You are on page 1of 1

QUERIDAS FAMILIAS:

Durante este curso seguiremos coas MOCHILAS


VIAXEIRAS programadas dentro das
actividades de fomento da lectura no
Proxecto Lector do Centro.
Tentamos promover o uso en familia dos materiais
da biblioteca que irán ás vosas casas para compartir
lecturas en familia.
Entregaremos as MOCHILAS o MÉRCORES e serán devoltas
o LUNS da semana seguinte.

Xunto coa mochila mandaremos un CADERNO


VIAXEIRO para que cada familia deixe escritas
as súas impresións e suxerencias, ou un debuxo,
poesía, conto...
Se desexades que a mochila vaia á vosa casa,
cubride os datos que aparecen máis abaixo e
entregádeo á TITORA.
Podedes pedila por correo electrónico no e-mail:
www.abibliocovas@gmail.com
Escribide os datos: Nome do alumno/a e curso.

Se queredes descargade o documento de solicitude


no blog da biblioteca Www.covastk.blogspot.com

Un saúdo
O Equipo da Biblioteca do CEIP Plurilingüe de Covas
....................................................................................................................................

D./Dna .....................................................................................................
Nai/pai/titor/a do alumno/a
................................................................................................................
que está no curso ...................................................................................

Quere participar na actividade das MOCHILAS VIAXEIRAS.

Asdo:
......................................................................................................

A entrega das mochilas irá por rigurosa orde de solicitude.

Rate