You are on page 1of 6
Mase atomice: C=12, H=1, N=14, O=16, 2, K=39, Cl=35.5, Cu=64, Na=: Universitatea de Medicina si Farmacie “luliu Hatieganu” Examen de Simulare Admitere — 2010 Biologie+Chimie - Medicina, Medicina Dentara Varianta 1 1, Lizozomit: A. sunt organite celulare specifice B. contin enzime hidrolitice CC. au rol in sinteza de proteine gi colagen D. sunt prezenti si tn celulele fagocitare (leucocite $i ‘macrofage) EE. sunt prezenti $i in neuron si fibra musculara striata 2, Care dintre afirmasiile privind irisul le considerati adevarate: . este format din fibre musculare netede de tip isceral B. confine fibre musculare netede cu dispozitie radiard si circulara C. contracfia fibrelorcirculare se realizeaz& prin stimularea nucleului accesor a! oculomotorului D. conine fibre musculare netede de tip multiunitar E. aparfine tunicii externe a globului ocular 3. Reflexele vegetative medulare sunt: ‘A. miciiunea gi defecatia Bde flexie C. pupilodilatator D. rotulian E. cardioaccelerator ‘A. dendritele neuronitor din ganglionul Corti B. substonia reticulata a trunchiului cerebral CC, unii nuclei din mezencefal D. coliculii evadrigemeni inferiori E. camura cohleard a nervutui VEIL 5. Insulina are urmatoarele actiuni: ‘A, stimuleaza glicogenogeneza hepatic’ si musculaya B. produce hiperglicemie C. intensificd glicotiza D, stimuleazS anabolismul proteic E, stimuleaza lipogeneza 6. Indicati afirmatiile coreete: ‘A. vasopresina stimuleaza reabsorbfia facultativa a apei in tub contort distali si in tubii colectori B. adenohipofiza este legata de hipotalamus prin tractul nervos hipotalamo-hipotizar C. in hiperglicemie creste secretia de insulind D. adrenatina produce hiperglicemie prin glicagenogeneza E. glucagonul stimuleaza glicoliza 7. Urmiitoarele affrmafii sunt corecte: ‘A. ramurile nervilor spinali ies prin orificiile intervertebrale B, somatomedinele actioneaza asupra cantilajelor diafizoepifizare C. PTH-ul stimuleaza activitatea osteoclastelor D. scheletul piciorului este format din: femur, tibie, fibula, trasiene, metatarsiene si falange EE, osul coxal provine din sudarea ilionului, ischionului, pubisului si sacrului 8. Care dintre afirmafiile privind secusa ‘musculari sunt adevirate: A. incepe cu perioad de contractie BB. are trei faze, ultima find cea mai lung . contracjia este precedatd de depolarizarea propagatd a sarcolemei D. in perioada de latent se produce potenfialul de actiune E. este produsé de un stimul uni cu valoare prag. 9, Lobulul hepatic confine: A. hepatocite B. capitare sinusoide CC. capilare provenite din artera hepatica D. canaliculi biliari intralobulari E. artera centrolobulara 10, Ventilatia pulmonar reprezintt procesele de: A. expiratie BB. schimb de gaze la nivel pulmonar C. inspiragie| D. schimb de gaze Ia nivel tisular IE, oxigenare a fesuturilor LL, Alegeti asociatiile corecte: ‘A. anticorpii anti-Rh - prezenti in mod normal in plasm B. fibrinogen - coagularea singelui C. hemoglobina - proteina prezentd in eritrocite . anticorpi - proteine cu rol in imunitatea umorala EE, aglutinine a si B- prezente pe membrana hhematilor Mase atomice: C=12, H 12, Precizati pozifia valvelor inimii a timpul sistoleiatriale: A. valvele atrioventriculare sunt deschise B. valvele semilunare ale aterei aorte sunt inchise . valvele semilunate ale arterei pulmonare sunt inchise D. valvele atrioventricular sunt inchise E. valvele tricuspid gi bicuspid sunt deschise 13, Seeretia de potasiu: ‘Av ese simulatd de aldosteron BB. depinde de pH-ul mediului intern CC. se ealizeaz8 prin schimb ionic cu Na” . se realizeazt prin schimb ionic cu H” E. are efect antitoxic |, Gonadele au urmatoarele caracteristici functional ‘A. sunt localizate in abdomen 'B. sunt glande mixte CC. sunt controlate de hormonii gonadotropi ai hipofizei anerioare D. formeaza gametit EE. secret hormoni sexuali 15. in timpul contractiei musculare sarcomerul suferi urmitoarele modificari: ‘A. se apropie membranele Z B. se micsoreazA discul intunecat C. se micgoreaza diseul clar 1D. se micgoreazi banda H E. nu se modifica discul clar 16, Mecanismele de reglare ale metabolismului intermediar al lipidelor presupun: A. stimularea lipogenezei si scderea lipolizei de cettre insulina B. dogradarea trigliceridelor si mobilizarea acizilor _rasi de cate insulina . stimularea lipogenezei de ctr adrenalin noradrenalina izarca rapid a grasimilor de catre hormonii E, mobilizarea acizilor grasi din depozite si degradarea lor de cite cortizol gi hormonul somatotrop 17. Cresterea glicemiet determi A. intensificarea gluconeogenezet B. sciderea secretiei de insuling C, scaderea sectejei de glucagon D, creserea secrejie de insulina E. cresterea secretei de glucagon 2, K=39, Cl=35.5, Cu=64, Na=23, Ca=40 18. Vitaminele din grupul "B" sunt: A. cobalamina B.tiamina C nicotinamida D. riboflavina E.piridoxina 19. Ureterele: A. sunt tuburi pereche ce congin fibre musculare siote . incep de la calice gi coboara pind Ia vezice urinara . prezint contraciiperistaltice D. pitrund oblic in vezica urinard favorizind reftuxul urine in uretere E, sunt comprimate in porfiunea superioara prin ‘resterea presiunii intravezicale 20, Refeaua de capilare peritubulare: ‘Aveste situa in jurul rinichiulu B. primeste singele din arteriolele eferente este situata in zona cortical renala Dzeste prezent in jurul tubilor contort proximali, a tubilor contorfi disiali gia tubilor colector la nivelul cortical renale E, permite reabsorbjia si secretia 21. Selectatiafirmatile adevarate: ‘A.epididimul face parte din testicul B. albugineea este inextensibila C.canalele eferente ajung in canalul epididimar 1D, tubii seminiferi contorti se gasese Ia nivelul Jobulifor testiculari E. exista 250-300 lobuli pentru flecare testicul 22. Vena porta: ‘A. se formeaza prin unirea venelor mezenterica superioara, mezentericd inferioara si vena splenica B. transport la fiat singe incdrcat cu oxigen CCleste 0 vend aparte a circulatiei mici D. colecteaza singele venos al splinei prin intermediul venei splenice E, duce la fica substanfe nutritive rezultate prin absorbjia intestinal 23. Trunchiul pulmonar: ‘A.se imparte fn dous artere pulnionare B. are originea in ventriculul sting C. confine singe incarcat cu oxigen D. prin arterele pulmonare duce singele cu CO2 spre ejeaua capilara din jesuturi E. confine singe care este oxigenat la nivel retelei capilare alveolare B, bron lobulare . stculefi alveoli D. tronhiolele pulmonare E-alveotele pulmonare 25, Inervatin aparatulu digest este realizat B ‘A nerviipelvieni B. nervi splaninict BE. nervi rasiosi 26, Mdentificati rispunsurite corecte: ‘A. Gimp nevesarchimului pent a tece de a pilor ‘in Ta vala ileoceccalt este de aproximativ 35 B. bila conjne enzime cu rol in digesta lpidelor CC. Na" si C se pot absorb ia nivellcolonulut D. peristaltsmul primar Ia nivelulesofagului este coordonat vagal E, parasimpaticul determind o secrefe salvar possi 27, Fibrele nervoase aparjinind sistemulut ‘extrapiramidal pot ayea originea in; ‘A. muduva spin B. scoura cerebral C. mezencefal De hipotalams EE, meiatalams 28. Sunt organite specie ‘A. compusctli Pacis) B. compusculi Nssl centrioli D. miofbille E- astroglia in structura cordoanclor terale pot apartine: A fascicullortectospinale B.fasciculelorspinocersbeloase venral gi dorsal C numa fasciculelorsistemulu extrapiramidal D, doar ctor ascendente EE. gical sensibilitii termice gi dureroase 6, S=82, K=39, Cl+35.5, Cu=64, Na=23, Ca=40 30, Osul temporal: ‘A face pare din vscerocrania B, confine toate componentele rechil externe, ‘esibulul gcanalele semicirulareosoase . confine, la nivelul sinc, labitinrul oss sel smembranos D. este 0s pereche ce apatine neuroeraniull EE. conjine urechea medie in care este adapostit rleul mernbranos St. Indica afirmatile adevarate, ‘A Prin acceplarea unui proton, © moleculs de ap ormex2 ont bideoniu: Sunt molecule capabi sf cedeze protont isocianA nro singurd rept de acizi si de baze conduc curentul D. Solu slectrie: E. Un electro slab disociaza total insole apoast 22. Concentrafia procentuald a une soluit ‘A. Cantitatea de substanfa dizolvat in 100 g de sou 1. Canttatea de solvent din 100 g de solute ©. Canitatea de substan(2 dizotvaté in 100g de solvent, . Cantitatea de substan dizolvata ta 1000 ¢ de soles . Numarul de moli de substanfa dizolvatt fn 100 ¢ de solute 239, Anallan elemental cantitativa are ea scop: ‘A Suabilcea specilor de atomi din moleculs; B, Stailiea tipului si a raporului atomilor dino rmolecul: ©. Stabilize numécului atomilor din molecula unei substate; D. Stabilies raportului de masa dinre atom unei molecules E. Stailirea compozitie! procentuale 2 elementelor dn molecula unui compus chimic: 34, 0 cantitate de 26.8 g de amestecechimolecular ‘de T:propanol si Lbutanol se oxideazi cu KMn0/H,SO, Care este volumul solufiel de KMnO, 0.2 M care se consumi? 0.61; B. 800 ml; 2.0801; D.Lst; 1600 ml,