: Cursul se adresează studenţilor din anul I, propunându-şi o iniţiere în diversele aspecte ale pronunţiei limbii franceze, o prezentare sistematică a sunetelor limbii franceze precum şi a aspectelor lor funcţionale, psiho-fiziologice, acustice şi auditive. Se urmăreşte de asemenea familiarizarea studenţilor cu problema accentului, pauzelor, ritmului şi intonaţiei. Conţinutul cursului: Fonetică şi fonologie. Fonemul. Funcţiile fonemului. Variante libere. Variante combinatorii. Trăsături distinctive ale fonemului. Trăsături articulatorii ale fonemului. Opoziţia. Corelaţia; Sistemul fonologic al limbii franceze. Sistemul vocalic. Problema lui “E caduc”. Semivocalele. Sistemul consonantic; Infrastructura ritmică. Tempoul. Accentul şi ritmul. Melodia şi intonaţia; Fenomenele sintactice. Consoanele de legătură. Cele trei tipuri de legături. Bibliografie recomandată: Béchade, H.-D., Phonétique et morphologie du français, PUF, Paris, 1989; Carton, F., Introduction à la phonétique du français, Bordas, Paris, 1974; Léon, P., Phonétique et prononciations du français, Nathan, Paris, 1992; Walter, H., La phonologie du français, PUF, Paris, 1977 Metode de predare: expunerea interactiva, dezbaterea, metoda contrastiva, problematizarea, studiul de caz Modalităţi de evaluare: 30% control continuu (seminar) + 70% examen final Limba de predare: franceză Denumirea cursului: Literatura străina A, B (Evul Mediu şi sec. XVI) Codul cursului: FR0822 (A), FR0825 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Conf.dr. Anca-Maria Rusu Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii anului I cu structurile mentale medievale şi cele specifice secolului XVI francez, propunându-le, în acelaşi timp, o prezentare diacronică, dar şi tematică, a diverselor forme de manifestare a fenomenului literar Conţinutul cursului: - Universul intelectual. Structuri mentale. Forme de transmitere a cunoaşterii. Universităţile. ; - Operele literare. Spaţiul lingvistic. Textul medieval şi caracteristicile sale. Cântecele de gesta. ;- Poezia lirică a trubadurilor şi truverilor. Arta poetică în Evul Mediu. Amorul curtenesc. Formele trobar-ului ; - Voci lirice ale secolelor XII, XIII, XIV, XV; - Romanul medieval. Romanele antice. Tristan şi Isolda. Chrétien de Troyes şi romanul arthurian. Romane şi nuvele ale secolului al XV-lea; - Codul intelectual al secolului al XVI-lea. Permanenţe şi metamorfoze ale moştenirii culturale medievale. O revoluţie culturală: Renaşterea. Manierism şi baroc. Poezia “Marilor Retorici”. Poezia lyoneză; - Apariţia şi afirmarea unei Bibliografie recomandată: Badel, P.-Y., Introduction à la vie littéraire du Moyen âge, Bordas, 1984; Bec, P., La lyrique française au Moyen âge (XIIe - XIIIe siècles), Ed. A. α J. Picard, Paris, 1977; Boriaud, J.Y., La littérature française du XVIe siècle, Armand Colin, Paris, 1995; Payen, J.C., Littérature française: le Moyen âge (I) - des origines à 1300, Arthaud, Paris, 1971; Zink, M., Littérature française du Moyen Âge, PUF, Paris, 1992
71

renaşteri poetice naţionale: Pleiada; - Ficţiunea.

Metode de predare: prelegerea, expunerea interactiva, dezbaterea, problematizarea, studiul de caz, analiza de text Modalităţi de evaluare: 30% control continuu (seminar) + 20% portofoliu + 50% examen final Limba de predare: franceză Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului A Codul cursului: FR0823 (A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. dr. Liliana Foşalău Obiectivul cursului: Ne propunem să le oferim studenţilor noţiuni teoretice de poetică, stilistică, semantică şi gramatica textului. Aceste noţiuni vor sta la baza unor activităţi cu caracter aplicativ (redactare, analiză, prezentare de text, etc. – tipologie cît mai variată) în cadrul cărora studenţii vor face dovada însuşirii noţiunilor de tehnică textuală. Conţinutul cursului: Textul între teorie şi practică; Structura şi componentele textului; Text / realitate; Literatură / civilizaţie; Funcţiile limbajului; Textul între scriitură şi lectură; Noţiuni de intertextualitate. Bibliografie recomandată: Ducrot, O., Todorov, T., Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil, Paris, 1972; Genette, G. Figures I – III, Seuil, Paris, 1972;Todorov, T., Les genres du discours, Seuil, Paris, 1978; Schmitt, M. P., Viala, A., Savoir-lire, Didier, Paris, 1982; Milly, J., Poétique des textes, Nathan „Université”, 1992 Metode de predare: prelegeri, abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) lucrare finală (scris) ; (b) colocviu Limba de predare: franceza Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii/textului B (civilizaţie) Codul cursului: FR0826 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lector dr. Radu Petrescu Obiectivul cursului: Cursul este menit să familiarizeze studenţii cu noţiunile de bază ale ştiinţei textului, precum şi cu pricipalele direcţii şi tehnici interpretative, oferindu-le totodată informaţii de civilizaţie franceză prin intermediul studierii diverselor tipuri de texte. Titularul are în vedere o abordare interactivă, care vizează direct îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente în limba franceză. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a informa studenţii cu privire la fundamentele ştiinţei textului cum şi la cele mai noi metode de abordare ale acestuia. Bibliografie recomandată: O. Ducrot et J.-M. Schaeffer, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil, Paris, 1995; Jean-François Jeandillou, L’Analyse textuelle, Paris, Armand Colin, 1997 ; J.-M. Adam, Éléments de linguistique textuelle, Mardaga, Liège, 1990; R. Lafont et F. Gardès-Madray, Introduction à l’analyse textuelle, Univ. De Montpellier, 1990 Metode de predare: prelegeri, abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) teste intermediare (scrise şi orale) ; (b) test final (scris) Limba de predare: franceză

ANUL II
Denumirea cursului: Limba străina A, B (Morfosintaxa limbii franceze: Grupul nominal) Codul cursului: FR0931 (A), FR0934 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III
72

1996. interogativ. Diderot. grade de intensitate şi comparaţie. pronumele interogativ. Pellat J. Larousse. Paris. Romancierul (Nepotul lui Rameau.. XVII : Barocul literar. să arate raporturile de continuitate cu sec. de asemenea. M. Iulian Popescu Obiectivul cursului: familiarizarea studentilor cu problematica semanticii generale si initierea acestora în semantica limbii franceze. Voltaire şi propaganda pentru noul spirit. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). Cluj. XVII şi XVIII) Codul cursului: FR0932 (A). semn. Se discută. Contractul social). cursul tratează probleme de semantică 73 . Iasi. pronumele demonstrativ. M. B (sec. Clasicismul literar: influenţe şi originalitate. C. Bury.dr. In partea a doua. Marie Sylvie. pronumele nehotărât). Iulian Popescu Obiectivul cursului: Descrierea sistemului morfosintactic al limbii franceze (grupul nominal) și fixarea competenţelor gramaticale ale locutorului francofon. Rioul. Teoreticienii... Ed. Grammaire méthodique du français. Gramatica limbii franceze. Povestirile filosofice. Histoire de la littérature en France au XVIIIe siècle. Lopez.. Mme de La Fayette. Peytard J. pronumele relativ. Adjectivul (adjectivul calificativ – gen. R. moral şi filosofic. Zuber. sau orice alta editie.Grammaire du français contemporain. Le bon usage. Bibliografie recomandată: Baciu. Blanche-Benveniste. Discursul teatral şi romanesc : Corneille. J. XVIII: Newton şi Locke. Riegel. 1992/2000. Jeanrenaud.. Hatier. 2002. Noul spirit critic şi individualizarea sentimentului religios. Arrivé M. textele importante ale autorilor studiati Metode de predare: prelegeri Modalităţi de evaluare: examen scris şi oral (prezentarea unui dosar de lecturi) Limba de predare: franceză Denumirea cursului: Teoria si pratica limbii si textului A (Semantica) Codul cursului: FR0933 (A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof.. Rousseau (Discursurile. Séguin. Morphologie et syntaxe. Conţinutul cursului: Sec. exclamativ. une révolution de la condition humaine. Jacques le Fataliste) şi stilul. adjectivul demonstrativ. Polirom. articolul partitiv. Beaumarchais. analizînd notiuni de bază ale semanticii : functii ale limbajului. valoare. Conţinutul cursului: Intr-o primă parte. Mihaela Mîrţu Obiectivul cursului: Să demonstreze complementaritatea barocului şi a clasicismului francez în spaţiul barocului european.. Tehnici narative în Scrisorile persane. Molière. cursul îsi propune să clarifice cîteva probleme de terminologie.Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. articolul nehotărât. denotatie si conotatie etc.. 1992. Echinox. A. Discursul liric..dr. număr. Pronumele (pronumele personal.-J. 1997. J. referent si referintă. Le XVIIe siècle. Sec. 1994 Metode de predare: prelegeri. Duculot. teatral şi romanesc. Articolul (articolul hotărât. PUF. Port-Royal. repetarea şi omisiunea articolului). adjectivul nehotărât).. cîteva notiuni provenite din semantica generativă sau din psihomecanica guillaumiană. (b) test final (scris) Limba de predare: franceza Denumirea cursului: Literatura străina A.. XVII şi apariţia progresivă a unui nou spirit critic. Marivaux. Seuil. 1964. Littérature française du XVIIe siècle. genul şi numărul substantivului). acord . Grevisse. adjectivul numeral. sens si semnificatie. Ion.dr. Chevalier. Conţinutul cursului: Temele abordate sunt următoarele: Substantivul (clase de substantive. Bibliografie recomandată: Rohn.-Chr. PUF. J. adjectivul posesiv. 670 p. 1993. pronumele posesiv. adjectivul relativ.. să identifice caracteristicile literare ale fiecărui tip de discurs în evoluţia sa.-C. Discursul religios. Teatrul: Diderot. FR0935 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Conf. Montesquieu şi liberalismul. Langue française contemporaine. Picciallo. 13e éd. Racine. Norme şi genuri literare.

1990. Paris. Seminariile vor relua temele discutate la cursul magistral și vor insista asupra problemelor dificile recurgînd la exemplificări detaliate și exerciții adecvate. Chemarea. Du mot au texte. A. P. 1979. Bibliografie recomandată: Greimas. ci interdependent în cadrul acestui curs.. 1997. Jeanrenaud. Doina.J. Iasi.Grammaire du français contemporain. 1964. 1992 . Sémantiques. 1971 Metode de predare: prelegeri Modalităţi de evaluare: Nota la proba scrisă + nota pentru activitatea la seminar Limba de predare: franceza Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii şi textului B Codul cursului: FR0936 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: Licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Cristina Petraş Obiectivul cursului: Acest curs propune (i) o abordare a unor fenomene lingvistice care necesită luarea în considerare pe de o parte. Aspectele teoretic şi practic nu vor fi tratate separat. descriptiv. Précis de lexicologie française. F. Arrivé M. Se privilegiază un demers care porneşte de la text pentru a ajunge la teorie. Fondements d’une théorie.. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Saussure.. Pottier. din perspectiva semanticii greimasiene : sunt prezentate si analizate aici principalele concepte cu care această semantică operează (sem. tome II. Le Guern. Sémiotique. 2007.. pronominale.lexicală. (b) control continuu Limba de predare: franceză Denumirea cursului: Limba străina A (Morfosintaxa limbii franceze : Grupul verbal) Codul cursului: FR0941 (A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. grade de intensitate şi de comparaţie. Exercices de français pour les avancés.. Mariana.. conjugarea verbului. Le bon usage. M. acordul verbului cu subiectul. 1990. Adam. Ion. de Lyon. sau orice alta editie. Mardaga. timp. Paris. Tipuri de text : narativ.. Éléments de linguistique textuelle. formarea adverbului.dr. persoană. 1973. Presses Universitaires de Grenoble. Larousse. Conţinutul cursului: I. Cours de linguistique générale. argumentativ. Picoche. Paris. Nathan. Chevalier. Paris. Tuţescu. Sémantique structurale. intranzitive. Echinox. J. Popescu. Institutul European. Blanche-Benveniste. Langue française 74 . Bibliografie recomandată: Abadie. Grevisse. Iulian Popescu Obiectivul cursului: Descrierea sistemului morfosintactic al limbii franceze (grupul verbal) și fixarea competenţelor gramaticale ale locutorului francofon. J. 1993. aspect).U. Adverbe de frază. utilizarea adverbelor). Liège. a nivelului textual.. Conţinutul cursului: Temele abordate sînt următoarele: Verbul (clase de verbe: verbe auxiliare. Klincksieck. 1998. 1966 .. 2005. Paris. lexem. isotopie). Payot. Adverbul (clase de adverbe. tranzitive. L’expression française écrite et orale. o introducere în problematica gramaticii textuale. categorii gramaticale ale verbului (număr.. Ed. Duculot. KerbratOrecchioni.. explicativ. Larousse. La Connotation. J.. Présentation de la linguistique. Sémantique de la métaphore et de la métonymie. Hachette. Paris. formele si utilizarea modurilor şi timpurilor verbale. Conjuncţia. 1977. Paris. Spiţă. B. Jean-Michel. Christian et al. 1983 . Discurs raportat. Bibliografie recomandată: Baciu. diateză. Tome I.. II.. 13e éd. A.F. Sémantique générale. Larousse. de. Bucureşti. a celui enunţiativ al comunicării. Greimas. (ii) corelativ. clasem. Cluj.U. Courtés. exerciţii de analiză / redactare de text Modalităţi de evaluare: (a) examen (scris). Gramatica limbii franceze. mod. unipersonale). Paris. C. Peytard J. 1967 . semem. P. pe de altă parte. Iaşi. dr. Interjecţia. I.-C. Cavallioti Metode de predare: expuneri teoretice. Initiation à la linguistique textuelle. Partea a doua a cursului se încheie cu cîteva prelegeri care descriu ”relatiile semantice” si ”schimbările de sens”. Verbe modale. C. A. Joseph. Conectori discursivi.. 1977. Prepoziţia. M. Grenoble.

abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). Romanul romantic: tipologie. Paris. Michèle. Les grandes périodes de l’histoire du français (histoire interne / histoire externe) . 1998. Paris. partea I) Codul cursului: FR0942 (A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Colin. Iasi. éd. Introduction à la vie littéraire du XIXe siècle. Condeescu. Georges Gusdorf. Ophrys. évolution du syntagme verbal . Romanul istoric: Vigny. Christiane. sous la dir. 1999. Perret. Ellipses.. t. Gérard.. Nuvela în prima jumătate a secolului al XIX-lea : Mérimée. dr. éd. Jean-Yves Tadié. Iaşi. Buridant. Paris. 2006. care definesc identitatea limbii franceze în arealul romanic. Paris.. éd. Alain Couprie. PUF. Fondements du savoir romantiques. Grammaire méthodique du français. Francis Démier. Constant. du Seuil. Nerval. 1985 Metode de predare: expunere. XIX. 2000. accent tonique. évolution du syntagme nominal. retorică. Bucureşti. Polirom. Littérature française. éd. Marchello-Nizia. evoluţie. Paris. I. Conţinutul cursului: 1. M.. Le nom et ses déterminants. 1995. Moignet. curs magistral alternînd cu dezbaterea interactivă . Histoire de la langue française des origines à 1900. Ed. Michel Jarrety (sous la dir. Pellat J. 2000. Jacques. 1985. ed. 2000. Marchello-Nizia. Traité d’histoire de la langue française. Nouvelle histoire de la langue française. Chaurand. Bordas. La France du XIXe siècle. 1982. Riegel. Paris. intervenţii pregătite ale studenţilor. A. Histoire de la France littéraire. 1978. (b) test final (scris) Limba de predare: franceza Denumirea cursului: Literatura străina A (sec. Diana GRADU Obiectivul cursului: Însuşirea exactă a principiilor sincroniei şi diacroniei aşa cum se reflectă în cercetarea şi practica filologică . Bibliografie recomandată: Brunot. Claude. L’évolution du français. L’évolution des sous-systèmes : évolution du système phonologique du latin parlé au français moderne . 7. evaluare pe parcurs Limba de predare: franceza Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului A (Istoria limbii franceze) Codul cursului: FR0943 (A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. évolution des substituts . Modernités XIXe – XXe. Ferdinand. 1976. 1999. la seminar. Les grands mouvements littéraires européens. L’homme romantique. Colin. Paris. Max Milner. démonstratifs. Pavel. 2004 . şcoli. SEDES. Le français avant le XIV-ème siècle. Morphologie et syntaxe. Editions Sociales. Klincksieck. 75 . Romantismul: abordare istorică şi teoretică. Payot. Conţinutul cursului: Abordare globală a literaturii secolului al XIX-lea francez: curente literare şi artistice. de Pierre Abraham et Roland Desné. Francis Claudon. Payot. particularités du lexique à l’époque médiévale (ancien et moyen français). lucru în echipă Modalităţi de evaluare: examen scris. 1994 Metode de predare: prelegeri. t. N. Gérard Gengembre. éd. Christiane. Chateaubriand. Nathan. de). 1972. 1966. N. Le français en diachronie : douze siècles d’évolution. Marina Mureşanu Obiectivul cursului: Cunoaşterea de către studenţi a principalelor direcţii ale evoluţiei formelor literare din secolul al XIX-lea francez cu un accent particular asupra romantismului. 2.contemporaine. Nathan. Demiurg. Proza în prima jumătate a seolului al XIX-lea. autori şi opere reprezentative. Hugo. CEDES.-Chr. Introduction à l’histoire de la langue française. Grammaire de l’ancien français. Didactică şi Pedagogică. R. Le romantisme. Les grandes dates de la littérature française. 3. 2008 . PUF. A. 1984 . IV. Arthaud. 2002. Rioul. Romanul personal autobiografic: Sénancour. semnalarea şi interpretarea principalelor schimbări lingvistice din perioada propusă spre studiu (secolele IX-XII). 1996. Grammaire nouvelle de l’ancien français. Maria. Le français. La flexion bicasuelle et les conséquences de sa disparition . Seuil. membre de la famille indo-européenne . Mérimée. Bibliografie recomandată: Manuel d’histoire littéraire de la France.dr. Musset. Ordre des mots. Patrick Berthier. oral. vol. Georges Gusdorf.

Colin. Bibliografie recomandată: Bony. rom. poeticilor si tendinţelor estetice ale epocii prezentate. aspect). Conţinutul cursului: Verbul (taxinomie). modurile personale si nepersonale. Christiane. Riegel. Le français dans tous les sens. partea I : Romantismul) Codul cursului: FR0945 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Jean-Yves. Paris. Acordul participiului trecut. M. timp. Masson & A. Paris. Grammaire méthodique du français. – Grammaire française. R. Albin Michel. Rioul. interjectia). adverb vs adjectiv). Dunod. Morphologie et syntaxe. Jouannon. dr. Bibliografie recomandată: Dubois. Romanul istoric. conjunctia. Tadié. 1961. Concordanta timpurilor. Duculot. prin exercitii. Paris. Romantismul şi începuturile modernităţii. M.. 1996. Gengembre. Conţinutul cursului: Romantismul – un concept care (re)structurează lumea literară şi societatea franceză la începutul secolului al XIX-lea. Paris. prepozitia. Adverbul (tipuri de adverbe. Constante sociale şi psihologice: criza unei lumi – „le mal du siècle”. 1970. Ellipses. PUF. conjugarea verbului (accent pe principalele dificultati).. Jeanrenaud. categoriile gramaticale ale verbului (numar.. Surse interioare ale Romantismului francez. Demiurg. 1978. (b) intervenţii de seminar (oral). Iaşi. XIX. Wilmet. Romanul romantic – principalele linii de dezvoltare. – Grammaire critique du français. Tieghem. diateza. Walter. interjectia. 1972 (1948) Metode de predare: prelegeri Modalităţi de evaluare: (a) verificare parţială (scris). Seminariile vor relua si aprofunda. Mihaela Lupu Obiectivul cursului: Prezentarea grupului verbal si a partilor de vorbire neflexibile (adverbul. Jacqueline – Marchello-Nizia. 1993. chestiunile teoretice prezentate la cursul magistral. 1995. Si conditional si si dubitativ. persoana. Paris. Romanul personal. 1988. Romanul social. 1994. Robert. (c) examen scris si oral Limba de predare: franceza 76 . Le bon usage. timpurile verbale. Lagane. G.. Paris.-Chr. Limba franceză în timp şi spaţiu.Picoche.. Larousse. Albin Michel. Introduction à la vie littéraire du XIXe siècle. M. Henriette.. 1998 Metode de predare: prezentari powerpoint. Paul van. Revoluţia poetică – lirismul personal. Gérard. Le Romantisme dans la littérature européenne. 1992. formarea adverbelor in -ment. Jean. Paris. Paris. (b) test final (scris) Limba de predare: franceza Denumirea cursului: Literatura straina B (sec. Prepozitia. 1988 (trad. Langue française contemporaine. Jacques.dr. Iasi. Teme romantice şi scriitura lor. Histoire de la poésie française – La poésie du XIxe siècle / Les Romantismes. Sabatier. 13e éd. Lire le Romantisme. 1998) Metode de predare: prelegeri Modalităţi de evaluare: examen scris Limba de predare: limba franceza Denumirea cursului: Limba straina B (Morfosintaxa: Grupul verbal) Codul cursului: FR0944 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. mod. Poezie şi limbaj. Le Romantisme. A. textelor. Laffont. O bună cunoaştere a acestora va permite inţelegerea rolului lor în evoluţia formelor şi genurilor literare care pregătesc apariţia modernităţii în literatură. Nathan. Grevisse.. R. « Thèmes et études ». Bordas. Histoire de la langue française. Ed. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). conjunctia. gradele de intensitate şi de comparaţie. Polirom. Pellat J. Liliana Fosalau Obiectivul cursului: Ne propunem să le oferim studenţilor suportul necesar unei valorificări eficiente a ideilor.

J. din romana in franceza. Nivele de limba (exercitii de vocabular). Paris. abordări interactive 77 . Relativele.Dictari (nivel mediu si nivel ridicat de dificultate). Exercitiul oral inseamna in principal corectarea greselilor de pronuntie. concordanta timpurilor. a gramaticii (dificultati si exceptii) si a unui vocabular cit mai variat. 3. Aurelian Tanase. Popârda. 1999 Metode de predare: expuneri teoretice. 1997 (Larousse Références). 1994. Nivele de limba (exercitii de vocabular). Adjectivul verbal. Iasi. Grammaire du français classique et moderne. Cioran. Preda.F. exclamativa. Bucuresti. juxtapunere). Chevelon. fraza extinsa. Hachette Supérieur.. Arrivé. Iasi. Maupassant. specifice locutorilor romani si teste de competenta lingvistica (decodificare a mesajului oral). Adjectivul.Exercitii de gramatica: Acordul participiului trecut la verbele tranzitive si intranzitive.Traduceri : -din romana in franceza : Eliade. Invatarea si aprofundarea limbii prin scris presupun achizitionarea in primul rind a unei ortografii impecabile. B. II. Pellat. Bucuresti.. Cours de langue française contemporaine. a principalelor aspecte teoretice si practice – normative. L’expression française écrite et orale. M. Numele si determinantii sai. Conţinutul cursului: Sunt vizate urmatoarele teme: Fraza si tipurile de fraza. imperativa. Bibliografie recomandată: J. 1992. Se adauga la acestea exerciti de transcrieri fonetice (limba franceza contemporana). Ch.. M.. emfatica. Oana Popârda Obiectivul cursului: Cursul propune o prezentare generala a problematicii sintaxei limbii franceze. Acordul participiului trecut la verbele tranzitive si intranzitive. Polirom. si invers. Editura Stiintifica.. 2. Elemente de analiza sintactica. Conţinutul cursului: Partea teoretica Verbul (timpuri si moduri). Structura frazei. gerundiv. (b) control continuu Limba de predare: franceză ANUL III Denumirea cursului: Limba străina A. Fraza declarativa simpla. R. M. Transformarile: interogativa. J. Dupa exersarea acestor competente.-C. se pune problema unor traduceri. Abbadie. Morsel. Fraza complexa (subordonare. Pinchon. completivele. Maingueneau. Regulile de acord. 1993. Paris. Pronumele. Wagner.. Pronumele adverbiale en si y. Nivelul frastic si deschiderea catre discurs sunt urmarite in manifestarile care se incadreaza in „limba literara”. infinitivul si transformarea infinitivala. grupata in doua tipuri de activitati: exprimare orala si exprimare scrisa. Concordanta timpurilor la indicativ si subjonctiv. gerundiv. Larousse.Saras. M. M-H. Partea practica: 1. Articolul. Exercitii de gramatica franceza. Si conditional. dr.. Stefanescu. Grammaire du français contemporain. Gramatica practica a limbii franceze. Chevalier.. in majoritate debutanti. Bibliografie recomandată: Jeanrenaud. participiul prezent.. Regimul prepozitiilor. Blanche Benveniste. Riegel. participiul prezent. P. coordonare.. Bacau. Meteor Press. PUF de Grenoble. Bogza. negativa. 2004. Antepozitie si postpozitie la adjective. Editura Plumb. Acordul subiectului cu predicatul. O. A. J. Grammaire méthodique du français. Adjectivul verbal. 1964. Centrul de multiplicare al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza”. circumstantialele. Transfrasticul. Rioul. 1994. 1987. Syntaxe du français.Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii şi textului B Codul cursului: FR0946 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: Licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Folosirea modurilor si a timpurilor. Paris Metode de predare: prelegeri. Proust. 1962. Substantivul. Regimul prepozitiilor. Diana Gradu Obiectivul cursului: Acest curs propune teoria si practica limbii franceze. D. B (Sintaxa limbii franceze) Codul cursului: FR1051 (A). Hachette. Acordul subiectului cu predicatul. exerciţii de analiză / redactare de text Modalităţi de evaluare: (a) examen (scris). Laura Anghel. Exercitii de gramatica franceza. tinind cont de nivelul studentilor.U. Paris. Ch. Peytard. dr. R-L. FR1054 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenta Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: conf. C.

„Aventura” suprarealista. Univ. 1988. Hachette. 1977. éd du Seuil. Bibliografie recomandată: Calinescu. Fundaţiei „Chemarea”. Conţinutul cursului: Curentele de avangarda la începutul sec. Conceptul modern de poezie. 2007. Iasi. poetica romanului. B (sec. Stendhal. 1972 . intervenţii pregătite ale studenţilor. 1981. curs magistral alternînd cu dezbaterea interactivă . Albin Michel. t. Philippe Hamon. Jaap Lintvelt. 1994. Anca Sîrbu. la seminar. Mieke Bal. Histoire de la France littéraire. Paul Claudel – arta poetica. 1960. Francis Ponge – între cuvinte si lucruri. Marina Mureşanu (A). Sabatier. din Bucureşti. Gérard Genette. Paul Valéry – poetica si poezia.Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). Francis Ponge. din perspectiva teoretică a poeticii prozei şi a naratologiei. Bucuresti. Apollinaire si „spiritul nou” al poeziei. Jacques Bres. III. Figures III. Hugo. Ed. sous la dir. Structura liricii moderne. Dimitriu. Bucuresti. 2000 Metode de predare: prelegeri. PUF.Eminescu. evaluare pe parcurs Limba de predare: franceza Denumirea cursului: Teoria si practica limbii / textului A (literatura franceza. Le « point de vue ». Bibliografie recomandată: Histoire de la littérature française. al XIX-lea francez : Balzac. Introduction à l’analyse du descriptif. Robert. Corina Manuela. Philippe Dufour. Discursul narativ. Klincksieck. Lect. sa incurajeze lectura textelor poetice.XX. Ed. Le texte entre l’invention et la réflexion. Les instances du récit. Poezia ultimelor decenii. FR1055 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. abordări interactive Modalităţi de evaluare: examen final (scris si oral) Limba de predare: limba franceza Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii şi textului B Codul cursului: FR1056 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: Licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 78 . Le réalisme de Balzac à Proust. E. partea a II-a: Discursul Narativ) Codul cursului: FR1052 (A). a principalelor texte critice. XIXe siècle. de). Flaubert. José Corti. Raymond. 1966.U. Junimea. de Angela Ion. Corina Panaitescu Obiectivul cursului: Cursul isi propune sa ofere imaginea evolutiei formelor literare de-a lungul sec. José Corti. (b) test final (scris) Limba de predare: franceza Denumirea cursului: Literatura franceză A. XIX. 1981. terminologie. Modernités XIXe – XXe.L. Narratologie. Conţinutul cursului: Naratologia: elemente de bază. Michel Jarrety (sous la dir. Histoire de la poésie française. Patrick Berthier. Paris.. Zola. La narrativité. Marina Mureşanu Ionescu. Personajul literar în secolul al XIX-lea francez. 1972. concepte. ca si a celor de teorie literara.XX in domeniul poeziei.Chemarea. Teren de aplicare : discursul realist şi naturalist în sec. Essai de typologie narrative. 2006.dr. Duculot. lucru în echipă Modalităţi de evaluare: examen scris. PUF. Matei.dr. Pour une sémiotique du narratif. Friedrich. 1998. Paris.dr. Radu Petrescu (B) Obiectivul cursului: Cunoaşterea de către studenţi a mecansimelor de funcţionare a discursului narativ. 1997 Metode de predare: expunere. 1981. XX) Codul cursului: FR1053 (A) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: conf. Marcel. Ed. sec. De Baudelaire au surréalisme.

Introduction à la lexicologie.Titularul disciplinei: Lect. precum şi cu specificul analizei morfologice a lexicului limbii franceze contemporane. Grammaire du français contemporain. 2008. Se adauga la acestea exerciti de transcrieri fonetice (limba franceza contemporana). grupata in doua tipuri de activitati: exprimare orala si exprimare scrisa. FR1064 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Conf. 1. Sémantique et morphologie. J. Bucuresti. Morsel. participiul prezent. si invers. Meteor Press. Marie-Françoise. M. 3. Bucuresti. Pronumele adverbiale en si y. din romana in franceza. Derivarea sufixală (funcţionalitate şi împărţirea pe diferite registre ale limbii). Invatarea si aprofundarea limbii prin scris presupun achizitionarea in primul rind a unei ortografii impecabile. Armand Colin. Siglarea. lexic şi univers . Exercitii de gramatica franceza. Abbadie. Gramatica practica a limbii franceze. Felicia. se pune problema unor traduceri. gerundiv. Acordul participiului trecut la verbele tranzitive si intranzitive. 2. Précis de la lexicologie française. diferite tipuri de analiză a lexicului (morfologică sau semantică). M-H. Bibliografie recomandată: J. Chevalier. 1997 (Larousse Références) . Bucureşti. PUF de Grenoble. Adjectivul verbal. Ei vor fi iniţiaţi în identificarea principalelor procedee lexicale ce caracterizează.Dictari (nivel mediu si nivel ridicat de dificultate). Abrevierea. la dérivation lexicale en français contemporain. Diana Gradu Obiectivul cursului: Acest curs propune teoria si practica limbii franceze. Françoise. Alexandra. Editura Didactică şi Pedagogică. Peytard. Partea practica. 2006. lexic şi vocabular. M. Aurelian Tanase. M. Proust. Bogza. cuvintele-valiză. Dupa exersarea acestor competente. Nathan. Nivele de limba (exercitii de vocabular). Lexicologie française. a gramaticii (dificultati si exceptii) si a unui vocabular cit mai variat.Saras. Paris. Compunerea . Alise. Cioran. L’étude et l’enseignement du vocabulaire. XX) Codul cursului: FR1062 (A) Tipul cursului: obligatoriu 79 . B (Lexicologie) Codul cursului: FR1061 (A). Analiza morfologică a lexicului limbii franceze contemporane. Prefixarea. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . 2005. Maupassant. Stefanescu. Picoche. deuxième édition. Regimul prepozitiilor. II. Si conditional. Felicia Dumas Obiectivul cursului: Familiarizarea studentilor cu conceptele lingvistice fundamentale ale lexicologiei. Paris. participiul prezent. Martin-Berthet. Bibliografie recomandată: Cuniţă. Acordul subiectului cu predicatul. Preda. Adjectivul verbal. 1992 (deuxième édition) Metode de predare: prelegeri. Ch. Imprumutul: tipologie si adaptare. Derivarea parasintetică. Conţinutul cursului: Lexicul şi unităţile sale . Nivele de limba (exercitii de vocabular). Paris. limba franceză contemporană. Concordanta timpurilor la indicativ si subjonctiv. Regimul prepozitiilor. L’expression française écrite et orale. 1999 Metode de predare: expunere teoretica si parte practica interactiva Modalităţi de evaluare: evaluare scrisa Limba de predare: franceză Denumirea cursului: Limba străina A. (b) examen final (scris) Limba de predare: franceză Denumirea cursului: Literatura straina A (sec.Exercitii de gramatica: Acordul participiului trecut la verbele tranzitive si intranzitive. dr. Numele si determinantii sai.Traduceri : Eliade. 1988. Editura Plumb. dr. Bacau. B. Jacqueline. Lehmann. Articolul.-C. Substantivul. Conţinutul cursului: Partea teoretica: Verbul (timpuri si moduri). tinind cont de nivelul studentilor. gerundiv. Studenţii îşi vor forma o serie de deprinderi în privinţa realizării unor exerciţii practice de analiză morfologică a cuvintelor de bază din limba franceză. Arrivé. din punct de vedere morfologic. Iaşi. Pronumele. Laura Anghel. specifice locutorilor romani si teste de competenta lingvistica (decodificare a mesajului oral). Chevelon. Antepozitie si postpozitie la adjective. in majoritate debutanti. Exercitii de gramatica franceza. Acordul subiectului cu predicatul. Casa editorială Demiurg. Larousse. Adjectivul. 1964 . Editura Stiintifica. 1993 . Exercitiul oral inseamna in principal corectarea greselilor de pronuntie. C. La lexicologie entre langue et discours. relaţiile dintre lexic şi gramatică. Blanche Benveniste. Paris. Mortureux. Derivarea improprie şi derivarea inversă. 2004 . La formation des mots. Dumas. Armand Colin.

II.Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof.Cursus. Dominique (1994): L’énonciation en linguistique française. Exclamaţia. Conţinutul cursului: Privire generală. 1940. Conţinutul cursului: 1. 3. Despre subiectivitate în discurs. Iasi Metode de predare: prelegeri Modalităţi de evaluare: prezenţă şi participare la activităţi. cursul îşi propune să supună discuţiei cîteva concepte esenţiale şi instrumente de analiză care să sensibilizeze studenţii faţă de dimensiunea de intersubiectivitate a limbajului. 1996. Începutul de secol XX. abordări interactive Modalităţi de evaluare: test final (scris) Limba de predare: franceză Denumirea cursului: Curs optional Limba străina A (Teoria enuntarii) Codul cursului: FR1063 (A) Tipul cursului: optional (la alegere unul dintre cele doua optionale propuse: limba sau literatura) Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Derivarea delocutivă. Jean-Pierre de Beaumarchais. Kerbrat-Orecchioni. Doina Spiţă Obiectivul cursului: La sfârşitul cursului. Armand Colin. Alexandru Calinescu Obiectivul cursului: Transmiterea unor cunoştinţe fundamentale despre literatura secolului XX. Bordas. 1995: Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Gallimard. Catherine (1980): L’énonciation. Bibliografie recomandată: Claude Edmonde Magny. lucrare scrisă semestrială Limba de predare: franceza Denumirea cursului: Curs optional Literatura franceza A (Conceptul de autor literar la Roland Barthes si discipolii acestuia) Codul cursului: FR1063 (A) Tipul cursului: optional (la alegere unul dintre cele doua optionale propuse: limba sau literatura) Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: conf. Maingueneau.dr. Schaeffer. De la subjectivité dans le langage. Alain Rey. 1950. 2.. Adverbele de enunţare. De Baudelaire au surréalisme. 2. Jean Yves Tadié. a naratologiei si a pragmaticii discursului Conţinutul cursului: Dupa revizitarea principalelor teorii naratologice cu privire la distinctia dintre narator. Paris. Gallimard.-M. studenţii vor fi capabili să transfere problematica acestei teorii generale în contextul specific limbii franceze. Despre atitudine şi perspectivă în enunţare.3. Seuil. 2. 1999 Metode de predare: prelegeri. Spita. 2.2. Gide. Oswald. Hachette. Paris. 1970. Simbolismul.1. Jacques Bersani et alii. Luca Piţu Obiectivul cursului: Aprofundarea conceptului de autor literar in contextul unei teorii despre autor in general si autor implicat in particular din perspectiva retoricii literare actuale. Seuil. Paris. care singură face posibilă comunicarea lingvistică. Proust. 1974: Problèmes de linguistique générale. Paris.dr. cursul va propune studentilor de an 80 . Paris . Marii prozatori: Proust. Ducrot. contribuţia personală la dezbateri (curs interactiv). Histoire du roman de l’entre-deux-geurres. J.dr. Histoire de la littérature en France depuis 1945. Institutul European. autor implicat versus autor ca generator mundan al operei de artă. Daniel Couty. 1966. Camus. Marcel Raymond. José Corti. Precizări teoretice şi metodologice.4. Emile. I. Doina (2007): Initiation à la linguistique textuelle. Dincolo de descrierea succintă a cadrului epistemologic în care teoria enunţării s-a dezvoltat. Dictionnaire des littératures de langue française. Bordas. Deicticele. Paris. Coll. Existentialismul: Sartre. Exprimarea lingvistică a referinţei la evenimentul enunţiativ: 2. Bibliografie recomandată: Benveniste.

5) « Aventura » suprarealista . coll. din Evul Mediu pînă la recentele revizuiri ale ideologemului “mortii autorului”. scriptor si commentator. De Joseph de Maistre à Roland Barthes. Univers. Editions du Seuil. 2009.Décote. 1991. Harold Bloom: Agon.XX. Ele reprezintă nişte constante stilistice şi pot fi grupate sub forma unor structuri globale pe care le numim “modele” sau “pattern-uri” scripturale. 12) Noul Roman.intre traditie si modernitate . pentru verificarea ipotezelor pe cursul le propune spre dezbatere. Hugo Friedrich.“marile” poeme .Claudel : arta poetica . coll. Oxford University Press. Paris. Iulian Popescu Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să abordeze problema “scriiturii” literare. “La couleur des idées”. Astfel “stilul” şi implicit “discursul poetic” sînt privite ca noţiuni diacronice manifestate concret de aceste “modele” în succesiunea lor temporală. G. 1988. Langue. Histoire de la poésie française. 3) P. M. «Bibliothèque des idées». Metode de predare: prelegeri Modalităţi de evaluare: examen scris Limba de predare: franceză Denumirea cursului: Literatura straina B (sec. Ed. Bibliografie recomandată: Roland Barthes: Le bruissement de la langue. matrice et /ou mentalité stylistique .dr. Personne et personnage. ale unei “culturi”. Klincksieck. 1995. La 81 . écart . Paris. 2003. “Les idées a l’endroit”. 11) A. 4) P. Zéraffa. “Essais”. Histoire de la littérature française. ale unui grup de indivizi. Punctul de plecare al întregii argumentaţii este caracterul istoric al noţiunii de “scriitură” : orice “scriitură" literară integrează la nivelul semnificantului anumite particularităţi. Editions Maisonneuve & Larose. Bibliografie recomandată: Robert Sabatier.de). datorate. 9) Absurdul « avant la lettre » : L. Conţinutul cursului: Le style et ses définitions : le style comme pratique individuelle et sociale : l'inné et l'acquis.-F. Paris. Structura liricii moderne. 6) F. 10) Doua chipuri ale trraditiei: F.Mauriac si G. sînt identificabile.Gide . 1993. ca si a celor de teorie literara Conţinutul cursului: 1) Curente de avangarda la inceputul sec. 2003.terminal o scurta incursiune în istoria conceptelor de auctor. care traduc de fapt o utilizare specifică a limbii.intre cuvinte si lucruri . 1969 Metode de predare: prelegeri Modalităţi de evaluare: examen scris-oral Limba de predare: limba franceza Denumirea cursului: Curs optional limba straina B (Stil si mentalitati) Codul cursului: FR1066 (B) Tipul cursului: optional (la alegere unul dintre cele doua optionale propuse: limba sau literatura) Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: prof. coll. majoritatea. Paris. Raoul Pontignard: Quand l’auteur refait surface dans la théorie littéraire. Paris. 2005 . Le style comme "intensification". care pot fi cele ale unui individ. 2) Apollinaire si “spiritul nou” al poeziei. Semnificantul literar francez este considerat spaţiul adecvat. Towards a Theory of Revisionism.Bernanos. Antoine Compagnon: Les antimodernes.Valéry.Ponge. in domeniile romanului si al poeziei. 1998. 8) Ironia moderna : A.Camus – de la Strainul la Ciuma . Paris. coll. unor fosti discipoli teoretici ai lui Roland Barthes (precum Antoine Compagnon sau ultimul Gerard Genette) sau antiderridienilor francezi din şcoala lui Harold Bloom. New York. Editions Gallimard. Magda Ciopraga Obiectivul cursului: Cursul isi propune sa ofere imaginea evolutiei formelor literare de-a lungul sec. 7) M. ale unei etnii. Albin Michel. XX) Codul cursului: FR1065 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: conf. Paris. Toate aceste particularităţi. Bucuresti. J. Editions du Seuil.Proust . exemplar. Duboschard (sous la dir. auctoritas.XX.Céline . Hatier. sa incurajeze lectura principalelot texte critice.dr. Idem : Le démon de la théorie . norme.

"forme-sens" : le signifiant fondamental; Les formes structurantes du discours; Rythme, syntaxe, sens; Ecriture et réalité. Bibliografie recomandată: Benveniste, "La notion de rythme dans son expression linguistique", in Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966 ; Bernard, S. , Le poème en prose de Baudelaire jusqu'à nos jours, Paris, Nizet, 1959; Blaga, L. , Trilogia culturii, Bucureşti, Ed. pentru Lit. Univ., 1969; Braudel, F., "La longue durée", in Ecrits sur l'histoire, Paris, Flammarion, 1979; Brunot, F., Histoire de la langue française des origines a nos jours, t. I-XIII, Paris, A. Colin, 1966-1972; François, A., Histoire de la langue française cultivée des origines a nos jours, t. I et II, Genève, A.Jullien, 1959. Kuhn, Th., Structura revoluţiilor ştiinţifice, Bucureşti. Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1976; Popescu, I., Stil şi Mentalităţi, Constanta, Ed. Pontica, 1992, Popescu, I., Sensuri din forme, Iaşi, Ed. Universitaţii "Alexandru Ioan Cuza", 1996, p. 104-167; Ricoeur, P., La métaphore vive, Paris, Ed. du Seuil, 1975 Metode de predare: prelegeri Modalităţi de evaluare: examen scris Limba de predare: limba franceza Denumirea cursului: Curs optional Literatura straina B Codul cursului: FR1066 (B) Tipul cursului: optional (la alegere unul dintre cele doua optionale propuse: limba sau literatura) Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: conf.dr. Corina Panaitescu Obiectivul cursului: Cursul isi propune sa completeze tabloul poeziei franceze din sec. XX pentru a familiariza pe studentii pasionati de literatura cu diversitatea discursurilor poetice moderne Conţinutul cursului: Suprarealistii fideli (Breton, Desnos); “Nascuti” din suprarealism (Prévert, Leiris, Queneau); “In marginea” suprarealismului (Reverdy, Michaux) Bibliografie recomandată: R.Sabatier, Histoire de la poésie française, Paris, Ed.Albin Michel, 1988 ; H.Friedrich, Structura liricii moderne, Bucuresti, Ed.Univers, 1995 ; J.Cl.Pinson, Habiter en poète, Seyssel, Ed.Champ Vallon, 1995 Metode de predare: prelegeri Modalităţi de evaluare: examen scris Limba de predare: limba franceza

82

LIMBA SI LITERATURA GERMANA Anul I
Denumirea cursului: Introducere în teoria literaturii Codul cursului: DF0811 Tipul cursului: curs, obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Andrei Corbea-Hoişie Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să introducă în problematica de bază a studiului literaturii, începînd cu dezbaterea asupra naturii fenomenului literar, trecînd prin conceptele de bază ale descripţiei acestuia şi metodologiile de analiză ale textului literar, pînă la examenul relaţiei dintre literar şi social. Conţinutul cursului: În decursul semestrului se vor aprofunda următoarele teme: Ce este literatura? In ce constă fenomenul şi cum poate fi el abordat; Estetică şi poetică; Retorică şi stilistică; Tropi: metafora, alegoria, simbolul; Teoria genurilor; Epicul: ficţiune, povestire, forme epice; Lirica: elemente structurale şi de versificaţie; Genul dramatic: text şi punere în scenă; Pluralismul metodelor de interpretare; Instituţii sociale ale literaturii. Critica literară; Tehnici ale ştiinţei literaturii. Bibliografie recomandată: Becker, Sabina, Christine Hummel, Gabriele Sander : Grundkurs Literaturwissenschaft, Stuttgart 2006; Bogdal,Klaus-Michael, Kai Kaufmann, Georg Mein : BA-Studium Germanistik, Reinbek 2008; Brackert, Helmut, Jörn Stückrath (hrsg.) : Literaturwissenschaft. Grundkurs, vol. 1, 2, Reinbek 1981; Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Hrsg. von Ansgar Nünning, Stuttgart 2001; Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 1989. Metode de predare: prelegeri Modalităţi de evaluare: lucrari individuale, test final (scris). Limba de predare: germană Titlul cursului: Civilizatie Codul cursului: GE0813, GE0815 (A+B) Tipul cursului: curs, cursuri practice, obligatorii Nivelul cursului: undergraduate Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Delia Esian, Dragos Carasevici, Tanja Sanden Obiectivul cursului: Cursul, ţinut în limba germană îşi propune să ofere studenţilor informaţii fundamentale legate de cultura şi istoria germană, precum si de evolutia recentă a economiei, politicii şi societăţii germane. Subiectele vor fi abordate într-o manieră interactivă, care presupune participarea studenţilor. Conţinutul cursului: Cursul prezintă evenimente istorice şi culturale legate de istoria veche şi modernă. Aspecte ale vieţii sociale, politice şi culturale sunt analizate cu ajutorul materialelor originale scrise sau audio : articole din presa scrisă, extrase din reviste sau de pe internet. Cursul va prezenta si aspecte de natură geografică şi economică legate de apartenenţa Germaniei la Uniunea Europeană. Titularul va aborda o metodă interactivă. Bibliografie selectivă: La începutul semestrului se va indica bibliografie suplimentară. Hilmar Kormann: Richtiges Deutsch. Sprachübungen für Fortgeschrittene. 3. Auflage, Max Hueber Verlag, Ismaning 1993; Hilke Dreyer, Richard Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch, Ismaning/München 1991; Wolfgang Rug, Andreas Tomaszewski: Grammatik mit Sinn und Verstand. 5. Auflage, Klett Edition Deutsch, München 1993; Karin Hall, Barbara Scheiner: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene.5. Auflage, Ismaning 2005; Gerhard Helbig, Joachim Buscha: Übungsgrammatik Deutsch. 6. Auflage, Langenscheidt Verlag Enzyklopädie, Berlin, München, Leipzig 1991. Metode de predare: prelegeri Modalităţi de evaluare: teme, test final scris. Limba de predare: germana

83

Denumirea cursului: Literatura germana I Codul cursului: GE0822, GE0825 (A+B) Tipul cursului: curs, seminar, obligatoriu Nivelul cursului: licenta Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Hans Neumann Obiectivul cursului: Oferirea unei imagini de ansamblu asupra istoriei literaturii germane, familiarizarea studentilor cu notiunile « canonice » ale literaturii germane. Conţinutul cursului: Cursul acopera perioada de la inceputurile literaturii germane si pina in anii 1800. Continutul cursului se concentreaza asupra principalelor epoci ale literaturii germane din aceasta perioada abordate dintr-o multipla perspectiva : genurile, operele si autorii cei mai reprezentativi. Bibliografie selectivă: Nicolae Balota, Literatura germana, 2007; Mihai Isbăşescu, Istoria literaturii germane, Bucureşti 1968; Horst Fassel, Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis 1770, Iaşi 1978; Fritz Martini, Istoria literaturii germane, Bucureşti 1972. Metode de predare: prelegeri, abordări interactive. Modalităţi de evaluare: evaluare pe parcurs in functie de activitatea la seminar, examen scris final. Limba de predare: germana Denumirea cursului: Limba germana I Codul cursului: GE0821, GE0824 (A+B) Tipul cursului: curs, seminar, obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Casia Zaharia Obiectivul cursului: Cursul, ţinut în limba germana, are ca scop dezvoltarea capacitatii de intelegere a textului scris – identificare de termeni cheie / elemente de coeziune / coerenta in text. Conţinutul cursului: Titularul isi propune insusirea de catre studenti a tehnicilor de analiza si constructie a discursurilor, recunoasterea registrului (formal / informal), recunoasterea strategiilor fundamentale de comunicare. Recunoasterea si incadrarea corecta a tipurilor de analiza a unui text. Bibliografie recomandată: Dressler, Wolfgang, 1972. Einfuehrung in die Textlinguistik.Tubingen; Guelich / Raible (ed.), 1972. TextsortenDifferenzierungskriterien aus linguistischer Sicht.Frankfurt/M Metode de predare: abordări interactive. Modalităţi de evaluare: (a) evaluare pe parcurs (scris) ; (b) test final (scris). Limba de predare: germana Denumirea cursului: Teoria si practica limbii / textului Codul cursului: GE0823, GE0826 (A+B) Tipul cursului: curs, cursuri practice, obligatorii Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS):: 5 Titularul disciplinei: Adina Lucia Nistor, Casia Zaharia Obiectivul cursului: Cursul ofera un set de cunostinte despre texte orale si scrise, despre strategiile si tehnicile de construire ale acestora. Sunt explicate o serie de concepte. De asemenea, cursul isi propune sa-i familiarizeze pe studenti cu multitudinea de procedee si modalitati de organizare a textului. Conţinutul cursului: Transformarea notiunilor fundamentale in unelte operationale in contactul de zi cu zi al studentului cu textul literar. Bibliografie recomandată: Schmidt, Siegfried, 1973. Texttheorie.Probleme einer Linguistik der sprachlichen Kommunikation. Munchen; Hilmar Kormann: Richtiges Deutsch. Sprachübungen für Fortgeschrittene. 3. Auflage, Max Hueber Verlag, Ismaning 1993; Hilke Dreyer, Richard Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch, Ismaning/München 1991; Wolfgang Rug, Andreas Tomaszewski: Grammatik mit Sinn und Verstand. 5. Auflage, Klett Edition Deutsch, München 1993;
84

Metodologia prezentării acestora îmbină latura informativă cu cea interpretativă. GE0945 (A+B) Tipul cursului: curs. Thomas Mann. Modalităţi de evaluare: (a) evaluare pe parcurs (scris) . Vol. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Octavian Nicolae: Gramatica contrastiva a limbii germane. seminar. IV Numărul de credite: 5 Titularul disciplinei: Adina-Lucia Nistor Obiectivul cursului: Cursul. Else LaskerSchüler. Bertolt Brecht. Limba de predare: germana Anul II Denumirea cursului: Literatură germană Codul cursului: GE0932. Zmegac. Leipzig 1981. Auflage. Grigore Marcu. Hadumod Bußmann: Lexikon der Sprachwissenschaft. Reinbek 1995. Iaşi 2001. 6. Grimminger. Lion Feuchtwanger. Ernst Jünger. direcţiile şi şcolile literare sînt urmărite alternativ cu discutarea marilor opere publicate în această perioadă atît de agitată a istoriei germane. prepoziţii. Viktor /Uwe Baur : Geschichte der deutschen Literatur vom 18. ţinut în limba germană şi după caz în limba română are scopul să informeze studenţii despre noile curente în lingvistica limbilor străine (germana) şi totodată să contribuie la cultivarea limbii germane. Weinheim 1996 Metode de predare: prelegeri Modalităţi de evaluare: lucrari individuale. Prevalează temele consacrate romanului. Auflage. Literatura exilului de după 1933. pronume. München/Wien 2003. Heinrich Mann. Brecht. obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III. Bibliografie recomandată: Beutin. Alfred Döblin.5. Stuttgart/Weimar 2008. Verlag J. Hermann Broch.) : Literarische Moderne.: Metzler Lexikon Sprache. Ana-Maria Palimariu Obiectivul cursului: Cursul îşi propune trecerea în revistă a marilor momente şi figuri care au marcat literatura germană din prima jumătate a secolului XX. Limba de predare: germană Denumirea cursului: Limba germana (Introducere în Morfologia limbii germane – Grupul Nominal) Codul cursului: GE0931. Lirica . GE0942. 2. Heinz : Die kurze Geschichte der deutschen Literatur. dar îşi găsesc locul şi consideraţii asupra liricii şi dramaturgiei din epocă. Literatura publicată în al III-lea Reich. Stuttgart-Weimar 2000. test final (scris). seminar. und 20. compulsory Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestre: III + IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Andrei Corbea-Hoişie. Metzler. Conţinutul cursului: În decursul celor două semestre se vor aprofunda următoarele teme: Expresionismul german. Bibliografie recomandată: Helmut Glück (editor). Gerhard Helbig.B1 şi B2-C1 aplicând regulile morfologice pentru fiecare clasă de cuvinte. Schlaffer. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Specificul austriac. în vederea însuşirii. Curentele. (b) test final (scris). La seminar se vor rezolva exerciţii alternative pentru nivelurile A1. Romanul istoric. Conţinutul cursului: Cursul îşi propune în partea teoretică să ofere o privire generală morfo-sintactică a noţiunii de “grup nominal” precum şi să descriere mecanismul funcţionării claselor de cuvinte aparţinănd grupului nominal din limba germană: substantiv. Hermann Hesse. articol şi cuvinte cu rol de articol. adjectivşi adjectiv de numărare. B. Rolf (hrsg. Joachim Buscha: Deutsche Grammatik. GE0935. Stuttgart 1990. Ulrich 85 . în vederea unei exprimări coerente ale acestora. 2. Franz Kafka. GE0941 (A) Tipul cursului: curs. Ismaning 2005. Europäische Literatur im 19.Karin Hall. Robert Musil. Wolfgang: Deutsche Literaurgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Jahrhundert. Auflage. Oskar Loerke. îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor de limbă germană ale acestora. Morfologia şi Sintaxa. Metode de predare: abordări interactive. Barbara Scheiner: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Teatrul. Gottfried Benn.

J. Buscha71981. 2. Textgrammatik der deutschen Sprache. Metode de predare: prelegeri şi abordări interactive Modalităţi de evaluare: 1. II. Tübingen 1986. care vizează direct îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a folosi corect verbul in limba germana. aplicatia. Franz Eppert: Grundwortschatz Deutsch. Limba de predare: limba germană şi după caz limba română Denumirea cursului: Limba germana (Morfologie) Codul cursului: GE0934. München 1972. Se va descrie şi analiza teoria câmpurilor semantice şi a familiilor de cuvinte. cand este necesar). test final (scris). Bernd Naumann: Einführung in die Wortbildungslehre des Deutschen. prin recunoaşterea sensuruilor cuvintelor în cazul definiţiilor lor adevărate şi false. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Gramatica contrastivă. Deutsche Grammatik. Isbaşescu. Metode de predare: expunerea. seminar. iteraţia.reduplicarea. München. prin exerciţii de înlocuire având ca puncte de reper: clasa de cuvinte şi iniţiala cuvântului sau prin exerciţii de înlocuire liberă în propoziţii şi fraze. Morfosintaxa. precum şi tendinţele noi în dezvoltarea vocabularului. Erben. Casia Zaharia Obiectivul cursului: Cursul. Eine Einführung in die Theorie der Wortstruktur. M. cursuri practice. Metode de predare: prelegeri şi abordări interactive Modalităţi de evaluare: 1. sinonimelor. O. Helbig/G. 2002. Weinreich. Berlin. H. Tübingen 1982. 2. examen final (scris) La nota finală contribuie şi prezenţa regulată şi activă la seminar. Bibliografie recomandată: G. prepoziţii şi conjuncţii. Heidelberg 1993. Titularul are în vedere o abordare interactivă. expresiilor. Duden.121980. Übungen zum Wortschatz der deutschen Sprache. Wolfgang Fleischer: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. aducand multe exemple. Delia Esian Obiectivul cursului: Perfecţionarea cunoştinţelor de limba germană prin activarea şi îmbogăţirea vocabularului Conţinutul cursului: Cursul informează. Langenscheidt Verlag. Bibliografie recomandată: Buscha. Modalităţi de evaluare: evaluare pe parcurs (scris) . test intermediar (scris). Speranţa Stănescu. IV Număr de credite: Titularul disciplinei: Adina-Lucia Nistor. obligatorii Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III. adverb. vol. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für Ausländerunterricht. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a explica studentilor grupul verbal in limba germana contemporana. Iaşi. Ein Abriß. Mannheim. alternanţele fonetice. test intermediar (scris). În partea aplicată se vor verifica cunoştinţele de vocabular în limba germană prin: exerciţii de selectare (multiple choice) a antonimelor. GE0943 (A) Tipul cursului: curs. 1993. Susan Olsen: Wortbildung im Deutschen. prescurtarea. Limba de predare: germana Denumirea cursului: Teoria si practica limbii / textului Codul cursului: GE0933. adjectiv. vol. ilustratia. ţinut în limba germana (cu explicatii in limba romana. este menit să familiarizeze studenţii cu principalele caracteristici ale grupului verbal. Leipzig. obligatorii Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II + III Semestrul: III + IV+V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Mannheim.1984. Übungen und Tests. K. dr. Friedrich: Deutsches Übungsbuch. GE0944 (B) Tipul cursului: curs. Stuttgart 1986. descrie şi analizează tipurile de bază ale formării cuvintelor (derivare şi compunere) dar şi pe cele speciale (conversiune. 1-2. pe care le discuta in amanunt cu studentii. cuvintepropoziţii) cu aplicare directă asupra diferitelor clase de cuvinte: substantiv. Nicolae. Octavian Nicolae: Kontrastive Grammatik deutsch-rumänisch. limba română 86 . verb.Engel. examen final (scris) Limba de predare: limba germană şi după caz.

Theatergeschichte in einem Band. seminar. Christopher/Lazarowicz. Grundzüge der Literaturwissenschaft (pp. München 1977 Metode de predare: abordări interactive. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. Texte zur Theorie des Theaters. seminar. Agache. Wolfram/Fuhrmann. 555–569). Max Frisch). Modalităţi de evaluare: lucrări individuale. austriac şi elveţian. Peter. Mariana Cristina Barbulescu Obiectivul cursului: Cursul. 1990 Metode de predare: prelegeri.“ In Heinz Ludwig Arnold & Heinrich Detering (Hrsg. Lexicologie (germană) Codul cursului: GE1051. Editura Ştiinţifică şi enciclopedică. Dragoş Carasevici Obiectivul cursului: Prin tematică.Denumirea cursului: Teoria si practica limbii / textului Codul cursului: GE0936. Se vor discuta texte dramatice provenind din spaţiul german. obligatorii Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Grigore Marcu. München 1981. Conţinutul cursului: Seminarul are ca obiect de interes dramaturgia de limbă germană de după 1945. (b) test final (scris). Univers enciclopedic. Stuttgart 1991. Limba de predare: germană Denumirea cursului: Limbă germană. 1996. Übersetzungsforschung. Sabine. test final oral. Se are în vedere o abordare interactivă. predat în germană. şi să participe la dezbateri pe teme politice. Conţinutul cursului: Cursul va include prelegeri si prezentări realizate de către studenţi. Titularul va folosi o abordare interactivă. GE0946 (B) Tipul cursului: optional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: I şi II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Astrid. Klaus (Hg. GE1055 (A+B) Tipul cursului: curs. Manfred. 2007. juridic). Theorie und Analyse. Studenţii sunt încurajaţi să prezinte şi să discute subiecte legate de experienţa lor de traducători. „Übersetzungstheorie. Bibliografie recomandată: Buddecke. sinctactic sau al stilului. Bibliografie recomandată: Lorenz. Berlin 2001. urmăreşte îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare. obligatorii Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: 5 87 . Dicţionar german-român. GE1054 (A+B) Tipul cursului: curs.). sociale şi economice actuale. Modalităţi de evaluare: (a) referat (oral). Das deutschsprachige Drama seit 1945. economie. Übersetzungswissenschaft. cu un accent special pe cel din urmă (Friedrich Dürrenmatt. Limba de predare: germană şi română Anul III Denumirea cursului: Literatură germană Codul cursului: GE1052. Cursul practic de traduceri îi ajută pe studenţi să-şi îmbunătăţească tehnicile de traduceri predate în cadrul cursurilor şi să rezolve probleme de traducere care apar la nivel lexical. Helmut. Balme. dezvoltarea vocabularului şi înţelegerea expresiilor idiomatice. Simhandl. Das Drama. Pfister. Dicţionar romângerman. fără a neglija importantele contribuţii pe care unii din dramaturgii discutaţi le-au adus în materie de teorie teatrală. seminarul se doreşte a fi o completare a cursului de literatură. Textele propuse spre traducere aparţin unor domenii diferite (beletristică. care vizează îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente în limba germană.).

1994. abordare interactivă. vol. 2005. tendinţe. noţiuni de lexicografie.7. vol. Leipzig 2001. este menit să familiarizeze studenţii cu metodele de îmbogăţire a vocabularului limbii germane. Nicolae: Gramatica contrastivă. Stuttgart.B. Mannheim. cu idiomatica şi perimiologia germană. care vizează direct îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a utiliza nuanţat limba germană. Frisch) . exemplificări. Limba de predare: germana Denumirea cursului: Literatura germana Codul cursului: GE1062. M. Ralf: Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a informa studenţii cu privire la următoarele aspecte: definiţii. Tübingen. Jahrhunderts. Borchert. Ch. evoluţia istorică a lexicologiei. Metode de predare: prelegeri. 1995. explicaţii. structuri narative (H.Consecinţe literare ale divizării Germaniei – Literatura din RDG – Tendinţe literare în Germania reunificată Bibliografie recomandată: Barner. Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. I. Schwarze.Critica razboiului (Gruppe ’47. semnificaţia.H. formarea cuvintelor (compunerea. Leipzig. GE1064 (A+B) Tipul cursului: curs.Periodizare. Verlag C.Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Cornelia Cujbă Obiectivul cursului: Cursul. Titularul are în vedere o abordare interactivă.Metzler. Conţinutul cursului: Tendinte ale dezvoltarii literaturii de limba germana dupa 1945 (proză scurtă. 2001. lirică. Iaşi. Hartmut: Deutsche Literatur des 20. schimbări recente în vocabularul limbii germane. Munchen. seminar. ţinut în limba germană. abordări interactive. Walser. 2007. roman) . Berlin. reprezentanţi) precum şi aprofundarea şi sintetizarea informaţiilor referitoare la fenomenele care însoţesc şi definesc divizarea/reunificarea Germaniei ca spaţiu cultural. Verlag. Kühn: Lexikologie. 1998. Steinecke.J. Limba de predare: germană Denumirea cursului: Limba germana (Etimologie şi istoria limbii germane) Denumirea cursului: Limba germana Codul cursului: GE1061. H. derivarea). Viktor: Moderne Literatur in Grundbegriffen. Conţinutul cursului:Cursul informează studenţii despre etimologia şi schimbarea semantică a unor cuvinte şi expresii din limba germană de-a lungul istoriei limbii germane şi reacţiile puriştilor la împrumuturile lingvistice. (b) test final (scris). D.1994 Metode de predare: Prelegere. ţinut în limba germană.). G. obligatorii Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Număr de credite: Titularul disciplinei: Adina-Lucia Nistor Obiectivul cursului: cursul. Grass. Wunderlich: Handbuch der Lexikologie. Vocabularul.1994. Fleischer: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache.Beck. Iaşi. Wilfried(HG.Orientari si directii . Dieter / Zmegac. W. GE1065 (A+B) Tipul cursului: curs. Königstein/Ts. însă deschide din perspectivă diacronică şi noi orizonturi privind cultura şi civilizaţia germană. Eine Einführung. Bibliografie selectivă: Duden – Etymologie. M. seminar. Ch. Wien. Etymologie der deutschen Sprache. Schnell. Lenz. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . particularităţi. clasificarea vocabularului. oferă posibilitatea cunoaşterii şi aprofundării limbii germane. evoluţii. Wolf. 1995. O. Das Herkunftswörterbuch. Borchmeier. problematică. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). S. Cujbă: Grundbegriffe der Lexikologie. Pfeifer: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Tubingen. (b) referat final (scris). W. obligatorii Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): Titularul disciplinei: Mariana Cristina Barbulescu Obiectivul cursului: Cursul are ca obiectiv familiarizarea studenţilor cu literatura de limbă germană din perioada care a urmat celui de-al doilea Război Mondial (consecinţe literare ale războiului. dramă. Böll. München 88 . Bibliografie recomandată: C. W. Böll) .

tipuri de exerciţii. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). Metode de predare: prelegeri şi abordări interactive Modalităţi de evaluare: 1. H. Deutsch lehren. secundarele şi construcţile infinitivale. dependenţa de valenţa verbului a construcţilor infinitivale. principii de predare. care au dus la performanţe maxime de comunicare în limba străină. Flämig. München 1994. tipuri de lecţii. capacitatea de a înţelege un text scris. pocedee de predare. Bibliografie recomandată: Bolton. exerciţii practice. construcţile infinitivale complemetive. Bernd-Dietrich. care sunt foarte des folosite şi care prezintă anumite dificultăţi de utilizare pentru studenţii români. criterii de alegere a testelor în funcţie de competenţele ce urmează a fi verificate. planificarea tematică. GE1066 (A+B) Tipul cursului: curs + seminar. principii pedagogice şi lingvistice. Berlin. Octavian Nicolae: Kontrastive Grammatik. înţelegere totală. Mihai Isbbasescu. Walter: Untersuchungen zum Finalsatz im Deutschen. 2000. locul particulei „zu”. principii pedagogice şi lingvistice. Conţinutul cursului: Evoluţia metodelor în predarea limbilor străine (GÜM. Ulrich Engel. Walter: Untersuchungen zum Finalsatz im Deutschen. GE1056 (A+B) Tipul cursului: curs. Flämig. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. tipologia exerciţiilor. New York 2002. prelucrat de E. topica construcţilor infinitivale. Heidelberg 1993. caracteristici. modalităţi de introducere a testelor.. G. Langenscheidt Verlag. Funk. Dezvoltarea abilităţilor în comunicare: capacitatea de a înţelege un text vorbit. Berlin 1990. tipuri de lecţii. Grammatik lehren und lernen. construcţile infinitivale atributive. limba română Denumirea cursului: Teoria si practica limbii/textului Codul cursului: GE1053. integrarea pragmalingvisticii în conceptul didactic. Müller. obligatorii Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Astrid Agache. Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. construirea unităţilor didactice. abordări interactive. Seebold. Tübingen 2005. locul infinitivelor în propoziţie. construcţile infinitivale în textul german literar. P. timpurile şi construcţile infinitivale. orientarea pedagogică. Ernst: Deutsche Sprachgeschichte. Getraude. 1998. Metode de predare: prelegeri.. Spreanta Stanescu. M. facultativ Nivelul cursului: Licență Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Ioan Lihaciu Obiectivul cursului: Cursul îşi propune o prezentare a metodelor de predare a limbii germane. orientarea pragmatică în predarea limbilor străine.a fost aleasă cu scopul de a clarifica aceste construcţii specifice propoziţiei germane. construcţile infinitivale subiective. G. DM): obiective. parţială. Bibliografie recomandată: Hentschel/Weydt: Handbuch der deutschen Grammatik.construcţile infinitivale şi participiale . 89 . Metoda audiovizuală: caracteristici. organizarea lecţiilor. 2. Koenig. Ana-Maria Palimariu Obiectivul cursului: Tematica acestui curs . Sibylle.. Fritz: Einführung in die historische Semantik. Alături de un scurt istoric al evoluţiei metodelor de predare a limbilor străine se vor prezenta mai detaliat metodele de predare utilizate în ultimii 10-15 ani. Berlin 1991. Evoluţia didacticii comunicative: caracteristicile conceptului comunicativ. 1991. Limba de predare: germană Denumirea cursului: Didactica aplicată a limbii germane ca limbă străină Codul cursului: GE1063. mijloace tehnice. construcţile infinitivale care ţin locul secunadarelor. Conceptul intercultural: alegerea temelor şi a conţinuturilor în funcţie de grupele ţintă. examen final (scris) Limba de predare: limba germană şi după caz. Wien 2005. Langenscheidt Verlag. Heyd. evidenţierea competenţelor. modul de folosire a infinitivelor. (b) test final (oral). Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung.2003. Testarea şi evaluarea: tipuri de teste. Langenscheidt Verlag. selectivă. Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik. construcţile infinitivale. Probleme der Leistungsmessung. Diesterweg Verlag. test intermediar (scris). münchen 1994. cursuri practice. Conţinutul cursului: formarea şi funcţiile infinitivului. Neuner. 1997.

examen scris Limba de predare: germana 90 .Hunfeld. U. abordări interactive. Langenscheidt Verlag. M. Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht... 1990. Neuner.. Langenscheidt Verlag. Modalităţi de evaluare: activitatea pe parcursul seminarului.. Metode de predare: prelegeri. Krüger. Grever. H. 1997. G. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterricht.

UTET. XX. Maurizio. civilizaţie şi practica limbii italiene Codul cursului: IT0813 (A). Caesar. 1985. Trifone. Formarea genului feminin. se va insista asupra Risorgimento-ului şi a constituirii Italiei ca stat. George. George. Pentru perioada antică se va acorda o atenţie deosebită evenimentelor şi personalităţilor care depăşesc cadrul strict istoric. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Torino. însuşirea şi folosirea practică a limbii italiene. practică de analiză pe suport scris. Bologna. conflictului dintre Papalitate şi Imperiu ca şi asupra formării comunelor. care vizează direct îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente în limba italiană. simplu şi eficient. Mirela. 1994. se va insista asupra rolului Bisericii şi al cruciadelor. Perugia. Piccola storia d’Italia.). 1975 Metode de predare: prelegeri. 2001. Eserciziario. 50% test final (scris) Limba de predare: italiană Denumirea cursului: Literatura italiană Codul cursului: IT0822 (A). 2005. Titularul are în vedere o abordare interactivă. Iaşi. Istoria Italienilor. După scurta paranteză napoleoniană. Perugia. Limba de predare: română şi italiană Denumirea cursului: LIMBA ITALIANĂ Codul cursului: IT0821 (A). LĂZĂRESCU. Nero etc. Luca. Giuliano. 2001. Exerciţii de gramatică şi vocabular. Prepoziţiile articulate. pînă la instaurarea republicii în 1946. Excepţii de la regulă. abordări interactive. Bucureşti. 50% nota la lucrări practice. Polirom. Fără a prezenta Renaşterea ca perioadă culturală. PROCACCI. Conţinutul cursului: Articolul. Aioane. Substantivele “sovrabbondanti”. Lingua. Marcus Brutus. Substantivele alterate.dr. începînd cu primele legendă şi cu istoria Romei antice.Italiano comune e lingua letteraria. Pietro. devenind protagonişti a numeroase opere literare sau de artă plastică (Iunius Brutus. Caligula. Substantivele invariabile Bibliografie recomandată: Aioane. La lingua italiana.dr. Mirela. 2007. Dragoş. Dima Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu principalele evenimente din istoria spaţiului italian şi cu elementele sale culturale definitorii. Recunoaşterea. Serianni. Modalităţi de evaluare: (a) 50% test final (scris). Editura Fundaţiei România de Mâine. Conţinutul cursului: Cursul urmăreşte istoria italienilor. Civilizaţie italiană. Însuşirea de către studenţi a caracteristicilor fiecărei părţi de vorbire. Gianluigi. Gabriela E. Modalităţi de evaluare: (a) 50% evaluare pe parcurs. Editura politică. Zanichelli. pînă la instalarea ocupaţiilor străine pe aproape întreg teritoriul. IT0825 (B) 91 . aprofundarea şi punerea în practică a cunoştinţelor dobândite. Substantivul. IT0824 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul:II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: conf. IT0815 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: lect. Grammatica italiana. 1991 Metode de predare: prelegeri. urmărindu-se apoi evoluţia acestuia în conflictele din sec. Guerra. Iaşi. Polirom. Bucureşti. UGO. signoriilor şi primelor monarhii pe teritoriul italian. Limba italiană. cultura e civilta’. Mirela Aioane Obiectivul cursului: Cursul este menit să familiarizeze studenţii cu particularitatea şi varietatea aspectelor lingvistice ale limbii italiene actuale.Limba şi literatura italiană ANUL I Denumirea cursului: Cultură. abordări interactive. Bibliografie recomandată: LĂZĂRESCU. Dardano. Substantivele compuse. Pentru perioada medievală. Guerra. însuşirea de către studenţi a deprinderilor de a se exprima corect în limba italiană. se va preciza contextul istoric ce a permis apariţia şi dezvoltarea ei. Bucureşti. Cojocaru. 1987.

Michele. dr. dezbateri interactive (curs). Padova. 1994.. 1985. Il Duecento e il Trecento. PAPAHAGI. Iaşi. practică de analiză pe text (seminarii) Modalităţi de evaluare: (a) 50% evaluare pe parcurs. Epoca de formare a pronumelor de politeţe în limbile romanice (limba italiană). La Nuova Italia scientifica. IT0934 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: conf. Titularul are în vedere o abordare interactivă. 2005.Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul:II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: conf. 1987. traducere de Cezar Baltag.dr. Il Mulino. Universităţii „Al. COJOCARU. modele lingviştilor Buhler şi Jakobson. Mirela Aioane Obiectivul cursului: Cursul este menit să familiarizeze studenţii cu folosirea practică a limbii italiene prin însuşirea noţiunilor de bază ale morfologiei limbii italiene. Gaetano. Cortelazzo. Studii şi eseuri. 2003. Definirea conceptului de politeţe. Roma. bologna. Esedra. 1979. Cuza”. Ed.Mesajul de reverenţă al formulelor de salut.I. Forme alocutive şi reverenţiale în limbile romanice. Le facce del parlare. Mirela. Studii despre lirica din Duecento. Studiu istoric şi comparativ. 50% nota la lucrări practice. care vizează direct îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente în limba italiană. Stavros – Arhitectura narativă în Decameronul. Iaşi. Voghera. 2000. Ed. Due secoli di letteratura italiana. Pronumele alocutive în limbajul publicitar.Moduri şi timpuri verbale ale politeţii. Bazzanella. Modalităţi de evaluare: (a) 50% test final (scris). Editura Cartea Românească. Corson.Expresia politeţii solemne si individualuzate. 92 . Marian – Intelectualitate şi poezie. Titularul are în vedere o abordare interactivă. Italiano d’oggi . Universitas XXI. DELIGIORGIS. Alcătuirea corectă a unei scrisori ( formale şi informale). dr. Metode de predare: prelegeri. Bucureşti. 2000. Dragoş – Suavul suspin. Iaşi. Normă şi abatere de la normă. Miriam. La Nuova Italia. Bucureşti. COJOCARU. Dragoş – Natura în Divina Comedie. 1992 Metode de predare: prelegeri. întrebuinţarea titlurilor alocutive şi a formulelor de reverenţă. Firenze. Ed. 2004. Aprofundarea şi punerea în practică a cunoştinţelor dobândite la cursul de limbă italiană. Carla.Deixisul personal Bibliografie recomandată: Aioane. Salutul. Sintassi e intonazione dell’italiano parlato. Conţinutul cursului: Funcţiile limbii. Mirela Aioane Obiectivul cursului: Cursul vizează însuşirea noţiunilor de bază pentru susţinerea unei conversaţii corecte în limba italiană: folosirea corectă a pronumelor de politeţe în diferite contexte situaţionale. IT0826 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: conf. însuşirea de către studenţi a deprinderilor de a se exprima corect în limba italiană. Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo. Eleonora. 50% test final (scris) Limba de predare: italiană Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului Codul cursului: IT0823 (A). Iaşi. Berruto. Conţinutul cursului: Literatura italiană de la origini la Trecento Bibliografie recomandată: CĂRCĂLEANU. Titluri şi formule de reverenţă. Univers. abordări interactive. Limba de predare: italiană ANUL II Denumirea cursului: LIMBA ITALIANĂ Codul cursului: IT0931 (A). revistei „Convorbiri literare”. Dragoş Cojocaru Obiectivul cursului: Cursul îşi propune o prezentare pe orizontală a începuturilor literaturii italiene (de la origini până în secolul XIV) şi să familiarizeze studenţii cu aspecte de cilizaţie italiană şi de interculturalitate.

Umanismul şi destinul artelor. multiplicative. IT0936 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul:I Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: conf. Roma. Zanichelli. Mirela Aioane Obiectivul cursului: Însuşirea şi folosirea practică a limbii italiene. LEPSCHY. Franca. UTET. ORLETTI. G. Particularităţi lexicale şi morfosintactice. (storia. Giuseppe. revistei „Convorbiri literare”. 50% test final (scris) Limba de predare: italiană Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului Codul cursului: IT0933 (A). abordări interactive. Trifone. Literatura Umanismului şi Renaşterii ilustrată cu texte. Luca. A. Bibliografie recomandată: BAZZANELLA. Semnalele discursive. Bibliografie recomandată: Dardano. Dragoş Cojocaru – Suavul suspin. Carla. Modalităţi de evaluare: (a) 50% evaluare pe parcurs. Grammatica di riferimento della lingua italiana per stranieri. Schedario della lingua italiana. Fatismele. Dislocările. 1991 Metode de predare: prelegeri. Numeralele. IT0935 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul:I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: conf. La lingua italiana. Bologna. Torino. TRIFONE. L’Umanesimo. Iaşi. Franceso de Sanctis. LEPSCHY. BERRUTO. Familiarizarea studenţilor cu particularitatea şi varietatea aspectelor lingvistice ale limbii italiene actuale şi cu multiplele transformări lexicale şi morfosintactice survenite în limba italiană contemporană în ultimele decenii. il Seicento Bibliografie recomandată: Eleonora Cărcăleanu. La Nuova Italia. 1999. 2004. dr. Maurizio. Dragoş Cojocaru Obiectivul cursului: Cursul îşi propune o prezentare pe orizontală a literaturii italiene din secolele XV – XVII şi familiarizarea studenţilor cu aspecte de cilizaţie italiană şi de interculturalitate. DARDANO.Roma-Bari. Firenze. Gradele de comparaţie. Studii şi eseuri.L. Iaşi. Roma. 1961. Maurizio. dr. Cornelia Comorovki. Întreruperile. Carla. Adjectivele demonstrative. 1975. La Nuova italia Scientifica. Zoe Dumitrescu Buşulenga. il Rinascimento e il Barocco. Topica normală şi marcată. Albatros. 1985. Renaşterea. Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo. Univers. Napoli. 1994. viitorul morfologic şi temporal. relative. 50% test final (scris) Limba de predare: italiană Denumirea cursului: Literatura italiană Codul cursului: IT0932 (A). interogative. Le Monnier. Se urmăreşte şi crearea unor baze analitice pentru înţelegerea şi interpretarea corectă a literaturii în general şi a celei italiene în special Conţinutul cursului: Il Quattrocento. 1987. 2003. Italiano comune e lingua letteraria. 1991 Metode de predare: prelegeri. vol. Wilma. exemplificări audio-video Modalităţi de evaluare: (a) 50% lucrările practice. Adjectivele nehotărâte. dezbateri interactive (curs). Bologna. comentarii de text (seminar) Modalităţi de evaluare: (a) 50% evaluare pe parcurs. Corson. il Cinquecento. Liguori. 1981. Firenze. Peruzzi. Ed. 1972. le facce del parlare. Folosirea timpurilor verbale ale modului indicativ: imperfectul multifuncţional. exclamative. varietà dell’uso. Patota. Metode de predare: prelegeri. Grammatica italiana. Tre correnti letterarie italiane. Serianni. Conţinutul cursului: Trăsături lingvistice şi pragmatice ale limbajului colocvial italian. Adjectivul calificativ. Pietro. Gaetano. Bologna. La lingua italiana. Adjectivul posesiv. Capitol Editrice. 50% test final (scris) 93 . Storia della letteratura italiana. 1985. Zanichelli. dezbateri. Milano. Numeralele cardinale. Laterza. I. Fra conversazione e discorso. Bucureşti. fracţionare. Bompiani. 2005. Linguistica e pragmatica del linguaggio. grammatica). BAZZANELLA.C. 1990. La lingua italiana. Bucureşti. Pietro. Familiarizarea cu particularităţile limbajului colocvial italian.Conţinutul cursului: Adjectivul.

Bologna. 50% test final (scris) Limba de predare: italiană Denumirea cursului: Literatura italiană Codul cursului: IT0942 (A). Pietro.dr.1981. Storia della letteratura italiana. Concordanţa timpurilor la modul indicativ şi la modul conjunctiv. Zanichelli. Scrittori e idée in Italia. Interjecţia. abordări interactive. La grammatica italiana di consultazione. 1991. 1973. Bologna. Garzanti. una privitoare la dramaturgie. Trifone. Mirela Aioane Obiectivul cursului: Cursul este menit să familiarizeze studenţii cu noţiuni de gramatică a limbii italiene în vederea folosirii practice a limbii. dr. Conţinutul cursului: Pronumele personal. frescă a societăţii epocii. Adverbul. grammatica). Prepoziţia. 50% test final (scris). (storia. Milano. de politeţe. Giuseppe Ortolani.L. Metode de predare: prelegeri. La lingua italiana. Dima Obiectivul cursului: Cursul îşi propune o prezentare sincronică a literaturii italiene din secolul al XVIII-lea şi o aprofundare a fenomenului teatral care domină această perioadă. Torino. Milano. Renzi. se vor analiza cele trei tipuri de literatură dramatică (tragedia. IT0944 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul:II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: conf. Bibliografie recomandată: Dardano. două genuri amplu reprezentate în sec. interogative. Conţinutul cursului: Cursul este articulat în două secţiuni. Lorenzo. abordări interactive. particula “ne”. Conjuncţia.. Folosirea modului conjunctiv. Lepschy. şi anume autobiografia. Franceso de Sanctis. Bologna. Liguori. Modalităţi de evaluare: (a) 50% evaluare pe parcurs. IT0946 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul:II 94 . L'attività letteraria in Italia. Verbul. prin analiza autobiografiilor din secolele XVIII – XIX studenţii voe avea ocazia să se familiarizeze cu aspecte complexe de cilizaţie italiană şi de interculturalitate Bibliografie recomandată: Giuseppe Petronio. E. 1961. varietà dell’ uso. N. cealaltă la autobiografie. Sapegno (a cura di). Luca. Astfel. Napoli.Limba de predare: italiană Denumirea cursului: Limba italiană Codul cursului: IT0941 (A).. Dall’Umanesimo al Manierismo. Lepschy. G. 1978. Bompiani. Cecchi. Palumbo. La riforma del teatro nel 700. A. care vizează direct îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente în limba italiană. fOrma impersonală a verbului. Grammatica italiana. 1985. V. Istituto per la collaborazione culturale. IT0945 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul:II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: lect. Serianni. se va avea în vedere un alt gen bine reprezentat în Italia pre-Risorgimentală. În al doilea rînd. XVIII-XIX. Storia della letteratura italiana. Il Seicento. Modalităţi de evaluare: (a) 50% evaluare pe parcurs. De asemenea. Titularul are în vedere o abordare interactivă. XVIII. pronumele posesive.. 1962 Metode de predare: prelegeri. demonstrative. melodrama şi comedia). Gabriela E. după o prezentare generală a curentelor şi mişcărilor culturale din sec. împreună cu dezbaterile de poetică a genului aferente. Capitol Editrice. pronumele relative. Maurizio. La lingua italiana. 1990. 1980. Venezia. Zanichelli. C.. UTET. pronumele complemente combinate. Paolo Pullega. Italiano comune e lingua letteraria. Limba de predare: italiană Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului Codul cursului: IT0943 (A). vol.

avîndu-se în vedere necesităţile acestora de pregătire a lucrării de licenţă şi. 95 . alcătuirea planului de lucru..dr. 50% test final (scris) Limba de predare: italiană ANUL III Denumirea cursului: Limba italiană Codul cursului: IT1051 (A). a scopului şi a publicului. Însuşirea noţiunilor de bază ale sintaxei limbii italiene. se va insista asupra scriereii argumentative convingătoare aplicate la domeniul specific: articolul ştiinţific. 2003. revistei „Convorbiri literare”. identificarea surselor şi documentarea. Dragoş Cojocaru Obiectivul cursului: Cursul îşi propune o prezentare pe orizontală a literaturii italiene din secolele XVIII – XIX şi familiarizarea studenţilor cu aspecte de cilizaţie italiană şi de interculturalitate. abordări interactive. Propoziţii simple. SERIANI. Atributul. revizia). IT1054 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul:I Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: conf. 1991. Bibliografie recomandată: Aioane. Italiano comune e lingua letteraria. Se urmăreşte şi crearea unor baze analitice pentru înţelegerea şi interpretarea corectă a literaturii în general şi a celei italiene în special Conţinutul cursului: Iluminismul. G. PATOTA. 1998. Torino. Subiectul. Ed. Mirela Aioane Obiectivul cursului: Însuşirea şi folosirea practică a limbii italiene. Noţiuni generale de sintază a frazei. Bologna. Neoclasicismul. Definirea noţiunilor de propoziţie. 50% test final (scris) Limba de predare: italiană Denumirea cursului: Literatura italiană Codul cursului: IT1052 (A). Gabriela Dima Obiectivul cursului: Folosirea practică a limbii italiene de către studenţi. 1991 Metode de predare: prelegeri. Exclamative.propoziţii interogative. ulterior. UTET. Le Monnier. Predicatul. Complementele. de activitate în cadrul programului de masterat. Giuseppe. Metode de predare: prelegeri. 2004. Acordul predicatului cu subiectul simplu şi multiplu. cermi. Iaşi. L. 1961. Romantismul Bibliografie recomandată: Dragoş Cojocaru – Suavul suspin. Studii şi eseuri. Grammatica italiana. Luca. UTET. frază. recenzia. Serianni. Patota. Capitol Editrice. Firenze.. Topica marcată. Le Monnier. sintagmă. Negative. Apoziţia. Iaşi. Conţinutul cursului: Sintaxa propoziţiei.dr. Grammatica italiana. Torino. 2003. IT1055 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul:I Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: conf. Italiano comune e lingua letteraria. publicarea rezultatelor cercetării în domeniul ştiinţelor umaniste. Manuale di scrittura.Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: lect.Ordinea normală a cuvintelor în propoziţie. Grammatica di riferimento della lingua italiana per stranieri. Storia della letteratura italiana. Grammatica di riferimento della lingua italiana per stranieri. Familiarizarea studenţilor cu particularitatea şi varietatea aspectelor lingvistice ale limbii italiene actuale şi cu multiplele transformări lexicale şi morfosintactice survenite în limba italiană contemporană în ultimele decenii. Franceso de Sanctis. Firenze. 2005. Ferdinanda. Mirela. dezbateri. Torino. redactarea. Familiarizarea lor cu tehnica redactării textelor. Conţinutul cursului: Cursul va urmări sistematizarea pentru studenţi a fazelor elaborării unui text scris (stabilirea subiectului. Bibliografie recomandată: CREMASCOLI. dr. Bollati Boringhieri. De asemenea. Impersonale. brain-storming Modalităţi de evaluare: (a) 50% lucrările practice. Modalităţi de evaluare: (a) 50% evaluare pe parcurs. Sintaxa limbii italiene.

Dezvoltarea abilităţii studenţilor de a opera cu niveluri diferite de exprimare. De la începuturi până la Beethoven. 50% test final (scris) Limba de predare: italiană Anul III Denumirea cursului: Limba italiană Codul cursului: IT1061 (A). Conţinutul cursului: De la latină la limba italiană. Mondadori. şcoala. Academiile. – Interpretul teatrului liric (Gânduri asupra condiţiei actorului-cântăreţ). Traduceri gramaticale. Deutsche Grammophon. Filonul religios şi primele documente literare. Firenze. Secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea Exerciţii gramaticale (se va insista asupra folosirii prepoziţiilor şi asupra concordanţei timpurilor). 3. Vol. morfologia şi sintaxa latinei populare. Mirela Aioane Obiectivul cursului: Însuşirea noţiunilor complexe de istorie a limbii italiene. Bibliografie recomandată: Enciclopedia dello spettacolo (a cura di Silvio D’Amico). predica. Il Cinquecento şi problema limbii. Expunerea pe bază de conversaţie a majorităţii cunvintelor şi expresiilor legate de o anumită temă ca. Editura Musicala a Uniunii Compozitorilor. Manzoni. 1980. dezbateri interactive (curs). Koine din Quattrocento.I. CBS (Sony). 1991. I-IX + Aggiornamento 1955-1965 + Indice-Repertorio. Bucureşti. Palumbo. ARBORE. 1983. comentarii de text (seminar) Modalităţi de evaluare: (a) 50% evaluare pe parcurs. Alfred – Drumul operei. UNEDI – Unione Editoriale. Bucureşti. formule de salut şi de politeţe. Geneza şi perioada de formare a limbii italiene. Editura Muzicală. Conţinutul cursului: Melodrama italiană în context european. latina clasică şi latina populară. HOFFMAN. Editori Laterza. Dante. Influenţa limbii franceze şi Arcadia. Problema primelor documente în limba italiană. familia. 1960. Roma. de exemplu. după ediţiile plurilingve ale interpretărilor de referinţă de la casele EMI. Identificarea şi comentarea expresiilor pătrunse în limba curentă. Giuseppe PETRONIO – L’attività letteraria in Italia.dr. 1975. melodrama. Decca.Ugo DOTTI – Autori e testi della letteratura italiana. 96 . Libretele tuturor operelor abordate la curs şi seminar. 50% test final (scris) Limba de predare: italiană Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului Codul cursului: IT1053 (A). BAGNOLI. Roma-Bari. exemplificări audio-video Modalităţi de evaluare: (a) 50% lucrările practice. locuri de interes public. IT1056 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul:I Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: conf. dr. Metode de predare: prelegeri. timpul liber şi interese personale. Lexicul. IT1064 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul:II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: conf. A. vol. Primele texte literare. Milano. 2 Dal Cinquecento al Settecento. 1993. mass-media. călătorii. Dragoş Cojocaru Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu particularităţile limbajul libretelor de operă. Dall’Ottocento al Novecento. Vol. RCA. dezbateri. Boccaccio. Petrarca. Dizionario illustrato. Traduceri literare din scriitori italieni (Alessandro Baricco. Metode de predare: prelegeri. vocabulariile. Problema primelor documente în limba italiană. Înţelegerea conceptului de “Questione della lingua”. Giorgio – Opera. Susanna Tamaro) şi retroversiuni din paginile cotidenelor şi periodicelor româneşti. Verga. Prezentarea în diacronie a tansformărilor lingvistice survenite în limba italiană de-a lungul secolelor.

Normă şi abatere de la normă. Titluri şi formule de reverenţă în limba italiană. Serianni. Raportul reverenţial simetric şi reverenţial asimetric. Le Monnier. Salutul. Storia della letteratura italiana. Sintaxa limbii italiene. Garzanti. Valori modale ale imperfectului. Palumbo. Luca. Padova. 1980. 1994. Italiano. Se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu aspecte de cilizaţie italiană şi de interculturalitate. de Luigi Pirandello. Il Seicento. Loescher Editore. Iaşi. L'attività letteraria in Italia. 50% test final (scris) Limba de predare: italiană Denumirea cursului: Curs opţional: literatura italiană Codul cursului: IT1063 (A). comentarii de text (seminar) Modalităţi de evaluare: (a) 50% evaluare pe parcurs. Gian Luigi.Pronumele alocutive în limbajul publicitar. Conţinutul cursului: Funcţiile Limbii: Modelele lui Buhler şi Jakobson. 2003. Alcătuirea corectă a unei scrisori. La Nuova Italia Scientifica. Firenze. 1991 Metode de predare: prelegeri. Esedra. şi continuînd apoi cu cea “continentală” de la D’Annunzio şi Svevo la Moravia. dr. BECCARIA. vol. 1973. ca şi crearea unor baze analitice pentru înţelegerea şi interpretarea corectă a literaturii în general şi a celei italiene în special. Cecchi. Gaetano. Dima Obiectivul cursului: Cursul îşi propune o prezentare pe orizontală a literaturii italiene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului XX. Torino. Iaşi. Michele. Conţinutul cursului: Cursul va analiza principalii scriitori ai perioadei avute în vedere. IT1066 (B) Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: conf. Storia della letteratura italiana. Forme alocutive şi reverenţiale în limbile romanice. Le facce del parlare. BERRUTO. CORTELAZZO. Italiano comune e lingua letteraria. Formarea pronumelor de politeţe în limbile romanice. Garzanti. Firenze. La variabilità sociale della lingua.Antico e nuovo. Definirea conceptului de politeţe. Grammatica italiana. Mirela Aioane Obiectivul cursului: Însuşirea noţiunilor de bază pentru susţinerea unei conversaţii corecte in limba italiană: folosirea corectă a pronumelor de politeţe în diferite situaţii comunicative. 1986. Sapegno (a cura di). Gabriela E. Torino. Deixisul personal. abordări interactive. Gaetano. Moduri şi timpuri verbale ale curtoaziei. Metode de predare: prelegeri. de Lampedusa şi Sciascia. Carla. Universitas XXI. Modalităţi de evaluare: (a) 50% evaluare pe parcurs. 1961. dezbateri. Expresia politeţii individualizate. Roma. 2003. Franceso de Sanctis. Bibliografie recomandată: AIOANE. UTET.Bibliografie recomandată: Aioane. Mirela. Mirela. Grammatica di riferimento della lingua italiana per stranieri. Italiano d’oggi. Giuseppe. începînd cu literatura siciliană reprezentată de verişti. BAZZANELLA. 50% test final (scris) Limba de predare: italiană Denumirea cursului: Curs opţional: Limba italiană Codul cursului: IT1063 (A). Metode de predare: prelegeri. BERRUTO. Bibliografie recomandată: Giuseppe Petronio. 2005. cermi. Milano. dezbateri interactive (curs). iar apoi la proza fantastică a lui Buzzati şi la Calvino. Capitol Editrice. 1987. E. IT1066 (B) Tipul cursului: opţional 97 . Milano. 2000. N. 2002. Patota. V. Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo. Bologna. brain-storming Modalităţi de evaluare: (a) 50% lucrare practică. La Nuova Italia. 50% test final (scris) Limba de predare: italiană Denumirea cursului: Literatura italiană Codul cursului: IT1062 (A) IT1065 (B) Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul:II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: lect. Întrebuinţarea corectă a titlurilor alocutive (profesionale) şi a formulelor de reverenţă. dr.

Sfîrşitul secolului XX – romanul poliţist. Donzelli. M. G. Conţinutul cursului: Premise teoretice.Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul:II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: lect. Dima Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu literatura de ultimă oră în Italia. Introduzione a G. Prezentarea prozei poliţiste şi de investigaţie din literatura italiană. Napoli. Roma. Gabriela E. 1986. dezbateri. 2006 Metode de predare: prelegeri. Petronio. 50% test final (scris) Limba de predare: italiană 98 . Bari. Modalităţi de evaluare: 50% lucrare personală. Acţiunea poliţistă ca arhetip narativ în literatura italiană. Ai confini del giallo. Teoria e analisi della narrativa gialla ed esogialla. Edizioni Scientifiche italiane. Laterza. Petronio (a cura di). Istoria ca fundal în romanul poliţist şi romanul poliţist istoric. Un secolo in giallo. Primii autori de romane de acţiune de tip poliţist din secolul XIX. Pistelli. denunţ al problemelor societăţii contemporane. dr. 1985. Istoria genului în Italia. precizarea conceptelor de „giallo” şi „noire. Il punto su: Il romanzo poliziesco. Bibliografie recomandată: Pietropaoli. Explicarea importanţei problematicii / criticii sociale ascunse în spatele unui gen aparent „de consum”. Relansarea genului la jumătatea secolului XX şi explozia din anii ‚60.

Sánchez. Paco Ibáñez. Sánchez Maza. 2007. 10. precum şi al producerii de noi contexte. Espinet. Prep. la restaurant. Aquilino. Metode de predare: prelegeri. 1980. Se urmăreşte dobândirea fluenţei în vorbire şi capacitatea de a exprima idei noi. 11. 9. Madrid. Vázquez. Graciela (coord. Modalităţi de evaluare: examen final (scris). 1979. Denumirea cursului: Cultură. Prep..) şi noţiuni legate de fonetică şi fonologie.). îmbunătăţirea gândirii şi a exprimării în scris în limba de studiu. Antonia Escandell Tur. Prep. Se urmăreşte dobândirea fluenţei în vorbire şi capacitatea de a exprima idei noi. îmbrăcămintea etc. se are în vedere familiarizarea cu noţiuni de gramatică şi lexic specifice limbii spaniole. Víctor Erice. str. VV. drd. 5. Tranziţia. 2001. Alianza Editorial. precum şi al producerii de noi contexte. Sarmiento. despre interferenţele şi relaţiile dintre artă şi literatură pe fondul circumstanţei social-istorice specifice. Conţinutul cursului: I. Ed. gastronomia. drd. Uso interactivo del vocabulario. Inchiziţia. María Teresa et alii: Curso de español para extranjeros Cumbre – Nivel elemental / Nivel medio SGEL. morfologie şi sintaxă. Jesús. SGEL. 2005. Edelsa. Curso de lectura. Madrid. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Español con fines académicos: de la comprensión a la producción de textos. Aquilino: Gramática básica del español. gotică şi hispano-musulmană. despre interferenţele şi relaţiile dintre artă şi literatură pe fondul circumstanţei social-istorice specifice. II. Bibliografie recomandată: Artola. *Disciplina cuprinde şi trei cursuri practice (Practica limbii). 2000 / 2001. literare sau ştiinţifice. Arta romanică. Norma y uso.LIMBĂ ŞI LITERATURĂ SPANIOLĂ ANUL I Denumirea cursului: Cultură. Societatea şi cultura medievală. Miguel. 6. şi posibilitatea utilizării acestora în scopul înţelegerii şi traducerii diverselor texte. Goya şi ruptura cu arta neoclasică. sporturile. Renaşterea şi umanismul. Alina Ţiţei. Madrid. frazeologie şi semantică. Siles Artes. AA. profesiile. 2005. Ángeles. Barocul şi Iluminismul. familia. dictatura şi perioada de după război. Generaţia de la 27. drd. Războiul civil (1936 – 1939). Historia del Arte. Cultură şi civilizaţie: 1. SGEL. 7. Practica limbii: Teme şi subteme de gramatică şi vocabular care vizează o paletă diversă de aspecte (tipuri umane. García Márquez şi “boom”-ul latino-american. 8. Alina Ţiţei. civilizaţie şi practica limbii B* Codul cursului: SP0815 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IB Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Georgiana Muşat Obiectivul cursului: Cursul îşi propune transmiterea cunoştinţelor necesare despre aspectele fundamentale din cultura şi civilizaţia spaniolă. Literatura hispano-americană. Sánchez. se are în vedere familiarizarea cu noţiuni de gramatică şi lexic specifice limbii spaniole. civilizaţie şi practica limbii A* Codul cursului: SP0813 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IA Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. 2. Domniţa: Îndreptar pentru traducerea din limba română în limba spaniolă. Madrid. Ramón. Franchismul. călătoriile şi vacanţele. Romantismul şi evoluţia spre realism. Velázquez şi naturalismul. José. literare sau ştiinţifice. conversación y redacción. 4. drd. 99 . abordări interactive. Madrid. Edinumen. Prep. Peninsula iberică: de la origini până la Al-Andalus. Gaudí şi modernismul. Encinar. animalele de companie. Totodată. Poeţii de la 98. tradiţii spaniole. şi posibilitatea utilizării acestora în scopul înţelegerii şi traducerii diverselor texte. Madrid. Antonia Escandell Tur. Descoperirea Americii. Historia de España. îmbunătăţirea gândirii şi a exprimării în scris în limba de studiu. Apariţia curentelor de avangardă. Picasso şi avangardele. Totodată. 3. Georgiana Muşat Obiectivul cursului: Cursul îşi propune transmiterea cunoştinţelor necesare despre aspectele fundamentale din cultura şi civilizaţia spaniolă. 1988. Limba de predare: spaniola. Dumitrescu. lexicologie. Bucureşti. str. Anaya. Secolele de Aur. El Greco şi barocul.

aprofundarea şi punerea în practică a cunoştinţelor dobândite la cursul de limbă spaniolă. Generaţia de la 27. SGEL. gotică şi hispano-musulmană. călătoriile şi vacanţele. Poeţii de la 98.) şi noţiuni legate de fonetică şi fonologie. Velázquez şi naturalismul. Apariţia curentelor de avangardă. Madrid. tradiţii spaniole. 2000 / 2001. Español 2000. animalele de companie. abordări interactive. şi să reliefeze caracterele specifice ale literaturii spaniole din perioada medievală şi Renaştere. Secolele de Aur. 100 . Alianza Editorial. Cultură şi civilizaţie: 1. Historia del Arte. verbul şi adverbul. Madrid. Dumitrescu. dr. Inchiziţia. Denumirea cursului: Limbă străină A Codul cursului: SP0821 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IA Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. SGEL. frazeologie şi semantică.Conţinutul cursului: I. 4. Sánchez. Bibliografie recomandată: Artola. Tranziţia. Conţinutul cursului: Literatura din Evul Mediu şi Renaştere. 2005. Denumirea cursului: Literatură străină A Codul cursului: SP0822 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IA Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof.. N. *Disciplina cuprinde şi trei cursuri practice (Practica limbii). 2005. gastronomia. Gramática. Historia de España. 2007. Madrid. Zaragoza. proza. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. 11. secolele VIII-XIV: lirica tradiţională. literatura din prerenaştere (secolul XV): lirica. articolul şi adjectivul. Sarmiento. Lengua castellana y literatura. Edinumen. (b) test final (scris). 2. însuşirea de către studenţi a caracteristicilor fiecărei părţi de vorbire. Goya şi ruptura cu arta neoclasică. Modalităţi de evaluare: (a) evaluare continuă. Domniţa: Îndreptar pentru traducerea din limba română în limba spaniolă. Lobato. abordări interactive. Castellnou. Metode de predare: Prelegeri. VV. AA. G. SGEL. Peninsula iberică: de la origini până la Al-Andalus. Aquilino.. Renaşterea şi umanismul.. Aquilino: Gramática básica del español.). la restaurant. J. familia. Norma y uso. 10. Godoy. Barocul şi Iluminismul. CANTEL. Metode de predare: prelegeri. Franchismul. dictatura şi perioada de după război. şcoala erudită – mester de clerecía -. Limba de predare: spaniolă. Bibliografie recomandată: Cuadrado. Literatura hispano-americană. epica. morfologie şi sintaxă. lexicologie. profesiile. 1988. substantivul (genul şi numărul). Jesús. Edelsa. conversación y redacción. 8. Curso de lectura. Gaudí şi modernismul. 3. II. Madrid. Ed. Arta romanică. 1980. Descoperirea Americii. Madrid.. Espinet. Războiul civil (1936 – 1939). María Teresa et alii: Curso de español para extranjeros Cumbre – Nivel elemental / Nivel medio SGEL. García Márquez şi “boom”-ul latino-american. Paco Ibáñez. Lengua castellana y literatura. 2001. Uso interactivo del vocabulario. Conţinutul cursului: Se vor prezenta noţiuni legate de unităţile limbii spaniole. Limba de predare: spaniola. José. Practica limbii: Teme şi subteme de gramatică şi vocabular care vizează o paletă diversă de aspecte (tipuri umane. 7.. Barcelona. Fernandez D. Edelvives. 1979. Anaya. Madrid. 1999. Societatea şi cultura medievală. Sánchez Maza. 9. Modalităţi de evaluare: examen final (scris). F. drd. Romantismul şi evoluţia spre realism. 2007. însuşirea de către studenţi a deprinderilor de a se exprima corect în limba spaniolă. Ramón. Madrid. 2007. îmbrăcămintea etc. de stilistică şi poetică a textului literar. Silvia – Maria Chireac Obiectivul cursului: Cursul urmăreşte cunoaşterea morfologiei limbii spaniole. Ángeles. Picasso şi avangardele.. 6. Miguel. pronumele. Huerto J. Víctor Erice. Sánchez. Vázquez. Siles Artes. 5. Bucureşti. Dana Diaconu Obiectivul cursului: Cursul este menit să transmită cunoştinţe de istorie literară. Encinar. baladele epice. Español con fines académicos: de la comprensión a la producción de textos. sporturile. Graciela (coord. El Greco şi barocul.. Garcia.

Bucureşti. Societatea şi cultura medievală. Sánchez. literatura Renaşterii spaniole (lirica. Paco Ibáñez. Inchiziţia.Crítica. María Teresa et alii: Curso de español para extranjeros Cumbre – Nivel elemental / Nivel medio SGEL. E. şi posibilitatea utilizării acestora în scopul înţelegerii şi traducerii diverselor texte. Siles Artes.. Totodată. Ed. abordări interactive. (ed. Madrid. 2001. Bibliografie recomandată: Alborg. Andrei. José.). Ed. AA. dictatura şi perioada de după război.romanul sentimental şi cavaleresc. Encinar. *Disciplina cuprinde şi două cursuri practice (Practica limbii).Crítica. 1997. seg. Ed. Cultură şi civilizaţie: 1. drd. 1979. Aquilino: Gramática básica del español. tranziţia spre Renaştere (La Celestina). Prep. J. animalele de companie. literatura mistică şi ascetică). Historia del Arte. Uso interactivo del vocabulario. Bucureşti. precum şi al producerii de noi contexte. 2005. Franchismul. drd. Barocul şi Iluminismul. 2. Descoperirea Americii. îmbrăcămintea etc. 4. Madrid. Apariţia curentelor de avangardă. tradiţii spaniole. Madrid. călătoriile şi vacanţele. Modalităţi de evaluare: examen final (scris). sporturile.). Barcelona. Ed. Madrid. 8. se are în vedere familiarizarea cu noţiuni de gramatică şi lexic specifice limbii spaniole. Sánchez. 10. abordări interactive. Războiul civil (1936 – 1939). Rico. Ángeles. Madrid. Limba de predare: spaniola. Se urmăreşte dobândirea fluenţei în vorbire şi capacitatea de a exprima idei noi. Garcilaso de la Vega. Gaudí şi modernismul. Norma y uso. Barcelona. Gredos.Fundaţiei “România de mîine”. 3. Graciela (coord. profesiile. Sánchez Maza. Russell. Generaţia de la 27. Metode de predare: prelegeri. Introducción a la cultura hispánica. Historia de la literatura española. Sarmiento. gotică şi hispano-musulmană. Picasso şi avangardele. Bibliografie recomandată: Artola. Arta romanică. Prep. García Márquez şi “boom”-ul latino-american. Anaya. frazeologie şi semantică. Metode de predare: prelegeri. Aquilino. SGEL. Conţinutul cursului: I.. Alina Ţiţei. Antonia Escandell Tur. P. 1988. Literatura española (siglos XI-XVII). la restaurant. Modalităţi de evaluare: examen final (scris). Madrid.ed.) şi noţiuni legate de fonetică şi fonologie. 7. Miguel. Velázquez şi naturalismul. Historia y crítica de la literatura española. Poeţii de la 98. Silvia – Maria Chireac 101 . literare sau ştiinţifice. II. îmbunătăţirea gândirii şi a exprimării în scris în limba de studiu. gastronomia. 11. Secolele de Aur.Luis. proza picarescă. SGEL. Goya şi ruptura cu arta neoclasică. Practica limbii: Teme şi subteme de gramatică şi vocabular care vizează o paletă diversă de aspecte (tipuri umane. Limba de predare: spaniola. Georgiana Muşat Obiectivul cursului: Cursul îşi propune transmiterea cunoştinţelor necesare despre aspectele fundamentale din cultura şi civilizaţia spaniolă. 1980. Curso de lectura. conversación y redacción. Espinet. 1970. Romantismul şi evoluţia spre realism.. Literatura hispano-americană. 2007. VV. Peninsula iberică: de la origini până la Al-Andalus. lexicologie. 1982. Ionescu. Tranziţia. Ramón. Denumirea cursului: Limbă străină B Codul cursului: SP0824 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IB Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. Edinumen. familia. Edelsa. 2000 / 2001. Vázquez. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului A* Codul cursului: SP0823 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IA Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Renaşterea şi umanismul. II. 2005. Madrid. 9. 1980. Víctor Erice. Alianza Editorial. Francisco. drd. Historia de España. despre interferenţele şi relaţiile dintre artă şi literatură pe fondul circumstanţei social-istorice specifice. El Greco şi barocul. str. morfologie şi sintaxă. 6. Jesús. Dumitrescu. Domniţa: Îndreptar pentru traducerea din limba română în limba spaniolă. Español con fines académicos: de la comprensión a la producción de textos. 5.

J. CANTEL. dr. abordări interactive. Barcelona. 5. Limba de predare: spaniolă. Războiul civil (1936 – 1939). Georgiana Muşat Obiectivul cursului: Cursul îşi propune transmiterea cunoştinţelor necesare despre aspectele fundamentale din cultura şi civilizaţia spaniolă.). (ed. Arta romanică. Madrid. de stilistică şi poetică a textului literar. romanul sentimental şi cavaleresc. Practica limbii: Teme şi subteme de gramatică şi vocabular care vizează o paletă diversă de aspecte (tipuri umane. Cultură şi civilizaţie: 1. Garcilaso de la Vega. Picasso şi avangardele. Huerto J. la restaurant. şi să reliefeze caracterele specifice ale literaturii spaniole din perioada medievală şi Renaştere. dictatura şi perioada de după război. proza picarescă. Tranziţia. baladele epice.. abordări interactive. seg. Español 2000. articolul şi adjectivul. Prep. Conţinutul cursului: Se vor prezenta noţiuni legate de unităţile limbii spaniole. G. Descoperirea Americii. N. proza. García Márquez şi “boom”-ul latino-american. Lengua castellana y literatura. Garcia. Rico. secolele VIII-XIV: lirica tradiţională. Secolele de Aur. Zaragoza. Conţinutul cursului: Literatura din Evul Mediu şi Renaştere. Literatura española (siglos XI-XVII). Bibliografie recomandată: Alborg. Poeţii de la 98. literare sau ştiinţifice. 4. 2007.. Madrid. Ed. însuşirea de către studenţi a caracteristicilor fiecărei părţi de vorbire. Modalităţi de evaluare: examen final (scris). verbul şi adverbul. precum şi al producerii de noi contexte. Barcelona. Inchiziţia. animalele de companie. Literatura hispano-americană. Fernandez D. 2007. Lengua castellana y literatura. Modalităţi de evaluare: (a) evaluare continuă. II. drd. E. Ed. şi posibilitatea utilizării acestora în scopul înţelegerii şi traducerii diverselor texte. Francisco. 3. 1997. Paco Ibáñez. 2. Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului B* Codul cursului: SP0826 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IB Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect.Crítica. Conţinutul cursului: I. epica.. Alina Ţiţei. J. Dana Diaconu Obiectivul cursului: Cursul este menit să transmită cunoştinţe de istorie literară.. Apariţia curentelor de avangardă. Introducción a la cultura hispánica. Romantismul şi evoluţia spre realism. Barocul şi Iluminismul. 1970. Franchismul. Limba de predare: spaniola. Historia y crítica de la literatura española. Antonia Escandell Tur. Se urmăreşte dobândirea fluenţei în vorbire şi capacitatea de a exprima idei noi. Gredos. literatura Renaşterii spaniole (lirica.Fundaţiei “România de mîine”. aprofundarea şi punerea în practică a cunoştinţelor dobândite la cursul de limbă spaniolă. Gramática. Bucureşti. călătoriile şi vacanţele..ed. Ed. Godoy. Generaţia de la 27. şcoala erudită – mester de clerecía -. Metode de predare: Prelegeri.. El Greco şi barocul. se are în vedere familiarizarea cu noţiuni de gramatică şi lexic specifice limbii spaniole.Luis. Ionescu. Societatea şi cultura medievală. gotică şi hispano-musulmană. SGEL. Barcelona. profesiile. literatura mistică şi ascetică). Historia de la literatura española. 10.. 6. str. despre interferenţele şi relaţiile dintre artă şi literatură pe fondul circumstanţei social-istorice specifice. Andrei. literatura din prerenaştere (secolul XV): lirica. Russell. Víctor Erice. 11. pronumele. drd. Edelvives. (b) test final (scris).Crítica. sporturile. Castellnou. Totodată. Lobato. 9. Velázquez şi naturalismul. substantivul (genul şi numărul). 7. 1999. Metode de predare: prelegeri. tradiţii spaniole. însuşirea de către studenţi a deprinderilor de a se exprima corect în limba spaniolă. 8. P. Peninsula iberică: de la origini până la Al-Andalus. Prep. Renaşterea şi umanismul. Goya şi ruptura cu arta neoclasică. 1982. F.. îmbunătăţirea gândirii şi a exprimării în scris în limba de studiu. tranziţia spre Renaştere (La Celestina).Obiectivul cursului: Cursul urmăreşte cunoaşterea morfologiei limbii spaniole. familia. II. Denumirea cursului: Literatură străină B Codul cursului: SP0825 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IB Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Bibliografie recomandată: Cuadrado. 1980. 102 . Gaudí şi modernismul.

Madrid. Arco Libros. tratarea la un nivel superior a categoriilor morfologice. Conţinutul cursului: 1. social şi politic. Sarmiento. Espasa Calpe. Autos sacramentales 5. A. Conţinutul cursului: Se vor prezenta noţiuni legate de unităţile limbii spaniole. lexicologie. 1988. Español con fines académicos: de la comprensión a la producción de textos. Madrid. María Teresa et alii: Curso de español para extranjeros Cumbre – Nivel elemental / Nivel medio SGEL. verbul. Silvia – Maria Chireac Obiectivul cursului: Cursul urmăreşte consolidarea cunoştinţelor de morfologie a limbii. Madrid. noua mentalitate. Edelsa. Madrid. RAE. Alianza Editorial. Sánchez. E. substantivul (genul şi numărul). Aquilino: Gramática básica del español. îmbrăcămintea etc. 1996. elemente renascentiste şi baroce. dramele onoarei şi comediile de capă y spadă. Metode de predare: prelegeri. Sánchez Maza.. pronumele. dr. Nuvelele exemplare. G. Norma y uso. 1994. 4. Siles Artes. Curso de lectura. Gramática de la lengua española. 2001. EDAF. frazeologie şi semantică. 2005. L. SGEL.Gramática de la lengua castellana. problematica. Limba de predare: spaniola. valoare y destinul operei). Jesús. 2000 / 2001. creator 103 . dobândirea capacităţii de a sesiza aspectele normative si sistematice ale limbii spaniole. Graciela (coord. trăsăturile specifice şi marile personalităţi reprezentative ale literaturii spaniole în epoca barocului. interpretări. Torrego. Ángeles.). 2007. Cervantes. 1979.) şi noţiuni legate de fonetică şi fonologie.gastronomia. ANUL II Denumirea cursului: Limbă străină A Codul cursului: SP0931 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIA Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. Ramón. Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Denumirea cursului: Literatură străină A Codul cursului: SP0932 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIA Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. 1984. Historia de España. Noul concept asupra artei dramatice (El arte nuevo de hacer comedias). Ejercicios de Gramática Normativa. José. (b) test final (scris). Dumitrescu. Bello. morfologie şi sintaxă. AA. simbolismul personajelor aspecte ale artei narative. Constantele estetice ale barocului şi particularităţile barocului spaniol. Madrid. Modalităţi de evaluare: (a) evaluare continuă. 2. Anaya. Ed. Teatrul secolelor de aur. drd. Encinar. conversación y redacción. prepoziţii. abordări interactive. . *Disciplina cuprinde şi două cursuri practice (Practica limbii). 3. 1973. barocul ca fenomen literar. Historia del Arte. Madrid. Teoria şi practica comediei noi. Barocul – cadru economic. adverbul. SGEL. Madrid. Calderón de la Barca: trăsăturile baroce ale creaţiei calderoniene. Aquilino. Miguel. Domniţa: Îndreptar pentru traducerea din limba română în limba spaniolă. Tirso de Molina. . Madrid. articolul şi adjectivul. Lope de Vega: clasificarea operelor dramatice. Metode de predare: prelegeri. VV. Edinumen. Culteranismul şi conceptismul. Paralelă între teatrul naţional spaniol şi teatrul clasic francez. conjuncţii şi interjecţii. 2005. Don Quijote (compoziţie şi stil. El gracioso şi funcţia sa în intrigă. Espinet. abordări interactive. Poezia şi teatrul. Sánchez. Espasa Calpe.. Limba de predare: spaniola. 1980. Bucureşti. Modalităţi de evaluare: examen final (scris). Bibliografie recomandată: Artola. Vázquez. Madrid. Uso interactivo del vocabulario. Madrid. Bibliografie recomandată: Alarcos Llorach. Dana Diaconu Obiectivul cursului: Cursul este menit să prezinte direcţiile majore. conform noilor tendinţe ale studiilor despre limbă.

abordări interactive. str. Antonia Escandell Tur. prepoziţii. De asemenea. E. Ed. Helmut. Madrid. Madrid. Barocul ca tip de existenţă. 1973. Renaşterea italiană. 1988. Contrareforma în Italia şi Spania. Ed. în structuri cu un nivel ridicat de elaborare. Don Quijote. Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului A* Codul cursului: SP0933 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II A Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. capacitatea de a se imagina în diverse situaţii existenţiale pentru a exprima oral şi în scris o gamă variată de sentimente. cadouri. internetul. Breve Historia de España. (b) test final (scris). Surse clasice greco-latine. filosofia. tratarea la un nivel superior a categoriilor morfologice. drd. Gredos. Denumirea cursului: Limbă străină B Codul cursului: SP0934 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIB Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. Cultură şi civilizaţie: Renaşterea. substantivul (genul şi numărul). Novelas ejemplares. 1994. Madrid. senzaţii. vol. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . 1984. . Ed. morfologie şi sintaxă. ştiinţele. Prep. 1980. A. Lázaro Carreter. verbul. Madrid. Metode de predare: prelegeri. Conţinutul cursului: I. Al. pronumele. Hatzfeld.. atitudini. conceptismo). Historia del Arte. Modalităţi de evaluare: examen final (scris). Madrid. Historia de España. 1992 (Quevedo. Prep. Estudios sobre el barroco.. Gramática de la lengua española. gastronomia regională. Historia del arte en España (I. Arta conceptistă a lui Francisco de Quevedo în poezie (sonete) şi în proză (Sueños şi Buscón). vol. Valeriano BOZAL. Teatro (entremeses). I şi II. Umanismul. 1994. J. Conţinutul cursului: Se vor prezenta noţiuni legate de unităţile limbii spaniole.Gredos. RAE. invenţii spaniole. Bucureşti. Fernando. adverbul. opinii. precum şi posibilitatea producerii unui text propriu.Gramática de la lengua castellana. MARTÍN. drd. Bibliografie recomandată: Cervantes. Georgiana Muşat Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu principalele caracteristici ale mişcărilor artistice fundamentale pentru dezvoltarea istorică a culturii europene occidentale. Alianza Editorial. conjuncţii şi interjecţii. 1977. Ed. Practica limbii: Teme şi subteme de gramatică şi vocabular care vizează o paletă diversă de aspecte (timpul liber. Literatura. Edgar. etc. frazeologie şi semantică. a stilisticii şi literaturii comparate). Madrid. Madrid.) şi noţiuni legate de fonetică şi fonologie.Dacia. conform noilor tendinţe ale studiilor despre limbă. Cluj-Napoca. Bibliografie recomandată: Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR y José Manuel GONZALEZ VESGA. prezentate însă în contexte cu un grad de dificultate sporit. abordări interactive (analize pe text din perspectiva sociocriticii şi istoriei literare. 1994. Papu. Metode de predare: prelegeri. se are în vedere aprofundarea unor noţiuni de gramatică deja dobândite. gânduri. Esbozo de una nueva 104 . 7. antropocentrismul. Alina Ţiţei. Góngora. drd. Estilo barroco y personalidad creadora. Limba de predare: spaniola *Disciplina cuprinde şi două cursuri practice (Practica limbii). Barocul sau descoperirea dramei. îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente şi de a-şi dezvolta capacitatea critică şi analitică. romane. capacitatea de înţelegere şi interpretare a unui text. EDAF. II. Arta culterană a lui Luis de Góngora. publicitatea etc. dobândirea capacităţii de a sesiza aspectele normative si sistematice ale limbii spaniole. sărbători şi celebrări.al primei versiuni scenice a mitului lui Don Juan în El burlador de Sevilla y Convidado de piedra 6. Bello. Ciorănescu. I şi II. Limba de predare: spaniola. lexicologie. articolul şi adjectivul. Silvia – Maria Chireac Obiectivul cursului: Cursul urmăreşte consolidarea cunoştinţelor de morfologie a limbii. Reforma religioasă. III) Ediciones ISTMO. Alianza Editorial. filme şi serii de televiziune. Cátedra. ・Miguel ARTOLA. Bibliografie recomandată: Alarcos Llorach. Cátedra. Espasa Calpe. stereotipuri. Minerva. II.J. 2005. 1966. Criza manierismului şi tranziţia la baroc.

G. Estudios sobre el barroco. romane. noua mentalitate. prezentate însă în contexte cu un grad de dificultate sporit. antropocentrismul. Madrid. (b) test final (scris). Nuvelele exemplare. Hatzfeld. I şi II. Papu. Dana Diaconu Obiectivul cursului: Cursul este menit să prezinte direcţiile majore. a stilisticii şi literaturii comparate). Madrid. capacitatea de a se imagina în diverse situaţii existenţiale pentru a exprima oral şi în scris o gamă variată de sentimente. se are în vedere aprofundarea unor noţiuni de gramatică deja dobândite. Góngora. 1973. Fernando. social şi politic.. Georgiana Muşat Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu principalele caracteristici ale mişcărilor artistice fundamentale pentru dezvoltarea istorică a culturii europene occidentale.Metode de predare: prelegeri. senzaţii. etc. I şi II. în structuri cu un nivel ridicat de elaborare. 1996. Modalităţi de evaluare: examen final (scris). Prep. Minerva. Cátedra. 1977. Practica limbii: Teme şi subteme de gramatică şi vocabular care vizează o paletă diversă de aspecte (timpul liber. 105 . Autos sacramentales 5. Surse clasice greco-latine. 4. Madrid. vol. precum şi posibilitatea producerii unui text propriu. Limba de predare: spaniola. Limba de predare: spaniola. 1992 (Quevedo. opinii. Calderón de la Barca: trăsăturile baroce ale creaţiei calderoniene. Ed. Ciorănescu. Arta culterană a lui Luis de Góngora. Contrareforma în Italia şi Spania. Conţinutul cursului: I. capacitatea de înţelegere şi interpretare a unui text. Tirso de Molina. creator al primei versiuni scenice a mitului lui Don Juan în El burlador de Sevilla y Convidado de piedra 6. Lázaro Carreter. 7. Arco Libros. Cervantes. 3. Criza manierismului şi tranziţia la baroc. drd. Lope de Vega: clasificarea operelor dramatice. Prep. Conţinutul cursului: 1. . Denumirea cursului: Literatură străină B Codul cursului: SP0935 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIB Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Arta conceptistă a lui Francisco de Quevedo în poezie (sonete) şi în proză (Sueños şi Buscón). Constantele estetice ale barocului şi particularităţile barocului spaniol. atitudini. 1966. Ejercicios de Gramática Normativa. Umanismul. barocul ca fenomen literar. Espasa Calpe. De asemenea. Metode de predare: prelegeri. Al. Antonia Escandell Tur. Cluj-Napoca.Dacia. Renaşterea italiană. 1994. Teatro (entremeses). simbolismul personajelor aspecte ale artei narative. Don Quijote. gânduri. Barocul ca tip de existenţă. Cultură şi civilizaţie: Renaşterea. Torrego. Edgar. Reforma religioasă. Bibliografie recomandată: Cervantes. ştiinţele. str. interpretări. Barocul sau descoperirea dramei. Teatrul secolelor de aur. 1980. vol. Estilo barroco y personalidad creadora. Madrid. L. Ed. Teoria şi practica comediei noi. Cátedra. Barocul – cadru economic. conceptismo). abordări interactive. abordări interactive (analize pe text din perspectiva sociocriticii şi istoriei literare. Noul concept asupra artei dramatice (El arte nuevo de hacer comedias). Helmut. dr. Poezia şi teatrul. Modalităţi de evaluare: (a) evaluare continuă. trăsăturile specifice şi marile personalităţi reprezentative ale literaturii spaniole în epoca barocului. II. 2. El gracioso şi funcţia sa în intrigă. Literatura. filosofia. Novelas ejemplares. problematica. Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului B* Codul cursului: SP0936 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIB Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Culteranismul şi conceptismul. gramática de la lengua española. filme şi serii de televiziune. Bucureşti. dramele onoarei şi comediile de capă y spadă. Paralelă între teatrul naţional spaniol şi teatrul clasic francez. elemente renascentiste şi baroce. drd. Ed. valoare y destinul operei). Alina Ţiţei. Don Quijote (compoziţie şi stil.Gredos. îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente şi de a-şi dezvolta capacitatea critică şi analitică.

2. Propoziţii dezvoltate. Historia del Arte. Neoclasicismul. subordonate adjectivale. 4. 1990. Blecua. Conţinutul cursului: Prezentarea conţinuturilor teoretice (expunere) şi exemplificări. II. 1973. Bibliografie recomandată: Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR y José Manuel GONZALEZ VESGA. Eugenio. Análisis sintáctico. morfologie şi sintaxă. Barcelona. Limba de predare: spaniola. Postromantismul lui Bécquer. Pedro Antonio de Alarcón. Realismul: Prezentare generală. abordări interactive. Propoziţii simple. Benito Pérez Galdós. José Manuel. Gredos. dr. Propoziţii subordonate: subordonate substantivale. pentru a ajunge la aplicarea în practică la situaţii concrete. Gramática de la lengua castellana. Rimas şi Leyendas. 2. Historia del arte en España (I. Alcina. Costumbrismului şi Naturalismului. Romanul naturalist: Leopoldo Alas Clarín (La Regenta) şi Emilia Pardo Bazán (Los pazos de Ulloa). Complementele verbale. Emilio. Bello. Complementele non verbale. Modalităţi de evaluare: examen final (scris). Andrés. Calderón. Elementele propoziţiei. Ariel. I. Dana Diaconu Obiectivul cursului: Cunoaşterea marilor curente din literatura spaniolă a secolelor XVIII – XIX şi reliefarea aspectelor specific spaniole. trăsături definitorii. 6. social şi cultural. Conţinutul cursului: 1. 4. 7. nucleele. predicatul. Geneza.Moratín. Drama romantică. Genul didactic – fabula (Iriarte) – şi teatrul neoclasic (L. frazeologie şi semantică. reprezentanţi: Juan Valera. 106 . III) Ediciones ISTMO.F. Alianza Editorial. Complementele predicative. Madrid. Cadrul social-politic. Articolul de moravuri şi fiziologia. subordonate adverbiale. atributul. Antonia Escandell Tur Obiectivul cursului: Cursul îşi propune o abordare a sintaxei limbii spaniole pornind de la noţiunile fundamentale referitoare la propoziţie şi elementele sale. subiectul. sărbători şi celebrări. Ed. Breve Historia de España. Ed. 3. ・Miguel ARTOLA. Madrid. El Duque de Rivas (Don Álvaro o la fuerza del sino) şi José Zorrilla (Don Juan Tenorio). Madrid.) şi noţiuni legate de fonetică şi fonologie. Preromantismul. Historia de la lengua española. MARTÍN. Gramática española. 8. Prezentarea formelor specifice de realizare în Spania a Iluminismului. Ed. Gramática de la lengua española. Larra). direcţii. Espasa Calpe. Valeriano BOZAL. Ed. pe fondul problematicii social-politice şi culturale create de conjunctura istorică. Lirica romantică: Espronceda (Canciones şi El estudiante de Salamanca). Rafael.Caracterizare generală a Secolului Luminilor. Metode de predare: prelegeri. cronologia şi particularităţile curentului romantic în Spania. Prezentare generală a romantismului în Spania: cadrul politic. Metode de predare: prelegeri. Gascón. Madrid. Feijóo). Ed. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . Sintagmele. publicitatea etc. 1984. Reprezentanţii costumbrismului: Mesonero. Complementele. Madrid. geneza. 1994. 2005. 1988. 1994. stereotipuri. (b) test final (scris).5.internetul. J.Costumbrismul: geneza şi cronologia curentului. invenţii spaniole. Realismului. Limba de predare: spaniola *Disciplina cuprinde şi două cursuri practice (Practica limbii). Historia de España. Romantismului. cadouri. Denumirea cursului: Limbă străină A Codul cursului: SP0941 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIA Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Alianza Editorial. 2005. lexicologie.J. Madrid. Edinumen. Bibliografie recomandată: Alarcos. Propoziţia 1. gastronomia regională. Gredos. Madrid. Método y Práctica Ed. Eseul (Feijóo). Juan. Edaf. Denumirea cursului: Literatură străină A Codul cursului: SP0942 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIA Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. abordări interactive. 3. Lapesa. str. 1994.

2. 1994. Ed. Avangardele. abordări interactive. predicatul. Madrid. opinii. Espasa Calpe. Rococo-ul şi Neoclasicismul. Iaşi.Cuza” Iaşi. Antonia Escandell Tur.”Al. Denumirea cursului: Limbă străină B Codul cursului: SP0944 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIB Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lector Antonia Escandell Tur Obiectivul cursului: Cursul îşi propune o abordare a sintaxei limbii spaniole pornind de la noţiunile fundamentale referitoare la propoziţie şi elementele sale. gânduri. Gredos. Gramática de la lengua española. Propoziţii dezvoltate. Dana Diaconu. Complementele verbale. Propoziţii simple. subordonate adverbiale. morfologie şi sintaxă. internetul. subordonate adjectivale. 4. Bello.Junimea. frazeologie şi semantică. 1973. Complementele non verbale. Sintagmele. Romantismul. De asemenea. Barcelona. Prep. J. Alcina.Univ. Ed. 1988. Blecua. în structuri cu un nivel ridicat de elaborare. (b) test final (scris). drd. Valeriano BOZAL. 2000.J. sărbători şi celebrări. Complementele predicative. Univers. II. Metode de predare: prelegeri. 107 . Madrid. nucleele. în Materie şi formă în poezie. atitudini. Ed. 1994. I.Bibliografie recomandată: Amado Alonso. 3. José Manuel. Cultură şi civilizaţie: Secolele XVIII şi XIX. Juan María Marín. Antología de la literatura española hasta el siglo XIX. Historia del arte en España (I. a stilisticii şi literaturii comparate). Antonio Rey Hazas. gastronomia regională. 1995. ・Miguel ARTOLA. Practica limbii: Teme şi subteme de gramatică şi vocabular care vizează o paletă diversă de aspecte (timpul liber. Limba de predare: spaniola. str. Propoziţii subordonate: subordonate substantivale. Andrés. Historia de España. II. îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente şi de a-şi dezvolta capacitatea critică şi analitică. Metode de predare: prelegeri. Alianza Editorial. Conţinutul cursului: I. capacitatea de înţelegere şi interpretare a unui text. Madrid.I. Revoluţia induistrială. lexicologie. Ed. cadouri. Modalităţi de evaluare: examen final (scris). Gramática española. III) Ediciones ISTMO.) şi noţiuni legate de fonetică şi fonologie. Historia del Arte. Curentele filosofice. Juan. Prep. Lecturi hispanice. Propoziţia 1. Breve Historia de España. Madrid. senzaţii. 2005. Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului A* Codul cursului: SP0943 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIA Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Complementele. Georgiana Muşat Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu principalele caracteristici ale mişcărilor artistice fundamentale pentru dezvoltarea istorică a culturii europene occidentale. se are în vedere aprofundarea unor noţiuni de gramatică deja dobândite. filme şi serii de televiziune. Bibliografie recomandată: Alarcos. romane. etc. Specific spaniol şi universal în opera lui Galdós. pentru a ajunge la aplicarea în practică la situaţii concrete. Conţinutul cursului: Prezentarea conţinuturilor teoretice (expunere) şi exemplificări. Educaţia sentimentală. MARTÍN. Ed. Limba de predare: spaniola *Disciplina cuprinde şi două cursuri practice (Practica limbii). prezentate însă în contexte cu un grad de dificultate sporit. atributul. publicitatea etc. Decadenţa sistemului feudal. invenţii spaniole. Alianza Editorial. 1982. Iluminismul. drd. capacitatea de a se imagina în diverse situaţii existenţiale pentru a exprima oral şi în scris o gamă variată de sentimente. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . Bibliografie recomandată: Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR y José Manuel GONZALEZ VESGA. precum şi posibilitatea producerii unui text propriu. Alina Ţiţei. 1994. Emilio. Sociedad General Española de Librería. Elementele propoziţiei. abordări interactive (analize pe text din perspectiva sociocriticii şi istoriei literare. subiectul. stereotipuri. Julián Marías. 1992. Ariel.

Prep. Prezentarea formelor specifice de realizare în Spania a Iluminismului. drd. sărbători şi celebrări. Madrid. Cultură şi civilizaţie: Secolele XVIII şi XIX.I. precum şi posibilitatea producerii unui text propriu.Moratín. etc. Iluminismul. Madrid. Realismul: Prezentare generală. abordări interactive (analize pe text din perspectiva sociocriticii şi istoriei literare. Revoluţia induistrială. Ed. 8. Juan María Marín. trăsături definitorii. 2000.F. în Materie şi formă în poezie. pe fondul problematicii social-politice şi culturale create de conjunctura istorică.Junimea. atitudini. Lirica romantică: Espronceda (Canciones şi El estudiante de Salamanca). Bibliografie recomandată: Amado Alonso. Drama romantică. Decadenţa sistemului feudal. Preromantismul. II. în structuri cu un nivel ridicat de elaborare. 1990. Antología de la literatura española hasta el siglo XIX. 2. 1984. Rafael. 3. Practica limbii: Teme şi subteme de gramatică şi vocabular care vizează o paletă diversă de aspecte (timpul liber.Caracterizare generală a Secolului Luminilor. 1995. Conţinutul cursului: 1. Limba de predare: spaniola. senzaţii. se are în vedere aprofundarea unor noţiuni de gramatică deja dobândite.Costumbrismul: geneza şi cronologia curentului. Ed. 1992. El Duque de Rivas (Don Álvaro o la fuerza del sino) şi José Zorrilla (Don Juan Tenorio). Julián Marías.”Al. Lapesa. drd. Dana Diaconu. Sociedad General Española de Librería. Curentele filosofice. Neoclasicismul. Prezentare generală a romantismului în Spania: cadrul politic. Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului B* Codul cursului: SP0946 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIB Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Reprezentanţii costumbrismului: Mesonero. Limba de predare: spaniola. Antonio Rey Hazas. De asemenea. Historia de la lengua española. social şi cultural. Metode de predare: prelegeri. Modalităţi de evaluare: examen final (scris). Lecturi hispanice. Gascón. Specific spaniol şi universal în opera lui Galdós. abordări interactive. Rimas şi Leyendas. str. opinii. Articolul de moravuri şi fiziologia. Calderón. Genul didactic – fabula (Iriarte) – şi teatrul neoclasic (L. gastronomia regională. geneza. Rococo-ul şi Neoclasicismul.Gramática de la lengua castellana. Eseul (Feijóo). capacitatea de înţelegere şi interpretare a unui text. Univers. Dana Diaconu Obiectivul cursului: Cunoaşterea marilor curente din literatura spaniolă a secolelor XVIII – XIX şi reliefarea aspectelor specific spaniole. cadouri. Georgiana Muşat Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu principalele caracteristici ale mişcărilor artistice fundamentale pentru dezvoltarea istorică a culturii europene occidentale. Metode de predare: prelegeri. reprezentanţi: Juan Valera. 108 . Costumbrismului şi Naturalismului. gânduri. Gredos. direcţii. Edinumen. dr.5. internetul. Eugenio. 1982. Edaf. Romanul naturalist: Leopoldo Alas Clarín (La Regenta) şi Emilia Pardo Bazán (Los pazos de Ulloa). Realismului. Benito Pérez Galdós. Larra). Iaşi. Antonia Escandell Tur. Análisis sintáctico. Cadrul social-politic. Alina Ţiţei. prezentate însă în contexte cu un grad de dificultate sporit. Ed. Romantismul. Madrid. Pedro Antonio de Alarcón. Conţinutul cursului: I. cronologia şi particularităţile curentului romantic în Spania. Ed. Modalităţi de evaluare: examen final (scris). filme şi serii de televiziune.Cuza” Iaşi. 4. Método y Práctica Ed. Avangardele.Univ. Feijóo). 7. Romantismului. capacitatea de a se imagina în diverse situaţii existenţiale pentru a exprima oral şi în scris o gamă variată de sentimente. 2005. romane. îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente şi de a-şi dezvolta capacitatea critică şi analitică. Educaţia sentimentală. 6. Postromantismul lui Bécquer. Geneza. Denumirea cursului: Literatură străină B Codul cursului: SP0945 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIB Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. a stilisticii şi literaturii comparate). Prep.

Conţinutul cursului: Fonetică şi fonologie: 1. Barcelona. omonimie. Gramática comunicativa. dr. Madrid. Fondul lexical latinesc. Consejo Superior de Investigación Científicas. Miguel de Unamuno: eseurile. Caló. Gredos. Gredos. Lexic colocvial. ・Miguel ARTOLA. Madrid: Edelsa. Rafael. Lapesa. abordări interactive. Madrid. Valeriano BOZAL. El árbol de la ciencia – romanul generaţiei de la 98. Quilis. paronimie. grafem. Dialectisme. 10. Gramática española. 4. 8. 1988. Spaniola din America de Sud. Intonaţia. Lexicologie: 1. 1990. Lexic specializat. 5. polisemie etc. Historia de la lengua española. 2005. aportul acestora la dezvoltarea genurilor literare (eseul. Eufemisme şi cuvinte tabu. III) Ediciones ISTMO. Limba de predare: spaniolă Denumirea cursului: Literatură străină A Codul cursului: SP1052 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIIA Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Gramática de la lengua castellana. Madrid. 10.) şi noţiuni legate de fonetică şi fonologie. publicitatea etc. MARTÍN. 1914 ş 1927. Limba de predare: spaniola *Disciplina cuprinde şi două cursuri practice (Practica limbii). Antonio. Alianza Editorial. II. Reguli de ortografie. Leonardo. Gómez Torrego. antonimie. 12. 1973. Ed. J. Fonemele. 4. Breve Historia de España. Împrumuturi lexicale din alte limbi. Fernández. Madrid. Argou. poemul liric şi epic) şi al limbii spaniole. Ariel. Frazeologie. 7. Despărţirea în silabe a cuvintelor. 9. Peisajul castilian în 109 . 12. frazeologie şi semantică. alofon. ANUL III Denumirea cursului: Limbă străină A Codul cursului: SP1051 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIIA Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. Francisco. Ed. Modalităţi de evaluare: (a) evaluare pe parcurs (oral/scris). Bibliografie recomandată: Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR y José Manuel GONZALEZ VESGA. Noţiuni preliminare: fonem. Dana Diaconu Obiectivul cursului: Cunoaşterea aspectelor esenţiale şi specifice ale literaturii spaniole de la sfîrşitul sec. Alianza Editorial. morfologie şi sintaxă. romanele. Silaba. 3. Accentul. Joseph A. Blecua. Relaţii semantice: sinonimie. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . invenţii spaniole. Alofonii.stereotipuri. 1994. (b) test final (scris). Andrés. Metode de predare: prelegeri. programului estetic şi operelor reprezentative pentru cele trei generaţii definite prin anii 1898. sunet. José Martínez Ruiz. Regionalisme. Alfabetul fonetic. Historia de España. teatrul şi romanul. aplicaţii practice. XX. Conţinutul cursului: 1. „Falşii prieteni”. Prezentarea contrastivă a generaţiei de la 98 şi a modernismului. 1998. Ed. Crearea de cuvinte noi. Consoanele. Ed. 2002. XIX-lea şi din prima jumătate a sec. 6. 9. Madrid. Historia del Arte. Bibliografie recomandată: Alcina. 5. Pío Baroja: teoria şi practica romanului. poezia. José Manuel. (8ª ed. Sunetele. Madrid: Ediciones SM. 2005. Machado şi respectiv Rubén Darío). respectiv a lexicologiei pornind de la noţiunile fundamentale pentru a ajunge la aplicarea în practică la situaţii concrete. Curso de fonética y fonología españolas. Triftong. Jargon. 2 tomos.). Generaţia de la 98. 6. Baroja. Hiat. drd. 2. (b) test final (scris). 7. Vocalele. 11. o perspectivă critică şi actuală asupra preocupărilor. 1984. romanul. Metode de predare: prelegeri. 1994. abordări interactive. Azorín: particularităţile stilului. Edaf. ilustrare prin operele reprezentative ale personalităţilor importante (Unamuno. Lirica lui Antonio Machado: Tematica şi stilul. 2. Matte Bon. Madrid. Bello.. lexicologie. 11. Gramática didáctica del español. Historia del arte en España (I. 8. Azorín. Exprimarea vulgară. Juan. Diftong.J. 3. Silvia-Maria Chireac Obiectivul cursului: Cursul îşi propune o abordare a foneticii şi fonologiei spaniole.

Împrumuturi lexicale din alte limbi. Martí. 1994. La invención del 98 y otros ensayos. str. Prep. Madrid. Lexic specializat. Modalităţi de evaluare: examen final (scris). sunet. Julián Marías. Ariel. Ed. Hiat. Lexicologie: 1. drd. Caló. 12. 3. Leonardo. Blecua. Gramática de la lengua castellana. Picasso şi anvangardele. Gaudí şi modernismul 6. Relaţii semantice: sinonimie. España ante la historia y ante sí misma (1898-1936). Cátedra. 4.Luis Alborg. J. 6. reprezentanţi. se urmăreşte consolidarea cunoştinţelor de limbă spaniolă. 7. Bibliografie recomandată: ・Mireia FREIXA. Velázquez şi naturalismul. abordări interactive. Gredos. 9. teme. Poezia modernistă a lui Rubén Darío. prin intermediul unor artişti de importanţă fundamentală în cultura spaniolă.viziunea scriitorilor de la 98. Andrés. 1986. Se va adopta o perspectivă comparatistă. (b) test final (scris). Spaniola din America de Sud. Madrid. Inovaţiile generice: nivola. respectiv a lexicologiei pornind de la noţiunile fundamentale pentru a ajunge la aplicarea în practică la situaţii concrete. Historia y crítica de la literatura española. Gredos. expresionistă.. 11. 1991. El modernismo en España. 10. VV. 4. *Disciplina cuprinde şi două cursuri practice (Practica limbii). drd. seg. Limbaje şi traduceri specializate. Metode de predare: prelegeri. 7. 1970. Juan. 9. Vocalele. Războiul civil (1936-1939). etapele creaţiei: modernistă . Reguli de ortografie. 5. Argou. a stilisticii şi literaturii comparate). Historia del Arte. Velázquez y el arte de su tiempo. Sunetele. Noţiuni preliminare: fonem. Madrid. Madrid. 1974.J. Conţinutul cursului: I.Crítica. Fonemele. Jargon. Bibliografie recomandată: Francisco Rico. Silaba. Crearea de cuvinte noi. Antonia Escandell Tur. 8. 3. 1980. Despărţirea în silabe a cuvintelor. 2. paronimie. esperpento-ul. Cultură şi civilizaţie: El Greco şi barocul. 12. AA. Edaf. Georgiana Muşat Obiectivul cursului: Cursul urmăreşte să stabilească legături între momentul istoric şi opera artistică. Limba de predare: spaniola. polisemie etc. José Manuel. Bello. Constante estetice. 5. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . Lexic colocvial. Gredos. Modernismul. Eufemisme şi cuvinte tabu. unele aspecte istorice. 1984. Dialectisme. II. sincronică şi multidisciplinară pentru a se aprofunda. Prep. 10. 8. simbolistă. Madrid. 4. Espasa Calpe. Gómez Torrego. Fondul lexical latinesc. Bibliografie recomandată: Alcina. Consoanele. 1994. grafem. Practica limbii: Aspecte multiple de morfosintaxă şi lexicologie. Conţinutul cursului: Fonetică şi fonologie: 1. Goya şi ruptura cu neoclasicismul. Alina Ţiţei. 6. alofon. 11. Alfabetul fonetic. sociale etc. Triftong. Madrid. Totodată. Gredos. 1996. Gramática española. 1969. Exprimarea vulgară.ed. Ed. „Falşii prieteni”. Modernismul şi generaţia de la 98. Darío y el modernismo. Barcelona. Opera lui Valle-Inclán. J. familiarizarea cu diverse aspecte ale culturii spaniole etc. Denumirea cursului: Limbă străină B Codul cursului: SP1054 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIIB Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. Ed. Spania contemporană. Historia de la literatura española. Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului A* Codul cursului: SP1053 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIIA Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. dobândirea fluenţei şi folosirea adecvată a limbii în diverse contexte. Se vor avea în vedere relaţiile şi influenţele între toate regiunile de limbă spaniolă. determinante pentru evoluţia culturii în zona hispanică. MARTÍN. Silvia-Maria Chireac Obiectivul cursului: Cursul îşi propune o abordare a foneticii şi fonologiei spaniole. Alpuerto. drd. Frazeologie. abordări interactive (analize pe text din perspectiva sociocriticii şi istoriei literare. Accentul. Madrid. Metode de predare: prelegeri. Ed. Diftong. Ivan Schulman. Regionalisme. Ed. stil. omonimie. Intonaţia. 2. Ed. Ricardo Gullón. 110 . inclusiv cele din America Latină. Limba de predare: spaniola. Alofonii. îmbunătaţirea corectitudinii formale. antonimie. poemul în proză.

prin intermediul unor artişti de importanţă fundamentală în cultura spaniolă. Ivan Schulman. Madrid. 2 tomos. 2002. Metode de predare: prelegeri. sincronică şi multidisciplinară pentru a se aprofunda. Ricardo Gullón. Conţinutul cursului: 1. a stilisticii şi literaturii comparate). Goya şi ruptura cu neoclasicismul. Historia de la literatura española. 1970. 1996. 1990. Gredos. Velázquez şi naturalismul.ed. Francisco. Machado şi respectiv Rubén Darío). José Martínez Ruiz. Generaţia de la 98. Gramática comunicativa. Madrid: Edelsa. Julián Marías. Rafael. abordări interactive (analize pe text din perspectiva sociocriticii şi istoriei literare. Constante estetice. Modernismul şi generaţia de la 98. teme. 1980. se urmăreşte consolidarea cunoştinţelor de limbă spaniolă.Gramática didáctica del español. Madrid. Ed. Antonio. Dana Diaconu Obiectivul cursului: Cunoaşterea aspectelor esenţiale şi specifice ale literaturii spaniole de la sfîrşitul sec. abordări interactive. Limba de predare: spaniolă Denumirea cursului: Literatură străină B Codul cursului: SP1055 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIIB Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. o perspectivă critică şi actuală asupra preocupărilor. Prep. determinante pentru evoluţia culturii în zona hispanică. drd. 2005. Pío Baroja: teoria şi practica romanului. esperpento-ul. Azorín: particularităţile stilului. Madrid. 4. Baroja. seg. simbolistă. Practica limbii: Aspecte multiple de morfosintaxă şi lexicologie. romanele. Georgiana Muşat Obiectivul cursului: Cursul urmăreşte să stabilească legături între momentul istoric şi opera artistică. (b) test final (scris). Picasso şi anvangardele. ilustrare prin operele reprezentative ale personalităţilor importante (Unamuno. Modernismul. Alina Ţiţei.Luis Alborg. str. Gredos. (8ª ed. España ante la historia y ante sí misma (1898-1936). reprezentanţi. Historia de la lengua española. dobândirea fluenţei şi folosirea adecvată a limbii în diverse contexte. 1998. Consejo Superior de Investigación Científicas. Poezia modernistă a lui Rubén Darío. Espasa Calpe. Se vor avea în vedere relaţiile şi influenţele între toate regiunile de limbă spaniolă. programului estetic şi operelor reprezentative pentru cele trei generaţii definite prin anii 1898. Peisajul castilian în viziunea scriitorilor de la 98. 1974. Prezentarea contrastivă a generaţiei de la 98 şi a modernismului. Prep. Conţinutul cursului: I. etapele creaţiei: modernistă . poemul în proză. J. Bibliografie recomandată: Francisco Rico. romanul. 1969. stil. Cultură şi civilizaţie: El Greco şi barocul.. Madrid. Ed. Inovaţiile generice: nivola. 111 . Opera lui Valle-Inclán. Totodată. Miguel de Unamuno: eseurile. Metode de predare: prelegeri. Darío y el modernismo. Lirica lui Antonio Machado: Tematica şi stilul. Matte Bon. expresionistă. Antonia Escandell Tur. Limbaje şi traduceri specializate. aportul acestora la dezvoltarea genurilor literare (eseul. aplicaţii practice.). Joseph A. Azorín. Modalităţi de evaluare: (a) evaluare pe parcurs (oral/scris).Crítica. drd. Lapesa. Gaudí şi modernismul 6.. Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii / textului B* Codul cursului: SP1056 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIIB Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. unele aspecte istorice. 1914 ş 1927. El árbol de la ciencia – romanul generaţiei de la 98. La invención del 98 y otros ensayos. Limba de predare: spaniola. XX. Spania contemporană. Madrid: Ediciones SM. Se va adopta o perspectivă comparatistă. poezia. inclusiv cele din America Latină. dr. Modalităţi de evaluare: examen final (scris). poemul liric şi epic) şi al limbii spaniole. Quilis. teatrul şi romanul. îmbunătaţirea corectitudinii formale. Madrid. Gredos. Martí. XIX-lea şi din prima jumătate a sec. Curso de fonética y fonología españolas. Fernández. II. Gredos. sociale etc. familiarizarea cu diverse aspecte ale culturii spaniole etc. Războiul civil (1936-1939). Historia y crítica de la literatura española.

2a edición ampliada. Madrid. Historia del Arte. Prieto Grande. aplicaţii practice (exerciţii de îmbunătăţire a vocabularului) Modalităţi de evaluare: (a) evaluare pe parcurs . Madrid. spontaneitatea şi lipsa de formalizare reflexivă. Editorial Edinumen. Generaţia de la ’27 (F. Hablando en plata. A. Biblioteca Románica Hispánica. IV. Lorca. Editorial Edinumen. Eugenio. Denumirea cursului: Limbă străină A Codul cursului: SP1061 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIIA Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. José Alberto. Cascón Martín. negociere. (b) examen final (scris). considerate în legătură cu autorii şi operele cele mai importante din literatura epocii. Se va aborda conţinutul cursului într-o manieră interdisciplinară.. Sinisterra) 112 . Salamanca.. în contextul Spaniei şi al celorlalte ţări de limbă spaniolă. Romanul de după 1975. 1986. Werner.J. Español coloquial. Limba de predare: spaniolă Denumirea cursului: Literatură străină A Codul cursului: SP1062 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIIA Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lector Antonia Escandell Tur Obiectivul cursului: Cursul este menit să familiarizeze studenţii cu principalele etape şi evenimente decisive care în cursul secolului XX au influenţat şi au determinat cursul şi evoluţia artelor în general şi în mod concret a literaturii. Biblioteca Románica Hispánica. Velázquez y el arte de su tiempo. El modernismo en España. stabilindu-se legături cu toate artele şi acordînd o atenţie specială relaţiilor dintre literatură şi film. Madrid. María Eugenia. Lorenzo. univ. Miranda.). Ed. „sărăcia lexicală”. El español coloquial. avînd în vedere că acesta din urmă este un mod de expresie artistică propriu secolului XX. abordări interactive. Madrid. (b) test final (scris). Alpuerto. M. III. Ed. 2007. Editorial Gredos. 1991. *Disciplina cuprinde şi două cursuri practice (Practica limbii). Cátedra. formas y fraseología de la lengua diaria. 2006. tendinţa spre „economia lingvistică”.G. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a face cunoscute studenţilor particularităţile spaniolei colocviale (caracter dialogal. De Oliveira Silva. Avangardele. lengua en ebullición. caracter oral. Modismos y metáforas culturales.Bibliografie recomandată: ・Mireia FREIXA. S. a fluenţei în vorbire precum şi dobândirea de către aceştia a strategiilor de intervenţie (oportunitate. Gredos. Limba de predare: spaniola. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . Silvia-Maria Chireac Obiectivul cursului: Cursul este menit să familiarizeze studenţii cu particularităţile limbii spaniole colocviale şi cu diversitatea expresiilor idiomatice. Madrid. Metode de predare: prelegeri. VI.G. 1998. prezenţa factorilor paralingvistici. VV. Ed. 2a edición. Metode de predare: prelegeri. Para conocer y usar las locuciones verbales en el aula de español. ruptura formelor sintactice ale limbii culte. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a informa studenţii asupra mişcărilor artistice şi a curentelor literare care au determinat evoluţia artistică a secolului XX în Europa occidentală. Romanul social şi experimental. Ediciones Colegio de España. Mihura. 1994. Buero Vallejo. ni da lo mismo. care vizează direct îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente în spaniolă. María. prezenţa elementelor deictice. prepoderenţa funcţiei expresive a limbajului) cât şi diversitatea expresiilor idiomatice cu trimitere la aspecte culurale şi la diverse câmpuri tematice. MARTÍN. 2000. AA. Romanul de după Războiul Civil. Madrid. Titularul are în vedere o abordare interactivă. 1980. Ni da igual. Rasgos. J. I. Madrid. apariţia idiolectelor. V. Editorial Edinumen. Editorial Gredos. Bibliografie recomandată: Beinhauer. prezenţa unui eu şi a unui tu. II. 1991. Madrid. Teatru (F. Emilio. abordări interactive. Lorca). Usos coloquiales del español. El español de hoy.

1979. Tusón. Dana Diaconu Obiectivul cursului: cunoaşterea direcţIilor şi formelor fundamentale ale naraţiunii scurte în literatura latino-americană contemporană. Editorial Paidós. Martinez Abadía. Madrid. familiarizarea cu opera unor scriitori latino-americani importanţi. De asemenea se va apela şi la traduceri din alte limbi în funcţie de specializarea studentului. (b) test final (scris).. (1994) Gramática de la lengua española. Caracas. Felisberto Hernández. Martin C. 1987. Silvia – Maria Chireac Obiectivul cursului: Cursul urmăreşte conturarea în linii mari a tipurilor de cunoaştere şi îndemânare care trebuie sa stea la baza abilităţilor practice ale studenţilor – traducători. Modalităţi de evaluare: (a) evaluare pe parcurs .J. Martín González. El realismo mágico y otros ensayos. El llano en llamas. España: siglo XX (1898-1931). analize de texte Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . J. etc. Bibliografie recomandată: Alarcos Llorach. Caracterización lingüística y tratamiento didáctico. (2005). Fondo de Cultura Económica. Madrid.A. Ediciones Buenos Aires S. Enrique.A. Metode de predare: prelegeri. Aljibe. Vilaplana. 1995. modele sprijinite foarte mult pe psihologie si lingvistică. Se va scoate în evidenţă importanţa pe care o are sensul unui cuvânt bine ales în funcţie de traducerea dată. Paniagua. abordări interactive. Lázaro. 1999.. Madrid: Edinumen. Introducción a la literatura fantástica. Madrid.. 2000. L. (2003). Madrid: Espasa Calpe.. 1990. fie că aceasta este abordată din punct de vedere teoretic. Horacio Quiroga. Conţinutul cursului: Teme. Teoría y técnica del cuento. Málaga: Ed. Campos. Monte Ávila. Mario Vargas Llosa. Ficciones. engleză. la enumeración. Análisis sintácticos. Metode de predare: prelegeri. Historia del arte. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a analiza probleme care intervin în momentul unei traduceri a diferitelor tipuri de texte cu un grad ridicat de dificultate. Julio Cortázar. Federico. (b) test final (scris). Madrid: Espasa Calpe. A. Alianza Editorial. Enrique. Marymar. Javier. Buenos Aires.Bibliografie recomandată: Fernandez Díez. E.A. Editorial Gredos S. Barcelona. Fernando.A. (1973). RAE. Modalităţi de evaluare: (a)evaluare continua. Juan Rulfo. Grupo Anaya. Gabriel García Márquez. Limba de predare: spaniola Metode de predare: prelegeri. 1985. Anderson Imbert. Literatura del siglo XX. se vor oferi teorii şi modele ale procesului de traducere.. Limba de predare: spaniolă Denumirea cursului: Opţional: Limbă străină A Codul cursului: SP1063 Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIIA Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asistent univ. Madrid: McGraw. José Luis Borges. (1989) Analisis lingusitico de textos. Grupo Anaya S. Jorge Luis Borges. México. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Tzvetan. abordări interactive. La definición. Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Carlos Onetti. R. abordări interactive. (b) examen final (scris). y Sánchez.. sau din perspectiva aplicaţiei practice. dr. 1976. la división y clasificación. Editorial Paidós. Todorov. Denumirea cursului: Limbă străină B 113 . tehnici narative şi particularităţi stilistice în povestirile scriitorilor Juan Rulfo.A. Limba de predare: spaniolă Denumirea cursului: Opţional: Literatură străină A Codul cursului: SP1063 Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIIA Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: prof. Bibliografie recomandată: Anderson Imbert. S. franceză. José. Vicente. Totodată. 1982. A. Drd. Barcelona. Grupo Anaya S. Alejo Carpentier.

1995. V. 2a edición ampliada.. Eugenio. Martín González. univ.. Salamanca. prezenţa unui eu şi a unui tu. José Alberto. în contextul Spaniei şi al celorlalte ţări de limbă spaniolă. Editorial Paidós. Mihura. avînd în vedere că acesta din urmă este un mod de expresie artistică propriu secolului XX. Avangardele. Español coloquial. tendinţa spre „economia lingvistică”. Tusón. Silvia-Maria Chireac Obiectivul cursului: Cursul este menit să familiarizeze studenţii cu particularităţile limbii spaniole colocviale şi cu diversitatea expresiilor idiomatice. M. VI.Codul cursului: SP1064 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIIB Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. Lorca). 2000. 1998. J. Generaţia de la ’27 (F. María Eugenia.A. Biblioteca Románica Hispánica. apariţia idiolectelor. Madrid. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a informa studenţii asupra mişcărilor artistice şi a curentelor literare care au determinat evoluţia artistică a secolului XX în Europa occidentală. Metode de predare: prelegeri. Se va aborda conţinutul cursului într-o manieră interdisciplinară. Rasgos. Miranda. Buero Vallejo. lengua en ebullición. stabilindu-se legături cu toate artele şi acordînd o atenţie specială relaţiilor dintre literatură şi film. negociere. Teatru (F. Javier. Editorial Gredos S. Titularul are în vedere o abordare interactivă. Editorial Edinumen. Romanul de după Războiul Civil. prepoderenţa funcţiei expresive a limbajului) cât şi diversitatea expresiilor idiomatice cu trimitere la aspecte culurale şi la diverse câmpuri tematice.G. IV. El español de hoy. (b) examen final (scris). España: siglo XX (1898-1931). Cascón Martín. Editorial Edinumen. „sărăcia lexicală”. a fluenţei în vorbire precum şi dobândirea de către aceştia a strategiilor de intervenţie (oportunitate. Denumirea cursului: Opţional: Limbă străină B Codul cursului: SP1066 Tipul cursului: opţional 114 . Editorial Paidós. S.). Emilio. Grupo Anaya. caracter oral. Grupo Anaya S. Lorenzo. 2006. Ediciones Colegio de España. II. Usos coloquiales del español. 1990. abordări interactive. abordări interactive. care vizează direct îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a face argumentări coerente în spaniolă. Paniagua. S. José. Metode de predare: prelegeri. A. ni da lo mismo. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a face cunoscute studenţilor particularităţile spaniolei colocviale (caracter dialogal. Biblioteca Románica Hispánica. Madrid. formas y fraseología de la lengua diaria. Editorial Edinumen. 1999. Sinisterra) Bibliografie recomandată: Fernandez Díez. Editorial Gredos. 1980. Romanul social şi experimental. Madrid. I. Editorial Gredos. Ni da igual. III. 2a edición.A. Lázaro. Bibliografie recomandată: Beinhauer. Fernando.A.. considerate în legătură cu autorii şi operele cele mai importante din literatura epocii. María. Prieto Grande. Madrid. Madrid.. Literatura del siglo XX. 2007.J. Martinez Abadía. 1991. De Oliveira Silva.G. spontaneitatea şi lipsa de formalizare reflexivă. ruptura formelor sintactice ale limbii culte. 1987. Vicente. El español coloquial. aplicaţii practice (exerciţii de îmbunătăţire a vocabularului) Modalităţi de evaluare: (a) evaluare pe parcurs . Para conocer y usar las locuciones verbales en el aula de español.. Grupo Anaya S. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona. Romanul de după 1975. Limba de predare: spaniolă Denumirea cursului: Literatură străină B Codul cursului: SP1065 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIIB Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lector Antonia Escandell Tur Obiectivul cursului: Cursul este menit să familiarizeze studenţii cu principalele etape şi evenimente decisive care în cursul secolului XX au influenţat şi au determinat cursul şi evoluţia artelor în general şi în mod concret a literaturii.A. Werner. Madrid. Historia del arte. prezenţa factorilor paralingvistici. Madrid.. Federico. prezenţa elementelor deictice. Modismos y metáforas culturales. Madrid. Hablando en plata. Lorca.

Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a analiza probleme care intervin în momentul unei traduceri a diferitelor tipuri de texte cu un grad ridicat de dificultate. (b) test final (scris). 1982. Juan Rulfo. Caracas. El realismo mágico y otros ensayos. R. franceză. Fondo de Cultura Económica. Enrique. Alejo Carpentier. (b) test final (scris). Alianza Editorial. Campos. José Luis Borges. Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. 1979. (2005). Ficciones. Buenos Aires. la división y clasificación. Bibliografie recomandată: Anderson Imbert. fie că aceasta este abordată din punct de vedere teoretic. L. 1985. Gabriel García Márquez. Aljibe. Introducción a la literatura fantástica. (1994) Gramática de la lengua española. (1989) Analisis lingusitico de textos. Vilaplana. Madrid: McGraw. analize de texte Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . Todorov. Conţinutul cursului: Teme. la enumeración. Limba de predare: spaniolă Denumirea cursului: Opţional: Literatură străină B Codul cursului: SP1066 Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIIB Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: prof. Teoría y técnica del cuento. El llano en llamas. Limba de predare: spaniola Metode de predare: prelegeri. etc. engleză. A. Ediciones Buenos Aires S. Modalităţi de evaluare: (a)evaluare continua. (2003).. Málaga: Ed. Dana Diaconu Obiectivul cursului: cunoaşterea direcţIilor şi formelor fundamentale ale naraţiunii scurte în literatura latino-americană contemporană. Mario Vargas Llosa. Felisberto Hernández. Julio Cortázar. Metode de predare: prelegeri. dr. RAE. tehnici narative şi particularităţi stilistice în povestirile scriitorilor Juan Rulfo. Caracterización lingüística y tratamiento didáctico. 115 . Totodată. Análisis sintácticos. Madrid: Edinumen. La definición. modele sprijinite foarte mult pe psihologie si lingvistică. Se va scoate în evidenţă importanţa pe care o are sensul unui cuvânt bine ales în funcţie de traducerea dată. Bibliografie recomandată: Alarcos Llorach. Monte Ávila. abordări interactive. Enrique. Barcelona.Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: IIIB Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asistent univ. México. A. familiarizarea cu opera unor scriitori latino-americani importanţi. E.. se vor oferi teorii şi modele ale procesului de traducere. 1976. Anderson Imbert. Jorge Luis Borges. De asemenea se va apela şi la traduceri din alte limbi în funcţie de specializarea studentului. Horacio Quiroga. abordări interactive. Madrid: Espasa Calpe. Madrid: Espasa Calpe.A. Tzvetan. 2000. y Sánchez. (1973). Martin C. Marymar. sau din perspectiva aplicaţiei practice. Carlos Onetti. Drd. Silvia – Maria Chireac Obiectivul cursului: Cursul urmăreşte conturarea în linii mari a tipurilor de cunoaştere şi îndemânare care trebuie sa stea la baza abilităţilor practice ale studenţilor – traducători.

principatul. A Companion To The Classical Greek World.Marinescu.dr. cât şi cu cele mai importante instrumente si repere bibliografice de specialitate (dicţionare. lect. Easterling.1953 . Flaceliere. Phoenix Daily Press. 5. 3. Introducere in arta si arhitectura greacă. Traité de grammaire comparée des langues classiques.Meillet. dominatul). Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . Cambridge University Press. analiză de text Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). asemănări şi deosebiri. Cursul practic secondează tematic cursul teoretic de cultură şi civilizaţie propunându-şi totodată însuşirea de către studenţi a noţiunilor de fonetică. Instituţiile romane şi organizarea politico-administrativă. Viata de toate zilele in Grecia secolului lui Pericles. Familiarizarea studenţilor cu principalele aspecte ale culturii şi civilizaţiei elene si latine. abordări interactive. Greek Religion and Society: Cambridge 1985. civilizaţie şi practica limbilor clasice Codul cursului: CL0813 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: lect. Conţinutul cursului: A. 1. manuale). legend.FILOLOGIE CLASICĂ LIMBI CLASICE-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ STRĂINĂ ANUL I Denumirea cursului: Cultură. New Comparative Grammar of Greek and Latin.1965 . 2. Metode de predare: prelegeri. Limba de predare: romănă Denumirea cursului: Limbă străina A Codul cursului: CL0821 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf.Mihaela Paraschiv Obiectivul cursului: Asimilarea de către studenţi a principalelor probleme de fonetică şi morfologie ale limbilor greacă veche şi latină din perspectivă istorică . Blackwell Publishing. thesauri.7.V.Oxford University Press. obiectul şi metodele foneticii şi morfologiei istorice. USA. evoluţie.Ed. Metode de predare: prelegeri însoţite de mijloace multimedia. Vendryes. 1984. Konrad H.Cuza.V. abordări interactive. Dorina Claudia Tărnăuceanu Obiectivul cursului: Studenţii trebuie să îşi formeze o reprezentare mentală asupra universului grecoroman în dimensiunile sale reale. Life And Leisure in Ancient Rome. 1. enciclopedii.Vanţ-Ştef. A. A. Bucureşti.Chantraine.Paraschiv.flexiunea nominală în limbile clasice (substantiv. adjectiv).Magda Mircea. Blackwell Companions to the Ancient World. Limba de predare: română 116 . J. J.dr.tipul morfologic al limbilor clasice şi structura morfematică a cuvintelor acestora. 2. conjuncţie.vol. Muir.Curs de fonetică şii morfologie latină.flexiunea pronominală.D. Introducere in civilizatia greaca veche. Limba elenă. 1991. spaţial-geografice şi temporal-cronologice. Dreptul roman (origine.I. 2000-2001 . Introducere in civilizatia romana.Periodizare istorică (întemeierea Romei.flexiunea verbală. P. Kinzl. Bibliografie recomandată: Balsdon. panteonul roman. 2. M.4. Periodizare istorică. părţile de vorbire neflexibile: adverb. (b) test final (scris). 2004. F. organizare socială. Introducere geografică şi istorică. Instituţiile politice si sociale ale Athenei si Spartei.Al.Religia romană (divinităţi originare.I II. 1995. L Sihler.1947 . Robert. poceduri juridice). 2006.Paris. Bibliografie recomandată: M. 6. 3.Univ. J. Introducere in religia şi mitologia greacă-zei si zeite. B. Societatea romană (cetatea.dr. prepoziţie. Joint Association of Classical Teachers. Paris.. Morphologie historique du grec.3. mituri. Iaşi. (b) test final (scris). The World of Athens: An Introduction to Classical Athenian Culture. Conţinutul cursului: Titularul are intenţia de a informa studenţii cu privire la: 1. M. republica.inventarul fonematic al limbilor clasice şi principalele modificări fonetice. morfologie şi sintaxă a limbii latine/greceşti vechi.

An Overview of Classical Greek History from Mycenae to Alexander.Dorina Tărnauceanu Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu cele mai importante creaţii literare. Incepurile Spartei. organizarea politică şi socială. Limba de predare: română ANUL II Denumirea cursului: Limba străină A (latină) Codul cursului: CL0931 Tipul cursului: obligatoriu 117 . Lycurg si Rhetra spartană. HomerIliada şi Odiseea. Limba de predare: română Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii/textului A Codul cursului: CL0823 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: lect. Educaţia spartană. Conţinutul cursului: Grecia miceniană. viaţa publice şi private la Atena şi Sparta. civilizaţie şi literatură abordate la curs prin referate ale studenţilor si analize pe text. Războiul troian. comentarii de text Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). apreciere prin note de la 1 la 10. Powell. sporirea si consolidarea cunoştinţelor privind formele de guvernamant. R. Rostagni. Firenze.Introduction to the Ancient World. 1886. Introduction to the Language and Verse of Homer. Grecia arhaica şi preclasică: I. 1985. Storia della letteratura latina. II. Theogonia).. juridice. mitul Pandorei. Jean-Pierre. 9 voll. Apariţia şi dezvoltarea genului epic (Livius Andronicus. Folclorul. Particularităţi ale limbii homerice ilustrate de textul epopeii. Dictionnaire des antiquites grecques et romaines. Metode de predare: prelegere. 1964 Metode de predare: expunere. Hachette. istoriografice din perioada de început a literaturii clasice.Iliada şi Odiseea: Homer . Bibliografie recomandată: Daremberg Ch.xsp > . Homer. Assimil France. abordări interactive. Litterature latine. Bignone. Piatcovski. Seymour.B..univ-tlse2. poeţii hieratici. Paris. traduceri gramaticale şi literare. Marinescu-Himu. Pisistrate şi instaurarea tiraniei. reformele constituţionale ale lui Cleisthenes. Bayet.Denumirea cursului: Literatura străină A Codul cursului: CL0822 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect dr. 1924. Saglio Edm.edu>. asist.. legislaţia lui Dracon. 3 vol. Inceputurile Atenei. Poezia didactică: Hesiod -Munci şi zile. Perioada arhaică a literaturii eline. E. Le grec ancien sans peine . Blackwell Introductions to the Classical world. Epitome Historiae Graecae. Quintus Ennius). a III-a. aezii şi rapsozii. ed. civilizaţia şi cultura greacă în perioada miceniană şi arhaică. 2004. Istoria literaturii eline.perseus. <http://www. Blackwell Publishing. Cnaeus Naevius. 2003 .Gh. Modalităţi de evaluare: examen semestrial. 1945-1950. Storia della letteratura latina. Probleme lexicale şi stilistice.. Imnurile homerice. T. M. Conţinutul cursului: Periodizarea literaturii latine/eline. 1972. Editura Ştiinţifică. Pernot.. dobândirea abilitaţii de a aborda critic texte antice referitoare la chestiuni de civilizatie. regalitatea şi arhontatul lui Solon. Seminariile urmăresc să detalieze aspectele de cultură. A.. Magda Mircea. Paris 1878-1918 (Graz 1962). (b) test final (scris). B.fr/sdx/dagr/index. Paris.tufts.fragmente selectate: mitul vârstelor. Homer. <http://dagr. problematizare. Boston. greceşti şi latine. Torino. 3 vol. mitul prometeic. Bibliografie recomandată: J. Thomas D. Epoca preclasică a literaturii latine. Guglielmi.. Grecia miceniană şi homerică Speciile poeziei epice. Bucureşti. probleme de metrică şi prozodie Hesiod. conversaţie euristică. M.Badea Obiectivul cursului: Abordarea din perspectivă lingvistică a izvoarelor antice (de limbă latină şi greacă veche) referitoare la istoria. Martin.

Se demonstrează că. 1962. Buc. Nicolaus. Syntaxe latine. Dorina Tărnăuceanu Obiectivul cursului: sporirea si consolidarea cunoştinţelor privind instituţiile.dr. Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatura străină A Codul cursului: CL0932. ed. Buc. CL0942 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: I-II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Lect. Nicolae din Damasc. estetică şi antropologie culturală. R. Bibliografie recomandată: Carcopino. Antologii de texte: Brelet et Faure. Limba de predare: română Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii/textului A Codul cursului: CL0933 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect.. A. 1979. Transport şi mijloace de comunicaţie. 1928.. Vanţ-Ştef.dr. Bucureşti.Paris. L’art romain. M. 1988 . Viaţa cotidiană în Roma la apogeul imperiului. Flacelière. literatura greacă veche a oferit paradigme perene pentru literaturile europene. Sofocle. Histoire de la littérature grecque.. Bibliografie recomandată: A. 1968 . Buc. Dio Cassius. J.. concurenţa cazurilor şi consecinţele ei asupra evoluţiei flexiunii latine... Sintaxa frazei: tipologia propoziţiilor independente. Paraschiv. Le grec par les textes. F. structuri hipotactice. 2003.. Locuinţele particularilor (domus şi insula). 1987 . clădirile publice.Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III-IV Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Conf. consecutio temporum. 1987. (b) test final (scris). relative. trad. vol. Limba elenă. completive şi circumstanţiale. comentarii de text Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris).. G.. Conţinutul cursului: Sintaxa propoziţiei: Sintaxa cazurilor. Conţinutul cursului: Dramaturgia greacă. Exercices grecs. Istoria literară a Greciei. Ed. 1962 Metode de predare: prelegere. Ch. Univ.funcţii sintactice şi stilistice. (b) test final (scris). Dionisios din Halicarnas. I-III. Paris. Seminariile urmaresc abordarea din perspectivă lingvistică a mărturiilor antice privind aspectele de cultură şi civilizţie abordate la curs. Forum Romanum. Comedia. Menandru) Proza istorică greacă. PolIbiu. viaţa publica si particulara în antichitatea romana. Tucidide. Tragedia (Eschil. vol. Xenofon. Reprezentaţia teatrală. Paris. Artele plastice. C. relaţia formă-funcţie în paradigma cazuală nominală. terme) Arhitectura romană. L. I-IV. Picard. La letteratura greca dell’età ellenistica. dr. Herodot. Mihaela Paraschiv Obiectivul cursului: Prezentarea structurilor sintactice ale limbii latine şi a evoluţiei lor de la latina clasică la latina târzie şi populară. Th. Iaşi. Paris. a II-a. (Aristofan. 118 . dobândirea abilitaţii de a lua parte activa la dezbaterile critice pe marginea unor texte antice referitoare la chestiuni de civilizatie Conţinutul cursului: Extinderea Romei.1953 . D. Curs de sintaxă istorică a limbii latine. J. Femeia în Roma antică. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). Gavril. amfiteatre. F. aproape în totalitate. Sintaxa timpurilor şi a modurilor.. didactică şi pedagogică.Thomas. Appian. Bucureşti.1994 . Vasilescu T. Firenze. Mommsen. Sluşanschi. Euripide). Iosephus Flavius. şi M. Marinescu. Cantarella. Marius Tiberius Alexianu Obiectivul cursului: Cursul prezintă selectiv capodoperele literaturii eline din perioadele clasică. R. Diodor din Sicilia. Sintaxa limbii latine. oratio oblique. Bibliografie recomandată: Croiset. Mihaela. I-II. forurile imperiale. Arrian.topica frazei latine. organizarea socială. 1984. Paris. elenistică şi romană din triplă perspectivă: istorie literară. teatre. 1965 Metode de predare: prelegere. Mauroy. Ed.Ernout. Istoria romană. J.

Limba de predare: română ANUL III Denumirea cursului: Limbă străina A Codul cursului: CL1051 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Bucureşti. Istoria literaturii eline. abordări interactive. 1984.Razboaiele cu perşii. in evoluţia ei istorică Conţinutul cursului: Istoria limbii latine. Blackwell Companions To The Ancient World.Gramatica latina storica e comparatura. educaţia copiilor. 1970. Istoria literaturii greceşti. M. status familiae). de M. Bucureşti. Tagliavini. A. 1972. Viaţa publică şi privată in epoca lui Pericle:organizarea politică şi social: familia (rolul femeii. dr.. Cambridge University Press.Mihaela Paraschiv Obiectivul cursului: Familiarizarea studentilor cu particularitatea şi varietatea aspectelor lingvistice ale limbii latine. consolidarea cunoştinţelor de civlizatie. (b) test final (scris).Originile limbilor neo-latine.edu> Metode de predare: prelegere. c) analogia şi anomalia în concepţia gramaticilor şi autorilor latini. civilizaţia şi cultura greacă în perioada clasica. 2. propunându-şi totodată însuşirea de către studenţi a gramaticii limbii latine/greceşti vechi. prepararea bucatelor. (b) test final (scris). Bucureşti. serbări spectacole. The World of Athens: An Introduction to Classical Athenian Culture. 1) Probleme ale periodizării limbii latine: etapele istorice ale evoluţiei limbii latine. 1962. Bucureşti. jocuri. 6) Latina popular. 1928. alimentaţia (produse de origine vegetală. R.tufts.3. Limba de predare: română 119 . Vanţ-Ştef. abordări interactive Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris).perseus. Paris. oficiale si literare Bibliografie recomandată: Meillet. V. . 1.1965. An Overview of Classical Greek History from Mycenae to Alexander.. Conţinutul cursului: Grecia clasica. 3) viaţa cotidiană.Războiul Peloponesiac. Väänänen . Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). Roma.Limba elenă. Marinescu. Introduction au latin vulgaire. comentarii lingvistice asupra documentelor epigrafice. 1961-77 . comentarii de text Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris)... 1977. animală. Piatkowski. Tematica seminarului: referate prezentate de studenţi asupra problemelor teoretice. dobândirea abilitaţii de a analiza textele antice. Limba de predare: română Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii/textului A Codul cursului: CL0943 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. preferinţe culinare. Konrad H. ţinuta vestimentară şi podoabele.Esquisse ď une histoire de la langue latine. Introduction to the Ancient World. Marinescu-Himu M. Martin.4) Latina postclasică. <http://www. Kinzl..2) Latina arhaică. T. Bibliografie recomandată: Joint Association of Classical Teachers. Epoca clasică. Metode de predare: prelegeri. V.dr. F. 1963. Gramatopol. Metode de predare: prelegere. Blackwell Publishing 2006. Torino. A. 5) Latina târzie. Buc. Christine Mohrmann-Etudes sur le latin des Chrétiens. b) exigenţele puriste şi consecinţele lor asupra limbii Romei. A Companion to the Classical Greek World. Pisani. 3) Latina clasică: a) crearea modelului lingvistic literar . Paris. Magda Mircea Obiectivul cursului: Abordarea din perspectivă lingvistică a izvoarelor antice (de limbă latină şi greacă veche) referitoare la istoria.trad. 1952. Frenkian. 2) Latina preclasică.Cursul practic secondează tematic cursul teoretic. (b) test final (scris).

practică de analiză pe texte din diverse epoci (seminarii).. literare şi estetice ale creaţiei poetice şi filosofice latine Conţinutul cursului: Marea poezie latină: Lucretiu. 1987. a II-a. vol III. animală. Torino. status familiae) 2) Ţinuta vestimentară şi podoabele. ed. Paris. Iaşi. dr. apreciere prin note de la 1 la 10. J.. civilizaţie şi literatură abordate la curs prin referate ale studenţilor şi pe baza traducerii şi comentării izvoarelor literare antice. Viaţa cotidiană în Roma la apogeul imperiului. dr. prepararea bucatelor.. Bibliografie recomandată: Paratore. Nicolaus. Mihaela. Firenze. Bayet. Dorina Tărnăuceanu Obiectivul cursului: sporirea si consolidarea cunoştinţelor privind instituţiile. 2) Învăţământul în antichitate. 3) Alimentaţia (produse de origine vegetală.dr. Letteratura latina. Limba de predare: română Denumirea cursului: Limbă străina A Codul cursului: CL1061 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: lect. 1972. Buc. trad.. vol. dezbateri interactive (curs). viaţa publica si particulara în antichitate. Th.. Marius Alexianu Obiectivul cursului: Prezentarea evoluţiei limbii greceşti începând din perioada preistorică. J.. Bibliografie recomandată: Carcopino. Modalităţi de evaluare: examen semestrial. 1967. Propertiu. Ch. Paraschiv. Mommsen. 1992 Metode de predare: prelegeri.. I-III. dobândirea abilitaţii de a lua parte activa la dezbaterile critice pe marginea unor texte antice referitoare la chestiuni de civilizatie Conţinutul cursului: 1) Familia în Roma antică (rolul femeii. Garbarino G. serbări spectacole în antichitatea romană. L’art romain. Storia della letteratura latina. Literatura latină. Tibul. (b) test final (scris).Marius Alexianu Obiectivul cursului: înţelegerea critică a dimensiunilor culturale. Ovidiu. Seneca. 1962 Metode de predare: prelegere. G. Seminariile urmaresc abordarea din perspectivă lingvistică a mărturiilor antice privind aspectele de cultură şi civilizţie abordate la curs. Seminariile urmăresc să detalieze aspectele de cultură. Horatiu. Lucretiu. Vergiliu. organizarea socială. 5) Jocuri. Picard.. preferinţe culinare)..Studenţii trebuie să se familiarizeze cu caracteristicile limbii greceşti în diferite perioade ale evoluţiei şi să distingă dialectele greceşti în texte. Buc. comentarii de text Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). educaţia copiilor. 4) Viaţa cotidiană în Roma antică. Bucureşti. J. 1979. Femeia în Roma antică. Istoria romană. 120 . Literatura filosofică latină: Cicero.Denumirea cursului: Literatura străină A (curs si seminar) Codul cursului: CL1052 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: lect. Limba de predare: română Denumirea cursului: Teoria şi practica limbii/textului A (curs si seminar) Codul cursului: CL1053 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. 2003. Catul. E.

atic). Limba greacă în perioada preistorică.). Literatură greacă. Limba de predare: română Denumirea cursului: Literatura străină A Codul cursului: CL1062 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: lect. 1965.dr. 6. Computerizarea limbilor clasice. abordări interactive. Buck. 1963. Palmer. vol. trad. Mich. Vol. Documentarea electronică in filologia clasică. Meillet. dialectul de nord-vest.De la indoeuropeni la greci. 1970. Proza filosofică. Baze de date pe suport magnetic şi on-line. Istoria literară a Greciei. Bits. III. 121 . La letteratura greca clasica. 2. în vederea pregătirii lucrării de licenţă. I. Jon (ed. 1972 Metode de predare: prelegeri. Grand Rapids. 1987. apreciere prin note de la 1 la 10. de I. Seminariile urmăresc să detalieze aspectele de cultură. 1968. Limbi învecinate cu greaca.Marius Alexianu Obiectivul cursului: Dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea complexităţii şi originalităţii gândirii retorice şi filosofice greceşti Conţinutul cursului: Elocinţa greacă. Gramatopol. Plotin. 5. Piatkowski A. Conţinutul cursului: Tehnici si metode de documentare in filologia clasica. R. Dion Chrisostomul.. Marinescu-Himu M.dr. L. in Cambridge Ancient History. Metodologia generală de elaborare a unei lucrări ştiinţifice. J. 12. Hughes. Bucureşti. Istoria literaturii eline. practică de analiză pe texte din diverse epoci (seminarii) Modalităţi de evaluare: examen semestrial. de M. Clasificare (dialectul micenian. II. Chadwick. Aristotel. dialectul doric. Problema dialectelor greceşti. Firenze. dialectul eolic. Epictet. 1968. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris . Alan K. La letteratura greca dell’età ellenistica. Cambridge.. Setarea afişajului caracterelor greceşti. (b) test final (scris). 3. 1975. 1985. Accessing Antiquity: the computerization of classical studies Tuscon.. Portaluri de baze de date textuale pentru autori latini/ greci/creştini.London. Literary & linguistic computing. Vulpescu. 4. Bucureşti. J. Influenţa lor asupra limbii greceşti. The Greek Language. Bowman.: Academie Books. Stratul lingvistic pregrecesc. Metode de predare: prelegeri.. Defradas J. Aperçu d’une histoire de la langue grecque. Stiluri de redactare a bibliografiei. The Greek Dialects.. Marcus Aurelius. utilizarea practică a calculatorului pentru documentare şi redactare. J. civilizaţie şi literatură abordate la curs prin referate ale studenţilor şi pe baza traducerii şi comentării izvoarelor literare antice Bibliografie recomandată: Cantarella R. II. Bucureşti. Bibliografie recomandată: Solomon. Demostene. 1993. London-Boston. Word processing for classicists.Conţinutul cursului: 1. no. 1991. Utilizarea programelor de scriere în greacă veche. dezbateri interactive (curs). Firenze. Rowland Robert J. American Philological Association. trad. 1980.J. Teme de seminar vizand informarea bibliografică. Teofrast. Marilyn Deegan. Bibliografie recomandată: C. Flacelière R. Les origines de la langue grecque.. dialectul ionic. conştientizarea potenţialului de informare oferit de internet şi dezvoltarea strategiilor de orientare şi regăsire a informaţiilor de specialitate pe web-ul academic. Chadwick. Paris. Magda Mircea Obiectivul cursului: Familiarizarea studentilor cu tehnicile si metodele de cercetare in filologia clasica. Cantarella R. bytes & biblical studies : a resource guide for the use of computers in biblical and classical studies. Roger Bagnall. dialectul arcado-cipriot.. Opera retorică a lui Dionys din Halicarnas. Platon. Paris.. Plutarh. The Prehistory of the Greek Language. D. University of Arizona Press. Atlanta: Scholars Press. Chicago. Fonturi antice pentru Windows. 1955. Limba de predare: română Denumirea cursului: Optional limba străină A Codul cursului: CL1063 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: lect. Isocrate.

filosofice. figuri sintactice. 2004. Elocinţa elena si greaca. Retorica si stilistica.III. Bucuresti. Structura unui discurs. precum şi ansamblul de reguli care ajută la însuşirea acestei arte. 1896. literare etc. 1997 Metode de predare: expunere. Association for Literary and Linguistic Computing. judiciar. studiu introductiv. marii reprezentanţi ai oratoriei. 1971 Metode de predare: expunere. VIII. Pierre Guirand. Limba de predare: română Denumirea cursului: Optional literatura străină A Codul cursului: CL1063 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: lect. Figuri de stil: clasificare şi funcţii. Retorica. Limba de predare: română 122 . Conţinutul cursului: I. tabel cronologic. note.3. argumente juridice şi extrajuridice (politice. index de Maria Cristina Andrei. marii oratori. demonstrativ. Quintilian. Introducere în istoria retoricii. Bucureşti. Studenţii trebuie să cunoască doctrina retorică în antichitate. Modalităţi de evaluare: examen semestrial. Genurile elocinţei: epideictic. Limbaj retoric figurat şi nefigurat. Editura IRI.Dorina Tarnauceanu Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu marii oratori ai antichităţii şi cu tehnica lor retorică. Retorica si neoretorica. Bucuresti. problematizare. figuri de compoziţie. Doctrina retorică în antichitate. Părţile elocinţei. V. conversaţie euristică. Sistemul argumentaţiei: categorii logice şi psihologice. morale. Aristotel. II. abordări interactive. Special issue on the use of computers in the study of ancient documents..dr. Oxford. 1974. Vasile Florescu. Proza oratorică latină creştină. Journal of the Association for Literary and Linguistic Computing. 1967 . Figuri lexicale. indici de Maria Hetco. Editura Academiei. La styilistique. Editura Minerva. traducere. Paris. Arta oratorică. problematizare. Bucuresti. Proza oratorică în antichitate. studiu introductiv. apreciere prin note de la 1 la 10. traducere. England : Oxford University Press. VI. abordări interactive. IV. conversaţie euristică. Bibliografie recomandată: Cristi Negoescu.)VII. apreciere prin note de la 1 la 10. Modalităţi de evaluare: examen semestrial.

1995. Institutul European. 1998. paradigmatica. definirea conceptelor operaţionale: limbă standard. Beloshapkova. Petersburg. Structura vocabularului. red. acomodarea. La terminarea cursului.I. Noţiunea de limbă contemporană. Sovremenny russkii yazik. prezentări. Claudia Dracea Obiectivul cursului: Presentarea principalelor teme ale culturii şi civilizaţiei ruse.LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ ANUL I Titlul cursului: Cultură. Avanesov. Semantic. Rusia văzută de ruşi. Fodor. lexem. text. vocabularul de bază. uchebnoye posobie. EDP. Zlatoust Metode de predare: prelegeri interactive Metode de evaluare: evaluare continuă. engleză 123 . Se predau sistemul sunetelor. limbă literară.3 Moskva. Conţinutul cursului: Pareat I. pe tematică general diversă şi va putea să întreţită dialoguri simple. importanţa spaţiului în constituirea identităţii ruse. Lexicologia ca disciplina lingvistica. Zlatoust. Sistemul fonetic al limbii ruse contemporane. RU0824 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: BA Anul de studiu: I Semestrul: 2 Numărul de ECTS: 5 Titularul cursului: Marina Vraciu Obiectivul cursului: Cursul prezintă: 1. Marin Bucă. O istorie a Rusie. civilizaţie şi practica limbii Codul cursului: obligatoriu Tipul cursului: RU0813. Galina Cernikova 1978. Intonaciya v praktike russkoy dialogicheskoy rechi. Natasa Manole. prezentare general a artei ruse. Internet. discurs. 2002. Antoaneta Olteanu. 2004. disimilarea. Paideea. fonem. intonaţie etc. viciile. Rusa şi alte limbi slave: trăsături specific. Conţinutul cursului: Rusia între Orient şi Occident. engleza Titlul cursului: Limba rusă contemporană. Construcţii intonaţionale. Textbook: Svetlana Le Fay 1991. Moskva. Ecaterina Fodor 1987. 1987.Petersburg. Bibliografia recomandată: Nicholas Ryassanovsky 2002. studentul va înţelege texte simple. schimbare lingvistică. red. Partea II. momente şi perioade de răscruce în istoria rusă. Marina Vraciu. mai ales a artei sacre. Definirea conceptelor operaţionale: cuvînt. avansat care acoperă structura gramaticală a limbii ruse prin intermediul unor exerciţii complexe şi pe baza unui material variat. romana. Modificarea sunetelor în fluxul vorbirii: reducerea. Constituirea şi îmbunătăţirea deprinderilor de comunicare în limba rusă. RU0815 Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: 1 Numărul de ECTS: 5 Titularul cursuluis: Ludmila Bejenaru. ed. cu privie special asupra contribuţiei acestei culture la cultura universal. 2003. examen final scris şi oral Limba de predare: rusă şi romană. elemente de analiză lngvistică. sens. 1997. Metode de predare: prelegeri. fonologie. Russkii yazik. 20% proiect. unităţi fonetice.V. vorbire. ursul. Clasificarea sunetelor limbii ruse. Studenţii îşi lărgesc perspective asupra fenomenului limbii. Două norme ortoepice. Segementarea fluxului vorbirii. abordări interactive Metode de evaluare: evaluare continuă 55%. 2. Fonetika sovremennogo russkogo jazyka. Civilizatia rusa. St.L.Kapitonova T. metodă. pronunţia nativă. sunet. Routledge.. orale şi scrise. flexiune. lexicologie Codul cursului: RU0821. structurile sintactice esenţiale. accent. Esmantova 2008. Oikumena. contacte cultural romano-ruse. Moscow. asimilarea. Obiect. Colloquial Russian. Bibliografia recomandată: Mukhanov I. trăsături distinctive. P’yat’ elementov. Fonetică. Maica Rusia. analiză semantic. Bondarko L. descrie principalele procese fonetice din rusa contemporană. Sfînta Rusie. teste. R. Limbă scrisă şi vorbită. 1998. Zhivem i uchims’ya v Rossii. Miturile Rusiei. Bucureşti. Limba rusă contemporană. 1956 Fonetika russkogo yazyka. discurs. Prakticeskaia grammatika russkogo jazyka. mediu. Trei module de limbă: intensiv. examen scris şi oral 25% Limba de predare: Rusa. stereotipuri legate de Rusia: sufletul. Structura vocabularului limbii ruse. text. derivare.A.

Romanian ANUL II Titlul cursului: Limba rusă contemporană: Morphologia Codul cursului: RU0931. pregătindu-I pe studenţi să înţeleagă operele literare din “epoca de aur” a literaturii ruse. examen final (scris). component universale şi locale. www.. Beloshapkova. separarea de Biserică. Component biblică din unităţile frazeologice ruseşti.. sintagmatica şi paradigmatica acestora. Natalia D. Sima Borlea 2007. examen final (scris). Frazeologia limbii ruse Codul cursului: RU0823. Claudia Dracea. influenţa iluminismului francez în Rusia. EPD. Sovremennyj russkii yazik. Bucharest Metode de predare: prelegeri. Limba de predare: Russian. unităţi frazeologice. modelebizantine. Russkii yazik kratkii teoreticheskii kurs. mentalitate culturală. Litnevskaya. Trei eseuri despre icoană. 2003. nr. Bucuresti. Bibliografia recomandată: Cronica lui Nestor. 1986. abordări interactive Metode de evaluare: test. Simbioza cultură – literatură – istorie.. component. Fomina V. Bucureşti (Samopoznanie) Evgheni N. Moscow. Limba de predare: romana si rusa Titlul cursului: Teoria şi practica limbii/textului. Dezvoltarea deprinderilor de analiză lingvistică Conţinutul cursului: Definirea conceptelor: frazeologia ca disciplină. E. Traducere şi comentarii de G Popa-Lisseanu. pe baza textelor din diverse registre stilistice. Moskva. sensul. Berdiaev 1998. Literatura rusă veche. Dana Cojocaru 2004. autori şi opera. chestiuni de gramatică. EUB. în: Kitej-grad. RO0825 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: 2 Numărul de ECTS: 5 Titularul cursului: Leonte Ivanov Obiectivul cursului: Prezenatarea şi analiza conceptelor operaţionale din sfera literaturii ruse. Bucuresti. Frazeologiya. Poetika drevnerusskoi literatury. Aceste problem complexe ale vieţii literare şi cultural ale Rusiei între secolele XXVIII sînt prezentate în perspectivă dinamică. in: Izvoarele istoriei românilor. Leningrad Nikoai N. Cunoaşterea de sine.I. Traducere. abordări interactive Metode de evaluare: test. Bucureşti Metode de predare: prelegeri. Bibliografia recomandată: Ivan Evseev. RU0934 Tipul cursului: Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II 124 . Limba rusa contemporana. Folclorul şi tradiţiile mitologice ca surse de inspiraţie. vol. ed.Titlul cursului: Literatura rusă Codul cursului: RU0822. Bucureşti 1935 (the Primary Chronicle translated into Romanian) Cîntec despre oastea lui Igor 1999. constituirea percepţiei critice a fenomenului literar pe fundalul culturii Conţinutul cursului: 1. Memoria cultural a unităţilor frazeologice. Trubeţkoi 1999. 2-4/1999. Exemplificări.gramota. Sovremenny russkii yazik.A. RU0826 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: 2 Numărul de ECTS: 5 Titularul cursului: Ilie Danilov. prezentarea celor mai importante texte ale perioadei. Creştinism şi literatură. ed. Nataşa Manole Obiectivul cursului: Perfecţionarea competenţei de comunicare prin texte.ru. Dictionar frazeologic rus-roman. VII. 1983. Osnovnye ponyatiya. 1986. Leksikologiya i frazeologiya.. note şi comentarii de Livia Cotorcea (The Song of Igor’s Canpaign) Dmitri Likhachev 1967.

S. adjectivului. Reveakin 1953. flexiune. în vederea îmbogăţirii vocabularului acestora şi a capacităţii de analiză a textului 125 . A. În greu surghiun. Bucureşti. terminaţie.Pul’kina. L. indici ai poeticii moderne în creaţia dramatică şi prozastică gogoliană.S. RU0935 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: 3 Numărul de ECTS: 5 Titularul cursului: Leonte Ivanov Obiectivul cursului: Prezentarea şi analiza principalelor caracteristici ale literaturii acestei perioada Conţinutul cursului: Romantismul şi principalii săi reprezentanţi. Gogol sau fantasticul banalităţii. “oneghianismul . Părţi de vorbire. Ceaadaev N. pronumelui.Moskva.gramota. 1907 . criza gogoliana şi mesianismul rus. Gîndirea rusă la începutul secolului al XIX-lea – conştiinta naţională şi conştiinţa alterităţii: P. examen final (scris şi oral) Limba de predare: rusa şi romana Titlul cursului: Literatura rusă din prima jumătate a secolului al XIX-lea Codul cursului: RU0932. chestiuni de ortografie Conţinutul cursului: Definirea conceptelor operaţionale: morfem.Zakhava-Nekrasova. eseu.semnificaţia lui naţională şi universală. Bibliografia recomandată: Dmitri N. observaţii generale şi prezentare detaliată a părţilor de vorbire. I.resp.ru. Flexiune: reguli de declinare şi conjugare. Moskva-Len. Masterstvo Goncearova – romanista. examen final (scris). Russian. Russkii yazik kratkii teoreticheskii kurs. 1962 Metode de predare: prelegeri. derivare. N. paradigmă. Categorii lexicale şi gramaticale ale substantivului. I. categorii gramaticale ale numelui şi verbului. Gogol – precursor al literaturii absurdului. Andrei Ivanov 1987. formă. proza şi drama lermontoviană. I.I. particularităţi ale formelor verbale. M. text de lingvistică traduceri şi retroversiuni. răul social si răul ontologic.. Puşkin – expresia spiritului naţional în literatura rusă – de la tematica naţională la spiritul naţional în literatură. forme lirice poematice. Literatura rusă în prima jumătate a secolului al XIX –lea . Moscow. Scriitorul şi Puterea. Lucian Raicu 1974. Marina Vraciu. Sovremennyj russkij jazyk. Valenţele prozei lui Gogol.I. 1953. Modificări fonetice cu funcţia lor. Dibrova . Second Edition.. Bucureşti Metode de predare: prelegeri. abordări interactive Metode de evaluare: test. prozastice şi dramatice în creaţia puşkiniană. E. Moscow. Slovoobrazovanie. “omul de prisos şi chestiunea rusă”. Claudia Dracea Obiectivul cursului: Descrierea morfologiei limbii ruse. Claudia Dracea Obiectivul cursului: Cursul urmăreşte familiarizarea studenţilor cu lectura de text literar. M. Activitatea literară a lui Aleksandr Puşkin. Istoriya russkoy intelligentsii. Livia Cotorcea. desinenţă. M. Moartea poetului Lermontov.. teste.I. Prutkov 1962. Goncearov şi romanul de tip centripet – “omul în veac” şi tentaţia absolutului. Limba de predare: romana şi rusa Titlul cursului: Teoria şi practica textului / limbii Codul cursului: RU0933. Sovremennyj russkii yazik. Ekaterina Fodor. Rusul în Occident: I. abordări interactive Metode de evaluare: evaluare continuă. verbului şi adverbului. E. RU0936 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: 3 Numărul de ECTS: 5 Titularul cursului: Nataşa Manole.. Exerciţii de gramatică şi vorbire în limba rusă. „Russky Yazyk” Publishing House. Caractere vii şi suflete moarte.. Dibrova 1997. www. compoziţii. basarabean. Bibliografia recomandată: Beloshapkova 2003.V. Litnevskaya. Letopis jizni I tvorcestva Ostrovskogo. Morfologiya. red. Editura Albatros. Lermontov şi demonismul romantic de expresie rusească – liric: poemul. Ovseaniko-Kulikovski 1907.A. Derivarea: modele. Sintaksis 1997. Turgheniev.Semestrul: 3 Numărul de ECTS: 5 Titularul cursului: Ilie Danilov.

Bucureşti. II. Lev Tolstoi (1821-1910). St. 1974. Povestea a două oraşe. 1978. www. Teme de conversaţie. Sintaxa frazei: definiţii. Leonid Andreev (1871-1919). Bibliografia recomandată: Materialele oferite de profesori. F. Metode de predare: Metode de evaluare: evaluare continuă. Konstantin Leontiev (1831-1891). 1973. E. I. Averchenko. Tolstaya. Iaşi . Poetul. Gvozdev. Claudia Dracea Obiectivul cursului: Elementele esenţiale ale structurii sintactice a limbii ruse. A. Gogol. ceast II. Moskva. Proza de inspiraţie orientală. Ivan Aksakov (1823-1886). Nuvelistica. Particularităţi ale teatrului cehovian. Granin. Conectori. M. Gramatica limbii ruse. Vladimir Soloviov (1853-1900).Zakhavanekrasova. Rolul şi funcţiile topicii. Tolstoi. T Nuvelistica. Puşkin. Pragmatică. M.Bălănescu. Gravirovannîj bukvar’ Istomina Kariona. călătorul. Probleme ale poeticii lui Dostoievski. I. Relaţia Rusiei cu Occidentul. N. prezenatări. Marile piese. teme scrise. 1998. Onomatologija (Ob imenah). Părţi de vorbire.Bahtin.N. Dostoievski şi Tolstoi. D. A. Palimpsest. tipologie. Un ultim cuvînt: Jurnalul de scriitor. Un jurnal epistolar. Bibliografia recomandată: Beloshapkova. Russkij jazyk v Sankt Peterburghe. Bucureşti.S. Iaşi. Second Edition. S. M. M. Ecaterina Fodor. Modalităţi de coordonare şi subordonare. E. Bibliografia recomandată: V. F. Dostoievski. N. Vl. utilizare. „Vysšaja škola”. Zoshchenko. Creaţia poetică. Eroul subteranei. Lermontov. Cunoaşterea de sine a lui Raskolnikov. Russian. „Russky Yazyk” Publishing House. M. Bîstriţkaia 1994.I.ru. M. Metode de predare: prelegeri. *** Marele Inchizitor.Conţinutul cursului: Fragmente de texte literare corelate cu programa cursului de literature rusă: A. Purtînd vina lumii întregi. Ipostaza rusă a Mîntuitorului.gramota. The Russians in Byzantium. Bulgakov. Anton Cehov (1860-1904). Russkii yazik kratkii teoreticheskii kurs. utilizare. L. I. Sintaksis. Ilf şi E. Şalamov. R. Sintaksis.N. Voinovici. Prokopovici. 1997. examen final (scris şi oral). Poemul Vagabondul. test.Turgheniev. V. Florenski. Ieşirea din viaţă a lui Fedea Protasov. Jazîki mira. I. Blestemul karamazovismului. Poveste cu doi necunoscuţi). Rusia şi Biserica Universală. L. Paustovski. Eseistica aksakoviană. Dostoievski (Tragedia subteranei. Spovedaniile lui Tolstoi.V. Curs de istoria literaturii ruse din a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1870-1917). „Prosvescenie”.I. Teremova. Limba de predare: rusa şi romana Titlul cursului: Literatura rusă din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea Codul cursului: RU0942. Editura Didactică şi Pedagogică. tipologie. traduceri din P. abordări interactive Metode de evaluare: teme. I.N. Şukşin. Vorbire direct şi indirect.Ianoşi. 2003 . Peterburg. 1994. Bucureşti. Petruşevskaia. 126 . Russian Art. A. Moscow. Fiodor Dostoievski (1822-1882). Sintaxa propoziţiei. K. Soloviov 1994. T. RU0945 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: 2 Semestrul: 4 Numărul de ECTS: 5 Titularul cursului: Leonte Ivanov Obiectivul cursului: Introduction and analysis of the main characteristics of the 19th century literature Conţinutul cursului: Fiodor Tiutcev (1803-1873). V. Ultima faţetă a nihilismului. Petrov. RU0944 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: 4 Numărul de ECTS: 5 Titularul cursului: Ludmila Bejenaru. Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk. A. Voprosy sintaksisa russkogo jazyka. Iaşi. Ortansa Tudor. Sintagma. Nabokov.Pulkina. Krivin. Marii damnaţi. Limba rusă pentru toţi. teste Limba de predare: rusă şi romană Titlul cursului: Limba rusă contemporană: sintaxa Codul cursului: RU0941. Vl. „Creaţia din nimic”. Dostoievski – lecturi teologice. Filosofia lui Dostoievski. Trăsături ale operei. Raportul individ – istorie în romanul Război şi pace. Moscova. N. Litnevskaya. 2000. definiţii. Anna Karenina sau despre morală în societate rusă a veacului al XIX-lea. Incursiuni în literature romană prin traduceri. Sovremennyj russkii yazik.I. practica acestora în text Conţinutul cursului: Definirea conceptelor operaţionale. Platonov.

Fonetica istorică. Bibliografia recomandată: Kurs istoricheskoi grammatiki russkogo yazika. Monumente scrise.a. Bucuresti. Korrektirovochnyj kurs grammatiki 2001. examen scris şi oral 30% Limba de predare: rusa şi romana. Fonetica si morfologia comparata a limbilor slave.Cernikova 1978. Noţiunea de limbă rusă veche. Poplinovaya rubashka. V.Manole. Zigmund v kafe. legea tonalităţii ascendente. C. Vechi contacte slavo-aloglote.Janda 1996 Common and Comparative Slavic. T. Bibliografia recomandată: Clasicii. Curs de lingvistica generala si comparata (pentru studentii anului II rusa). teste 20%. Paradigmatica numelui şi a verbului. Periodizarea limbii ruse. Limba de predare: rusa. engleza Titlul cursului: Literatura rusă în secolul al XX-lea (I) Codul cursului: RU1052. L. Perioada preistorică.Ivănescu 1981. examen scris şi oral. Uchitel’ slovesnosti. Diferenţe între reflexele paleoslavei în slava veche şi rusă. Puşkin la Brodski. G. Natalia V. Pieţuh (1946). A. C. EDP. Noţiunea de înrudire a limbilor slave.Bucă. 1975 Slava veche şi slavona românească. RU0946 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: 4 Numărul de ECTS: 5 Titularul cursului: N. (Anti)-eroi literari:tipologii. Saint Petersbug. Dovlatov (1941-1990). Zlatoust. Pelevin (1968). Alfabete slave. Morfologia istorică: obiect. al velikorusei. II. Sistemul fonetic al limbii ruse. Petersburgul în literatura rusă: de la A. V. Exemplificări. Labirint. Petruşevskaya (1938).Formarea limbii ruse. EUAIC. Slava veche (recapitulare). resurse online Metode de predare: prezentări. chto i kak chitat’ na uroke. teme.A. Kulibina 2001. Limba de predare: romana şi rusa Titlul cursului: Teoria şi practica textului / limbii (Limba rusă prin text literar şi jurnalistic) Codul cursului: RU0943. Noch feniksa. Limbile slave în cadrul limbilor IE. 1963. T. Simenschy. RU1054 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: 5 Numărul de ECTS: 5 Titularul cursului: M. Vraciu Obiectivul cursului: Cursul urmăreşte să dezvolte în continuare (B2. EDP. examen scris şi oral. Slavica Publisheres 1996 Metode de predare: prelegeri. EDP. S. Prakticeskaia grammatika russkogo jazyka. Tolstaia (1951). metode. RU1055 127 . Protoslava: transcriere. Pandele Olteanu ş.E. C1) competenţele de comunicare ale studenţilor. abordări interactive Metode de evaluare: referat. Vraciu.Townsend. G. abordări interactive Metode de evaluare: evaluare continuă 50%. Chelovek v futlyare. M. Sistemul fonentic al limbii ruse vechi. engleza ANUL III Titlul cursului: Limba rusă în diacronie Codul cursului: RU1051.Elemente de dialectologie rusă. Zachem. Sankt-Peterburg. Formarea limbilor slave de răsărit: convergenţă şi divergenţă. Elemente de lexicologie istorică. Dracea. “Zlatoust”.S. Gramatica comparata a limbilor IE. îmbăgăţirea vocabularului şi a capacităţii de redactare Conţinutul cursului: I. L. Bucuresti 1981.Metode de predare: prelegeri.Vraciu.Dracea Obiectivul cursului: Cursul prezintă problematica general a evoluţiei limbii ruse (literare) în timp şi spaţiu Conţinutul cursului: Obiect. Se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de lectură şi interpretare. M. Principalele legi fonetice: legea silabei deschise. romana. abordări interactive Metode de evaluare: lucrare. legătura cu alte discipline. problematică. C. 1982. Nash chelovek v futlyare şi “Omul în carapace” (Cehov.

examen scris şi oral Limba de predare: rusa şi romana Titlul cursului: Teoria şi practica textului / limbii. M.Blok. Codurile romanului Maestrul şi Margareta de M. Knopf (1958). abordări interactive Metode de evaluare: test.Belîi. Dor de Rusia de altă dată: I. Substantivul: instrumentalul şi locativul. “Secolul de Argint” al literaturii ruse.I. V. 1998. Modele teoretice ale limbi ruse 128 . RU1064 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: 6 Numărul de ECTS: 5 Titularul cursului: M. Maiakovski. Livia Cotorcea 1982. B. Vishenka moya. Limba rusa. 2006. O altă vizinea asupra literaturii sovietice timpuii: Armata de cavalerie de I. Eseu despre Dante. Emil Iordache. I. Criterion. N.Pasternak. Analize de text.Ţvetaeva.Vinogradov 1960 . Osip Mandelştam.Şmeliov. aprofundarea capacităţilor de înţelegere a sistemului limbii studiate în texte de factură diferită Conţinutul cursului: Probleme speciale de morfologie.Hlebnikov. 1927).. Gorki. Unităţi frazeologice. V. Moskva. repr. emigranţi şi “conformişti”. Analiza literară a textului de proză şi de poezie Conţinutul cursului: I. Russkii jazyk. Limba rusă recentă. Istoria russkoy literaturi 20go veka (20-90gg. RU1056 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: BA Anul de studiu: III Semestrul: 5 Numărul de ECTS: 5 Titularul cursului: Ilie Danilov. EUAIC. V. 2002. II. Laureaţi Nobel: B. Romanul symbolist Petersburg de A. ed. Avangarda rusă.Rasputin. Proze.Babel. A.Nabokov . Poeme. Prezentarea principalelor monumente literare. Şcoala formală rusă. MGU.Manole. Evadări din Zoorlandia. Aspectologia. Vraciu Obiectivul cursului: Prezentarea unor scriitori reprezentativi pentru literature perioadei. Etape în evoluţia limbii ruse literare. abordări interactive Metode de evaluare: activitatea. Northwestern University Press (1999). Proza. Grammaticheskoe uchenie o slove.prozatorul.V. romana Titlul cursului: Limba rusă în diacronie Codul cursului: RU1061.S. 1998. Proza ruralistă: V. Ivanov. Limba rusă a comunităţilor ruseşti din Romania. V.Vraciu Obiectivul cursului: Evoluţia limbii ruse literare. exemplificarea variată a utilizării acestuia.Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: 5 Numărul de ECTS: 5 Titularul cursului: L. Opera poetică a lui A. Autori interzişi. V. Limba rusă în diaspora. Construcţii impersonale. Andrei Ivanov 1997. Marinescu 1983. Elemente de stilistică a limbii ruse vechi. A History of Literatura rusă: From Its Beginnings to 1900 in two volumes (1926. Anna Ahmatova. F.). Vl.Pasternak. Rolul slavei vechi în formarea limbii ruse literare. Şukşin.Esenin.Ahmatova. Mirsky. Literatura rusă: prezentare general. frazeologia şi dialectologia limbii ruse Codul cursului: RU1053. S.Mandelştam. O. corelări cu istoria culturii şi a literaturii ruse şi europene Conţinutul cursului: Din istoria limbii ruse literare: periodizare. D. Osnovniye imena. Bucuresti Metode de predare: prelegeri. M. Abramov. Iasi Metode de predare: prelegeri. Analiza relaţiei complexe dintre Autor şi Putere. Aspecul verbal: revenire asupra opoziţiei verbe perfective-verbe imperfective. Bibliografia recomandată: Russkaja grammatika 1980. M. Astafiev. Iaşi. IAN. Utopie şi antiutopie: A. Traduceri slave ale Bibliei. referat. Platonov. Bibliografia recomandată: Kormilov S. M.Bulgkov. examen scris şi oral Limba de predare: rusa. Claudia Dracea Obiectivul cursului: Perfecţionarea competenţelor de comunicare. Criterion. 2 vols.

Granin şi A. V. Semiotica traducerii poetice. lingvistică.Şvarţ. Proza. Isotoriya russkoy poezii. filosofie. Dramaturgia. Emil Iordache 2004. Bibliografia recomandată: Material oferit de profesor Metode de predare: abordări interactive Metode de evaluare: proiect. Lectură şi redactări. Fonetica si morfologia comparata a limbilor slave.Bibliografia recomandată: A. Poetici recente. Skoropanova. romana Titlul cursului: Curs Optional: Contribuţii ruseşti la teoria criticii.. Underground de V. abordări interactive Metode de evaluare: activitatea de la curs şi seminar. Literatura SF. Recuperări ale “transparenţei”: I. literatura pentru copii. examen scris şi oral Limba de predare: rusa şi romana Titlul cursului: Curs opţional: Stilistica limbii ruse contemporane Codul cursului: RU1063. Osnovniye imena. Intelectualul rus în perioada “stagnării”: proza lui I. Poezia: generaţia 1920. Ivanov. psihologie teologice.Rubţov.Vampilov. Evadări din Zoorlandia. 1998. RU1066 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: 6 Numărul de ECTS: 5 129 . III. stilul ştiinţelor umaniste prin analiza şi traduceri de texte specifice Conţinutul cursului: Stiluri funcţionale. Bibliografia recomandată: Kormilov S. opera lui A. История русского литературного языка..ultimul laureate rus pentru literatură.Bitov. antropologie. A. 1997. А. referat. discursul critic rus Codul cursului: RU1063. examen scris şi oral Limba de predare: rusă.). Analiza relaţiei complexe dintre Autor şi Putere. L.I. Soljeniţîn. Cartea Blocadei. 1982. V. Viaţă şi destin. RU1065 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: 6 Numărul de ECTS: 5 Titularul cursului: L. sociologie. L.Janda 1996 Common and Comparative Slavic Slavica Publisheres 1996 Metode de predare: prelegeri. Casa Puşkin. N. Şolohov. Proza satirică: Ilf şi PetrTema războiului: D. MGU. C. A. 1730-1980. ed. “Proza feminină”: T. Iaşi. Slav’janskie jazyki.I. I. Rozov.A.. examen scris şi oral Limba de predare: rusa. E. Kuleşov 1956. Russkii postmodernism. istorie. Еfimov 1961. “literatura de consum”. Minsk.Tolstaia.Townsend. register stilistice. M. 1998. М. Makanin.Petruşevskaia. abordări interactive Metode de evaluare: referat. Manole. N. Vraciu Obiectivul cursului: Prezentarea unor scriitori reprezentativi pentru literature perioadei. Analiza literară a textului de proză şi de poezie Conţinutul cursului: I. “Junimea”. Venedikt Erofeev MoscovaPetuşki. Vraciu 1982.Adamovici.Terţ. 2004. Istoria russkoy literaturi 20go veka (20-90gg. L.E. Modele culturale în texte de filologie. N.A.Sorokin şi deconstrucţia romanului. engleza Titlul cursului: Literatura rusă în secolul al XX-lea (II) Codul cursului: RU1062.Trifonov. romana. M. Dombrovski. EUAIC. 1960. Baevskii V. artă.S. Laureaţi Nobel: M. Curs de lingvistica generala si comparata (pentru studentii anului II rusa). Iaşi. Metode de predare: prelegeri. Emil Iordache.Uliţkaia. Brodski. II. Grossman. RU1066 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: 6 Numărul de ECTS: Titularul cursului: urmează să fie numit Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu limba rusă literară. V. Postmodernismul rus: A.

Ghinzburg.Vinogradov. examen scris şi oral Limba de predare: rusă. V. abordări interactive Metode de evaluare: referat. V.Şklovski.V. Bibliografia recomandată: Material oferit de profesor Metode de predare: prezentări.Iakobson. L.Titularul cursului: urmează să fie numit Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu principalele nume ale teoreticienilor şi criticilor literari.Bahtin.Lotman. R.Propp. Eichenbaum. B. studierea discursului critic. romană 130 . Cercul de la Praga. Contribuţia lui M. V. Şcoala de la Tartu azi. reliefarea continuităţii în opera teoreticienilor europeni din domeniu Conţinutul cursului: Şcoala formală: de la A.A.Tînianov. Potebnja la I. Şcoala de la Moscova-Tartu: I. Teoria şi critica literară în Rusia azi.

. Colibaba et al. Paris. 1 (3-41). Limba de predare: engleza. Ed. 1992. Initiation à la linguistique. Adrian. Pentru pregătire în vederea testelor. Roman Jakobson.TRADUCERE ŞI INTERPRETARE Anul I Denumirea cursului: Introducere în lingvistică Codul cursului: LM0811 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. În vol. ed. Limba de predare: limba franceză Denumirea cursului: TIC-Competenţe de comunicare Codul cursului: LM0812 Tipul cursului: obligatoriu 131 . D. 2006. Titularul intenţionează o abordare interactivă. Introduction à l’analyse linguistique.P. André. Emile Benveniste. studenţii vor folosi cunoştinţe şi indicaţii transmise prin prelegeri. George. Payot. XXXIII. are în vedere transmiterea noţiunilor şi terminologiei de bază (în engleză. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Iaşi: Editura CDRMO. Poruciuc. 6500 BC . Dominique Maingueneau. Yule. completări şi comentarii în timpul orelor de curs. 1997 . Cambridge U.Adrian Poruciuc Obiectivul cursului: cursul. Essais de linguistique générale. 1995 (1916) . Paul Miclău). defineşte şi analizează conceptele de bază ale lingvisticii în scopul de a-i familiariza pe sudenţi cu noţiunile fundamentale cu care vor lucra de-a lungul studiilor lor de limbă. cu întrebări.C. The Mankind Quarterly (Washington. 2329). Armand Colin. test final (scris). Paul Fabre. 1990 . Hachette. de Minuit. Poruciuc. Domeniile lingvisticii Bibliografie recomandată: Ferdinand de Saussure. Modalităţi de evaluare : teste pe parcurs. Dincolo de semnul lingvistic: Emile Benveniste şi discursul. dr. 1973 . Conţinutul cursului: Cursul va include prezentări pe linie atât diacronică (în principal indoeuropeană). Simenschy. 1981.AD 1500)”. 1985. Problèmes de linguistique générale. Developing a panEuropean Network of Language Resource Centres for Less Widely Used Less Taught Languages (pp. Introduction à la linguistique française. Modalităţi de evaluare: test final (scris). Theofil/ Gheorghe Ivănescu. Magda Jeanrenaud Obiectivul cursului: cursul descrie. Cours de linguistique générale. Loss and Revival in Europe”. “Language Obsolescence. studenţii având posibilitatea să intervină. dar şi cunoştinţe preluate din anumite capitole din sursele bibliografice recomandate. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Paris. ţinut în limba engleză. The Study of Language. Denumirea cursului: Introducere în lingvistică Codul cursului: LM0811 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. 1966. cât şi sincronică (în perspectivă mai ales post-structuralistă). 1970. Paris. Ce este lingvistica. Paris. Gallimard. A. Elemente de lingvistică generală (trad. 1963. dr. dar şi în română) specifice domeniului lingvistic. Ferdinand de Saussure şi semnul lingvistic.). André Martinet şi dubla articulare. Metode de predare: prelegeri interactive. Nathan. “Problems and Patterns of the SE European Ethno. Roman Jakobson şi funcţiile mesajului verbal. Paris. Adrian. Patrick Guelpa.and Glottogenesis (ca. Gramatica comparată a limbilor indoeuropene. Metode de predare: prelegeri interactive. 1974 . Conţinutul cursului: Li se vor prezenta studenţilor următoarele teme: La ce serveşte limba . Bibliografie recomandată: Martinet.

Halliday. Theory and Practice. Conţinutul cursului: Natura şi funcţiile limbii. semantice şi pragmatice ale limbajelor specializate. exemplu: Windows XP. London .R. Microsoft Word. J. & J. dr. (ed). Gestionarea fişierelor cu Total Commander.K. Metode de predare: prelegeri. reguli generale de comunicare prin e-mail. D. Iasi . Memory stick).Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Studenţii vor învăţa de asemenea să aprecieze valorile ştiinţei şi să lectureze texte ştiinţifice. sintactice. juridic. vor şti să redacteze documente cu ajutorul procesorului de texte Microsoft Word. ce este ştiinţa. M. dr. Originea limbajelor specializate (limbajul stiintific). Modalităţi de evaluare: prezentarea a trei proiecte Limba de predare: limba română Denumirea cursului: Limbaje de specialitate Codul cursului: LM813_E. Sistemul de operare Windows. este menit să familiarizeze studenţii cu conceptul de registre ale limbii. calculator. Roventa-Frumusani. Daniela Doboş Obiectivul cursului: cursul. 1993. Register Analysis. ţinut în limba engleză.A. economic. vor fi capabili să utilizeze eficient reţeaua Internet pentru documentare şi poşta electronică. medical. Metode de predare: prelegeri. Language Engineering and Translation. 1993. Noţiunea de concept. Demiurg. LM814_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. John Benjamins. Metafora gramaticală şi nominalizarea. MSN. Yahoo Search. Tipuri de texte specializate. abordări interactive. Amsterdam/Philadelphia. Ed. Stiintifica. Frances Pinter. English Special Languages and Nominality. tehnologii informaţionale. Poate fi utilizat orice manual de Windows şi (sau) Birotică. etc 132 . U of Pittsburgh Press. LM814_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS):: 5 Titularul disciplinei: Conf. Conceptul de limbaj special/ subsistem al limbii la autorii importanţi care au tratat acest subiect (M. Pittsburgh. etc. Crystal. J. Editoare simple de text (Notepad) şi reguli generale de tehnoredactare. Originile şi dezvoltarea limbajului ştiinţific în engleză. informaţie. D. 1995. Note de curs postate pe pagina personală a titularului de curs. folosind corect şi eficient diverse facilităţi pe care acesta le oferă. 2000. LM814_E.C.A. Microsoft PowerPoint . Hardware şi sisteme de memorare externă (CD. 1994. Mircea Crâşmăreanu Obiectivul cursului: la sfârşitul cursului studenţii vor avea cunoştinţe generale despre PC (incluzând elemente minimale de hardware). LM814_F. Writing Science: Literacy and Discursive Power..Sager). Caracteristici morfologice. Conţinutul cursului: Comunicare. Martin.K. Bibliografie recomandată: Dobos. M. Modalităţi de evaluare: examen scris Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Limbaje de specialitate Codul cursului: LM813_F. Semiotica discursului stiintific. Ed. Bibliografie recomandată: Documentaţia furnizată de pachetul Microsoft Office. Internet şi motoare de căutare: Google.dr. pentru a putea fi capabili să analizeze teoretic şi practic texte aparţinînd diverselor tipuri de registre/ limbaje specializate. Halliday. Monica Frunză Obiectivul cursului: cursul propune studenţilor o reflecţie globală asupra limbajelor de specialitate precum şi o aprofundare a anumitor domenii specializate : gastronomic. Ghadessy. abordări interactive. Criterii pentru identificarea subsistemelor limbii.Limbaj natural şi artificial. şi vor putea elabora prezentări electronice cu Microsoft PowerPoint. Sager. Poşta electronică. Bucuresti. Variaţia în limbă – dialectica şi diatipica. D.

traduceri specializate. Reiss. 1982 . (b) test final (scris). 48. Miclău.Le phénomène de banalisation lexicale (contribution méthodologique. prezentări powerpoint. lucrul în echipă. Franke Verlag. strategii de decodare – Limbaje specializate: informatică . pp. – « L’enseignement des langues de spécialité comme préparation à la traduction spécialisée ». glosare cu termeni de specialitate. Katharina. LM0824_F. 1995 . Volker.Les langues spécialisées. conversaţia. totodată. LM814_E. Metode de predare: prelegeri. dictionare. München. lucrare scrisă la sfârşit de semestru. explicaţia. Werner: Einführung in die Übersetzugswissenschaft. 1983. se urmăreşte şi dezvoltarea altor competenţe necesare în activitatea traducătorilor. Septembrie 2003.Conţinutul cursului: Lingvistica.Galisson. mecanica Bibliografie recomandată: Kapp. Dicţionar german-român. sintaxa limbajelor specializate. J. competenţa textuală. registrele limbii . Hachette. Metode de predare: abordări interactive. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . problemele şi obiectivele specifice traducerii axate pe decodificarea limbajelor de specialitate precum şi aspecte concrete ale feluritelor domenii Conţinutul cursului: Traducerea în perspectivă istorică – Rolul şi valoarea traducerii.F. cum ar fi: competenţa lingvistică. dr. competenţa tehnologică. Paul et alii (sous la dir. unităţile terminologice. baze de date disponibile pe Internet. LM0816_F. Modalităţi de evaluare: evaluare curentă. LM0824_G 133 . electro-tehnică. Texttyp und Übersetzungsmethode. Limbile de comunicare: una dintre cele două limbi străine studiate (engleză. coll. 379-392 . limba. franceză sau germană) şi limba română. Koller. Übersetzer und Dolmetscher. Pierre . « Linguistique nouvelle ». de) : Les langues de spécialité. LM814_F Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Paris. Denumirea cursului: Comunicare interculturală Codul cursului: LM0823_E. LM0815_F.U. trei în limba străină B-5 credite) reunite sub această denumire au drept obiectiv major dezvoltarea competenţei de comunicare în limbile străine studiate. semantica limbajelor specializate. LM0815_G LM0816_E. limite – Traducerea textelor ştiinţifice / tehnice – Corespondenţă şi echivalenţă. Université de Bucarest. traducerea. exemplificarea. limbaje specializate şi traducere. o formă de comunicare – Traducerea computerizată. test la mijlocul semestrului. dar şi în limba maternă. in Meta. 1979. Mariana Cristina Bărbulescu Obiectivul cursului: cursul abordează teme referitoare la natura. LM0816_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5+5 Obiectivul cursului: cele şase cursuri practice (trei în limba străină A-5 credite. 1984. limbajele specializate . competenţa interculturală. abordări interactive. precum şi redactări de texte. 71-128 . Bibliografie recomandată: Lethuillier. Univers enciclopedic. Wiesbaden. Conţinutul cursului: în cadrul cursurilor practice se vor efectua exerciţii gramaticale. 1987.. Paris. traduceri gramaticale între cele două limbi străine studiate şi limba română. (b) test final (scris). terminologia. R. punând un accent deosebit pe traducerea comunicativă a textelor sursă. perspective. p. nr 3. l'approche des langues de spécialité) in « Lexicologie et enseignement des langues ». Lerat. Limba de predare: germană/română Denumirea cursului: Competenţe de comunicare în limba străină Codul cursului: LM0815_E. Vol. . Limba de predare: franceză Denumirea cursului: Limbaje de specialitate Codul cursului: LM0813_G. P. Polisemie – Gramatica şi traducătorul – Strategii utilizate în funcţie de tipul şi destinaţia textului. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . 2007 Metode de predare: prelegerea.

M.Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS):: 5 Titularul disciplinei: Prof. Sheerin. 1971 . Paris. Conţinutul cursului: Cultura: definiţii. “reprezentare”. Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Comunicare interculturală Codul cursului: LM0823_F. 1959 . Jonathan Seath. referat. 1950. etc. London and Bucharest: Longman. “civilizaţie”.. abordări interactive. Entretiens avec Claude Lévi-Strauss.H. The Routledge Companion to Translation Studies. Cunoştinţe generale /vs/ specializate. Modalităţi de evaluare: test final (scris). Ethnosociologie des échanges interculturels. Georges. juridic. Bibliografie recomandată: Bromhead. Munday (ed. “etnocentrism”.). Language and Society. Rodica Dimitriu Obiectivul cursului: îmbunătăţirea competenţei interculturale a studenţilor. Modalităţi de evaluare: a) evaluare curentă. 74-92. globală şi modernă a fenomenului comunicării culturale. Oxford: Oxford University Press. a problemelor culturale şi a dificultăţilor suscitate de traducerea acestora. mass-media. Culture. b) portofoliu conţinând traduceri efectuate în clasă şi teme pentru acasă. Richard and D'Arcy Adrian Vallance (1989). 2000 . Musman. London&New York: Routledge. Scheme şi modele comparate: „schema culturală” a lui Goodenough. Limba de predare: franceză Denumirea cursului: Comunicare interculturală Codul cursului: LM0823_G. dr. constituie exemple de abordare. (Addison-Wesley). mentalităţi etc. electoral. Jeanneney JeanNoël dir. “alteritate”. WULF Christoph. abordări interactive.). O serie de aspecte de cultură şi civilizaţie britanică (sistemul educaţional. atribut indispensabil al activităţii de traducător. Peter (1989) Life in Modern Britain. obiceiuri. Harlow: Longman. adoptarea şi utilizarea de către aceştia a atitudinilor şi strategiilor adecvate în soluţionarea problemelor de traducere de ordin cultural. Conţinutul cursului: cursul defineşte şi analizează. “eurocentrism” “identitate”. Mauss. Une idée fausse est un fait vrai : les stéréotypes nationaux en Europe. Oxford: Oxford University Press. Reading. LM0824_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I LMA Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. „teoria darului şi a schimbului” a lui M. etc. dr. Susan. Gillian White (1988). Bibliografie recomandată: Charbonnier. politic. Mauss. din perspectiva fenomenului globalizării. Britain Today. James (2000) Britain. dr.. c) examen scris la sfârşitul semestrului. Paris : Anthropos Economica. Dibie Pascal. Paris : Odile Jacob. raportate la cultura şi civilizaţia românească. LM0824_F Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. Spotlight on Britain. Katan. pe care le oferă globalizarea și migrația științei 134 . să-i pregătească pentru noile provocări. Sociologie et anthropologie. David (2009). W. Ma. Metode de predare: prelegeri. Metode de predare: prelegerea. O'Driscoll. LM0824_E. „societăţile reci şi calde” ale lui Levi-Strauss etc. concepte precum “cultură”. Ana-Maria Pălimariu Obiectivul cursului: cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu termenii de „comunicare” şi „interculturalitate”. “Translation as Intercultural Communication” in J. Simona Modreanu Obiectivul cursului: iniţierea studenţilor într-o abordare complexă. Tradiţii. dintr-un nou unghi de investigaţie. 1998 . LM0824_E. “non-esenţialism”. “esenţialism” vs. Goodenough.

xenofobie. Kulturtrasfer. Totodată se vor explica termenii: minoritate. In: Nünning. etape. Thomas. Fremdwahrnehmung. Wider den philosophischen Lokalpatriotismus. (post)colonialism. Conţinutul cursului: cursul urmăreşte formarea la studenţi a următoarelor abilităţi : să creeze o memorie de traducere TM cu setări proprii. Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Traducere computerizată Codul cursului: LM0826_F Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 135 . să segmenteze şi să alinieze un set de texte bilingve. se vor prezenta în mod succint noţiuni precum: naţiune. Günter Wohlfart. dreptul la diferenţă. să creeze o bază de date terminologice.htm. numită „interculturalitate‟.org/1/cwg-de. La începutul semestrului. Stuttgart/Weimar 2005. dr. și cu ajutorul a două lucrări scrise pe semestru. Alexander (ed. DFG-Symposium 2004. TRADOS MultiTerm iX: Installing MultiTerm Workstation [pdf] . TRADOS MultiTerm Extract: User Guide [pdf] . Sînt prezentate principalele componente ale pachetului TRADOS. TRADOS 6.5: Translators Workbench User Guide [pdf] . Modalităţi de evaluare: test final (practic). TRADOS 6.5: WinAlign User Guide [pdf] . Stuttgart/Weimar 2008. Ansgar/ Nünning. Hartmut (ed.php?id=702&L=1 IATE (Inter-Active Terminology for Europe): Termbase of the EU: http://iate. naţionalitate. Online: http://them.jsessionid=9ea7991930d853292625f0844fcea603944e 0f812435.do. TRADOS 6. p: 280-306. să traducă cu Translator’s Workbench. naţionalism.uni-saarland. Saarbrücken 1991. studenților li se pun la dispoziție un plan de lucru semestrial şi un suport de curs. Metode de predare: prelegere si abordări interactive. să lucreze cu MultiTerm.. Bibliografie recomandată: Böhme. Das offene Weltmeer des Denkens und der germanozentrische Brunnenfrosch. Interaktion.polylog. frontiere. să importe o memorie de traducere. In: Polylog. percepuți ca factori favorizatori pentru îmbogăţirea cunoştinţelor. Forum für interkulturelle Philosophie 1 (2000). softul utilizat şi de GDT de la Uniunea Europeană şi studenţii sînt instruiţi pentru etapele utilizării acestuia. Lüsebrink Hans-Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Stuttgart/Weimar 2005. Alois/ Albrecht.): Kulturstandards in der interkulturellen Begegnung. rădăcini culturale.): Topografien der Literatur. Deutsche Literatur im transnationalen Kontext. Conţinutul cursului: pornind de la conceptele de „comunicare” şi „interculturalitate” din perspectiva ştiinţelor literaturii.eu/iatediff/SearchByQueryLoad. să formateze un document MSWord care sa poata fi folosit in Translator’s Workbench. eurocentrism. Vera: Grundbegriffe der Kulturtheorie und Kulturwissenschaften. Wierlacher. deschiderea către Celălalt și interesul pentru alteritate și Străin.literaturii și să le prezinte noi perspective pentru noua paradigma de cercertare din cadrul literaturii. Limba de predare: germană/română Denumirea cursului: Traducere computerizată Codul cursului: LM0826_E Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. spațiu. Corina: Kulturwissenschaftliche Xenologie.de/index. antisemitism și deteritorializare. Teodora Ghivirigă Obiectivul cursului: cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu principalele concepte ale traducerii asistate de calculator în relaţie cu traducerea automată şi cu traducerea umană. Modalităţi de evaluare: evaluarea se face pe parcurs. să cunoscă elemente de project management: tipuri. Bibliografie recomandată: TRADOS coursebooks.5: File Formats Reference Guide [pdf] eCoLoTrain: Developing Innovative eContent Localisation Training Opportunities for Trainers and Teachers in Professional Translation: http://ecolotrain. resurse.europa. să exporte rezultatul în MT. identitate.e38KbN4Mc34Nay0TahqLahiKahn0?method=load Metode de predare: abordări interactive. etnocentrism.

Frankfurt am Main. Istoric. 2000 . dictionare electronice. Machine Translation: Its Scope and Limits. 2007 . dr. Internet: informare şi instruire. glosare. transfer. 2008. théories. Bibliografie recomandată: FUCHS. Anne. dezvoltarea deprinderilor tehnice pentru apelarea la sursele Web. test final (scris). VICTORRI. utilizarea practică a programelor de traductologie. Exemple de proiecte si aplicatii. utilizare de resurse online. 1996 . TA bazată pe exemple (Example-Based Machine Translation – EBMT).Titularul disciplinei: Asist. engleză. Iaşi. trei în limba străină B-5 credite) reunite sub această denumire au drept obiectiv major dezvoltarea competenţei de comunicare în 136 . LUZZATI. Limba de predare: germana/română Denumirea cursului: Competenţe de comunicare în limba străină Codul cursului: LM821_E. traduceri individuale si colective. Jalobeanu. lingvistică computatională si traducere. Hachette.. memorii. Conţinutul cursului: Inteligentă artificială. terminologie. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . Denumirea cursului: Traducere computerizată Codul cursului: LM0826_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. LOFFLER-LAURIAN. H. LM822_F. Readings in machine translation. abordări practice. 1993 . Programe de traducere automata: Globalink Bibliografie recomandată: Jeanrenaud. Sisteme. dictionare. Sergei. Limba de predare: franceză. M. Berlin. Cambridge. TA prin metode statistice (Statistical Machine Translation – SMT). Principalele metode/abordări în TA: traducere directă. baze de date). A. Oxford. baze de date.. corectare automată. Laurence. New York.Resurse online (aplicatii. HUTCHINS. formation. M. Amsterdam/Philadelphia. Studii de traductologie. D. Massachusetts. La traduction automatique. Procesarea limbajului natural.. Presses Universitaires du Septentrion. Yorick. b. . DANLOS. Köln. Wordfast). LM821_G LM822_E. Modalităţi de evaluare: evaluare continuă. 2005. Schmitz Klaus-Dirk. Cornelia Cujbă Obiectivul cursului: cursul îşi propune familiarizarea studenţilor cu principalele noţiuni teoretice şi practice privind programele utilizate în traductologie şi interpretarea asistată. Elisabeth (éd. Traducere automată (TA/MT) si traducere asistată de calculator (TAO/CAT). Daniel. drd. Bucureşti. Moşu. Conţinutul cursului: Titularul cursului urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tipurile de programe a. Programe de traducere asistata manual: Translator Manager. Anne-Marie. 2006. Trados. Sprachtechnologie für eine dynamische Wirtschaft im Medioenzeitalter. Paris. Traduction specialisée: pratiques. Instrumente de editare. Star Transit. N. Bruxelles. Cluj. Bern. 2003 . Institutii si organisme specializate. (b) test final (scris). LAVAULT-OLLEON. Drăgulănescu. interlingua. Metode de predare: curs interactiv bazat pe expunere sistematică. 1999 Metode de predare: prelegeri. prelegeri. Peter Lang. Întreprinderea competitivă şi informaţia. Linguistique et traitement automatique des langues.).. Bernard. Traducerea online. indexare. documentare si exploatare de date: redactare automată. Springer. LM821_F.: Universaliile traducerii. 2000. MIT Press. NIRENBURG. Promt. SOMERS. LACHERET-DUJOUR.. LM822_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5+5 Obiectivul cursului: cele şase cursuri practice (trei în limba străină A-5 credite. Early years in machine translation: memoirs and biographies of pioneers. WILKS. SDL Trados. Villeneuve d’Ascq. L. Tipologie: TA fundamentată pe reguli lingvistice (Ruled-Based Machine Translation – RBMT). Wien. Sisteme de traducere automată (Systran. Catherine. Yorick. William John. WILKS. prezentări PowerPoint / video / audio. Banciu. John Benjamins Publishing Company. Dana Nica Obiectivul cursului: prezentarea specificului traducerii cu suport informatic si initierea studentilor în utilizarea principalelor instrumente si sisteme de specialitate.

se urmăreşte şi dezvoltarea altor competenţe necesare în activitatea traducătorilor. în primul rând. corelarea observaţiilor referitoare la structura morfologică a cuvintelor cu alte observaţii de ordin fonetic. LM0932_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. 137 . competenţa interculturală. test la mijlocul semestrului. lucrare scrisă la sfârşit de semestru. comunicarea eficientă atât orala cît şi în scris. franceză sau germană) şi limba română.). ca mijloace prin care se pot stabili căi de înţelegere a relaţiei formă – sens şi sens – situaţie de comunicare şi să deprindă terminologia de baza specifică. plasarea adjectivelor şi adverbelor în propoziţie. comparaţie. Limbile de comunicare: una dintre cele două limbi străine studiate (engleză.limbile străine studiate. Metode de predare: abordări interactive. Evaluarea va fi efectuată de către un coordonator academic şi un reprezentant al instituţiei. precum şi traduceri specializate din diverse domenii. Modalităţi de evaluare: evaluare curentă. lucrul în echipă. respectarea normelor de etică ale traducătorului. dr. Sidney. London. punând un accent deosebit pe traducerea comunicativă a textelor sursă. fonologic. analiza propoziţiilor din punct de vedere morfologic solicitând studenţilor să identifice clase de cuvinte şi categorii gramaticale. Conţinutul cursului: efecturarea de activităţi de traducere şi procesare de texte pentru birouri de traducere.). firme şi edituri Modalităţi de evaluare: evaluare curentă. familiarizarea cu condiţiile de desfăşurare a activităţii din aceste instituţii. etc. dar şi în limba maternă. Anul II Denumirea cursului: Limba engleză: morfologie Codul cursului: LM0931_E. Acesta va înlesni. respectând regulile morfologice (folosirea timpurilor şi aspectelor. Conţinutul cursului: cursul va familiariza studenţii cu aparatul conceptual specific şi va prilejui recunoaşterea principalelor clase de cuvinte. R. care le va permite sa(-şi) explice toate aceste relaţii. LM0825_F. determinare. aspect. cum ar fi: competenţa lingvistică. timp. LM0825_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Obiectivul cursului: devoltarea competenţei de a presta servicii în birouri de traduceri. producerea de propoziţii corecte. LM0932_F. să înţeleagă gramatica în general. respectarea cerinţelor pieţii. In al doilea rând. ei vor putea sa-şi îmbunătăţească cunoştinţele de limba engleză prin explorare si analiză. totodată. (1990) A Students’ Grammar of the English Language. Conţinutul cursului: în cadrul cursurilor practice se vor efectua exerciţii gramaticale. recunoaşterea categoriilor gramaticale (gen. Anca Cehan Obiectivele cursului: cursul (ţinut în limba engleză) va ajuta studenţii să-şi dovedească capacitatea de înţelegere şi folosire a structurilor de bază ale limbii engleze. mod. etc. competenţa textuală. etc. în acord cu anul de studiu şi nivelul de pregătire al studenţilor . caz. firme şi edituri. traduceri gramaticale între cele două limbi străine studiate şi limba română. recunoaşterea elementelor care formează structura cuvântului. In plus. Longman. la un nivel avansat. Denumirea cursului: Competenţe şi abilităţi practice Codul cursului: LM0825_E. ceea ce presupune o conştientizare a rolului social al traducătorului. Quirk. competenţa tehnologică. studenţii vor putea conştientiza dificultăţile pe care le întimpina oricine studiază limba engleză. Hulban. şi morfologia în particular. sintactic şi semantic. portofoliu cu fişa de sarcini şi traducerile efectuate (număr minim de pagini traduse: 20). Bibliografie recomandată: Collins Cobuild English Grammar (1990) HarperCollins Publishers. Greenbaum.

dr. repetarea şi omisiunea articolului). Conţinutul cursului: cursul îşi propune să ofere o privire generală morfo-sintactică a noţiunilor de “grup nominal” şi "grup verbal" precum şi să descriere mecanismul funcţionării claselor de cuvinte aparţinănd grupului nominal/verbal din limba germană.. C. Larousse. articolul nehotărât. Blanche-Benveniste. LM0932_F LM0941_G.Grammaire du français contemporain. Limba de predare: franceza Denumirea cursului: Limba germană: morfosintaxă Codul cursului: LM0931_G. Isbaşescu. Modalităţi de evaluare: (a) evaluare permanentă (orală). Grammaire méthodique du français.. LM0932_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. (1972) A Grammar of Contemporary English. adjectivul numeral. Pellat J. Metode de predare: prelegeri. Gramatica limbii franceze. Vol. în vederea unei exprimări coerente. Helmut Glück (editor). 1994. Palgrave. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. aplicatia. articolul partitiv. Conţinutul cursului: temele abordate sunt următoarele: Substantivul (clase de substantive. Ion. genul şi numărul substantivului). Longman Metode de predare: prelegere interactivă. dr. Grammtik der deutschen Gegenwartssprache. M. Francis (1993). Morphology. în vederea însuşirii. Leipzig 1981. Joachim Buscha s. Duculot. Fritz Birke. 2001. Cluj. Iaşi.. pronumele relativ. Jeanrenaud. Stuttgart-Weimar 2000.. Gerhard Helbig. (b) test intermediar (scris)... adjectivul demonstrativ... Iasi. Echinox. Pronumele (pronumele personal. vol. sau orice alta editie . J. (b) test final (scris). 1-2. Peytard J. Lucia Adina Nistor / Lect.-C. Iulian Popescu Obiectivul cursului: descrierea sistemului morfosintactic al limbii franceze (grupul nominal) și fixarea competenţelor gramaticale ale locutorului francofon.. Inge Biener. Paris. Casia Zaharia Obiectivul cursului: cursul are scopul să informeze studenţii despre noile curente în lingvistica limbilor străine (germana) şi totodată să contribuie la cultivarea limbii germane. Morphologie et syntaxe. A. Riegel. La seminar se vor rezolva exerciţii alternative pentru nivelurile A1. exclamativ.Horia (2004). Leipzig 1978. Metode de predare: expunerea. Heidelberg 1993. test final (scris) Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Limba franceză: morfosintaxă Codul cursului: LM0931_F. Syntheses in English Morphology. 1993. Ulrich Engel. Mannheim1984. IV Numărul de credite (ECTS):: 5/5 Titularul disciplinei: Lect. pronumele interogativ. 1996 . Katamba. ilustratia. Le bon usage. Bibliografie recomandată: Octavian Nicolae: Gramatica contrastiva a limbii germane. Joachim Buscha: Deutsche Grammatik. Polirom. Morfologia şi Sintaxa. Quirk. PUF. 2. 13e éd..a. O.B1 şi B2-C1 aplicând regulile morfologice pentru fiecare clasă de cuvinte. Stănescu S. Modalităţi de evaluare: evaluare pe parcurs (scris) . interogativ. LM0932_E. Limba de predare: germană/română 138 . 1964 . Nicolae. pronumele demonstrativ. dr. Chevalier. Bibliografie recomandată: Baciu. Articolul (articolul hotărât. adjectivul posesiv. Arrivé M. Ed. abordări interactive. grade de intensitate şi comparaţie. R. adjectivul relativ. LM0942_E. test final (scris). LM0932_E. Duden.: Übungen zu Schwerpunkten der deutschen Grammatik.-Chr. LM0942_F Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III. Rioul. Langue française contemporaine. Randolph et al. Adjectivul (adjectivul calificativ – gen. M. număr. Spanda. adjectivul nehotărât).. Grevisse. acord. îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor de limbă germană ale acestora. 1997.: Metzler Lexikon Sprache. M.: Kontrastive Grammatik deutsch-rumänisch. pronumele nehotărât). Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). pronumele posesiv.

vidul lexical . realizată prin participarea studenţilor la activităţile aplicative ce ilustrează problemele teoretice ale cursului. Traducerea prin echivalenţă : echivalenţa afectivă . Gallimard. Comprehensiunea : complementele cognitive . Jerome. LM0944_F. abordări interactive. Paris. Armand Colin. Abordări textuale ale traducerii. 1998 Metode de predare: prelegeri interactive. Iaşi: Institutul European. b) examen scris la sfârşitul fiecărui semestru. explicitarea şi sinecdoca. Outils et méthodes. Traducerea prin corespondenţă : enumerările. dr. Fawcett. LM0934_E.Denumirea cursului: Traductologie Codul cursului: LM0933_E. unitatea de traducere.-P. Paris. Vinay. Magda Jeanrenaud Obiectivul cursului: cursul îsi propune să-i familiarizeze pe studenţi cu conceptele. corelarea principalelor orientări teoretice din traductologie cu practica traducerii. Rodica Dimitriu Obiectivul cursului: îmbunătăţirea performanţei viitorilor traducători prin conştientizarea. Françoise Grellet. Marianne Lederer. Bibliografie recomandată: J. Manchester: St. LM0934_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. LM0944_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III. Modelul interpretativ . corespondenţele cantitative. cele trei nivele ale traducerii . Munday. Paris. IV Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. Georges Mounin. Tehnicile de traducere : traducerea directă / oblică. Linguistic Theories Explained. Presses de la Sorbonne nouvelle. Echivalenţa în traducere. Bibliografie recomandată: Baker. Traducerea varietăţilor de limbă: idiolecte. Jerome Metode de predare: prelegeri. 1999 . contextul cognitiv. Expresia : analiza justificativă . Ce este traducerea ? Traducerea este posibilă şi necesară. Orientări pragmatice în traductologie: presupoziţia şi implicatura. dr. registre de limbă. Darbelnet. 1991. Modalităţi de evaluare: test final (scris). Mona (ed. Conţinutul cursului: Traducere şi teoria limbajului. Théories et pratiques de la traduction littéraire. Unitatea de traducere. Abordări lingvistice ale traducerii: trăsături generale. Hachette. London / New York: Routledge. Paris. *Traduire la culture. Manchester: St.) (1998) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Théorèmes pour la traduction. Macro-semne şi ipoteze de sens. PUF de Nancy. Problèmes théoriques de la traduction. 1979 . Jeremy (2001) Introducing Translation Studies. Fidelitate şi libertate. Christiane (1997) Translating as a Purposeful Activity. dialecte. interpretarea. LM0934_G LM0943_E. unităti şi modele de traducere. Scurt istoric. Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Traductologie Codul cursului: LM0933_F. Traducerea ca activitate cognitivă. Abordări funcţionale: trăsături generale. Jean-René Ladmiral. Payot. Rodica (2002) Theories and Practice of Translation. Procedee de traducere. teoria skoposului. a operaţiilor complexe pe care le presupune traducerea şi familiarizarea lor cu factorii de care trebuie să ţină cont în elaborarea traducerilor. Conţinutul cursului: Introducere: specificitatea traductologiei. noţiunile de bază pe care se întemeiază azi traductologia. Limitele modelului lingvistic al traducerii. Ines Oseki-Dépré. Apprendre à traduire. Limba de predare: limba franceză Denumirea cursului: Traductologie 139 . La traduction aujourd’hui. J. analiza textului sursă. London and New York: Routledge Nord. 1966 . de către aceştia. 1994 . Paris. Stylistique comparée du français et de l’anglais. termenii tehnici. Dimitriu. 1963 . Didier. Modalităţi de evaluare: a) evaluare curentă. identitate de continut-echivalentă formală. LM0934_F. Peter (1997) Translation and Language. evaluarea traducerilor. “ Stranietatea ” limbii străine : procedee de transfer cultural. Obiectul traducerii. Traducerea în era tehnologiei informaţiei.

conversaţia. LM935_F. „Treptele” traducerii. LM0934_E. Limbile de comunicare: una dintre cele două limbi străine studiate (engleză. dr. Literarische Übersetzung. competenţa interculturală. explicaţia. test sau lucrare scrisă la sfârşit de semestru. dar şi în limba maternă. Theorie. Perspective istorice . probleme lingvistice . dr.Teoria traducerii . Traducerea textelor ştiinţifice. LM0944_E. Teoria traducerii din perspectiva lingvisticii . se va urmări şi cultivarea deprinderilor de interpretare consecutivă ale studenţilor. 1998. Snell-Hornby. George.definiţii. Geschichte. În acelaşi timp. lucrul în echipă. Teorii privind traducerea literară. exemplificarea. Eine Neuorientierung. Metode de predare: prelegerea. Conţinutul cursului: în cadrul cursurilor practice se vor efectua traduceri din presă. este avută în vedere şi dezvoltarea altor competenţe necesare în activitatea traducătorilor. (b) test final (scris). Darmstadt. competenţa tehnologică. abordări interactive. modalităţi de depăşire a barierelor lingvistice. LM0942_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studii: II Semestrul: IV Număr de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. totodată.Teorii şi modele .Traducerea simultană. După Babel. traduceri specializate din domeniul economic şi activităţi de traducere consecutivă între cele două limbi străine studiate şi limba română. punând un accent deosebit pe traducerea comunicativă a textelor sursă. reflecţii privind metodele folosite în traducere. LM0942_F. modele de reprezentare ale traducerii ca proces Bibliografie recomandată: Albrecht. Tamara Lăcătuşu 140 .Kulturelle Wirkung. traducerea consecutivă. trei în limba străină B-5 credite) reunite sub această denumire au drept obiectiv major îmbunătăţirea competenţei de comunicare în limbile străine studiate. Tübingen. Metode de predare: abordări interactive.Codul cursului: LM0933_G. Aspecte ale limbi şi traducerii. LM0944_F Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III. Steiner. cum ar fi: competenţa lingvistică şi textuală. Traducerea computerizată.Caracterul relativ al traducerii. franceză sau germană) şi limba română. problemele şi obiectivele specifice domeniului cuprins între „ştiinţa” şi „arta” traducerii precum şi aspecte concrete privind modaltăţile de evaluare ale unei traduceri Conţinutul cursului: Ştiinţa/arta traducerii . LM936_F. Mary. Modalităţi de evaluare: evaluare curentă. Limba de predare: germană/română Denumirea cursului: Competenţe de comunicare în limba străină Codul cursului: LM935_E. Mariana Cristina Bărbulescu Obiectivul cursului: cursul abordează probleme referitoare la natura. LM936_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5/5 Obiectivul cursului: cele şase cursuri practice (trei în limba străină A-5 credite. Denumirea cursului: Limba engleză: sintaxă Codul cursului: LM0941_E. IV Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Lect. competenţa tematică. traducerea „pe text”. Übersetzungswissenschaft. istoric. Bucureşti 1983. La nota finală contribuie şi prezenţa regulată şi activă la seminar. 1986. LM0934_F LM0943_G. Jörn. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . test la mijlocul semestrului. LM935_G LM936_E.

dr. diateză). (b). Riegel. gestionarea xenismelor.uk/english usage/Internet Grammar of English Metode de predare: prelegeri. A. G. aspect).. Bantaş. intranzitive. Morphologie et syntaxe. Pullum. funcţie comunicativă. Polirom. Pellat J. afirmaţie şi negaţie. formele si utilizarea modurilor şi timpurilor verbale. R. grade de intensitate şi de comparaţie. Adverbul ( clase de adverbe. 1996. LM0942_E. Grevisse. utilizarea adverbelor). 1994. English Syntax and Argumentation. Andrei.. definirea părţilor propoziţiei (sintactic. persoană. C.. Langue française contemporaine. Arrivé M. Gramatica limbii franceze. 1984. Editions du Seuil.. acordul verbului cu subiectul. timp. Conţinutul cursului: temele abordate sînt următoarele: Verbul (clase de verbe: verbe auxiliare. limbaţintă. Luca Pitu Obiectivul cursului: iniţierea studenţimii în teoria actelor traducţionale. M. Palgrave. examen scris Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Limba franceză: morfosintaxă Codul cursului: LM0941_F. Quirk. 1993. LM0944_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. conjugarea verbului. The Composite Sentence. utilitatea universaliilor limbajului în transpunerile literare. 1964 .. Principalele transformări la nivelul frazei prin coordonare. Iaşi: Casa Editorială Demiurg. Huddleston. Ion. pronominale.Grammaire du français contemporain. formă gramaticală.-C. Maurice Pergnier: Les 141 . pierderile conotaţionale. virtuţile compensatorii ale limbii materne. Duculot. 2001. supratraducerea. J. 1997. Conţinutul cursului: prezentarea temelor şi conceptelor esenţiale din traductologie (limba-sursă. unipersonale).. LM0944_E. tranzitive. Ed. diateză. categorii gramaticale ale verbului (număr.-Chr. The Simple Independent Sentence.Obiectivul cursului: familiarizarea studenţilor cu structurile de bază şi principalele relaţii sintactice la nivelul propoziţiei simple precum şi a proceselor ce au loc la nivelul frazei (prin coodonare sau subordonare). Essentials of English Syntax. 1976. Grammaire méthodique du français. 13e éd.. Jeanrenaud. Iaşi: Institutul European. A Grammar of Contemporary English. Seminariile vor relua temele discutate la cursul magistral și vor insista asupra problemelor dificile recurgînd la exemplificări detaliate și exerciții adecvate. Iasi. Bibliografie recomandată: Antoine Berman: La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain. Longman . Cambridge UP. 1999.. Larousse.. Descriptive English Syntax. etica traducătorului. 1996 . Essentials of English Syntax. M.. Bibliografie recomandată: Baciu. Rioul.ac. Chevalier. R. acordul şi relaţia de guvernare. Iulian Popescu Obiectivul cursului: descrierea sistemului morfosintactic al limbii franceze (grupul verbal) și fixarea competenţelor gramaticale ale locutorului francofon. precum şi aspecte legate de corespondenţa timpurilor.dr. Lăcătuşu. formarea adverbului. Fraza prin subordonare: clasificarea structurală şi funcţională a subordonatelor şi evidenţierea proceselor specifice fiecărui tip. (b) test final (scris).. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . Limba de predare: franceza Denumirea cursului: Traductologie Codul cursului: LM0943_F. et al. Conjuncţia.ucl. Blanche-Benveniste. 2005 (a). PUF. Metode de predare: prelegeri.http://www.. abordări interactive Modalităţi de evaluare: evaluare pe parcurs tip hands-on la seminar.). Peytard J. mod. morfologic şi semantic). Paris. 2005. A Student’s Introduction to English Grammar. abordări interactive. Bibliografie recomandată: Aarts. LM0942_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Conţinutul cursului: Criterii de clasificare a propoziţiei simple (structural. Editions Gallimard. Le bon usage.. Cluj. Formarea deprinderilor practico-aplicative de analiză sintactică a propoziţiei şi frazei. Prepoziţia. R. Echinox. Antoine Berman: L’épreuve de l’étranger. etica interpretului. etc. Paris..Tamara. Interjecţia. Bas. sau orice alta editie .

LM946_F. Particularităţi ale traducerii textelor literare: poezie. Conţinutul cursului: Clasificări ale textelor după criteriile de “gen” şi “tip”. Limbile de comunicare: una dintre cele două limbi străine studiate (engleză. Conţinutul cursului: în cadrul cursurilor practice se vor efectua traduceri specializate din domeniile juridic şi medical. trei în limba străină B-5 credite) reunite sub această denumire au drept obiectiv major îmbunătăţirea competenţei de comunicare în limbile străine studiate. competenţa tematică. dr. Particularităţi ale traducerii textelor publicitare. Particularităţi ale traducerii textelor ştiinţifico-tehnice. 142 . este avută în vedere şi dezvoltarea altor competenţe necesare în activitatea traducătorilor. Editions Didier. Marilyn Gaddis (ed. Presses Universitaires de Lille. Hatim. între cele două limbi străine studiate şi limba română. Denumirea cursului: Competenţe de comunicare în limba străină Codul cursului: LM945_E. Marianne Lederer: Interpréter pour traduire. Rodica Dimitriu Obiectivul cursului: dezvoltarea competenţelor textuale şi interculturale ale viitorilor traducători prin familiarizarea acestora cu problemele specifice de structură. proză. test sau lucrare scrisă la sfârşit de semestru. 36-53.fondements socio-linguistiques de la traduction. 2004. dar şi în limba maternă. Editions Albin Michel. LM1052_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Trosborg. Laviosa. cum ar fi: competenţa lingvistică şi textuală. Traducere şi localizare. totodată. Sara and Valerie Cleverton (2003) Learning by Translating. competenţa tehnologică. Albrecht (1996) “Textlinguistics of Translation: the Textual Approach” in Rose. Anul III Denumirea cursului: Traductologie Codul cursului: LM1051_E. The Routledge Companion to Translation Studies. Translation Perspectives IX. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. Basil (2009) “Translating Text in Context” in Jeremy Munday (ed. Limba de predare: franceza. Modalităţi de evaluare: test final scris. punând un accent deosebit pe traducerea comunicativă a textelor sursă. precum şi activităţi de traducere consecutivă. Editions Gallimard. Iaşi: Institutul European. Metode de predare: prelegeri. Metode de predare: abordări interactive. Georges Mounin: Les problèmes théoriques de la traduction. l993. State University of New York at Binghamton: Center for Research in Translation. 1990. LM945_F. LM1052_F. sintaxă şi vocabular precum şi cu problemele socio-culturale pe care le suscită traducerea diferitelor genuri şi tipuri de texte. Comunicarea prin texte de specialitate. teatru. Bari: Edizioni dal Sud. Rodica (2002) Theories and Practice of Translation.) (1997) Text Typology and Translation. Metode de predare: prelegeri. În acelaşi timp. competenţa interculturală. Neubert. Particularităţi ale traducerii textelor economice. Bibliografie recomandată: Dimitriu. se va urmări şi cultivarea deprinderilor de interpretare consecutivă ale studenţilor. Translation Horizons. Georges Steiner: Après Babel. LM946_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5+5 Obiectivul cursului: cele şase cursuri practice (trei în limba străină A-5 credite. abordări interactive. Anna (ed.). franceză sau germană) şi limba română. lucrul în echipă. Modalităţi de evaluare: evaluare curentă. test la mijlocul semestrului. Particularităţi ale traducerii textelor juridice.). 1993. LM945_G LM946_E.Beyond the Boundaries of Translation Spectrum.

explicaţia. A spune cam acelaşi lucru. fidelitate. autor-traducator etc. Dimensiuni conotative şi denotative . c) examen scris la sfirşitul semestrului. litera-spiritul. Umberto. Qu’est-ce que la traductologie. Katharina. München. teorii lingvistice. Paris. critica traducerii Bibliografie recomandată: Eco. Reiss. Annie Brisset.Problema traductibilităţii din perspectivă stilistică. PUF de Nancy. Jeanrenaud. exemplificarea. Limba de predare: germană/română Denumirea cursului: Terminologie Codul cursului: LM054_E. Apprendre à traduire. LM1052_F Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Magda Jeanrenaud Obiectivul cursului: cursul îsi propune să-i familiarizeze pe studenti cu conceptele. 1971.Modalităţi de evaluare: a) evaluare curentă. Socio-critique de la traduction. Universaliile traducerii. Magda. 1999 . Françoise Grellet. Paris. Gallimard. La guerre des langues et les politiques linguistiques. adaptare. Jean-Louis Calvet. LM055_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS):: 5 Titularul disciplinei: Asist. Mariana Cristina Bărbulescu Obiectivul cursului: cursul abordează probleme referitoare la natura. 2006 . Conţinutul cursului: Miturile fondatoare ale traductologiei (traductibil-intraductibil. Outils et méthodes. dr. LM1052_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. notiunile de bază pe care se întemeiază azi traductologia. (b) test final (scris). LM1052_E. Problèmes théoriques de la traduction. Nancy. Echivalenţa din perspectiva lingvisticii contrastive . 2006. Abordarile si modelele traducerii (lingvistică comparata sociolingvistică). Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. conversaţia. intraductiblitate.). Criterii comparatiste de evaluare. perspective filosofice..Corespondenţă şi echivalenţă. Modalităţi de evaluare: test final (scris). LM055_F. Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Traductologie Codul cursului: LM1051_E. 1963 Metode de predare: prelegeri. Limba de predare: limba franceză Denumirea cursului: Traductologie Codul cursului: LM1051_G. Modurile traducerii: echivalenta. Teodora Ghivirigă 143 . Iaşi. b) portofoliu cu temele realizate în clasă şi acasă. 2008. Studii de traductologie. 1991 . LM1052_F. Iaşi. Bibliografie recomandată: Michel Ballard. compensare. Artois. problemele şi obiectivele specifice domeniului cuprins între „ştiinţa” şi „arta” traducerii precum şi aspecte concrete privind modaltăţile de evaluare ale unei traduceri Conţinutul cursului: Traductibilitate vs. Hachette. artă-stiintă. dr. 1990 . Georges Mounin.Evaluarea traducerii. Artois Presses Université. abordări interactive. explicitare. Critica tezei intraductibilităţii şi motivarea caracterului relativ al traductibilităţii . Metode de predare: prelegerea. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). Montréal. dr.

gc. 1999. Informaţia teoretică. lexicologie. Applications in Interdisciplinary Communication . Terminology. John Benjamin’s Publishing Company. UNESCO. Ileana. Conţinutul cursului: Domeniu. PUF.ca eCoLoTrain. 2001.Introducere în terminologie. a cărei prezentare va face trimitere şi la cunoştinţe deja familiare studenţilor din lingvistică generală şi gramatica limbii engleze (morfologie.2 vols. terminografie şi terminotica . http://ecolotrain. abordări interactive. Université Laval. Helmut : Manuel de terminologie. La terminologie – noms et notion. obiective şi funcţii ale terminologiei fata de lexicologie. John Benjamins Publishing. 2: 2001. conceptualizeze relaţia terminologie – lexicografie – terminografie. dezvoltarea de competente in realizarea glosarelor terminologice. Conţinutul cursului: la sfirşitul semestrului studenţii vor putea să: conceptualizeze relaţia terminologiei cu ştiinţele adiacente (logică. VI Numărul de credite (ECTS):: 5/5 144 . Amsterdam / Philadelphia.). Sue Ellen & Gerhard Budin. Mădălina : Introducere în terminologie. LM065_E. Costin Rucăreanu. 1979 . Le Pavel. Wüster.: A Practical Course in Terminology Processing. IT. Didacticiel de terminologie : http://www. terminologie şi politici lingvistice .termiumplus. identifice candidaţi la statutul de termen într-un text specializat. ingineria cunoaşterii. Maria Teresa : « Terminologie et linguistique: la théorie des portes » in Les Cahiers du Rifal. http://www.gc. Cabré. difuzarea terminologiilor .dr. Juan C. instrumente şi documente terminologice. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . traducere etc. 2000 . familiarizarea studentilor cu principalele concepte din domeniul terminologiei.termiumplus. prezentari powerpoint. The Pavel Terminology Tutorial.uni-saarland. identifice orientări în politici lingvistice. cu exemple din română şi franceză Denumirea cursului: Terminologie Codul cursului: LM054_F. Bucureşti. Vol 1: 1997. 1990. Credis. 1987 . 1982. Monica Frunză Obiectivul cursului: cursul propune. vol. Bucureşti. Metode de predare: Prelegeri. pe de alta parte. lexicografie şi limbaje specializate . Rey. Methods and Applications. Cabre. Alain.Obiectivul cursului: cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu conceptele de bază ale terminologiei şi cu principalele activităţi. traduceri specializate. baze de date disponibile pe Internet. Bibliografie recomandată: Helmi Sonnefeld & Kurt L. Editura Agir. Editura Academiei Române. semantică) va fi asociată unor activităţti aplicative cu rol de fixare a acestor cunoştinţe.ca/site/didacticiel_tutorial_f. Québec. Noţiuni fundamentale. 25% activitate practică. glosare cu termeni de specialitate.. Handbook of Terminology Management. 2001 . Eugeniu Pavel. evalueze şi selecteze surse de documentare.) 1993. (b) test final (scris).Philadelphia. conceptualizeze relatia termen – cuvînt. no 21. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing. 50% test final (scris). Cucu. tratarea notiunilor. terminologie şi traducere specializata . normalizare si armonizare terminologica . Amsterdam. conceapă o fişă terminologică. Terminology. Limba de predare: engleză. Maria Teresa. Sager. LM055_E. Theory.html dictionare. Modalităţi de evaluare: 25% mini-proiect. LM055_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. să distingă între diferitele tipuri de termeni. LM055_F LM064_G.. Loening (eds. si. Felber.. LM065_F Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V. n° 2. Bibliografie recomandată: Busuioc. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. pe de o parte. Limba de predare: franceza Denumirea cursului: Terminologie Codul cursului: LM054_G. LM055_E.de Metode de predare: prelegere. Paris. Wright. Eugène : « Exposé illustré et terminologique de la nomination du monde » in Travaux de terminologie.

abordări interactive. Nicoleta Diaconu. Metode de predare: lucrul în echipă. Hohnhold: Übersetzungsorientierte Terminologiearbeit. dr. abordări practice. Iaşi. LM1052_F. Organisme interinstituţionale. Organisme descentralizate ale Uniunii Europene (agenţii ale Comunităţii Europene. Bucureşti. E. Curtea Europeană de Conturi. este avută în vedere şi dezvoltarea altor competenţe necesare în activitatea traducătorilor. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris). Bibliografie recomandată: R. 145 . Kautz. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. Hildesheim. H. Metode de predare: prelegerea. 2001. Bucureşti. Cooperarea poliţienească şi judiciară în materie). Bucureşti. Tübingen. 2001. LM1053_F. München. Bibliografie recomandată: Iordan Bărbulescu. cum ar fi: competenţa lingvistică şi textuală. Budin: Terminologie in Theorie und Praxis. noţiune şi denumire. competenţa interculturală. Iaşi. Politicile şi instituţiile Uniunii Europene. Limba de predare: germană/română Denumirea cursului: Instituţii europene Codul cursului: LM1056 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Organisme consultative. competenţa tehnologică. Cornelia Cujbă Obiectivul cursului: cursul. dr. Arntz/H. Stuttgart. între cele două limbi străine studiate şi limba română. Dicţionarul Uniunii Europene. Conţinutul cursului: în cadrul cursurilor practice se vor efectua traduceri de texte ştiinţifice şi tehnice. Organisme financiare.Studenţii vor dobândi cunoştinţele şi capacităţile necesare întocmirii de fişe terminologice şi de elaborare de baze de date terminologice. Picht/F. Modalităţi de evaluare: (a) test intermediar (scris) . Gilles Ferreol. 1989. 1994 . Wien. sisteme de noţiuni. Curtea de Justiţie. Felber/G. punând un accent deosebit pe traducerea comunicativă a textelor sursă sau a mesajelor sonore în activităţile de subtitrare. În acelaşi timp. Conţinutul cursului: Parlamentul European (grupuri politice). 4 2002. Metode de predare: prelegeri. Consiliul Uniunii Europene (preşedinţia). (b) întocmirea unei baze terminologice (scris). E. se va urmări şi iniţierea studenţilor în activităţi de interpretariat. Prelegeri şi conferinţe (1992-1993). Conţinutul cursului: titularul are intenţia de a informa studenţii cu privire la următoarele aspecte: definiţii. echivalenţa.Titularul disciplinei: Conf. (b) test final (scris). U. evoluţia cercetării şi practicii terminologice. Sistemul instituţional al Uniunii Europene. 1991. Reprezentanţa Comisiei Europene în România. trei în limba străină B-5 credite) reunite sub această denumire au drept obiectiv major îmbunătăţirea competenţei de comunicare în limbile străine studiate. LM1053_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5+5 Obiectivul cursului: cele şase cursuri practice (trei în limba străină A-5 credite. 2001. 2001. conversaţia. Coseriu. ţinut în limba germană. Politica externă şi de securitate comună. Limba de predare: română Denumirea cursului: Competenţe de comunicare în limba străină Codul cursului: LM1052_E. activitatea terminologică. competenţa tematică. exemplificarea. Cezar Bârzea. administrarea electronică a terminologiei. Ioan Lihaciu Obiectivul cursului: cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu modul de organizare şi funcţionare a organelor administrative şi politice europene. 1990 . Uniunea Europeană: aprofundare şi extindere. categorii de date terminologice. LM1052_G LM1053_E. Wüster: Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. este menit să familiarizeze studenţii cu metodele de lucru terminologic. totodată. competenţa acumulării de date şi informaţii într-un domeniu specializat. Mayer: Einführung in die Terminologiearbeit. explicaţia. 2000. abordări interactive. activităţi de subtitrare şi de traducere simultană. dar şi în limba maternă.

by Rose Lockwood and Andrew Joscelyne at http://www. Amsterdam: John Benjamins . Paris. 1987 . curs interactiv. Mădălina : Introducere în terminologie. Limba de predare: engleză Denumirea cursului: Terminologie Codul cursului: LM1064_F. AntConc (http://www. franceză sau germană) şi limba română. Bert. Limba de predare: franceză 146 . Cermi. Cabré. 50% test final (scris). Conţinutul cursului: Tipuri de definiţii.Language Technologies. Frunza. LM065_F.html Metode de predare: prelegeri. domenii. Modalităţi de evaluare: realizarea (in echipă) a unei baze de date într-un domeniu specializat. 2nd edition. 1997.ca/site/didacticiel_tutorial_f. Ileana. dr. Handbook of Terminology Management . sisteme de noţiuni.de. LM1065_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. UNESCO. test la mijlocul semestrului. Localization . Corpógrafo. macrostructura şi microstructura. Trados.pt/corpografo Metode de predare: prelegere. Monica : Introduction à la terminologie. Corpógrafo. Corpógrafo at http://www. Passolo.sci.html). ESSELINK.0. Helmut : Manuel de terminologie. prezentări powerpoint. LM1065_E. Monica Frunză Obiectivul cursului: cursul are ca obiectiv dobândirea de către studenţi a unor competenţe legate de identificarea şi tratarea termenilor specializati precum şi de creare a unor baze de date specializate.dr. Limbile de comunicare: una dintre cele două limbi străine studiate (engleză. 2003.e. test sau lucrare scrisă la sfârşit de semestru.gc.termiumplus. utilizarea de baze de date terminologice) oferite de pachete de soft precum SDL Trados. LM065_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. 2001. Felber. Iasi. Maria Teresa : « Terminologie et linguistique: la théorie des portes » in Les Cahiers du Rifal. EUROMAP .linguateca. 2000.antlab. Teodora Ghivirigă Obiectivul cursului: cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu unele concepte teoretice ale terminologiei legate de concepte şi de relaţiile semantice între ele şi de ontologie.Passolo and others. analiză conceptuală) şi introducerea unor concepte legate de Terminology Management şi Localizare prin prezentarea unor instrumente specifice (programe de concordanţe. .jp/antconc_index. Bibliografie recomandată: Busuioc. 2000 . IATE (Inter-Active Terminology for Europe): Termbase of the EU: http://iate. Didacticiel de terminologie : http://www. structura termenilor. Credis. Denumirea cursului: Terminologie Codul cursului: LM064_E. A Practical guide to Software Localisation. de extracţie de termeni.waseda. crearea termenilor : pricipii şi modalităti .hltcentral. Modalităţi de evaluare: 25% mini-proiect. Le Pavel.europa.g. 25% activitate practica. dar şi să aprofundeze unele din noţiunile teoretice de bază ce au fost însuşite în modulul anterior.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.org/page-1089. Sue-Ellen & Budin. no 21.shtml Linguateca resources and tools .uni-saarland. dar şi de aspecte ale activităţii terminologice de natura practică. AntConc Bibliografie recomandată: Wright. 2007 . Vols 1 and 2 Amsterdam: John Benjamins.ac. Gerhard. Bucureşti.do?method=load. Cucu. eCoLoTrain: Developing Innovative eContent Localisation Training Opportunities for Trainers and Teachers in Professional Translation: http://ecolotrain.Modalităţi de evaluare: evaluare curentă. Conţinutul cursului: cursul urmăreşte aprofundarea conceptelor care ţin de terminologie (Relaţii semantice şi ontologie.

respectarea cerinţelor pieţii. etc. Denumirea cursului: Competenţe şi abilităţi practice Codul cursului: LM1066 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Obiectivul cursului: devoltarea competenţei de a presta servicii în birouri de traduceri. competenţa tematică. punând un accent deosebit pe traducerea comunicativă a textelor sursă sau a mesajelor sonore în activităţile de subtitrare. dar şi în limba maternă. trei în limba străină B-5 credite) reunite sub această denumire au drept obiectiv major îmbunătăţirea competenţei de comunicare în limbile străine studiate. Modalităţi de evaluare: evaluare curentă. LM1062_G LM1063_E. este avută în vedere şi dezvoltarea altor competenţe necesare în activitatea traducătorilor. Conţinutul cursului: în cadrul cursurilor practice se vor efectua traduceri de texte literare. Evaluarea va fi efectuată de către un coordonator academic şi un reprezentant al instituţiei. activităţi de subtitrare şi de traducere simultană. ceea ce presupune o conştientizare a rolului social al traducătorului.Denumirea cursului: Competenţe de comunicare în limba străină Codul cursului: LM1062_E. familiarizarea cu condiţiile de desfăşurare a activităţii din aceste instituţii. Metode de predare: lucrul în echipă. respectarea normelor de etică ale traducătorului. abordări interactive. 147 . între cele două limbi străine studiate şi limba română. traducerile efectuate (minimum 25 pagini) şi/sau alte activităţi de procesare a textului. competenţa tehnologică. firme şi edituri Modalităţi de evaluare: evaluare curentă. LM1062_F. se va urmări şi îmbunătăţirea abilităţilor de traducere simultană ale studenţilor. cum ar fi: competenţa lingvistică şi textuală. LM1063_F. test sau lucrare scrisă la sfârşit de semestru. revizuire de traduceri şi procesare de texte pentru birouri de traducere. franceză sau germană) şi limba română. test la mijlocul semestrului. competenţa interculturală. firme şi edituri. competenţa acumulării de date şi informaţii într-un domeniu specializat. portofoliu cu fişa de sarcini. În acelaşi timp. totodată. Conţinutul cursului: efecturarea de activităţi de traducere. LM1063_G Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5+5 Obiectivul cursului: cele şase cursuri practice (trei în limba străină A-5 credite. Limbile de comunicare: una dintre cele două limbi străine studiate (engleză.

proiecte Modalităţi de evaluare: verificări parţiale şi proiecte semestriale. 1924 . Rad. cu un studiu introductiv de Z. Paul/Zamfir. Bucureşti. 2 vol. 2 vol. Bucureşti. Ioncioaia. Univers. Humanitas. noţiuni de stilistică şi de retorică din perspectiva pragmaticii comunicării. problema valorii şi a demersurilor critice etc. Françoise. J0821 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I. iniţiere în domeniul analizei textului din perspectiva competenţei idiomatice şi expresive şi a registrelor comunicării pe terenul discursului public Conţinutul cursului: Fonetică. Florea: Introducere în presa scrisă. Paradoxul român. Institutul European. Thom. la sfârşitul semestrului I. examen.I. la sfârşitul anului. Lovinescu.1925 (ediţie nouă. Bucureşti. Voi urmări aşadar pe de o parte momentele cele mai semnificative ale istoriei culturii româneşti. Bibliografie selectivă: Alexandrescu. Iaşi. 2007. Socec et Co. 1999. Stelian. 1997) Metode de predare: Se va acorda o mai mare pondere seminariilor în raport cu prelegerile. 1999. considerându-se că studenţii trebuie să fie familiarizaţi cu o categorie cât mai largă de probleme şi situaţii ale istoriei culturii şi presei româneşti.. Discursul jurnalistic Codul cursului: J0811. modernitatea. problema tradiţiei şi inovaţiei. Ilie (coord. caracterizarea formelor şi a structurilor lingvistice din punctul de vedere al posibilităţilor utilizării lor adecvate şi performante.dr. II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. cu scopul de a facilita participarea directă a studenţilor la discuţii sau chiar la structurarea unei agende a disciplinei. Iorgu.. Limba de lemn. Florea Ioncioaia Obiectivul cursului: Structurarea unei perspective sistematice asupra fenomenului cultural naţional în relaţie cu evoluţia culturii media în România. 2005 Metode de predare: expuneri. Bucureşti. iniţierea studenţilor la Jurnalism Ştiinţele Comunicării în câteva din temele şi momentele cele mai semnificative ale istoriei presei şi culturii româneşti din perspectiva problematicilor legate de comunicarea culturală şi fenomenul media. resursele vocabularului din perspectivă diatopică. Bucureşti. Limba română actuală. sincroniei şi originalităţii. 1948. Cuza”. la notare sunt luate în consideraţie (în proporţie de 30%) rezultatele activităţii seminariale şi de laborator Limba de predare: română Denumirea cursului: Presa în istoria culturii româneşti Codul cursului: J0812 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Mihai: Gândirea românească în epoca paşoptistă.. colocviu. Stelian Dumistrăcel Obiectivul cursului: Cunoaşterea normelor românei standard şi a tendinţelor recente în evoluţia acestora.JURNALISM ANUL I Denumirea cursului: Limba română. „patologia” limbii. Cornea. Sorin: Privind înapoi. problema influenţelor culturale. Iordan. comentarii de aplicaţie. adecvarea din punctul de vedere al competenţei lingvistice. Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale. O gramatică a «greşelilor». Iaşi Editura Universităţii „A. iar pe de alta felul în care aceste momente se structurează în raport cu anumite teme dominante: problema identităţii. Iaşi. caracteristici şi valenţe ale discursului/textului prin prisma statutului emiţătorului şi al receptorului Bibliografie selectivă: Dumistrăcel. Ornea. Bucureşti. Polirom. cu aplicaţie la exprimarea orală şi la scriere. 1999. EPL. elemente de morfologie şi de sintaxă din punctul de vedere al tendinţelor actuale ale limbii şi al gramaticii „greşelilor”. Minerva. se va pune un accent mai mare pe stabilirea unui just raport între abordările sintetice şi cele analitice. 1969. Univers. diastratică şi diafazică. Eugen: Istoria civilizaţiei române moderne. Stil şi limbaj în mass-media din România. 2007. dr. Bucureşti. Conţinutul cursului: Acesta este structurat din perspectiva a două demersuri relativ distincte: istoricocronologic şi tematic. apoi. din unghiul istoriei generale. care să le ofere o anume cantitate de informaţii cât şi o perspectivă de 148 .).

a 2-a. Clasificări ale comunicării. Audienţa mass media. Echinox. Internetul. Cours de linguistique générale. Tehnici de măsurare a audienţei. lucrare scrisă. Sven. Se insistă asupra unor opoziţii conceptuale precum „comunicare/comunicaţie”. lucrare scrisă. Limbă vs. antropologia. POPA. Goodman). Bibliografie selectivă: Ferdinand de Saussure. Dan Stoica Obiectivul cursului: Cursul vizează să-i introducă pe studenţi în lumea cercetărilor.com. Abordări semiotice: Eco. Eugenio Coşeriu. Searle). 1999 Metode de predare: prelegeri în alternanţă cu aplicaţii pe cazuri din existenţa curentă comună. 6. traducere de Simona Drăgan şi Laura. psihologia socială. 3. Tipuri de audienţă. formarea capacităţii de a integra studiul comunicării în problematica lumii moderne şi dezvoltarea deprinderilor analitice şi sintetice. reprezentările şi metareprezentările. www. Polirom. 2 ore: 2. 3. 2 ore. Multimedia – noile media. 11. Bibliografie selectivă: COMAN. pragmalingvistica sau pragmastilistica. Erving Goffman. How do we communicate?. Se pun în discuţie teorii privind comunicarea verbală şi cea nonverbală. definiţii ale comunicării. Modele ale comunicării. Studiile asupra mass media. Limbajul în acţiune: actele de limbaj (Austin. 149 . dr. Agenţii de presă. opoziţiile langue/parole. Mihai .sperber. McQUAIL. Jakobson. Editura comunicare. La seminar se explicitează termeni. Despre adevăr în comunicare şi în discurs. 4. Strategii de construire a semnificaţiei. 9. Examen final. Dorin. Tipologii ale periodicelor. Conţinutul cursului: Sensuri ale termenului “comunicare”. Sînt alese spre a le fi prezentate teoriile/şcolile/curentele care fac legături explicite între cele două domenii – limbaj şi comunicare – fără a evita abordări transversale. Foucault. Efectele mass media. Ed. ca şi de relaţia cu fenomenul receptării şi îndeosebi a rolului media în acest proces. competenţă/performanţă. Frază. Morris. Perspective asupra comunicării (cf. Introducere în studiul comunicării. În al treilea rând. Examen parţial. a şcolilor şi a curentelor teoretice manifestate în domeniul limbajului şi în cel al comunicării. Dennis & WINDAHL. Iaşi. se fac aplicaţii. Dan Sperber. Bucureşti. Discurs vs. Strategii de convingere si manipulare. Examinare orală: calitatea activităţii la seminar.dr. va fi vorba de o reconstituire istorică „orientată” în funcţie de câteva probleme şi teme dominante. Criterii de stabilire a audienţei. 1971. 2. Modele ale comunicării: Saussure. Modalităţi de evaluare: 1. venind din perspectiva unor ştiinţe precum semiotica.ordin general asupra evoluţiei şi identităţii acestora. Alte tipuri de media tipărite: cărţi. 1999. Teorii ale efectelor mass media. Payot. 10. „Paraverbalul” este. „răspuns/feedback”. Presa tipărită. Retorică şi neoretorică. 7. ca verificare de parcurs şi examen scris la finele semestrului Limba de predare: română Denumirea cursului: Mass media. Paris. 8. se prezintă cărţi de specialitate Modalităţi de evaluare: lucrare de seminar. Conţinutul cursului: 1. „raţionament/inferenţă în comunicare”. Introducere în sistemul mass media. Funcţiile mass media. text. Dorin Popa Obiectivul cursului: Însuşirea elementelor conceptuale de ansamblu ale istoriei comunicării şi ale teoriei generale a informaţiei. ClujNapoca. afişe etc. Stoica. manipularea prin discurs. Introducere în lingvistică.ro. Coşeriu. de asemenea. Limba de predare: română Denumirea cursului: Introducere în ştiinţele limbajului şi ale comunicării Codul cursului: J0813 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. limbaj: Saussure. interacţiunea socială. un subiect tratat în detaliu. Radioul. Televiziunea. enunţ vs. Comunicare şi semiotică.dan. sistem şi proces Codul cursului: J0814 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. 2001. Viaţa cotidiană ca spectacol . 5.

ei vor fi capabili să aplice cunoştinţele acumulate atât la nivel de comunicare orală cât şi în textul scris. Verbele auxiliare. conversaţia euristică. Propoziţii condiţionale. exprimarea punctului de vedere. 4. Bibliografie selectivă: Verbul (curs electronic). Allsop. Dictare: comprehensiune orală și scrisă. Umorul. Folosirea timpurilor verbale în propozi Iile negative şi interogative. grupul nominal (pluralul neregulat. „Thème” (1): traducerea unui text în limba franceză (Horia Gârbea. Jake. explicaţia. Verbele idiomatice. 7. 2005 Metode de predare: Prelegerea. polemica. „Version”: traducerea unui text din limba franceză (Henri Michaux. Washington DC. tipuri de determinanți). J0826 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I. „Petite histoire du journal télévisé”: jurnalismul TV francez. 8. „Ar-ti-cu-ler”: introducere în franceza vorbită. 30% participarea la seminarii și lucrările de seminar. Rață cu portocale. București. Modalităţi de evaluare: evaluari în cursul semestrului prin metode orale. Gallimard. intonație. negativă. 3. Editura Tritonic. probe practice şi teme. Paris. 35% laboratorul. si condițional). Propoziţiile relative. The Great Preposition Mystery. Participiile şi infinitivele. Alfabetul. Penguin English Guides. familii de cuvinte. 2002. concordanța timpurilor. etimologie. „La pub”: franceza prin textul publicitar. 1983. metode de lucru în grup. structură: generic. sumar. Premier. locuțiuni și expresii idiomatice. „Thème” (2). Comunicare și publicitate. lucru în echipe Modalităţi de evaluare: examinare parţială şi examen final (75%). perifraza. 5. dobîndirea și perfecționarea competențelor de comprehensiune scrisă și orală. Metalimbaj. formarea femininului. asimilarea unor repere esenţiale de cultură şi de civilizație francofonă. Elemente de lexicologie: prefixare. imperativă. adverbul (categorii. jocul de cuvinte. Conţinutul cursului: O recapitulare a timpurilor verbale. Fraza interogativă. „Le second degré”: legile lui Murphy. 6. astăzi. reportaj. Ploieşti. lucru pe text.10. „L’âge de la conversation”: „Combien d’armes à feu circulent en France?” (Le Monde. 2006 Metode de predare: curs magistral. La sfârşitul anului. grupuri ritmice. formarea adverbelor în –ment). de redactare și de comunicare în limba franceză.2008). persuasiunea. acordul participiului trecut.Mass media. „Ne me quitte pas” (La 150 . Dublul sens. metode de dezvoltare a gândirii critice. 2. Articulare corectă. omofonie. Limbajul familiar. Lougheed. Exerciții de pronunție. Particularități vocalice și consonantice. dezbaterea. accent. Elemente de argumentație: strategii comunicaționale.dr. Lin. 35% rezultatul examenelor semestriale Limba de predare: română Denumirea cursului: Engleza Codul cursului: J0815. „Une homme paisible”. problematizarea. antonimie. Radu Andriescu Obiectivul cursului: Studenţii vor aprofunda unele probleme de gramatică deja cunoscute şi se vor familiariza cu anumite particularităţi ale limbii engleze. Registre de limbă. Iaşi. Cultură și civilizație francofonă (1). ironia. Test your Phrasal Verbs. POPA. însuşirea terminologiei de specialitate și a metalimbajului din domeniul presei de limbă franceză. individual şi frontal. Prepoziţiile. La chanson française: Jacques Brel. Diferențe fonetice între limbile română și franceză. Conţinutul cursului: 1. Elemente de morfo-sintaxă: modurile și timpurile verbale (conjugarea. sinonimie. activitate la seminar (25%) Limba de predare: engleza Denumirea cursului: Limba franceză Codul cursului: J0815 Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Dana Nica Obiectivul cursului: îmbunătățirea și aprofundarea cunoștințelor de limbă franceză ale studenților la Jurnalism și Științele Comunicării. 01. vol. sufixare. aluzia. Ed. verificări în cursul semestrului şi examen la finalul semestrului. „Mîncare de ciuperci”. II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Lect. 2002). 1938). ateliere de lucru. știri. Editura Institutul European. Dorin. silabisirea. studiul bibliografiei. Verbele modale. Plume. 9.

2. Orthographe. PUF. La chanson française: Francis Cabrel. 2001). ARTE Radio. Filmul documentar (1): „Karambolage”. „L’été indien” (compozitor: Claude Lemesle. 2. Paris. JULAUD. 4. 2009. apreciere prin notă Limba de predare: franceză. dobîndirea și perfecționarea competențelor de comprehensiune scrisă și orală. 2001. BALLE. 2006). RTL. colocviu. 5. 13. Le CV. Paris Match. însuşirea terminologiei de specialitate și a metalimbajului din domeniul presei de limbă franceză. 1977). Bernard. blog-uri. 14. GAULET. asimilarea unor repere esenţiale de cultură şi de civilizație francofonă. Europe 2. problematizare. Tradiții și obiceiuri. Grands reportages. interviu. Presa francofonă scrisă: agenții de presă (Agence France-Presse – AFP). 1975). Paris. corespondență neconvențională (e-mail. Cultură și civilizație francofonă (2). 2001). colocviu. site-uri. 11. Le Canard enchaîné. lucru pe grupe. 2004. folosire de materiale auxiliare (presă scrisă. 6. Les Années Laser. 1971). Crăciunul și sărbătorile de iarnă. Les archives sonores inédites de RTL”. „La Robe et l’échelle” (Des Roses et des Orties. documentare. 4e éd. 2008). repetare. activitate independentă (observare individuală). folosire de materiale auxiliare (presă scrisă. expressions et usages curieux. LAYGUES. Les Cahiers du cinéma. NRJ. chat. 8. 2006. 4. JeanJoseph. Origine des mots. 2. Radio France Internationale. Le cherche midi. conotația. Le guide de la presse française. analiză de text. Éditions Montparnasse. Metode de predare: curs interactiv bazat pe expunere sistematică. 11. resurse online) 151 . Le Point. Noțiuni de gastronomie și de cultură culinară. Cultură și civilizație francofonă (4).. documentare. Resurse Internet francofone: portaluri. Limbajul poetic. 10. Les médias. La Revue des deux mondes. Montréal. 14. Le Pourquoi des choses. 12. 3. 3. TV5 Monde. Evaluare finală: lucrare scrisă. Jean-Paul. Cultură și civilizație francofonă (5). Marianne). Femme Actuelle.Valse à mille temps. resurse online) Modalităţi de evaluare: evaluare continuă. producător: Arte Video. Zürich. „Mai 68: l’héritage. Laurent. documente audio-video. metafora. PUF. de redactare și de comunicare în limba franceză. Bibliografie selectivă: 1. 13. Francis. Cultură și civilizație francofonă (4). Charles-Henri. Muzica Québec-ului: Villeray. Cinemateca franceză: „Molière” (regia: Laurent Tirard. ARTE. Comprehensiune orală. 9. Polydor. conversație euristică. SMS). Le petit livre du français correct. Metode de predare: curs interactiv bazat pe expunere sistematică. colocviu. L’Humanité. Cultură și civilizație francofonă (3). 4. hors série (mai 2008). Marie Claire). Paris. 1998). Joe Dassin. Sciences et Avenir. scrisoare de intenție). 3. Editions Générales First. Evaluare finală: lucrare scrisă. Genuri și specii jurnalistice în limba franceză: prezentarea momentului Mai ’68. „Laisse béton” (Laisse béton. M6. problematizare. 12. Le Lorrain. lucrare scrisă. Paris. reviste (Lire. 2006. chestionare orală. Comprehensiune orală. Libération. Bibliografie selectivă: 1. Cinemateca franceză: „Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain” (regia: JeanPierre Jeunet. Cultură și civilizație francofonă (3). Cinemateca franceză: „La Folie des grandeurs” (regia: Gérard Oury. lucru pe grupe. L’Équipe). Cultură și civilizație francofonă (1). „Cage d’oiseau” (Musique sur St Denys Garneau. Radio Classique. Comprehensiune orală. cotidiene naționale (Le Monde. Editions Générales First. Eyrolles.. română Denumirea cursului: Limba franceză Codul cursului: J0826 Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Dana Nica Obiectivul cursului: Imbunătățirea și aprofundarea cunoștințelor de limbă franceză ale studenților la Jurnalism și Științele Comunicării. colecție televizuală (realizator: Claire Doutriaux. Bagneux-Bruxelles. Le Figaro. Conţinutul cursului: 1. Paris. VERMÈS. analiză de text. lectură și exerciții. DUMON. Sélection du Reader’s Digest. Canal Plus. la lettre et l'entretien. Mezzo. 10. activitate independentă (observare individuală). I-télé. Courrier International. Articolul insolit de actualitate (Courrier International – selecții). Ar-ti-cu-ler. 2007). Comunicare și prezentare în limba franceză: redactare de documente (CV. Cinemateca franceză: „Tanguy” (regia: Étienne Chatiliez. Planète. Esprit. La Croix. 7. Télérama. Argoul și evoluția acestuia. 2008). Presa francofonă TV: concernul France Télévisions. documente audio-video. Guide pratique du français sans fautes. Sony. hebdomadare și lunare naționale (Le Nouvel Observateur. Varietăți ale francezei. La chanson française: Renaud. Presa francofonă audio: concernul Radio France. Poussin” (realizator: Alain Jaubert. 10e éd. Cîntece de Crăciun. 2006. lectură și exerciții. TF1. repetare. POUGET. Capital. Cultură și civilizație francofonă (2). Paris. conversație euristică. 2009. grammaire et conjugaison. Filmul documentar (2): „Le grand siècle français: La Tour. Europe 1. 1959). Anne. L’Express.

dr. Paul Rusch. Ana-Maria Pălimariu Obiectivul cursului: identificarea şi folosirea corectă. la restaurant. la cumpărături: în magazine universale. comunicare şi cultură. Gesamtband 1. propoziţiile subordonate. cu diverse mijloace de transport.und Arbeitsbuch. în calatorie cu diverse mijloace de transport. articolului şi genului substantivului. reguli de pronunţie şi de gramatică. Kurs. Kurs. pronumele personal si posesiv. Einheit 1-12 – Europäischer Referenzrahmen A 1 152 .und Arbeitsbuch. CD atasat manualului: Studio D. Gesamtband 1-2. studenţii au posibilitatea de a rezolva în grupuri mici diverse sarcini. manual de curs si seminar conform cu noul cadru de referinţă european. manual de curs si seminar conform cu noul cadru de referinţă european. la hotel. în călătorie. muncă şi studiu. pronumele personal şi posesiv. atât oral cît şi în scris. la cursuri. un exemplar pentru fiecare grupă. în raport cu vocabularul limbajului familiar şi de bază. verbele impersonale. Kurs. topica propoziţiei germane. necesare pentru o mai bună integrare socio-profesională. limbajul scris şi vorbit. la poştă. a elementelor de vocabular şi de gramatică germană. Gesamtband 1.Modalităţi de evaluare: evaluare continuă. la hotel. aprofundarea regulilor teoretice de bază şi aplicarea lor corectă în practică. sănătate. categoriile numărului şi genului. sintaxa: propozitia simplă şi propoziţia compusă. de a purta dialoguri pe marginea urmatoarelor teme: în călătorie în spatiul vorbitor de limba germana. Bibliografie selectivă: Studio D. imperfectul şi participiul perfect. Conţinutul disciplinei: evaluare iniţială a competenţelor în limba germana: comunicare orală. în raport cu dinamica lumii moderne. un exemplar pentru fiecare student/ studentă. înţelegerea noţiunilor de bază legate de limba şi cultura germană: civilizaţie germană. verbul: forme modale şi temporale. prepoziţii. Einheit 1-12 – Europäischer Referenzrahmen A 1 (Lernmaterialien). Einheit 1-12 – Europäischer Referenzrahmen A 1 (Lernmaterialien). comparaţia adjectivului. categoriile numărului. vocabular. CD atasat manualului: Studio D. Bibliografie selectivă: Studio D. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. la poştă. Prin intermediul metodei interactive. conform cu noul cadru de referinţă european. pus la dispozitia cursantilor. Einheit 1-12 – Europäischer Referenzrahmen A 1 (Lernmaterialien). perfectul. Gesamtband 1-2. lucrare scrisă. un exemplar pentru fiecare student/ studentă. prin exerciţii şi discuţii in grupuri mici. Helen Schmitz: Einfach Grammatik. română Denumirea cursului: Limba germana Codul cursului: J0815 Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. la teatru. mai buna înţelegere a elementelor de cultură şi civilizaţie germană. la cumpărături: magazine universale. alimentaţie. Langenscheidt: Berlin. München 2007 Metode de predare: aprofundarea regulilor de bază şi aplicarea lor corectă în practică la cursuri prin exerciţii şi dialoguri / discuţii in grupuri mici Modalităţi de evaluare: colocvii Limba de predare: română/germană Denumirea cursului: Limba germană Codul cursului: J0826 Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Asist. apreciere prin notă Limba de predare: franceză. timp liber: concediul. regimul prepozitiilor. pus la dispozitia cursantilor.und Arbeitsbuch. chestionare orală. pus la dispozitia cursantilor. la restaurant. în excursii. verbul: forme modale şi temporale. timp liber: la cinematograf. dr. folosirea cunoştinţelor de limba germană şi a competenţelor de comunicare dobândite. Kurs. hobby-uri si pasiuni. Conţinutul disciplinei: probleme de gramatică fundamentale: declinarea articolelor a substantivelor. colocviu.und Arbeitsbuch. în contexte de comunicare autentică. limbajul scris şi vorbit. capacitatea de a purta dialoguri simple în baza vocabularului şi a regulilor asimilate. diateza pasivă. finalizarea nivelului de cunoştinţe al studenţilor A1 după noul Cadru de Referinţă European. reguli de pronunţie şi de gramatică. la telefon. Ana-Maria Pălimariu Obiectivele disciplinei: înţelegerea elementelor de cultură şi civilizaţie germană.

iniţierea în etapele redactării unui text jurnalistic (diferite specii pentru diferite canale media). familiarizarea cu trăsăturile specifice jurnalismului de teren şi cu cele ale jurnalismului de opinie. jurnalismul de opinie. ArtPress. 11. Blattner. Interviul. utilizarea procesorului de texte Microsoft Word pentru a crea şi modifica eficient diferite tipuri de documente. Modulele 1-7. Portretul. 2001. Analiza. Dorin Popa Obiectivul cursului: Deprinderea utilizării corecte a terminologiei şi a diferenţierii genurilor şi speciilor jurnalistice. comentariul. Maissonneuve. Iaşi. legenda. Editura Fundației Universitare Dunărea de Jos. Comparaţie între jurnalismul de teren şi cel de opinie. în cadrul orelor de laborator sunt exersate deprinderi în următorele domenii: familiarizarea cu mediul de programare Windows. Helen Schmitz: Einfach Grammatik. Albastră. Tehnici de colectare a informației.(Lernmaterialien). Mihaela Popovici Obiectivul cursului: Transmiterea de cunoştinţe şi crearea deprinderilor de bază privind utilizarea calculatorului şi a programelor de redactare computerizată pentru realizarea şi prezentarea lucrărilor academice. ponderea verificărilor parţiale în nota finală este de 2/3 Limba de predare: română Denumirea cursului: Text jurnalistic Codul cursului: J0822 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Bernhard — Computer Driving Licence. 8. Surse de informare. Galați.a. Ed Bic All. show şi audience). Kovacs. Editura. un exemplar pentru fiecare grupă. Dăescu. Elementele unui articol (titlul/subtitlul/supratitlul/intertitlul. Discursul ştirilor. ferestrele. paragrafele). folosirea programului PowerPoint (pentru a crea prezentări tip kiosk. — Totul despre Excel 2000. Bibliografie selectivă: Eder. Știrea. Bucureşti.dr. 2. Bucureşti. 2001. Narativitate. Timişoara. reguli. 9. Genuri jurnalistice Jurnalismul de teren vs.dr. Stilul publicistic şi textul jurnalistic. indicaţii. Ancheta. 2002. norme. recenzia. 2004. conform cu noul cadru de referinţă european. Ed. Iaşi. utilizarea resurselor INTERNET. 1999. 1999 Metode de predare: o oră de curs şi trei ore de laborator pe săptămână Modalităţi de evaluare: verificări parţiale a deprinderilor practice şi verificare finală prin examen (realizarea şi susţinerea unei lucrări de sinteză). Dorin. Tipologii. Paul Rusch. 13. Hervé — Redactarea ştiinţifică. chapeaul. Editorialul. 14. Patrick ş. Übungsgrammatik Deutsch A1 bis B1. Conţinutul cursului: 1. dezvoltarea capacităţii de a identifica şi de a corecta erorile apărute în produsele media. POPA. Principii. Textul 153 . POPA. 10. Cluj Napoca. Dan. Intertextualitate. Tableta. München 2007 Metode de predare: aprofundarea regulilor de bază şi aplicarea lor corectă în practică la cursuri prin exerciţii şi dialoguri / discuţii in grupuri mici Modalităţi de evaluare: colocvii Limba de predare: română/germană Denumirea cursului: Informatică pentru presă Codul cursului: J0816 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Ed. Sandor — Word 2000. Etapele redactării textului jurnalistic. cronica. Reportajul. Dorin. John. 6. Bibliografie selectivă: HARTLEY. 5. Ed Teora. Editura Polirom. 3. critica. dosarul. Nivelurile interacţiunii. Conţinutul cursului: În cadrul cursului sunt transmise cunoştinţe despre normele de bună redactare şi tehnoredactare a lucrărilor ştiinţifice. Constantin — Tehnoredactarea. prelucrarea datelor cu Microsoft Excel (tabele pivot şi diagrame). arhitectura unui PC (Personal Computer). 2001. 7. formarea deprinderilor de a urmări implicaţiile procesului publicistic în viaţa cotidiană. 4. identificarea elementelor de continuitate/discontinuitate în raporturile dintre jurnalismul actual si cel de dinainte de 1989. Structura redacţiei. 12. funcţii speciale. pus la dispozitia cursantilor. Langenscheidt: Berlin.

dr. Institutul European Iasi. 2004. Editura Polirom. 2001. cu logica si analiza economica. Editura Institutul European. productivitate. sa decripteze principalele tendinte si interrelationari cu celelalte sfere ale socialului. Intreprinderea si intreprinzatorul. William Nordhaus. Sistemul monetar international. Presa locală ieşeană. Preda. exemplificarea Modalităţi de evaluare: proiecte individuale. Profitul. conversaţia euristică. 2005.Polirom. Economie generala. Paul Samuelson. Eberhard – Ghid de tehnoredactare. New York. 2002. Inflatia. Media online. abordări interactive Modalităţi de evaluare: test final (scris). macro si mondoeconomic. Productie. referat Limba de predare: Romana 154 . Economia mondiala. Moneda si finantarea economiei. Daniel Condurache Obiectivul cursului: Introducerea noţiunilor de bază care descriu diversele forme de media. examen Limba de predare: română Denumirea cursului: Teorie economica Codul cursului: J0824 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Editura Denumirea cursului: Introducere în mass-media românească actuală Codul cursului: J0823 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof.dr. Brielmaier. prelegerea. precum şi familiarizarea studenţilor cu mecanismele care asigură funcţionarea produselor specifice fiecărui canal de comunicare. schimb. Managementul editorial. Globalizare. Editura Polirom. explicaţia. Iaşi. ediţia a II-a. Criterii epistemologice in economie. 1999. Investitiile. Forme de proprietate media. Sirey. Peter şi Wolf. Institutul European. Tiberiu Brailean. Regionalizare si integrare economica. verificări în cursul semestrului şi examen la finalul semestrului. RANDALL. Iasi. metode de lucru în grup. consum. Humanitas. Elemente de accentuare în presa scrisă. 1998 Metode de predare: prelegerea. David. probe practice şi teme. Bucuresti. Paris. International Editions. Economics. Conţinutul cursului: Introducere. Alain Beitone. Sistemul bancar. audiţia. 30% lucrările de seminar. 2004 Metode de predare: prelegeri. Economie. Sisteme economice. Iaşi. Proprietari media. Ciclul economic. individual şi frontal. repartitie. Iaşi. ateliere de lucru. Eficienta. Claude-Jean – O introducere în presa scrisă şi vorbită. 40% rezultatul examenelor semestriale Limba de predare: română jurnalistic. Canale şi produse media. Echilibrul economic. Tiberiu Brailean Obiectivul cursului: De a familiariza studentii jurnalisti cu principalele notiuni si categorii. 2006. piata si formarea preturilor. Jurnalistul universal. Editura Polirom. Coman. 30% activitatea la seminarii. Mihai – Introducere în sistemul mass-media. rentabilitate economica. Capitalul. Conţinutul disciplinei: Piaţa media: piaţa directă şi piaţa duală. 2004. proiecţia video. Sorin – Tehnici de redactare în presa scrisă. dezbaterea. de a-i ajuta sa interpreteze diferitele procese si fenomene economice desfasurate la nivel micro-. Criza economica. teorii si doctrine economice. sa inteleaga perspectiva economica asupra lumii si vietii. Bibliografie selectivă: Bertrand. 2005. Iaşi Metode de predare: expunerea. Cresterea si dezvoltarea economica. Somajul. 2000. studiul bibliografiei Modalităţi de evaluare: evaluări în cursul semestrului prin metode orale. Iasi. problematizarea. Statul ca actor economic. Balanta de plati. Editura Polirom. Iaşi. Michel Didier. Economia-Regulile jocului. Salariul. Produsele mass-media. Politici economice. O istorie a doctrinelor economice. Bibliografie recomandată: Tiberiu Brailean. metode de dezvoltare a gândirii critice. problematizarea. McGrow Hill.

construcţia genurilor. Carole. Mihaela Popovici Obiectivul cursului: Transmiterea de cunoştinţe şi crearea deprinderilor specializate privind utilizarea programelor de punere în pagină (Desktop publishing) şi prelucrare a ilustraţiilor în scop publicistic. 1999: Joanescu. Vocile radioului: funcţiile prezentatorului. The Radio Handbook. Bucureşti. Bucureşti. cu caracter periodic) Bibliografie selectivă: Weinmann. Michael H. respectiv publicitar. Bucureşti. de la posturi locale. Routledge Metode de predare: expunerea. Genurile publicistice radio: ştirea. tehnologii de emisie. Curs oficial Adobe Systems. Elemente de programare: formate radio. Ed. prelegerea. Parker. Genurile publicistice radio: interviul şi talk-show-ul. producerea evenimentelor. 2003 Metode de predare: o oră de curs şi trei ore de laborator pe săptămână Modalităţi de evaluare: verificări parţiale a deprinderilor practice şi verificare finală prin examen (realizarea şi susţinerea unei lucrări de sinteză). Corint. 2004. Polirom. respectiv realizarea unor lucrări multipagină. Teora. tehnologii de editare. Alexandru Savitescu Obiectivul cursului: Cursul este destinat prezentării elementelor de formă şi de conţinut ale radioului: organizare. problematizarea. Ed. dr. 2002: Fleming. Genurile publicistice radio: reportajul şi documentarul.Teora. FM. Elaine. Peter Lourekas — QuarkXPress 6. Andrei — Design. Gert. Radio management. Online. tipuri de programări. Ed. Piaţa radio din România: radioul local. Producţie: spoturi radio. grile de programe. — Tehnoredactare computerizatã şi design. expuse la curs. Irene. straturi. Dumitrescu. Seminarul este destinat aprofundării elementelor teoretice. Bucureşti. Bibliografie selectivă: 1998: Bakenhus. instrumente de pictură şi utilitare. Conţinutul disciplinei: Evoluția radioului: AM. Bucureşti. voci şi scenarii. Williams. 1996. Ghid practic pentru jurnalişti. Roger C. Promovarea: interactivitate. Printech.dr.Denumirea cursului: Abilităţi practice. Ed. 2004. Iaşi. text. Laboratorul este destinat punerii în practică a obiectivelor menţionate mai sus. Corint. Polirom. Zimmer. vox-pop-ul. Uwe. în cadrul orelor de laborator sunt exersate deprinderi în următorele domenii: prelucrarea imaginilor cu Adobe Photoshop (cunoştinţe de bază: selecţii. respectiv exerciţii de sinteză: prelucrarea fotografiilor) şi paginarea cu QuarkXPress (organizarea materialului publicistic pe o pagină.. campania şi manifestările outdoor. Frigge. Radioul local. proiecţia video. *** — Adobe Photoshop CS. Ed. ponderea verificărilor parţiale în nota finală este de 2/3 Limba de predare: română ANUL II Denumirea cursului: Text jurnalistic Codul cursului: J0931 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. Informatică pentru presă Codul cursului: J0825 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: I Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. London. Radioul modern: tratarea informaţiei şi principalele genuri informative. Norbert. Management: structura şi rolul departamentelor. la reţele naţionale. Conţinutul cursului: În cadrul cursului sunt transmise cunoştinţe şi discutate diferenţele în proiectarea şi realizarea materialelor cu caracter ştiinţific. Digital. buletinul de ştiri şi radiojurnalul. All. acoperire. relatarea. audiţia. publicistic. Audienţele şi piaţa de publicitate: măsurători. exemplificarea Modalităţi de evaluare: lucrare practică. 2001: Haas. funcţionare. Iaşi. 2000. J0945 155 . examen Limba de predare: română Denumirea cursului: Canale de comunicare Codul cursului: J0932. Robin — Iniţiere în design. radioul naţional. tipologii de voci.

1999. în perspectiva unor cariere în domeniu. Regimul juridic al presei. John Hartley .Jurnalismul de televiziune. în paralel cu explicitarea şi fixarea cunoştinţelor dobândite la curs. Constituţia României revizuită – comentarii şi explicaţii. Editura Polirom. Jon Bignell . Noul Cod penal. 1994. 2005. Bibliografie selectivă: Daniela Zeca-Buzura . audiţia. problematizarea. exemplificarea Modalităţi de evaluare: lucrare practică.Discursul stirilor. şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a înţelege teoretic funcţionarea sistemului politic românesc. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 2004. Cursurile şi seminariile vor accentua corelaţia între practica jurnalismului/comunicării publice şi practica politică. 156 . prelegerea. Audienţele şi piaţa de publicitate: măsurători. Ed. Statutele şi codurile deontologice ale jurnaliştilor. proiecţia video. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. George Antoniu. Lucian-Dumitru Dîrdală Obiectivul cursului: Disciplina oferă o introducere în ştiinţa politică. IV Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Carla Tompea.All Beck. Delictele de presă. Editura Polirom. reglementărilor în domeniul presei aplicabile în România. Sache Neculaescu. Piaţa TV din România: TV locale. Management: structura şi rolul departamentelor. drepturilor constituţionale ale omului din perspectiva mass-media. Promovarea: interactivitate. Accesul la informaţiile de interes public. Bucureşti. Gabriel Bădărău Obiectivul cursului: Cursul este destinat prezentării regimului juridic al presei. Ed. Carmen Monica Cercelescu. Pactul internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice. grile de programe. tehnologii de emisie. Antonie Iorgovan. Aspecte procesuale. All Beck. Producţie: spoturi TV. Jeremy Orlebar. Ioan Muraru.Manual practic de televiziune. precum şi responsabilităţilor şi răspunderii juridice a jurnalistului. examen Limba de predare: română Denumirea cursului: Drept şi legislaţia presei Codul cursului: J0933 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. Conţinutul disciplinei: Evoluția televiziunii. Editura Polirom. Conţinutul disciplinei: Libertatea fundamentală de exprimare şi libertatea presei. Madalina Balasescu . 2004 Metode de predare: expunerea. Elemente de programare: formate TV. TV naţionale. Şansa. Elena Simina Tănăsescu. Mihai Constantinescu. exemplificarea Modalităţi de evaluare: examen Limba de predare: română Denumirea cursului: Concepte de bază ale politicii Codul cursului: J0934 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. problematizarea. Drepturile şi obligaţiile jurnaliştilor. tehnologii de editare. Temele de seminar vizează. producerea evenimentelor. Limitele libertăţii de exprimare prin presă. 2002. Teora. tipuri de programări. 2003. Reglementări în domeniul presei în România. prelegerea. Bucureşti. Cristina Hermeziu Obiectivul cursului: Cursul este destinat prezentării elementelor specifice organizării şi funcţionării unui post de televiziune. acoperire. Ed. Actuala reglementare şi abuzurile privind inculparea ziariştilor. Ed. campania şi manifestările outdoor.Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III. cât şi dimensiunea preponderent empirică.Manual de productie de televiziune. abordând atât dimensiunea preponderent normativă. Editura Polirom . Cenzura. Răspunderea civilă delictuală. Bucureşti. Bucureşti. dr. Codul penal anterior. Bibliografie selectivă: Constituţia revizuită a României. 2009 Metode de predare: expunerea. dr.

de redactare și de comunicare în limba franceză. 1999. 2. omofonie. din antichitate până în epoca modernă. însuşirea terminologiei de specialitate și a metalimbajului din domeniul presei de limbă franceză. Redactarea unui text de mărime medie. II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Lector dr. cât şi să scrie un text de lungime scurtă sau medie. locuțiuni și expresii idiomatice. 2001 Metode de predare: curs magistral. prezentări. Polirom. Ed. 1998 Metode de predare: prelegerea. 4. Introducere în politologie. Prezentări orale. Ed. Iliescu. Ed. seminariile urmează tematica expusă la curs. adverbul (categorii. Pisier Evelyne (coord. Comunicarea internaţională. McGraw-Hill. 1938). Mungiu. Particularități vocalice și consonantice. formarea femininului. încadrate de o prelegere introductivă şi una recapitulativă. dobîndirea și perfecționarea competențelor de comprehensiune scrisă și orală. New York. lucrul în echipe şi dezbaterea (seminar) Modalităţi de evaluare: examinare orală – pondere de 67% din nota finală. Molly McClain. Iaşi. „Version”: traducerea unui text din limba franceză (Henri Michaux. participare la seminar (lucrare scrisă. A Six-Step Guide. „Thème” (2). intonație. silabisirea. Partea I: Elemente de istorie a ideilor politice. Ed. Institutul European. sinonimie. participare la discuţii) – pondere de 33% din nota finală Limba de predare: română Denumirea cursului: Competenţe de comunicare în limba engleză Codul cursului: JO935 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: I. 2000. Allen&Unwin. Plume. Limba de predare: engleza Denumirea cursului: Competenţe de comunicare în limba franceză Codul cursului: J0935 Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Dana Nica Obiectivul cursului: îmbunătățirea și aprofundarea cunoștințelor de limbă franceză ale studenților la Jurnalism și Științele Comunicării. Bucureşti. Istoria ideilor politice. lucru pe text. Elemente de lexicologie: prefixare. Exerciții de pronunție. Partea a III-a: Concepte şi teorii în ştiinţa politică – o introducere. Radu Andriescu Obiectivul cursului: Studenţii îşi vor îmbunătăţi capacitatea de a comunica oral şi în scris în limba engleză. Diferențe fonetice între limbile română și franceză. Kate Grenville. Alfabetul. Writing from Start to Finish. Dictare: comprehensiune orală 157 . sufixare. Paris. „Ar-ti-cu-ler”: introducere în franceza vorbită. Timişoara.Conţinutul cursului: Cursul este structurat în patru părţi ce acoperă douăsprezece teme. acordul participiului trecut. „Mîncare de ciuperci”. Coerenţa textului scris. 2003. vol. tipuri de determinanți). 2002). explicaţia. Rață cu portocale. Articulare corectă. Curs de ştiinţă politică. Amarcord. Adrian-Paul. antonimie. ei vor fi capabili să participe la un dialog sau să facă o prezentare în limba engleză cu dicţia corespunzătoare. Gallimard. asimilarea unor repere esenţiale de cultură şi de civilizație francofonă. Partea a II-a: Doctrinele politice contemporane – repere intelectuale şi priorităţi programatice. Doctrine politice. Iaşi. activitate la seminar (25%). lucru în echipe Modalităţi de evaluare: examinare parţială şi examen final (75%). „Thème” (1): traducerea unui text în limba franceză (Horia Gârbea. Schaum's Quick Guide to Writing Great Essays. Partea a IV-a: Democraţia contemporană. Ed. Interviul. accent.).). Conţinutul cursului: Principii ale comunicării orale eficiente. Bibliografie selectivă: Pasquino. Eficientizarea prezentării orale. familii de cuvinte. „Une homme paisible”. 3. si condițional). La sfârşitul anului. formarea adverbelor în –ment). Guide to Writing a Basic Essay (curs electronic). Elemente de morfo-sintaxă: modurile și timpurile verbale (conjugarea. Ross. grupul nominal (pluralul neregulat. coerent şi corect din punct de vedere gramatical. Paragraful. Ploieşti. BIC ALL. Premier. concordanța timpurilor. Bibliografie selectivă: Speech Skills (curs electronic). Alina (coord. etimologie. Gianfranco. conversaţia. Conţinutul cursului: 1. grupuri ritmice. Realizarea unui text scurt în limba engleză. Jacqueline D. 2002.

7. M6. lectură și exerciții. 2001). Radio Classique. metafora.2008). Muzica Québec-ului: Villeray. reportaj. Crăciunul și sărbătorile de iarnă. 13. „L’été indien” (compozitor: Claude Lemesle. Cîntece de Crăciun. Bernard. Les médias. Limbajul familiar. Dublul sens. Origine des mots. Sony. Registre de limbă. Articolul insolit de actualitate (Courrier International – selecții). 8. colocviu. 10. reviste (Lire. 10e éd. Bagneux-Bruxelles. Cinemateca franceză: „Tanguy” (regia: Étienne Chatiliez. 1998). resurse online) Modalităţi de evaluare: evaluare continuă. ARTE. 1959). Europe 1. dobîndirea și perfecționarea competențelor de comprehensiune scrisă și orală. „La Robe et l’échelle” (Des Roses et des Orties. Cinemateca franceză: „Molière” (regia: Laurent Tirard. sumar. corespondență neconvențională (e-mail. Sélection du Reader’s Digest. Mezzo. Cultură și civilizație francofonă (3). 01. Cinemateca franceză: „Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain” (regia: JeanPierre Jeunet. Cultură și civilizație francofonă (1). NRJ. site-uri. Le Canard enchaîné. 5. La Revue des deux mondes. hors série (mai 2008). Capital. aluzia. 3. Esprit. Canal Plus. 2008). 11. Femme Actuelle. Cultură și civilizație francofonă (5). Anne. Cultură și civilizație francofonă (3). știri. Marie Claire). Cinemateca franceză: „La Folie des grandeurs” (regia: Gérard Oury. apreciere prin notă Limba de predare: franceză. conversație euristică. Paris. Paris. 7. 2. structură: generic. 14. chestionare orală. La chanson française: Renaud. Filmul documentar (2): „Le grand siècle français: La Tour. Télérama. Genuri și specii jurnalistice în limba franceză: prezentarea momentului Mai ’68. exprimarea punctului de vedere. Ar-ti-cu-ler. Le guide de la presse française. TF1. La chanson française: Jacques Brel. 2008). „Laisse béton” (Laisse béton. L’Express. 1977). hebdomadare și lunare naționale (Le Nouvel Observateur. Presa francofonă audio: concernul Radio France. Editions Générales First. 12. L’Équipe). LAYGUES. 1975). I-télé. lucrare scrisă. grammaire et conjugaison. Varietăți ale francezei. Cultură și civilizație francofonă (2). Laurent. documente audio-video. RTL. 13. POUGET. Planète. 2001). La chanson française: Francis Cabrel. Les Cahiers du cinéma. 2. analiză de text. Orthographe. perifraza. 4e 158 . Le Figaro. 6. Metode de predare: curs interactiv bazat pe expunere sistematică. Bibliografie selectivă: 1. JeanJoseph. SMS). Paris. chat. Presa francofonă scrisă: agenții de presă (Agence France-Presse – AFP). 2006. Comunicare și prezentare în limba franceză: redactare de documente (CV. Tradiții și obiceiuri. Argoul și evoluția acestuia. 9. Cultură și civilizație francofonă (4). 2. Courrier International. Éditions Montparnasse. 10. Metalimbaj. problematizare. La Croix. 6. documentare. JULAUD. interviu. Guide pratique du français sans fautes. Noțiuni de gastronomie și de cultură culinară. colocviu. „Ne me quitte pas” (La Valse à mille temps. lucru pe grupe. colecție televizuală (realizator: Claire Doutriaux. activitate independentă (observare individuală). Francis. Les archives sonores inédites de RTL”. „La pub”: franceza prin textul publicitar. Conţinutul cursului: 1. ironia. 2006). BALLE. Comprehensiune orală. Paris. Les Années Laser. TV5 Monde. Editions Générales First. Evaluare finală: lucrare scrisă. „L’âge de la conversation”: „Combien d’armes à feu circulent en France?” (Le Monde. 2006. Montréal. Radio France Internationale. Poussin” (realizator: Alain Jaubert. 8. Fraza interogativă. Paris Match. Limbajul poetic.și scrisă. cotidiene naționale (Le Monde. 3. producător: Arte Video. 9. PUF. negativă.10. însuşirea terminologiei de specialitate și a metalimbajului din domeniul presei de limbă franceză. Umorul. GAULET. colocviu. Bibliografie selectivă: 1. folosire de materiale auxiliare (presă scrisă. Cultură și civilizație francofonă (4). „Cage d’oiseau” (Musique sur St Denys Garneau. Le Lorrain.. Filmul documentar (1): „Karambolage”. asimilarea unor repere esenţiale de cultură şi de civilizație francofonă. Europe 2. „Le second degré”: legile lui Murphy. 1971). L’Humanité. Le petit livre du français correct. polemica. 2004. Cultură și civilizație francofonă (2). Comprehensiune orală. 2009. 2001. Joe Dassin. „Mai 68: l’héritage. jocul de cuvinte. imperativă. Marianne). română Denumirea cursului: Competenţe de comunicare în limba franceză Codul cursului: J0946 Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Dana Nica Obiectivul cursului: îmbunătățirea și aprofundarea cunoștințelor de limbă franceză ale studenților la Jurnalism și Științele Comunicării. repetare. Le Point. Cultură și civilizație francofonă (1). conotația. 4. Elemente de argumentație: strategii comunicaționale. ARTE Radio. Presa francofonă TV: concernul France Télévisions. blog-uri. persuasiunea. 3. 11. Sciences et Avenir. Le Pourquoi des choses. Evaluare finală: lucrare scrisă. 2007). 4. Resurse Internet francofone: portaluri. Le cherche midi. expressions et usages curieux. Comprehensiune orală. 14. Polydor. Libération. Zürich. „Petite histoire du journal télévisé”: jurnalismul TV francez. de redactare și de comunicare în limba franceză. 12. 5. Grands reportages. scrisoare de intenție).

H. fonologie. Pronumele impersonale es şi man. lectură și exerciții. morfologie. pe care le prezintă în progresia gradului lor de dificultate. Heinz. PUF. Limba de predare: română Denumirea cursului: Competenţe de comunicare în limba germană Codul cursului: J0946 Tipul cursului: obligatoriu din pachet Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Hans Neumann Obiectivul cursului: Exersarea deprinderilor de limbă dobîndite anterior şi aprofundarea cunoştinţelor fundamentale de limbă germană. fonologie. Paris. Iaşi 2008. Topica in propoziţiile cu verbe modale. lucrare scrisă. Propoziţiile şi pronumele relative. Modul de utilizare. Comparaţia adverbelor. Manualul însoţitor este indispensabil (vezi bibliografia).Infinitivul scurt şi infinitivul lung. asigurînd sursa principală pentru exerciţiile practice de limbă. Bucuresti 2001. 2006. asigurînd sursa principală pentru exerciţiile practice de limbă. I. documente audio-video. Topica în propoziţiile secundare introduse prin conjuncţiile weil şi daß. Introducerea propoziţiilor secundare prin conjuncţiile weil şi daß. H. editia a II-a. Charles-Henri. Le CV. Topica în propoziţiile secundare introduse prin conjuncţiile wenn şi wie. Manualul însoţitor este indispensabil (vezi bibliografia). Iasi 2009 Metode de predare: Cursul practic se dedică structurilor de bază ale limbii germane (fonetică. Modalităţi de evaluare: Frecventarea asiduă a cursului practic precum şi trecerea unei probe finale sînt condiţiile necesare pentru obţinerea unei note. repetare. 4. Nicolae – Dictionar de buzunar german-roman/roman-german. Participiul 2. Bucuresti 2001. conversație euristică. Jean-Paul. la lettre et l'entretien. Eyrolles. Clasificarea verbelor tari-slabe-mixte. morfologie. Modul de utilizare. Paris. colocviu. Imperfectul. O. Neumann. sintaxă). sintaxă). pe care le prezintă în progresia gradului lor de dificultate. DUMON. Bibliografie selectivă: Griesbach. Heinz. 2009. Nicolae – Dictionar de buzunar german-roman/roman-german. Regimul prepoziţiilor cu dublu caz. H.. Verbe modale. apreciere prin notă Limba de predare: franceză. Neumann – Ghid de conversaţie român-german. Iasi 2009 Metode de predare: Cursul practic se dedică structurilor de bază ale limbii germane (fonetică. I. Modalităţi de evaluare: Frecventarea asiduă a cursului practic precum şi trecerea unei probe finale sînt condiţiile necesare pentru obţinerea unei note Limba de predare: română 159 . Gradele de comparaţie ale adjectivelor. lucru pe grupe. Schulz. O. problematizare. VERMÈS. H. Dora –Germana intensiva. analiză de text. Neumann – Ghid de conversaţie român-german. Conţinutul cursului: Perfectul compus. documentare. Iaşi 2008. Metode de predare: curs interactiv bazat pe expunere sistematică. Schulz. Conţinutul cursului: Regimul prepoziţiilor cu un singur caz. Diateza pasivă. chestionare orală. Introducerea propoziţiilor secundare prin conjuncţiile wenn şi wie. Lihaciu. Lihaciu. editia a II-a. Bibliografie selectivă: Griesbach. română Denumirea cursului: Competenţe de comunicare în limba germană Codul cursului: J0935 Tipul cursului: obligatoriu din pachet Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: III Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Hans Neumann Obiectivul cursului: Exersarea deprinderilor de limbă dobîndite anterior şi aprofundarea cunoştinţelor fundamentale de limbă germană. folosire de materiale auxiliare (presă scrisă. Neumann. Dora –Germana intensiva. Modalităţi de evaluare: evaluare continuă.éd. Timpurile verbale la diateza pasivă. activitate independentă (observare individuală). resurse online) etc.

Iaşi. Runcan. Jean-Claude. toleranţă. se pune accentul pe încurajarea participării studenţilor la discuţii. Interviul. Problema reglementărilor autoimpuse şi codul deontologic cu exemple din mass-media occidentală. traducere românească de Mihaela Gafiţescu. Modalităţi de evaluare: Examen parţial. Christian. Jurnalism şi Publicitate. 1997). 2001. Carmen.dr. Kathrin: Etică. Bucureşti. Miruna: Introducere în etica şi legislaţia presei. Bibliografie selectivă: Coman. Polirom. Florea Ioncioaia Obiectivul cursului: Configurarea unei culturi etico-deontologice active în rândul viitorilor practicanţi ai profesiunilor ataşate de media. 2000 Metode de predare: expunerea. Bucureşti Freedom House. PUF. Institutul European. Mass-media. respectul punctului de vedere opus. De asemenea. o mare importanţă se acordă interactivităţii ca procedeu didactic. de a utiliza ca obiect de analiză fapte clar stabilite. 3. dr. Iaşi. prelegerea. dintre subiectivitate şi subiectivism etc. Daniel Condurache Obiectivul cursului: Aprofundarea noţiunilor şi a tehnicilor caracteristice scriiturii de presă. 2001. 2000. o incursiune în evoluţia principalelor teme şi concepte ale eticii. pe cultivarea normelor democratice şi a valorilor comunicării publice: empatie. cât mai cu seamă în cadrul seminariilor. prudenţă în judecăţi. analizate în raport cu valorile etice generale şi cele ale profesioniştilor din sistemul media. Funcţionarea agenţiilor de presă. Reportajul. 2 ore. Un secol de agenţii de presă româneşti.: Etică mass-media. studenţii sunt încurajaţi să-şi configureze cât mai articulat punctul de vedere. Agenţii de presă româneşti şi străine. Mihai. Studii de caz. fie că este vorba de discursul public. coll. Vrânceanu. Relatarea. Paralela 45. cu accent pe genurile publicistice specifice agenţiilor de presă. Agenţiile de presă din România. În acest sens. 1998 160 . Iaşi. Clifford et alii. atît în ce priveşte prelegerile. Manual de jurnalism (vol. 2008. fie că este vorba de sistemul media. argumentarea oricărei soluţii. să facă distincţia dintre opinii şi judecăţi calificate. exemplificarea Modalităţi de evaluare: activitate zilnică în cadrul agenţiei de ştiri a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Cuzanet Limba de predare: română Metode de predare: Principiul deliberării şi al auto-analizei reprezintă valori didactice fundamentale ales acestei discipline. 2. problematizarea. lucrare scrisă. lucrare scrisă. interactivitate. 1999. Bucureşti. onestitate. ei au obligaţia de a redacta periodic mai multe lucrări scrise pentru a fi expuse public. tehnica studiului de caz şi a analizei de text. Deontologie media (Paris. Polirom.Denumirea cursului: Abilităţi practice. Astfel. Conţinutul disciplinei: Ştirea de agenţie. Tritonic. rigoare. Dosarul de presă. Explorări în problematica deontologiei profesionale în media: de ce problematica etico-deontologică susţine în mod fundamental identitatea profesională a jurnaliştilor. Bibliografie selectivă: Bertrand. Koegel. examinare orală: calitatea activităţii la seminar Limba de predare: română Denumirea cursului: Etica şi deontologia jurnalismului Codul cursului: J0941 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. Conţinutul cursului: A fost conceput sub forma a trei module: 1. Florica. În acest sens. Abordări privitoare la funcţionarea sistemului vieţii publice. II). „Que sais-je?”. Ionescu. Norme de redactare şi de tehnoredactare a textelor publicistice pentru agenţia de presă. Codul cursului: J0936 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: I Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof. examen final. cu o prefaţă de Miruna Runcan. Editura All. traducere de Ruxandra Boicu. 2 ore. Bucureşti.

Dennis. Editura Kondyli. editura Polirom. Genurile publicistice TV: interviul şi talk-show-ul. 2004. Werner J. Editura Coresi. România şi al doilea război mondial. utilizabilitate. Istoria românilor în secolul XX. 18661947. Bucureşti. 2004. Conţinutul cursului: Istorie Internet. vol VII 1 şi VII 2. Ideologiile modernităţii româneşti. Dictionar Internet & Tehnologii World Wide Web. Productia textului jurnalistic. Istoria României. linkuri publicate in cursuri. copyright si politici internet. Bibliografie selectivă: Academia Română. Boom-ul Neteconomiei. Laboratorul este destinat punerii în practică a obiectivelor menţionate mai sus. 1999 (NN). Subiectul de presa online. Buzatu. Bucureşti. România sub regimul comunist. Arhitectura informationala si design web. Resurse web pentru jurnalisti. j Tankard jr. Gheorghe. studentii analizeaza siteuri media. Genurile jurnalistice. Scurtu. Statul român modern (1856-1940). XIX. Funcţiile prezentatorului. proiect de semestru Limba de predare: română Denumirea cursului: Istorie modernă şi contemporană Codul cursului: J0943 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: II Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: lect. 1994 . expuse la curs. VIII. problematizarea. Solveig Godeluck. Bucureşti. Modalităţi de evaluare: verificare pe parcurs: prezentari individuale. Societate şi modernizare. Etica. editura Polirom. Conţinutul disciplinei: Premodernitatea românească. 1997. Ioan. Bibliografie selectivă: Luminita Rosca. folosesc internetul pentru a produce subiecte de presa si le publica online. Mecanisme de comunicare online. dr. 2000. Editura All. Perspective asupra teoriilor comunicarii de masa.. James W. Severin . dialogul Modalităţi de evaluare: participare la dezbateri. Evaluarea informatiei online. Era digitala. Multimedialitate si interactivitate. vox-pop-ul. 2004 . Keith. Genurile publicistice TV: reportajul şi documentarul. Conţinutul disciplinei: Genurile publicistice TV: ştirea. Tratat. 2003 Metode de predare: expunerea. test la seminar. 2000 Metode de predare: cursul de desfasoara in proportie de 90% in spatiul virtual. editura Polirom. accesibilitate. Deletant.Denumirea cursului: Jurnalism online Codul cursului: J0942 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Alexandru Leonties Obiectivul cursului: Familiarizarea studentilor cu Internetul ca mediu de comunicare si introducerea principalelor notiuni teoretice si tehnici de redactare si productie a materialelor jurnalistice online. Internet: afaceri. Seminarul este destinat aprofundării elementelor teoretice. Manual de jurnalism. spatiu social. Mihai Coman. Partide şi regimuri politice. relatarea. 2001 161 . Nicholas Negroponte. buletinul de ştiri. divertisment. Totalitarismul comunist. Bibliografie selectivă: World Wide Web. Bucureşti. Ovidiu Buruiană Obiectivul cursului: Înţelegerea fenomenelor istoriei moderne şi contemporane a românilor cu formarea identităţii naţionale şi a structurilor statului român modern. România. Hitchins. examen Limba de predare: română Denumirea cursului: Text jurnalistic Codul cursului: J0944 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: II Semestrul: IV Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Oana Lazăr Obiectivul cursului: Cursul este destinat prezentării elementelor de conţinut ale televiziunii şi specificităţilor genurilor publicistice.

Teorii ale comunicării de masă.dr. Tehnici de multiplexare în frecvenţă şi în amplitudine. “ambalajul” acestora. Bibliografie selectivă: Bajenescu. Transmisii mediate digitale. Wharton School Publishing. TV.Comunicatii prin satelit. carte. audiţia.Titu I. Semnale aperiodice. audiţia. Jayant. Radiodifuziunea cu modulaţie în amplitudine şi în frecvenţă. proiecte. problematizarea. Fortele si tendinţele care influenţează evoluţiile în domeniul comunicării. Polirom. Formatele de conţinut tradiţionale: ziare. proiecţia video. 1999.drd. Sateliţi de comunicaţii. comentarii de aplicaţie pe texte. examen Limba de predare: română ANUL III Denumirea cursului: Canale de comunicare Codul cursului: J1051 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect.. Bibliografie selectivă: Marinescu.. filme. 2001. Transmisia simultană a mai multor mesaje pe acelaşi canal de comunicare. Semnale periodice. problematizarea. Nikil. Ameninţări. examen Limba de predare: română Denumirea cursului: Tehnici mediatice Codul cursului: J1052. a imaginii şi a semnalelor video. 2002.Metode de predare: expunerea. Televiziunea analogică. Sage. DeFleur. Semnalul armonic. Calculatorul electronic în transmisiile mediate. contextul dezvoltarii mijloacelor de comunicare in masa. noile canale de comunicare Cum sînt afectate ziarele (din punctual de vedere al generării conţinutului. examen Limba de predare: română 162 . Codarea vorbirii. Viitorul jurnalismului. Tay. cit si mutatiile provocate de aparitia noilor media. a semnalelor audio. Reţele de calculatoare. exemplificarea Modalităţi de evaluare: referate. Polirom. Strategic Management in the Media: Theory to Practice. Vaughan. Contextul: tradiţii. Conţinutul disciplinei: Modelul liniar al comunicarii de masă. Melvin L. 2003 . Managementul institutiilor de presa din Romania. Lucy. The Well-Timed Strategy: Managing the Business Cycle for Competitive Advantage. Ghid practic. absorbţia noilor tehnologii si mutatiile în stilul de viaţă. exemplificarea Modalităţi de evaluare: lucrare practică. sociologic si politic la nivel global si impactul acestora asupra canalelor de comunicare tradiţionale. 1999. referate Modalităţi de evaluare: verificări parţiale şi proiecte semestriale. Multimedia. J1061 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V. mutaţii în maniera de organizare şi gestiune a continutului. distribuţiei şi al generării veniturilor). Impactul Internetului si a platformelor de telefonie mobilă: tipologia noilor formate. Alexandru Lazescu Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să discute aspecte legate de consumul media. Transmisii digitale. prelegerea. Semnale purtătoare de informaţii. Kung. prelegerea. Bucuresti. resurse sociale. VI Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Prof. Matrix Rom. magazine. Iaşi. Teora. Paul. provocări. Peter. Cum sînt afectate radiourile (din punctual de vedere al generării conţinutului. Internetul – o reţea de reţele. tendinţe. 2008 Metode de predare: expuneri. Metode de predare: expunerea. proiecţia video. Conţinutul cursului: Comunicarea si consumul media în perspectivă istorică. 2006. Compresia semnalelor. London. Transmisii mediate discrete. Modele de organizare a redacţiilor si de operare a mass media în spaţiul public. radio. Iasi. Formate: Generarea si valorificarea conţinutului. a textului. Teora. Navarro. Daniel Condurache Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu principalele modele ale comunicării de masă şi cu tehnicile de transmisie a semnalelor în comunicarea de masă. Mutaţii în contextual tehnologic. Bucureşti. musică. distribuţiei şi al generării veniturilor). Bucureşti.

Denumirea cursului: Secretariat de redacţie Codul cursului: J1053 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect. dr. Alexandru Savitescu Obiectivul cursului: Cursul este destinat prezentării, înţelegerii şi exersării activităţii de secretariat de redacţie în: presa scrisă, radio şi televiziune, aprofundării cunoştinţelor despre proiectele grafice şi editoriale ale publicaţiilor, precum şi a celor despre tehnoredactare. Conţinutul disciplinei: Desktop Publishing. Graphic Design. Variabilele fundamentale ale textului "digital"; Proiectul grafic al unei publicaţii. Elemente de layout; Proiecte grafice şi editoriale în presa scrisă. Modele româneşti şi străine; Fonturile; Culorile; Rolul primei pagini de ziar şi al cover-ului de revistă; Funcţionarea tipografiilor; Rolul fotografiilor de presă. Fotojurnalismul; Norme de corectură a textului; Măsurători de audienţă; Organizarea redacţiilor. Organigrame funcţionale în presa scrisă; Organizarea redacţiilor. Organigrame funcţionale în radio şi televiziune. Bibliografie selectivă: 1999: Brielmaier, Peter, Wolf, Eberhard, Ghid de tehnoredactare. Layout-ul ziarelor şi revistelor, Iaşi, Polirom; 1997: Book, Albert C., Schick, C. Dennis, Fundamentals of copy & layout, Chicago: IL, McGraw-Hill Professional; 2001: Haas, Michael H., Frigge, Uwe, Zimmer, Gert, Radio management, Iaşi, Polirom Metode de predare: expunerea, prelegerea, problematizarea, proiecţia video, audiţia, exemplificarea Modalităţi de evaluare: lucrare practică, examen Limba de predare: română Denumirea cursului: Comunicare publică. Relaţii publice Codul cursului: J1054, J1062 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: I, II Numărul de credite (ECTS): 5/5 Titularul disciplinei: Conf. dr. Dan Stoica Obiectivul cursului: Preluînd şi continuînd cursul din anul I (Introducere în ştiinţele limbajului şi ale comunicării), cursul acesta îşi propune să insiste pe comunicarea publică (cu multele ei forme de manifestare: politică, media etc.) şi să încadreze în această dezvoltare comunicarea de relaţii publice, ca un caz special. În partea rezervată relaţiilor publice se tratează despre discursurile specifice structurii de PR, despre publicurile acestor discursuri, despre strategiile de PR şi despre rolul structurilor de PR. Un segment important îl ocupă discuţiile despre responsabilitatea socială a PR-istului şi despre relaţiile dintre PR şi presă. Conţinutul cursului: Relaţii publice: generalităţi. Cele două componente ale activităţii de relaţii publice ; Teorii semiotice care pot servi în analiza/construcţia de discursuri de relaţii publice ; Alteritatea în comunicare Public/publicuri în comunicarea publică şi în relaţiile publice ; Segmentarea publicului ; Modalităţile comunicării performative. Tipuri de comunicare performativă în comunicarea publică (discursul publicitar, discursul propagandistic) ; Strategii de relaţii publice ; Campanii de relaţii publice; Structura de PR şi comunicarea internă ; Relaţia PR/presă ; Comunicarea de criză Bibliografie selectivă: Dan Stoica, Comunicare publică. Relaţii publice, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2004; Dumitru Borţun, Relaţiile publice şi noua societate, Bucureşti, Tritonic, 2005; Mark P. McElreath, Page W. Miller, Introduction to public relations and advertising : a reader from the consumers' point of view, Needham, Ginn Press, 1993; Gheorghe-Ilie Fârte, Comunicarea: o abordare praxiologică, Iaşi, Demiurg, 2004 Metode de predare: prelegeri şi prezentări de cazuri din realitatea curentă Modalităţi de evaluare: lucrare practică de seminar (ca verificare de parcurs) şi examen scris la finele fiecărui semestru Limba de predare: română Denumirea cursului: Tehnica investigatiei psihosociale Codul cursului: J1055
163

Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. dr. Dorin Nastas Obiectivul cursului: Obiectivul cursului şi seminarului este de familiariza studenţii cu elementele esenţiale ale demersului de investigare empirică practicat în domeniul psihologiei sociale. Pentru fiecare dintre funcţiile fundamentale ale ştiinţei – descriere, explicare, predicţie, intervenţie – se vor oferi exemple ale demersului specific psihologiei sociale Conţinutul disciplinei: Introducere în psihologia socială; Metode de cercetare în psihologia socială; Disonanţa cognitivă sau arta auto-persuasiunii; Stima de sine şi auto-glorificarea; Atracţia şi respingerea interpersonală; Relaţii apropiate şi singurătatea; Emoţiile sociale: invidia, gelozia, ruşine, vinovăţie, jena. Bibliografie selectivă: Doise, W., Deschamp, J.-C., & Mugny, G. (2002). Psihologie socială experimentală. Iaşi: Polirom; Malim, T. (2003). Psihologie socială. Bucureşti: Editura Tehnică; Neculau, A. (coord.) (2004). Manual de psihologie socială. Ediţia a 2-a. Iaşi: Polirom; Neculau, A. (coord.) (1996). Psihologie socială. Aspecte contemporane. Iaşi: Polirom Metode de predare: expunerea, prelegerea, problematizarea, proiecţia video, audiţia, exemplificarea Modalităţi de evaluare: teză scrisă / test în baza materiei de seminar = 50% din nota finală (evaluarea pe parcurs) şi teză scrisă / test în baza materiei de curs = 50% din nota finală (evaluarea din sesiune) Limba de predare: română Denumirea cursului: Introducere în sistemele editoriale Codul cursului: J1056_A Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Silviu Lupescu Obiectivul cursului: Transmiterea informaţiilor esenţiale cu privire la organizarea activităţii într-o editură şi a atribuţiilor diverselor departamente, selecţia titlurilor, dezvoltarea unor cunoştinţe şi abilităţi necesare lucrului într-o editură (corector, redactor, tehnoredactor, promovare, vînzări) sau ca redactor cultural în presa scrisă şi radio-tv. Conţinutul cursului: Editura şi funcţiile sale; organizarea activităţii într-o editură; criterii de selecţie a titlurilor; modele în industriile culturale; principalele faze ale procesului de editare; tehnici generale de editare; producţia de carte; distribuţia; marketing şi promovare; proprietate intelectuală; preţ şi costuri de editare; elemente de management finaciar. Bibliografie selectivă: Lupescu, Silviu, Introducere în sisteme editoriale, note de curs (.pdf); Schuwer, Philippe, Tratat practic de editare, Editura Amacord, Timişoara, 1999; Geiser, Elizabth A. (ed), The Bussines of Book, Westview Press, Boulder and London, 1985; Lynette Owen, Tranzacţia drepturilor de autor. Ghid practic pentru editorii din România, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1996 Metode de predare: curs şi seminar (workshop) Modalităţi de evaluare: verificare pe parcurs, verificare finală Limba de predare: română Denumirea cursului: Agenţii de presă Codul cursului: J1056_B Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: V Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lector dr. Mihaela Popovici Obiectivul cursului: Cursul are ca scop definirea agenţiei de presă ca parte a sistemului mass-media şi examinarea parcursului istoric a acestei forme de comunicare în masă, descrierea aspectelor practice legate de culegerea ştirilor, construcţia unui material de agenţie şi prezentarea tehnicilor specifice de redactare
164

Conţinutul cursului: Tematica propusă de acest curs urmăreşte familiarizarea studenţilor cu aspectele particulare are activităţii într-o agenţie de ştiri: evaluarea surselor, tehnici specifice de redactare, discuţii privind obiectivitatea relatărilor Bibliografie selectivă: Manual de jurnalism;Tehnici fundamentale de redactare, coord. Mihai Coman, vol.I şi II, Ed. Polirom, Iaşi 1999; AP— Associated Press Stylebook, New York, 2001; Nichiţelea Pamfil — Agenţii de presă, Ed. ARVIN Graphics, Bucureşti, 2002; Briggs, Asa, Peter Burke — Mass-media.O istorie socială (De la Gutenberg la Internet), Ed. Polirom, Iaşi, 2005; Vrânceanu, Florica—Un secol de agenţii de presă româneşti (1889-1989), Ed. Paralela 45, Piteşti, 2000 Metode de predare: o oră de curs şi o oră de laborator pe săptămână Modalităţi de evaluare: verificări parţiale prin redactarea şi susţinerea unor teme propuse la clasă şi o verificare finală prin examen; ponderea verificărilor parţiale în nota finală este de 50% Limba de predare: română Denumirea cursului: Management de presa Codul cursului: J1063 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Lect.drd. Alexandru Lazescu Obiectivul cursului: Cursul îşi propune să discute aspecte legate de clasificarea, structura organizationala, poziţionarea strategică si managementul companiilor/institutiilor mass media. Se acorda o atentie specială acelor chestiuni care sînt în măsură să ofere viitorilor absolvenţi ai Departamentului de Jurnalism si Ştiinţe ale Comunicarii bagajul informaţional de bază pentru întelegerea mecanismelor de operare ale companiilor mass media din punctul de vedere al competiţiei pe piaţă, fluxurilor de creere a valorii, structurii de cost specifice fiecărui segment din industrie, al modelului de organizare, strategiilor de marketing adoptate si al filosofiei generale de dezvoltare. Conţinutul cursului: Industria mass media: Factori de context economici si sociali; Structura industriei pe categorii mass media; Institutii mass media: modelul comercial/ modelul public; Caracteristicile institutiilor mass media din punctul de vedere al caracteristicilor de piata, structurii costurilor, reglementarilor specifice si a modelului de operare: ziare/reviste, radio, TV, productia audio/video, outdoor, online (Internet/mobil); Gestiunea riscului in industria mass media. Fortele economice care actioneaza asupra mass media; Fortele de piata: analiza pietei si a competititiei (matricea Boston, modelul de analiza Porter); Structura costurilor: analiza pe categorii (presa scrisa, radio, TV, edituri de carte, case de productie audio/video); Reglementari; Strategii de marketing specifice mass media; Modele de management pentru companii integrate operational si pentru structuri de tip holding. Bibliografie selectivă: Marinescu, Paul, Managementul institutiilor de presa din Romania, Polirom, Iasi, 1999; Navarro, Peter, The Well-Timed Strategy: Managing the Business Cycle for Competitive Advantage, Wharton School Publishing, 2006; Kung, Lucy, Strategic Management in the Media: Theory to Practice, Sage, London, 2008 Metode de predare: expuneri, comentarii de aplicaţie pe texte, proiecte, referate Modalităţi de evaluare: verificări parţiale şi proiecte semestriale; examen Limba de predare: română Denumirea cursului: Publicitate Codul cursului: J1064 Tipul cursului: obligatoriu Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Alexandru Condurache Obiectivul cursului: Introducerea studenţilor în lumea publicităţii. Asimilarea noţiunilor de bază din limbajul publicitar. Înţelegerea rolului mediilor de comunicare şi importanţa alegerii plasamentului optim pentru o campanie promoţională şi a publicului ţintă. Descrierea rolului fiecărui actor din agenția de publicitate sau din cea de relaţii publice.
165

Michel. Crearea unui scenariu pentru un spot video. Editura Humanitas. XIX-XX). Bucureşti. prezentarea. Alain. Editura Humanitas. I-III. F. armistiţiul interbelic. Guerrilla advertising. Consecinţe în prezent. 2005. Naşterea şi moartea comunismului în secolul XX. Bucureşti. Bucureşti. Peter. proiecţie video. dr. pe jocul temporalităţilor. Editura Humanitas. Editura Humanitas. Serge. seminarii şi examen. a sensibilităţilor şi practicilor sociale. analiza de text. analiza unor investigaţii realizate de studenţi. globalizarea şi efectele sale asupra lumii contemporane. Capitalism contra capitalism. Bucureşti. examen final Limba de predare: română Denumirea cursului: Istoria şi teoria mentalităţilor Codul cursului: J1066_B Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Conf. către o istorie a „duratei lungi”. 2002. Editura Brandbuilders. expunerea. Anatomia unui spectru. interdependenţa dintre politică şi economie Conţinutul cursului: Congresele şi conferinţele de pace (sec. iniţierea în lectura realităţilor cotidiene din perspectiva studiului mentalităţilor. Editura All. deschiderea către o discuţie asupra originilor lumii moderne. Châtelet. Repere. Bucureşti. care să pună accentul pe faptul cotidian. individual sau în echipă Modalităţi de evaluare: realizarea şi prezentarea unor eseuri. Crearea unei teme de campanie publicitară socială. Ovidiu. Tag-line-ul.proiect scris. a evenimentelor „de suprafaţă”. Ogilvy. Ed. Bucureşti. Editura Allfa. Ralf. Ogilvy&Mather. a vieţii politice. pe diferenţialul valorilor şi al referinţelor culturale. Bibliografie selectivă: Albert. Besançon. copy-write. Politica mondială după 1945. dezbaterea. Studentul trebuie să gândească resorturile politice ale faptului economic. cercetare pe Internet Modalităţi de evaluare: participare la cursuri. 1996. Bucureşti Business Tech Bucureşti Business Tech 2002. 1992. Conţinutul cursului: Este vorba mai întâi de a trece de la o istorie a confruntărilor militare. David. Elemente de gramatică a limbajului audiovizual. Bucureşti. Editura Fundaţiei PRO. lumea de azi. iar apoi 166 . 1993. impactul evenimentelor din 11 septembrie 2001 asupra relaţiilor internaţionale. Metode de predare: Prelegerea. Ries. Horea. ca modalitate de a formare dinamică şi cuprinzătoare a studentului din punctul de vedere al analizei economice. Căderea advertisingului şi ascensiunea PR-ului. Cauzele celui de-al doilea război mondial. a vieţii sociale. Alegerea tipurilor de media ca suport pentru campania socială. dr. relaţii internaţionale în epoca post-război rece. Murgu. Ogilvy despre publicitate. Florea Ioncioaia Obiectivul cursului: Familiarizarea studenţilor cu principalele texte şi practici ale istoriei mentalităţilor. Gheorghe Iacob Obiectivul cursului: Înţelegerea principalelor fenomene şi evenimente ale relaţiilor politice internaţionale din lumea modernă şi contemporană. conversaţia. Calvocoressi. Laura. Ries. Reflecţii asupra revoluţiei în Europa. Zbigniew. a culturii populare. 1995. 1999. creativitatea şi valoarea intervenţiilor la seminar. sloganul. Cluj. Bucureşti. Dahrendorf. Concepţii politice ale secolului XX. Crearea unei imaginii pentru un print publicitar. vol. Marele eşec. Levinson. Editura Dacia.. Berstein. Bucureşti.. a evenimenţialului spectaculos. 2000. Èvelyne Pisier. Al. Istoria secolului XX. lucrare creativă . a indivizilor anonimi.Conţinutul cursului: Rolul mediilor de comunicare în advertising. Jay Conrad. formarea un ei grile de lectură non-evenimenţialistă. Bibliografie selectivă: Drugă. Pierre Milza. 1993 Metode de predare: prelegerea tematică. Brzezinski. 2001. Limbajul vizual şi limbajul publicitar. test de cunoştinţe generale Limba de predare: română Denumirea cursului: Relaţii internaţionale Codul cursului: J1066_A Tipul cursului: opţional Nivelul cursului: licenţă Anul de studiu: III Semestrul: VI Numărul de credite (ECTS): 5 Titularul disciplinei: Prof.

1990. La rîndul lor. Platon. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Iaşi.de a prezenta o istorie a mentalităţilor pentru uzul jurnaliştilor. Limba de predare: română 167 . AlexandruFlorin: Societate şi mentalităţi în Europa medievală. Direcţii în istoria mentalităţilor. 50%. nota finală se calculează în felul următor: 25%. Alexandru: Dimensiunea umană a istoriei. 25 %. caracterul practic al acestei acestor seminarii va fi dat mai ales de utilizarea unor texte documentare semnificative pentru tema în discuţie. calitatea lucrărilor de seminar. Simona şi Toader: Mentalităţi colective şi imaginar social. Meridiane. Bucureşti. Bucureşti. Meridiane. 2000 Metode de predare: Prelegerile sunt concepute dintr-o perspectivă adaptată orizontului studenţilor la această specializare: demersuri la jumătatea distanţei între un execurs analitic şi unul sintetic. calitatea intervenţiilor orale. seminariile sînt concepute îndeosebi ca studii de caz şi exerciţii metodologice. 1986. 1996. Ştefan: Sensibilitate şi istorie în secolul XVIII românesc. O introducere în antropologia istorică. Presa Universitară Clujeană/Mesagerul. Bibliografie selectivă: Duţu. Istoria şi noile paradigme ale cunoaşterii. lucrarea finală. adaptată tematic şi metodologic intereselor şi imaginarului intelectual al acestora. Fiecare prelegere va conţine o expunere teoretică. Lemny. Cluj-Napoca. o trecere în revistă a bibliografiei. Nicoară. Modalităţi de evaluare: Criteriul principal de evaluare este activitatea de la seminar. precum şi o punere în chestiune a implicaţiilor practice ale temei.

b. II sau III13 . chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". trebuie să fie: a. Doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU pot deveni titulari de mobilitate doar cu autofinanţare. vă rugăm să contactaţi: Departamentul de Relaţii Internaţionale Biroul de Programe Comunitare 12 Studenţii în an terminal nu vor putea participa la selecţia din martie-aprilie. trebuie să fie: a.în momentul selecţiei. Pentru mai multe informaţii. La selecţia pentru mobilităţile studenţeşti pentru stagii de practică din cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii (LifeLong Learning Programme) – Programul sectorial ERASMUS.trebuie să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv. studenţii: . 13 Dupa ultima sesiune de examene din anul terminal. doctoranzi cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand. c. .trebuie să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv. Pentru ei facultatea va putea organiza un concurs de selecţie special imediat după examenul de admitere la Master. • studenţii care nu au cetăţenie română sau cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene. c. Doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU pot deveni titulari de mobilitate doar cu autofinanţare. studenţii: .în momentul selecţiei. . studenţi la Master12. • studenţii care au beneficiat deja de statutul de student ERASMUS. 168 . cu sau fără finanţare. La selecţia pentru mobilităţile studenţeşti din cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii – Programul sectorial ERASMUS nu se pot înscrie: • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". deci nu sunt studenţi eligibili 14 Facultatea poate organiza un concurs de selecţie abia după examenul de admitere la Master. doctoranzi cu frecvenţă la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand. studenţi în anii de studii licenţă I – II (a se vedea nota 1).Partea a III-a Informaţii ERASMUS Anul academic 2007–2008: 70 studenti Erasmus outgoing 16 studenti Erasmus incoming 17 cadre didactice Erasmus outgoing 15 cadre didactice Erasmus incoming Academic year 2009–2010: 75 Universităţi partenere în 16 ţări ale Uniunii Europene Criterii generale de selecţie Mobilităţi de studiu şi stagii de practică Eligibilitate La selecţia pentru mobilităţile studenţeşti de studiu din cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii (LifeLong Learning Programme) – Programul sectorial ERASMUS. studenţii nu mai sunt înmatriculaţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. studenţi în anii de studii licenţă I. b. studenţi la Master în anii I14 sau II (a se vedea nota 2).

ac.be Université Catholique de Louvain .fr Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse .univ-reims. Komotini (Democritus University of Thrace) www.gr Panepistimio Dytikis Makedonias.fr Ecole Pratique de Hautes Etudes .www.univ-paris3.www.www.www.unilim.uco.www. Kozani (University of Western Macedonia) www.univ-paris5.fr Université de Reims Champagne Ardenne .www.www.uibk.dk Abo Akademi University .gr Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki) 169 BULGARIA DANEMARCA FINLANDA FRANŢA GERMANIA GRECIA . Dana BĂDULESCU Bulevardul Carol I.uni-goettingen.11.paris4.ephe.ups-tlse.u-bourgogne. Dijon . dr.univ-lille3.fr Université Charles de Gaulle Lille III .www.www.fi Université d’Angers .fr Université de Bourgogne.uk Universiăţile partenere Erasmus în anul academic 2009-2010 AUSTRIA BELGIA Kirchliche Paedagogische Hochschule in Wien .www.www.univ-poitiers.univ-st-etienne. nr.Ioana PRISTAVU Bulevardul Carol I.www.heb.at Leopold-Franzens-Universitaet Innsbruck .fr Université Paris XII Val de Marne .univ-artois.Saint Etienne .www.fr Université Catholique de l’Ouest .fr Université d’Artois .uhb.www.co.de Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg .de Dimokritio Panepistimio Thrakis.be/isti Université de Liège .www.be ISTI (Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes) Bruxelles www.de Friedrich-Schiller-Universitaet Jena .at Erasmushogeschool Brussel . nr.kphvie.www.be New Bulgarian University .www.www.uni-augsburg.sorbonne.www.fr Université de Limoges .de Universitaet Rostock .www. 700506 Iaşi. ROMANIA Telefon: +40 232 201253 Fax: +40 232 201201 Email: dnbadulescu@yahoo.univ-nancy2.www.fr Université de Paris III Sorbonne Nouvelle .www.www.fr Université Paul Sabatier Toulouse III .www. 700506 Iaşi.de Georg-August-Universitaet Gottingen .uowm.fr Université Nancy II .fr Université René Descartes Paris V .ulg.univ-angers.ucl.ehb.abo.fr Université de Haute Bretagne Rennes II .bg Kobenhavns Universitet .www.www.ac.uni-konstanz.univ-paris-diderot.fr Université Paris IV Sorbonne .www.ac.www.fr Université de Paris VII Denis Diderot .fr Universitaet Augsburg .ro sau Facultatea de Litere Coordonator Erasmus Lect.fr Université Jean Monnet .www.sorbonne.de Universitaet des Saarlandes .uni-freiburg.uni-rostock.www.nbi.univ-ubs.www. ROMANIA Telefon: +40 232 201111 Fax: +40 232 201201 Email: erasmus@uaic.duth.www.de Universitaet Konstanz .www.univ-paris12.nbu.www.11.uni-saarland.www.fr Université de Bretagne-Sud .univ-avignon.uni-jena.fr Université de Poitiers .

es Universitat de Barcelona .us.udl.www.es Universitat Rovira I Virgili .hivolda.pl Uniwersytet Jagiellonski .www.www.www.it Università degli Studi di Napoli Parthenope – www.www.www.www.es Universidad de la Coruna .www.www.unex.www.wroc.ac.lv Middlesex University .ibu.urv.nottingham.www.pt Universidade da Beira Interior .www.ull.es Universidad Complutense de Madrid .www.uab.uk Volda University College .mdx.it Universita degli Studi di Roma Tre – www.ul.unipd.rpiva.pt Universidade de Lisboa .es Universidad Autonoma de Madrid .edu.ac.es Universidad de la Laguna.uk University of Sheffield .uvigo.www.www.www.auth.uniud.ioe.tr 170 .es Universidad de Salamanca . Tenerife .ITALIA LETONIA MAREA BRITANIE NORVEGIA POLONIA PORTUGALIA SPANIA TURCIA www.it Riga Teacher Training and Education Management Academy .unisa.es Universidad de Vigo .uninav.www.www.es Universitat Autonoma de Barcelona .d’Annunzio” Chieti e Pescara .it Università degli Studi di Udine – www.pl Uniwersytet Wroclawski .www.ualg.pl Universidade do Algarve – www.uk Nottingham Trent University .uni.shef.www.um.gr Università degli Studi di Bari .uam.udc.uj.ac.www. University of London .pt Universidad de Alicante .unifg.uniovi.www.www.es Universidad de Oviedo .es Universidat de Lleida .uniba.uk Institute of Education.it Universtà degli Studi “G.www.it Università degli Studi di Foggia – www.ua.edu.www.uniroma3.ubi.edu.ucm.ac.ub.es Universidad de Murcia .up.www.www.unich.usal.www.es Universidad de Extremadura .www.no Uniwersytet Slaski .it Università degli Studi di Salerno – www.es Abant Izzet Baysal University .pt Universidade do Porto .it Università degli Studi di Padova – www.

: +40 232 267637.15 Octombrie "Dies Academicus" ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza: 26 Octombrie (conferinţe. +40 232 116600 Alte biblioteci din Iasi: Biblioteca Academiei Române: Bd. /Fax: +40 232 316159 Centrul Cultural German: Bd.: +40 232 267584 Biblioteca Gheorghe Asachi: Str. La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi.All the students enrolled at the Faculty of Letters. cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial.) Festivalul Studenţesc “Unifest”. Palat nr. 4. etc. Carol I nr. Pacurari nr. din care fac parte obligatoriu. Aceste locuri sunt distribuite pe ani de studii. Asociaţia Studenţilor Francofoni din Iaşi .4.: 8-14 Noiembrie Organizaţii Studenţeşti • • Asociaţia Studenţilor Jurnalişti. proporţional cu ponderea studenţilor ei. Tel. nr. indiferent de forma de finanţare. Fax: +40 232 211026 Consiliul Britanic: Str. Tel. şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii. /Fax: +40 232 212773 Centrul Cultural Francez: Bd.Centrul Cultural Francez. Carol I nr. Tel. can have access to all the University libraries and to other libraries in Iasi. Str. e-mail: bcuis@bcu-iasi. 4. dacă au obţinut minimum 40 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar 171 . 26. Alexandru Ioan Cuza University. Bd. Facultatea de Litere primeşte un număr de locuri de cazare în căminele universităţii.ro. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere. Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. 26. Tel. Codrescu nr. Tel. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Tel. 14 (Căminele Codrescu). Tel. Pacurari nr. Cazare În Cămine La începutul fiecărui an universitar.bcu-iasi. simpozioane. 21. +40 232 264245. Carol I.ro Biblioteca Centrala Universitara “Mihai Eminescu”: Biblioteca Facultăţii de Litere: Str.Informaţii şi adrese utile Biblioteci Toţi studenţii Facultăţii de Litere ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pot beneficia de acces la bibliotecile universităţii precum şi la alte biblioteci din oraş.: +40 232 214051 Evenimente locale “Zilel Francooniei”: a doua jumătate a lunii Martie Târgul naţional de carte: 21–25 April “Fête de la musique”: Mai "Cucuteni 5000" – Târg de ceramică: sfârşitul lunii mai-începutul lunii iunie şi 12-15 Octombrie Festivalul Berii: 12-15 Iunie Festivalul de Muzică Populară pentru copii “Catalina”: Iulie / August S[pt[m\na Modei: Octombrie Sfânta Parascheva – Manifestări culturale şi religioase: 8 . www. Carol I nr. Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi. 8.

au prioritate la obţinerea de bilete gratuite in taberele de odihna studenţeşti. Pot beneficia de bilete de tabăra studenţii care activează în cadrul Caselor de Cultura ale Studenţilor şi care s-au evidenţiat prin activităţile cultural-artistice desfăşurate. bursă pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti. proporţional cu numărul studenţilor. În fiecare an universitar facultatea primeşte de la bugetul de stat un fond de burse. Aceste bilete se distribuie la cerere. Pot beneficia de bilete si studenţii care activează in organizaţii studenţeşti şi care au avut rezultate in activitatea de reprezentare a studenţilor. 2. Repartizarea burselor se face în funcţie de mediile obţinute în semestrul anterior. 3. Studenţii orfani de ambii părinţi. Staţiunile. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs. în ordinea descrescătoare a acestora şi în limita fondurilor alocate. Burse Au dreptul de a primi burse toţi studenţii de la cursurile de zi care corespund criteriilor stabilite în acest scop. artistice sau ştiinţifice. precum şi Regulamentul de cazare exista pe pagina de internet a Universităţii. bursă contractuală de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural. pot beneficia de burse de ajutor social şi studenţii proveniţi din familii cu venituri pe fiecare membru mai mici decât salariul minim pe economie. bursele se atribuie. bursă de performanta „Meritul Olimpic”. bursă de merit. Criterii generale de atribuire a biletelor de tabăra 1. cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial. în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de solicitanţi în anul universitar (sau semestrul) anterior. in funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură si performantele in activitatea de cercetare. studenţii care după anul precedent de studiu sunt integralişti (prin integralişti se înţeleg studenţii care si-au îndeplinit in totalitate obligaţiile profesionale – promovarea tuturor disciplinelor din anii anteriori de şcolarizare). Pot beneficia de bilete in taberele studenţeşti de odihna. Bursele sunt de mai multe categorii: bursă de performanta (ştiinţifică. Tabere Studenţeşti În vacanţele de iarnă şi de vară. Pentru studenţii din anul I. în funcţie de mediile de la concursul de admitere. bursă „Cum laude”. in limita locurilor repartizate. 172 . bursă de studiu (integrală si parţială). sportivă sau cultural-artistică).anterior. dar şi de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale. bursă de performanţă pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural. În limita fondurilor alocate. Acest fond este repartizat pe ani de studii şi specializări. Studenţii orfani de ambii părinţi. perioadele şi numărul biletelor se anunţă la afişierul facultăţii cu 2 –3 săptămâni înainte de fiecare vacanţă. bursă pentru activităţi cultural-artistice. daca sunt integralişti. bursă de ajutor social. studenţii pot beneficia de bilete de tabără gratuite acordate facultăţii. Informaţii suplimentare despre bursele acordate de către Universitate se pot accesa de pe pagina de internet a Universităţii. Bursele de ajutor social se acordă pe baza documentelor doveditoare prezentate de studenţii care solicită astfel de burse. bursă ”Laudamus”. Informaţii suplimentare despre cazare. bursă de ajutor social ocazional. cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial pot primi burse de ajutor social. în primul semestru.