POPP CRISTINA MARIA Stagiu anul II CA – sistem colectiv SUBIECTE CONTABILITATE

NR. REG.MATRICOL : 39938

2.O societate cumpara pe data de 1 octombrie 2006 un certificat de depozit cu scadenta la 4 luni, adica pe 31 ianuarie 2007. Valoarea certificatului este de 50000 ron iar rata anuala a dobanzii este de 9% calculate liniar. Comisionul de ridicare este de 1% iar certificatul este pastrat pana la scadenta. Care este valoarea ratei lunare a dobanzii efective? a. 0.000049% b. 1.0197% c. 0.0197% d. 0.0049% REZOLVARE: 50.000 x 9% x 4/12 = 1.500 dobanda 4 luni Calcul comision ridicare : (50.000+1.500) x 1% = 515 Dobanda efectiva: 1.500-515 = 985 Rata lunara efectiva a dobanzii: r = 985/50.000 x ¼ = 0.0049 10. O societate cumpara pe data de 20 decembrie 2006 500 instrumente financiare pentru cursul de 40 Ron/ actiune. Plata si intrarea in posesie a titlurilor se va face pe data de 4 ianuarie 2007. Cursul bursier de la 31 decembrie 2006 a fost de 39 Ron iar pe 4 ianuarie 2007 de 42 Ron. Daca titlurile sunt clasificate ca fiind detinute pentru vanzare, atunci valoarea platii de pe data de 4 ianuarie 2007 va implica o iesire de numerar de: a. 20000 Ron b. 21000 Ron c. 19500 Ron d. 20150 Ron. REZOLVARE: Iesire de numerar: 500 x 42 = 21.000 (la data de 4 ianuarie, data platii si a intrarii in posesie)

14. In ianuarie N societatea primeste factura de energie electrica pentru perioada 15.12.N-1 – 14.01.N in suma de 1.400 lei, TVA 19%. Care sunt inregistrarile contabile ocazionate de aceasta tranzactie, atat in N, cat si in N+1.

1/10

800 26. Care sunt inregistrarile contabile? 2/10 .Inregistare cost efectiv 348 – 711 = . Din casare rezulta materiale in valoare de 700 u. Se obtin produse finite la un cost standard de 90. costul efectiv 86.Valorificare materiale: 302 – 7588 = 700 3.Scoaterea din gestiune : % 2133 = 20.4. este casat.REZOLVARE: Inregistare factura in N-1: = % 401 1666 605 700 471 700 4426 266 Inregistare N: 605 – 471 700 19.500 6583 5. societatea A primeste materii prime de la un furnizor fara factura. TVA 20%.000 2.500 22.Valoarea neta recuperate din dezmembrare (se considera amortizare): 6813 – 2813 = 500 4.Colectare cheltuieli casare: 602 – 302 =200 2.000 lei. TVA 20%. Se vand produsele finite obtinute la pret de vanzare de 120. 1. evaluate la pretul de 1. In luna X a exercitiului N. TVA 19%.800 701 120.Obtinere produse finite: 345 – 711 = 90.m.200 lei. La sfarsitul celui de-al 7-lea an de functionare un mijloc de transport.000 3. Cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 200 u.500 Vanzare produse finite: 411 % = 142.000 lei şi amortizare cumulata de 14. In luna Y se primeste factura: pretul de cumparare 1. REZOLVARE: 1.500 lei.000.000 4427 22.m. Iesire din gestiune produse finite: 711 – 345 = 90.000 lei. cu valoare contabila de 20.000 lei.000 2813 14.

b)Inregistari in contabilitate: Anul N (2 trimestre) 471 – 5121 = 7000 Primirea facturii pentru primul trimestru 612 – 471 = 3500 Rata de actualizare anul N+1 3500 x 4x 3. societatea va redeveni proprietara bunului.m.. La data vânzării. b)să se prezinte înregistrările privind tranzacţia de leaseback şi primirea primei facturi de leasing.000 u. durata contractului de închiriere 4 ani. utilajul avea o valoare contabilă netă de 34. rata de actualizare este 3. cu înregistrarea scoaterii din evidenţă a activului şi a sumelor încasate sau de încasat şi a taxei pe valoarea adăugată pentru operaţiunile taxabile. chiria trimestrială 3.000 u.000 u. în următoarele condiţii: preţ de vânzare 42. operaţiunea se reflectă în contul de profit şi pierdere.m.171 u. Pe 1.. în următoarele condiţii: preţ de vânzare 42.000 u. durata contractului de închiriere 4 ani. chiria trimestrială 3.07.500 u.REZOLVARE: 1. Se cere: 3/10 .m.m. o societate a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj.N.m. rata de actualizare este 3.000 4428 200 2.55% /12 = 497 Chirie trimestriala: 124. Operaţiunea de închiriere a activului în regim de leasing operaţional se contabilizează de utilizator conform prezentelor reglementări. Pe 1.500 u. Ca urmare.25 46. Pe durata contractului riscurile semnificative sunt în sarcina locatorului.171 u. o societate a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj. La sfârşitul perioadei de locaţie.55%.55%.m. La data vânzării.).m (cost 40.07.200 301 1.Intrare materii prime in gestiune luna X: % 408 = 1. amortizare cumulată 6. societatea nu va redeveni proprietara bunului. La sfârşitul perioadei de locaţie. utilajul avea o valoare contabilă netă de 34. conform prevederilor legale.m. REZOLVARE: a) Reguli OMFP 3055/2009: Dacă tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing operaţional.Primire factura luna Y: 408 – 401 = 1000 4426 – 4428 = 200 % 401 = 240 301 200 4426 40 45. Se cere: a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării acestui caz. entitatea vânzătoare contabilizează o tranzacţie de vânzare.N..

5121= 461 42. REZOLVARE: a) Reguli OMFP 3055/2009: -dacă tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un leasing financiar.171 2.355) anul 4 59. cu scopul de a le creste valoarea si au fost recunoscute in bilantul de la sfarsitul exercitiului financiar N. iar societatile B si C modelul evaluarii la cost. valoarea justa a terenurilor este de 140. B si C detin in aceeasi zona cate un teren de 1000 m 2 .332 (14.000 6583 8171 4. Ce inregistrari contabile efectueaza cele trei intreprinderi la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar. respectiv livrarea bunului. activul având rol de garanţie. ca investitii imobiliare. efectuată de locatar.461 = 7583 42. cu regimul de amortizare aferent. tranzacţia reprezintă un mijloc prin care locatorul acordă o finanţare locatarului. Entitatea beneficiară a finanţării (locatarul) nu va recunoaşte în contabilitate operaţiunea de vânzare a activului. nefiind îndeplinite condiţiile de recunoaştere a veniturilor.000 lei. Activul rămâne înregistrat în continuare la valoarea existentă anterior operaţiunii de leasing.000 lei.35 p2) anul 2 612 = 404 7625 (10. şi operaţiunea de leasing. Societatea B care a ales modelul evaluarii la cost reevalueaza la sfarsitul fiecarui an terenurile detinute.000 4/10 . Operaţiunea de finanţare va fi evidenţiată prin articolul contabil 512 "Conturi curente la bănci" = 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate". ultima reevaluare efectuandu-se in anul N-1. Trei intreprinderi : A.332/1. = % 2133 42. urmând ca dobânda şi alte costuri ale finanţării. 110.000/1. să fie înregistrate conform prezentelor reglementări. Societatea C efectueaza reevaluarea terenurilor odata la 3 ani. potrivit contractelor încheiate.a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării acestui caz. Din punctul de vedere al regimului taxei pe valoarea adăugată. Societatea A alege modelul evaluarii la valoarea justa. pentru care taxa pe valoarea adăugată se evidenţiază potrivit legii b)Tranzactia de leaseback: 1. conform IAS 40? REZOLVARE: Societatea A –evaluare justa: Achizitie teren: 2111 = 404 100. iar la sfarsitul exercitiului N+2. b)să se prezinte înregistrările privind tranzacţia de leaseback şi primirea primei facturi de leasing. efectuată de locator. La sfarsitul anului N+1. la valoarea de 100. Terenurile au fost cumparate la sfarsitul anului N.000 lei.355 ) anul 3 612 = 404 5627 (7625/1.171 2813 34. au loc două operaţiuni distincte. 612 = 404 14000 (1 an) 612 = 404 10.171 3.

m =26. iar primele sunt încorporate la alte rezerve.000 Valoare teren N+2: 105 = 2111 30. REZOLVARE: Formula calcul acciza A = K x R x Q Unde: A =acciza . K=acciza unitara .130 107.000 de acţiuni. Pe seama valorii nominale a acţiunilor emise se majorează capitalul social. .n divizat în 15.000 Actiuni =20.000 de acţiuni noi la o valoare de emisiune de 13 u. Acţiunile sunt nominative iar contravaloarea lor se depune în numerar în contul de la bancă astfel: .m.000 x 19% = 5. Valoarea accizei pentru vinul spumos este de 34. Q=cantitatea 3000 X 0. Societatea Comercială “X” deţine un capital social de 150.000 105.05/1000 x4. R=curs de schimb .75 l/sticlă la un preţ de producţie de 9 lei/sticlă.000 Prime de emisiune = 6.22 TVA = 62. iar cursul de schimb este de 4.000 5/10 .05 euro/kl produs.n/acţiune. Societatea Comercială ALFA SRL produce o cantitate de 3000 sticle de vin spumos a 0.diferenţa de 20% după 60 de zile. Să se determine valoarea accizei şi a TVA aferente lunii mai pe care trebuie să le declare SC BETA SRL la administraţia fiscală.m.000 Societatea B: metoda evaluarii la cost: Anul N+1: (crestere de valoare se contabilizeaza la venituri) 2111 = 781 40.000 acțiuni x 13u.000 u.000 1011 20.000 Subscriere 456 = % 26.000 Anul N+2: descrestere de valoare se contabilizeaza la cheltuieli 6813 = 2111 30.93 TVA vanzare : 27.80% odată cu subscrierea.2 = 331.75 = 2250 l A = 2250 x 34.2 lei/euro.Valoare teren N+1: 2111 = 105 40. REZOLVARE: Emitere acțiuni noi : 2.000 104 6. SC ALFA SRL vinde către SC BETA SRL cele 3000 de sticle în luna mai 2009. dacă SC BETA SRL nu mai realizează nici o altă operaţiune în luna mai 2009. când se depune integral şi prima de capital. Se decide majorarea capitalului social prin emiterea a încă 2.

m. După 1 an de exploatare a terenului. Se realizează lucrări de amenajări (împrejurimi) în sumă de 10. Valoarea de răscumpărare 18. provizioane pentru garanţii în sumă de 200.Depunere in banca 80% din capitalul subscris și integral prima de capital 5121 = 456 22.000 u.m.000 Dupa 60 de zile diferența: 5121 = 456 4.000 641 = 421 50. TVA 19%. Societatea Comercială “Y” achiziţionează un teren la preţul de 30. Se răscumpără şi se anulează acţiuni proprii la valoarea nominală de 20.n.000 Anulare acțiuni: % = 109 20. Pentru eventualele defecţiuni constatate de clienţi în perioada de garanţie se constituie. Societatea Comercială „D” are ca obiect de activitate producerea şi comercializarea de agregate frigorifice.000 1011 = 1012 4.m.n. 6/10 .m.000 149 2.000.000 u.000 u.000 Incorporare prime de emisiune la alte rezerve: 104 = 106 6.m. pornind de la defecţiunile din anii precedenţi.n.000 101 18. materiale consumabile şi salarii achitate personalului de întreţinere şi reparaţii 50. acesta se vinde la preţul de 40. Durata de amortizare a amenajărilor este de 2 ani.000 -Desființare provizion : 151 = 782 50. inclusiv TVA.n REZOLVARE: Răscumpărare acțiuni: 109 = 5121 20.000 -Cheltuieli efectuate in perioada de garanție: 6028 = 3028 100.000 u.m.000 130.000 u.000 Varsare capital subscris: 1011 = 1012 16.m.000 u. REZOLVARE: -Constituire provizion: 6812 = 151 200.n.n.n.000 112.000 120.000 u. În anul următor se efectuează cheltuieli cu reparaţiile în perioada de garanţie astfel: 100.

Rata Avans Rata 1 Rata 2 Valoare rămasă 150.58 Dobândă 350.950 lei. Durata leasingului este de 36 luni.000 Amortizare : 6814 = 281 20.000 anul 1 6814 = 281 20.000 anul 2 141. evaluat la 40.000 131.700 Amenajare teren 2112 = 231 10. avansul este 30%.614 6.000 5. REZOLVARE: Inregistrare plus de mobilier 214 = 7588 40. valoarea reziduală este de 20%.n. iar rata lunară este de 6. Societatea comercială A cumpără în leasing financiar un echipament în valoare de 500.000 u.850 20.850 329. Societatea comercială A înregistrează un plus de mobilier.000 7588 33.700 211 4426 20.000 Amortizare amenajare teren 1 an 681=281 5000 Vanzare teren : 461 = % 4427 40.280 46.43 0 308.201 7/10 .REZOLVARE: Achiziție teren: % = 404 35.120 20.386 Diferenta neamortizata: 6588 = 2122 5.400 lei de la o societate de leasing românească.m. Utilizaţi IAS 17 „Contracte de leasing”. Înregistraţi operaţiile aferente în contabilitatea locatorului şi locatarului.120 43. pe care îl amortizează într-o perioadă de 2 ani. Eşalonarea ratelor se găseşte în următorul tabel.

0 Rata 3 Rata 4 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 20. înregistrarea amortizării lunare şi transferul de proprietate la valoarea reziduală.73 0 266. este de 5 ani.850 20.63 0 141. plata avansului. primirea bunului în leasing.78 0 120.88 0 246.08 0 0 x 40.444 31. Durata de viaţă.03 0 225.687 22.850 20.011 0 x Valoare reziduală 100. Să se înregistreze în contabilitatea locatarului (cumpărătorului) factura de avans.606 25.93 0 100. locatarul poate cumpăra echipamentul la valoarea reziduală. Predarea bunului se face imediat după plata avansului.768 19. După expirarea contractului de leasing.850 20.930 14.40 0 Rata şi dobânda se plătesc lunar din contul de la bancă.525 28. REZOLVARE: 8/10 .18 0 204. conform catalogului de clasificare a mijloacelor fixe.08 0 Total 500.282 37.850 20. regularizarea avansului.850 20. înregistrarea şi plata ratelor şi a dobânzilor.850 20.849 16.850 20.850 20.850 287.48 0 162.33 0 183.363 34.850 20.

m. În luna următoare se primeşte factura care se achită prin contul de la bancă.120 6811 = 381 11.000 401 = 5121 82.080 404 = 5121 100.n o vinde unei societăţi comerciale specializate în comerţul en detail cu un adaos comercial de 15%.m.75%.1 u.n/€.m.000 u. iar comisionul vamal de 0. S.080 160.preţ de achiziţie. „X” desfăşoară activităţi de comercializare a mărfurilor atât de tip en gros cât şi en detail.120 e)Transfer proprietate echipament: 167 = 404 100.000 Primire factura si plata 408 = 401 80.380 Calcul amortizare : 400.n .400 b)Plata avans 167 = 5121 150. REZOLVARE: Achizitie marfuri: 371 =408 81.120 d)Inregistare amortizare: valoare echipament – valoare reziduala Valoare amortizabila: 500.000 € la un curs de 4.05 u.m.100080 = 400.000 Vanzare 9/10 . La data primirii facturii cursul de schimb este de 4.000 u.850 666 46. La punctele de desfacere proprii se practică un adaos comercial de 30% Se vând mărfuri la preţul cu amănuntul în valoare de 94. Se achiziţionează mărfuri din import fără factură în valoare de 20.000 u.970 167 20. din care o parte în valoare de 90.Contabilizare – locatar a)Recunosterea initiala 213 = 167 500.200 c)Plata primei redevente % = 5121 66.000 371 = 401 2. REZOLVARE: Achizitie marfuri: 371 = 401 200.m.C.320:36 = 11.400 448 = 5121 615 171.m.n.n.n/€ pe bază de aviz de însoţire. iar mărfurile rămase sunt transferate din depozit la magazinele proprii unde există un sold de mărfuri în valoare de 20.400. Taxele vamale sunt de 20%.000 Inregistrare taxe vamale: 446 = 5121 16. Se achiziţionează mărfuri în valoare de 200.010 u.

O societate de comert prezinta urmatoarele informatii la inceputul lunii ianuarie N: cont 371 – SI 1.38 378 21694. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 1.m.SIC 171 lei. TVA 19%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 2042 lei. Se primesc ambalaje facturate în preţul mărfurilor în valoare de 7.190 lei. In luna februarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in suma de 500 lei.010 371 72315. TVA 19% cota de adaos comercial este de 25%.000 lei.n. care se înregistrează ca produse reziduale. Inregistraţi operaţiile din lună şi regularizarea TVA la sfârşitul lunii REZOLVARE: 4426 = 190 4427 = 388 4427=4426 190 4427 = 4426 198 10/10 . cota de adaos este de 30%.411 = 707 103.m Se recuperează ambalaje în valoare de 450 u.000 346 = 381 450 711 = 346 450 709 = 411 500 186. cont 378 – SIC 150 lei. In cursul lunii ianuarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in valoare de 1.000 371 = 378 13. REZOLVARE: 381 = 401 7.071 lei. Se vând ambalajele recuperate la un preţ de 500 u.500 Descarcare gestiune marfuri: 607 = 371 90.500 Vanzare marfa din magazin: 707 = % 94.n. cont 4428 .62 175.m.000 u.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful